Tuljak

Page 1

täname 1Partner Ehitus tänab kõiki projektis osalejaid: hingega asja juures olevat arendajat, fantastilise energiaga OKO restorani meeskonda, arhitekte, järelevalveid, töövõtjaid, kohalikku omavalitsust ja kõiki teisi. On au olnud teiega koos seda hoonet renoveerida.

UUESTISÜND

Meeldivaid tulevasi koostöid,

Üllar Hinno 1Partner Ehitus juhataja

1965/2015


Legendaarse kohviku Tuljak uus tulemine. Tipparhitektuur aastast 1965


Kohvik Tuljak

va lv e pormeister

Kohvik Tuljak (1964-66) kavandati kõrvalasuva ja mõned aastad varem valminud Lillepaviljoni juurdeehitusena. Menukale näitusepaigale oli vaja juurde söögi- ja joogipaika. Tuljak on üks Eesti nõukogudeaegse karniisiarhitektuuri parimaid näiteid. Hoone esindab täisnurkset ja raskepärast modernismi, mille domineerivaks elemendiks olid horisontaalsed jooned ja loodusest eristumine.

Kohviku Tuljak arhitekt, Valve Pormeister (1922–2002) on kahtlemata üks silmapaistvamaid ja uuendusmeelsemaid nõukogude perioodi Eesti arhitekte. Tema loomingut iseloomustab hoonete ja neid ümbritseva maastiku harmooniline kooskõla. Pormeistri esimeseks mahuliseks tööks oli Lillepaviljon (1960), mis tõi talle palju tunnustust. Tema tuntumate tööde hulka kuuluvad veel Kurtna linnakasvatuse katsejaama peahoone (1966), Jäneda sovhoostehnikumi õppehoone (1975) ning Eesti Põllumajandusülikooli metsamajanduse ja maaparanduse teaduskonna õppehooned Tartus (1984).

Tuljaku silmapaistvamateks joonteks on punasest tellisest seinad, lai tumedaks peitsitud horisontaalsetest laudadest puitkarniis ning haljad betoonpinnad kombineerituna klaasi ja tumedaks toonitud laudisega. Maani ulatuvad õhulised klaasaknad ja tume laudis tasakaalustasid hästi karniisi raskepärast iseloomu. Samuti aitasid need luua modernistlikule arhitektuurile omast sise- ja välisruumi tervikuks sulandumise efekti. Suurte klaaspindade kasutamine seintel oli toona uuenduslik nähtus.


RE N OVEERIMI N E

Tuljaku renoveerimistööd algasid 2014. aasta sügisel. Enne seda asus siin restoran Carina, kuid peale seda seisis hoone üle kümne aasta tühjana ja hooldamata. Renoveerimistööde peamiseks eesmärgiks oli taastada kohviku omaaegne ilme lähtuvalt algsetest kujundusprintsiipidest. Detailset tähelepanu pöörati materjalieheduse säilitamisele ning siseja välisruumi käsitlemisele ühtse tervikuna. Tähelepanu tasub pöörata ka saali laes olevatele vasksetele kerakujulistele valgustitele, mis on hoolikalt renoveeritud originaaldetailid.

01


60

ndatel


oli Tuljak Eesti NSV kõige edumeelsem ja šikim restoran. Siin istudes ja merd vaadates võis argipäeva unustada ja end Lääne inimesena tunda. Kõige trendikam roog oli šaslõkk ja seda sai välikaminas ise valmistada.020304


90

ndatel


peeti uuele ajale kohaselt Carina nime kandvas moekohas k천vasid pidusid. Taldrikuserval oli prae k천rval apelsiniviil. Peale seda j채i eliidi kogunemiskoht aastateks vaikseks.050607080910


2014. aastal


alustas 1Partner Ehitus Tuljaku taastamisega. Nii p천hjalikult pole n천ukogudegaegset tipparhitektuuri varem renoveeritud. Koha hing j채i alles, kuid keha sai j채lle nooreks.11121314


2015 ta on valmis


Temaga ei ole teist sarnast v천i samav채채rset. Kauneimad p채evad, maitsvaimad toidud ja suurimad elamused on ees. Ta on Tuljak.1516171819202122232425www.tuljak.ee www.1partnerehitus.ee


täname 1Partner Ehitus tänab kõiki projektis osalejaid: hingega asja juures olevat arendajat, fantastilise energiaga OKO restorani meeskonda, arhitekte, järelevalveid, töövõtjaid, kohalikku omavalitsust ja kõiki teisi. On au olnud teiega koos seda hoonet renoveerida.

UUESTISÜND

Meeldivaid tulevasi koostöid,

Üllar Hinno 1Partner Ehitus juhataja

1965/2015


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.