Polder Podium Maquettes

Page 1

maquettes * alle (schets) maquettes die gemaakt zijn gedurende het proces van het afstuderen van : annemarijn haarink.


maquette * bestaande situatie Belmermeerpolder droogmakerij uit 1628 doorbraak in 1749 oppervlak Âą125 ha. hoogte dijklichaam -1,15 m. t.o.v. NAP gemiddeld maaiveld niveau Âą -5,0 m. t.o.v. NAP diepste punt polder -5,75 m. t.o.v. NAP vast waterpeil -5,3 m. t.o.v. NAP waterpeil onderbemaling -5,9 m. t.o.v. NAP bodemgesteldheid VEEN


maquette * bodemkaart belmermeerpolder - 15 minerale grond lichte klei soms humusrijk soms kleiige veen (niet verdroogd) - 17 organische grond met dunne minerale bovengrond kleidek 25 tot 50 cm dik zware klei (meest niet verdroogd) - 20organische grond met slecht veraarde bovengrond venige zware klei (niet verdroogd) - 21 organische grond met slecht veraarde bovengrond kleiarm veen (niet verdroogd) -23organische grond met slecht veraarde bovengrond kleiig veen met zware klei (niet verdroogd) -24organische grond met slecht veraarde bovengrond venige zware klei (verdroogd) -25organische grond met slecht veraarde bovengrond kleiarm veen (verdroogd)


maquette * wat als je de natuur zijn gang laat gaan? wat als je het waterpeil opzet? riet zal eerst de overhand nemen het riet zal alle meststoffen gebruiken om te groeien wanneer de meststoffen uit de grond zijn zal de rietgroei afnemen


maquette * wanneer het riet plaats maakt kan er een veenweide landschap ontstaan op de veenbodem kunnen verschillende kruidenvelden groeien verruiging moet dan actief tegen worden gegaan door onderhoud zou je de bodemkaart als een lappendeken zichtbaar kunnen worden?


maquette * Waterstelsel van de Belmermeerpolder omzetten naar padenstelsen wanneer het waterpeil opgezet wordt


maquette * structuur patroon van de watergangen in de Belmermeerpolder fundering waar op aan of tegen gebouwd kan worden verscholen in het landschap, pas zichtbaar wanneer je er iets mee doet


maquette * uitvergroting van de palenstructuur kan zich ontpoppen tot een theater fundering waar op, aan of tegen gebouwd kan worden verscholen in het landschap, overwoekerd door de natuur pas zichtbaar wanneer je er iets mee doet


maquette * gebouwd voor een ander niveau op hoge poten staan met je kop boven het maaiveld uit steken (not done?) fragiel, kwetsbaar (net als het landschap ) beweegt misschien wel mee met de wind


maquette * verscholen verstopt nog te ontdekken schaal verkleining onverwachts intiem en introvert beschermd onttrokken aan het landschap


maquette * gebouwd voor een ander niveau klein verschil grote gevolgen grenzen opzoeken dreigend, spanning... fun? bewustwording van niveauverschillen in het landschap polderlandschap... plat?


maquette * gebouwd voor een ander niveau klein verschil grote gevolgen dreigend, spanning, ...fun? waar ligt de grens? landschapsuitzicht onder water nieuwe horizon bewustwording van niveauverschillen in het landschap polderlandschap... plat?


maquette * het spoelgat benaderen als kleine polderen met eigen dijk polder in polder nieuwe horizon maken voor een nieuw programma horizon in horizon gemaakte wereld net als theater gemaakte wereld in gemaakte wereld gemaakte “natuur� theatergebouw als polder


maquette * abstracte maquette van traditionele bouw in Waterland contrast in materiaal stenen basement met houten opbouw ligt gewicht bouwen vanwege de slappe veenbodem


maquette * contrast open - gesloten hout - steen licht - zwaar ritme - massa vorm - contravorm


maquette * fragiele structuur. openheid mogelijkheid om volumes in te maken het gebouw kunnen beklimmen


maquette * structuur pad ruimte aan het pad overblijfsel van ....


maquette * ruimte aan een pad langs een structuur zwevend boven het landschap


maquette * structuur met twee volumes twee theaterzalen open versus gesloten wereld binnen een wereld


maquette * structuur openheid en transparantie bakent toch een ruimte af ritme beklimbaar


maquette * structuur hoe dichter de structuur hoe duidelijker het volume organisch gevormd meegaand met de natuur, natuurlijk gevormd geen contrast geborgen plek omarming


maquette * uit de hand gelopen structuur overkapte buitenruimte


maquette * ontrafelen de lichte constructie ontrafeld zich van grof naar fijn van dik naar dun van klein naar groot van dicht naar open


maquette * gebouwd voor een ander niveau drie volumes, theaterzalen drie verschillende uitzichten het landschap als decor


maquette * structuur tijdelijkheid overblijfsel of beginsel uitnodigend om verder te bouwen podium en tribune of fundering voor een gebouw centraal gericht en symmetrisch


maquette * structuur oneindigheid vrij in te vullen beklimmen geordende wirwar


maquette * structuur knooppunt lege huls verlaten plek die op elk moment weer tot leven kan komen ‘het is maar net, WAT je er mee doet’


maquette * vast volume dat in het landschap genesteld ligt binnen- en buitenwereld fragiele route en toren die boven het landschap zweeft ‘in’ of ‘boven’ het landschap niet ‘op’ bouwen op een ander niveau


maquette * het spoelgat accentueren abstract maken van een natuurlijke vorm het natuurlijk ontstane weer beheersen polder in een polder duidelijk omkaderd wereld in en wereld eigen horizon duidelijk onderscheid maken tussen ‘er binnen’ en ‘er buiten’ een hoogtepunt om te kunnen overzien


maquette * platvorm, (rand gelijk met water) in het spoelgat (drijvend) ligt geconstrueerde volumes op het platvorm buitenruimtes binnen het platvorm hebben verschillende functies


maquette * theatergebouw buitenruimte onder het omringende waterpeil niveau eigen horizon, eigen wereld, net als het theaterspel rand van het besement gelijk met het water niveau, drijven? ligt geconstrueerde volumes op het besement buitenruimtes zijn gerelateerd aan de functies in de volumes openbaar toegankelijk, het programma ondersteunt de hoofdfunctie het theater


maquette * theatergebouw besement als verbindend element ligte opbouw losse volumes als een dorpje onderdeel van een landschappelijke route het gebouw als onderdel van de route


maquette * deelmaquette restaurant functie gekoppeld aan twee soorten buitenruimte buitenruimte op het basement met uitzicht over het landschap buitenruimte onder waterniveau met bomenpartij als een ommuurde tuin


maquette * deelmaquette restaurant functie gekoppeld aan twee soorten buitenruimte buitenruimte op het basement met uitzicht over het landschap buitenruimte onder waterniveau, een plein met galerij


maquette * deelmaquette ligte constructie op een massief basement de gevel weerpt een fijnmazige schaduuw op zijn omgeving de schaduuw maakt de beweging van de natuur zichtbaar


maquette * deelmaquette entree, gestapelde buitenruimte een vertikale verbinding de toegang tot een ander niveau wordt controleerbaar


maquette * deelmaquette tuin riet als volume om kamers mee te maken en om tussen te zitten staand kan je er overheen kijken en is er overzicht zittend is er geborgenheid


maquette * deelmaquette het diepst gelegen punt het punt waar het regenwater samenkomt moment van bezinning een punt zonder uitzicht over het landschap schaalverkleining, een ruimte op menselijke maat


maquette * houten structuur van een traditionele stolpboerderij het ‘vierkant’ is nu goed zichtbaar de wanden van de oorspronkelijke boerderijen zijn niet dragend in waterland staan veel ‘vroege’ stolpboerderijen de ‘polder stolp’ is een boerderij bedacht vanaf tekening deze stolp werdt gebouwd door een koopman en samen met het bijbehorende land verhuurd. in de belmerpolder werden de 3 oorspronkelijke boerderijen te koop aangeboden in 1818 en verkocht in 1820.


maquette * hoogteverschillen van de belmerpolder in een maquette uitgedrukt hier wordt zichbaar wat er gebeurt als het water in de polder opgezet wordt.


maquette * eerste schets van het programma in volume en compositie met de opzet van een boeren erf


maquette * volume onderzoek I


maquette * volumeonderzoek II


maquette * volumeonderzoek III


maquette * volumeonderzoek IV


maquette * volumeonderzoek V


maquette * volumeonderzoek VI


maquette * tweede programma en compositie onderzoek. wit = water bruin = hout >tijdelijk geel = steenachtig > vast grijs = steenachtig (drijvend) buitenruimte wol= riet


maquette * 1-200 uitwerking van vast en flexibel houten constructie = flexibel witte foam = steenachtig en vast programma


maquette * het ontstaan van de STOLPBOERDERIJ vanuit het hooigedeelte, ‘HET VIERKANT’ , werd er uitgebouwd vaak werdt de stolp niet helemaal afgebouwd deze studie geeft een overzicht van de verschillende verschijningsvormen


maquette * Eindmodel


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.