Page 1

1


arco

seriously,

2


SERIOUSLY? Wij zijn vakmensen die staan voor hun product en hier dagelijks uiterst serieus mee bezig zijn. Echter, wij houden ook van enige nuchterheid en relativering. Ongedwongenheid en ruimte voor verrassing maken daarom ook deel uit van onze bedrijfsfilosofie. Onze producten zijn er om gebruikt te worden en staan in dienst van de gebruiker. We are professional tradesmen who are confident in our product and who take our craft very seriously each and every day. However, we are also levelheaded and realistic. Informality and the capacity for surprise, therefore, also form part of our company philosophy. Our products are both to be used by and service the user. Als Fachleute stehen wir für unsere Produkte ein, mit denen wir uns täglich äußerst ernsthaft beschäftigen. Wir schätzen jedoch auch ein gewisses Maß an Nüchternheit und Relativierung. Ungezwungenheit und Raum für Überraschungen sind daher Teil unserer Unternehmensphilosophie. Unsere Produkte sind zum Gebrauch vorgesehen und stehen im Dienst des Gebrauchers.

Seriously yours,

3


4


INHOUD CONTENT INHALT WELCOME ARCO AND THE LONG-TERM

tables BALANCE CHOICE CONIQ DIABOLO ESSENZA EXPRESSION EXTENSO GRAPHIC LANCE MULTIPLE NOMAD ONESTO SLIM SPAZIO VISTA

seating CURVE 2 FRAME FRAME BENCH MIKADO SKETCH SKINNY SLIDE SWING

storage LANDSCAPE OPEN STORE PIVOT SCENE SIDE-STORE GRAPHIC MODULE

7 8 12 16 22 26 28 32 36 42 46 50 52 56 60 68 74 80 84 90 94 98 106 110 114 120 122 126 130 138 146

working ESSENZA OFFICE GRAPHIC MODULE I-CON DESK MIKADO OFFICE NOMAD SIDE-STORE OFFICE SKINNY OFFICE SLIM OFFICE VISTA OPEN STORE

meeting ENCORE ESSENZA EXPRESSION GRAPHIC MODULE SLIM SPAZIO CONFERENCE CONFERENCE CHAIRS

lounging ARC & low seaing CODE FLY FRAME BENCH INVITATION JOLLY JUBILEE SIDE BY SIDE SIT DOWN SPINE LOW TABLES

additionals ARC

150 154 164 170 172 174 178 180 186 188 192 194 196 198 202 204 208 212 218 220 224 226 230 232 238 242 246

CODE ENCORE PIVOT STANDBY TRE TURNOVER

250 251 252 256 258 260 264

PROJECTS MATERIALS PRODUCTINFORMATION MAITENANCE COLOFON

268 276 280 283 288

5


6 WELCOME


WELKOM WELCOME WILLKOMMEN Deze catalogus is gemaakt om u te inspireren over de vele mogelijkheden die de Arco producten u bieden op het gebied van materialen en functionaliteit. Een collectie hoogwaardige meubelen, die uitstekend toepasbaar zijn in zowel privé als professionele omgevingen. Door de grote keuze in materialen, kleuren en afwerkingen kunnen zij in hoge mate aangepast worden aan individuele wensen. Ook maataanpassingen zijn in veel gevallen mogelijk. Arco heeft inmiddels meer dan 100 jaar ervaring in het ontwerpen en vervaardigen van meubelen. Deze worden met liefde, aandacht en passie voor het vak door ons ontwikkeld en op vakkundige wijze geproduceerd in onze fabriek in Winterswijk. Innoveren is voor ons een tweede natuur, waarbij aandacht voor de mens en zijn (leef)omgeving centraal staat. This catalogue aims to provide inspiration in relation to the options provided by Arco products within the sphere of materials and functionality. A collection of top quality furniture that is perfectly suitable for use in both private and business environments. The huge choice of materials, colours and finishes means that everything can be tailored to meet your individual needs. Even the dimensions can be modified in many cases. Arco has accumulated 100 years of experience in designing and manufacturing furniture. These products are developed with passion and enthusiasm for our trade and produced in a highly professional manner in our factory in Winterswijk. Innovation is second nature to us and this includes putting people and the environment at the top of our priority list. Diesen Katalog haben wir zusammengestellt, um Sie mit den vielen Möglichkeiten, die die Produkte von Arco in Bezug auf Material und Funktion bieten, zu inspirieren. Eine Kollektion hochwertiger Möbel, die sich für sowohl den öffentlichen als auch den privaten Gebrauch ausgezeichnet eignen. Durch die große Auswahl an Materialien, Farben und Ausführungen lassen unsere Möbel sich weitgehend an individuelle Wünsche anpassen. Auch abweichende Maße sind in vielen Fällen möglich. Arco hat inzwischen mehr als 100 Jahre Erfahrung mit dem Entwerfen und Fertigen von Möbeln. Unsere Produkte werden mit Liebe, Wertschätzung und Leidenschaft für das Fach entwickelt, in unserer Fabrik in Winterswijk werden sie auf fachkundige Weise hergestellt. Innovation ist für uns eine Selbstverständlichkeit, wobei der Mensch und seine (Wohn-) Umgebung im Mittelpunkt stehen.

7


ARCO EN DE LANGE TERMIJN ARCO AND THE LONG-TERM ARCO SIEHT VORAUS Eén van de pijlers waarop Arco steunt is duurzaamheid. Dit woord lijkt vandaag de dag een modewoord te zijn geworden maar een lange termijn visie hierop – in de breedste zin des woords – is al vanaf de start een deel van onze bedrijfscultuur. Wij zijn een meer dan 100 jaar oud familiebedrijf dat het als een essentiële waarde ziet om in Nederland te blijven produceren. Het zit in onze aard om relaties met eigen medewerkers, leveranciers, klanten en ook onze productontwikkeling te bekijken vanuit een duurzaam oogpunt. We zien als belangrijke duurzame toepassingen: - Arco flatpack: waar mogelijk het flatpack verpakkingsprincipe toepassen, d.w.z. de verpakking zo plat mogelijk houden zodat transport niet onnodig belast wordt door (teveel) volume. - Arco lightweight: in de producten zoveel mogelijk gebruik maken van lichtgewicht materialen, zodat het gewicht niet onnodig hoog is. Hierdoor wordt zowel in transport als ook de handling door mensen rekening gehouden met een zo doelmatig mogelijk gebruik van energiebronnen. - Arco recycle: producten dusdanig ontwikkelen dat ze aan het einde van de levensduur gemakkelijk te scheiden zijn in de verschillende materialen waardoor de recyclebaarheid verbeterd wordt. - Arco duramas: een methode om het gebruik van het schaarse massieve hout in de wereld enigszins te beperken door het toepassen van tafelbladen waarbij de kern van een minder schaarse houtsoort is gemaakt dan de daarop aan de boven- en onderzijde verlijmde massief houten laag. - Arco hanteert voor alle producten een "ecologisch" beleid op het gebied van grondstoffen, waarbij de toepassing van FSC gecertificeerde materialen wordt toegepast indien verkrijgbaar. Per product (m.u.v. de stoelen) hebben we door middel van een logo aangegeven welke van de bovenstaande Arco duurzaamheids begrippen van toepassing zijn. Het bovengenoemde commitment gaan we aan onder het overkoepelende Arco duurzaamheidslabel. Een label dat ons ertoe aanzet eerlijke, duurzame meubelen te produceren om u de zekerheid te geven er naar volle tevredenheid, nog jarenlang van te kunnen genieten. 8 ARCO AND THE LONG-TERM

One of Arco’s cornerstones is sustainability. Nowadays, this word has become a trendy term but a long-term vision in terms of sustainability (in the broadest sense of the word) was part of our company’s culture right from the very start. We are a family company that is over 100 years old and regard retaining production in the Netherlands as a vital aspect of our company. It is in our nature to consider relationships with employees, suppliers and customers and also product development from the perspective of sustainability. We apply the following, important sustainable principles: - Arco flatpack: where possible, the flat-pack principle is employed, i.e. keeping packaging as flat as possible so that transport is not unnecessarily burdened by (excessive) volume. - Arco lightweight: use as much lightweight materials in the product as possible so that weight is not unnecessarily high. This allows the most effective use of energy sources both in terms of transport and processing by people. - Arco recycle: products are developed so that they can be easily separated into different materials at the end of their lifecycle and the capacity for recycling is increased. - Arco duramas: a method for limiting the use of scarce solid wood by manufacturing table tops using a core of less rare wood to which an outer layer of solid wood is glued to the top and bottom. - Arco also applies an ecological policy when it comes to the choice of raw materials where FSC certified materials are used when and if available. Each product (excl. chairs) bears a logo indicating which of the above Arco sustainability concepts have been applied. We are meeting the above commitment under the all-encompassing Arco sustainability label. A label that commits us to producing honest, sustainable furniture in order to assure the consumer and allow the product to be fully enjoyed for many years to come.


Einer der Pfeiler, auf denen Arco stützt, ist Nachhaltigkeit. Dieses Wort scheint heutzutage ein Modewort zu sein, aber eine langfristige Nachhaltigkeitsvision im breitesten Sinne ist schon seit jeher Teil unserer Unternehmenskultur. Wir sind ein über 100 Jahre altes Familienunternehmen, das es als von essenzieller Bedeutung betrachtet, die Fertigung in den Niederlanden zu halten. Es liegt in unserer Art, die Beziehung mit unseren Mitarbeitern, Lieferanten und Kunden sowie unsere Produktentwicklung unter dem Blickpunkt der Nachhaltigkeit zu betrachten. Folgendes betrachten wir als wichtige Nachhaltigkeitsmaßnahmen: - Arco flatpack: Wo möglich wird beim Verpacken die Flatpack-Methode angewendet, das heißt, dass die Verpackung so flach wie möglich gehalten wird, um unnötige Transportbelastung durch (zu viel) Volumen zu vermeiden. - Arco lightweight: Für die Produkte werden so viel wie möglich leichte Materialien verwendet, sodass das Gewicht nicht unnötig hoch ist. Dadurch wird eine möglichst zweckmäßige Nutzung von Energiequellen in den Prozess miteinbezogen, sowohl in Bezug auf den Transport als auch auf die Handhabung durch Menschen . - Arco recycle: Produkte werden so entwickelt, dass sie am Ende ihrer Gebrauchsdauer einfach in die verschiedenen Materialien zerlegt werden können, wodurch die Recyclefähigkeit verbessert wird. - Arco duramas: Eine Methode zur Verminderung der Verwendung von knappem Massivholz, wobei Tischplatten mit einer auf der Ober- und Unterseite verleimten massiven Holzschicht und einem Kern aus einer weniger seltenen Holzart verwendet werden. - Arco verwendet für alle Produkte eine "ökologische" Politik auf dem Gebiet von Rohstoffen wobei die Verwendung von FSC-zertifizierten Materialien verwendet werden, falls vorhanden. Für jedes Produkt (außer Stühle) haben wir mittels eines Logos angegeben, welche der oben aufgeführten Nachhaltigkeitsmaßnahmen gelten. Um unserem Engagement mittels der oben genannten Maßnahmen Ausdruck zu verleihen, gibt es das übergreifende Arco-Nachhaltigkeitssiegel. Ein Siegel, das uns zur Herstellung ehrlicher, nachhaltiger Möbel motiviert, um Ihnen die Sicherheit zu bieten, dass sie unsere Produkte noch viele Jahre zur vollsten Zufriedenheit und mit Freude verwenden können. 9


tables

seriously,

10


11


12 BALANCE


BALANCE

Arnold Merckx 1988

13


14 BALANCE


BALANCE fact sheet

Arnold Merckx

1988

Een praktische eet- of vergadertafel, waarbij het ronde of ellipsvormige blad wordt ondersteund door een robuuste kolom.

A practical dining or conference table, of which the round or ellipse shaped top is supported by a robust column.

Eine praktische Esch- oder Konferenztisch, wobei die runde oder ellipsförmige Tischplatte von einem stabilen Säule unterstützt wird.

materialen

materials

Materialien

blad fineer, massief hout of hpl inlegblad als buitenblad, bij massief van duramas (massief/ sandwich) kolom fineer of lak voet geborsteld aluminium of beton houtsoorten eiken of amerikaans noten

top veneer, solid wood or hpl extension leaf same as top, with solid wood in duramas (solid wood/sandwich) column veneer or lacquer base brushed aluminium or concrete types of wood oak or american walnut

Tischplatte Furnier, Massivholz oder Hpl Einlegeplatte wie Platte, bei Massivholz in Duramas (Massivholz/Sandwich) Säule Furnier oder Lack Fußplatte Gebürstetes Aluminium oder Beton Holzarten Eiche oder amerikanischer Nußbaum

extension leaves

120

185

ø 120(179) x 73 ø 130(189) x 73

160(219)

73

73

73

68 73 ø 120 x 73 ø 128 x 73 ø 138 x 73

115

115

120

120 120

extension leaves

185 x 115 x 73 210 x 115 x 73 (massief)

160(219) x 115 x 73

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

15


CHOICE

Willem van Ast 2009

16 CHOICE


17


18 CHOICE


19


20 CHOICE


CHOICE fact sheet

Willem van Ast

2009

Een serie kleine vaste en uitschuifbare tafels, voor al die plaatsen waar geen grote tafel gewenst of mogelijk is.

A series of small fixed and extendable tables that are perfectly proportioned for all those places where a large table would be impossible or out of place.

Eine Serie von kleinen festen und ausziehbaren Tischen, für alle Raüme wo einen großen Tisch nicht gewünscht oder möglich ist.

materialen

materials

Materialien

kolom en voetplaat fineer poten massief hout blad fineer of duramas (massief/ sandwich) uitschuifblad fineer of duramas (massief/ sandwich) houtsoorten eiken of amerikaans noten

column and base veneer legs solid wood top veneer or duramas (solid wood/ sandwich) extension leaf veneer or duramas (solid wood/ sandwich) types of wood oak or american walnut

Säule und Fußplatte Furnier Füße Massivholz Tischplatte Furnier oder Duramas (Massivholz/ Sandwich) Ansteckplatte Furnier oder Duramas (Massivholz/ Sandwich) Holzarten Eiche oder amerikanischer Nußbaum

90

90 (140)

90 x 90 x 75 110 x 110 x 75

110 (160)h

75

75

75

70,5 75 ø 100 x 75

90

90

90

100 100

90 (140) x 90 x 75

110 (160) x 90 x 75

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

21


CONIQ

Willem van Ast 2006

22 CONIQ I-CON


23


24 CONIQ


CONIQ fact sheet

Willem van Ast

2006

De opvallende, konisch gevormde poten geven deze rechthoekige, ronde of ellipsvormige tafel een typisch jaren 60 gevoel.

The striking, conically shaped legs give this rectangular, round or ellipse-shaped table a typical 1960s feel.

Die auffallenden, konisch geformten Beine, dieses rechteckigen, runden oder ovalen Tisches vermitteln einen typischen 60er Jahre Eindruck.

materialen

materials

Materialien

poten kleurlak blad massief hout houtsoorten olijfessen, eiken of amerikaans noten

legs lacquer top solid wood types of wood olive-ash, oak or american walnut

Beine Lack Tischplatte Massivholz Holzarten Oliv-Esche, Eiche oder amerikanischer Nußbaum

115

128

90 190

128

75

75

69 75 190 X 90 X 75 210 X 90 X 75 240 X 90 X 75

210

ø 128 x 75

210 x 115 x 75 220 x 128 x 75

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

25


DIABOLO

Arnold Merckx 1990

26 DIABOLO


DIABOLO fact sheet

Arnold Merckx

1990

Deze kleine ronde of wandtafel is door zijn uitschuifmogelijkheid heel praktisch voor kleinere ruimtes.

Due to its extensibility, this small round or semi oval dining table is very practical for rooms with limited space.

Diese kleine runde oder halb-ovale Tisch ist durch seine Ausziehmöglichkeiten sehr praktisch für begrenzte Räume.

materialen

materials

Materialien

blad fineer, massief hout of hpl inlegblad als buitenblad, bij massief van duramas (massief/sandwich) kolom fineer of lak voet geborsteld aluminium of beton houtsoorten eiken of amerikaans noten

top veneer, solid wood or hpl extension leaf same as top, with solid wood in duramas (solid wood/sandwich) column veneer or lacquer base brushed aluminium or concrete types of wood oak or american walnut

Tischplatte Furnier, Massivholz oder Hpl Einlegeplatte wie Platte, bei Massivholz in Duramas (Massivholz/Sandwich) Säule Furnier oder Lack Fußplatte Gebürstetes Aluminium oder Beton Holzarten Eiche oder amerikanischer Nußbaum

extension leaves

105

105

105 105

105(158)

105(158)

73

73

68 73 ø105 x 73 ø120 x 73

extension leaves

ø105(158) x 73

105(158) x 105 x 73

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

27


ESSENZA Willem van Ast 1999

28 ESSENZA


29


30 ESSENZA Please also refer to page 150 & 194 for further impressions


ESSENZA fact sheet

Willem van Ast

1999

Een massieve tafel met een pure vorm en elegante stijl.

A solid wooden table with a pure and elegant design.

Ein Massivholz Tisch mit einer schlichten Form und elegantem Stil.

materialen

materials

Materialien

poten massief hout blad massief hout houtsoorten olijfessen, eiken of amerikaans noten

legs solid wood top solid wood types of wood olive ash, oak or american walnut

Tischbeine Massivholz Tischplatte Massivholz Holzarten Oliv-Esche, Eiche oder amerikanischer NuĂ&#x;baum

90 190

69,5 75 155 x 90 x 75 190 x 90 x 75 210 x 90 x 75 240 x 90 x 75 280 x 90 x 75 210 x 105 x 75 240 x 105 x 75 280 x 105 x 75

voor actuele informatie / for current information / fĂźr aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

31


32 EXPRESSION


EXPRESSION

Willem van Ast 2004

33


34 EXPRESSION Please also refer to page 196 for further impressions


EXPRESSION fact sheet

Willem van Ast

2004

De proportie van het onderstel van deze vierkante of rechthoekige tafel staat in spannend kontrast met het dunne tafelblad.

The proportion of the frame and legs of this square or rectangular table shows an exciting contrast with the thin table-top.

Die Proportionen des Tischgestells dieses quadratischen oder rechteckigen Tisches stehen in einem spannenden Kontrast zu der dünnen Tischplatte.

materialen

materials

Materialien

onderstel massief hout blad fineer, corian, glas of hpl houtsoorten eiken of amerikaans noten

frame/legs solid wood top veneer, corian, glass or hpl types of wood oak or american walnut

Tischgestell Massivholz Tischplatte Furnier, Corian, Glas oder Hpl Holzarten Eiche oder amerikanischer Nußbaum

90

128 128

150

75

69,5 75 128 x 128 x 75 150 x 150 x 75

150 x 90 x 75 190 x 90 x 75 210 x 90 x 75 240 x 90 x 75

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

35


36 EXTENSO


EXTENSO Willem van Ast 2009

37


38 EXTENSO


39


40 EXTENSO


EXTENSO fact sheet

Willem van Ast

2009

Een vaste of uitschuifbare tafel, die door de geraffineerde vorm en plaatsing van de poten zowel een robuuste als elegante verschijning is.

The refined shape and placement of the legs, make this fixed or extendable table look both robust and elegant.

Ein fester oder ausziehbarer Tisch, der durch die raffinierte Formgebung und die Position der Tischbeine, sowohl eine robuste als auch elegante Erscheinung ist.

materialen

materials

Materialien

onderstel massief hout blad duramas (massief/ sandwich) uitschuifblad duramas (massief/ sandwich) of lak houtsoorten eiken of amerikaans noten

legs solid wood top duramas (solid wood/ sandwich) extension leaf duramas (solid wood/ sandwich) or lacquer types of wood oak or american walnut

Untergestell Massivholz Platte Duramas (Massivholz/ Sandwich) Einlegeplatte Duramas (Massivholz/ Sandwich) oder Lack Holzarten Eiche oder amerikanischer NuĂ&#x;baum

top & extension leaves

100

100

100 210

180 (232)

75

75

68,5 75 160 x 90 x 75 180 x 90 x 75 210 x 100 x 75 240 x 100 x 75 280 x 100 x 75

210 (262/314) x 100 x 75

160 (212) x 90 x 75 180 (232) x 90 x 75 210 (314) x 100 x 75 240 (344) x 100 x 75

210 (262/314) x 100 x 75 240 (292/344) x 100 x 75

voor actuele informatie / for current information / fĂźr aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

41


42 GRAPHIC


GRAPHIC

Arnold Merckx 1996

43


44 GRAPHIC


GRAPHIC fact sheet

Arnold Merckx

Op een krachtig metalen frame lijkt het tafelblad te zweven.

On a strong metal frame, the table-top seems to be floating.

Auf einem starken Metallrahmen scheint die Tischplatte zu schweben.

materialen

materials

Materialien

onderstel lak of rvs blad massief hout, fineer, glas, corian of hpl aansteekblad als buitenblad, bij massief in kleurlak (glas en corian niet uitschuifbaar) houtsoorten olijfessen (alleen massief), eiken of amerikaans noten

frame/ legs lacquer or stainless steel top solid wood, veneer, glass, corian or hpl extension leaf same as top, with solid wood in lacquer (glass and corian not extendable) types of wood olive ash (only solid wood), oak or american walnut

Tischgestell Lack oder Edelstahl Tischplatte Massivholz, Furnier, Glas, Corian oder Hpl Einlegeplatte wie Platte, bei Massivholz in Lack (Glas und Corian nicht ausziehbar) Holzarten Oliv-Esche (nur bei Massivholz), Eiche oder amerikanischer NuĂ&#x;baum

1996

extension leaves

90

90 155

155(214)

75

68,5 75 155 x 90 x 75 190 x 90 x 75 210 x 90 x 75 240 x 90 x 75 280 x 90 x 75 210 x 105 x 75 240 x 105 x 75 280 x 105 x 75

155(214) x 90 x 75 190(249) x 90 x 75 210(269) x 90 x 75

voor actuele informatie / for current information / fĂźr aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

45


LANCE Burkhard Vogtherr 2005

46 LANCE


47


48 LANCE


LANCE fact sheet

Burkhard Vogtherr

2005

Het blad van deze elegante massieve tafel loopt schuin af naar de kopse kanten.

The top of this elegant, solid wooden table runs slightly oblique towards the ends.

Die Platte dieses eleganten Massivholztisches verjüngt sich an beiden Kopfenden.

materialen

materials

Materialien

kolom met voetplaat geslepen rvs schragen hout of lak wangen hout of lak blad massief hout of corian houtsoorten olijfessen, eiken of amerikaans noten

column and footplate polished stainless steel trestles wood or lacquer sides wood or lacquer top solid wood or corian types of wood olive ash, oak or american walnut

Säule end Fußplatte polierter Edelstahl Spreizfüße Holz oder Lack Wangen Holz oder Lack Tischplatte Massivholz oder Corian Holzarten Oliv-Esche, Eiche oder amerikanischer Nußbaum

sandwich panel

190

90 x 90 x 75 110 x 90 x 75

190

75

75

70 75 space between sides/trestles: WAN A / SCH A 120cm WAN B / SCH B 140cm WAN C / SCH C 160cm WAN D / SCH D 180cm WAN E / SCH E 210cm

90

90

90 90

190 x 90 x 75 (A) 210 x 90 x 75 (A/B) 240 x 90 x 75 (A/B/C) 280 x 90 x 75 (C/D/E) 210 x 105 x 75 (A/B) 240 x 105 x 75 (A/B/C) 280 x 105 x 75 (C/D/E)

190 x 90 x 75 (A) 210 x 90 x 75 (A/B) 240 x 90 x 75 (A/B/C) 280 x 90 x 75 (C/D/E) 210 x 105 x 75 (A/B) 240 x 105 x 75 (A/B/C) 280 x 105 x 75 (C/D/E)

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

49


MULTIPLE Arnold Merckx 1994

50 MULTIPLE


MULTIPLE fact sheet

Arnold Merckx

1994

Deze unieke ronde of ellipsvormige (uitschuif)tafel kan met 1 of 2 inlegbladen vergroot worden. De plaatsing van de poten en de platte schuifconstructie zorgen voor maximale knie- en beenruimte.

This unique round or ellipse shaped (extendable) table can be enlarged with 1 or 2 extension leaves. The placement of the legs and the special flat extending mechanism leave ample room for knees and legs.

Dieser einzigartige, runde oder ovale (ausziehbare) Tisch kann mittels 1 oder 2 Einlegeplatten verlängert werden. Die Plazierung der Beinen und die spezielle Ausziehkonstruktion bieten maximale Beinfreiheit.

materialen

materials

Materialien

blad fineer, massief hout of hpl inlegblad als buitenblad, bij massief van duramas (massief/ sandwich) poten fineer of lak houtsoorten eiken of amerikaans noten

top veneer, solid wood or hpl extension leaf same as top, with solid wood in duramas (solid wood/sandwich) legs veneer or lacquer types of wood oak or american walnut

Tischplatte Furnier, Massivholz oder Hpl Einlegeplatte wie Platte, bei Massivholz in Duramas (Massivholz/Sandwich) Beine Furnier oder Lack Holzarten Eiche oder amerikanischer Nußbaum

extension leaves

244

ø 120(179) x 74 ø 130(189) x 74 ø 140(199) x 74

ø 120(238) x 74 ø 130(248) x 74 ø 140(258) x 74

303

74

74

74

69 74 ø 120 x 74 ø 128 x 74

185

115

238

115

179

115

120

120

120 120

extension leaves

185 x 115 x 74

185(244) x 115 x 74

185(303) x 115 x 74

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

51


Deze unieke tafel is volledig in en uitsluitend van hout gemaakt. Het tafelblad is opgebouwd als een driedimensionale sandwich. Diverse soorten hout, elk met hun specifieke eigenschappen en kwaliteiten worden samen gevormd tot de ideale combinatie van stijfheid en een laag gewicht. De onderkant van het tafelblad is afgewerkt met een 3D fineer. De tafel is voorzien van houten schroefdraden, waarin de poten eenvoudig kunnen worden vastgedraaid. Een mooi staaltje van traditioneel vakmanschap in houtbewerking. This unique table is made entirely and exclusively from wood. The table top is constructed as a 3D sandwich. Different kinds of wood, each with their own specific properties and qualities, are crafted together to create the perfect lightweight rigidity. The bottom of the table is covered with a 3D veneer. The threaded wooden legs are fixed by screwing them into the table top. A beautiful example of traditional joinery craftsmanship. Dieser einzigartige Tisch ist vollständig und ausschließlich aus Holz angefertigt. Die Tischplatte ist konstruiert als 3D-Sandwich. Verschiedene Holzarten, jede mit ihren spezifischen Eigenschaften und Qualitäten, werden handwerklich zusammengefügt, um eine perfekte leichtgewichtige Härte zu erzeugen. Die Unterseite der Tischplatte ist mit einem 3D-Furnier bedeckt. Die mit Gewinde ausgestatteten Tischbeine werden fixiert, indem sie in die Tischplatte eingeschraubt werden. Ein schönes Beispiel für ein traditionelles Tischlerhandwerk.

52 NOMAD


NOMAD Jorre van Ast 2009

53


54 NOMAD Please also refer to page 172 for further impressions


NOMAD fact sheet

Jorre van Ast

2009

Een volledig uit hout opgebouwde, demontabele lichtgewicht tafel. Rank en handig, ideaal voor bijvoorbeeld jonge cosmopolieten met een nomadisch bestaan.

A lightweight portable table, made entirely and exclusively from wood. This slim and handy piece of furniture is absolutely ideal for young cosmopolitans with a nomadic lifestyle.

Ein vollständig aus Holz aufgebauter, demontabler, leichter Tisch. Ein rank und schlankes Möbelstück: ideal für junge Kosmopoliten mit einem Nomadenleben.

materialen

materials

Materialien

poten massief hout blad eiken alpi fineer

legs solid wood top alpi oak veneer

Tischbeine Massivholz Tischplatte Eiche Alpi Furnier

95 190

68 75 190 x 95 x 75 210 x 95 x 75 240 x 95 x 75

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

55


56 ONESTO


ONESTO

Arco Design Studio 2009

57


58 ONESTO


ONESTO

Arco Design Studio

2009

Een eenvoudige, maar stoere wangentafel, die zich uitstekend laat combineren met de bank Frame Bench en stoel Frame (XL). De wangen kunnen op verschillende posities onder het tafelblad geplaatst worden.

A simple yet robust table, which can be well combined with Frame Bench and chair Frame (XL). The sides can be placed at various positions under the table-top.

Ein einfacher, doch stämmiger Wangentisch, der sich ausgezeichnet mit dern Frame Bench und Stuhl Frame (XL) kombinieren lässt. Die Wangen können auf mehrere Positionen unter der Tischplatte plaziert werden.

materialen

materials

onderstel fineer of duramas (massief/ sandwich) blad fineer of duramas (massief / sandwich) of hpl houtsoorten eiken of amerikaans noten

sides veneer or duramas (solid wood/ sandwich) top veneer or duramas (solid wood/ sandwich) or hpl types of wood oak or american walnut

Materialien Untergestell Furnier oder Duramas (Massivholz/ Sandwich) Tischplatte Furnier oder Duramas (Massivholz/ Sandwich) oder Hpl Holzarten Eiche oder amerikanischer Nußbaum

90 150

70 75 150 x 90 x 75 180 x 90 x 75 210 x 90 x 75 240 x 90 x 75

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl http://extranet.arco.nl

59


SLIM

Bertjan Pot 2006

60 SLIM


61


Aan de basis van de 'onmogelijk ogende' Slim tafel staat een innovatieve sandwich constructie van staal en honingraad. Bertjan zei daarover: "Sommigen zullen de Slim Table als namaak of niet echt opvatten, maar hij is juist heel oprecht en puur. Alle materialen zijn op een zo eerlijk mogelijke manier toegepast: metaal voor een sterke constructie en hout voor de tactiliteit en een aantrekkelijke buitenkant. Zonder innovatie is minimalisme een doodlopend pad". An innovative sandwich construction of steel and honeycomb forms the basis of the 'impossible looking' Slim Table. Bertjan Pot: "Some will see the Slim Table as imitation or not real, but it is in fact very sincere and pure. All materials are used in the most honest way: metal for a strong construction and wood for tactility and an attractive exterior. Without innovation, minimalism is a dead end". Eine innovative Sandwich-Konstruktion aus Stahl und Waben bildet die Grundlage des "unmöglich scheinenden" Slim Tisches. Bertjan Pot sagt darüber: "Einige sehen den Slim Tisch als Nachahmung oder nicht echt, aber er ist gerade sehr aufrichtig und pur. Alle Materialien sind auf eine sehr ehrliche Art eingesetzt worden: Metall für eine stabile Konstruktion und Holz für die Haptik und ein ansprechendes Äußeres. Ohne Innovation ist Minimalismus eine Sackgasse".

62 SLIM


63


64 SLIM Please also refer to page 180 & 202 for further impressions


SLIM fact sheet

Bertjan Pot

2006

Deze ragdunne, maar tegelijkertijd zeer stabiele tafel is mogelijk door een unieke staal-sandwich constructie, die voorzien is van een laagje hout.

This 'impossible looking', but nevertheless very stable table is made possible by a unique steel-sandwich construction, which is covered with a thin layer of wood.

Dieser hauchdünne, aber gleichzeitig sehr stabile Tisch ist möglich durch eine einzigartige Stahl-Sandwich Konstruktion, die mit einer Holzschicht ummantelt wird.

materialen

materials

Materialien

blad en poten gefineerd staal uitvoeringen eiken of gelakt essen

top and legs veneered steel options oak or lacquered ash

Tischplatte und Füße furnierter Stahl Ausführungen Eiche oder lackierter Esche

sandwich panel

top

90

90 90

160

75

72,2 75 90 x 90 x 75 128 x 128 x 75 150 x 150 x 75

160 x 90 x 75 190 x 90 x 75 210 x 90 x 75 240 x 90 x 75 280 x 90 x 75

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

65


66 RESTAURANT PROEF, AMSTERDAM


67


68 SPAZIO


SPAZIO

Willem van Ast 2007

69


70 SPAZIO


71


72 SPAZIO Please also refer to page 204 for further impressions


SPAZIO fact sheet

Willem van Ast

2007

Het ronde, ellipsvormige of rechthoekige blad geeft deze robuuste kolomtafel een heel eigen elegantie. Het inlegblad van de vergrootbare tafel wordt in de kolom opgeborgen en komt via een gasdruksysteem omhoog.

The round, ellipse or rectangular top gives this robust columntable a characteristic elegance. The extension leaf of the extendable table is stored in the column and comes out through a gas pressure system.

Die runde, ellipsförmige oder rechteckige Tischplatte gibt diesem stabilen Säulentisch eine sehr eigene Eleganz. Die Einlegeplatte des ausziehbaren Tisches ist in der Mittelsäule gelagert und wird mittels eines Gasdrucksystems nach oben befördert.

materialen

materials

Materialien

blad fineer of massief hout inlegblad (lichtgewicht) bij blad massief: lak of duramas (massief/ sandwich) bij blad fineer: fineer kolom fineer of lak voetplaat beton, gelakt houtsoorten eiken of amerikaans noten

top veneer or solid wood extension leaf (lightweight) with top in solid wood: lacquer or duramas (solid wood/ sandwich) with top in veneer: veneer column veneer or lacquer base concrete, lacquered types of wood oak or american walnut

Tischplatte Furnier oder Massivholz Einlegeplatte (Leichtbauweise) bei Massivholzplatte: Lack oder Duramas (Massivholz/ Sandwich) bei Furnierplatte: Furnier Säule Furnier oder Lack Fußplatte Beton, lackiert Holzarten Eiche oder amerikanischer Nußbaum

extension leaves

190(249)

190(249)x128x75 210(269)x128x75 240(299)x128x75

190 (249)

75

210x128x75 240x136x75 260x136x75 280x136x75

190

75

75

75

70 75 138 x 138 x 75 160 x 160 x 75

128

210

120

128

128

138 138

extension leaves

190 x 120 x 75 210 x 120 x 75 240 x 120 x 75 280 x 120 x 75 190 x 128 x 75 210 x 128 x 75 240 x 128 x 75 280 x 128 x 75

190 (249) x 128 x 75 210 (269) x 128 x 75 240 (299) x 128 x 75

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

73


VISTA Arco Design Studio 2008

74 VISTA


75


76 VISTA Please also refer to page 186 for further impressions


VISTA fact sheet

Arco Design Studio

2008

Een tafel die eenvoud en rust uitstraalt en door zijn informele karakter heel uitnodigend is. Naast eettafel is Vista ook goed toepasbaar als werktafel.

A table that breathes simplicity and serenity, with an inviting casual character. Vista is very suitable for residential use and for offices.

Ein Tisch der Einfachheit und Ruhe ausstrahlt und durch seinen eher privaten Charakter einladend wirkt. Vista ist sehr geeignet für sowohl den Wohn- als auch den Arbeitsumgebung.

materialen

materials

Materialien

onderstel staal, in kleur gelakt blad massief hout, fineer of hpl houtsoorten eiken of amerikaans noten

legs steel, lacquered in colour top solid wood, veneer or hpl types of wood oak or american walnut

Tischgestell Stahl, in Farbe lackiert Tischplatte Massivholz, Furnier oder Hpl Holzarten Eiche oder amerikanischer Nußbaum

90 190

66 75

space between the legs: PST A 160cm PST B 190cm PST C 220cm

190 x 90 x 75 (A) 220 x 90 x 75 (A/B) 250 x 90 x 75 (B/C) 220 x 100 x 75 (A/B) 250 x 100 x 75 (B/C)

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

77


seating

seriously,

78


Bearskin by Eelko Moorer 79


CURVE 2

Burkhard Vogtherr 2010

80 CURVE 2


81


82 CURVE 2


CURVE 2 fact sheet

Burkhard Vogtherr

2010

Deze elegante houten stoel met brede lichtgebogen rug toont karakter en nodigt uit tot zitten.

This elegant wooden chair with a wide, slightly curved back shows character and invites to sit down.

Dieser elegante Holzstuhl mit einem breiten, leicht gebogenen Rücken zeigt Charakter und lädt zum sitzen ein.

materialen

materials

Materialien

uitvoering met of zonder armleuning zitting en binnenkant rug stof of leer houtsoorten eiken of amerikaans noten

options with or without arms seat and inner side of back fabric or leather types of wood oak or american walnut

Ausführung mit oder ohne Armlehnen Sitz und Innenseite Rücken Stoff oder Leder Holzarten Eiche oder amerikanischer Nußbaum

49,5 82 52

48

64

44

49,5 82 52

44 44

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

83


FRAME

Burkhard Vogtherr 2000

84 FRAME


85


86 FRAME


In 2000 ontwierp Burkhard Vogtherr de Frame stoel voor Arco. Tien jaar later is deze stoel nog steeds een succes. De stoel wordt gekenmerkt door een metalen frame met een fijne, rechthoekige belijning die de stoel een lichte en luchtige uitstraling geeft. Het frame kan worden uitgevoerd in mat of hoogglans chroom of epoxy lak. De stoel is uitstekend geschikt voor zowel privé- als werkomgevingen. In the year 2000, Burkhard Vogtherr designed chair Frame for Arco. Ten years later, this chair is still very successful. The chair is characterized by a metal frame with a fine, rectangular lineament which gives the chair a pleasant light optic. The frame is made of mat or shining chrome or epoxy lacquer. Frame is a chair which can be used not only in residential spaces but also in business surroundings. Im Jahr 2000, entwarf Burkhard Vogtherr den Stuhl Frame für Arco. Zehn Jahre später ist dieser Stuhl noch immer sehr erfolgreich. Der Stuhl zeichnet sich durch sein starres Metallgestell mit einer sehr komfortabelen Sitzschale aus. Der Stuhl hat durch seine feine, rechteckige Linienführung eine sehr leichte Ausstrahlung. Der Rahmen wird in matt– oder hochglanzverchromt ausgeführt oder in Epoxylack. Dieser Stuhl ist nicht nur in einer Privatsphäre einsetzbar, sondern ebenfalls bestens für den Objektbereich geeignet.

87


88 FRAME


FRAME fact sheet

Burkhard Vogtherr

2000

Door zijn fijne, rechthoekige lijnenspel oogt deze stoel licht en luchtig.

The fine, rectangular lineament gives this chair a pleasant light optic.

Durch seine feine, rechteckige Linienf端hrung hat dieser Stuhl eine sehr leichte und luftige Ausstrahlung.

materialen

materials

Materialien

uitvoering met armen kuip lak, stof of leer frame alu/ epoxylak, parel- of hoogglanschroom

options with arms seat lacquer, fabric or leather frame alu/ epoxy-lacquer, mat or shining chrome

Ausf端hrung mit Armlehnen Sitz Lack, Stoff oder Leder Rahmen Alu/ Epoxylack, Matt- oder Hochglanzchrom

frame

56 83 50,5

45-49

65 frame XL

58 83 54,5

45-49

65

voor actuele informatie / for current information / f端r aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

89


FRAME BENCH

Burkhard Vogtherr 2009 90 FRAME BENCH


91


92 FRAME BENCH Please also refer to page 224 for further impressions


FRAME BENCH fact sheet

Burkhard Vogtherr

2009

Een licht en luchtig ogende bank, die solitair of in een hoekopstelling aan een keuken- of eetkamertafel geplaatst kan worden.

A bench with a pleasant light optic, which can be placed at a kitchen or dining table as stand alone or in a corner formation.

Eine schlichte und leicht wirkende Bank, die einzeln oder in einer Eckkombination an einem Küchen- oder Eßtisch platziert werden kann.

materialen

materials

Materialien

uitvoering met of zonder rug zitting/ rug stof of leer frame epoxylak, parel- of hoogglanschroom optie kussen-zitting in stof of leer

options with or without back seat/ back fabric or leather frame epoxy lacquer, mat or shining chrome option cushion-seat in fabric or leather

Ausführung mit oder ohne Rücken Sitz/ Rücken Stoff oder Leder Gestell Epoxylack, Matt- oder Hochglanzchrom Option Sitzkissen in Stoff oder Leder

76

76

46 150

150

150 x 45 x 46 180 x 45 x 46 210 x 45 x 46

150 x 60 x 76 180 x 60 x 76 210 x 60 x 76

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

93


MIKADO

Burkhard Vogtherr 2001

94 MIKADO


95


96 MIKADO


SWING fact sheet

Burkhard Vogtherr

2007

Een uitnodigende sledestoel, waar in de subtiele details duidelijk het handschrift van Arco tot uitdrukking komt.

An inviting cantilever base chair, which clearly carries the signature of Arco in its subtle details.

Ein einladender Freischwinger, bei dem in den feinen Details deutlich die Handschrift von Arco zum Ausdruck kommt.

materialen

materials

Materialien

kuip stof of leer frame parel- of hoogglanschroom of rvs

seat fabric or leather frame mat or shining chrome or stainless steel

Sitz Stoff oder Leder Rahmen Matt- oder Hochglanzchrom oder Edelstahl

84 56

65

45-49

55

voor actuele informatie / for current information / f端r aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

117


storage

seriously,

118


119


LANDSCAPE

Dick Spierenburg & Karel Boonzaaijer 2004

120 LANDSCAPE


LANDSCAPE fact sheet

Dick Spierenburg & Karel Boonzaaijer

2004

Een kastje met open vakken dat prachtig achter een bank geplaatst kan worden maar ook vrijstaand of tegen een wand.

A sideboard with open grids, which is very suitable behind a couch, but which can also be used freestanding or against a wall.

Ein Regal ohne Rückwand der sehr schön hinter einem Sofa plaziert werden kann, aber auch freistehend oder gegen eine Wand.

materialen

materials

Materialien

uitvoering lak, eiken- of amerikaans notenfineer

finishes lacquer, oak- or american walnutveneer

Ausführungen Lack, Eiche- oder amerikanischer Nußbaumfurnier

27 178

67 178 x 67 x 27 206 x 67 x 27 236 x 67 x 27

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

121


122 OPEN STORE


OPEN STORE

Arco Design Studio 2009

123


124 OPEN STORE Please also refer to page 188 for further impressions


OPEN STORE fact sheet

Arco Design Studio

2009

Een open rasterkast, die volledig demontabel is en zonder zichtbare bevestigingsonderdelen. Door toepassing van de glaspanelen in de achterwand, kan de kast vrij in de ruimte geplaatst worden.

An open grid cabinet, which can be completely dismounted and does not have any visible fastening elements. It can be used as a free-standing unit by placing the glass panels in the backside of the open store.

Ein offenes Rasterregal, das vollständig demontabel ist, ohne sichtbare Befestigungsteile. Durch den Einsatz einzelner Glaspaneele in der Rückwand, kann das Regal frei im Raum aufgestellt werden.

materialen

materials

Materialien

uitvoering lak, eiken- of amerikaans notenfineer glaspanelen grijs getint glas

finishes lacquer, oak- or american walnutveneer glass panels smoked glass

Ausführungen Lack, Eiche- oder amerikanischer Nußbaumfurnier Glaspaneele grau gefärbtes Glas

32

32 189

250

115

80 80 x 189 x 32 115 x 189 x 32

80 x 250 x 32 115 x 250 x 32 150 x 250 x 32

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

125


PIVOT

Shay Alkalay 2008

126 PIVOT


127


128 PIVOT Please also refer to page 256 for further impressions


PIVOT fact sheet

Shay Alkalay 2008

Een verrassend wandkastje met twee laden, waarbij de laden tegelijkertijd geopend kunnen worden.

A surprising cabinet with two drawers which can be opened at the same time.

Ein überraschendes Schränkchen mit zwei Schubladen, die gleichzeitig zugänglich sind.

materialen

materials

Materialien

laden/poten massief hout of lak houtsoorten eiken of amerikaans noten

drawers/legs solid wood or lacquer types of wood oak or american walnut

Schubladen/Beine Massivholz oder Lack Holzarten Eiche oder amerikanischer Nußbaum

82 100

29

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

129


130 SCENE


SCENE

Dick Spierenburg 2010

131


132 SCENE


133


134 SCENE


SCENE fact sheet

Dick Spierenburg 2010

Een open en luchtig kastelementen systeem, opgebouwd uit horizontale houten of gelakte kaders waarbinnen units vrij geplaatst kunnen worden, die indelen, ondersteunen en karakter bepalen. De romp is standaard voorzien van een kabelgoot over de gehele breedte.

An open and airy wall cabinet system composed of horizontal wooden or lacquered frames, in which different types of units can be freely placed. These open or closed units, organize, support and define character. The frame is provided with a cable transit in the backside.

Ein offenes und leichtes Kastenelement-System, aufgebaut aus horizontalen Kadern aus Holz oder Lack, worin Einheiten eingesetzt werden können, die Einteilen, Unterstützen und Charakter bestimmen. Der Korpus ist in voller Breite mit einem Kabeldurchlaß versehen.

materialen

materials

Materialien

romp/ wandplank eikenfineer of lak open inzet unit gelakt metaal inzet unit met klep, laden of deur gelakt hout

frame/ shelf oak veneer or lacquer open unit lacquered metal unit with flap, drawers or door lacquered wood

Korpus/ Regal Eichefurnier oder Lack offen einsetzbare Einheit lackiertes Metall Einsatz mit Klappe, Schubladen oder Tür lackiertes Holz

38,6

35

35

35

35

1,8

14

56

39

56 x 35 x 41

24,5

56 x 35 x 41

56 x 35 x 41

126

126

56

41

41

41

24

14 x 35 x 24 14 x 35 x 30 24 x 35 x 24 24 x 35 x 30

56

126 x 1,8 x 24,5 189 x 1,8 x 24,5 252 x 1,8 x 24,5

126 x 38,6 x 39 189 x 38,6 x 39 252 x 38,6 x 39

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

135


136 DESIGN POST K ¨OLN, ARCO SHOWROOM, GERMANY


137


SIDE-STORE

Willem van Ast 2000

138 SIDE-STORE


139


140 SIDE-STORE


Het kastenprogramma Side-Store werd door Arco's eigen designteam ontwikkeld, waarbij de basis reeds in 1998 gelegd werd. Sindsdien werd het concept verder doorontwikkeld en is het inmiddels uitgegroeid tot een uitgebreid modulair programma van hangende en staande kasten met aanvullende elementen en accessoires. De deuren, laden en kleppen zijn vrij te plaatsen binnen de rompen, waardoor de kasten in hoge mate aangepast kunnen worden aan individuele wensen. The sideboard program Side-Store was developed by Arco's own design team, the base of which was already laid in 1998. Since then, the concept has been further developed and has grown into an extensive modular program of hanging and standing elements with various matching accessories. The doors, drawers and flaps can be positioned as required within the body, which makes it possible to adjust the sideboard to one's individual wishes. Das Schranksystem Side-Store wurde von Arco's eigenem Design-Team entwickelt, wobei die Basis, bereits 1998 entstand. Seitdem wurde das Konzept weiterentwickelt, und wuchs zu einem umfassenden modularen Programm hängender und stehender Schränke mit passendem Zubehör. Die Türen, Schubladen und Klappen können frei im Inneren des Rumpfes positioniert werden, wodurch es ermöglicht wird den Schrank individuellen Wünschen anzupassen.

141


142 SIDE-STORE


143


SIDE-STORE fact sheet Hangende en staande kastelementen (met deuren, laden of kleppen), zwevende schappen, plateaus en low boards. Het low board is aan de achterzijde standaard voorzien van een kabelgoot over de gehele breedte.

Hanging and standing sideboard-elements (with doors, drawers or flaps), floating shelves, low boards and platforms. The low board is provided with a cable transit in the backside.

Hängenden und stehenden Schrankelementen (mit Türen, Schubladen oder Klappen), Wandborden, Low Boards und Plateaus. Die Rückwand des Low Boards ist in voller Breite mit einem Kabeldurchlaß versehen.

materialen

materials

Materialien

topblad massief hout, fineer, lak of corian romp en fronten fineer of lak houtsoorten olijfessen (alleen massief ), eiken of amerikaans noten greepjes standaard, XL of XXL (aluminium lak of rvs optiek) of carbonfibre, deuren ook greeploos mogelijk onderstel pootstel 3x3 of 4x1 cm of wangen onderstel in aluminium lak of rvs optiek. ook plint 3cm hoog in lak

top solid wood, veneer, lacquer or corian body and fronts veneer or lacquer types of wood olive ash (only solid wood), oak or american walnut grips standard, XL or XXL (aluminium lacquer or stainless steel optic) or carbonfibre, doors also possible without grips base legs 3x3 or 4x1 cm or sides in aluminium lacquer or stainless steel optic. also plinth 3cm high in lacquer

Abdeckplatte Massivholz, Furnier, Lack oder Corian Korpus und Fronten Furnier oder Lack Holzarten Oliv-Esche (nur Massivholz), Eiche oder amerikanischer Nußbaum Griffe gerade, XL oder XXL (aluminium Lack oder Edelstahl Optik) oder Carbonfaser, Türen auch grifflos möglich Untergestelle Füße 3x3 oder 4x1 cm oder Wangen in aluminium Lack oder Edelstahl Optik. Auch Sockelleiste 3cm hoch in Lack

63

50

126

25

126

36

46,4

46,4

46,4 126

126

126

126

126

107 8

31

52

53

37

4

1) 126 x 37 x 46,4 189 x 37 x 46,4 252 x 37 x 46,4

2) 126 x 53 x 46,4 189 x 53 x 46,4 252 x 53 x 46,4

3) 126 x 107 x 46,4 126 x 107 x 46,4

4) 126 x 52 x 36 189 x 52 x 36 252 x 52 x 36

5) 126 x 28(31) x 50 189 x 28(31) x 50 252 x 28(31) x 50 126 x 28(31) x 63 189 x 28(31) x 63 252 x 28(31) x 63

144 SIDE-STORE

6) 126 x 8 x 63 189 x 8 x 63 252 x 8 x 63

7) 126 x 4 x 25 189 x 4 x 25 252 x 4 x 25


Willem van Ast

2000

37

1) low,body 37 cm SP/SZ (standing or hanging) 46,4 cm deep

126

189 flap 63

door 63

252

flap 126

drawers 63

53

2) medium high, body 53 cm SP/SZ (standing or hanging) 46,4 cm deep

126

189

252

drawers 63

door 63

3) high, body 107 cm SP (standing) 46,4 cm deep

107 126

doors/drawers

126

doors

52

4) hanging SZA push to open 36 cm deep

126

189

252

door 63

31

5) lowboard 50 cm deep 63 cm deep

126 flap/ drawer 63

189 flap/ drawer 128

252 flap 189

flap 252

drawer behind flap

pull out shelf behind flap

8

6) platform PSS 63 cm deep

126

189

252

4

7) shelf SHSS 25 cm deep

126

189

252h

voor actuele informatie / for current information / f端r aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

145


GRAPHICArnoldMODULE Merckx 2005

146 GRAPHIC MODULE For more information, please refer to the factsheet on page 163


147


working

seriously,

148


149


ESSENZAWillemOFFICE vam Ast 2008

150 ESSENZA OFFICE


Deze verfijnde, massieve tafel kan door middel van een fraaie kabeldoorvoer, kabelmanagement en privacy panel uitgebouwd worden tot een volwaardig bureau. Eventueel verder aangevuld met een bijpassend lade-element uit het Graphic Module programma en kasten uit het Side-Store (Office) programma. This refined, solid wooden table can be turned into a stylish desk by means of cable transit, a wire management system and a privacy panel. Furthermore, it can be completed with a corresponding drawer-unit out of the Graphic Module program and sideboards from the Side-Store (Office) program. Dieser raffinierte Massivholz Tisch kann mittels eines ästhetischen Kabeldurchlaßes, Kabelmanagement und Sichtschutz-Paneel zu einem vollwertigen Schreibtisch gemacht wird. Auch kann der Tisch ergänzt werden mit einem passenden Schubladencontainer aus dem Graphic Module Programm und Schränken aus dem Side-Store (Office) Programm. 151


cable management

152 ESSENZA OFFICE Please also refer to page 28 & 194 for further impressions


ESSENZA OFFICE fact sheet

Willem van Ast

2008

Een bureau gebaseerd op de massief houten Essenza tafel, die gekenmerkt wordt door zijn pure vorm en elegante stijl.

A desk based on the solid wooden table Essenza, which is characterized by its pure and elegant design.

Ein Schreibtisch basiert auf dem massivem Holztisch Essenza, welcher sich durch sein schlichtes und elegantes Design auszeichnet.

materialen

materials

Materialien

poten massief hout blad massief hout houtsoorten olijfessen, eiken of amerikaans noten kabeldoorvoer leer of corian privacy panel leer of corian

legs solid wood top solid wood types of wood olive ash, oak or american walnut cable transit leather or corian privacy panel leather or corian

Tischbeine Massivholz Tischplatte Massivholz Holzarten Oliv-Esche, Eiche oder amerikanischer Nußbaum Kabeldurchlaß Leder oder Corian Sichtschutz-Paneel Leder oder Corian

90

35

6

6 10

30

90

190

69,5 75

90 x 35 110 x 35 140 x 35 180 x 35

155 x 90 x 75 190 x 90 x 75 210 x 90 x 75 240 x 90 x 75 280 x 90 x 75 210 x 105 x 75 240 x 105 x 75 280 x 105 x 75

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

153


GRAPHICArnoldMODULE Merckx 2005

154 GRAPHIC MODULE


155


156 GRAPHIC MODULE


157


158 GRAPHIC MODULE


Met dit modulaire bureauprogramma geeft u uw werkomgeving haar eigen uitstraling en karakter. Door bladen van gefineerd of massief hout te combineren met gelakte onderstellen, functiewangen en/of lade-elementen, kan een veelheid aan bureau-opstellingen, balies en vergadertafels gecreëerd worden die voldoen aan uw individuele wensen. With this modular program, you can create your own, unique working environment. By combining veneered or solid wooden table-tops with lacquered frames, closed side-panels and/or drawer units, you can compose a multitude of desks, reception-counters and conference tables, to meet your individual requirements. Mit diesem modularen Programm geben Sie Ihrer Arbeitsumgebung eine eigene Ausstrahlung. Mit Tischplatten aus Holzfurnier oder Massivholz in der Kombination mit lackierten Untergestellen, Funktionswangen, und/oder Schubladencontainer, können Sie eine Vielzahl an Schreibtischkombinationen, Empfängen und Besprechungstischen gestalten, die Ihren individuellen Wünschen gerecht werden.

159


160 GRAPHIC MODULE


161


162 GRAPHIC MODULE Please also refer to page 146 & 198 for further impressions


GRAPHIC-MODULE fact sheet

Arnold Merckx

2005

Met dit modulaire bureauprogramma kunnen talloze bureauopstellingen, balies en vergadertafels samengesteld worden. Desgewenst aangevuld met bijpassende verrijdbare ladeelementen, diverse accessoires en kasten uit het Side-Store (Office) programma.

With this modular desk-program, you can compose numerous desks, reception-counters and conference tables. Optionally completed with filing drawers on castors, various accessories and sideboards within the Side-Store (Office) collection.

Mit diesem modularen Büro-Programm können Sie zahlreiche Schreibtischkombinationen, Empfängen und Besprechungstischen gestalten. Optional ergänzt mit passenden rollbaren Schubladencontainern, diversem Zubehör und Schränken aus dem Side-Store (Office) Programm.

materialen

materials

Materialien

jukken lak functie-wangen lak of fineer schappen glas of fineer privacy panel glas diverse accessoires kabeldoorvoer rvs blad fineer of massief hout houtsoorten olijfessen (alleen massief), eiken of amerikaans noten

frames lacquer side-panels lacquer or veneer shelves glass or veneer privacy panel glass various accessories cable transit stainless steel top veneer or solid wood types of wood olive ash (only solid wood), oak or american walnut

Untergestell Lack Funktionswange Lack oder Furnier Ablagefläche Glas oder Furnier Sichtschutz-Paneel Glas verschiedene Zubehörteile Kabeldurchlaß Edelstahl Tischplatte Furnier oder Massivholz Holzarten Oliv-Esche (nur Massivholz), Eiche oder amerikanischer Nußbaum

63/84/...

75

end frame 63 84 105 126 147

63/84/...

68

65-85

68 top 105 x 63/84/105 126 x 63/84/105 147 x 63/84/105 168 x 63/84/105 189 x 63/84/105 210 x 63/84/105 231 x 63/84/105 252 x 63/84/105

64/84/...

height-adj. system

connecting frame 63 189 84 210 105 231 126 252 147 273 168

side panel 63 84 105 126 147

privacy panel 126 x 32

storage unit lacquer

pc hanging unit lacquer

storage trays

shelf

storage tray alu

CD holder alu

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

163


I-CON DESK

Michiel van der Kley 2006

164 I-CON DESK


165


166 I-CON DESK


167


168 I-CON DESK


I-CON DESK fact sheet

Michiel van der Kley

2006

Een unieke serie werktafels van gevormd corian met één of twee geïntegreerde laden op rvs poten. Te completeren met een bijpassend verrijdbaar ladenblok.

A unique series of corian desks, provided with one or two integrated drawers and legs of stainless steel. The desks can be completed with a matching container with drawers on castors.

Eine Serie von Arbeitstischen aus verformten Corian mit einem oder zwei integrierten Schubladen auf Tischbeinen aus Edelstahl. Der Tisch kann mit einem passenden Schubladencontainer ergänzt werden.

materialen

materials

Materialien

blad corian frontdelen massief hout poten rvs houtsoorten eiken of amerikaans noten

top corian front parts solid wood legs stainless steel types of wood oak or american walnut

Tischplatte Corian Frontteile Massivholz Tischbeine Edelstahl Holzarten Eiche oder amerikanischer Nußbaum

75

75

63 45

180

75

70,5 75

54

54 x 45 x 63

180

180 x 75 x 75 210 x 90 x 75 230 x 90 x 75

180 x 75 x 75 210 x 90 x 75 230 x 90 x 75

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

169


MIKADO OFFICE Burkhard Vogtherr 2005

170 MIKADO OFFICE


MIKADO OFFICE fact sheet

Burkhard Vogtherr

2005

Deze bureaustoel is gebaseerd op de vormgeving van de stoel Mikado en is verkrijgbaar geheel in leer, geheel in stof of met zitting in leer en rug in stof. De gasgeveerde zitting is in hoogte verstelbaar en ook de zitdiepte is verstelbaar. De verende rug is in verticale stand te vergrendelen.

The office chair is based on the design of the chair Mikado and is available completely in leather, completely in fabric or with the seat in leather and the back in fabric. The seat is adjustable in height and the sittingdepth can also be adapted. The resilient back can be fixed in vertical position.

Dieser Bürostuhl schließt in der Formgebung an den Stuhl Mikado an und ist lieferbar komplett in Leder, komplett in Stoff oder in der Kombination Sitz in Leder und Rücken in Stoff. Der Sitz ist mit Gasfedern in der Höhe verstellbar und auch die Sitztiefe ist individuell einstellbar. Die Rückenfederung ist individuell einstellbar und der Rücken ist feststellbar.

materialen

materials

Materialien

uitvoering stof of leer poten / armen rvs

options fabric or leather legs / arms stainless steel

Ausführung Stoff oder Leder Beine / Arme Edelstahl

54

67-79

98-110 or 118-130

46-58

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

171


NOMAD

Jorre van Ast 2009

172 NOMAD For more information, please refer to the factsheet on page 55


173


174 SIDE-STORE OFFICE


SIDE-STORE OFFICE Willem van Ast 2005

175


176 SIDE-STORE OFFICE Please also refer to page 138 for further impressions


SIDE-STORE OFFICE fact sheet

Willem van Ast

2005

Een uitgebreid modulair programma van staande kastelementen op stelvoetjes in verschillende breedtes en hoogtes. De elementen van dezelfde hoogte zijn te combineren met één doorlopend topblad tot maximaal 252 cm.

An extensive modular program standing sideboard-elements on adjustable feet in various widths and heights. The elements of the same height can be combined with a continuous top till a maximum width of 252 cm.

Ein umfangreiches, modulares Programm stehender Schrankelemente auf Stellfüßen in verschiedenen Breiten und Höhen. Elemente in der gleichen Höhe können miteinander kombiniert werden mit einer durchlaufenden Abdeckplatte bis maximal 252 cm Breite.

materialen

materials

Materialien

topblad massief hout, fineer, lak of corian romp en fronten fineer of lak houtsoorten olijfessen (alleen massief ), eiken of amerikaans noten greepjes standaard of XL (aluminium lak of rvs optiek) of carbonfibre

top solid wood, veneer, lacquer or corian body and fronts veneer or lacquer types of wood olive ash (only solid wood), oak or american walnut grips standard or XL (aluminium lacquer or stainless steel optic) or carbonfibre

Abdeckplatte Massivholz, Furnier, Lack oder Corian Korpus und Fronten Furnier oder Lack Holzarten Oliv-Esche (nur Massivholz), Eiche oder amerikanischer Nußbaum Griffe gerade oder XL (aluminium Lack oder Edelstahl Optik) oder Carbonfaser

bodies

84

42

84

214

214

108,5

108,5

73,2

73,2

63

35

35

35 42 hanging file 42 x 35 84 x 35

46,4

42

46,4

84

46,4

46,4

46,4

46,4 42

42 2 drawers 42 x 35 84 x 35

42 3 drawers 42 x 35 84 x 35

42 doorfront 42 x 70 42 x 105 42 x 211

42 x 73,2 x 46,4

84 x 73,2 x 46,4

42 x 108,5 x 46,4 84 x 108,5 x 46,4

42 x 214 x 46,4

84 x 214 x 46,4

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

177


178 SKINNY OFFICE For more information, please refer to the factsheet on page 109


SKINNY OFFICE Bertjan Pot 2008

179


180 SLIM OFFICE


SLIM OFFICE Bertjan Pot 2008

181


182 SLIM OFFICE


Deze ragdunne, maar tegelijkertijd zeer stabiele tafel is mogelijk door een unieke staal-sandwich constructie, die voorzien is van een laagje hout. Staal speelt tevens een hoofdrol bij het gebruik van de Slim als werktafel: alle functies en accessoires worden door middel van magneten op, aan en onder de tafel bevestigd en zijn derhalve verplaatsbaar. Een combinatie van elegantie en technische innovatie voor maximale vrijheid en gebruiksgemak. This extremely thin, but nevertheless very stable table is made possible by a unique steel-sandwich construction, which is covered with a thin layer of wood. Steel also plays a leading role in the use of Slim as a working-table: all functions and accessories are being fixed to the table by means of magnets. Consequently, they can be removed and put in a different place on, against or under the table. This combination of elegance and technical innovation offers maximum freedom and ease of use. Dieser hauchdünne, aber gleichzeitig sehr stabile Tisch ist möglich durch eine einzigartige Stahl-Sandwich Konstruktion, die mit einer Holzschicht ummantelt wird. Stahl spielt auch die Hauptrolle bei der Verwendung von dem Slim Table als Schreibtisch: alle Funktionen und das Zubehör werden durch Magneten auf, an oder unter dem Tisch befestigt und sind deswegen frei platzierbar. Eine Kombination von Eleganz und technischer Innovation für maximale Freiheit und Gebrauchsfreundlichkeit.

183


cable management

184 SLIM OFFICE Please also refer to page 60 & 202 for further impressions


SLIM OFFICE fact sheet

Bertjan Pot

2008

Deze ragdunne, maar tegelijkertijd zeer stabiele tafel is mogelijk door een unieke staal-sandwich constructie, die voorzien is van een laagje hout. Staal speelt tevens een hoofdrol bij het gebruik van de Slim als werktafel: alle functies en accessoires worden door middel van magneten op, aan en onder de tafel bevestigd en zijn derhalve verplaatsbaar. Een combinatie van elegantie en technische innovatie voor maximale vrijheid en gebruiksgemak.

This ‘impossible looking’, but nevertheless very stable table is made possible by a unique steel-sandwich construction, which is covered with a thin layer of wood. Steel also plays a leading role in the use of Slim as a working-table: all functions and accessories are being fixed to the table by means of magnets. Consequently, they can be removed and put in a different place on, against or under the table. This combination of elegance and technical innovation offers maximum freedom and ease of use.

Dieser hauchdünne, aber gleichzeitig sehr stabile Tisch ist möglich durch eine einzigartige Stahl-Sandwich Konstruktion, die mit einer Holzschicht ummantelt wird. Stahl spielt auch die Hauptrolle bei der Verwendung von dem Slim Table als Schreibtisch: alle Funktionen und das Zubehör werden durch Magneten auf, an oder unter dem Tisch befestigt und sind deswegen frei platzierbar. Eine Kombination von Eleganz und technischer Innovation für maximale Freiheit und Gebrauchsfreundlichkeit.

materialen

materials

Materialien

blad en poten gefineerd staal uitvoeringen eiken of gelakt essen

top and legs veneered steel options oak or lacquered ash

Tischplatte und Füße furniertes Stahl Ausführungen Eiche oder lackierter Esche

top

sandwich panel

90

34

22

8 8

39

50

84

170

72,2 75

120 28

6

10

10

pen-tray/ cable-drawer waste-basket 8 x 8 x 10 35 x 27 x 27

160

drawer

magnetic board

privacy panel 170 x 28 190 x 28 220 x 28 260 x 28

160 x 90 x 75 190 x 90 x 75 210 x 90 x 75 240 x 90 x 75 280 x 90 x 75

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

185


186 VISTA For more information, please refer to the factsheet on page 77


VISTA Arco Design Studio 2008

187


188 OPEN STORE For more information, please refer to the factsheet on page 125


OPENArcoSTORE Design Studio 2008

189


meeting

seriously,

190


191


ENCORE

Minimal Design 2007

192 ENCORE For more information, please refer to the factsheet on page 255


193


ESSENZA

Willem van Ast 1999

194 ESSENZA For more information, please refer to the factsheet on page 31


195


196 EXPRESSION For more information, please refer to the factsheet on page 35


EXPRESSION Willem van Ast 2004

197


198 GRAPHIC MODULE


GRAPHICArnoldMODULE Merckx 2005

199


200 GRAPHIC MODULE For more information, please refer to the factsheet on page 163


201


202 SLIM For more information, please refer to the factsheet on page 65


SLIM

Bertjan Pot 2006

203


Deze fraaie, langwerpige vergadertafel is gebaseerd op de Spazio tafel, die in 2007 door Willem van Ast ontworpen werd. Het gefineerde blad is rechthoekig of met halfronde einden. De tafel kan op maat gemaakt worden, tot elke gewenste lengte, waarbij de lengte van de kolom aangepast wordt aan de maat en vorm van het tafelblad. De vergadertafel kan op aanvraag voorzien worden van bekabelings- mogelijkheden en (plug in) accessoires. This beautiful, oblong conference table is based on Arco's Spazio table, designed by Willem van Ast in 2007. The veneered top is rectangular or with semi-round endings. The table can be made to measure, to any desired length, in which case the length of the column is being adjusted to the size and shape of the table-top. The conference table can be fitted with cable-management solutions and (plug-in) accessories on demand. Dieser lange, ästhetische Konferenztisch basiert auf dem Spazio Tisch, einen Entwurf aus 2007 von Willem van Ast. Die furnierte Tischplatte ist rechteckig oder mit einem halbkreisförmigen Abschluß an den Stirnseiten. Der Tisch kann in Sondermaßen in jeder gewünschten Länge angefertigt werden, wobei die Länge und Form der Säule jeweils der Tischplatte angepasst wird. Der Konferenztisch kann auf Anfrage mit einem Kabelmanagement ausgestattet werden, sowie einem Plug-in Zubehör. 204 SPAZIO CONFERENCE


SPAZIO CONFERENCE Willem van Ast 2008

205


206 SPAZIO CONFERENCE


SPAZIO CONFERENCE fact sheet

Willem van ast

2008

Grote vergadertafel, rechthoekig of met halfronde bladeinden, die op maat gemaakt kan worden. De tafel kan op aanvraag voorzien worden van bekabelingsmogelijkheden en (plug in) accessoires.

A big conference table, rectangular or with semi-round endings which can be made to measure. The table can be fitted with cable-management solutions and (plug-in) accessories on demand.

Ein großer Konferenztisch, rechteckig oder mit halbkreisförmigen Abschluß an den Stirnseiten, der in Sondermaß gefertigt werden kann. Der Konferenztisch kann auf Anfrage mit einem Kabelmanagement ausgestattet werden, sowie einem Plug-in Zubehör.

materialen

materials

Materialien

blad fineer kolom lak voetplaat staal met gelakt hout houtsoorten eiken of amerikaans noten

top veneer column lacquer base steel with lacquered wood types of wood oak or american walnut

Tischplatte Furnier Säule Lack Fußplatte Stahl mit lackiertem Holz Holzarten Eiche oder amerikanischer Nußbaum

140 / 170

140 / 170 270

270

75

70 75

270 x 140 x 75 350 x 140 x 75 430 x 140 x 75 510 x 140 x 75 590 x 140 x 75 670 x 140 x 75 750 x 140 x 75

830 x 140 x 75 910 x 140 x 75

300 x 170 x 75 380 x 170 x 75 460 x 170 x 75

540 x 170 x 75 620 x 170 x 75 700 x 170 x 75 780 x 170 x 75 860 x 170 x 75

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

207


CONFERENCE CHAIRS

SKINNY

SKETCH

208 CONFERENCE CHAIRS


SWING

FRAME XL

209


lounging

seriously,

& low seating 210


211


ARC Bertjan Pot 2008

212 ARC


Ontwerper Bertjan Pot: "het idee achter de Arc was om een massieve bank te maken in de vorm van een boomstam voor bij de ragedunne Slim tafel. Gaandeweg het proces werd er - om functionele redenen, zoals het vergemakkelijken van het 'in en uitstappen' - zoveel mogelijk van de stam afgeschaafd waardoor een bootromp is ontstaan". Constructietechnisch is de bank een hoogstandje: de vorm wordt opgebouwd uit twee grote houten geperste schalen (eiken). De lederen handgrepen vormen een mooi en functioneel detail. Designer Bertjan Pot: "the idea behind the Arc was to design a solid wooden bench in the shape of a tree trunk to combine with the razor-thin Slim table. In the course of the process - in order to facilitate 'stepping in and out'- the trunk was pared down to the very limit so it ended looking like the hull of a ship". From a technical perspective, the construction is a masterpiece: the bench is composed of two big wooden, pressed parts in oak. The leather grips are a beautiful and functional detail. Designer Bertjan Pot: "Die Idee hinter dem Arc war es, eine solide Holzbank in der Form eines Baumstammes zu kreieren um sie mit den hauchdünnen Slim Tisch zu kombinieren. Im Laufe des Prozesses wurde - aus funktionellen Gründen, um das hinsetzen und aufstehen zu erleichtern – die Dicke des Stammes so viel wie möglich reduziert, wobei ein Bootsrumpf entstand. Aus technischer Sicht ist der Bau ein Meisterwerk: die Form besteht aus zwei großen gepressten Holzschalen (Eiche). Die Griffe aus Leder formen ein schönes und funktionelles Detail.

213


214 ARC


215


216 ARC Please also refer to page 250 for further impressions


ARC fact sheet

Bertjan Pot

2008

Een houten bank in de vorm van een boot, voorzien van leren handgrepen.

A wooden bench in the shape of a boat, provided with leather grips.

Ein Sitzbank aus Holz in Bootsform, ausgestattet mit Trageschlaufen in Leder.

materialen

materials

Materialien

houtsoorten eikenfineer (romp) en massief eiken (zitting)

types of wood oakveneer (body) and solid oak (top)

Holzarten Eichefurnier (Korpus) und massiv Eiche (Abdeckplatte)

45

44

212

voor actuele informatie / for current information / f端r aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

217


CODE

Miriam van der Lubbe 2006

218 CODE Please also refer to page 251 for further impressions


CODE fact sheet

Miriam van der Lubbe

2006

Een houten bank voorzien van een streeppatroon in barcode stijl in de twee houtsoorten van het meubel.

A bench in a combination of solid maple and American walnut in a stripy pattern (barcode).

Eine Sitzbank, ausgestattet mit einem Strichmuster im BarcodeStil in den Holzarten des Möbels.

materialen

materials

Materialien

houtsoorten massief amerikaans noten of ahorn

types of wood solid american walnut or maple

Holzarten amerikanischer Nußbaum oder Ahorn

40

40 40

190

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

219


220 FLY


FLY Ineke Hans 2008 221


222 FLY


FLY fact sheet

Ineke Hans

2008

Een lage houten stoel, die een bijzondere combinatie van technische know-how en het ambacht van houtbewerking laat zien.

A low wooden chair, reflecting a combination of technical know how and the art of woodworking.

Ein niedriger Stuhl aus Holz, wobei technisches Know How mit einem Blick f端r die Holzbearbeitung verbunden ist.

materialen

materials

Materialien

stoel eiken of lak optie binnenzijde rug en zitting voorzien van leer.

chair oak or lacquer option seat and inner side of back upholstered with leather

Stuhl Eiche oder Lack Option Innenseite des R端ckens und Sitz mit Leder beschichtet

74,5

63

38 49

65

voor actuele informatie / for current information / f端r aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

223


224 FRAME BENCH For more information, please refer to the factsheet on page 93


FRAMEBurkhard BENCH Vogtherr 2009

225


226 INVITATION


INVITATION

Dick Spierenburg / Karel Boonzaaijer 2004

227


228 INVITATION


INVITATION fact sheet

Dick Spierenburg / Karel Boonzaaijer

2004

Strak vormgegeven zitprogramma met zachte rondingen en actieve zit.

Slim line collection of sofas offering round curves combined with an active seating position.

Ein Sitzprogramm mit klarer Formgebung, sanften Rundungen und aktivem Sitz.

materialen

materials

Materialien

producten bank, love-seat, fauteuil en voetenbank stoffering stof divina of leer onderstel bank rvs buispoten onderstel fauteuil rvs buispoten of gelakte draaivoet (zwart of aluminium)

products couch, love-seat, easy chair and ottoman upholstery fabric divina or leather base couch tubular legs in stainless steel base easy chair tubular legs in stainless steel or lacquered revolving foot (black or aluminium)

Produkte Sofa, Love-Seat, Sessel und Hocker Bezug Stoff Divina oder Leder Untergestell Sofa Edelstahl Füße Untergestell Sessel Edelstahl Füße oder lackierter Drehfuß (Schwarz oder Aluminiumfarbig)

L

167

158,5

167 x 90 x 69 197 x 90 x 69 227 x 90 x 69

158,5

69

69

69 107,5 x 77 x 69

90

107,5

69

41 69 77 x 77 x 69

90

90

77

57 77 77

R

158,5 x 90 x 69 188,5 x 90 x 69 217,5 x 90 x 69

158,5 x 90 x 69 188,5 x 90 x 69 217,5 x 90 x 69

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

229


JOLLY JUBILEE Ineke Hans 2006

230 JOLLY JUBILEE


JOLLY JUBILEE fact sheet

Ineke Hans

Een met een weelderig bladermotief gedecoreerde houten stoel.

A wooden chair, decorated all over with a sumptuous leaf-pattern.

Ein mit einem 체ppigen Bl채ttermotiv dekorierter Holzstuhl.

materialen

materials

Materialien

stoel gelakt mdf

chair lacquered mdf

Stuhl Mdf lackiert

2006

65,5

38

55,5

72

voor actuele informatie / for current information / f체r aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

231


SIDE BY SIDE Dick Spierenburg / Karel Boonzaaijer 2008

232 SIDE BY SIDE


233


234 SIDE BY SIDE


Zitprogramma bestaande uit vaste banken en losse elementen met zachte rondingen. De losse elementen zijn bedoeld om op flexibele wijze zitgroepen voor wacht-, ontvangst- en ontmoetingsruimten samen te stellen. Er zijn hoek- en rechte elementen waarmee zowel vierkante als langwerpige en (meervoudige) hoekopstellingen gemaakt kunnen worden. In de hoekelementen kan in twee richtingen gezeten worden, waarbij de ronde overgang extra comfort biedt. Seatingprogram which includes couches and one-seat elements with soft roundings. The elements can be linked together in order to compose seating formations for lobby, reception and meeting areas in a very flexible way. There are corner and straight elements, with which square, rectangular and multiple corner formations can be made. In the corner elements you can sit in two directions, in which case the rounded back offers extra comfort. Sitzmöbelprogramm bestehend aus Sofas und einzelnen Kombinationselementen (Einsitzer) mit abgerundete Kanten. Mit den Kombinationselementen lassen sich auf eine flexible Weise Sitzgruppen für Warte-, Empfangs- und Besprechungsräume zusammenstellen. Es gibt gerade Elemente und Eckelemente womit sowohl quadratische, gestreckte als auch (mehrfache) Eckkombinationen gestaltet werden können. In den Eckelementen kann in zwei Richtungen gesessen werden, wobei der runde Übergang extra Komfort bietet.

235


236 SIDE BY SIDE


SIDE BY SIDE fact sheet

Dick Spierenburg & Karel Boonzaaijer

2008

Modulair zitprogramma, bestaande uit banken en losse schakelelementen. Elk schakelelement kan voorzien worden van een (enkel) onderstel; er kunnen echter ook meerdere elementen op een vast 2-zits of 3-zits onderstel geplaatst worden.

Modular seatingprogramme, which include couches and oneseat elements. Each element can be provided with a (single) frame; apart from this, you can place several elements on one larger (multiple seat) frame.

Modulares SitzmĂśbelprogramm bestehend aus Sofas und einzelnen Kombinationselementen (Einsitzer). Jedes Kombinationselement kann mit einem einzelnen Untergestell ausgestattet werden; es kĂśnnen aber auch mehrere Kombinationselemente auf einem 2-Sitzer- oder auch 3-Sitzer-Untergestell eingesetzt werden.

materialen

materials

Materialien

producten bank, fauteuil en schakelelementen stoffering stof divina of leer onderstel aluminium lak of rvs optiek

products couch, easy chair and one-seat elements upholstery fabric divina or leather base aluminium lacquer or stainless steel optic

Produkte Sofa, Sessel und Kombinationselementen Bezug Stoff Divina oder Leder Untergestell Aluminium Lack oder Edelstahl Optik

L

R

80

80

80

80

80

80

80

80

80 80

80 67.5

51

51

51

51

4,6

16,5 80 x 80 x 16,5 160 x 80 x 16,5 240 x 80 x 16,5

80 x 80 x 4,6

80 x 80 x 51

80 x 80 x 51

80 x 80 x 51

160

80 x 80 x 51

160 x 80 x 51 240 x 80 x 51

voor actuele informatie / for current information / fĂźr aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

237


SIT DOWN

Burkhard Vogtherr 2009

238 SIT DOWN


239


240 SIT DOWN


SIT DOWN fact sheet

Burkhard Vogtherr

2009

Een comfortabele fauteuil, waarbij de contrasterende vormen van het kubusvormige frame en de ronde kuip versmelten tot een geraffineerde eenheid.

A comfortable easy chair in which the contrasting shapes of the cubic frame and the soft curve of the seat blend into a refined whole.

Ein komfortabler Sessel, wobei die kontrastierenden Formen eines kubusfĂśrmigen Gestells und einer gerundeten Sitzschale zu einer raffinierten Einheit verschmelzen.

materialen

materials

Materialien

kuip stof (divina) of leer frame rvs, hoogglans chroom of epoxylak

seat fabric (divina) or leather frame stainless steel, shining chrome or epoxy lacquer

Sitzschale Stoff (Divina) oder Leder Gestell Edelstahl, Hochglanzchrom oder Epoxylack

66 70

39,5

70

voor actuele informatie / for current information / fĂźr aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

241


242 SPINE


SPINE Burkhard Vogtherr 2005

243


244 SPINE


SPINE fact sheet

Burkhard Vogtherr 2005

Een verrassend comfortabele fauteuil met een schuine, tot de vloer doorlopende rug.

A surprisingly comfortable easy chair with an oblique back, which continues to the floor.

Ein 端berraschend komfortabler Sessel mit einem schr辰gen, bis zum boden durchlaufenden R端cken.

materialen

materials

Materialien

kuip stof of leer frame rvs, hoogglans chroom of epoxylak armleggers hout of leer

seat fabric or leather frame stainless steel, shining chrome or epoxy lacquer armcovers wood or leather

Sitz Stoff oder Leder Rahmen Edelstahl, Hochglanzchrom oder Epoxylack Armlehnen-Auflagen Holz oder Leder

77 50

49

35-40

58

70

voor actuele informatie / for current information / f端r aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

245


LOW TABLES

ENCORE / TRE / STAND BY / TURN OVER

246 LOW TABLES


247


additionals seriously,

248


249


ARC Bertjan Pot 2008

250 ARC For more information, please refer to the factsheet on page 217


CODE

Miriam van der Lubbe 2006

For more information, please refer to the factsheet on page 219 CODE 251


252 ENCORE


ENCORE Minimal Design 2007

253


254 ENCORE Please also refer to page 192 for further impressions


ENCORE fact sheet

Minimal Design

2007

Een serie vaste lage wangentafels, side-tables en hoge tafels met een sobere, ingetogen uitstraling.

A series fixed low tables, side-tables and high tables with a pure and sober appearance.

Eine Serie von niedrigen festen Wangentischen, Wandkonsolen und höhe Tische mit einer schlichten, zurückhaltenden Ausstrahlung.

materialen

materials

Materialien

lage wangentafel / side-table lak, fineer of massief hout hoge tafels lak of fineer houtsoorten olijfessen (alleen massief ), eiken of amerikaans noten

low table / side-table lacquer, veneer or solid wood high-table lacquer or veneer types of wood oliv-ash (only solid wood), oak or american walnut

niedriger Wangentisch / Wandkonsole Lack, Furnier oder Massivholz hoher Tisch Lack oder Furnier Holzarten Oliv-Esche (nur bei Massivholz), Eiche oder amerikanischer Nußbaum

63 42

63

63

110

74

28

28 63 x 63 x 28/ 36/ 44 80 x 80 x 28/ 36/ 44 95 x 95 x 28/ 36/ 44 110 x 110 x 28/ 36/ 44

135

110 x 63 x 28/ 36/ 44 135 x 63 x 28/ 36/ 44 135 x 80 x 28/ 36/ 44 166 x 63 x 28/ 36/ 44 198 x 63 x 28/ 36/ 44

135 x 42 x 74 166 x 42 x 74 198 x 42 x 74 198 x 63 x 95 135 x 63 x 105 166 x 63 x 105 198 x 63 x 105

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

255


PIVOT

Shay Alkalay 2008

256 PIVOT For more information, please refer to the factsheet on page 129


257


STAND-BY Dick Spierenburg en Karel Boonzaaijer 2005

258 STAND-BY


STAND-BY fact sheet

Dick Spierenburg en Karel Boonzaaijer

2005

Een serie bijzettafeltjes, die zowel mooi om te zien, als praktisch toepasbaar zijn.

A series of occasional tables, which are both beautiful and practical.

Eine serie Beistelltische, die sowohl schön anzuschauen als auch praktisch einsetzbar sind.

materialen

materials

Materialien

frame rvs blad massief hout houtsoorten olijfessen, eiken of amerikaans noten

frame stainless steel top solid wood types of wood olive ash, oak or american walnut

Rahmen Edelstahl Tischplatte Massivholz Holzarten Oliv-Esche, Eiche oder amerikanischer Nußbaum

28

24

24 24

42

58

58

58 24 x 24 x 58

42

42 x 24 x 58

42 x 28 x 58

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

259


260 TRE


TREJonas Trampedach 2010

261


262 TRE


TRE fact sheet

Jonas Trampedach 2010

Een familie kleine, speelse en functionele bijzettafeltjes met drie bladmaten, drie hoogtes en drie materialen. Voor deze tafeltjes maakt Arco gebruik van resthout, waardoor onze duurzame, maar toch schaarse grondstoffen optimaal benut worden.

A family of small, playful and functional side tables, available in three different heights with a table-top in three different sizes and three choices of material. Arco uses wood leftovers for these tables, thus optimally utilizing our durable, yet scarce resources.

Eine kleine Familie, verspielter und funktionaler Beistelltische mit drei Tischmaßen, drei Höhen und drei Materialien. Für diese Tische macht Arco Gebrauch von Restholz, wodurch unsere nachhaltigen, aber doch knappen Grundstoffe optimal genutzt werden.

materialen

materials

Materialien

poten massief hout blad massief hout, lak of corian houtsoort eiken

legs solid wood top solid wood, lacquer or corian type of wood oak

Tischfüße Massivholz Tischplatte Massivholz, Lack oder Corian Holzart Eiche

55

45

45 45

45

40

40

40 45 x 45 x 40 45 x 45 x 45 45 x 45 x 50

55

ø 45 x 40 ø 45 x 45 ø 45 x 50

ø 55 x 40 ø 55 x 45 ø 55 x 50

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

263


264 TURN OVER


TURNMinimal OVER Design 2005

265


266 TURN OVER


247


additionals seriously,

248


249


ARC Bertjan Pot 2008

250 ARC For more information, please refer to the factsheet on page 217


CODE

Miriam van der Lubbe 2006

For more information, please refer to the factsheet on page 219 CODE 251


252 ENCORE


ENCORE Minimal Design 2007

253


254 ENCORE Please also refer to page 192 for further impressions


ENCORE fact sheet

Minimal Design

2007

Een serie vaste lage wangentafels, side-tables en hoge tafels met een sobere, ingetogen uitstraling.

A series fixed low tables, side-tables and high tables with a pure and sober appearance.

Eine Serie von niedrigen festen Wangentischen, Wandkonsolen und höhe Tische mit einer schlichten, zurückhaltenden Ausstrahlung.

materialen

materials

Materialien

lage wangentafel / side-table lak, fineer of massief hout hoge tafels lak of fineer houtsoorten olijfessen (alleen massief ), eiken of amerikaans noten

low table / side-table lacquer, veneer or solid wood high-table lacquer or veneer types of wood oliv-ash (only solid wood), oak or american walnut

niedriger Wangentisch / Wandkonsole Lack, Furnier oder Massivholz hoher Tisch Lack oder Furnier Holzarten Oliv-Esche (nur bei Massivholz), Eiche oder amerikanischer Nußbaum

63 42

63

63

110

74

28

28 63 x 63 x 28/ 36/ 44 80 x 80 x 28/ 36/ 44 95 x 95 x 28/ 36/ 44 110 x 110 x 28/ 36/ 44

135

110 x 63 x 28/ 36/ 44 135 x 63 x 28/ 36/ 44 135 x 80 x 28/ 36/ 44 166 x 63 x 28/ 36/ 44 198 x 63 x 28/ 36/ 44

135 x 42 x 74 166 x 42 x 74 198 x 42 x 74 198 x 63 x 95 135 x 63 x 105 166 x 63 x 105 198 x 63 x 105

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

255


PIVOT

Shay Alkalay 2008

256 PIVOT For more information, please refer to the factsheet on page 129


257


STAND-BY Dick Spierenburg en Karel Boonzaaijer 2005

258 STAND-BY


STAND-BY fact sheet

Dick Spierenburg en Karel Boonzaaijer

2005

Een serie bijzettafeltjes, die zowel mooi om te zien, als praktisch toepasbaar zijn.

A series of occasional tables, which are both beautiful and practical.

Eine serie Beistelltische, die sowohl schön anzuschauen als auch praktisch einsetzbar sind.

materialen

materials

Materialien

frame rvs blad massief hout houtsoorten olijfessen, eiken of amerikaans noten

frame stainless steel top solid wood types of wood olive ash, oak or american walnut

Rahmen Edelstahl Tischplatte Massivholz Holzarten Oliv-Esche, Eiche oder amerikanischer Nußbaum

28

24

24 24

42

58

58

58 24 x 24 x 58

42

42 x 24 x 58

42 x 28 x 58

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

259


260 TRE


TREJonas Trampedach 2010

261


262 TRE


TRE fact sheet

Jonas Trampedach 2010

Een familie kleine, speelse en functionele bijzettafeltjes met drie bladmaten, drie hoogtes en drie materialen. Voor deze tafeltjes maakt Arco gebruik van resthout, waardoor onze duurzame, maar toch schaarse grondstoffen optimaal benut worden.

A family of small, playful and functional side tables, available in three different heights with a table-top in three different sizes and three choices of material. Arco uses wood leftovers for these tables, thus optimally utilizing our durable, yet scarce resources.

Eine kleine Familie, verspielter und funktionaler Beistelltische mit drei Tischmaßen, drei Höhen und drei Materialien. Für diese Tische macht Arco Gebrauch von Restholz, wodurch unsere nachhaltigen, aber doch knappen Grundstoffe optimal genutzt werden.

materialen

materials

Materialien

poten massief hout blad massief hout, lak of corian houtsoort eiken

legs solid wood top solid wood, lacquer or corian type of wood oak

Tischfüße Massivholz Tischplatte Massivholz, Lack oder Corian Holzart Eiche

55

45

45 45

45

40

40

40 45 x 45 x 40 45 x 45 x 45 45 x 45 x 50

55

ø 45 x 40 ø 45 x 45 ø 45 x 50

ø 55 x 40 ø 55 x 45 ø 55 x 50

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

263


264 TURN OVER


TURNMinimal OVER Design 2005

265


266 TURN OVER


TURN OVER fact sheet

Minimal Design

2005

Een serie speelse lage tafels, die - op hun kant gezet - tevens als bijzettafeltjes gebruikt kunnen worden.

A series of playful low tables, which can also be used as side-tables.

Eine Serie niedriger Tische, die einzeln oder kombiniert als Beistelltische eingesetzt werden können.

materialen

materials

Materialien

frame rvs blad massief hout, lak of corian houtsoorten olijfessen, eiken of amerikaans noten

frame stainless steel top solid wood, lacquer or corian types of wood olive ash, oak or american walnut

Rahmen Edelstahl Tischplatte Massivholz, Lack oder Corian Holzarten Oliv-Esche, Eiche oder amerikanischer Nußbaum

30

30 32

56

56

56 56 x 32 x 30 64 x 40 x 34

56 x 56 x 30 64 x 64 x 34

voor actuele informatie / for current information / für aktuelle Informationen: www.arco.nl & http://extranet.arco.nl

267


PROJECTEN PROJECTS PROJEKTE

TOWN HALL WINTERSWIJK

268 PROJECTS


269


TOWN HALL WINTERSWIJK

270 PROJECTS


RESTAURANT PROEF, AMSTERDAM

271


RABOBANK, UTRECHT

272 PROJECTS


SCHIPHOL AIRPORT

NATIONAAL DANS THEATER, THE HAGUE

273


ACCOUNTS OFFICE, THE NETHERLANDS

BOARDROOM, TOWN HALL GROENLO 274 PROJECTS


275


MATERIAAL MATERIAL MATERIAL

A 50

C 50

A 33

C 30 A 32

A 35

A 29

C 29

C 34

A 30

A 28 276 MATERIAL

C 40

C 44


Veneer A28 oak white-wax * 4 A29 oak * 1 A30 oak natural * 1 A32 oak morado * 1 A33 oak black * 1 A35 oak smoke * 1 A50 american walnut * 1

Solid wood C28 oak white-wax * 4 not shown C29 oak * 1/2 C30 oak natural * 1 C32 oak morado * 1 not shown C33 oak black * 1 not shown C34 oak white oil * 3 C35 oak smoke * 1 not shown C40 olive ash * 1/2 C44 olive ash white oil * 3 C50 american walnut * 1/2

Duramas (not shown) B28 oak white-wax * 4 B29 oak * 1/2 B30 oak natural * 1 B32 oak morado * 1 B33 oak black * 1 B34 oak white oil * 3 B35 oak smoke * 1 B50 american walnut * 1/2

*1: finishing S (silk gloss) or N (matt) *2: transparant oil *3: white oil *4: white wax Please note that the printed samples only serve as an indication of the color and structure. Wood is a natural product. Every tree hunk has its own shape and coloring. Even within the same hunk there can be variations. 277


KLEUREN COLORS FARBEN WHITE

SAND

OFF WHITE

LIVER GREY

GREY ROCKY BROWN

BEIGE BROWN

BLACK

278 COLORS


PURPLE PRUSSIAN BLUE

AUBERGINE VIOLET COBALT ICE BLUE

MOSS

LIME GREEN GREEN OLIVE GREEN

RED LIME WINE RED MUSTARD

BROOM

Please note that the printed samples only serve as an indication of the color. Arco's metallic colors ALU, ASL and ASD are not shown.

RUST ORANGE 279


PRODUCTINFORMATIE PRODUCTINFORMATION PRODUKTINFORMATION Algemeen

Lakafwerking

Elk meubel verlaat onze fabriek zo stofvrij mogelijk. Om eventuele toch nog aanwezige stof- of kleurresten te verwijderen, adviseren wij u het meubel voor het in gebruik nemen te reinigen met een vochtige doek (indien nodig met Glassex of Muscle). Bij plaatsing van het meubel op een gereinigd tapijt, moet het tapijt volkomen droog zijn. Het verdient het aanbeveling ook de onderkant van de poten te reinigen.

Voor de afwerking van onze meubelen zijn de beste lakken toegepast, die voldoen aan de hoogste kwaliteitseisen. Vermijd desondanks elk risico. Leg onderzetters onder harde (krassen!) en hete (krimpen!) of natte voorwerpen. Verwijder zo spoedig mogelijk vochtige plekken, vooral warme, alcohol- of zuurhoudende. De lak bereikt na ongeveer twee maanden haar maximale hardheid. In deze uithardingsperiode is het raadzaam het meubel met zorgvuldigheid te behandelen. Vermijd derhalve vooral zware belasting en reinig het meubel uitsluitend met een vochtige doek of een licht sopje. Er is keuze uit twee verschillende lakafwerkingen: standaard lak (code S) of mat-naturel lak (code N).

Hout is een natuurlijk materiaal en geen boom is gelijk aan een andere boom. Daarom kunnen, ondanks onze beste zorgen, verschillen in structuur of kleur tussen de verschillende houten delen optreden. Het tafelblad is een natuurlijke weergave van het specifieke hout (stam) waarvan de tafel gemaakt is. Elke tafel (of kast) heeft dus zijn eigen, unieke houtbeeld! Net als bij de huid van de mens, is het ook voor hout essentieel het vochtgehalte op peil te houden. Om krimpen van het hout zoveel mogelijk te voorkomen, adviseren wij om de relatieve luchtvochtigheid in de ruimte zo constant mogelijk en op peil te houden (ca. 60%). Ook de temperatuur dient zo constant mogelijk gehouden te worden. Plaats het meubel op voldoende afstand van een warmtebron. Door de invloed van het (zon) licht, zal het hout zijn definitieve kleur aannemen. Teneinde kleur-verschillen tussen het tafelblad en de inlegbladen te voorkomen, dienen ook de inlegbladen gedurende enkele maanden in het licht geplaatst te worden. Daarna kunnen ze opgeborgen (losse inlegbladen) of ingeschoven worden (geïntegreerde inlegbladen).

Beide lakafwerkingen bieden een uitstekende bescherming van het hout. Optisch gezien geeft de standaard lakafwerking een lichte glans aan het hout, terwijl de mat-naturel lak juist zorgt voor een bijzonder matte uitstraling. Naast deze natuurlijke optiek, heeft de mat-naturel lak bovendien nóg betere krasbestendige eigenschappen en is tevens goed bestand tegen huishoudelijke chemicaliën en tegen oplosmiddelen zoals wasbenzine. De genoemde natuurlijke uitstraling wordt onder meer veroorzaakt door een opener structuur van de lak, waarbij de kans aanwezig is dat de kleurstoffen uit vloeistoffen zoals koffie, thee en rode wijn, die lang op het oppervlak blijven liggen, in deze opener structuur opgenomen worden. Om zichtbare inwerking van deze vloeistoffen in deze open structuur van de lak te vermijden, verwijzen wij met klem naar het onderhoudsadvies in deze! Constructie

Hete of natte voorwerpen dienen niet direct op een tafel gezet te worden. Het gebruik van onderzetters is derhalve noodzakelijk. Massief hout

De bladen van de Arco massieve tafels zijn opgebouwd uit aan elkaar verlijmde massieve houtstroken van wisselende breedtes. De tafels kunnen afgewerkt worden met standaard transparante lak, mat-naturel lak of met olie. Natuurlijke kenmerken van het hout, zoals noesten, vergroeiingen, zwarte pitjes etc. zijn onvermijdelijk. Open gebreken mogen echter niet in het zicht zitten (maar mogen bijvoorbeeld wel aan de onderkant van het tafelblad voorkomen). Massief hout is bijzonder gevoelig voor schommelingen in temperatuur en luchtvochtigheid. Het hout kan dan gaan “werken”, waardoor kleine kop- en droogscheurtjes, op termijn, kunnen ontstaan. Een constante omgevingstemperatuur en relatieve luchtvochtigheid zijn dan ook essentieel (zie boven).

280 PRODUCTINFORMATION

Een aantal van onze producten heeft demontabele delen; mocht er bij droogte of door gebruik, ruimte in de verbindingsconstructie ontstaan, draai dan de bouten of moeren van de constructie weer aan. Specifieke opmerkingen m.b.t. Arco kasten: zoals bij alle houten meubelen, kan er een lichte verkleuring optreden van de houten delen. Het afdekblad is geen constructief element en dient dus niet gebruikt te worden voor het stellen van de kastrompen; eventuele speling tussen kastromp en afdekblad dient m.b.v. de stelvoeten gecorrigeerd te worden! Verstellen van de legplanken: de legplanken van de kastelementen met deuren kunnen in hoogte versteld worden. Wij hebben gekozen voor een plankdrager die er voor zorgt dat de legplank niet kan kantelen. Om de legplanken te kunnen verstellen dienen de deuren uitgenomen te worden. Dit doet u door aan de achter-kant van de scharnieren, aan de kastzijde, een pal uit te trekken. Het scharnier laat dan los van haar onderplaat. U begint bij het onderste scharnier, daarna het bovenste. Na demontage van de deuren kan de legplank naar voren getrokken worden en door middel van de plankdrager versteld worden. Montage van de deuren gebeurt in omgekeerde volgorde.


In general

Finishing

This table left our factory as dustfree as possible. In order to remove any possible dust or finishing marks, we advise you to clean this piece of furniture with a moist cloth (if necessary with soapy water) before starting to use it. If it is being placed on a recently cleaned carpet, the carpet must be completely dry. It is recommended to also thoroughly clean the bottom of the legs.

We only use the best finishings for our furniture, which meet the highest quality requirements. Nevertheless, don’t take any risk. Put table mats under hard (scratches!) and hot (shrinkage!) or wet objects. Remove moist spots as soon as possible, especially warm, alcohol- or acidcontaining liquids. After approx. 2 months, the finish reaches its maximum hardness. During this period of hardening, it is advisable that the table is treated with extra care. Therefore, don’t put heavy weights on the table during this period and only clean it with a moist cloth or some soapy water.

Wood is a natural material and no tree is identical to another tree. For that reason, there may appear differences in structure or colour between the various wooden parts, despite our best care. Each table-top is a natural reflection of the specific tree hunk of which the table has been made. Consequently, your table (or sideboard) has its own, unique appearance! Just as the human skin, it is also essential for wood to maintain its moisture content. In order to avoid shrinkage of the wood as much as possible, it is essential to keep the relative humidity of the air as even as possible at approx. 60%. The temperature should also be maintained as constant as possible. The table should be placed at sufficient distance from sources of heat. Due to the influence of (sun)light, the wood will adopt its final colour. In order to avoid differences in colour between the table-top and the extension-leaves, the extension-leaves must be placed in daylight for several months. After that, they can be stored away.

You can choose between two types of finishing: the standard finish (code S) or the mat-natural finish (code N). Both finishes offer an excellent protection of the wood. Optically, the standard type of finish gives the wood a light gloss, whereas the matnatural finish has an exceptionally mat and natural look. Besides this natural look, this finish also has excellent qualities as to resisting scratches and also protects well against chemicals for household purposes and solvents such as benzine for cleaning purposes and white spirit. The above mentioned natural look is, amongst others, caused by a more open structure of this finish. There is a chance, however, that liquids, such as coffee, tea and red wine, when remaining on the surface for a long time, will penetrate into this open structure of the finish. In order to avoid visual influence of the liquids into this open structure, we strongly advise you to refer to the corresponding maintenance instructions.

Hot or wet objects cannot be placed directly onto a table. Therefore, always use table mats.

Construction

Solid wood

The tops of the Arco solid wooden tables are composed of high quality solid wooden strips of different widths. The table-tops can be finished at choice with standard transparant lacquer, mat-natural lacquer or with oil. Natural characteristics of the wood, such as knots, deformations, black spots, etc. are unavoidable. However, open defects should not be visible (but are allowed on the underside of the table-top for example). Solid wood is extremely sensitive towards fluctuations in temperature and humidity of the air. The wood can then start to “work”, through which e.g. little cracks will be unavoidable in the course of time. A constant temperature of the environment and a constant relative humidity of the air are therefore essential (please refer to the previous part).

Some of our products have removable parts; should there arise some space in the joints, because of dryness or use, then tighten the bolts or screws of the construction. Specific remarks regarding Arco Side-boards: like all wooden furniture, some change of colour of the wooden parts may occur. The top of the side-boards is not a constructive element and should therefore not be used for adjusting the spaces between the side-board units. This should be done with the adjustable feet. Changing of shelves: the shelves of the side-boards with doors can be adjusted in height. We have provided a shelf support which prevents the shelf from tipping to one side. In order to change the position of the shelves, the doors must first be taken off. This is done by removing a piece from the back of the hinges on the cupboard side. Start first with the bottom hinge and work up to the top. The hinge should release itself from the plate. After dismantling the doors, the shelf can be pulled forward and be adjusted. To refit the doors, repeat above steps in reverse order.

281


Allgemeines

Lackverarbeitung

Ihr Möbel hat unsere Fabrik so staubfrei wie möglich verlassen. Um eventuell vorhandene Stoff- oder Farbreste zu entfernen, empfehlen wir, vor Gebrauch, dieses Möbel mit einem feuchten Leder zu reinigen (wenn nötig mit etwas Seifenlauge). Bei Plazierung des Möbelstückes auf einem gerade gereinigten Teppich, muß dieser völlig trocken sein. Ausserdem empfehlen wir die Unterseite der Füße zu reinigen.

Für die Verarbeitung unserer Möbel, haben wir uns für hochwertige Lacke entschieden, welche einen hohen Qualitätsstandard haben. Vermeiden Sie trotzdem mögliche Risiken. Legen Sie unter harte (Kratzer!) und heiße (Schrumpfen!) oder nasse Gegenstände Untersetzer. Wir empfehlen Ihnen feuchte, alkohol- und säurehaltige Flecken sofort zu entfernen, besonders Flecken von heißen Flüssigkeiten. Der Lack erreicht nach ca. 2 Monaten seine maximale Härte. Während dieser Härtungsperiode, empfehlen wir das Möbel sorgfältig zu behandeln. Reinigen Sie die Holzteile des Möbels ausschließlich mit einem feuchten Tuch, eventuell mit einer leichten Seifenlauge.

Holz ist ein natürliches Material. Kein Baumstamm gleicht dem anderen. Aus diesem Grund können, obwohl wir mit größter Sorgfalt arbeiten, Unterschiede in der Holzstruktur und -farbe zwischen den verschiedenen Holzteilen auftreten. Die Tischplatte ist eine natürliche Wiedergabe eines speziellen Holzstammes, aus welchem der Tisch gefertigt wurde. Jeder Tisch (oder Schrank) hat also ein eigenes, einzigartiges Holzbild! Für Holz ist es, wie bei der menschlichen Haut, äußerst wichtig eine gewisse Feuchtigkeit beizubehalten. Um ein Schwinden/Schwillen des Holzes so gut wie möglich zu verhindern, raten wir an dafür zu sorgen, daß eine relative Luftfeuchtigkeit von ca. 60% und eine ziemlich konstante Temperatur besteht. Plazieren Sie das Möbel nicht in unmittelbarer Nähe einer Wärmequelle. Durch den Einfluß des (Sonnen)lichts wird das Holz seine endgültige Farbe erhalten. Um ein gleichmäßiges Nachdunkeln des Holzes zu gewährleisten, ist es notwendig auch die Einlegeplatten einige Monate dem (UV-)Licht auszusetzen. Danach können die Platten aufbewahrt werden. Heiße oder nasse Gegenstände können nicht direkt auf den Tisch abgestellt werden. Bitte immer Untersetzer verwenden.

Sie können zwischen zwei verschiedenen Lackoberflächen wählen: Standardlack (Code S) oder Matt-Naturell Lack (Code N). Beide Lacke bieten dem Holz einen optimalen Schutz. Der Standardlack gibt dem Holz, optisch gesehen, eine leicht glänzende Oberfläche, während der Matt-Naturell Lack eine besonders matte Ausstrahlung hat. Neben dieser sehr natürlichen Optik, bietet der Matt-Naturell Lack eine noch bessere Kratzunempflindlichkeit und bietet gleichzeitig guten Schutz gegen agressive Reinigungsmittel (Chemikalien) und gegen Lösungsmittel, z.B. Terpentine oder Haushaltsbenzin. Die natürliche Ausstrahlung des Matt-Naturell Lackes, wird durch eine offenporige Struktur des Lackes verursacht, wobei aber die Möglichkeit besteht, daß die Farbstoffe von Flüssigkeiten wie Kaffee, Tee, Rotwein usw., welche lange auf der Oberfläche liegen bleiben, in diesen mehr offenporigen Struktur aufgenommen werden. Um eine sichtbare Einwirkung dieser o.g. Flüssigkeiten in der offenen Struktur des Lackes zu vermeiden, weisen wir Sie dringend auf die Pflegeanleitungen hin.

Massivholz

Konstruktion

Die Tischplatten aus Massivholz werden aus einzeln verleimten Holzleisten unterschiedlicher Breite aufgebaut. Die Oberfläche kann mit transparentem Standard Lack, mit Mattlack oder geölt verarbeitet werden. Natürliche Merkmale des Holzes, wie z.B. kleine Astausläufe, Verwachsungen oder dunkle Pigmentstörungen usw. sind unvermeidlich. Offene Mängel im Holzwuchs dürfen nicht an wichtigen Sichtflächen vorkommen, aber können durchaus an der Tischunterseite auftreten. Massivholz ist bezüglich Schwankungen in der Temperatur und

Einige unserer Möbel haben demontierbare Einzelteile; sollte durch Austrocknung oder durch Gebrauch, Spiel in der Verbindungskonstruktion entstehen, drehen Sie die Schrauben oder Muttern von der Konstruktion wieder an. Spezielle Bemerkungen im Bezug auf Arco Schränke: wie bei allen anderen Möbeln aus Holz, kann eine leichte Verfärbung des Holzes auftreten.

Luftfeuchtigkeit sehr sensibel. Das Holz „arbeitet” somit ständig, wobei im Laufe der Zeit, kleine Unregelmäßigkeiten und Absätze in der Tischplattenebene auftreten können. Eine konstante Temperatur der Umgebung und eine konstante relative Luftfeuchtigkeit sind daher essentiell (siehe auch oben).

282 PRODUCTINFORMATION

Die Abdeckplatte ist kein konstruktives Element und ist somit nicht notwendig zum Aufstellen der Korpuselemente. Unregelmäßigkeiten zwischen Korpus und Abdeckplatte, können durch Verstellen der Stellfüße korrigiert werden! Umsetzen der Regalböden: die Regalböden der Schrankelemente können variabel in der Höhe verstellt werden. Wir haben uns für einen Regalbodenhalter entschieden, welcher ein Kippen des Bodens verhindert. Um die Regalböden zu verstellen, müssen die Türelemente entfernt werden. Dies erfolgt durch Lösen der Sperrklinke an der Rückseite der Scharniere, wodurch sich das Scharnier von ihrer Unterplatte lößt. Erst das untere Scharnier, danach das Obere lösen. Nach dem Herausnehmen der Türelemente, können die Regalböden nach vorne gezogen werden und durch ein Verstellen des Regalbodenhalters in der Höhe verstellt werden. Die Montage der Türen erfolgt in umgekehrter Reihenfolge.


ONDERHOUDSVOORSCHRIFTEN MAINTENANCE PFLEGE Algemeen: plaats nooit warme voorwerpen zoals hete pannen direct op het houten tafelblad. Hierdoor ontstaan beschadigingen die niet meer te verwijderen zijn.

van uw tafel. Het gebruik van bijtende schoonmaakmiddelen of schuurmiddelen is absoluut niet toegestaan. Lichte krassen en vlekken kunnen met een scotch brite schuursponsje in de richting van de houtnerf behandeld worden. Daarna weer behandelen met (teak)olie.

Hout (fineer en massief) en kleurlak met standaard lakafwerking

dagelijks schoonhouden met een katoenen doek. Vlekken verwijderen met een vochtige doek of met een licht sopje van afwasmiddel (zonder glycerine!!) en indien nodig met Muscle keukenreiniger of Cillit Bang Power cleaner ontvetter. Daarna altijd goed nareinigen met schoon water om al het reinigingsmiddel te verwijderen (oppervlak echter niet te nat maken). Tenslotte het oppervlak goed droogmaken. Altijd in de richting van de houtnerf werken. Gebruik nooit was, washoudende middelen of middelen met een schurende werking. Hout (fineer en massief) en kleurlak met mat-naturel lakafwerking

Idem als standaard lakafwerking. Belangrijk: matlak is gevoeliger voor het aannemen van vet dan standaard lak. Daarom behoeft de afwerking met matlak iets meer aandacht in het (dagelijks) onderhoud. Vetvlekken in eerste instantie direkt verwijderen met een licht sopje van afwasmiddel (zonder glycerine!!) en indien nodig met Muscle keukenreiniger, Cillit Bang Power cleaner ontvetter. Indien dit niet afdoende is kan de vlek ook met wasbenzine of Treffer behandeld worden. Tenslotte altijd goed nareinigen met schoon water om al het reinigingsmiddel te verwijderen (oppervlak echter niet te nat maken). Belangrijk: vloeistoffen die op het oppervlak terechtkomen het liefst direkt binnen 5 a 10 minuten verwijderen! Gevallen stuifmeel dient voorzichtig met een plakbandje opgedept te worden. Het stuifmeel nooit uitwrijven! Stuifmeel- en viltstiftvlekken zijn niet meer te verwijderen. Voorts willen wij u attenderen op de aanwezigheid van kunststof beschermingsdopjes onder bepaalde voorwerpen (bijv. lampen, schalen, telefoons,laptops). Sommige (kleur)stoffen in kunststoffen kunnen namelijk vlekken in de mat-naturel lak veroorzaken. Deze vlekken zijn nadien niet meer te verwijderen. Wij adviseren in deze gevallen het gebruik van viltjes onder de rubberen dopjes. Massief hout met olieafwerking In vergelijking met gelakte massieve tafels komt bij massieve tafels met olieafwerking de natuurlijke uitstraling van het hout nóg beter tot zijn recht. Tafels met deze afwerking zijn echter wel wat gevoeliger voor vlekken en vocht en behoeven derhalve intensiever onderhoud. De Arco massieve tafels zijn behandeld met een hoogwaardige olie. Deze olie is samengesteld op basis van uitsluitend ecologisch verantwoorde grondstoffen. De olie reinigt, verzorgt en beschermt het hout. Voor het dagelijks onderhoud is het afnemen van de tafel met een droge doek of, indien nodig, met lauwwarm water voldoende. In het algemeen is het aan te bevelen om gemorste vloeistoffen direkt te verwijderen. Om de warme, natuurlijke glans van het hout te behouden en het hout zo goed mogelijk te beschermen tegen inwerking van (vloei)stoffen dient u de tafel regelmatig met olie te behandelen. Hiertoe hebben wij reeds een flesje olie bijgesloten (dun opbrengen op een schone, droge tafel, goed verdelen en met een droge doek nawrijven). Ook kunt u een goede kwaliteit teakolie gebruiken (voor gebruiksaanwijzing: zie de verpakking of bijsluiter van het product). Een regelmatige behandeling (gemiddeld twee keer per jaar) van uw tafel op deze wijze garandeert een goede verzorging en bescherming van het hout en een lange levensduur

Hout met hardwax (olie)

Deze hardwax olie geeft het meubel een natuurlijke uitstraling. Na doorharding geeft de olie een goede bescherming voor normaal, dagelijks gebruik en tevens een goede waterafstoting. De olie dringt diep in het hout en de houtporiën en zorgt naast bescherming ook voor het behoud van de elasticiteit van het hout. De uiteindelijke bescherming geeft het product echter pas nadat het gedurende 14 dagen aan de lucht heeft gedroogd. Tijdens deze periode dient het product met extra zorg onderhouden te worden. Vermijdt u vooral zware belasting en weest u uitermate voorzichtig met vocht. Dagelijks onderhoud: Schoonhouden met een droge doek of, indien nodig, met een lauwwarm sopje van een mild reinigingsmiddel. Vermijdt u overmatig gebruik van water. Gebruik geen middelen met een schurende werking. In het algemeen is het aan te bevelen om gemorste vloeistoffen direct te verwijderen. Om uw meubel ook in de loop van de tijd mooi te houden, voegen wij bij het geleverde meubel een flesje onderhoudswas toe. Onderhoudswas productinformatie: Deze onderhoudswas is zowel een houtreiniging als een onderhoudsmiddel en is geschikt voor meubelen die voorzien zijn van een afwerking met hardwax olie. Onderhoudswas verwijdert probleemloos hardnekkige vlekken, water- en vetranden en sporen van schoenzolen. Onderhoudswas herstelt de oppervlakte, reinigt en frist op. Onderhoudswas is waterafstotend. De inhoud is gebaseerd op natuurvriendelijke ingrediënten. Gebruiksaanwijzing: Voor gebruik goed schudden. Één dop onderhoudswas is goed voor 1-2 m². Op een stofvrije ondergrond aanbrengen en met een doek gelijkmatig inwrijven. Om vlekken te verwijderen: een klein beetje onderhoudswas op een droge doek doen en dan de vlek wegpoetsen. Behandeling ca. 2 keer per jaar herhalen. Bij twijfel de onderhoudswas eerst op een onopvallende plaats uitproberen. Hpl

Zie hout en kleurlak met standaard lakafwerking. Corian

Schoonhouden met een katoenen doek. Vlekken verwijderen met een vochtige doek of met een licht sopje, Muscle keukenreiniger of Cillit Bang Power cleaner ontvetter. Daarna afnemen met schoon water en een droge doek. Het oppervlak kan weer extra opgefrist worden (indien er lichte krasjes of vlekjes zijn ontstaan) door het gebruik van een zacht schuurmiddel. Een beetje schuurmiddel op een vochtige doek of spons doen en in kleine, circelvormige bewegingen het oppervlak reinigen. Daarna goed afnemen met water en het oppervlak volledig droogvegen.

283


Glas/ geĂŤtst glas

Matglas is aan de matte (onder)zijde voorzien van een coating. Deze zijde uitsluitend met water schoonhouden (dus geen sop). Bovenzijde schoonhouden met een vochtige doek of met Glassex. Chroom/nikkel/rvs

Wrijven met een zachte droge doek of schoon-maken met een licht sopje volstaat. Eventueel licht bevochtigen met spiritus. Eens per jaar inwrijven met zuurvrije vaseline. Gegoten aluminium

Zie chroom/nikkel/rvs. Bij deze voeten kunnen oppervlakkige krassen worden verwijderd met een sopje in combinatie met een scotch brite schuursponsje. Altijd in de polijstrichting werken. Aniline leder

d.NZ naturel zwart en d.NB naturel bruin. Deze leersoorten zijn wel voorzien van een beschermlaag, maar ze zijn niet volledig afgedekt. Door deze manier van afwerken blijven de natuurlijke kenmerken van het leder zo optimaal mogelijk behouden. Dit betekent echter dat in geval van morsen, de vloeistof steeds direct opgedept dient te worden (niet wrijven). Door het gebruik zal het leder een natuurlijk patina krijgen, hetgeen door de liefhebber zeker op waarde geschat zal worden. Als onderhoud dient men het leder regelmatig met een zachte droge doek af te nemen. Leder d.NZ en d.NB dienen eenmaal per jaar met een leder beschermmiddel voor vol-aniline leder behandeld te worden. Semi-aniline en gedekverfd leder

alle overige leerkleuren. Deze leersoorten zijn niet alleen gekleurd, maar zijn tevens voorzien van een afwerklaag. Door deze laag worden de natuurlijke eigenschappen iets afgedekt, waardoor een gebruiksvriendelijk oppervlak ontstaat. Als onderhoud dient men het leder met een droge doek of zachte borstel af te nemen of indien nodig met een vochtige doek. Twee maal per jaar kan dit leder met een leervoedend middel behandeld worden. Meubelstoffen

Stofvrij houden met een zachte borstel of stofzuiger. Schoonmaken met een schuimmiddel. Voor vlekken in het algemeen zijn in dit kort bestek moeilijk aanwijzingen te geven. Voor alle middelen geldt: eerst voorzichtig op een niet direct zichtbare plaats proberen. De middelen nooit overvloedig gebruiken om doorlopen van de kleur te voorkomen en de schuimrubberonderlaag niet aan te tasten. De meeste stoffen zijn chemisch te reinigen; informeert u echter altijd voor reiniging, bij uw dealer naar het reinigingsvoorschrift behorend bij de stof van uw stoel.

284 MAINTENANCE

In general: never place hot objects directly onto the table. They will leave marks which cannot be removed afterwards. Therefore, always use table mats. Wood (veneer and solid wood) and colorlacquer with standard finishing

Keep clean with a cotton cloth. Remove stains with a moist cloth or with some soapy water (without glycerin!!) or if neccessary with Muscle kitchencleaner or Cillit Bang Power degreasing cleaner. After this, clean the table well with clean water in order to eliminate all cleaning liquids previously used. However, avoid the surface becoming too wet. End with a dry cloth. Always work in the direction of the grain of the wood. Never use wax, wax-containing substances or abrasives. Wood (veneer and solid wood) and colorlacquer with mat-natural finishing

Same as standard finishing. Important: mat-natural finish is more sensitive towards grease than standard finish. Therefore, the (daily) maintenance of this mat finish needs a little bit more attention. Remove greasy spots - preferably immediately - with soapy water (without glycerin!!), with Muscle kitchencleaner or Cillit Bang Power degreasing cleaner. Should this be not effective enough, you can also treat the spot with benzine for cleaning purposes. Important: remove liquids preferably immediately, but in any case within 15 to 30 minutes! Pollen fallen out of flowers have to be carefully dabbed by means of a piece of adhesive tape. Never rub out the pollen! Spots caused by pollen cannot be removed any more. Furthermore, we would like to point out that certain objects do have (black)rubber feet (e.g. lamps, telephones, bowls, etc.) Some (colour) substances in rubber may cause spots in the mat-natural lacquer. These spots cannot be removed afterwards, and therefore we strongly advise you to use mats or felt in these cases. Solid wood with oil finishing

Compared to solid wooden tables with standard transparant finish or mat-natural finish, solid wooden tables which are oiled reflect the natural beauty of the wood even more. On the other hand, oiled tables are more sensitive towards stains and humidity and therefore need more intensive maintenance. Arco solid wooden tables are treated with a high quality oil. This oil is exclusively composed on the basis of natural elements. The oil cleans, nurtures and protects the wood. For daily maintenance of the wood, cleaning the table with a dry cloth or - if necessary - with lukewarm water is sufficient. In general, it is recommendable to remove spilled liquids immediately. In order to preserve the warm, natural glow of the wood and to protect the wood as well as possible against the penetration of liquids, the table has to be regularly treated with oil. For this purpose we already enclosed a bottle with oil (apply thinly onto a dry, clean table, divide the oil well and finally gently rub with a dry cloth). You can also use a good quality teakoil (for instrutions: please refer to the insert accompanying the product). A regular treatment of your table in this way (average twice a year), will guarantee an optimal care and protection of the wood and a long life of your table. The use of aggressive cleansers or abrasives is absolutely not allowed. Superficial scratches can be treated with scotch brite (only work in the direction of the grain of the wood!). Afterwards, treat again with teakoil.


Wood with hard-wax (oil)

Chrome/nickel/stainless steel

This hard-wax oil makes the wood reflect its natural beauty. After hardening, this hard-wax oil offers a good protection for daily use and it is water-repellent. The oil penetrates deep into the pores of the wood and it not only protects the wood but also procures maintaining its natural elasticity. However, the final protection will be reached after having dried during 14 days. During this period of hardening, it is advisable to treat the product with extra care. Therefore, avoid putting heavy weights and be very careful with using (too much) water. daily maintenance: Keep clean with a dry cloth or, if necessary, with lukewarm soapy water (mild cleanser). Avoid using too much water. Do not use abrasives. In general, we recommend to remove spilled liquids immediately.

Dust with a soft, dry cloth or clean with soapy wather. Can be moistured slightly with spiritus. Treat once a year with acidfree vaseline.

In order to keep your piece of furniture in a good condition in the course of time, we always include a bottle of maintenance-wax with the product. Maintenance-wax productinformation: This maintenance-wax is suitable for furniture, finished with a hard-wax oil and serves to clean the wood and keep it in a good condition at the same time. It removes persistent stains, traces of water and grease and spots of soles of shoes. Maintenance-wax repairs the surface, cleans and refreshes. It is water-repellent. The contents is based on environmental friendly ingredients.

Casted aluminium

Same as chrome/ nickel. Superficial scratches on these casted aluminium feet can be removed with soapy water in combination with scotch brite. Always work in the polishing-direction. Aniline leather

d.NZ natural black and d.NB natural brown. Although this type of leather is being furnished with a protective layer, this leather is not completely covered. As a result of this type of finish, the natural characteristics of the leather wil be optimally retained. This means however, that in case of spilling on the leather, the liquid has to be dabbed promptly (do not rub). In the course of time, the leather wil acquire a natural weathering which surely will be appreciated by the connoisseur. This leather should regularly be cleaned with a soft dry cloth. Leather d.NZ and d.NB should be treated with a protecting product for aniline leather once a year. Semi-aniline leather and coloured leather

Directions for use: Shake well before use. One cap of maintenance-wax serves 1-2 m². Apply on a dustfree surface and rub in evenly. To remove stains: put a little bit of the maintenance-wax on a clean, dry cloth and treat the stain. Repeat approx. twice a year. In case of any doubt, first try the maintenance-wax on an invisible spot. Hpl

all other types of leather. These types of leather have not only been coloured, but have also been furnished with a smooth finishing top layer. As a result of this finish, the natural characteristics of the leather are partly being covered, which creates a userfriendly surface. This leather should be cleaned regularly with a dry cloth or a soft brush, if necessary with a slightly damp cloth. This leather should be treated with a leather nourishing product twice a year.

Same as wood and colour lacquer with standard finishing. Furniture fabrics Corian

Keep clean with a cotton cloth. Remove stains with a moist cloth or with some soapy water, Muscle kitchencleaner or Cillit Bang Power degreasing cleaner. End with a dry cloth. The surface can be specially refreshed (e.g. when little scratches or spots have developed) by using some gentle abrasive. Put a little bit of this abrasive on a moist cloth or sponge and clean the surface while making small, circular movements. Afterwards, clean well with abundant water and end with a dry cloth.

Keep dustfree with a soft brush or vacuum cleaner. Clean with a foam cleaning-product. It is hardly possible to give in brief, proper cleaning instructions for general stains. For all stain removers we suggest: carefully test on a not directly visible spot first. Do not overuse these kind of removers in order to avoid running of the colours and affecting the foam layer. Most of the fabrics can be dry-cleaned. Please refer to your dealer before cleansing of the fabric, in order to ask for the specific cleansing advise for the fabric of your chairs.

Glass

Frosted glass is being furnished with a coating at the bottom side of the top. This is to be cleaned only with water (not with soapy water). The upper side of the top can be cleaned with a moist cloth or with soapy water.

285


Allgemein: Heiße Gegenstände, wie heiße Pfannen, sollten niemals direkt auf die hölzerne Tischplatte gestellt werden. Dies verursacht Schäden, die nicht entfernt werden können. Holz (Furnier und Massivholz) und Farblack mit Standard Lackverarbeitung

Ist zu säubern mit einem Baumwolltuch. Bei leichten Flecken mit einem feuchten Tuch oder mit ein wenig Küchenseife (ohne Glycerin!) die Fläche reinigen. Bei Hartnäckigeren Flecken mit einem Fettlösenden Küchenreiniger wie z.B. Cillit Bang Power cleaner die Fläche reinigen. Die Tischfläche sollte danach immer mit sauberem Wasser (Fläche nicht zu nass) nachgewischt werden. Anschließend die Oberfläche gründlich abtrocknen. Bite beachten Sie dabei immer in der Richtung der Holzstruktur zu arbeiten. Auf keinen Fall Wachs, Wachshaltige oder Scheuermittel benutzen. Holz (Furnier und Massivholz) und Farblack mit Matt-Naturell Lackverarbeitung

Siehe standard Lackverarbeitung. Wichtig: Mattlack ist empfindlicher gegen Fettflecken als Standard Lack. Deshalb hat diese Oberfläche mehr Pflegebedarf im täglichen Gebrauch nötig. Entfernen Sie Fettflecken in erster Linie direkt mit einer leichten Lösung von Reinigungsmitteln (ohne Glycerin!). Gegebenenfalls mit Fettlösenden Küchenreiniger wie z.B. Cillit Bang Power cleaner. Bei besonders Hartnäckigen Flecken kann auch Waschbenzin eingesetzt werden. Hierbei gilt auch anschließend die Fläche immer mit sauberem Wasser abzuwischen (Fläche nicht zu nass) und abzutrocknen. Wichtig: Flüssigkeiten, welche auf die Oberfläche gelangen, immer direkt oder spätestens innerhalb von 15-30 Minuten entfernen! Pollenstaub sollte vorsichtig mit einem Stück Klebeband abgetupft werden. Auf keinen Fall den Pollenstaub auf der Flächer einreichen! Pollen Flecken können nicht mehr entfernt werden. Auch möchten wir Sie auf die Kunststoff Schutzkäppchen unter bestimmten Gegenständen (z.B. Lampen, Schalen, Telefonapparate) aufmerksam machen. Gewisse (Farb)stoffe in bestimmten Kunststoffen können Flecken im Matt-Naturell Lack verursachen. Diese Flecken können nicht entfernt werden. Deswegen empfehlen wir bei derartigen Gegenständen immer Filzgleiter zu benutzen. Massivholz mit geölter Verarbeitung

Im Gegensatz zu lackierten Massivholztischen, kommt bei einer geölten Tischoberfläche die natürliche Ausstrahlung des Holzes noch besser zur Geltung. Tische mit geölten Oberflächen sind allerdings etwas empfindlicher gegen Flecken und Feuchtigkeit und benötigen darum eine intensivere Pflege. Die Arco Massivholztische werden mit einem hochwertigen Öl behandelt. Dieses Öl wird ausschließlich aus ökologisch verantworlichen Grundstoffen zusammengestellt. Das Öl reinigt, pflegt und schützt das Holz. Als tägliche Pflege reicht ein Abwischen des Tisches, mit einem trockenem oder falls nötig mit einem feuchtem Tuch aus. Es ist anzuraten, eventuelle Flüssigkeiten sofort wegzuwischen. Um den warmen, natürlichen Glanz des Holzes zu gewährleisten und um das Holz so gut wie möglich gegen Flüssigkeiten bzw. Feuchtigkeit zu schützen, sollten Sie regelmäßig den Tisch mit Öl behandeln. Wir haben dafür schon eine kleine Flasche 286 MAINTENANCE

mit Öl beigefügt (leicht aufbringen auf einen sauberen, trockenen Tisch, gut verteilen und mit einem trockenen Tuch abwischen). Auch können Sie ein hochwertiges Teaköl verwenden (bitte lesen Sie sorgfälltig die Gebrauchsanweisung). Eine regelmäßige Behandlung Ihres Tisches (durchschnittlich zwei Mal pro Jahr) gewährleistet einen guten Schutz des Holzes und eine lange Lebensdauer. Verwenden Sie niemals aggressive Reinigungs- oder Scheuermittel! Leichte Kratzer können mit einem Scotch Brite Scheuerschwamm bearbeitet werden. Bearbeiten Sie den Tisch immer in der Richtung der Holzmaserung. Danach ist wieder eine Behandlung mit (Teak)öl nötig. Holz mit Hartwachs-Öl

Das Hartwachs-Öl verleiht dem Möbel ein natürliches Erscheinungsbild. Nachdem das Wachs gut ausgehärtet ist ergibt es einen guten Schutz für den normalen Alltagsgebrauch als auch für eine gute Wasserabweisung. Das Öl dringt tief in das Holz und die Holzporen ein und sorgt somit neben dem Schutz zusätzlich für den Erhalt der Elastizität des Holzes. Einen ultimativen Schutz erhalten Sie erst, wenn das Produkt 14 Tage an der Luft getrocknet ist. Während dieser Zeit ist das Produkt mit besonderer Pflege zu behandeln. Vermeiden Sie besonders schwere Gewichte und viel Feuchtigkeit. Tägliche Pflege: Mit einem trockenen Tuch reinigen, wenn nötig, mit lauwarmen Wasser und einem milden Reinigungsmittel. Vermeiden Sie eine übermässige Verwendung von Wasser. Verwenden Sie keine Produkte mit einem Scheuermittel. Im Allgemeinen ist es ratsam, verschüttete Flüssigkeiten sofort zu entfernen. Um Ihre Möbel auch im Laufe der Zeit schön zu halten, fügen wir Ihnen eine Flasche Pflegemittel bei. Produktinformation zum Pflegemittel: Dies ist sowohl eine Reinigungs- als auch Pflegemittel. Es ist vorgesehen für Möbel mit einer Hartwachs-Öl Oberflächenbehandlung. Es entfernt mühelos hartnäckige Flecken, Wasser- und Fetträndern oder Spuren von Schuhsohlen. Es stellt die Oberfläche wieder her in dem es sie reinigt und wieder auffrischt. Das Pflegemittel ist wasserabweisend. Der Inhalt basiert auf umweltfreundliche Inhaltsstoffe. Gebrauchsanweisung: Vor Gebrauch die Flasche gut schütteln. Eine Kappe reicht ungefähr für 1-2 m² aus. Auf einen staubfreien Untergrund mit einem Tuch gleichmäßig reinigen. Um Flecken zu Entfernen: ein wenig von dem Pflegemittel auf einem trockenen Tuch anbringen und den Fleck entfernen. Behandlung ca. 2 mal im Jahr wiederholen. Bei Zweifel das Pflegemittel erst an einer unauffälligen Stelle ausprobieren. Hpl

Siehe Holz und Farblack mit Standard-Lackverarbeitung.


Corian

Möbelstoffbezüge

Ist zu säubern mit einem Baumwolltuch. Flecken können mit einem feuchten Tuch oder mit Seifenwasser gereinigt werden. Bei hartnäckigeren Flecken kann ein Fettlösender Küchenreiniger eingesetzt werden wie z.B. Cillit Bang Power cleaner. Danach die Fläche mit sauberem Wasser abwischen und abtrocknen. Um die Oberfläche wieder neu aufzufrischen (bei leichten Kratzer oder Flecken entstanden) kann eines leichten Scheuermittel eingesetzt werden. Etwas Scheuermittel auf ein feuchtes Tuch oder einen Schwamm geben und in kleinen, kreisförmigen Bewegungen die Oberfläche reinigen. Danach die Oberfläche gut mit Wasser säubern und anschliessend vollständig trocknen.

Mit einer weichen Bürste oder Staubsauger staubfrei halten. Säubern mit einem schäumenden Mittel. Für allgemeine Flecken ist es schwierig, in dieser Kürze, Hinweise zu geben. Für alle Reinigungsmittel gilt: erst vorsichtig, an einem nicht direkt sichtbaren Teil testen. Die Reinigungsmittel nie in großen Mengen benutzen, um einem Auslaufen der Farbe und ein Angreifen des Schaumstoffes zu vermeiden. Die meisten Stoffe können chemisch gereinigt werden. Informieren Sie sich jedoch immer vor der Reinigung des Bezuges bei Ihrem Händler über die Reinigungsvorschriften des Stoffes Ihres Stuhles.

Glas/geätztes Glas

Mattglas wird an der (matten) Unterseite mit einem Coating versehen. Diese Unterseite nur mit Wasser säubern, nicht mit Seifenwasser. Oberseite mit einem feuchten Tuch, eventuell mit Glasreiniger säubern. Chrom/Nickel/Edelstahl

Säubern mit einem weichen, trockenen Tuch oder mit einer leichten Seifenlauge. Eventuell mit etwas Spiritus befeuchten. Einmal pro Jahr mit säurefreier Vaseline behandeln. Gegossenes Aluminium

Siehe Chrom/Nickel/Edelstahl. Bei gegossenen Aluminiumfüßen können Oberflächenkratzer mit einer Seifenlauge in Kombination mit einem Scotch Brite Scheuerschwamm entfernt werden. Immer in der Polierrichtung arbeiten. Aniline Leder

d.NZ naturell schwarz und d.NB naturell braun. Dieses Leder ist mit einer Beschichtung versehen, jedoch ist das Leder nicht komplett abgedichtet. Durch diese Beschichtung bleiben die natürlichen Eigenschaften des Leders so optimal wie möglich erhalten. Dies bedeutet aber, daß verschüttete Flüssigkeiten sofort abzutupfen sind (nicht abreiben). Durch den Gebrauch erhält das Leder eine natürliche Patina, die von jedem Liebhaber geschätzt wird. Zur Pflege sollte das Leder regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch gereinigt werden. Das Leder d.NZ und d.NB sollte nur einmal im Jahr mit einem Schutzmittel für voll-aniline Leder behandelt werden. Semi-aniline und gefärbtes Leder

alle übrigen Ledertypen. Diese Ledertypen sind nicht nur gefärbt, sondern auch beschichtet. Durch diese Beschichtung, werden die natürlichen Eigenschaften des Leders etwas verdeckt, wodurch jedoch eine pflegeleichtere Oberfläche gewährleistet wird. Zur Pflege sollte das Leder mit einem trockenen Tuch oder einer weichen, trockenen Bürste falls notwendig mit einem angefeuchteten Tuch gereinigt werden. Das Leder sollte zweimal im Jahr mit einem Lederpflegemittel behandelt werden.

287


Arco visiting address

Parallelweg 2/III, 7102 DE Winterswijk, The Netherlands Arco postal address

Postbus 11, 7100 AA Winterswijk, The Netherlands tel +31 (0) 543 546 570, info@arco.nl, www.arco.nl Arco showrooms Toonkamer

Rotsoord 3, 3523 CL Utrecht, The Netherlands tel +31 (0)30 252 10 14, fax +31 (0)30 212 94 44 info@toonkamer.nl, www.toonkamer.nl Design Post Köln

Deutz-Mülheimer-StraBe 22a, 50679 Köln, Germany tel +49 (0) 221 69 06 50, fax +49 (0) 221 69 06 51 00 info@designpostkoeln.de, www.designpostkoeln.de Photography

Patrick Pantze, www.patrick-pantze.de Lucas Hardonk, www.lucashardonk.com Art direction Paul Linse, www.studiolinse.com Jorre Van Ast, creative director Arco Graphic design Ufork, www.ufork.nl Charlie America, assistant graphic designer Project coordination Dome Consulting, www.dome-consulting.eu Textual management Agerta Bokking, sales manager Arco Special thanks to: Mr & Mrs Jopa & Ulag Docha Seriously, it was a lot of work! Catalogue printed on Munken Polar (fsc logo)

Reservations

- changes in colours and dimensions - changes in assortment and construction - typing and printing errors 288

Arco Pro Catalog 2011  

Arco Pro Catalog 2011

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you