Antropress

Oslo, NO

Antropress er sosialantropologistudentene ved Universitetet i Oslo sitt tidsskrift. Tidsskriftet ble opprettet i 1973, og har siden den tid blitt utgitt i papirutgave 1-2 ganger i semesteret. Innholdet er bredt i både sjanger og tematikk, fra intervju til filmanmeldelser, via teoretiske analyser og egne felterfaringer. Tidsskriftet og dets innhold produseres i hovedsak av bachelor- og masterstudenter ved Sosialantropologisk Institutt ved UiO, med sporadiske bidrag fra ivrige sjeler ved andre institutt og institusjoner.

http://www.antropress.net/