Miljö-, kvalitet- och hållbarhetspolicy

Page 1

Miljö-, kvalitet- och hållbarhetspolicy

Vi gör märkbar skillnad

Med erfarenhet i profilbranschen sedan 1986 vågar vi påstå att vi är experter på företagsprofilering. Vi hjälper till med allt från idé till utförande i framställningen av profilprodukter, grafisk layout, event och hemsidor/webbshopar. Tillsammans med kund utformar vi anpassade och unika helhetslösningar som alla kan vara stolta över.

Vi vill att profilering ska vara mer än exponering av det enskilda företaget - vi vill göra skillnad även internt, för miljön och i hela produktionsledet. Vi är ISO-certifierade enligt 9001 (kvalitet) och 14001 (miljö) och har därmed hårda krav på våra interna hanteringar såväl som på våra leverantörer. Det betyder bland annat att vi undersöker nya leverantörer för att försäkra oss om att inget barnarbete pågår i deras fabriker, att vi kan erbjuda miljövänligare alternativ till våra kunder och att våra medarbetare jobbar under trygga förhållanden med kollektivavtal, rätt utbildningar, försäkringar och friskvårdsbidrag.

Kunder

Profilering gör skillnad för våra kunder. Förutom ökad igenkänning och trovärdighet är profilering en viktig byggsten i varumärkets identitet och ett bra verktyg för kostnadse ektiv exponering. Dessutom har profilering visat sig ge en positiv e ekt internt inom företaget och bidrar till ökad trivsel och lojalitet. Med andra ord, att tillhandahålla profilerade arbetskläder kan medföra att medarbetarna stannar längre på arbetsplatsen.

Som helhetsleverantör inom profilering erbjuder vi alltifrån profilerade kläder och arbetskläder till gåvor, giveaways, sportutrustning, skyltar, event- och mässutrustning, illustrationer/design och bilfoliering. Detta förenklar processen för våra kunder som kan samla allt inom profilering och exponering hos en och samma leverantör. Helhetslösningen är också en viktig aspekt ur miljösynpunkt, eftersom det möjliggör att leveranser och beställningar kan samordnas.

Vi jobbar ständigt för att överträ a kundens förväntan i såväl kvalitet som sociala engagemang och hållbarhetsåtgärder. Med ett högt socialt engagemang delar vi med oss av eventuellt överflöd till den som har ett större behov än vi. Våra regelbundna kundundersökningar ger oss tydliga riktlinjer på våra styrkor och svagheter och är en av grundstenarna i företagets utvecklingsplan.

Leverantörer

Vi jobbar i huvudsak med koncernen New Wave Group som tillsammans med anslutna leverantörer arbetar enligt de 17 Globala Målen. De 17 globala målen strävar efter att uppnå fyra fantastiska saker innan 2030: Avska a extrem fattigdom, Minska ojämlikheter och orättvisor i världen, Främja fred och rättvisa samt Lösa klimatkrisen (www.globalamalen.se). New Wave Group jobbar aktivt med samtliga 17 mål, men med extra fokus på mål 8 (Anständiga arbetsvillkor och ekonomisk tillväxt), 12 (Hållbar konsumtion och produktion), 13 (Bekämpa klimatförändringarna) och 17 (Genomförande och globalt partnerskap). Följ deras hållbarhetsresa, läs hållbarhetsrapport och hitta mer information på www.nwg.se.

För leverantörer som inte ingår i New Wave Group finns en fastställd inköpsrutin med kriterier som ska uppfyllas för att kunna ansluta sig till oss. Dessa kriterier innefattar bland annat krav på leveranstid, kvalitet, spårbarhet, referenser och miljöarbete.

Medarbetare

Våra medarbetare är vår puls och våra hjärtslag. Vi värnar om varje individ som en familjemedlem via hög säkerhet, jämställda- och avtalsmässiga villkor, förmåner och rätt förutsättningar i arbetsutförandet. Det råder nolltolerans mot all typ av diskriminering - vare sig det gäller kön, sexuell läggning, funktionsvariation eller etnisk bakgrund. Vårt kollektivavtal skapar en extra trygghet för samtliga arbetskamrater. Vi har hög medarbetarpåverkan och öppna dialoger som instrument för att vidareutvecklas.

Både arbetsgivare och medarbetare är medvetna om hur de kan bidra till en god arbetsmiljö. Vår arbetsmiljöhandbok med utgångspunkt i Arbetsmiljölagen ligger till grund för policy, instruktioner, rutiner, blanketter och checklistor. De föreskrifter som ska förtydliga arbetsgivarens ansvar för arbetsmiljöarbetet och hur det ska uppfyllas är AFS 2001:1 om Systematiskt arbetsmiljöarbete.

Miljö- och kvalitetsmål

Vi vill respektera och ta hand om jordens resurser för att lämna bästa möjliga förutsättningar till våra kommande generationer - inte bara i vårt eget led utan även via våra kunder, projekt och leverantörer. Med hjälp av våra miljö- och kvalitetsmål mäter vi och analyserar hur vi ständigt presterar och lever upp till vårt kundlöfte och mission.

ATC – Alltid erbjuda kunden den mest miljövänliga produkten och produktionen

NPS – Kundnöjdhet

ATQ – Leverans i utsatt tid

ATO – Ökad internkompetens

ATE – Ökat snittordervärde

Vårt mål är att leverera rätt produkt till rätt kund, rätt pris, i rätt tid genom tydlig och rak kommunikation i alla led. Allt detta för att minimera avvikelser som eftersätter såväl tid och pengar som miljö. Vi följer alla lagar och förordningar inom vårt verksamhetsområde och arbetar med ständiga förbättringar för att utveckla vårt företag, våra medarbetare, våra kunder och vår bransch.

Profilering är ett e ektivt sätt att få företag att märkas och sticka ut ur mängden, men vår mission är att våra kunder kan känna sig trygga på att våra produkter och anställda i hela produktionsledet har schyssta förutsättningar.

Vi gör märkbar skillnad!

Fastställd av Jenny Thermell (2023-01-05)

LIVSCYKELPERSPEKTIV

PRODUKTION

PRODUKT

RÅVARA / MATERIAL

Vi arbetar aktivt med att påverka kunden till ett långsiktigt hållbart produktval, och att minimera PVC /ersätta med bättre alternativ till exempel

TILLVERKNING/GROSSIST

Våra leverantörer utreds och bedöms noggrant årligen och vi handlar i första hand av New Wave Group Samtliga produkter är testade och kontrollerade av grossist. Vi ställer höga krav på produkternas kvalitet, material och tillverkningssätt

RÅVARA / MATERIAL

I vår egen produktion arbetar vi löpande med att minimera råvaruanvändningen och minska spill. Råvaruanvändningen är dock styrd till omsättningen Vi har en långsiktig plan där vi del för del har tagit bort delar ur produktionen som inte rimmar med våra miljömål - tex screentryckeri.

TILLVERKNING/GROSSIST

Vi samproducerar i möjligaste mån och planerar vår produktion utifrån inneliggande order I den mån vi kan försöker vi påverka kunden så att vi kan samköra jobb av samma typ, samfrakta, samleverera. Vårt Miljömål ATC - Always Thinks Clean är ett mycket bra verktyg för oss att ständigt se nyttan av en längre livscykel.

PERSONAL

FRISKVÅRD

Vår personal är vår absolut viktigaste tillgång Vi har byggt ett gym på vår arbetsplats som all personal har fri tillgång till, löpande aktiviteter på temat friskvård, ett årligt valfritt disponerat friskvårdsbidrag och Teambuilding/friskvård som tema på kicko er etc. Vi bjuder även på frukost varje måndag och frukt dagligen.

KOMPETENS

Vi internutbildar/korsutbildar

vår personal löpande, och har i januari och augusti personalmöten och leverantörsmöten med erfarenhetsutbyten En gång per år uppdaterar vi vår interna kompetensmatris ATQ och schemalägger sedan utildning och utveckling under året utifrån behov och önskemål.

TRANSPORT ANVÄNDNING

TRANSPORT

För att minimera onödiga transporter har vi i stor utsträckning veckoleveranser från våra leverantörer Det som är möjligt skickas från leverantör/ fabrik direkt till slutkund för att minimera vårt klimatavtryck.

Kunden hämtar vanligen sin vara hos oss men i planeringen finns en budbil för leverans direkt till kund, då vi kan samleverera till alla kunder Vi lägger mer och mer produkter och beställningar digitalt och ger kunden valmöjlighet rörande leverans och produktion.

Vi återanvänder emballage och kartonger med informationsetikett om detta.

Vi påvisar alltid nyttan av en produkt för vår kund, och väljer alltid i första hand produkter av hög kvalitet med lång livscykel

AVFALL

Många produkter är nedbrytbara av biologiska material, men vår vision är naturligtvis att produkten ska användas, hålla över tid och aldrig bli avfall.

ANVÄNDNING AVFALL

Vi påvisar alltid nyttan av en produkt för vår kund, och väljer alltid i första hand produkter av hög kvalitet med lång livscykel

I vår långsiktiga miljöplanering finns en PROFILRETUR med, där vi på något sätt vill kunna återanvända redan använda profilprodukter. Redan nu sorterar vi vårt avfall och komprimerar det för att minska volymen. Wellpapp och emballage återanvänds.

Det psykosociala är viktigt, därför har vi gemensam frukost varje måndag och småaktiviteter ofta, såsom kick o , möten, after work, sommar- och vinteraktiviteter etc. Aktiviteterna är oftast frivilliga men ibland krävs obligatorisk närvaro. För att kunna följa upp personalens hälsa och trivsel på jobbet genomförs en årlig medarbetarundersökning.

Vi har möten varje måndag där vi stämmer av läget med arbetsbelastning och behov av omfördelning av resurser Under perioder krävs övertid men vi önskar minimera detta i största utsträckning.

SOCIALT TEMPO ÅTERHÄMTNING

Återhämtning är viktigt för en frisk och hållbar personal. Vi arbetar när vi är på arbetet, och vilar när vi går härifrån Vi är mycket måna om balans mellan arbete och privatliv

CERTIFIKAT

Härmed intygas att FabriQen Group AB

556286–1491

Skogsbovägen 5, Karlskoga

har ett ledningssystem som uppfyller kraven enligt

ISO 9001:2015

ISO 14001:2015

avseende

Helhetsleverantör inom företagsprofilering.

Certifikatet är giltigt förutsatt att Qvalify AB:s certifieringsbestämmelser följs.

Jönköping 2022-01-11

Carina Björsell

På uppdrag av Qvalify AB

Ursprungscertifikat utfärdat:

ISO 9001 2012-08-07

ISO 14001 2012-08 -07

Cert no 2081 Giltigt t o m 2024-08-31 www.qvalify.se

Jenny Thermell, Ägare/VD

jenny@fabriqen.se - 070-336 48 82

Sebastian Weidenhag, Ägare/Projektledare

sebastian@fabriqen.se - 072-227 77 80

Cristo er Sohl, Ägare/Projektledare cristo er@fabriqen.se - 072-2270850