__MAIN_TEXT__

Page 1


S. 3: Cordelia

av Johanne Eikå Bergill

S. 15: Bjartmann av Øystein Runde

S. 19: kongen i havet

av Katarina Aasgaard Strømsvåg

S. 22: jojo

av Ida Neverdahl

S. 24: dunce av Jens K. Styve

S. 26: freden av Jey Levang

Redaktør: Arild Torvund Olsen Formgjeving: Arild Torvund Olsen Prenteverk: TINDE design & trykk Omslag: Katarina Aasgaard Strømsvåg ISBN: 978-82-7661-329-2 Utgjevar: Nynorsksenteret © 2018

Nynorsksenteret Høgskulen i Volda Postboks 500 6101 Volda www.nynorsksenteret.no


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19


20


21


22


23


Dunce av Jens K. Styve

24


25


26


27


28


29


30


31


32


33


34


35


36


37


38


39


40


41


Illustrasjon: Are Edvardsen

www.nynorsksenteret.no/teikneseriar Nynorske teikneseriar • Serieskapartriks • Skuleressursar om teikneseriar

Nynorsksenteret

Nasjonalt senter for nynorsk i opplĂŚringa


s r k o n y N på

1 -2 -3

form ie r e s e n ik e t i t.no/tilfang ynorskkurs

-3 – eit nssesett frå www.nynorsksenterenynorsk.html 2 1 å p k s r o 123 kla Nyn teikneseriar/ n tinge gratis no/ Du ka orsksenteret. n y .n w w w å et p eller lese heft


Seks ulike serieskaparar ... Seks ulike teikneseriar ... ... om krig, fred, mobiltelefonar og slikt.

nynorsksenteret ISBN: 978-82-7661-329-2

Profile for Nynorsksenteret

Bobler frå djupet  

Antologi med seks nynorske teikneseriar. «Cordelia» av Johanne Eikå Bergill, «Bjartmann» av Øystein Runde, «Kongen i havet» av Katarina Aas...

Bobler frå djupet  

Antologi med seks nynorske teikneseriar. «Cordelia» av Johanne Eikå Bergill, «Bjartmann» av Øystein Runde, «Kongen i havet» av Katarina Aas...

Profile for arildto