Page 1

é Agent Vanzari

Agent vanzari. Meitav Europa angajeaza agent de vanzari calificat doar in domeniul maselor plastice. Salariu 1000E plus alte facilitati, madalina @meitav.ro, Tel: 0757777746, 0757777741 GERMANIA. FAMILIE DIN GERMANIA CAUTAM BONA INTERNA PENTRU 3 COPII SI ME N A J . EXPERIENTA CA BONA, CU RECOMANDARI, SA IUBEASCA C OPIII, CURATA, CALMA, STUDII MEDII SAU SUPERIOARE, ENGLEZA SAU GERMANA, GOSPODINA. VARSTA 30-50 ANI, FARA O B L I G A T I I . NEFUMATOARE SI FARA BOLI CRONICE! MINIM 1 AN, 700 EUR/LUNA, LAURANOV2013@GMAIL. COM, TEL: 0722996286, 0248511887

é Rahova, vand casa la curte 140 mp, caramida, recent renovata, 2 cam, holuri, bucatarie, debara, izolata partial, tabla, termopane, gaz, put, 5 0 . 0 0 0 E U R , madalina3011@yahoo .com, Tel: 0723919138

é Secretara. Meitav Europa SRL angajeaza secretara cu experienta in domeniu, studii superioare, vorbitoare de limba engleza si alte limbi e u r o p ene, madalina3011@yahoo .com, Tel: 0757777746

é Vand pui Amstaff linie dreapta suntem crescatori si iubitori de aceasta rasa. nu suntem canisa, avem 5 perechi de Amstaff; activitatea noastra o puteti vedea si pe pagina de facebook https://www.facebook .com/AmstaffStyle. Puii vor fi vanduti cu carnet de sanatate prima deparazitare, un program de crestere si pretul poate fi negociabil, 550 RON, mihaidragomirr@ yahoo.com, https://www.facebook. com/AmstaffStyle, Tel: 0742794546

é Trans port marfa, materiale de constructii, mobila, etc la preturi de criza cu Iveco 3.5t. Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti s i oriunde in tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530

Vand teren intravilan, in Frumuºani (jud. Cãlãraºi) 9000mp, in parcele de câte 450 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 €/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860 Videochat legal, contract+ asigurare medicala. Salariu 800$/luna + comision 50%+ bonusuri. Avans 500$. Cazare, enjoy4studio@ yahoo.com, www.enjoystudio.ro, Tel: 0763156150, 0735674012 Videochat Studio, salariu fix 800$+ comision 50% + bonusuri bilunare. Bonus angajare 100$, models4studio@yahoo.com, http://www.selenstudio.ro, 0734959924, 0760179243

é AMENAJAM: APARTAMENTE, CASE, DEPENDINTE, LA PRETUL STANDARD DE 152RON/MP SUPRAFATA LOCUIBILA. OFERTA NOASTRA INCLUDE: DECOPERTARI, TENCUIELI, GLET, LAVABIL, SAPE, GRESIE-FAIANTA, PARCHET LAMINAT, RIGIPS, SCAFE, ARCADE, TAVANE FALSE, INSTALATII, MONTAT USI, ETC, TOTUL LA CURAT. EFECTUAM LA COMANDA SI ALTE AMENAJARI: PLACARI CU PIATRA, CARAMIDA APARENTA, IZOLATII TERMICE, SEMINEE, GRATARE DE GRADINA, BORDURI, ARCADE, GARDURI, BETONARI, DEMOLARI, ETC. EXPERIENTA SI PROFESIONALISM. PENTRU MAI MULTE DETALII VIZITATI SITE-UL NOSTRU, 152 RON/MP, LOWTECH69@YAHOO.COM, TEL: 0753504038, HTTP://WWW.ARTCONSTRUCT-PIATRANEAMT.COM,


pagina 2 / oferte de muncã România

15 Aprilie 2013 n Agent postal, angajam pentru distributie corespondenta in Bucuresti, program flexibil, contract de munca, Tel: 0766265880

çBUCÃTAR SEF.

Agent Vanzari si distribuitori, pers oane dornic e de dezvoltare si afirmare pentru Companie interntionala. Salar iu de la 1200ron+bonusuri, Tel: 0318004555

n Agent Pazã. Allistar Security angajeaza agenti de paza si transport valori cu certificat sau atestat profesional doar din Bucuresti, Tel: 0737544009, 0764666663

Actriþã film erotic. Selectam fete talentate, frumoase si dezinvolte dornice sa lucreze in industria XXX. Remuneratie pe masura, emeraldbabes@ ymail.com, Tel: 0765464363, 0732098892 n Administrator. Familie serioasa zona rezidentiala Baneasa, angajam administrator - sofer, pentru curte si gradina, muncitor, serios, Tel: 0212300808

Securitate. SC é Agenþi Caldo Privat Security angajeazã în condiþii avantajoase, preferabil Bucuresti, program de lucru flexibil, Tel: 0757557067 n Ajutor Cofetar ºi vânzãtoare n Agent Vanzari. Experienta angajeazã Fabrica de Prãjituri, constitue avantaj. Posibilitati Tel: 0735353011 de avansare. Bonusuri+salariu de la 1200ron, Tel: 0728650079

Agenti de securitate calificati, din Bucuresti, Tel: 0213152184 é Asistent/a medicala angajam, Tel: 0213235596

é Agent Vanzari. SC Mariflor Srl Cluj, producator de carne si preparate din c arne, angajeaz a r eprez entant v ânz ari z ona Buc ures ti, experienta minim 3 ani in domeniul alimentar, mariflor.sales@gmail.com, Tel: 0729071080

é Agenþi Pazã pentru obiective în Bucuresti, sectoarele 4 si 6. Relatii: 0217454608, Tel: 0754013366, 0724778818

CERINTE: PASIONAT DE GATIT, CUNOSCATOR AL BUCATARIEI ITALIENE SI/SAU FRANTUZESTI; EXPERIENTA INTR-O UNITATE DE PRODUCTIE IN MASA ESTE IDEALA; FAMILIARIZAT CU NORMELE DE IGIENA HACCP; EXPERIENTA IN STRAINATATE ESTE UN PLUS; BINE ORGANIZAT, CU O GANDIRE STRUCTURATA; SPIRIT DE ECHIPA; CAPACITATE DE LUCRU IN CONDITII DE STRESS; VORBITOR DE LIMBA ENGLEZA LA NIVEL MEDIU/AVANSAT; CUNOSTINTE DE BAZA IN OPERAREA CALCULATORULUI. TRIMITETI CV LA EMAIL RALUCA@RAMAYANA.RO


oferte de muncã România / info / pagina 3

15 Aprilie 2013

AnunþAZ vã informeazã Românii cetãþeni europeni Sindicatul Românilor din Strãinãtate

în dialog cu românii de pretutindeni Solidaritatea între generaþii (13). Continuãm rãspunsul pentru doamna Emilia R., nãscutã în România, dar care s-a stabilit de peste 30 de ani în Italia, în prezent pensionarã, care ne-a rugat sã abordãm ºi teme care privesc persoanele de vârsta a treia, mai cu seamã cã anul 2012 a fost Anul european al îmbãtrânirii active ºi al solidaritãþii între generaþii. Astãzi despre noi programe ºi iniþiative, din domeniul cercetãrii ºi inovãrii, menite sã sprijine îmbãtrânirea activã ºi solidaritatea între generaþii. Îi rãspunde domnul prof. ec. Ion Voinea - Preºedintele Sindicatului Românilor din Strãinãtate. Considerând cã activitatea de cercetare ºtiinþificã ºi inovare tehnologicã reflectã cel mai profund solidaritatea intre generaþii, cã nu poate exista un exemplu mai bun de solidaritate între generaþþile care s-au succedat de-a lungul istoriei, precum sunt descoperirile ºtiinþifice ºi moºtenirea culturalã pe care tânara generaþie le-a primit de la generaþiile care au precedat-o, vom insista pe aceste programe ºi iniþiative ale Uniunii Europene, programe care au un impact major asupra îmbãtrânirii active ºi a solidaritãþii între generaþii. Iatã câteva dintre aceste programe. - Multilinks (PC7 - Cooperare -ºtiinþe socio economice) Multilinks a explorat realitãþile schimbãrii demografice, solidaritãþii dintre generaþii, bunãstãrii ºi integrãrii sociale pentru a oferi baza unei mai bune formulãri de politici în vederea evitãrii riscului de excluziune socialã pentru toate grupele de vârstã. - Politica de coeziune în sprijinul cercetãrii ºi al inovãrii. Politica de coeziune a UE este puternic axatã pe inovare, ceea ce reprezintã o cerinþã a liniilor directoare comunitare strategice privind politica de coeziune pentru perioada de programare 2007-2013. Liniile directoare subliniazã cã, pentru a promova dezvoltarea durabilã ºi a consolida competitivitatea, este esenþial sã concentrãm resursele asupra cercetãrii ºi inovãrii, asupra antreprenoriatului, a tehnologiei informaþiilor ºi telecomunicaþiilor (TIC), precum ºi a formãrii ºi adaptabilitãþii lucrãtorilor. Mãsurile legate de inovare sunt incluse în majoritatea celor 455 de programe operaþionale, prevãzându-se o investiþie de 86 de miliarde de euro (din care aproximativ 7 miliarde de euro din FEDR ºi 14 miliarde din FSE). Politica de coeziune, cu sistemul sãu de proiectare ºi predare care cuprinde guvernarea la niveluri multiple, este singura capabilã sã ofere o abordare sistemicã a inovãrii, care sã includã toate regiunile. - Programul-cadru pentru competitivitate ºi inovaþie (CIP). Având un buget de 3 621 de milioane de euro pentru perioada 2007-2013, CIP susþine activitãþile de inovare – inclusive ecoinovaþia ºi utilizarea mai bunã a TIC, în special în rândul IMM-urilor, cãrora le este adesea dificil sã acceseze fonduri pentru asemenea activitãþi. CIP a sprijinit diferite întreprinderi mici ºi mijlocii (IMM-uri) la dezvoltarea de activitãþi inovatoare ca rãspuns la provocãrile ºi oportunitãþile schimbãrii demografice ºi ca soluþie la problema îmbãtrânirii active. Programul-cadru pentru competitivitate ºi inovaþie are trei subprograme, fiecare dintre ele putând fi direct relevant pentru obiectivele îmbãtrânirii sãnãtoase ºi active: 1. Programul pentru inovaþie ºi spirit antreprenorial (EIP) poate finanþa practici inovatoare legate de angajarea lucrãtorilor mai în vârstã sau de furnizarea unor produse inovatoare pentru consumatorii mai în vârstã. 2. Programul de sprijinire a politicii în materie de tehnologie a informaþiilor ºi comunicaþiilor (PSP-TIC) stimuleazã o absorbþie sporitã a serviciilor inovatoare bazate pe TIC, inclusiv TIC pentru sãnãtate, îmbãtrânire ºi incluziune. 3. Programul Energie inteligentã - Europa (IEE) poate avea în vedere aspectele referitoare la mobilitatea ecologicã, acestea putând ºi ele sã reducã obstacolele din calea îmbãtrânirii active. (Va urma). Vã invitãm sã urmãriþi serialul nostru consacrat acestui subiect ºi aºteptãm mesajele dumneavoastrã la e-mail office@az.ro sau postal la Dealul Mitropoliei nr. 5, sector 4 Bucureºti.

(EDUCATOR, n BONÃ INVATATOARE) CU EXPERIENTA PENTRU SUPRAVEGHERE COPIL CLASA I, 6 ORE / ZI, IN ZONA AVIATIEI BUCURESTI. PERSOANA RABDATOARE, CALMA CARE SA GESTIONEZE ECHILIBRAT ACTIVITATILE EXTRASCOLARE CU UN BAIETEL ENERGIC, INTELIGENT, CU PREA MULTA PERSONALITATE, EXPANSIV, ACEZARIULIAN@GMAIL.COM TEL: 0741221155

é Bucãtar cu experienta si livrator scuter pentru restaurant Il Cantuccio, Tel: 0724744153 n Bucãtar cu experienta minima, cu sau fara atestat, Tel: 0762674139

é Bone îngrijire

vârstnici, menajere, experienþã, angajeazã urgent, Agenþia Bona-Mia, program normal sau intern, Tel: 0213233966, 0743393576

é Cãlcãtor. Curãþãtorie c himic ã ec ologic ã angajeazã cãlcãtorese tex tile º i c alandru, muncitoare necalificate pentru s pec ializ are cãlcãtorese în Bucureºti, Tel: 0755200012

intimã, caut n Companie colega. 50%, discretie si n Bucãtar, angajeaza Hotel seriozitate, locatie selecta. Royal Bucuresti. Persoana de Accept si provincia, Tel: contact Aurel Dumitrescu, Tel: 0761157288 0768530368 n Bucatar. Pensiune 25 locuri, Companie intimã. Caut zona Moeciu, angajam bucatar colega pentru companie cu experienta pe bucatarie intima, 50% comision, rog traditionala romaneasca; se s erioz itate, ac c ept s i ofera salariu fix, taxe la zi, provincia, Tel: 0768093098 cazare, mese, 0723345644


pagina 4 / oferte de muncã România

15 Aprilie 2013

é CONFECÞIONER/A C U E X P E R I E N T A IN MASINA SIMPLA, TRIPLOC SI O M LA CALCAT. ANGAJEAZA FABRICA CONFECTII CU ACTIVITATE DE PESTE 10 ANI, SOS VIILOR NR. 56, TEL: 0724515514

é Confecþioner/a

cu experienta, angajeaza casa de moda lux, zona Floreasca, Tel: 0723174871 n Confecþioner/a. Atelier confectii textile, zona Parcul Carol angajeaza confectioner, Tel: 0728596003 n Croitor. Cautam urgent, atelier de creatie pe comanda cauta urgent un croitor cu experienta pentru tot procesul de creatie si un croitor executant doar pentru cusut. Atelier zona 1 mai, sect 1. Program: L-V:10:00-18:00, 2.000 RON/luna, Tel: 0730422699

n Croitor/easã cu experienta in ajustarea rochiilor de mireasa si de seara angajeaza magazinul Pronovias, salariu atractiv, Tel: 0729881429 n CROITOR/EASÃ. ATELIER CROITORIE PE COMANDA ANGAJEAZA CROITOR / é Confecþionere. CROITOREASA PENTRU Atelier confectii din BUCURESTI. DETALII LA Sos.Metalurgiei, nr. TELEFON: 0724792900 Croitorese, maistru croitor si 23, cartierul Berceni, n vanzatoare cu experienta angajeaza masiniste angajam pentru atelier rochii mireasa si rochii de ocazie, / confectionere Tel: 0723241970 textile cu experienta, n Curieri pedestri, angajeaza Tel: 0216833000, Total Post Mail Services pentru Bucuresti si Ilfov, Tel: 0723074427 0212321575, 0732222672 angajam n Distribuitor n Cosmeticianã, cu/fara pentru Japan Stone Spa, zona experienta pentru companie piata Domenii, 0212243237 internationala. Salariu de la 1200ron, Tel: 0768632530 n Dragor. Angajez dragor cu experienta. Jud. Giurgiu, Comuna Gaiseni, Sat Carpenisu. Kilometrul 30 A1 Bucuresti-Pitesti. Salariu 3.000 RON, 3.000 RON/luna, help.plant@yahoo.com, Tel: 0722207070 n Electrician auto si tinichigiu auto, SC Anadolu Automobil Rom Srl cu sediul in Ciolpani, Ilfov angajeaza. Cerinte: studii medii (calificare), experienta min. 3 ani, permis auto categ. B si/sau D constituie avantaj. Se ofera: transport gratuit, tichete de masa, salariu atractiv. CV-urile se primesc la aderesa de mail é C r o i t o r / e a s ã . sau la fax, Angajam Croitorese cu secretariat@isuzu.com.ro, Fax: Experienta in realizarea 0212668329 Rochiilor de seara n Femeie de Serviciu. Clinica (cap-coada) si medicala angajeaza femeie modificarea lor. Oferim serviciu, program 4 ore salariu atractiv + transport (dimineata), salariu 600 ron office@brotac.ro, decontat, iuliafic@yahoo net, http://www.brotac.ro, Tel: .com, Tel: 0763099909 0733406406

n Floricultor. Cautam ziliera pentru sapat, plivit, plantat, repicat flori 2-3 zile/saptamâna sau 4-5 ore/zi. Zona Otopeni, 6 RON/ora, Tel: 0765730209

é Fotomodel. Esti draguta si ai corp frumos? Nu ezita! Fotograf caut Model Feminin pentru fotografie NUD. Ofer 200Ron/sedinta (3h). Confidentialitate! Trimite e-mail cu poze relevante si contact - r aspuns garantat! 200 RON, fotoartmania@gmail.com

é Frizeri cu

experienþã, Tel: 0723977137 n Gipscartonisti S.C. Rom-Gheves S.R.L. angajeaza montatori gips carton cu experienta, Tel: 0733931974 n Inginer automatist, angajeaza SC, Tel: 0731375874, 0723566816 n Inginer constructor. Maistru. Angajam inginer constructor si maistru constructor pentru santier situat in Popesti Leordeni, jud.Ilfov, Tel: 0752841448


15 Aprilie 2013

oferte de muncã România / pagina 5 topometristi n Ingineri (geodezi) angajeazã firmã construcþii pentru lucrãri de apã, canal, drum, Tel: 0214341503 n Îngrijitoare. Cãutãm doamnã 60ani pentru îngrijire permanentã bãtrân deplasabil în zona Piaþa 1 Mai salariu atractiv negociabil, Tel: 0721414178 Comercial. n Lucrãtor Societate comerciala angajam lucrator comercial cu experienta pentru magazin alimentar. Relatii la telefon sau e-mail angajari@succesmagazin.ro, Tel: 0756139945

calculator n Maseuzã si coafeza cu n Operator experienta minim 3 ani pentru angajam, Tel: 0213235596 salon situat pe sos. Fundeni, Tel: 0761672480, 0722249588 n Maseuzã (fatã) angajez pentru salon str.ªtefan cel Mare, Tel: 0760829445 AUTO PTR n MECANIC SERVICE MULTIMARCA, EXPERIENTA OBLIGATORIE é Operator Pc IN DOMENIU. EXCLUS Societa italiana di AMATORI. CONTRACT DE MUNCA, SALARIU FIX CU telecomunicazioni BONUSURI. SOS.CENTURA ricerca operatori PC BUCURESTI RATB 414, per la sede di SERVICE@EXOTICAUTO.RO, WWW.EXOTICAUTO.RO, TEL: Bucarest. Si richiede 0748800600 una buona n Menajerã cu experienta, conoscenza della pentru apartament 4 camere zona Drumul Sarii. Solicit lingua italiana. cazier, adeverinta medicala, Inviare CV copie CI, referinte. Varsta all’indirizzo e-mail maxima 50 ani, 0763699320

i.dadalau@comdata. it, Tel: 0213160524

é MASEUZA

EROTICA, ANGAJAM PENTRU SALON DE MASAJ EROTIC, FATA 18-20 ANI CU ASPECT FIZIC PLACUT, SOCIABILA, PREZENTABILA, DEZINVOLTA, OFERIM CAZARE GRATUITA, ZONA CALEA MOSILOR, PREFERABIL DIN PROVINCIE, CASTIG FOARTE ATRACTIV, SALONUL ESTE CONSACRAT, CLIENTI FORMATI, VECHIME 7 ANI, 3.000 EUR/LUNA, WWW.DELUXEMASSAGE.RO, TEL: 0724904498, 0765500180

é Maseuze tinere minim 18 ani, pentru salon masaj erotic, fara contact intim, plata zilnic, oferim cazare gratuita, CM, paza, 2.700 EUR/luna, ionita_oana_andreea@ y ahoo.ro, www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0768070764

é Menajerã.

Familie serioasa fara obligatii, intre 30 si 55 de ani, pentru menaj, gatit, intretinere casa si curte. Ofer masa, casa, masina, salariu. Obligatoriu permis auto si cazier curat. Termen lung, Mogosoaia, 2.000 RON/luna, Tel: 0721155869 n Montator ºi executant tâmplãrie aluminiu, cu domiciliul în Bucureºti, disponibilitate pentru delegaþii, Tel: 0213353053 n Muncitoare Angajez Urgent! serioase, dinamice, apte pentru efort fizic si intelectual specific unui depozit de imbracaminte si incaltaminte in Sector 3, langa Cora Pantelimon. Program de lucru 6-8 ore/zi. Sunati numai intre orele 10-17, Tel: 0751023040, florin_again@yahoo.com,

é Muncitoare. Spãlãtorie lenjerie angajeazã muncitoare necalificate, cãlcãtorese textile, delegate, fochiºti în Bucuresti zona Iuliu Maniu, 0755200033

n Ospãtãriþã. Bufet Restaurant angajaza in Sos. Pipera nr. 46, in curtea complexului Serico, vis a vis de Serviciul de inmatriculari auto. Program L-V 8:30-19. S-D liber, Tel: 0727966800

n Ospãtãriþe. Restaurant Casa Anca - Titan, angajeaza ospatarite si fete pentru bucatarie (desert, salate), cu calificare, intre 10:00 - 18:00, Tel: 0744777499 n Persoane toate varstele pentru proiecte televizate, plata la zi foarte urgent, Tel: 0723413288, 0769268751 n Persoane toate vârstele. Public spectator, reality, figuraþie. Nu conteazã aspectul. Câºtiguri mari pânã la 500 Ron/ zi. Urgent! Tel: 0784704928, 0720608154 n Personal SC angajeazã personal activ pentru Bucureºti ºi zonele limitrofe: agenþi distribuitori, reprezentanþi zonali ºi curieri, 1200 Ron+ bonusuri, Tel: 0755352689 n Personal coafor, calificat, pentru salon infrumusetare, in Drumul Taberei, Tel: 0723236784 n Personal, sef tura cu experienta in servicii de curatenie pentru magazin zona centrala Pitesti, program de lucru de 4ore/zi, salariu de 700Ron net. Detalii intre orele 9:00-16:00 de L-V, Tel: 0744777355


Austria n 1. Servicetechniker/in; Description:Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Kundendiensttechniker/in ein. Ihre Aufgaben: Nach einer umfangreichen Ausbildung in unseren Produktionswerken werden Sie bei uns als Servicetechniker tätig. Als Servicetechniker zeigen Sie Mut zur Herausforderung und sind zuständig für Montage, Inbetriebnahme, Instandsetzung sowie für die Wartung der ENGEL Produkte bei unseren Kunden. Sie bauen bestehende Anlagen um und rüsten diese bei Bedarf nach. Darüber hinaus optimieren Sie unsere Anlagen und trainieren unsere Kunden vor Ort. Unsere Anforderungen: Wir suchen erfahrene Servicetechniker/innen, die über eine fundierte technische Ausbildung (Lehre, FS, HTL) mit Schwerpunkt Mechatronik oder Elektrotechnik und idealerweise Erfahrung im Spritzgussbereich verfügen. Sie sind abenteuerlustig, reisen gerne in fremde Länder und lernen neue Kulturen und Menschen kennen. Der Kundenkontakt bereitet Ihnen Freude und Sie bewahren auch in heiklen Situationen einen kühlen Kopf. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 1.869,45 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Kundendiensttechniker/in beträgt 1.869,45 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria; n 2. Servicetechniker/in für Maschinen und Anlagen; Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Servicetechniker/in , Dienstort: Vorarlberg, Tirol, ein. Ihre Aufgaben: Nach einer umfangreichen Ausbildung in unseren Produktionswerken werden Sie bei uns als Servicetechniker/in für unsere Kund/innen in Vorarlberg und Tirol tätig. Als Servicetechniker /in zeigen Sie Mut zur Herausforderung und sind zuständig für Montage, Inbetriebnahme, Instandsetzung sowie für die Wartung der ENGEL- Produkte bei unseren Kund/innen. Sie bauen bestehende Anlagen um und rüsten diese bei Bedarf nach. Darüber hinaus optimieren Sie unsere Anlagen und trainieren unsere Kund/innen vor Ort. Unsere Anforderungen: Wir suchen erfahrene Servicetechniker/innen, die über eine fundierte technische Ausbildung (Lehre, FS, HTL) mit Schwerpunkt Mechatronik oder Elektrotechnik und idealerweise Erfahrung im Spritzgussbereich verfügen. Ihr Wohnort sollte in Tirol oder Vorarlberg liegen, um rasch bei unseren Kund/innen vor Ort sein zu können. Erfahrung im Außendienst ist von Vorteil. Der Kundenkontakt bereitet Ihnen als Servicetechniker /in Freude und Sie bewahren auch in heiklen Situationen einen kühlen Kopf. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 1.869,45 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com. Das Mindestentgelt für die Stelle als Servicetechniker/in beträgt 1.869,45 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

Gebäudetechniker/in (Heizung/Lüftung/Sanitär); n 3. Description: Installationstechnik Hasenauer in Maishofen möchte sein junges, motiviertes Teams verstärken und sucht zum sofortigen Eintritt eine/n selbständig arbeitende/n 1 Techniker/in Prokektleitung * Voraussetzungen: - abgeschlossene technische Ausbildung (Meisterprüfung, HTL, FH) Fachrichtung HKLS (Heizung Klima Lüftung Sanitär) - CAD-Kenntnisse - technisches und wirtschaftliches Verständnis (Hausverstand) Einsatzbereitschaft - Belastbarkeit - Teamfähigkeit Aufgabenbereich: - Projektleitung für Haustechnik Planung, Kalkulation, Teamführung, technische und kaufmännische Projektabwicklung - Kundenbetreuung Wir bieten interessante Aufgabenstellungen, selbständiges Arbeiten und ein angenehmes Betriebsklima. Wir zahlen über dem Kollektivlohn (ab 1400,-- Euro netto) - der angeführte Betrag ist ein Richtwert. Bei entsprechender Ausbildung und Erfahrung sind wir zu einer Überzahlung gerne bereit. Bei auswärtigen BewerberInnen sind wir gerne bei der Wohnraumbeschaffung behilflich. Ihre schriftlichen Bewerbungsunterlagen richten Sie bitte an: Installationstechnik Johannes Hasenauer Technisches Büro GmbH Kirchhammerstr. 10 5751 Maishofen Tel.Nr: 06542/80282 oder 0664/5301339 e-mail: tb-hasenauer@sbg.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Techniker/in - Prokektleitung beträgt 1.980,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung; Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 4. Verkaufstechniker/in (Ing); Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Verkaufstechniker m/w für Automotive & Technical Moulding ein. Dienstort: Schwertberg Ihre Aufgaben: Eingebunden in unser Team Automotive & Technical Moulding sind Sie als Verkaufstechniker m/w in Zusammenarbeit mit Niederlassungen und Vertretungen bestimmter Regionen für die Bearbeitung von Anfragen und Angeboten sowie für die Angebotspezifikation zuständig. In der Ihnen zugeteilten Regionen arbeiten Sie an der Umsetzung der globalen ENGEL-Strategie mit. In der Angebotsphase unterstützen Sie als Verkaufstechniker m/w unsere Niederlassungen und Vertretungen bei der Bearbeitung von Anfragen sowie der Erstellung und Spezifikation von Angeboten. Sie führen in Abstimmung mit internen Bereichen technische und kaufmännische Machbarkeitsprüfungen durch und steuern den Arbeitsdurchlauf in kommerzieller und technischer Hinsicht (Prüfung von Zahlungseingängen, Überwachung von vereinbarten Terminen usw.). Gemeinsam mit Kollegen m/w der Vertretungen und Niederlassungen, der Anwendungstechnik und dem Technologiemanagement betreuen Sie Kunden, wenn diese im Stammwerk Schwertberg sind, führen Verkaufsgespräche und begleiten die Vorabnahmen der Maschinen im Haus, bevor diese an den Kunden ausgeliefert werden. Weiters erstellen Sie Marktanalysen und Projektlisten und betreuen unsere Kunden bei Messeveranstaltungen. Unsere Anforderungen; Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung (Maschinenbau, Elektrotechnik etc.) mit mehrjähriger Berufserfahrung und sehr guten Englischkenntnissen. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten sammeln und kennen den Umgang mit SAP. Sie bringen Reisebereitschaft im Ausmaß von ca. 10% mit (die meisten Kundenbesuche finden im Stammwerk statt). Eigenschaften wie Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit sowie Sorgfalt und gutes Verhandlungsgeschick runden Ihr Profil ab. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 2.415,21 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Verkaufstechniker m/w für Automotive & Technical Moulding beträgt 2.415,21 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

n 5. Karosseriebautechniker/in; Description: Hödlmayr Logistics Austria, ein Tochterunternehmen der international tätigen Hödlmayr International AG mit 1200 Mitarbeitern, sucht für den Standort Österreich zum ehest möglichen Eintritt eine/n 1 Karosseriebautechniker/in für Lackiererei Ihre Aufgaben: - Aufund Abrüsten von Fahrzeugteilen - Vorbereitung der Fahrzeuge für die Lackierung Ihr Profil: - abgeschlossene Berufsausbildung - mind. 2 Jahre Berufserfahrung abgeleisteter Präsenzdienst - Führerschein der Gruppe B Mindestlohn: 10,69 € / Std. (Überzahlung möglich) Wir bieten Ihnen die Innovationskraft eines sehr erfolgreichen Unternehmens und freuen uns auf Ihre aussagekräftige, schriftliche deutschsprachige Bewerbung. Hödlmayr Logistics GmbH A-4311 Schwertberg, Aisting 33 www.hoedlmayr.com Brigitte Patak email: brigitte.patak@hoedlmayr.com 07262 / 660 - 2720 Das Mindestentgelt für die Stelle als Karosseriebautechniker/in beträgt 11,13 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 6. Projekt-Manager/in; Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Projektmanager m/w Automotive & Technical Moulding ein. Dienstort: Schwertberg Ihre Aufgaben: Als Projektmanager m/w übernehmen Sie die Leitung von komplexen Projekten und agieren als Schnittstelle zwischen Kunden, Vertretungen bzw. Niederlassungen und verschiedenen Abteilungen im Haus (Technik, Entwicklung, Finanz, Montage, Logistik). In der Angebotsphase unterstützen Sie unsere Niederlassungen und Vertretungen bei der Bearbeitung von Anfragen sowie der Erstellung und Spezifikation von Angeboten. Sie führen in Abstimmung mit internen Bereichen technische und kaufmännische Machbarkeitsprüfungen durch und steuern den Arbeitsdurchlauf in kommerzieller und technischer Hinsicht (Prüfung von Zahlungseingängen, Überwachung von vereinbarten Terminen usw.). Zur Steuerung des Durchlaufs gehören auch die Koordination verschiedener Produktions- und Zulieferwerke sowie von Werkzeuglieferanten und Lieferanten von Peripheriegeräten. Nicht zuletzt koordinieren Sie als Projektmanager m/w auch die Kundenabnahme und die Übergabe der Gesamtanlage und sorgen für die ordnungsgemäße Dokumentation, wozu auch die Führung des Projekthandbuchs gehört. Unsere Anforderungen: Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung, vorzugsweise Kunststofftechnik oder Maschinenbau bzw. Elektrotechnik und bringen mehrjährige Berufserfahrung und gute Englischkenntnisse mit. Weitere Fremdsprachenkenntnisse sind von Vorteil. Idealerweise konnten Sie bereits Erfahrung im Vertrieb von technischen Produkten sammeln und kennen den Umgang mit SAP. Eigenschaften wie Flexibilität, Kommunikationsfähigkeit und Sorgfalt sowie gutes Verhandlungsgeschick zeichnen Sie aus. Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 2.154,79 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Projektmanager m/w Automotive & Technical Moulding beträgt 2.154,79 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria


Austria Anwendungsentwickler/in und n 7. -programmierer/in (Ing); Description: Wir sind Weltmarktführer für Spritzgießmaschinen. Unsere Welt ist der Kunststoff. Unsere Maschinen fertigen Kunststoffteile, die Sie vom Auto kennen, täglich als Verpackung verwenden und die Ihnen als Spielzeug, Telefon, Einwegspritzen, Computer und vielem mehr begegnen. Kunststoff ist der Werkstoff der Zukunft - wir bauen die Maschinen dafür. Um die Position als Weltmarktführer zu stärken, brauchen wir die besten Mitarbeiter. Neben den fachlichen Fähigkeiten erwarten wir Freundlichkeit, Flexibilität und die Bereitschaft, Verantwortung zu übernehmen und zu tragen. Wir stellen 1 Anwendungstechniker m/w Packaging ein Dienstort: Schwertberg Ihre Aufgaben: Als Anwendungstechniker m/w sind Sie für die verfahrenstechnische Auslegung unserer Spritzgießmaschinen verantwortlich und unterstützen den Vertrieb der Business Unit Packaging in (verfahrens-)technischen Fragestellungen. Sie arbeiten an kundennahen Entwicklungsprojekten, die Sonderlösungen im Bereich Packaging darstellen, mit und suchen für und mit unseren Kunden die besten Verfahren und bedarfsgerechten Anwendungsmöglichkeiten unserer Spritzgießmaschinen. Als Anwendungstechniker m/w betreuen und beraten Sie Kunden bei uns im Haus, aber auch auf Messen und Dienstreisen. Unsere Anforderungen: Sie verfügen über eine fundierte technische Ausbildung mit Schwerpunkt Kunststofftechnik oder Verfahrenstechnik oder auch im Werkzeugbau (HTL, FH, Uni) oder bringen vergleichbare einschlägige praktische Erfahrung mit. Sichere Deutsch- und Englischkenntnisse sind für diese Position Voraussetzung. Sie bringen Präsentations- und Moderationsgeschick, ein gutes Gespür für Kundenbedürfnisse und Freude an der Beratung von Kunden mit. Ihr Profil runden Sie durch Stressresistenz, Belastbarkeit und Reisebereitschaft im Ausmaß von ca. 15% ab (diese kann sich im Lauf der Zeit bei anhaltend guter Geschäftslage auch erhöhen). Für diese Position gilt ein kollektivvertragliches Mindestgehalt von € 2.154,79 brutto/Monat (KV Metallindustrie). Geboten wird eine marktkonforme Überzahlung abhängig von Qualifikation und Erfahrung. Haben wir Ihr Interesse geweckt? Dann bewerben Sie sich noch heute online unter www.engelglobal.com Das Mindestentgelt für die Stelle als Anwendungstechniker m/w Packaging beträgt 2.154,79 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 8. Restaurantfachmann/-frau; Description: Das ****Hotel Bergrose - inmitten der herrlichen Bergwelt des Salzkammerguts, im wunderschönen Strobl am Wolfgangsee sucht ab sofort 1 Restaurantfachmann/-frau . Sie haben entsprechende schulische Leistungen, ernsthaftes Interesse für diese Lehre? Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Die Arbeitszeiten erfolgen nach Vereinbarung. Unterkunft und Verpflegung werden vom Dienstgeber zur Verfügung gestellt. Wenn Sie Interesse an einer Lehre haben freuen wir uns über Ihre Bewerbung. Arbeitsort: Strobl Dienstgeber: Hotel Bergrose, Weissenbach 162, 5350 Strobl. Bewerbungen bitte nach telefonischer Terminvereinbarung mit Frau Zopf unter der Tel.Nr. 06137/5431, oder schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen oder via mail: office@bergrose.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Restaurantfachmann/-frau beträgt 534,00 EUR brutto pro Monat. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 9. Koch/Köchin; Description: Das ****Hotel Bergrose inmitten der herrlichen Bergwelt des Salzkammerguts, im wunderschönen Strobl am Wolfgangsee sucht ab sofort 1 Koch/Köchin für ein Lehrverhältnis. Sie haben ansprechende schulische Leistungen, ernsthaftes Interesse für diese Lehre? Die Ausbildungsdauer beträgt drei Jahre. Die Arbeitszeiten erfolgen nach Vereinbarung. Unterkunft und Verpflegung werden vom Dienstgeber zur Verfügung gestellt. Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung! Dienstgeber: Hotel Bergrose, Weissenbach 162, 5350 Strobl. Bewerbungen bitte nach telefonischer Terminvereinbarung mit Frau Zopf unter der Tel.Nr. 06137/5431 oder schriftliche Bewerbung mit den üblichen Unterlagen oder via mail: office@bergrose.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Koch/Köchin beträgt 534,00 EUR brutto pro Monat. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

n 10. Zahntechniker/in; Zahntechnik ist ein Handwerk, welches viel Feingefühl verlangt. Individuelle Handarbeit prägt die Arbeit eines Dental-Labors. Das Dentallabor Gruber in Saalfelden sucht zum ehest möglichen Eintritt * 1 Zahntechniker/in * mit Lehrabschluss. Willkommen sind neben Jungtechniker(n)innen aber auch versierte Kräfte mit Erfahrung! Der Eintritt ist jederzeit möglich. Genaue Arbeitszeiten nach Vereinbarung. Gerne nehmen wir auch Bewerbungen von Interessenten/innen aus dem europäischen Raum entgegen! Für eine Überzahlung über den Mindestlohn hinaus sind wir abhängig von Qualifikation und Berufserfahrung - gerne bereit. Sie sind interessiert - dann rufen Sie an und vereinbaren einen Termin für ein persönliches Vorstellungsgespräch bzw. senden Sie uns Ihre Bewerbungsunterlagen zu. Wir freuen uns! Dienstgeber: Gruber Reinhard, Dentallabor Ges.m.b.H, Kreuzfeld 1, 5760 Saalfelden, Tel.Nr: 06582/74577 Bewerbung: nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Reinhard Gruber. Das Mindestentgelt für die Stelle als Zahntechniker/in beträgt 1.800,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 11. Hotel- und Gastgewerbeassistent/in; Das Hotel Winzer "Wellness & Kuscheln" in St.Georgen sucht 1 Hotel- und Gastgewerbeassistent/in Lehrverhältnis - Ausbildungsdauer: 3 Jahre - auch Weiterlehre möglich. Beschäftigung ab sofort oder auch nach persönlicher Vereinbarung. Gerne berücksichtigen wir auch Bewerbungen von SchulabbrecherInnen oder SchulabgängerInnen aus weiterführenden Schulen (z.Bsp. HLW oder ähnliche). Bevorzugt werden Bewerber/innen aus der näheren Umgebung eingestellt. Kostenlose Verpflegung wird geboten. Einen Termin für ein persönliches Vorstellgespräch vereinbarst Du bitte mit Herrn Winzer Thomas unter der Tel.Nr. 07667/63-87. Dienstgeber: **** Hotel Winzer Wellness & Kuscheln Kogl 66 4880 St. Georgen im Attergau info@hotel-winzer.at www.hotel-winzer.at Die Lehrlingsentschädigung für die Lehrstelle als Hotel- und Gastgewerbeassistent/in beträgt 574,00 EUR brutto pro Monat. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 12. Automatisierungstechniker/in (DI); Description: Wir sind einer der weltweit führenden Entwickler und Hersteller von funktionalen Bewegungs-Systemen für exclusive Möbel. Als Teil eines internationalen Konzerns mit über 60.000 Mitarbeitern bieten wir vielfältige Entwicklungsmöglichkeiten. Derzeit suchen wir: 1 Mechatroniker Entwicklung (m/w) Wesentliche Aufgaben: *Neu-und Weiterentwicklung mechatronischer Bewegungssysteme für Möbel *Mitarbeit bei der Erarbeitung von Spezifikationen *Vorbereitung, Betreuung und Auswertung von Entwicklungs- und Freigabetests Ihr Profil: *Studium Maschinenbau, Automatisierungstechnik, Elektrotechnik oder Vergleichbares - bevorzugt mit Schwerpunkt Mechatronik *Idealerweise Kenntnisse in den Bereichen FEM, FMEA, Kinematik, Tribologie, Umformtechnik, Feinmechanik etc. *Praxis im Bereich Entwicklung von Großserienprodukten von Vorteil *Ausgeprägter Teamgeist und Mut, Neues umzusetzen Entlohnung: *Das jährliche KV-Mindestentgelt beträgt EUR 34.820,-. Das tatsächliche Gehalt liegt über KV und orientiert sich am Vorarlberger Arbeitsmarkt. Arbeitszeit: *Vollzeitstelle - nach Absprache Dienstort: *Höchst Bewerbungen: Ihre kompletten Bewerbungsunterlagen senden Sie bitte unter Angabe der Auftragsnummer an das Arbeitsmarktservice Bregenz Rheinstraße 33 - 6901 Bregenz - zH Herrn Otmar Sutter oder an folgende Mailadresse: otmar.sutter ams.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Mechatroniker Entwicklung (m/w) beträgt 34.820,00 EUR brutto pro Jahr auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria; n 13. Jungkoch/-köchin; Description: Schloß Mühldorf - für die schönsten Tage Wir suchen für unser 4 Sterne Hotel in Mühldorf / Nahe Feldkirchen an der Donau: 1 Jungkoch/-köchin ANFORDERUNGSPROFIL: - abgeschlossene Berufsausbildung - Erfahrung mit Haubenküche von Vorteil - eigenes Fahrzeug bzw. Bereitschaft in der Nähe ein Quartier in Anspruch zu nehmen RAHMENBEDINGUNGEN: *Arbeitszeit: Vollzeit- und Dauerstelle. Arbeitszeit bewegt sich nach Vereinbarung im Rahmen von cirka 10.00-23.00 Uhr bei 5 Tagewoche *Arbeitsort: Mühldorf, Feldkirchen an der Donau (eig. PKW erforderlich) KONTAKT Bewerbung um Terminvereinbarung mit Herrn Mag. Würmer Hotel Schloss Mühldorf Mühldorf 1 4100 Feldkirchen T: 07233/7241 Besuchen Sie auch unsere Homepage unter www.schlossmuehldorf.at! Das Mindestentgelt für die Stelle als Jungkoch/-köchin beträgt 1.378,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria

n 14. Pizzakoch/-köchin; Description: Für unser Landhotel in St. Florian suchen wir 1 Pizzakoch/-köchin ANFORDERUNGSPROFIL - entsprechende Ausbildung oder Berufserfahrung - mit öffentlichen Verkehrsmitteln nicht erreichbar (Arbeitszeiten) WIR BIETEN: - Vollzeitstelle (genaue Arbeitszeit nach Absprache - Gehalt: wird je nach Qualifikation vereinbart KONTAKT: Landhotel St. Florian, Gasthaus, Nr. 18, 4782 ST. FLORIAN AM INN. Bewerbung: NUR nach telefonischer Terminvereinbarung mit Herrn Maher Tel. 0676/7314778. Das Mindestentgelt für die Stelle als Pizzakoch/-köchin beträgt 1.346,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 15. Baumonteur(e)innen; Description: Wir suchen für die Montage im textilen Hallenbau und für Windschutzanlagen im Raum Österreich, Deutschland, Schweiz, etc. 2 Hallenmonteur(e)innen ANFORDERUNGSPROFIL: # Idealerweise Lehrabschluss als Schlosser, Mechaniker, Installateur, Tischler, Zimmerer, etc. oder handwerkliches Geschick zum Anlernen # Führerschein B und E (E zu B kann auch nachgemacht werden) # Schwindelfreiheit # Überstundenund Nächtigungsbereitschaft # Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Wehr- oder Zivildienst # Guter Kundenumgang # Flexibilität und Verläßlichkeit WIR BIETEN: # Abwechslungsreiche Beschäftigung # Arbeitszeit wird je nach Baustelle vereinbart # Bezahlung 12,-- Euro brutto pro Stunde, Mehrzahlung je nach Qualifikation verhandelbar # Diäten und Spesenersatz KONTAKT: Bitte bewerben Sie sich nach telefonischer Terminvereinbarung bei: Herrn Ing. Cyriak Laner, Tel.: +43 7762 2777 oder +49 8503 914990 AGROTEL HandelsgmbH Goldberg 2 4761 Enzenkirchen oder Neuhaus/Inn E-Mail: info@agrotel.eu Homepage: www.agrotel.eu Das Mindestentgelt für die Stellen als Hallenmonteur(e)innen beträgt 12,00 EUR brutto pro Stunde. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria n 16. Gartenund Grünflächengestalter/in Landschaftsgärtnerei; Description: Fürst Garten-Natursteine GmbH Wir suchen für die Bereiche Planung, Verkauf, Kundenbetreuung und Baustellenabwicklung oder zur Mitarbeit bei der Gartengestaltung auf Baustellen im Raum Oberösterreich und im angrenzenden bayrischen Raum 1 Garten- und Grünflächengestalter/in - Landschaftsgärtnerei Anforderungsprofil: # Entsprechende Ausbildung oder Berufserfahrung im Gartenbereich # Praxis im Verkauf-Aussendienst für eine Person vorteilhaft # Führerschein B # Seriöses Auftreten und Flexibilität # Bei männlichen Bewerbern abgeleisteter Wehr- oder Wehrersatzdienst Wir bieten: # Abwechslungsreiche Dauerstelle # Eventuell Firmenauto # Bezahlung ab ca. 1.800,-- Euro brutto pro Monat, zuzüglich Spesenersatz bei Aussendienst, Mehrzahlung je nach Qualifikation möglich Interessiert? Dann richten Sie Ihre Anfrage oder Bewerbung zur Vorauswahl an nachfolgende Adresse: Arbeitsmarktservice Schärding Alfred-Kubin-Str. 5a 4780 Schärding Tel. 07712/3131 DW 34135 E-Mail: sfu.schaerding@ams.at Das Mindestentgelt für die Stelle als Garten- und Grünflächengestalter/in - Landschaftsgärtnerei beträgt 1.800,00 EUR brutto pro Monat auf Basis Vollzeitbeschäftigung. Bereitschaft zur Überzahlung. Source: AMS, Public Employment Services, Austria


pagina 8 / oferte de muncã România

15 Aprilie 2013

é Personal confecþii. Fabrica confectii cu activitate de peste 10 ani angajam constructor tipare cunoscator Gemini si om la masa de croitbanzicar, cu experienta, salariu foarte atractiv, Sos. Viilor nr. 56, Tel: 0724515514

é Personal fast-food. Rotiseriile Dines angajeaza, personal fast-food, livratori pe scuter cu permis cat. B, soferi, officedines@gmail.com, http://www.dines.ro, Tel: 0736627098 n PERSONAL RESTAURANT LA BUCATARIA LIBANEZA, ZONA UNIRII - CENTRUL VECHI, TEL: 0735810766 n Pizzar cu experienþã cuptor cu lemne pentru pizzerie zona Timpuri Noi, Tel: 0213275050 n Portar. Asociatia de proprietari bl. 4A, sc. 2 din Bd Unirii nr. 17 angajeaza portari pensionari la termen, remuneratie in valoare de 500 Ron net, program 12h, Tel: 0722588110 n Reprezentantã vânzãri, Prestell îngheþatã, pe divizia Ho-re-ca, în condiþii avantajoase (maºinã serv, telefon, salariu+ comision), angajãm, Tel: 0751074498 n Reprezentanti vanzari, Avon inscrie, castiguri mari, produse cadou, cursuri gratuite, posibilitati avansare, Tel: 0768321060, 0722930207 n Rigipsar zugrav, faianþar, avantaj calificaþi, cu domiciliu în Bucureºti, disponibilitate la deplasãri, Tel: 0213353053 n SC Casa Doina SRL cu sediul in Bucuresti, sector 1, Sos P.D.Kiseleff angajeaza ajutor barman-ospatar (fete) cu experienta. C.V. cu poza la adresa: restaurant@casadoina.ro Sec r etara. Studii superioare; Limba engleza, nivel avansat; Abilitati foarte bune de c omunic are, cristina.stanciu@gbsystem. ro, Tel: 0753333002 n Secretarã. Angajam pentru activitate scoala de soferi, activauto@yahoo.com, Tel: 0762529379, 0214118186, Fax: 0214118186

Sef Depozit Carburant pentru un Depoz it de Carburanti din Giurgiu. Sunt obligatorii minim 3 ani studii superioare in domeniu si experienta. CV se trimite la e-mail andreea.ivan@bia.ro, http://www.bia.ro, Tel: 0727500305 n ªofer angajeaza Societate Comerciala, cu experienta, inclusiv categoria B, Tel: 0726105574, 0372933287 Sofer taxi pe Logan la AS 24/24 plan 90ron/zi 6 zile, cu ates tat v alabil, rog seriozitate, 90 RON, Tel: 0722591833 n Soferi taxi doar cu atestat si cu chef de munca. Dispecerat Pelicanul. Exclusiv pentru 24 de ore. Va rog sunati intre orele 14:00 si 20:00, Tel: 0762690913, 0743160002 n Spalator auto. Angajam spalator auto zona Colentina experienta min 3 luni in domeniu, adycozma90@gmail.com, Tel: 0741178451, 0725987516 n Tinichigii constructii, dulgheri cu experienta, angajam, Tel: 0212107006, 0721378744 Transator/Ambalator Peºte. A lfredo Foods angajeaza ambalator si transator peste proaspat/carne, experienta in productie industria alimentara. Sediul Bucuresti, Cartier Berceni, cariere@alfredo.ro, Tel: 0314056105 n Vânzãtoare cu experienta minim 3 ani pentru punct de lucru in hipermarket. Sunati intre orele 11-16 la telefon, Tel: 0212552076 n Vânzãtoare cu minima experienta magazin alimentar, zona Sebastian, rugam seriozitate, Tel: 0727361637 n Vânzãtoare magazin alimentar, zona ªos.Giurgiului- Luica sau ªos.Giurgiului CFR Progresu- Jilava, oferim C.M. Contact: 0764.415.446, Tel: 0762085021, 0764806336 n Vanzatoare cu experienta si calificare. Angajam pentru magazin paine si produse de panificatie. Zona: Piata Progresul; Progr: o zi cu o zi; Orar: lu-vi: 06:00-20:00, samb: 06:00-18:00, dum: 06:00-14:00, Tel: 0728811451, 0768932773

é Vânzãtoare. Brutaria din Sat angajeaz a vanz atoare, prez enta placuta, fire dinamica, vesela, z ona Piata Domenii, Bucuresti, domenii@brutariadinsat.ro n Vânzãtoare.

SC Cibicolor Impex SRL, angajeaza vanzatoare magazin amenajari interioare, zona Militari, relatii la telefon: 0725513117, 0213172785

é Videochat 19 Studiouri Inovatoare videochat angajeazã fete cu/fãrã experienþã. Caºtiguri garantate 2000$ 5000$ lunar. Oferim 600$ bonus + 500 lei cadou la interviu, Tel: 0768839893

é Videochat angajam fete cu/fãrã experienþã pentru VideoChat. Program 5-7h/zi. Salariu fix 1200$, Bonus 300$, Avans 500$ din prima z i. Studiouri în zonele: Unirii, Universitate, Crângaºi, Obor, Calea Mo ºilor, Romanã, Tel: 0732656366, 0763380077

é Videochat, angajam fete si cupluri, oferim conditii ex c elente de munc a, camere atent decorate intr-o v ila s patioas a. Bonus angajare 300 $, comision 50% - 70%, plata la zi sau bilunar, sistem de bonusare motivant, site-uri de top, cm, 3.000 USD/luna, office @virtualstarsstudio.ro, www.virtualstarsstudio.ro, 0721516830, 0763296676

é Videochat de acasa Te-ai saturat ca toate studiourile sa ofere acelasi 50% ? Acum poti face videochat si de la domiciliul tau. Primesti 70% una din cele mai avantajoase job-uri pentru fete , cupluri, doamne mature,cu s au fara experienta cunostinte medii de lb engleza, 0767677659, vstudio05@yahoo.com

é Videochat Companie italiana cauta modele Vrei sa castigi bani multi ? Acum ai ocazia ! Garantam maxima seriozitate, contract de munc a, 1000$, plus comision de 60%. Pentru noi nu conteaza experienta sau aspectul fizic, doar sa fii sociabila, serioasa sa ai cunostiinte minime de limba engleza si pc. Suna acum, prioritatea noastra esti tu pentru ca tu contezi ! 0769723741, 0736067399 n Videochat. Modele pentru sesiuni de videochat, angajeazã Glamour Ssstudio, avans, 100 USD, www.glamorouschat.com, Tel: 0761533932, 0724694232


15 Aprilie 2013

oferte de muncã / vânzãri terenuri / case-vile / pagina 9 n Germania.

é Videoc hat. Modele pentru sesiuni de videochat, angajeaz ã Glamour Ss s tudio, av ans , 0761533932, 0724694232, www.glamorouschat.com

é Germania. Cas tig 3.000-8.000Euro pe luna. Cel mai elegant club de noapte din Munchen cauta dansatoare (incepatoare) aspect fizic placut varsta 18-36 ani. Se ofera cazare asigurata si acte legale. Facebook: clubredrose@yahoo.com, toto.doman@ymail.com, Tel: 0757919152

Sc Ama Modiane Srl cu sediul in Timisoara angajeaza, pentru munca in Germania, personal cu experienta in transare vita si porc, se ofera salariu motivant, Tel: 0726100715 n Italia contracte: infirmiere, menajere, cameriste. Relatii 0769424035, 0747661527, http://www.epp-jobs.com, Tel: 0769875604, 0729772702 n Turcia. Anagajez menajera, varsta 40- 45 ani. Conditii: Cunoscatoare de limba turca si preparare a mancarurilor turcesti. Se ofera cazare si salariu atractiv, 0735564444

é Uniunea Europeana. ªofer tir pentru comunitate, experienta minim 1 an, liviu.badea @karavan.eu, Tel: 0722155565

metrou, n Brancoveanu, 250mp, casa demolabila, cadastru, intabulare, 109.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

STR n BÃNEASA, STEGARULUI, INTRAVILAN, DOUA LOTURI 804MP SI 1.241MP. ASEZAT LA 300M DE COMPLEXUL FELICITY, 100M DE PADURE, 200M DE CENTURA. NEGOCIABIL, 95 EUR/MP, BUCUR_ANDREI2K@YAHOO. COM, HTTP://WWW.AZ.RO, TEL: 0766280491 n Bãneasa, str, Garlei, Casa demolabila, 82.600 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

é Berceni Comuna, proprietar, teren intravilan 410 mp (323 mp utili), curent la lot, drumuri amenajate, cadastru, intabulare, PUZ aprobat (P+1+M).Pret de la 5.900 eur, 5.900 EUR, comunaberceni@ymail.com, http://www.comunaberceni.ro, Tel: 0722100508

Cãlãraºi, Frumuºani, vand teren intravilan, 9000mp, in parcele de câte 450 - 600mp, fiecare având cadastru, întabulare, PUD, PUZ, deschidere la DN4 (sos Bucuresti-Oltenita); pret de criza, discutabil în funcþie de numãrul de parcele sau întreaga suprafaþã, 20 EUR/mp, sanduvoinea50@ yahoo.com, Tel: 0722605860

Bãrbuceanu, n Dâmboviþa, Butimanu, vand teren intravilan, energie electrica, put apa propriu, deschidere 37 m, 2130 mp + casa batraneasca 2 camere, livada, beci, magazie, bucatarie de vara, aflat in mijlocul satului Barbuceanu, 15.000 EUR, vasile.petre@hotmail.com, Tel: 0732333444 n DEALUL CUCULUI DIN POSTALIONULUI 550M, 465M CONSTRUIBIL, DESCHIDERE 31M CURENT, 3 TRANSE, PARTICULAR, 29.900 EUR, TEL: 0729757633 Taberei, strada n Drumul perpendiculara pe Valea Oltului, Teren 510 mp, face parte dintr-un lot de 4 parcele, accesul dintr-un drum de servitute de 3m. Toate utilitatile: canalizare, apa, curent, gaze. Zona foarte linistita, curata cu constructii noi. Drumul de servitute 94 mp, 240 EUR/mp, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

Oraº str. n Pantelimon Rascoalei, vand teren de casa, utilitati: gaze+ curent, proprietar, negociabil, 45 EUR/mp, Tel: 0743535010 n Periº, 3140 mp, toate utilitãþile zonei, preþ negociabil, Tel: 0765661984 n Prahova, Mãneciu, particular vând teren 1.600mp, intravilan, utilitãþi apã, canal, curent, asfalt, zonã de munte, 15 EUR/mp, Tel: 0722559706

n Sãftica, Balotesti, vand teren 1400mp, gaze, apa, curent, 40 EUR/mp, Tel: 0768687094 n Sãftica, Balotesti, vand teren 8500mp, 20 EUR/mp, Tel: 0768687094 Cãlugãreni, n Suceava, 2700mp intravilan, langa padure cu cabana, 3 camere, bucatarie, grup sanitar, fosa, put, curent, 35.000 EUR, Tel: 0744898052

n Tãrtãºeºti, exact la intrare, 1000 mp, utilitati, zona selecta numai de vile, urgent, 18.000 EUR, Tel: 0766580384, 0756055534

é Ghenc ea, Strada sergent major Cara Anghel nr 20, vand teren zona linistita, cadastru intabulare, pos ibilitate c ontruc tie casa/spatiu comercial de cartier, 300 EUR/mp, geo_paun@yahoo.com, Tel: 0765244698

n Mãgurele sosea, 1000mp, drum asfaltat, utilitati, 15 EUR/mp, Tel: 0788612371 n Mãgurele, str Malinului, teren 500 mp, 25 EUR/mp, Tel: 0731088409 n Militari, Piata Veteranilor, n Dâmboviþa Gulia proprietar, 700mp, intravilan, toate vand teren intravilan 1600mp, utilitatile, liber, deschidere cu toate utilitatile la poarta, 22m, 160.000 €, 0722217144 imprejmuit, pret bun, Tel: 0722336514

é Pantelimon Oraº

(in spate Selgros), teren 500mp, deschidere 20m, zona vile cu infrastructura noua, facilitati: canalizare, energie electrica, gaze naturale, PUZ, PUD, cadastru si autorizatie construire pentru S+P+1+M, Tel: 0722604017

Tunari Soseaua - Dimieni, teren agricol 7500 mp, Tel: 0721287174

Berceni casã 3 camere, renovatã în 2006, cu teren 236 mp, preþ 55.000 Euro negociabil, Tel: 0747010020 n Bragadiru, sos. Alexandriei, vand vila la rosu, Tel: 0766303233 n Buzau, Beceni, la 30 km de Buzau, casa de vanzare, 6 camere, 1400 mp, Construita din caramida pe fundatie de beton. Apa curenta, complet mobilata, 36.000 EUR/mp, Tel: 0745987050

Chiajna, particular, vand casa P+1+pod 215 mp utili, teren 240 mp, toate utilitatile, mobilata modern, discutabil, 115.000 EUR, Tel: 0721994117 Clinc eni, v and c as ã Parter+Etaj+Mansarda, la gri, teren 1000 mp (27x35 m) din care suprafata construita 650 mp (inclus garaj 77 mp); strada Izvorului/Clinceni, intrare din Sos eaua Alexandriei, 5 min. mers pe jos , 200.000 EUR, http://www.immobile.ro, Tel: 0720070707


pagina 10 / vânzãri case-vile / garsoniere

15 Aprilie 2013

Sãrii, stradal, n Drumul deschidere dubla, casa demolabila, pretabil imobil P+3, toate utilitatile, 315.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

é Ciorogârla,

proprietar vand casa P+1, 105mp. Parter: living, bucaterie, wc serv. Etaj: 2 dormitoare, dormitor matrimonial, dresign, baie. Garaj. Finisata interior si exterior, fara decorativa si lavabila, teren 500mp, stradal, toate utilitatile, situat in cartier nou, la 100m de padure, 60.000 EUR, Tel: 0722591833, 0723671457

SPITAL é COLENTINA, FUNDENI, P+1 TOATE FACILITATILE, 30MP IN FATA CASEI, 15MP IN SPATE, 120MP TOTAL TEREN, CASA 130MP, LA 50M DE SPITAL, CAP TROLEIBUZ 66, MAS 253, 5 MIN CARREFOUR; TREBUIE ZUGRAVITA, URGENT, NEGOCIABIL, 95.000 EUR, FLORINLEPADATU54@YAHOO .COM, TEL: 0722416186

n Dãmãroaia proprietar, vand casa la curte, negociabil, Tel: 0766268898 n Dâmboviþa, Conþeºti, particular vand casa bartaneasca din caramida, pret negociabil, 12.000 EUR, Tel: 0734151072 n Drumul Gãzarului, stradal, 100m de Lidl, suprafata teren 270mp, suprafata construita 140mp, toate facilitatile, posibilitati casa locuit si spatiu comercial, 169.000 EUR, Tel: 0745802408, 0760907281

n Giurgiului, langa Cimitirul Progresul, vand casa noua la curte, toate utilitatile, Tel: 0729345841 é Titan, Cartierul 23 August, vand vila P+1+M, casa este la n Glina, proprietar cheie, 80.000 EUR/mp, Tel: casa constructie noua, 0744363138

toate facilitatile, la cheie, accept credit, ptre avantajos, Tel: 0722218157, 0767858871 n Prahova, Bãneºti, Campina, 2 case aceeasi curte, 360 mp, toate utilitatile, gaze, sobe, zona deal, nepoluata, 60.000 EUR, Tel: 0762927717

n Rahova, Armistitiului, casa curte, 358mp, facilitati, sector 5, Tel: 0764263222

é 1 Decembrie Bd, Cartierul 23 August, vila noua p+1+m, la cheie, 130.000 EUR, moise.alexandra@ ymail.com, Tel: 0744363138

n Brancoveanu, garsoniera confort 0722687074

n Militari, Metro, garsoniera, bloc nou finalizat, 47mp utili, cf 1, decomandata, finisat la gata, parc, gradinita, scoala, piscine, restaurant, RATB, in apropiere de centrul comercial Auchan, accept credit, nu colaborez cu agentii, 37.600 euro, posibiliatea de compartimentare in 2 camere, vand 37.600 EUR, 3, Tel: vanzari@militari-residence.ro, http://www.militari-residence.ro, Tel: 0722166933

n Drumul Taberei garsoniera confort I, etaj 10, zona linistita, balcon la strada, Tel: 0729233740 Taberei, Prel n Drumul Ghencea, Dezvoltator: bloc nou P+5, cu lift, canalizare, clasa energetica A. Garsoniere 36mp, finisate: parchet, gresie, faianta, usa metalica, termopan, centrala proprie. Bonus: bucataria mobilata si utilata! 33.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Prelungirea Ghencea, Sos Alexandriei, garsoniera dubla, tip studio, finisaje incluse-gresie, faianta, parchet, usi, calorifere, obiecte sanitare baie, la cheie. Ansamblu Premium Houses, bloc nou, P+3+M, stradal toate utilitatile, etaj 2, rate direct dezvoltator, credit ipotecar, prima casa etc, 26.500 EUR, office@premiumhouses.ro, http://www.premiumhouses.ro, Tel: 0725752155

Veteranilor, n Militari, proprietar, intabulare, cadastru. Claudia, 31.500 EUR, Tel: 0767515749

garsoniera bloc n Unirii, stradal, 67.000 EUR, mariana@apupum94.ro, Tel: 0733683447


15 Aprilie 2013

n 13 Septembrie, Drumul Sarii, Bloc mixt, construit in 1987, reabilitat 2012, decomandata, 39mp, etajul 6/8, intabulata, libera, 38.500 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

particular 2 é Aviaþiei, camere, 2 balcoane, renovat, bloc reabilitat termic. Fara agentii, Tel: 0722612931

é Baba Novac, particular, vand ap. 2 camere str. Unitatii (Traian Popovici), stradal (vedere pe fata), 63mp, etaj 2/10, decomandat, din 1983, imbunatatiri: termopan, balcon inchis in termopan, usa metalica, mocheta, usi interioare schimbate, lambriuri, tapet, aer conditionat in bucatarie si sufragerie, gresie, faianta, semimobilat- mobila in bucatarie, hol si balcon. Ap. se afla la 300m de Mall Vitan (rond Baba Novac-Unitatii, vizavi de Bila), 73.000 EUR, Tel: 0728877317 n Bucurestii Noi, Parc Bazilescu, Bloc nou, finisat complet, parter/3, 45 mp, curte proprie 40 mp, pavata cu piatra cubica, bucatarie open space, parchet, gresie, faianta, usa metalica, geamuri termopan, bloc izolat termic, centrala de apartament, la 3 minute de metrou, 44.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Campia Libertatii, Stradal, 2 Camere, bloc foarte curat, renovat, parchet masiv, semi decomandat, bucatarie inchisa, mobilata si utilata complet, geamuri termopan, apropiere parc, lac, magazine, piata, scoala, 54.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

vânzãri garsoniere / 2 camere / 3 camere / pagina 11 n Constanþa municipiu Tomis I, 2 camere conf. I, mobilat elegant, bloc izolat termic, 42.000 EUR, Tel: 0788612371 n Coºbuc, vand ap. 2camere, termopan, parchet, usa metalica, centrala, cadastru, intabulare, 30.000 EUR, Tel: 0767445684 vanzare 2 n Cotroceni camere, 67mp din care 15mp terasa, etaj 1/2, complet renovat si utilat, gresie, faianta, parchet, centrala proprie, 75.000 EUR, dragos@apulum94.ro, http://www.apulum94.ro, Tel: 0749233924 parc n Cotroceni, Romniceanu, zona linistita, amenajat, vedere mixta, acces usor catre mijloacele de transport, 63.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Crângaºi Giuleºti, confort 1, etaj 3/4, stradã necirculatã, îmbunãtãþiri, proprietar, acte la zi, discutabil, 47.000 EUR, Tel: 0761609081

é Crangasi, Apt 2 Cam Bl 4 etaje, 1/4, Semidec, renovat complet (inst sanit si electr noi), g+f+p, termopan, AC, usi int, usa metalica noi. 2 debarale, balcon inchis termopan. Strada case f linistita. piata, Mega, Lidl, gradinita, scoala, Metrou, R A T B , 59.000 EUR, tudoroiu_alexandra2010@ y ahoo.c om, Tel: 0729833914

n Eroii Revolutiei, 2 camere, parter/7, dec, 39.000 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599

Barbu n Floreasca, Vacarescu, stradal, bloc reabilitat termic, finisat ultra modern, mobilat complet, g, f, p, usi interior lemn, um intrare, balcon, dressing, bucatarie mobilata complet si utilata, zona foarte buna, vedere fata, vav de Billa, McDonalds, ratb, parc la 2 minute, Mall Baneasa la 6-7 minute. Se accepta prima casa, cash, 89.000 EUR, emanuel@apulum94.ro, Tel: 0788364188

n Nerva Traian stradal, vedere mixta, finisaje deosebite, mobilat si utilat, bloc curat, 95.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

Giurgiu municipiu, vand apartament 2 camere decomandat, bloc p+1 caramida, renovat, langa Billa, negociabil, 28.000 EUR, Tel: 0765999567

é Grozãveºti apartament 2 camere în imobil nou, finisat lux, la cheie, 1.250 EUR/mp, Tel: 0722658700

n Herastrau, Nordului, bloc nou, zona deosebita, finisat ultra, modern, mobilat complet, mobiliere de foarte buna calitate, bucatarie deschisa, mobilata si utilata, baie foarte eleganta, bloc civilizat, loc parcare, foarte aproape de parc, pret negociabil, 155.000 EUR, Tel: n Decebal, in spate la Pta emanuel@apulum94.ro, Alba Iulia, strada linistita cu 0788364188 multa verdeata. Apartament 2 cam finisat cu gresie, faianta, termopan, usa metalica, n Margeanului, particular vand 82.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: apartament 2 camere str. Glicinelor, suprafata 52mp, 0733683448 imbunatatiri, et. 2/8, liber, n Drumul Sarii, Are gresie, negociabil, exclus agentii, faianta, termopan, usa 50.000 EUR, Tel: 0729599888 metalica; cadastru, intabulare, n Margeanului, particular vand 67.000 EUR, apartament 2 elisabeta@apulum94.ro, Tel: convenabil camere, confort I sporit, sector 0733683448 5, zona linistita langa n Drumul Sãrii, Razoare, gresie, faianta, parchet, MegaImage Margeanului, toate termopan, bucatarie mobilata utilitatile contorizate, partial si utilata, zona linistita, mobilat, acte la zi, an constructie 1986, balcon, 71.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: parcare, vedere la gradina, p/10. Oana, 49.900 EUR, Tel: 0733683446 n Drumul Taberei, piata 0721929523 Veteranilor, Moghioros, bloc tip OD, n Militari, apartament fara amenajari, apartament, zona f, buna 2 vedere fata, bloc curat, cam, dec, 2 din 4, bloc 1989, 62mp, la strada, g, f, p, t, usa 36.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: metalica, ac, izolare exterioara, 68.000 EUR, Tel: 0723790220 0733683446

n Crângaºi, Giuleºti, urgent, conf. 1, 3/4, stradã necirculatã, aproape piaþã-metrou Crângaºi, îmbunãtãþiri, proprietar, acte, discutabil, 47.000 EUR, Tel: 0761609081

n Militari, Metro, apartament 2 camere ieftin bloc nou, 50 mp, cf 1, decomandat, finisat la gata, parc, gradinita, scoala, piscine, restaurant, RATB, in apropiere de centrul comercial Auchan, accept credit, nu colaborez cu agentii, 40.000 EUR, vanzari@militari-residence.ro, Tel: 0722166933

n Pantelimon, proprietar, 2 cam cf. 2 semidec vand 2 apartamente et 1/10 si 8/10 40000 euro, 42.000 EUR, dogytrans@yahoo.com, Tel: 0722555399 n Petre Ispirescu proprietar vand ap. 2cam cf. 1 decomandat 62mp. gresie+faianta+termopan mobilat si utilat clasic etaj 10/10, 54.000 EUR, Tel: 0722444495 n Prahova, Azuga, 52mp, 4/4, decomandat, acoperis nou, centrala termica, termopane, totul renovat, mobilat, curat, liber; negociabil sau schimb cu garsoniera Ploiesti, Bucuresti, litoral, 40.000 EUR, Tel: 07221332901 n Progresul-piaþã, Petrom, proprietar, 2/7, decomandat, îmbunãtãþiri, reabilitat termic, stradal, toate actele, 42.000 EUR, Tel: 0721265025, 0746015103

n Rahovei, str Focsani, de vanzare apartament decomandat 2 camere, 10/10, imbunatatiri. bloc reabilitat termic, 47.000 EUR, maryme60@yahoo.com, Tel: 0720355254

n TIMPURI NOI, AP 2 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, ET 5 + 6, EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 32.000 EUR, TEL: 0724588681

n Tineretului Langa parc, gresie, faianta, parchet, zona foarte curata, zona accsebila mijloace de transport, 73.000 n Cotroceni, Arenele BNR, EUR, laura@apulum94.ro, Tel: imobil nou, finisaje lux, 4 aere conditionate, zona linistita, 0733683446 posibilitate garaj, 188.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 Septembrie, Merita n 13 vazut, 75.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: n Drumul Sarii, Parter inalt cu 0733683448 n 13 Septembrie, Marriott 57 balcon, se preteaza eventual mp, semi decomandat, bloc si pentru firma, are vedere 1991, gresie, faianata, parchet, dubla fata-spate, 95.000 EUR, termopan, usa metalica, 2 elisabeta@apulum94.ro, Tel: balcoane, 76.000 EUR, 0733683448 mariana@apulum94.ro, Tel: n Drumul Taberei, Cetatea 0733683447 Histria, vanzare 3 camere, decomandat, 65mp, etaj 4/4, gresie, faianta, parchet, repartitoare, aer conditionat, bloc reabilitat. Zona linistita, 57.000 EUR, dragos@apulum94.ro, Tel: 0749233924 n Drumul Taberei, Favorit, stradal, vedere mixta, gresie, faianta, parchet, termopan, zona linistita, 56.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446

n Eminescu, Toamnei, Bloc construit in 2011, amenajat complet, bucatarie mobilata, paza permanenta, garaj subteran, 250.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447

n Alba Iulia Piata, Apartamentul finisat cu gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, 82.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

n Basarabiei, decomandat, amenajat: gresie, faianata, parchet, termopan, usa metalica, bucatarie mobilata, aproape de metrou, 77.500 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Berceni, particular, semidecomandat, 66 mp, construcþie 1981, 2gr.sanitare, izolat ºi îmbunãtãþit total, boxa, parcare, accept credit, negociabil, 65.000 EUR, Tel: 0744312382, 0747870307

n Fundeni dezvoltator, constructie 2010, caramida, 98mp, finisate, centrala proprie, logie spatioasa, 2 gr. sanitare. Se accepta si prima casa, Tel: 0724012215, 0761672329

Giuleºti zona Podul Grant, direct proprietar, etaj 3/4, 80mp, ascensor, bloc nou finalizat 2011, pretabil finanþare Prima Casã, preþ negociabil, orele 10-16, Tel: 0723536720

BRÂNCOVEANU, LAMOTEªTI, 3 CAMERE, FINISAT, LA CHEIE, 85MP, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE CCEPTÃ PRIMA CASÃ, 45.000 EUR, 0724588680 n Brâncoveanu -Covasna, particular vand 3 camere conf. 1, liber, 67 mp suprafata utila, P/4, centrala, parcare, usa metalica, aer conditionat, balcon, zona linistita, verdeata 53.000E negociabil. Prima casa, Tel: 0722531719

é Gorjului, Cetatea de Balta nr. 2, Metrou, 3 camere et. 1/8, 2 bai, 2 balcoane, 73 mp, G+F+P termopan, apometre, repartitoare, 74.000 EUR, tiruimarius@yahoo.com, Tel: 0723509970


pagina 12 / vânzãri 3-4 camere / spaþii comerciale / cumpãrãri imobile / închirieri oferte imobile n Tineretului, Serban Voda, In vila, amenajat, 135.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: n Kogãlniceanu apartament in 0733683447 vila, 3 camere parter+ 2 demisol, 100mp, baie, bucatarie, 48.000 EUR, Tel: 0730873718 n Unirii Budapesta, ap. in vila, P/1, 70 mp, stradal, pretabil firma (locuit), 72.000E discutabil, urgent, Tel: 0764820541 n Unirii, Fantani, 3 camere, 4/8, dec, vedere fata, 2 balcoane, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

3 camere é Militari, decomandat, 110mp; c/a; internet/cablu; 2010; zugravit; balcon inchis; 1/5; parcare subterana cu lift; semimobilat; negociabil, posibil schimb; zona in dezvoltare, 95.000 EUR, ferdinand_chrom@yahoo.com, Tel: 0722683084 n Militari, Metro, apartament 3 camere ieftin bloc nou, 78 mp utili, cf 1, decomandat, finisat la gata, parc, gradinita, scoala, piscine, restaurant, RATB, in apropiere de centrul comercial Auchan, accept credit, nu colaborez cu agentii, 62.500 EUR, vanzari@militari-residence.ro, Tel: 0722166933

é Universitate, Coltei, et. 1 (bloc 6 etaje), decomandat; 3 camere + dresing; baie; balcon inchis; supraf. utila aprox. 90mp, renovat modern; mobilat complet; centrala proprie pret; negociabil, 110.000 EUR, Tel: 0741232152

n Obor, zona Mihai Bravu Spectrum Center, vand apart 3 camere 80mp, vedere stradala, bloc reabilitat 2011, n Vitan-Mall, amenajat: gresie, decomandat, 9/10, faianta, parchet, usa metlica, 85.000 EUR, Tel: 0722940836 balcon inchis, 85.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 n Pache Protopopescu, Plantelor, 90 mp, circular, etaj3/3, amenajat, pretabil firma/locuit, nemobilat, 150.000 EUR, mariana@apulum94.ro, Tel: 0733683447 PANTELIMON, PARCUL FLORILOR, STR HÃÞIªULUI 78MP ET 5 + 6, E X C L U S AG E N ÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.500 EUR, TEL: 0724588681 n Penny Market proprietar vand ap. 3 camere et. 1/8, imbunatatiri, 75.000 EUR, Tel: 0765788177, 0760164451 n Prelungirea Ghencea 61 mp, etaj 5/10, parþial îmbunãtãþit, negociabil, 55.000 EUR, Tel: 0745045882

1 DECEMBRIE 1918 BD, THEODOR PALADY, METROU, LA CHEIE, 85MP, E X C L U S AG E N ÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 45.000 EUR, TEL: 0724588680

n BRÂNCOVEANU, STOIAN MILITARU, VAND AP. 4 CAM, ET. 2/4, DEC, CF1, 2 BAI, 80 MP, AN BLOC 1978, 66.500 EUR, ELLENNA1978@YAHOO.COM TEL: 0723427958

n Regie, 110mp în vilã, et. 1/2, 2 bãi, 2 balcoane, construcþie 2007, toate îmbunãtãþirile, negociabil, proprietar, Tel: 0766461838

n TIMPURI NOI, AP 3 CAMERE FINISAT 72MP LA CHEIE, ET 5 + 6 EXCLUS AGENÞII, SE ACCEPTÃ PRIMA CASÃ, 42.000 EUR, TEL: 0724588681

é Corbeanca, Vila,

detalii gasiti pe site-ul www. ariaresidences.ro, 108.000 EUR,

Decebal, vand n Dristor, apartament 4 camere, vedere mixta, stradal, etaj 1/4, Tel: 0762111993 n Ferentari 4 camere, cof 2, gaze, recent renovat, proprietar, 35.000 EUR, Tel: 0765516825 n Ghencea, apartament 4 camere, vedere fata-spate, scara curata, 72.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448 Iuliu Maniu, n Militari, particular, vand apt 4 cam confort 1, 2 bai, 2 balc, etj 6/8, 1980, foarte spatios 90 m, g, t, foarte aproape de gradinita, scoala, statie ratb, metrou, boxa, parcare ADP, 85.000 EUR, Tel: 0727546158 n Ramnicu Valcea Metrou Dristor, zona linistita. Apartament luminos, vedere sud-vest, fara imbunatatiri, intabulat, disponibil imediat, 78.000 EUR, Tel: 0733683445, nicu@apulum94.ro, n Titan, Steriadi Renovat recent: termopan, parchet, gresie, faianta, usa metalica, centrala, instalatii sanitare noi, cabina hidromasaj, izolat termic. Mobilat modern, utilat complet; Loc parcare, 79.000 EUR, nicu@apulum94.ro, Tel: 0733683445

n Unirii, Fantani, vedere spate, transformat in 3 camere, renovat complet, bucatarie mobilata si utilata, 195.000 EUR, laura@apulum94.ro, Tel: 0733683446 n Unirii, fantani, 100mp, 3 balcoane, amenajat, 2 grupuri sanitare, vedere dubla, 180.000 €, Tel: 0733683447, mariana@apulum94.ro, n Unirii, fantani, Vedere dubla superba, finisat gresie, faianta, parchet, termopan, usa metalica, terasa 120mp, mobilat, utilat, 165.000 EUR, elisabeta@apulum94.ro, Tel: 0733683448

Bucureºti sau apropiere, particular cumpãr casã (construcþie dupã 2000) sau teren, direct de la proprietari, Tel: 0722797759

n Unirii

Budapesta predau spatoi comercial 33 mp contract de la stat, f. urgent, 5000E discutabil, Tel: 0764820541

n Kiseleff inchiriez 4 camere parter+ 2 demisol, 2 grupuri sanitare, pretabil firma, birouri, Tel: 0769974711 vilã n Popeºti-Leordeni P+E+M, 480 mp construiti, la Noi, curte, cheie, pentru gradinita sau n Bucureºtii camera separata, mobilata, sediu firma, 1500E/ luna, toate utilitatile, familie tanara, Tel: 0767440204 500 EUR, Tel: 0213105665, 0767736391 Prahova, Sinaia, str. Mihail Noi, parc Kogalniceanu, la 3 minute n Bucureºtii Bazilescu, 5/10, termopan, de hotel Internaþional, parpensionara primeste o fata/ ticular, vila 4 camere, femeie nefumatoare. 350 Ron/chiria + 250 Ron/garantia, 120mp, complet utilat ºi mobilat, parchet, Tel: 0723713816, 0216442571 n Chisinau cu Basarabia, termopan, gresie, faianþã, Diham, inchiriez 2 din 3 centralã termicã, toate noi, camere, 6/8, complet utilat, recent renovat, curte 150 decomandat, 2 bai, bucatarie mp, vedere excepþionalã spatioasa, 140 eur/ camera, si spre munte, ideal pentru utilitati, avans o luna, locuit sau casã de vacanþã, forchange2@yahoo.com, Tel: Tel: 0733106680 0752847210

n Garaj, Drumul Taberei, Aleea Istru nr2, incalzire, apa calda/rece, curent electric, acte la zi, alee in fata garajului. In bloc reabilitat termic. Fara tevi de scurgere Taberei, bd in interior, 14.000 EUR, Tel: n Drumul Timisoara, Frigocom, p/10, 0726751359 decomandat, gfpt, color, Germania, locuinte ieftine. pensionara primeste 1-2fete, E c h i p a c u s e d i u l i n familie cu 1copil, nefumatoari, Germania, c unos c atori 400ron/chiria+ 250ron/garantia, limba germana, engleza, Tel: 0723713816, 0216442571 franceza, oferim servicii de n Gorjului, Militari, inchiriez o t r a d u c e r e , c o n s i l i e r e , camera pentru o studenta prezentare, in vederea nefumatoare, serioasa, Tel: 0733327357 cumpararii la preturi foarte n Mihai Bravu 2 camere in mici de locuinte si terenuri in vila, 24 mp, baie, bucatarie, Germania. Spre exemplu, mobilate, intretinerea inclusa in c as e de la 7000 euro, pret, 600 RON/luna, Tel: apartament 5000 euro etc. 0726105574, 0372933287 Persoanele interesate pot n Militari metrou Pãcii, staþia solicita i n f o r m a t i i de maºinã Apusului, camerã a m a n u n t i t e , e v e n t u a l pentru 2 fete nefumãtoare, 350 exemple de imobile cu ron / persoanã / lunã, Tel: fotografii, la urmatoarele 0733174755 a d r e s e d e E - m a i l : n Militari Moineºti, o camera iulia.nasab@ymail.com si in apartament 2 camere, fara f.caciula@yahoo.com sau proprietar, 500 Ron+utilitati, la t e l e f o n : 1+1 garanþie. Liber de la 0 0 4 9 1 7 4 3 5 9 2 2 5 1 , 01.05.2013, Tel: 0724225188 004915226723801

Cumparam garsoniera, apartament sau inchiriez in Bucuresti, conf. I, II, III, rog si ofer seriozitate, Tel: 0765119407

15 Aprilie 2013

é Ferentari casa 3 camere inchiriere pe termen lung, zona linistita, nemobilata, utilitati, disponibila imediat, pret negociabil in functie de perioada si avans, 3 2 0 EU R , george.neagoe@gmail. com, Tel: 0744440687

ªtirbei Vodã, Berzei nr. 70, închiriez casã P+M, 100mp, www.immobile.ro, Tel: 0721616161 Unirii apartamente sau birouri open space 60-500 mp, toate utilitãþile, ascensor, P+3E, parc are, Tel: 0733799694, 0722540438

n Dristor 2, metrou, 10/10, semidecomandata, 36mp, utilata, mobilata modern, gresie toata casa, f+um+ac, jacuzzi, 200Ex2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Militari Apusului, inchiriez garsoniera in vila, mobilata, intretinerea inclusa in pret, 180 EUR/luna, Tel: 0761613700 n Moºilor, particular inchiriez garsoniera vis a vis “Pizza Hut”, etaj 4/10, mobilata, confort 1 decomandata, balcon, 200 EUR/luna, Tel: 0723248612 n Rahova, Alexandriei, proprietar, inchiriez garsoniera mobilata, utilata, cu toate utilitatile incluse in pret, avantajos, Tel: 0734719415 n ªtirbei Vodã, Casa Radio, 1 camera, 1/8, dec, 42mp, mobilata si renovata lux, Tel: 0723619619, 0722744599


15 Aprilie 2013 n Titan Piata Minis, gradinita, Billa, 8/10, semidecomandat, g, f, p, um, mobilata modern, utilata, contorizata, libera din 30. IV; 850x2, Tel: 0723713816, 0216442571

City Mall, n Berceni, Giurgiului, conf. 1, decomandat, mobilat, igenizat, termopan, parchet, um, liber, plata 1 luna si garantie, 250 EUR, Tel: 0727107269 Strada n Brâncoveanu, Covasna, inchiriez apartament 2 camere, nemobilat, sector 4, 200 EUR, Tel: 0724343095, 0721239183 n Brâncoveanu, Nitu Vasile strada Izvorul Rece, Apartament 2 camere, etajul 1 din 4, confort 1 decomandat, mobilat si utilat complet, termopan, contorizat, curat liber 1 mai, se poate vedea, 240 EUR/luna, balescu.ionut@gmail.com, http://www.ionutbalescu.ro, Tel: 0724254024, 0756295650 Dacia, Polona, Eminescu, demisol, 45mp, decomandat, g, f, p, t, mobilat frumos, utilat, c urat. 1000ronx 2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Floreasca Stradal, Barbu Vacarescu, Zone Arena, bloc reabililat, spatios, parchet, gresie, faianta, termopane, mobilat complet, elegant, central termica, TV, renovat complet, ideal 1 persoana, cuplu, 380 EUR, Tel: 0788364188 n Gorjului, Moinesti, proprietar, inchiriez apartament decomandat 2 camere in zona metroului confort 2 (fara balcon), etaj 4/4, mobilat si utilat complet: 2 canapele extensibile de 3 persoane cu saltele Relaxa, TV, internet, AC, masina spalat, frigider, parchet, geamuri termopane, usa metalica, apometre si contor de gaz, 200 EUR/luna, eugenn73@yahoo.com, Tel: 0724516204 n Mihai Bravu, Dimitrov-Avrig, 2 camere, utilat ºi mobilat, ternopan, aer condiþionat, Tel: 0722694847 n Militari Apusului, apartament 2 camere decomandat, confort 1, 4/8, mobilat, utilat, negociabil, Tel: 0736706279 n Militari, Lujerului, etaj 2/10, decomandat, mobilat, utilat, 250 EUR, Tel: 0728005657, 0745055657

închirieri oferte 2-3-4-5 camere / spaþii comerciale / cereri / auto-moto / pagina 13 n Polonã Eminescu, demisol, decomandat, g, f, p, t, mobil; at, utilat, curat. 1000ronx2, Tel: 0723713816, 0216442571 n Primãverii, etajul doi din trei, 51 mp utili, complet renovat, mobila noua Germania, aer conditionat, usa metalica antiincendiu si antiefractie, aparatura electrocasnica noua, 950 EUR, g.enache62@yahoo.com, Tel: 0744633992 Nottara, 6/8, n Romanã, mobilat complet, a/c, usa metalica, 300 EUR, Tel: 0723619619, 0722744599 n Sãlãjan, sector 3 (Titan, Grigorescu, Piata Trapezului, Ozana) Complexul „Swiss Cottage”, proprietar închiriez ptr per. nedeterminata apart. 2 camere semi decomandat, parter/5, 70 mp, bloc nou, mobila moderna si electrocasnice noi, fara balcon. Blocul are centrala termica proprie, parcare inchisa si paza; se afla aproape de staþia metrou 1 Decembrie, 1.500 RON/luna, veronica.nemes@yahoo.com, Tel: 0728988930 metrou, Liviu n Titan Rebreanu, particular inchiriez fara comision apartament 2 camere, renovat, mobilat, utilat, etaj 1/4, urgent, 345 EUR/luna, Tel: 0744441406 n Titan, Campia Libertatii, confort I, proprietar, finisaje, zugravit nou, utilat functional, mobilat, avantajos, Tel: 0720079510

é Berceni Oltenitei, inchiriez apartament 3 camere in vila 2009, etaj 1, suprafata 140 mp, decomandat, nemobilat, neutilat. Prefer termen lung. 2 luni garantie. Pret discutabil, 400 EUR/luna, teo.paul@gmail.com, Tel: 0722308195, 0765750181, Fax: 40722308195 C ãlãr aºi, Frumuºani, inchiriez apartament 3 camere la curte, toate conditiile, 150 EUR/luna, Tel: 0760166116

n Drumul Taberei, 3 camere, 6/10, semimobilat, gresie, faianta, parchet, curat, loc Moºilor, Obor, parcare, usa metalica, Tel: 60mp, etaj 3, 2 0727442222, 0744224007 balcoane, termopan, n Mihai Bravu, inchiriez utilat, mobilat lux, apartament 3 camere, Tel: 0723836969 2 aer conditionat, n Militari, Cora Lujerului, Tel: 0766567481 inchiriez apartament 3 camere, n Obregia, apartament 2 utilat complet, etj 2 din 8, Tel: camere, parter, mobilat, Tel: 300 EUR/luna, 0723910782, 0761672675 0722509451

n Prelungirea Ghencea Latin Residence, Inchiriez ap. 3 camere, nou, complet mobilat si utilat. O luna garantie, 400 EUR, Tel: 0727129183 3 camere, n Tineretului, mobilat modern, termopan, A/C, Tel: 0723619619, 0722744599

n Crângaºi 4/8, mobilat, 2 gr. sanitare, maºinã spãlat, utilat+loc parcare, tramvai 11, 41, metrou, 1+1, 450 EUR, Tel: 0744569411 n Romanã Piata, 4 camere, parter, nemobilat, ideal firma, Tel: 0723619619, 0722744599

Unirii, închiriez apartament 5 camere, termopan, nemobilat, aer condiþionat, uºi stejar, renovatã recent, www.immobile.ro, Tel: 0721616161

n Giuleºti Cale, 127mp, 75mp interior, toate utilitãþile, meritã vãzut, 430 EUR, Tel: 0731156077 n Giuleºti, sector 1, productie alimentara 150mp activ si 120mp anexe (grup sanitar, vestiar, office) intrari separate, camera de frig, cuptor gaze, la curte, 850 EUR/luna, Tel: 0766558339

Pache Protopopescu, Plantelor Mântuleasa, demisol toate utilitãþile + 380 V, pretabil atelier, laborator, depozit, etc, 0723287531, 0213115243

n Dacia Logan ambition, 1.6 benzina, leasing octombrie 2004, inmatriculat 2008, aer, airbag, n Prahova, Sinaia, închiriez 100.000km, spaþiu comercial 56mp, Tel: 3.000 EUR, Tel: 0745980360 0723745824 Dacia Papuc diesel n Prelungirea Ghencea (colt cu Valea Larga) proprietar 1, 9, leasing inchiriez depozit materiale noiembrie 2003, constructii stradal deschidere 40m. Utilitati (apa, canalizare, inmatriculat 2008, curent electric). Negociabil, 4x4, 60.000km, 1 EUR/mp, Tel: 0721393038 2.500 EUR, Tel: n Sector 3 cedez spatiu piata, Tel: 0766303233 0745980360 n Zeþarilor inchiriez spatiu comercial 28mp in statia de n Range Rover Evoque tramvai, 10E/mp cu TVA, Tel: 2012. SC Cameleon 0729345841

n Militari, Gorjului, 1 camerã din 3, mobilatã modern, internet, aer condiþionat, condiþii deosebite, cheltuielile incluse in preþul chiriei, 700 RON, Tel: 0740161480 n Vino de Paste la Sinaia. 2 n 13 Septembrie (Marriott) camere in vila 60E/noapte, spatiu comercial de inchiriat, garsoniera in vila 50E/noapte, 100 mp, vitrina de 7m, Tel: 0213358801 imbunatatit, 1.200 EUR/luna, Voluntari - Oferim locuinta la crstnioan@yahoo.com, Tel: c urte c ontra ajutor 0728045888, 0730021421 gospodaresc. Preferam Baba Novac particular, pens ionari, vis-a-vis Parc IOR, bloc Belcmunteanu20025@yahoo vedere, 35mp, parter de vila, .com, Tel: 0213100757, vitrina 6m, loc parcare, 0728054073 alarma, langa strada 15m, se preteaz a pt c abinet stomatologic, birou, vinarie etc, merita vazut, 400 EUR/luna, Tel: 0744829712 n Bragadiru inchiriez hale industriale noi de 750mp. 550mp. 450mp. 400mp. 300mp. toate utilitatile acces tir curte pazita 2E/mp sau 1, 8E/mp, Tel: 0722243546 C r ângaºi. IPROMET Imobili SA, oferã spaþii birouri în bd. Constructorilor nr. 20A, preþuri atractive, locuri parcare, suprafeþe între 30-644mp, Tel: 0746086679 n Filaret, societate comerciala ofera spre inchiriere spatii birouri, depozitare, ateliere. 0213359160, Tel: 0722630193, 0722529957

Caut vila nemobilatã, decomandata, (semi) central, acces RATB, prefer metrou, living spatios. Su 200mp. Singur curte si vila, Tel: 0725388130, 0722605980 n Doresc sã închiriez apartament 2 camere zona Militari (exclus Roºu), urgent, nemobilat, ofer maxim 200 Euro, Tel: 0318062585, 0760957924

Invest SRL, pune la vanzare prin licitatie, Range Rover Evoque, an 2012, rulaj 20.000km, 1999cmc, automata, gri, in 15.04.2013, ora10:00, la sediul din Stefanestii de jos, jud. Ilfov, 43.400 EUR, cameleoninvest@ yahoo.com, Tel: 0213515003

n Volkswagen Jetta 1.6 benzina, 2008, 102 CP, euro 4, proiectoare ceata, dublu climatronic, geamuri electrice, oglinzi electrice, computer bord, priza 220V, ASR, ABS. Carte service completa cu revizii efectuate la timp doar la service autorizat Volkswagen (reprezentanta VW). Primul proprietar, 7.500 EUR, bogdanmanea@ymail.com, Tel: 0767358451 n Volkswagen Polo 1.4 motorina, 2008, 23000 km, tinuta in garaj, cauciucuri iarna- vara, Tel: 0760166116

Cumparam orice auto, orice stare, inmatriculate sau neinmatriculate si volan dreapta, plata, actele pe loc, Tel: 0765119407

é Cumpar ataº Stoye 1 sau 2 (atas cu varful ascutit) sau atas Steib. Platesc in functie de stare intre 500 - 1500 euro. Cumpar si impreuna cu motocicleta pentru suma aditionala, 1.500 EUR, tudor.ghigheanu @gmail.com, Tel: 0722409930

é Logan, Supernova, Dacia, Cielo, Matiz Tico, Citroen, Chevrolet, Renault, Opel, Skoda, Solenza, Peugeot, autoturisme 4x4, 1994-2011. Si cu mici defecte, Tel: 0212551102, 0721309765


pagina 14 / electro / matrimoniale femei / bãrbaþi / prietenie-mariaj

n Antene Satelit instalare si reglaj orice tip antena satelit fixa sau mobila, Digi, Dolce, Focus, programe romanesti reglam si instalam. Cele mai mici preturi Garantat. Intretineri si reparatii statii cablu si antene la preturi accesibile. Noi te ajutam sa ai televiziune oriunde, simplu si rapid! oferim echipamentele necesare si montajul lor pentru receptia de programe romanesti. Asistenta tehnica pentru produsele instalate valabil si pentru: firme - sali jocuri - sali internet Bonusul cel mare 20m cablu tv, 60 RON, floris.antenesatelit@yahoo.com, Tel: 0761638945, 0729375495 n BlackBerry Z -10 nou made in Mexic; sunt in Bucuresti, 2.000 RON, Tel: 0751112583 n Laptop Toshiba Sattelite Vand Laptop Toshiba in buna stare, 150 EUR, neacsu.m78@gmail.com, Tel: 0723305157 n Osciloscop Tesla, boxe audio, Tv color cu tub, monitor tub 19, diverse componente radio tv, Tel: 0743408458

é BRUNETA ATRAGATOARE, ATENTA LA DORINTELE PARTENERULUI OFER CLIPE DE RASFAT, INTIMITATE, DISCRETIE, SEX ORAL, NORMAL, ANAL, 69, MASAJ EROTIC, FANTEZII, SEX INTRE SANI, DOMINARE SOFT ACTIVA, IGIENA, TE ASTEPT POZE NOI, 150 RON/ORA, 0728662069

é Calculatoare laptopuri, monitoare, imprimante noi, second - hand, garantie, service. Vand, angeloangeloo@ yahoo.com, www.e-strong.ro, Tel: 0722213283, 0765476882 n Pompa inox zugravit si stropit pomi, frigider Arctic 50 L, calculator PC-P4, Tel: 0217813313, 0722931651

15 Aprilie 2013

é Caut Amanta Manager 35, titrat, prezentabil, caut Amanta in Bucuresti. Ofer tandrete, protectie si Sprijin Financiar 400 E/luna. R og poze pe e-mail, 400 EUR/luna, xmihaix@gmail.com

é Satisfactie totala. Te-ai saturat de poze false, de graba? Atunci eu sunt ceea ce cauti, Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0760388343 é Dornice de a te intalni si a iti oferi momente unice, 80 RON/ora, masaj.jovial@yahoo.ro, http://www.masajeroticsalon.ro, Tel: 0763581129

é Reala 100%, lucrez absolut singura pe cont propriu, Suna-ma. Sex Total, 150 RON/ora, Tel: 0731152484

n Achiziþii, cumpãrãm Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tabletã; Camerã video; Aparat foto; Calculator; Linie muzicala; GPS; Iphon; GSM; Boxe; Diverse, 0785699822

é Te invitam alaturi

é Lux si rafinament, sexy si obraznice te asteapta alaturi de ele in castelul lor de gheata, 80 RON/ora, masaje87@yahoo.ro, www.masaj-erotic-elegant.ro, Tel: 0764343709

de cele mai sexy si frumoase fete, 80 RON/ora, rubin.masaj@ yahoo.ro Tel: 0765505383

é Blonda senzuala. Draguta si rafinata alaturi de care poti petrece clipe de neuitat, sigur vei reveni, 150 RON/ora, Tel: 0727507646

é Vrei sa fii Fotomodel? Esti draguta si ai corp frumos? N u ezita! Fotograf caut Model Feminin pentru fotografie NUD. Ofer 200 Ron/sedinta (3h). Confidentialitate! Trimite e-mail cu poze relevante si contact - raspuns garantat! 200 RON, fotoartmania@gmail.com

n Cetãþean german doresc cunoºtiinþã domniºoarã medic care doreºte relaþie de prietenie ºi sã se specializeze în Germania, Tel: 0721414178 n Domn 52 ani fara vicii caut doamna serioasa, apropiata de varsta, pentru o relatie serioasa, Eventual casatorie, Tel: 0769372033

é Pensionar,

é Oral Neprotejat Daca doresti sa cunosti o dama cu o adevarata experienta in arta Sexului Total. Suna-ma, 150 RON/ora, Tel: 0760388649

é Ador sexul total. La mine ai parte de mult respect, é Scolarita frumoasa rasfat, discretie si nu te garantez servicii totale fara grabesc. Si nu sunt doar graba! Titan, 80Lei, Tel: vorbe. Anal, normal, oral, 150 RON/ora, Tel: 0736857814 0726598024

serios, manierat, 1.68m, 75ani, doresc sa cunosc o doamna serioasa, frumoasa, 1.60m, 70ani, care doreste sa alunge singuratatea pentru totdeauna, Tel: 0730723780


15 Aprilie 2013

é Ofer spre adoptie

catel Labrador de 3 ani, negru, bine-crescut si educat, unui iubitor de animale, radu_futsa l@yahoo.com, Tel: 0728203005 n Vând pui ciobãnesc german cu pedigree, la preþ rezonabil, Tel: 0766323402

n Declar pierdut certificat constatator al SC Tonic Protrade SRL cu sediul in Bucuresti, sector 4, str. Visana nr. 7, bl. 36, sc.B, et. 2, ap. 52 inmatriculata sub nr.J40/9294/2002, CUI 14893762, privitor la punctul de lucru al societatii situat in incinta Complexului Hotelier “Confort-Rin” din localitatea Otopeni, oras Otopeni, Calea Bucurestilor nr. 255A, jud. Ilfov. Il declar nul, n Pierdut abonament metrou pe numele Nasseri Ganjehei Marta. Il declar nul, n Pierdut stampila eliberata de CECCAR pe numele Neagu Laura Monica. O declar nula, n Pierdut legitimatie RATB 10076 si abonament metrou 4771151025385 pe numele Stanciu Victor-George. Le declar nule,

animale / pierderi / citaþii-licitaþii / afaceri / meditaþii-cursuri / construcþii-amenajãri / pagina 15

n La data de 25 aprilie 2013, ora 10, sunt invitati la BNP Jipa Florentina Mihaela din bd Alex Obregia nr 8, bl od2, sc2, ap 46, sect 4, mostenitorii defunctei Cocoana (Dumitru) Maria, decedata la data de 04 mai 1977 cu ultimul domiciliu in Bucuresti, sos Pantelimon nr 225, sect 2, pentru dezbaterea succesiunii. In caz de neprezentare, mostenirea se declara vacanta, Lichidatorul judiciar numit in dosarul 13777/86/2012 – al Tribunalului Suc eav a, debitoare SC Casfor SRL, cu sediul in sat Vicovu de Jos, comuna Vicovu de Jos nr. 653, jud. Suc eav a; inmatriculata la reg. com. sub numarul J33/1649/2007, cod unic de inregis trare 22668184, notific a debitoarei, as oc iatilor, c r editorilor, onrc , orc Suc eav a propunerea formulata, in sentinta civila din 02.04.2013, de intrare in procedura falimentului, pronuntata de judecator sindic, desemnandu-se ca lichidator judiciar Best Insolvency SPRL,

A c h i z iþii, c umpãr ãm Garantat: Tv-LCD; Laptop; Tabletã; Camerã video; Aparat foto; Calculator; Linie muzicala; GPS; Iphon; GSM; B ox e; D iv er s e, Tel: 0785699822

é Anticariat cumparam carti orice domeniu, deplasare gratuita, plata pe loc. 0731407474, www.targulcartii.ro, Tel: 0740088443, 0213159704

n Coltare living absolut noi 1100Ron, tablouri reproduceri Pallady, Grigorescu, Tonitza 100E, victor_serafim@yahoo.com, Tel: 0724545894, 0722439761 n Loc de veci la Cimitirul Bellu (6 locuri) in apropierea Monumentului Bulgar, 25.000 EUR, Tel: 0745121478 n Loc de veci cu bordura si cruce, Cimitirul Ghencea II, Tel: 0722365747, 0764475925

é Vand salupa Glastron (6 pers) + motor Johnson 70cp, utilata complet; vand si separat, Tel: 0723287531, 0213115243 n Vand instalatie foraj puturi de apa MC-1200 an fabricatie1986, montata pe Autospeciala Tatra an fabricatie1989, 41.000 RON, Tel: 0722687784

é Cursuri

acreditate naþional, recunoscute in Uniunea Europeanã, pentru bone sau îngrijire bãtrâni, începeþi cariera nouã, 0213233966

n START 2013. PROIECTE PROGRAMUL START 2013, 500 EUR, NEACSU.M78@GMAIL.COM, TEL: 0723305157

é Cumpar decizii n AVPS Vulturul, prin Consiliul Director, aduce la cunostinta membrilor sai, in conformitate cu prevederile statutare, convocarea Adunarii Generale a Asociatiei pentru data de 27.04.2013, ora 10:00, la restaurantul Cernica din Sos. Cernica, Jud. Ilfov. Ordinea de zi de afla afisata la sediul Asociatiei,

ANRP (Fondul Proprietatea), Hotarari Prefectura, Legea 290 (Basarabia) Legea 9 (Bulgaria), Tel: 0743589934, 0728358786

n Cedez salon infrumusetare, 90 mp, chirie 500 eur zona Piata Progresul, 2 scaune frizerie, 2 scaune coafor, sala mani-pedi, sala cosmetica, sala masaj, 8.900 EUR, nanny_1781@yahoo.com, Tel: 0731784500 n Consultanta comert exterior si intermediere afaceri China-Romania, neacsu.m78@gmail.com, http://www.komexim.com, Tel: 0723305157, Fax: 0246215953 Vand SRL fara datorii, profil productie reactivi, dotare instalatii (purificare, rectificare) numai din sticla Quickfit si Pyrex, Tel: 0213367389, 0722626588

é Vrajitoarea Francisca, singura in Romania care lucreaza cu magie neagra, nimeni cu nici o putere nu poate desface ce fac eu, rezolv orice problema, Tel: 0769340236, 0741685643

jgheaburi, n Acoperisuri, lindab, tabla zincata, dulgherie, mici reparatii, reducere 25%, Tel: 0724716882, 0753709391 n Amenajari interioare-exterioare (zugraveli, rigips, placari ceramice), instalatii sanitare, termice, electrice, termosistem, Tel: 0755188173, 0744304845

n Vand/cesionez firma infiintata in 2000, cu sediul in Bucuresti, platitoare de TVA, multiple activitati din codul CAEN, declaratiile depuse la zi, actele in regula, jawagroup1@gmail.com, Tel: 0746269396

é Matematica, Profesor, oric e z ona, pregatire supereficienta, rezultate rapide garantat, asimilare usoara, individual, comod, eficient, profesor, Tel: 0754916860

éA m e n a j a r i apartamente la cheie: gleturi, faianta/gresie, rigips, tapet, glafuri, vinarom, parchet, instalatii, etc, Tel: 0767417284, 0744316918 n Amenajez (gresie, faianta, zugravit, parchet): garsoniera 3.000, 2 camere 4.000, 3 camere 5.000. Seriozitate, profesionalism, Tel: 0213454129, 0726215249 n Echipa serioasa executa la preturi de criza: gresie, faianta, rigips, polistiren, parchet laminat, zidarii, tencuieli, sape, instalatii electrice si sanitare, Tel: 0740950458, 0733624797 n Echipa de parchetari, montam, raschetam, lacuim, orice tip de parchet. Detinem scule profesionale cu aspiratie. Preturi minime! Tel: 0766075265, 0766075266


15 Aprilie 2013

n Jurist infiintãm modificãm, cesionãm, suspendãm, recodificãm, gãzduim sedii sociale, deschidem, inchidem puncte de lucru pentru societãti comerciale PFA, IF, ONG-uri din Bucuresti si Ilfov, reprezentãri in relatia cu Registrul Comertului, Tel: 0768310191

n Particular, constructii case, vile, zidarii, tencuieli, ºape, zugrãveli, instalaþii, termo izolaþie, garduri, Tel: 0767782653, 0733151433 interioare. n Renovari Particular, execut lucrari de renovare interioara la preturi foarte accesibile, Tel: 0785790002 n Tapiter cu experienta, lucrez tapiterie clasica, moderna, la preferintele clientului, Tel: 0728986403

é Vand tigla

ceramica tip Pitesti, Tel: 0723287531, 0213115243

n Firma contabilitate, va oferim servicii complete contabilitate, expertize contabile, inspector resurse umane. 0728876109, Tel: 0728876110, 0318803400 statistica n Raportare INTRASTAT, office@komexim.com, http://www.komexim.com, Tel: 0723305157, Fax: 0246215953

é Tarife contabile speciale si servicii complete de contabilitate si salariz are, Conta Radulescu SRL, Piata Alba Iulia nr. 7, Tel: 0213209090

é Universal Service Solution Srl, firma de instalatii autorizata, livreaza, monteaza si intretine centrale termice de orice putere si echipamente de climatizare. 0753117886, office@usscompany.ro, http://www.usscompany.ro, Tel: 0213351040, 0753061375, Fax: 0213351045

Echipa profesionala, execut lucrari de la centura pana la ac operis , amenajari interioare ex terioare, apartamente, case, hale, canale, cavouri, la preturi de criza. Costi 0768311717

é Contabilitate completa pentru firme mici si mijlocii din Bucuresti si Ilfov, in relatii cu registrul comertului, administratii si ITM, bilanturi, declaratii salariale si fiscale, semnatura electronica, seriozitate, catalinacontabilitate@ yahoo.com, Tel: 0765722250, 0754817157

comenzi de n Vand taxi Dacia Logan n Primim 2008, cu licenta Ilfov, cozonaci naturali fara zahar si 5.500 EUR, Tel: 0768478120 pentru Pasca, 0731053617

n Doresc colaboratori pentru service auto: vopsitori, tinichigiu, mecanic, conditii avantajoase, Tel: 0723406070

é Transport marfa, materiale de constructii, mobila, etc la preturi de n CONTABILITATE, cu Iveco 3.5t. EVIDENTA CONTABILA criza COMPLECTA, 50 EUR, Disponibil de Luni-Duminica, in Bucuresti si oriunde in OFFICE@KOMEXIM.COM, TEL: 0723305157, FAX: tara, florinchitzu@yahoo.com, Tel: 0766698253, 0723649530 0246215953

n Executãm fotografii si filmare pentru diverse evenimente: nunþi, botezuri, petreceri, întruniri, ºedinte, zile de naºtere, simpozioane, comemorãri, interviuri, trasee montane si excursii, etc. Experientã in domeniu de peste 20 ani. Seriozitate garantatã. Echipament de ultimã generaþie. Garanþia calitãþii si a seriozitãþii serviciilor, se face printr-un contract. Raport calitate/ preþ bun. Pentru detalii si programari, contactaþi-ne (Messenger ID: zexeradu), 100 RON, zexeradu@yahoo.com, www.aeagency.ro/ro/ColaborariDetalii/22/55/Radu-Tardel, Tel: 0721919170

é Reparatii Flaut / Piculina. Repar, restaurez, reconditionez profesional; ofer consiliere vanzari/cumparari. Consumabile. Garantie. 0722585689

é Rochii de mireasa, nunta, nunti - Nunta Online - fotograf, coafuri mirese. Nunta Online in Moldova. Fotografi si fotografii, totul pentru nunta, nuntaonline.md@gmail.com, http://www.nuntaonline.md

AnuntAZ 15 aprilie 2013  

anunt de la a la z, anuntaz, anunturi, anunturi foto, anunturi telefon, anunturia online, imobiliare, inchiriere, inchirieri, locuri munca,...