La casa de la Bolla

Page 1

La Casa de la Bolla

Barcelona, juny de 2011Comença la història A tocar del portal de Barcelona, de Cardona o de Sant Antoni hi havia la Casa de Bolla, edifici gòtic que pertanyia a la Generalitat. Servia per cobrar impostos d’entrades i sortides de mercaderies, semblant al que després foren els burots. De manera especial es tractava dels impostos sobre les teles; per acreditar que ja s’havia pagat l’impost, els agents de la Generalitat afegien pendent d’un cordó, una marca generalment de plom amb el segell de l’entitat.

Hi ha altres documents o objectes que també s’autentifiquen amb un penjoll semblant, com per exemple en certs escrits pontificis que per això són coneguts com bolles o butlles.


Final d’una etapa El dia 11 de setembre de 1714 les tropes franco-castellanes entraren a la ciutat de Barcelona per l’est i arribaren fins al barri de Sant Agustí Vell. Començaren aleshores les negociacions que segons el monarca Felip V només podien ser de capitulació. Els resistents es reuniren a la Casa de Bolla, edifici situat a la part contrària a la ja ocupada. Examinaren totes les possibilitats que tenien i acabaren acceptant la capitulació. El dia següent signaren la capitulació per part dels barcelonins Rafael Casanova i Antoni de Villarroel i per part de l’exèrcit ocupant el duc de Berwich.

Amb el Decret de Nova Planta desaparegué la Generalitat i l’edifici passà a l’Estat.


De l’Escola Pia El 27 d’agost de 1815 els escolapis es possessionaren oficialment de l’antic convent i església de Sant Antoni i el 22 de novembre començaren les classes. El convent quedà petit per la quantitat de nois que hi acudiren.


Ferran VII el 5 de gener de 1816, pocs mesos després de la fundació de l’Escola Pia a Barcelona, cedí als escolapis l’edifici de la Casa de Bolla per ampliació de les aules. El desembre de 1827 el monarca amb la seva muller visità l’Escola Pia de Sant Antoni, aprofitant una estada a la ciutat. Durant més d’un segle l’edifici juntament amb un altre que donava a la Ronda de Sant Antoni s’usà per a les classes dels gratuïts. Quan el pare Joaquim Tous va ser nomenat director de la revista Ave Maria decidí instal·lar-hi als baixos una impremta. D’aquesta impremta en sortiren no sols la revista, sinó també fulls solts i llibres d’autors escolapis. El 1936 les màquines foren destruïdes.


Ha estat la seu de Colònies Jordi Turull, de l’Agrupament Escolta, de Nova Terra i local de catequesi del col·legi de Sant Antoni. Des del curs 2010-2011 s’hi han instal·lat els cicles formatius o professionals dels col·legis de Sant Antoni i del Calassanci.


Arxiu Provincial de l’Escola Pia de Catalunya Ronda Sant Pau 80, entresòl 08001 Barcelona Tel. 93 441 00 04 arxiu.provincial@escolapia.cat www.escolapia.cat/arxiu


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.