LICHT maart 2018

Page 20

20

helmondspecial

Burgemeester Helmond, elly blanksma ‘…’ In de zon op het terras, voel ik hoe het vroeger was. De kanalen en het spoor. Die oude stad die groeit maar door. Loop door het Ketsegangske. Naar dat grote havenplein. Ga daar zitten op een bankske. Bij ons jaarlijks jazzfestijn ‘..’

Het is voor mij een treffende passage uit ‘Ik Wil Helmond’s Vergaan’ van onze huidige stadskunstenaar Thomas Pieters. Helmond is de stad van het doen. Van aanpakken en bedrijvigheid. De stad waar ik ben geboren. Een voormalige industriestad die een ongekende groei heeft doorgemaakt in de afgelopen 25 jaar. Qua aantal inwoners (ruim 90.000), qua dynamiek. Helmond is op de kaart gezet als belangrijke speler binnen de toptechnologieregio Brainport. Op onze Automotive Campus wordt hard gewerkt aan slimme mobiliteitsoplossingen waaronder de zelfrijdende, elektrische auto. De A270, tussen Eindhoven en Helmond is uitgegroeid tot een unieke testsnelweg van maar liefst 70 km, waar nieuwe technieken kunnen worden uitgetest. Niet voor niets is Helmond in 2019, samen met Eindhoven, gastheer van het grote Europese ITS congres. Dit congres, dat zich richt op innovatie en projecten die te maken hebben met slimme mobiliteit, zal zo’n 2500 bestuurders, wetenschappers en ondernemers naar onze stad en campus trekken. Een evenement dat kan laten zien hoe geavanceerd ons ecosysteem is. Het maakt mij trots dat de stad op deze manier nog meer internationale erkenning krijgt. Technologie en innovatie zijn voor Helmond inmiddels vertrouwde begrippen, en daar hoort ‘duurzaam’ ook bij. Met het project Brainport Smart District, onze innovatieve woonproeftuin, wordt ‘de stad van de toekomst’ gecreëerd. Met minimaal 1000 wooneenheden op 85 hectare zal rond 2020/2021 een slimme wijk worden neergezet, met innovaties op het gebied van energie, gezondheid, mobiliteit, veiligheid en sociale samenhang. Toekomstige inwoners gaan bewuste keuze maken. Zo hebben zij hun auto niet meer per se in hun bezit, maar kan men die gebruiken. En wordt er gekozen voor een energiesysteem waardoor de hele wijk zelfvoorzienend is. De toekomst van deze mooie, ambitieuze stad vind ik er veelbelovend uitzien. In de Peel-gemeenten is een kleine 20.000 bedrijven gehuisvest. Een deel van het in de Peel aanwezige MKB is toeleverancier voor de grote multinationals in onze regio. Helmond vormt daarbij de verbindende schakel: tussen de belangen in de overige Peel gemeenten en de agenda binnen Brainport en het Stedelijk Gebied Eindhoven. De start van het Innovatiehuis de Peel, afgelopen januari, moedigt aan om als ondernemers, overheden en kennisinstellingen concreet samen te werken aan innovaties in de Peel. Ik draag dit nieuwe initiatief echt een warm hart toe. Natuurlijk zie ik ook uitdagingen voor de toekomst. Bijvoorbeeld een betere aansluiting voor onderwijs en arbeidsmarkt. De vraag naar technische brains en handjes is groot, het aanbod beperkt. En natuurlijk het

aantrekken en/of behouden van talent in onze regio. Dit alles begint bij één ding: ambitie en daadkracht. In de afgelopen jaren heeft onze stad laten zien dat het daar niet aan ontbreekt. Belangrijke troef is bovendien ons culturele aanbod. Bent u al eens in ons vernieuwde Theater ’t Speelhuis geweest? Dit theater is gevestigd in de OnzeLieve-Vrouwekerk en biedt bezoekers een unieke locatie, waarbij ik zeker weet dat niet alleen de voorstelling maar ook het decor en de entourage indruk op u maken. De Cacaofabriek, ons filmhuis en poppodium, is inmiddels door zowel artiest als inwoner een veel gevonden plek. De bezoekersaantallen in deze cultuurtempel, zie ik vol vreugde ieder jaar groeien. Het Kasteel van Helmond, in december het immer succesvolle Huis van Sinterklaas, is een parel van onze stad, waarin u een kijkje kunt nemen in de vele historische kamers en van alles te weten komt over de geschiedenis van het kasteel en de regio. Ook het Museum van Helmond (de Kunsthal) besteedt daar aandacht aan en zoomt met haar kunstcollectie in op wisselende thema’s. Samen met het museum en de rest van de stad maken wij ons ondertussen klaar voor iets bijzonders: het Lucas Gasseljaar dat plaatsvindt in 2019-2020. Van deze Helmondse meesterschilder vindt niet alleen een expositie plaats. Lucas Gassel zal worden verankerd en omhelst in zijn geboortestad, en dat vind ik oprecht erg mooi. Kunst en cultuur zorgen in mijn ogen voor een stukje zingeving en verbinding met anderen. En dat laatste, daar krijg ik een warm gevoel bij.

‘Maar het is niet het centrum, de ge­bou­wen of natuur. Het zijn de Helmondse mensen. Nostalgie en cultuur’ De kern wordt door onze Helmondse stadskunstenaar in twee zinnen verwoord. Het zijn uiteindelijk de mensen in Helmond, die de stad maken tot wat zij daadwerkelijk is. Elf wijken, ieder met unieke kenmerken. Zij vormen samen één stad die bruist, groeit en bloeit. Een stad waar ik van houd. Een stad met historie, waar ruimte is voor het individu, maar vooral ruimte voor het wij-gevoel. Ik hoop dat u dat net zo ervaart als de Helmonder zelf.


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.