International Painting Triennial of Carpathian Region SILVER QUADRANGLE 2021

Page 1


Polska / Poland

Rumunia / Romania

Słowacja / Slovakia

Ukraina / Ukraine

Węgry / Hungary


Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat SREBRNY CZWOROKĄT 2021 Dziwny jest ten świat ...

International Painting Triennial of Carpathian Region SILVER QUADRANGLE 2021 This is a strange world ...

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu 2021


Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy


Patronat Honorowy Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy

nad

11. Międzynarodowym Triennale Malarstwa Regionu Karpat – Srebrny Czworokąt 2021 w Przemyślu w dniu 7 maja 2022 roku W szczególnym czasie Narodowych Obchodów Setnej Rocznicy Odzyskania Niepodległości Rzeczpospolitej Polskiej; z wyrazami uznania dla organizatora – Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu i wszystkich partnerów za realizację wartościowego przedsięwzięcia kulturalnego, które wzbogaca życie artystyczne Euroregionu Karpaty; w przekonaniu, że ten największy międzynarodowy przegląd współczesnego malarstwa naszej części kontynentu stanowi znakomity przykład partnerskiej współpracy w dziedzinie sztuki i służy budowaniu kulturowego porozumienia, lepszemu wzajemnemu poznaniu się, a także promocji twórczości malarzy polskich, słowackich, ukraińskich, rumuńskich i węgierskich, zamieszkujących ten transgraniczny obszar; z najlepszymi gratulacjami dla laureatów jedenastego Triennale oraz z życzeniami kolejnych udanych edycji tego cennego wydarzenia artystycznego.

Warszawa,

Treść dyplomu złożono krojem pisma Brygada 1918

października 2021 roku


Honourable Patronage President Republic of Poland Andrzej Duda


Honorary Patronage of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda over

11th International Painting Triennial of the Carpathian Region – Silver Quadrangle 2021 in Przemyśl on 7 May 2022 in the special time marking the National Celebrations of the Centenary of the Regaining of Independence by the Republic of Poland; acknowledging the organizer – the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl and all the partners for implementing a valuable cultural project which enriches the artistic life of the Carpathian Euroregion; convinced that this biggest international review of the contemporary painting in our part of the Continent constitutes an excellent example of a partnership-based cooperation in the realm of art and contributes to building cultural understanding, getting to know each other better, as well as promoting the oeuvre of the Polish, Slovak, Ukrainian, Romanian and Hungarian painters living in the cross-border region; extending my warm congratulations to the laureates of the 11th Triennial and wishing you more successful editions of this valuable artistic event. .

/-/

Warsaw,

Treść dyplomu złożono krojem pisma Brygada 1918

October 2021


Generalny Organizator General Organizer

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego Biuro Organizacyjne Organising Office

Kuratorzy Curators

ul. T. Kościuszki 3 37-700 Przemyśl / Polska / Poland T: (+48) 16 678 38 81 E: galeria_przemysl@pro.onet.pl

Peter Markovič Kurator artystyczny Art Curator

www.bwaprzemysl.pl Dyrektor / Director Janusz J. Cywicki

8

Andrzej Cieszyński Kurator Triennale Triennial Curator Janusz J. Cywicki Koordynator projektu Project Coordinator


Jury Kwalifikacyjne Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Qualification Jury of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

Jury Kwalifikacyjne obradowało 6 lutego 2021 w składzie: The qualification jury held meeting on 6th February 2021 and was made up of the following:

Przewodniczący Chairman

Członkowie jury Members of the jury

Jan Franciszek Ferenc artysta plastyk / Polska artist / Poland

Katarzyna Winiarska krytyk i historyk sztuki art critic, historian of art Jacek Wojciechowski artysta malarz painter

Janusz Jerzy Cywicki artysta plastyk artist Andrzej Piotr Cieszyński artysta plastyk - kurator Triennale artist, Triennial curator sekretarz jury secretary of the jury

Na wystawę główną jury zakwalifikowało 111 prac 61 artystów 111 works by 61 artists were selected for the main exhibition by the jury

9


Międzynarodowe Jury Nagród Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 International Award Jury of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

Jury obradowało w dniu 1 października 2021 w składzie: The jury held meeting on 1th October 2021 and was made up of the following:

Przewodniczący Chairman

Czlonkowie jury Members of the jury

Aurel Chiriac Grzegorz Dobiesław Mazurek krytyk i historyk sztuki / Rumunia artysta plastyk / Polska art critic, historian of art / Romania artist / Poland Roman Yatsiv artysta malarz / Ukraina painter / Ukraine

Abel Konya artysta plastyk / Węgry artist / Hungary Peter Markovič krytyk i historyk sztuki / Słowacja Kurator artystyczny Triennale art critic, historian of art / Slovakia Art curator of the Triennial

Andrzej Cieszyński artysta plastyk - kurator Triennale / Polska artist, Triennial curator / Poland sekretarz jury secretary of the jury

10


Jury Kwalifikacyjne Triennale / Qualification Jury of the Triennial Od lewej / from left: Katarzyna Winiarska, Janusz J. Cywicki, Andrzej Cieszyński, Jacek Wojciechowski, Jan F. Ferenc

SŁABA ROZDZIELCZOŚĆ

Międzynarodowe Jury Nagród Triennale / International Award Jury of the Triennial Od lewej / from left: Andrzej P. Cieszyński, Peter Markovič, Grzegorz D. Mazurek, Roman Yaciv, Aurel Chiriac, Abel Konya

11


Nominacje do Nagród Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Nominations for the Triennial Awards - Silver Quadrangle 2021

W drodze eliminacji Jury nominowało do nagród następujących artystów: By way of elimination, the Jury nominated the following artists for the awards:

Borgovics Borgo, Węgry / Hungary; Cieszyńska Elżbieta, Polska / Poland; Davydenko Ludmila, Ukraina / Ukraine; Ghinea Laura Teodora, Rumunia / Romania; Gonda Zoltán, Węgry / Hungary; Hubert Barbara, Polska / Poland; Kiraly Gabriela Luciana, Rumunia / Romania; Klymenko Mariya, Ukraina / Ukraine; Piórecka Elżbieta, Polska / Poland; Porczyńska Barbara, Polska / Poland; Sankowski Jarosław, Polska / Poland; Skrynnyk-Myska Daryna, Ukraina / Ukraine; Stabryła Sylwester, Polska / Poland; Stetsula Volodymyr, Ukraina / Ukraine; Suciu Nicolae, Rumunia / Romania; Tătulescu Mihaela, Rumunia / Romania; Turcsányi František, Słowacja / Slovakia; Uchman Magdalena, Polska / Poland

12


Nagrody Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Awards of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

Grand Prix Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Award of the Minister of Culture and National Heritage

Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Award of the Marshal of Podkarpackie Voivodship

Liudmila Davydenko Ukraina / Ukraine

Elżbieta Cieszyńska Polska / Poland

Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Award of the Mayor of the City of Przemyśl

Mihaela Tătulescu Rumunia / Romania

Nagroda Elektromontaż Przemyśl Award of Elektromontaż Przemyśl Magdalena Uchman Polska / Poland

13


Nagrody Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Awards of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

Wyróżnienia Honourable Mention

Nagrody specjalne Special Prizes

Elżbieta Piórecka Polska / Poland

Nagroda Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Award of the National Museum of Przemyśl District in Przemyśl

Gabriela Luciana Kiraly Rumunia / Romania

Volodymyr Lutsyk Ukraina / Ukraine

Sylwester Stabryła Polska / Poland Laura Teodora Ghinea Rumunia / Romania Barbara Hubert Polska / Poland František Turcsanyá

Słowacja / Slovakia Daryna Skrynnyk-Myska

Ukraina / Ukraine Jarosław Sankowski

Polska / Poland Mariya Klymenko

Ukraina / Ukraine Volodymyr Stetsula

Ukraina / Ukraine

Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Award of the Office for Art Exhibitions in Rzeszów Magdalena Cywicka Polska / Poland Marek Haba Polska / Poland Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Award of the Office for Art Exhibitions in Kielce Zoltán Gonda Węgry / Hungary Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Award of the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl Bartosz Nalepa Polska / Poland Helmut Bistika Słowacja / Slovakia

14Współorganizatorzy i partnerzy Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Co-organisers and partners of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu pl. Berka Joselewicza 1, 37-700 Przemyśl T: +48 16 679 30 00; T/FX +48 16 679 30 10 E: mnzp@autograf.pl www.muzeum.przemysl.pl Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie 37-741 Krasiczyn 179 T: +48 16 671 83 12 FX: +48 16 671 83 16 E: hotel@krasiczyn.com.pl Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK 37-700 Przemyśl, Aleje XXV Polskiej Drużyny Strzeleckiej 1 T/FX: 16 678 50 61 - 21 E: sekretariat@kultura.przemysl.pl http://www.kultura.przemysl.pl

Biuro Wystaw Artytsycznych w Rzeszowie ul. Jana III Sobieskiego 18 T: +48 17 85 338 11 E: sekretariat@bwa.rzeszow.pl

Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach 25-001 Kielce, ul. Leśna 7 T: +48 41 344 49 42, 41 344 63 19 E: sekretariat@bwakielce.art.pl

Przemyska Biblioteka Publiczna im. Ignacego Krasickiego ul. Grodzka 8, 37-700 Przemyśl T: 16 675 16 75, 16 678 39 60 Fx: 16 675 16 75, w. 555 E: sekretariat@biblioteka.przemysl.pl

16


Muzeul Ţării Crişurilor - Complex Muzeal B-dul Dacia 1-3, 410464, Oradea, Romania T: 0259/412724; 0259/412725 F: 0259/479918 E: contact@mtariicrisurilor.ro www.mtariicrisurilor.ro

Herman Ottó Múzeum Görgey Artúr u. 28, 3529 Miskolc, Hungary T: +36 46 560 170 E: titkar@hermuz.hu www.hermuz.hu

Miskolci Galéria Rákóczi u. 2, 3530 Miskolc, Hungary T: +36 46 500 680 E: miskolcigaleria@gmail.com www.miskolcigaleria.eu

Šarišská Galléria in Prešov Hlavná 2896, 080 01 Prešov, Slovakia Ústredňa: +421 51 772 54 23 Riaditeľ: +421 908 986 733 Sekretariát: +421 917 165 574 Ekonomické oddelenie: +421 917 165 580

17


Program Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Progamme of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

06.05 - 30.05.2022 Hannes Egger Project Laurina Paperina, Arnold Mario Dall’O, Hannes Egger Galeria Zamek, Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK w Przemyślu Gallery Zamek, Center of Culture and Sciente ZAMEK in Przemyśl 06.05 - 01.06.2022 Jurorzy Triennale 2021 Jurors of Triennial 2021 Andrzej Cieszyński I Janusz J. Cywicki I Jan F. Ferenc I Abel Konya I Grzegorz D. Mazurek I Jacek Wojciechowski I Roman Yatsiv Galeria Sztuki Współczesznej w Przemyślu The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl 07.05 - 17.06.2022 Teofil Ioan Ştiop, Rumunia / Romania Nagroda Specjalna Triennale dla Wybitnej Osobowości Artystycznej Special Triennial Award for Outstanding Artistic Personality malarstwo / painting Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu The National Museum of Przemyśl District Magdalena Cywicka, Polska / Poland Laureatka Grand Prix Triennale 2018 / Grand Prix Winner in Triennial 2018 malarstwo / painting Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu The National Museum of Przemyśl District Gábor Lucács, Węgry / Hungary malarstwo / painting Muzeum Historii Miasta Przemyśla The Museum of the History of Przemyśl City 02.08 - 02.09.2022 Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2021 International Painting Triennial of Carpathian Region - Silver Quadrangle 2021 Biuro Wystaw Artystycznych w Kielcach / Gallery BWA in Kielce

18


15.09 - 16.10.2022 Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2021 International Painting Triennial of Carpathian Region - Silver Quadrangle 2021 Biuro Wystaw Artystycznych w Rzeszowie / BWA Gallery in Rzeszów 2023 Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2021 International Painting Triennial of Carpathian Region - Silver Quadrangle 2021 Sariśska Galeria Prešow, Słowacja / Slovakia Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2021 International Painting Triennial of Carpathian Region - Silver Quadrangle 2021 Herman Ottó Muzeum - Miskolci Galéria, Węgry / Miskolc, Hungary Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2021 International Painting Triennial of Carpathian Region - Silver Quadrangle 2021 Muzeul Ţării Crişurilor - Complex Muzeal / Cris Country Muzeum, Oradea, Rumunia / Romania

19


Podziękowania

W roku 1993 zainicjowaliśmy pionierską ideę poznania, a zarazem promocji współczesnej sztuki, tworzonej w niezwykle intrygującej i bogatej kulturowo części Europy, jakim od wieków jest jednoczący Polskę, Rumunię, Słowację, Ukrainę i Węgry region Karpat, ciągle tajemniczy i w zasadzie nie do końca poznany. Ta inicjatywa była i jest dla nas ciekawym i interesującym wyzwaniem. Od początku spotkała się z żywym, pozytywnym zainteresowaniem i odzewem w środowiskach artystycznych regionu. Pomimo ciągle obecnej pandemii i związanych z tym wielu ograniczeń nadal rozwija się, ewoluuje i rozrasta. Dzięki wsparciu i akceptacji wielu instytucji, osób i środowisk można mieć nadzieję na jej kontynuację. W tym kontekście, w roku 2017 pojawiła się kolejna inicjatywa - projekt Visegrad4Art1, mający na celu poznanie, a zarazem analizę współczesnego malarstwa zaproszonych do wystawy dwudziestu artystów, tworzących w czterech państwach Grupy Wyszehradzkiej. Wystawa otwarta w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej dała podstawy do dyskusji i prób wypełnienia wieloletniej luki, swoistej „białej plamy” w wiedzy o problemach sztuki tworzonej w tej części Europy. Efekty tej dyskusji zawarte zostały w wydawnictwie Visegrad4Art - teksty krytyczne2. Po ponadrocznej przerwie związanej z pandemią szczęśliwie możemy powrócić do finału Międzynarodowego Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt 2021, a zatem przyznać nagrody i otworzyć wystawę główną Triennale, a także wystawy towarzyszące. To wystarczający powód do satysfakcji - tym bardziej, że tegoroczne Triennale jest kolejną okazją do spotkania ze współczesnymi artystami regionu Karpat oraz ich malarstwem i nurtującymi ich problemami, których analiza jest prawdziwie fascynującą przygodą. Mamy tutaj do zaoferowania nie tylko różnorodny i bardzo ciekawy, swoisty etos pogranicza Karpat czy wspólną, często pogmatwaną, dramatyczną historię. To także współczesna twórczość wielu znakomitych artystów i co w chwili obecnej wydaje się być równie ważne - budowanie wspólnej wartości życia w kulturze. Współczesna sztuka z powodzeniem pełni dzisiaj ważne zadanie, dając szansę na przezwyciężenie historycznych uprzedzeń czy stereotypów; nadzieję na zgodną współpracę, a przede wszystkim sąsiedzką przyjaźń i wzajemny szacunek. Otwarta formuła wystawy jest nie tylko wyzwaniem skłaniającym do poszukiwań formalnych, ale przede wszystkim możliwością formułowania artystycznego przekazu, będącego próbą odpowiedzi na nurtujące nas aktualne problemy. Kolejny raz, dzięki gościnności Pana Marka Zaczka, Prezesa Zarządu Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA, możemy zaprezentować wystawę Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 w Galerii ARP na zamku w Krasiczynie. Tak duża impreza nie mogłaby się oczywiście odbyć bez wsparcia i pomocy wielu życzliwych nam osób i instytucji. Przede wszystkim chcielibyśmy podziękować Prezydentowi Rzeczypospolitej Polskiej, Panu Andrzejowi Dudzie za objęcie Triennale honorowym patronatem. Dziękujemy fundatorom najważniejszych nagród: Ministrowi Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Panu prof. Piotrowi Glińskiemu - fundatorowi Nagrody Głównej Triennale - Marszałkowi Województwa Podkarpackiego, Panu Władysławowi Ortylowi, Prezydentowi Miasta Przemyśla, Panu Wojciechowi Bakunowi oraz Dyrektorowi firmy Elektromontaż Przemyśl, Panu inż. Aleksandrowi Pękali, który od lat wspiera naszą Galerię. Dziękujemy wszystkim sponsorom: Ministerstwu Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Podkarpackiego, Urzędowi Miasta Przemyśla, firmie Elektromontaż Przemyśl, a także Zespołowi Zamkowo-Parkowemu w Krasiczynie i Hotelowi Accademia w Przemyślu. Dziękujemy też fundatorom specjalnych nagród Triennale oraz naszym krajowym partnerom: Dyrektorowi Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Panu Janowi Jaroszowi; Dyrektorowi Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, Pani Renacie Nowakowskiej; Dyrektorowi Przemyskiej Biblioteki Publicznej, Panu dr. Maciejowi Waltosiowi; Dyrektorowi Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie, Panu Piotrowi Rędziniakowi; Fundacji PRO ARTE ET HISTORIA i Agencji Rozwoju Przemysłu S.A.

20


w Warszawie, które zarządzają Zespołem Zamkowo-Parkowym w Krasiczynie, Dyrektorowi Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach, Pani Stanisławie Zacharko - Łagowskiej, . Specjalne podziękowania kierujemy do naszych zagranicznych partnerów, z którym współpracujemy od wielu lat dziękujemy: Dyrektorowi Criş Country Museum w Oradei w Rumunii, Panu prof. Aurelowi Chiriakowi; Dyrektorowi Herman Ottó Múzeum w Miszkolcu, Panu dr. László Veresiemu; Dyrektorowi Miskolci Galéria w Miszkolcu, Panu Abelowi Konya; Prorektorowi Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki, Panu prof. Romanowi Jatsivowi oraz Panu Peterowi Markovičowi ze Słowacji. Równie serdecznie dziękujemy przewodniczącym i członkom jury, szczególnie przewodniczącemu Jury Kwalifikacyjnego, Panu profesorowi Janowi Ferencowi i przewodniczącemu Międzynarodowego Jury Nagród, Panu profesorowi Grzegorzowi Dobiesławowi Mazurkowi. Na zakończenie chcemy podziękować wszystkim tym, którzy profesjonalizmem i zaangażowaniem w przygotowanie Triennale 2021 zasłużyli na najwyższe uznanie. Dziękujemy naszym widzom i wypróbowanym przyjaciołom Galerii, których wsparcie było i jest dla nas zawsze niezwykle cenne. Organizatorzy

1 2

VISEGRAD4ART - 1. Międzynarodowa Wystawa Malarstwa Państw Grupy Wyszehradzkiej: W poszukiwaniu malarstwa, Wydawnictwo Sejmowe, 2017 VISEGRAD4ART - teksty krytyczne, Wydawnictwo Sejmowe, 2021.

21


Acknowledgments

In 1993 we started a pioneering idea of learning about and, simultaneously, promoting modern art created in the extremely intriguing and culturally rich part of Europe, that is the Carpathian Region which, for centuries, has been unifying Poland, Romania, Slovakia, Ukraine and Hungary, while remaining mysterious and, actually, not fully explored. The initiative has been and still is an interesting and intriguing challenge for us. From the start it met with a vivid and positive interest and response among artistic circles of the region. Despite the still-present pandemic and many related restrictions, it has been developing, evolving and growing. There is still hope that, thanks to the support and acceptance of many institutions, persons and circles, it will be continued. The year 2017 marked the arrival of yet another initiative, namely the Visegrad4Art1 project that is focused on becoming acquainted with and, at the same time, reviewing modern painting by twenty invited artists creating their works in the four countries of the Visegrad Group. Opened in the National Museum of the Przemyśl District, the exhibition served as a basis for discussions and attempts at filling in a long-lasting gap by exploring „uncharted territories” of issues related to art created in this part of Europe. The conclusions were published in Visegrad4Art: Critical Studies2. After a pandemic break of more than a year, we are happy to return to the finale of the International PaintingTriennial of Carpathian - Silver Quadrangle 2021, and thus award prizes and open the main Triennial exhibition and the accompanying exhibitions. This is a good reason for satisfaction - all the more so that this year’s Triennial is yet another opportunity to meet modern paintings and talk about the issues that artists of the Carpathian Region are concerned with whose exploration is a truly fascinating venture. What we offer here is not only a diverse and extremely interesting, peculiar ethos of the Carpathian borderlands, with their common, often embroiled and dramatic history. The Triennial also showcases modern works by many outstanding artists and, what currently seems to be of equal importance, building a common value of life in culture. Today, modern art successfully carries out a positive mission, offering an opportunity to overcome historical prejudices or stereotypes and hopes for agreeable co-operation and, primarily, neighbourhood friendship and mutual respect. An open formula of the exhibition is not only a challenge in terms of formal search, but, first and foremost, it offers the possibility to formulate an artistic message that marks an attempt at responding to the current concerns. Yet again, thanks to the hospitality of Mr Marek Zaczek, President of the Management Board of PRO ARTE ET HISTORIA Foundation, we may present the Triennial, the Silver Quadrangle 2021, in the ARP Gallery at the Krasiczyn Castle. Such a large event would not be possible without the support and assistance of many benevolent persons and institutions. First and foremost, we would like to thank Mr Andrzej Duda, President of the Republic of Poland, for assuming the honorary patronage of the Triennial. We would like to thank the founders of the major awards: Prof. Piotr Gliński, Minister of Culture, National Heritage and Sport, who is the founder of the Main Triennial Award; Mr Władysław Ortyl, Marshall of the Podkarpackie Voivodship; Mr Wojciech Bakun, Mayor of the City of Przemyśl, and Mr Aleksander Pękala, Director of Elektromontaż of Przemyśl, who has been supporting our Gallery for years. We would like to thank all our sponsors, the Ministry of Culture, National Heritage and Sport, the Marshall Office of the Podkarpackie Voivodship, the City Hall of Przemyśl, Elektromontaż Przemyśl, the Castle and Park Complex in Krasiczyn, and Hotel Accademia in Przemyśl. We thank the founders of the special Triennial awards and our domestic partners: Mr Jan Jarosz, Director of the National Museum of the Przemyśl District in Przemyśl; Ms Renata Nowakowska, Director of the Zamek Centre of Culture and Science in Przemyśl; Dr Maciej Waltoś, Director of the Przemyśl Public Library; Mr Piotr Rędziniak, Director of the Office of Artistic Exhibitions in Rzeszów; PRO ARTE ET HISTORIA Foundation and Agencja Rozwoju Przemysłu S.A. in Warsaw that manage the Castle and Park Complex in Krasiczyn; and Ms Stanisława Zacharko-Łagowska, Director of the Office of Artistic Exhibitions in Kielce.

22


Special thanks go to our foreign partners with whom we have been co-operating for many years: Prof. Aurel Chiriac, Director of Criş Country Museum in Oradea, Romania; Dr. László Veresi, Director of the Herman Ottó Múzeum in Miskolc, Hungary; Mr Abel Konya, Director of Miskolc Gallery, Hungary; Prof. Roman Jatsiv, Prorector of the National Academy of Arts in Lviv, Ukraine; and Mr Peter Markovič from Slovakia. We would like to cordially thank the chairmans and members of the qualification jury, especially: Prof. Jan Franciszek Ferenc, Chairman of the Qualification Jury, and Prof. Grzegorz Dobiesław Mazurek, Chairman of the International Jury. Finally, we would like to thank all those whose professionalism and commitment in preparing Triennial 2021 deserves highest recognition. We thank our visitors and proven friends of the Gallery whose support was and still is extremely valuable to us. Organisers

1 2

VISEGRAD4ART International Exhibition of Painting from the Visegrad Group States: In Search of Painting, Wydawnictwo Sejmowe, 2017. VISEGRAD4ART: Critical Studies, Wydawnictwo Sejmowe, 2021.

23


Mecenasi i Sponsorzy Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Patrons and Sponsors of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

Mecenasi Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Patrons of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

Dofinansowano ze środków Ministerstwa Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu pochodzących z Funduszu Promocji Kultury Co-financed by the Ministry of Culture, National Heritage and Sport from the Culture Promotion Fund

Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego Zrealizowano przy udziale finansowym Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podkarpackiego Project in part funded by Marshal’s Office of The Podkarpackie Region

Urząd Miejski w Przemyślu Zrealizowano przy udziale finansowym Urzędu Miejskiego w Przemyślu Project in part funded by Przemyśl City Hall

24


Sponsorzy Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Sponsors of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

Elektormontaż Rzeszów Spółka z o.o. w Przemyślu 37-700 Przemyśl, ul. 3 Maja 52 T: +48 16 670 75 70; Tx: +48 16 670 56 19 E: przemysl@elektromontaz.com.pl www.przemysl.elmont.eu

Zespół Zamkowo-Parkowy w Krasiczynie 37-741 Krasiczyn 179 T: +48 16 671 83 12; Fx: +48 16 671 83 16 E: hotel@krasiczyn.com.pl

Hotel Accademia Wyb. J. Piłsudskiego 4, 37-700 Przemyśl T: +48 16 676 11 11; Fx: +48 16 676 11 13 E: przemysl@hotelaccademia.pl

25


Wstęp

W roku 1994 zdecydowaliśmy organizować Międzynarodowe Biennale, a następnie Triennale Malarstwa Regionu Karpat - Srebrny Czworokąt. Nie przypuszczaliśmy, że kiedykolwiek przyjdzie nam zmierzyć się z dramatyczną sytuacją zmuszającą do zweryfikowania naszych planów. W efekcie pandemii, stanęliśmy przed koniecznością przeniesienia organizacji Triennale i wszystkich wystaw towarzyszących na inny termin. Wirus nie pozostawił nam wyboru. Na dodatek musieliśmy w tej nowej sytuacji pokonać wiele nieoczekiwanych biurokratycznych raf i przeszkód. Dzisiaj, po upływie roku, mamy wielką nadzieję, że tym razem jednak uda się przeprowadzić zaplanowane projekty do szczęśliwego zakończenia… Naszym głównym celem nadal pozostaje chęć monitorowania, promowania, a jednocześnie dokumentowania twórczości artystów mieszkających za niedaleką, ale przez wiele dziesięcioleci szczelnie zamkniętą granicą w kilku sąsiednich państwach regionu. Sytuacja początku lat dziewięćdziesiątych, w tej części Europy była wyjątkowo sprzyjająca, postanowiliśmy zatem spróbować to wykorzystać... Jak można się było spodziewać, początki nie były łatwe. Nie brakowało nam jednak entuzjazmu i wiary w sukces. W pierwszym etapie zorganizowaliśmy cztery edycje biennale, których efekt zachęcił nas do dalszej pracy. Od 2003 roku zdecydowaliśmy się na bardziej wymierny organizacyjnie okres 3-letni. Przez ten czas udało się przede wszystkim doprowadzić do stopniowego przełamania wieloletnich uprzedzeń czy stereotypów po wielu stronach. Niestety ciągle częściowo tylko otwarte granice nie sprzyjały naszym poczynaniom. Poprzez cierpliwe rozmowy, działania promocyjne, a nade wszystko prywatne kontakty, udało się jednak stworzyć miejsce, a zarazem na tyle niezależną platformę wymiany doświadczeń i dokonań artystycznych, że pozwoliło to (jak się wydaje) znacznie przybliżyć i w części zweryfikować współczesne problemy i poszukiwania artystów tej części Europy, dla których Karpaty ze swoją wielowątkową historią i kulturą były i są nadal odniesieniem pełnym głębokich wartości i znaczenia. Wspólna historia, a zarazem koegzystencja wielu grup narodowościowych religijnych i kulturowych, kształtowana była tutaj na przestrzeni wieków w wielu wymiarach. Nie brakowało napięć i prawdziwie dramatycznych wydarzeń, ale także współpracy i wzajemnej tolerancji. Przeszłości już nie zmienimy, ale wspólna przyszłość jest wyjątkową okazją, a zarazem wyzwaniem i szansą dla nas wszystkich. Założenie, temat jedenastej edycji Triennale 2021 – Dziwny jest ten świat… został przygotowany jeszcze na początku 2020 roku przez kuratora artystycznego Petera Markoviča, historyka i krytyka sztuki ze Słowacji, z którym współpracujemy od wielu lat. Wtedy jeszcze mało kto słyszał i przejmował się pandemią i tym, co tragicznego przyniosła nam wszystkim, czego doświadczyliśmy przez ten czas… Dziwna, niezamierzona i kasandryczna przepowiednia… Projekt skierowany jest do artystów, zamieszkałych na obszarze wyznaczonym przez Euroregion Karpaty, w skład którego wchodzą: Województwo podkarpackie i obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia Euroregion Karpacki Polska; obwody: lwowski, zakarpacki, iwanofrankowski i czerniowiecki na Ukrainie; Kraj preszowski i koszycki oraz obszar samorządów członkowskich Stowarzyszenia „Region Karpaty” na Słowacji; komitaty: Borsád-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Szabolcs-Szatmár-Bereg, oraz miasta: Nyiregyháza, Miszkolc, Debrecen, Eger na Węgrzech oraz okręgi: Satu Mare, Maramureş, Bihor, Suceava, Salăy, Botosani, Harghita w Rumunii. Tą informację można by z powodzeniem sprowadzić do wymienienia kilku najważniejszych ośrodków, wokół których skupiają się znaczące środowiska artystyczne, są nimi Lwów, Oradea, Koszyce, Debreczyn, Miszkolc, Preszów, Nyiregyhaza, Rzeszów i Przemyśl, dające gwarancję interesujących i różnorodnych realizacji na wysokim poziomie artystycznym. Międzynarodowe Triennale Malarstwa - Srebrny Czworokąt jest dzisiaj bez wątpienia największym międzynarodowym przeglądem współczesnego malarstwa tej części Europy, organizowanym pod patronatem Prezydenta RP, przy wsparciu Ministra Kultury, Dziedzictwa Narodowego i Sportu, Marszałka Województwa Podkarpackiego, Prezydenta Miasta Przemyśla, a także Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej i galerii w Rzeszowie, Przemyślu i Kielcach. Od początku czynnie wspierali nas także partnerzy zagraniczni: Muzeul Şării Crişurilor w Oradea, Východoslovenska Galéria w Koszycach, a Šarišská galéria w Preszowie, Lwowska Narodowa Akademia Sztuki, Déri Múzeum w Debreczynie, MODEM, w Debreczynie, a dzisiaj Herman Ottó Múzeum i Miskolci Galéria w Miszkolcu.

26


Prezentacja współczesnej twórczości artystów polskich, rumuńskich, słowackich, ukraińskich i węgierskich jest wyjątkową okazją do określenia własnego miejsca i tożsamości w sztuce współczesnej, szczególnie w sytuacji związanej z pandemią i tym wszystkim, co przyniosła ta wyjątkowa dla wszystkich sytuacja. Do udziału zapraszamy artystów, dla których 1m2 papieru lub płótna jest intrygującym wyzwaniem do swobodnej kreacji i poszukiwania własnej wypowiedzi w formie eksperymentu artystycznego lub klasycznego przekazu. Oczekujemy prac, które są świadectwem naszego czasu i aktualnych problemów, niezależnym głosem pokolenia znaczącą artystyczną manifestacją, a zarazem komentarzem tego, co najważniejsze dzisiaj - w współczesnej sztuce początku trzeciego tysiąclecia. Wystawa główna Triennale 2021 zostanie otwarta w maju 2022 roku w zaprzyjaźnionej Galerii ARP Zamku w Krasiczynie. Mamy nadzieję, że jak zwykle odwiedzi nas w tym czasie wielu gości, artystów i przyjaciół, a Przemyśl przez kilka dni stanie się przyjaznym centrum współczesnej sztuki. Wystawy towarzyszące odbędą się tradycyjnie w Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej, w Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, a także w Galerii Przemyskiego Centrum Kultury i Nauki ZAMEK, gdzie zaprezentujemy gościnnie twórczość artystów z Płd. Tyrolu, przygotowaną przez znanego artystę Hannesa Eggera. Po raz kolejny Triennale eksponowane będzie w zaprzyjaźnionych galeriach w Rzeszowie i Kielcach, a w roku przyszłym u naszych zagranicznych partnerów. Pomysłodawcą, inicjatorem i głównym organizatorem Triennale jest od początku Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego. Janusz J. Cywicki Dyrektor Galerii / Koordynator Projektu

27


Preface

In 1994 we decided to organise an International Biennial, and then Triennial of Carpathian Region Painting, the Silver Quadrangle. Little did we expect then that we would ever be challenged by a dramatic situation that would force us to revise our plans. Because of the pandemic, we were faced with the necessity to move the organisation of the Triennial and all accompanying exhibitions to another date. The virus left us with no other choice. Furthermore, given the situation, we had to overcome additional, numerous and unexpected, bureaucratic barriers, regulations and obstacles. Today, after a year, we have high hopes that this time we will succeed in bringing the scheduled projects to their fortunate end… Still, our major goal is the will to follow, promote and, at the same time, document the works of artists, who, for decades, have been living behind a not-so-distant but tightly-shut border in several neighbouring countries of the region. At the beginning of the 1990s the situation in this part of Europe was extremely favourable, and we decided to try to change that... As it could have been expected, the beginnings were not easy. However, we did not lack enthusiasm and belief in our success… At the first stage, we organised four biennial editions the results of which encouraged us to continue our work. As of 2003, we decided to have it staged over a 3-year interval which is more doable in terms of organisation. In that period, we primarily managed to gradually break through the long-lasting prejudices or ambitions existing on many sides. Unfortunately, borders that were only partially opened did not help our endeavours. Through patient discussions, promotional activities and, mainly, owing to our private contacts, we nevertheless managed to create a place which, being at the same time an independent platform for exchanging experiences and artistic achievements, enabled us (as it seems) to become much acquainted with and, partly, verify modern issues and quests for artists from this part of Europe for whom the Carpathians, with their multi-threaded history and culture, have been and still are a point of reference, filled with profound values and meanings. Common history and co-existence of many national, religious and cultural groups have been shaped here through centuries within many dimensions. They were punctuated by tensions and truly dramatic events as much as by co-operation and mutual tolerance. We cannot change the past, but our common future is both an exceptional opportunity and a challenge and chance for all of us. The assumption behind the topic of the eleventh edition of Triennial 2021 Dziwny jest ten świat… (Strange Is This World…) was developed at the start of 2020 by its artistic curator, Peter Markovic, a historian and art critic from Slovakia, with whom we have been collaborating for many years. At that time not many of us heard about or were concerned with the pandemic and those tragic developments it brought to us all and what we experienced during its time… A strange, unintended, and glomladen prophecy… The project is addressed to artists living in the area marked by the Carpathian Euroregion, comprising: Podkarpackie Voivodeship and the area of local government units of the Carpathian Euroregion Association in Poland; Lviv Oblast, Zakarpatska Oblast, Ivano-Frankivsk Oblast and Chernivtsi Oblast in the Ukraine; Prešov Region and Košice Region, and the area of local government units being members of the „Carpathian Region” Association in Slovakia; Counties: Borsod-Abaúj-Zemplén, Hajdú-Bihar, Heves, Jász-Nagykun-Szolnok and Szabolcs-Szatmár-Bereg, and the towns of: Nyíregyháza, Miskolc, Debrecen, Eger in Hungary, and Counties: Satu Mare, Maramureş, Bihor, Suceava, Sălaj, Botosani and Harghita in Romania. Such information could be limited to naming just a handful but most important centres that bring together significant artistic circles, namely Lviv, Oradea, Košice, Debrecen, Miskolc, Prešov, Nyíregyháza, Rzeszów and Przemyśl, that guarantee interesting and diverse productions at a high artistic level. Today the International Painting Triennial, the Silver Quadrangle, undoubtedly is the largest international review of modern painting from that part of Europe, organised under the patronage of the President of the Republic of Poland, and supported by the Minister of Culture, National Heritage and Sport, the Marshall of the Podkarpackie Voivodeship, the Mayor of the City of Przemyśl, the National Museum of the Przemyśl Region and art galleries in Rzeszów, Przemyśl and Kielce. Since the beginning, we have been actively supported by our foreign partners: Cris Country Museum in Oradea, the East Slovak Gallery in Košice, later the Šariš Gallery in Prešov, the National Academy of Arts in Lviv, Deri Museum, MODEM in Debrecen, and today the Herman Ottó Múzeum and the Miskolc Gallery in Miskolc.

28


The presentation of modern works of Polish, Romanian, Slovak, Ukrainian and Hungarian artists is an exceptional opportunity to define one’s own place and identity in modern arts, especially in a situation related to the pandemic and everything that this unusual situation has brought about for all of us. Artists for whom 1 sq m of paper or canvass poses an intriguing challenge for free creation and search for their own expression in the form of an artistic experiment or a classic message are welcome to the project. We are waiting for works that testify to our times and current issues, being an independent voice of a generation, also a significant artistic manifestation and, at the same time, a commentary on what is most important in modern art at the beginning of the third millennium. The main exhibition of the Triennial 2021 will be opened in May 2022 in our befriended ARP Gallery in the Krasiczyn castle, Poland. We hope that, as usual, we will have many guests, artists and friends visiting us then and that the city of Przemyśl will have become a friendly centre of modern art for a few days. The accompanying exhibitions will be traditionally held in the National Museum of the Przemyśl Region, the Modern Art Gallery in Przemyśl and in the Gallery of the ZAMEK Centre of Culture and Science in Przemyśl, where we will host and present works of artists from Austria prepared by a known artist, Hannes Egger. Once again, the Triennial will be presented in our befriended galleries in Rzeszów and Kielce and, next year, by our foreign partners. Since the very beginning the Triennial has been conceived, initiated and organised by the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl / a Cultural Institution of the Podkarpackie Voivodeship. Janusz J. Cywicki Gallery Director / Project Co-ordinator

29


Dziwny jest ten świat...

A Wszystko, co słyszymy, jest opinią, nie faktem. Wszystko, co widzimy, jest punktem widzenia, nie prawdą. Marek Aureliusz

Peter Markovič

Jak mogę czuć się szczęśliwy, gdy wokół siebie widzę płaczących ludzi... Tak słowami jednego z czołowych francuskich poetów XX. wieku zatytułował swoje dzieło jeden ze słowackich artystów. Kiedy zastanawiam się nad misją sztuki we współczesnym świecie, przepełniają mnie mroczne i ponure przeczucia. Przyglądając się kierunkowi i dostrzegając kontury tego, co jedynie będąc pełnym obaw, nazwać można przyszłością, przenika mnie deprymujące poczucie przemijania, które w tradycji kultury europejskiej zostało wyrażone w znanych słowach określających marność pragnień i tragizm życia. Vanitas vanitatum (Marność nad marnościami)1- tak brzmią słowa z okresu baroku, który naznaczony został wyniszczającymi wojnami i europejskim konfliktem rozgrywającym się w pierwszej połowie XVII w. Spowił on swym cieniem Europę i jej emocjonalność na wiele kolejnych lat. Nieraz nachodziła mnie myśl, jak w tak tragicznym okresie ludzie mogli myśleć o sztuce? Kto wtedy myślał o sztuce? Kiedy dochodzi do powstania prawdziwej sztuki godnej tego miana i uosabiającej najgłębsze idee humanistyczne, wyrażającej ludzkiego ducha i przynoszącej piękno dotkniętemu nieszczęściem światu? Jeśli spojrzymy wstecz, dostrzeżemy, że tragizm nieszczęśliwego okresu nie przeszkadzał w powstawaniu arcydzieł muzyki europejskiej i światowej ani dzieł sztuki. Jaki jest związek między tragizmem czasu, jego okropieństwami, opresją i rozpaczą emocjonalną, którą przynosi? Jakie jest nasze prawo do szczęścia? Czy przysługuje nam ono jak pożyczka? Ubiegły wiek pozostawił głębokie traumy i rany, które nie zabliźniły się do dziś. Nadal czujemy, że jeszcze nie wygasły dystopiczne obrazy tragicznej przeszłości, stanowiące newralgiczne punkty współczesności. Cywilizacja europejska została w potworny sposób doświadczona przez dwa konflikty wojenne, które do chwili obecnej promieniują swoją ciemną energią. Stulecie, które dotknięte zostało przez systemy totalitarne z charakterystycznym dla nich brakiem wolności, pod swój koniec otwarło się na nadzieję. Była jak świt, wymarzony przez pokolenia, którym los nie dał szansy na życie w wolnym świecie bez cenzury i wewnętrznej autocenzury, z możliwością wyrażania wolnej woli i równie istotną swobodą przemieszczania się i nieskrępowanej samorealizacji. Na początku lat 90., w przepełnionym euforią, elektryzującym okresie posttotalitarnej wolności, podobne rozważania nie miały oparcia w rzeczywistości. Zjednoczona Europa, nie dopuszczała żadnych wątpliwości co do globalnego kierunku, w jakim podążają państwa Europy Wschodniej – kraje, które po pięćdziesięciu latach totalitaryzmu brały dopiero głęboki oddech, zachłystując się gwałtownym zachwytem odkrywania. Demokratyczna koncepcja wspólnoty jawiła się jako niepodważalna, a rzeczywistość nie miała alternatywy. Na początku lat 90. miał nastąpić koniec historii. Na świecie zwyciężyła koncepcja liberalnej demokracji. W sensie metaforycznym miał definitywnie nastąpić okres stagnacji rozwojowej, stabilności społecznej i socjalnej, mieliśmy spodziewać się jedynie szarej przyszłości, „przyszłej historii” pozbawionej ryzyka turbulencji i właściwie skostniałej pod względem rozwoju. Świat miał zatrzymać się w swej finalnej fazie rozwojowej. W podobnym kontekście modelowana była wizja „końca historii” politologa Francisa Fukuyamy (której nie potwierdziła dzisiejsza globalna rzeczywistość). Postulowany obraz generalizował ideę jednolitego świata, spójnego pod względem powszechnych wartości charakteryzujących tzw. świat Zachodu. Ogłoszony Nowy Porządek Świata, koncepcja zjednoczonej Europy i przekształcenie istniejącego przez długie dziesięciolecia dwubiegunowego porządku w świat jednobiegunowy faktycznie sprawiały wrażenie, że spełnia wyimaginowany koniec historii... W krótkim momencie dziejów potencjalne obrazy mogły wywoływać odczucie, że nasza linearnie rozwijająca się przyszłość będzie niemal wyjałowioną przez pozbawienie rozbieżności pustynią, których istnienie do tej pory nadawało jej immanentną dynamikę.

30


Obrazy wczesnych lat 90. powoli przykrywa woal czasu. Świat nie podąża za politologicznymi rozważaniami i zmienia się według innych dyskursów. W ciągu ostatnich trzydziestu lat w swej dynamice zdecydowanie odrzucił skonstruowaną wizję konceptualnego „końca historii”. Co więcej lata te przyniosły obrazy klasycznego dramatu poprzedzającego kluczowy moment historii. Świat nie zaznaje pokoju, ale stał się płynny i całkowicie niepodobny do konceptualnej niezmienności utopijnie postulowanego „rozwoju”. Przeżywamy okres globalnego niepokoju i niekończących się turbulencji. Nigdy nie widziałem świata tak podzielonego bez wspólnego kierunku, bez wewnętrznej spójności i bez oczekiwanej ciągłości dnia teraźniejszego z nadchodzącym dniem. Świat jest globalnie podzielony, a podział ten doprowadza do upadku dotychczasowych paradygmatów. Mityczne Scylla i Charybda budziły niegdyś postrach. Pod koniec lat 80., wraz z upadkiem reżimów totalitarnych, runęła jedna ściana tego przesmyku... Niekończące się globalne niepokoje wyrosły z chimerycznej nadziei na nowe życie w wolności, świecie pozbawionym konfliktów. Odczuwana gorycz świadczy o tym, że zunifikowany świat przejawia wyraźną niestabilność i tendencje destrukcyjne. Poprzedni dwubiegunowy świat dysponował środkami odstraszającymi, którymi wymuszał równowagę. Jego fundamenty oparte na zwalczających się blokach trwały przez niemal 50 lat jak dwie granitowe skały. Dwie przeciwstawne koncepcje polityczne ścierały się z sobą w zastępczych wojnach. Destrukcyjne procesy współczesnego świata są jakby metaforycznym echem zawalenia się gotyckiego sklepienia, którego nie podpiera już druga połowa strzelistego łuku. Jednobiegunowy świat po krótkim okresie euforycznego przeżywania wolności stopniowo stał się dramatycznie niespokojny. Dotknęły go konflikty, jakich nie doświadczył on nawet w okresie zimnej wojny, kiedy to ścierały się dwa bloki. Niekończące się konflikty zbrojne wstrząsają krajami Środkowego i Bliskiego Wschodu. Zamieszczane aktualnie w mediach relacje z wojen i aktów terroru przypominają niegdysiejsze obrazy ataków terrorystycznych w Niemczech i Włoszech w niespokojnych latach 70. W warunkach gwałtownie zmieniającego się świata pojawia się mnóstwo nieznanych dotychczas zagrożeń. Niepewność ostatnich trzydziestu lat powoduje głębokie pęknięcia w obrazie rzeczywistości i w wyraźny sposób bezpowrotnie dzieli nasz świat. Na początku lat 90. wraz z ostatecznym zwycięstwem liberalnej demokracji miał nastąpić „koniec historii. Jednak okres „nudy” i szarej stagnacji nie nastąpił. Świat stał się zdecydowanie mniej stabilny i generuje katastrofalne zagrożenia. W szybko zmieniających się relacjach i obrazach medialnych śledzimy wizerunek świata jak w zbyt szybko obracanym się kalejdoskopie. Nieustannie generowany ciąg obrazów niejednokrotnie uniemożliwia ich odczytanie i dostrzeżenie ich istoty. Dzisiejszą epokę cyfrową, w której nowe narzędzia kształtują środowisko medialne, charakteryzuje ciąg obrazów, prawd i pytań pozostawionych bez odpowiedzi. Świat jest przepełniony informacjami, a nadmiar informacji zmienia się w szum. Przestrzeń medialna przechodzi w jakąś postfaktyczną mediokratyczną fazę, która nie oczekuje już na odpowiedź i sama kreuje osądy. Rośnie możliwość medialnej manipulacji, wojen informacyjnych, przy jednoczesnym ograniczaniu przestrzeni na myślenie krytyczne. Europa i jej tożsamość są w momencie kryzysowym. Społeczeństwo konsumpcyjne osiąga granice możliwości w sferze ekonomii, zasobów, ekologii i wartości. Europa przeżywa załamanie swej tożsamości pod sztandarem intelektualnego wyjałowienia i kryzysu świadomości. Materializm, który unicestwia religijność i duchowość, stanowi zwieńczenie procesów destrukcyjnych. Narody Europy toczy zapaść demograficzna, w której trudno dostrzec jakieś perspektywy; podobnie sytuacja przedstawia się w przypadku pojmowania rodziny i tożsamości seksualnej. Blizny współczesnego świata stanowią echo ponurego requiem i kryzysu ducha europejskiego. Czy istnieje i jak jest definiowane pojęcie tożsamości europejskiej? Czy istnieje coś takiego jak europejski duch? Jaka jest idea europejskości? Czy to tylko obszar geograficzny i środowisko przyjazne pod względem socjalnym? Czy stanie się miejscem dla każdego? Czy obserwujemy, przeżywamy i uczestniczymy w samozagładzie Europy? „Synu człowieczy, Ni rzec, ni odgadnąć nie zdołasz, albowiem wszystko, co znasz, To stos potłuczonych obrazów” wzdychał poeta Thomas Stearns Eliot2. Świat powoli ulega przeformatowaniu. Podlega niewyobrażalnym do tej pory metamorfozom. Na tle konfliktu cywilizacyjnego, rozwiązującego faktyczne błędy popełniane wobec środowiska naturalnego czy związane z nienasyconym konsumpcjonizmem,

31


przy rosnącej świadomości pojawiają się niejednokrotnie radykalne rozwiązania z dziedziny inżynierii społecznej. Agresywny aktywizm klimatyczny, forsowanie idei zielonej energii, promowanie ograniczenia konsumpcji, fetyszyzacja procesów cyfrowych i globalna cyfryzacja społeczeństwa, zaostrzające się próby ostracyzowania przemysłu i stosowania paliw kopalnych, ograniczanie przyszłości motoryzacji nieuargumentowaną wyraźnie mantrą ekologizmu - wszystkie te zjawiska kształtują niewesołą wizją przeobrażenia funkcjonowania społecznego w bliskiej europejskiej przyszłości. „Myślę, że jesteśmy w szczurzej alejce”, napisał poeta T.S. Eliot w swym przełomowym dziele poetyckim „Ziemia jałowa”3, kreśląc swój obraz, jałowego świata po apokalipsie I wojny światowej. Może faktycznie wędrujemy przywołaną w obrazie poetyckim ponurą uliczką, którą martwi usiali kośćmi? Tomas Stearns Eliot niemal sto lat temu zapisał swą poetycką wizję. Zaiste, nie przeżywamy prognozowanego w teorii politologicznej „końca historii”. Czy wersy starej rockandrollowej piosenki zespołu The Rolling Stones staną się tym obrazem, który przyniesie przyszłość? „No colors anymore, I want them to turn black...”4. Wbrew politologicznej wizji przyszłość nie zmieniła się w nudny proces ani w stan bezruchu. Wizję końca w strukturalnej i systemowej stagnacji zastąpił stan obecny, który znalazł się w nieprzewidywalnej dynamice procesów. Nigdy nie widziałem tak podzielonego świata. Czy czas frustrującego uczucia beznadziei stanie się momentem zwrotnym? Metaforyczne odczuwanie obrazu jałowości wywołuje pytanie: za nami jest pusta równina, a jaki obraz powstanie przed nami? Jaki aktualny obraz teraźniejszości i wizję koncepcyjną stworzy obecny czas pełen podobnych dławiących wątpliwości? Czy pojawi się wizja obrazu nadziei na nowy świt? Czy Piękno dzieła sztuki uratuje przyszłość? Czy też nadejdą tylko apokaliptyczne obrazy dokumentujące piekło, dzień sądu ostatecznego i wygnanie z raju? Czy naszą teraźniejszość i dzień jutrzejszy czekają obraz słonecznego dnia i błękitnego nieba, czy też „groźny koniec lub groza bez końca” podsycany przez media? Podzielony świat, tracąc jednolitość przekazu, traci zdolność do komunikacji. Czy będą to strzępy obrazów bez przekazu? Nigdy nie widziałem tak podzielonego świata. Czy czas beznadziei stanie się momentem zwrotnym? Trwający proces, budzący silne emocje i niezwykle intensywnie odczuwany, ma wymiar eschatologicznej idei. Proces ten przebiega równocześnie z postrzeganym niemal irracjonalnie kryzysem, jaki powstał i trwa w efekcie rujnowania europejskiej tradycji kulturalnej i wskutek obserwowanej ze smutkiem dehumanizacji. Owa refleksja stanowi odbicie obecnych „dziwnych czasów”, jakże z gruntu odmiennie zdeterminowanych niż prognozowany „koniec historii”, wspomniany we wstępie moich rozważań. W kontekście emocji pojawiających się przy obserwacji ponurego plątania się poszukiwanej drogi wyjścia z labiryntu dnia dzisiejszego, na której zgubiliśmy mityczną nić Ariadny, ze zdwojoną siłą brzmią słowa barda polskiej piosenki, Czesława Niemena5. Słowa te wyrażają głęboką wiarę w dobro, wbrew bolesnemu doświadczeniu, że ten świat jest dziwny, dziwaczny, niepojęty i że jest w nim wiele zła ... Wyśpiewane przez Niemena pełne ekspresji słowa wiary i nadziei rozbrzmiewają na tle smutnych tonów przeczuwanego tragicznego requiem jak wzniosły, głęboko humanistyczny akord. Z natarczywością przypominają, że w naszej tradycji duchowej zachował się naturalny humanitaryzm i wiara w Dobro, które należą do najgłębszych wartości i najświętszych motywacji naszego sumienia, zakorzenionych trwale w naszym dziedzictwie moralnym. Słowa piosenki przypominają nam, że świat nie zginie właśnie dzięki ludziom dobrej woli...

Księga Koheleta (Koh. 1,2), w: Biblia Tysiąclecia. Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. T.S. Eliot, The Waste Land; Ziemia jałowa, przeł. A. Pomorski, „Kwartalnik Artystyczny: Kujawy i Pomorze” nr 2 (6), 1995, s.7. 3 T.S. Eliot, Ziemia jałowa, op.cit., s.11. 4 M. Jagger, K. Richards, Paint it black, The Rolling Stones, „Aftermath”, 1966 (LP). 5 Cz. Niemen, Dziwny jest ten świat, Niemen & Akwarele, „Dziwny jest ten świat”, 1967 (LP) 1 2

32


Dziwny jest ten świat, Gdzie jeszcze wciąż Mieści się wiele zła. I dziwne jest to, że od tylu lat Człowiekiem gardzi człowiek. Dziwny ten świat, świat ludzkich spraw, Czasem aż wstyd przyznać się. A jednak często jest, że ktoś słowem złym Zabija tak, jak nożem. Lecz ludzi dobrej woli jest więcej I mocno wierzę w to, że ten świat Nie zginie nigdy dzięki nim. Nie! Nie! Nie! Nie! Przyszedł już czas, Najwyższy czas, Nienawiść zniszczyć w sobie…

33


Strange is this world ...

Everything we hear is an opinion, not a fact. Everything we see is a perspective, not the truth. Marcus Aurelius

Peter Markovič

How can I feel happy when I see people crying around me... In the words of one of the leading French poets of the 20th century, a Slovak artist entitled his work. When I reflect on the mission of art in the modern world, I am overwhelmed with darkness and a gloomy premonition. Looking at the direction and noticing the contours of what can only be called the future, full of fear, I am penetrated by the depressing sense of passing, which in the tradition of European culture has been expressed in familiar words denoting the futility of desires and the tragedy of life. Vanitas vanitatum (Vanity over vanities)1 - these are the words characteristic for the Baroque period, which was marked by devastating wars and the European conflict that unfolded in the first half of the 17th century. It overshadowed Europe and its emotionality for many years to come. I have often wondered how, in such a tragic period, people could think about art. Who thought about art at that time? When does true art worthy of its name come into being, embodying the deepest humanistic ideas, expressing the human spirit and bringing beauty to a world affected by misfortune? Looking back, we see that the tragedy of this unfortunate period did not prevent the masterpieces of European and world music or works of art from being created. What is the connection between the tragedy of time, its horrors, its oppression and the emotional despair it brings? Do we have the right to be happy? Are we entitled to it, like to a loan? The previous century left deep traumas and wounds which have not healed to this day. We still feel that the dystopian images of the tragic past, which are the critical points of our times, have not yet died away. European civilisation has been horribly affected by two wars, which cast their darkness over us to this day. The century which was affected by totalitarian systems with their characteristic lack of freedom, in the end, opened to the hope and dawn which was dreamed of by generations whom fate did not give the chance to live in a free world without censorship and internal self-censorship, offering the possibility of expressing their will and the equally important possibility of free movement and self-accomplishment. In the early 1990s, in the euphoric and electrifying period of post-totalitarian freedom, such considerations had no basis in reality. A united Europe, a deep breath after 50 years of totalitarianism in an abrupt delight of discovery, allowed no doubts about the global direction in which the countries of Eastern Europe were heading. The democratic concept of community appeared to be irrefutable, and reality had no other alternatives. In the early 1990s, the „end of history” was about to come. The concept of liberal democracy prevailed in the world. In a metaphorical sense, a period of developmental stagnation as well as civil and social stability was supposed to definitely come, and we were only to expect a „gray” future, a history devoid of the risk of turbulence and virtually ossified in terms of development. The world was about to stop in its final developmental phase. In a similar context, the vision of the „end of history” by a political scientist Francis Fukuyama was modelled, which differed from the current global situation. The postulated image generalised the idea of a uniform world, consistent in terms of common values characterising the so-called Western world. The proclaimed New World Order, the concept of a united Europe and the transformation of a decades-long bipolar world order into a unipolar world did in fact give the impression of an imaginary end of history... In a brief moment in time, potential images could suggest that our linearly developing future would be an almost barren desert, devoid of immanent divergent dynamics. Yet, the images of the early 1990s are slowly being covered by the veil of time. The world does not follow the considerations of political science, but changes according to other discourses. Over the past thirty years, the world, in its dynamics, firmly

34


rejected the constructed vision of the conceptual „end of history”. What is more, these years brought pictures of a classic drama preceding a key moment in history. The world did not find peace; instead, it became fluid and completely unlike the conceptual invariability of the utopian „development”. We are going through a period of global anxiety and endless turbulence. I have never seen a world so divided - without a common direction, internal consistency and the expected continuity of the present and coming day. The world is globally divided, and this division is leading to the collapse of existing paradigms. Scylla and Charybdis used to arouse mythical terror. In the late 1980s, with the collapse of the totalitarian regimes, one wall of the cliff collapsed... Endless global unrest grew out of a chimerical hope for a new life in freedom and a conflict-free world. The perceived bitterness proves that the unified world shows marked instability and destructive tendencies. The previous bipolar world had its deterrents which were used to maintain a forced balance. Its foundations based on fighting blocks lasted for nearly 50 years, like two granite rocks. Two opposing political concepts clashed in proxy wars. The destructive processes of the modern world are like a metaphorical echo of the collapse of the Gothic vault, which is no longer supported by the other half of the soaring Gothic arch. After a short period of euphoric freedom, the unipolar world slowly became dramatically restless. It was affected by conflicts, even during the so-called Cold War, when two blocks clashed in proxy wars. Endless wars shake the countries of the Near and Middle East. Reports from wars and terrorist acts, currently published in the media, almost resemble the erstwhile images of terrorist attacks in Germany and Italy in the troubled 1970s. In the conditions of a rapidly changing world, there are many threats and precedents so far unknown. The uncertainty of the last thirty years caused deep cracks in the picture of reality, and clearly and irretrievably divided our world. In the early 1990s, with the final victory of liberal democracy, „the end of history” was about to come. However, a period of „boredom” and grey stagnation did not follow. The world became much less stable, generating catastrophic threats. In rapidly changing media relations and images, we see the world as if in a too quickly changing kaleidoscope. The continuously generated sequence of images often makes it impossible to read them and to see their essence. Today’s digital age, in which new tools are determined by the media environment, is characterised by a series of images, truths and unanswered questions. The world is overflowing with information, and the excess of information turns into noise. The media space goes into some post-factual mediocratic phase in which it no longer waits for an answer and creates judgements by itself. The possibility of media manipulation and information wars is growing, at the same time eradicating the space for critical thinking. Europe and its identity are in a crisis. The mass consumer society is reaching its limits in terms of economy, resources, ecology and values. Europe is experiencing an identity crisis under the banner of intellectual depletion and a crisis of consciousness. Materialism, which annihilates religiosity and spirituality, is the culmination of destructive processes. The nations of Europe are experiencing a demographic crisis, in which it is difficult to see any perspectives, and the situation is similar in the case of the concept of family and sexual identity. The scars of the modern world are an echo of a gloomy requiem and the crisis of the European spirit. Does the concept of European identity exist and how is it defined? Is there such a thing as a European spirit? What is the idea of being European? Is it just a geographic area and a socially friendly environment? Will it become a place for everyone? Do we observe, experience and attend the self-destruction of Europe? „Son of man, /You cannot say, or guess, for you know only / A heap of broken images”, sighed the poet Thomas Stearns Eliot2. The world is slowly reforming. It is subject to metamorphoses which so far have been unimaginable. In the context of the civilisation conflict that resolves the actual errors in the attitude to the natural environment, insatiable consumerism and the

35


awareness of the need to define the attitude towards harmonised consumption growth, radical solutions of social engineering often appear. Aggressive climate activism, forcing green energy, limiting consumption, fetishisation of digital processes and the global digitisation of society, increasing attempts to ostracise the industry and the use of fossil fuels, limiting the future of the automotive industry, a clearly insufficiently argued mantra of environmentalism and potential restrictions on personal consumption disastrously affect and form a helpless vision of reduction and reformatting natural forms of social functioning in the near European future. „I think we are in rats’ alley”3, wrote T.S. Eliot in his ground-breaking poem „The Waste Land”, creating his own image or vision of a barren world after the apocalypse of World War I. Maybe we are actually wandering the gloomy street referred to in the poem, where the dead men lost their bones? Nearly a hundred years ago, Thomas Stearns Eliot wrote down his poetic vision. Indeed, we are not experiencing the „end of history” anticipated in political science. Will the lines of an old rock’n’roll song by The Rolling Stones become the picture that the future holds? „No colours anymore, I want them to turn black...”4. Contrary to the vision of political science, the future did not turn into a boring process and a state of inertia. The vision of the end in structural and systemic stagnation was replaced by the current state, which found itself in the unpredictable dynamics of processes. I have never seen a world so divided. Will the time of the frustrating feeling of hopelessness become a turning point? The metaphorical perception of the image of drought raises the question: behind us is an empty plain - what will be ahead of us? What current picture of the present and what conceptual vision will be created by our times, full of similar stifling doubts? Will there be a vision of an image of hope for a new dawn? Will the beauty of the work of art save the future? Or will there be only apocalyptic images documenting hell, the doomsday and the expulsion from paradise? Will our present and tomorrow face an image of a sunny day and a blue sky, or will there be „a dangerous end or an endless horror” fuelled by media circles? A divided world, losing the uniformity of message, loses the ability to communicate. Will there be scraps of images with no message? I have never seen a world so divided. Will the time of hopelessness become a turning point? The eschatological ideas of the emotively and intensely felt process in the ongoing, almost irrationally perceived crisis resulting from the destruction of the European cultural tradition and the sadly observed dehumanisation reflect the „strange times” which are currently being experienced - so fundamentally different from those envisaged at the beginning of the considerations on the aforementioned and defined „end of history”. In the context of the emotions that arise when observing the gloomy tangling of the way we are looking for a way out of the labyrinth of today, on which we lost the mythical Ariadne’s thread, the words of a Polish bard, Czesław Niemen5, sound with redoubled power, deeply expressing the belief in goodness despite the painful experience that this world is strange, bizarre, incomprehensible, with a lot of evil... The expressive words of faith and hope sung by Niemen resound like a sublime, deeply humanistic chord against the background of the sad tones of a pre-conceived tragic requiem. They urgently remind us that our spiritual tradition preserves the natural humanitarianism and faith in the Goodness, which are among the deepest values and most sacred motivations of our conscience, and which are deeply rooted in our moral heritage. The lyrics of the song remind us that the world will not perish thanks to people of good will... 1 2

3 4 5

Ecclesiastes 1, 2. Thomas Stearns Eliot: The Waste Land, 1922. (Pustatina. Bratislava, Slovenský spisovateľ, 1966 - translation by Ján Buzássy in cooperation with Zuzana Bothova) Polish translation retrieved from: Thomas Stearns Eliot, The Waste Land, Art Quarterly 2 (6) 1995, Kuyavia and Pomerania, page 6 and 11, translation by Adam Pomorski. Ibidem. Mick Jagger / Keith Richards: Paint It Black. The Rolling Stone. “Aftermath”, 1966 (LP). Czesław Niemen: Strange Is This World. Czesław Niemen & Akwarele. “Strange Is This World”, 1967 (LP). Quote from the Ecclesiastes (Ecclesiastes, 1.2 Millennium Bible).

36


Oh, strange is this world Well, still it seems There’s far too much evil And strange it is That since long ago Man despises man Oh, strange this world Of human affairs Sometimes I’m ashamed to be in it Oh, so often a man can kill Through a bad word Just like a knife. But most people are of good will I - thanks to them - believe That this world Should never, never die No! No! No! No! And now, the time has come The final time for hatred, for hatred To destroy itself.

37


Wprowadzenie

Marcin Lachowski Obrazowe refleksje Triennale „Srebrny Czworokąt” organizowane przez Galerię Sztuki Współczesnej w Przemyślu prezentuje twórczość malarską jako ważny obszar sztuki aktualnej. Obecna edycja, zatytułowana Dziwny jest ten świat, oprócz poetyckich konotacji w sposób szczególny akcentuje autonomiczny świat wyobraźni jako nośnika malarskich znaczeń - zdziwienie jest artystyczną reakcją na zastaną rzeczywistość. Taki wątek podejmuje Peter Markovič w kuratorskim wprowadzeniu do wystawy. W swoim tekście ukazuje współczesność po symbolicznym „końcu historii”, a więc po organizacji świata według wielkich ideologicznych i politycznych narracji, konstruowanych na sposób totalitarny. Autor wskazuje jednak na współczesne zagrożenia, na ogrom nieprzewidywalnych i tragicznych losów wynikających z globalizacji - wstrząsów określających aktualne relacje społeczne, polityczne i stosunki obyczajowe. Nawiązując do piosenki Czesława Niemena, artystyczne zdziwienie to przede wszystkim niezgoda na zło. Może wyrażać się za pomocą różnych praktyk artystycznych, podejmujących uniwersalne i egzystencjalne przesłanie. Zdziwienie, olśnienie, wyobcowanie, zaskoczenie, niezwykłość stanowiły cechy artystycznych poszukiwa w dwudziestym wieku, określając surrealistyczny świat fantazji i społecznych utopii związanych z realizacjami futurystów i konstruktywistów, wyznaczały kręte ścieżki artystycznych narracji. W nadziejach awangardy przeglądała się sztuka drugiej połowy zeszłego stulecia, afirmując nowoczesne media, zarazem wskazywała na indywidualną wolność artystyczną czy wreszcie zawsze niekompletny, niepełny kształt dzieła jako wyraz rozproszonego świata, wobec którego postawiony jest odbiorca. Po doświadczeniach artystycznych drugiej połowy XX wieku, wpisanych w popkulturową zasadę reprezentacji, po doświadczeniach appropriation art eksponujących zespół klisz kulturowych, wreszcie po doświadczeniu hybrydycznych, złożonych instalacji, absorbujących widza alternatywną rzeczywistością, świat przedstawiony jawi się jako nieustannie mediowany, zapośredniczany. Wobec tych eksperymentów kontynuacje praktyk malarskich mogą wydawać się kłopotliwe, ze względu na tradycyjny warsztat i statyczną kompozycję. Współczesne poszukiwania malarskie uczytelniają jednak podstawowe motywacje twórczości artystycznej zawarte w fenomenie zdziwienia. Obecna edycja Triennale pokazuje ponad sto prac wykonanych przez ponad sześćdziesięciu artystów. Wystawa, prezentując ważne ośrodki Euroregionu Karpackiego nie ma charakteru lokalnego, pokazuje istotne tendencje w malarstwie współczesnym, nawiązujące do dwóch tradycji dwudziestowiecznych - malarstwa abstrakcyjnego i figuracji. Konkurs malarski „Srebrny Czworokąt” podejmuje dialog z takim rozumieniem sztuki, które stanowi niejasne, niewyraźne odbicie rzeczywiści, prezentowanej poprzez różne malarskie konwencje, w równym stopniu wyznaczając dystans wobec bezpośredniej imitacji natury, ale także wobec hermetycznego stosowania malarskiego znaku. Sięgając do wcześniejszych wzorów, akcentując indywidualny sposób kształtowania artystycznego wyrazu i interpretowania tradycji malarskiej, twórcy podkreślają zarazem suwerenny, autonomiczny status obrazowania. Pojęcie autonomii zostało rozpowszechnione w opisie sztuki modernistycznej, akcentując abstrakcyjny, niefiguratywny charakter: autonomia może być rozumiana jako konieczny rozwój form, niezależny od zewnętrznego kontekstu, jako swoista specjalizacja języka sztuki uniezależniona od opisywania rzeczywistości, kreuje własne estetyczne wartości, oferuje odpowiedź dla zmieniającego się świata. W tym sensie może przyjmować funkcje krytyczne: redukując opis, definiując odrębny obszar aktywności artystycznej, może być interpretowana jako nierzeczywistość, obszar niezależny i wolny od reguł i praw zastanej rzeczywistości. Autonomia może dotyczyć także doświadczenia odbiorcy, same jakości plastyczne zamknięte w formie intensyfikują przeżycie. Takie rozumienie może dotyczyć rozwoju całej sztuki, która istotne doświadczenie przynosi w rozwiązaniach kompozycyjnych, formalnych, dla których abstrakcja jest szczególną, radykalną formą. Bezinteresowność przeżycia jest estetycznie związana z obszarem sztuki, a nie z pragmatyką codzienności. Ten rodzaj przeżycia ma charakter intuicyjny, natychmiastowy, wynika z uporządkowanej i koniecznej struktury dzieła sztuki.

38


Prezentacja prac w ramach „Srebrnego Czworokąta” odwołuje się do różnych znaczeń autonomii sztuki, dokonując interpretacji wyobrażeń przetworzonych, wyjętych z obszaru masowej wizualności, po kompozycje działające walorami czysto plastycznymi. Warto przywołać kilka przykładów prac, nie tylko dla ich indywidualnych walorów, ale jako przykłady określonego stanowiska, reprezentujące aktualne wymiary refleksji towarzyszącej formułom malarskim. Do konwencji malarstwa fotorealistycznego nawiązują obrazy Andrzeja Rułki, ukazujące serie wizerunków twarzy, poddanych deformacji, pęczniejących, gubiących indywidualną tożsamość, stających się enigmatycznym zapisem. Ze względu na rygorystyczny układ, przypominają konwencję fotograficznego tableau, malarsko przekreślonego, poddanego gwałtownemu unieważnieniu. Innym zapisem przekształconej malarsko rzeczywistości są „małe narracje” Marcina Czarnopysia, trawestujące fotografię otworkową poprzez regularną strukturą malarskich detali, które prezentują fragmentaryczną zabudowę, pejzaże, portretowane postaci, podlegające fragmentaryzacji i monochromatycznie ujednolicone. Język fotografii stapia się ze swobodnym malarskim, opracowaniem. Figuracja stanowi także istotny element kształtujący twórczość Anety Panas, Barbary Porczyńskiej, Sylwestra Stabryły, Eszter Láng z Wegier czy Greti Adriene Papiu z Rumunii. Pokazując wizerunki postaci ludzkiej, przywołują ją w sposób fragmentaryczny, anonimowy, sylwetowy. Szczególnie w przypadku Barbary Porczyńskiej, tworzącej studium aktu, postać kobieca ujęta rekwizytami wyznaczającymi klaustrofobiczne przestrzenie pokazuje granice fizycznej cielesności i seksualności. Tradycja figuracji staje się nośnikiem egzystencjalnych doświadczeń, akcentujących ból, cierpienie lub przywodzi proces anonimizacji postaci, poddanej fragmentaryzacji lub multiplikacji na płaszczyźnie obrazu. Odmiennym wariantem malarskiego dialogu z nowoczesnością jest problem doświadczania natury wyrażonej malarskim znakiem. Proces abstrahowania, kształtowania suwerennej pozycji wobec rzeczywistości staje się materią malarskiej formy. W tym sensie Bramy Elżbiety Pióreckiej wyznaczają granicę przedstawienia i malarskiej przemiany przedmiotu w studium szlachetnej, statycznej, zgeometryzowanej formy. Uważna imitacja przedmiotu prowadzi do uwypuklenia abstrakcyjnej kompozycji obrazu, poprzez użycie malarskiego kadru, a także wydobycie intensywnego połysku i blasku prezentowanych detali. Studium przedmiotu poddanego uproszczeniu, geometryzacji, odsłaniającego precyzję technicznego rysunku określa prace Jarosława Sankowskiego, który przekształcająca codzienne wnętrza i urządzenia w szkicowo zaznaczoną malarską rzeczywistość. Artysta sprowadza rekwizyty do pryncypiów geometrycznej struktury. W tej kategorii mieszczą się także prace Katariny Balúnovej ze Słowacji oraz Mariyi Klymenko z Ukrainy, a także wysmakowane, zgeometryzowane studium martwej natury Darynny Skrynnyk Myski z Ukrainy, umiejętnie łączącej spuściznę kubistycznej syntezy ze zróżnicowaną fakturą malarstwa materii. Jeszcze innym wariantem abstrahowania jest wnikliwa obserwacja i trawestacja natury, wydobywanej za pomocą ekspresyjnej formuły malarskiej w twórczości Barbary Bogoty-Tomali i w kompozycjach Aleksandry Zuby-Benn oraz Zsuzsy Szász z Węgier. Ten efekt uogólniania i fragmentaryzacji określa cykl Magdaleny Cywickiej, zatytułowany Pamięć. Scala on rygorystycznie pomyślane kompozycje oparte na modułowych prostokątach, które kadrują osobne części pejzażu, układając się w kalejdoskopową mozaikę. Artystka łączy obserwację natury z próbą jej katalogowania w wizualnym tableau. Tytułowy aspekt „pamięci” odnosi widza do tematu naoczności i syntetycznego przetworzenia. Syntetyczne obrazy natury są także przedmiotem malarskich interpretacji Elżbiety Cieszyńskiej posługującej się dużymi płaszczyznami czystych, intensywnych barw, układających się w uporządkowane geometryczne układy, przypominające drogi ciągnące się w głąb uprawnych pól. Dokonując trawestacji widocznego po horyzont krajobrazu, pokazują abstrakcyjne pejzaże podlegające wizualnej syntezie i kondensacji. Autonomia malarska może uzyskiwać swój stan radykalny, zrywając więzi z przedstawieniem, akcentować logikę wiązania form na płaszczyźnie płótna, uzyskiwać status samodzielnych i niezależnych znaków. Takie rozumienie jest kanwą ekspresyjnych rysunków i linearnych struktur Volodymyra Stetsuli z Ukrainy czy geometrycznych struktur Diany Bohnstedt Gavrilas z Rumunii, opartych na regularności modułu i przypadkowym rozłożeniu wzoru planimetrycznych figur na płaszczyźnie płótna, przypominających wizualizację fraktali. Malarski znak znajduje swoje rozwinięcie w obrazach pisanych Magdaleny Uchman, łączącej elementy czytelnych geometrycznych podziałów siatki i przestrzennych brył ze swobodnym duktem pisma, określającego wyrazy, frazy, spontaniczne zapisy, przypominające miejskie murale bądź drapane sgraffita. Łączenie różnych malarskich form prowadzi zarazem do wytworzenia autonomicznego wyobrażenia, swobodnie łączącego i kontrastującego ze sobą style.

39


Wreszcie tryptyk Liudmily Davydenko odtwarza proces usamodzielniania materii malarskiej, ukazując zagęszczającą się linearną strukturę, w pierwszym kadrze skoncentrowaną wokół niewielkich ciemnych detali, regularnie rozmieszczonych na płótnie i przypominających pierwotne komórki, aż po gęstą sieć splatającą płaszczyznę obrazu, wydobywającą nową, pulsującą, dynamiczną przestrzeń obrazu. Cykl malarski układa się w proces wyłaniania abstrakcyjnej przestrzenności wizualnych elementów. Prezentowane prace, sygnalizowane jako przykłady współczesnych praktyk malarskich powiązanych kategorią „autonomii”, odnoszą się do różnych składni nowoczesnego obrazowania. Rozwijają, parafrazują, reagują na utrwalone malarskie konwencje. Akcentują autonomiczny wyraz malarstw, polegający na przetworzeniu obserwowanej rzeczywistości i poszukiwaniu nowych plastycznych kształtów. Nie stanowią jednak zapisu tylko własnego malarskiego idiomu, lecz wpisują się w kulturowy kontekst i społeczny wymiar. Na czym zatem polegałaby wierność formom malarskim, na czym polegałaby odpowiedź na katastroficzne rozumienie „dziwnego świata”? Może właśnie na poszukiwaniu integralnej formy, osłabiającej jednoznaczne więzy z rzeczywistością zapośredniczoną, szukającej osobowego dialogu między widzem i obrazem. Współczesne malarstwo może zrywać z katastroficznym oglądem współczesności, podpowiadając, że świat jest dziwny sugerując otwarcie się nań. Zarazem może kultywować różne tropy dwudziestowiecznej historii malarstwa jako wyrazu kreacji rzeczywistości spersonalizowanej i zindywidualizowanej.

40


Introduction

Marcin Lachowski Reflections on images Organised by the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl, the “Silver Quadrangle” Triennale presents paintings as an important area of current art. Apart from poetic connotations, this edition entitled “Strange is this world” particularly stresses the autonomous world of imagination as a carrier of painting senses where astonishment is an artistic reaction to the encountered reality. This notion is taken up by Peter Markovič in the curator’s introduction to the exhibition. In his text, he shows the present after the symbolic “end of history,” that is the organisation of the world according to grand ideological and political narratives structured in a totalitarian fashion. The author depicts modern threats, the immensity of unpredictable and tragic fates arising from globalisation, tremors defining the current social, political and moral relations. With reference to Czesław Niemen’s song, the artistic astonishment is, first and foremost, disagreement with evil. It may be expressed with various artistic practices focusing on an universal and existential message. The astonishment, revelation, alienation, surprise and rarity were the features of artistic searches in the twentieth century. By defining the surreal world of fantasy and social utopias related to the works of futurists and constructivists they set the meandering paths of artistic narratives. The art of the second half of the twentieth century looked into the mirror of avant­garde hopes, affirmed modern media, and simultaneously pointed to individual artistic freedom or the ever­incomplete shape of the work as an expression of a diffused world that the beholder faced. After the artistic experiences of the second half of the twentieth century, embodied in the popular culture principle of representation, after the experiences of appropriation art exposing a set of cultural calques, and finally after the experiences of complex hybrid installations absorbing the viewer with their alternative reality, the depicted world is constantly mediated. In view of these experiments, the continuation of painting practices may seem problematic due to their traditional technique and static composition. Modern painting searches highlight the basic motivations of artistic works included in the phenomenon of astonishment. This edition of the Triennale presents more than one hundred works created by over sixty artists. By presenting important cultural centres in the Carpathian Euroregion, the exhibition is not subnational, as it presents vital tendencies in contemporary painting drawing upon two twentieth­century traditions of abstract and figure painting. The “Silver Quadrangle” painting competition enters into a dialogue with such an understanding of art which is an ambiguous and unclear reflection of reality presented with various painting conventions, equally showing the distance to the direct imitation of nature and the hermetic use of a painted sign. By drawing on the patterns of the past, emphasising the individual method of shaping artistic expression and interpreting painting traditions, the artists also highlight the sovereign and autonomous status of representation. The notion of autonomy was popularised in the description of modernist art emphasising its abstract and non­figurative character: autonomy can be understood as the necessary development of forms, regardless of the external context, as a kind of specialisation of the language of art, independent of the description of reality which creates its own aesthetic values and offers an answer to the changing world. In this sense, it may assume critical functions: reduce the description and define a separate area of artistic activity, it may be interpreted as unreality, an independent and free area in juxtaposition to the rules and laws of the encountered reality. Autonomy may also refer to the recipient’s experience, as the artistic qualities themselves intensity the sensation when enclosed in a form. Such understanding may apply to the development of art as a whole, which brings vital experiences in composition and formal solutions and for which abstraction is a particularly radical form. The disinterestedness of sensation is aesthetically related to the area of art and not the pragmatism of everyday life. This type of sensation is intuitive, immediate, and stems from the orderly and necessary structure of the work of art.

41


The presentation of works as part of the “Silver Quadrangle” refers to various meanings of the autonomy of art offering the interpretation of processed images taken out from the area of mass visuality up to works operating with purely artistic values. It is worth naming some examples of works: not only because of their individual values, but as examples of a certain position representing the current dimensions of reflection which accompanies painting formulas. The paintings of Andrzej Rułka refer to the convention of photorealistic painting and show a series of images of faces that are deformed, swell, lose their individual identity and become an enigmatic record. Due to their rigorous layout, they remind us of the convention of a photographic tableau crossed out by painting and subjected to violent cancellation. Another record of reality transformed by painting is seen in “little narratives” by Marcin Czarnopyś which travesty the pinhole camera with a regular structure of painting details, present fragmentary development, landscapes, portrayed figures that are subjected to fragmentation and standardised monochromatically. The language of photography merges with a free study in painting. Figure painting is also a vital element shaping the works of Aneta Panas, Barbara Porczyńska, Sylwester Stabryła, Eszter Láng from Hungary and Greti Adrien Papiu from Romania. By showing the images of human figures, they evoke them in a fragmentary, anonymous and silhouette­like fashion. Particularly, in the case of Barbara Porczyńska, who creates a study in the nude, the female figure is surrounded with props setting claustrophobic spaces and shows the limits of physical carnality and sexuality. The figure painting tradition becomes the carrier of existential experiences which emphasise pain and suffering, or brings to mind the process of the anonymisation of a character subject to fragmentation or multiplication at the surface of the painting. Another variant of a painting’s dialogue with modernity is the problem of experiencing nature expressed with in painted. The process of the abstraction and formation of a sovereign position towards reality becomes the matter of the painted form. In this sense The Gates by Elżbieta Piórecka has set the limits of depiction and painted transformation of the object in the study of noble, static and geometrified form. The cautious imitation of the object leads to highlighting the abstract painting composition by using a painting frame and exposing the intensive shine and radiance of the presented details. The study of the object subjected to simplification and geometrification and revealing the precision of technical drawing defines the works of Jarosław Sankowski, who transforms everyday interiors and devices into a sketch­like painted reality. The artist brings the props to the principles of geometric structure. This category also features the works of Katarina Balúnová from Slovakia and Mariya Klymenko from Ukraine, as well as the sophisticated and geometrified study of still life by Daryna Skrynnyk -Myska from Ukraine, who skilfully combines the heritage of cubist synthesis with the diversified textures of matter painting. Another abstraction variant is the thorough observation and travesty of nature achieved with an expressive painting formula in the works of Barbara Bokota­Tomala and the compositions of Aleksandra Zuba­Benn and Zsuzsa Szász from Hungary. This effect of generalisation and fragmentation is conceptualised in Magdalena Cywicka’s series entitled Memory. It combines the rigorously thought­through compositions based on module rectangles which frame separate parts of landscape to form a kaleidoscopic mosaic. The artist combines the observation of nature with the attempt to catalogue it in a visual tableau. The title aspect of “memory” refers the viewer to the theme of eye witnessing and synthetic processing. The synthetic images of nature are also the subject of the painting interpretations of Elżbieta Cieszyńska who uses large surfaces of pure intensive colours that form structured geometric layouts reminiscent of roads that lead deep into the cropland. Through the travesty of landscape leading up to the horizon, they show abstract landscapes subjected to visual synthesis and condensation. The painting autonomy may achieve its radical state by breaking the ties with depiction, emphasise the logic of combining forms on the canvas surface and gain the status of independent signs. Such understanding is the background for the expressive drawings and linear structures of Volodymyr Stetsula from Ukraine or geometric structures of Gabriela Diana Bohnstedt Gavrilas from Romania based on module regularity and the accidental distribution of the pattern of planimetric figures on the canvas surface that reminisce fractal visualisation. The painted sign is developed in the written paintings by Magdalena Uchman combining the elements of clear geometric grid divides and spatial forms with the free duct of writing which denotes words, phrases and spontaneous records reminiscent of city murals or scratched graffiti. The combination of various painting forms leads to the creation of autonomous painted images that freely combine and contrast the painting styles.

42


Finally, the triptych by Ludmiła Dawidenko recreates the process of the painting matter becoming independent, as she shows the denser and denser linear structure focused in the first frame on small dark details that are regularly scattered on the canvas and remind us of primary cells, right up to a dense net intertwining the painting surface and evoking a new, pulsating and dynamic space of the painting. The painting series forms a process of the revelation of the abstract spatiality of visual elements. Earmarked as examples of modern painting practices linked by the category of “autonomy,” the presented works refer to various syntaxes of modern representation. They develop, paraphrase and respond to the established painting conventions. They emphasise the autonomous expression of painting which involves the transformation of the observed reality and the search for new artistic shapes. Not only do they record their own painting idiom, but they also fit the cultural context and social dimension. What would the fidelity to painting forms entail and what would be the response of the catastrophic understanding of “strange world”? Maybe it is all about the search for integral form which breaks the clear ties with mediated reality and looks for personal dialogue between the viewer and the painting. Contemporary painting may depart from the catastrophic view of the present by saying that the world is strange and that we should be open to it. Thus, it may cultivate various traces of the history of painting in the twentieth century as a sign of the creation of personalised and individualised reality.

43Nagrody Srebrny Czworokąt Awards of the Silver Quadrangle 1994 - 2018


1994

1996

1998

WOJCIECH KOZAK, PL Równorzędna Nagroda Pierwsza Equal First Prize

TIMUR SULEIMANOV, UA Grand Prix Wojewody Przemyskiego Grand Prix Voivode of Przemyśl Vivodship

MATEUSZ MARAJ, PL Grand Prix Wojewody Przemyskiego Grand Prix Voivode of Przemyśl

PIOTR WÓJTOWICZ, PL Nagroda Pierwsza Prezydenta Miasta Przemyśla First Prize of The Mayor of Przemyśl

HANA BACOVA, SK Nagroda Równorzędna Prezydenta Miasta Przemyśla Equal Prize sponsored by The Mayor of Przemyśl

TIBOR URBÁN, HU Równorzędna Nagroda Pierwsza Equal First Prize ÁDÁM SZENTPÉTERY, SK Równorzędna Nagroda Druga Equal Second Prize JANUSZ SZPYT, PL Równorzędna Nagroda Druga Equal Second Prize VLADIMIR BRONIŠEVSKÝ, SK Równorzędna Nagroda Trzecia Equal Third Prize MARIUSZ KOŚCIUK, PL Równorzędna Nagroda Trzecia Equal Third Prize PIOTR WÓJTOWICZ, PL Równorzędna Nagroda Trzecia Equal Third Prize ERZSÉBET PALOTAI, HU Nagroda Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize of National Gallery of Contemporary Art in Przemyśl JADWIGA SAWICKA, PL Nagroda Prezydenta Przemyśla Prize of The Mayor of Przemyśl IHOR GORIN, UA Nagroda Sekretarza Generalnego Euroregionu Karpackiego Prize of General Secretary of Carpathian Euroregion 1st Term

46

EMIL POLIT, PL Równorzędna Nagroda Druga Equal Second Prize ÁDÁM SZENTPÉTERY, SK Równorzędna Nagroda Druga Equal Second Prize GEJZA BARCZI, SK Równorzędna Nagroda Trzecia Equal Third Prize ADAM SYPEL, PL Równorzędna Nagroda Trzecia Equal Third Prize IVAN TVERDUN, UA Równorzędna Nagroda Trzecia Equal Third Prize KRZYSZTOF KONCEWICZ, PL Nagroda Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize of National Gallery of Contemporary Art in Przemyśl JERZY CEPIŃSKI, PL Nagroda Wojewody Rzeszowskiego Prize of The Voivode of Rzeszów

VLADIMIR BRONIŠEVSKÝ, SK Równorzędna Nagroda Regulaminowa Equal Regular Prize lSTVÁN BURAI, HU Równorzędna Nagroda Regulaminowa Equal Regular Prize VIKTOR KHADZHYNOV, UA Równorzędna Nagroda Regulaminowa Equal Regular Prize IHOR YANOWYCH, UA Równorzędna Nagroda Regulaminowa Equal Regular Prize SÁNDOR TOROK, HU Nagroda Fundowana Wojewody Rzeszowskiego Prize Sponsored by The Voivode of Rzeszów ERZSÉBET PALOTAI, HU Nagroda Fundowana Wojewody Krośnieńskiego Prize Sponsored by The Voivode of Krosno WITOLD PAZERA, PL Nagroda Państwowej Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize of State Gallery of Contemporary Art in Przemyśl


2000

2003

MARYAN OLEKSIAK, UA Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Award of the Minister of Culture and National Heritage

TIBOR URBÁN, HU Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Award of the Minister of Culture and National Heritage Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Krosna Special Award of the Mayor of Krosno

ANTONI NIKIEL, PL Nagroda Równorzędna Marszałka Województwa Podkarpackiego Equal Prize Sponsored by The Marshal of Podkarpackie Voivodeship ZOLTÁN FÁTYOL, HU Równorzędna Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Equal Prize Sponsored by The Mayor of Przemyśl ZBYNEK PROKOP, SK Nagroda Regulaminowa Prezydenta Miasta Rzeszowa Regular Prize Sponsored by The Mayor of Rzeszów ROMAN ROMANYSZYN, UA Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa Prize Sponsored by The Mayor of Tarnów ZBIGNIEW ŚWIĘCIŃSKI, PL Nagroda Fundowana Marka Kuchcińskiego Wicewojewody Podkarpackiego Prize Sponsored by Marek Kuchciński Vice-Voivode of Podkarpackie Voivodship IHOR SHUMSKYI, UA Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize of The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl

WITOLD PAZERA, PL Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Prize Sponsored by The Marshal of Podkarpackie Voivodship Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Krosna Special Award of the Mayor of Krosno GEJZA BARCZI, SK Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Equal Prize Sponsored by The Mayor of Przemyśl Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Krosna Special Award of the Mayor of Krosno

NATALIA PIŃCZUK, UA Rumuńska Nagroda Krajowa Romanian National Prize VIOARA BARA, RO Ukraińska Nagroda Krajowa Ukrainian National Prize IHOR ROMANKO, UA Słowacka Nagroda Krajowa Slovakian National Prize ANNA SIEMASZKO, PL Węgierska Nagroda Krajowa Hungarian National Prize ANDRZEJ CIESZYŃSKI, PL Nagroda - zakup Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej Prize - Purchase by the National Museum of Przemyśl District

AUREL ROŞU, RO Nagroda Prezydenta Miasta Tarnowa Prize Sponsored by The Mayor of Tarnów ZDENKA BŁOŃSKA, SK Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize of The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl IHOR YANOWYCH, UA Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Tarnowie Prize Sponsored by The Office For Art Exhibitions in Tarnów

47


2006 ALEKSANDRA GRELA, HU Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego RP Grand Prix sponsored by Minister of Culture and National Heritage PIOTR RĘDZINIAK, PL Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Prize Sponsored by The Marshal of Podkarpackie Voivodship URSZULA CHROBAK, PL Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Equal Prize Sponsored by The Mayor of The City of Przemyśl IHOR ROMANKO, UA Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize of The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl VLADIMIR OSSIF, SK Rumuńska Nagroda Krajowa Romanian National Prize ROMAN ROMANYSHYN, UA Słowacka Nagroda Krajowa Slovakian National Prize PRZEMYSŁAW POKRYWKA, PL Ukraińska Nagroda Krajowa Ukrainian National Prize FLORIAN HEREDEA, RO Wegierska Nagroda Krajowa Hungarian National Prize IHOR YANOWYCH, UA Nagroda Specjalna Dyrektora Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Special Prize sponsored by The Director of BWA Gallery in Rzeszów

2009 ALEKSANDRA ZUBA-BENN, PL Nagroda Specjalna Prezydenta Miasta Tarnowa Special Prize sponsored by The Mayor of the City of Tarnów PIOTR WÓJTOWICZ, PL Nagroda Specialna Prezydenta Miasta Tarnowa i BWA Galerii Miejskiej w Tranowie Special Prize sponsored by The Mayor of The City of Tarnów and BWA Gallery in Tarnów

MARIAN WALDEMAR KUCZMA, PL Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Grand Prix sponosred by Minister of Culture and National Heritage TOMASZ MISTAK, PL Nagroda Wojewody Podkarpackiego Prize sponsored by The Podkarpackie Voivode ATTILA DUNCSÁK, SK Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Prize sponsored by The Marshal of Podkarpackie Voivodship JAN SZCZEPKOWSKI, PL Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Prize sponsored by The Mayor of Przemyśl ANNA HAUSOVÁ, SK Nagroda Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Prize sponsored by The National Museum of Przemyśl District AUREL ROŞU, RO Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Prize sponsored by The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl Nagroda Specjalna Tomasza Poręby Special Prize sponsored by Tomasz Poręba OLEH DAWYDENKO, UA Rumuńska Nagroda Krajowa ufundowana przez Banca Comerciala Romana Romanian National Prize sponsored by Romanian Commercial Bank ROMAN ROMANYSHYN, UA Słowacka Nagroda Krajowa Slovakian National Prize

48


2012 ANTONI NIKIEL, PL Ukraińska Nagroda Krajowa ufundowana przez Gubernatora Obwodu Lwowskiego Ukrainian National Prize sponsored by Governor of Lviv Region URSZULA CHROBAK, PL Węgierska Nagroda Krajowa ufundowana przez Samorząd Komitatu Hajdu-Bihar Hungarian Nationa Prize sponsored by The Local Government of Hajdú-Bihar County ALEKSANDRA GRELA, HU Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of Triennial Jury IHOR YANOWYCH, UA Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury TADEUSZ BŁOŃSKI, SK Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury PÉTER LENKEY-TÓTH, HU Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury RENA WOTA, PL Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury

RENATA SZYSZLAK, PL Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Grand Prix sponosred by Minister of Culture and National Heritage EMÍLIA ZÁVACKÁ, SK Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Award of the Marshal of Podkarpackie Voivodship VOLODYMYR STETSULA, UA Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Award of the Mayor of the City of Przemyśl ŁUKASZ WOJTANOWSKI, PL Nagroda Elektromontaż Przemyśl Award of Elektromontaz Przemysl BARBARA SZAL-PORCZYŃSKA, PL Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury

NINA ZIELIŃSKA-KRUDYSZ, PL Nagroda Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Award of the BWA Gallery in Rzeszów ISTVÁN BURAI, HU Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Award of the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl BARBARA SZAL-PORCZYŃSKA, PL Nagroda Muzeum Sztuki w Miszkolcu, Węgry Award of the Muzeum of Art in Miskolc, Hungary ALICJA CZAJKOWSKA-MAGDZIAK, PL Nagroda Cris County Museum w Oradei, Rumunia Award of The Cris Country Muzeum in Oradea, Romania

ALICJA CZAJKOWSKA-MAGDZIAK, PL Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury VALENTIN ITU, RO Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury GABRIELA LUCIANA KIRÁLY, RO Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury ZOLTÁN FÁTYOL, HU Nagroda Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Award of the National Museum of Przemyśl District

49


2015 VLADIMIR BRONIŠEVSKY, SK Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Grand Prix sponosred by Minister of Culture and National Heritage IHOR YANOWYCH, UA Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Award of the Marshal of Podkarpackie Voivodship MAREK HABA, PL Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Award of the Mayor of the City of Przemyśl AUREL ROŞU, RO Nagroda Elektromontaż Przemyśl Award of Elektromontaż Przemysl ŁUKASZ CYWICKI / PL Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury VOLODYMIR LUTSYK, UA Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury ALEKSANDRA GRELA, HU Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury ZOLTÁN FÁTYOL, HU Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury TEOFIL IOAN ŞTIOP, RO Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury

50

2018 ANETA PANAS, PL Nagroda Specjalna Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Special Award sponsored by the National Museum of Przemyśl District BARTOSZ NALEPA, PL Nagroda Specjalna Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Special Award, sponsored by BWA Gallery in Rzeszów ISTVÁN BURAI, HU Nagroda Specjalna Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Special Award sponsored by BWA Gallery in Kielce SYLWESTER STRABRYŁA, PL Nagroda Specjalna Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Special Award, sponsored by the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl NINA ROSTKOWSKA, PL Nagroda Specjalna Miasta Miszkolc, Węgry Special Award / sponsored by City of Miskolc, Hungary URSZULA CHROBAK / PL Nagroda Specjalna Cris Country Museum w Oradea, Rumunia Special Award sponsored by Cris Country Museum in Oradea, Romania

TEOFIL IOAN ŞTIOP, RO Nagroda Specjalna Triennale dla Wybitnej Osobowości Artystycznej Special Triennial Award for Outstanding Artistic Personality MAGDALENA CYWICKA, PL Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Grand Prix sponosred by Minister of Culture and National Heritage PÉTER LENKEY-TÓTH, HU Równorzędna Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Equal Prize of the Marshal of Podkarpackie Voivodship VOLODYMYR LUTSYK, UA Równorzędna Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Equal Prize of the Mayor of the City of Przemyśl MARIYA KLYMENKO, UA Nagroda Fundowana Elektromontaż - Przemyśl Award of Elektromontaż Przemyśl HENRICH BRONIŠEVSKÝ, SK Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury ŁUKASZ CYWICKI, PL Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury ZOLTÁN GONDA, HU Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury NICOLAE SUCIU, RO Wyróżnienie Honorowe Jury Triennale Honourable Distinction of The Triennial Jury


GÁBOR LUKÁCS, HU Nagroda Specjalna Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Special Award sponsored by the National Museum of Przemyśl District ALEKSANDRA ZUBA-BENN, PL Nagroda Specjalna Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Special Award sponsored by BWA Gallery in Rzeszów SZABINA GÓRE, HU Nagroda Specjalna Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Special Award sponsored by BWA Gallery in Kielce FRANTIŠEK TURCSÁNYI, SK Nagroda Specjalna Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Special Award sponsored by the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl

51Nagrody Triennale - Srebrny Czworokąt Awards of the Triennial - Silver Quadrangle 2021


Ukraina / Ukraine

Grand Prix

Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Award of the Minister of Culture and National Heritage

LIUDMILA DAVYDENKO

za zestaw prac for a set of works

Prawdopodobieństwo / Probability 2021 olej na płótnie / oil on canvas 100 x 100 cm Interwał / Interval 2018 olej na płótnie / oil on canvas 100 x 100 cm Rozproszenie 2 / Scatter 2 2020 olej na płótnie / oil on canvas 100 x 100 cm

54


Prawdopodobieństwo / Probability 2021 olej na płótnie / oil on canvas 100 x 100 cm

55


Interwał / Interval 2018 olej na płótnie / oil on canvas 100 x 100 cm

56


Rozproszenie 2 / Scatter 2 2020 olej na płótnie / oil on canvas 100 x 100 cm

57


Polska / Poland

Nagroda Marszałka Województwa Podkarpackiego Award sponsored by the Marshal of the Podkarpackie Region

ELŻBIETA CIESZYŃSKA

za zestaw prac for a set of works

KM - 1 2021 akryl, płótno / acrylic, canvas KM - 2 2021 akryl, płótno / acrylic, canvas

58


KM - 1 2021 akryl, płótno / acrylic, canvas

59


Rumunia / Romania

Nagroda Prezydenta Miasta Przemyśla Award sponsored by the Mayor of the City of Przemyśl

MIHAELA TĂTULESCU

Ludzie i wilki / People and Wolves 2019 akryl, płótno / acrylic, canvas

60


Ludzie i wilki / People and Wolves 2019 akryl, płótno / acrylic, canvas

61


Polska / Poland

Nagroda Elektromontaż Przemyśl Award sponsored by Elektromontaż Przemyśl

MAGDALENA UCHMAN

za zestaw prac for a set of works

Współistnienie / Coexistence 2020 akryl, płótno / acrylic, canvas Nadzieja / Hope 2020 akryl, płótno / acrylic, canvas

62


Współistnienie / Coexistence 2020 akryl, płótno / acrylic, canvas

63


Ukraina / Ukraine

Nagroda Specjalna Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej w Przemyślu Special Award sponsored by the National Museum of Przemyśl District

VOLODYMYR LUTSYK

Człowiek i ryba / Man and Fish 2020 akryl, płótno / acrylic, canvas

64


Polska / Poland

Nagroda Specjalna Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Special Award sponsored by BWA Gallery in Rzeszów

MAGDALENA CYWICKA

W pamięci III / In Memory III 2021 olej, płótno, kolaż / oil, canvas, collage

65


Polska / Poland

Nagroda Specjalna Biura Wystaw Artystycznych w Rzeszowie Special Award sponsored by BWA Gallery in Rzeszów

MAREK HABA

Twierdza 2 / Fortress 2 2021 akryl, papier / acrylic, paper

66


Węgry / Hungary

Nagroda Specjalna Biura Wystaw Artystycznych w Kielcach Special Award sponsored by BWA Gallery in Kielce

ZOLTÁN GONDA

Nowym krzyżem mojego kraju jest Europa The New Cross of My Country Is Europe 2021 akryl, papier / acrylic, paper

67


Polska / Poland

Nagroda Specjalna Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Special Award sponsored by the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl

BARTOSZ NALEPA

Hipnoza / Hypnosis 2020 olej, papier / oil, paper

68


Słowacja / Slovakia

Nagroda Specjalna Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Special Award sponsored by the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl

HELMUT BISTIKA

Dziwny świat / Strange World 2019 akryl, płótno / acrylic, canvas

69


Polska / Poland

Wyróżnienie Honourable Mention

ELŻBIETA PIÓRECKA

Brama II, z cyklu Apokalipsa, Dwanaście Bram Gate II, from the Apocalypsecycle, Twelve Gates 2019 akryl, płótno / acrylic, canvas

70


Rumunia / Romania

Wyróżnienie Honourable Mention

GABRIELA LUCIANA KIRALY

Studio 2019 technika własna, płótno / own technique, canvas

71


Polska / Poland

Wyróżnienie Honourable Mention

SYLWESTER STABRYŁA

Wkrótce 4 / Coming soon 4 2021 olej, płótno / oil, canvas

72


Rumunia / Romania

Wyróżnienie Honourable Mention

LAURA TEODORA GHINEA

Niepewny / Uncertain 2021 olej, płótno / oil, canvas

73


Polska / Poland

Wyróżnienie Honourable Mention

BARBARA HUBERT

Dziwny jest wasz świat III / Your World Is Strange III 2020 akryl, płótno / acrylic, canvas

74


Słowacja / Slovakia

Wyróżnienie Honourable Mention

FRANTIŠEK TURCSÁNYI

Niebo - piekło - raj / Heaven - Hell - Paradise 2020 malowana fotografia / painted photography

75


Ukraina / Ukraine

Wyróżnienie Honourable Mention

DARYNA SKRYNNYK-MYSKA

Bez tytułu nr 2 / No Title nr 2 2020 technika mieszana, płótno / mixed technique, canvas

76


Polska / Poland

Wyróżnienie Honourable Mention

JAROSŁAW SANKOWSKI

Fontanna / Fountain 2020 akryl, papier / acrylic, paper

77


Ukraina / Ukraine

Wyróżnienie Honourable Mention

MARIYA KLYMENKO

Intencja / Intention 2018 tempera, canvas / tempera, płótno

78


Ukraina / Ukraine

Wyróżnienie Honourable Mention

VOLODYMYR STETSULA

Dziwactwa / Bizarre 2020 akryl, papier / acrylic, paper

79Uczestnicy wystawy Participants of the exhibition


Słowacja / Slovakia

Katarína Balúnová

Kopiec pamięci 1* / Memorial Mound 1 2018 akryl, płótno / acrylic, canvas

82

Kopiec pamięci 2 / Memorial Mound 2 2018 akryl, płótno / acrylic, canvas


Polska / Poland

Kamila Bednarska

Z ekranu. Tęsknota za spotkaniem / From The Screen. Longing To Meet 2019 technika własna / own technique

83


Węgry / Hungary

Eszter Biró

Cienie o świcie* / Shadows at Dawn 2020 akryl, papier / acrylic, paper

84

Światło jest daleko / Light Is Far Away 2020 akryl, papier / acrylic, paper


Słowacja / Slovakia

Helmut Bistika

Jaki jest tego cel?* / What Is the Purpose of This? 2019 akryl, płótno / acrylic, canvas

Dziwny świat / Strange World 2019 akryl, płótno / acrylic, canvas

85


Rumunia / Romania

Gabriela Bohnstedt Gavrilaş

Dekonstrukcja twarzy* Deconstruction Face 2020 malarstwo cyfrowe / digital painting

86

Pofragmentowany portret Fragmented Portrait 2020 malarstwo cyfrowe / digital painting


Pejzaże nieznane II Unknown Landscapes II 2020 olej, płótno / oil, canvas

Polska / Poland

Barbara Bokota-Tomala

Pejzaże nieznane V* Unknown Landscapes V 2020 olej, płótno / oil, canvas

Pejzaże nieznane VI Unknown landscapes VI 2020 olej, płótno / oil, canvas

87


Węgry / Hungary

Borgo Borgovics

To jest koń...* This is a Horse... 2020 akryl, papier / acrylic, paper

88

Siedem dni… The 7 days... 2020 akryl, papier / acrylic, paper


W moich oczach I* In My Eyes I 2021 akryl, płótno / acrylic, canvas

Węgry / Hungary

Teodóra Both

W moich oczach II In My Eyes II 2021 akryl, płótno / acrylic, canvas

89


Polska / Poland

Sebastian Brożyna

Pejzaż koncentracyjny Concentration Landscape 2021 technika własna / own technique

90


KM - 1 2021 akryl, płótno / acrylic, canvas

Polska / Poland

Elżbieta Cieszyńska

KM - 2* 2021 akryl, płótno / acrylic, canvas

91


Polska / Poland

Magdalena Cywicka

W pamięci III* / In Memory III 2021 olej, płótno, kolaż / oil, canvas, collage

92

W pamięci IV / In Memory IV 2021 olej, płótno, kolaż / oil, canvas, collage

W pamięci V / In Memory V 2021 olej, płótno, kolaż / oil, canvas, collage


Terytorium dialogu V* Territory For Dialogue V 2021 technika własna / papier own technique / paper

Polska / Poland

Łukasz Cywicki

Terytorium dialogu VI Territory For Dialogue VI 2021 technika własna / papier own technique / paper

93


Polska / Poland

Marcin Czarnopyś

Małe narracje 1 / Small Narratives 1 2021 technika własna / papier own technique / paper

94

Małe narracje 2* / Small Narratives 2 2021 technika własna / papier own technique / paper


Ukraina / Ukraine

Liudmila Davydenko

Interwał / Interval 2018 technika własna, płótno own technique, canvas

95


Polska / Poland

Małgorzata Drozd-Witek

Skrawki 4* / Scraps 4 2018 technika mieszana, płótno mixed technique, canvas

96

Zamglone 2 / Foggy 2 2018 technika mieszana, płótno mixed technique, canvas


Ciche miejsca* / Quiet Places 2020 olej, płótno / oil, canvas

Polska / Poland

Iwona Duracz-Gil

Ciche miejsca / Quiet Places 2020 olej, płótno / oil, canvas

97


Węgry / Hungary

Zoltán Fátyol

Pytanie do Sfinksa* Question To The Sphinx 2021 pastel, papier / pastell, paper

98

Po odpowiedzi Sfinksa After The Sphinx’s Answer 2021 pastel, papier / pastell, paper


Ukraina / Ukraine

Anatolii Furlet

Bukowina / Bukovina 2020 olej, płótno / oil, canvas

99


Węgry / Hungary

Lukács Gábor

Most / Bridge* 2020 technika mieszana, papier mixed technique, paper

100

Nowa Babel / New Babel 2020 technika mieszana, papier mixed technique, paper


Ukraina / Ukraine

Zoriana Garbar

Zielona trawa rośnie pośrodku… The Green Grass Growsin The Middle Of... 202O akryl, papier / acrylic, paper

101


Rumunia / Romania

Laura Teodora Ghinea

Niewyraźny / Indistinct 2021 olej, płótno / oil, canvas

102


Polska / Poland

Łukasz Gil

Ołtarz pokory* / Altar of Humility 2020 olej, płótno / oil, canvas

Pejzaż wewnętrzny I / Internal Landscape I 2019 olej, płótno / oil, canvas

103


Węgry / Hungary

Zoltán Gonda

Nasz los jest również losem Europy Środkowej Our Fate Is Also the Fate Of Central Europe 2021 akryl, papier / acrylic, paper

104


Polska / Poland

Marek Haba

Twierdza 1 / Fortress 1 2021 akryl, papier / acrylic, paper

105


Ukraina / Ukraine

Orest Helytovych

Ten czarny jest dziwny / This is a Strang Black 2019 technika własna / own technique

106


Polska / Poland

Barbara Hubert

Dziwny jest wasz świat III / Your World Is Strange III 2020 akryl, płótno / acrylic, canvas

107


Polska / Poland

Anna Kamycka

Intruz / Intruder 2020 technika mieszana, płótno / mixed technique, canvas

108


Ukraina / Ukraine

Olena Khomenko

Druzgocące wieści / Devastating news 2020 technika własna, płótno / own technique, canvas

109


Węgry / Hungary

Gabriela Luciana Kiraly

Ucieczka 2 / Escape 2 2019 technika własna, płótno own technique, canvas

110


Ukraina / Ukraine

Mariya Klymenko

Raj utracony* / The lost Paradise* 2018 tempera, canvas / tempera, płótno

Intencja / Intention 2018 tempera, canvas / tempera, płótno

Release / Uwolnienie 2021 tempera, canvas / tempera, płótno

111


Węgry / Hungary

Eszter Láng

Mieszkańcy naszego domu* Residents of Our House 2021 technika mieszana, tektura mixed media, cardboard

112

Który to obcy? Which Is The Stranger? 2021 technika mieszana, tektura mixed media, cardboard


Ukraina / Ukraine

Volodymyr Lutsyk

Czerwone oko / Red Eye 2020 akryl, płótno / acrylic, canvas

113


Ukraina / Ukraine

Nazarii Mikhnovskyi

Przejście / Transition 2021 technika mieszana, płótno mixed technique, canvas

114


Przepływ 1* / Flow 1 2020 olej, płótno / oil, canvas

Węgry / Hungary

Gabriella B. Nagy

Przepływ 2 / Flow 2 2020 olej, płótno / oil, canvas

Przepływ 5 / Flow 5 2020 olej płótno / oil, canvas

115


Polska / Poland

Bartosz Nalepa

Veraicon 2020 olej, papier / oil, paper

116


Ku pamięci porzuconych dzieci 1* In Memory of Discarded Children 1 2020 technika mieszana, papier mixed technique, paper

Węgry / Hungary

Erzsébet Palotai

Ku pamięci porzuconych dzieci 2 In Memory of Discarded Children 2 2020 technika mieszana, papier mixed technique, paper

Ku pamięci porzuconych dzieci 5 In Memory of Discarded Children 5 2020 technika mieszana, papier mixed technique, paper

117


Polska / Poland

Aneta Panas

Przemiany / Transformation 2020 olej, płótno / oil, canvas

118


Rumunia / Romania

Greti Adriene Papiu

Fragmentarium 2020 technika mieszana, płótno mixed technique, canvas

119


Polska / Poland

Elżbieta Piórecka

Brama I, z cyklu Apokalipsa* Dwanaście Bram Gate I, from the cycle Apocalypse Twelve Gates 2019 akryl, płótno / acrylic, canvas

120

Brama II, z cyklu Apokalipsa Dwanaście Bram Gate II, from the Apocalypsecycle Twelve Gates 2019 akryl, płótno / acrylic, canvas


Polska / Poland

Marek Pokrywka

Chmura / Cloud 2020 olej, płótno / oil, canvas

Nadzieja* / Hope 2020 olej, płótno / oil, canvas

121


Polska / Poland

Barbara Porczyńska

Habituacja / Habituation 2020 olej, płótno / oli, canvas

122

Recykling* / Recycling 2020 olej, płótno / oil, canvas

Respirator / Respirator 2020 olej, płótno / oil, canvas


Polska / Poland

Roman Przewoźnik

Syndrom czerwieni 2 / Red Syndrome 2 2020 akryl, papier / acryl, paper

123


Ukraina / Ukraine

Ihor Romanko

Początek / Beginning 2020 olej, płótno / oil, canvas

124

Koniec* / The End 2020 olej, płótno / oil, canvas


W głębi XX* / Deep Inside XX 2019 olej, płótno / oil, canvas

Węgry / Hungary

Gabor Ronai

W głębi XXIV / Deep inside XXIV 2020 olej, płótno / oil, canvas

125


Polska / Poland

Andrzej Rułka

Analiza danych* / Data Analysis 2020 technika mieszana, płótno mixed technique, canvas

126


Polska / Poland

Dorota Sankowska

Sekcja / Section 2020 olej, płótno / oil, canvas

127


Polska / Poland

Jarosław Sankowski

Fontanna / Fountain 2020 akryl, papier / acrylic, paper

128

Jaskrawość / Brightness 2020 akryl, papier / acrylic, paper

Sen* / Dream 2021 akryl, papier / acrylic,paper


Ukraina / Ukraine

Daryna Skrynnyk-Myska

Bez tytułu nr 2* / No Title nr 2 2020 technika mieszana, płótno mixed technique, canvas

129


Polska / Poland

Sylwester Stabryła

Wkrótce 1 / Coming soon 1 2021 olej, płótno / oil, canvas

130

Wkrótce 2 / Coming soon 2 2021 olej, płótno / oil, canvas

Wkrótce 3* / Coming soon 3 2021 olej, płótno / oil, canvas

Wkrótce 4 / Coming soon 4 2021 olej, płótno / oil, canvas


Dziwactwa / Bizarre 2020 akryl, papier / acrylic, paper

Ukraina / Ukraine

Volodymyr Stetsula

Energia wody* / Water Energy 2020 akryl, papier / acrylic, paper

131


Węgry / Hungary

István Subicz

Na zewnątrz i wewnątrz* Outside and Inside 2020 tusz, papier / ink, paper

132

Wznoszenie i opadanie Rising and Descending 2020 tusz, papier / ink, paper


Rumunia / Romania

Nicolae Suciu

Hiperbola chaosu - przeczucie Bruegla The Chaos Hyperbole - Bruegel’s Premonition 2021 technika mieszana, płótno mixed technique, canvas

133


Węgry / Hungary

Zsuzsa Szász

Umierający świat zwierząt Dying Animal World 2020 technika mieszana, płótno mixed technique, canvas

134


Rumunia / Romania

Mihaela Tătulescu

Ludzie i wilki / People and Wolves 2019 akryl, płótno / acrylic, canvas

135


Polska / Poland

Katarzyna Tereszkiewicz

Inny* / Other 2020 technika mieszana, płótno mixed technique, canvas

136

Stereotyp / Stereotype 2020 technika mieszana, płótno mixed technique, canvas


Słowacja / Slovakia

František Turcsányi

Niebo - piekło - raj Heaven - Hell - Paradise 2020 malowana fotografia / painted photography

Wesoły cmentarz wirtualny Cheerful Virtual Cemetery 2020 akryl, papier / acrylic, paper

Martwa natura z łabędziem i kawałkiem betonu* Still Life With Swan And a Piece of Concrete 2020 akryl, papier / acrylic, paper

137


Polska / Poland

Magdalena Uchman

Nadzieja* / Hope 2020 akryl, płótno / acrylic, canvas

138

Współistnienie / Coexistence 2020 akryl, płótno / acrylic, canvas


Polska / Poland

Piotr Woroniec

Billboard II 2021 technika mieszana, płótno mixed technique, canvas

139


Polska / Poland

Nina Zielińska-Krudysz

Rozmyślania nad ulotnością świata III Reflections on the Transience of the World III 2020 akryl, płótno / acrylic, canvas

140


Ukraina / Ukraine

Vasyl Zmiyievets

Bez tytułu 2 / Untitled 2 2020 akryl, płótno / acrylic, canvas

141


Polska / Poland

Aleksandra Zuba-Benn

Nikt nic nie wie / Nobody knows anything 2020 akwarela, akryl, papier watercolour, acrylic, paper

142
Teofil Ioan Ştiop malarstwo / painting Nagroda Specjalna Triennale dla Wybitnej Osobowości Artystycznej ufundowana przez Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Marka Kuchcińskiego Special Triennial Award for Outstanding Artistic Personality sposored by Marshal of Polish Sejm Marek Kuchciński 2018 Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu National Museum of the Przemyśl District 12.05 - 07.06.2022


Rumunia / Romania

Teofil Ioan Ştiop

Data i miejsce urodzenia: 28 sierpnia 1977 r., Huedin, Rumunia Studia: Absolwent Wydziału Sztuki Uniwersytetu w Oradei, 2000 Doktorat ze sztuk wizualnych na Wydziale Sztuki i Wzornictwa Uniwersytetu w Timişoarze, 2009 Miejsce pracy: Starszy wykładowca (adiunkt) na Wydziale Sztuki w Oradei E: teofilstiop@gmail.com Wystawy indywidualne: 2003 - „Caleidoscopul himeric” („Chimeryczny kalejdoskop”), Muzeue Tării Crişurilor, Oradea; 2009 - „ARS dantesca combinatoria”, Moara Răsărit, Oradea; 2011 - „ICON/XXI”, Galeria Krypta, Wiedeń; 2012 - „Kanon”, Galeria Finnischen Seemannskirche, Hamburg; 2018 - „Pictofabule” („Bajki obrazkowe”), Muzeue Tării Crişurilor, Oradea. Wybrane wystawy zbiorowe: 1999 - „Ars Varadini”, Vajda Lajos Stúdió, Szentendre (Węgry); 2003 - „Bienala de desen” („Biennale rysunku”), Galeria Delta, Arad (Rumunia); 2008 - „Utopii contemporane” („Współczesne utopie”), Galeria Mansarda, Timişoara (Rumunia); 2010 - „Să nu ucizi” („Nie zabijaj”), Galeria Timco, Timişoara; 2011 - „Fragmentarium” (wspólnie z Cantemirem Meşterem), Múzeum Vojtecha Löfflera, Koszyce (Słowacja); 2012 - „Confluenţe” („Konfluencje”), Gradski Museum, Vršac (Serbia); 2012 - „Luminessences”, Rencontres Jean Jaurès, Vieux-Charmont (Francja); 2015 - „Salonul Orădean de Artă” („Salon Sztuki Oradei”), Narodowe Muzeum Sztuki Mołdawii, Kiszyniów (Mołdawia); 2015 - „Memoria imaginii” („Pamięć obrazu”), Muzeum Tării Crişurilor, Oradea; 2010-2016 - „Video Art Event”, Oradea-Mediolan (Rumunia-Włochy); 2006, 2015, 2018 - Międzynarodowe Triennale „Srebrny Czworokąt”, Przemyśl (Polska); 2018 - „Reperaj 2”, Galeria Reperaj, Oradea (Rumunia); 2019 - „Pas de deux”, Galeria Reperaj, Oradea; „Dall’Est all’Ovest”, Academia di Romania, Rzym (Włochy); 2020 - Art Eco, Galeria Reperaj, Oradea; 2020 - „Cartografii heterotopice” („Kartografie heterotopowe”), Galeria Reperaj, Oradea; „După 30 de ani. Priveşte înapoi spre viitor” („Po 30 latach. Oglądając się w przyszłość”), Galeria Reperaj, Oradea; 2014, 2015, 2016, 2017, 2021 - Imagini în dialog („Obrazy w dialogu”), Muzeum Tării Crişurilor, Oradea. Day and place of birth: August 28, 1977, Huedin, Romania Studies: Graduate of the Faculty of Arts, Oradea, 2000 PhD in visual arts at the Faculty of Arts and Design, Timişoara, 2009 Workplace: Senior lecturer (associate professor) at the Faculty of Arts in Oradea E: teofilstiop@gmail.com Personal exhibitions: 2003 - “Caleidoscopul himeric” (“The Chimerical Kaleidoscope”), “Tării Crişurilor” Museum, Oradea (Romania); 2009 - “ARS dantesca combinatoria”, Moara Răsărit, Oradea; 2011 - “ICON/XXI”, Krypta Gallery, Vienna; 2012 “Kanon”, Finnischen Seemannskirche Gallery, Hamburg; 2018 - “Pictofabule” (“Pictofables”), „Tării Crişurilor” Museum, Oradea. Some of the group exhibitions: 1999 - “Ars Varadini”, Vajda Lajos Stúdió, Szentendre (Humgary); 2003 - “Bienala de desen” (“The Drawing Biennial”), Delta Gallery, Arad (Romania); 2008 - “Utopii contemporane” (“Contemporary Utopias”), Mansarda Gallery, Timişoara (Romania); 2010 - “Să nu ucizi” (“Do Not Kill”), Timco Gallery, Timişoara; 2011 - “Fragmentarium” (personal duo with Cantemir Meşter), Vojtech Löffler Museum, Košice (Slovakia); 2012 - “Confluence” (“Confluences”), Gradski Museum, Vršac (Serbia); 2012 - “Luminessences”, Rencontres Jean Jaurès, Vieux-Charmont (France); 2015 - “Salonul Orădean de Artă” (“Oradea Art Salon”), the National Art Museum of Moldova, Kishinev (Moldova); “Memoria imaginii” (“Memory of the Image”), „Tării Crişurilor” Museum, Oradea; 2010-2016 - “Video Art Event”, Oradea-Milano; 2006, 2015, 2018 - The International Triennial of Carpatian Region - “Silver Quadrangle”, Przemyśl (Poland); 2018 - “Reperaj 2”, Reperaj Gallery, Oradea; 2019 - “Pas de deux”, Reperaj Gallery, Oradea; “Dall’Est all’Ovest”, Academia di Romania, Roma (Italia); 2020 - “Art Eco”, Reperaj Gallery, Oradea; “Cartografii heterotopice” (“Heterotopic cartographies”), Reperaj Gallery, Oradea; “După 30 de ani. Priveşte înapoi spre viitor” (“After 30 years. Looking back to the future”), Reperaj Gallery, Oradea; 2014, 2015, 2016, 2017, 2021 - “Imagini în dialog” (“Images in dialog”), „Tării Crişurilor” Museum, Oradea.

146


Teofil Ioan Ştiop interesuje się przede wszystkim malarstwem, a także innymi dziedzinami sztuk wizualnych, jak sztuka wideo czy instalacja. Mimo że jego debiut - wystawa indywidualna pt. „Chimeryczny kalejdoskop” w Muzeue Tării Crişurilor w Oradei - miał miejsce 9 kwietnia 2003 r., artysta ten wyróżniał się już wcześniej, biorąc udział w kilku krajowych i międzynarodowych wystawach zbiorowych. Od tego czasu jego działalność wystawiennicza znacznie się poszerzyła. Jednocześnie jego zainteresowania twórcze zostały zsynchronizowane z innymi komplementarnymi dziedzinami, z których prawdopodobnie najważniejszą okazała się edukacja artystyczna - od 2000 r. po dziś dzień Teofil Ioan Ştiop prowadzi intensywną działalność akademicką na Wydziale Sztuki Uniwersytetu w Oradei. „W pracach Teofila Ioana Ştiopa sztuka nie poddaje się w sterylny sposób dyskursowi, ale to dyskurs jest podporządkowany sztuce, nie tracąc jednak swoich głębokich znaczeń i pochodnych dźwięków w karnawałowym amalgamacie: ... »chirurgia plastyczna« pozwala malarzowi pozostawić część obrazów w zawieszeniu pod względem kadrowania i daje mu możliwość skupienia się na pewnych obszarach zainteresowań, wbrew niemal każdemu kanonowi kompozycyjnemu. To właśnie ta udana »współpraca« mistrzowskiej plastycznie koncepcji pobłażliwie rozbawionego rozumienia świata - przedstawianego za pomocą obrazowego alfabetu, który jest wolno stojący, twardy, a jednak przezroczysty - z ciężkimi, ale niejako transparentnymi pociągnięciami pędzla stawia Teofila Ioana Ştiopa w świetle dziennym sztuki malarskiej, czyniąc go jednym z najciekawszych współczesnych malarzy”.

Aurel Chiriac

Teofil Ioan Ştiop, asserts himself, first of all, through preoccupation for painting and also for other areas of visual arts such as video art or installation. Even though his debut, marked by the personal exhibition “Chimeric Kaleidoscope” at the Tării Crişurilor Museum from Oradea, was on April 9, 2003, the artist stood out before this moment by participating in several national and international group exhibitions. Since then, his exhibition activity has been substantially enriched. Meanwhile, his creative preoccupations were synchronized with other complementary fields, of which, perhaps the most important is artistic education, Teofil Ioan Ştiop took benefit from a rich university activity within the Faculty of Arts from Oradea since 2000 until now. „In the works of Teofil Ioan Ştiop, the art does not abandon itself to the discourse in a sterile manner, but the discourseis instead subordinated to the art, but without losing, in carnival-like amalgams, its deep meanings, its secondary sounds. The mentioned »plastic surgery« allows the painter to leave in suspension some paintings in terms of framing, it gives him the ability to focus on some interest areas, against the grain of almost any compositional canon. It’s just this fortunate »collaboration« of the idea with the plastic mastery, of the indulgently-amused understanding of the world with its representation, using a pictorial alphabet that’s freestanding, tough but translucent, with heavy strokes, but somehow transparent, that places Teofil Ioan Ştiop in the broad daylight of the art of painting, that makes him one of the most interesting painters of nowadays.”

Aurel Chiriac

147


Lewiatan / Leviathan 2017 olej na płótnie / oil on canvas 150 x 270 cm

Papierowe łodzie żeglujące spokojnie po oceanie gazet zostają zmiażdżone przez morską bestię rodem z traktatu filozoficznego Thomasa Hobbesa. Alegoria dotyczy tutaj zanurzenia wyobrażającego relację władzy, gdzie naiwny aspekt wymiaru ludycznego zostaje żałośnie wyeksponowany w zderzeniu z drapieżną przejrzystością zimnego oka, które nagle wyłania się, żądając daniny.

The peaceful sailing of the paper boats on the newspaper ocean is smashed by a sea beast that landed, why not, from the reasonings of Thomas Hobbes. The allegory stands under the sign on an immersion which hypostasizes a power relation, where the naive aspect of the ludic dimensionis pathetically exposed in relation with the rapacious lucidity of the cold eye, that erupts and asks for tribute.

148


Róg obfitości / Cornucopia 2019 olej, akryl na płótnie / oil, acrylic on canvas 129,5 x 199,5 cm

Kadr obrazu ewokuje kulminację karnawałowego widowiska, w którym nadmiar grozi katastrofą. Świat jest tutaj zalany radością dzięki ogromnej ilości konfetti wyrzucanego przez armię lejkowatych latawców, przebranych w rogi obfitości latające po całym niebie. Wraz z zalewem konfetti szerzy się niepewność; nie wiemy, czy bohaterowie doświadczają zmysłowej ekstazy marzeń sennych, czy konwulsyjnego paraliżu koszmaru nocnego. The pictorial frame evoke the climax of a carnival show in which excess threatens the whole thing to turn into a drama. Here the world is flooded with celebration through the abundance of confetti swarm vomited by an army of funnel kites, disguised in cornucopias flying all over the sky. Along with the flood, uncertainty is also spread; we do not know for sure if the characters experience a sensorial ecstasy of daydreaming or a convulsive nightmare paralysis.

149


Entropiczna rozkosz / Entropic Delight 2020 olej, akryl i spray na płótnie / oil, acrylic and spray on canvas 129,5 x 199,5 cm

Nieodwracalność czasu i małe przyjemności, które sprawiają, że zapominamy o bezwzględnej prawdzie, stanowią ideowy trzon tej pracy. Obraz zmonopolizowała pozornie zwyczajna karuzela, ozdobiona kilkoma scenami malarskimi. Nawiązują one do serii średniowiecznych gobelinów wykonanych przez Jeana Bondola i Nicholasa Bataille, które znajdują się w zamku w Angers: przedstawiają czterech jeźdźców Apokalipsy. W tym horyzoncie przejścia „rycerze” na teatralnych koniach-zabawkach przyłączają się do unieśmiertelnionych apokaliptycznych jeźdźców, zanim w sposób najprzyjemniejszy z możliwych rozpadną się wskutek odśrodkowego ruchu karuzeli.

The irreversibility of time and the joys that make us forget this relentless truth represent the ideational core of the work. The scene is monopolized by the seemingly trivial carousel which is decorated with some pictorial scenes. They are alluding to the series of medieval tapestries made by Jean Bondol and Nicholas Bataille, housed in the castle of Angers, which represent the four riders of the Apocalypse. In this horizon of the passage, the „knights” on theatrical toy horses tend to join the immortalized apocalyptic riders, not before being dissolved in the most pleasant manner by the centrifugal movement of the carousel.

150


Szczęśliwe zakończenie / Happy End 2019 olej na płótnie / oil on canvas 150 x 220 cm

Wychodząc od hollywoodzkiej kliszy „happy endu”, obraz ten przedstawia scenę teatralną, na której dochodzi do eksplozji konfetti. Zwielokrotniony ilościowo wybuch wywołuje paroksyzm o katastroficznych proporcjach, zamieniając przestrzeń w ruinę i stawiając antytezę w stosunku do początkowego twierdzenia.

Starting from the Hollywood cliché of happy end, the painting hypostasizes the scene of a theatre where a confetti explosion takes place. Quantitatively amplified, it evokes a paroxysm of cataclysmic proportions, transforming the space in a ruin by which an antithesis if formulated in relation with the initial statement.

151


Ostatni Bastion / Last Stand 2019 olej na płótnie / oil on canvas 129,5 x 199,5 cm

Przedstawiając postać złapaną w burzę konfetti, obraz ten stanowi hipostazę formy oporu. Wycięta i pomalowana na czarno postać, zgięta pod zepsutym trójkolorowym parasolem używanym jako tarcza, jest pod względem dramatyki diametralnym przeciwieństwem swojego kontekstu; jest nieznajomym, który nie pasuje do rozgrywającego się wokół niego filmu, co powoduje w nim również przerażającą wesołość.

By representing a character caught in a confetti storm, the painting hypostasizes a form of resistance. Bent under his broken tricolored umbrella that he uses as a shield, it’s obvious that the character being cut out and painted in black and white is at the chromatic antipode of his context, he’s a stranger which does not belong in the movie that’s playing around him and that also plays him in a menacing kind of merriment.

152


Tapeta / Wallpaper 2018 olej na płótnie / oil on canvas 150 x 220 cm

Mówiąc najprościej, tematem obrazu jest stado świń jedzących pieniądze. Te ostatnie ułożone są w nieregularne stosy, tworząc sterty jak na wysypisku śmieci. Oczywiście modus operandi opiera się na kliszach. Pospolite skojarzenie świń z pieniędzmi jest jednak postrzegane przez pryzmat związku z symboliką wznoszącej się piramidy, sprowadzoną tutaj do horyzontalności pantagruelicznej ściany.

Prosaically said, the subject is represented by a herd of pigs eating money. The latter are stacked in irregular piles, forming heaps likethose in landfills. Obviously, the modus operandi here is by the use of clichés. Still, the cheap association of pigs with money is seen through the perspective of its relationship with the ascensional symbolism of the pyramid, which is reduced here to the horizontality of a Pantagruelian wall.

153


„CORNUCOPIA” („RÓG OBFITOŚCI”), CZYLI OD RZECZYWISTOŚCI DO NIERZECZYWISTOŚCI I Z POWROTEM Aurel CHIRIAC Nierealność zbudowana z banalnych i wypaczonych elementów rzeczywistości – głębokie znaczenia odzyskane z otchłani całkowitego bezsensu – moralność wydobyta ze świata niemal pozbawionego zasad etycznych – spójność tam, gdzie wszystko wydaje się niespójne. Ta wystawa jest przemyślana tak, aby zawierała wizualne rozgraniczenia zarówno z różnych konceptualnie ujętych przestrzeni, jak i z okresów, w których powstały prace. Konceptualizacja u Teofila Ştiopa jest często porzucana na rzecz drugorzędnych znaczeń, obszarów medytacyjnych czy wymiarów etycznych. Każdy obraz należy przeczytać, czyli po kolei odkrywać: nagromadzenie obiektów (obszarów malarskich) jest chaotyczne jedynie z pozoru. Wszystko, co dotyczy świata, powstało z chaosu i jeśli nie będziemy mieć się na baczności, to (zgodnie ze słowami Eminescu) na powrót zmieni się w chaos. Przetworzenie ładu w nieład – ten wizualny czy pochodzący z głębokich wymiarów istoty ludzkiej – wymaga zarówno pracy, jak i ucieczki w realne–nierealne, do której zachęca odbiorcę artysta. Jest to sylogizm wizualny, który łączy wszystkie cykle, wszystkie serie zaproponowane przez autora: „fRAMe” – prace z lat 2013–2015, „Slide Show” („Pokaz slajdów”) z lat 2016–2018, „Cornucopia” („Róg obfitości”) z lat 2019–2020 i Glitch („Usterka”) z roku 2021. Jak się wydaje, w pracach Teofila Ştiopa, bez względu na to, z którego okresu jego twórczości czy cyklu malarskiego pochodzą, nie odnajdziemy porządku ani spokoju. Z jednej strony jest tu nadmiar informacyjny, z drugiej pantagrueliczna obfitość przedmiotów, względem których – z uwagi na hipnotyczne tempo narzucone nam przez codzienność – nie nadążamy z ich rozumieniem, internalizowaniem, modyfikowaniem; stają się jedynie szkodliwymi załącznikami do jakiejś zdepersonalizowanej ludzkiej egzystencji, stanowią okazję do obrócenia autentyczności w nicość. Są to opowieści traktujące o przestawieniu się ludzi z sensownego być w żarłoczne mieć. W wizji autora kultura jest wyjałowiona, ogołocona z sensu, staje się nawiasem, pustym miejscem, które człowiek zapełnia i opróżnia nie według kryterium wartości, ale w zależności od czystego przypadku. W cyklu „fRAMe” idea kadru, ograniczonej przestrzeni, przez którą widzi się świat, stanowi podstępną propozycję, oszukańczą zachętę. Odbiorca patrząc, poszukuje (w sensie koncepcyjnym i wizualnym) właśnie tego, co nie zmieściło się w „kadrze”, rekonstruuje wszystko, czego w nim brakuje. „Slide Show” to przebiegająca w zwolnionym tempie apokalipsa; to zniuansowany koniec, który następuje nieznosnie powoli, jak powtarzająca się groteskowo wizja. „Cornucopia” proponuje niemal ezoteryczną zhierarchizowaną dystopię, z wprowadzeniem postaci ludzkiej. Z kolei Glitch – praca wykonana w roku 2021, w czasie zdominowanym przez kryzys będący w istocie kwintesencją kryzysów, dzieło stworzone w świecie, który wydaje się walczyć o powrót do chaosu – stanowi spokojną, ale krótkotrwałą medytację, jest jak westchnienie nad rzeczywistością, jest drogowskazem pokazującym drogę wyjścia z bezładu. Patrząc na twórczość Teofila Ştiopa jako na całość, powiedziałbym, że świat wirtualny jest w niej głównym bohaterem, wszechobecnym w jego alegorycznych kompozycjach. W wielu przypadkach są to fabulacje, podawane w sposób klarowny; ujawniają gorycz i dystans artysty wobec geografii wirtualnego świata i wszystkiego, co się z nim wiąże (od niestrawnego nadmiaru informacji po dezintegrację sensu istnienia) oraz pokazują, jak ten świat na początku nowego stulecia zmienia człowieka. Relacja między rzeczywistością a wirtualnością przeobraża się w pracach Ştiopa w ironiczny i wieloznaczny klucz. Okna są tradycyjnie pojmowanymi oknami, ale także systemami komputerowymi; biblioteki to zbiory książek, ale także cybernetyczne sposoby przechowywania informacji. Wszelkie elementy rzeczywistości wydają się mieć swego sobowtóra w równoległym wirtualnym wszechświecie. Ta dwoistość rozdziera człowieka, w coraz większym stopniu definiując go jako wirtualną lukę. Taki właśnie morał proponuje Teofil Ştiop. Bo czyż nie jest prawdą, że każda bajka musi mieć morał?... Ale prace Teofila Ştiopa nie są jedynie prostymi moralizatorskimi sylogizmami, nie ograniczają się do zradykalizowanej stylistycznie demonstracji ideowej. Artysta w swym malarstwie dysponuje wielką siłą, posługuje się odrębnym, trudnym do pomylenia językiem plastycznym. Odcienie czerni, ciemne kolory, których intensywność jeszcze zostaje zwiększona dzięki ostrym pociągnięciom pędzla, są nie tylko ćwiczeniem języka wizualnego, ale potrafią ingerować w percepcję, stając się prawdziwą chirurgią estetyczną rzeczywistości. U Teofila Ştiopa sztuka nie jest jałowym dyskursem; to dyskurs podporządowuje się sztuce, nie zatracając w karnawałowych zlepkach głębokich znaczeń i podtekstów. Wspomniana chirurgia estetyczna pozwala malarzowi pozostawić niektóre obrazy w zawieszeniu, potraktować je jako kadr, poprzez który skupia uwagę na określonych sferach zainteresowań, wbrew większości kanonów kompozycyjnych. To właśnie ta szczęśliwa współpraca pomysłu z plastyczną wirtuozerią, podejście do świata z pobłażliwym uśmiechem i zrozumieniem przy jednoczesnym przedstawianiu go za pomocą własnego pisma obrazkowego, szorstkiego, lecz zarazem półprzezroczystego, z ciężkimi, ale nieco prześwitującymi impastami, sprawia, że Teofil Ştiop jest nie tylko w Rumunii jednym z najbardziej interesujących malarzy współczesnych.

154


CORNUCOPIA OR FROM REALITY TO UNREALITY AND BACK Aurel CHIRIAC Unreality built from banal and distorted fragments of reality - deep meanings extracted from the abyss of total meaninglessness - morality extracted from a world almost devoid of moral values - coherence where everything seems incoherent. This exhibition is designed in such a way as to include visual demarcations from both conceptually understood spaces and the periods in which the works were created. Theophilus Ştiop often abandons conceptualisation in favour of secondary meanings, in both meditative and ethical dimensions. Each painting must be read, partially discovered: the accumulation of objects (painting areas) is only apparently chaotic. Everything about the world was born out of chaos, and if we are not careful then, as Eminescu said, it will return to chaos. Turning order into disorder, whether it is visual or resulting from the rigid deep dimensions of a human being; it is both work and escape into the real and unreal proposed by the visual artist. It is a visual syllogism that connects all the cycles, the series proposed by the author: fRAMe (works from the years 2013-2015), Slide Show (2016-2018), Cornucopia (2019-2020) and Glitch (2021). Order and peace seem to be removed from the works of Teofil Ştiop, no matter which period (cycle) we refer to. Information overload, on the one hand and pantagruelic abundance of objects, on the other hand, cannot be modified, understood or internalised because of the hypnotic speed of our everyday life. They are harmful attachments of a depersonalised human existence, the opportunity to abandon the lack of authenticity in nothingness. These are stories of people switching from the sense of being into the sense of having. Culture is deserted, meaningless. In the author’s vision, a human being experiences a banal break, an unnecessary bracket, which fills up and empties, not according to a scale of values, but on pure chance. In fRAMe the idea of a frame, a limited space through which one looks at the world, is a tricky offer, a deceptive encouragement. You look immediately, conceptually and visually, for exactly what is out of the frame, you build everything that is missing. Slide Show is a slow-motion apocalypse. It is a nuance of the ending that unfolds unbearably slowly, like a recurring grotesque imagination. Cornucopia proposes an almost esoteric dystopic hierarchy, introducing a human being, while Glitch, the work created this year, in a world where the crisis is actually a summation of crises, the world that seems to be struggling to return to chaos, it is actually a peaceful but short meditation, a breath of reality. A proposal to get out of the confusion. Looking at the works of Teofil Ştiop as a whole, I would say that the virtual world is the main protagonist, omnipresent in his allegorical constructions. When referring to storytelling in some cases, one can discern a bitter, but lucid, distance in the stunning way the visual artist views this geography of virtuality which, with everything it entails - from the indigestible abundance of information to the dispersion of meanings of existence - transforms a human being at the beginning of the century. The relationship between reality and virtuality is turned into an ironic key. Windows are windows, but also computer programs; there are libraries and stacks of books, but there are also cybernetic means of storing information. In reality, all existence appears to have a lookalike in a parallel virtual universe. This pluralism tears the human being apart, defining it more and more as a virtual interval. This is the morality proposed by Theophilus Ştiop. Isn’t that true? Every plot needs a moral ... But the works of Teofil Ştiop are not only simple moralising syllogisms. They are not limited to a stylistically radicalised ideological demonstration. His descent into everyday hell has a strong painterly power, a specific artistic language, difficult to be confused. The grays of black, dark colours doubled with a sharp brushstroke are not only exercises in a special visual language, but can overlap on a perceptual level like an aesthetic plastic surgery of reality. In Teofil Ştiop’s works, art does not abandon decent discourse, but discourse conforms to art, without losing its deep meanings and secondary sounds in carnival clusters. The mentioned aesthetic plastic surgery allows the painter to leave some paintings in suspension, like framing, gives him the opportunity to focus his attention on specific areas of interest, in defiance of almost every compositional canon. This effective collaboration of an idea with artistic virtuosity, an indulgent and amused understanding of the world and its presentation by means of an independent pictorial alphabet, hard but translucent, with heavy but slightly transparent inks, makes Teofil Ştiop one of the most interesting contemporary painters in Romania and beyond.

155Magdalena Cywicka malarstwo / painting Grand Prix Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Grand Prix funded by Ministry of Culture and National Heritage 2018

Muzeum Narodowe Ziemi Przemyskiej w Przemyślu National Museum of the Przemyśl District 7.05 - 12.06.2022


Polska / Poland

Magdalena Cywicka Urodziła się w 1976 roku w Sokołowie Małopolskim. W 2001 roku ukończyła Wydział Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Dyplom z wyróżnieniem otrzymała w Pracowni Malarstwa prof. Leszka Misiaka. Od 2001 roku jest asystentem w Katedrze Malarstwa Wydziału Artystycznego Uniwersytetu Rzeszowskiego. W 2011 r. uzyskała tytuł doktora na Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie. Pracuje jako wykładowca w Katedrze Malarstwa na Wydziale Artystycznym Uniwersytetu Rzeszowskiego. Wystawy indywidualne (13): Katowice, Rzeszów, Miechów, Kraków, Olkusz, Radom, Przemyśl, Kielce, Jarosław, Dubiecko (Polska). Wystawy zbiorowe (160): Gdańsk, Rzeszów, Przeworsk, Ostrowiec Świętokrzyski, Kraków, Jarosław, Kalisz, Warszawa, Mysłowice, Częstochowa, Przemyśl, Krasiczyn, Mielec, Krasne, Sanok, Włodawa, Tarnów, Piła, Toruń, Chełmek, Stalowa Wola, Poznań, Łódź, Dębica, (Polska); Lwów (Ukraina); Koszyce, Spišska Nová Ves, Preszów (Słowacja); Oradea, Satu Mare, Timisoara, Aiud, Alba Iulia (Rumunia); Debreczyn, Nagykranizsa, Nyíracsád, Vonyarcvashegy (Węgry); Leoben (Austria); Kiszyniów (Mołdawia); Berlin, Osnabrück, Mühlhausen, Thüringen, Paderborn, Velbert, Lage, Pforzheim (Niemcy); Boston, Amherst, Nowy Jork (USA); Hämeenlinna, Kangasala, Pälkäne (Finlandia); Novi Sad, Majdanpek (Serbia); Trebinje (Bośnia i Hercegowina); Givatajim (Izrael); Monterrey (Meksyk); Guarulhos (Brazylia); Bruksela, Nismes, Arlon (Belgia); Porto (Portugalia); Bangkok (Tajlandia); Edynburg (Wielka Brytania); Mediolan ( Włochy); Sofia, Plewen (Bułgaria). Nominacje, wyróżnienia i nagrody: 2018 - IX Międzynarodowe Biennale Małych Form - Plewen (Bułgaria), nominacja do nagrody; 2018 - Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, Przemyśl (Polska), Grand Prix; 2020 Międzynarodowe Biennale Miniatur „VoVa - MINIArt”, Vonyarcvashegy (Węgry), I Nagroda; 2002 - „Malarstwo, Grafika, Rysunek i Rzeźba” - Rzeszów (Polska), Nagroda Regulaminowa. Born in 1976 in Sokolow Malopolski . In 2001 she graduated from the Academy of Fine Arts in Krakow, Department of Painting. Diploma she with honors received in the Painting Studio of Prof. Leszek Misiak. Since 2001 she has been an assistant in the Department of Painting Faculty of Arts, University of Rzeszow. In 2011 doctorate at the Academy of Fine Arts in Krakow (Poland). He works as a lecturer in the Department of Painting at the Faculty of Arts, University of Rzeszow (Poland). Indyvidual exhibition (13): Katowice, Rzeszów, Miechow, Kraków, Olkusz, Radom, Przemyśl, Kielce, Jarosław, Dubiecko (Poland). Group exhibition (160): Gdańsk, Rzeszów, Przeworsk, Ostrowiec Świętokrzyski, Kraków, Jarosław, Kalisz, Warszawa, Mysłowice, Częstochowa, Przemyśl, Krasiczyn, Mielec, Krasne, Sanok, Włodawa, Tarnów, Piła, Torun, Chełmek, Stalowa Wola, Poznań, Lódź, Dębica, (Poland); Lviv (Ukraine); Košice, Spišsca Nová Ves, Prešov (Slowakia); Oradea, Satu Mare, Timişoara, Aiud, Alba Iulia (Romania); Debrecen, Nagykranizsa, Nyíracsád, West-Balaton (Hungary); Leoben (Austria); Kishinau (Moldova); Berlin, Osnabrück, Mühlhausen, Thüringen, Paderborn, Velbert, Lage, Pforzheim (Germany); Boston, Amherst, New York (USA); Hämeenlinna, Kangasala, Pälkäne (Finland); Novi Sad, Majdanpek (Serbia); Trebinje (Bosnia and Herzegovina); Givatajim (Israel); Monterrey (Mexico); Guarulhos (Brazil); Brussels, Viroinval, Arlon (Belgium); Porto (Portugal); Bangkok (Tajland); Edinburgh (United Kingdom); Milano (Italy); Sofia, Pleven (Bulgaria). Nominations, distinctions and awards: 2018 - Ninth International Biennial of Small Forms, Pleven (Bulgaria), nomination for the award; 2018 - International Triennial of Painting of the Carpathian Region “Silver Quadranqle”, Przemysl (Poland), Grand Prix; 2002 - International Biennale of Miniatures „VoVa - MINIArt”, Vonyarcvashegy (Hungary), first prize; 2002 - “Painting, Graphics, Drawing and Sculpture of the Year 2002”, (Rzeszów), Regulations Award.

158


Prywatny ogród - I /Private garden - I 2021 akryl, papier / acrylic, paper 50 x 50 cm

159


Topografia ogrodu Magdalena Cywicka Rośliny zawsze przyciągały moją uwagę. Ostatnio stały się głównym motywem, jaki podejmuję w malarstwie. To nadal krajobraz, ale inny, widziany z innej perspektywy. Namalowany w 2016 roku cykl dwudziestu pięciu niewielkich obrazków pt. „Motywy” skojarzyłam z ogrodem. Zapoczątkował on myślenie o tym miejscu jako o źródle inspiracji. Czerpię bezpośrednio z materii, której dostarcza mi ogród, ale wykorzystuję również swoją wyobraźnię. W ogrodzie pracuję dosłownie: sadzę, przesadzam, wyrywam chwasty, zostawiam te, które z jakiegoś powodu przyciągają moją uwagę. Robię zdjęcia, obserwuję, chłonę klimat i zapachy. Zapamiętuję. Ogród to układ przestrzenny w środowisku przyrodniczo-geograficznym, jest ukształtowany praktycznie i funkcjonalnie. Organizacja przestrzeni uzyskiwana jest za pomocą roślin, ukształtowania powierzchni terenu i pozostałych nieprzyrodniczych elementów. Ich właściwości wyznaczają cechy kompozycji ogrodowej. Twory natury w swojej nieprzekształconej postaci, ich walory plastyczne stanowią właśnie o pięknie przyrody, a zachwyt nad nimi inspiruje i powoduje, że szukam sposobu, jak je namalować. Chcę poruszać się między rozpoznawalnością tematu a abstrakcją, między tym, co znane, a nieznanym. Maliny, jeżyny, berberysy i pełniące rolę dywanu martwe liście, są czasami przedmiotem zabawnych poszukiwań formalnych. Plama pionowych pociągnięć pędzla lub szpachli sugeruje ścianę badyli i łodyg, spotyka się u dołu z obszarem skłębionych abstrakcyjnych kształtów. Patrzę na tą przestrzeń zarówno z dołu, jak i z góry. Motyw natury wykorzystuję jako ramę strukturalną, obszar dla ujawniania się emocji. Strukturę obrazu opieram na kontrastach i harmonii. Piony i poziomy wprowadzają równowagę i harmonię kompozycyjną. Jednolite płaszczyzny przeciwstawiam powierzchniom budowanym z małych elementów - kresek i plamek. Duże i małe plamy wprowadzają kontrast, skosy i piony - dynamikę, a poziomy uspokajają całość. Dzieje się to w procesie spontanicznym, ale również poprzez refleksję i ocenę. Czasem używam laserunków, a innym razem kładę płaskie, kryjące plamy farby. Z upływem czasu narasta naturalna „warstwowość”, która w pewnych fragmentach obrazu tworzy fakturę. Kładę warstwy na powierzchni podobrazia, na nich narastają następne, które „wychodzą” do przodu, a te wcześniej malowane cofają się. W ten sposób pojawia się złudzenie głębi. Malowanie „obrazu z ogrodu” to proces. Ukończony obraz jest wytworem statycznym, mimo że oparty jest na obserwacji środowiska zmiennego i ożywionego. Przyglądam się temu, co mam przed sobą - fragmentom całości, jaką jest natura. Nawiązuję relację, a nawet wchodzę w interakcję. Otoczenie wpływa na mnie, z kolei ja przekształcam je, dopasowuję czy po prostu wybieram, co mi się podoba, co zaciekawia. Estetyczna przyjemność, jaką odczuwam, przebywając w ogrodzie, jest bezpośrednia i wielozmysłowa. Połączone działania światła, koloru, kształtu stają się zachętą do malowania. Motywy wybieram intuicyjnie, według własnego gustu i wyczucia kompozycji. Czasem impuls kolorystyczny to początek pracy. Zabierając się do malowania, zawsze zakładam z góry, w jakiej gamie będzie obraz. Ale to intuicja w głównej mierze decyduje o ostatecznym kształcie działań. Gama zharmonizowana (lub kontrastowa) powstaje w drodze eksperymentu i obserwacji - w trakcie pracy. Nie maluję w plenerze, korzystam z fotografii. Zatrzymuję, zapisuję w ten sposób chwilę sytuacji. Zaplanowana na początku gama obrazu potem ulega przemianom. Nie jednej. Poprzez nakładanie na siebie warstw koloru ten, który początkowo miał być utrzymany w barwach lokalnych, stopniowo zaczyna „świecić” abstrakcyjnymi zestawieniami plam. Te zestawienia to zharmonizowane gamy podobnych barw lub kontrastowe połączenia. Kombinacje kolorów przeciwstawnych dynamizują i ożywiają kompozycję. Wykorzystuję to, co podsuwa mi natura. Niektóre połączenia mogą być ryzykowne, np. żółcień i róż, ale gdy przedzielić je białym akcentem, kontrast łagodnieje i nie drażni wzroku. Praktyka wygląda tak, że paleta i płótno stanowią pole do eksperymentów, tworzenia i próbowania, zestawiania barw i łączenia. Początkowy etap podmalówki zwykle zapowiada finał, ale zawsze zostawiam sobie możliwość całkowitej zmiany. Obserwuję, jak rozwija się i dojrzewa warstwa pikturalna faktur i kolorów. Malowanie to „praktyka koloru”. Podejmuję próby, bardziej lub mniej udane, budowania harmonii lub dysharmonii kolorystycznych. To mnie interesuje, drążę, bo chcę wiedzieć więcej.

160


Prywatny ogród - II /Private garden - II 2021 akryl, papier / acrylic, paper 50 x 50 cm

161


Garden topography Magdalena Cywicka Plants have always attracted my attention. They have recently become the main motif I take up in my paintings. It is still a landscape, but a different one, seen from another perspective. I associated the series of twenty-five small pictures entitled „Motifs” and painted in 2016 with a garden. It got me thinking about this place as a source of inspiration. I make use of the matter provided by the garden, while also using my imagination. I literally work in the garden: plant, replant, pull weeds and leave those that, for some reason, attract my attention. I take pictures, observe, absorb the climate and smells. I remember. A garden is a spatial arrangement in the natural and geographical environment which is shaped practically and functionally. The space is organised with plants, the lay of the land and other non-natural elements. Their properties set the characteristics of a garden layout. The creations of nature in their non-processed form and their artistic values determine the beauty of nature. Their admiration inspires me and makes me look for a way to paint it. I want to wander between the subject recognisability and abstraction, between the known and the unknown. Raspberries, blackberries, barberries and dead leaves acting as a carpet make the subject of occasionally funny formal searches. The spot with vertical strokes of a brush or a spatula suggests a wall of stalks and stems that meets at the bottom with the area of entangled abstract shapes. I look at the space both from the bottom and from the top. I use the motif of nature as a structural framework and an area for the emotions to emerge. I base the structure of the painting on contrasts and harmony. Vertical and horizontal elements introduce composition balance and harmony. I juxtapose flat planes to those built with small lines and dots. Large and small spots introduce contrast, diagonal and vertical elements give the picture its dynamic, while horizontal elements calm the whole thing down. All this happens as a spontaneous process, but also results from reflection and evaluation. Sometimes I use glazes, at other times I apply flat and high-opacity paint spots. With time, the natural „stratification” grows and creates texture in some fragments of the painting. I apply layers to the canvas surface and others grow on them to „stand out”, while those painted earlier recede. This gives the illusion of depth. Painting a „picture from the garden” is a process. The completed painting is a static work despite being based on the observation of a variable and living environment. I look at what’s in front of me: fragments of the whole that is nature. I start a relation, even enter into an interaction. The surroundings affect me and I, in turn, transform it, adapt it or simply choose what I like and what makes me curious. The aesthetic pleasure I feel when staying in the garden is direct and multi-sensory. The combined effect of light, colour and shape becomes the enticement to painting. I choose the motifs by intuition, according to my own taste and feeling of composition. Sometimes even a colour impulse is a start for work. When I start painting, I always pre-assume its colour scheme. But it is largely intuition that decides how the work will eventually present itself. A harmonised or contrast range is created by experiment and observation during the work. I do not paint in the open air; I use photographs. I stop and save the moment of the situation in this way. The painting planned at the beginning in a given scheme is then transformed. Not just once. By applying layers of colour, the one that was initially to be kept in local colours gradually starts to „shine” with the abstract arrangements of spots. These arrangements are harmonised ranges of similar colours of contrast compositions. The combinations of opposite colours result in a composition that becomes dynamic and alive. I use what the nature offers me. Some combinations may be risky, like e.g. yellow and pink, but when they are separated with a white accent, the contrast mellows and does not tease the eyes. In practice, the palette and the canvas are the field of experiments, creation and attempts, juxtaposition and a combination of colours. The initial underpainting stage usually foretells the finale, but, in my case, I always leave myself the option for a total makeover. I watch as the pictorial layer of textures and colours grows and matures. Painting is a „practice of colour.” I more or less successfully attempt at building colour harmonies or disharmonies. This is what interests me. I pursue this because I want to know more.

162


Prywatny ogród - III /Private garden - III 2021 akryl, papier / acrylic, paper 50 x 50 cm

163


Topografia ogrodu - I / Garden topography - I 2020 olej na płótnie / oil on canvas 120 x 240 cm

164


Topografia ogrodu - II / Garden topography - II 2020 olej na płótnie / oil on canvas 120 x 240 cm

165Hannes Egger Project Zamknij oczy i patrz daleko Close your eyes and look far away Laurina Paperina Arnold Mario Dall’O Hannes Egger Hannes Egger kurator / curator wystawa towarzysząca accompanying exhibition Galeria Zamek Przemyskie Centrum Kultury i Nauki ZAMEK Gallery Zamek Center of Culture snd Sciente ZAMEK 06 - 31.05.2022


Hannes Egger Project

Zamknij oczy i spójrz w dal! Hannes Egger Żyć w górach oznacza być otoczonym przez pionowe bariery. Nigdy nie widać horyzontu. W zamian za trud wędrówki można uzyskać daleki widok tylko na szczyty dominujące nad innymi górami. Tylko tam można patrzeć w dal horyzontu. W dolinie widok jest ograniczony. Wzrok zawsze może się na czymś zatrzymać. Każde spojrzenie ma cel. Zawsze jest coś, co odbija blask oczu. W górach nigdy nie można powiedzieć, że nie ma widoku. Zawsze można coś zobaczyć. Krajobraz zmienia się zależnie od pór roku, ale także od pogody, wilgotności, temperatury, konsystencji powietrza itd. Dla wprawnego i uważnego obserwatora ten sam widok każdego dnia może być różny. W zależności od punktu widzenia i kierunku patrzenia krajobraz może przybierać najróżniejsze oblicza. Dwieście metrów lub dwa kilometry na północ lub południe mogą otworzyć się przed nami zupełnie nowe światy obrazów. Pojawiają się nowe góry, nieoczekiwanie można odkryć całe doliny, mogą zniknąć skały i szczyty, grzbiety gór oferują zupełnie inne widoki. Z każdym ruchem obraz ulega zmianie. Żyć w górach oznacza przez cały dzień patrzeć i widzieć. Nie jest możliwe wpatrywanie się w bezprzedmiotową dal, gdzie niczego nie można dostrzec. Oczy ciągle skanują przestrzeń, a ukazujące się widoki są niezwykle różnorodne. Przed oczami malują się pionowe obrazy. Co oznacza ta nieustannie zmieniająca się, ale ciągle obecna obrazowość krajobrazu dla malarek i malarzy żyjących w górach? Jak dalece poziomy krajobraz wpływa na ich pojmowanie malarstwa? Czy widzą inaczej niż malarki i malarze żyjący na nizinach? Widzą lepiej czy gorzej? Więcej czy mniej? Czy w ogóle widzą? Czy jako specjaliści od kreowania obrazu mogą konkurować z obrazowością otoczenia? Podejście i estetyka trojga artystów pochodzących z Trydentu-Tyrolu Południowego jest bardzo różna. Ich wspólnym mianownikiem jest pochodzenie i życie w górzystym regionie na styku kultury środkowoeuropejskiej i włoskiej. Nie wiadomo, czy ich ekspresja artystyczna różni się od ekspresji artystek i artystów żyjących na nizinach. Pewne jest to, że wszyscy troje w swojej twórczości wychodzą od otaczającej ich rzeczywistości, aby uciec daleko w świat iluzji. Tylko z jej pomocą mogą znaleźć odpowiedzi na pytania teraźniejszości. Ich wzrok nie zatrzymuje się na skalistych górach, raczej zdają się patrzeć poprzez góry, by odkrywać nowe horyzonty. Te mogą być zarówno natury merytorycznej, jak i estetycznej. We wszystkich trzech pozycjach artystycznych chodzi o widzenie i dostrzeganie, o iluzję, która interpretuje i przedstawia rzeczywistość w sposób bardziej wyrazisty niż realistyczny obraz. Laurina Paperina (ur. 1980 w Rovereto, Włochy) żyje jako artystka w swoim własnym świecie, który nazwała Duckland. Jest to niewielska wioska położona gdzieś we wszechświecie. Duckland zamieszkują współcześni bohaterowie, wywodzący się z polityki, religii, popkultury i komiksów lub wprost z wyobraźni artystki. Z dużą dozą humoru i sporą dawką ironii Laurina Paperina ożywia swój świat malarstwem, rysunkiem, instalacjami i animacjami wideo. W Duckland zawsze coś się dzieje, nigdy nie jest nudno! Ponad wszystkimi tym zdarzeniami w wiosce niekończących się możliwości stoi artystka. Próbuje możliwych scen, komentuje współczesną kulturę mediów, ingeruje w politykę, sztukę i sprawy społeczne, tworząc w ten sposób - często za pomocą groteskowych i brutalnych, czasem dziecięcych motywów - wszechświat, który można odczytać jako krytykę zbyt poważnie traktowanej rzeczywistości. Laurina Paperina bawi się swoimi protagonistami, ciągle pozwala im doświadczać czegoś nowego, pokazując nam w ten sposób, że nie żyjemy w najlepszym z możliwych światów, jak twierdził Gottfried Wilhelm Leibniz, tylko w świecie jednym z wielu możliwych. Arnold Mario Dall’O (ur. 1960 w Bolzano, Włochy) stworzył własną technikę malarską. Zbiera zdjęcia cyfrowe - zwykle znajduje je w internecie - i powiększa je tak, że stają się widoczne pojedyncze piksele, a następnie punkt po punkcie odtwarza obraz za pomocą pędzla. Podczas lockdownu w roku 2020 Dall’O był zafascynowany Kudą Buxem. Bux, urodzony w roku 1905 w Pakistanie, w latach 30. emigrował do USA. Tam szybko zdobył popularność jako wędrowny artysta, hipnotyzer, szarlatan i mistyk. Występował w publicznych pokazach, aby dowieść swoich umiejętności z zakresu parapsychologii i sugestii. Był także profesorem magii i w latach 50. miał własny serial telewizyjny „Kuda Box, Hindu Mysti”. Jego najpopularniejsza sztuczka polegała na tym, że obwiązywał sobie oczy i całą głowę dużą ilością tkanin, a mimo to widział. Dall’O zainteresował się osobą Kudy Buxa właśnie podczas pandemii COVID-19, ponieważ dostrzegł w nim ucieleśnienie sugestii sterującej człowiekiem. W czasie, w którym pandemia dotyka cały świat

168


i wywiera presję na współżycie ludzi, a także obnaża różnice społeczne, teorie spiskowe i uzdrowiciele zyskują na popularności. Dall’O jest zdania, że pandemia nie tylko zmusiła ludzi do zasłaniania ust, ale także zamknęła im głowy tak, że przestało być możliwe jasne widzenie i myślenie. Hannes Egger (ur. 1981 w Bolzano, Włochy) jest artystą pracującym głównie koncepcyjnie. Rozpoczynał od rysunków, które w niedługim czasie rozwinęły się w kierunku instalacji, projektów partycypacyjnych i performance’ów. Suppe auslöffeln to praca wideo, która powstała w roku 2015 w związku z projektem Terra Project. Na filmie widać artystę siedzącego w domu przed dwoma obrazami i opróżniającego w zamyśleniu talerz zupy. Niemiecki zwrot „die Suppe auslöffeln” (dosł.: zjeść łyżką zupę) oznacza, że należy ponieść konsekwencje popełnionego czynu. Czyny te mogą być zawinione przez daną osobę lub przez kogoś innego. Posługując się motywem, w którym artysta siedzi przed dwoma odziedziczonymi obrazami i je zupę ziemniaczaną, Egger nawiązuje w swoim dziele do biografii własnej rodziny. Praca prezentowana jest jako zdjęcie, na którym wdać obrazy o tematyce religijnej, stół, pusty talerz i łyżkę. Dopiero po najechaniu na zdjęcie kamerą smartfona w aplikacji ARTIVIVE obraz zaczyna żyć: jak za dotknięciem czarodziejskiej różdżki pojawia się artysta jedzący zupę. W tym dziele malarstwo nie jest techniką, tylko tłem. Symboliczna scena rozgrywa się przed oczami świętych.

169


Hannes Egger Project

Close your eyes and look ahead! Hannes Egger Life in the mountains means being surrounded by vertical barriers. You can never see the horizon. Spectacular far-reaching views can only be attained from the highest mountain peaks in exchange for an arduous hike.. Only from there you can look far into the horizon. In the valley, the view is limited. You can always rest your eyes on something. Every glance has its target. There is always something that reflects the sparkle of the eyes. In the mountains, you can never say that there is no view. You can always see something. The landscape changes with the changing seasons of the year, weather, humidity, temperature, air consistency, etc. A skilled and keen observer may perceive the same view differently every day. Depending on the vantage point and the direction of the gaze, the landscape may take on countless aspects. Two hundred metres or two kilometres north or south may open totally different worlds of images for us. New mountains appear, you can unexpectedly discover whole valleys, rocks and peaks may disappear, and the mountain ridges offer entirely different views. The image changes with every step. Life in the mountains means looking and seeing all day long. It is not possible to gaze into an object-free distance where you can see nothing. The eyes constantly scan the space, and the emerging views are extremely diverse. Vertical pictures are painted right before our eyes. What does this constantly changing, but ever-present, landscape imagery mean for the painters living in the mountains? How far does the horizontal landscape affect their perception of painting? Do they see things differently than painters living in the lowlands? Do they see better or worse? More or less? Do they see anything at all? Can they, as specialists in the creation of images, compete with the imagery of their surroundings? The approach and aesthetics used by three artists from Trentino - South Tyrol differ considerably. Their common denominator is their origin and life in the mountainous region at the meeting point of Central European and Italian cultures. It is not known if their artistic expression differs from the expression of artists living in the lowlands. What is certain is that all three of them start their work in the reality that surrounds them to finally flee far away into the world of illusion. Only with its help can they find answers to the questions of the present. Their eyes do not stop at the rocky mountains, but they seem to be looking across the mountains to find new horizons. Those horizons may be of a both substantive and aesthetic nature. All three artistic stances rely on seeing and perception, the illusion that interprets and presents the reality clearer than a realistic picture. Laurina Paperina (born in 1980 in Rovereto, Italy) lives as an artist in her own world which she calls Duckland. It is a small village located somewhere in the universe. Duckland is inhabited with contemporary characters originating in the fields of politics, religion, popular culture and comic books, or straight from the artist’s imagination. With a large dose of humour and more than a hint of irony, Laurina Paperina brings her world to life with painting, drawing, installations and video animations. There is always something going on in Duckland, and it is never boring! The artist stands above all these events in the village of endless possibilities. She makes attempts at possible scenes, comments on the modern media culture, brushes with politics, art and social issues, and thus creates - often with the use of grotesque and brutal, sometimes childish, motives - the universe that may be understood as criticism of reality that is treated all too seriously. Laurina Paperina plays with her protagonists and constantly allows them to experience something new, thus showing us that we do not live in the best possible world, as Gottfried Wilhelm Leibniz claimed, but in one of the many possible worlds. Arnold Mario Dall’O (born in 1960 in Bolzano, Italy) created his own painting technique. He collects digital photographs, usually found on the Internet, enlarges them so that individual pixels may be discerned, and then recreates the image point by point with a brush. During the 2020 lockdown, Dall’O was fascinated with Kuda Bux, who was born in 1905 in Pakistan and emigrated to the US in the 1930s. He soon became popular as a travelling artist, hypnotist, charlatan and mystic. He gave public shows to prove his skills in the field of parapsychology and suggestion. He was also a professor of magic and in the 1950s he had his own TV

170


series, Kuda Box, Hindu Mysti. In his most popular trick, he blindfolded himself and swathed his entire head with many strips of cloth, and yet was still able to see. Dall’O became interested in Kuda Bux during the Covid-19 pandemic because he saw him as the embodiment of suggestion controlling man. At the time when the pandemic affects the whole world, puts pressure on human co-existence, and simultaneously exposes social differences, conspiracy theories and healers gain in popularity. Dall’O thinks that the pandemic not only forced people to cover their mouths, but also closed their heads so as to make clear vision and thought impossible. Hannes Egger (born in 1981 in Bolzano, Italy) is an artist whose work is mainly conceptual. He started with drawings that soon developed into installations, participation projects and performances. Suppe auslöffeln is a video work created in 2015 in relation to the Terra Project. In the video you can see the artist sitting at home in front of two pictures and clearing a plate of soup while deep in thought. The German saying: „die Suppe auslöffeln” (literally: eat soup with a spoon) means that you have to bear the consequences of your own actions. The actions may be caused through the fault of this person or someone else. With the motif of the artist sitting in front of two inherited paintings and eating potato soup, in his work Egger draws upon the biography of his own family. The work is presented as a photograph depicting religious paintings, a table, an empty plate and a spoon. Only when you view the photograph with a smartphone camera in the ARTIVIVE app, the image comes to life: an artist eating soup appears as if conjured with a magic wand. In this work painting is not a technique but a background. The symbolic scene takes place before the eyes of the saints.

171


Hannes Egger Project

Laurina Paperina

Laurina Paperina (ur. w 1980 r., w Rovereto) artystka, która mieszka gdzieś między Włochami a Duckland, niewielką mieściną we Wszechświecie. Ukończyła studia w Instytucie Sztuki w Rovereto i Akademii Sztuk Pięknych w Weronie we Włoszech. Maluje, rysuje, tworzy instalacje i animacje wideo. Pracuje głównie nad wyobrażeniami współczesnych bohaterów, a jej prace odnoszą się do popkultury z czasów teraźniejszych oraz z czasów jej dzieciństwa (lata 80. i 90. XX w.). W ostatnich latach Laurina Paperina tworzyła obrazy inspirowane w szczególności światem sztuki, którye są ironicznym komentarzem do bieżących wydarzeń. Laurina Paperina wystawiała swoje prace we Włoszech, USA, Niemczech, Francji, Wielkiej Brytanii, Chinach, Belgii, Republice Południowej Afryki, Austrii, Szwajcarii, Szwecji, Hiszpanii, Izraelu, Irlandii i Meksyku. Realizowała wystawy indywidualne oraz brała udział w wystawach zbiorowych w galeriach, fundacjach sztuki, muzeach i przestrzeniach publicznych, takich jak: The Elisabeth Foundation for the Arts w Nowym Jorku w USA; Stadtgalerie w Kilonii w Niemczech; Triennale di Milano we Włoszech; Palazzo della Permanente w Mediolanie we Włoszech; MART - Museum of Modern and Contemporary Art w Rovereto we Włoszech; CCA Kunsthalle na Majorce w Hiszpanii; Centro Museo Vasco de Arte Contemporaneo w Victoria-Gasteiz w Hiszpanii; Museo Pecci w Mediolanie we Włoszech; Kunsthaus Essen w Niemczech; The Royal Standard - Liverpool Biennal w Wielkiej Brytanii; Janco Dada Museum w Hajfie w Izraelu; École supérieure des Beaux-Arts w Nimes we Francji; J.M. Kohler Art Center w Sheboygan w USA; Madre Museum w Neapolu we Włoszech; The Pacific Design Center w Los Angeles w USA; FRAC Languedoc - Roussilon w Montpellier we Francji; Hunterdon Museum of Art w Clinton w USA; Kunst Meran Merano Arte w Merano we Włoszech; Galleria Comunale d’Arte Contemporanea w Monfalcone we Włoszech; Fondazione Bevilacqua La Masa w Wenecji we Włoszech; Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento we Włoszech. Publikacje: „Art in America”, „New Times Miami”, „SF Gate”, „SF WEEKLY”, „San Francisco Chronicles”, „Global Times”, „XL Repubblica”, „FAUX Q”, „Totally Dublin”, „Le Parisien”, „Le Figaro”, „Monopol”, „DPI publishing”, „Arte al Limite”, „Exibart on paper”, „Work Art In Progress”, „Kult”, „Espoarte i Arte Mondadori”. Laurina Paperina is an artist who lives between Italy and Duckland, a small town in the Universe. She completed her studies at the Institute of Art in Rovereto and at the Fine Arts Academy in Verona, Italy. She paints, draws, creates installations and video animations. Working predominantly with the imaginary of contemporary heroes, her works reference contemporary pop culture and the ‘80s and ‘90s eras of her childhood. Laurina Paperina has over the past years created artwork especially inspired by the Art World that present an ironic commentary in response to current events. Her work has been featured in exhibitions in Italy, Usa, Germany, France, United Kingdom, China, Belgium, South Africa, Austria, Switzerland, Sweden, Spain, Israel, Ireland and Mexico. She has presented her work internationally, including solo and group exhibitions in galleries, art foundations, museums and public spaces: The Elisabeth Foundation for the Arts, New York, USA; Stadtgalerie, Kiel, Germany; Triennale di Milano, Italy; Palazzo della Permanente, Milano, Italy; MART - Museum of Modern and Contemporary Art, Rovereto, Italy; CCA Kunsthalle, Majorca, Spain; Centro Museo Vasco de Arte Contemporaneo, Victoria-Gasteiz, Spain; Museo Pecci, Milano, Italy; Kunsthaus Essen, Germany; The Royal Standard - Liverpool Biennal, UK; Janco Dada Museum, Haifa, Israel; École supérieure des Beaux-Arts, Nimes, France; J. M. Kohler Art Center, Sheboygan, USA; Madre Museum, Napoli, Italy; The Pacific Design Center, Los Angeles, USA; FRAC Languedoc Roussilon, Montpellier, France; Hunterdon Museum of Art, Clinton, USA; Kunst Merano Arte, Italy; Galleria Comunale d’Arte Contemporanea, Monfalcone, Italy; Fondazione Bevilacqua La Masa, Venezia, Italy; Galleria Civica di Arte Contemporanea di Trento, Italy. Publications include: “Art in America”, “New Times Miami”, “SF Gate”, “SF WEEKLY”, “San Francisco Chronicles”, “Global Times”, “XL Repubblica”, “FAUX Q”, “Totally Dublin”, “Le Parisien”, “Le Figaro”, “Monopol”, “DPI publishing”, “Arte al Limite”, “Exibart on paper”, “Work Art In Progress”, “Kult”, “Espoarte and Arte Mondadori”.

172


Podkład / Underlay 2013 akryl na płótnie / oil on canvas 130 x 100 cm

173


Hannes Egger Project

Arnold Mario Dall’O

Arnold Mario Dall’O, urodzony w roku 1960. Studia w Akademii Sztuk Pięknych w Wenecji, w pracowni Emilio Vedovy. Mieszkał w Wiedniu (1989), Budapeszcie (1993) i Salzburgu (od 2013). Od lat 80. zrealizował wiele wystaw: w Austrii – Galerie Thaddaeus Ropac w Salzburgu, Österreichische Galerie Belvedere w Wiedniu; w Niemczech – Galerie Albert Baumgarten we Freiburgu); we Włoszech – Galleria Paolo Maria Deanesi w Rovereto, Galleria Sergio Tossi we Florencji, Galleria Alessandro Casciaro w Bolzano, Galleria Museo w Bolzano, Museion (Museo d’Arte Moderna e Contemporanea) w Bolzano, Mart (Museo d’Arte Moderna e Contemporanea) w Trento i Rovereto, MAG (Museo Alto Garda) w Riva del Garda, Galleria Nazionale d’Arta Moderna w Rzymie, Parallel Event to Manifesta 7 w Rovereto, Kunst Meran / Merano Arte w Merano. Publikacje: A.M. Dall’O, R. Schrott, Sub Rosa, Haymon Verlag, Innsbruck 1993; A.M. Dall’O, Republic of Welcome, Damiani, Bolonia 2006; A.M. Dall’O, R. Schrott, 100 Sstorie di santi [100 legend o świętych], Nicolodi, Rovereto 2002; R. Schrott, A.M. Dall’O, Das Geschlecht der Engel, der Himmel der Heiligen. Ein Brevier [Płeć aniołów, niebo świętych. Brewiarz], Hanser Verlag, Monachium 2001; R. Schrott, A.M. Dall’O, The sex of the angels, the saints in their heave. A Breviary, Seagull Books, Calcutta – London – New York 2018.

Arnold Mario Dall’O, born in 1960. Studied at the Academy of Fine Arts in Venice with Emilio Vedova. Residing in Vienna (1989), Budapest (1993) and Salzburg (2013). Exhibitions in galleries and museums since the 1980s: in Austria – Galerie Thaddaeus Ropac in Salzburg, Austrian Gallery Belvedere in Vienna; in Germany – Galerie Albert Baumgarten in Freiburg; in Italy – Paolo Maria Deanesi Gallery in Rovereto, Sergio Tossi Gallery in Firenze, Alessandro Casciaro Gallery in Bolzano, Gallery Museum in Bolzano, Museion (Museum of Modern and Contemporary Art) in Bolzano, Museum of Modern and Contemporary Art in Trento and Rovereto, MAG (Museo Alto Garda) in Riva del Garda, National Gallery of Modern Art in Rome, Parallel Event to Manifesta 7 in Rovereto, Kunst Meran / Merano Arte in Merano. Publications: A.M. Dall’O, R. Schrott, Sub Rosa, Haymon Verlag, Innsbruck 1993; A.M. Dall’O, Republic of Welcome, Damiani, Bologna 2006; A.M. Dall’O, R. Schrott, 100 storie di santi [100 legends of saints], Nicolodi, Rovereto 2002; R. Schrott, A.M. Dall’O, Das Geschlecht der Engel, der Himmel der Heiligen. Ein Brevier [The sex of the angel, the heaven of the saints. A Bbeviary], Hanser Verlag, Monachium 2001; R. Schrott, A.M. Dall’O, The sex of the angels, the saints in their heave. A breviary, Seagull Books, Calcutta – London – New York 2018.

174


Co było na początku? / What was in the beginning? 2017 olej na płótnie / oil on canvas 140 x 120 cm

175


Hannes Egger Project

Hannes Egger

Hannes Egger, urodzony w 1981 r. w Bolzano we Włoszech, studiował filozofię na Uniwersytecie Wiedeńskim i na Uniwersytecie Rzymskim La Sapienza. Wykłada projektowanie doświadczeń na Wydziale Projektowania i Sztuki w Libera Università di Bolzano (Wolny Uniwersytet w Bolzano). Działalność artystyczna Hannesa Eggera jest związana z zasadniczo koncepcyjnym podejściem, które ma na celu angażowanie i interakcję z publicznością. Jego występy, instalacje i projekty partycypacyjne zachęcają ludzi do przyjęcia niezwykłego podejścia lub punktu widzenia, tak aby odzwierciedlić otaczającą nas rzeczywistość i sposób, w jaki współdzielimy zajmowane przez nas przestrzenie. Prace i projekty Hannesa Eggera były prezentowane podczas indywidualnych wystaw: Włochy – Viafarini w Mediolanie, Centro d’Arte Contemporanea w Cavalese, CACCA Centro di Arte Contemporanea sulla Cultura Alimentare w Bolonii, Forte di Fortezza w Fortezza, Museion Cubo Garutti w Bolzano; Austria – Periscope KulturIniziative für Kunst- und ZeitgenossInnen w Salzburgu, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum w Innsbrucku, Kubus Export w Wiedniu; Niemcy – Mewo Kunsthalle w Memmingen, Galerie M w Berlinie, Stellwerk w Kassel; Portugalia – Empty Cube w Lizbonie; Czechy – Dům umění w Ústí nad Łabą; Polska – Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu. Uczestniczył w wystawach zbiorowych: Włochy – Cittadellarte Fondazione Pistoletto w Bielli, Transart Festival w Bolzano, Museion w Bolzano, MART Galleria Civica di Trento w Trydencie, Galleria Premio Suzzara w Suzzara, Associazione Barriera w Turynie, Forte di Fortezza w Fortezza, 54 Biennale di Venezia w Wenecji; Austria – Magazin 4 w Bregencji, Kunsthalle Krems w Krems nad Dunajem, Kubus Export w Wiedniu; Niemcy – Der Mixer we Frankfurcie, ZKM Zentrum für Kunst und Medien w Karlsruhe; Portugalia – Empty Cube w Lizbonie; Hiszpania – Museu de l’ Empordà w Figueres; Czechy – Centrum současného umění DOX w Pradze; Grecja – Space52 w Atenach; Holandia – Quartair w Hadze; USA – The MAC w Dallas; Brazylia – 14th Curitiba International Biennial w Kurytybie; Rosja – Art Centr w Krasnojarsku; Gruzja – Artisterium w Tbilisi; Korea Południowa – Palais de Seoul w Seulu, Deajeon Museum of Art w Daejeon.

Hannes Egger, born 1981 in Bolzano, Italy, studied philosophy at the University of Vienna (Austria) and at the Sapienza University in Rome (Italy). He teaches experience design at the Faculty of Design and Arts at the Libera Università di Bolzano (Free University in Bolzano). The artistic practice of Hannes Egger is linked to an essentially conceptual approach aimed at engaging and interacting with the public. His performances, installations and participatory projects invite people to adopt an unusual attitude or viewpoint, in order to reflect on our surrounding reality and the way we share the spaces we inhabit. Hannes Egger’s works and projects have been shown in solo exhibitions: Italy – Viafarini in Milano, Center of Contemporary Art in Cavalese, CACCA Contemporary Art Center in Bologna, Forte di Fortezza in Fortezza, Museion Cubo Garutti in Bolzano; Austria – Periscope KulturIniziative für Kunst- und ZeitgenossInnen in Salzburg, Tiroler Landesmuseum Ferdinandeum in Innsbruck, Kubus Export in Wien; Germany – Mewo Kunsthalle in Memmingen, Galerie M in Berlin, Stellwerk in Kassel; Portugal – Empty Cube in Lisbon; the Czech Republic – House of Arts in Usti on the Lab river; Poland – The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl. He participated in group exhibitions: in Italy – Cittadellarte / Fondazione Pistoletto in Biella, Transart Festival win Bolzano, Museion in Bolzano, MART Galleria Civica in Trento, Galleria Premio Suzzara in Suzzara, Associazione Barriera in Torino, Forte di Fortezza in Fortezza, 54 Biennale di Venezia in Venice; in Austria – Magazin 4 in Bregenz, Kunsthalle Krems in Krems, Kubus Export w in Vienna; Germany – Der Mixer in Frankfurt, ZKM Zentrum für Kunst und Medien in Karlsruhe; Portugal – Empty Cube in Lisbon; Spain – Museu de l’ Empordà in Figueres; the Czech Republic – DOX Center for Contemporary Art in Prague; Greece – Space52 in Athens; the Netherlands – Quartair in Hague; USA – The MAC in Dallas; Brazil – 14th Curitiba International Biennial in Curitiba; Russia – Art Center in Krasnojarsk; Georgia – Artisterium in Tbilisi; South Korea – Palais de Seoul in Seoul, Deajeon Museum of Art in Daejeon.

176


Łyżka zupy / Die Suppe auslöffeln (2016 / 2021) wydruk fotograficzny pod szkłem akrylowym, rozszerzona rzeczywistość (ARTIVIVE), nagranie wideo wersja: 2/3 photographic printout under acrylic glass, augmented reality (ARTIVIVE), video recording version: 2/3 75 x 50 cm

177František Turcsányi malarstwo / painting Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Award of the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl

wystawa towarzysząca accompanying exhibition Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl 23.10 - 18.11.2020


Słowacja / Slovakia

František Turcsányi

Słowacki artysta urodzony w Koszycach w 1953 r. Członek Słowackiego Związku Artystycznego i stowarzyszenia C + S. W swojej pracy skupia się na malarstwie, fotografii i sztuce wideo. Prezentuje również prace konceptualne. Uczestnik wielu plenerów artystycznych w kraju i za granicą. Wystawiał na Słowacji, Węgrzech, Ukrainie, w Polsce, USA, Indiach, Rumunii, Bośni i Hercegowinie, Słowenii i Czechach.

Slovak artist born in Košice in 1953. Member of the Slovak Artistic Union and the C + S association. In his work, he focuses on painting, photography and video art. It also presents conceptual works. Participant of many open-air art workshops in Poland and abroad. He exhibited in Slovakia, Hungary, Poland, Ukraine, USA, India, Romania, Bosnia and Herzegovina, Slovenia and the Czech Republic.

180


Nauczyciele powalili renifery / The teachers knocked down the reindeer 2019 akryl na płótnie / acrylic on canvas 100 x 150 cm

181


František Turcsányi: Dezoriental. Znak czasu Peter Markovič František Turcsányi zajmuje się malarstwem i innymi dyscyplinami artystycznymi (głównie fotografią, sztuką wideo, obiektem) od ponad trzydziestu lat. Malarstwo jednoznacznie dominuje w całym spektrum zainteresowań artysty sztuką wizualną. Uznać je można za główną uprawnianą przez niego formę artystyczną i jeśli chodzi o strukturę najbardziej systematycznie rozwijaną wypowiedź artystyczną. Twórca zajął się malarstwem niemalże w nieplanowany sposób, niejako jako „cywil” - bez wcześniejszego systematycznego przygotowania i wyszkolenia. W pewnym sensie twórcę uznać można za samouka, choć ... wynik nie zawsze poddaje się zasadzie równości, czy bilansu nakładów i efektów. Twórca od końca lat 80. ubiegłego wieku systematycznie rozwija swą początkowo wyłącznie twórczość malarską. Spontaniczne malarstwo rozbudzone nagle niejako w odpowiedzi na wizualne i emocjonalne przeżycia wywołane krajobrazem Afryki Północnej oznaczało dla nieszczególnie aktywnego do tej pory miłośnika sztuki prawdziwą zmianę paradygmatu. W orientalnym środowisku twórca przeżył inspirujący i silny impuls, swego rodzaju „zaślubiny” z malarstwem. To właśnie dlatego - choć w odmiennych kontekstach - artysta podąża za „przewodnim tropem” i w dziełach pochodzących z jego najwcześniejszego cyklu pracuje nad metaforycznym ujęciem Orientu i orientacji, ewentualnie dezorientacji. Bez wątpienia František Turcsányi odnalazł swą orientację, a reszta jest wyłącznie relatywizującą autorską parafrazą, obrazową i intelektualną grą, głębszym przemyśleniem, jak też nieprzerwanie przebiegającym procesem orientowania się przed ... zbłądzeniem i zawsze możliwą dezorientacją. Nie poddawać się ironicznej i manipulacyjnej fabulacji artysty o „dezorientacji” oznacza w przypadku Františka Turcsányiho wkroczyć bezpośrednio do obrazu, do jego opowieści, akcji i próbować nie zagubić się w pogmatwanych wrażeniach, formie ekspresji, bogactwie kolorystyki i nanoszonych warstwach obrazu. Trzeba przy tym wystawić się na ironiczne uszczypliwości ze strony autora. Nie należy dać się zwieść atrybutom Turcsányiego, którym jest lekkość i wyraźna spontaniczność malarstwa artysty. Pod zabawną, jakby niewyrafinowaną formą trzeba dostrzec także skłonność artysty do głębszej, poważnej malarskiej formy postulowania emocji i wzbudzania niepokoju. Pod zewnętrzną lekkością inspiracji i „niespętanej” formą malarską beztroski malarstwa artysty uwolnionego od treści i nastrojów, jawiącego się jakby pozbawione było ciężaru bytu, skrywają się głębsze przemyślenia autora nad życiem, które od same początku bezpośrednio wpływa na jego malarstwo. Wiele obrazów Františka Turcsányiego jest właśnie takich: lekki i niepoważnie wyglądający tematem fabulowanych i przeżywanych mikroopowieści. Zajmujący centralne miejsce w kompozycji obrazu „portret” taczki, odwrócona korona królewska, po której jeździ ciężarówka, zwierzęta, fragmenty haftów ludowych, czy zminimalizowane krajobrazy... stanowią tylko małą próbkę motywów, które František Turcsányi dostrzega w swoim otoczeniu i które zazwyczaj z radosnym entuzjazmem maluje. Wiele obrazów jest jak ledwie zarysowany szkic oślepiający kolorytem, spontanicznością malarską, rozbuchanym bogactwem pociągnięć ręką i „lekkomyślnym” kompozycyjnie rozwiązaniem struktury obrazu. Malarz chętnie ironizuje swoimi motywami, wartościowo relatywizuje pojęcie „sztuki” i jego „wielkie tematy”, a swoim malarstwem stwarza jednorodny i wyrazisty charakterystyczny model współczesnego malarstwa. Turcsányi jakby bawił się i fabulował swoje historie, poskładane z zapamiętanych wrażeń i przeżytych lub zaobserwowanych scenek z życia. Trwałość emanującej kolorem formy malarskiej artysty jest utrzymywana w karbach wyłącznie za pomocą elementarnie postrzeganego rysunku. Przy przedstawieniu motywu twórca stosunkowo rzadko stosuje kreskę i racjonalną, czy graficzną analizę przestrzeni. Wyraźną, najbardziej fundamentalną wartość swobodnego i przede wszystkim spontanicznego malarstwa Turcsányiego stanowi odczuwany intuicyjnie składnik ekspresyjny i kolorystyczny. Malarz oślepia nas feerią „orientalnych” harmonii i zestawień kolorystycznych. Swobodnie maluje nasycone struktury kolorystyczne, spontanicznie - wręcz intuicyjnie - „rozciąga” płaszczyzny malarskie tła obrazu, na których za pomocą ruchów dłoni lub szpachlą osiąga zazwyczaj efekt wibracji tła płaszczyzny obrazu. Różnorodnością inspiracji obrazy twórcy oferują podejście kalejdoskopowe. Z różnym stopniem koncentracji na temacie artysta maluje zwierzęta, postaci ludzkie, sytuacje w ruchu drogowym, samochód, nastolatki, piec, domy... Jednocześnie wciąga i wplątuje nas w opowiadane drobne opowieści i postrzegane przez siebie z dużą wrażliwością nie mające znaczenia banały, wręcz banaliki życia... Ukazuje nam widziane przez siebie momenty, powodując, że uświadamiamy sobie ich obecność w otaczającym świecie, a przede wszystkim zaczynamy postrzegać ich głębsze znaczenie zaszyfrowane w początkowej - najczęściej banalnej nieistotności, którą pokonuje dopiero akt namalowania obrazu.

182


Jednak podobny sposób patrzenia całkowicie wyraźnie i dokładnie definiuje artystyczny charakter autora. Turcsányi to dowcipny, ale także bystry i skupiony obserwator życia. Jego obrazy bezpośrednio inspirowane jakby jedynie lekkością rozbłyskającej chwili swym wyrazem ukazują wyłącznie zabawowy, wręcz dziecięcy sposób postrzegania świata. Motywy zwierząt, chaos ulicy, skąpo naszkicowana architektura, kolażowe traktowanie motywu albo uwolniona perspektywa z unoszącymi się obiektami kompozycji potwierdzają niedogmatyczne podejście artysty do życia i malarstwa. Żyrafa, lama albo anioł, pies, koń, papierek po cukierkach ... w jego inspiracji obrazowej panuje demokracja, a miejscami nawet wyraźnie dopuszcza on anarchię. Taki jest przeważający charakter malarstwa Františka Turcsányiego. Nie dba on o głębię przedstawienia, logicznie naszkicowaną perspektywą linearną, która swoimi zasadami (nieistniejącymi w obrazie zasadami przyczynowości) pozwala przedmiotom luźno unosić się w przestrzeni obrazu. Swobodne postrzeganie nie/ perspektywy bliskie dziecięcemu widzeniu świata w połączeniu z hierarchicznym porządkiem, z jakim umiejscawia na płaszczyźnie poszczególne elementów obrazu umożliwia mu tworzenie luźnej kompozycji z lewitującymi elementami. Malarz chętnie stosuje centralnie usytuowany motyw, dla którego dekorację stanowi wyłącznie tło obrazu bez interakcji plastycznych. Części przestrzenne przedstawianej architektury ukazuje w bardzo symbolicznych kontekstach konstrukcyjnych. Domy (głównie we wczesnych obrazach), ewentualnie przestrzenne elementy kubistyczne szkicuje z grubsza podstawową kreską, wyznaczającą przestrzeń architektury lub innych malowanych obiektów przestrzennych. Cechujące się spontanicznością obrazowe kolaże stanowiące efekt końcowy w sposób fragmentaryczny (lub kalejdoskopowy?) ukazują radosne i niespętane ścisłą regułą malarstwo. Nigdzie nie odczuwamy wysiłku ze strony twórcy ...lecz zawsze czujemy jego radosne malarstwo, radość z odkrywania struktur farby, zachwyt samym obrazem i procesem malowania. Zwodniczy koloryzm i tematyczna beztroska obrazów autora przykrywają jedną z głębszych i trwalszych cech wizji malarskiej artysty. W obrazach Turcsányiego, jak w odwróconej twarzy staroitalskiego boga Janusa, możemy czasem dostrzec mniej widoczny, wyraźnie odmienny moment, w którym w twórczości malarza pobrzmiewa psychologizujący ton i przynoszone wraz z nim mniej radosne i twardo brzmiące tony tonacji dur. Wierny własnej praktyce weterynaryjnej odsłania czasem w motywach zwierzęcych bolesną naturalność zwierzęcego bytu. Podobnym pozbawionym patosu i mocnym bezpośrednim zapisem psychologicznie rezonującej chwili jest obraz widziany z okna samochodu rejestrujący mężczyznę siedzącego przy stole. Obraz jako symbol bezlitosnej prozy życia uderza banalnością zarejestrowanej bezbarwności i żałosnej pustki chwili, niejednokrotnie dostrzeganych w naszym istnieniu. Stopniowo wraz dojrzewaniem malarstwa artysty, z wyraźniejszą pewnością siebie jako artysty, pojawia się coraz więcej pułapek semantycznych i gry znaczeń. Wydaje się, że artysta powoli dojrzewa, w swoich obrazach wybiera bardziej kompleksowe środki wyrazu i swymi obrazami nawiązuje do niewątpliwie bardziej skomplikowanego niż wyłącznie malarstwo swojego szerszego profilu artystycznego. W przypadku autora kilkadziesiąt lat malowania w sposób naturalny modeluje jego podejście do malarstwa. Przynosi dojrzałość, doświadczenie i przede wszystkim potrzebę rozwoju. Jak mówi artysta, trzeba iść tam, gdzie możemy dojść... Oprócz malarstwa autor stosunkowo intensywnie poświęca się także innym mediom - poza obiektami i instalacjami - przede wszystkim sztuką wideo i fotografią. Oczywiście styczność z fotografią i technologie cyfrowe znacząco wpłynęła ostatnich latach na zmiany w twórczości malarskiej autora. Efektem zainteresowania fotografią jest cykl obrazów „Dezorientacja”, które powstały jako ironiczny i kulturologiczny komentarz do perskich fotografii z drugiej połowy XIX w. W danym kontekście malarskim widoczny jest znacznie wyraźniejszy stopień konkretności - przede wszystkim chodzi o składnik figuralny, któremu malarz poświęcił się z do tej pory „niedozwoloną”, miejscami hiperrealistyczną, ewentualnie cyfrową intensywnością. Także w ostatnich obrazach artysty widoczne są zintegrowane elementy cyfrowe, które przesuwają malarstwo Turcsányiego w całkiem inne konteksty malarskie. Malarz w ostatniej fazie malarstwa uwolnił się od dotychczasowego jednoznacznego „ręcznego” malowania i pokusił się o balansowanie na szeroko rozprzestrzeniającej się fali mediów cyfrowych. Malarz chętnie maluje, fotografuje, tworzy obiekty i pomimo pracy ze środkami wizualnymi nie zapomina o słowie i jego wartości wyrazu. Z przyjemnością i właściwą sobie „zabawą” autor precyzyjnie dobiera słowa i idee nazywające jego dzieła. W procesie poszukiwania „tytułu obrazu” odbija się jego wręcz staroświecka urokliwa potrzeba postulowania przesłania. A zatem wbrew prowokującej proklamacji w malarstwie autora, postrzeganiu samego malarstwa i jego przekazie nie doszło do żadnej dezorientacji... Dezorientacja z ambiwalencją postrzegania pojęcia nawiązuje do pełnego zachwytu stosunku artysty

183


do Orientu i jego środowiska, które stanowi podstawową emocjonalną i inspiracyjną bazę artysty. Z lekkością i brakiem powagi, spontanicznością i dowcipem swoim malarstwem twórca sięgał do inspiracji z pobieżnie naszkicowanej ulicy, orientalnego miasta, do tradycyjnego wyobrażenia o Oriencie, aby nas z niego jednocześnie wyprowadzić i „zdezorientować”. Kluczowym tematem obecnej twórczości malarskiej Františka Turcsányiego jest relatywizacja pojęć i pozbawianie ich tradycyjnie postrzeganej treści. W cyklu obrazów „Dezorientacja” malarz w sposób ustrukturyzowany i całkowicie pozbawiony patosu bawi się powszechnym obrazem erotycznego orientalnego mitu. Całkowicie porzuca powszechne wyobrażenie o Oriencie, jakie poznajemy przez pryzmat opowieści tysiąca i jednej nocy... niszcząco komentuje kuszące wyobrażenie o haremach jako miejscach ociekających rozkoszą, które zostało stworzone przez tradycję i naszą europejską romantyczną wyobraźnię. Demaskująco odwołuje się do romantycznych malarzy XIX wieku, którzy zmęczeni motywami mitologicznymi i pozbawionymi życia nimfami malowali zmysłowe odaliski, rozgrzewające wyobraźnię pruderyjnych i oziębłych Europejczyków minionego stulecia. Zorientowanie na tradycję może początkowo jawić się jako fundamentalna dezorientacja i niejako instrukcja niezrozumienia rzeczywistości. Autor dowcipnie fabuluje opowieść, której podstawę jasno postrzega w kontekście i przede wszystkim w opozycji do powszechnych oczekiwań i znacznie mniej eterycznej rzeczywistości. Ironiczną uwagę malarza Františka Turcsányiho o „dezorientacji“ można potraktować także jako jasno sformułowany znak czasu. Dezorientacja jako fabulacja czegoś, co w przypadku malarstwa artysty nie istnieje, formalnie ogranicza jedną konkretną opowieść i stanowi uchwycony przez artystę niejednoznaczny co do swej istoty temat. Odwołanie semantyczne do „dezorientacji” mówi więcej o malarstwie autora, niż właściwie pierwotnie dopuszczało ironiczne odwołanie Františka Turcsányiego. W swym malarstwie František Turcsányi w ogóle nie dbał o precyzję opisu i naturalistyczną wiarygodność. Twórca doświadczył momentu inicjacji w słonecznym krajobrazie Afryki Północnej. Właściwie bez przygotowania malarskiego, oszołomiony, zachwycony, oczarowany, wręcz napromieniowany odmienną urzekającą wizualnością i atmosferą krajobrazu innego niż znany mu do tej pory, zetknął się z inną kulturą i na bazie fundamentalnie odmiennych wartości kulturowych, środowiska społecznego i pozostałych przeżyć niebędąc jeszcze wtedy malarzem František Turcsányi stworzył swój początkowy model malarstwa, preferujący naiwizujące i uproszczone podejście do niedogmatycznej poetyki artystycznej. Początkowe obrazy František Turcsányi bliskie były dość popularnej sztuce natywnej. Podobnie jak wielu innych, przede wszystkim przedstawicieli europejskiej moderny, także František Turcsányi stał się jednym z wielu malarzy, którzy znaleźli inspirację i orzeźwienie w życiodajnej prostocie piękna sztuki prymitywnej. Wczesna faza twórczości artysty mogła zapewne sprawiać wrażenie, że podąża on w kierunku art brut, której wartości byłyby na pewno także zauważalne w jego malarstwie. Gatunkowa różnorodność zainteresowań twórcy koncentruje się przede wszystkim na koloryzmie definiującym jego wizję malarską. Barwność, ekspresyjność, zamiłowanie do nanoszenia farby, tworzenia warstw i być może także sama farba lub pigment stanowią dla Turcsányiego moment centralny. Od początków swojego malarstwa artysta zaprezentował się jako prawdziwy kolorysta, z dzisiejszej perspektywy całkowicie logicznie i w szerszym ujęciu jako wpisujący się w linię i kontynuujący tradycję koszyckich ekspresjonistów i kolorystów XX. wieku. František Turcsányi niewątpliwie należy do malarzy ponad wszystko kochających farbę i równej mierze także proces jej nanoszenia i obróbki. Drobne etiudy obrazowe, jakieś fragmenty nie mają już pierwotnej tendencji do opisowości. Wręcz odwrotnie. Kolorem, plamą, ruchem dłoni i wolnością wypowiedzi malarskiej przysłaniają malarzowi zbędność precyzji, detalu i rysunku w jego wizji obrazu. To dlatego artysta jawi się nam czasem jako „radosny” graficiarz... Radosne beztroskie czary przypominają o pierwotnie przeżytej świętości malowania. Spontaniczność, z jaką autor zaczął kiedyś malować w piaskach wybrzeża Afryki, odkrycie samego siebie i dla siebie, wyraźny malarski hedonizm, który zadziwia i pozostaje cechą charakterystyczną autora. Staje się jego symbolicznym totemem. Sformułowany na początku język malarstwa Turcsányiego pozostaje skoncentrowany przede wszystkim na wyrazie. Nie ustępuje miejsca potrzebie doskonałego uwiecznienia tematu. Stwarza swój własny autorski poetycko - imaginatywny profil, nierzadko zbaczający w kierunku orzeźwiających naiwizujących wód szerokiej, niejednokrotnie jedynie z wolna lub leniwie płynącej rzeki i jej meandrującej delty jego Sztuki. Profil malarski artysty jakby przez całe lata nie odczuwał potrzeby pośpiechu i ponaglenia.

184


Dla artysty - przede wszystkim we wczesnej fazie jego twórczości - stosunkowo typowe były motywy filozoficzne i dość rzadka tematyka zwierzęca. We wczesnych obrazach Turcsányiego ponownie spotykamy się z motywem konia. Możliwe, że przedstawienie konia jako symbolu, czy danajska metafora rezonuje wewnętrznie znaczeniowo z wykonywanym przez twórcę zawodem. Koń jako symbol zajmuje istotne miejsce w tradycji europejskiej moderny malarskiej XX w. Koń ukazywany jest w malarstwie w różny sposób - Turcsányi przedstawia zwierzę bez nacisku na animalizm i rozbuchaną siłę. Konie Turcsányiego zazwyczaj opowiadają o rywalizacji, poprzez metaforę przywodzą na myśl historyczną wojnę trojańską, jak też dramat i oczekiwanie na narodziny życia; od chagallowskiego „rentgenowskiego” spojrzenia ukazującego nowe życie ukryte w brzuchu spokojnie idącej klaczy z jeźdźcem na grzbiecie aż po paradoksalnie przedstawienie pustego wnętrza konia trojańskiego. Przypadek ? W podobny zbijający z tropu i dylematyczny sposób rozwiązuje problem podwójnego konia trojańskiego. który kieruje swoją prawą i lewą głowę w przeciwne strony... Obrazy Františka Turcsányiego ilustrują spostrzeżenia płynące z postrzegania życia i śmierci, paradoksów historii, napełnienia życiem i pustki śmierci. Nowe życie w łonie klaczy i pustka w brzuchu konia trojańskiego... Co by było, gdyby brzuch drewnianego konia nie był ciężarny, gdyby koń trojański nie był wypełniony (podstępnymi ?) śmiertelnie odważnymi wojownikami spod Troi... Podobny mityczny obraz stanowi silny i wystarczająco atrakcyjny motyw dla malarza snującego rozważania na temat kontekstów zdecydowanie przekraczających jego radosne, roziskrzone kolorami i nieskonfliktowane ze światem zewnętrznym malarstwo. Wczesne minimalistyczne obrazy Turcsányiho swą poetyką i językiem artystycznym, z podstawą gestu, z naciskiem na nasyconą kolorystykę i znajdującym w malarstwie odbiciem bezpośredniości przeżycia czerpiącym z prostoty życia oglądanego na ulicach egzotycznej Afryki Północnej w zasadzie przenosiły Františka Turcsányiego przy zmienionych realiach w trakcie całego procesu malowania. Wręcz iluzorycznie oddany skwar słoneczny i wibrujący obraz, spokojne słoneczne ulice, krajobrazy z palmami w narożnikach boisk, ciche zakątki pod ścianą otynkowanego na biało domu definiują wizję spokoju Turcsányiego i malarstwo jego pierwszych obrazów. Zapowiadają poszukiwanie własnego miejsca w malarstwie i wskazują całkiem precyzyjnie prowadzone linie jego najwcześniejszych zainteresowań malarskich. Malarz zmiennie „preferuje” szerszą wizję krajobrazu, z zamiarem zajęcia planów i rytmów przestrzennych, pól kolorystycznych lub kompozycyjnych , stwarzających w swej istocie autonomiczne płaszczyzny malarskie skąpo pokryte kruchym rysunkowym detalem. Od początku lat 90. artysta chętnie stosuje kontrastowy schemat malarski - tło strukturyzowane za pomocą pędzla, często monochromatyczny i kontrastujący motyw centralny, wyraźnie wymykający się organicznemu połączeniu z tylnym planem obrazu. Autor podobnie jako wielu innych malarzy, w tym przedstawicieli dwudziestowiecznej malarskiej moderny, odkrył Orient i jego czarujący powab. W Oriencie František Turcsányi odnalazł fundamentalne bodźce i inspirujące środowisko, na tyle oślepiające światłem, rzeczywistością, krajobrazem, kolorytem, emocjami i „innymi” orientalnymi aspektami, że właśnie z tego pierwotnego wizualnego i emocjonalnego „big bangu” i pierwotnego impulsu twórczość artysty aż do chwili obecnej od ponad trzydziestu lat generuje energię jego malarstwa. Znajdziemy tam wyjątkowość jego historii i obecności artystycznej. W Oriencie, na wybrzeżach Afryki Północnej w Libii, z uśpionego malarza, rozmyślającego nad innym, do tej pory nieznanym światem, w radykalnie odmiennym środowisku kulturowym i krajobrazowym, możliwe, że z kompletnie nieświadomego swojego wewnętrznego powołania, stał się malarzem. Z takiej perspektywy w twórczości Františka Turcsányiho widoczna jest całkiem jasna i wyraźna orientacja. Podobnie, jaki wielu innych przed nim, odrzucając europejską tradycję kulturową pod silnym wpływem zasadniczo odmiennej atmosfery i wizualnych doświadczeń odebrał decydujące impulsy, aby po powrocie do kraju w dłuższej perspektywie w rodzimym środowisku stać się malarzem właściwie niepodobnej do niczego formy i artykulacji malarskiej. František Turcsányi jakby bezpośrednio wkroczył do obrazu, nie dbając o jego głębię, stopień skomplikowania i kolorystykę. Najistotniejsze było to, że nie bał się wkroczyć ...

185


Zadymiona wiosna / A smoky spring 2019 akryl na płótnie / acrylic on canvas 100 x 150 cm

186


Ministerstwo Zdrowia przestrzega przed żółtą i pomarańczową nadmuchaną żyrafą The Ministry of Health Warns Against Yellow and Orange Inflatable Giraffe 2018 akryl na płótnie / acrylic on canvas 100 x 150 cm

187


František Turcsányi: Dezoriental. A sign of the times Peter Markovič František Turcsányi has been painting and working in other artistic disciplines (mainly photography, video art and object) for over thirty years now. Painting clearly dominates the entire spectrum of the artist’s interest in visual arts. It can be considered the main artistic form practiced by him, and in terms of structure, the most systematically developed form of artistic expression. He began painting in an almost unplanned way, somehow as a “civilian” - without prior systematic preparation and training. In a sense, he can be considered self-taught, although ... the result does not always conform to the principle of equality or the balance of inputs and outputs. Since the end of the 1980s, the artist has been systematically developing his painting work. Spontaneous painting, suddenly awakened in response to the visual and emotional experiences triggered by the landscapes of North Africa, meant a real paradigm shift for the so far not very active art lover. In the oriental environment, the artist experienced an inspiring and strong impulse, a kind of “wedding” with painting. This is why - although in different contexts - the artist follows the “guiding lead” and in the works from his earliest cycle he develops a metaphorical approach to the Orient and orientation, or possibly disorientation. Undoubtedly, František Turcsányi has found his orientation, and the rest is only a relativising author’s paraphrase, a pictorial and intellectual game, deeper reflection, and an uninterrupted process of orienting himself against ... erring and always possible disorientation. In the case of František Turcsányi, not giving in to the artist’s ironic and manipulative fabulation about “disorientation” means entering directly into the painting, into its story and action, and trying not to get lost in the confused impressions, the form of expression, the richness of colours and the layers of the work. At the same time, one has to expose oneself to ironic sarcasm of the author. Do not be fooled by Turcsányi’s attributes, the lightness and clear spontaneity of his painting. Beneath the amusing, unrefined form, one should also notice the artist’s inclination towards a deeper, serious painting form of postulating emotions and arousing anxiety. Under the external lightness of inspiration and the “unrestrained” painting form, free from the content and moods, free from the burden of being, the author hides deeper reflections on life which have directly influenced his painting from the very beginning. Many of František Turcsányi’s paintings are just that: light and frivolous looking fictional micro-stories. The “portrait” of a wheelbarrow occupying the central place in the composition of the painting, an inverted royal crown with a truck driving on it, animals, fragments of folk embroidery, or minimised landscapes ... are just a small sample of the motifs that František Turcsányi notices in his surroundings and which he usually paints with joyful enthusiasm. Many paintings resemble a barely scratched sketch, dazzling with colour, painterly spontaneity, the exuberant richness of strokes, and a compositional “recklessness” of the structure of the painting. The painter is often ironic with his motives, he relativises the concept of “art” and its “great themes”, and with his works he creates a homogeneous and distinctive model of contemporary painting. Turcsányi seems to be having fun, fictionalising his stories composed of remembered impressions and life scenes experienced or observed. The permanence of the artist’s painting form, which emanate colour, is kept in the notches by elementarily perceived drawing. When presenting a motif, he relatively rarely uses a line and a rational or graphic analysis of space. The visible and most fundamental value of Turcsányi’s free and, above all spontaneous painting, is the intuitive expression and colour component. His works are dazzling with “oriental” harmonies and colour combinations. He easily paints saturated colour structures, spontaneously - even intuitively “stretches” the planes of the background of the painting, on which, with the movements of his hands or with a putty knife, he creates a vibration effect in the background. The artist’s paintings offer a kaleidoscopic approach thanks to the variety of inspirations. With a varying degree of concentration on the subject, he paints animals, people, road traffic situations, a car, teenagers, a stove, houses ... At the same time, he draws us and entangles us in the small stories he tells and the insignificant banalities, even banalities of life, perceived by him with great sensitivity... He shows us the moments he sees, making us aware of their presence in the surrounding world, and above all, we begin to perceive their deeper meaning encoded in the initial, usually banal insignificance, which is overcome only by the act of painting the picture. However, a similar way of looking clearly and accurately defines the artistic nature of the author. Turcsányi is a witty, but also bright and focused observer of life. His paintings, as if directly inspired by the lightness of the glittering moment, show only a playful, even a childish way of

188


perceiving the world. Animal motifs, the chaos of the street, scantily sketched architecture, collage treatment of the motif or the liberated perspective with floating objects of the composition confirm the artist’s non-dogmatic approach to life and painting. A giraffe, a llama or an angel, a dog, a horse, a candy wrapper ... his pictorial inspiration is democratic, and sometimes he even clearly accepts anarchy. This is the predominant character of František Turcsányi’s painting. He does not care about the depth of the presentation, a logically sketched linear perspective which with its principles (principles of causality not existing in the painting) allows objects to float loosely in the image space. The free perception of non/perspective, close to a child’s perception of the world, combined with the hierarchical order in which he places the individual elements of an image, allows him to create a loose composition with levitating elements. The painter willingly uses a centrally located motif, for which the decoration is only the background of the painting without any artistic interactions. He shows the spatial parts of the presented architecture in very symbolic construction contexts. He sketches houses (mainly in his early paintings), or spatial cubist elements roughly with a basic line, marking the space of architecture or other painted spatial objects. Spontaneous pictorial collages that constitute the end result show joyful and unrestrained painting in a fragmentary (or kaleidoscopic?) way. Nowhere can you feel the artist’s effort ... but you can always feel his joyful painting, the joy of discovering the structures of paint, delight with the picture itself and the painting process. Deceptive colours and the thematic carelessness of the artist’s paintings hide one of the deeper and more enduring features of his painting vision. In Turcsányi’s paintings, as in the inverted face of the ancient Roman god Janus, we can sometimes perceive a less visible, clearly different moment in which the painter’s work reveals a psychologising tone and the less cheerful and hard-sounding major key tones. Faithful to his own veterinary practice, he sometimes reveals the painful naturalness of animal existence in the animal motifs. A similar image, devoid of pathos and being a strong direct record of a psychologically resonating moment, is the image seen from the car window, recording a man sitting at a table. The image as a symbol of the ruthless prose of life strikes with the banality of the registered colourlessness and the pathetic emptiness of the moment, often noticed in human existence. Gradually, as the artist’s painting matures, and with a more pronounced self-confidence, there are more and more semantic traps and games of meanings. It seems that the artist is slowly maturing. In his paintings he chooses more complex means of expression and with his works he refers to a broader artistic profile, which is undoubtedly more complicated than just painting. Several dozen years of painting has naturally modelled his approach to painting. It brings maturity, experience and, above all, the need for development. As the artist says, you have to go where you can go ... Apart from painting, the author is also relatively intensely devoted to other media - apart from objects and installations - mainly video art and photography. Of course, the contact with photography and digital technologies has significantly influenced the changes in his painting in recent years. The effect of his interest in photography is the series of paintings titled “Dezoriental” (Disorientation), which was created as an ironic and cultural commentary on Persian photographs from the second half of the 19th century. In this painting context, a much clearer degree of specificity is visible. First of all, it is about a figural component to which the painter has devoted himself with hyperrealistic, or possibly digital intensity. Also, in his recent paintings, integrated digital elements are visible, which shift Turcsányi’s painting into completely different contexts. In the last phase of his painting, he freed himself from the unequivocal “manual” painting and made an attempt to balance on the spreading wave of digital media. He paints, photographs, creates objects and, despite working with visual means, he does not forget about the word and its value of expression. With pleasure and his specific “fun”, he carefully selects the words and ideas that describe his works. His searching for the “title of a painting” reflects his almost old-fashioned, charming need to postulate a message. So, despite the provocative proclamation, there is no disorientation in the artist’s painting, the perception of the painting itself and its message... The disorientation with the ambivalence of perceiving the concept alludes to his delightful attitude towards the Orient and its environment, which is the artist’s basic emotional and inspirational basis. With lightness and lack of seriousness, spontaneity and humour, he drew inspiration from a roughly sketched street, an oriental city, to the traditional image of the

189


Orient, in order to lead us out of it and “disorient” us at the same time. The key theme of the current painting work of František Turcsányi is the relativisation of concepts and depriving them of their traditionally perceived content. In the series of paintings “Dezoriental” (Disorientation) the painter plays with the common image of an erotic oriental myth in a structured manner, completely devoid of pathos. He completely abandons the common image of the Orient as seen through the stories of One Thousand and One Nights ... he devastatingly comments on the tantalising notion of harems as places dripping with bliss which has been created by tradition and our European romantic imagination. He exposes the truth about the romantic painters of the nineteenth century, who, tired of mythological motifs and lifeless nymphs, painted sensual odalisques, warming the imagination of the prudish and cold Europeans of the past century. Orientation to tradition may initially appear as fundamental disorientation and as an instruction for misunderstanding reality. The author humorously fables a story, clearly perceived in context and, above all, in opposition to common expectations and a much less ethereal reality. The ironic remark of František Turcsányi about “disorientation” can also be seen as a clearly formulated sign of the times. Disorientation as a fabulation of something that does not exist in the artist’s painting formally limits one specific story and is the subject captured by the artist, ambiguous in its essence. The semantic reference to “disorientation” says more about the author’s painting than his original ironic reference. In his paintings, František Turcsányi does not care at all about the precision of description and naturalistic credibility. The creator experienced the moment of initiation in the sunny landscapes of North Africa. Without any painting preparation, bewildered, delighted, enchanted, even irradiated with a different captivating visibility and the atmosphere of a landscape other than the one he had known so far, he encountered a different culture and, on the basis of fundamentally different cultural values, social environment and other experiences, František Turcsányi, who was not yet a painter at that time, created his initial painting model, preferring a naïve and simplified approach to non-dogmatic artistic poetics. The first paintings of František Turcsányi were close to quite popular native art. Like many others, in particular representatives of European modernism, František Turcsányi also became one of many painters who found inspiration and refreshment in the vital simplicity of the beauty of primitive art. The early phase of the artist’s work may probably give the impression that he was moving towards art brut, the values ​​of which would certainly also be noticeable in his painting. His interest in a variety of art genres focuses primarily on the colourism that defines his painting vision. Colour, expressiveness, passion for applying paint, creating layers, and perhaps the paint or the pigment itself are a central moment to Turcsányi. From the beginning of his painting work the artist presented himself as a real colourist which, from today’s perspective, is completely logical and in a broader sense fitting into the line and continuing the tradition of the 20th century expressionists and colourists of Košice. František Turcsányi is undoubtedly one of the painters who, above all, love paint and equally love the process of applying and processing it. Minor pictorial etudes and some fragments no longer have the original tendency to be descriptive. Quite the contrary. With their colour, smear, hand movement and freedom of painting expression, they hide the painter’s unnecessary precision, detail and drawing in his vision of a painting. This is why the artist sometimes appears to us as a “joyful” graffiti artist ... Joyful magic reminds us of the originally experienced sacred act of painting. The spontaneity with which the author once began to paint in the sands of the African coast, the discovery of himself and for himself, a clear painterly hedonism that amazes and remains the author’s hallmark. It becomes his symbolic totem. The language of Turcsányi’s painting, formulated at the beginning, remains primarily focused on expression. It does not give in to the need of the perfect immortalisation of the object. Turcsányi creates his own original poetic and imaginative profile, often deviating towards the refreshing, innocent waters of the wide, often only slowly or lazily flowing river and the meandering delta of his Art. The painterly profile of the artist lacks the feeling of haste and urgency. For the artist - mainly in the early phase of his work - philosophical motifs and quite rare animal themes were relatively typical. In Turcsányi’s early paintings we encounter the horse motif again. It is possible that the presentation of the horse as a symbol or

190


Danaan metaphor resonates internally in terms of meaning with the profession performed by the creator. The horse, as a symbol, occupies an important place in the modern tradition of the 20th century European painting. The horse is depicted in various ways - Turcsányi shows the animal without emphasising the animalism and exuberant strength. Turcsányi’s horses usually depict rivalry, through their metaphor they bring to mind the historical Trojan War, as well as the drama and the expectation of the birth of life; from Chagall’s “X-ray” gaze showing new life hidden in the belly of a mare walking quietly with a rider on her back to the paradoxical representation of the empty interior of the Trojan Horse. Coincidence? In a similarly bewildering and dilemma-like way he solves the problem of the double Trojan horse who points his right and left heads in opposite directions ... František Turcsányi’s paintings illustrate insights from the perception of life and death, the paradoxes of history, the fullness of life and the emptiness of death. New life in the womb of a mare and emptiness in the belly of the Trojan Horse ... What if the belly of the wooden horse were not pregnant, if the Trojan horse were not filled with (insidious?) brave warriors from Troy ... Such a mythical image is a strong and sufficiently attractive motif for a painter deliberating on contexts far beyond his joyful, colourful painting, not conflicted with the outside world. Turcsányi’s early minimalist paintings, with their poetics and artistic language, with basic gesture, with an emphasis on saturated colours and a reflection of the simplicity of life seen on the streets of exotic North Africa, basically moved František Turcsányi through changing reality in the entire painting process. An illusory sunny heat and a vibrant picture, quiet sunny streets, landscapes with palm trees at the corners of the playing fields, quiet corners near the wall of the white-plastered house define Turcsányi’s vision of tranquillity and his first paintings. They announce a search for his own space in painting and indicate quite precisely the lines of his earliest painting interests. The painter alternately “prefers” a broader vision of the landscape, with the intention to embrace spatial plans and rhythms, colour or compositional fields, which essentially create autonomous painting surfaces scarcely covered with fragile drawing detail. From the beginning of the 90s, the artist has eagerly used a contrasting painting scheme - a background structured with a brush and often a monochromatic and contrasting central motif, clearly evading the organic connection with the background of the painting. The author, like many other painters, including representatives of 20th-century modernism painting, discovered the Orient and its charm. In the Orient, František Turcsányi found fundamental stimuli and an inspiring environment. It was so dazzling with light, reality, landscape, colour, emotions and “other” oriental aspects that this original visual and emotional “big bang” and the original impulse have been generating the energy of his painting for over thirty years now. We will find there the uniqueness of its history and artistic presence. In the Orient, on the shores of North Africa in Libya, he has turned from a sleeping painter - contemplating a different, hitherto unknown world, in a radically different cultural and landscape environment, possibly completely unaware of his inner calling - into a painter. From this perspective, quite clear and distinct orientation can be seen in his work. Like many others before him, rejecting the European cultural tradition under the strong influence of a fundamentally different atmosphere and visual experiences, he discovered the decisive impulses and after returning to his country, he became, now in his native environment, a painter representing the form and articulation virtually unlike anything else. František Turcsányi steps into the painting directly, not caring about its depth, complexity and colours. The most important thing was that he was not afraid to step in...

191Liudmyla Davydenko malarstwo / painting wystawa towarzysząca accompanying exhibition

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl 17.04 - 06.05.2020


Ukraina / Ukraine

Liudmyla Davydenko Urodziła się w 1965 r. w Biłgorodzie Dniestrowskim na Ukrainie. 1983 - 1986 Technikum Ceramiczne w Myrhorodzie. 1987-1991 współpraca z fabryką porcelany w Kokczetawie (Kazachstan). 1992-1998 studia w Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. Uprawia malarstwo, rzeźbę i ceramikę. W dorobku ma wiele wystaw indywidualnych. Uczestniczyła też w licznych wystawach zbiorowych, m.in.: w Galerii Sztuki Współczesnej w Kijowie, Ukraina; ART ZURICH, Szwajcaria; Art Paris, Francja; RHY Art Fair Basel, Szwajcaria; Międzynarodowe Triennale Malarstwa Regionu Karpat „Srebrny Czworokąt”, Przemyśl, Polska. Otrzymała nagrody i wyróżnienia w dziedzinie malarstwa, rzeźby i ceramiki, w tym: Nagroda Honoré de Balzac - Alliance française de Lviv; wyróżnienie I stopnia w projekcie artystycznym „Sztuka abstrakcyjna - 2019” w Iwano-Frankowsku na Ukrainie. Jej prace znajdują się w kolekcjach prywatnych na Ukrainie, w Polsce, Rosji, Niemczech, USA, Francji, Hiszpanii i Szwajcarii. Należy do Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Mieszka i pracuje we Lwowie. Born in 1965 in Bilhorod-Dnistrovskyi, Ukraine. 1983-1986 Ceramics technical school in Myrhorod. 1987-1991 cooperation with a porcelain factory in Kokshetau (Kazahstan). 1992-1998 Lviv National Academy of Arts. Specialities: painting, sculpture and ceramics. Her achievements include many individual exhibitions. Ms Davydenko has participated in numerous group exhibitions, e.g. in the Contemporary Art Gallery in Kiev, Ukraine; ART ZURICH, Switzerland; Art Paris, France; RHY Art Fair Basel, Switzerland; International Painting Triennial of the Carpathian Region “Silver Quadrangle”, Przemyśl, Poland. Ms Davydenko has received several awards and distinctions in the field of painting, sculpture and ceramics, including: Honoré de Balzac Award Alliance Françcaise de Lviv; 1st degree distinction in the artistic project „Abstract art - 2019” in Ivano-Frankivsk, Ukraine. Her works can be found in private collections in Ukraine, Poland, Russia, Germany, USA, France, Spain and Switzerland. Ms Davydenko belongs to the National Union of Artists of Ukraine. She lives and works in Lviv.

Izolinie1 Temat i technika nielinearnych związków i splotów nabiera wraz z kolejnymi pracami nowych znaczeń. Malarstwo na płótnach z serii „Izolinie” dotyka nowego, trzeciego wymiaru. Prace, które uprzednio odzwierciedlały na płótnach „rozszerzanie”, „rozpowszechnianie”, „rozrastanie” (rhizome - z fr. ‘kłącze’), od tej pory współpracują z „poziomowością” (isos - z gr. ‘równy’). Płótna niczym mapy wskaźników tektonicznych czy meteorologicznych wypełniają izolinie: izoplety, izobary, izotermy… Dla artystki proces jej twórczości stanowi stały ciąg pytań i odpowiedzi, gdzie każda linia jest utrwaloną chwilą poszukiwania prawdy. Rozwarstwienie i wielopoziomowość można uznać za jeszcze jedną skalę pomiaru takiego stałego ruchu. Oleksandra Davydenko Isolines1 The theme and technique of non-linear relationships and tangles takes on new meanings with the subsequent works. Paintings on canvases from the Isolines series touch a new, third dimension. The works that previously reflected „extension”, „dissemination”, „expansion” (rhizome in French: ‘rootstock’) on canvases, now collaborate with „horizontality” (isos in Greek: ‘even’). The canvases, like maps of tectonic or meteorological indicators, are filled with isolines: isopleths, isobars, isotherms... For the artist, the process of her work is a constant sequence of questions and answers, where each line is a fixed moment of searching for the truth. Layering and multi-levelling can be considered as another scale for measuring such constant motion. Oleksandra Davydenko

1 1

Izolinia (z gr. isos ‘równy, jednakowy’ i łac. linea ‘linia, kreska’) – linia na mapie lub diagramie, łącząca punkty o jednakowych wartościach. Isoline (Gr. isos ‘eqal’ and Lat. linea ‘line’) – a line of constant value on a map or chart.

194


Szum wiatru / Noise of the wind 2015 olej na płótnie / oil on canvas 100 x 100 cm

195


„Namalować to, co „rzeczywiste” to trafić w pułapkę tego, co symboliczne, namnażając przy tym znaczeń”. Tyberiusz Silwaszi Jej ażurowe wątki prowokują prefiksami typu „pra-”: pralasy, praryby, prakwiaty, praludzie… Przywołują one mity o nieistniejących już światach driad i druidów, gdzie roślina była bogiem. Odciskają się na stronach reliktowej encyklopedii, pokryte skamieniałymi wspomnieniami o wymarłej florze i faunie. Gdzieniegdzie przypominają one wytarty przez czas dagerotyp, kiedy obraz powstaje już na granicy zanikania, ale w pozostałych plamach oko mimo wszystko zdąża wypatrzeć utrwalony moment rzeczywistości… W te ledwie wibrujące, przepełnione podrzędnie złożonymi rytmami i migoczącym światłem kompozycji, gdzie przeszłość odczuwa się jako równoległy wymiar czasowy, można wpatrywać się godzinami niczym w misternie utkany wschodni dywan, fantasmagorie stworzone przez szron na szkle czy błyskotliwe secesyjne arabeski… Liudmyle Davydenko udaje się przekonująco utrwalić stan kruchej równowagi codziennej magii życia, ten unikalny medytacyjny stan „pomiędzy”: ruchem i zamieraniem, rzeczywistością i wyobrażeniem, aluzją i nazywaniem, nostalgią i zamiłowaniem, pomiędzy teraz i zawsze. W skupieniu przekształca bezgraniczną wariantywność naszych ziemskich makro- i mikroświatów w uniwersalne plastyczne wzory, kiedy odbiór dzieła staje się równoznaczny z jego współtworzeniem. Natalka Kosmolinska (1964-2019) dziennikarka, krytyk sztuki redaktorka portalu internetowego zbruc.eu

„To paint what is real is to fall into a trap of what is symbolic, thus multiplying the meanings.” Tiberiusz Silwaszi Her openwork threads invoke prefixes such as „pre-”: pre-woods, pre-fish, pre-flowers, pre-men… They evoke the myths about the long-gone world of dryads and druids, where the plant was divine. They are imprinted on the pages of a relic encyclopaedia, covered with fossilised memories of extinct flora and fauna. Here and there, they resemble a daguerreotype worn by time, where the image is already on the verge of fading away, but in the remaining spots the eye nevertheless manages to see the preserved moment of reality... You can stare for hours at these gently vibrating images - filled with complex rhythms and flickering light, where the past is perceived as a parallel time dimension - in the same manner as you admire an intricately woven eastern carpet, phantasmagories created by frost on glass, or brilliant Art Nouveau arabesques... Liudmyla Davydenko manages to convincingly consolidate the state of the fragile balance of everyday life, the unique meditative state of being „in between”: between movement and dying, reality and image, allusion and naming, nostalgia and passion, now and forever. With focus, she transforms the boundless variability of our terrestrial macro- and microworlds into universal artistic patterns, where the reception of the work becomes tantamount to its co-creation. Natalka Kosmolinska (1964-2019) journalist, art critic, editor 00of an internet portal zbruc.eu

196


Przełom / Breakthrough 2016 olej na płótnie / oil on canvas 100 x 100 cm

197


„Izolinie” Liudmyly Dawydenko W koncepcji plastyki Liudmyly Dawydenko istnieje kilka pochodnych: medytacyjna, eksperymentalna i kulturowo-antropologiczna, które w pewnym momencie osiągnęły zgodny punkt współdziałania, napełniwszy biografię artystki wieloma cennymi twórczymi odkryciami. Wystawa „Izolinie” jest jednym z etapów rozwoju autorskiej estetycznej doktryny. Profesjonalne wykształcenie Liudmyla Dawydenko zdobyła w Technikum Ceramicznym w Myrhorodzie (1983-1986) i Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki (1992-1998). Praca z gliną, opanowanie podstawowych technologii garncarstwa ludowego a także wytwarzania porcelany (cztery lata pracowała jako plastyk w kokczetawskiej fabryce porcelany w Kazachstanie) zachęciły artystkę do poznania ukrytych (metafizycznych) substancji kreowania obrazu. Ewolucja myślenia Liudmyly Dawydenko przebiegała od bezpośrednich impresji z natury do symbolizacji plastycznej formy. Energia konstruowania nowej estetycznej rzeczywistości determinowała dystansowanie się autorki od jakichkolwiek związków z pierwotnym źródłem inspiracji. Zmysłowe opanowanie względnej metaforycznej przestrzeni osiągane było poprzez systemową pracę nad linią, która wplatała się w złożoną strukturalnie „paletę”. W rozmaitych fakturalnych modyfikacjach (dwuwymiarowej - w malarstwie i grafice i trójwymiarowej - w rzeźbie) kształtował się styl sztuki Liudmyly Dawydenko, jakby we wspólnym „gnieździe / kłączu”. Idea rhizomy (rhizome) odsłoniła się w poliwariantywności technicznych środków, które właśnie ukształtowały unikatowy estetyczny program wystawy Liudmyly Dawydenko. Ten temat zainicjował improwizatorskie bogactwo plastycznych dzieł artystki. Koordynując własną emocjonalność z dyscypliną ustrukturyzowanego ładu kompozycji, autorka zbudowała własne „metaforyczne terytorium” dla życia plastycznej formy, wywołując u widza ostre reakcje na złożone sploty uniwersalnego ducha i immanencji. Prof. Roman Yatsiv Prorektor do spraw naukowych Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki Isolines by Liudmyla Davydenko There are several derivatives in Liudmyla Davydenko’s concept of art: meditative, experimental and cultural-anthropological, which at some point reached a consistent point of interaction, filling the artist’s biography with many valuable creative discoveries. The exhibition titled Isolines is one of the stages of development of the author’s aesthetic doctrine. Liudmyla Davydenko attended the Ceramics technical school in Myrhorod (1983-1986) and at the Lviv National Academy of Arts (1992-1998). Working with clay, mastering the basic technologies of folk pottery and porcelain production (for four years, she worked as an artist in the Kokshetau porcelain factory in Kazakhstan) encouraged the artist to learn about the hidden (metaphysical) substances of creating an image. The evolution of Liudmyla Davydenko’s thinking went off from direct on-site impressions to the symbolisation of an artistic form. The energy of constructing a new aesthetic reality determined the author to distance herself from any relationship with the original source of inspiration. The sensual mastery of relative metaphorical space was achieved through systemic work with a line that was woven into a structurally complex „palette”. The style of Liudmyla Davydenko’s art was shaped in a variety of textural modifications (two-dimensional - in painting and graphics, three-dimensional - in sculpture), as if in a common „nest / rhizome”. The idea of rhizome revealed itself in the polyvarianism of technical means which had shaped the unique aesthetic programme of the exhibition by Liudmyla Davydenko. This theme initiated the improvisational richness of the artist’s works. By coordinating her own emotionality with the order of the composition, the author built her own „metaphorical territory” for the life of an artistic form, evoking in the viewer strong reactions to the complex weaves of the universal spirit and immanence. Prof. Roman Yatsiv Vice-rector for scientific affairs at the Lviv National Academy of Arts

198


Szum wody / Noise of the water 2015 olej na płótnie / oil on canvas 100 x 100 cm

199Lukács Gábor malarstwo / painting wystawa towarzysząca accompanying exhibition

Muzeum Historii Miasta Przemyśla The Museum of History of Przemyśl City 17.04 - 06.05.2022


Węgry / Hungary

Lukács Gábor

Od 1990 roku Lukács Gábor pracował jako profesor nadzwyczajny w Instytucie Kultury Wizualnej na Uniwersytecie w Nyíregyháza. Brał udział w wielu wystawach na Węgrzech i za granicą, otrzymał też wiele nagród. 20 sierpnia 2021 roku, przy okazji węgierskiego święta państwowego, otrzymał Krzyż Kawalerski Węgierskiego Orderu Zasługi z rąk Jánosa Ádera - prezydenta Węgier. „Płótno malarza jest pokryte bliznami, podobnie jak kartka papieru. Każdy dotyk pędzla powoduje gorący wybuch pasji, (...) która przez wieki staje się określona bez możliwości odzyskania. Tak, staje się określona nawet pomimo tego, że jest inna w każdym momencie, jest inna dzięki padającym promieniom światła, inna jest też, gdy schnie i gdy upływa czas. (...) To samo dzieje się niezależnie od tego, jaki materiał wybierze malarz. Na bielonej powierzchni nawet orzechowa plama zmienia się w podstawową barwę - nie traci ona na znaczeniu, gdy artysta delikatnie unosi pędzel lub pióro. Graficzny gest jest równie widowiskowy jak u malarzy flamandzkich czy włoskich, którzy wykonywali surowe szkice poprzez zastosowanie przezroczystej warstwy.(...) Nie musimy obawiać się afektacji czy gestów mających na celu przedstawienie teorii. Lukács Gábor nie wymyśla świata - on go tworzy. Malarz ten jest przykładem, że można być wolnym niezależnie od okoliczności zewnętrznych i wewnętrznych. Wolność duchowa stanowi dyscyplinę twórczą i moc twórczą samą w sobie”. István Antall: Moc gestu. Gorąca powściągliwość Lukácsa Gábora. „Lukács Gábor spogląda w przestrzenie kosmiczne z poczuciem skromności, jednak tego typu skromność zawiera w sobie krytykę - wskazuje na chaos w pozornie uporządkowanym świecie. (...) Poszukując światła, dróg światła, obrazkowej konwersacji ze światłem, Lukács Gábor mimowolnie przebywa spory dystans zarówno w czasie, jak i przestrzeni. Artystyczne poszukiwania wiodą go do renesansu i kierują w stronę liryczno-naturalistycznej i socjograficzno-symbolicznej wizji, a jego ekspresyjny i symboliczny liryzm obrazkowy przywodzi na myśl poezję Endre Adyego1”. Ferenc Vitéz Lukács Gábor has worked as an associate professor for the Visual Culture Institution of Nyíregyháza University since 1990. He has participated in numerous exhibitions both in and outside Hungary as well as been awarded a number of prizes. In 2021, on the occasion of Hungary’s national holiday of August the 20th, he was awarded the Knight’s Cross of the Order of Merit of Hungary by János Áder, the president of Hungary. „The painter’s canvas is scarred over and so is the sheet of paper. The touch of the paint brush makes heated passions burst forth, (…) which, during the centuries, becomes finite beyond retrieval. Yes, it becomes definitive, although it varies every moment, varies in the incident beams of light, varies while becoming dry, while time goes by. (…) It is absolutely the same whichever material the painter lays hands on. On the mature-white surface even walnut stain turns into a prime colouring agent and it does not lose its gravity, delicately as he wields the brush or the pen. The graphic gesture is just as picturesque as it is in the case of Flemish or Italian painters who made rough sketches by applying transparent coating. (…) We need not fear of any affectedness or any gestures intended to demonstrate theories. Gábor Lukács does not think a world up - he creates a world. Lukács Gábor gives an example that you may be free in any outer or inner circumstances. And this spiritual freedom is the creative discipline, the creative power itself”. István Antall: The power of gesture. Lukács Gábor’s heated restraint. „Lukács Gábor casts a look into cosmic distances with a sense of modesty, however, this sort of modesty includes critisism - he points chaos out in a seemingly orderly world. (…) Whilst Lukács Gábor is in quest of light, the ways of light, the pictorial conversation of light, he, involuntarily, goes far afield both in time and space. This artistic research leads him to the Renaissance and directs him towards lyric-naturalistic and sociographic-symbolic vision, while his expressive-symbolic pictorial lyricism recalls the poetry of Endre Andy1”. Ferenc Vitéz

1 1

Endre Ady - wybitny węgierski poeta (1877-1919). Endre Ady - an ouststanding Hungarian poet (1877-1919).

202


Wietrzna pogoda / Windy Weather 2020 technika mieszana / mixed technique 80 X 60 cm

203


Obiad na stole / Supper Table 2021 technika mieszana / mixed technique 60 X 90 cm

204


Czarny deszcz / Black Rain 2021 technika mieszana / mixed technique 73 X 55 cm

205Roman Opaliński malarstwo / painting wystawa towarzysząca accompanying exhibition

Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl 15.01 - 10.02.2021


Ukraina / Ukraine

Roman Opaliński

Urodzony w 1962 roku w Gródku w obwodzie lwowskim na Ukrainie. 1985 - dyplom Lwowskiej Szkoły Technicznej Inżynierii Lądowej, 1992 - dyplom Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki (dawny Lwowski Państwowy Instytut Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej). Od 1987 - członek Narodowego Związku Artystów Ukrainy. Prace w zbiorach: Muzeum Etnografii i Rzemiosła Artystycznego (Lwów, Ukraina); Zaporoskie Regionalne Muzeum Sztuki (Zaporoże, Ukraina); Muzeum Sztuk Pięknych i Stosowanych „Kozak Mamaj” (Dnieprodzierżyńsk); Kolekcja Sztuki Ministerstwa Kultury Ukrainy; Katedra św. Pawła (Mdina, Malta). Projekty kuratorskie: 2012 - Paleta Lwowska „Między sacrum a profanum” (Kraków, Polska); 2005 - Sztuka jako Ambasador Wolności i Demokracji (Kijów, Ukraina); 2004 - Sztuka Wolnego Świata (Lwów, Ukraina). Nagrody i granty: 2009 - Zasłużony Artysta Ukrainy; 2013 - nagroda Zasłużony dla Kultury Polskiej; 2013 - druga nagroda „The Leonardo Award for Applied Arts” (Muzeum Sztuki Chianciano, Włochy); 2012, 2009 - honorowe dyplomy Ministerstwa Kultury Ukrainy; 2011 - medal „Za Zasługi dla Gródecczyzny”; 2004 - Medal Prezydenta Miasta Lwowa. Wystawy grupowe: 2017 - Biennale Art (Londyn, Wielka Brytania); 2016 - Ukraińskie Pompeje - Krzyworównia (Lwów, Ukraina); 2016 - Ukraiński Dom (Kijów, Ukraina); 2016 - Art Fresh Festival (Warszawa, Polska); 2016 - Galeria Il Collezionista (Rzym, Włochy); 2015 - Biennale Chianciano (Włochy); 2015 - Biennale Mdina (Malta); 2015 - Winter Salon (Salon Zimowy), (Strasburg, Francja); 2014 - Gagliardi Gallery Londyn (Wielka Brytania); 2014 - Art Monaco (Monako); 2014 - Biennale Chianciano Art (Londyn, Wielka Brytania); 2014 - Art Zurich (Zurych, Szwajcaria); 2014 - Festiwal Sztuki i Przedmiotów Artystycznych (Poznań, Polska); 2013 Biennale Chianciano (Włochy); 2013 - Fine Art Ukraine (Kijów, Ukraina); 2013 - Targi Art Expo (Kraków, Polska); 2012 - Aukcja Charytatywna (Lwowskie Muzeum Narodowe, Lwowski Pałac Sztuki, Lwów, Ukraina); 2012 - „Lwów 2012” (Lwów, Ukraina); 2010 - Dni Kultury w Elzas (Elzas-Lutterbach, Francja); 2009 - Art Kiev (Kijów, Ukraina); 2008 - Art Kiev (Kijów, Ukraina); 2008 Mosty Zamiast Murów (Rouvroy-Lille, Francja); od 1997 corocznie - Lwowski Jesienny Salon „Wysoki Zamek” (Lwów, Ukraina). Rezydencje artystyczne: 2010 - Szczawno-Zdrój (Polska); 2010-2012 - Sławsko (Ukraina); 2009 - Morsko / Krosno Odrzańskie (Polska); 2009 - Lwów (Ukraina); 2009 - Gentioux-Pigerolles (Francja); 2008-2009, 2011, 2014 - Snina (Słowacja); 2001-2014 corocznie - Międzynarodowe Warsztaty Artystyczne (Myślenice, Polska). Wystawy indywidualne: 2017 - Dwór Karwacjanów (Gorlice, Polska); 2017 - Galeria Pomarańczowa (Krosno, Polska); 2017 Galeria TO TU (Rzeszów, Polska); 2017 - Artifact Gallery (Nowy Jork, USA); 2016 - Dom Polonii (Kraków, Polska); 2016 - Sławsko, Ukraina; 2016 - Ukraiński Dom (Warszawa, Polska); 2015 - Stacja Nowa Gdynia (Zgierz, Polska); 2015 - Dworek Białoprądnicki (Kraków, Polska); 2015 - ACUA Gallery (Edmonton, Kanada); 2015 - Lwów, Ukraina; 2015 - Myślenice, Polska; 2015 - Libiąż, Polska; 2014 - Radomsko, Bełchatów, Zgierz (Polska); 2014 - Bazylea (Szwajcaria); Kijów (Ukraina); 2013 - Bazylea - Zurich (Szwajcaria); 2012 - Kijów (Ukraina); Warszawa (Polska); Bazylea (Szwajcaria); 2011 - Lwów (Ukraina) 2010 - Lwów (Ukraina); Kraków, Bełchatów (Polska); Bańska Bystrzyca (Słowacja); 2009 - Lwów (Ukraina); 2008 - Bełchatów, Myślenice (Polska); Lwów (Ukraina); 2007 - Snina, Bratysława (Słowacja); Lwów (Ukraina); 2006 - Stalowa Wola (Polska); 2005 - Kijów (Ukraina); 2004 Lwów (Ukraina); 2003 - Myślenice (Polska); 1996 - Utrecht (Holandia); 1995 - Erftstadt (Niemcy); 1994 - Lwów (Ukraina).

208


Wśród przyjaciół / Among Friends 2019 olej na desce / oil on board 65 x 85 cm

209


Roman Opaliński Born in 1962 in Gorodok city, Lviv district, Ukraine. 1985 - Lviv Civil Engineering Technical School diploma. 1992 - Lviv National Art Academy (former State Institute of Applied and Decorative Art) alumnus. 1987 - member of Ukrainian National Artist’s association. Works in collections: Ethnography and Art Crafts Museum (Lviv, Ukraine); Zaporizhian regional art museum (Zaporizhia, Ukraine); Museum of fine and applied art „Kozak Mamay” (Dniprodzerzhynsk); The art collection of the Ministry of the culture of Ukraine; Cathedral St. Paul (Mdina, Malta). Curators’ projects: 2012 - Lviv palette „Between Sacrum and Profanum” (Krakow, Poland); 2005 - „Art as the Ambassador of freedom and democracy” (Kyiv, Ukraine); 2004 - „The art of free world” (Lviv, Ukraine). Awards and grants : 2009 - The honored artist of Ukraine; 2013 - Award „The honored for the culture of Poland”; 2013 - The second award „The Leonardo Award for Applied Arts” (The Chianciano Art museum, Italy); 2012, 2009 - The honored diplomas of The Ukraini an Ministry of the culture; 2011 - The medal „For merits in Gorodochchyna”; 2004 - The medal-gratitude of the Mayor of Lviv city. Group exhibitions: 2017 - Biennale Art (London, UK); 2016 - Ukrainian Pompeya - Kryvorivnya (Lviv, Ukraine); 2016 - Ukrainian House (Kyiv, Ukraine); 2016 - Art Fresh Festiwal (Warsaw, Poland); 2016 - Gallery II Collezionista (Roma, Italy); 2015 - Biennale Chianciano, Italy; 2015 - Biennale Mdina, Malta; 2015 - Winter Salon Strasburg, France; 2014 - Gallery Gagliardi London, UK; 2014 - Art Monaco; 2014 - Biennale Chianciano Art, London, UK; 2014 - Art Zurich, CH; 2014 - Fair of Festival of Art and Artistic Objects (Poznań, Poland); 2013 - Biennale Chianciano, Italy; 2013 - Fine Art Ukraine (Kiev, Ukraine); 2013 - Art Expo Fair (Kraków, Poland); 2012 - Charitable auction (Lviv national museum - Lvov Art palace, Ukraine); 2012 - „Lviv - 2012” (Lviv, Ukraine); 2010 - Days of culture in Elzas (Elzas-Lutterbach, France); 2009 - Art Kyiv (Kiev, Ukraine); 2008 - Art Kyiv (Kiev, Ukraine); 2008 - „The bridge instead of the walls” (Rouvroy-Lille, France); since 1997 annually - Lviv Autumn salon „Vysokyy Zamok” (Lviv, Ukraine). Artistic residencies: 2010 - Szczawno-Zdroj (Poland); 2010-2012 - Slawske (Ukraine); 2009 - Morsko / Krosno Odrzanskie (Poland); 2009 - Lviv (Ukraine); 2009 - Gentioux-Pigerolles (France); 2008-2009, 2011, 2014 - Snina (Slovakia); 2001-2014 yearly - International Artist Workshops (Myslenice, Poland). Personal exhibitions: 2017 - Karwacian’s mansions (Gorlice, Poland); 2017 - Orange Gallery (Krosno, Poland); 2017 - TOTU Gallery (Rzeszów, Poland); 2017 - Artifackt Gallery (New York, USA); 2016 - Polonia House (Kraków, Poland); 2016 - Slawske, Ukraine; 2016 - Ukrainian House (Warsaw, Poland); 2015 - Nowa Gdynia Station (Zgierz, Poland); 2015 - Bialoprądnicki mansions (Kraków, Poland); 2015 - ACUA Gallery (Edmonton, Canada); 2015 - Lviv, Ukraine; 2015 - Myślenice, Poland; 2015 - Libiąż, Poland; 2014 - Radomsko, Bełchatów, Zgierz (Poland); 2014 - Basel (Switzerland), Kiev (Ukraine); 2013 - Basel-Zurich (Switzerland); 2012 Kyiv (Ukraine); Warsaw (Poland); Basel (Switzerland); 2011 - Lviv (Ukraine); 2010 - Lviv (Ukraine); Kraków, Bełchatów (Poland); Banska Bystrica (Slovakia); 2009 - Lviv (Ukraine); 2008 - Belchatów, Myślenice (Poland); Lviv (Ukraine); 2007 - Snina, Bratislava (Slovakia); Lviv (Ukraine); 2006 - Stalowa Wola (Poland); 2005 - Kiev (Ukraine); 2004 - Lviv (Ukraine); 2003 - Myślenice (Poland); 1996 - Utrecht (Netherlands); 1995 - Erftstadt (Germany); 1994 - Lviv (Ukraine).

210


Najeźdźca / Intruder 2019 olej na płycie pilśniowej / acrylic on hardboard 85 x 65 cm

211


Fantastyczne połączenie surrealistycznych opowieści i starożytnej estetyki Cenne dzieła sztuki inspirowane różnorodnymi kulturami i starożytnymi tradycjami: Opaliński po mistrzowsku łączy ze sobą piękno sztuki bizantyjskiej oraz estetykę wschodnich ikon z nutą francuskiego impresjonizmu. Urodzony na Zachodniej Ukrainie w 1962 roku, Opaliński dorastał wśród różnych kultur, które zainspirowały go do tworzenia fascynujących, przykuwających uwagę dzieł łączących w sobie różnorodne formy artystyczne. Od dziecka otaczały go wspaniałe krajobrazy i ukraińska sztuka ludowa. Ukończył Lwowski Instytut Sztuki Dekoracyjnej i Stosowanej i zawsze poszukiwał różnych środków wyrazu, łącząc pasje takie jak malarstwo, rzeźba i metaloplastyka. Brał udział w wielu wystawach krajowych i międzynarodowych w Polsce, Niemczech, Holandii, Francji, Słowacji, Włoszech, Szwajcarii i Anglii. Wybrany do biennale Chianciano Art Museum oraz London Art Biennale, Opaliński zdobył drugie miejsce na Chianciano Art Biennale oraz nagrody na całym świecie. Tworzy wyjątkowe obrazy na drewnie, w których wschód spotyka się z zachodem: zainspirowany starymi prawosławnymi ikonami, Opaliński tworzy zapierające dech w piersiach prace w sposób nigdy wcześniej niespotykany. Są to baśniowe klimaty i zaczarowane krainy oraz pełne wdzięku postacie, które ożywiają splatające się ze sobą historie. Za każdym razem, gdy podziwiamy jego dzieła, Opaliński dostarcza nam nowych emocji, odkrywając przed nieskończone elementy bogatej i wyraźnej narracji twórczej. Podobnie jak w starożytnych cyklach fresków, dostrzegamy wielką opowieść, ale skupiając się na określonych obszarach jego desek, odkrywamy drobne sekwencje fabuły i różne postacie zamknięte jak klejnoty na cennym złotym tle. Styl tego ukraińskiego artysty charakteryzuje swoista wyjątkowość: wkomponowuje on ramy obrazu we wszechświat przedstawianej historii, malując na tej powierzchni nietkniętej przez innych artystów i tworząc harmonijne i intensywne arcydzieło. Elena Foschi Krytyk sztuki, International Confederation of Art Critics Londyn

Fabolous blend of surreal tales and ancient aesthetic Precious artworks inspired by different cultures and ancient traditions: Opalinski masterfully connects the gold glories of Byzantine art and the aesthetic of eastern icons with a touch of French Impressionism. Born in Western Ukraine in 1962,Opaliński grew up in between different cultures that inspired his way to create compelling boards with mix media. Since childhood he was surrounded by stunning landscapes and Ukrainian folk art. He graduated from the Lviv State Institute of Applied and Decorative Art and he always searched for several means of expression by combining passions such as painting, sculpture, and metalwork. Hehas participated in many National and International exhibitions in Poland, Germany, The Netherlands, France, Slovakia, Italy, Switzerland and England. Selected for the Chianciano Art Museum and the London Art Biennale, Opaliński won second price at the Chianciano Art Biennale as well as awards all over the world. He creates unique works on wood where the east meets the west: inspired by old orthodox icons Opaliński elaborates his stunning works in a way never seen before. Fairy-like atmospheres and enchanted lands, where graceful figures give life to stories which weave together. Opaliński gives us new emotions every time we admire his artworks, discovering the endless elements of a rich and articulated creative narrative. Like in the ancient cycles of frescoes, we perceive a great story telling, but focusing on specific areas of Opaliński’s boards we discover small sequences of fiction and several different figures, encased as gems in the precious golden background. Stylistically, the Ukrainian artist has a characteristic uniqueness: he incorporates the frames into the cosmos of the story represented, painting the surface of that border untouched by other artists, creating a harmonic and intense masterpiece. Elena Foschi Art Critic, International Confederation of Art Critics, London

212


Papierowe łodzie / Paper Boats 2011 olej na desce / oil on board 100 x 140 cm

213Jurorzy Triennale Jurors of The Triennial Andrzej Piotr Cieszyński Janusz Jerzy Cywicki Jan Franciszek Ferenc Abel Konya Grzegorz Dobiesław Mazurek Jacek Wojciechowski Roman Yatsiv wystawa towarzysząca accompanying exhibition Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu The Gallery of Contemporary Art in Przemyśl 16 - 26.05.2022


Jurorzy Triennale

Andrzej Piotr Cieszyński Urodził się w 1962 r. w Przemyślu. Studiował w Instytucie Wychowania Artystycznego Uniwersytetu Marii CurieSkłodowskiej w Lublinie. Dyplom w Pracowni Malarstwa prof. Mieczysława Hermana w 1988 r. W czasie studiów pokazy w Galerii Kont i w Galerii Białej w Lublinie (grupa Riders of the Lost Black Volga).

Born in 1962 in Przemyśl. He studied at the Institute of Artistic Education at the Maria Curie-Skłodowska University in Lublin. Diploma in the painting studio of prof. Mieczysław Herman in 1988. During his studies, he staged shows at the Kont Gallery and Biała Gallery in Lublin (Riders of the Lost Black Volga group).

Ma w dorobku 19 wystaw indywidualnych, m.in.: w Galerii Białej w Lublinie, Galerii Miejsce zda(e)rzeń w Chełmie, PGSW w Przemyślu, BWA w Kielcach, Gorlicach, Rzeszowie, Muzeum Narodowym Ziemi Przemyskiej w Przemyślu, Parlamencie Europejskim w Brukseli (Belgia), Miscolci Galéria w Miszkolcu (Węgry), Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu, Arboretum w Bolestraszycach, Centrum Kulturalnym w Przemyślu, Biurze Wystaw Artystycznych w Rzeszowie oraz w ponad 50. wystaw zbiorowych w kraju i za granicą.

19 individual exhibitions, including: in the Biała Gallery in Lublin, the Place of Death Gallery in Chełm, PGSW in Przemyśl, BWA in Kielce, Gorlice, Rzeszów, the National Museum of District Przemyśl in Przemyśl, the European Parliament in Brussels (Belgium), Miscolci Galeria in Miskolc (Hungary), The National Gallery of Contemporary Art in Przemyśl, Arboretum in Bolestraszyce, Cultural Center in Przemyśl, Art Exhibitions Bureau in Rzeszów and over 50 collective exhibitions in Poland and abroad.

Jest laureatem wielu nagród i wyróżnień, między innymi: Nagroda Zakup Muzeum Narodowego Ziemi Przemyskiej na Międzynarodowym Triennale Malarstwa Euroregionu Karpaty - Srebrny Czworokąt, Przemyśl 2003; Nagroda Artystyczna im. Mariana Strońskiego w 2004 roku; H.N.M. Nivodijban Reszesul, Hajduboszormeny (Węgry) w 2012 roku.

He is the laureate of many awards and distinctions, including: the Purchase Prize of the National Museum of Przemyśl District at the International Painting Triennial of the Carpathian Euroregion - Silver Quadrangle, Przemyśl 2003; Artistic Award Marian Stroński in 2004; H.N.M. Nivodijban Reszesul, Hajduboszormeny (Hungary) in 2012.

W latach 1999, 2006 i 2013 otrzymał Stypendium Twórcze Prezydenta Miasta Przemyśla, a w 1997 roku Stypendium Twórcze Wojewody Przemyskiego. W roku 2007 otrzymał Nagrodę Marszałka Województwa Podkarpackiego za całokształt działalności. Współpracował z periodykami „Spojrzenia Przemyskie” i „Nasz Przemyśl”.

In 1999, 2006 and 2013 he received the Creative Scholarship of the President of Przemyśl, and in 1997 the Creative Scholarship of the Voivode of Przemyśl. In 2007, he received the Award of the Marshal of the Podkarpackie Voivodship for his entire activity. He collaborated with the periodicals „Spojrzenia Przemyskie” and „Nasz Przemyśl”.

Kurator i juror wielu wystaw i wydarzeń artystycznych. Uprawia twórczość w zakresie instalacji, malarstwa i rysunku. Jest członkiem Związku Polskich Artystów Plastyków.

Curator and juror of many exhibitions and artistic events. He works in the field of installation, painting and drawing. He is a member of the Association of Polish Artists and Designers.

216


Z cyklu Figura / from cycle Figure 2020 akryl na płótnie / acrylic on canvas 110 x 110 cm

217


Jurorzy Triennale

Janusz Jerzy Cywicki Urodzony w Przemyślu w 1949 r. Studia na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych w Poznaniu w Pracowni Malarstwa prof. Zdzisława Kępińskiego, a następnie Tadeusza Brzozowskiego, Pracowni Litografii prof. Lucjana Mianowskiego i Pracowni Wiedzy o Działaniach i Strukturach Wizualnych prof. Antoniego Zydronia, gdzie realizował indywidualny program studiów.

Born in Przemyśl in 1949. Studies at the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture at the State College of Fine Arts in Poznań in the painting studio of prof. Zdzisław Kępiński, and then Tadeusz Brzozowski, lithography studio of prof. Lucjan Mianowski and the studio of knowledge about visual activities and structures of prof. Antoni Zydroń, where he pursued his own study program.

Dyplom z wyróżnieniem w roku 1976. Stypendysta Rządu Królestwa Belgii w HISK - Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten w Antwerpii. Stypendysta Ministra Kultury i Sztuki. Członek Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki oraz European Artists e.V. w Niemczech. Kurator wielu międzynarodowych projektów artystycznych.

Diploma with honors in 1976. Scholarship holder of the Government of the Kingdom of Belgium at HISK - Hoger Instituut voor Schone Kunsten, Koninklijke Academie voor Schone Kunsten in Antwerp. Scholarship holder of the Minister of Culture and Art. Member of the International Print Triennial Association and European Artists e.V. in Germany. Curator of many international art projects.

Od 1997 r. dyrektor Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu. W latach 1996-2007 adiunkt w Europejskiej Akademii Sztuk w Warszawie, gdzie prowadził pracownię litografii. W roku 2002 doktorat na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie, a w 2007 habilitacja na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Poznaniu. Profesor nadzwyczajny na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Rzeszowskiego, gdzie w latach 2008-2018 prowadził Pracownię Transformacji Obrazu w Zakładzie Intermediów.

Since 1997 drector of the Contemporary Art Gallery in Przemyśl. In 1996-2007, he was an assistant professor at the European Academy of Arts in Warsaw, where he ran the lithography studio. In 2002, a doctorate at the Faculty of Arts at UMCS in Lublin, and in 2007 a habilitation at the Faculty of Graphics of the Academy of Fine Arts in Poznań. Associate professor at the Faculty of Art of the University of Rzeszów, where in 2008-2018 he ran the Image Transformation Studio at the Intermedia Department.

Dorobek: 65 wystaw i pokazów indywidualnych w Polsce, Belgii, Rumunii, Niemczech, Rosji, Słowacji i na Węgrzech. Udział w ponad 350 wystawach zbiorowych, w tym w międzynarodowych biennale i triennale grafiki i rysunku: Kraków, Katowice, Wrocław, Toruń, Rzeszów, Toronto, Kanagawa, Gyor, IvanoFrankivsk, Ljubljana, Tuzla, Maastricht, Paryż, Bitola, Bhopal, Tallin, Eivissa, Taiwan, Sapporo, Middlesbrough, Kair, Oldenburg, Norymberga, Rio de Janeiro, Sarajewo, Wiedeń, Douro. Ponad 40 nagród i wyróżnień.

The portfolio includes 65 exhibitions and individual shows in Poland, Belgium, Romania, Germany, Russia, Slovakia and Hungary. Participation in over 350 collective exhibitions, including international biennials and triennials of graphics and drawing: Kraków, Katowice, Wrocław, Toruń, Rzeszów, Toronto, Kanagawa, Gyor, Ivano-Frankivsk, Ljubljana, Tuzla, Maastricht, Paris, Bitola, Bhopal, Tallinn, Eivissa, Taiwan, Sapporo, Middlesbrough, Cairo, Oldenburg, Nuremberg, Rio de Janeiro, Sarajevo, Vienna, Douro. Received over 40 awards and distinctions.

218


Zgnieciony Błękit 1 - obiekt / Crushed Blue 1 - object 2020 sitodruk, papier, płótno / silk-screen, paper, canvas 80 x 80 x 8 cm

219


Jurorzy Triennale

Jan Franciszek Ferenc Urodzony 4 czerwca 1954 w Jarosławiu. Absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie na Wydziale Grafiki w latach 1974-1979. Dyplom w Pracowni Projektowania Graficznego prof. Macieja Urbańca, aneks z pracowni malarstwa i rysunku prof. Jerzego Tchórzewskiego w 1979 roku. Od 1991 na UMCS w Lublinie: doktorat w 1996 r., habilitacja w 2002 r., profesor nadzwyczajny UMCS w 2009 r., profesor tytularny od 2015 r. W latach 2016-2019 dyrektor Instytutu Sztuk Pięknych UMCS. Od 2020 r. kierownik Katedry Projektowania Graficznego i Druku Płaskiego w ISP WA UMCS.

Born on 4th June 1954 in Jarosław. Graduated from the Academy of Fine Arts in Warsaw, Faculty of Graphic Arts in the years 1974-1979. Diploma from professor Maciej Urbaniec’s studio of graphic design, annex from professor Jerzy Tchórzewski’s studio of painting and drawing in 1979. From 1991 at UMCS in Lublin: doctorate in 1996. habilitation in 2002. Associate professor, UMCS since 2009. Titular Professor since 2015. In the years 2016 - 2019 Director of the Institute of Fine Arts at the Maria Curie-Skłodowska University. From 2020, head of the Department of Graphic Design and Flat Print at ISP WA UMCS.

36 wystaw indywidualnych: Przemyśl, Rzeszów, Lublin, Warszawa, Poznań, Wrocław, Gorlice, Kremnica, Szawle, Tarnów, Dębica, Jarosław, Krosno.

Since 1980, 36 individual exhibitions: Przemyśl, Rzeszów, Lublin, Warsaw, Poznań, Wrocław, Gorlice, Kremnica, Szawle, Tarnów, Dębica, Jarosław, Krosno.

Udział w ponad 240 wystawach zbiorowych, krajowych i zagranicznych: Polska, Słowacja, USA, Niemcy, Korea, Chiny, Litwa, Ukraina, Australia. Udział w kilkudziesięciu międzynarodowych plenerach i wystawach poplenerowych.

Participation in over 240 national and international collective exhibitions: Poland, Slovakia, USA, Germany, Korea, China, Lithuania, Ukraine, Australia. Participation of dozens of international plein-airs and post-open-air exhibitions.

Ponad 20 nagród i wyróżnień krajowych i międzynarodowych: 1993 - wyróżnienie, I Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Muzeum w Lubaczowie; 2000 - Nagroda Specjalna, VI Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku, Lublin; 2002 - Wyróżnienie Honorowe, IV Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów; 2003 - Nagroda Zarządu Związku Polskich Artystów Plastyków, VII Triennale Sztuki na Majdanku, Lublin; 2004 - Nagroda Prezydenta Miasta Rzeszowa, „ Dzieło Roku”; 2006 - Wyróżnienie, III Międzynarodowy Konkurs Rysunku, Wrocław; 2008 - Wyróżnienie Honorowe, VI Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Lubaczów; 2009, 2020 Nagroda Prezydenta Miasta Lublina; 2009, 2020 - Nagroda Marszałka Województwa Lubelskiego; 2020 - wyróżnienie, X Triennale Polskiego Rysunku Współczesnego, Muzeum w Lubaczowie.

Over 20 national and international awards and distinctions, including: 1993 - distinction, 1st Triennial of Polish Contemporary Drawing, Museum in Lubaczów; 2000 Special Award, 6th International Triennial of Art at Majdanek, Lublin; 2002 - Honorary Distinction, 4th Triennial of Polish Contemporary Drawing , Lubaczów; 2003 - Award of the Board of the Polish Artists Union, VII Triennial of Art at Majdanek, Lublin; 2004 - Award of the President of Rzeszów “Work of the Year”; 2006 - Honorable Mention, III International Drawing Competition, Wrocław; 2008 - Honorable Mention, VI Polish Triennial Contemporary Drawing, Lubaczów; 2009, 2020 - Award of the President of the City of Lublin; 2009, 2020 - Award of the Marshal of the Lubelskie Voivodship; 2020 - distinction, 10th Triennial of Polish Contemporary Drawing, Museum in Lubaczów.

Prace w kolekcjach krajowych i zagranicznych. Uprawiane dziedziny: rysunek, grafika i malarstwo. Kurator, juror wystaw krajowych i międzynarodowych. Pomysłodawca i organizator Międzynarodowego Forum Sztuki „Na papierze bez granic”. Członek ZPAP Okręgu Lubelskiego. W latach 1980 i 1986 stypendysta Ministra Kultury i Sztuki.

Works in domestic and foreign collections. He practices drawing, graphics and painting. Curator, juror of national and international exhibitions. The originator and organizer of the International Art Forum „On paper without borders”. Member of ZPAP, Lublin. In 1980 and 1986, he was a scholarship holder of the Minister of Culture and Art.

220


Odłamki / Shards 2021 akryl na płótnie / acrylic on canvas 80 x 80 cm

221


Jurorzy Triennale

Grzegorz Dobiesław Mazurek Urodzony w 1955 w Lublinie. Studia na Wydziale Grafiki Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Dyplom z wyróżnieniem w zakresie grafiki drzeworytowej w klasie prof. Haliny Chrostowskiej, dyplom z malarstwa w klasie prof. Eugeniusza Markowskiego.

Born in 1955 in Lublin. Studied at The Department of Graphic Art at the Academy of Fine Arts in Warsaw. Graduated with Honours in woodcut graphic art in the class of prof. Halina Chrostowska, the diploma in painting in the class of prof. Eugeniusz Markowski in 1980.

Tytuł profesora sztuk pięknych w 2002 roku. W latach 1999-2005 dziekan Wydziału Sztuk Pięknych UMCS w Lublinie. Założyciel Kolegium Sztuk Pięknych w Kazimierzu Dolnym. Kierownik Katedry Sztuki Mediów Cyfrowych na Wydziale Sztuk Pięknych Uniwersytetu Marii Skłodowskiej-Curie. Członek Związku Polskich Artystów Plastyków, Stowarzyszenia Międzynarodowe Triennale Grafiki w Krakowie. Kurator Międzynarodowego Triennale Sztuki Majdanek 1997-2004 oraz Spotkań Graficznych w Kazimierzu Dolnym.

The title of Professor of Fine Arts in 2002. In the years 1999-2005 Dean of the Faculty of Fine Arts at Maria Sklodowska-Curie University in Lublin. Founder of the College of Fine Arts in Kazimierz Dolny. Head professor at Digital Media Arts at the Faculty of Fine Arts at Maria Sklodowska-Curie University. Member of the Association of Polish Artists and International Print Triennial Society in Krakow. Curator of the International Art Triennale Majdanek 1997-2004, and Graphic Encounters in Kazimierz Dolny.

Uczestnik 48 wystaw indywidualnych i ponad 450 wystaw zbiorowych. Laureat 22 międzynarodowych i polskich nagród i wyróżnień. Ważne nagrody międzynarodowe: 1996 - Grand Prix IX Międzynarodowe Biennale Grafiki w Seulu, Korea; 1987 - Nagroda za Doskonałą Pracę, 55 Wystawa Japońskiego Stowarzyszenia Grafiki „The Hanga Annual” 1987, Tokio, Japonia; 1988 - Nagroda Ex Equo, Międzynarodowe Triennale Sztuki na Majdanku, Lublin; 1993 - Nagroda Sponsorowana, II Międzynarodowe Biennale Grafiki w Sapporo, Japonia; 1997 - nagroda „Intergrafia” na Światowej Wystawie Laureatów, Katowice; 2008 - wyróżnienie, I Międzynarodowe Biennale Grafiki Cyfrowej, Gdynia.

Participant of 48 individual and over 450 group exhibitions. Recipient of 22 international and Polish prizes and distinctions. Important international awards: 1996 -Grand Prix - The 9th Seoul International Print Biennale, Korea; 1987 - Excellent Work Prize, The 55 Exhibition of the Japan Print Association, “The Hanga Annual”, Tokyo, Japan; 1988 - Ex Equo Award, II International Art Triennial, Majdanek, Lublin; 1993 - Sponsored Award, The 2nd Sapporo International Print Biennale, Japan; 1997 - award in The World Award Winners Gallery “Intergrafia”, Katowice; 2008 - Honourable Mention, I International Biennial of Digital Graphics, Gdynia.

Laureat Srebrnego Medalu Gloria Artis (2006) oraz Złotego Odznaczenia Związku Polskich Artystów Plastyków (2011).

222

The winner of the Silver Gloria Artis Medal (2006) and the Golden Distinction of the Association of Polish Artists (2011).


Moje Mitologie 2 / My Mythologies 2 2020 olej na płótnie / oil on canvas 100 x 100 cm

223


Jurorzy Triennale

Ábel Kónya Urodził się w 1975 roku w Debreczynie (Węgry). Studiował grafikę w Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, gdzie ukończył specjalizację z zakresu intermediów w pracowni prof. Krzysztofa Kiwerskiego. W latach 2003-2005 mieszkał w Niemczech, gdzie współpracował z Batuz Foundation. w 2005 roku przeprowadził się na Węgry. Od 2016 do 2019 roku był głównym kuratorem Centrum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej MODEM w Debreczynie. Od roku 2019 jest dyrektorem Galerii Sztuki Współczesnej w Miszkolcu.

Borned in 1975 in Debrecen, Hungary. He studied graphics at the Academy of Fine Arts in Krakow (Poland), where he graduated from Intermedia in studio of professor Krzysztof Kiwerski. In 2003-2005 he lived in Germany as an associate of the Batuz Foundation. In 2005 he moved to Hungary. From 2016 to 2019, he was the chief curator of the MODEM, Centre for Modern and Contemporary Arts in Debrecen. Since 2019, he has been the director of the Gallery of Contemporary Art in Miskolc.

W zakresie sztuk wizualnych tworzy głównie grafiki, widea, obrazy cyfrowe, obiekty i instalacje. Jego eksperymentalna animacja „TRANSIT” była pokazywana w 16 krajach na międzynarodowych festiwalach i pokazach filmowych. Brał udział w 12 wystawach indywidualnych i ponad 100 wystawach zbiorowych na Węgrzech, w Polsce, Anglii, Niemczech, Szwajcarii, Austrii, Włoszech, Macedonii, Słowacji, Rumunii, na Kubie, w Chinach, Korei Południowej, Japonii, Urugwaju i Stanach Zjednoczonych.

In the field of visual arts, he mainly creates prints, videos, digital paintings, objects and installations. His experimental animation “TRANSIT” has been shown in 16 countries at international festivals and film screenings. He has participated in 12 individual and over 100 collective exhibitions in Hungary, Poland, England, Germany, Switzerland, Austria, Italy, Macedonia, Slovakia, Romania, Cuba, China, South Korea, Japan, Uruguay and the United States.

Jako kurator pracował w ciągu ostatnich dwóch dekad nad przygotowaniem ponad trzydziestu wystaw; zorganizował indywidualne i zbiorowe ekspozycje artystów z Węgier i innych państw, prezentowane w miejscach wystawienniczych w kraju iza granicą (m.in. w Polsce, Niemczech, Francji, Rosji).

As a curator, during the last two decades, he worked on more than thirty exhibitions - organized individual and group exhibitions of Hungarian and foreign artists at several domestic and foreign exhibition venues (in Poland, Germany, France, Russia).

Oprócz pracy artystycznej i kuratorskiej zajmuje się grafiką projektową. W ramach tej działalności jest autorem licznych: plakatów wystawowych i teatralnych, publikacji drukowanych (ponad 40 książek i katalogów wystaw), projektantem wnętrz i instalacji wystawowych, kompleksowych projektów graficznych do imprez artystycznych i innych wydarzeń kulturalnych. Najważniejsze instytucje, dla których pracował: Fundacja Batuz, Muzeum Déri, Centrum Sztuki Nowoczesnej i Współczesnej MODEM, Teatr Csokonai, Teatr Narodowy w Budapeszcie, Muzeum Herman Ottó, Galeria Miszkolc, Nowa Akademia Sztuk Pięknych w St. Petersburgu.

In addition to curatorial and artistic work, he is involved in graphic design. On this field he realized numerous projects: exhibition and theatre posters, printed publications (over 40 books and exhibition catalogues), interiors and installations for exhibitions, complex graphic desgin for artistic and other cultural venues. Most important institutions he worked for: Batuz Foundation, Déri Museum, MODEM, Centre for Modern and Contemporary Arts, Csokonai Theatre, National Theatre in Budapest, Herman Ottó Museum, Miskolc Gallery, The New Academy of Fine Arts in St. Petersburg.

224


Martwy czas / Dead Time 2018 obiekt (papierosy, czas, opaski kablowe, akryl, płyta pilśniowa) object (cigarettes, time, cable ties, acrylic, wood fibre) 60 x 96 cm

225


Jurorzy Triennale

Jacek Wojciechowski Urodzony 22 XI 1954 r. w Lublinie. Studia w Państwowej Wyższej Szkole Sztuk Plastycznych we Wrocławiu na Wydziale Malarstwa, Grafiki i Rzeźby. Dyplom w zakresie malarstwa uzyskany w pracowni prof. Zbigniewa Karpińskiego w roku 1980.

Born on November 22, 1954 in Lublin. Studies at the State College of Fine Arts in Wrocław at the Faculty of Painting, Graphics and Sculpture. Diploma in painting obtained in the studio of prof. Zbigniew Karpiński in 1980.

Od 2000 r. profesor nadzwyczajny UMCS i kierownik Zakładu Malarstwa i Rysunku II na Wydziale Artystycznym UMCS w Lublinie. Od 1980 r. członek ZPAP. Od 2011 r. profesor sztuk plastycznych.

Since 2000, associate professor at UMCS and since then head of the Department of Painting and Drawing II at the Faculty of Arts at UMCS in Lublin. He has been a member of the Association of Polish Artists and Designers since 1980. From 2011, professor of fine arts. He practices painting and drawing, and is also involved in computer graphics and illustration. He took part in over 70 collective exhibitions (Poland, the Netherlands, Germany, France, Hungary, USA). He organized 29 individual exhibitions, winner of 15 awards and distinctions.

Uprawia malarstwo i rysunek, zajmuje się również grafiką komputerową i ilustratorstwem. Wziął udział w ponad 70 wystawach zbiorowych (Polska, Holandia, Niemcy, Francja, Węgry, USA). Zorganizował 29 wystaw indywidualnych, laureat 15 nagród i wyróżnień.

226


Orkiestra dęta / Brass Orchestra 2007 olej, płótno, deska / oil, canvas, board 250 x 350 cm

227


Jurorzy Triennale

Roman Yatsiv Urodził się w 1956 r. w Chodorowie koło Żydaczewa, w obwodzie lwowskim. W latach 1973-1978 studiował na Wydziale Projektowania Wnętrz i Mebli w lwowskim Instytucie Sztuki Stosowanej i Dekoracyjnej (obecnie Lwowska Narodowa Akademia Sztuki). Po ukończeniu studiów pracował w lwowskim Muzeum Sztuki Ukraińskiej i w Instytucie Ludoznawstwa Narodowej Akademii Nauk Ukrainy.

Born in 1956 in Khodoriv near Zhydachiv, in the Lviv Region. In the years 1973-1978, he was a student of the Faculty of Interior and Furniture Design in the Lviv Institute of Decorative and Applied Arts (nowadays the Lviv National Academy of Fine Arts). After graduation, he worked in the Lviv Museum of Ukrainian Art and in the Institute of Ethnography of the National Academy of Sciences of Ukraine.

Od września 2007 - prorektor do spraw naukowych Lwowskiej Narodowej Akademii Sztuki. Doktor historii sztuki, członek Narodowego Związku Artystów Plastyków Ukrainy.

Since September 2007, he has been the Vice-Rector for academic affairs of the Lviv National Academy of Fine Arts. He has a PhD in art history and is a member of the Ukrainian Association of Visual Artists.

Autor ponad 500 publikacji naukowych i popularnych, w tym książek autorskich i albumów. Redaktor czasopism naukowych w latach 1991-1993. Od roku 1995 sekretarz wykonawczy czasopisma „Narodoznawczi Zoszyty”, a od 1995 „Mysteckyi uzhynok”. W 2008 roku laureat Nagrody Regionalnej im. Światosława Hordynskiego w dziedzinie kultury, literatury, sztuki, dziennikarstwa i architektury w kategorii: Kultura, Sztuka, Muzea (Lwów).

He is the author of over 500 scientific and popular publications, including books written by him and albums. Furthermore, he is an editor of academic magazines (1991-1993), since 1995 he has held the post of executive secretary of the magazine: Zeszyty Ludoznawcze (Ethnographic Notebooks), and since 1995, of Uzhynek Sztuki. In 2008, he became the winner of the Światosław Hordynski Regional Award in the area of culture, literature, art, journalism and architecture, in the category: The Culture Art Museums (Lviv).

Zajmuje się malarstwem akrylowym, gwaszem, rysunkiem (tusz, marker). Indywidualnie wystawiał swoje prace we Lwowie, Równem, Drohobyczu (Ukraina), Łodzi (Polska) i Toronto (Kanada). Obrazy w kolekcjach prywatnych na Ukrainie, w Polsce, Niemczech, Kanadzie i Stanach Zjednoczonych.

He has devoted himself to acryl painting, gouache and drawing (ink, marker). He has had solo exhibitions in Lviv, Rivne and Drohobych. His works are held in private collections in Ukraine, Poland, Germany, Canada and the United States of America.

228


Aluzja mitologiczna / Mythological Allusion 2021 akryl / papier 50 x 58 cm

229Uczestnicy wystawy Exhibitors


Lista uczestników / Exhibitors

Katarína BALÚNOVÁ

15, 82

Słowacja / Slovakia

Karolina BEDNARSKA

27, 83

Polska / Poland

Eszter BIRÓ

Węgry / Hungary

69, 85

Słowacja / Slovakia

Gabriela Diana BOHNSTEDT GAVRILAŞ

86

Rumunia / Romania

Barbara BOKOTA-TOMALA

87

Poska / Poland

Borgo BORGOVICS

88

Węgry / Hungary

Teodóra BOTH

89

Węgry / Hungary

Sebastian BROŻYNA

90

Polska / Poland

Elżbieta CIESZYŃSKA

58, 91

Polska / Poland

Magdalena CYWICKA

65, 92

Polska / Poland

Łukasz CYWICKI

93

Polska / Poland

Marcin CZARNOPYŚ

94

Polska / Poland

Helmut BISTIKA

Liudmila DAVYDENKO

54, 95

Ukraina / Ukraine

Małgorzata DROZD-WITEK

96

Polska / Poland

Iwona DURACZ-GIL

97

Polska / Poland

Zoltán FÁTYOL

98

Węgry / Hungary

Anatolii FURLET

99

Ukraina / Ukraine

Lukács GÁBOR

100

Węgry / Hungary

Zoriana GARBAR

101

Ukraina / Ukraine

Laura Teodora GHINEA Łukasz GIL

73, 102 103

Rumunia / Romania Polska / Poland

Zoltán GONDA

67, 104

Węgry / Hungary

Marek HABA

66, 105

Polska / Poland

Orest HELYTOVYCH

232

84

106

Ukraina / Ukraine

Barbara HUBERT

74, 107

Polska / Poland

Anna KAMYCKA

108

Polska / Poland

Olena KHOMENKO

109

Ukraina / Ukraine

Gabriela Luciana KIRALY

71, 110

Rumunia / Romania

Mariya KLYMENKO

78, 111

Ukraina / Ukraine


Eszter LÁNG

112

Węgry / Hungary

64, 113

Ukraina / Ukraine

Nazarii MIKHNOVSKYI

114

Ukraina / Ukraine

Gabiela B. NAGY

115

Węgry / Hungary

Bartosz NALEPA

68, 116

Erzsbet PALOTAI

117

Węgry / Hungary

Aneta PANAS

118

Polska / Poland

Greti Adriene PAPIU

119

Rumunia / Romania

Volodymyr LUTSYK

Polska / Poland

Elżbieta PIÓRECKA

70, 120

Polska / Poland

Marek POKRYWKA

121

Polska / Poland

Barbara PORCZYŃSKA

122

Polska / Poland

Roman PRZEWOŹNIK

123

Polska / Poland

Ihor ROMANKO

124

Ukraina / Ukraine

Gabor RONAI

125

Węgry / Hungary

Andrzej RUŁKA

126

Polska / Poland

Dorota SANKOWSKA

127

Polska / Poland

Jarosław SANKOWSKI

77, 128

Polska / Poland

Daryna SKRYNNYK-MYSKA

76, 129

Ukraina / Ukraine

Sylwester STABRYŁA

72, 130

Polska / Poland

Volodymyr STETSULA

79, 131

Ukraina / Ukraine

István SUBICZ

132

Węgry / Hungary

Nicolae SUCIU

133

Rumunia / Romania

Zsuzsa SZÁSZ

134

Węgry / Hungary

Mihaela TĂTULESCU Katarzyna TERESZKIEWICZ

60, 135 136

Rumunia / Romania Polska / Poland

František TURCSÁNYI

75, 137

Słowacja / Slovakia

Magdalena UCHMAN

62, 138

Polska / Poland

Piotr WORONIEC

139

Polska / Poland

Nina ZIELIŃSKA-KRUDYSZ

140

Polska / Poland

Vasyl ZMIIEVETS

141

Ukraina / Ukraine

Aleksandra ZUBA-BENN

142

Polska / Poland

233


Wystawy towarzyszące Accompanying Exhibitions

234


Teofil Ioan Ştiop

145 - 155

Rumunia / Romania

Magdalena Cywicka

157 - 165

Polska / Poland

„Hannes Egger Project”

167 - 171

Austria

Laurina Paperina

172 - 173

Arnold Mario Dall’O

174 - 175

Hannes Egger

176 - 177

František Turcsányi

179 - 191

Słowacja / Slovakia

Liudmyla Davydenko

193 - 199

Ukraina / Ukraine

Lucács Gábor

201 - 205

Węgry / Hungary

Roman Opaliński

207 - 213

Ukraina / Ukraine

Wystawa „Jurorzy Triennale”

215

Exhibition “Jurors of the Triennial” Andrzej Piotr Cieszyński

216 - 217

Polska / Poland

Janusz Jerzy Cywicki

218 - 219

Polska / Poland

Jan Franciszek Ferenc

220 - 221

Polska / Poland

Abel Konya

222 - 223

Węgry / Hungary

Grzegorz Dobiesław Mazurek

224 - 225

Polska / Poland

Jacek Wojciechowski

226 - 227

Polska / Poland

Roman Yatsiv

228 - 229

Ukraina / Ukraine

235


Spis treści Contents


Dyplom Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Andrzeja Dudy Diploma of the President of the Republic of Poland Andrzej Duda

5

Generalny Organizator / General Organizer

8

Jury Kwalifikacyjne Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Qualification Jury of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

9

Międzynarodowe Jury Nagród Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 International Awards Jury Triennial - Silver Quadrangle 2021

10

Nagrody Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Awards of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

13

Współorganizatorzy Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Co-organisers of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

16

Partnerzy zagraniczni / Foreign Partners

17

Program Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Progamme of the Triennial - Silver Quadrangle 20121

18 - 19

Podziękowania / Acknowledgments

20 - 23

Mecenasi i Sponsorzy Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Patrons and Sponsors of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

24

Sponsorzy MTM Srebrny Czworokąt 2021 Sponsors of the MTM Silver Quadrangle 2021

25

Wstęp / Preface

26 - 29

Dziwny jest ten świat ... Strange is this world ...

30 - 37

Wprowadzenie / Introduction

38 - 33

Nagrody Triennale Srebrny Czworokąt 1994-2018 Awards of the Trenniaal Silver Quadrangle 1994-2018

45 - 51

Nagrody Triennale - Srebrny Czworokąt 2021 Awards of the Triennial - Silver Quadrangle 2021

53 - 79

Uczestnicy wystawy / Participants of the exhibition

81 - 142

Teofil Ioan Ştiop Nagroda Specjalna Triennale dla Wybitnej Osobowości Artystycznej Special Triennial Award for Outstanding Artistic Personality

145 - 155

Magdalena Cywicka Grand Prix Triennale 2018 / Grand Prix Triennial 2018

157 - 165

„Hannes Egger Projekt” - wystawa towarzysząca / accompanying exhibition

167 - 177

František Turcsányi Nagroda Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu - Triennale 2018 Award of the Gallery of Contemporary Art in Przemyśl - Triennial 2018

179 - 191

Liudmyla Davydenko - wystawa towarzysząca / accompanying exhibition Lukács Gabor - wystawa towarzysząca / accompanying exhibition Roman Opaliński - wystawa towarzysząca / accompanying exhibition

193 - 199 201 - 205 207 - 213

Jurorzy Triennale 2021 / Jurors of The Triennial 2021

215 - 229

Lista uczestników / List of the participants

231 - 232

Wystawy towarzyszące / Accompanying Exhibitions

234 - 235

237


MIĘDZYNARODOWE TRIENNALE MALARSTWA REGIONU KARPAT - SREBRNY CZWOROKĄT 2021 INTERNATIONAL PAINTING TRIENNIAL OF CARPATHIAN REGION - SILVER QUADRANGLE 2021 Główna wystawa Triennale / The main Triennial exhibition Galeria ARP, Zamek w Krasiczynie / ARP Gallery, Krasiczyn Castle 07.05 - 30.06.2022 Koordynator Projektu / Project Coordinator Janusz J. Cywicki Kurator Artystyczny / Art Curator Peter Markovič Kurator Triennale / Triennial Curator Andrzej Cieszyński KATALOG / CATALOQUE Redakcja / Editing Janusz J. Cywicki; Andrzej Cieszyński Teksty / Texts Peter Markovič, Marcin Lachowski, Janusz J. Cywicki, Aurel Chiriac, Roman Yatsiv, Hannes Egger, Elena Foschi, Natalka Kosmolinska, Oleksandra Davydenko, Magdalena Cywicka Tłumaczenia / Translations 3alink Kraków Korekta / Proofreading Teresa Węgrzyn Fotografie / Photographs Tadeusz Bachowski, Jan Wróbel, uczestnicy Triennale, archiwum Galerii Sztuki Współczesnej w Przemyślu Projekt graficzny, DTP / Design, DTP ARW JM Druk i oprawa / Printing and binding Drukarnia Skleniarz, Kraków ISBN 978-83-66390-11-9 Wydawca / Publisher Galeria Sztuki Współczesnej w Przemyślu Instytucja Kultury Województwa Podkarpackiego T. Kościuszki 3, 37-700 Przemyśl / Poland T: +48 16 678 38 81 E: galeria_przemysl@pro.onet.pl www. bwaprzemysl.plwww. przemysl.elmont.eu ELEKTROMONTAŻ RZESZÓW Spółka z o.o. w Przemyślu 37-700 Przemyśl; ul. 3 Maja 52; Tel./fax: 016 670 56 18; e-mail: przemysl@elektromontaz.com.pl


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.