2019: MIDTBYEN i 2084

Page 1

MIDTBYEN I 2084


FORTETTING Etter innføringen av Grønn Strek i 2011 knivet politikerne om planens politiske implikasjoner. En plan som egentlig skulle sikre matjordsvern har siden blitt misbrukt som utbyggingsplan og Trondheim har mistet tusenvis mål matjord. Etter det ble trukket en Grønn Strek rundt Midtbyen i 2020 har all utbygging foregått innenfor disse grensene. På 64 år har byen mottatt 70.000 nye innbyggere som har sørget for et mangfold vvinteraksjoner i helt andre byrom enn Rita Otterviks bystyre forutså i 2011. Der kanskje de mest formende er de tre nye parallelle gateplanene.

Senterposisjon: 251690.12, 7038838.22 Koordinatsystem: EPSG:25833


Senterposisjon: 271280.81, 7038880.53


BYGGE NYTT Per 2012 bodde det 5000 personer i Midtbyen i Trondheim. Basert på reelle tall fra kommunen vil det i 2084 ha kommet 70 000 nye Trondheimere. Hvis alle disse skal ha bosted i Midtbyen tilsvarer det en økning på 1400 %. Altså trengs mange nye kvadratmeter bolig. Med en grunnflate på en kvadratkilometer vil dette bli verdens 8. tettest bebodde område. Vår løsning er å bygge høyt, og sette opp to nye alternative gateplan over eksisterende gateplan. De skal fungere avløsende, men òg gi et bredt spekter av tetthet og type byområder. Forskjellene mellom de tre gateplanene vil defineres av hvilke tilbud og funksjoner som finnes, hvilke fremkomstmidler der skal bli lagt opp til, samt hvem som oppholder seg på planet til hvilken tid. Videre vil plasseringen og tilgjengeligheten ha en innvirkning på hvor mange som ferdes på planene.


FØRSTE PLAN Bebyggelse på bakkeplan Eksisterende bygg som forblir i sin opprinnelige høyde. Disse blir fulloffentlige og huser spisesteder, kultur, kunst, fortidsminnebevaring og mer.

FØRSTE PLAN er Trondheims gamle gateplan. Gatestrukturen er ivaretatt, utvalgte bygg er bevart og funksjonene på bakken er slik som før. Butikker av ulike slag, kaféer, parkanlegg, offentlige bygg - her finner du litt av alt! Dette blir i hovedsak et offentlig og kommersielt plan, mens bolig befinner seg oppover i etasjene. M. 1:10000

Bakkeplan på første gateplan består av brostein, gress, trikkeskinner og fliser.

Transport: gå, sykle, trikke


ANDRE PLAN Bebyggelse i 13.etg Broer som danner gateplanet i 13. etg

ANDRE PLAN: Nytt gateplan i trettende etasje. Bygningstak, broer og mellometasjer i høyere bygg er stort sett offentlig tilgjengelig og kan bli brukt av alle. Næring og handel yrer på det røde planet. Her finner man alt av praktiske tjenester, som bank, lege, kommunal etat, fysioterapeut og dagligvarer. M. 1:10000

Broene i andre gateplan består av robust tre. Broen har renner som gjør at regn og snø transporteres bort og ikke renner ned på første gateplan.

Transport: gå, sykle, sparkesykle


TREDJE PLAN Bebyggelse i 26.etg Broer som danner gateplanet i 26. etg

Tredje plan: Nytt gateplan i tjuesjette etasje som ser ned på Trondheim sentrum. Ligger én meter lavere enn spiret til Nidarosdomen. Anlagt for raskere tempo. Et bredspektret utvalg av aktiviteter finnes på dette planet, som f.eks idrettsanlegg, turstier, botanisk hage, kiosker, treningsenter, skoler, bibliotek og yogasenter. M. 1:10000

Broene i tredje plan tilbyr myke underlag og en sonedeling som gjør at man kan bevege seg i sitt eget tempo.v

Transport: gå, sykle, jogge, springe, spasere, spankulere og ikke minst Superloope.


KOLLEKTIVTRANSPORT

Superloop nord-sør i 3.plan Superloop øst-vest 3.plan Trikk stor runde, bakkeplan Trikk liten runde, bakkeplan Nasjonal togbane


HVA ER HVOR I BYGNINGENE

26.

søndagstur

trening

golf

skulin

26. etasje GULT PLAN friluft, aktivitet, skole og barnehage

25.

14.-25. etasje BOLIG

14. 13.

butikk

buran afrika mat

tobakk

ramen

sushi

13. etasje RØDT PLAN dagligvarehandel, tjenester og omsorg

12. 3.-12. etasje

kosmetikk

2. 1. etasje

BOLIG, OG KONTORER

butakk

bukett

bestikk

1. etasje BLÅTT PLAN handel, restaurant, og næring (som før med andre ord)


HVORDAN FUNGERER DET? Avfallshåndtering

Vertikal transport

I hver enkelt kjøkken er søppeldunken direkte koblet på en Superloop for avfall. Det fraktes ut av bygget og under bakken til sorteingsanlegg. Her gjenvinnes det gjennvinnbare, og resten brennes. Energien fra forbrenningen går direkte opp igjen til varmeanlegget på kjøkkenet.

Det roterende gateplanet sørger for en roligere transport. Man stiger på direkte fra gaten og står på til ønsket planHer kan man også transportere mennesker og varer fra bunn til topp, og tilbake igjen.

Den vertikale byen krever flere raske måter å komme seg opp og ned mellom planene på. Den raskeste er Superloopen, et gjennomsiktig rør som ved hjelp av lufttrykk skyter deg fra 1. til 26. etg iløpet av 3 sekunder.


Varelevering

Skolegang

1. Varene flys med drone til lasteplattform på bygget. 2. Pakken er merket med hvilken side den skal på og settes på riktig rampe. 3. Rampen kjører! 4. Rampen kjører i sporet ned husveggen. 5. Pakken eller posten leveres til riktig luke/vindu.

Skolene ligger på toppen av de ulike byggene. Her er skolegården nedsenket i bygget, på toppen av nabobygget,

Lege og sykehus

St. Olavs hospital bevares som hovedsykehus i Trondheim. Andre helsetjenester finnes på 2.plan, herunder lege, fysioterapaut, tannlege og alternativ medisin. St.Olavs er koblet direkte til helsekontorene med Superloop, samt til Dødstårnet for transport av døde.


SIGNALBYGG

Ravnkloa: Det anlegges en ny hovedankomst til byen fra nord. En direkte broovergang fra den nye Trondheim S til Ravnkloa sørger for at 270 tusen mennesker enkelt kan reise nasjonalt og internasjonalt. Inngangen markeres med statuen ’’Omfavnelsen’’

Ni Muséer: På marinen bygges signalbygget og museet Ni Muséer som sørger for fortidsminnnebevaring og kultur i byen. Her kan man bevare minnene om 2020 Trondheim sentrum med bare 3500 beboere. Bygget ble reist i 2031.

Nye Trondheim S: Med utvidet befolningstall kreves det økt kapasitet på kollektivtransport, og da spesielt tog. Varer, mennesker og mat transporteres direkte til stasjonen og inn i byen.

Dødstårnet: Med manglende religiøs tro i 2084 brukes ikke bedehus som før. Døde mennesker møter en verdig hvile i tårnet på Munkholmen. Dette har en direkte kommunikasjon med St.Olavs via Superloop. Fungerer også som fyrtårn og loser Trondheimere trygt i havn.


BEVARTE BYGNINGER 1.

4.

3.

3. 2. 1.

Monarkiet har bestått gjennom nye 64 år og signinger foregår stadig i Nidarosdomen. Besøkssenteret er jevnet med jorden og erstattet av et storslagent museum på Nidelva.

2.

En av byens vakreste laftekasser har fått egen emneknagg #makesmestift på Instagram og blitt et populært turistobjekt mye grunnet beliggenhet.

4.

Bryggerekken er med tiden gjort tilgjengelig for alle i form av offentlige arealer og blitt en enda viktigere attraksjon både for byens beboere og besøkende.

Snarveitsystemet var sett på som en feiring av byen. Viktig trehusbebyggelse er blitt beholdt og Snarveitene utnyttet i den nye bystrukturen


MØTET MELLOM NYTT OG GAMMELT

”ROCKHEIM”

”BAKGÅRDHEIM”


”BYGGINNHEIM”

”NYHEIM”


Siri Mevold

Ragnhild Skoglund

Henrik Sunde

Johan-Embrik Dalseg

Hallgevir Braut


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.