Sponsorringen 2021

Page 1

SPONSORRINGEN MAGAZINE #1 2021

SPONSORRINGEN

SPECIAL 2020 ALLE WINNAARS EN GENOMINEERDEN


4.680 speelminuten al Hand in Hand...


WE MAKE IT HAPPEN


Trots op onze partners samen bereiken we meer

RIJKS MUsEUM FOUNDEr

HOOFDsPONsOrEN


5

DE WINNAARS CATEGORIEËN

SPECIALISMEN

Cultuur & Entertainment

PR

Goud: Philips x Rijksmuseum: Nachtwacht on Tour

Goud: KiKa Berentribune

Eervolle vermelding: Dutch Dance Quiz x Nationale-Nederlanden

Businesscase

ING Koningsdagconcert

Goud: Droomparken & Feyenoord

Sport

Innovatie

Goud: Droomparken & Feyenoord

Goud: NN Running Day

Zilver: PSV & Brainport Eindhoven Brons: Univé en Alternatieve Vierdaagse

Creativiteit

Brons: NN Running Day

Goud: KiKa Berentribune

Maatschappij

Sponsorplatform

Goud: KiKa Berentribune

Goud: Dutch Dance Quiz x Nationale-Nederlanden

Zilver: McDonald’s en McNificents

Eervolle vermelding: ABN AMRO ‘De Inhaalslag’

Brons: Rabo ClubSupport Smart Budget: Online Gastles Media Eervolle vermelding: EasyToys en FC Emmen

Langlopende Sponsorships: Vrienden van Amstel LIVE Sponsor Personality van het Jaar: Arno de Jong (Nederlandse Loterij)

Aan dit nummer werkten mee Karlijn de Jonge Ad Maatjens Michel van Troost Vormgeving/dtp pageturner.design Druk PreVision, Eindhoven

Sales Wendy Coppers wendy.coppers@sportsmedia.nl Traffic Lotte Kuhnen Redactieadres Arko Sports Media Wiersedreef 7 3433 ZX Nieuwegein info@sportsmedia.nl

© 2021 Stichting SponsorRingen/Sponsorreport Niets uit deze uitgave mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in een geautomatiseerd gegevensbestand of openbaar gemaakt in enige vorm of op enige wijze, hetzij elektronisch, mechanisch, in fotokopie of anderszins gereproduceerd door middel van boekdruk, foto-offset, fotokopie, microfilm of welke andere me­tho­de dan ook, zonder schriftelijke toestemming van de uitgever.

SPONSORRINGEN

De SponsorRingen Special 2020 is een uitgave van de Stichting SponsorRingen in samenwerking met Sponsorreport. De juryrapporten staan onder redactionele verantwoordelijkheid van de Stichting SponsorRingen.

2020

COLOFON


We houden allemaal van Oranje Daarom verbindt kpn Nederland met voetbal. Het zit in onze cultuur en onze geschiedenis. Het is de populairste sport van het land. kpn steunt het Nederlandse voetbal in de volle breedte, van het amateurvoetbal tot de Leeuwinnen, de eDivisie, als hoofdsponsor van de Eredivisie én natuurlijk Oranje! Wij verbinden fans middels technologie met hun idolen.

kpn. Het netwerk van het Nederlandse voetbal.


7

VAN KLASSIEK NAAR COVID

A

ls hoofdjury van de Sponsor-

KiKaberen op de tribune haalden zelfs CNN. Alle

Ringen keken we dit jaar

beren waren in een mum van tijd uitverkocht. Een

meer dan ooit reikhalzend uit

geweldige combinatie van energie en creativiteit

naar het bestuderen en

van de vier partners, waarbij een gunfactor

beoordelen van de ingezon-

gecombineerd werd met een funfactor. Dé ingre-

den cases. We hadden im-

diënten voor een groot succes en daarmee voor

mers een jaar overgeslagen,

ons een zeer terechte winnaar in de categorie

zo leek het. Wat heeft er wél kunnen plaatsvinden

Maatschappelijk, en – zoals inmiddels blijkt – ook

en hoe creatief is iedereen geweest? Wie heeft on-

bij twee specialismen.

danks de COVID-19-maatregelen nog een mooie

Bij Maatschappij ontstonden er ook interes-

case kunnen bouwen?

sante discussies over de impact van de cases. Om die cases nog beter te kunnen beoordelen,

Vanwege corona beleefden we alle presentaties

pleiten wij ervoor dat in de caseformulieren in die

digitaal, maar dat deed geen afbreuk aan de kwa-

categorie expliciet wordt gevraagd hoe groot de

liteit van de presentaties. Voor de hoofdjury waren

maatschappelijke impact is die een case heeft

de beste presentaties wel die waar de sponsor

gerealiseerd.

en de gesponsorde beiden presenteerden. Op die momenten kwam de samenwerking letterlijk tot leven en konden ook de beste antwoorden op de vragen gegeven worden. Wat ons betreft een sterke aanbeveling voor aanstaande genomineerden om toch vooral gezamenlijk de casepresentatie te geven. We zagen dat de COVID-19-maatregelen gelukkig

JE ZOU HET KLASSIEKE SPONSORCASES KUNNEN NOEMEN, MAAR DAT DOET NIETS AF AAN DE CREATIVITEIT EN DE EFFECTIVITEIT VAN DE CASES In Cultuur en Entertaiment was de samenwerking

bijna een voordeel kunnen noemen. Of beter

van Philips en Rijksmuseum een case met even-

gezegd: er werd succesvol en creatief van een

eens een bijzonder maatschappelijk karakter en

nood een deugd gemaakt. De KiKa Berentribu-

helemaal inspelend op deze coronatijd. De case

ne-case in de categorie Maatschappelijk is daar

stak ver boven de andere inzendingen in deze

een prachtig voorbeeld van. Daar waar MSD en

categorie uit, waardoor de jury alleen deze case in

Stichting KiKa eerst voor een reuzevraagstuk

deze categorie heeft bekroond.

stonden hoe te werven in een lockdown, zorgde een unieke samenwerking van vier partijen (MSD,

In de gesprekken met de vakjury-voorzitters is

sc Heerenveen, Stichting KiKa en Joe Public) voor

nogmaals besproken dat, voordat de beoorde-

een perfecte case en resultaat. De beelden van de

lingen plaatsvinden, gecheckt moet worden of

SPONSORRINGEN

Voor sommige cases zou je de maatregelen zelfs

2020

niet alles hebben beperkt of onmogelijk gemaakt.9

cases wel in de juiste categorie zijn ingediend. Dat voorkomt teleurstellingen achteraf. De geweldig mooie samenwerking van EasyToys met FC Emmen is een prachtige case, met ook een ongekende spin-off in de nationale én internationale media. De case kon echter niet door de hoofdjury

DE COVID-19-MAATREGELEN LOKTEN NATUURLIJK VEEL DIGITALE CREATIVITEIT UIT

beoordeeld worden in de categorie Media waarin hij door de vakjury was voorgedragen omdat er niet aantoonbaar een mediapartner in de case is

plezier zorgden. Zeker in een tijd waarin samen

opgenomen. Daarom bleef het bij een speciale

sporten niet mogelijk is.

vermelding. Het was voor ons als hoofdjury de laatste keer. In de categorie Sport gaan de gouden en de

Graag bedank ik de mede-juryleden Menno

zilveren SponsorRing naar cases die shirtreclame

Geelen, Joris Aperghis, Remco Marinus en Dorkas

betreffen. Je zou het klassieke sponsorcases

Koenen voor de leuke en professionele samen-

kunnen noemen, maar dat doet niets af aan

werking waar geen discussie werd gemeden en

de creativiteit en de effectiviteit van de cases.

er toch altijd mooie winnaars werden verkozen. Ik

Daarmee zijn Droomparken & Feyenoord en

kan er hier niet omheen dat we allen de inbreng

Brainport Eindhoven & PSV prachtige winnaars.

van Erik Romijn uit het bestuur van de Sponsor-

De COVID-19-maatregelen lokten natuurlijk veel

Ringen node hebben gemist. Zijn vrolijkheid en

digitale creativiteit uit. Originele voorbeelden daar-

aanstekelijke enthousiasme voor het vak was de

van zijn NN Running Day en de Univé Alternatieve

afgelopen jaren een ware aanvulling. Cathelijne Broers

veel Nederlanders (en buitenlanders) voor groot

voorzitter hoofdjury

SPONSORRINGEN

in heel korte tijd ontwikkeld werden en voor heel

2020

Wandelvierdaagse. Mooi om te zien dat die casesImre van Leeuwen

11

“MOOI OM TE ZIEN HOE SNEL ONS WERELDJE KAN SCHAKELEN”

IN EEN JAAR DAT VOOR IEDEREEN ANDERS IS VERLOPEN DAN VOORAF GEDACHT, HEEFT OOK SPONSORING EN DE SPONSORRINGEN DE IMPACT VAN DE CORONAPANDEMIE ONDERVONDEN. NA DE EERSTE TWIJFEL OF HET WEL MOGELIJK WAS OM DE SPONSORRINGEN UIT TE REIKEN IN ZO’N BIZAR JAAR MET EEN DERGELIJKE IMPACT, HEEFT HET BESTUUR UITEINDELIJK TOCH BESLOTEN OM DE MOOISTE SPONSORCASES VAN DIT JAAR TE VERZAMELEN EN EEN ONLINE UITREIKING TE LATEN PLAATSVINDEN. MET DE VERSCHUIVING NAAR MAART 2021 KON BOVENDIEN EEN AANTAL GEPLANDE VERANDERINGEN SNELLER WORDEN DOORGEVOERD. “Onze eerste reactie na de afgelasting van alle grote evene-

SPECIALISMEN

menten, sportwedstrijden en festivals en de sluiting van musea

Doordat de uitreiking van de SponsorRingen naar maart 2021

en podia en de gevolgen die dat alles had voor onze branche,

werd verschoven, kon het bestuur een aantal vernieuwingen

was dat het niet gepast zou zijn om in zo’n jaar prijzen uit te

doorvoeren dat eigenlijk pas voor een jaar later bedoeld was.

reiken”, zegt Imre van Leeuwen, bestuursvoorzitter van de

Zo loopt het SponsorRing-jaar nu gelijk met een kalenderjaar.

stichting SponsorRingen. “Maar toen de eerste, voor velen zeer

Inhoudelijk is een van de belangrijkste veranderingen de aan-

impactvolle schok voorbij was, zagen we ook volop creatieve

vulling van de prijs met vijf specialismen waarin een Gouden

en innovatieve alternatieven. Projecten waarbij sponsors en

SponsorRing kan worden gewonnen: pr/inhaker, businesscase,

gesponsorden afgelopen jaar toch meerwaarde konden bieden

sponsorplatform, innovatie en creativiteit. Bovendien werden

aan elkaar en aan hun fans en consumenten. Het is mooi om

de categorieën Kunst & Cultuur en Entertainment & Events

te zien hoe snel onze wereld kan schakelen en van schijnbaar

samengevoegd tot één categorie. Daarnaast zijn de huisstijl

onmogelijkheden toch mooie, opvallende én succesvolle cases

en de uitstraling veranderd en is de stichting overgestapt naar

neer kan zetten, vaak met maatschappelijke impact en inspe-

Arko Sports Media voor het secretariaat en alle coördinatie

lend op de gevolgen van corona op de maatschappij.”

rondom de uitreiking van de prijs. “Wat dat betreft denk ik dat we ook als bestuur niet hebben stilgezeten afgelopen jaar. Er is veel gebeurd rondom de prijs”, aldus Van Leeuwen.

59 CASES Ondanks dat de periode om in te zenden kort was, werden in totaal toch 59 cases aangemeld. Van Leeuwen is heel tevreden over dat aantal. Zeker omdat uit de inzendingen blijkt dat er goed gereageerd is op de toevoeging van de specialismen. “Het idee achter die met een specifieke doelstelling zijn aangegaan. Dan gaat het vaak ook over cases met wat kleinere budgetten die niet helemaal 360 graden rond zijn, in tegenstelling tot de grotere partnerships die vaak veel verschillende vormen van activatie hebben.” Samen met de verschillende specialisme-jury’s zal hetOP bestuur VERVOLG PAG 13

2020

de specialismen is dat we ook de partnerships willen waarderen

SPONSORRINGEN

“DIT JAAR IS ER EEN AANTAL SCHERPE KEUZES GEMAAKT DOOR DE HOOFDJURY”


Wat was het een mooi ING Koningsdagconcert in het Rijksmuseum

We zijn al meer dan 15 jaar trotse hoofdsponsor van het Rijksmuseum. Met onze bijzondere initiatieven zoals het online Koningsdagconcert, willen we iedereen inspireren. Zoals artiesten doen met hun muziek of kunstenaars met hun werken. En ook nu willen we blijven inspireren, bijvoorbeeld met een online rondleiding over de Eregalerij. Ga naar ing.nl/rijksmuseum


13

hoofdjury staan. Die discussies hebben altijd een mooie dynamiek. Dit jaar is er een aantal scherpe keuzes gemaakt door de hoofdjury, maar die worden gedragen door zowel de hoofd- als de vakjury.” De impact van corona op de evenementen, de sport, cultuur en daarmee ook op de sponsorwereld, was natuurlijk enorm groot. Maar ook op persoonlijk vlak werd het bestuur zwaar geraakt door het herseninfarct van bestuurslid Erik Romijn. “Wat er gebeurd is, is natuurlijk allereerst voor zijn familie, vrienden/ naasten en House of Sports-collega’s heel zwaar. Maar ook als bestuur hebben we afgelopen maanden zijn bevlogenheid, kennis en inzet voor de SponsorRingen enorm moeten missen. Het heeft ons als mens en als bestuur enorm geraakt. We hopen dat, na zo’n zware attaque, zijn herstel voorspoedig zal verlopen.” het proces rondom de specialismen goed gaan evalueren en

VRIENDEN

kijken of dat wat men vooraf verwacht had inderdaad is uitge-

Voor de uitreiking is al in een vroeg stadium gekozen om

komen. Van Leeuwen: “Dan kan het gaan om het toevoegen

die volledig online te doen. Mochten er versoepelingen zijn,

van nieuwe specialismen of het laten vervallen van een van de

dan zou het bestuur kijken wat er wel extra kon. Het bestuur

huidige. Ook moeten we kijken of de doelstelling om specifie-

wilde sowieso niet de randjes opzoeken van wat er wel en niet

kere cases aan bod te laten komen voldoende gerealiseerd is.

mogelijk was bij de uitreiking. Om zo veel mogelijk mensen de

Misschien dat we daarvoor naar een andere omschrijving van

uitreiking te laten bijwonen, werd wel gekozen om de uitreiking

de specialisme moeten of een andere manier van beoordelen.

voor iedereen gratis te maken.

Zo’n evaluatie is logisch na de eerste keer dat je zoiets nieuws

Van Leeuwen: “Afgelopen jaar hebben we geen beroep gedaan

introduceert.”

op de vrienden en hun bijdrage doorgeschoven naar 2021. drinken en veel netwerkmogelijkheden waar de vrienden gratis

Van Leeuwen vindt het jammer dat het aantal inzendingen

naartoe kunnen en anderen kaarten voor moeten kopen. We

in de categorie Media zo klein was dat de vakjury daar geen

hebben besloten om de online awardshow voor iedereen gratis

overwogen keuze kon maken en daarom geen genomineerden

te maken en daarmee hopelijk zo veel mogelijk bezoekers te

kon aanwijzen. Met onder andere Ruud de Langen als nieuw

krijgen. Het bestuur zoekt ook nog naar de mogelijkheid om

bestuurslid hoopt het bestuur komende jaren weer wat meer

de uitreiking uitgesteld te kijken of een highlights-programma

aandacht te krijgen voor de SponsorRing van de partijen in het

online te zetten.”

domein Media. “Het verleden heeft in ieder geval heel mooie

Van Leeuwen vindt het vanzelfsprekend jammer dat na het

winnaars opgeleverd in deze categorie.”

succesvolle bezoek aan de Vrienden van Amstel LIVE in januari

“Als bestuur ben je verantwoordelijk of het proces rondom de

2020, de overige aangekondigde behind the scenes-bezoeken

jurering goed verloopt”, vervolgt Van Leeuwen. “Wij bemoeien

en het traditionele Vrienden-diner vanwege corona niet konden

ons niet inhoudelijk met de afwegingen en keuzes van de

doorgaan. “Nagenoeg alle vrienden zijn ons blijven ondersteu-

vakjury en de hoofdjury. Natuurlijk hoop je als bestuur voor het

nen. Daar zijn wij ze als bestuur natuurlijk erg dankbaar voor.

vak dat er in alle categorieën drie mooie cases genomineerd

We kijken er enorm naar uit om iedereen straks weer echt te

worden, maar de hoofdjury heeft de bevoegdheid om anders te

ontmoetten en daarmee ook onze netwerkfunctie weer beter in

beslissen. Wij gaan ook niet in de discussies tussen vakjury en

te kunnen vullen.”

SPONSORRINGEN

JURYPROCES

2020

Normaal is er natuurlijk een grote live-awardshow met eten en


14 SPORT

goud

DROOMPARKEN EN FEYENOORD CASE Droomparken, actief in verhuur en verkoop van vakantiehuizen, tekende in 2019 een tweejarig hoofdsponsorcontract met Feyenoord. Doelstelling is het vergroten van de naamsbekendheid van Droomparken en het stimuleren van de verkoop en verhuur van vakantiehuizen. Droomparken staat op het shirt van de club en heeft inmiddels een viertal videocampagnes geproduceerd waarbij creativiteit en (kleedkamer)humor centraal staan. Onder andere Feyenoord-iconen Jan Boskamp en John de Wolf spelen de hoofdrol. Ook (oud-)spelers en stafleden van Feyenoord zetten zich in om een unieke Feyenoord/Droomparken-beleving te creëren voor Feyenoord-supporters. Belevingen die passen bij een vakantie op Droomparken. Na de overname door EuroParcs verlengde Droomparken onlangs het hoofdpartnership met nog een seizoen.

ACHTERGROND EN STRATEGIE Droomparken wil mensen een onvergetelijke vakantiebeleving bieden met een hoog serviceniveau. Om in deze behoefte te voorzien, ontwikkelt Droomparken al bijna twintig jaar recreatieparken op aantrekkelijke plekken in Nederland die dienen als ideale uitgangspunt voor mensen die willen genieten van cultuur, historie of rust. Betrouwbaarheid en gevoelsbeleving zijn voor Droomparken daarbij belangrijke pijlers. De merkstrategie is erop gericht om Droomparken neer te zetten als een ideale omgeving om lekker weg te zijn. Om deze merkbelofte bekend te maken aan heel Nederland, is de 2020

zoeken met verschillende marketing- en activatieplatformen.

SPONSORRINGEN

marketingstrategie van Droomparken om samenwerkingen te

gische pijler in deze strategie, waarmee via de Feyenoord-ach-

Het hoofdpartnership met Feyenoord is een belangrijke strateterban op jaarbasis 11,3 miljoen mensen worden bereikt. Het


15

Vanuit de sympathieke themacampagnes is toegewerkt naar een conversiestrategie (retargeting, lead- en fanbasemarketing en gesegmenteerde mailings op basis van dataprofielen) om Feyenoord-liefhebbers te verleipartnership speelt een centrale rol in de marketing- en sales-

den een vakantiehuis te huren of te kopen.

activiteiten. De marketing- en salesafdeling is daarom ook volle-

De vijftien vakantieparken hebben als hospitality hun relaties

dig betrokken bij de activatiestrategie van het hoofdpartnership,

en eigenaren van vakantiehuizen uitgenodigd voor de thuiswed-

net als de teams van de vijftien vakantieparken in Nederland.

strijden van Feyenoord in De Kuip.

Het partnership met Feyenoord zorgt ervoor dat Droomparken de mogelijkheid krijgt om Feyenoord-fans unieke belevenissen

RESULTATEN

aan te bieden waarmee de naamsbekendheid en merksympathie

De multimedia-inzet rondom deze campagnes via het marke-

een boost krijgen. Aansluitend kan er een uitgekiende datamar-

tingplatform Feyenoord en haar mediapartners (Veronica Inside

ketingstrategie op losgelaten worden waarmee leads worden

en DPG Media (AD)) heeft ervoor gezorgd dat Droomparken

opgehaald ten behoeve van de verhuur en verkoop van vakantie-

onder de aandacht is gebracht bij een miljoenenpubliek. Samen

huizen.

met de brede zichtbaarheid van het Droomparkenlogo op het shirt en uitingen van Feyenoord, heeft dit geleid tot een groei van

DOELSTELLINGEN

de naamsbekendheid. Zo is de bekendheid van Droomparken on-

De doelstelling van het partnership is enerzijds het vergroten

der Feyenoord-fans met 125% gegroeid. Wat betreft de conver-

van de spontane en geholpen naamsbekendheid van Droom-

sie zag Droomparken een toename in rechtstreekse boekingen

parken, sympathie en merkvoorkeur bij alle voetballiefhebbers

via internet ten opzichte van vorig jaar van ruim 56%. Rekening

(niet exclusief Feyenoord-fans) en anderzijds het stimuleren

houdende met een autonome groei van 25%, kan geconcludeerd

van de verhuur en verkoop van vakantieaccommodaties op de

worden dat een groot gedeelte te herleiden is door de bekend-

vijftien vakantieparken in Nederland.

heid rond Feyenoord. Feyenoord-liefhebbers kochten vijftig vakantieaccommodaties

ACTIVATIE

bij Droomparken.

De campagne werd gevoerd over twee assen: één as geba-

De sympathieke campagnes gecombineerd met de data- en

seerd op sympathie en één as die meer gericht is op conversie.

conversiestrategie, is een succesvolle businesscase voor

In het begin lag de nadruk op de sympathielijn. Daarom is geko-

Droomparken. Mede daardoor is het hoofdpartnership met nog

zen voor Jan Boskamp als campagne-ambassadeur, die zowel

een jaar verlengd.

VOLGENS DE HOOFDJURY

in de hoofdrol, zoals de ‘Lappie John?’-lanceringsvideo, waarbij

Droomparken en Feyenoord laten zien hoe een voetbalplatform

Boskamp het Feyenoord-vakantiehuis lanceert in samenwer-

niet alleen succesvol kan zijn op merkbeleving, maar ook op

king met John de Wolf. In de kerstcommercial die volgde, ging

commercieel en salesgebied. Als je kijkt waar het in de oor-

Boskamp verkleed als kerstman cadeaus bij de Feyenoord-

sprong bij sponsoring om gaat, kun je niet anders zeggen dan

selectie bezorgen: ‘Een dassie voor Dickie’. Daarna verlootte

dat dit een heel sterke case is. Sponsoring volgens het boekje.

Jan Boskamp namens Droomparken de Droomseats, waarbij

Dat een private equity fonds na de overname van Droomparken

men vanuit de lichtmast in De Kuip de klassieker Feyenoord-

besloten heeft om op basis van de cijfers en resultaten van de

Ajax kon volgen. Deze campagne was de best bekeken com-

sponsoring het sponsorship te verlengen, zegt misschien nog

merciële partnervideo op de Feyenoord-kanalen ooit.

wel het meest over de effectiviteit van deze case.

SPONSORRINGEN

breed voetbalpubliek. Via een aantal video’s met Feyenoorders

2020

Feyenoord-icoon is als mediageniek en populair onder een


16 SPORT

zilver

BRAINPORT EINDHOVEN EN PSV CASE In 2019 zijn Brainport Eindhoven en PSV een strategische samenwerking aangegaan van toonaangevende bedrijven uit de Brainport Eindhoven-regio met als doel

ACHTERGROND EN STRATEGIE Brainport Eindhoven werkt samen met het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden aan een sterke en duurzame economische regio Eindhoven. Zij helpen Brainport Eindhoven

de regio nog beter op

hierbij door organisaties,

de kaart te zetten. De

bedrijven en talenten te

samenwerkende be-

verbinden en nieuwe

drijven waarmee werd

innovaties te versnellen.

gestart zijn ASML,

Daarnaast laten ze de

High Tech Campus

wereld door internatio-

Eindhoven, Jumbo Supermarkten, Philips en VDL. Dit jaar is ook Swinkels Family Brewers (Bavaria) toegetreden tot het consortium. Het partnership wordt ingezet om de regio te promoten en te versterken en moet bijdragen aan een gezondere, aantrekkelijkere, innovatie-

nale promotie zien hoe bijzonder de regio Eindhoven is. Vanuit de waarden innovatief, verbindend en zorgzaam wil Brainport Eindhoven de reputatie en aantrekkelijkheid van de regio versterken ten einde mensen en bedrijven aan te trekken en te behouden. Op die manier moet de economische

saties leveren werk- en denkkracht waardoor het partnership

Brainport Eindhoven en PSV voor de regio worden vergroot.

letterlijk van, voor en door de bedrijven gaat leven. Doordat er

Brainport Eindhoven wordt gefinancierd door 21 gemeenten

nieuwe bedrijven in kunnen stappen, is een duurzaam partner-

en draagt financieel niet bij aan de sponsoring van PSV, terwijl

shipmodel ontstaan waarin het hogere gemeenschappelijke

de naam wél op de traditioneel duurste plek van de voetbalclub

doel en niet het eigen belang centraal staat.

prijkt: het shirt. Philips, ASML, VDL, Jumbo, Swinkels en High

2020

groei worden ondersteund en de maatschappelijke impact van

Tech Campus zorgen ervoor dat PSV minimaal de financiële

SPONSORRINGEN

vere en meer verbonden samenleving. Alle betrokken organi-

niet als een traditionele rechtenhouder, maar als gelijkwaardig

waarde van het shirt ontvangt. Tegelijkertijd gedraagt PSV zich partner binnen het consortium. PSV zet haar marketing- en


17

communicatiekracht maximaal in ten gunste van de hoofddoe-

In oktober werd door PSV in samenwerking met de partners

len van het partnership en draagt ook evenredig bij in het acti-

van Brainport Eindhoven een vitaliteitsplatform voor hun

vatiebudget. Alle bedrijven stellen mensen vanuit verschillende

medewerkers gelanceerd. Op dit platform vinden zij een serie

expertises beschikbaar welke actief meedenken en -werken op

korte video’s boordevol tips van verschillende experts op het

domeinen als trots, marketingcommunicatie, talent en vitaliteit.

gebied van voeding, beweging, ontspanning en energiemanagement.

DOELSTELLINGEN Aan de start van het partnership zijn zes hoofddoelen geformu-

RESULTATEN

leerd ten gunste van Brainport Eindhoven:

In 2020 is de naamsbekendheid van Brainport Eindhoven significant gestegen sinds een 0-meting in 2019. Bij de inwoners in

1. grotere naamsbekendheid;

de Brainport Eindhoven-regio steeg de top-of-mind-bekendheid

2. betere reputatie/inhoudelijke bekendheid;

van 27% naar 55%. Buiten de regio steeg de top-of-mind-

3. grotere trots om erbij te horen;

bekendheid van 5% naar 19%.

4. vacatures sneller en inclusiever invullen;

De inhoudelijke bekendheid van het partnership op kernwaar-

5. talent behouden en ontwikkelen;

den wordt positief beoordeeld op passendheid. Bij inwoners in

6. vitaliteit vergroten.

de Brainport Eindhoven-regio was dat voor Innovatief 86% en voor Verbindend 81%. Onder de Nederlandse bevolking waren

In het eerste partnershipsjaar lag de focus op realisatie van de

de waarden op Innovatief 73% en op Verbindend 76%.

eerste drie doelstellingen. Elke organisatie vaardigde sponsor-

Bij de inwoners van Brainport Eindhoven groeide de trots om

managers en marketing- en communicatiespecialisten af om

‘erbij te horen’ van 34% naar 43% (+7%). Bij medewerkers van

communicatie en activaties te ontwikkelen die direct bijdroe-

de partners die woonachtig zijn in de Brainport Eindhoven-

gen aan de hoofddoelen.

regio groeide dit van 51% naar 70% (+19%). Door bij alle communicatie en activaties de ruim 55.000 mede-

ACTIVATIES

werkers van de bedrijven en regionale media te betrekken, zijn

De zichtbaarheid van Brainport Eindhoven werd gerealiseerd

de resultaten op het gebied van naamsbekendheid, reputatie en

via de marketing en het mediaplatform PSV, zoals het shirt,

trots significant toegenomen.

VOLGENS DE HOOFDJURY

ven’ op het shirt vervangen door dertien tekstregels met ‘ons

PSV heeft een innovatieve haak gevonden om zich te verbinden

verhaal achter het shirt’. Het werd de langste shirtopdruk ooit.

met grote bedrijven uit de regio Eindhoven en die samen te

Spelers en oud-spelers verbonden zich door het exclusieve

brengen onder één platform. Knap om de partijen op deze ma-

shirt te tekenen en te delen via hun kanalen. www.onsverhaal-

nier bij elkaar te krijgen, waarbij doelstellingen bedrijfsoverstij-

achterhetshirt.nl.

gend zijn geworden. Met Brainport Eindhoven is qua sponso-

Gedurende de coronapandemie werd via #PSVWeStandTogether

ring een uniek concept ontstaan waarbij de gesponsorde (PSV)

door de Brainport Eindhoven-partners maatschappelijke impact

niet meer gesponsord wordt, maar daadwerkelijk gelijkwaardi-

op het gebied van betrokkenheid en vitaliteit gerealiseerd.

ge partner is geworden. In een korte tijd is veel bereikt met een

De gezamenlijke partners hebben het Partnerfonds Brainport

toch complexe samenwerking. Nu de samenwerking nog meer

Eindhoven opgericht dat het leven van kwetsbare inwoners van

buiten de regio laten groeien.

de regio duurzaam wil verbeteren.

SPONSORRINGEN

Eenmalig werd de naam ‘Metropoolregio Brainport Eindho-

2020

led-boarding en backdrops.


18 SPORT

NN RUNNING DAY

brons

CASE

Verzekeraar NN Group en sportmarketingbureau Golazo

ning Team, het eerste professionele hardloopteam ter wereld met

werken al jarenlang succesvol samen als sponsor en orga-

topatleten als Eliud Kipchoge en Abdi Nageeye.

nisator van onder andere de NN Marathon Rotterdam. Toen

Golazo is in Nederland organisator van circa zestig sportevene-

begin 2020 alle grote landelijke hardloopevenementen werden

menten voor de top- en breedtesport voor jong en oud. Het bureau

geannuleerd, presenteerden de partners op 11 oktober een

zet zich in om iedereen dertig minuten per dag in beweging te

nieuw (virtueel) hardloopevenement: NN Running Day. Met het

brengen. Golazo gelooft dat in het realiseren van een gezondere

evenement wil NN actief bijdragen aan het in beweging houden

wereld dagelijkse beweging van essentieel belang en cruciaal is.

van iedere loper tijdens corona waarbij grote hardloopevene-

Golazo en NN hebben – samen met een aantal creatieve

menten geen doorgang konden vinden. De NN Running Day

partners – met NN Running Day geprobeerd om de kracht en

stelt de deelnemers in staat een zelfgekozen loopevenement

verbinding van fysieke hardloopevenementen te vertalen naar een

op virtuele wijze, en met tailor made-audio-ondersteuning

veilige, digitale omgeving.

tijdens de run, zo natuurgetrouw mogelijk te beleven. Op die manier bracht NN Running Day de deelnemers een bijzondere

DOELSTELLINGEN

virtuele beleving van een sportevenement.

Het doel van NN Running Day is om zo veel mogelijk lopers een

ACHTERGROND EN STRATEGIE

op een veilige en gezonde manier te faciliteren. Daarnaast is

Voor NN is gezondheid van de verzekerden belangrijk. NN heeft

het onderliggende doel van NN Running Day en NN om zo veel

sinds een aantal jaren daarom de keuze gemaakt voor hardlopen

mogelijk mensen in deze uitdagende tijden op alternatieve wijze

in de volledige breedte als sponsordomein en is ‘supporter van alle

te laten deelnemen aan de grote landelijke sportevenementen

2020

hardlopers’. Ze is sponsor van vier grote hardloopevenementen in

en zo toch bekendheid te genereren voor deze evenementen en

Nederland en initiatiefnemer van activaties zoals de NN Hardloop-

het gezamenlijke sportgevoel te creëren.

SPONSORRINGEN

sportprestatie te laten leveren, en dit ook gedurende COVID-19

supporter. NN is daarnaast de drijvende kracht achter het NN Run-


19

ACTIVATIES NN Running Day bestaat uit een aantal onderdelen. Zo werd de MyTrace-belevingsapp ontwikkeld, waarmee de eerste virtuele run met beleving was geboren. Met MyTrace maken lopers tijdens NN Running Day onderdeel uit van een virtuele community met de beleving van een fysiek evenement. Alle lopers hoorden via de app soundbites van een groot evenement, inclusief startschot, audiofragmenten langs de route en een tussenstand ten opzichte van andere deelnemers in jouw wave.

RESULTATEN De NN Hardloopplanner is een online tool waarmee deelnemers

Ruim 22.000 deelnemers liepen tijdens de twee introductie-

van tevoren voor hun gewenste afstand gemakkelijk een eigen,

weekenden via de belevingsapp individuele afstanden in de

optimale route kunnen uitstippelen vanuit huis.

sfeer van de bekende Nederlandse hardloopevenementen. In

In de drie maanden voorafgaand aan de eerste editie van

totaal werd 230.374 kilometer gelopen; dat komt overeen met

NN Running Day zijn meerdere initiatieven uitgerold om zo veel

5,75 rondjes rond de aarde.

mogelijk bekendheid te creëren. Zo zijn er kernboodschappen en

Via de NN Hardloopplanner werden zo’n honderdduizend unie-

een rationale opgesteld om vanuit alle disciplines eenduidig te

ke routes gemaakt.

communiceren. Ook is een social media playbook gedistribueerd

NN Running Day realiseerde 186 mediapublicaties met een

voor alignement op de verschillende kanalen en versterking van

cumulatief bruto bereik van ruim 90 miljoen euro.

de centrale boodschap.

NN Running Day werd aangejaagd op social media via drie

Op 1 september 2020 werd NN Running Day aangekondigd met

influencersamenwerkingen met een cumulatief bruto bereik

een lanceringspersbericht en volgden drie berichten waarin hoog-

van bijna 200.000.

tepunten rondom het evenement werden gedeeld. Media werden

NN Running Day scoorde drie items op landelijke televisie in het

voortdurend ingelicht over de nieuwste ontwikkelingen. Ook is de

programma Koffietijd.

MyTrace-app exclusief gedeeld met media en influencers om met

NN Running Day wist ook buiten de landsgrenzen te inspire-

hun ervaring voorafgaand aan de run ook andere deelnemers te

ren. De NN Marathon Rotterdam was het populairste evene-

inspireren en motiveren zich in te schrijven.

ment wereldwijd en werd onder andere gelopen in Kaapstad

Daarnaast is een paid media-traject ingezet met onder andere

(Zuid-Afrika), New York City (VS), São Paulo (Brazilië) en Bang-

influencersamenwerkingen en landelijke tv-aandacht, zoals in het

kok (Thailand). Maar ook in Peking (China) en Madrid (Spanje)

tv-programma Koffietijd. Ook verleenden verschillende ambas-

en van Alvesta (Zweden) tot Benowa (Australië) waren lopers

sadeurs van het NN Running Team hun medewerking en zijn

op de been.

er video’s geproduceerd met onder andere Erben Wennemars

Organisator Golazo en hoofdsponsor NN pakten samen door

en Abdi Nageeye. Ook werd getoond hoe deelnemers zelf hun

naar aanleiding van dit succes en kondigen een nieuwe editie

NN Running Day op 11 oktober hadden beleefd. Deze User Gene-

aan van NN Running Day. Op 19 en 20 december volgde de

rated Content deelden de deelnemers met de door NN aangele-

Christmas Edition, op 9 en 10 januari de New Year’s Edition en

verde hashtags waardoor de vindbaarheid van NN Running Day

op 14 februari 2021 de Valentine’s Day Edition.

organisch groter werd. Deze strategie is ook doorvertaald naar de

De sportevenementenbranche heeft het dit jaar zwaar gehad.

persberichten, waarin voorafgaand aan de race zowel BN’ers als

Door de NN Running Day genereerden de evenementen positie-

(top)sporters aan het woord kwamen.

ve nieuwswaarde.

In alle communicatie-uitingen werd de ambitie van NN als

VOLGENS DE HOOFDJURY

Golazo.

Een sterke, innovatieve case die de claim van NN als ‘supporter van alle hardlopers’ onderstreept. Nog niet helemaal duidelijk is wat de benefits voor NN zelf zijn.

SPONSORRINGEN

NN Running Day de jarenlange samenwerking tussen NN en

2020

supporter van alle hardlopers onderstreept. Bovendien versterkt


20 SPORT

brons

DE ALTERNATIEVE VIERDAAGSE

SPONSORRINGEN

2020

CASE De Alternatieve Vierdaagse is een nieuw ontwikkel-

ná De Alternatieve Vierdaagse gebruikt kan worden

de app als alternatief voor de echte Vierdaagse in

voor een ommetje in de eigen omgeving, om te trainen

Nijmegen. De app biedt de deelnemers de mogelijkheid

of tijdens wandeltochten (als deze weer georganiseerd

overal in Nederland een eigen attractieve wandelroute

mogen worden). Tijdens de week van de Vierdaagse

naar keuze uit te stippelen. Tijdens het wandelen wordt

kregen de wandelaars relevante content voorgescho-

er genavigeerd en wordt de route bijgehouden en na af-

teld via contentactivaties van onder andere partner

loop opgeslagen. Bijkomend voordeel is dat de app ook

Univé, die de app mede mogelijk heeft gemaakt.


21

ACHTERGROND EN STRATEGIE Toen Mark Rutte op 21 april 2020 aankondigde dat er ook geen

DE GELOPEN KILOMETERS WERDEN BIJGEHOUDEN IN DE APP ZODAT HET ALTERNATIEVE ‘KRUISJE’ VERDIEND KON WORDEN

Vierdaagse kon worden gelopen vanwege de coronapandemie, werd er door de Koninklijke Wandel Bond Nederland (KWBN) en Univé, en in samenwerking met sportmarketingbureau House of Sports, direct een alternatief plan bedacht: De Alternatieve Vierdaagse. Waar normaal gesproken de Vierdaagse Nijmegen 45.000 deelnemers heeft, met ook nog duizenden wandelaars die worden uitgeloot, was het nu mogelijk dat via de innovatieve wandel-app iedereen deel kon nemen aan De Alternatieve

RESULTATEN

Vierdaagse.

De Alternatieve Vierdaagse had 20.841 deelnemers die

Deelnemers konden in de wandel-app een route vanuit huis van

82.501 wandelingen maakten met in totaal 1.331.306 gelopen

10, 20, 30, 40 of 50 kilometer uitstippelen. De gelopen kilome-

kilometers. Via de mediacampagne in de maand juli werden

ters werden bijgehouden in de app zodat het Alternatieve ‘kruis-

cumulatief 126 miljoen mensen bereikt via vierduizend berichten.

je’ verdiend kon worden. Het alom bekende en veelgebruikte

Er waren 52.000 online interacties via het platform Wandel.nl,

‘Wandelkilometerboekje’ werd daarmee digitaal. De app werd

een recordaantal voor de site.

mogelijk gemaakt door verschillende partners waaronder Univé

De Alternatieve Vierdaagse-pagina op de site van KWBN kreeg

en mediapartner DPG Media.

in juli 64.000 unieke bezoekers. De database van KWBN groeide

Als ‘supporter van sport’ is bewegen voor zorgverzekeraar

met meer dan 10.176 wandelaars met commerciële opt-in. De

Univé al jarenlang belangrijk. Sporten en bewegen vermindert

contentcampagne van Univé leverde 1,9 miljoen views, meer dan

de kans op gezondheidsklachten en houdt mensen vitaal.

415.000 uniek bereikte personen en meer dan 35.000 interacties

Bewegen wordt door Univé dan ook op verschillende manieren,

op de content. De merkvoorkeur voor Univé kreeg in de maand

lokaal en landelijk, en via verschillende sporten gestimuleerd.

juli een duidelijke boost. Op de maatschappelijke KPI’s die Univé

Univé is al zo’n tien jaar sponsor van de Nijmeegse Vierdaagse.

heeft, heeft het partnership een belangrijke bijdrage geleverd.

DOELSTELLINGEN De doelstellingen waren gericht op het werven van deelnemers en het genereren van mediabereik en views op content. De strategie om deze doelstellingen te realiseren, gebeurde via de inzet van multimedia, de ontwikkeling van relevante content en innovatie. Univé zet via het partnership in op de KPI’s merkvoorkeur, maatschappelijke impact en mensen in beweging brengen.

ACTIVATIE De activatie verliep via een uitgebreide mediacampagne in de

VOLGENS DE HOOFDJURY

dan 398 artikelen over het event. Het wandelplatform Wandel.

Deze sponsorcase is hét schoolvoorbeeld van omdenken in

nl ondersteunde het gebruik van de app. Univé deed via zijn

coronatijd. Eenvoudig, maar doeltreffend met mooie resultaten.

pay-off als Supporter van Sport een contentcampagne met

Bovendien relevant gemaakt voor een bredere doelgroep dan

dertig pre-items, zestien video’s en always on-content. Intern

van het traditionele event. De resultaten waren er overwegend

werd door Univé deelname gestimuleerd, waardoor meer dan

voor KWBN. Als sponsor had Univé nog wat meer kunnen aan-

honderd mensen daadwerkelijk wandelden. Zij liepen voor het

sluiten bij de wandelapp, bijvoorbeeld over de as van gezond-

Fonds Gehandicaptensport, waarvan Univé partner is.

heid.

SPONSORRINGEN

radio en tv. DPG Media/AD plaatste als mediapartner meer

2020

maand juli op diverse kanalen, zoals online, social kanalen,


22 CULTUUR & ENTERTAINMENT

goud

PHILIPS EN RIJKSMUSEUM: NACHTWACHT ON TOUR CASE Tijdens de Nachtwacht on Tour werden met high res-replica’s

Begin 2020 stond Philips op het punt om eenzame ouderen een

van de Nachtwacht op ware grootte verzorgings- en verpleeg-

op maat gemaakt programma aan te bieden in het Rijksmuseum.

huizen in Nederland bezocht. Op elke plek bleef het schilderij

Vanwege COVID-19 kon dit logischerwijs geen doorgang vinden.

een week staan en was er een educatief programma voor

Dit terwijl de noodzaak groter was dan ooit omdat ouderen en

bewoners. Meer dan honderd Philips-medewerkers meldden

kwetsbaren het hardst geraakt worden in deze pandemie. Men

zich aan om als vrijwilliger mee te gaan en de bewoners alles

besloot al snel: als zij niet kunnen komen, brengen wij het muse-

over het meesterwerk van Rembrandt te vertellen. Met de

um naar hen. Zo ontstond de Nachtwacht on Tour.

Nachtwacht on Tour wilde Philips zijn al meer dan twintig jaar

In november 2020 hebben Philips en Rijksmuseum hun twintig-

bestaande partnership met het Rijksmuseum activeren op een

jarige samenwerking met vijf jaar verlengd. Dit betekent dat het

manier die dicht staat bij de missie die Philips heeft.

gezondheidstechnologiebedrijf tot in ieder geval 2026 nauw bij het museum betrokken blijft als founder en innovation partner.

ACHTERGROND EN STRATEGIE De missie van Philips is ‘Improve people’s lives through

DOELSTELLINGEN

meaningful innovation’. Philips streeft ernaar om de wereld

De doelstellingen met het ‘Nachtwacht on Tour’ project waren:

gezonder en duurzamer te maken door middel van innovatie, met als doel tot 2030 het leven van 2,5 miljard mensen jaarlijks te verbeteren. Dat gebeurt enerzijds door zinvolle innovaties op het gebied van gezondheidstechnologie, maar ook door deze missie centraal te stellen in al het andere wat men doet. En dus

1. een directe positieve impuls geven aan het leven van ten minste tienduizend kwetsbaren; 2. 200.000 mensen bereiken binnen de voor Philips belangrijke doelgroep AB+/Health Care Professionals;

ook in de manier waarop Philips zijn partnerships benadert en

3. een pr-waarde genereren van 250.000 euro;

activeert. Het brand- en sponsoringteam beoordeelt (potentiële)

4. het verhogen van de sponsorbekendheid van Philips met 5%

partnerships op de mate waarin ze kunnen bijdragen aan het realiseren van de overall Philips-missie. Het partnership met het Rijksmuseum is daarin heel passend. Kunst kan een bewe-

onder doelgroep AB+/Health Care Professionals; 5. het versterken van de brand KPI’s carrying en impactful van Philips.

zen positieve impact op mensen hebben. Een van de doelen in de samenwerking met het Rijksmuseum is om de collectie aan

ACTIVATIE

een nog groter publiek te kunnen tonen.

Het project werd geactiveerd door een reeds ontwikkeld programma in het Rijksmuseum in korte tijd om te draaien naar een programma in de tehuizen.

2020

verzorgingstehuizen bezocht. Door de drie settings/replica’s

SPONSORRINGEN

Tussen juni en oktober 2020 werden de eerste 44 verpleeg- en

Eén locatie had gemiddeld 230 bewoners (exclusief verzorgers)

kon men elke week op drie verschillende plekken aanwezig zijn. waardoor 10.120 ouderen zijn bereikt.


23

In een samenwerking met HR werd een Philips volunteering

VOLGENS DE HOOFDJURY

project (waarbij alle Philips-medewerkers acht uur per jaar

Wederom weten Philips en het Rijksmuseum gezamenlijk een

onder werktijd kunnen volunteeren) geïntegreerd. Zo werden

vernieuwende activatie neer te zetten. Waardering voor de

honderd medewerkers op de been gebracht die, na een specia-

flexibiliteit van Philips om een activatie in korte tijd te kantelen

le training door het Rijksmuseum, verhalen over de Nachtwacht

en ouderen en kwetsbaren niet naar het museum te halen in

zijn gaan vertellen aan groepjes ouderen in de verpleeg- en

een tijd dat het niet mogelijk was, maar het museum naar de

verzorgingshuizen. Het health en safety team van Philips werd

verpleegtehuizen te brengen! De opvallende keuze om

nauw betrokken om te zorgen dat de medewerkers zonder

Philips-medewerkers de Nachtwacht on Tour te laten bege-

gevaar voor de bewoners en zichzelf de tehuizen konden

leiden in plaats van medewerkers van het museum, laat de

betreden. Er werd via de online kanalen van Philips een actieve

integratie van het partnership zien. Ze hebben de kunst en het

pr-strategie en een scherp getargette paid-campagne richting

Rijksmuseum verder gebracht. Een maatschappelijk en cul-

health care professionals gevoerd.

tureel relevante sponsoractivatie waar het Rijksmuseum ook

Een actieve pr-strategie met focus op een regionale pr-pitch

goed uit de verf komt.

in de regio’s waar men op dat moment aanwezig was met de Nachtwacht. In alle communicatie werd benadrukt dat dit project tot stand heeft kunnen komen door de jarenlange sponsorrelatie tussen Philips en het Rijksmuseum.

RESULTATEN Van juni tot en met oktober werden 44 verpleeg- en verzorgingstehuizen bezocht met gemiddeld 230 bewoners, in totaal 10.120 bewoners. Honderd medewerkers van Philips begeleidde als vrijwilliger de Tour. Er werd een pr-waarde gerealiseerd van meer dan

reportages gemaakt door de BBC, de ARD en Oostenrijkse tv. De sponsorbekendheid onder doelgroep AB+ is met 7% verhoogd.

SPONSORRINGEN

radiostations berichtten over de campagne. Ook werden tv-

2020

300.000 euro. Nederlandse dagbladen, nieuwswebsites, tv- en


Rabo ClubSupport Goed voor jouw club & geweldig voor de buurt

en erd voor e e in m o n e G ing!

SponsortsRchappij) maa (categorie

de coöperatieve


CULTUUR  EERVOLLE VERMELDING

25

NATIONALE-NEDERLANDEN EN DUTCH DANCE QUIZ CASE First Day of Spring nam het initiatief voor de Dutch Dance Quiz (DDQ), een combinatie van quizvragen, anekdotes, archiefbeeld, een dj-panel en pop-upmuseum en podcast. In de DDQ wordt teruggekeken op dertig jaar Nederlandse dancegeschiedenis. De quiz vond plaats op drie zaterdagavonden in oktober. Nationale-Nederlanden verbond zich al een vroeg stadium als partner aan de quiz.

ACHTERGROND EN STRATEGIE NN wil een waardevolle bijdrage leveren aan de samenlevingen waar het deel van uitmaakt; in een wereld waar ook volgende

De quiz werd geactiveerd via pr, mediapartners en de gehele

generaties een kansrijke toekomst hebben. NN ondersteunt

Nederlandse dancescene. Daarin werd NN als partner steeds

en initieert culturele projecten waarbij experiment, onderzoek

meegenomen. Talpa Network heeft als partner van DDQ een

en innovatie centraal staan. Initiatieven die bijdragen aan het

custom-made mediaplan voor NN ontwikkeld. Wekelijks werd

behoud van cultureel erfgoed.

van woensdag tot en met zaterdag een campagne gevoerd op kanalen van Talpa Network en besteedden diverse 538-dj’s

DOELSTELLINGEN

aandacht aan DDQ. Door NN werd mediabudget ingezet op

1. Het vergroten van het collectief bewustzijn over de rijke

Spotify, Juke & Radio 538 als onderdeel van het partnership.

historie van ruim dertig jaar Nederlandse dance en daarmee bijdragen aan het behoud van dit culturele erfgoed. 2. Het koppelen van positieve emoties aan het NN-merk door

RESULTATEN Het totale bereik van de Dutch Dance Quiz is 7,7 miljoen. 86%

de associatie met dancemuziek en merken/artiesten uit de

van de bereikte doelgroep is 25 tot veertig jaar. De quiz is geco-

Nederlandse dancescene.

verd door lifestyle- en muziekbladen en nationale media.

3. Het bereiken en activeren van een nieuwe doelgroep (25-

NN was 1,5 maand zichtbaar in de content. Er waren views voor

40 jaar) die via traditionele kanalen en campagnes niet

het NN-merk op verschillende dancekanalen. Op de NN-kana-

voldoende bereikt en geactiveerd wordt.

len was een ongekende 100% positieve respons.

4. Het verkrijgen en verrijken van anonieme data voor toekomstige partnerships. 5. Het testen en leren van nieuwe platforms en kanalen in de marketingmix.

VOLGENS DE HOOFDJURY Nationale-Nederlanden toont lef door te investeren in dit innovatieve en interactieve format. Het is lovenswaardig en slim om te vroeg om te zien wat het werkelijk voor NN oplevert. Daarom

Er zijn drie quizafleveringen gemaakt, festivals, labels en ar-

wil de hoofdjury, in overleg met de vakjury, NN dit jaar nog

tiesten werden inhoudelijk betrokken bij de totstandkoming en

geen SponsorRing geven voor deze case, maar een eervolle

hebben zich vervolgens ook ingezet voor de promotie van DDQ

vermelding vanwege de durf om hier in te stappen. Een case

en haar partners. In de weken van de uitzendingen is een hype

met potentie die met de puntjes op de i een winnaar voor de

gebouwd richting de zaterdagavond.

toekomst is.

SPONSORRINGEN

ACTIVATIE

2020

dance als cultureel erfgoed te benoemen. Het is nu alleen nog


…en vanaf volgend seizoen met EuroParcs!


CULTUUR  EERVOLLE VERMELDING

27

ING KONINGSDAGCONCERT CASE Nadat in maart 2020 alles in Nederland anders werd, besloot ING om van Koningsdag (27 april) toch iets bijzonders te maken met een optreden van Davina Michelle en Snelle in het Rijksmuseum: het ING Koningsdagconcert. Centraal stond hun nummer 17 miljoen mensen, een nieuwe versie van het nummer dat in 1996 gebruikt werd voor een reclame van de Postbank. Het concert werd live gehost via YouTube en was later terug te kijken. Het concert is voor ING ontwikkeld en geproduceerd door Tribe Company.

ACHTERGROND

ACTIVATIE

Alles wat ING doet, staat in het teken van de purpose van de

In korte tijd werd een activatieplan opgesteld waarbij in tien

bank ‘Empowering people to stay a step ahead in life and in

dagen tijd een groot aantal kanalen is gebruikt, zowel via pr

business’. ING wil laten zien dat het meer is dan een bank en wil

als paid media, om zo veel mogelijk mensen op de hoogte te

klanten vooruithelpen en de instrumenten geven om voorop te

brengen van het gratis concert.

lopen. Het sleutelwoord daarbij is innovatie. Daarnaast wil men klanten ook unieke ervaringen bieden. Met het ING Konings-

RESULTATEN

dagconcert vielen voor ING drie belangrijke zaken op hun plek:

De communicatie over het Koningsdagconcert resulteerden in

het ING-merk, het momentum en de media-inzet.

92 media-artikelen, allen met zeer positief sentiment.

ING is hoofdsponsor van het Rijksmuseum en samen willen zij

Er was aandacht voor het concert in RTL Boulevard (24 april én

al vijftien jaar lang kunst en geschiedenis toegankelijk maken

27 april, totaal 1,4 miljoen kijkers) en Jinek (27 april én 30 april,

voor een zo groot mogelijk publiek.

totaal 1,4 miljoen kijkers).

De klassieker 15 miljoen mensen is in 1996 geschreven door

Het Koningsdagconcert werd trending topic op Twitter, met

Jochem Fluitsma en Eric van Tijn met een tekst van Frank Pels

een hoge merkherkenning van ING. De bekendheid van ING als

voor een reclamespot voor de Postbank. Het nummer werd we-

sponsor van het Rijksmuseum nam in de week van het concert

reldberoemd in Nederland en zit sindsdien in het DNA van ING

flink toe. De content werd meer dan 5.593 keer gedeeld en

en van de Nederlanders. Davina Michelle en Snelle herschreven

genereerde zeven keer meer engagement dan normaal.

het nummer met als titel 17 miljoen mensen. Ook die versie werd een grote hit. Toen het verzoek van ING kwam voor een

VOLGENS DE HOOFDJURY

Koningsdagconcert, twijfelden de artiesten niet. ING koos voor

Zonder meer een mooi uitgevoerde activatie. Waardering voor

het gesloten Rijksmuseum als uniek decor voor het concert.

het vermogen van ING om dit zo snel te organiseren. Goede lijk is wat de doelstellingen voor ING zelf zijn en in hoeverre het

Met het ING Koningsdagconcert wilde de bank op een bij

in gezamenlijkheid met het Rijksmuseum is gedaan, behalve

ING passende manier inhaken op Koningsdag en Nederland

als podium. De hoofdjury vindt dat het daarmee te veel bij een

een hart onder de riem steken in een bizarre tijd waarin geen

one-off-event van ING is gebleven. Daarom heeft de hoofdjury

liveconcerten en museumbezoeken mogelijk waren.

besloten om de case niet met een SponsorRing te belonen.

SPONSORRINGEN

DOELSTELLING

2020

resultaten wat betreft de media-aandacht. Niet helemaal duide-


28 MAATSCHAPPIJ INTERVIEW

goud

KIKA BERENTRIBUNE BIJ SC HEERENVEEN

CASE Door de coronamaatregelen was het in 2020 voor goede doelen amper mogelijk om fondsenwervende evenementen te organiseren. De tribunes van de eredivisieclubs bleven leeg. Voor MSD Nederland biedt het de mogelijkheid om samen met sc Heerenveen en KiKa een opvallende actie te initiëren. Merkactivatiebureau Joe Public kwam met het idee om de tribunes te vullen met Kika-beren. MSD financierde 2020

tot sc Heerenveen-fans in clubshirt. Na de wedstrijd sc Hee-

SPONSORRINGEN

de 15.000 KiKa-beren, voor de gelegenheid getransformeerd

via www.kikaberenactie.nl. De totale opbrengst is ten goede

renveen-FC Emmen zijn alle beren binnen 24 uur verkocht gekomen aan KiKa.


29

ACHTERGROND EN STRATEGIE MSD ontwikkelt innovatieve behandelingen voor een betere gezondheid van mensen én dieren. De geneesmiddelenfabrikant probeert niet alleen ziektes te voorkomen, te behandelen en te genezen, maar ook de kwaliteit van leven te verbeteren. MSD richt zich op grote medische vraagstukken van deze tijd, waaronder het voorkomen en behandelen van kanker. Als het grootste geneesmiddelenbedrijf in Nederland werkt MSD aan een gezondere wereld. Deze missie uit zich ook in een bredere maatschappelijke verantwoordelijkheid binnen het bedrijf. Stichting Kinderen Kankervrij, KiKa, is een van de partners waar men al vijftien jaar mee samenwerkt. Met de KiKa Berenactie is op het juiste moment ingespeeld op het heersende sentiment: het gemis van het bijwonen van voetbalwedstrijden, de urgentie om geld in te zamelen voor het

Social video’s brengen de beren op een aandoenlijke, lichtvoeti-

goede doel en de aaibaarheid van de beren als voetbalfans.

ge manier tot leven. Als echte Heerenveen-supporters leven ze

Daarbij is optimaal gebruikgemaakt van bestaande assets en

naar te wedstrijd toe, inclusief busreis, broodje bal en borreltje

connecties: de langlopende sponsorships tussen MSD en KiKa

vooraf. Op de tribune is het beregezellig en na afloop springt

en tussen KiKa en Heerenveen en natuurlijk de KiKa-beren. Dat

een KiKa-beer uit een vliegtuig boven het stadion met een

zorgt voor relevantie en geloofwaardigheid.

cheque voor KiKa. Daarmee krijgt de actie zowel een funfactor als een gunfactor.

RESULTATEN

geven aan mensen met kanker en kinderen in het bijzonder,

Met de verkoop van 19.000 beren (15.000 + 4.000 extra toege-

die onzichtbaar zijn geweest tijdens de coronapandemie. In de

voegd) en losse donaties is een totaalbedrag van 313.649 euro

afgelopen periode zijn diagnoses niet gesteld en behandelin-

opgehaald. Een bedrag dat in geldwaarde drie keer hoger is dan

gen en nazorg uitgesteld. Genoeg aanleiding om kinderkanker

de normale bijdrage van MSD.

onder de aandacht te brengen en tegelijkertijd inkomsten voor

Een enorme free publicity voor de actie, inclusief zichtbaar-

KiKa te genereren.

heid voor MSD Nederland, met 222 publicaties op diverse

Commercieel: Stichting KiKa is qua inkomsten voor een groot

mediakanalen in Nederland met een mediawaarde van circa

deel afhankelijk van evenementen die nu niet hebben kunnen

500.000 euro. Met een totaal bereik van 1,2 miljard is de Beren-

plaatsvinden. MSD zet zich in om alsnog inkomsten te genere-

tribune de hele wereld overgegaan. Hoogtepunt is de aandacht

ren. In andere jaren wist MSD samen met haar medewerkers

voor de actie tijdens een uitzending van CNN.

een totale donatie van honderdduizend euro bijeen te krijgen

Daarnaast werd de interne trots en verbondenheid onder

door het bedrag dat medewerkers inzamelden te verdubbelen.

MSD-medewerkers vergroot.

ACTIVATIE

VOLGENS DE HOOFDJURY

Pr en social video’s spelen een belangrijke rol om de actie aan

Deze case is waanzinnig knap. Het is niet altijd even gemak-

te jagen. De actie is vooral aangejaagd via pr (met focus op

kelijk om dit soort campagnes bij voetbalclubs te doen. Het

sportzenders en -programma’s zoals Fox Sports, Studio Sport,

toont ook lef om 15.000 beren op een tribune te zetten en te

Rondo en Peptalk op Ziggo en Veronica Inside). De actie is

verwachten dat ze verkocht worden. Een actie die zijn succes

vastgelegd in een serie impactvolle campagnevideo’s die zijn

zeker ook te danken heeft aan de jarenlange samenwerking

ingesproken door de vaste stadionspeaker van sc Heerenveen.

tussen de verschillende partners, waardoor hij geloofwaardig

Deze video’s zijn gedeeld via de online en social kanalen van

en relevant is voor alle partijen en het publiek. Niet alleen het

MSD, KiKa en sc Heerenveen. Op de website kikaberenactie.nl

idee is top, maar ook de uitvoering is tot in de puntjes enorm

worden de 15.000 speciale beren verkocht.

goed verzorgd.

SPONSORRINGEN

Maatschappelijk: met een opvallende actie wil MSD aandacht

2020

DOELSTELLINGEN


30 MAATSCHAPPIJ

zilver

MCDONALD’S EN RONALD

MCDONALD KINDERFONDS:

DE MCNIFICENTS CASE Familiemerk McDonald’s steunt als oprichter en hoofdsponsor

De missie van het Ronald McDonald Kinderfonds is ‘keeping

al 35 jaar het Ronald McDonald Kinderfonds. Het Happy Meal

families close’. Zieke kinderen voelen zich beter en herstellen

is het centrale symbool voor het partnership tussen McDonald’s

sneller met ouders, broertjes en zusjes in de buurt. Het Kinder-

en het Kinderfonds. Eén keer per jaar, rond McHappy Day, zet

fonds brengt deze gezinnen bij elkaar in de Ronald McDonald

McDonald’s het Kinderfonds extra in de schijnwerpers met een

Huizen, huiskamers en vakantiehuizen. Het fonds is volledig

grote campagne. Op 27 november 2019 werden de iconische

afhankelijk van vrijwilligers, sponsors en donaties.

Happy Meal-speeltjes vervangen door de McNificents. Drie

Ouders die verblijven in een Ronald McDonald Huis, geven hun

echte superhelden, Fleur (11), Juliën (9) en Keano (11), stonden

kind dus een soort Superkracht om hun ziekte te verslaan. Met

model voor deze stoere actiepoppetjes. Zij verdienen een plek

dit beeld van Superkracht veranderde McDonald’s echte kinde-

als actiefiguur in het Happy Meal, met een eigen tekenfilm

ren in superhelden die hun ziekte verslaan: de McNificents. Drie

die hun verhaal vertelt. De actiefiguurtjes in het Happy Meal

individuele verhalen van kinderen maken de betekenis van het

maken integraal onderdeel uit van de bestaande gast-journey

Kinderfonds persoonlijk en raken daarmee meer emotioneel.

bij McDonald’s.

De kinderen en hun ouders waren volledig betrokken bij de

SPONSORRINGEN

2020

verhalen, spraken zelf hun voice-over in en kregen hun eigen

ACHTERGROND EN STRATEGIE

action-movie. Met echte verhalen als basis zorgt de fanta-

McDonald’s is het populairste familierestaurant van Nederland.

siewereld van de McNificents voor ‘narrative transportation’:

Vanuit de kernwaarde Family Togetherness wil het merk zorgen

het zorgt dat zowel houding als intenties meegenomen worden

dat families samen een leuke tijd beleven. McDonald’s is er

door de verhalende kracht.

voor families in goede tijden; het Kinderfonds is er in minder

Voor McDonald’s is aandacht vragen voor het Kinderfonds

goede tijden, als je kind (langere tijd) in het ziekenhuis moet

belangrijk. Het fonds is ook van belang om maatschappelijke

verblijven.

betrokkenheid te tonen. De lange relatie tussen McDonald’s en het Kinderfonds is een belangrijke pilaar onder het vertrouwen in het merk.


31

Het partnership met het Kinderfonds is volledig geïntegreerd

pagne op hun eigen

door structurele communicatie via Happy Meal, placemats

social media gedeeld

en collecteboxen. Daarnaast zit in elk bestuur van een Ronald

waarmee veel mensen

McDonald Huis een McDonald’s-franchisenemer; zetten leve-

werden bereikt.

ranciers van McDonald’s zich in natura of anderszins in voor

Voor de campag-

het Kinderfonds en organiseren restaurants lokaal inzamelings-

ne had elke res-

acties en werken crewleden als vrijwilliger in een huis.

taurant-crew een McHappy Day-captain.

DOELSTELLING

Middels een Face-

De bekendheid van het Kinderfonds en de verbinding met

book-groep werden

McDonald’s is al groot en komt op vele manieren terug. Het doel

nieuws, vragen en

van de McNificents-campagne lag met name in het raken van de

inspiratie gedeeld. Op McHappy Day zelf had ieder crewlid

gasten met wat het doel en belang is van het Kinderfonds en van

een McNificents T-shirt en stonden alle restaurants én huizen

het activeren van de interesse in het Kinderfonds bij meer dan

met POP-materiaal in het teken van de McNificents. Vrijwilli-

50% van campagnedoelgroep. De commerciële doelstelling is het

gers van het Kinderfonds hielpen mee in de restaurants. De

vertrouwen in het merk McDonald’s te verhogen.

drie echte McNificents werden via de rode loper onthaald en

Om de interesse te wekken en het vertrouwen te vergroten, moest

hielpen in hun McDonald’s-restaurant mee met serveren van

de communicatie impact hebben. Daarvoor moeten de spon-

Happy Meals, hetgeen voor extra earned media en ontroerende

tane herinnering en waardering minstens op het niveau van de

verhalen zorgde.

commerciële McDonald’s-reclames liggen. Daarnaast was het de ambitie om het landelijke nieuws (tv) te halen met de campagne.

RESULTATEN De interesse die gewekt werd in het Kinderfonds bedroeg 58%.

ACTIVATIE

De bekendheid steeg naar 88%. De donaties aan het Kinder-

Het hele jaar door wordt de samenwerking tussen McDonald’s

fonds zijn in december 2019 met een factor vijf gestegen ten

en het Kinderfonds geladen en geactiveerd. Op elk Happy Meal

opzichte van andere decembermaanden.

komt de boodschap van het Kinderfonds terug en van elk Happy

De spontane reclameherinnering zat ruim boven de herinnering

Meal gaat een donatie naar het Kinderfonds.

van andere McDonald’s-Campagnes, zoals de Cadeau Kalender

Voor de McNificents op McHappy Day werd een campagne

of Maestro Truffel. Ook de waardering was duidelijk hoger dan

ingezet op een brede doelgroep, relevant voor zowel McDonald’s

het niveau van de McDonald’s-campagnes.

als voor de doelgroepverbreding die het Kinderfonds zoekt. Een

Boodschappen als ‘Ouders kunnen bij hun zieke kinderen zijn,

gefaseerde campagneopbouw en pr-strategie, met aandacht

dankzij het Ronald McDonald Kinderfonds’ en ‘McDonald’s

voor paid, earned en owned media, leidden naar de climax

steunt het Ronald McDonald Kinderfonds door bij elk verkocht

op McHappy Day in alle restaurants, waar iedere gast van

Happy Meal een donatie te doen’ scoorden hoog op effect.

McDonald’s de McNificents in een Happy Meal kreeg. De kroon op het werk was het item ’s avonds in Het Jeugdjournaal. De campagne werd afgetrapt met de overhandiging van het eer-

VOLGENS DE HOOFDJURY

ste exemplaar van de actiefiguurtjes aan de drie kinderen door

Een creatieve case met een eersteklas uitvoering die

drie ambassadeurs van het Kinderfonds, met earned media als

mensen nog meer het belang van het fonds laat zien.

resultaat. Met de kinderen als hero werden met earned media in

De spannende keuze om echte kinderen te kiezen als

totaal meer dan 47 miljoen bereiksmomenten gecreëerd.

de drie McNificents voegt een bijzondere emotie toe.

Vervolgens zijn de animatiefilms en de actiefiguurtjes in mas-

Een campagne die raakt.

belangrijk is, alsmede voor het Kinderfonds om hun doelgroep te verbreden. De ambassadeurs van het Kinderfonds, Jan Versteegh, Robert ten Brink en Edwin Evers, hebben de cam-

SPONSORRINGEN

doelgroep te bereiken die zowel voor het merk McDonald’s

2020

samedia en social onder de aandacht gebracht om de brede


32 MAATSCHAPPIJ

brons

RABO CLUBSUPPORT CASE

Rabo ClubSupport is de naam van alle activiteiten die

Rabobank heeft als missie ‘Growing a better world together’.

Rabobank onderneemt om verenigingen in sport en cultuur te

In 2020 werd onder de naam Rabo ClubSupport (de nieuwe

helpen. Met de Rabo ClubSupport-campagne in 2020, waarin

‘kapstok’ voor alle activiteiten van Rabobank voor clubs en

sponsoring centraal stond, wordt duidelijk wat Rabobank

stichtingen in sport en cultuur) de campagne groter dan ooit

allemaal doet voor het Nederlandse verenigingsleven. Niet

ingezet om dit thema en de missie en visie van de Rabobank

alleen met geld, maar ook met kennis, netwerk en andere

te laden. Er ontstond een geïntegreerde merkcampagne waar

middelen. De campagne vond plaats van september tot en met

ledenwerving, (lokale) sponsoring, winstdeling en verenigings-

november, waarbij als muziek het bekende openingsnummer

ondersteuning voor het eerst samenkwamen.

van de tv-serie Cheers (Where everybody knows your name) werd gebruikt. Rabobank-leden konden stemmen op een vereniging.

DOELSTELLINGEN

In de campagne werd in meerdere fases opgeroepen om mee

De Rabo ClubSupport-campagne moet Rabobank neerzetten

te doen (clubs), stemmen te werven van Rabobank-leden en

als coöperatie, onderscheidend in het doen en laten van andere

Rabobank-lid te worden en te stemmen. Zowel bij de oproep

bedrijven in Nederland. De campagne moet de claim verster-

(verenigingen), als bij het stemmen als bij de uitreiking is het

ken van Rabobank als dé verengingspartner van Nederland.

complete Rabobank-netwerk geactiveerd. Alle lokale Raboban-

Bovendien moet de campagne een bijdrage leveren aan de

ken hebben online en fysiek (drive thru) de uitreikingen aan de

hoogste KPI van de Rabobank (positive influence on society).

meer dan 30.000 clubs verzorgd.

De campagne moet daarnaast nieuwe Rabobank-leden opleveren. Doel van de campagne was om minimaal 300.000 leden te

ACHTERGROND EN STRATEGIE

laten stemmen op een vereniging.

Voor Rabobank begint de transitie naar een betere wereld klein:

Het aantal deelnemende clubs waarop gestemd kon worden,

in je eigen dorp, wijk of gewoon bij je vereniging. Het is een plek

moest minimaal 30.000 zijn.

waar je plezier hebt, met elkaar, en waar je kunt doen wat je

Er moesten minstens 50.000 nieuwe Rabobank-leden worden

leuk vindt. Volgens Rabobank is het verenigingsleven in Neder-

geworven.

land ons grootste sociale netwerk en onmisbaar. De vereniging Er werd door Rabobank een 360 graden-campagne ontwik-

de verenigingen in de lokale omgeving door het vergroten van

keld om de nieuwe naam ‘Rabo ClubSupport’ en de daaronder

zelfredzaamheid en maatschappelijke betrokkenheid van sport-

liggende sponsoring van de Rabobank te activeren. In de

en cultuurverenigingen.

campagne werden herkenbare beelden getoond van verenigin-

Als coöperatieve bank is Rabobank van oudsher ook een soort

gen en de uitdagingen die ze hebben. Alle mogelijke kanalen

vereniging. Verenigen zit Rabobank dan ook als geen ander in

zijn ingezet, zoals tv, radio, online, print, dagbladen en fysieke

het bloed en in het DNA. Rabobank wil het belang van vereni-

uitreikingsevents.

2020

ACTIVATIE

del. Rabobank zet in op het verstevigen van het fundament van

gen voor de samenleving duidelijk maken en eist daarmee

SPONSORRINGEN

is als het cement van onze samenleving een cruciaal bindmid-

communicatie.

het domein van verenigen op via positionering, sponsoring en


33

De sponsoring onder de noemer Rabo ClubSupport is het hele

VOLGENS DE HOOFDJURY

jaar geactiveerd. Met een-op-eenbegeleiding, workshops, mas-

Een indrukwekkende case die aansluit op de maatschappelijke

terclasses, webinars, verkiezingen en campagnes is deze naam

uitdagingen die er zijn voor verenigingen in coronatijd. Een

en de aanpak geladen. Landelijke oproepen gecombineerd met

case die de sponsoractiviteiten van Rabobank mooi verweeft

lokaal gemaakte content (onder andere met DPG Media) hebben

met merkactivatie waardoor er één campagne ontstaat en

geleid tot een duidelijke boodschap gedurende de

de hoofdader van de bedrijfsvoering van de bank laat zien. De

maanden september tot en met november.

jury maakt complimenten voor de inspanningen die Rabobank

Voor de campagne werd het bekende

levert in de bewijslast en in het inzichtelijk maken van de speci-

openingsnummer van de tv-serie Cheers

fieke bijdrage die de campagne heeft op de KPI’s van de bank.

gebruikt en opnieuw ingezongen door Sophia

Wat de maatschappelijke impact voor de verenigingen is, kan

Kruithof.

nog explicieter worden getoond.

Alle afdelingen en alle lokale Rabobanken werden betrokken bij deze campagne. Rabobank-medewerkers zijn met diverse interne campagnes vroegtijdig betrokken en opgeroepen om clubs te laten deelnemen. Daarnaast zijn alle lokale Rabobanken, hun medewerkers en hun leden opgeroepen om van deze campagne een succes te maken. Alle banken deden mee en hebben een lokale uitreiking georganiseerd. Het oude Cheers-nummer is bij veel van de personeelsbijeenkomsten gebruikt. Sophia Kruithof heeft bij alle interne bijeenkomsten (digitaal) live opgetreden.

RESULTATEN • De KPI ‘positive influence on society’ groeide met bijna 10%. • Het aantal deelnemende clubs bedroeg 30.310.

• De uitreikingen met gepersonaliseerde films en drivethru-varianten bij 87 banken door heel Nederland, werd hoog gewaardeerd.

SPONSORRINGEN

• Er werden 169.000 nieuwe Rabobank-leden geworven.

2020

• In totaal waren er 460.000 stemmende leden (uniek).


WE ADD

SportVibes is the fan engagement company in sports.

SportVibes.nl

Als engagement marketing company in sports zijn we gespecialiseerd in sponsorship activatie & management, event productie en content- en eventmarketing. We creëren on- en offline experiences in de ‘new age of sports’ om merken, fans en sport met elkaar te verbinden. Adding excitement, one play or full journey.


MEDIA  EERVOLLE VERMELDING

35

EASYTOYS EN FC EMMEN CASE EasyToys, een bedrijf in erotische artikelen, werd in septem-

Dat EasyToys besloot de ruimte op de jeugdshirts te doneren

ber 2020 voor drie jaar hoofdsponsor van eredivisionist FC Em-

aan WILDLANDS in Emmen, leverde ook veel media-aandacht

men. De KNVB verbood echter de sponsoring op basis van een

op, onder andere in het Jeugdjournaal. De gesprekken over de

artikel uit het sponsorreglement, waarin staat dat een sponsor

activatie van de samenwerking zijn nog gaande.

niet in strijd mag zijn ‘met de goede smaak of het fatsoen’. Na de vele (media)ophef die het verbod veroorzaakte, besloot de

RESULTAAT

KNVB de sponsoring toch, vooralsnog voor één seizoen, goed

Het belangrijkste resultaat was niet in de doelstellingen mee-

te keuren.

genomen. Doordat de KNVB in eerste instantie niet akkoord ging met EasyToys als shirtsponsor, werd de discussie openlijk

ACHTERGROND

en in de media gevoerd. De sponsoring door

De marketingstrategie van EasyToys vindt vooral online plaats.

EasyToys beheerste een aantal weken

Door de beperkingen om als erotiekgroothandel online te

het nieuws. Normaal gesproken zou

adverteren, zoekt EasyToys ook samenwerkingen met partners

EasyToys niet zomaar in kranten

die het merk via andere platformen kunnen versterken. Daarbij

komen als Het Parool en het

wordt geprobeerd taboes te doorbreken. Vlak voor de start van

NRC of besproken worden

het nieuwe seizoen van 2020 werd EasyToys benaderd door

bij Jinek. De sponsoring

FC Emmen. Mede door het succes dat men had met online

werd zelfs wereldnieuws.

verkoop tijdens de coronaperiode, zag men de sponsoring van

De naamsbekendheid

FC Emmen als een mooie uitdaging wat betreft de branding

van EasyToys en de

van het merk, terwijl men de club financieel kon ondersteunen.

traffic naar de siteshop

De shirtsponsoring van FC Emmen bood bovendien een kans

van EasyToys, nam na

een nieuwe doelgroep te bereiken via de sport.

de bekendmaking van de sponsoring en de me-

DOELSTELLINGEN

dia-aandacht exceptioneel

EasyToys wil bij een breder publiek meer awareness creëren

toe. De groei lijkt na een aantal

rondom het merk, zodat men bij de gedachte aan seksspeel-

maanden structureel.

tjes direct aan EasyToys denkt. Als e-commerce business

De koppeling van EasyToys als spon-

wil men ook de verbinding offline zoeken. De belangrijkste

sor van FC Emmen is nu al een van de

doelstellingen liggen daarbij op het gebied van marketing en

meest gemaakte verbindingen in de eredivisie.

maatschappij. Op maatschappelijk vlak heeft EasyToys als doel

Een onvoorzien ‘resultaat’ is dat de Reclame Code Commissie

het gesprek rondom seks en seksualiteit te activeren. EasyToys

voortaan een uitspraak mag doen over de passendheid van een

wil een belangrijk taboe binnen relaties doorbreken door het

sponsoring in plaats van de KNVB.

gesprek te starten over onderwerpen die vaak nog ongemakkelijk zijn.

VOLGENS DE HOOFDJURY een sponsorship zulke gevolgen heeft. Het blijkt hoe enorm

Na de aandacht voor de sponsoring en het verbod door de

effectief shirtsponsoring kan zijn. Voor de jury was het alleen

KNVB in het tv-programma Veronica Inside ontstond er in heel

niet mogelijk om deze case in de categorie Media te beoorde-

Nederland commotie. EasyToys hield zichzelf afzijdig van de

len omdat, hoewel er veel media-aandacht was, er niet sprake

discussie en liet de publieke opinie spreken.

is van een bewust aangegaan mediapartnership. Gezien het succes van de case wil de hoofjury EasyToys en FC Emmen daarom een eervolle vermelding geven.

SPONSORRINGEN

ACTIVATIE

2020

Het is de droom van iedere marketeer dat het aangaan van


Daikin. Partner van heel schaatsend Nederland.


SPECIALISME BUSINESSCASE

37

goud

DROOMPARKEN EN FEYENOORD CASE

ACTIVATIE

Droomparken tekende in 2019 een tweejarig

Het partnership is geactiveerd via vier ludieke

contract als hoofdsponsor van Feyenoord.

videocampagnes. Creativiteit en (kleedka-

Het partnership biedt Droomparken

mer)humor staan centraal in deze sympa-

mogelijkheden om Feyenoord-liefheb-

thieke videoserie. Onder leiding van Feye-

bers middels branded content unieke

noord- en voetbal-icoon Jan Boskamp

belevenissen aan te bieden om de naams-

zetten verschillende (oud-)spelers en staf-

bekendheid te boosten en vervolgens van

leden van Feyenoord zich in om een unieke

social telling naar social selling te gaan. De

Feyenoord/Droomparken-beleving te creëren

businesscase met Feyenoord is erop gericht

voor fans.

om via een uitgekiende datamarketingstrategie leads (e-mailadressen) op te halen ten behoeve van

RESULTATEN

gesegmenteerde mailings die de verhuur en verkoop van vakan-

De spontane naamsbekendheid van Droomparken is met meer

tiehuizen stimuleren.

dan 300% gegroeid wanneer gevraagd wordt naar ‘een vakantiepark in Nederland’. Onder Feyenoord-fans is de groei meer

ACHTERGROND

dan 800%. De geholpen naamsbekendheid is onder Nederlan-

Droomparken wil zich neerzetten als een ideale omgeving om

ders 43,8% en onder Feyenoord-fans 61,4%.

lekker weg te zijn. Om deze merkbelofte bekend te maken aan

Via (online) campagnes werden meer dan 30.000 leads

heel Nederland, is de strategie om samenwerkingen te zoeken

gegenereerd. Er was een toename in rechtstreekse boekingen

met verschillende marketingplatformen. Nadat Droomparken

via internet ten opzichte van een jaar eerder van ruim 56%.

eerst een jaar als hoofdsponsor bij Vitesse actief was, werd

Rekening houdende met een autonome groei van 25%, kan

in 2019 de overstap gemaakt naar Feyenoord. Het hoofdpart-

geconcludeerd worden dat een groot gedeelte van de groei te

nership met Feyenoord is voor Droomparken een strategi-

herleiden is naar de bekendheid en activaties rond Feyenoord.

sche pijler, waarmee via de Feyenoord-achterban minimaal

De resultaten hebben de verwachtingen ruimschoots overtrof-

2,1 miljoen mensen worden bereikt. In oktober 2020 werd het

fen, ondanks het vroegtijdig beëindigen van het seizoen door

contract met een jaar verlengd. Vanaf het seizoen 2021/2022

COVID-19.

zal moederbedrijf EuroParcs op alle wedstrijdshirts van Feyenoord staan.

JURYRAPPORT Feyenoord impact maakt, maar de enorme groei die Feyenoord

De doelstelling van het partnership met Feyenoord is enerzijds

en Droomparken in korte tijd gezamenlijk hebben gerealiseerd,

het vergroten van de naamsbekendheid van Droomparken

is bijzonder. De merkbekendheid is fors gestegen en geduren-

en anderzijds het stimuleren van de verhuur en verkoop van

de het gehele seizoen is er door Droomparken geactiveerd,

vakantieparken op de vakantieparken in Nederland.

waarbij Droomparken zowel Feyenoord als haar supporters in het hart gesloten heeft en geweldige businessresultaten heeft bereikt.

SPONSORRINGEN

DOELSTELLING

2020

Vooraf mag men verwachten dat een shirtsponsorschap van


Univé, supporter van Sport

Univé, Supporter van Sport Als Supporter van Sport vindt Univé sporten en bewegen belangrijk. Via de winkels is Univé jaarlijks partner van circa 200 lokale, regionale en landelijke sportevenementen en -initiatieven. Tegelijkertijd is Supporter van Sport een community waarin Univé als echte Supporter van Sport laat zien wat er in het hart van de sportsamenleving gebeurt. Van topsport tot breedtesport, van verenigingen tot evenementen.


SPECIALISME SMART BUDGET

39

goud

ONLINEGASTLES CASE

ACTIVATIE

Nadat duidelijk was dat er vanwege het coronavirus voorlo-

Via de speciaal in het leven geroepen website onlinegastles.nl

pig geen fysieke evenementen meer georganiseerd konden

konden leraren hun groep aanmelden. Met meer dan 1.700

worden, kwam sportmarketingbureau SportsGen in april 2020

reacties was de respons dusdanig dat er meer gastdocenten

met een nieuw concept. Het sportmarketingbureau nodigde

moesten komen. Met behulp van onder meer Simpel.nl, dat

topsporters, acteurs en artiesten uit een online gastles te

haar gesponsorde sporters vroeg mee te doen, werd het aantal

geven voor de groepen 3 tot en met 8 van het basisonderwijs.

gastdocenten verdubbeld. Door diverse groepen samen te

OnlineGastles faciliteert kennisoverdracht. Voor gastdocenten

voegen, konden alle bijna 40.000 kinderen zonder problemen

is deelname laagdrempelig. Het initiatief werd een groot succes

op 29 april een digitale les van een van de 39 gastdocenten,

met bijna 1.600 aangemelde basisscholen en 40.000 leerlingen

onder wie Carlijn Achtereekte, Jochem Uytdehaage en Frank

‘in de klas’. OnlineGastles is ontwikkeld in samenwerking met

Lammers, volgen.

telecomprovider Simpel.

RESULTATEN Ruim 1.700 leerkrachten uit het primair onderwijs meldden zich aan, wat resulteerde in deelname van circa 40.000 leerlingen vanuit huis (in lockdown). Voor de media sprak de combinatie ‘topsporters en BN’ers als meesters en juffen’ tot de verbeelding. In diverse landelijke media en talkshows is OnlineGastles besproken, soms in aanwezigheid van een gastdocent. Er volgde brede interesse vanuit het bedrijfsleven en non-profitorganisaties om via unieke gastlessen – van bijvoorbeeld hun eigen ambassadeurs – in de schoolklas te komen. Paarse Vrijdag (COC Nederland) bracht

ACHTERGROND

op 11 december via twintig gastdocenten het thema ‘jezelf

Topsporters en bekende Nederlanders bereiken waar veel men-

kunnen zijn, dat wil toch iedereen’ naar het primair onderwijs

sen van dromen: de absolute top in hun sport of in hun vak-

in Nederland. Gemeente Amsterdam verzorgde op 14, 15 en

gebied. De unieke kennis en ervaring over de weg naar die top

16 december via OnlineGastles met Amsterdamse topsporters

staat meestal niet in studieboeken, laat staan in de onderwijs-

en prominenten uit de sportwereld online gastlessen exclusief

methoden van het primair onderwijs. Terwijl juist helden vaak

voor het Amsterdamse primair en voorgezet onderwijs en mbo.

JURYRAPPORT

is; het is ‘onverantwoord verantwoord’ studiemateriaal om van

Door slim gebruik te maken van de aantrekkingskracht van

te smullen. Het geeft het gevoel van persoonlijk contact, terwijl

topsporters en BN’ers kon met een ‘smart’ budget een enorm

soms duizenden leerlingen tegelijkertijd de online gastles vol-

waardevolle bijdrage geleverd worden aan een groot aantal

gen. De betrokkenheid van de sporters en BN’ers is tevens een

scholen en kinderen. Het vanwege corona onvermijdelijke

blijk van waardering naar het onderwijs.

digitaal onderwijs werd met de OnlineGastles voor alle kinderen inspirerend.

SPONSORRINGEN

toewijding aan het doel of de erkenning dat geluk óók belangrijk

2020

inspireren. De fijne kneepjes van het vak, de onvoorwaardelijkeSPECIALISME INNOVATIE

41

goud

NN RUNNING DAY CASE

DOELSTELLINGEN

NN Running Day is een concept waarin een innovatieve,

Het doel van NN Running Day is om, in een tijd dat hardloop-

virtuele beleving van fysieke loopevenementen centraal staat.

evenementen zijn geannuleerd, zo veel mogelijk lopers een

Deelnemers lopen een afstand van een door hen gekozen eve-

sportieve prestatie te laten leveren, waarbij veiligheid en ge-

nement. Via de belevingsapp MyTrace, de website en socialm-

zondheid voorop staan.

ediakanalen zijn zij met elkaar verbonden voor een bijzondere, digitale teamspirit. Door een eigen route te genereren met de

RESULTATEN

NN Hardloopplanner, een tool die NN met digitaal sportmar-

Ruim 22.000 deelnemers liepen tijdens de twee introductieweek-

ketingbureau TDE ontwikkelde, kon iedere deelnemer starten

enden via de innovatieve belevingsapp individuele afstanden in

vanaf en eindigen bij de eigen voordeur.

de sfeer van de bekende Nederlandse hardloopevenementen. Er werden met de NN Hardloopplanner ruim honderdduizend unieke

ACHTERGROND

routes van voordeur tot voordeur gemaakt.

NN en sportmarketingbureau Golazo werken al jarenlang

Het evenement bereikte als gevolg van een geïntegreerde commu-

succesvol samen als sponsor en organisator van verschillende

nicatiestrategie een miljoenenpubliek via media, influencers en

loopevenementen, waaronder de NN Marathon Rotterdam.

de inzet van ambassadeurs van het NN Running Team. De vele

Toen begin 2020 alle grote landelijke hardloopevenementen

positieve en spontane reacties van lopers wereldwijd onderstreep-

werden geannuleerd, werd gezocht naar een concept als

ten het innovatieve karakter van de run.

alternatief voor de afgelastingen. De partners presenteerden

NN Running Day stond ook in het teken van diversiteit. Zo deed

op 11 oktober met de NN Running Day een nieuw coronaproof

de jongste deelnemer (12) mee aan de City Run Rotterdam en vol-

hardloopevenement.

tooide de oudste deelnemer (92) de Menzis 4 Mijl van Groningen.

Ook Stichting Running Blind, een initiatief om mensen met een visuele beperking te helpen hun hardloopdoelen te laten

JURYRAPPORT

behalen en waar NN sinds 2019 sponsor van is, was vertegen-

NN maakt met deze innovatieve case haar positie als supporter

woordigd in het concept.

van hardlopend Nederland waar, zelfs in een jaar waarin hardloopevenementen niet mogelijk waren. De jury vindt het slim gevonden om zo het unieke gevoel van een hardloopdag na te bootsen. Het toont lef om het zo te doen, want virtueel met elkaar hardlopen is toch anders dan een grootschalig hardloope-

door de inzet van technologie wordt waarde toegevoegd aan een bestaande activiteit. Het integreren van het sponsorship met de Stichting Running Blind maakt de case compleet.

SPONSORRINGEN

het nabootsen van de spanning van het wedstrijdlopen. Mede

2020

vent. Het innovatieve van deze case is daarnaast gevonden in


42 SPECIALISME CREATIVITEIT EN PR/INHAKER

KIKA BERENTRIBUNE BIJ SC HEERENVEEN

goud

CASE De eredivisie mag vanwege de coronamaatregelen geen sup-

inkomsten die nodig zijn om onderzoek naar kanker te financie-

porters ontvangen en de tribunes blijven leeg. Tijdens de eredi-

ren. Geneesmiddelenbedrijf MSD loopt voorop in de strijd tegen

visiewedstrijd sc Heerenveen-FC Emmen werd de tribune van

kanker en is al vijftien jaar partner van KiKa, dat op haar beurt

het Abe Lenstra Stadion toch bezet, namelijk door 15.000 knuf-

een warme plek heeft bij eredivisionist sc Heerenveen. Samen

felberen – aangekleed als sc Heerenveen-fans – die waren

zochten club, stichting en bedrijf een alternatieve manier

geschonken door geneesmiddelenbedrijf MSD Nederland.

waarop zij – en heel Nederland – KiKa konden steunen tijdens

Na de wedstrijd werden alle beren binnen 24 uur verkocht via

corona. Samen kwamen ze op het idee om de KiKa-beer een

www.kikaberenactie.nl. Met de actie vragen Stichting Kinderen

hoofdrol te geven, immers het symbool van steun en liefde voor

Kankervrij (KiKa), de voetbalclub en MSD aandacht voor kinde-

kinderen in moeilijke tijden.

ren in Nederland die kanker hebben.

MSD heeft de eerste 15.000 beren met Heerenveen-shirt

SPONSORRINGEN

2020

gefinancierd, om KiKa op weg te helpen en een bijzondere sfeer

ACHTERGROND

in het stadion te creëren. Het aantal KiKa-beren in het stadion

Doordat traditionele sportevenementen voor het goede doel

staat symbool voor de ongeveer 15.000 kinderen in Nederland

niet kunnen plaatsvinden, mist KiKa een groot deel van de

met kanker of die kanker hebben overleefd.


43

DOELSTELLINGEN

RESULTATEN

In een tijd dat de traditionele inzameling niet mogelijk was, op

De campagne heeft nationaal en internationaal overdonde-

een alternatieve manier inkomsten genereren voor KiKa.

rende media-aandacht gekregen met als hoogtepunt een uitzending op CNN Live. Met een totaalbereik van 1,2 miljard

ACTIVATIE

mensen is de KiKa Berentribune de hele wereld overgegaan. In

Er is optimaal gebruikgemaakt van bestaande assets en

totaal waren er 222 publicaties in Nederland met een geschatte

connecties: de langlopende sponsorships tussen MSD en KiKa

mediawaarde van bijna 500.000 euro.

en tussen KiKa en Heerenveen en natuurlijk de KiKa-beren.

Er is met de actie een bedrag opgehaald van 313.649 euro door

De langdurige samenwerking tussen de partijen zorgde voor

de verkoop van 19.000 beren en een aantal losse donaties.

relevantie en geloofwaardigheid. Pr speelde een belangrijke rol om de actie aan te jagen. Social video’s hebben de beren op een aandoenlijke, lichtvoetige manier tot leven gebracht. Als echte Heerenveen-supporters

JURYRAPPORT

leven ze naar te wedstrijd toe, inclusief busreis, broodje bal en

Unaniem de winnaar in zowel Creativiteit als PR/

borreltje. Op de tribune is het beregezellig en na afloop springt

Inhaker. Op het juiste moment is ingespeeld op het

een KiKa-beer uit een vliegtuig boven het stadion met een

heersende sentiment waarbij alle elementen bij

cheque voor KiKa. Daarmee kreeg de actie zowel een funfactor

elkaar optellen en elkaar versterken: het gemis van

als een gunfactor.

het bijwonen van voetbalwedstrijden, de urgentie om geld in te zamelen voor het goede doel en de aaibaarheid van de beren als voetbalfans. Een geweldig resultaat met een mooi doel om te dienen, een heel hoge aaibaarheidsfactor en een enorme free publicity. Een winnaar die jaloersmakend werkte op de juryleden, perfect paste bij de afzender en ook esthetisch en creatief fantastisch in

2020

elkaar zat.

SPONSORRINGEN

SOCIAL VIDEO’S HEBBEN DE BEREN OP EEN AANDOENLIJKE, LICHTVOETIGE MANIER TOT LEVEN GEBRACHT


ALLE VORMEN VAN (DIGITALE) FOTO EN VIDEO MOGELIJKHEDEN OM JOUW EVENT NOG LEUKER TE MAKEN. ONTDEK STORIES Stories is ons nieuwste concept waarbij door middel van vraagstellingen een persoonlijke video wordt opgenomen. Het platform biedt je de mogelijkheid om video’s van andere deelnemers te kunnen bekijken. Zowel het platform als de persoonlijke video zijn volledig te personaliseren in jouw huisstijl of thema.

(DIGITALE) MOZAÏEK

Kaart een onderwerp aan of daag je deelnemers uit in een challenge en creëer een unieke digitale beleving.

CHOOSE YOUR BACKGROUND (DIGITALE) PHOTOBOOTH Ervaar ons nieuwste concept nu via bovenstaande QR code of neem contact op over een van onze vele andere concepten.

SCAN FOR HAPPINESS

CREATE. CAPTURE. AMPLIFY. meer weten? Ontdek al onze mogelijkheden op www.sharingbox.nl of neem contact op via info@sharingbox.nl of 085-3033723


SPECIALISME SPONSORPLATFORM

45

NATIONALE-NEDERLANDEN EN DUTCH DANCE QUIZ CASE

ACTIVATIE

De Dutch Dance Quiz is ontwikkeld door First Day of Spring en

Op 29 september 2020

werd gehouden op drie zaterdagavonden in oktober. De quiz

ging de Dutch Dance

is een eerbetoon aan dertig jaar dancemuziek in Nederland en

Quiz live op www.

wilde bovendien alle danceliefhebbers in Nederland samen-

dutchdancequiz.nl.

brengen in een tijd dat live-evenementen niet mogelijk waren.

Nationale-Nederlanden

Nationale-Nederlanden heeft zich als supporter van het Neder-

heeft via www.nn.nl/

lands cultureel erfgoed in een vroeg stadium aangesloten als

dutchdance en de eigen

partner van de Dutch Dance Quiz.

social kanalen vanaf eind september tot en

ACHTERGROND

met half november

Met haar partnerships in muziek en cultuur wil NN zijn merk-

content gedeeld. De

waarde vergroten en de interactie met klanten intensiveren. In

dancescene kwam in actie door content te

de partnerships staan experimenteren, onderzoeken en innoveren centraal, en dragen die bij aan het behoud van cultureel

posten en het Facebook-event te co-hosten.

erfgoed.

In de weken van de uitzendingen (17, 24 en 31 oktober) is een

In lijn met deze strategie investeerde NN in de Dutch Dance

hype gebouwd richting de zaterdagavond met oefenvragen, een

Quiz en Dutch Dance Podcast (DDP). Dutch Dance is onmis-

introductie van de panelleden, fun facts en teaserfragmenten.

kenbaar een belangrijk onderdeel van het cultureel erfgoed. Het past bovendien bij het innovatieve karakter van NN om als

RESULTATEN

eerste merk de Nederlandse dancecultuur te omarmen.

Nationale-Nederlanden heeft een enorm positief bereik rondom de Nederlandse dancecultuur gegenereerd. NN is 1,5 maand

DOELSTELLINGEN

zichtbaar geweest in het dancedomein met content die via

1. Het vergroten van het collectief bewustzijn over dertig jaar

creativiteit en nostalgie positieve emoties en associaties opriep

Nederlandse dance en daarmee bijdragen aan het behoud

bij consumenten. Het Nationale-Nederlanden-merk heeft van-

van dit culturele erfgoed.

uit de kanalen 838k views gekregen in het dancedomein van

2. Het koppelen van positieve emoties aan het NN-merk door

onder andere ID&T, ADE, Sensation en Armin van Buuren.

de associatie met dancemuziek en merken/artiesten uit de

De Dutch Dance Quiz realiseerde een bereik van 7,7 miljoen,

Nederlandse dancescene.

waarvan 1,48 miljoen via de kanalen van NN, met een 100%

3. Het bereiken en activeren van een nieuwe doelgroep (2540 jaar) die via traditionele kanalen en campagnes niet

positieve respons, engagement-rates van 10% en CTR’s op Nationale-Nederlanden social ads van meer dan 30%.

voldoende bereikt en geactiveerd wordt.

JURYRAPPORT

‘engaged audience’ data, voor toekomstige partnerships op

Nationale-Nederlanden toont lef en passie door te investeren in

muziek- en cultuurgebied.

een innovatief en interactief format en een langetermijnpartner-

marketingmix.

ship met de Dutch Dance Quiz en de bijbehorende podcast. Het sponsorplatform levert een kwalitatief hoogstaand uitgevoerde en relevante case op met dito resultaten die verder gaat dan live vertalen naar digitaal.

2020

5. Het testen en leren van nieuwe platforms en kanalen in de

SPONSORRINGEN

4. Het verkrijgen en verrijken van anonieme, geaggregeerde


WIJ GELOVEN IN DE KRACHT VAN EVENEMENTEN N U M E E R DA N O O I T


SPECIALISME SPONSORPLATFORM  EERVOLLE VERMELDING 47

ABN AMRO: ‘DE INHAALSLAG’ CASE ABN AMRO lanceerde afgelopen oktober het programma ‘De

ABN AMRO heeft de vrouwenteams toegevoegd aan de Euro

Inhaalslag’. Van de door de bank gesponsorde hockeyclubs

Hockey League en het ABN AMRO-hockeyweekend. Er vindt

wordt geëist dat zij in 2025 een gelijkwaardige situatie voor

een integratiehockeyprogramma plaats voor kinderen in ach-

mannen en vrouwen realiseren: van de salarissen tot de ver-

terstandsituaties, er zijn lessen op scholen, hockey tijdens gym,

houding bij trainers en coaches tot en met invulling van de be-

clinics op scholen en clinics voor G-hockey. ABN AMRO heeft

stuurskamers. ABN AMRO streeft daarbij naar een 50/50-ver-

een aantal ambassadeurs gekoppeld aan de campagne, waar-

houding. De afspraken worden contractueel vastgelegd en ABN

van Maria Verschoor en Jorrit Croon de twee belangrijkste zijn.

AMRO verwacht daarbij een inspanningsverplichting. 30% van de ABN AMRO-sponsorbijdrage moet een besteding duurzaamheid en/of diversiteit en inclusie krijgen. Daarnaast geldt dat als clubs zich niet achter de ambities uit het programma willen scharen, ABN AMRO geen nieuwe sponsorovereenkomst met ze aan zal gaan.

ACHTERGROND Met het nieuwe programma ‘De Inhaalslag’ wil ABN AMRO in de komende jaren invulling geven aan de rol van de bank in de hockeysport. Het is een vervolg op het diversiteits- en inclusiebeleid van ABN AMRO en de stappen die de bank al heeft genomen met bijvoorbeeld de sponsoring van de Ajax-vrouwen, het

RESULTAAT

toevoegen van het ABN AMRO Wheelchair Tournament aan het

Alle 53 door ABN AMRO gesponsorde clubs hebben hun deel-

WTT en al lopende initiatieven binnen hockey.

name bevestigd. Via de clubs zijn honderdduizend hockeyleden bereikt op het thema diversiteit/inclusie. Vier webinars werden

ACTIVATIE

binnen één week volgeboekt (540 aanmeldingen). In januari

Het programma ‘De Inhaalslag’ is beschikbaar voor de 53 hoc-

2021 werden twee seminars georganiseerd met trainingen

keyclubs die ABN AMRO sponsort en bestaat uit drie onderdelen:

op gelijke benadering. Er zijn voor de clubs meer dan twintig activiteiten beschikbaar. Vijf nieuwe grote hockeyclubs hebben

1. ondersteuning, zodat besturen en commissies tot een gelijkwaardige verhouding kunnen komen;

in november hun pitch ingeleverd. De free publicity-waarde van de pr-campagne bedroeg ongeveer 500.000 euro.

JURYRAPPORT

clubbeleid, webinars op het thema women empowerement;

Met dit opvallende statement heeft ABN AMRO een absolute

3. het aanbieden van middelen en materialen zodat de sport

doorbraak gerealiseerd in de conservatieve hockeywereld. Een

op volkomen gelijkwaardige manier beoefend kan worden.

voorbeeld hoe een sponsorplatform gebruikt kan worden voor het realiseren van de maatschappelijke doelstellingen van een bedrijf.

SPONSORRINGEN

ren. Informatie en begeleiding voor diversiteits- en inclusie-

2020

2. trainingen en educatietrajecten om gelijke kansen te realise-


SPONSORRINGEN

2020

48 LANG LOPEND SPONSORSHIP


49

goud

DE VRIENDEN VAN AMSTEL LIVE De Vrienden van Amstel LIVE begon op 15 januari 1998 onder de titel De Heeren van Amstel, Live!, in het gelijknamige café aan het Thorbeckeplein in Amsterdam. Een jaar later werd de naam veranderd in De Vrienden van Amstel LIVE en verhuisde het spektakel naar Ahoy Rotterdam. Sinds 2010 werkt Amstel bier voor de productie van het evenement samen met Tribe Company. Amstel is eigenaar van De Vrienden van Amstel LIVE en strikt genomen een eigen brand-event en geen sponsoring, maar zowel door velen in het vak als door consumenten wordt Amstel als de sponsor van het evenement gezien. In de afgelopen 22 jaar is De Vrienden van Amstel LIVE uitgegroeid tot hét toonaangevende muziekevenement in Nederland

met het dancefestival The Flying Dutch in De Vliegende Vrien-

waarin allerlei verschillende muziekstijlen samenkomen met

den van Amstel LIVE. Jaarlijks is er ook een verslag van het

verrassende samenwerkingen tussen Nederlandse artiesten

evenement op televisie.

en spectaculaire decors met special effects. De grootste

De 2021-editie moest als gevolg van de COVID-19-maatregelen

Amstelkroeg van Nederland opent ook in 2022 haar deuren in

worden gecanceld. Daarvoor in de plaats kwam een virtuele

Rotterdam Ahoy. Voor de 23

Vrienden van Amstel. Deze digitale versie van De Vrienden van

ste

keer alweer. Alle negen avonden

zijn, zoals altijd, een jaar van tevoren uitverkocht. Bezoekers

Amstel LIVE in januari 2021 maakt eens temeer duidelijk dat

waarderen het evenement bijna met een 10. Een groot deel

met de Vrienden in al die jaren zo’n sterk merk en brandevent

keert dan ook jaarlijks terug. Bovendien blijkt uit onderzoek

is opgebouwd, dat 750.000 gratis kaarten werden ‘verkocht’

dat het merk Amstel door bezoekers beter wordt gewaardeerd

en uiteindelijk meer dan 1,7 miljoen mensen keken naar de

dan door niet-bezoekers. De Vrienden van Amstel LIVE zorgt

livestream. En dat die mensen ook de hele show uitkijken. Een

voor een sterke toename in overweging en consumptie voor

fenomenale prestatie.

Amstel-bier. Afgelopen jaren kende De Vrienden van Amstel LIVE verschil-

Zowel wat betreft merkbeleving als creativiteit is De Vrienden

lende spin-offs zoals de serie De Helden van Amstel LIVE,

van Amstel LIVE ongeëvenaard. De brand experience is tot het

waarbij Nederlandse artiesten nummers van artiesten spelen

uiterste uitgewerkt: alles ademt de identiteit van het Amstel-

die hun inspireerden in de muziek. In 2019 werd samengewerkt

merk: vriendschap, ongecompliceerdheid en gezelligheid. Is er überhaupt een meer succesvol voorbeeld van een ‘branded event’ in Nederland? Bovendien is het Amstel gelukt om met waardoor het inmiddels marketingbudgetkostenneutraal georganiseerd kan worden. De Vrienden van Amstel LIVE is al meer dan twintig jaar een voorbeeldcase voor het vak.

2020

dit evenement substantiële inkomstenstromen te genereren,

SPONSORRINGEN

ALLES ADEMT DE IDENTITEIT VAN HET AMSTEL-MERK: VRIENDSCHAP, ONGECOMPLICEERDHEID EN GEZELLIGHEID


gefeliciteerd

alle winnaars en genomineerden

#sportdoetietsmetje


SPONSOR PERSONALITY VAN HET JAAR

51

FOTO: LISA MAATJENS

ARNO DE JONG

‘Marketeer of the Year’, Arno de Jong is door het bestuur van

verkooppunten gesloten. Desondanks wist De Jong de omzet

de SponsorRingen óók uitgeroepen tot ‘Sponsor Personality of

fors te laten groeien. Daarvan profiteerde de sport direct, met

the Year’. De Chief Marketing Officer van Nederlandse Loterij

name via de afdracht aan NOC*NSF. Met een extra financiële

(NLO) volgt hiermee Frits van Eerd (Jumbo Supermarkten) op.

injectie aan NOC*NSF en het ondersteunen van De Gezonde

Niet alleen met de massamediale corporate- en brand cam-

Generatie laat Arno de Jong zien dat je ook in moeilijke tijden je

pagnes weet De Jong met zijn team het verschil te maken. Ook

verantwoordelijkheid kunt nemen.

het multidisciplinair werken binnen Nederlandse Loterij zorgt

Maar ook via gerichte sponsorships werd sport als communi-

ervoor dat de diverse sponsorships sterk worden gecommuni-

catiekanaal breed ingezet. Met de vernieuwde sponsorships

ceerd en geactiveerd.

met de KNWU en KNSB is Nederlandse Loterij enorm zichtbaar

In december, traditioneel de belangrijkste verkoopmaand van

in de twee grootste individuele sporten van Nederland.

het jaar, was als gevolg van de lockdown een groot deel van de

Ook in volkssport nummer 1, voetbal, heeft Nederlandse Loterij met TOTO brede zichtbaarheid en waardering opgebouwd en is het met de inmiddels vierde (!), Koning TOTO-campagne nóg relevanter geworden. Daarnaast sponsort Nederlandse Loterij maar liefst tien eredivisieclubs en vier clubs uit de Pure Energie

Loterij en diverse buitenlandse online kansspelaanbieders. Een strijd die De Jong met open vizier, drive en kennis van sport en marketing vol vertrouwen aangaat.

SPONSORRINGEN

voor de strijd die in 2021 zal losbarsten tussen Nederlandse

2020

Eredivisie Vrouwen. Het merk maakt zich daarmee verder klaar53

SPONSORJAAR 2020 14 januari

PSV traint en speelt de komende jaren in tenues van Puma. Het Duitse sportmerk en PSV zijn een partnerschap overeengekomen dat beide partijen met ingang van het seizoen 2020/2021 voor minimaal vijf seizoenen aan elkaar verbindt. Puma is de opvolger van Umbro.

21 januari

Presenting Sponsor American Express en vele andere bedrijven verbinden zich als sponsor aan het Mahler Festival 2020. De sponsors dragen bij aan het toegankelijk maken van het festival voor een groot publiek. In mei wordt het festival doorgeschoven naar 2021, maar inmiddels is het helemaal afgelast.

28 januari

Eneco wordt Nationaal Partner van het Eurovisie Songfestival 2020. De duurzame Nederlandse energieonderneming is het derde bedrijf dat zich, naast de BankGiro Loterij en Corendon, als Nationaal Partner aan het muzikale evenement verbindt. KPN heeft via een samenwerking met de European Broadcast Union (EBU) een Official Partnership afgesloten.

15 februari

ING besluit om in augustus 2020 alle sponsorcontracten met meer dan vijfhonderd amateurvoetbalverenigingen te verlengen. Aan amateurclubs waar ING hoofdsponsor is, stelt ING de vernieuwde voorwaarde dat minimaal 25%, van het sponsorbedrag wordt besteed aan meiden- en vrouwenvoetbal. In totaal gaat het daarbij om meer dan 5 miljoen euro.

3 maart

De Autoriteit Persoonsgegevens (AP) legt de tennisbond KNLTB een boete op van 525.000 euro voor het verkopen van persoonsgegevens. De KNLTB heeft volgens de AP in 2018 onrechtmatig tegen betaling persoonsgegevens van een paar honderdduizend van zijn leden verstrekt aan twee sponsors. De KNLTB gaat in beroep tegen de uitspraak.

18 maart

Minister-president Mark Rutte kondigt vergaande maatregelen aan om de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Evenementen worden verboden. In de daaropvolgende dagen worden onder andere het Eurovisie Songfestival, EURO 2020, de Invictus Games, SAIL Amsterdam, de Olympische Spelen en de Heineken F1 Dutch GP uitgesteld of doorgeschoven naar 2021.

24 maart

Heineken Nederland en Mojo Concerts verlengen hun samenwerking met nog eens vijf jaar. De bierbrouwer en Mojo werken al sinds 2015 samen voor alle festivals en outdoorconcerten van Mojo zoals NN North Sea Jazz, Lowlands, WOO HAH! en Down the Rabbit Hole. In het nieuwe sponsorcontract is ook de verlenging met vijf jaar van de samenwerking tussen Heineken met AFAS Live en Pinkpop opgenomen.

24 april

De samenwerking tussen NOC*NSF en Nederlandse Loterij is met een jaar verlengd. Daarbij is de financiële bijdrage van de grootste loterij-organisatie van ons land substantieel verhoogd. Deze verhoging maakt het mogelijk om 1 miljoen euro in het speciale Coronanoodfonds Sport te stoppen.

19 mei

Dankzij de steun van hoofdsponsor Van Lanschot Kempen gaan de Empty Concertgebouw Sessions in ieder geval tot eind juni door. Waar normaal gesproken het publiek de gratis lunchconcerten kan bezoeken, biedt Het Concertgebouw sinds april als alternatief elke woensdag om 12.30 uur de Empty Concertgebouw Sessions aan. Sinds de lancering van de serie in de lege Grote Zaal van Het Concertgebouw waren er al meer dan 450.000 kijkers voor de video’s.

SPONSORRINGEN

sc Heerenveen heeft eindelijk een nieuwe hoofdsponsor: Ausnutria. De Friese eredivisionist en het Nederlands-Chinese zuivelconcern zijn een overeenkomst aangegaan, lopend tot en met het seizoen 2021/2022, met de intentie voor een langere samenwerking. Tot dat moment was Heerenveen de enige eredivisieclub die nog geen hoofdsponsor had. De Friese club speelde de eerste wedstrijden van het seizoen met KiKa op de borst.

2020

7 maart


WIJ ZIJN ZO STERK ALS DE STEUN DIE WE MOGEN GENIETEN AFC Ajax bedankt alle fans, partners, sponsors en business members die achter de club staan.


28 mei

NOC*NSF en het waterstofconsortium Missie H2 gaan door tot en met de Olympische en Paralympische Spelen in Tokio 2021. Bovendien treedt Toyota toe als partner van Missie H2. Olympisch kampioenen als Marit Bouwmeester en Ferry Weertman gaan zich inzetten als ambassadeurs van Missie H2 om de campagne ‘Samen maken we van Nederland Waterstofland’ extra kracht bij te zetten.

18 juni

In een zomer zonder concerten en festivals openen MOJO en Vodafone Larger Than Live: een virtuele concertzaal waarin bezoekers interactief contact met de optredende artiest hebben. Optredende artiesten zijn onder andere De Jeugd van Tegenwoordig, De Staat, Nielson, Maan, Frenna en Rolf Sanchez.

22 juni

De acht clubs uit de Eredivisie Vrouwen en de KNVB slaan de handen ineen om samen meer gezicht te kunnen geven aan de Eredivisie Vrouwen en om de commerciële en maatschappelijke waarde van de competitie verder te vergroten. Concreet betekent dit dat de clubs en de voetbalbond collectief – en gericht – op zoek kunnen naar partners die passen bij de Eredivisie Vrouwen, waaronder een naamgever voor de competitie, een media- en een maatschappelijk partner. En met succes. ING wordt in augustus launching partner. In februari 2021 wordt Pure Energie naamgever.

23 juni

Luchtvaartmaatschappij easyJet heeft de samenwerking met de langebaanploeg van Jillert Anema beëindigd. Het Britse bedrijf ondervindt te veel last van het coronavirus en voelt zich daardoor genoodzaakt te stoppen met de sponsoring.

1 juli

Na een innige relatie van 10,5 seizoenen en een gedeelde geschiedenis van enkele decennia komt er deze zomer voorlopig een einde aan het partnership tussen Opel en Feyenoord.

1 juli

FC Utrecht heeft in T-Mobile een nieuwe hoofdsponsor gevonden. De voetbalclub uit Utrecht is een driejarige samenwerking aangegaan met de telecomprovider. T-Mobile was afgelopen seizoen reeds als rugsponsor verbonden aan

FC Utrecht nadat het bedrijf Tele2 had overgenomen en de keuze gemaakt werd om het T-Mobile-merk te voeren bij de Utrechtse club. Tele2 is al sinds het seizoen 2015/2016 aan FC Utrecht verbonden.

1 juli

DHL Express gaat voor de periode van drie jaar een partnerschap aan met het Van Gogh Museum. Met dit partnerschap maakt DHL het mogelijk om aankopen in de online museumshop thuis te laten bezorgen, waar ter wereld dat ook is, in een verpakking waarop een van Van Goghs meesterwerken is afgebeeld.

16 juli

Na twee seizoenen hebben Keuken Kampioen en de Coöperatie Eerste Divisie besloten om het partnership voor onbepaalde tijd te verlengen.

21 t/m 30 juli

In een marathon van tien dagen versterkt TOTO haar positie in het Nederlandse voetbal en start een aantal partnerships met Nederlandse voetbalclubs. Sparta, Willem II, FC Utrecht, FC Groningen, sc Heerenveen, ADO Den Haag, RKC Waalwijk, FC Twente, Feyenoord en PSV krijgen TOTO op de mouw. In september wordt TOTO ook sponsor van vier vrouwenvoetbalteams.

21 juli

Twee Rotterdamse iconen slaan de handen ineen voor een unieke samenwerking. Ruim veertig werken uit de museumcollectie van Boijmans worden opgesteld in de grootste evenementenhal van Ahoy. Per dag kunnen er 750 bezoekers doorheen rijden in elektrische auto’s die beschikbaar zijn gesteld door Breeman BMW & Mini.

24 augustus

KNVB en PricewaterhouseCoopers (PwC) besluiten om na bijna dertig jaar de samenwerking niet te verlengen. PwC was sinds 1991 als partner verbonden aan de KNVB, met niet alleen oog voor de vlaggenschepen, het Nederlands elftal en de OranjeLeeuwinnen, maar ook voor het Nederlandse voetbal in de breedte.

27 augustus

De serie Meesterpianisten in het Koninklijk Concertgebouw stopt na 33 jaar. COVID-19 dwingt Riaskoff Concert Management tot opgeven. De sponsorinkomsten van de serie waren afgelopen jaren al teruggelopen. Werd een aantal jaren geleden het grootste deel van de concerten door het bedrijfsleven meegefinancierd, afgelopen jaren waren dat er nog maar enkele. Lexus was de belangrijkste partner van de serie.

2020

Stage Entertainment Nederland en AFAS Software verlengen hun samenwerking voor de hoofdsponsoring van het AFAS Circustheater met 3,5 jaar tot 2024. De softwareleverancier is sinds 2011 naamgevend sponsor van het AFAS Circustheater in Scheveningen, het grootste musicaltheater van Nederland.

55

SPONSORRINGEN

26 mei

SPONSORJAAR 2020


56 SPONSORJAAR INTERVIEW 2020

2 september

Rabobank en de Koninklijke Nederlandse Hockey Bond (KNHB) hebben besloten hun succesvolle samenwerking met tien jaar te verlengen. Rabobank en de KNHB intensiveren bovendien hun partnerschap en starten gezamenlijk een nieuw maatschappelijk initiatief, gericht op jeugd in wijken waar hockey niet vanzelfsprekend is; de Hockeybond Foundation. Rabobank en de KNHB zijn al meer dan twintig jaar partners.

Met deze symbolische actie vragen Stichting Kinderen Kankervrij (KiKa), de voetbalclub en geneesmiddelenbedrijf MSD aandacht voor kinderen in Nederland die kanker hebben.

26 oktober

ABN AMRO start met ‘De Inhaalslag’ een langetermijnprogramma voor gelijke kansen in hockey. Daarmee wil de bank ongelijkheid tussen mannen en vrouwen in de hockeysport structureel veranderen. In 2025 moet er op de door ABN AMRO gesponsorde clubs en toernooien een meer gelijkwaardige situatie zijn. De afspraken worden contractueel vastgelegd en ABN AMRO verwacht daarbij een inspanningsverplichting.

7 november

In het jaar dat Kunstbende zijn dertigste editie beleeft, hebben Kunstbende en sponsor Rabobank besloten om hun partnership met tien jaar te verlengen. Dat is bekendgemaakt tijdens de finaledag van Kunstbende.

7 september

Mobiliteitsmerk Lynk & Co wordt mede-hoofdsponsor van de KNSB. Het bedrijf omarmt de discipline shorttrack, inclusief het nationale team van bondscoach Jeroen Otter. Lynk & Co en de KNSB hebben een tweejarig contract afgesloten, dat loopt tot juli 2022.

16 september

De KNVB geeft FC Emmen geen toestemming om de webwinkel voor seksspeeltjes EasyToys als hoofdsponsor van FC Emmen te presenteren. De KNVB baseert zijn afwijzing op een artikel uit het sponsorreglement waarin onder meer staat dat de sponsor niet in strijd mag zijn ‘met de goede smaak of het fatsoen’. Op 24 september geeft de KNVB alsnog toestemming.

25 september

De CPNB en McDonald’s bundelen hun krachten om lezen en voorlezen te stimuleren. Tijdens de Kinderboekenweek, van 30 september tot en met 11 oktober in alle boekhandels en openbare bibliotheken van Nederland, geeft McDonald’s in elk Happy Meal een leesboekje mee.

6 oktober

SPONSORRINGEN

2020

AFAS Software heeft het initiatief genomen voor een musical over voetballegende Johan Cruijff. De productie is een samenwerking tussen het management van Johan Cruijff en theatermaker Tom de Ket. De première van de voorstelling staat op de planning voor zaterdag 25 september 2021.

26 oktober

Een opvallende actie tijdens de eredivisiewedstrijd van sc Heerenveen tegen FC Emmen. Geen supporters vanwege de aangescherpte coronamaatregelen, maar 15.000 knuffelberen met voetbalshirt op de tribunes van het Abe Lenstra Stadion.

11 november

Philips verlengt haar huidige sponsorcontract met PSV tussentijds met tien jaar tot 2031. Sinds de oprichting van de Philips’ Sport Vereeniging in 1913 zijn zij onlosmakelijk met elkaar verbonden. Samen hebben ze met 107-jaar de langstlopende verbintenis ter wereld.

17 november

Philips en Rijksmuseum hebben hun twintigjarige samenwerking met vijf jaar verlengd. Dit betekent dat het gezondheidstechnologiebedrijf tot in ieder geval 2026 nauw bij het museum betrokken blijft als founder en innovation partner. In december verlengt ook KPN de samenwerking met het museum.

4 december

DSM heeft zijn samenwerking met Team Sunweb uitgebreid waarbij het voedings- en biotechnologiebedrijf hoofdsponsor en naamgever wordt van het wielerteam dat verder gaat als Team DSM. DSM heeft zich voor vier jaar als hoofdsponsor aan het team verbonden.WAAR HEEL NEDERLAND WINT

Een lot met alleen maar winnaars. Met de spellen van Nederlandse Loterij maak je kans op

enorm veel prijzengeld. Ook steun je de Nederlandse sport. Én de gezondheid van miljoenen Nederlanders! Want het geld dat we niet aan prijzen uitkeren, dragen we af aan

de Nederlandse sport, aan 18 goede doelen op het gebied van gezondheid en bewegen en aan de maatschappij. Bedankt voor je steun. En veel geluk.

SPEEL BEWUST 18+

Nederlandseloterij.nl


59

ALLE WINNAARS VAN EEN SPONSORRING 2000-2019 2001

Cultuur & Entertainment: Solero en Zomercarnaval Rotterdam Kunst: Holland Casino Utrecht en Festival aan de Werf Maatschappij: Shell: huiswerkbegeleidingsproject Shell Cares Media: ING Bank: ‘OnderneemHet’ Sport: Ben en NOC*NSF Oeuvreprijs: Rabobank Nederland

2002

Cultuur & Entertainment: Rabobank en Floriade 2002 Kunst: ABN AMRO: Van Gogh en Gauguin Maatschappij: Nederlandse Spoorwegen en Tijd voor lezen (CPNB) Media: Praxis en Eigen Huis & Tuin Sport: Aegon en KNSB (25 jaar schaatsfan) Oeuvreprijs: Heineken

2003

Cultuur & Entertainment: Robijn en Robijn Fashion Award Kunst: Robeco Zomerconcerten Maatschappij: TPG en Moving the World Media: Unilever: Life & Cooking Sport: Eiffel: Basketbalclub EiffelTowers Oeuvreprijs: ABN AMRO

2004

Cultuur & Entertainment: Heineken en het Holland Heineken House Kunst: Glorix en De Parade Maatschappij: Orange partner War Child Media: Heineken en 6Pack Sport: Holland Casino en Holland Casino Eredivisie Oeuvreprijs: Philip Morris

2005

Cultuur & Entertainment: Amstel & de Amstel Ballenbar Kunst: Rabobank & Van Gogh Museumpleinbus Maatschappij: Sanoma & Pink Ribbon

2006

Cultuur & Entertainment: Brand Bier en de Parade Kunst: Mexx en Fashion DNA Maatschappij: Djoser en Unicef Media: Ouwehands Dierenpark en Zoop de Dierentuinsoap Sport: Team ABN AMRO in de Volvo Ocean Race Innovatie: OMO en de OMO buitenspeelbond Smart Budget: Nieuwe Revu’s Nachttempel Oeuvre: Unilever

2007

Cultuur & Entertainment: UPC en De Uitmarkt Kunst: KPN en International Film Festival Rotterdam Maatschappij: Ben & Jerry’s en War Child Media: Heineken en Mijn Tent is Top (RTL) Media: Holiday On Ice en Dancing with the Stars (SBS) Sport: Plus Retail en Eredivisie Innovatie: Rabobank Nederland en Rabosport.tv Smart Budget: O.B. en Beachvolleybal Sponsor Personality van het Jaar: Frank Weijers (Unilever) Sponsor van het Jaar: Essent

2008

Cultuur & Entertainment: Dommelsch en muziek Kunst: Brand Bier en Oerol Maatschappij: Nederlandse Spoorwegen en Tijd voor Lezen (CPNB) Media: Steps en Julia’s Tango (Net5) Sport: Ernst & Young en de Coach Campagne (NOC*NSF) Innovatie: 1% Fair Share Smart Budget: Red Bull en Foam Lab Sponsor Personality van het Jaar: Jean Paul Decossaux (KNVB) Sponsor van het Jaar: Nederlandse Spoorwegen

2009

Cultuur & Entertainment: Univé Verzekeringen en Wit Licht Kunst: CMS Derks Star Busmann en De Nederlandse Opera (OperaFlirt) Maatschappij: ASR Nederland en ASR Jongeren Run Media: Volkswagen en License to Liberty (TMF) Sport: Calvé en Calvé KNVB Straatvoetbal

2020

Cultuur & Entertainment: Grolsch en film Kunst: Iquip en Toneelgroep Amsterdam Maatschappij: McDonald’s en Ronald McDonald Kinderfonds Media: Vrienden van Amstel LIVE Sport: Rabo Wielerploeg Oeuvreprijs: Amstel

Media: Postbank & Het Blok Sport: ING & Amsterdam Marathon Innovatie: Heineken & State Oeuvre: Rabobank

SPONSORRINGEN

2000


Vind jezelf en elkaar in de schoonheid van muziek


Cultuur & Entertainment: Amstel en Vrienden van Amstel LIVE! Kunst: Geen winnaar Maatschappij: SCA en OxfamNovib Media: C&A en Benelux’ Next Top Model (RTL) Sport: AEGON Nederland en de KNSB; Afscheid van het schaatsen Innovatie: SEAT en Armin van Buuren; 24 uur Ibiza Sponsor Personality van het Jaar: Bob van Oosterhout (Triple Double) Sponsor van het Jaar: Unilever

2011

Entertainment: SEAT en SEAT’s Next DJ Maatschappij: KPN en KPN Mooiste Contact Fonds Media: Lay’s en Maak de Smaak (RTL Nederland) Sport: Liga en Team Liga Innovatie: Vodafone en The Voice of Holland (RTL Nederland) Sponsor Personality van het Jaar: Matthias Scholten (RTL Nederland) Sponsor van het Jaar: KPN

2012

Entertainment: Rabobank en Floriade 2012 (Video) Kunst & Cultuur: Vodafone Firestarters Maatschappij: Coca-Cola en Mission Olympic Media: Vodafone en The Voice of Holland Sport: Randstad en ‘Werken aan Sportieve Ambities’ Innovatie: Vodafone Firestarters Sponsor Personality van het Jaar: Heleen Crielaard (Rabobank) SponsorRing voor buitengewone bijdrage aan de sponsorindustrie: Frank van den Wall Bake Sponsor van het Jaar: Vodafone

2013

Entertainment: Ziggo en Ziggo Dome Kunst & Cultuur: ING en Rijksmuseum, ‘Onze helden zijn terug’ Maatschappij: Achmea High Five Challenge Media: ING en RTL Z Beursspel Sport: ARAG en KNVB, ‘Partner KNVB-Scheidsrechters’ (Video) Innovatie: Ziggo en Ziggo Dome Sponsor Personality van het Jaar: Hendrikje Crebolder (Rijksmuseum) Sponsor van het Jaar: ING

2014

Entertainment en Events: De Coolste Baan van Nederland Kunst: Shell en Mauritshuis

Maatschappij: Boskalis Beach Cleanup Tour Media: Jumbo Supermarkten en Roy Donders, meer dan stylist van het Zuiden (RTL5) Sport: KPN en KNSB Olympische activatie Sponsor Personality van het Jaar: Patrick Wouters van den Oudenweijer (House of Sports) Oeuvreprijs: TVM Oeuvreprijs: Robeco Sponsor van het Jaar: KPN

2015

Entertainment en Events: Samsung en Amsterdam Dance Event Kunst: KPN en Late Rembrandt Maatschappij: Jumbo en ‘Samen vieren we Kerst’ Media: Jumbo en De gele trui van Jumbo Sport: ING en sponsoring amateurvoetbalclubs Gesponsorde: SAIL Amsterdam 2015 Sponsor Personality van het Jaar: Ad Maatjens (Sponsorreport) Sponsor van het Jaar: Jumbo Supermarkten

2016

Entertainment & Events: We Fashion – WE Fashion en The Voice Kids Kunst & Cultuur: Van Lanschot en Van Gogh Museum Maatschappij: Boskalis – The Ocean Cleanup’s North Sea Prototype test Sport: Samsung – Beleef de Olympische Spelen in VR met Samsung en Dorian van Rijsselberghe Gesponsorde: Amsterdam City Swim Smart Budget: dance4life Situation Room 2015 Sponsor Personality van het Jaar: Hans Erik Tuijt (Heineken International) Sponsor van het Jaar: KPN Oeuvreprijs: Philips en Randstad

2017

Maatschappij Goud: McHappy Day - Ronald McDonald Kinderfonds & McDonald’s Entertainment & Events Goud: WE x Nina, een branded content case van de toekomst – We Fashion & RTL Nederland Kunst & Cultuur Goud: NS Tijd voor Lezen - Nederlandse Spoorwegen & Stichting Collectieve Propaganda van het Nederlandse Boek (CPNB) Sport Goud: Jumbo.com: snel besteld, snel thuisbezorgd – Jumbo Supermarkten & Max Verstappen Gesponsorde Goud: Wereldtitel Dammen 2016 - Kumpany & Koninklijke Nederlandse Dambond & Young Capital/Top Notch

2020

2010

61

SPONSORRINGEN

Innovatie: Wieckse Witte en Zonneradar.nl Smart Budget: Univé Verzekeringen en TT Assen Sponsor Personality van het Jaar: Jan Driessen (AEGON) Sponsor van het Jaar: Rabobank Nederland

SPONSORRINGEN-WINNAARS


62 SPONSORRINGEN-WINNAARS INTERVIEW

Smart Budget Goud: Wereldtitel Dammen 2016 - Kumpany & Koninklijke Nederlandse Dambond & Young Capital/Top Notch Langlopende Sponsorships Goud: ABN Amro en World Tennis Tournament Goud: Delta Lloyd en watersport Goud: ING en Rijksmuseum Sponsor Personality van het Jaar: Menno Geelen (AFC Ajax) Sponsor van het Jaar: WE Fashion

2018

Entertainment & Events Goud: Lowlands en Rabobank Kunst & Cultuur Goud: Philips en Rijksmuseum verbeteren het leven in de MRI scanner Maatschappij Goud: Rabobank Verenigingsondersteuning, met NOC*NSF & Kunstbende Sport Goud: Samsung SmartSuit met Sjinkie Knegt en Suzanne Schulting Gesponsorde Goud: Ajax eSports: For the future Smart Budget OldStars WK walking football, Nationaal Ouderenfonds met Kappé, van Boxtel Hoorwinkels & Menzis Lang Lopende Sponsorships Goud: ING en KNVB Sponsorpersonality of the Year: Mark Versteegen (KPN)

2019

Sport Goud Ziggo Klassieker-huisje: Jari zoekt huisgenoten Sponsor: Ziggo, Gesponsorde: Ajax

SPONSORRINGEN

2020

Zilver Romario, Koning Carnaval Sponsor: Energiedirect.nl, Gesponsorde: PSV Zorg voor prestaties, Zorg van de Zaak & FC Utrecht Sponsor: Zorg van de Zaak, Gesponsorde: FC Utrecht Brons ARAG KNVB VAR case Sponsor: ARAG. Gesponsorde: KNVB Nationale-Nederlanden: supporter van alle hardlopers Sponsor: Nationale-Nederlanden, Gesponsorde: Diverse hardloopwedstrijden

Kunst & Cultuur Goud ING - De stem van Rembrandt Sponsor: ING, Gesponsorde: Rijksmuseum Zilver Rabobank #vanzoldernaarpodium Sponsor: Rabobank, Gesponsorde: Kunstbende Brons ITA - Junior Board 2019 Sponsor: Diverse sponsors, Gesponsorde: Internationaal Theater Amsterdam Gesponsorde Goud Hartstichting - Buurt AED Sponsor: Philips, Gesponsorde: Hartstichting Zilver #OnzeJacht – KNVB Partners en OranjeLeeuwinnen – WK2019 Sponsor: Diverse sponsors, Gesponsorde: KNVB Brons ING – De stem van Rembrandt Sponsor: ING, Gesponsorde: Rijksmuseum Maatschappij Goud Natuurmonumenten & Landal GreenParks: het creëren van natuurbeschermers van de toekomst Sponsor: Landal GreenParks, Gesponsorde: Natuurmonumenten Zilver Sanquin - #myfirstblood Sponsor: Sanquin, Gesponsorde: Riot Games Brons TUI en CPNB: Je vakantie begint met boeken Sponsor: TUI, Gesponsorde: CPNB Entertainment & Events Goud GTST x Storytel Sponsor: Storytel, Gesponsorde: Goede Tijden, Slechte Tijden Zilver 20% Club powered by Duracell Sponsor: Duracell, Gesponsorde: Down The Rabbit Hole Brons Rabobank – Smart toilet Sponsor: Rabobank, Gesponsorde: Lowlands Personality van het Jaar: Frits van Eerd (Jumbo) Smart Budget: Tour de Tietema Lang lopende sponsorships Goud: Tata Steel Chess Tournament


Supporter van alle hardlopers

Iedereen loopt voor het bereiken van een doel. Van een gezonder leven, vrijheid in je hoofd, tot het realiseren van een sportieve prestatie. Het maakt niet uit wie je bent of welke afstand je loopt, wij helpen bij het bereiken van al die persoonlijke hardloopdoelen.

Kijk op nn.nl/hardlopen


DE RENEWABALL WINT ALTIJD

#SPONSORVANCIRCULARITEIT Miljoenen tennisballen vervuilen het milieu. Dat kan anders. Daarom steunen wij als hoofdsponsor van het ABN AMRO World Tennis Tournament de ontwikkeling van ’s werelds eerste circulaire tennisbal: de Renewaball. Kijk voor meer informatie op abnamro.nl/renewaball


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.