Cronograma Cerdà

Page 1

CRONOLOGIA CERDÀ 1849 1846 Pascual Madoz (C), polític progressista, publica el seu Diccionario, obra magna on s’inclouen les reformes urbanes per a Barcelona.

1843

1861

Laureà Figuerola (D), economista, publica Estadística de Barcelona. Cerdà és influït pel seu estudi sobre les condicions de la classe obrera a la ciutat.

1851

La Jamància, noves bullangues que proposen un canvi polític en sentit democràtic.

B

A

Elegit diputat a Corts de Madrid pel Partit Progressista. Comença a treballar en la construcció del ferrocarril Barcelona-Granollers.

Bombardeig de Barcelona. Inici de la Dècada Moderada.

1841

C

Rep l’encàrrec de dibuixar el plànol dels voltants de Barcelona, base del seu Pla d’eixample.

7 de juny: el Ministeri de Foment aprova el Pla d’eixample de Barcelona.

Epidèmia de còlera a Barcelona. Matà uns 10.000 barcelonins. Comença l’enderroc de les muralles.

Teoria de construcción de las ciudades aplicada al proyecto de reforma y ensanche de Barcelona

Miquel Garriga i Roca, arquitecte municipal, porta a terme el plànol de la ciutat de Barcelona.

1857 A París veu la gran reforma urbanística de Haussmann.

1863 Regidor de l’Ajuntament de Barcelona. És l’etapa de la concreció del seu projecte d’eixample.

1866 Ensorrament de la Borsa a Barcelona i crac ferroviari.

Primera vaga general obrera a Catalunya que durà nou dies.

D

Teoría de la viabilidad urbana y reforma de la de Madrid.

E

Teoría general de la urbanización y aplicación de sus principios y doctrinas a la reforma y ensanche de Barcelona

F

L’Ajuntament convoca el concurs: ¿Qué ventajas reportaría Barcelona, y especialmente su industria, de la demolición de las murallas que circuyen la ciudad?

1868 Revolució de Setembre, La Gloriosa, inici del Sexenni Revolucionari.

Pere Felip Monlau (A), republicà i higienista, escriu Abajo las murallas que es converteix en un crit de guerra dels conflictes polítics a Barcelona. Jaume Balmes (B), pensador i eclesiàstic, vinculat a la família de Cerdà, proposa la noció de ciutat il·limitada, contraposada a la ciutat emmurallada.

Barcelona deixa de tenir zones de servitud militar. L’enderroc de la Ciutadella és el símbol del triomf d’una antiga reivindicació de la ciutat.

Obté el títol d’enginyer de camins, canals i ports.

El temps de les revoltes populars: les bullangues. La crema de convents de Barcelona.

1835

Redacta Monografía estadística de la clase obrera; estadística urbana aplicada a l’estudi de la classe treballadora.

Revolució de juliol. Bienni Progressista.

Esdevé l’hereu dels Cerdà. Aquesta circumstància marca la seva vida: pren la decisió de dedicar-se a la nova ciència de l’urbanisme.

Ordre d’empresonament a la torre de la Ciutadella arran de la seva intervenció en els fets de la vaga obrera de l’estiu de 1855.

1848

1853

1855

Ferrocarril Barcelona-Mataró, el primer construït a Espanya.

Des del Diari de Barcelona s’inicia una campanya ciutadana a favor de l’enderroc de les muralles i de l’eixample de la ciutat.

Cerdà, comandant de la Milícia Nacional i regidor de l’Ajuntament de Barcelona pel Partit Progressista, intercedeix en el retorn de la bandera als manifestants obrers en vaga.

1859

1864

El submarí Ictineu inventat per Narcís Monturiol fa el seu primer viatge al port de Barcelona.

El govern espanyol aprova la Llei d’eixample de les poblacions.

Fundació de l’Asociación Euterpense, federació de les corals creades per Josep Anselm Clavé (E). Clavé va ser un polític republicà, president de la Diputació de Barcelona el 1871.

11 de febrer: proclamació de la Primera República Espanyola

Comença la construcció del canal de Suez, obra de Ferdinand de Lesseps (F), que va ser cònsol francès a Barcelona i vinculat a la família Cerdà.

1870 Primer Congrés de Societats Obreres a Barcelona. Es constitueix la Federació Regional Espanyola de la Internacional.

A Madrid estudia a l’Escola d’Enginyers de Camins. S’allista a la Milícia Nacional, ciutadans armats que defensen la Constitució.

1876

1871

Mor a Caldas de Besaya, Santander.

Surt elegit diputat provincial pel Partit Republicà al districte de Centelles.

S’inicia el període de construcció accelerada de l’Eixample.

1872 Introducció del tramvia a la ciutat de Barcelona.

MAD

BCN

1831

1820

1815

A Barcelona estudia matemàtiques, nàutica, arquitectura i dibuix.

Trienni Liberal, l’intent de posar en pràctica la Constitució espanyola de 1812.

Neix al mas Cerdà de Centelles.

Cerdà redacta la Teoría general de la rurización. Treball desconegut que hauria estat el desenvolupament de la seva teoria urbanística al territori.

Cerdà esdevé president en funcions de la Diputació de Barcelona. Proposta de divisió territorial Confederación regional de municipios.


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.