100 gezichtjes

Page 1

10 0

100 gezichtjes gezichtjes

10 0 gezichtjes

Annemieke van Manen / Janny Schokker


COLOFON © 2017 van Manen/Schokker

Druk: Uitgeverij: ... ISBN


(spiegel)


je gezicht verraadt je zonder dat je praat

je hebt wel 100 gezichtjes waarmee jij je gevoelens uit 100 berichten zonder woorden 100 gezichten zonder geluid


Blij Blij is soms een binnenpretje of juist een knetterharde lach dijenkletsen, schuddebuiken elke dag je lach gebruiken je ogen knijpen samen je mond staat in een boog omhoog lachen maakt het leven licht met name als je samen lacht dat is een blij gezicht


verdriet dat laat je tranen stromen over je gezicht hangende wangen, hangende ogen hangende mond

naar de grond

Verdrietig

Je hart wordt zacht, je buik wordt hard trekt samen, krimpt, verschrompelt in verdriet gedompeld


Je maakt een grote sprong en stuitert dan nog even door: O, wat een verrassing O, wat een wonder O, wat ben ik verbaasd O, wat is dat bijzonder roepen je hart en jij in koor grote ogen, open mond verbaasd is rond


Hoe langer je boosheid wilt verbergen hoe erger het naar buiten komt soms zelfs vermomd als monster: je tanden zijn ontbloot je hele kop wordt rood je ogen spuwen vuur dit duurt nog wel een poos

en vraagt er iemand heel voorzichtig of het al weer gaat dan word je zo weer ziedend driftig, woest en kwaad


G

e

Gekke bekken trek je en die zet je op het lijkt wel op een maskertje een masker op je hoofd maar wat er achter zit dat zie je meestal niet‌ verlegenheid? pijn? verdriet?

k


bang

Bang

Bang

Bang Bang

Als je bang bent gil je of kruip je heel diep weg en als je angst hebt wil je dat ik iets aardigs zeg

Bang

Bang bang

ang

bang zijn komt door stilte of soms juist door geluid de stilte van het duister of donder op de ruit

Bang bang

Bang Banger

Bangst

Angst


g Oei jij hebt iets op je geweten jij hebt iets ondeugends gedaan als het niet zo is dan keek je mij nu recht in mijn ogen aan

Ondeugend als het waar is dat je iets deed wat eigenlijk niet mag en dat je hebt gelogen dan was ik de allereerste die dat aan je ogen zag


Verlegen Alle aandacht is ineens alleen op jou gericht daar kun je niet goed tegen liefst onzichtbaar ogen dicht geen gezicht geen zinnen buitenstebinnen


Lief

Ik zie hartjes, ik zie sterren ik zie glitters, je geeft licht ik zie heel veel mooie dingen en een blos op je gezicht je mooiste gezicht is je lieve gezichtje waarmee je laat zien dat je van me houdt je lieve gezicht is een prachtig gedicht gedicht zonder woorden want zwijgen is goud


Het ene gezicht lokt het andere uit zo kunnen we praten zonder geluid


blij

verdrietig

verbaasd

boos

gek

bang

ondeugend

verlegen

lief


's Nachts als jij je ogen sluit gaat je gezicht een poosje uit


En 's ochtends als je op gaat staan zet dan je eigen gezicht weer aan!


(spiegel)


teken en knutsel hier je eigen gezichtenmet dank aan: alek • belin • bidjai • daan • edith • ellen • erik • gerdien • giorgina • gordon • han • hannelotte • henk • henny • igor • imara • isabel • isabella • jacomine • jacqueline • jan • janna • joost • josé • lena • maartje • madelief • marc • margo • marjolein • meisje ieke • mi’jke • monique • imara • pablo • pepijn • reinanke • richard • rob • robert • simone • tjeerd • vincent • wouter
100 gezichtjes

Iedereen heeft wel 100 gezichtjes 100 gezichten die laten zien hoe je je voelt en wat je bedoelt

maak je een grapje of meen je het echt dat toont je gezicht, zelfs als je niets zegt


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.