Here

Page 1

FINDER STED TAKING PLACE

FINDER STED TAKING PLACE BA program Architecture & Culture 2015 2016

Ã…rbog 2016_AR.indd 1

28/08/2017 14.27


Ã…rbog 2016_AR.indd 2

28/08/2017 14.27


Here

FINDER STED TAKING PLACE BA program Architecture & Culture 2015 2016

Ã…rbog 2016_AR.indd 3

28/08/2017 14.27


Yearbook 2015 - 2016 Editorial team Anne Romme, Camilla Hornemann, Anne Pind Graphic design and layout Fruzsina Boutros Front page drawing (overlayed with vellum) Amalie Soufi Print Narayana Press Translations Viktoria Klansø, Alexandra Lutte Proof reading Dorrit Pind Published by The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture ISBN: 978-87-7830-969-3 © 2017 Finder Sted | Taking Place

The Royal Danish Academy of Fine Arts, Schools of Architecture, Design and Conservation Institute of Architecture and Culture

Årbog 2016_AR.indd 4

28/08/2017 14.27


Content 7

Noget særligt finder sted Arne Høi

17

Here, at the academy Anne Romme

21

Det bevæger sig når vi går Anne Pind

35

experiments in living Jana Leo + students

53

experiments in studying Anne Romme

99

listen to belong Mikkel Kærgård Christiansen

99

At lytte til, at høre til Mikkel Kærgård Christiansen

129

om undervisning og positionering Thomas Ryborg

173

destinations Robert Gassner, Anne Romme Seminars

187

the drawing as reflection Cort Ross Dinesen

189

epifanier Morten Birk Jørgensen

197

Slavonski Brod Poul Ingemann

201

The poetics of the sketch Martin Søberg

207 209 210 213 225

Årbog 2016_AR.indd 5

memory and the spatiality of time Natalie Koerner materials Søren Vadstrup mellemrum Kristine Torp FREEHAND DRAWING Anne Romme People, 2015 - 16

28/08/2017 14.27


Sommerudstilling, Juni 2016

6

Ă…rbog 2016_AR.indd 6

28/08/2017 14.27


Noget særligt finder sted Arne Høi

Da vi afsluttede studieåret 2015/16, fandt noget særligt sted i Vandflyverhangaren på Margretheholmen. Hvor der til dagligt er arbejdsborde med modeller, tegninger og studerende i et sprudlende arbejdsrod, blev der på forbavsende kort tid ryddet, og en udstilling af bachelorprogrammets studiearbejder voksede frem. Når man gik igennem udstillingen, var man ikke i tvivl om, at det overordnede tema for bacheloruddannelsen på Institut for Bygningskunst og Kultur var ”Finder Sted”.

steder gør noget ved os Vi arbejder og studerer på et særligt sted. En arkitektskole, men samtidig også en gammel vandflyverhangar, hvor der – også i bogstavelig forstand – er højt til loftet. Ser man efter, kan man stadig forstå og aflæse bygningens oprindelige funktion som hangar. For Dorthe Mandrup, som er arkitekten bag transformationen af vandflyverhangaren, har det tydeligvis været et stærkt ønske, at man stadig skulle kunne opleve hangarens store rumlighed og tagets store spænd. Samtidig har hun gerne villet føje nye lag til og give rum til, at bygningen kan bruges til nye formål. Dorthe Mandrup har arbejdet med udgangspunkt i en grundig aflæsning af stedets kvaliteter og udfordringer, og det har været styrende for, hvordan hangaren i dag opleves som et helstøbt arkitektoniske værk og et velfungerende hus. I dag er hangaren den fysiske ramme for bachelorprogrammet ”Finder Sted” på Institut for Bygningskunst og Kultur. Det store

7

Årbog 2016_AR.indd 7

28/08/2017 14.27


First day of school: First year students cutting paper

8

Ă…rbog 2016_AR.indd 8

28/08/2017 14.27


9

Ã…rbog 2016_AR.indd 9

28/08/2017 14.27


Masnedø, foto: Emil Hvelplund Kristiansen

10

Ă…rbog 2016_AR.indd 10

28/08/2017 14.27


rum, dets organisering og indretning er med til at styre den måde, vi arbejder på. Det kan give anledning til at overveje, om vi ville arbejde anderledes, hvis vi var et andet sted? Hvad skal et akademi egentlig kunne, og hvordan kan arkitekturen understøtte dette? Det var nogle af de spørgsmål, som de studerende arbejdede med på første år. Ikke med udgangspunkt i en given byggegrund eller et fysisk sted, men med afsæt i det overordnede spørgsmål: Hvad er et akademi? Opgaven blev blandt andet besvaret gennem øvelser og arbejder med modeller og abstraktioner, der i en samlet, koordineret fælles opsætning afspejlede en række komplekse overvejelser om arkitektoniske fænomener og virkemidler.

vi gør noget ved steder Vandflyverhangaren er en fredet bygning og havde, før den blev transformeret, både nogle iøjnefaldende rumlige, arkitektoniske kvaliteter og nogle klare udfordringer i forhold til at fungere som en moderne arbejdsplads. Knapt så iøjnefaldende er de rumlige og arkitektoniske kvaliteter, når man tager til Masnedø, som bachelorprogrammets andetårsstuderende gjorde. Masnedø forbinder med to broer Falster og Sjælland og gennemskæres både af en motorvej og en jernbanedæmning. Et sted, som de fleste bare passerer i høj fart, og et sted, de færreste tillægger værdi. Men når man, som de studerende gjorde, tager ophold og arbejder systematisk med at forstå stedet – dets kvaliteter og udfordringer – kan noget nyt finde sted. De studerendes projekter fra Masnedø viste nye muligheder og visioner for øen og de særlige strukturer og landskabelige forhold og satte deres klare aftryk på projekterne – og omvendt. Sammenhængen mellem sted og projekt var også kendetegnende for de tredjeårsstuderendes projekter, der tog udgangspunkt i forskellige havnerum i København og Antwerpen. Som en væsentlig del af projektet havde de studerende i første semester undersøgt forskellighederne mellem København og Antwerpen og gennem analyser og formstudier formuleret den problematik og de programspørgsmål, som deres bachelorprojekt skulle besvare. Disse undersøgelser blev præsenteret og delt med resten af KADK ved en udstilling på biblioteket af gennemarbejde analytiske modeller og logbøger.

11

Årbog 2016_AR.indd 11

28/08/2017 14.27


Karl-Johan teaching Niels Ulrik how to draw heads The Royal Cast Collection, March 2016

12

Ă…rbog 2016_AR.indd 12

28/08/2017 14.27


Et fællestræk for mange af projekterne på Masnedø og i de to havnerum var, at de i deres program både forholdt sig til stedets rumlige potentialer eller udfordringer og til en kommende funktion, som i et samlet greb forholdt sig til stedets særlige egenart. Projekter som spændte fra den store urbane skala ned til stillingtagen til detaljer, materialer og konstruktionsprincipper.

et sammenhængende forløb Bachelorforløbet er tydeligvis et nøje planlagt forløb med en stigende kompleksitet i opgaverne, der understøttes af vejledninger og kritikker og de fællesfaglige 6-ugers blokke, studierejser, workshops samt en række saloner, der giver de studerende mulighed for at arbejde tæt sammen med markante arkitekter, som giver mulighed for at arbejde med særlige arkitektoniske problemstillinger. Men mest bemærkelsesværdigt er måske det ansvar, de studerende tager for sig selv, hinanden og studiet. På de studerendes initiativ er der oprettet et studenterkontor med fælles printere og papirsalg, ligesom de studerende har ansvar for drift af instituttets værksted. Og ikke mindst har de studerende oprettet en særlig ”1:1 rådgivning”, hvor studerende kan rådgive og sparre om hinandens projekter.

en dialog finder sted Også udstillingen i Vandflyverhangaren var en fælles manifestation, som var kurateret af de studerende selv. Det er altid godt at gøre fælles status, men udstillingen gav også mulighed for at dele vores erfaringer med andre, få feedback og spørge om, hvordan vi kan vi blive endnu skarpere og dygtigere. Derfor valgte program- og årgangslederne at invitere en kreds af kollegaer og fagfolk uden for KADK til at deltage i et uformelt dialogpanel med små og store tegnestuer, kommuner samt forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Hvor det normalt er de studerende, der er til kritik, var det nu også program- og årgangslederne, der var til kritik og bad kollegaer og fagfolk om at vurdere uddannelsen i forhold til de studerendes kompetencer, didaktiske principper, det faglige niveau, og hvordan bachelorforløbet imødekommer fagets bredde og forskellige behov.

13

Årbog 2016_AR.indd 13

28/08/2017 14.27


Third year students in Antwerpen, Belgium, fall 2015

14

Ă…rbog 2016_AR.indd 14

28/08/2017 14.27


Formålet var at bruge panelets refleksioner og kommentarer i vores arbejde med at videreudvikle bacheloruddannelsen og samtidig også sikre, at vores omverden ved, hvordan vi arbejder på KADK, og hvad vi kan byde ind med. Vi fik god og konstruktiv feedback fra vores kollegaer. Fra tegnestuerne blev det bemærket, at niveauet var højt. Dels i forhold til det konceptuelle og de overordnede greb, som det blev bemærket af en konkurrenceleder fra en større tegnestue, men også at mange af projekterne også havde godt greb om byggeteknik, materialer og statik, som det blev bemærket af den praktiserende arkitekt. Fra forskere og undervisere blev de pædagogiske overvejelser omkring det undersøgende og den erfarede viden fremhævet. Og Københavns Kommune modtog de studerendes overvejelser om havnerummene med nysgerrighed og interesse og inviterede til fremtidige samarbejder og dialog om byens udvikling. Kort sagt – med afsæt i vores metoder og projekter kan vi være med til at sætte dagsorden. Det betyder ikke, at vi kan læne os tilbage, for ligesom steder hele tiden er i bevægelse, er arkitektuddannelse og verden omkring os det også.

15

Årbog 2016_AR.indd 15

28/08/2017 14.27


Teaching

16

Ã…rbog 2016_AR.indd 16

28/08/2017 14.27


Here, at the academy Anne Romme

They walked on the highway. Young and old, alone and in groups, from many different origins and situations, making their way up through Europe. It was impossible not to take notice of this exodus, heading north, as we were starting our new school year. Something was taking place, making itself real in our minds, our medias, and our realities. Here, on a Danish highway not too far from our academy, we were witnesses of people walking in hope of getting to a better place. A manifestation of the status of the European situation had materialized itself here, in our sight - and site. A new insight came to me personally, having grown up with grand parents telling the by-now mythological stories of Danish people helping Jewish people across to Sweden during the Second World War. Understanding, suddenly, last fall, that it is illegal to assist the people walking on the Danish highways in getting to their desired destination stirred something in me. If nothing else, it made me understand the overwhelming complexity of the times we live in. Our projects at Taking Place did not directly involve these problems – architecture is for better or for worse a slow discipline – but it was impossible not to observe that the times are changing. The times are changing at our academy too. A political decision based on the unemployment statistics for newly educated architects and designers demands that the academy is being cut back by more than a third over the next six to seven years. In a large collective effort to ensure that all new candidates of architecture are employed directly after their exam, but also that these cuts do not cut away

17

Ă…rbog 2016_AR.indd 17

28/08/2017 14.27


Studying

18

Ã…rbog 2016_AR.indd 18

28/08/2017 14.27


the essential meaning of being an academy, the remaining two thirds have a lot of work to do. We have already begun this work. Some of you have made a manifesto. You write: As architects it is our most distinguished responsibility to critically address the world we inhabit, with the hope of using our skills to make it better. Architectural ideas do not only answer pragmatic problems, they also serve the purpose of preserving our shared, cultural heritage, and raising necessary and important questions in our society. Others have established the one-to-one initiative. Acknowledging the potential of the space we inhabit to encourage exchange and dialogues, you have decided that desk-crits do not only have to rely on the asymmetry of the teacher-student-relationship, but simply exist within a shared passion for architecture. Enclosed by the large vault of the seaplane hangar’s generous dimensions, you have established a room for sharing knowledge and having conversations, not the answers, but the questions. I imagine that friendships across year groups are started too, and the seeds of the professional networks planted. And those of you in first year spend your spring semester drawing, thinking and building academy. It began with maps digging in to the origins of the academy here in Copenhagen, at Kongens Nytorv and at Holmen. It ended with a large circle of fragments, together suggesting a new academy. Asked to formulate an individual program for your vision for an academy, it was remarkable how many of you focused on the moments and places in between. Sometimes articulated as needed breaks from the (regulating) system, sometimes as openings into alternative spaces, thoughts and ideas. It seemed to me that here, at our academy, there is hope for the collective desire to protect our needed spaces for thought, speculation, re-envisioning and reflection. The academy you proposed seemed to insist on a state of creative tension.

19

Ă…rbog 2016_AR.indd 19

28/08/2017 14.27


Emilie Kabel Allin

20

Ă…rbog 2016_AR.indd 20

28/08/2017 14.27


Det bevæger sig når vi går Anne Pind

Lad mig starte med en tilståelse: fagteoretiske tekster fanger sjældent min fulde opmærksomhed. Grunden dertil undrer mig til stadighed. Nogen tilbyder dig en en tænketank, i hvis næring du kan nedsænke hovedet og lade det oversvømme, opsuge en fremmed væske, efter evne. Men hos denne læser opstår hurtigt koncentrationsbesvær og blodmangel rundt omkring i kroppen. Hvorfor denne manglende tålmodighed og ulyst? Måske fordi egenlysten til handling siver ud af armene, så de bliver slappe og slaskede, når en tekst vægrer sig ved at sætte gøren i spil? Andre tekster kan simultankilde kroppen og tankerne, så ideerne rejser sig, utålmodige og ude af takt. At læse Inger Christensen skaber en vidunderlig uro i kroppen. Sprogets system bevæger sig. Det spejler og katapulterer kaleidoskopiske vækster, dunkle handlinger og overgroede fantasier ind i hinanden. Sproget presser vedholdende sin ydre form, så tekstens kompakte ydre fremstår omvendt proportionelt med dens indre, enorme vægtfylde. Der sidder en mand på en underlig sten de er underligt nok vokset sammen. Han siger, han tegner en kirsebærgren der hænger et stykke fra stammen. Så ser man ham tegne en kirsebærgren der hænger et stykke fra stammen. Det ligner en mand på en underlig sten de er underligt nok vokset sammen. Handlingen. symmetrier #4. Fra digtsamlingen ’Det’, udgivet i 1969

21

Årbog 2016_AR.indd 21

28/08/2017 14.27


First takes

First year, first casts (after returning from La Tourette Monestary)

22

Ă…rbog 2016_AR.indd 22

28/08/2017 14.27


Tvivl Som førstegangs førsteårsunderviser har jeg tænkt meget over, hvad

der engagerer mennesker til handling, til selvbåren lystfuld aktion. Mange samtaler i årets løb har haft dette tilbagevendende omdrejningspunkt. Det starter, når den studerende ved tegnebordet ytrer: ”Jeg er i tvivl om, hvad jeg skal gøre”. Første sætningsled er frugtbart: Tvivl er kalejdoskopisk, tvivl er et grundvilkår, frisat tvivl tæmmer ingen tanker. Men uden en kobling til handling er tvivlen blot en dyne af passivitet over et tomt tegnebord. Det forekommer mig, at det, der er så enkelt og særligt ved vores fag, også er det sværeste at omfavne, når man starter på Akademiet: Vi gør ting. Serielt. Vi flytter, maser, skiller, slipper, prøver, ser, får. Vi bliver aldrig færdige, uroen er iboende forslagsstillelsen. Det bevæger sig, når vi går.

Talerstol Akademiformationen giver hver enkelt studerende et lille podie, et

konkret ståsted og hjemsted for samtale. Samlet aflæses Akademiets vækst som en heksering med et vildt ekspanderende hyfesystem under sig. Samtalerne vender indad og udad, viden deles som et ekko gennem Akademiet, fra podie til podie muterer fortællingerne. Alle påvirker hinandens rum. Ingen står alene.

Taktilitet Futuristen Filippo Tommaso Marinetti kom først – så for sent.

I skal vide, at da førkrigs-heden var blevet kold, og de glorificerede maskiner afspændtes, så kiggede Marinetti på livet igen, på hverdagen i det sprængte og rastløst konsumerende samfund og skrev endnu et manifest: Taktilitetens manifest. Da var de andre avantgardister allerede dada’et videre, collagerende, rayograferede, trutteluttede. Marinetti vil noget andet, han vil mærke det, som allerede er, men tydeligere. Havets varmevekslende strømme, italienske marcipanbryster på en pude af flødeskum i solskin. Marinetti tænker: Tingene ligger i dynger omkring os, de trætter vores følsomhed, vi tramper dorskt gennem livet med tunge tykke sko. Den nye front er kroppens, vrangvendt! Marinetti foreslår: Bær handsker i dagevis. Mærk længslen. Tag dem så af, mærk lysten, fold kroppen ud i verden som en fingerspids... Frit efter: Il tattilismo. Manifesto futurista, 1921 og La Cucina Futurista, 1930

Til sidst TAK til alle de studerende, som har sat tankerne i gang!

23

Årbog 2016_AR.indd 23

28/08/2017 14.27


First transformation from casts to blocks

24 First Year | First semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 24

28/08/2017 14.27


25

Ã…rbog 2016_AR.indd 25

28/08/2017 14.27


Blocks

26 First Year | First semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 26

28/08/2017 14.27


Aja Borby Ørtenblad

27

Årbog 2016_AR.indd 27

28/08/2017 14.27


Karl-Johan Ingerslev Kristiane Sørensen Fenger

28 First Year | First semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 28

28/08/2017 14.27


Kristiane Fenger Kristian Urbild PrimĂŠ

29

Ă…rbog 2016_AR.indd 29

28/08/2017 14.27


Stian Rørås

30 First Year | First semester

Årbog 2016_AR.indd 30

28/08/2017 14.27


Niels Ulrik Østrup

31

Årbog 2016_AR.indd 31

28/08/2017 14.27


Sebastian Aristoteles Frederiksen

32 First Year | First semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 32

28/08/2017 14.27


Andrea Ougaard

33

Ã…rbog 2016_AR.indd 33

28/08/2017 14.27


Stephanie Levassor (designer) Fruzsina Boutros (performer)

34 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 34

28/08/2017 14.27


Experiments in living Jana Leo de Blas

It is April 1st 2016. It looks like we are going in a rock and roll tour, we are all sleepy and full of joy. We are going to visit a state prison, Ennermark, in East Jutland, built in 2009 by architects Friis & Moltke. The day trip is part of a workshop I am teaching on imprisonment: Experiments in Living: Bringing the Prisoner Home

Klaus Wahid Knudsen

We are driving in a pink minivan. After having left the highway, the bus continues towards the open land, where field after field fills our view. Arriving at our destination, we are met by a kilometer-long white wall surrounding the prison. It is built by reinforced concrete and rises 6 meters above the ground. It is also tug well into the ground, we are told, no possible escape that way either. An extra fence with a barbed wire top is added on the outside of the wall. It is safe to say that nobody will get neither in nor out of Ennermark Prison.

Andrea Ougaard

I have never seen a prison before, not in reality, not on a sunny day. Three at the time, ee enter through one door, and another. Red light, green light, security check-point. Always two layers of doors, never open at the same time. Inside bikes belonging to the employees are lined up next to the fence. One of us asks “How do the inmates get around?”. “They walk. They have plenty of time”. In spite of the ever-present fences, walls and prison guards it is the small things that remind me of where I am. A prison is a building for the confinement of persons. My understanding of prison and punishment is as superficial as the dictionary definition. I have always perceived the prison as a punishment

35

Årbog 2016_AR.indd 35

28/08/2017 14.27


36 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 36

28/08/2017 14.27


because of the confinement, but never questioned the institution and its purpose. My knowledge originates in American prison movies, and it turns out to be far from the reality in Ennermark state prison, which has a lot more in common with other public institutions: hospitals, libraries, my primary school. Jeppe Mølby Larsen

The system seems to make demands of the inmates, the employees, the visitors, the architecture. When nurses at our publicly funded hospitals run fast to make ends meet, and when the farmers use all the hours of the day to produce our bread and earn their living, high demands of the persons on the dark side of the wall are only to be expected. But the logic is not to break down people in order to then rebuild, to threaten or to punish those who are already lying down. Rather, the inmates are seen as people who might be missing something, in need of healing. Seen in that light, the prison guard’s job sounds poetic, if not heroic.

Ariana Kiyomi Alexis Zilliacus

Coming from Copenhagen, a city with a lot of energy, sounds, movements, life, distractions and temptations, this prison was in many ways an oasis of peace. A breath of fresh air. Literally. It was so silent and calm. The narrow, winding gravel paths; the fields of grass, both surrounding and within the walls; the softly curving landscape; the silent bicycles; the quietly whirring delivery vehicles. It was just all very tranquil. The only feeling of slight unease was at the special security ward, seeing the restraining room and the isolation rooms. However, the rooms were so empty and sterile, they almost felt like props that weren’t really being used. (Although I know that they are. Around 20-30 times a year.) The inmates we saw were all seemingly calm figures as well. Had I met them around town, I don’t think I would have picked them out for being criminals. It is important to note that we were walking around with a guard, and were in one of the safer wards. It was also a very beautiful day, which certainly set a more idyllic scene. As someone said though, it is simply nice to know that prisoners are treated so humanely there. One can only hope that they turn into more well-functioning members of society, as a result of spending extensive time in a place that is worlds away from their ordinary lives.

37

Årbog 2016_AR.indd 37

28/08/2017 14.27


38 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 38

28/08/2017 14.27


Stephanie Levassor

One of the strongest experiences were to visit in a small outdoor yard in the unit for solitary confinement. The yard had three to four-meter-high walls, preventing any view out. Above it a fence hindered escape in the vertical. The yard gave me a clear sense of isolation, but also a sense of claustrophobia. Not being able to breathe freely. The entire unit had a strange feeling to it. You could sense that things were in use, things had happened.

Jana Leo de Blas

The only thing that is non-domestic of this kitchen is the cables holding knifes to the wall with thick lockers. The kitchen is the heart of the home. This kitchen is perhaps saying: “This is home for you now” or “this is the model of domestic living that you should follow”. The kitchen is inviting. One will have natural light while cooking. The dining area is parallel to the kitchen facing a window. One can eat whenever he wants and whatever he wants. There is not such a thing as prison food in this prison. Each person receives a set amount of money 400 kroner per week; there is a shop to buy food and each person have to cook their own food. A prison in which you cook tells a lot about dependency and responsibility. The place provides the possibility for you to eat but it does not feed you. You are not a baby; you are an adult and able to cook and feed yourself. The model is promoting autonomy not dependency. This is an architecture without representation, or rather an architecture representing domestic suburban architecture; that is, warm materials: brick in the exterior, spacious modern interiors with open kitchens, natural light and views to green fields, a recreational are in the back and the front, the porch and the back yard that substituted the traditional enclosed prison patio. As if this prison was saying that, since there is no access to the outside, no possibility to intervene in the world, the only thing that can be enhanced is the domestic aspect. The everyday, the continuity of the cycle, enjoy small things, be in a meditative state, live in the present.

Fruzsina Boutros

Thick bars, high fences, beautiful landscape and art messes with our perception. Leaving the building, once again surrounded by the calm landscape and the good weather, the confusion just increased. The last building we entered to explore was the cultural house. It housed a gym, music room, library, church and a grocery. It felt like it could have been any other community center of a small town, except of course the heavy, locked doors. On our way out, we looked inside one of the guest apartments, which can be rented by inmates’ families to ease the separation. The apartment looked worn, indicating its good use. 39

Årbog 2016_AR.indd 39

28/08/2017 14.27


Scenography

40 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 40

28/08/2017 14.27


Ennermark prison

41

Ă…rbog 2016_AR.indd 41

28/08/2017 14.27


Performance

42 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 42

28/08/2017 14.27


Enner Mark prison

43

Ă…rbog 2016_AR.indd 43

28/08/2017 14.27


Performance

44 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 44

28/08/2017 14.27


Enner Mark prison

45

Ă…rbog 2016_AR.indd 45

28/08/2017 14.27


Ã…rbog 2016_AR.indd 46

28/08/2017 14.27


Ã…rbog 2016_AR.indd 47

28/08/2017 14.27


48 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 48

28/08/2017 14.27


49

Ã…rbog 2016_AR.indd 49

28/08/2017 14.27


Ã…rbog 2016_AR.indd 50

28/08/2017 14.27


Nina Høier Olsen

Årbog 2016_AR.indd 51

28/08/2017 14.27


Karl-Johan Ingerslev Sørensen, Thinking Path

52 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 52

28/08/2017 14.27


Experiments in studying Anne Romme

Safe back from the prison visit, we started working with a public institution closer to ourselves: the academy. Examining the origins of the Royal Danish Academy of Art, the students mapped two locations, Charlottenborg and the art academy (and previously the school of architecture) at Kongens Nytorv in central Copenhagen and the current site of the school of architecture at Holmen. Tracing historic and contemporary layers of meaning, each student developed a singular understanding of the program academy. The maps slowly developed into new proposals for rooms and facilities in a collective academy. The site model, simultaneously acting as a large table and a scale model, became a testing ground for relationships between the one and the many. It took on many different configurations, but in the end was exhibited as a large circle.

53

Ă…rbog 2016_AR.indd 53

28/08/2017 14.27


Oline Haageman Greve, Assembly

54 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 54

28/08/2017 14.27


Amalie Soufi, Drawing Studio

55

Ã…rbog 2016_AR.indd 55

28/08/2017 14.27


Alberte Forum Winther, Stone Mason Workshop Jakob Karhs Breidablik, Workshop

56 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 56

28/08/2017 14.27


Felix Badman, The Endless Library Panuela Aasted Jensen, The Lectern

57

Ã…rbog 2016_AR.indd 57

28/08/2017 14.27


Ellen Breyen Grรถning, Entrance

58 First Year | Second semester

ร rbog 2016_AR.indd 58

28/08/2017 14.27


Klaus Wahid Knudsen, Reading Room

59

Ã…rbog 2016_AR.indd 59

28/08/2017 14.27


Liv Balslev Fasting, Edge

60 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 60

28/08/2017 14.27


Line Lehmann Buch, Garden Christian Graugaard Nissen, Studio

61

Ă…rbog 2016_AR.indd 61

28/08/2017 14.27


Sunniva Reinsmo Skogland, Library

Ă…rbog 2016_AR.indd 62

28/08/2017 14.27


Aniella Sophie Goldinger, Foundry

Ã…rbog 2016_AR.indd 63

28/08/2017 14.27


Theepiga Makesan, Darkroom

64 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 64

28/08/2017 14.27


Jeppe Mølby Larsen, Laboratory

65

Årbog 2016_AR.indd 65

28/08/2017 14.27


Karl-Johan Ingerslev Sørensen, Thinking Path

66 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 66

28/08/2017 14.27


67

Ã…rbog 2016_AR.indd 67

28/08/2017 14.27


Donia Emilie Tadayoni, Archive

68 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 68

28/08/2017 14.28


Kristin Vaagslid, Administration Amanda Benedikte Schnack Nielsen, Workshop for one person

69

Ă…rbog 2016_AR.indd 69

28/08/2017 14.28


Jenny Plym Askim, Gate

70 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 70

28/08/2017 14.28


Franziska Maria Elizabeth Grant, Dining Hall

71

Ă…rbog 2016_AR.indd 71

28/08/2017 14.28


Alberte Forum Winther, Stone Mason workshop

72 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 72

28/08/2017 14.28


73

Ã…rbog 2016_AR.indd 73

28/08/2017 14.28


Marie Engelund Carlsen, Reading Room Jonathan Rygaard, Library

74 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 74

28/08/2017 14.28


Stephanie Sophia Rosina Levassor, Croquis studio

75

Ă…rbog 2016_AR.indd 75

28/08/2017 14.28


Ane Norderhus, Forum

76 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 76

28/08/2017 14.28


Valentin NordstrĂśm, Archive of Models

77

Ă…rbog 2016_AR.indd 77

28/08/2017 14.28


Alexandra Lutte, Study rooms

78 First Year | Second semester

Ã…rbog 2016_AR.indd 78

28/08/2017 14.28


Malina Packness Iaone, Workshop Andreas Zacho, Workshop Ebba von Ehrenheim, Library of categorization

79

Ă…rbog 2016_AR.indd 79

28/08/2017 14.28


80 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 80

28/08/2017 14.28


Andrea Ougaard, Archive of drawings

81

Ã…rbog 2016_AR.indd 81

28/08/2017 14.28


Fruzsina Boutros, An artist café on campus

82 First Year | Second semester

Årbog 2016_AR.indd 82

28/08/2017 14.28


83

Ã…rbog 2016_AR.indd 83

28/08/2017 14.28


Mette Roikjer, Exile

84 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 84

28/08/2017 14.28


85

Ã…rbog 2016_AR.indd 85

28/08/2017 14.28


Tim Viktorsson, Archive of Materials

86 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 86

28/08/2017 14.28


Aja Borby Ørtenblad, Passage

87

Årbog 2016_AR.indd 87

28/08/2017 14.28


88 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 88

28/08/2017 14.28


Siri Birkeland, Interlude

89

Ă…rbog 2016_AR.indd 89

28/08/2017 14.28


90 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 90

28/08/2017 14.28


Felix Badman, The Endless Library

91

Ã…rbog 2016_AR.indd 91

28/08/2017 14.28


Ariana Kiyomi Alexis Zilliacus, The Communal Bed of Light

92 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 92

28/08/2017 14.28


93

Ã…rbog 2016_AR.indd 93

28/08/2017 14.28


Leonora Sisseck, The Psychologist’s Office

94 First Year | Second semester

Årbog 2016_AR.indd 94

28/08/2017 14.28


95

Ã…rbog 2016_AR.indd 95

28/08/2017 14.28


Oline Hageman Greve, Assembly

Ă…rbog 2016_AR.indd 96

28/08/2017 14.28


Ã…rbog 2016_AR.indd 97

28/08/2017 14.28


Ã…rbog 2016_AR.indd 98

28/08/2017 14.28


Jakob Kahrs Breidablik, Workshop

Ã…rbog 2016_AR.indd 99

28/08/2017 14.28


100 First Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 100

28/08/2017 14.28


First year Academy

101

Ã…rbog 2016_AR.indd 101

28/08/2017 14.28


Anders Aalekjær Grønbech

102 Second Year | First semester

Årbog 2016_AR.indd 102

28/08/2017 14.28


Listen to belong Mikkel Kjærgård Christiansen Translated by: Viktoria Klansø

Only when attention finds focus, presence may occur. Once we learn to listen, we can begin to belong. There are two conditions, in which this particularly applies. Architecture takes place in a context. This could be in a specific back yard behind the streets of Amager, or under a bridge on Masnedø. However, the place is much more than the mount upon which architecture is served. The place is part of the architecture. The architecture is derived from the place. In the studies of the second year students, we focus on this exact relationship. With two assignments, one in the city and one in the countryside, we strive to create projects with the students that are rooted not only in the physical context they exist in, but in all the relations they are part of. Dissimilarities and contextual connections become clear by letting the same program, the dwelling; meet these two very different places. By listening to the place, the projects begin to belong. Relations are likewise, the essence of the other condition that I will mention here. All the while we listen to the place and create projects, the ability to listen to the project itself, is exercised. With time, the projects acquire a specificity, which entails that they begin to develop a language of their own. Certain things are, so to say, more right for the project than others. This idea applies not only to concrete solutions, choice of material and construction technology, but also to the phenomenological and programmatic considerations of the project. It similarly applies to methodological considerations at the drawing table. The ability to listen to the specificity of the project is related to sensory perception of the context. Now, the difference becomes that we are in the process of creating a new place. Rationality does not only unfold in the project and its context. The ability to listen develops equally as much in the studio. By listening to each other, we develop not only the projects but also ourselves. Through this, we come to belong, not only at our own drawing table, but in the social context we are part of. Listen and belong. 103

Årbog 2016_AR.indd 103

28/08/2017 14.28


Anna Yasmin Kokseby, A Place for Expression

104 Second Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 104

28/08/2017 14.28


At lytte til At høre til Mikkel Kjærgård Christiansen

Først når opmærksomheden er stillet skarpt kan nærværet opstå. Når vi lærer at lytte kan vi begynde at høre til. Det gælder i særligt to forhold. Arkitekturen finder sted i en kontekst. Det kan være helt konkret i en baggård på Amager eller under en bro på Masnedø. Men stedet er mere end blot den bakke hvorpå arkitekturen serveres. Stedet er en del af arkitekturen. Arkitekturen kommer af stedet. Vi fokuserer på netop denne relation i undervisningen på andet år. Med to opgaver, en i byen og en på landet, ønsker vi sammen med de studerende at skabe projekter, som er stærkt forankret i ikke bare den fysiske kontekst, men i alle sammenhænge de indgår i. Forskellene og de kontekstuelle relationer bliver tydelige ved at lade det samme program, boligen, møde disse to vidt forskellige steder. Ved at lytte til stedet kommer projekterne til at høre til. Relationerne er ligeledes essensen i det andet forhold, jeg vil omtale her. Alt imens vi lytter til stedet og skaber projekter, trænes evnen til at lytte til projektet selv. Med tiden får projekterne en egenart, der gør at de taler deres eget sprog. Noget er, så at sige, mere rigtigt for projektet end andet. Det gælder de konkrete løsninger, materialevalg og byggeteknik, men også de fænomenologiske og programmatiske overvejelser. På samme måde gælder det for de metodiske overvejelser ved tegnebordet. Evnen til at lytte til projektets egenart er beslægtet med de kontekstuelle sansninger på stedet. Forskellen er at vi nu er ved at skabe et nyt sted. Det relationelle udspiller sig dog ikke kun i projektet og i projektets kontekst. Evnen til at lytte til og høre til udspiller sig i lige så høj grad i tegnesalen. Ved at lytte til hinanden udvikler vi ikke kun projekterne, men også os selv. Derigennem hører vi til, ikke kun ved vores eget tegnebord, men i den sociale kontekst vi indgår i. Lyt og hør til.

105

Årbog 2016_AR.indd 105

28/08/2017 14.28


Yasmin Kokseby, A place for Expression

106 Second Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 106

28/08/2017 14.28


Anders Rødgaard Bojesen, The Artifical Landscape

107

Årbog 2016_AR.indd 107

28/08/2017 14.28


Ã…rbog 2016_AR.indd 108

28/08/2017 14.28


Sitemodel of Masnedø

Årbog 2016_AR.indd 109

28/08/2017 14.28


Ã…rbog 2016_AR.indd 110

28/08/2017 14.28


Ã…rbog 2016_AR.indd 111

28/08/2017 14.28


Ã…rbog 2016_AR.indd 112

28/08/2017 14.28


Ã…rbog 2016_AR.indd 113

28/08/2017 14.28


Ã…rbog 2016_AR.indd 114

28/08/2017 14.28


Ã…rbog 2016_AR.indd 115

28/08/2017 14.28


Ã…rbog 2016_AR.indd 116

28/08/2017 14.28


Askan Moltke Johansen, Transformation of a Bridge

Ă…rbog 2016_AR.indd 117

28/08/2017 14.28


Ã…rbog 2016_AR.indd 118

28/08/2017 14.28


Askan Molkte Johansen

119

Ă…rbog 2016_AR.indd 119

28/08/2017 14.28


Anna Yasmin Kokseby, A Place for Expression

120 Second Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 120

28/08/2017 14.28


Anders Rødgaard Bojesen, The Artifical Landscape

121

Årbog 2016_AR.indd 121

28/08/2017 14.28


Mikkel Sebastian Rostrup, Masnedø Temple

122 Second Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 122

28/08/2017 14.28


Louise Preene Marie Øst Vejbæk, Housing for Birdwatching

123

Årbog 2016_AR.indd 123

28/08/2017 14.28


124 Second Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 124

28/08/2017 14.28


Emil Hvelplund Kristiansen, The Industrial Landscape

125

Ă…rbog 2016_AR.indd 125

28/08/2017 14.28


Alberte Thorning Agerskov, Masnedø Sculpture Park and Artists’ Recidence

Årbog 2016_AR.indd 126

28/08/2017 14.28


Nicholas Jungblut Knutsson, As Time Goes By Mathias Rasmus Bayer

127

Ă…rbog 2016_AR.indd 127

28/08/2017 14.28


Giedrė Darškutė, A House for Retired Fishermen

128 Second Year | Second semester

Årbog 2016_AR.indd 128

28/08/2017 14.28


Ester Alemayehu Hatle, Masnedø Campsite

129

Ă…rbog 2016_AR.indd 129

28/08/2017 14.28


130 Second Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 130

28/08/2017 14.29


Ester Alemayehu Hatle, Masnedø Campsite

131

Ă…rbog 2016_AR.indd 131

28/08/2017 14.29


Line Dea LangkjĂŚr, Learning facility for children growing food

132 Second Year | Second semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 132

28/08/2017 14.29


James Peter Emery, Eco-Industrial Community Living

133

Ă…rbog 2016_AR.indd 133

28/08/2017 14.29


Assemble Studio (UK) workshop

Ã…rbog 2016_AR.indd 134

28/08/2017 14.29


Ã…rbog 2016_AR.indd 135

28/08/2017 14.29


Sketch models

136 Second Year | First semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 136

28/08/2017 14.29


Ester Alemayehu Hatle, A shape of Living

137

Ă…rbog 2016_AR.indd 137

28/08/2017 14.29


138 Second Year | First semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 138

28/08/2017 14.29


Peter Märkli analysis

139

Ă…rbog 2016_AR.indd 139

28/08/2017 14.29


Askan Molkte Johansen, Backyard Garages Housing Addition

140 Second Year | First semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 140

28/08/2017 14.29


141

Ã…rbog 2016_AR.indd 141

28/08/2017 14.29


Frederik Bräuner, Framing Public Spaces

142 Second Year | First semester

Årbog 2016_AR.indd 142

28/08/2017 14.29


Sine Marlene Vesterlid Schjelderup, Hinges of Harstorff

143

Ă…rbog 2016_AR.indd 143

28/08/2017 14.29


Sofie Naver Markussen, The Interweaving Village

144 Second Year | First semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 144

28/08/2017 14.29


Astrid Dahl Singers Sørensen, Six Dwellings in Amager

145

Årbog 2016_AR.indd 145

28/08/2017 14.29


Alberte Thorning Agerskov, A Place to Live in Amager

146 Second Year | First semester

Ă…rbog 2016_AR.indd 146

28/08/2017 14.29


147

Ã…rbog 2016_AR.indd 147

28/08/2017 14.29


Hedda Torsdotter Husabø, A Green Space in Amager

148 Second Year | First semester

Årbog 2016_AR.indd 148

28/08/2017 14.29


Line Dea Langkjær, The Tower and the Wedge Bianca Georgiana Zaharia, Housing Tower in Amager

149

Årbog 2016_AR.indd 149

28/08/2017 14.29


Anders Rødgaard Bojesen, The Fold in the City

150 Second Year | First semester

Årbog 2016_AR.indd 150

28/08/2017 14.29


Anne-Sofie Dalgas, Housing in Amagaer

151

Ã…rbog 2016_AR.indd 151

28/08/2017 14.29


152 Third Year

Ã…rbog 2016_AR.indd 152

28/08/2017 14.29


Om undervisning og positionering Thomas Ryborg

Det historiske i arkitekturen (som det bl.a. kommer til udtryk i arkitekturens kulturelle, politiske, kunstneriske, tekniske, sociale ogfunktionelle implikationer) spiller en afgørende rolle for undervisningen på tredje år. Og da der i kunstakademisk sammenhæng selvfølgelig primært er fokus på kreativitet og kunstnerisk produktion, er det naturligvis afgørende, at dét, vores studerende tilegner sig af historien, bliver til tilskyndelse. Tilegnelsen og analysen af det, der er, og det, der har været, bliver i den forstand afsæt for hver opgave og problematik, som vores studerende med arkitektoniske midler skal give forslag om en fremtid til. I den tid vi lever i, hvor alt går så hurtigt, er vi ofte meget opmærksomme på de pludselige forandringer, men kun sjældent på alt det, der er gået forud. Vi overvurderer næsten altid, hvor meget forandring vi kan lave på kort tid, og undervurderer ofte, hvor meget forandring vi kan lave på den længere bane på baggrund af historisk indsigt og et bredere perspektiv. På tredje år insisterer vi i den forstand på, at arkitekturen bidrager til at skabe meningsfulde sammenhænge og udviklinger mellem fortid, nutid og fremtid, og vi benytter os derfor i vidt omfang af undervisningsværktøjer, der tilgodeser en sådan ambition. Når vi prøver at trænge ind i fortiden, er det primært af hensyn til nutiden og fremtiden - fortidens betydning udgøres af hver ny generations bearbejdning af den. Hver ny generation må selv vende tilbage og undersøge, hvilke muligheder der opstår, når man, på baggrund af nye betingelser, tager tråden op og ikke repeterer, men i en kritisk tilegnelse varierer fortidens overleverede materiale. Og heri ligger

153

Årbog 2016_AR.indd 153

28/08/2017 14.29


Magnus Holm Thøgersen, Field Studies of Antwerp

154 Third Year

Årbog 2016_AR.indd 154

28/08/2017 14.29


muligheden for en ægte samtale mellem generationerne, til forskel fra den bevidstløse overtagelse af vedtagne sandheder fra den ene generation til den anden. Åbenheden og de mange forskellige og mulige tolkninger af fortiden kan føles besværlig og måske endda stødende, fordi traditionens faste og identitetsskabende grund samtidigt må forandre sig, men de er nødvendige for, at vi kan rejse videre og ”forme” tiden, så historien kan fortsætte. Eller med den tyske filosof Hans-Georg Gadamers ord: »Overleveringens historiske liv består i at være henvist til stadigt nye tilegnelser og fortolkninger. Ideen om en fortolkning, der skulle være rigtig ’i sig selv’, er et tankeløst ideal, der underkender overleveringens væsen«.1 Undervisningen på tredje år er planlagt kollektivt, og lærerkollegiet har i den forstand ikke en hovedperson, der tegner undervisningens profil. De undervisere, der er tilknyttet tredje år, fremstår derfor ikke med en fælles koordineret horisont, men har hver deres individuelle og karakterfulde profil, der går på tværs af forskning, kunstnerisk udviklingsvirksomhed og professionel praksis. Ud af denne diversitet efterstræbes et undervisningsmiljø, hvor dialogen mellem forskellige ligeværdige fagligheder og positioner udspænder et dynamisk netværk af forskellige indsigter og tilgange. Diskussioner og ”civiliseret uenighed” lærerne imellem bruges i den forstand som et ”pædagogisk instrument”, der skal åbne rum til, at vores studerende kan finde deres egen position i de diskussioner, der udspiller sig på tværs af de forskelle, som undervisningsmiljøet rummer, ikke kun blandt lærerne, men også blandt de studerende. Dette forudsætter selvfølgelig et engagement og en vilje til at indgå i disse diskussioner, og ikke uvæsentligt at man indgår i disse på måder, der fremmer en inspirerende diskussions- og læringskultur. I den forstand forsøger vi som lærerkollegium at anerkende »overleveringens væsen«. I modsætning til den traditionelle mesterlære er der altså tale om en demokratisk dialog, hvor de studerende ikke blot følger en ”mester”, men gives mulighed for at finde deres egen stemme i den ”samtale mellem generationerne”, som undervisning ofte er. Og at denne tilegnede stemme kan udtrykke og realisere en selvstændighed, der rækker ud over blot at løse de opgaver, vi stiller vores studerende, men at de også lærer selv at formulere sig ind i et felt. At de kan forholde sig tænkende og kreativt til dette, og selv er i stand til at formulere de spørgsmål, de vil give svar til, ud fra en forestilling om, at en sådan selvstændigt tænkende evne og tilgang er forudsætningen for et seriøst og professionelt virke som arkitekt.

155

Årbog 2016_AR.indd 155

28/08/2017 14.29


Exhibition of 1:1 objects in the KADK Library

156 Third Year

Ã…rbog 2016_AR.indd 156

28/08/2017 14.29


157

Ã…rbog 2016_AR.indd 157

28/08/2017 14.29


Sebastian Zapata Ottung Henriksen Vertical city; challenging modern city planning in a historic industrial context

Ă…rbog 2016_AR.indd 158

28/08/2017 14.29


Ã…rbog 2016_AR.indd 159

28/08/2017 14.29


Anders Kristian Busk Nielsen, About listening - A harbourbath for Copenhagen

Ă…rbog 2016_AR.indd 160

28/08/2017 14.29


På et mere generelt samfundsmæssigt plan tyder meget på, at vi i fremtiden i endnu højere grad end før skal leve af at være innovative, og dette kræver selvfølgelig, at man kan bryde ud af mønstrene. Men for at bryde ud skal man kunne reflektere og i den forstand også kunne meget andet end det, der står i lærebøgerne, og det, man bliver instrueret og direkte undervist i. Denne tekst kan - jf. ovenstående - ikke udtrykke et fælles arkitektursyn for tredje år’s lærerkollegium men kun beskrive nogle af vores fællesinteresser og den undervisningsramme, vi deler, og den forskelsunderstøttende måde, vi organiserer os på. Tekstens arkitektfaglige positionering kan i den forstand kun tilskrives undertegnede, og i det følgende vil jeg derfor mere personligt forsøge at give et indtryk af min egen position i hhv. arkitektfaget og vores undervisningsmiljø. Det følgende udgør i den forstand mit beskedne forsøg på at give noget videre til den næste generation ved at tydeliggøre og formidle min position, og dermed indgå i vores undervisningsmiljø ved at give gode vilkår for, at min position kan forstås, tilegnes og kritiseres, og tjene som afsæt for vores studerendes egne positioneringer (der forhåbentlig også kan virke tilbage og rokke ved min egen position). Jeg opfatter i den forstand positionering og civiliseret konfrontation som afgørende undervisningsværktøjer. “Værkets sjæl afslører sig i detaljen”. Denne og tilsvarende formuleringer og måder at tænke og koncipere arkitektur på møder man ofte blandt (danske) arkitekter. Jeg har en anden tilgang ud fra en overbevisning om, at førnævnte overser og forsimpler værkernes kompleksitet, virkemåder og ”livserfaring” og dermed det, som måske mere omfattende giver værkerne karakter og ”sjæl”. Tilsvarende er der f.eks. mange billedkunstnere, fotografer og lign. som foretrækker nærbilleder til at skildre menneskets sjælelige liv - man siger jo, at øjet er menneskets spejl. Igen har jeg en anden tilgang og mener, at nærbilledet er utilstrækkeligt; jo tættere man kommer på et menneske, jo mindre ser man det, og til sidst kan man reelt ikke skelne det ene menneske (og øje) fra det andet. Min arkitekturforståelse finder tilsvarende ikke ”nærbilledet” af værket tilstrækkeligt. Jeg forsøger også at forstå værkerne i det større rum, de medvirker i, ud fra en forestilling om at det miljø/den situation, som værket virker i, i en vis forstand siger lige så meget om værket, som det selv gør. Værkets medvirken - dets bidragende måde at være i situationen på - afslører med andre ord værkets ”helhedsforståelse” og ”verdensbillede”. Et værk medvirker altid i et større rum, som

161

Årbog 2016_AR.indd 161

28/08/2017 14.29


Thipan Aiyampillai, Copenhagen City Museum of Arts

162 Third Year

Ã…rbog 2016_AR.indd 162

28/08/2017 14.29


arkitekten - i værkets skabelsesproces - kun kan have en utilstrækkelig forestilling om og kun i meget begrænset omfang kan kontrollere i modsætning til den kontrol, arkitekten (som oftest) kan have over værkets detaljer. Når værket først virker i verden, vil det altid være ”forfulgt” af dette rum. Det er ikke noget, værket kan gøre sig fri af eller blive færdigt med. Det viser værkets rolle i den situation, det medvirker i: den fysiske kontekst, det sociale liv og den fortsatte historiske proces. Og lige så væsentligt giver dette rum værkets detaljer en forståelsesramme, hvori detaljernes betydning kvalificeres. Værkets såkaldte ”sjæl” bliver med andre ord til i relationen mellem værket (værkets detaljer, struktur, kompositionelle figurer, funktionelle tilrettelæggelse osv.) og det komplekse og foranderlige ”helhedsrum”, værket medvirker i. Min tilgang til undervisningen på tredje år tager sit udgangspunkt i bl.a. ovennævnte og den videre anfægtelse, at vel kan håndteringen af arkitekturens delaspekter imponere os (detaljerne, det funktionelt understøttende, det byggetekniske, det håndværksmæssige niveau, den formmæssige ekvilibrisme, det tekniske raffinement, den kontekstuelle indlejring, den intentionelle idé osv.), men det er kun, når arkitekturen er vellykket medvirkende i en mere omfattende helhed, at vi for alvor begejstres. Denne begejstring er med andre ord min afgørende drivkraft. Jeg har derfor en hovedanfægtelse, der gennemtrænger min undervisning, såvel som min forskning og byggende praksis. Jeg mener, at arkitekturens uundværlige og vigtigste bidrag til verden er, at den kan virke som katalyserende helhedsdanner. Og uanset om vi bruger ordet helhedsdannelse, eller vi kalder det noget andet, mener jeg, at arkitekturens samlende og syntetiserende kræfter er det, vi først og fremmest sætter i gang eller bør sætte i gang som arkitekter. F.eks. skabes et arkitekturværk som ét af sine vilkår i dialog med et produktionsapparat - det skal kunne bygges - hvorfor man som arkitekt selvfølgelig skal lære at håndtere forskellige produktionsformer og byggemåder, men dette er ”kun” et delaspekt, og som alle delaspekter i et arkitekturværk udgør det et træk, der ”intet” er i sig selv udover, at det fører en bevægelse videre til andre træk, der er lige så vigtige. Som arkitekt giver det ingen mening at kunne bygge, hvis det at bygge ikke helhedskoordineres med andre vigtige ”træk” som f.eks. socialitet, funktionalitet, kontekstuel medvirken, kulturbæring, økonomi, bæredygtighed og meget andet. Hvis vi som arkitekter ikke kan bygge uden arkitekturens tværgående helhedsfordring, kan vi lige så

163

Årbog 2016_AR.indd 163

28/08/2017 14.29


Ida Willadsen Bang Kjeldsen, Artotheque Zuid, Antwerp

164 Third Year

Ã…rbog 2016_AR.indd 164

28/08/2017 14.29


godt overlade byggeriet til bygningsingeniøren, entreprenøren eller andre, der hurtigt og effektivt kan stable nogle kvadratmeter op. Det enkelte træk i arkitekturens kompleksitet af træk er amputeret i-sig-selv og får kun sin fulde mening udfoldet i relation til en helhed, der samler alle disse træk og lader dem virke sammen. Det enkelte træk henter sin kraft fra helhedens sammenhængskraft, hvorfor det er afgørende, at et arkitekturværk realiserer sit netværk af træk i en mere omfattende helhed, der går på tværs af og rækker ud over dets delaspekter. Nogle vil måske mene, at dette er en romantisk harmonisøgende tilgang til arkitekturen, men min holdning er, at det helhedsdannende altid har kendetegnet og fortsat vil kendetegne arkitekturen, og det, som har ændret sig igennem arkitekturhistorien, er måden, hvorpå disse helhedsdannelser er tilrettelagt og fungerer: I visse tilfælde som harmoniske helhedsdannelser, men i andre tilfælde som mere dynamiske og spændingsfyldte og til tider som modsætningsfyldte og konfliktuelle helhedsdannelser i situationer, hvor dette giver mening. Jeg har derfor den holdning, at en helhedsdannelse kan være vellykket, uanset om den er harmonisk eller konfliktuel, og at det som regel ikke giver mening at ”vælge side” i denne umiddelbare modsætning, da man i en helhedsdannelse næsten altid kan finde begge sider. Arkitekturens helhedsbegreb er komplekst med andre ord og antager en unik ”form” for hver situation, det realiserer sig i. Og denne form er tilmed ikke stabil, men under konstant forandring i og med det, der over tid uafvendeligt sker med og forandrer den samlede situation (hvorfor det medvirkende værk får ændret sin forståelsesramme og i den forstand også forandrer sig). Der findes derfor potentielt en uendelighed af helhedsformer, hvorfor det ikke lader sig gøre at skabe et overblik over de former, som begrebet kan realisere sig i. I stedet må man søge ind i hver enkelt situation for at gøre kompleksiteten synlig og via dette blotlægge de ”dele”, der er ”i spil” i situationen, og igangsætte de ”helhedskræfter”, der kan få ”delene” til at virke sammen. Alt i alt mener jeg, at arkitekturens gennemtrængende, generøst bidragende og katalyserende helhedsdimension er arkitekturens fundamentale værdi, at helhedsfordringen stadig er altafgørende for arkitekturen, og at det for arkitekter i dag handler om at finde måder, der er relevante og kan virke, aktuelt og fremover. Alt for ofte ”handles” arkitekturen på andre ikke-fundamentale værdier. Min ovenfor beskrevne position gennemtrænger den måde, jeg underviser på, (og mine undervis-

165

Årbog 2016_AR.indd 165

28/08/2017 14.29


Jon Grasdal, Krøyer’s Stage in Bredgade Esben Slotmann Jensen, Public housing and community center at Redmolen, Copenhagen,

166 Third Year

Årbog 2016_AR.indd 166

28/08/2017 14.29


ningskollegaers positioner gennemtrænger selvfølgelig tilsvarende deres måder), og har afgørende betydning for, hvordan jeg i det forløbne år har undervist vores studerende igennem det forløb, vi i lærerkollegiet har tilrettelagt for dem.

[1] Hans-Georg Gadamer: Sandhed og metode, Århus 2004 (org.: Tübingen 1960), s. 376.

167

Årbog 2016_AR.indd 167

28/08/2017 14.29


Anne Kristine Thomsen & Magnus Holm Thøgersen, Drawing of Sint Anna pedestrian tunnel, Antwerp

168 Third Year

Ă…rbog 2016_AR.indd 168

28/08/2017 14.29


Louisa Vendelboe Vestergaard, Peoples house of Linkeroever, Antwerp

169

Ã…rbog 2016_AR.indd 169

28/08/2017 14.29


Plums Lade, Assens October 2016

170 Destinations

Ă…rbog 2016_AR.indd 170

28/08/2017 14.29


Destinations Robert Gassner Anne Romme

Traveling as architects is an important part of the curriculum at Taking Place. We seek destinations which teach us about the formation of cultural history and the construction and transformation of architecture through time. This year we have been to places as far apart as Plum’s Lade in Assens, Denmark – a beautiful 3-storey wooden structure (1915) and Shanghai and Hong Kong, where the second-year students exhibited their projects,1:1 wooden structures forming a field of folds and pockets. The first-year students spent a week drawing large drawings (1m x 2 m) at Le Corbusier’s Couvent de la Tourette and Unité d’Habitation in France. The drawings were translated into blocks of rooms, first year, first semester. The third-year students did field work in Antwerpen, Belgium, and used their observations and analyses in their BA-exam projects. The year’s summer trip went to Bohemia and Moravia, two of the oldest cultural regions in Europe, which now form the Czech Republic. We set out to visit a large array of sites on the densely knit map of the country’s architectural history – Medieval and Renaissance architecture, e.g. in the towns of Slavonice, Telč and Litomyšl, churches by the Baroque architect Jan Blažej Santini-Aichel, early modern architecture, especially from the 1920s and 1930s in Brno and the planned industrial town of Zlín, e.g. by Bohuslav Fuchs, Vladimír Karfik and František Gahura, works by quite distinct personalities within the modern movements, such as

171

Årbog 2016_AR.indd 171

28/08/2017 14.29


Reflections on the 2015-16 school year trip to Armenia and Georgia Triptykons of drawings and photographs, by students 172 Destinations

Ă…rbog 2016_AR.indd 172

28/08/2017 14.29


Ludwig Mies van der Rohe, Adolf Loos and Jože Plečnik, architecture from the post-war socialist era as well as recent restauration and conversion projects. Certainly a diverse set of coordinates, which was conjoined by interests in the way architecture was involved in the formation and reformation of statehood, religion and economy. For instance, we learnt about the role which Santini-Aichel’s symphonic spatiality played in the counter-reformation. Enquiring about the intensity of architectural developments between the wars in Brno, we learnt about the city’s role not only as an industrial and economical motor, but also as a middle ground between the Czech capital of Prague and the Slovak capital of Bratislava in Czechoslovakia, a country which seized to exist in 1993

Many thanks for substantial help in arranging the trip to Bohemia and Moravia: Bernd Schmutz, Jakub Herza, Lenka Štěpánková, Ľubomír Karásek, Lucie Valdhansová, Mélanie van der Hoorn, Msgr. Morgál, Nika Kupyrova, Sebastian Průša.

173

Årbog 2016_AR.indd 173

28/08/2017 14.29


The first-year project Passages (spring 2015) exhibited in Shanghai January 2016

174 Destinations

Ă…rbog 2016_AR.indd 174

28/08/2017 14.29


175

Ã…rbog 2016_AR.indd 175

28/08/2017 14.29


Ã…rbog 2016_AR.indd 176

28/08/2017 14.29


Ã…rbog 2016_AR.indd 177

28/08/2017 14.29


Field trip to Le Corbusier’s La Tourette and Unité d’Habitation, fall 2015

178 Destinations

Årbog 2016_AR.indd 178

28/08/2017 14.29


Drawings, 2 x 1 m

179

Ã…rbog 2016_AR.indd 179

28/08/2017 14.29


Ã…rbog 2016_AR.indd 180

28/08/2017 14.29


Ã…rbog 2016_AR.indd 181

28/08/2017 14.29


Ã…rbog 2016_AR.indd 182

28/08/2017 14.29


Ã…rbog 2016_AR.indd 183

28/08/2017 14.29


Ã…rbog 2016_AR.indd 184

28/08/2017 14.29


Ã…rbog 2016_AR.indd 185

28/08/2017 14.29


Viktoria Klansøe

186 Seminars

Årbog 2016_AR.indd 186

28/08/2017 14.29


The drawing as reflection Cort Ross Dinesen

The architectural drawing plays a particularly central role in the research and description of architectural issues. Not only as a representation of architectural presence in all the well-known forms that we are familiar with through the dissemination of projects but, in later decades added, as an independent medium for reflection surrounding in and on architecture. Well known is the development of special notations, which represent the artistic discourses about potential architectural meanings.In this context, it is especially the development of the landscape of the drawing with its morphological and topological configurations, that gives special attention to the drawing in the reflection on and in the genesis of architectural creation. The salon focuses on the individual student’s drawing evolving through a series of questions, which shall force the student to view the material in different ways and thus learn how one’s immersion creates an attention towards the genesis and expression of the drawing. Each salon begins with a lecture, and in preparation for each salon the student will have turned in a drawing a few days prior that subsequently will be distributed and commented on. The same drawing will be discussed and questioned again by introducing concepts which allow the material to be viewed and perceived in various ways. This process poses the opportunity to relate one’s drawing to others’ and to discuss the progression of the material.

187

Årbog 2016_AR.indd 187

28/08/2017 14.29


Ceiling Rose. Seeing this ceiling rose reminded me of a foam ceiling rose I saw in a shop, the type that goes above a light, made me think about the reason people have these in their home. It is purely decorative and while I initially dismissed the foam one as being rubbish, I realised it is only rubbish knowing and feeling that it is made of foam and not plaster. If it were on someone else’s ceiling I wouldn’t even notice it’s fraudulence and it would be no different to one made of plaster, yet if it was on my ceiling I would hate it knowing it to be made of foam. The story of an object and how we perceive it is important as the object’s qualities.

House. I saw this house and immediately thought of a person wearing a balaclava. Upon further thought it occurred to me that this was strange. It was just a house, yet I was instantly turning it into something more familiar and human. It is certainly not the only case of personification in everyday life and shows how much we seek to understand things through the things most familiar.

05-11-2015

08-11-2015

Home, Copenhagen

Humlebaek Strandvej, Humlebaek

Ieuan Pitts

188 Seminars

Årbog 2016_AR.indd 188

28/08/2017 14.29


Epifanier Morten Birk Jørgensen

Anne har bedt os, der skal lave saloner - såkaldte salonbestyrere komme og præsentere dem her til morgen. Hun var sent ude; vi fik først en mail om det i fredags, men det ser nu ud til, at de fleste har formået at dukke op. Jeg er lidt nervøs over det her. Det er svært ikke at se det lidt som en konkurrence om de studerende. Og dels er de andre spillere for en stor del nogle prominente autoriteter fra Akademiet, som jeg uden at kende alligevel har en god portion ærefrygt overfor. Dels er mit eget input af en lidt ejendommelig karakter, som jeg har fastholdt, trods Annes mildt sagt skeptiske bemærkninger. Ét af de gamle koryfæer, som siges at være en hård negl, bekræfter rygtet ved at bebrejde de flere hundrede fremmødte studerende over én kam for at være noget dorske i deres fremtræden. Et skoleeksempel på hvordan man undgår at stå og træde sig selv over tæerne. For ret, det er der ingen tvivl om, at han har, selv om Anne prøver at glatte ud ved at sige, at det jo også er tidligt om morgenen. Til kursuskataloget har jeg sendt en tekst om en farce, jeg havde, angående min kaffebrygning for nylig. Jeg havde forelsket mig i en dyppekoger og ladet den erstatte min tidligere elkedel. Selvom det i udgangspunktet først og fremmest var udtryk for æstetisk hysteri, sad jeg en morgen og ventede på, at vandet skulle koge, da det slog mig, at jeg normalt ville have været i bad, imens vandet varmede. Med skiftet har det ændret sig, da dyppekogeren ikke slår fra automatisk, når vandet koger. Desuden sparer jeg på strømmen, nu hvor jeg koger vandet direkte i koppen og dermed ikke koger mere, end jeg skal bruge. Resultatet af et designhensyn. Det hele hænger sammen. Jeg tog et snapshot af situationen, da jeg synes, den

189

Årbog 2016_AR.indd 189

28/08/2017 14.29


Pollution. When I saw this I thought that it was nice, seeing the smoke billowing out of the chimney with the lights of the cars and the green of the traffic lights. But why should I think this? All of these things are harming the planet, everybody knows that. Yet they can cheer me up on a cold, grey day? Is it a problem with me or are we conditioned to accept things that we grow used to. If these things weren’t there would I be happier? I’m not too sure. Even though these things are right in front of us, it doesn’t make it any harder to comprehend.

17-11-2015

Bench. What makes something the right place? This bench is sitting in the middle of nowhere with no correlation to it’s surroundings. It looks like it’s in the wrong place and its angle mildly annoyed me. Yet it doesn’ really matter why it’s in this position and is, in fact, situated next to some bars that I assume get used as a play area. Then it makes sense for this bench to be here. Allowing parents to sit down and watch their kids. Certainly in architecture you would be asked why the bench was situated there and there are reasons for and against it but at the end of the day if that is the position it gets used in, is it wrong?

Amager, Copenhagen

18-11-2015

Amager, Copenhagen

Ieuan Pitts

190 Seminars

Årbog 2016_AR.indd 190

28/08/2017 14.29


havde lært mig noget. Det har jeg gjort ofte, og for nylig fik det en ramme, da jeg læste en nekrolog over Klaus Rifbjerg og blev gjort opmærksom på hans 70 epifanier. En digtsamling, der beskriver sådanne erfaringer fra forskellige situationer i hans liv, som har lagret sig og ændret hans syn på tingene. Det var denne type oplevelser, jeg gerne ville fokusere på i min salon med de studerende, og det var det, jeg skulle forsøge at få til at fremstå besnærende her til morgen. I dag havde vi den første salon. Det lader til ikke at have lykkedes mig at få Epifanierne til at lyde særligt meningsfulde, for kun 10 har tilmeldt sig. Og jeg kan ikke lade være med at dunke mig selv i hovedet ved at antage, at de fleste sgu nok er blevet tvunget herover grundet for sene tilmeldinger, overfyldte hold eller hvad ved jeg. Til gengæld har jeg forberedt stempelkandekaffe og vand og kopper og glas på kontoret. Jeg har slukket loftslyset og med et par lavtsiddende arkitektlamper forsøgt at skabe et intimt rum inde på det store bord. Det er lykkedes ret godt. Ikke desto mindre dukker kun lige godt halvdelen af gruppen op, da klokken bliver 15. De har ikke forberedt sig, og det tror pokker med den besynderlige opgave, jeg har stillet dem. De skulle tage nogle snapshots fra situationer, der skilte sig ud i deres bevidsthed. Jeg har forberedt en kort introduktion og købt tre små papkasser i forskellig farve, og vi skal vælge, hvilken farve der er den rigtige til kassens konstruktion, størrelse, form. Dens aura, hvis jeg må have lov. Det går meget godt. Vi har det sjovt, perspektiverne er mange og ret nuancerede. I dag er vi næsten fuldtallige. Om det er det større antal, gruppenssammensætning eller det, at der er nye, som ikke var med i førstesalon, er jeg ikke sikker på, men det er sværere at få folk til at anlægge personlige perspektiver på emnerne. De fleste har forberedt lidt siden sidst, og de enkelte epifanier er hver især egentlig ret interessante, selv om alle nok er lidt i tvivl om, hvad det er, der er påfærde. Jakub har været i Herfølge og indfange forholdet mellem arkitektonisk forfængelighed og folkelighed i Vandkunstens Tingbjerg. Det er blevet ualmindelig præcist, og hans observationer er af en helt anden karakter end ved en gængs registrering. Det givermig lidt selvtillid. Jeg har dog hørt, at næsten alle de studerende har valgt Søren Vadstrups salon. Det er typisk. Han forstår, at den mere håndgribelige viden vinder.

191

Årbog 2016_AR.indd 191

28/08/2017 14.29


New Flat. We have just moved to a new flat that came unfurnished and it’s the first time I have been faced with living in such an empty space. Our things will eventually be overflowing and the place will be ours but in the meantime it has left me thinking about the emptiness and the importance of surrounding yourself wih your things. For the first night here we have the neccesities for living comfortably and they don’t consist of much at all. Yet the space still feels strange. The importance of things goes far beyond what the maker intends and the collected assortment of things in your home is a visualisation of a persons consciousness.

Chimney. This old chimney in Christiania appears to be no longer used but it’s fascinating to see how the climbing plants have used it as a surface to grow on and thrived. It gives the appearance of an old tree trunk and shows the adaptability of nature. Solutions to enable nature to thrive do not neccessarily need to be natural themselves but need to solve the issues we are creating. If the life of the built environment could be planned for when it is disused then compromises could be made to encourage this integration in a heavily unenvironmental industry. 19-12-2015

20-12-2015

Christiania, Copenhagen

Panelgatan, Oxie

Ieuan Pitts

192 Seminars

Årbog 2016_AR.indd 192

28/08/2017 14.29


Lige inden salonen har jeg set, at Stian har overtaget KADK’s Instagram-profil. Det er helt klart epifanierne, der er rammen for de pudsige tekster, der følger de lidt akavede motiver. Han tror sgu på, at det er allright. Det er mega dejligt. Til gengæld dukker der kun to op til salonen. Det er for få til at tale om de her ting, når vi ikke kender hinanden bedre. Det bliver for intimt. Til gengæld oplever Jakub, at det var en af hans epifanier, der ledte ham på sporet af den idé, der nu er grundlaget for hans semesterprojekt, og jeg tror ikke, det er noget, han siger for at glæde mig. Allerede her ved fjerde møde er salonen ved at virke repetitiv. Jeg har forberedt kaffe, som jeg plejer, og de studerende kommer til tiden og på rette sted. Det et tydeligt, at dem, der kommer i dag, har prioriteret det, fordi de har forberedt sig, og deres materiale er ret godt, selvom det er svært for dem at finde ud af at bruge den template, jeg har sendt ud og som skulle gøre det let for dem at producere hurtigt. Men de to timer flyver afsted, og vi kommer ind i nogle løjerlige situationer i hinandens liv. Foruden Ieuan, der ubesværet producerer papirlapper, der præsenterer et væld af vedkommende epifanier, så er det lidt trægt med produktionen. Og jeg har lovet Anne, at salonen ikke måtte tage tid ud af projektarbejdet, så jeg stiller ikke krav. Det ville i øvrigt nok heller ikke fungere alligevel. Jeg har aflyst salonen i dag, da jeg er syg. Jeg må vente til næste uge med at se, hvad de har oplevet i julen, som Rifbjergs digtsamlig peger på er yderst befordrende for at opleve epifanier. I dag skal vi have sidste salon. Jeg har forberedt den helt store introduktion ud fra Gumbrechts bog The Production of Presence: What meaning cannot convey, som jeg synes giver en overbevisende filosofisk beskrivelse af, hvad epifanier kunne tænkes at være for noget. Men han er en hård banan, og selvom han på mange måder skriver, så det er til at forstå sprogligt, så bliver det hurtigt noget rod, når han taler om relationer mellem æstetiske erfaringer i klassisk musik og amerikansk fodbold. Alle de fremmødte studerende harforberedt sig, og samtalen flyder bedre, end den plejer. Vi evaluerer, og det har nok været en lidt for kryptisk omgang, jeg har trukket dem igennem. Egentlig var det jo det modsatte, jeg ville. Netop lade dem tage udgangspunkt i det umiddelbare møde med

193

Årbog 2016_AR.indd 193

28/08/2017 14.29


Window. This window used to light the stairwell of this block of flats has a pointed top that looks very normal. But on second look it isn’t that normal a window. It’s just that the top window is suggestive of a house, a symbol of familiarity and homeliness. Upon thinking about this further it becomes apparent that this is fairly common. But what about if this was built somewhere else? Somewhere where the traditional house is not this shape? Would these places use different motifs to create a feeling of familiarity?

Corner. This corner has caught my attention since we moved in. It is the corner of the doorway that leads to the bathroom so I pass it quite a bit. The hallway floor is a few centimeters lower than the floor level of the bathroom and so they have put this sloped piece of wood to lessen the effect. But they didn’t bother making it fit with the doorway and the result is a little corner, more of a nook that serves no purpose other than to highlight the imperfections that exist in buildings. But it has an unintended benefit in that I have never once stubbed my toe. It was this that made me realise that this imperfection is actually perfect in doing something negative.

15-11-2015

17-11-2015

Amager, Copenhagen

Home, Copenhagen

Paving Stones. Walking home drunk, I noticed the paving stones for the first time and how the rain emphasises the rough nature of them. I began thinking of the qualities of imperfections and the epiphany from someone else in the salon at the start about the cracks in the pavement. I realised that given this project my eyes were more open. Not that I was thinking and pondering less but that these ponderings were related to something visual. There are many moments where thoughts come but finding the trigger in order to photograph is not always so easy, yet I am treating the thoughts I have with more care, tracing even this back to it’s root: paving stones.

Club. Without the darkness, the lights and the music a club is not much more than a room full of people, yet the concept of coming together to enjoy music requires only the music. But if the music and the dancing that happened in a club happened somewhere else, it would be a strange experience. We have created a building with the sole purpose of bestowing order onto something we enjoy. When architecture progresses beyond the requirements of shelter, it becomes a much more fluid and subjective thing that in many cases stems directly from the human need for order.

23-12-2015

09-01-2016

London Road, Bath

Babel, Malmo

Ieuan Pitts

194 Seminars

Årbog 2016_AR.indd 194

28/08/2017 14.29


verden uden at rammesætte det på forhånd. Det er jo længe siden nu, men til semesterafslutningsfesten har Anne bedt mig udstille det arbejde, vi lavede i forrige semester, hvor det skal hænge sammen med nogle af de andre saloner, og med hvad der i øvrigt er blevet lavet i løbet af året. Det skal være klar imorgen, da der er en flok fra erhvervslivet, der skal rundt og kigge på, hvad vi har lavet. Gad vide hvad de tænker, når det hænger dér helt isoleret. Jeg har siddet og kigget på de arbejder, de studerende dengang sendte mig. Det er sjovt at se på igen. Jeg har grinet adskillige gange, og det er ikke af medlidenhed, men i anerkendelse af den nysgerrighedog forundring, epifanierne udtrykker. Jeg har lånt en storramme og besluttet at tage et udpluk af Leuan’s materiale, som nok er det bedste. Det er ved at være sent, og det er dejligt at være alene i hangaren og stå og skære med kniv langs en stållineal, hvilket jeg ikke har gjort i årevis. Jeg får det til at sidde flot. Alt i alt var det sgu ret sjovt. Jeg skød over målet på flere punkter.Nogle af de studerende kom nok noget forvirrede derfra. Jeg vil dog insistere på at tro, at de personlige og intime samtaler om epifanier i alt fra smørepålæg til nedhængte lofter har givet en nysgerrighed på nye aspekter af arkitektfaget. Måske sågar gjor tepifanierne anvendelige som et redskab hos et par stykker. Ligesom de er det for mig.

195

Årbog 2016_AR.indd 195

28/08/2017 14.29


Poul Ingemann in IBK’s library

196 Seminars

Årbog 2016_AR.indd 196

28/08/2017 14.29


Slavonski Brod Poul Ingemann

Uddrag af en samtale mellem Irénée Deneux og Poul Ingemann lrénée Deneux: Jeg er meget imponeret over Deres Slawonskibrod-serie. Hvordan er De overhovedet kommet på den tanke at tegne som Aldo Rossi? Nogen vil sige at De bevæger Dem på kanten af det kriminelle. Poul Ingemann: Det begyndte faktisk for over 20 år siden. Rossi var stadig levende og hans navn kendt af de fleste. Jeg har altid beundret hans skitser og set dem som værende på grænsen til det ubehjælpsomme, hvilket Rossi også fremhæver et sted. Hans tegninger var helt enkelt en nødvendig forlængelse af hans byggede ting og lagde en poetisk dimension til læsningen af hans tekster og nyrationalistiske arkitektur eller ideologi, om man vil. Og så selvfølgelig gennem kopieringen at få opbygget en lyst til tegningen. At afmystificere. Klimaet var anderledes i starten af halvfemserne, vi læste meget Aldo Rossi, vi var optaget af hans typer, hans syn på bybygning.... ID: ....og hans idé om at glemme arkitekturen, kunne jeg forestille mig. Et provokerende udsagn som jeg ved at De ofte citerer. PI: Ganske rigtigt, men nu synes jeg at vores samtale kunne dreje sig om vores salon. Jeg havde jo en ambition om igen at introducere Aldo Rossi igennem skitserne. At få hans skitser og tanker til at manifestere sig som noget håndgribeligt, noget der egentlig ikke behøver at være så svært at lære af.

197

Årbog 2016_AR.indd 197

28/08/2017 14.29


Marie Øst Vejbæk

Mathias Rasmus Bayer

198 Seminars

Årbog 2016_AR.indd 198

28/08/2017 14.29


ID: Nu har jeg haft lejlighed til at se nærmere på de studerendes Rossi-kopier og det slår mig at nogle af dem faktisk besidder en aura. Hvordan kan dette være tilfældet? PI: Lad mig slå fast inden jeg svarer på spørgsmålet, at salonen kørte af sporet allerede fra starten. Jeg havde den ambition at Aldo Rossis trafikulykke ved Slawonskibrod skulle være omdrejningspunktet for alvorlige samtaler omkring det at sætte en bygning i Verden. ID: Jeg ved at de studerende var meget glade for Deres salon, fordi de fik et frirum til at samtale med kollegaer uden at skulle stå til regnskab. At fornemme at man kan have det godt med sin passion.... PI: Helt rigtigt og det er vel det det handler om, at skabe situationer hvor de studerende mærker et håb. Fornemmer at man gennem sin poetiske skaberkraft kan tilføre Verden noget af betydning. ID: Et stor ambition, som kan virke overvældende og handlingslammende på mange. PI: Og konstant modsigende. Jeg mener, jævnfør Rossis diktum om at glemme arkitekturen. Det skal jo forstås rigtigt. ID: Jeg havde mulighed for at kaste et blik på et par af de modeller der blev lavet. Det slog mig at det så meget let ud, er det det? PI: Både ja og nej.... ID: De må invitere

199

Årbog 2016_AR.indd 199

28/08/2017 14.29


Leonora Elina Torni Sisseck

200 Seminars

Ă…rbog 2016_AR.indd 200

28/08/2017 14.29


The poetics of the sketch Martin Søberg

Architects employ images. As sources of inspiration. As tools. As epistemic artifacts. And architects use these images to develop and propose ideas, schemes, and plans. Or as persuasive objects, in order to convince clients or colleagues of the brilliance and sustainability of their proposals. Sketches are images that may adhere to these varied functions, whether as design drafts or as cohesive visual statements. They come in many sizes and shapes and in a diverse range of material constitution: The sketchbook sketch, the digital sketch, the napkin sketch, or the tracing paper sketch, made with the use of pencils, crayons, felt-tip pens, fountain pens, charcoal, human fingers, or mouse clicks. A certain kind of sketches are produced not in relation to an actual building project, but moreover as reflections on architecture per se or on particular architectural topics of either a specific or general nature. This can include imaginary projects as for instance proposals for new worlds or aspects of worlds, utopia. By addressing elementary conditions of architecture and thereby establishing—or questioning—the foundations of this art form, these sketches may arguably form part of an architectural poetics. They are tools of reflection, investigating architecture in and through a visual medium, as images. It implies that such sketches have diagrammatic potentials, that is, that they consider and define certain relations between things and thoughts. Yet the quality of the image carrier and the conditions of the image as a visual field also need to be taken into account as part of this utterance.

201

Årbog 2016_AR.indd 201

28/08/2017 14.29


Askan Moltke Johansen Oline Haagemann Greve

202 Seminars

Ă…rbog 2016_AR.indd 202

28/08/2017 14.29


We can identify a number of architects that have used the sketch to such means, as a kind of visual poetics, as materialized thoughts on architecture. Based on my own doctoral research on the topics, our salon examined and discussed sketches by the architects Sverre Fehn, Aldo Rossi, John Hejduk, Álvaro Siza, Daniel Libeskind, and Raimund Abraham as evidence of their respective architectural poetics. Moreover, we entered a dialog with these architects—initiated by these examinations—yet a dialogue, which required that the students produce new pieces of evidence: Sketches following the techniques or topics that each of our subjects had pursued. By using a tired metaphor, I will nevertheless state that these sketches aim at speaking for themselves. They are truly images as architectural reflection.

Fruzsina Boutros

203

Årbog 2016_AR.indd 203

28/08/2017 14.29


Ã…rbog 2016_AR.indd 204

28/08/2017 14.29


Rasmus Helleskov Wieleman

Ă…rbog 2016_AR.indd 205

28/08/2017 14.29


Giedre Darskute Krongkanok Harnsongkram

Ieuan Pitts Karl-Johan Ingerslev Sørensen

206 Seminars

Ă…rbog 2016_AR.indd 206

28/08/2017 14.29


Memory and the spatiality of time Natalie Koerner

This salon investigated the spatiality of time through our understanding and imagination of the workings of memory. How is our perception of time also spatial? How do we imagine memory to work if it were a space or a building? The initial sessions consisted of lectures on the suspension of the perception of time in specific spatial constructs such as the labyrinth, and spatial memory archives, for example Giulio Camillo’s Memory Theatre. The students chose images, which to them revealed an aspect of the spatial workings of their notion of memory. After reading Deleuze and Guattari’s introduction of the rhizome (A Thousand Plateaus) and Borges’ Garden of the Forking Paths together, the discussion often turned to multiplicity, the fourth dimension, and quantum mechanics. Christian Majenz from the Mathematics Department of the KU gave a short introduction of the fourth dimension and Quantum Mechanics, to support the students in their imaginings of the spatial aspect of their own faculty of memory. The students then made sketch models of how they visualize their memories to function spatially. The results ranged from landscapes to object-like visualizations, from complex organisms to theatrical installations. Often, change and movement were integral to the students’ concepts of memory retrieval and storage. This resulted in filmic representations of the models, to include the temporal aspect.

207

Årbog 2016_AR.indd 207

28/08/2017 14.29


Students working with pigments

208 Seminars

Ă…rbog 2016_AR.indd 208

28/08/2017 14.29


Materials Søren Vadstrup

The classic building materials such as: distempers, linseed oil paint, tempera paint and slaked lime, lime mortar and lime plaster, as well as wrought iron and cast iron are included as standard materials for restoration and transformation of older buildings. However, these can also be used for new buildings. It therefore, becomes important for architects to know of the history, the properties, the manufacturing and the maintenance of these materials. Furthermore, it is a big advantage to have tried working with them in practice. Then, you suddenly understand why a distemper can ‘illuminate’ a room through the colors of the wall and ceilings, beautiful reflection of light. Why lime plaster can regulate indoor climate in a room and why wrought iron can keep for 400 years outside. This is because you through practice have become fully involved in the structure and nature of materials. Not saying that we as architects should ‘play’ craftsmen. However, many craftsmen know surprisingly little about their own materials, so in this area the architect can actually often excel relatively easily. Secondly, the properties of materials play an important role in the design process, an aspect you lose if these just become words on a page. Thirdly, it is the job of a restoration architect to assess the condition and necessary repairs of old original materials, as well as the method of repair. Here, an in-depth knowledge of the nature of materials is imperative.

209

Årbog 2016_AR.indd 209

28/08/2017 14.29


Mellemrum Kristine Torp

I salonen om mellemrum var vi forbi både de konkrete og teoretiske af slagsen. I den første forelæsning blev begrebet foldet ud, både som en graduering imellem dikotomierne, som konkrete rumligheder i arkitekturen, som en dynamisk grænse mellem offentlig og privat og som oprørets arnested. Næste forelæsning handlede om, hvordan man kan have et terrain vague-state of mind, hvilket vil sige, at man fremdyrker et slags indre, landskabeligt mellemrum, en slags modstandszone, hvori indtrykkene fra verden kan filtreres og reflekteres over – og ikke bare løbe uhindret igennem. Med andre ord: den slags state of mind der kræves af en kunstner! Til at fremhjælpe den slags refleksioner kan det tit være godt at tage ordene til hjælp, hvilket salonens opgave satte sig for at fremprovokere. Opgaven lød derfor på at skrive nogle overvejelser, man havde gjort sig på baggrund af salonens forelæsninger og diskussioner – også i relation til eget projekt. Hver forelæsning blev altså fulgt af diskussioner, hvilket især var godt den tredje salongang, hvor vi godt nok ikke havde en forelæsning, men derimod en fællesoplæsning af den krævende slags. Vi læste nemlig starten af Deleuze og Guattaris Mille Plateaux - i den tykke, gule danske version - og vi skiftedes til at læse, så alle fik høre sig selv sige rhizom og midtersted og kalkering og mangfoldig og og og og. Den fjerde salon stod i Scarpas tegn, og forelæsningen førte alle gennem Brions gravsted, foto for foto, imens der blev talt om mellemrum og overgange, der både kunne føres tilbage til den romerske, målrettede akse og den japanske måde, hvorpå man er i bevægelsen, der til gengæld byder på sanselige oplevelser her og

210 Seminars

Årbog 2016_AR.indd 210

28/08/2017 14.29


nu. Også den femte salon bød på en blanding af romerske akser og japanske bølger, sådan da. Anne Romme gæsteforelæste i hvert fald om både Kahns Salk Institute og SANAAs Rolex Learning Center, med indlevelse og en vifte af smukke fotografier, så man næsten følte, man havde været der. Sidste salon var egentlig ment at skulle være en grand finale, hvor alle de studerendes fine refleksioner var blevet skrevet og genskrevet, til de sad lige som de skulle med en skarphed og præcision, der drønede lige igennem den mikrofon, vi ville bruge til anledningen. Idéen var den, at vi skulle øve os lidt på at fremlægge mundtligt. I stedet fik vi en glædelig bonus i form af en præsentationsworkshop med skuespilleren Nastja Arcel, hvor vi lavede en masse forskellige øvelser, der blandt andet indebar forskellig stemmebrug, der sjældent er hørt på Arkitektskolen. Godt var det at ruske op i både krop, stemme og ord, for man kan hurtigt komme til at gemme sig foran sine store tegninger, når man skal fortælle om sit projekt til kritikker.

en til en studerende til studerende EN:EN er til studerende fra studerende. Det er et sted, hvor studerende møder studerende på tværs af årgange i faglige diskussioner. Alt fra de store tanker om arkitektur til konkrete hands-on tips og tricks udveksles.

EN:EN samtaler er tilbud til 1. års bachelorstuderende fra studenterkorpsets 2. og 3. årsstuderende, som hver mandag går rundt ved tegnebordene fra kl. 12-15 og er klar til at tale om der hvor du er i dit projekt.

Finder Sted

Taking Place

bachelor program

arkitektur & kultur

En : En

Poster, the one-to-one student teaching initiative

211

Årbog 2016_AR.indd 211

28/08/2017 14.29


Ane Norderhus

212 Freehand Drawing

Ã…rbog 2016_AR.indd 212

28/08/2017 14.29


Freehand drawing Anne Romme

“Some female students came to see me. They had taken the exam and passed (all students pass with me!) To the girls – there were nine or ten – I said: “I have an idea. Now that you have passed and I have fulfilled my obligation as a professor, wouldn’t it be interesting to embark on the study of a language or a literature we hardly know? They asked which language and which literature. “well, naturally the English language and English literature. Let us being to study them, now that we are free from the frivolity of the exams, let us begin at the beginning”. Jorge Luis Borges, Blindness With freehand drawing, we also being at the beginning. Free of any specific, accredited curriculum, we go back to the basics and study the instable condition of architecture. Here, on the drawing paper, this very moment, we observe forms, gestures, in-betweens, light, shadow, make marks, draw. We draw fast, many drawings, draw things that move in space. Then we slow down and draw the remarkable within the ordinary. Throughout the school year we slowly develop something that might be called spatial intuition. It is simple, but difficult to spell out. It is a question of serious commitment and of practicing rigorously enough to get a sense of when a drawing, an idea of a space and – eventually – a project

213

Årbog 2016_AR.indd 213

28/08/2017 14.29


Ariana Kiyomi Alexis Zilliacus Siri Merete Birkeland

214 Freehand Drawing

Ă…rbog 2016_AR.indd 214

28/08/2017 14.29


works or not. Free of the frivolity of the exams, freehand drawing frees the imagination and loosens the hand, but it calls for meticulous and severe studies to sharpen the relationship between the mind, the eye and the hand. I am endlessly grateful to my first year teachers for insisting that I try over and over again, each time getting a little better, more skilled, more able to articulate ideas and develop new thoughts through work rather than through speculation. With freehand drawing, week after week, I try to pass on that gift to my students. Spatial intuition constantly needs to be sharpened, but, like riding a bike, spatial intuition is embodied knowledge, never entirely lost once established.

215

Ă…rbog 2016_AR.indd 215

28/08/2017 14.29


Malina Theresa Packness Iannone

216 Freehand Drawing

Ă…rbog 2016_AR.indd 216

28/08/2017 14.30


Ariana Kiyomi Alexis Zilliacus

217

Ã…rbog 2016_AR.indd 217

28/08/2017 14.30


Fruzsina Boutros Ebba von Ehrenheim

218 Freehand Drawing

Ã…rbog 2016_AR.indd 218

28/08/2017 14.30


Krongkanok Harnsongkram Aniella Sophie Goldinger

219

Ă…rbog 2016_AR.indd 219

28/08/2017 14.30


220 Freehand Drawing

Ã…rbog 2016_AR.indd 220

28/08/2017 14.30


221

Ã…rbog 2016_AR.indd 221

28/08/2017 14.30


Karl-Johan Sørensen

222 Freehand Drawing

Årbog 2016_AR.indd 222

28/08/2017 14.30


Andrea Ougaard

223

Ã…rbog 2016_AR.indd 223

28/08/2017 14.30


Ã…rbog 2016_AR.indd 224

28/08/2017 14.30


First year Aja Borby Ørtenblad Alberte Forum Winther Alexandra Lutte Amanda Schnack Nielsen Andrea Ougaard Andreas Zacho Ane Norderhus Aniella Sophie Goldinger Kristiane Fenger Anna Agudelo Ariana Kiyomi Alexis Zilliacus Christian Graugaard Nissen Clara Bergman Donia Emilie Tadayoni Ebba von Ehrenheim Ellen Breyen Gröning Felix Maximilian Badman Emilie Kabel Allin Fruzsina Boutros Franziska Maria Elizabeth Grant Hanna Skilbrei Bøen Jacqueline Simone Falster Jakob Kahrs Breidablik Jeppe Mølby Larsen Jenny Plym Askim Karl-Johan Sørensen

Jonathan Rygaard Klaus Wahid Knudsen Kristian Urbild Priemé Kristin Vaagslid Leonora Elina Torni Sisseck Line Lehmann Buch Liv Balslev Fasting Malina Theresa Packness Iannone Maren Holsten Marie Engelund Carlsen Mette Roikjer Niels Ulrik Østrup Oline Haagemann Greve Nina Høier Olsen Panuela Aasted Jensen Sebastian Aristotelis Frederiksen Siri Birkeland Stephanie Sophia Rosina Levassor Stian Røraas Sunniva Reinsmo Skogland Theepiga Makesan Tim Viktorsson Valentin Nordström Villads Høgsbro Nederby Amalie Soufi

225

Årbog 2016_AR.indd 225

28/08/2017 14.30


Second year Louise Preene Marie Øst Vejbæk Mathias Rasmus Bayer Mikkel Eske Kjærholm Mikkel Sebastian Rostrup Natalie Ann Noryd Nicholas Jungblut Knutsson Niels Mathias Gutt Nina Brøske Klette Sine Malene Vesterlid Schjelderup Sofia Stroustrup Sofie Naver Markussen Thea Bakke-Olsen Viktoria Klansø

Amanda Andresen Anders Aalekjær Grønbech Anders C. Ketelsen Anders Rødgaard Bojesen Andreas Skytt Hvid Anne Mette Overgaard Christensen Anne Sophia Holm Warburg Anne-Sofie Dalgas Asbjørn Eriknauer Askan Moltke Johansen Astrid Dahl Singers Sørensen Bianca Georgiana Zaharia Caroline Marie Sachmann Christian Faurschou Cilje Scheel Persson Desislava Mintcheva Emil Hvelplund Kristiansen Erling Aleksander Bakke Nybråten Ester Alemayehu Hatle Frederik Braüner Nygaard Frederik Thers Hedda Torsdotter Husabø Heidi Wedelberg Bjørnum Jens Christian Rønholt Schmidt Johanne Hovland Jonas Plambeck Ottosen Josephine Nørtoft Saabye Julie Meiland Hanses Julie Timm Vejleaa Lars Sigersted Lasse Rude Nord Line Dea Langkjær Liv Andersen

International Students Florian Karl Gick Jakub Herza James Peter Emery Leuan Pitts Li Na Lola Valerius Orion Keith Pavel Bouse Viktoria Bruns Yulin Tan Xiao Tian Krongnakok Harmsongkram Maria Soledad Leguiza Luna Francisco Rocco Emilija Liudvinaviciute Gierdre Darskute

226

Årbog 2016_AR.indd 226

28/08/2017 14.30


Third year Alberte Marie Buhl Brinckmann Anders Nielsen Anders Wilhelmsen Anne Kristine Thomsen Anton Xerxes Boman Asger Høegh Christiansen Bastian Bilde Boelsmand Carl Adrian Weiss Carla Logo-Koefoed Caroline Royal Rasmussen Ditte Marie Thiemer Johansen Esben Slotmann Jensen Frans Christensen Freja Bang Dahl Frida Andersen Lødrup Hermann Skolleborg Ida Helén Bjørnskau Rey Ida Linnea Holmstrup Ida Willadsen Bang Kjeldsen Jarl Peter Angelo Gottlieb Jesper Skovby Jon Grasdal Jórunn Reginsdóttir Karl Emil Koch Kasper Falk Torp Katrine M. B. Rasmussen Kristianna Dal Jákupsdóttir Kristin Melhus Telnæs

Lars Filip Cullin Lau Corvind Christiansen Laura Julie Brage Lena Barka Louisa Vendelboe Vestergaard Magnus Holm Thøgersen Magnus Klint Sørensen Marco Tobias Nørregård Repenning Maria Rønne Vang Mathias M. Kyed Mikkel Ankerbo Mikkel Møller Roesdahl Nicolai Valentin Birk Jensen Rasmus Christiansen Nielsen Rasmus Helleskov Wieleman Rasmus Schatter Strøyberg Rikke Justesen Møller Sanna Movafagh Sebastian Henriksen Selma Louise Viktoria Zosel Sofie Bryder Nielsen Søren Skovgaard Laursen Thilde Emilie Ammitzbøll Bogh Thipan Aiyampillai Tine Alexia Skafte Tobias Hentzer Dausgaard Toni Antonov

227

Årbog 2016_AR.indd 227

28/08/2017 14.30


Faculty Anne Romme is the head of program at FINDER STED | TAKING PLACE at the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture. She also runs an independent architecture practice invested in critical, experimental projects, often in collaboration with the artists group N55. Her work ranges from theoretical inquiries into the commons in architecture to digital fabrication and the development of a building system based on pure plates shell structures. Anne holds a PHD degree from the Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, an M.Arch.II from Princeton University School of Architecture, an M.Arch. from The Aarhus School of Architecture, and a B.Arch. from the Irwin S. Chanin School of Architecture at the Cooper Union. She has been teaching, lecturing and exhibiting extensively in Denmark and abroad. Anne Pind is an editor of the Danish Architectural Press. She is part of the magazine Arkitektens editorial team and co-produces architectural publications. Anne has previously worked seven years at Bertelsen & Scheving Arkitekter in Copenhagen, enganged in a broad variety of projects as competitions, housing, artistic colaborations and bookdesign, eg Arkitekturen som Tidsmaskine authored Carsten Thau. Later, under Kongeligt Bygningsinspektorat, Anne has served as project leader and construction manager on a numer of large scale restoring projects, eg Sorø Akademi and Roskilde

228

Årbog 2016_AR.indd 228

28/08/2017 14.30


Palæ. Anne runs her own artistic practice, wirites, builds and exhibits. She holds an M.Arch from the KADK School of Architecture and is teaching first year and third year.

Camilla Hornemann runs an independent architecture practice with an interest in combining art and architecture in developing proposals for architecture and urban planning. She is currently working together with architect Daniel Vejborg, among other projects, exploring the possibilities of transforming part of a non-residential building into dwellings. Camilla holds an M.Arch from the KADK School of Architecture. She has been teaching at KADK since 2010 and is now teaching Second year at FINDER STED | TAKING PLACE.

Claus Pryds is the founder of Claus Pryds Arkitekter and has since 2009 been working with various projects within the cultural sector for which he has received considerable recognition. Last year he finalized the project of building a cancer center in Herning and has since 2009 bin working on his winning proposal for the New Natural History Museum in Copenhagen, which will be completed in 2020. Claus Pryds holds a M.arch. from the KADK. Since 2010 he has been teaching at the academy for fine arts, school of Architecture and is now an part-time lecturer for the third year at FINDER STED | TAKING PLACE. Elise Lorentsen, mag.art. og ph.d.Elise er ph.d. fra Det Kon-

gelige Danske Kunstakademis Skoler for Arkitektur, Design og Konservering, Arkitektskolen, hvor hun nu virker som underviser og videnskabelig assistent. Hun er uddannet magister i kunsthistorie Institut for Kunst- og Kulturvidenskab, Københavns Universitet, med konferens i Francesco Borrominis arkitektur, og er hertil uddannet fra Ecole Supérieure d’Art de Perpignan i Frankrig med opnået Diplôme National d’Arts Plastiques (avec les Félicitations). Elise Lorentsen beskæftiger sig med arkitekturteori, arkitekturhistorie, kunstteori og æstetik, tekst og poetik, samt studiet af arkitekturens offentlige/fælles rum.

229

Årbog 2016_AR.indd 229

28/08/2017 14.30


Gitte Juul is founder of gittejuul.dk – a critical spatial prac-

tice engaging with the public realm and artistic interdisciplinary articulations. The practice investigates relationships between power, property, public spaces and everyday life. Gitte is also part of the international network Architecture, Design and Art Practice Training-research / ADAPT-r and artistic leader of the project space The Office for Art in Town, initiated by Ballerup Municipality / Ballerup Art Council. Gitte holds a M. Arch from The Royal Danish Academy of Fine Arts, School of Architecture, where she is currently an associate professor, teaching third year at FINDER STED | TAKING PLACE.

Mikkel Kjærgård Christiansen is teaching at finder sted

| taking place at the royal danish academy of fine arts, school of architecture and has been a part of the teaching staff since 2015. Alongside the teaching he works at lundgaard & tranberg in copenhagen. During the past years he has done projects like around (a pavillon in kings garden done in his own private practice), kanikkegården in ribe, kværhusmolen and the new natural history museum in copenhagen. At the moment he is producing podcasts about the basic conditions for architecture eg. Light and gravity. These are done in collaboration with thirdear and the danish arts foundation. Mikkel holds an m.Arch. Royal danish academy of fine arts, school of architecture and has studied at the mfa program at royal danish academy of fine arts, sculpture school. Mikkel has been teaching and lecturing in different departments and constellations at royal danish academy of fine arts since 2010.

Høgni T. Hansen has a broad experience from his own work and

from offices in Denmark and abroad. He is co-founder and partner of the studio Falko Architects together with Tage Lyneborg and Carl Lyneborg. Just recently Falko Architects has been honored by the City of Frederiksberg for the expansion of Falkonergårdens Gymnasium with the award for best building of the year. The project was previously awarded in an open competition. Beside, Høgni runs his own architect studio, where he works on diverse projects in the field between theory and practice. He has both exhibited

230

Årbog 2016_AR.indd 230

28/08/2017 14.30


and realized a number of projects. Høgni has a Cand . arch. from the Royal Academy School of Architecture Copenhagen. He has teaching experience from Denmark and abroad and is currently he is a teaching assistant professor at the second year at FINDER STED | TAKING PLACE.

Ida Flarup runs the architectural studio VAERK>STED to-

gether with architect Maria Mengel and is the co-founder of the experimental exhibition space MODTAR projects with architects Maria Mengel, Peter Møller Rasmussen and Thomas Feveile VAERK>STEDs practice lies in the field between academic poetics and the direct and bodily experience of space. Their studio work includes large-scale installations, exhibition designs as well as studies for room dividers and façade elements. In conjunction with her independent practice Ida has worked for several architectural practices in London and as project leader in urban regeneration projects for Copenhagen Council. She is part of the artist-run workshop team at the learning department of the National Gallery of Denmark (SMK) where she develops and facilitates workshops based on the collection and her own practice. She holds an M.Arch from the KADK School of Architecture and is teaching first year at FINDER STED | TAKING PLACE.

Jonathan Meldgaard Houser is working for Lundgaard og

Tranberg, where he has been the project architect on the winning proposal for the new national Museum for Danish Resistance and is currently partaking in the realization of The National Museum of Natural History. As an independent architect Jonathan has exhibited at The Royal Academy in London and in collaboration with architect Mikael Stenström he most recently won a competition in Stockholm with a proposal for art in the public sphere. The proposal will be realized in the autumn of 2015. Jonathan has studied at The Irwin S. Chanin School of Architecture at The Cooper Union and holds an M.Arch from the KADK School of Architecture. He is teaching first year at FINDER STED | TAKING PLACE.

231

Årbog 2016_AR.indd 231

28/08/2017 14.30


Kristian Hansen is the founder of Centre For Maritime Architecture, a private company that explores the field between maritime constructions, ships, adapted spaces, maritime architecture and architecture in its more traditional interpretations. Projects in regi of Centre for Maritime Architecture counts both, house design, restoration- and transformationprojects and 1:1 buildingworkshops for architecture students. Kristian has been teaching at KADK since 2009 and holds a M.Arch from the KADK School of Architecture. He is teaching third year at FINDER STED | TAKING PLACE. Kristine Annabell Torp is teaching the first year students at

the programs finder sted | taking place and Helhed og Del / Whole and Part at ibbl, kadk, besides being partner in the design practice Freebird & Sunshine, in collaboration with Jesper Rølund. While the Editor in Chief on Nordic Journal of Architecture, Elise Lorentsen is on parental leave, Kristine is also covering her position. Kristine holds an M.Arch. and a Ph.D. from the kadk School of Architecture.

Maria Mengel works in the field between academic poetics and the direct and bodily experience of space. The subject is architecture, but set within the frames of fine art and academia, the outcome is more often characterised as spatial installations, building workshops and 1:1 studies of space, material and structure. Maria has been teaching at the KADK since 2005. She also started the independent art and architecture school ANARK, where she teaches courses as well as 1:1 building workshop for craft design and architecture students. In 2007 she founded the experimental exhibition space ‘Modtar projects in Copenhagen, together with architects Ida Flarup, Peter Møller Rasmussen and Thomas Feveile. Currently she is running the architectural studio VAERK>STED together with architect Ida Flarup. Their studio work includes large-scale installations, exhibition designs as well as studies of room dividers and façade elements. Together they have published two books. Maria holds an M.Arch from the KADK School of Architecture. She teaches at the master program KUNST OG ARKITEKTUR, as well as first year at FINDER STED | TAKING PLACE (she was on maternity leave during the school year 2015-16).

232

Årbog 2016_AR.indd 232

28/08/2017 14.30


Martin Søberg is an art historian (Mag.art., University of

Copenhagen) with a PhD degree (KADK) in architecture based on a dissertation on the topic of architectural sketches and poetics. He is chair of the Danish Association of Art Historians and has previously worked as head of communications at the architectural office SLA. He is teaching second year at FINDER STED | TAKING PLACE and seminars at the master program KUNST OG ARKITEKTUR | ART AND ARCHITECTURE. He is concurrently teaching architectural history at the University of Copenhagen, Department of Arts and Cultural Studies.

Robert Gassner studied Architecture and Fine Art and holds a BA(Hons) from the University of Plymouth, a cand.art. from Akademie der bildenden Künste in Vienna and an MArch from KADK. He has practised as an architect in Vienna and Berlin, mainly working with housing, renovation and exhibition projects. In his PhD thesis ‘Inhabitation as a Conduit in Building Histories’, he works in an interdisciplinary field between architectural history and social anthropology. Robert is a curator at Copenhagen’s festival for architecture and film. He has been a guest teacher at various institutions, e.g. Vienna University of Technology, Academy of Fine Arts Vienna and The Danish Research School of Cultural Heritage. Since 2008, he has been teaching at KADK, currently as a third year tutor at FINDER STED | TAKING PLACE. Tine Bernstorff Aagaard is teaching at FINDER STED | TA-

KING PLACE. She holds an M.Arch from Aarhus School of Architecture where she has been teaching on and off since graduation. She is a fellow at ‘Arts Letters and Numbers’, a non profit, multidisciplinary arts community and education project based Up State New York. Her independent practice explores the structure and spaces of the body and the spaces we access with our bodies. She has exhibited at the Spring Exhibition at Charlottenborg twice – with ‘the Dissection of the Anatomy’ and in collaboration with Emilie Bergrem a suspended labyrinth. (She was on maternity leave during the school year 2015-16)

233

Årbog 2016_AR.indd 233

28/08/2017 14.30


Thomas Ryborg Jørgensen er ansat som lektor på KADK

School of Architecture, og er som underviser og forsker tilknyttet FINDER STED | TAKING PLACE. Thomas er uddannet fra både Designskolen og fra KADK School of Architecture, og fra sidstnævnte han har en M.Arch og en Ph.D.-grad. Hans forskningsområde er arkitekturteori og arkitekturhistorie m.m., med en særlig interesse for bl.a. værkanalyse, arkitekturens helhedsbegreb, konceptionsteori o.m.a. publiceret i en større mængde bøger, artikler, konferencebidrag, forelæsninger osv. Som praktiserende arkitekt har han som del af det eksperimentelle arbejdsfællesskab Studie Chiasmos udstillet projekter på bl.a. Arkitekturtriennalen i Venedig og The Nara Triennale of Architecture i Japan. Som selvstændig arkitekt driver han tegnestuen Rode+Ryborg Arkitekter, og står siden 1994 bag adskillelige opførte byggerier, udstillinger, designs o.a.

The 2015 - 16 faculty group also included Carsten Thau, Professor at KADK; cort ross dinesen, Associate Professor at IBBL, Kadk, Thomas Kampmann, Associate Professor at ktr, KADK; SØREN VADSTRUP, Associate Professor at KTR, MORTEN BIRK JØRGENSEN, Ph.D. fellow at Kadk, Natalie koerner, Ph.D. fellow at Kadk, poul ingemann, Associate Professor at Kka, Kadk,

234

Årbog 2016_AR.indd 234

28/08/2017 14.30


Ã…rbog 2016_AR.indd 235

28/08/2017 14.30


Ã…rbog 2016_AR.indd 236

28/08/2017 14.30


Ã…rbog 2016_AR.indd 237

28/08/2017 14.30


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.