Magasin Arkipelago 2021

Page 20

AHRBOM & PARTNER

Två stora utmaningar präglar vår samtid: · Vi är mitt i en pandemi som påminner oss om hur beroende vi är av varandra. Vi är sociala varelser som behöver träffas och få göra saker tillsammans för att må bra. · Klimathotet är en realitet som tvingar oss till omedelbar handling. Byggsektorn har ett stort ansvar att bidra till en verklig förändring och omställning mot ett hållbart samhälle. Ahrbom & Partner har sedan starten för drygt tjugo år sedan haft ett tydligt fokus mot utveckling och förädling av det redan byggda, ofta med en starkt social dimension. Vi har under åren renoverat och byggt om och till bibliotek, nöjespalats, teatrar, museer och kulturhus, nu senast det Kasper Salinprisade Kulturhuset Stadsteatern. Med rötterna i historien jobbar vi vidare med det sociala och det hållbara som ledstjärnor.

"En 50-årig, hårt sliten ikon, har restaurerats och fått nytt liv för ytterligare minst 50 år." – Per Ahrbom. Foto: Johan Eldrot.

20

TAR NI EMOT PRAKTIKANTER? Ja. SÖKER NI MEDARBETARE? Troligen mot hösten. VAR HAR NI KONTOR? Stockholm. ANTAL ANSTÄLLDA C:a 50. VANLIGA BESTÄLLARE Statens Fastighetsverk, Akademiska hus, Fastighetskontoret, Stockholmshem, Familjebostäder, Nyfosa. NYCKELORD Verkshöjd, hållbarhet, delaktighet. KONTAKT www.aop.se