ART UNLIMITED 28 - EYLÜL 2014

Page 30

RÖPORTAJ

MÜGE BÜYÜKTALAŞ

Karşıt-cinsel post-internet ve tekno-gerilla Daha önce Dubai ve Londra’da varlık gösteren The Moving Museum bu yıl İstanbul’a taşındı. Etkinlik kapsamında İstanbul’a gelen Amerikalı sanatçı, yazar ve küratör Zach Blas, son derece alıştığımız teknolojilerin varolma nedenlerini ve sonuçlarını sorguladığı işlerini anlattı.

30

T

he Moving Museum 2012 senesinde Aya Mousawi ve Simon Sakhai tarafından İngiltere’de kurulmuş kar amacı gütmeyen bir oluşum. İki genç girişimci, çağdaş sanat pratiklerini desteklemek ve sanatçı dolaşım programlarına bir alternatif sunmak amacıyla yarattıkları projeyi bu sene İstanbul’da gerçekleştiriyor. Aylar öncesinde İstanbul’a gelip mekan araştırmaları yaparak şehrin sanat pratiğine aşina semtlerinde oluşturdukları geçici proje alanlarında yerel ve uluslararası toplam 48 sanatçıyı ağırlıyorlar. Türkiye’den 12 sanatçının katıldığı projede, misafir sanatçı programı yoluyla birçok yabancı sanatçı da İstanbul’a gelerek

1

proje kapsamında oluşturulan diyalog ortamına dahil oluyor. Proje süresince izleyicilere açık çeşitli etkinlikler, Ağustos ayından beri devam ediyor. Performans, konuşma, stüdyo ziyareti gibi bu etkinlik programının küratörlüğünü ise Övül Durmuşoğlu üstleniyor. Bunlardan biri 13 Ağustos’ta Amerikalı sanatçı Zach Blas tarafından gerçekleştirilen izleyiciye açık intereaktif performanstı. Projenin kapanışının ise uzun süredir Bülent Ersoy üzerine çalışmalar yürüten Ming Wong’un gerçekleştireceği Bülent Wongsoy konser-performansı olması planlanıyor. Bu gerçek zamanlı etkinliklerin yanı sıra proje süresinde


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.