#10 Home living edition

Page 1

ARTLESS MAGAZINE Home living edition


ARTless is een kunsttijdschrift met de focus op samenwerken en experiment. In elk bimester gaat de initiator Keke van de Ven een samenwerking aan met een andere creatieve. Uit deze samenwerking ontstaat een unieke invulling van het tijdschrift met een wisselend thema of concept.


In deze 10e editie werkt ze samen met schilder Jeanine Vloemans. Al gauw kwamen ze tot de conclusie dat ze beiden een liefde hebben voor het concept “ruimte�. Jeanine waant zich in de betekenis en toepasbaarheid van de ruimte in het schilderij en alles wat daaromheen zit. Keke bevraagt zich de ruimte als plaats waar kunst en verschillende combinaties van haar werken een nieuwe, vervreemde dimensie kan toevoegen aan de werkelijkheid zoals we die kennen. Een andere gedeelde liefde die daarop aansluit is de wondere wereld van het interieurtijdschrift. Beiden putten daar inspiratie uit voor behang, tapijten, vazen, planten en andere objecten en nemen je mee in een digitale vertaling hiervan. Want ja, een beetje photoshoppen kunnen ze ook!


a

b c a: Happy baloon poster by Keke van de Ven b. Californian street cactus c. Broken Greek vase by unknown artist


d

e

f

d. Exclusive painting “Fontein des Levens� by Jeanine Vloemans e. Greek vase by unknown artist f. manipulated version of between realities#6 by Keke van de Ven


a b

a, Experimental Tile edition #04 by Jeanine Vloemans

c


How to tile your walls

b, “Palmbomen” exclusive plants on request by Jeanine Vloemans c, fresh cut flowers in turquoise vase


b

a

a, Exclusive Palm Vibe Wall Painting by Jeanine Vloemans b, Landscape Sterrenbos Painting 2019 edition by Jeanine Vloemans


d

c

c, Object made for siting in from the Revolt collection by Keke van de Ven d, Object #4 from Revolt collection by Keke van de Ven


g h

i

k

j

l

f

m

a, Plant in Pot, exclusive edition #431 by Jeanine Vloemans b, “Fontein des Levens” a Ceramic experiment #12 by Jeanine Vloemans c, decorative mandarin peel d, gradiant cactus e,“Dienblad in vorm van een kroon” an instant classic by Jeanine Vloemans f, atificial plant pillow g, Thisbe Head Sculpture by Jeanine Vloemans h, cow milk can with colorfull stiks i, Pyramus Head Sculpture by Jeanine Vloemans j,collection ambigu objeckt in blue k, “Groep van mediterrane vazen” 05th edition by Jeanine Vloemans l, The Brilliant Vase with painting, experiment #02 by Jeanine Vloemans m, “Prehistorie in een kruik verbeeld” Classic Ceramic Culture sessions #09


b

c

How to style your shelfs

a

e

d


a

a, Conceptual interior decoration by Keke van de Ven


b

b, “Gouden Triomfboog 2019” made on request by Jeanine Vloemans


How

a

a, Object #6 from between realities collection by Keke van de Ven


to laminate your floors

b

b, Painting meets Floor Plan #32 from the “Stroke collection” by Jeanine Vloemans


b

a

a, Costom photoprinted wallpaper bij Keke van de Ven


b. Painting “Water Tijgers” by Jeanine Vloemans from her private collection
#10 2020


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.