Ald magasin,

Page 1

ARBEIDSLIVSDAGENE 2018


KITCHEN Foto: Damian Heinisch

DET ER LIKE VIKTIG MED

KARAKTER SOM MED

KARAKTERER

Hvor du velger å jobbe etter studiene er avgjørende for karrieren. Hos oss blir man daglig stilt overfor faglige og menneskelige utfordringer som krever mer enn gode karakterer. Hjort har levert juridisk presisjon siden 1893 og er et advokatfirma bygget rundt personer med en sterk karakter. Se hjort.no eller følg oss på Facebook.


Eurojuris Norge er en landsdekkende sammenslutning av 16 selvstendige advokatfirmaer som samarbeider tett både faglig og kommersielt. Vi er også med i et ledende internasjonalt nettverk, Eurojuris International.

Trainee i et Eurojuris Norge-firma? Alle traineer er unike. Det er våre medlemsfirmaer også. Men alle våre medlemmer er opptatt av å vinne, finne og utvikle de rette talentene. Vi tilbyr: • Traineeopphold i Bergen, Haugesund eller Stavanger i vest, og Lillestrøm, Drammen eller Fredrikstad/Sarpsborg i øst. • En unik mulighet til å være trainee i et lite eller mellomstort advokatfirma, både i og utenfor de største byene, kanskje til og med på eget hjemsted. • Varierte arbeidsoppgaver og spennende faglige utfordringer. • Tett oppfølging av dyktige advokater, som har et nettverk av 200 kolleger over hele landet i ryggen. Se mer på eurojuris.no/nb/traineeordning

halvorsenco.no

projure.no

stiegler.no

eurojurishaugesund.no

ytterbol.com

svenssonnokleby.no

eurojuris .no


INNHOLD

-6-

6 8 12 14 16

ALD-styret LEDER 2018 Hilsen fra Juristforeningen Hilsen fra ELSA Bergen Hilsen fra fakultetet

30 32 34 35 36 38 39 40 42 43 44 46 48

Program før dagene Program for messedagene Loddtrekning og premier Bedriftspresentasjoner, offentlig dag Temapresentasjoner, privat dag Foredrag: Per Christiansen Foredrag: Svalbard og den moderne havretten Intervjuordningen Tilfeldig CV-trekning Konvoluttordningen Liste over intervjurom Standplassering, offentlig dag Standplassering, privat dag

62 65 68 71 74 77

Intervju: Daniella Fernando, Havforskningsinstituttet Intervju: Linn Skjærmoen, Lånekassen Intervju: Cathrine Lossius, Bull & Co Intervju: Thea Åhsbom Kristiansen, Forbrukerklageutvalget Intervju: Ida Blomquist, Advokatfirmaet Skarbøvig Intervju: Karen Kavli Setnes, Kartverket

94 99 102 106 108

Bevilling på agendaen, Wikborg Rein Noen påminnelser fra JSU Intervju: Vær deg selv - det er det du er best på Tips og råd til søknad og CV, Sammen Råd og Karriere Liste med gode spørsmål å stille på stand

-7-


STYRET I ALD

Styret i Arbeidslivsdagene i Bergen 2018 (fra venstre, foran først) Økonomiansvarlig Fredrik Hammerstrøm Bedriftskontakt Torodd Aastorp Leder Johannes Ørn Thorsteinsson Nestleder Ingrid Helander Bedriftskontakt Synne Hveem Arrangementsansvarlig Marthe Elise Undhjem Markedsansvarlig Emilie Mellbye Rytter Bedriftskontakt Hege Skansen

-8-

-9-


LEDER 2018

Kjære medstudenter! Det er en stor glede for meg å endelig kunne ønske velkommen til Arbeidslivsdagene ved det juridiske fakultet 2018. Styret, som består av representanter fra juristforeningen og ELSA, har siden august planlagt ALD 2018. ALD blir i år større en noen gang tidligere. For å lykkes med at flest mulig studenter skal oppleve ALD som et positivt tiltak, har vi forsøkt å legge opp til at ALD skal være et arrangement for alle studenter på Dragefjellet, enten man er på jakt etter traineeopphold, faglig påfyll - eller man ønsker å undersøke hvilke muligheter arbeidslivet kan by på etter endt studium. Det vil derfor i år bli arrangert foredrag både i forkant og under dagene, bedriftspresentasjoner i forkant av dagene, og temapresentasjoner under selve dagene – i tillegg til flere aktører på stand enn noen gang tidligere. Det er mye informasjon som skal gis under et så stort arrangement som ALD. Jeg anbefaler alle som ønsker oppdatert informasjon å følge arbeidslivsdagene på facebook, og å gå inn på nettsiden vår, arbeidslivsdagene.com.

“ALD skal i første rekke legge til rette for at man kan lære mer om de aktørene man er interessert i, stille spørsmål til dem og finne ut hvordan de jobber.” Jeg er fullstendig klar over at det i studentmassen er delte meninger om ALD. En oppfatning, som også har en del sannhet i seg, er at arrangementet skaper et urealistisk karakterpress blant studentene. Det er dessverre slik at en del studenter føler på presset ALD medfører, til og med så mye at noen velger å holde seg borte fra fakultetet disse dagene. Jeg håper, og ønsker, at alle dere som vurderer å dra på ALD i år heller

- 10 -

- 11 -


velger å fokusere på mulighetene som dagen tilbyr. Det er et enormt fokus blant mange studenter for å skaffe seg traineeopphold, men for meg er det avgjørende å få frem at det ikke er det ALD skal handle om. ALD skal i første rekke legge til rette for at man kan lære mer om de aktørene man er interessert i, stille spørsmål til dem og finne ut hvordan de jobber. ALD handler også om faglig innhold, som temapresentasjoner, bedriftspresentasjoner og foredrag. Mitt poeng er at ALD inneholder så mye mer enn å søke på traineeopphold, og jeg håper at det er noe alle kan få øynene opp for. Jeg må avslutningsvis få takke styret i ELSA og juristforeningen for godt samarbeid, og også uttrykke takk til ledelsen ved juridisk fakultet, styret i JSU og damene i Sammen. ALD er et prosjekt som involverer hele skolen. Det gode samarbeidet og dialogen de forskjellige aktørene har hatt, har vært avgjørende for at arrangementet lar seg gjennomføre. Helt til slutt vil jeg benytte anledningen til å takke mitt fantastiske styre, som har gjort en stor jobb for at Arbeidslivsdagene 2018 skal kunne arrangeres. Jeg er evig takknemlig for all jobben dere har lagt ned. Med vennlig hilsen, Johannes Ørn Thorsteinsson Leder for ALD 2018

- 12 -

- 13 -


HILSEN FRA JURISTFORENINGEN

Kjære medstudenter! Arbeidslivsdagene er et arrangement der Juristforeningen og ELSA sammen inviterer ulike bedrifter og firmaer til å komme på Dragefjellet for å vise seg frem ovenfor studentene. Som så mange andre arrangementer i studietiden er ALD en mulighet til refleksjon. Forskjellen er at mens studentarrangementer skaper tanker om idrettsglede og annen moro, er ALD en mulighet til å gjøre seg opp noen tanker rundt det som faktisk er målet med utdannelsen, nemlig å komme seg ut i arbeidslivet.

“Kandidatundersøkelsen fra 2016 viser at 98 prosent av jusstudenter fra Bergen har jobb to år etter endt studie, hvorav 92 prosent har relevant jobb. “ Å oppleve at det store arbeidslivet plutselig er på dørstokken, kan oppleves som skummelt for mange. Realiteten av at ens glade dager som student faktisk har en ende, synker fort inn. Det er også enkelt å brygge på en usikkerhet om en strekker til når alle andre har innsett det samme. I den sammenheng vil jeg vise til enkel statistikk. Kandidatundersøkelsen fra 2016 viser at 98 prosent av jusstudenter fra Bergen har jobb to år etter endt studie, hvorav 92 prosent har relevant jobb. Det å i det hele tatt gjennomføre en mastergrad i rettsvitenskap er dermed en prestasjon som er høyst anvendelig. Intensjonen med ALD er å vise noe av det mangfoldet av arbeidsplasser som er i arbeidslivet. Å få dette til i praksis er et kontinuerlig arbeid som alltids har forbedringspotensiale. Med dette vil jeg rette en stor takk til ALD-styret som har lagt ned en upåklagelig innsats. Avslutningsvis vil jeg understreke at ALD er en mulighet. En mulighet til å få en viss idé om hva en ønsker å bruke utdannelsen til. Både i forkant og under ALD vil det holdes en rekke presentasjoner og foredrag. Jeg vil anbefale alle å dra på disse, i tillegg til å snakke med de som er på stands. Med vennlig hilsen, Sondre Lid Riise Leder Juristforeningen i Bergen

- 14 -

- 15 -


HILSEN FRA ELSA BERGEN

Kjære medstudenter! Vi nærmer oss nå et av de største arrangementene på fakultetet – Arbeidslivsdagene. ALD er et samarbeidsprosjekt mellom Juristforeningen i Bergen og ELSA Bergen, og sammen gir vi studentene på fakultetet en unik mulighet til å få kontakt med arbeidslivet. Tirsdag 6. og Onsdag 7. februar arrangeres offentlig og privat dag. Her vil forskjellige firmaer, organisasjoner og selskaper fra privat sektor, samt forskjellige departementer og etater fra offentlig sektor, være til stedet. Jeg anbefaler derfor alle å ta turen innom messedagene og arrangementene i forkant av messedagene. Her vil det være bedrifter som vil kunne tilfredsstille en hver interesse. Arbeidslivsdagene vil gi deg mulighet til å bli kjent med nye bedrifter, samt med bedrifter du allerede er interessert i. Kanskje du finner den bedriften du i fremtiden kunne tenke deg å arbeide i, eller kanskje du finner ut hvilke bedrifter du virkelig ikke kunne tenke deg å jobbe i – noe som er like viktig. Under dagene vil du også ha mulighet til å søke som traniee hos forskjellige bedrifter. Dette vil være en god mulighet for deg til å bli bedre kjent med bedriften og til å skaffe deg gode erfaringer som du kan ta med deg videre i studiet og i arbeidslivet. Det er mange som syntes det er skummelt med arbeidslivsdagene og som føler at presset knyttet til jusstudiet øker i løpet av arrangementet. Det er imidlertid viktig å huske på at bedriftene som er til stedet er der for å snakke med nettopp deg, som jusstudent. Husk også å delta aktivt på den offentlige dagen, slik at du kan få et mer helhetlig bilde av arbeidsmarkedet. Til slutt vil jeg takke Juristforeningen i Bergen for et godt samarbeid i forbindelse med ALD. Jeg vil også takke ALD-styret for den fantastiske innsatsen som er lagt den i forbindelse med avviklingen av arrangementet. Vel møtt til ALD 2018! Erling Hermansen Grøndahl, President i ELSA Bergen

- 16 -

- 17 -


HILSEN FRA FAKULTETET

Sammenlignet med de fleste andre utdanningsgrupper er jurister heldige. Arbeidsmarkedet er godt. Mange har jobb før de er ferdige å studere, og de fleste får uansett jobb kort tid etter avsluttende eksamen (se kandidatundersøkelsen som bl.a. er referert i Juristkontakt 4/2017). Jurister er også privilegerte ved at jobbene som de kan søke på er svært forskjelligartete. Mange går inn i klassiske roller som advokater, dommere eller påtalejurister, men også andre muligheter står åpne, både i privat og offentlig sektor. Juss-studiet er teoretisk. Mens en legestudent jevnlig møter pasienter, treffer jus-studentene på Peder Ås eller andre fiktive personer. Dermed får ikke studenter øvd på bevisvurderingen, som både er praktisk viktig og en utfordrende oppgave. Jus-studenter opplever heller ikke under studiet at den som saken gjelder faktisk bryr seg om utfallet. Peder Ås gråter ikke over uriktige domfellelser eller urimelige erstatningskrav. For egen del var det en skjellsettende opplevelse å sitte som fersk dommerfullmektig med en sak om førerkortbeslag. Siktete møtte alene, og det var en ny erfaring å se at noen faktisk brydde seg om konklusjonen og var uinteressert i begrunnelsen. Jeg opplevde nå også en følelse av makt som jeg aldri hadde erfart mens jeg skrev praktikumsoppgaver. I løpet av en time skulle jeg skrive en kjennelse om fortsatt førerkortbeslag, og jeg hadde aldri lært noe om de praktiske sidene som oppsto dersom førerkortet eventuelt skulle leveres tilbake. Fakultetet har gjennom mange år tilbudt en viss praksis gjennom Jussformidlingen (JUS325 Rettshjelp – valgemne), og de siste årene har vi også utviklet nye tilbud. Vi har nå konkrete planer om et samarbeid med Maritim Bergen om et valgemne hvor praksis inngår. Likevel er det langt frem før alle studenter får tilbud om praksis i løpet av jus-studiet, og kanskje vil vi aldri klare å komme dit på grunn av begrenset tilgang på plasser og administrative utfordringer. Arbeidslivsdagene er en kjærkommen anledning for juss-studenter til å se på de mulighetene som ligger i arbeidsmarkedet. Noen har kanskje fra før de begynte på jus-studiet hatt en drøm om å bli advokat. Andre har skiftet kurs underveis, mens noen gjerne har tenkt at yrkesplanleggingen får begynne når utdanningen er ferdig. Min oppfordring er å se på de mange alternative som dere har, og gjerne oppsøke arbeidsgivere som dere ikke har tenkt på som potensielle muligheter. Dere har nå en unik mulighet til å snakke med aktuelle arbeidsgivere og se på den store bredden av muligheter som byr seg for jurister. Dekan ved Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen, Karl Harald Søvig

- 18 -

- 19 -


Vi får fart på deg. Å vinne en stafett krever en perfekt start, et høyt tempo og godt samarbeid underveis. Slik er det også når du som juss-student eller nyutdannet skal lykkes i arbeidslivet. Hos Ræder får du tidlig ansvar og spennende arbeidsoppgaver. Gjennom et tett samarbeid med erfarne advokater, krevende utfordringer og deltagelse i kundemøter og i retten, legger vi til rette for at du utvikler deg og får fart på karrieren! Nysgjerrig på jobbmulighet, skriveplass eller vårt traineeprogram? Ta kontakt.

Vil du vokse videre sammen med oss?

Advokatfirmaet Ræder raeder.no

Sammen om det


Vil du bli en del av landets beste advokatlag?

Bringing our world of law til dine ambisjoner Ønsker du å jobbe i et internasjonalt advokatfirma med høy faglig kompetanse innen alle forretningsjuridiske områder? Vi tilbyr skriveplass og stillinger som praktikant og Professional Support Assistant. Vårt mål er å tiltrekke oss, utvikle og beholde de beste medarbeiderne. Vår kontinuerlige suksess ligger i å skape et støttende, inkluderende og motiverende miljø. Kom gjerne innom oss på vår stand.

Se dlapiper.com for mer informasjon. Kontakt HR-manager Christine Lykka på tlf 24 13 15 00.

« Jeg valgte DLA Piper på grunn av det sterke fagmiljøet, og deres gode internasjonale utviklingsprogrammer. DLA Piper var derfor det beste valget for meg. » C AROLINE SANDBERG Fast advokat

90+

kontorer i mer enn 40 land

Schjødt er på jakt etter de beste og mest engasjerte talentene. Vi tar løpende imot søknader til: • Traineestillinger • Den nordiske prosedyrekonkurransen i menneskerettigheter • Schjødtstipendet • Fullmektigstillinger Vi er til stede på ALD i Bergen, og håper du vil besøke oss der. I mellomtiden kan du lese mer om mulighetene i Schjødt på www.schjodt.no/karriere. Her kan du også registrere din søknad og CV.


SPRINGBRETT TIL EN INTERNASJONAL KARRIERE Som praktikant i EFTAs overvåkningsorgan ESA vil du få verdifull internasjonal erfaring og et unikt innblikk i arbeidet med å følge opp og håndheve EØS-avtalen. 11 måneder i Brussel gir deg også rikelig anledning til å nyte storbylivet i hjertet av Europa.

Synne N. Lundstøl, trainee i Advokatfirmaet Harris

Harris er alltid på utkikk etter dyktige og motiverte medarbeidere. Vi engasjerer 3-4 traineer hvert semester og tar imot søknader fortløpende. Hvorfor søkte du som Trainee i Advokatfirmaet Harris? - Jeg søkte på traineestillingen fordi jeg savnet en mer praktisk tilnærming til jussen på studiet. Derfor så jeg dette som en gyllen mulighet til å lære mer om hvordan hverdagen som advokat virkelig er. Det var også et stort pluss at Harris arbeider innenfor ulike rettsområder, slik at jeg virkelig får kjenne på bredden av de arbeidsmulighetene man har rent faglig som advokat.

Hvordan er din arbeidshverdag der? Og hvilke arbeidsoppgaver har du? - Jeg har fått et eget kontor og fadder. Arbeidsoppgavene mine er variert: jeg har blant annet skrevet artikler, mail, notater og gjort ulike rettskildesøk. Jeg ønsket å få arbeide bredt, noe som har blitt hensyntatt. Derfor får jeg jobbe med blant annet arbeidsrett, arve- og familierett, skatterett, forvaltningsrett, selskapsrett og plan- og

bygningsrett. Jeg har også fulgt advokater i retten. Hverdagen min er med andre ord veldig variert i Harris!

Hvordan ble du tatt imot av kollegaer? - Jeg ble tatt veldig godt imot fra første stund. Alle var interessert i å høre hvordan det gikk og lurte på hvilke oppgaver jeg arbeidet med. De fleste tar seg også tid til en prat ved kaffemaskinen om løst og fast. Dette er noe jeg setter veldig pris på. Jeg har også blitt inkludert i aktiviteter som ukentlig fotballtrening og julebord.

Vil du anbefale Harris som traineeplass til dine medstudenter? - Selvsagt! Dette har vært helt fantastisk og gjennom dette oppholdet har jeg lært utrolig mye både faglig og sosialt, som jeg kan ta med meg videre i studiet og senere når jeg kommer ut i arbeidslivet.

Les mer på harris.no eller ta kontakt med: Robert Neverdal rn@harris.no 55 30 27 00 901 49 571

ESA er institusjonen som sørger for at EFTA-landene Island, Liechtenstein og Norge respekterer sine forpliktelser etter EØS-avtalen. Vi ser til at regelverk og praksis i EFTAlandene ikke bryter med rettighetene til enkeltpersoner og bedrifter. Vi håndhever reglene for statsstøtte og holder øye med at selskaper som har virksomhet i EFTAlandene, følger konkurransereglene. ESA samarbeider tett med Europakommisjonen, fører rettssaker for EFTA-domstolen og deltar også i saker for EU-domstolen. Som utdannet jurist kan du få praktikantplass i en av ESAs tre avdelinger: indre marked, konkurranse og statsstøtte eller juridisk avdeling. Vi tar også inn en praktikant som får jobbe med presse og informasjon. Som praktikant i ESA vil du jobbe på engelsk med EØS-rettslige problemstillinger i et meget internasjonalt miljø og få muligheten til å delta på interessante seminarer og høringer i EFTA-domstolen i Luxembourg. Vi har konkurransedyktige vilkår: Som praktikant får du utbetalt 1500 euro i måneden, møblert leilighet med alle utgifter dekket, og betalt reise til og fra praktikantoppholdet. Besøk ESAs hjemmeside (www.eftasurv.int/trainee) for mer informasjon, eller kom og snakk med oss på Arbeidslivsdagen den 6. februar!


Marin framtid Viktige oppgaver Trygg jobb

Livet i havet – vårt felles ansvar

Et hav av muligheter. Haver søker flinke studenter fra Stavanger. Vi har et trainee-program hvor du virkelig får et allsidig opphold i et passe stort forretning- juridisk firma. Her vil du raskt få selvstendige oppgaver og god tilgang til prosedyre. Vi er et av de aller største advokatfirmaene i Stavanger, men under Arbeidslivsdagene er vi sterkt tilstede i Bergen. Håper vi treffes der! haver.no


Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange DA

Susanna Hjelset Holth Advokatfullmektig ”I Codex har vi et hyggelig arbeidsmiljø og et godt fagmiljø. Jeg fikk med en gang egne saker og klienter, og kom raskt i retten. Jeg får jobbe spesialisert og selvstendig, og kjenner det gir en bratt læringskurve og en veldig god mestringsfølelse.”

Spesialisert advokatfirma innen både privat og næring Som advokatfullmektig i Codex får du raskt dine egne klienter og god tilgang på prosedyre. 70 ansatte, sentralt i Oslo. Besøk oss under Arbeidslivsdagene og på www.codex.no.

VI SØKER NYE TRAINEER SANDS passerer i disse dager 200 medarbeidere, men vi stopper ikke der! Vi er en utfordrer til de største firmaene og har store planer fremover. Vi er nå i en fase som er preget av ambisjoner, nye tanker, energi, handlingskraft og entusiasme. Som et ledd i dette har vi også forkortet vårt merkenavn fra Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange til SANDS. SANDS ser kontinuerlig etter talenter til vårt trainee-program samt spennende kandidater til faste stillinger. Har du en advokatspire i magen? Som trainee i SANDS vil du få et realistisk innblikk i hverdagen som forretningsadvokat – og minst like viktig, du vil bli kjent med vår kultur, våre verdier og hva vi står for! Følg oss gjerne på våre karrieresider, vi ser frem til å høre fra deg! www.sands.no


Kommuneadvokaten i Oslo: - Prosedyreerfaring, variert og selvstendig Kommuneadvokaten i Oslo er landets nest største offentlige advokatkontor, og ledes av kommuneadvokat Hanne Harlem. Det er for tiden i overkant av 20 fast ansatte advokater. Vi bistår bystyret, byrådet og øvrige deler av Oslo kommune. Oslo kommune er en av landets største virksomheter, og blant virksomhetene med flest arbeidsplasser, vedtak og kontraktsinngåelser. Vi har et hyggelig og uformelt miljø, med åpne dører og engasjerte kollegaer!

LÆR MED OSS

Som trainee får du en smakebit på hva som venter deg innenfor dørene våre.

Vil du også jobbe for byen vår? Våre advokater/advokatfullmektiger…

Vi har traineer ved kontoret

➢ arbeider selvstendig med egne saker ➢ prosederer jevnlig saker for retten ➢ gir råd i kommersielle saker og forvaltningssaker ➢ håndterer spørsmål av både prinsipiell og mer praktisk/strategisk art ➢ arbeider innenfor mange ulike rettsområder – blant annet forvaltningsrett, kontraktsrett, barnevern, entreprise, erstatningsrett, offentlige anskaffelser og arbeidsrett.

Nå ansetter vi studenter for en periode på fire uker i 2018. Vi er fleksible på tidspunkt for traineeoppholdet (men har ikke traineer i juli og i juleuken). Som trainee får du… ➢ varierte, interessante og utfordrende arbeidsoppgaver ➢ være med i retten, i møter og rådgi klienter ➢ en av kontorets advokater som veileder Vi vektlegger gode eksamensresultater, evne til å arbeide selvstendig og engasjement utenfor studiene. Søkere bør være ferdige med tredje studieår.

Vi håper å se deg på vår stand på messedagen 6. februar 2018! Søknad sendes via www.kommuneadvokaten.oslo.kommune.no. 
 Søknadsfrist: 1. mars 2018

Søk om traineeopphold i Bergen eller Oslo på thommessen.no/karriere ADVOKATFIRMAET THOMMESSEN AS


PROGRAM FØR DAGENE 23. januar

31. januar 17.00-19.00

Bedriftspresentasjoner: Schjødt, Haavind og DNB Auditorium 2

25. januar

16:30-18:00

CV-, søknads- og intervjukurs/ jobbsøkerkurs Wikborg Rein Auditorium 2

1. februar

Bedriftspresentasjoner Simonsen Vogt Wiig, Wiersholm, Deloitte Auditorium 2

17:00-19:00

30. januar CV-gjennomgang med Sammen Seminarrom 1

12:00-15:00

Bedriftspresentasjoner: Wikborg Rein, SANDS, Selmer Auditorium 2

17:00-19:00

CV-fotografering Seminarrom 2

11:00-14:00

Bedriftspresentasjoner Statoil, Kluge, Thommessen Auditorium 2

17:00-19:00

5. februar 10:15-12:00

Foredrag med EFTA-dommer Per Christiansen “EU i endring. Hva med EØS?” Se side 38

- 32 -

- 33 -


PROGRAM FOR MESSEDAGENE 6. februar

7. februar

Offentlig dag

Privat dag

Stands Vrimle og kantinen

09.30-15.00

Stands Vrimle og kantinen

09.30-15.00

Bedriftspresentasjoner Auditorium 2

10.00-14.00

Temapresentasjoner Auditorium 2

10.00-14.10

Søknader til aktører må være levert

13.00

Søknader til aktører må være levert

13.00

Svalbard og den moderne havretten Kristian Jervell, UD Auditorium 2

14.15-15.15

Intervjuer

16.00-20.00

Kveldsarrangement Biblioteket Bar

20.00

Intervjuer

16.00-20.00

- 34 -

- 35 -


LODDTREKNING OG PREMIER

BEDRIFTSPRESENTASJONER OFFENTLIG DAG

I god ALD-tradisjon vil det også i år bli avholdt loddtrekning av flotte premier i forbindelse med deltagelse på de ulike bedrifts- og temapresentasjone, både på offentlig dag 6. februar og privat dag 7. februar.

FLO

10:00-10:20

Skatteetaten

10:20-10:40

Det vil være gode muligheter for å forlate bedriftspresenta sjonene både med rikelig kunnskap om bedriftene og flotte premier!

Konkurransetilsynet

10:40-11:00

— Pause og loddtrekning — Høyesterett

11:15-11:35

Regjeringsadvokaten

11:35-11:55

Retningslinjene for åvære med i loddtrekningen er enkle: Det deles ut ett lodd per bolk, og loddtrekningen vil skje rett etter disse tre aktørene har avholdt sine presentasjoner. For å se hva du kan vinne, følg med på vår facebookside.

Lovavdelingen

11:55-12:15

For en fullstendig oversikt over bedrifts- og temapresentasjonene og når loddtrekning finner sted, se neste side og side 36 og 37.

Sivilombudsmannen

12:30-12:50

Kommuneadvokaten i Oslo

12:50-13:10

Alle som deltar på bedrifts- og temapresentasjoner under messedagene vil få utdelt et lodd i det de går inn i auditoriet.

— Pause og loddtrekning —

— Pause og loddtrekning — Det juridiske fakultet

13:20-13:40

ESA

13:40-14:00

— Loddtrekning —

- 36 -

- 37 -


TEMAPRESENTASJONER PRIVAT DAG I år vil en rekke bedrifter på privat dag holde en temapresentasjon. Presentasjonene varer i 20 minutter og er ment til å gi et innblikk i bedriftenes arbeidshverdag, tips på veien videre eller gi et spesielt innblikk i en sak bedriften har hatt.

Wikborg Rein: “Livet som transaksjonsadvokat”

10:00–10:25

BAHR: “Fullmektig i BAHR, teamarbeid og individuell prestasjon i tvistesaker”

10:25 – 10:50

Wiersholm: “Veien til advokatfullmektig – tips og triks”

10:50 – 11:10

Haavind: “Den teknologiske revolusjonen - Juridisk rådgivning i en stadig mer digitalisert verden”

12:50-13:15

— Pause og loddtrekning — Selmer: “Livet som immaterialrettsadvokat – behind the scenes”

13:30-13:55

Harris: “Bør kvinner bli advokater?”

13:55-14:20

— Pause og loddtrekning — Hjort: “Hva er private granskninger?”

12:00-12:25

Kvale: “Hvordan lykkes med traineeoppholdet”

12:25-12:50

— Loddtrekning —

- 38 -

- 39 -


FOREDRAG: PER CHRISTIANSEN

FOREDRAG: SVALBARD OG DEN MODERNE HAVRETTEN

5 februar, kl. 10:15 i auditorium 1

Offentlig dag, 6 februar, kl. 14:15 i auditorium 2

Foredragsholder: Per Christiansen, dommer ved EFTA-domstolen

Foredragsholder: Kristian Jervell, nestleder i UDs rettsavdeling

EU i endring. Hva med EØS?

Vet du egentlig hva uenigheten om Svalbardtraktaten består i? Etter dette foredraget vet du antakelig mer enn de fleste.

Foredraget tar sikte på gi en oversikt over sentrale utfordringer i Den europeiske union knyttet til motsetninger mellom medlemsstater i sør og nord, f eks om eurosamarbeidet, og i øst og vest, f eks om en felles flyktningpolitikk. De interne motsetninger, samt ekstern påvirkning, kan peke mot en kjernestruktur i EU, hvor det indre marked med de fire friheter likevel vil kunne holde alle EU-stater sammen i én enhet. Brexit synes å bidra til å forsterke sentripetal- og sentrifugalkreftene som gjør seg gjeldende.

Foredraget tar oss gjennom hvordan utviklingen av den moderne havretten har gitt Norge og andre kyststater suverene rettigheter til sokkel- og fiskeressurser i store områder. Det blir også en gjennomgang av de sentrale bestemmelsene i Svalbardtraktaten, sett i lys av havretten. Foredraget arrangeres i samarbeid med Fagstyret.

Strukturelle endringer i EU kan dessuten påvirke EUs omgivelser. I disse omgivelser representerer EØS-avtalen en sterk økonomisk tilknytning til EU for ikke-medlemsstater, med regulering av de fire friheter basert på EU-retten. Å bryte med EU-retten ved å tre ut av EU, uten å svekke de økonomiske forbindelser med EU, kan vise seg å bli vanskelig for Storbritannia. Året 2018 vil trolig gi svar på om dette overhode er mulig.

- 40 -

- 41 -


INTERVJUORDNINGEN I forbindelse med Arbeidslivsdagene avholder mange av aktørene intervjuer for å finne aktuelle kandidater til sine traineeships og praktikantordninger. Se oversikt over hvilke aktører dette gjelder på s. 44 og 45 eller på vår nettside.

Privat dag, 7. februar: •

Du kan levere søknad til maksimalt fem aktører. Denne grensen er absolutt.

Dersom du har planer om å søke på noen av disse stillingene, anbefaler vi at du setter deg godt inn i hvilke retningslinjer og frister som gjelder.

Søknader til praktikant- og traineestillinger hos aktører må legges i konvolutter som er del av konvoluttordningen, se mer informasjon på s. 43.

Hvis du ikke har mulighet til å levere søknad på selve dagen, anbefaler vi at du sender søknad til aktørene i forkant av ALD. En del av aktørene fyller opp sine traineetilbud denne dagen, og det kan være uheldig å søke i etterkant.

Fristen for innlevering av søknad til aktørene på den private dagen er kl. 13.00. Det anbefales likevel å være ute i god tid. Det vil også være mulighet for å levere søknaden til ALD-standen. Mer informasjon om dette nedenfor.

Det juridiske fakultet har sluttet å sende ut attesterte vitnemål på papir. Dette skjer nå elektronisk. Det er opp til hver enkelt student å få tak i utskrift av sine karakterer for å legge de ved søknaden. Utskriften kan gjøres fra www.vitnemalsportalen.no. Karakterutskriften kan i ettertid bli kontrollsjekket av aktørene.

Aktørene vil selv kontakte aktuelle kandidater og avtale tidspunkt for intervju. Intervjuene avholdes på ettermiddagen den 7. februar, både på Det juridiske fakultet og Det humanistiske fakultet.

Ettersom intervjuene avholdes på to fakulteter, er det avgjørende at de som får flere intervjuer selv legger inn tid mellom disse slik at man rekker å bevege seg mellom fakultetene. Dette er for å unngå forsinkelser.

Merk deg også at ALD-styret foretar en CV-trekning, se egen informasjon om dette på s. 42.

Offentlig dag, 6. februar: •

På den offentlige dagen er det to aktører som er med i interjvuordningen, Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO) og Konkurransetilsynet.

Hvis man søker på offentlig dag vil det være utenfor begrensningene på fem søknader som gjelder privat dag.

Intervjuer vil avholdes den 6. Februar på det Juridiske fakultet.

- 42 -

I år åpner vi også opp for at studenter kan levere søknaden inn til ALD-standen. Hvilken aktør søknaden skal leveres til må da være merket tydelig på konvolutten. På slutten av dagen, eller etter behov, vil vi gå rundt og levere søknadene til aktørene. Denne ordningen er en del av våre tiltak for å senke presset under dagene.

- 43 -


TILFELDIG CVTREKNING

KONVOLUTTORDNINGEN

ALD-styret er godt kjent med at flere opplever karakterpress under Arbeidslivsdagene, og da spesielt på privat dag. Som et ledd i vårt fokus på å senke dette presset, avholder vi derfor en tilfeldig CV-trekning. Dette er fordi vi ønsker at Arbeidslivsdagene skal være en mulighet uavhengig av karakterer. Tidligere har flere studenter fått tilbud om traineeship gjennom ordningen.

På privat dag har ALD i flere år praktisert en kvote på fem søknader for hver student. Kvotens formål er å motvirke tendensen til at noen studenter får et uforholdsmessig antall av intervjuplassene, av hensyn til både aktørene og de andre studentene. Årets styre har valgt å videreføre denne ordningen.

Retningslinjer og frister:

Søknad med tilhørende CV og karakterutskrift må leveres til ALD- styrets informasjonsstand i Borggården innen kl. 13.00.

Søknaden må leveres i en konvolutt med navn og telefonnummer. Denne søknaden går ikke inn under maksgrensen på fem søknader på privat dag.

Av de som har levert CV, vil det foretas en trekning der det trekkes én kandidat til hver av de private aktørene som avholder intervjuer.

Aktørene vil selv kontakte sin aktuelle kandidat, og gjennomføre et intervju i løpet av ettermiddagen.

For å kunne delta i CV-trekningen, må du ha fullført andre avdeling.

Ordningen innebærer at ALD-representanter vil stå på stand og gi ut stemplede konvolutter til alle som ønsker å søke under arrangementet. På privat dag må altså studenter som ønsker å søke på pratikant- og traineestillinger utlevere sine søknader i de nevnte konvoluttene. Utleveringen av konvolutter vil innebære en registreringsprosess med identifikasjon, slik at vi motvirker at noen får flere konvolutter enn de har krav på.

Aktørene og ALD vil bare akseptere søknader som kommer i en stemplet konvolutt. Vi beklager ulempen for søkere, men vi mener dette er et nødvendig tiltak for å sørge for at kvoten får ønsket virkning. ALD-representanter vil stå på stand og levere ut konvolutter til studenter under messedagene. I tillegg vil vi stå på stand før messedagene. Tidspunktene for dette vil publiseres på våre nettsider og på vår facebookside. Husk studentbeviset ditt eller annen legitimasjon når du henter dine konvolutter. Du vil kun få utdelt konvolutter én gang, så ta godt vare på dem.

- 44 -

- 45 -


LISTE OVER INTERVJUROM Det juridiske fakultet, gamlebygget

Det juridiske fakultet, nybygget

Det humanistiske fakultet

Seminarrom A Seminarrom B Seminarrom C Seminarrom D Seminarrom E Seminarrom F

Simonsen Vogt Wiig Simonsen Vogt Wiig Arntzen de Besche Wiersholm Wiersholm Haavind

Auditorium 1 Auditorium 2 Auditorium 3 Auditorium 4

Haver Kvale Kvale Bahr

Haavind

Wikborg Rein SANDS Wikborg Rein Wikborg Rein

Eurojuris Eurojuris PWC CLP CLP DLA Piper

ELSA-kontor

Seminarrom 2 Seminarrom 3 Seimarrom 4 Seminarrom 5

HF Sydneshaugen skole - Kollokvierom 216 HF Sydneshaugen skole - Kollokvierom 217 HF Sydneshaugen skole - Kollokvierom 125 HF Sydneshaugen skole - Kollokvierom 310 HF Sydneshaugen Skole - Kollokvierom 309 HF Sydneshaugen skole - Kollokvierom 233

JF-kontor JF-leder kontor

Thommessen Thommessen

Kollokvierom 1 Kollokvierom 2 Kollokvierom 3 Kollokvierom 4 Kollokvierom 5

Kluge Kluge Selmer Selmer Statoil

HF Sydneshaugen skole - Grupperom G HF Sydneshaugen skole - Grupperom H HF Sydneshaugen skole - Grupperom J HF Sydneshaugen skole - Grupperom O HF Sydneshaugen skole - Grupperom P

Schjødt Schjødt HELP forsikring Ræder Føyen Torkildsen

HF Sydneshaugen skole - Seminarrom F HF Sydneshaugen skole - Seminarrom K HF Sydneshaugen skole - Seminarrom M HF Sydneshaugen skole - Seminarrom N

Føyen Torkildsen Harris Grette Brækhus

Det juridiske fakultet, jus II Auditorium

Deloitte

Seminarrom 1 Seminarrom 2 Seminarrom 3 Seminarrom 4

Deloitte DNB Hjort SANDS

- 46 -

- 47 -


STANDPLASSERING OFFENTLIG DAG

Aud 1 Kant.

Aud 2

6

7

15

8

3 5

16

Vrimle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

1 4

Kantinen 17 18

Forsvarets logistikkorganisasjon Skatteetaten ESA Konkurransetilsynet Høyesterett Regjeringsadvokaten Lovavdelingen Sivilombudsmannen Nasjonalt klageorgan for helsetjenester Det juridiske fakultet Finansdepartementet Klagenemnda for offentlige anskaffelser Utenriksdepartementet Fiskeridirektoratet NAV Kommuneadvokaten i Oslo

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29

Vest politidistrikt Kontoret for voldsoffererstatning Kartverket Gatejuristen Juristforbundet/KS advokatene Studentsamskipnaden på Vestlandet - Sammen Jussgruppen Wayback Jussformidlingen JURK Statens sivilrettsforvaltning Rettsvesenet ELSA STEP Jusskontakt

9

2 Inngang

14 Info

22

23

13

12

11

10

Trapp

24

17

26

25

18

27

19

28

20

29 21

ALD-standen kommer til å stå i borggården. Auditorium 1

- 48 -

Auditorium 2

- 49 -

Aud 3


STANDPLASSERING PRIVAT DAG

Aud 1 Kant.

Aud 2

6

7

15

8

3 5

16

Vrimle 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36

HELP forsikring Ræder Føyen Torkildsen Grette PwC BAHR Brækhus Hjort Harris EY Hammervoll Pind Glittertind Bing Hodneland Norsk Hydro Lund & CO KPMG Codex Protector forsikring

2

18 Inngang

14 Info

19

13

25

20

26

21

27 22

Auditorium 1

11

10

34

33

32 28

29

35

30

Auditorium 2

ALD-standen kommer til å stå i borggården.

- 50 -

12

Trapp

24

23

9

4

17

Kantinen

Wikborg Rein Wiersholm Kluge Arntzen de Besche SANDS Deloitte Thommessen Statoil DNB Haver Simonsen Vogt Wiig DLA Piper CLP Selmer Schjødt Haavind Eurojuris Kvale

1

- 51 -

36 31

Aud 3


ET UNIKT STUDENTTILBUD

ER DU EN UTFORDRER

?

Som student følger vi deg gjennom hele studieløpet. I tillegg til å tilby en rekke studierelevantekurs og manuduksjoner har vi utviklet nye aktiviteter som både tar studieutfordringene på alvor og ikke minst setter teorien ut i praksis.

Vi tilbyr praktisk og eksamensrettet påfyll:

• Selmer PreCamp – introduksjon til Pengekravsrett og Kontraktsrett II

• Selmer pluss Bergen

– Praktiske eksempler og en god oversikt i starten av semesteret gjør teorien lettere å tilegne seg. Hos oss kan du kickstarte femte semester på jusstudiet med et todagers kurs.

– Vi tilbyr faglig påfyll i en hyggelig atmosfære, fordi vi ønsker å bli bedre kjent med dere og tilby et bredere faglig innhold til deg som studerer i Bergen. Fagene vi tilbyr er introduksjonsforelesninger i Sivilprosess og Rettskilde og metode, samt oppgaveløsning i Pengekravsrett. • Selmerseminaret – Bli med på et tredagers seminar utenom det vanlige. Forstå hvordan teorien brukes i praksis, i samarbeid med økonomistudenter, i et virkelighetsnært transaksjonsoppdrag. • Rett på sak – Spill en sentral rolle i en fiktiv rettsak om formuerettslige tema. Bli med på et todagers prosedyreseminar som avsluttes med prosedyrekonkurranse.

• Podcast – Selmer om arbeidsrett – Få innsikt i arbeidsrettslige temaer som er relevante for jusstudenter. Perfekt å høre på før eksamen. • Traineeordningen – Du får tett oppfølging av erfarne advokater med mål om at du skal få utnyttet ditt potensial. Hos oss får du jobbe med et bredt spekter av saker innenfor jussen.


Heller best i noe – enn middels i mye Bing Hodneland advokatselskap DA har røtter helt tilbake til 1897. Firmaet har i dag 42 ansatte, hvorav 31 er advokater.

Lovavdelingen

Vår spisskompetanse ligger hovedsakelig innenfor fagområdene immaterialrett, IT & media og fast eiendom & entreprise. Vi yter også tjenester innenfor arbeidsrett, kjøp/salg av virksomheter, skatt & avgift samt tvisteløsning.

PRAKTIKANT I LovAvdeLINgeN Justis- og beredskapsdepartementets lovavdeling er et juridisk ekspertorgan for regjeringen og departementene. Vi arbeider med lovgivning på sentrale rettsområder, har et overordnet ansvar for lovverket og bistår regjeringen og departementene i juridiske spørsmål, herunder ved å avgi tolkningsuttalelser om gjeldende rett. Dessuten deltar og forhandler vi i ulike internasjonale fora som Europarådet, FN, WTO og EU.

Hvorfor Lovavdelingen? • • • •

arbeid med sentrale og prinsipielle rettsspørsmål arbeid med internasjonale rettsområder unikt innblikk i politiske beslutningsprosesser høyt tempo, men samtidig tid til faglig fordypning

• et hyggelig, ungt og uformelt arbeidsmiljø • dyktige kollegaer

Vi har også til enhver tid studenter ansatt som kveldssekretærer. Studenttilbud: • • • •

Skriveplass Manuduksjoner Kveldssekretærer Praktikantopphold

Søknader vurderes fortløpende: student@binghodneland.no

Våre fullmektiger går ofte i retten og har også mulighet til å jobbe bredt innenfor våre satsningsområder.

Praktikantordningen

Bing Hodneland har et ungt miljø med flat struktur. Vi legger stor vekt på både personlig og faglig utvikling.

Vi tilbyr praktikantopphold fra fire til seks uker hele året. For deg som er student er et praktikantopphold en fin anledning til å utvikle faglige ferdigheter og til å bli kjent med avdelingen. Søkere må ha avlagt eksamen på andre avdeling med svært gode eksamensresultater. Søknader om praktikantopphold sendes lovavdelingen@jd.dep.no og vil bli behandlet fortløpende. Har du spørsmål, kan du ta kontakt med oss på e-post eller telefon 22 24 53 63/62. Les mer på www.lovavdelingen.no

Advokatselskapet er i kontinuerlig vekst, og fullmektiger ansettes fortløpende. Vi har til enhver tid ansatt praktikanter - fortrinnsvis studenter som har avlagt tredje avdeling.

På vår stand møter du: Jon Wessel-Aas og Veslemøy Aga

I løpet av hvert semester tilbyr vi skriveplass – inkluderer veileder og kontor - til én student som skriver innenfor våre satsningsområder.

Hva kan vi tilby deg? · Dagsaktuelle problemstillinger · Varierte, utfordrende og spennede arbeidsoppgaver · Kompetanseutvikling og læring i et sterkt fagmiljø

Skatt og forretningsjus i EY Visste du at EY har et av Norges ledende og største private kompetansemiljø innen skatt og avgift? Vi har flere muligheter for deg som er student innenfor dette området.

Vi tilbyr også praktikantordning for studenter som studerer jus.

Vi kan tilby

www.jobbifin.dep.no

© 2017 Ernst & Young AS. All rights reserved. A18004no

Karriere i Finansdepartementet

• Trainee-opphold i Oslo, Bergen eller Stavanger • Young Tax Professional of the Year: internasjonal casekonkurranse for studenter med interesse for skatt og avgift • Stilling som advokatfullmektig etter endt utdannelse Vil du vite mer? Gå inn på ey.no eller kontakt Silje eller Kristine. Silje Hallem | advokatfullmektig silje.hallem@no.ey.com | 976 41 434 Kristine Fjogstad | advokatfullmektig kristine.fjogstad@no.ey.com | 992 58 716 Vi kan også kontaktes på rekruttering@no.ey.com


STEDET

å utfordres å lære å leve

I Arntzen de Besche blir du utfordret. Vi satser på deg som vil lære mer. Sammen vil vi gjøre deg best. www.adeb.no

kluge.no/karriere

Stavanger | Oslo | Bergen | Hamar


ER DU HYDRO & KLUGES

INDUSTRIPRAKTIKANT? Gjennom to praktikantopphold hos Hydro og Kluge, får du oppleve de ulike juridiske sidene ved å drive industrivirksomhet i et norsk og globalt perspektiv, og hvordan et advokatfirma fokuserer på praktisk og effektiv rådgivning innenfor industrien. Søknadsfristen er 18. februar 2018. hydro.no/jus kluge.no/karriere

Martine Valland

Christoffer Johnsen

Trainee Markedstrainee Kveldsvakt/resepsjon Manuduksjoner Veiledere til prosedyrekonkurransen Gretteskolen

Praktikantoppholdene er vanligvis på fem uker og lønnes i lønnstrinn 34. Søkere bør ha fullført 3. studieår før de begynner. Vi legger vekt på gode eksamensresultater. Søknadsfrist for neste praktikantopptak er 1. mars 2018. Vi ansetter da praktikanter for andre halvdel av 2018.

Studenttilbud: • • • • • •

Regjeringsadvokaten er statens advokatkontor i sivile saker. Vi er advokater for departementene i rettssaker og gir råd til forvaltningen i rettslige spørsmål. Arbeidet omfatter både offentligrettslige og privatrettslige spørsmål, med særlig tyngde på forvaltningsrett, erstatningsrett, skatterett, kontraktsrett, menneskerettigheter og EØS-rett. Vi har også saker for internasjonale domstoler. Våre oppdrag gjelder ofte dagsaktuelle saker av stor samfunnsmessig betydning. Regjeringsadvokaten har i dag 45 advokater og tilbyr et godt faglig og sosialt miljø.

Advokatfirmaet Grette er et fullfaglig forretningsjuridisk advokatfirma med omtrent 70 advokater som vektlegger faglig styrke og bransjekunnskap. Alle våre advokater er dedikert til ett eller flere fagfelt, og til sammen har vi spisskompetanse på alle sentrale deler av forretningsjussen. Vi søker engasjerte, motiverte og faglig dyktige medarbeidere. Hos oss får du vist hva du kan, og samtidig bli en del av et sterkt forretningsjuridisk fagmiljø med flat struktur, spennende klienter og godt arbeidsmiljø.

PRAKTIKANTOPPHOLD HOS REGJERINGSADVOKATEN

Maja B. Lindgren

Vi gleder oss til å se deg på standen vår på ALD 7. februar! Advokatfirmaet Grette DA | tlf: +47 22 34 00 00 | www.grette.no

John Terje Larsen

www.regjeringsadvokaten.no/praktikantordning Spørsmål kan rettes til advokat Arne Johan Dahl (ajd@radv.no) eller advokat Ane Sydnes Egeland (ase@radv.no)


Karriere i Skatteetaten

www.pwc.no

Advokatfirmaet PwC Ett steg foran

Vi sikrer finansieringen av velferdssamfunnet

Vil du vite mer om det å jobbe i Skatteetaten? Skatteetaten.no/jobb Følg oss på: linkedin.com/company/skatteetaten twitter.com/skattenmin

Med over 200 ansatte i Norge er vi et av landets største advokatfirmaer, og med kontorer i 157 land er vi blant de ledende internasjonale miljøene innenfor kjerneområdene skatt, avgift, transaksjoner og forretningsjus. Vi har løpende traineeprogram for deg som er jusstudent og har avlagt eksamen på 3. avdeling - og vi tilbyr også masterstipend. Sammen bygger vi tillit og skaper verdier!

Kontakt: Max Gudmundsen Bergen tlf. 90 98 67 05 max.gudmundsen@pwc.com

Eli Beck Nilsen Stavanger tlf. 93 45 33 41 eli.beck.nilsen@pwc.com

© 2017 PwC. Med enerett. I denne sammenheng refererer "PwC" seg til PricewaterhouseCoopers AS, Advokatfirmaet PricewaterhouseCoopers AS, PricewaterhouseCoopers Accounting AS og PricewaterhouseCoopers Skatterådgivere AS som alle er separate juridiske enheter og uavhengige medlemsfirmaer i PricewaterhouseCoopers International Limited.


“Som trainee i Haavind følte jeg meg velkommen fra første stund. Fadderne sørget for at jeg alltid hadde passende og varierte oppgaver, og jeg deltok både i rettsak og i rettsmekling. Jeg følte meg veldig godt inkludert i miljøet. Etter å ha jobbet som fullmektig i avdelingen for Teknologi, media og IPR i ett år, vet jeg at jeg gjorde det rette valget”. Magnus Melsom

haavind.no/karriere Advokatfirmaet Haavind Finner løsninger

KONKURRANSETILSYNETS HOVEDOPPGAVE er å håndheve konkurranseloven. Som ansatt hos oss får du jobbe i et sterkt fagmiljø og i tverrfaglige team. Vi jobber tett opp mot store parter i norsk næringsliv, og deltar aktivt i ulike nasjonale og internasjonale fora. Konkurransetilsynet tilbyr jevnlig faste stillinger for nyutdannede jurister, samt trainee-stilling for jusstudenter. Møt oss på stand under ALD 6. februar 2018, hvor vi blant annet gjennomfører intervjuer til trainee-stilling. Les mer om oss og sjekk ledige stillinger på konkurransetilsynet.no/jobb


INTERVJU:

DANIELLA FERNANDO

Daniella Fernando

Jurist i Havforskningsinstituttet Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2015

Hvordan fikk du tak i jobben? Stillingen var utlyst via Adecco, jeg søkte på jobben og var først på intervju hos Adecco, deretter hos Havforskningsinstituttet. Hvordan var starten? Starten i ny jobb som jurist var lærerik og utfordrende. Jeg har hatt en svært bratt læringskurve og fikk tildelt mye ansvar helt fra starten. Allerede den første uken jobbet jeg med kontrakter og fikk være med å utlyse en konkurranse. Jeg mener helt klart at dette er den beste måte å lære på, og jeg fikk god oppfølging av både leder og kollegaer slik at jeg følte meg trygg på de oppgavene jeg startet med. Jeg tok Norsk konkurranserett og International business contracts som valgfag og hadde derfor litt kjennskap til fagområdene jeg skulle jobbe innenfor.

“Jeg har hatt en svært bratt læringskurve og fikk tildelt mye ansvar helt fra starten.” Hva går jobben din ut på? Jeg jobber som jurist ved Havforskningsinstituttet. Stillingen min er delt mellom innkjøpsavdelingen og prosjektstøtte. Det innebærer at jeg i utgangspunktet jobber halvparten av tiden med offentlige anskaffelser, mens jeg resten av tiden hjelper prosjektene våre med å utarbeide og kvalitetssikre kontrakter med våre leverandører/samarbeidspartnere. I tillegg innebærer jobben en del andre juridiske oppgaver som å svare på innsynskrav, spm ang mva mm. Jeg trives godt i jobben ettersom jeg har en god variasjon i arbeidsoppgaver, jeg kommuniserer med nye mennesker daglig, og får utfordret meg faglig. Det er ofte hektisk, men jeg trives med å jobbe under høyt arbeidstempo.

- 64 -

- 65 -


Hvor mye samarbeider du med andre? Jeg jobber tett i lag med spesielt èn jurist med langvarig erfaring, ellers samarbeider jeg med de andre på innkjøpsseksjonen ettersom jeg er ny og trenger å rådføre meg i spørsmål jeg er usikker på.

INTERVJU:

LINN SKJÆRMOEN

Hva er den mest interessante oppgaven du har hatt? Her er det ingenting som utpeker seg som den mest interessante oppgaven. Jeg har kun jobbet her i 2,5 mnd, og de fleste oppgaver jeg får derfor nye og spennende for meg. Jeg har alltid hatt et ønske om å jobbe med kontraktsrett og synes derfor at utarbeidelse, oppfølging og inngåelse av kontrakter er en spennende del av jobben. Noe annet du vil tilføye? Når man starter i ny jobb kan det ofte være litt uforutsigbare arbeidsmengder, da det i perioder kan være veldig mye å gjøre og i andre perioder mindre. Det er da viktig å ha en åpen dialog med lederen din, og kunne jobbe på eget initiativ. I begynnelsen brukte jeg en del tid på å lese meg opp på relevant faglig stoff og sette meg inn i systemene vi bruker.

- 66 -

- 67 -


Linn Skjærmoen

Jurist i Lånekassen Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2016

Hvordan fikk du tak i jobben? Jeg søkte noen jobber før jeg fikk jobben i Lånekassen. Jeg så ganske fort når jeg begynte å søke på jobber etter studiet at veldig mange av de ledige stillingene som lå ute gjaldt offentlige anskaffelser. Jeg bestemte meg derfor for å ta offentlige anskaffelser som ekstra valgfag på UiO etter at jeg var ferdig med mastergraden min i Bergen. Det føler jeg var en døråpner inn til arbeidsmarkedet og jeg ble med en gang mer «populær». Hvordan var starten? Første arbeidsdag kom jeg for sent etter en skikkelig snøstorm hele natten før, så det var ikke den beste starten på arbeidslivet for min del. Men de tok meg veldig godt imot i Lånekassen. Lånekassen har et program som alle nyansatte må igjennom som gjør at man blir godt kjent med alle deler av virksomheten helt fra starten av og også de som jobber her. Jeg følte at jeg kjente Lånekassen ganske godt siden jeg var kunde der, men det var morsomt å se hvordan ting egentlig fungere for at man skal få utbetalt stipend hver måned. Den første uken leste jeg igjennom en del dokumenter og rutiner og ble kjent med kontrakter, arbeidsprosesser osv. Lånekassen gjennomførte en oppdatering av prosedyrer for anskaffelser og avtaleoppfølging da jeg startet så jeg fikk lov å delta i sluttprosessen på disse. Det gjorde at jeg raskt kom inn i hvordan de arbeidet med anskaffelser i Lånekassen. Det tok heller ikke lang tid før jeg fikk prøve meg hands on i anskaffelser. Jeg fikk raskt ansvaret for ulike anskaffelsesprosesser så læringskurven var bratt, men jeg fikk god oppfølging og de passet på at det ikke gikk helt over stokk og stein. Jeg føler det var en god balanse mellom å prøve selv først, og bli korrigert etterpå før ting ble sendt ut til eksterne parter.

- 68 -

Hva går jobben din ut på? Jeg jobber hovedsakelig med offentlige anskaffelser og avtaleoppfølging og jeg sitter i anskaffelsesfunksjonen i staben for styring og økonomi i Lånekassen. Selv om jeg hovedsakelig jobber med anskaffelser har jeg likevel fått jobbe med mange andre områder. Jeg jobber fortiden blant annet mye med personvern og har deltatt i flere risikovurderinger. Det skjer alltid masse spennende i Lånekassen så man har muligheten til å delta i masse spennende juridiske problemstillinger hvis man ønsker det. Det liker jeg også veldig godt med den jobben jeg har i dag.

“Jeg føler det var en god balanse mellom å prøve selv først, og bli korrigert etterpå før ting ble sendt ut til eksterne parter. “ Hvor mye samarbeider du med andre? Vi er i utgangspunktet to anskaffelsesjurister i Lånekassen så vi jobber veldig tett sammen. I tillegg jobber jeg også veldig mye med de som har behov for å inngå avtaler. For eksempel jobber jeg mye med staben for HR og administrasjon og IT-avdelingen. I tillegg har jeg også jobbet en del med kommunikasjonsavdelingen og utviklingsavdelingen. Jeg har vel egentlig stort sett jobbet med alle de andre avdelingene i Lånekassen. Dagen består nok ca 50 % av samhandling med andre og 50 % av selvstendig arbeid. Jeg liker veldig godt å jobbe med andre. Man lærer masse om virksomheten, man blir godt kjent med mange av de man jobber med og arbeidshverdagen er veldig variert og ingen dager er like. Hva er den mest interessante oppgaven du har hatt? Jeg synes det er spennende å kunne følge en anskaffelse fra start til slutt og kunne se resultatene av det man har jobbet med å anskaffe. Jeg synes kanskje det er spesielt morsomt å jobbe med anskaffelser hvor man enten anskaffer noe som er litt annerledes og nytt eller der man ser på litt mye måter å anskaffe noe på. I disse anskaffelsene oppstår det ofte masse spennende juridiske problemstillinger man på vurdere og løse. Er det du gjerne ville visst når du studerte når du vet nå? Litt klisje, men livet som student var veldig bra! Muligheten til å legge opp arbeidsdagen som man vil og å kunne sette seg på et fly når billettene er billigst uten å egentlig tenke på så mye annet har man ikke på helt samme måte i arbeidslivet…

- 69 -


INTERVJU:

CATHRINE LOSSIUS

Cathrine Lossius

Advokatfullmektig Bull&Co Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2016

Hvordan fikk du tak i jobben? Jeg gikk på siste halvår på jussen, og hørte av noen venner av meg på jussen i Oslo at de søkte etter personer i Bull & Co Advokatfirma AS. Jeg hadde hørt at det var et veldig bra firma med dyktige ansatte, men hvor det var lite spisse albuer og jeg søkte derfor på den utlyste stillingen. Det var to intervjurunder hvor jeg måtte løse både case og holde et kort foredrag om et valgfritt juridisk emne. Hvordan var den første tiden i jobben? Jeg hadde vært trainee noen par steder tidligere, og hadde en ide for hvordan det var å jobbe i et advokatfirma. Det var mindre skremmende enn det jeg trodde da alle var veldig hyggelige her og det er lav terskel for å stille spørsmål når man er ny. Det er en veldig bratt læringskurve i starten hvor man lærer veldig mye. Mange av de rettsområdene som vi har, har man ikke på jussen og derfor bruker man ekstra tid på å lære seg nye fag. Hva går jobben din ut på? Jeg jobber ganske bredt og har gjort det hele veien. Har vært innom både corporate, offentlige anskaffelser, konkurs og IT-kontrakter. Innenfor alle de forannevnte fagfeltene er det primært kontrakter som jeg jobber.

“Jussen ikke er realiteten hva gjelder hvordan jobblivet faktisk er.” Hvor mye samarbeider du med andre? Jeg samarbeider med de andre advokatene på huset i sakene vi håndterer, også er det selvfølgelig daglig samarbeid med administrasjonen.

- 70 -

- 71 -


Hva er den mest interessante saken du har hatt? Jeg synes alt jeg har jobbet med har vært interessant ved at det har vært lærerikt og spennende. Kommer ikke på noen spesielle saker som skiller seg foreløpig. Er det noe du gjerne ville ha visst når du studerte som du vet nå? Kanskje at jussen ikke er realiteten hva gjelder hvordan jobblivet faktisk er. På jussen i Bergen er alt ekstremt teoretisk hvor man lærer om de snevreste unntaksreglene. I jobblivet er alt mye mer praktisk og det handler mer om hvordan man håndterer klienter, kan hovedreglene innenfor de ulike feltene etc.

INTERVJU:

THEA ÅHSBOM KRISTIANSEN

Noe annet du vil tilføye? Gled dere til jobblivet. Mye mer givende enn å sitte og pugge alle sidene i en lærebok og høre på forelesningene for 20ende gang!

- 72 -

- 73 -


Thea Åhsbom Kristiansen

Juridisk rådgiver hos Sekretariatet for Forbrukerklage utvalget og Markedsrådet Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2016

Hvordan fikk du tak i jobben? Jeg startet med å søke utlyste jobber et par måneder før jeg var ferdig på studiet. Jeg fant stillingsannonse for denne jobben på Finn og syntes det hørtes ut som et spennende fagfelt som minnet mye om et av mine favorittkurs, kontraktsrett II. Jobben fikk jeg på bakgrunn av søknad, intervju og skrivetest. Hvordan var starten? Det tok litt tid i begynnelsen å bli komfortabel med at mine juridiske vurderinger skulle få betydning og konsekvenser for en rekke andre enkeltpersoner og ikke bare meg selv. Det å arbeide med juss, er ofte annerledes enn å studere juss. I min jobb er det mange skjønnsmessige vurderinger som kan være krevende i starten når man er ny og ikke kjenner praksis, men som også gir mulighet til å være kreativ. Jeg fikk også tidlig erfare at det ofte kun er en fornøyd part etter at avgjørelsen er tatt og at man derfor må lære seg å håndtere både positive og negative tilbakemeldinger på en god måte. Læringskurven min var ganske bratt i starten, men jeg fikk god oppfølging og tid til å lese meg opp på fagfeltet den første tiden.

“Bruk tiden på fakultetet til å bli kjent med andre medstudenter, vær åpen, og ikke vær redd for å dele kunnskap”

leder prosessen frem til møte, veileder partene, skriver utkast til avgjørelser som blir bindende (med mindre de stevnes for tingretten) og diskuterer sakene på møte med utvalgsmedlemmene. Innimellom får vi også noen andre tilleggsoppgaver for eksempel innenfor personvern, utviklingsarbeid, høringsnotater mv. Det er arbeidet med å skrive sakssammendrag og en nøytral juridisk avgjørelse i hver sak som er den største delen av arbeidshverdagen. Hvor mye samarbeider du med andre? Jobben i seg selv er veldig selvstendig, der hver enkelt saksbehandler har ansvar for sine saker. Vi er likevel flinke til å diskutere saker oss saksbehandlere i mellom og alle avgjørelser skal vedtas av utvalget, slik at det nødvendigvis vil være et tett samarbeid med utvalgets 14 rullerende medlemmer, 5 nestledere og lederen. I tillegg samarbeider vi noe med Forbrukerrådet som mekler i alle saker før de blir sendt til Forbrukerklageutvalget. Hva er den mest interessante saken du har hatt? Det er vanskelig å trekke frem en spesiell sak. Det jeg generelt liker med de sakene vi får er at det er lett å kjenne seg igjen i forbrukerjussen, da de fleste har gjort mer eller mindre gode kjøp av varer og tjenester. Noen saker kan være spesielt interessante fordi det er uavklart juss hvor du som saksbehandler kan være med å påvirke praksis innenfor fagfeltet, mens andre saker husker jeg rett og slett fordi de hadde et morsomt faktum. Er det noe du gjerne ville ha visst når du studerte som du vet nå? Jeg skulle ønske noen fortalte meg at det ikke nødvendigvis er viktig å bli ferdig med jusstudiet på kortest mulig tid. Ta de mulighetene du får og hvis det betyr at du blir ferdig et halvt år senere så gjør det likevel, enten det er på grunn av utenlandsopphold, trainee-opphold, verv eller annet. Bruk tiden på fakultetet til å bli kjent med andre medstudenter, vær åpen, og ikke vær redd for å dele kunnskap. Min erfaring er at det er når man diskuterer med andre og forsøker å lære bort at man faktisk lærer mest selv.

Hva går jobben din ut på? Forbrukerklageutvalget er et domstolslignende forvaltningsorgan som behandler tvister om forbrukerkjøp, håndverkertjenester og angrerett. Eksempelvis behandler Forbrukerklageutvalget saker som gjelder kjøp av bil, båt, dyr, mobiltelefoner, elektrikerarbeid og oppussing av bolig. Markedsrådet avgjør klager om mulige brudd på markedsføringsloven. Vi i sekretariatet forbereder sakene for behandling i Forbrukerklageutvalget og Markedsrådet. Vi som jobber i sekretariatet for Forbrukerklageutvalget

- 74 -

- 75 -


INTERVJU:

Ida Blomquist

IDA BLOMQUIST

Advokatfullmektig i Advokatfirmaet Skarbøvig Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2016

Hvordan fikk du tak i jobben? Jeg hadde verken traineeopphold, skriveplass eller relevant studiejobb mens jeg var student. Jeg hadde heller ingen kontakter jeg kunne benytte meg av. Jeg måtte søke på de stillingene som var utlyst på finn.no og lignende side. Jeg søkte på omkring 35-40 stillinger i løpet av en 3 måneders periode, før jeg fikk jobben som advokatfullmektig. Hvordan var starten? Læringskurven var enorm! De første ukene gikk jeg konstant med en følelse av at jeg ikke ante hva jeg drev med og at jeg hadde alt for mye ansvar. Jo mer jeg jobbet med ulike saker, jo mer gikk også denne følelsen over. Jeg opplevde at selv om jeg nødvendigvis ikke hadde løsningen på det rettslige problemet, viste jeg hvordan jeg kunne få fremdrift i saken. Dessuten lærte jeg at det som først fremstår som en opplagt sak, sjeldent er det; klient kan ha glemt å informere om enkelte detaljer, motparten drar frem uventet dokumentasjon osv.

“Man kan få drømmejobben selv om man ikke hadde B-snitt!“ Hva går jobben din ut på? Jeg jobber som advokatfullmektig i Advokatfirmaet Skarbøvig. Det er et lite firma hvor vi kun er 3 ansatte. Jeg har mine egne saker og klienter som jeg er ansvarlig for å følge opp til en hver tid og på et hvert stadium i saken. Dette omfatter alt fra innledende klientmøter, skrive prosesskrift, møte i forliksrådet, delta på avhør eller prosedere saker i domstolen. Firmaet jobber svært bredt, men jeg jobber hovedsakelig med arbeidsrett, forbrukertvister, skiftesaker, samværssaker og kontraktsrett, i tillegg til at jeg har oppdrag både som bistandsadvokat og forsvarer.

- 76 -

- 77 -


Hvor mye samarbeider du med andre? I og med at jeg har ansvar for mine egne saker jobber jeg mye alene, men ofte diskuterer jeg sakene med en av mine to kolleger dersom jeg står overfor en problemstilling jeg er usikker på.

INTERVJU:

KAREN KAVLI SETNES

Hva er den mest interessante saken du har hatt? Jeg prosederte min første sak i tingretten 3 mnd etter at jeg startet. Det var tvist omkring betaling av en håndverkertjeneste. Jeg hadde ansvar for hele saken,og det var veldig interessant å følge den rettslige prosessen fra stevning ble tatt ut og til dom forelå. Ikke minst var det skikkelig gøy å prosedere i retten! Er det noe du gjerne ville ha visst når du studerte som du vet nå? At man kan få drømmejobben selv om man ikke hadde B-snitt!

- 78 -

- 79 -


Karen Kavli Setnes

Juridisk rådgiver hos Statens kartverk, Eiendomsdivisjonen Gikk ut av Det juridiske fakultet ved Universitetet i Bergen i 2016

Hvordan fikk du tak i jobben? Etter endt studie ville jeg svært gjerne finne en jobb innenfor fast eiendom, aller helst i offentlig sektor. Jeg var derfor ganske spesifikk i hva jeg søkte etter, og fikk etter noen søknader og intervju en jobb innenfor et fagfelt jeg synes er svært spennende. Hvordan var den første tiden i jobben? Det å arbeide med juss, kan være ganske annerledes enn å studere juss. Læringskurven min var derfor ganske bratt i starten, men jeg fikk god tid til å sette meg inn i arbeidsoppgavene mine slik at mengde og vanskelighetsgrad økte etter hvert som jeg følte at jeg mestret oppgavene.

“Jeg anbefaler alle til å benytte seg av muligheten til å dra på utveksling.” Hva går jobben din ut på? Arbeidshverdagen min er til tider svært variert. Som jurist i Kartverket er man registerfører for grunnboken i henhold til tinglysingsloven. En vesentlig del av arbeidet går derfor ut på utøvelse av registerførerarbeid i tinglysingen, blant annet veiledning i tinglysingssaker, fatte vedtak samt klage – og ankebehandling. Vi er også rådgivere for sentral matrikkelmyndighet og for Kartverket i alle rettslige spørsmål. Det betyr at arbeidsoppgavene mine omfatter generelle forvaltningsoppgaver, som for eksempel lov – og forskriftsarbeid og rådgivning ut til kommuner, andre offentlige organ, firmaer og private. I tillegg kan arbeidsoppgavene mine gå ut på rådgivning innenfor spesielle rettsområder, som for eksempel personvern og arkivlovgivning i forbindelse med interne prosjekter. En gang i blant holder jeg foredrag om forskjellige temaer innenfor tinglysing – og matrikkeljuss.

- 80 -

Hvor mye samarbeider du med andre? Kartverket har ansvar for den geografiske infrastrukturen og offentlig eiendomsinformasjon, i tillegg til å være tinglysingsmyndighet for hele landet. Det betyr at Kartverket er en stor arbeidsplass med mange ulike fagfelt. Vi samarbeider derfor ofte med ikke-jurister i forbindelse med interne prosjekter, høringsuttalelser og rådgivning i ulike rettsspørsmål m.m. I juridisk tjeneste har vi et tett samarbeid, gjerne i forbindelse med høringsuttalelser, faglige avklaringer, foredrag og vi bistår ofte hverandre når vi fatter avgjørelser i en sak. Hva er den mest interessante oppgaven du har hatt? Det er vanskelig å trekke fram en spesiell oppgave. Det som kanskje har vært mest interessant er der vi må fatte en avgjørelse i en sak hvor jussen ikke er helt klar. Det er også svært spennende å kunne bistå med å fremlegge Kartverkets synspunkter i forbindelse med lov – og forskriftsarbeid. Er det noe du gjerne ville ha visst når du studerte som du vet nå? At det er viktig å løfte blikket og bruke tid på å forstå jussen i en større kontekst. Og at det er viktig å kunne fremstille jussen på en forståelig måte. Noe annet du vil tilføye? Jeg anbefaler alle til å benytte seg av muligheten til å dra på utveksling. Det er en kjempefin mulighet til å for eksempel lære seg et annet språk, få venner over hele verden og tilegne seg mer kunnskap om internasjonale rettsområder. Benytt også mulighetene under studiene til å engasjere deg i foreninger/grupper, ta trainee-opphold og delta i kollokviegrupper.

- 81 -


Hos Føyen Torkildsen skal de ansatte

Er du vår nye trainee? Er du student og ønsker å få en forsmak på livet som advokatfullmektig?

Vi er stadig på jakt etter dyktige kandidater, og vi anser vår trainee- og skriveplassordning som firmaets viktigste rekrutteringskanal for nye advokatfullmektiger. Som trainee i Kvale vil du få et innblikk i hverdagen til en advokatfullmektig, og du vil få jobbe med spennende og varierte oppgaver innen flere av våre fagområder.

Møt oss på stand under Arbeidslivsdagene!

Trives Utvikles Utfordres Slik får du muligheten til å bli den beste utgaven av deg selv

Eiendom og Entreprise, IKT Media, Arbeidsliv og Corporate

Våre traineefaddere:

Føyen Torkildsen tilbyr traineeopphold og skriveplass. Hos oss får du spennende arbeidsoppgaver og mye ansvar. Vi er like opptatt av din egen utvikling som du selv er.

www.kvale.no

Møt oss på stand under Arbeidslivsdagene!


NAV – Arbeids og velferdsetaten Vil du utgjøre en forskjell, da er en karriere i NAV et godt valg! NAV forvalter 1/3 av statsbudsjettet gjennom ordninger som dagpenger, arbeidsavklaringspenger, sykepenger, pensjoner, barnetrygd og kontantstøtte. Vi forvalter et stort, kompleks og spennende nasjonalt lovverk, og jobber også med internasjonale bestemmelser, avtaler og konvensjoner som Norge er en del av. NAV har 19 000 ansatte, 14 000 er statsansatt og 5 000 er kommunalt ansatt.

VI SØKER TRAINEER Hammervoll Pind er et advokatfirma som er spesialisert mot eiendoms- og entreprisebransjen, og har et sterkt kompetansemiljø innen restrukturering og maritim juss.

NAV rekrutter bredt, men har stort behov for jurister og statsvitere. Karrieremuligheter i NAV:  Saksbehandler  Fagrådgiver, fagutvikling, lov- og regelendringer  Statistikk, utvikling, omverdensanalyse  Ledelse på flere nivåer  Informasjon, kommunikasjon, elektroniske kanaler, informasjonsfilmer  Organisasjonsutvikling, prosjekter, IKT, digitalisering  Administrasjon, HR, med mer Les mer om NAV og karrieremuligheter på www.nav.no

Les mer om oss og vår traineeordning på hammervollpind.no

Skriveplass

Jobb med landets fremste jurister

KPMG Law Advokatfirma, Bergen KPMG Law Advokatfirma AS tilbyr tjenester innen skatt, avgift og forretningsjuss og er en del av KPMGs nasjonale og internasjonale nettverk innenfor revisjon og profesjonelle rådgivningstjenester. Nå har du mulighet til å skaffe deg verdifull erfaring. Vi ser etter deg som er ambisiøs, dyktig engasjert og ikke minst, modig. Det er mange grunner til å søke skriveplass i KPMG Law Advokatfirma. Vi vil gjerne høre dine! Skriv din søknad der du redegjør for din masteroppgave og din motivasjon for å ha skriveplass hos oss på kpmg.no/karriere

Godt arbeidsmiljø og store muligheter for faglig utvikling Sindre Kleive

Aage Thor Falkanger, sivilombudsmann

Sivilombudsmannen er oppnevnt av Stortinget for å ivareta den enkeltes rettigheter i møte med forvaltningen. Arbeidsområdene omfatter all offentlig forvaltning. Ombudsmannen har et klagemandat og et mandat fra FN om å forebygge tortur og umenneskelig behandling der noen er fratatt friheten. Hos oss får du et stort ansvar og mulighet til jobbe med egne saker.

Som jusstudent kan du søke både sommerjobb, praktikantstilling og deltidsstilling hos oss.

Følg med på www.sivilombudsmannen.no, eller kom innom vår stand for mer informasjon.


www.svw.no

Ønsker du et innblikk i hva som skjer i et internasjonalt anerkjent advokatfirma? Vårt rekrutteringsteam leter alltid etter nye talenter, og vil være tilstede under Arbeidslivsdagene. Besøk oss på vår stand, og les mer på www.svw.no. Simonsen Vogt Wiig | Oslo | Bergen | Kristiansand | Stavanger | Tromsø | Trondheim | Singapore


Vi er på jakt etter studenter til vårt internship-program som deler vår definisjon av

Vanskelig [ˈʋɑnskəlɪ] Noe du fortsetter å gjøre til det blir lett.

Advokatfirmaet Glittertind AS opplever en eventyrlig utvikling. Vi er stadig på jakt etter flere toppfolk, og tar imot både trainee- og fullmektigsøknader. Kom innom vår stand for en uforpliktende prat.

I årene som kommer vil verden trenge mye mer energi og mye mindre utslipp. I Statoil ønsker vi å være en del av løsningen på disse utfordringene. Som intern i vår juridiske avdeling får du muligheten til å bidra med noen av løsningene. Du får et innblikk i hvordan det er å jobbe som en av våre 100 internadvokater, samt i juridisk arbeid knyttet til internasjonal olje- og gassindustri, og Statoils virksomhet spesielt. I Norge tar vi inn studenter til vårt internship-program løpende gjennom året. Rekrutteringen foregår i tilknytning til Arbeidslivsdagene (ALD). Kom innom vår stand for å høre hvordan det er å jobbe i Statoil, samt få mer informasjon om selskapets internship-program og søknadsprosess. Grav litt dypere på statoil.com/careers

Statoil. Kraften i det mulige

Våre fagområder er: Bygg- og entreprise Olje og gass og annen energi Tvisteløsning og prosedyre Profesjonsansvar Fast eiendom Selskapsrett

www.glittertind.no


NOREGS HØGSTERETT Høgsterett er den øvste domstolen i landet. Hovudoppgåva til Høgsterett er å arbeide for rettsavklaring og rettsutvikling. Høgsterett har ei juridisk utgreiingseining der du får • spennande juridiske arbeidsoppgåver innafor eit breitt saksfelt • arbeide for nokre av dei fremste juristane i Noreg • arbeide i eit ungt og triveleg miljø

STUDENTVIKARIAT JURIDISK UTGREIINGSEINING Utgreiingseininga førebur alle saker for Høgsteretts ankeutval. Ved anke over dom skal utgreiinga avklare om saka er så viktig eller prinsipiell at den bør behandlast av Høgsterett. Ved anke over orskurd eller vedtak er ankeutvalet siste rettsinstans og treff endeleg avgjerd i saka. Utgreiinga rettast inn mot dette. I alle saker vert både prosessuelle og materielle spørsmål utgreia. Utgreiarane yter òg bistand til dommarane i saker som ankeutvalet har fremja til behandling i Høgsterett. Vi tilsett 1-2 juridiske studentvikarar for ein periode på 4-6 veker i sommarferien. Søkarar bør ha fullført 3. studieår med gode resultat før tiltreding. Lønn i lønnstrinn 34. Søknadsfristen er 1. mars. Send søknad pr. e-post til post@hoyesterett.no

Nestleiar Birthe Aspehaug Buset kan gi nærare opplysningar om stillinga på telefon 22 03 59 00.

Jobbnorge.no

***


DIN KARRIERE - VÅR FORPLIKTELSE

SMALL TEAMS FOR BIG MATTERS Hvem trives best hos oss? Du er nok over gjennomsnittet dedikert, nysgjerrig på å lære og vant til at det skal fokusert innsats til for å oppnå gode resultater. Du trives som lagspiller, søker utvikling i samspill med andre og inspireres av muligheten til å arbeide med mer erfarne advokater i profilerte og ofte vanskelige saker. Du er interessert i samfunn og næringsliv i tillegg til jussen. Du er ikke redd for å ta ansvar. Og du synes det er moro å yte det lille ekstra for å løse en sak best mulig. Velkommen til BAHR!

Brækhus er et fullservice forretningsadvokatfirma med mer enn 50 engasjerte, faglig sterke og spesialiserte advokater. Som trainee i Brækhus får du: • • • • • • • •

Delta på Brækhus-skolen Jobbe med konkrete saker under kyndig veiledning Verdifull arbeidserfaring og kompetanseutvikling Varierte oppgaver fra ulike faggrupper Delta på våre sosiale arrangementer Interessante, varierte og utfordrende oppgaver Jobbe i team med dyktige advokater Oppfølging av en dedikert fadder

Traineeordningen er en viktig del av vår rekruttering. Vi håper å treffe deg på Arbeidslivsdagen i Bergen. Besøk oss gjerne på stand for en uformell prat.

Vi gleder oss til å treffe deg på Arbeidslivsdagene 2018!

Les mer om vår traineeordning og seminarer på www.bahr.no.

Les mer om karrieremuligheter, traineeordninger og stipend på www.braekhus.no


Fremtidens advokatfirma

MANGE SLÅR OSS PÅ ANTALL ANSATTE. FÅ PÅ OPPNÅDDE RESULTATER.

Deloitte Advokatfirma, et ungt og fremtidsrettet miljø i sterk vekst med ledende spisskompetanse i tverrfaglig og globalt team. Vi er mer enn 200 advokater og rådgivere i Norge med kontorer i 155 land i hele verden. • • • • • • • • • •

Skatt og avgift Selskapsrett Kontraktsrett Prosedyre Transaksjoner (M&A) Fast eiendom og entreprise Arbeidsrett IT-kontrakter Konkurs og restrukturering Granskning

student.deloitte.no #impactthatmatters © 2017 Deloitte Advokatfirma AS

Deloitte Advokatfirma AS

clp.no


FOTO: Wikborg Rein / (Erik Burås - STUDIO B13)

BEVILLING PÅ AGENDAEN Alle hos Wikborg Rein har vært der – nyutdannet, ny jobb, nye oppgaver og nye mennesker. Stian Holm Johannessen forteller om tiden som advokatfullmektig hos Wikborg Rein, den første rettsaken og hvordan det var å få advokatbevillingen. Veien inn i firmaet Som for mange andre, ble jeg først kjent med Wikborg Rein via arbeidslivsdagene på Universitetet i Bergen. Arbeidslivsdagene – ALD – er en viktig arena hvor studenter gis mulighet til å møte representanter fra ulike advokatfirma, få innblikk i de ulike selskapers virksomhet og å søke traineestillinger. Jeg søkte traineeopphold hos Wikborg Rein på arbeidslivsdagene, og fikk tilbud om en traineestilling. I etterkant av traineeoppholdet fortsatte dialogen med selskapet, noe som ledet til at jeg fikk jobbtilbud før endte studier. Fagområdet Jeg har alltid vært fascinert av den maritime næringen og shipping. Denne fascinasjonen har etter hvert dreid mer og mer over til en interesse for næringen, forretningslivet og de juridiske fagområdene. Shipping er en utpreget dynamisk bransje med internasjonalt fokus, med til tider svært høyt tempo, noe som byr både på store muligheter og utfordringer, og ikke minst gir et tilsvarende stort læringsutbytte. Forventningene Som trainee hadde jeg til dels fått innsikt i hverdagen som advokatfullmektig. Jeg var likevel spent, men mest gledet jeg meg til å komme i gang med arbeidet som advokatfullmektig. Ønsket var å få jobbe variert innenfor shipping, relatert til den mastergraden jeg har fra Singapore. Dette ønsket har i høyeste grad blitt innfridd.

- 96 -

- 97 -


FOTO: Wikborg Rein / (Erik Burås - STUDIO B13)

Den første tiden Å bistå klienter hvor både kommersielle og finansielle interesser skulle ivaretas var uvant og fjernt fra hverdagen på studiet. Likevel følte jeg meg aldri utrygg – jeg fikk god støtte og oppfølging av erfarne advokater. Læringskurven både var og er bratt, samtidig som arbeidshverdagen er svært givende. Utfordringene Trygghetsfølelsen kan nok for mange nyansatte være litt fraværende når det gjelder troen på egne evner til å løse de tildelte oppgavene. Man må tilegne seg forståelse for tunge problemstillinger, samtidig som store deler av dette gjerne er ukjent stoff. I en slik situasjon vil jeg si at det gjelder å tørre å tro på at man evner, da usikkerhet ikke gagner noen i denne fasen. Den første store saken I en av mine første uker fikk jeg et oppdrag der en klient hadde et skip som var blitt urettmessig holdt igjen av havnemyndighetene i utlandet. En slik situasjon er både uønsket og svært kostbar, og min oppgave var å bistå klienten med å få skipet frigitt fra havnemyndighetene. Rettsstoffet var selvfølgelig ukjent, så da ble det både helgejobbing og bratt læringskurve, men vi fikk skipet frigitt. Følelsen av å ha bistått en klient med et vellykket resultat, for første gang, var veldig god. Første gang i retten Saken fikk jeg etter en måneds tid i jobben. Vi bisto et rederi som ble stevnet for skader på en havneeiendom. Det var en omfattende og uoversiktlig skadesak som endte i retten etter et år. Jeg førte saken alene i samtlige fire rettsdager. Det ble en travel, men veldig lærerik debut. Jeg jobbet selvstendig med store deler av saksforberedelsene, men sparret også mye med gode og langt mer erfarne kollegaer. Vi hadde gjort en grundig og god jobb, men det kan alltid dukke opp ting underveis som endrer styrkeforholdet i en rettssak, og som derav også har betydning for utfallet. Vi tapte saken og det var overhodet ingen god følelse. For min egen del er det lite som svir mer enn å tape en rettsak. Et tap i retten er vanskelig å glemme, men heldigvis har det også blitt noen seire i ettertid. Om å være nervøs Jeg kjente absolutt på nervøsiteten i forkant. Likevel skiftet fokus fort i det jeg inntok skranken for å føre saken, og alle spor av nervøsitet var borte. Litt nervøsitet i forkant av en rettsak er etter min menig sunt. Dette bidrar til at man holder seg skjerpet. I forkant hadde jeg spurt kollegaene mine om alt mulig praktisk – hvilken side av dom-

- 98 -

Stian Holm Johannessen

Alder: 31 Fra: Bergen Stilling: Fast advokat Ansatt siden: Høsten 2013 Kontor: Wikborg Rein, Bergen Fagområde: Shipping og offshore Fikk bevilling: Desember 2015

- 99 -


meren skal man stå på, når reiser man seg, hvordan tiltaler man dommeren, er det lov å be om pauser for å gå på toalettet, mv. Nøkkelen til suksess er gode og grundige forberedelser. Motivasjon Jeg motiveres av variasjonen og tyngden i arbeidsoppgavene og arbeid med komplekse saker for store, anerkjente klienter. Vi arbeider ofte med saker som er profilerte og nyhetsaktuelle. Til tider er det hektisk med mye arbeid og tunge tak, men det er også utrolig givende når sakene er gjennomført etter planen, og klientene så vel som kollegaer er fornøyde. En hyggelig tilbakemelding fra en fornøyd klient er svært inspirerende. Det er også motiverende og lærerikt å jobbe tett med kollegaer i team på større saker. Vi har et veldig godt miljø der folk støtter og bygger hverandre opp, både faglig og menneskelig. Det sosiale Som trainee opplevde jeg en utrolig sosial og åpen kultur i firmaet, og den var en viktig del av grunnen til at jeg ønsket å arbeide hos Wikborg Rein. Dette var et miljø jeg ville være en del av. Det blir mye tid på kontoret som forretningsadvokat, og jeg tror det er viktig å bli kjent med så vel den sosiale som den faglige siden av kollegaer. Det skaper både hygge og trygghet, noe som igjen er bra for det faglige samarbeidet. Om å få bevilling Et høydepunkt! Med advokatbevillingen er en sirkel sluttet. Man jobber med den som mål, teller sakene og ser frem til å få bevillingen i havn. Samtidig er bevillingen en naturlig konsekvens av at man bistår klienter, som i seg selv er givende og viktig. Om man da får bevillingen på to eller tre år har i seg selv veldig lite å si, og et overfokus på å få bevillingen raskest mulig blir feil. Gode råd til andre Søk deg stilling som trainee gjennom vår traineeordning – det er firmaets hovedrekrutteringskilde. Det gir en god smakebit på livet som forretningsadvokat, og du får muligheten til å bli kjent med oss. Du må våge å tro på at du evner – blir du tilbudt en stilling her, er det fordi firmaet mener at du evner. Da er det bare til å gripe muligheten. Husk at du er utdannet til dette, og omgitt av mange dyktige og erfarne kollegaer du kan støtte deg på.

- 100 -

NOEN PÅMINNELSER FRA JSU Det er lett å miste perspektivet i en stressende studiehverdag, og kanskje spesielt under Arbeidslivsdagene. JSU ønsker derfor å benytte denne anledningen til å minne om et par ting: Behovet for juridisk kompetanse er stort, både i privat og offentlig sektor. Det er for eksempel behov for oss i Fiskeridirektoratet til å sikre rettferdig fordeling av fiskekvoter, i kjemikaliesikkerhetsseksjonen i DSB, til sykehusinnkjøp, og i IT- og mediebransjen der vi kan bistå alt fra TV-, film- og musikkprodusenter til fotografer og kunstnere. Listen er lang, men det er lett å glemme når ALD dessverre ikke kan romme mer enn et lite utvalg. Det er likevel sikkert at det er behov for oss over alt i samfunnet – vi får alle jobb! Arbeidsmuligheter i så mange ulike sektorer innebærer videre at du kan du la interessene dine styre karriereveien. Det vil gi deg mer ro på studiet, og mer lykke på lang sikt om du finner noe du virkelig liker, og lar denne interessen styre veien videre. En annen ting som er viktig å huske er at du ikke trenger å ha en klar formening om hva du ønsker å gjøre allerede nå. Mange får sin første jobb som følge av tilfeldigheter. Andre vil også mene at hele karrieren deres er et resultat av tilfeldigheter. Ikke la deg stresse av tanken på at den første jobben din kanskje ikke er drømmejobben. Den kan faktisk overraske deg og være interessant, og vil uansett være en god erfaring å ha med seg videre i arbeidslivet. Under ALD har aktørene begrenset med tid. Kombinasjonen av denne tidsbegrensningen, at ALD er svært populært og at det ikke er mye som skiller studentene bidrar til at karakterer ofte får en mer sentral plass i utvelgelsesprosessen enn du vil oppleve ellers. Ikke la dere skremme av dette, prosessen er ikke representativ for ansettelsesprosesser du skal møte senere i livet eller utenfor ALD. Bruk likevel disse dagene til å

- 101 -


orientere dere om noen av mulighetene som finnes, eller bli inspirert til å gjøre egne undersøkelser i etterkant. Skaff dere erfaring med å utforme CV og søknader, snakke med aktører og potensielt å være på intervju. Dette vil utvilsomt være nyttig erfaring for fremtiden.

Det er imidlertid ikke bare studentene som kan ha godt av en liten påminnelse. JSU vil også be arbeidsgiverne huske på særlig to ting: For det første har studiet gjennomgått store endringer. Opptaket til studiet har endret seg fra å være et åpent studium til å være blant studiene med høyest inntakskrav og flest søkere i hele landet - studentene som kommer inn er allerede veldig flinke. Videre har studieordningen endret seg. I Bergen må studentene gjennom langt flere eksamener enn studieløpet i Oslo og Tromsø krever og i all hovedsak gjennomføres disse på fire timers skoleeksamener. Studentene må prestere ofte og på en svært ensidig vurderingsform. Endelig har karaktersettingen endret seg. Som Alf Petter Høgberg, professor ved Det juridiske fakultet i Oslo, skriver i sin artikkel Karakterer i fritt fall, ”(...) de færreste av landets jurister i Høyesterett, regjeringsadvokaten, lovavdelingen ville maktet å oppnå overvekt av A på vitnemålet under dagens karakterregime”. På bakgrunn av disse endringene bør man kanskje se litt mer nyansert på karakterer – de er ikke nødvendigvis representative for hvor flinke den enkelte student er. En annen ting dere kan bli bedre på er synliggjøring. I løpet av studiet blir man kun kjent med en brøkdel av mulighetene man har som ferdigutdannet jurist. Man får et feilaktig inntrykk av arbeidslivet, noe som videre bidrar til å skape press blant studentene. Møt studentene mer underveis i studiet gjennom foredrag, stands eller arrangementer på deres arbeidsplass. Det er både nyttig for oss og for dere. Så kjære medstudenter, bruk muligheten ALD er for dere – oppsøk ulike aktører, oppdag nye karrieremuligheter og bli kjent med mulige fremtidige arbeidsgivere. Vi har troen på dere!

- 102 -

- 103 -


INTERVJU: VÆR DEG SELV – DET ER DET DU ER BEST PÅ

Tekst: Heidi Skuterud, administrasjonsleder, Wikborg Rein

Jobbintervjuet er viktig, spesielt hvis du virkelig ønsker deg jobben du søker. Du har denne ene sjansen til å vise hvem du er og at du er rette kandidaten for jobben – eller til å erkjenne at dette likevel ikke var det du ville. Vi vil her kort si litt om hva vi som arbeidsgiver tenker rundt et jobbintervju og gi deg noen tips med på veien. FOTO: Silje Holte / Fotograf Silje Holte

Intervjuet er din mulighet til å selge deg selv og din kompetanse – hvorfor er akkurat du den rette til denne stillingen? Arbeidsgiver benytter intervjuet til å kartlegge flere områder, blant annet • Motivasjon for å søke stillingen • Faglig dyktighet • Personlige egenskaper, herunder sterke sider og forbedringsområder • Samarbeidsevner/selvstendighet • Evne til å inngi tillit Forberedelser Det skinner raskt igjennom om en kandidat er forberedt eller ikke. Fremstår du uforberedt vil det raskt bli stilt spørsmål til din motivasjon for jobben – ingen vil ansette umotiverte kandidater. Innspill til forberedelser • Les lett tilgjengelig informasjon om arbeidsplassen du søker og de personer du skal møte (undersøk alltid hvem du møter på forhånd) • Bruk sosiale medier til å få informasjon om organisasjonen og stillingen • Forbered spørsmål for å finne ut om jobben passer for deg. Eksempler kan være: • Opplæring av nyansatte? • Faglig utvikling? • Arbeidsmiljø? • Forventninger til stillingen?

- 104 -

- 105 -


Intervjuet Intervjuet inneholder som oftest følgende elementer: • Informasjon om stillingen og bedriften • Gjennomgang av CV • Personlige egenskaper • Dine spørsmål Spørsmålene kan variere fra samtale til samtale, men det er gjerne de samme elementene som går igjen – faglige kvalifikasjoner, personlige egenskaper, kommunikasjonsferdigheter og evne til å jobbe sammen med andre. Arbeidsgiver vil forsøke å stille åpne spørsmål for å få deg til å gi lengre og mer utfyllende svar. Ved et enkelt søk på internett vil du finne utallige eksempler på spørsmål som stilles i et jobbintervju. Du bør ha forberedt deg på å si noe om dine svake sider. Alle har vi svake sider, men det er hvordan vi forholder oss til dem og hva vi eventuelt gjør for å forbedre oss, som er viktig. Slike spørsmål stilles vel så mye for å kartlegge evne til refleksjon, ikke nødvendigvis for å kartlegge selve egenskapen. Noen tips • Møt presis, vær fin i tøyet (uten å overdrive) og gi et skikkelig håndtrykk • Det er ikke bare hva du sier som gir arbeidsgiver et inntrykk av deg. Den ikke verbale kommunikasjonen er svært viktig i et intervju. Kroppsspråket bør henge sammen med det du sier. En person som beskriver seg selv som blid og utadvendt uten å trekke på smilebåndet, virker ikke spesielt troverdig • Still spørsmål – det viser interesse • Prøv og slappe av: arbeidsgiver vil deg vel og ønsker å bli kjent med deg • Selg deg selv, men vær deg selv – det er du best på Lykke til!

- 106 -

- 107 -


TIPS OG RÅD TIL SØKNAD OG CV Evelyn Jordahl, Sammen Råd & Karriere Kartlegg deg selv og arbeidsmarkedet Det finnes mange muligheter på arbeidsmarkedet for deg som har studert jus. Studiet ditt utstyrer deg med juridisk kompetanse på høyt nivå, noe som gjør deg relevant til et mangfold av bransjer og stillingstitler, både i privat næringsliv og i det offentlige. Orientere deg om hva som rører seg på arbeidsmarkedet, hva andre med din utdannelse jobber med og les stillingsannonser for å få oversikt. Når det faglige ståstedet gir mange muligheter, blir det samtidig viktig å kartlegge deg selv, kompetansen din og ikke minst dine egne ønsker, for å finne frem til en best mulig match i arbeidslivet. Dersom du vet noe om hvilke arbeidsoppgaver du er på jakt etter, og hva du blir motivert av, er det enklere å treffe blink med tanke på å finne frem til en riktig bedrift. Kompetansen din er ofte bredere enn du tror. Faglige ferdigheter fra studiet er selvsagt. I tillegg er det viktig å være klar over at de egenskapene du har utviklet gjennom studiene også representerer viktig kompetanse for arbeidslivet. Kanskje har du blitt mer analytisk underveis? Mer selvstendig? God på samarbeid? En racer på å formidle? Sammen med erfaringer du har gjort i deltidsjobber og organisasjonsliv, har du samlet sett en velfylt verktøykasse å tilby, i et landskap der «alt er mulig»: Konsulent i Deloitte, jurist i Statoil, HR-leder i NAV eller rådgiver i Forbrukerrådet, bare for å nevne noe. Våre beste CV-tips • Maks to sider • Oversiktlig og lettlest • Hva den sier er viktigere enn hvordan den ser ut • Omvendt kronologisk – det ferskeste først

- 108 -

Tilpass CV til den jobben du søker CV og søknad er dine viktigste verktøy i jobbsøkerprosessen. CV skal inneholde personlige data, oversikt over utdanning og arbeidserfaring, samt andre typer erfaringer som verv og frivillig arbeid i tilknytning til organisasjoner eller andre arenaer du har vært engasjert i. Du kan også opplyse om hvilke språkkunnskaper du har, kjennskap til ulike dataverktøy og generelt sett alt som sier noe om hva du kan og har erfaring med. Våre beste søknadstips • Skreddersy søknaden hver gang • Maks en side • Oversiktlig, bruk avsnitt og luft • Skriv kort, korrekt og konkret • Les korrektur Det finnes ingen fasit på hvordan en god søknad skal være. Gjør et godt grunnarbeid før du setter i gang. Sett deg inn i hva jobben går ut på, les stillingsannonsen nøye, og sørg for at du har nok informasjon. Orienter deg på bedriftens hjemmeside, og kontakt dem gjerne, dersom du har spørsmål du ikke finner svar på. Klarer du å få innsikt i hva jobben faktisk går ut på og hva den vil kreve av deg, er det enklere å argumentere for at du kan gjøre jobben. En søknad bør gi svar på hvilken motivasjon du har for å søke jobben, hva du kan bidra med i jobben på bakgrunn av fag og erfaring, og til slutt hvem du er som person og kollega. Forsøk å formidle dette på en personlig og troverdig måte, forklar gjerne med eksempler. Ønsker du en tilbakemelding på din CV og søknad, eller tips og trening til jobbintervjuet, kom innom oss. Sammen Råd & Karriere er et gratis tilbud til alle studenter i Bergen. Vi jobber for å fremme god studiemestring og for å lette overgangen fra studier til jobb. Vi tilbyr et bredt spekter av tjenester; kurs og individuelle samtaler. Vi tilbyr også drop in-samtaler daglig fra klokken 13.00-14.30. Mer informasjon om tilbudene våre finner du på sammen.no/rk Følg oss gjerne på Facebook!

- 109 -


LISTE MED GODE SPØRSMÅL Å STILLE PÅ STAND

- 110 -

Hva går jobben din ut på? Hvilke oppgaver får du? Hvilket/hvilke felt?

Hvor mye samarbeider du med andre? Jurister? Ikke-jurister?

Hva er den mest interessante oppgaven/saken du har hatt?

Hva gikk den ut på?

Hvorfor var den interessant?

Hva skjer vanligvis i løpet av en dag?

Hvor mye er det vanlig å jobbe? Hvor mange timer og når på dagen?

Hvor mye ansvar får man/Hvor selvstendig jobber man?

Hva slags forskjeller er det mellom når man starter jobben og etter hvert?

Er det noe mer jeg burde vite om firmaet?

Hvordan er miljøet på arbeidsplassen?

Hvilke forventninger har dere til deres ansatte?

Hva slags tilbud til studenter har dere?

Hva slags opplæring har dere av advokatfullmektiger?

Når anbefaler dere at man søker om traineestillinger?

Er det noen valgfag eller felt dere er spesielt interessert i?

Hvor mange partnere er det i forhold til advokatfullmektiger og advokater?

Hvilket språk jobber dere for det meste på?

Har dere noen stillinger som innebærer mye reise?

- 111 -


VIRKELIGHETEN PÅ NÆRT HOLD HR: OLE KRISTIAN JONSRUD OG PIA-MARIA SJØLIE ØNSKER NYE TRAINEER VELKOMMEN!

FOTO JO MICHAEL DE FIGUEIREDO

Trainee i Wiersholm? Som trainee i Wiersholm får du:

Interessante, varierte og utfordrende oppgaver Innblikk i spennende og komplekse saker Jobbe i team med dyktige advokater En dedikert fadder som følger deg opp

Et traineeopphold er en gyllen anledning til å utvikle seg faglig samtidig som man får oppleve i praksis hvordan det er å jobbe som advokatfullmektig. Wiersholms traineeordning skal gi studentene et unikt innblikk i hver­ dagen som advokatfullmektig, forteller Ole Kristian Jonsrud, ansvarlig for Wiersholms traineeprogram. Traineeoppholdet varer i fem uker. Jonsrud forteller at traineene i løpet av den perioden vil ta del i en rekke spennende og utfordrende oppgaver. ­ Vi ønsker å gi våre traineer anledning til å utvikle seg gjennom å ta del i forberedelse av og deltagelse i klient­ møter, forhandlinger og rettssaker, oppgaver som preger en vanlig advokathverdag. I tillegg er vi opptatt av at oppgavene vi gir tilpasses den enkeltes faglige nivå. Alle traineer får derfor tett oppfølging og veiledning av Wiersholms advokater gjennom hele oppholdet, forklarer han. ­ Vårt mål er at traineeperioden skal oppleves som lærerik, meningsfull og spennende – det skal være gøy å være trainee i Wiersholm! avslutter Jonsrud.

Løpende konstruktive tilbakemeldinger Delta på alle faglige og sosiale arrangementer

- 113 -


Foto: Erik Burås/STUDIO B13

Velkommen til vår stand på ARBEIDSLIVSDAGENE 2018 Mest attraktive advokatfirma, Universum 2014, 2015, 2016 og 2017 wr.no


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.