Page 1

5 i q y4 1 5y i q 1 4


2

Verktøykassen

VISJON Verktøykassen er en samlebetegnelsen for en gruppe på åtte ivrige og aspirerende studenter. Vi er alle ganske forskjellige mennesker med forskjellige bakgrunner, men alle vet at en verktøykasse bestående av åtte hammere ikke er en god verktøykasse når du skal bygge noe. Vi tror at vår verktøykasse består av de riktige verktøyene for å bygge NHHS inn i 2013 og Nybygget, og det er mange ting vi ønsker å ta tak i neste år, både stort og smått. En fullstendig oversikt over våre byggesaker kan du lese i resten av blekken mens du samtidig blir bedre kjent med oss i Verktøykassen. Vi har også samlet enkelte saker i noen røde tråder som du kan lese mer om på denne siden. Internasjonalisering Dette har vært et satsningsområde for NHH de siste par årene, og NHHS burde ikke stå tilbake. I blant ser studentene ting på en annen måte enn høyblokken, og da er det Verktøykassens jobb å fremme disse sakene. Gjennom et samarbeid med de andre nordiske skolene skal vi lære av våre studentkolleger, mens et bedre tilbud av sommerskoler skal styrke vår internasjonale kompetanse. Inkludering Det er viktig å trives som student og vi vil jobbe for at studentforeningen blir et hyggelig sted, samt en skole for personlig og profesjonell utvikling. Vi har allerede i dag mange fantastiske arrangementer i NHHS, men spesielt de nye masterstudentene som begynner i januar har manglet noe. Samtidig vet vi at det er mye som fungerer veldig bra i NHHS og derfor vil Verktøykassen bygge ut åpen dør-kulturen på KS sitt kontor. Reformering NHHS blir for hvert år som går en større og mer kompleks organisasjon. For at studentforeningen skal fungere når den er i konstant endring er det nødvendig med helhetlig tenkning. Når vi flytter inn i Nybygget er det nye kontorer som er tiltenkt studentforeningen, da er det viktig å sette i gang en åpen og rettferdig prosess for tildeling av nye rom samtidig som vi evaluerer den eksisterende kontorløsningen. Nyvinninger i NHHS som Bergen Challenge er hjertelig velkomne, og for at nye prosjekter fortsatt skal være bærekraftige er det viktig at NHHS er bevisst de knappe ressursene i studentforeningen Vi står på stand hele torsdag og fredag hvis du lurer på noen av byggesakene våre, eller kanskje du har et forslag selv? Vi i Verktøykassen byr uansett på blant annet kaker, frukt og rundstykker om du vil slå av en prat. Så gjenstår det bare å ønske deg et godt valg!

5y i q 1 4


Verktøykassen

3

LEDER Verktøy: 4. kull, 22 år, Stavanger • • • • • •

Representant Representantskapet Høst 2012 Leder Profileringsutvalget Vår 2012 Ressursgruppen lovreform 2012 Transport UKEN12 Nestleder/økonomiansvarlig Profileringsutvalget Høst 2011 Vertskap UKEN10

Gjennom min tid i RS og PU har jeg opparbeidet meg solid oversikt og innsyn i studentforeningen. Jeg kjenner at jo dypere jeg går inn i NHHS jo mer engasjert blir jeg! Det siste året har jeg samarbeidet mye med sittende KS og jeg innser at hvis jeg blir valgt så er dette den definitivt største og mest spennende utfordringen jeg har noensinne stått overfor. Men når jeg ser rundt på menneskene i Verktøykassen så kan jeg ikke la være å bli oppglødd, og jeg føler meg klar til å lede oss inn i nybygget! Jeg vil bygge: Utvidet kontortid for org sek. I dag er org.sek kun åpen fra 10:00-14:00, noe jeg mener ikke samsvarer med aktivitetsnivået i NHHS. Jeg vil jobbe for å gi org.sek en 100% stilling noe som fører til at kontoret blir mer tilgjengelig for både de som skal stemple plakater og finne igjen sitt burgunderrøde acne-skjerf Andre byggesaker - Jobbe mot bedre oppfølgning og oversikt av interessegrupper - Fremme internasjonalisering mot høyblokka - Ha overskudd til å motivere resten av gruppen og ta på meg uforutsette oppgaver

5y i q 1 4


4

Verktøykassen

FAGPOL Verktøy: 2. kull, 20 år, Nesodden • • • • •

Informasjonsansvarlig Fagutvalget 2012 Gruppeleder Redaksjon Bergen Challenge 2012 Arrangement NHH Aid 2012 Reklamesalg UKEN 2012 Kullrepresentant Bachelorfagutvalget høsten 2011

Jeg har drevet med fagpolitikk omtrent siden min første dag på skolen, og det er noe som passer meg perfekt! Etter runder som både kullrepresentant og styremedlem i Fagutvalget er jeg mer sulten enn noensinne, og ønsker å se det hele i et større perspektiv, denne gangen som Fagpolitisk ansvarlig Da kan jeg videreføre de flotte prosessene fra mine forgjengere, og samtidig bygge noe helt nytt. Jeg vil bygge: Et bedre sommerskoletilbud. I dag er det kun én skole i utlandet vi kan reise til og ta sommerkurs med godkjente studiepoeng. Et bedre tilbud vil styrke vår internasjonale erfaring, og samtidig kunne redusere kontepresset her på NHH. Andre byggesaker: - Evaluere hele Fagutvalget sin instruks med utgangspunkt i de erfaringer som er gjort det første året. - Forbedre samarbeidet med SPU, MEBA og studentrepresentantene i NHH-styret. - Få podcastene ut på Youtube.

5y i q 1 4


Verktøykassen

5

ØKO Verktøy:

2. kull, 20 år, Stavanger • • •

Øko/Nestleder K7 Minutter 2012 Mellomleder AV Symposiet 2013 UKEN-Video UKEN 2012

Som Økonomiansvarlig i K7 Minutter har jeg fått en liten innsikt i det store havet av økonomiske aktiviteter som rører seg i NHHS, og jeg gleder meg derfor til å ta fatt på de mange oppgavene som ligger foran meg. Med gode verktøy som motivasjon og stå-på-vilje, samt en forkjærlighet for tall og organisering skal jeg klare å ta økonomien til NHHS til nye høyder. Jeg vil bygge: Økonomi i skyene! Med å ha digitalisere deler av økonomisystemet vårt, vil vi ha mulighet til å spare inn tid og det kan gjøre mye arbeid enklere. Jeg vil sammen med Regnskapsgruppen og de andre økonomianvarlige i studentforeningen vurdere muligheten for, og nytten av, å gjøre deler av økonomiarbeidet digitalt. Andre byggesaker - Fortsette den gode oppfølgingen av de økonomisanvarlige og Regnskapsgruppen. - Sammen med Ekstern utarbeide en ekstern støttepakke, som er et dokument for UU og IG over alle steder man kan søke om støtte og hva som kreves. - Ha fokus på den daglige driften og sørge for kontinuitet i økonomistyringen av NHHS.

5y i q 1 4


6

Verktøykassen

INFO Verktøy:

3. kull, 22 år, Oslo • • • • •

Redaktør Profileringsutvalget 2012 Nestleder Pikekoret Sangria 2011/ 2012 Dekoransvarlig 17.mai-komiteen 2011 Kostymegruppen UKEN12 Dekorgruppen NHH-Symposiet 2011

Da jeg bestemte meg for å begynne på NHH hadde jeg bare en vag oppfattelse av hva NHHS var. Etter flere uker med venting, kom det en konvolutt på døren bestående av flere brosjyrer med informasjon om både skolen og studentforeningen. Jeg var solgt allerede etter den første brosjyren, og siden da har NHHS solgt seg stadig dypere inn i hjerteroten. Nå har jeg lyst til å spre den følelsen av tilhørighet og glede som NHHS har gitt meg; til både kommende og eksisterende studenter ved NHH. Jeg vil bygge: En ressursgruppe som skal jobbe mot en langsiktig løsning på kapasitetsproblemene i NHHS. Det er et problem at disse underutvalgene blir presset for ressurser under store arrangementer på skolen, og det er vanskelig for dem å balansere arbeid i prosjektorganisasjonene med arbeidet som kreves innad i underutvalgene. Jeg vil ta en aktiv del i dialogen mellom disse gruppene og søke en løsning som er til det beste for alle. Andre byggesaker: - Jeg vil evaluere informasjonsflyten i NHHS, og foreslå mer effektive og mindre miljøbelastende tiltak - Videreformidle NHHS sin tospråklige profil - Bygge en økt bevissthet rundt merkevaren NHHS

5y i q 1 4


Verktøykassen

7

INTERN Verktøy:

3. kull, 23 år, Oslo • • • • • • • •

Hallansvarlig NHHI-styret Ass. Showansvarlig Jubileumskomitéen Idégruppen UKEN12 Samarbeidskontakt NHH-Symposiet 2013 Økonomiansvarlig Korhelg UKEN12 Leder Korhelg UKEN14 NHHI Parkettgutta Svæveru´

Som student på Norges Handelshøyskole får en oppleve hvor mye NHHS ønsker å skape for hverandre. Ikke før inntrykkene fra forrige arrangement har sunket inn står et nytt et for tur. Som Internansvarlig er det min oppgave å sørge for at terskelen for å arrangere noe på skolen blir så lav som overhodet mulig. Alle som henvender seg til meg med ønske om å arrangere julebord, forbrødring, internfest, jubileum, konsert, Stand-up, Olsok eller Hanukka blir møtt av en løsningsorientert person som ønsker å tilrettelegge for det felles beste for studentforeningen! Jeg vil bygge: En mer optimalisert romfordeling. Vi får seks nye rom i Nybygget, og disse må fordeles ut på en god og rettferdig måte. Dette er også en god mulighet til å undersøke også hvordan den nåværende romfordelingen fungerer. Andre byggesaker: - Installere nøkkelkortsentral inn til Fløien og Kontorlandskapet. - Lage et standardisert søknadsskjema for arrangementer. - Lage en film som skal informere studentene om hvordan skjengereglene fungerer.

5y i q 1 4


8

Verktøykassen

MARKED Verktøy: 2.kull. 20 år, Oslo • • • • • •

Leder Karrieredagsstyret 2012 Prosjektansvarlig Næringslivsutvalget 2012 Bedriftsevent UKEN12 Bookingansvarlig Karrieredagen Vest 2012 ASAP 2012 UKEkoret Optimum

Helt siden jeg begynte på NHH har jeg fått engasjere meg i markedsarbeidet i studentforeningen. Aller først gjennom bedriftspresentasjoner og mindre karrieredager i Næringslivsutvalget, og senere gjennom Markedsseksjonen i UKEN12 samt organisering av Karrieredagen 2012. Dette har gitt meg et overblikk av de ulike typene markedsarbeid som finnes i studentforeningen i tillegg til at jeg har fått lære hvor mange spennende bedrifter som finnes der ute! Jeg ønsker å bruke disse erfaringene til å jobbe for hele studentforeningens beste. Jeg vil bygge: Videre på spekteret av samarbeidsavtaler i studentforeningen. I NHHS er det en del aktiviteter som går igjen slik som opptrykk av gensere og profileringsmateriale. Hvert år bruker vi mye tid på å undersøke hvilke bedrifter som har de beste prisene. Som markedsansvarlig ønsker jeg å unngå dobbeltarbeid ved å profilere de billigste og beste leverandørene mot at disse gir noe tilbake til NHHS. Andre byggesaker: - Se på muligheten for å opprette et nytt segment av samarbeidsavtaler - Ha klare retningslinjer for samarbeidsavtaler hos underutvalg og interessegrupper - Videreføre et godt samarbeid i markeds-relaterte grupper i NHHS gjennom markedsmøter og kurs.

5y i q 1 4


Verktøykassen

9

EKSTERN Verktøy: 3 kull, 22 år, Stavanger • • • • • • • •

Internasjonalt Ansvarlig Studentpolitisk Utvalg KKU Bargruppen Sosiale Medier UKEN 2012 Kommunikasjonsansvarlig NHHS Energi Studentrapport Symposiet 2011 Programansvarlig 17. mai-komiteen 2011 Nestleder Høyres Studentforbund NHH Medlem av All-Idrett

Jeg har lenge vært interessert i politikk og det som har skjedd rundt meg. Det har hovedsakelig dreid seg om internasjonal politikk, men etter at jeg begynte på NHH har jeg fått mer interesse for det studentpolitiske. Det er likevel en ting jeg ikke kan fordra: Folk som diskuterer politikk på fylla! Derfor ønsker jeg og fortsatt jobbe med studentpolitikk i NHHS i alle etasjer over Kjelleren. Jeg vil bygge: Et sterkere nordisk samarbeid. Vi har søsterskoler i de andre nordiske landene som har lik posisjon som NHH i sitt hjemland. De møter ofte på samme utfordringer som oss, derfor mener jeg at det finnes et stort ubenyttet potensiale i å samarbeide tettere med handelshøyskolene i Stockholm, København og Helsinki. Andre byggesaker: - Jobbe for et større politisk miljø på skolen - Gi NHHS større muligheter til å påvirke SPUs politikk - Gjøre NHHS til en konstruktiv bidragsyter i NSO og SiB - Styrke merkevaren til Økonomiformidlingen

5y i q 1 4


10

Verktøykassen

PROSJEKT Verktøy: 3 kull, 23 år, Asker • • • • • • • • • •

Gruppeleder UKE-buss UKEN 12 Bookingansvarlig Hytteutvalget 2012 Gruppeleder Uteliv Bergen Challenge 2011 Leder Ballkomiteen 2011 Arrangementsgruppen NHH Aid 2011 Markedskontakt Markedsgruppen Loungegruppen Symposiet 2011 Økonomiansvarlig/Nestleder Aksjonsstyret 2010 Styret ASAP 2012 NHHI Oktagon

Min mor sa en gang til meg at hun var så imponert over de lange dagene jeg tilbringer på skolen. Hadde hun bare visst at tiden gikk til planlegging, koordinering og serviettbretting! For det er NHHS og de mange prosjektene jeg mener det er verdt å sitte lenge på skolen for. Jeg elsker å arrangere og skape noe nytt, samtidig som jeg lærer og utvikler meg. Derfor er smilet mitt og jeg klare for nye utfordringer og gleder som Prosjektansvarlig. Jeg vil bygge: En fadderuke for masterstudenter som starter på NHH nå i januar. Samholdet i NHHS er unikt, og noe alle nye studenter fortjener å oppleve. Jeg vil jobbe for at vårens nye masterstudenter, som i dag ikke har noen form for fadderordning, får en like god velkomst som jeg selv fikk da jeg begynte her. Andre byggesaker: - Best mulig kommunikasjon og samarbeid mellom de tre store prosjektorganisasjonene - Videreføre arbeidet med å få informasjon om de ulike komiteene og deres medlemmer ut på den nye nettsiden - Gjennomgå FKU og se på mulighetene for å styrke oppfølgingen av fadderbarna videre inn i rekrutteringsuken

5y i q 1 4


Verktøykassen

11

En stor takk til: Alexander Breyholtz, Arne Benjamin Schüren Stafsnes, Ivar Aase, Erik Stubsjøen, Kai Erspamer, Hilde Sæberg, Edvin Ørbog, Mia Vesje, Ayush Kumra (og alle andre som hjalp oss på veien), og våre samarbeidspartnere.

5y i q 1 4


12

Verktøykassen

BAKSIDEN “På min første arbeidsdag skal jeg utarbeide en mal for interessegruppesøknader” - Kristoffer

“På min første arbeidsdag skal jeg avtale et møte med en bedrift knyttet til gjentagende arbeid i studentforeningen” - Kristine

“På min første arbeidsdag skal jeg: Invitere ledere av SPU og MEBA, samt studentrepresentantene i NHH-styret på middag.” - Peder “På min første arbeidsdag skal jeg starte dialog med Visma for å høre hvilke muligheter vi har for å innføre en eventuell digitalisering av økonomistyringen i NHHS.” - Arne

“På min første arbeidsdag skal jeg sette opp et tankekart med ideer til mulige arrangementer i studentforeningens nyeste fadderuke.” - My

“På min første arbeidsdag skal jeg ta kontakt med alle underutvalgene under info og kalle inn til første møte i ressursgruppen” - Anniken

“På min første arbeidsdag skal jeg begynne på utformingen av det nye søknadsskjemaet.” - Lars Joachim

5y i q 1 4

“På min første arbeidsdag skal jeg ta kontakt med NRK og Høyblokken for å lufte ideen om TV-sendt debatt på NHH i forbindelse med valget i 2013, og godta Peders middagsinvitasjon” - Trygve

Kjernestyret 2013 Verktøykassen  

Valgblekken til blokken Verktøykassen. Vi stiller Kjernestyret på NHH 2013!

Advertisement