Balans en perspectief 20140515 fotoBeNN

Page 1

BALANS EN PERSPECTIEF STUDIEDAG EN BOEKVOORSTELLING OVER ACADEMISCH ERFGOED IN VLAANDEREN Interuniversitair Platform voor Academisch Erfgoed i.s.m. ETWIE

Gent 15 mei 2014Studiedag: lezingen Cultuur- en Congrescentrum Het Pand, GentGeleid bezoek aan Kunstenarchief KASK HoGentGeleid bezoek aan Universiteitsarchief Universiteit Gent


Voorstelling van het boek ‘Balans en Perspectief. Academisch erfgoed in Vlaanderen’ Universiteitsforum (Ufo) Universiteit Gentbeeldverslag, opmaak, fotografie: Benn Deceuninck V-2014 Visuele communicatie Gentse Universitaire Musea


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.