Page 1

BOZKATU EAJ-PNV VOTA EAJ-PNV


#EMAN BIDEA ZUMAIAri #UNA ZUMAIA FUERTE

OIER KORTA ESNAL

ZUMAIAKO ALKATEGAIA CANDIDATO A ALCALDE DE ZUMAIA 1972 Zumaia @arraun_zumaia

arraunzumaia

Oier Korta Esnal zumaiarra da jaiotzez eta bihotzez. Elgoibarko IMHtik Produkzio mekanikoan Goi Teknikaria, ostalaritzako enpresari izan da urte askotan eta 2017 urtera arte Korta enpresan kontseilari. Azken lau urteotan Zumaiako alkate izan da. Ezkondua eta 3 seme-alaben aita, familia zalea da eta aitatasunak biziki markatu duen pertsona. Oier Korta Esnal es Zumaiarra de nacimiento y se considera un enamorado de su pueblo. Es Técnico Superior en producción mecánica por el IMH de Elgoibar, ha sido empresario de hostelería durante muchos años y hasta 2017 consejero de la empresa Korta. Los últimos 4 años ha sido alcalde de Zumaia. Casado y padre de dos niños y una niña, se considera una persona de familia y a la que la experiencia de la paternidad ha marcado profundamente.

Nor dator nirekin?

4 urtez nirekin lanean izan diren pertsonak, baina baita berriak ere, berritasuna, esperientzia, ilusioa eta lanerako gogoa uztartzen dituen taldea, duela 4 urte ekindako bideari jarraipena emateko.

¿Quién me acompaña?

Personas que han trabajado junto a mi durante estos 4 años pero también caras nuevas, un equipo que combina juventud, experiencia, ilusión y ganas de seguir trabajando para que nuestro proyecto para Zumaia tenga continuidad en el futuro.

Ezker-eskuin: Marikruz Alvarez, Gotzon Enbil, Kristina Vicente, Oier Korta, Aitziber Odriozola, Unai Mancisidor, Ainhoa Illarramendi, Iker Mardaras eta Arantzazu Florez.


ZUMAIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON ZUMAIA

ZUMAIARREN BERMATUZ

ONGIZATEA,

GIZARTE

ZERBITZUAK

ZAHARTZE AKTIBOA SUSTATU

Pertsonak izango ditugu ardatz gure jardunean. Gizarte zerbitzuetan hartutako konpromisoari eta martxan jarritako programei jarraipena emango diegu behar gehien dutenei erantzun eta herritar orori zerbitzu eta laguntzak bermatzeko.

Adineko pertsonen zahartzaro aktibo eta osasungarria sustatuko dugu. Horretarako, horiei zuzendutako kultur, kirol eta orokorrean aisialdiko programazioa landuko dugu eta memoria tailerra edota adinekoen behatokia bezalako programei jarraipena emango diegu.

BIENESTAR DE LAS Y LOS ZUMAIARRAS GARANTIZANDO LOS SERVICIOS SOCIALES

ENVEJECIMIENTO ACTIVO

Las personas serán el eje central de nuestra labor. Daremos continuidad al compromiso adquirido en los servicios sociales y a los programas puestos en marcha en respuesta a las personas más necesitadas para garantizar servicios y ayudas a toda la ciudadanía.

Impulsaremos el envejecimiento activo y saludable de las personas mayores. Para ello, trabajaremos una programación cultural, deportiva y de ocio en general dirigida a ellas y ellos, además de dar continuidad a programas como el taller de la memoria o el observatorio de las personas mayores.

EKONOMIA, ENPLEGUA ETA EKINTZAILETZA SUSTAPENERAKO SAIL BERRIA UDALEAN Tokiko jarduera ekonomikoa eta kalitatezko enplegua sustatzeko, merkataritza indartu, ostalaritza babestu, enpresa berrien sorrera sustatu, industriaren dibertsifikazioa bultzatu eta enpresa berriak erakartzeko Xey poligonoaren urbanizazioa hobetuko dugu. Garapen agentziarekin elkarlanean bertako enpresetan lan egiteko formazio duala sustatuko dugu eta emakumeek industrian lan egiteko estereotipoak puskatzeko lan egingo dugu. Agintaldi honetan hartutako bideari jarraipena emango diogu herriko enpresa txikiekin lan eginez.

NUEVO DEPARTAMENTO PARA LA PROMOCIÓN ECONÓMICA Y DEL EMPLEO Y EL EMPRENDIMIENTO

Para impulsar la actividad económica y la creación de empleo de calidad, trabajaremos para fortalecer el comercio y la hostelería, impulsaremos la creación de nuevas empresas, la diversificación y seguiremos realizando mejoras en el polígono Xey para atraer empresas. Junto a la agencia de desarrollo promoveremos la formación dual en empresas locales y promoveremos la incorporación de la mujer a la industria, combatiendo estereotipos. Continuaremos colaborando con las pequeñas empresas del municipio como en esta legislatura.


ZUMAIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON ZUMAIA

AUZOAK ERABERRITZEN JARRAITU

IGOGAILU BERRIAK

OIKIA AUZORA BIDEGORRIA

San Jose auzoan birgaitze lanekin jarraituko dugu. Estazio auzoan agintaldi honetan martxan jarritako prozesuari jarraiki eta bideragarritasun azterketaren emaitzei erantzunez, eraberritze lanekin jarraituko dugu, eremuak atseginagoak eta irisgarriagoak bihurtzeko, baita herriko beste hainbat eremuetan ere, Basadin, Patxita Etxezarretan edota San Telmo kalean.

Auzoetako irisgarritasuna hobetzen jarraituko dugu igogailu berriak eraikiz: amaitzear den San Joseko igogailuari berriak gehituko dizkiogu: bata Larretxon eta bestea Alde Zaharrean, Olazabal Idazkaria kalea eta Erribera kalea lotuz. Kaleetako irisgarritasuna hobetzen jarraituko dugu, egunerokotasunean oztopoak aurkitzen dituzten kolektiboei entzunez.

Bidegorri sareari jarraipena eman eta herri gunea eta Oikia auzoa bidegorriz lotzeko helburuarekin, eskuduntza duten beste administrazioen konpromisoa lortzeko urratsak egingo ditugu proiektua landu eta aurrera eramateko, legealdi honetan Santiago pasealekua eta hondartza birgaitzeko egin dugun moduan.

SEGUIR RENOVANDO LOS BARRIOS

NUEVOS ASCENSORES

BIDEGORRI HASTA EL BARRIO OIKIA

Continuaremos con los trabajos de rehabilitación del barrio San Jose y el proceso puesto en marcha durante esta legislatura en el barrio de la Estación, siguiendo los resultados del estudio de viabilidad y trabajando para que los barrios sean más amables y accesibles, también en otras zonas como Basadi, Patxita Etxezarreta o la calle San Telmo.

Seguiremos mejorando la accesibilidad en los barrios con nuevos ascensores: al ascensor de San Jose que está a punto de finalizar sumaremos otros dos, uno en Larretxo y otro en la parte vieja entre las calles Olazabal Idazkaria y Erribera. Mejoraremos, asimismo, la accesibilidad en las calles atendiendo a las demandas de los colectivos más afectados.

Con el objetivo de dar continuidad a la red de bidegorris y unir el barrio Oikia con el centro del municipio, daremos los pasos necesarios para lograr el compromiso de las administraciones competentes y trabajaremos el proyecto para la construcción del bidegorri, tal y como hemos hecho durante esta legislatura con el paseo y la playa Santiago.

AUZOETARA GERTURATU

HIRI MANTENUA ETA ZERBITZUAK

ZUNTZ OPTIKOA ETA DOAKO WIFIA

Herriko auzoen eta udalaren arteko harremana indartzeko eta gerturatzeko lanean jarraituko dugu eta harreman horiek sistematizatzeko dinamikak landuko ditugu. Auzoetako beharrak ezagutzeko, zerbitzuak orekatzeko eta herritar guztiek dituzten eskubideak bermatzeko, beharrezkoa da zuzeneko harremanak lantzea.

Zumaia bertan bizi garenontzat herri atsegina izan dadin, hiri mantenua hobetzen jarraituko dugu. Herria garbi eta txukun mantentzeko lanei jarraipena emango diegu, hiri altzarien eta lorategien mantenu egokia bermatuko dugu eta herriko zerbitzu sareetan hobekuntzak egiten jarraituko dugu, saneamendua, argiteria…

Agintaldi honetan industrialdeetara egin dugun bezala, auzoetara ere zuntz optikoa eramango dugu, egun zerbitzu hori ez duten auzoek ere aukera berdintasuna izan dezaten. Agintaldi honetan Europar Batasunetik lortutako dirulaguntza baliatuko dugu, herriko zenbait puntutan doako wifi publikoa jartzeko.

ACERCARNOS A LOS BARRIOS

MANTENIMIENTO URBANO

FIBRA ÓPTICA Y WIFI GRATUITA

Seguiremos trabajando para fortalecer y acercar la relación entre los barrios y el ayuntamiento y trabajaremos dinámicas para sistematizar dichas relaciones. Para conocer las necesidades de los barrios, equilibrar los servicios y garantizar los derechos de toda la ciudadanía es necesario trabajar las relaciones directas.

Seguiremos mejorando el mantenimiento urbano para que Zumaia sea un municipio agradable para sus habitantes. Continuaremos trabajando para que Zumaia sea un municipio limpio y ordenado, garantizaremos un mantenimiento adecuado del mobiliario urbano y la jardinería y realizaremos mejoras en las instalaciones.

Como ya hemos hecho en los polígonos industriales en esta legislatura, llevaremos fibra óptica a los barrios que no dispongan de ella, para que tengan igualdad de oportunidades. A través de la ayuda conseguida de la Unión Europea en esta legislatura, instalaremos wifi pública gratuita en algunos puntos del municipio.


ZUMAIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON ZUMAIA

OIKIA AUZOKO SANEAMENDUA

ENERGIA GARBIAK SUSTATU

INGURUMENAREKIKO ERRESPETUA

Oikia auzoko saneamendua araztegira bideratzeko, erakunde eskudunekin lanean jarraituko dugu saneamendu berria gauzatu arte. Auzoko ur zikinak araztegira bideratuta, arazoak ekidin eta ingurumena babestuko da. Xey industrialdeko ura ere sare orokorrera bideratzea ahalbideratuko du.

Ingurumena zaintzeko, energia berriztagarrien bidez autogenerazioa sustatzeko programak martxan jarriko ditugu, baita energia eraginkortasuna areagotzeko programak ere, esaterako, fatxaden isolamendua handitzera edota instalazio eraginkorragoak jartzera bideratutakoak.

GazteOn programa indartzeko jardueren dinamika sortuko dugu. Programak helburu du herriko gazte eta nerabeengan ingurumenarekiko errespetua eta auzolana sustatzea, gure etorkizuna bermatzeko, beharrezkoa delako ingurumena zaintzea eta gure boluntario ehun oparoari eustea.

SANEAMIENTO DEL BARRIO DE OIKIA

IMPULSAR ENERGÍAS LIMPIAS

RESPETO AL MEDIOAMBIENTE

Seguiremos trabajando con las instituciones competentes para dirigir el saneamiento del barrio de Oikia a la depuradora, hasta que esta sea una realidad. Conduciendo sus aguas residuales a la depuradora evitaremos problemas y favoreceremos el medioambiente, posibilitando, además, conducir las aguas residuales del polígono Xey a la red general.

Para proteger el medioambiente, pondremos en marcha programas para impulsar la generación de energía renovable y la eficiencia energética, con ayudas destinadas, por ejemplo, a aumentar el aislamiento de las fachadas o la eficiencia de las instalaciones.

Seguiremos con el programa GazteOn creando dinámicas para fortalecerlo. El objetivo es fomentar entre las y los jóvenes y adolescentes del municipio el respeto al medioambiente y el voluntariado, ya que ambos son necesarios para garantizar el futuro de nuestro municipio.

ERAIKIN PUBLIKOETAN ENERGIA BERRIZTAGARRIAK

SANTIAGO PASARELA

ERRESPETUAN OINARRITUTAKO BIZIKIDETZA ARAU ADOSTUAK

Udalak eredugarri izan behar du energia berriztagarrien sorkuntzan, partikularrek pauso hori ematea nahi badugu. Horretarako, dagoeneko energia berriztagarriak sortzeko udal eraikinetan dauden sistemak areagotu eta egun ez dituztenetan jartzea aztertuko dugu.

HONDARTZAN

Santiago hondartzan egin diren hobekuntzek onurak ekarriko dizkie erabiltzaileei ez ezik baita ingurumenari ere, hondartzako dunak babesten lagunduko dutelako. Beste pauso bat eman nahi dugu bide horretan eta pasarela bat egin kontradikera, oinezkoen ibilbidea bideratu eta higadura ekiditeko.

ENERGÍAS RENOVABLES EN EDIFICIOS PASARELA EN LA PLAYA DE SANTAGO PÚBLICOS

El ayuntamiento debe dar ejemplo en la generación de energías renovables si queremos que las personas particulares den también ese paso. Para ello, ampliaremos los sistemas de generación de energía ya existentes en edificios públicos y estudiaremos colocar nuevas instalaciones en los que no los tengan.

Las mejoras realizadas en la playa de Santiago en la legislatura, favorecerán, no sólo a las personas usuarias, sino también al medioambiente, ya que contribuirán a proteger las dunas. Queremos dar otro paso en ese sentido y realizar una pasarela hasta el contradique para dirigir el paso de personas y que este no afecte a las dunas.

Guztion ikuspegi eta beharrei erantzuten dieten bizikidetza arau adostuak behar ditugu guztion Zumaia eraikitzeko. Ordenantza batzuk berritu eta beste batzuk egin beharra daukagu, adostasunean eta errespetuan oinarrituta, terrazena, garbiketarena… Foru Aldundiari dagokion biotopoaren kudeaketa plana egitea sustatuko dugu.

NORMAS DE CONVIVENCIA BASADAS EN EL RESPETO

Para construir una Zumaia de todas y todos, debemos acordar unas reglas de convivencia que contemplen los puntos de vista y necesidades de todas y todos. Para ello debemos acordar la renovación o creación de ordenanzas como la de terrazas, limpieza… Impulsaremos, la realización del plan de gestión del biotopo por parte de la Diputación.


ZUMAIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON ZUMAIA

APARKALEKUEN ARAUTZEAREKIN JARRAITU

HERRIGUNERAKO SARRERA BERRANTOLATU

Zumaiarren egunerokotasunean eragin zuzena du aparkalekuak, horregatik jarri dugu abian agintaldi honetan aparkalekuaren inguruko araudia. Herritarren beharrei erantzuteko, zumaiarrei entzunez, aparkaleku erregulazioaren egutegia eta Sarauneko aparkalekua erabiltzeko txalupa zerbitzua zabaltzea aztertuko dugu, sistema hobetzen jarraitzeko

Zubitxikiko herrigunerako sarrera berrantolatu beharra dagoela uste dugu eta Erkibe pareko orubea eskuratzeak bide horretan aukera berriak ematen dizkigunez, ingurua berrantolatzeko garaian, bidegurutzea hobetzea ere aurreikusten dugu.

CONTINUAREMOS APARCAMIENTO

REORGANIZACIÓN DE LA ENTRADA AL CENTRO

CON

LA

REGULACIÓN

DEL

El aparcamiento afecta al día a día de las y los zumaiarras, es por ello que hemos puesto en marcha la regulación del aparcamiento. Para responder a las necesidades de las y los zumaiarras, y atendiendo a sus peticiones, estudiaremos la ampliación del calendario y el servicio de bote desde el aparcamiento de Saraunea, para seguir mejorando el sistema.

LURRAZPIKO AZPIAN

APARKALEKUA

GERNIKA

Creemos que es necesario reorganizar la entrada al centro desde Zubitxiki. La adquisición de Erkibe y su solar, abre la puerta a nuevas posibilidades para poder hacerlo. Por ello, prevemos reorganizar la zona y mejorar dicho cruce.

PARKEAREN

APARCAMIENTO SUBTERRANEO DEBAJO DEL PARQUE GERNIKA

Aparkaleku arazoari konponbidea emateko, Gernika parkearen egungo berdegune izaera mantenduz, azpian aparkalekua egitea bultzatuko dugu. Guretzat proiektu hau estrategikoa da Moilaberriko zubiak Alde Zaharrarekin duen lotura ezin hobeak, trafikorik herrira sartu gabe Patxita Etxearretatik aparkalekura sartzeko aukera eskaintzen duelako.

Para dar solución al problema de aparcamiento existente, proponemos construir un aparcamiento subterráneo manteniendo el carácter natural del parque Gernika. Este proyecto será estratégico ya que la inmejorable conexión del puente Moilaberri con la parte vieja nos permitirá dar acceso al parking por Patxita Etxerreta sin que el tráfico entre directamente al centro de Zumaia.


ZUMAIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON ZUMAIA

ALOKAIRU SOZIALEKO ETXEBIZITZAK BIZIGUNEREN BAITAN

Eusko Jaurlaritzarekin hitzarmena sinatuko dugu BIZIGUNE programaren baitan Zumaian hutsik dauden etxebizitzak alokairu sozialera bideratzeko eta etxe hutsak programa horretan sartzeko egin beharreko egokitzapenak egin ahal izateko dirulaguntzak martxan jarriko ditugu.

ETXEBIZITZA BABESTU AUKERAK AREAGOTU Torreagaberriren baitan jasotzen diren 100 etxebizitza babestuei lehentasuna eman eta errealitate bihurtuko ditugu. Hutsik dauden lokaletan etxebizitza tasatuak egiteko aukerak areagotuko ditugu, jarduera ekonomikoa bideragarria ez den kasuetan etxebizitzak egitea baimenduz.

ALQUILER SOCIAL A TRAVÉS DE BIZIGUNE

MÁS OPORTUNIDADES DE VIVIENDA PROTEGIDA

Firmaremos un convenio con el Gobierno Vasco para facilitar que las viviendas vacías de Zumaia se integren en el programa BIZIGUNE de alquiler social. Pondremos en marcha una línea de subvenciones para realizar las obras de acondicionamiento necesarias para ello.

Daremos prioridad a la construcción de las 100 viviendas protegidas que recoge Torreagaberri. Ampliaremos la posibilidad de transformar locales vacíos en vivienda tasada, permitiendo la transformación de locales en los que la actividad económica no sea viable.

HIRIGINTZA PLAN OROKORRA

BEHAR BERRIEI EGOKITUTAKO KIROL INSTALAZIOAK

Zumaia hazten ari den herri bat da eta herriak izango dituen etorkizuneko erronkei aurre egiteko, beharrezkoa da Hirigintza Antolamendurako Plan Orokorra egitea. Dagoeneko horretan hasteko kontu-saila sortu dugu udal aurrekontuetan eta datozen urteetan zumaiarrekin elkarlanean lan horri helduko diogu, zumaiarrok behar dugun etorkizuneko Zumaiari bidea emateko.

Herriaren eta herritarren beharrak kontuan hartuz, zaharkituta eta txikiak geratu diren kirol instalazioak berrituko ditugu. Kirol elkarte eta zumaiarren parte hartzearekin eta “Balendiñe” kirol instalazio berrien azterketan oinarrituta, proiektua landuko dugu, Plan Orokorrean txertatzeko eta gauzatzeko. Bitartean, zerbitzu egokia bermatzeko, instalazioetan inbertsioak egiten jarraituko dugu.

PLAN GENERAL DE ORDENACIÓN URBANA

INSTALACIONES DEPORTIVAS PARA NUEVAS NECESIDADES

Zumaia es un municipio en crecimiento y para afrontar los nuevos retos de futuro, es necesario redactar el Plan General de Ordenación Urbana. Ya hemos incluido una partida para ello en los presupuestos municipales y en los próximos años trabajaremos la redacción del plan junto a las y los zumaiarras para que dé respuesta a las necesidades reales de Zumaia y de las y los zumaiarras.

Adecuaremos y renovaremos los espacios deportivos que han quedado pequeños y anticuados para que puedan dar respuesta a las necesidades de Zumaia y las y los zumaiarras. Lo haremos de la mano de los grupos deportivos y de la ciudadanía y tomando como base el estudio sobre las nuevas instalaciones deportivas “Balendiñe” e incluyéndolo en el Plan General.


ZUMAIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON ZUMAIA

OREKA MANTENTZEN DUEN TURISMOA

GURE INDUSTRI ONDAREAREN IBILBIDEA

Zumaiarrok elkarlanean egin dugu Turismo Plana, behar desberdinen arteko oreka mantentzeko. Turismo mahaia eratzeko lanak bukatzear daude eta Plana garatzen jarraitu behar dugu, herriko merkataritza eta ostalaritza mantentzeko beharrezkoa den kalitatezko turismo jasangarria sustatzeko.

Gure industria ondarea balioan jartzeko eta ezagutzera emateko, ibilbide museistiko dinamikoa. Zumaiako industriaren erakusgarri izan diren elementuak herriko puntu desberdinetan jarri –motorrak, erlojuak…- eta horien historia azaltzen duten euskarriak sortuko ditugu ibilbidea bisitatzeko.

POR UN TURISMO EN ARMONÍA

RECORRIDO POR NUESTRO PATRIMONIO INDUSTRIAL

Entre todas y todos hemos realizado un Plan de Turismo para mantener el equilibrio entre las diferentes necesidades. La mesa de turismo está casi formada y debemos seguir desarrollando el plan, ya que para mantener el comercio y la hostelería en Zumaia es necesario impulsar un turismo sostenible y de calidad.

Recorrido museístico dinámico para poner en valor y dar a conocer nuestro patrimonio industrial. Colocaremos elementos de referencia de la industria de Zumaia en diferentes puntos y crearemos soportes que relaten la historia de los mismos para realizar el recorrido.

TURISMO BULEGOA ETA INTERPRETAZIO ZENTROA

OFICINA DE TURISMO Y CENTRO DE INTERPRETACIÓN

Asko dira gure bazterrak ezagutzera datozenak. Ama lurraren milioika urtetako historia kontatzen duten Flychek berezi egin eta munduan kokatzen gaituzte eta Zumaiarroi dagokigu gure ondarea balioan jartzea. Horretarako, Moilaberriko Urolako estazio zaharreko eraikinean turismo bulegoa eta interpretazio zentroren osagarri berria martxan jarriko ditugu.

Son muchas las personas que se acercan a conocer Zumaia y los Flyches que cuenta la historia de miles y miles de años de nuestra tierra. Ellos nos hacen especiales y nos sitúan en el mapa y nos corresponde a las y los zumaiarras poner en valor y dar a conocer nuestro patrimonio. Para ello, situaremos la oficina de turismo y un complemento del centro de interpretación en el edificio de la antigua estación de Moilaberri.


ZUMAIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON ZUMAIA

KOFRADIA, GIPUZKOAKO AZKEN BENTA

HONDARTZEN KUDEAKETA ETA ZERBITZUAK

Kofradia udalaren eskuetara pasa da legealdi honetan. Gipuzkoan gelditzen den azken jatorrizko benta izanik potentzial handiko eraikina da eta balioan jartzeko museo eta ostalaritza erabilerak uztartuko dituen jarduerarako egokitzea proposatzen dugu.

Legealdi honetan egin dugun bezala, hondartzen kudeaketa eta zerbitzuak hobetzen jarraituko dugu, bai Itzurunen eta baita Santiagon ere. Santiago hondartzan aurten behin behineko kantina eta komunak jarriko dira eta behin betikoak eraikiko ditugu datorren urterako.

LA COFRADIA, ÚLTIMA VENTA ORIGINAL DE GIPUZKOA

GESTIÓN Y SERVICIO DE PLAYAS

La cofradía ha pasado a manos municipales en esta legislatura. Es la última venta original que queda en Gipuzkoa, por ello es un edificio con gran potencial y para ponerlo en valor, proponemos darle un uso hotelero-museístico.

Como hemos hecho a lo largo de esta legislatura, seguiremos mejorando la gestión y los servicios de las playas, tanto de Itzurun como de Santiago. Este verano tendremos cantina y baños provisionales en Santiago y para el año que viene construiremos las definitivas.

UDAL ERAIKINEN ERANTZUTEKO

BERRIEI

ESTUDIO DE EDIFICIOS MUNICIPALES EN RESPUESTA A LAS NUEVAS NECESIDADES

Udal jabetzakoak diren eraikinei – Komentua, Foronda, Ubillos, Torreberri- eta agintaldi honetan eskuratutako berriei –Erkibe, Torreagaberrin egingo den lokala– buruzko azterketa sakona egingo dugu, egungo zein etorkizuneko beharrak kontuan izanik horien erabilerak zehaztu eta beharrezkoak diren egokitzapen lanak egiteko.

Realizaremos un estudio en profundidad sobre los edificios de titularidad municipal – Convento, Foronda, Ubillos, Torreberri- y las nuevas adquisiciones – Erkibe, local que se construirá en Torreagaberri– y determinaremos sus usos y llevaremos a cabo las necesarias adecuaciones atendiendo a las necesidades actuales y futuras.

AZTERKETA

BEHAR


ZUMAIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON ZUMAIA

EMAKUMEEN ETXEA

MEMORIA HISTORIKOA ETA BIZIKIDETZA

Berdintasun Foroarekin elkarlanean, Emakumeen etxeari merezi duen kokalekua emango diogu, argi izanik, Emakumeen Etxeari behar den garrantzia eman behar diogula eta erdigunean herritarren bistara eta eskura egon behar duela.

Aranzadik egindako memoria historikoaren inguruko ikerketari jarraipena emango diogu, gertuagoko garaien ingurukoak martxan jarrita. Beharrezkoa da gure herrian gertatutakoa ezagutzea eta gertatutakoak ahaztu gabe etorkizunera begira bizikidetza lantzea.

CASA DE LAS MUJERES

MEMORIA HISTÓRICA Y CONVIVENCIA

Junto al Foro de Igualdad, buscaremos una ubicación adecuada para la Casa de las Mujeres. Dicho emplazamiento se decidirá partiendo de la base de que se le debe dar la importancia debida y debe estar en un lugar visible y accesible a toda la ciudadanía.

Daremos continuidad al trabajo de recuperación de memoria histórica realizado por Aranzadi, poniendo en marcha un estudio sobre épocas más recientes. Es necesario conocer lo acontecido en nuestro municipio y trabajar la convivencia de cara al futuro sin olvidar el pasado.

ETORKIZUNEKO HEZKUNTZA HIRIA SORTU

EUSKARA

Hezkuntzan 4 urteotako elkarlan dinamikei jarraipena emango diegu, guraso elkarteekin, ikastetxeekin eta Eusko Jaurlaritzarekin. Hezkuntza sailak Zumaian inbertsioak egiten jarraitzea sustatu eta udaletik ere inbertsioak egiten jarraituko dugu. Aita Mariko Herri Eskolaren eraikinaren patioko proiektua burutu eta Haur Eskola berria egitea bultzatuko dugu.

Euskara gure nortasunaren parte da. Batu egiten gaitu, ez bereiztu eta hori bistaratuko dugu, baita gure ondarea berreskuratu "Euskararen historia soziala"ren bidez edota alde zaharreko etxeen izenak berreskuratuz. Merkatari eta ostalariekin hizkuntza paisaia euskalduntzea landuko dugu, turismoari begira ere. Bikain ziurtagiria eta Euskaraldia sustatuko ditugu.

CREAR LA CIUDAD EDUCATIVA PARA EL FUTURO

EUSKERA

Continuaremos con las dinámicas de colaboración de estos 4 años con padres y madres, centros escolares y Gobierno Vasco. Fomentaremos las inversiones del departamento de Educación en centros de Zumaia y continuaremos realizando inversiones desde el ayuntamiento. Materializaremos el proyecto de mejoras en el patio del edificio de Aita Mari de la Herri Eskola e impulsaremos la construcción de la nueva Haur Eskola.

El euskera es parte de nuestra identidad, algo que nos une más que nos separa. Seguiremos recuperando nuestro patrimonio con “La historia social del euskera” y los nombres de casas de la parte vieja. Para euskaldunizar el paisaje lingüístico trabajaremos con comerciantes y hosteleros, también de cara al turismo. Impulsaremos el certificado Bikain y el Euskaraldia.


ZUMAIAREKIKO GURE KONPROMISOAK NUESTROS COMPROMISOS CON ZUMAIA

KOMUN PUBLIKO AUTOGARBIGARRIAK

LOKAL HUTSAK ALOKATZEKO PIZGARRIAK

Herriko komun publikoen kokapena eta egoera aztertuko ditugu eta komun publiko autogarbigarri berriak jarriko ditugu. Egun ditugun komun batzuk zaharkituta daude eta berriak behar dira, esaterako, San Telmo ermita inguruan eta Ardantzabiden.

Herriko merkataritzari bultzada emateko eta gure auzoetako kaleak biziberritzeko, hutsik dauden lokalak merkatal jardueretarako alokatzeko pizgarriak . Bi helburu ditu neurri honek, lokalen alokairua erraztuz ekonomia jarduera sustatzea eta kaleetan bizitza mantentzea.

BAÑOS PÚBLICOS AUTOLIMPIABLES

INCENTIVOS PARA ALQUILAR LOCALES VACÍOS

Estudiaremos la ubicación y el estado de los baños públicos y colocaremos baños autolimpiables. Algunos de los actuales necesitan ser renovados y en otras ubicaciones que no tienen, se necesitan, como en los alrededores de la ermita de San Telmo o Ardantzabide.

Para impulsar el comercio y dar vida a nuestras calles y barrios, pondremos en marcha incentivos para poner en alquiler locales comerciales vacíos. Perseguimos dos objetivos, impulsar la economía facilitando el alquiler y conservar la vida en nuestras calles.

ERABILERA ANITZEKO GUNEA AISIALDIRAKO ETA AZOKARAKO

Erkibe aurreko orubea Udalaren eskura pasatzean, Eusebio Gurrutxaga eta Zuloaga parkea hartzen dituen proiektu integral bat landu erabilera anitzeko eta aisialdirako gune estalia sortzeko: jolaslekua, kontzertuak, ekitaldiak eta lehen sektorea indartzeko, tokiko produktuen salmentarako azoka bertan kokatu, herriko merkataritza dinamizatzen laguntzeko.

ESPACIO MULTIUSOS PARA EL OCIO Y LA FERIA Cuando el suelo frente a Erkibe pase a ser de titularidad municipal, realizaremos un proyecto integral que recoja todo el espacio entre el parque Eusebio Gurrutxaga y Zuloaga para crear un espacio cubierto multiusos: conciertos, juegos, actuaciones o feria para impulsar el primer sector y el consumo de productos locales, así como para dinamizar el comercio en el municipio.


MARKEL OLANO ARRESE @markelolano @MarkelOlano @markel_olano EAJ-PNVREN HAUTAGAIA GIPUZKOAKO DIPUTATU NAGUSI IZATEKO CANDIDATO DE EAJ-PNV A DIPUTADO GENERAL DE GIPUZKOA

#EMAN BIDEA GIPUZKOAri #UNA GIPUZKOA FUERTE

BOZKATU EAJ-PNV VOTA EAJ-PNV

Profile for arraunzumaia

Arraun Zumaia - EAJ-PNV programa  

EAJ-PNVren hauteskunde programa Zumaiaren etorkizunerantz arraunean jarraitzeko. Programa de EAJ-PNV para seguir remando hacia el futuro de...

Arraun Zumaia - EAJ-PNV programa  

EAJ-PNVren hauteskunde programa Zumaiaren etorkizunerantz arraunean jarraitzeko. Programa de EAJ-PNV para seguir remando hacia el futuro de...

Advertisement