AHA polderpodium

Page 1

2014 Polder Podium Annemarijn Haarink

POLDER PODIUM Annemarijn Haarink


POLDERTHEATER

Situatie Belmermeerpolder t.o.v. Amsterdam


Ransdorpertoren

Uitzichtspunten buiten de pokder


Belmermeer polder in de lente

Belmermeerpolder in de zomer


Belmermeer polder in de herfst

Belmermeer polder in de winter


plattegrond nivo [-1


1] = -100 = bk beton

-3200

hef plateau

-3200

-3020

-2840

-3200

-2480

-2120

-5150

-1940

-1760

-2300

-1580

-1400

-2660

-1400

BW 60

kleedk.1

kleedk.2

kleedk.3

-5150

-900

technische ruimte

hef plateau

BW 60

schaal 1:200

N


plattegrond niv


vo [0] = 1000+p

-3200

-3020

-2840

-2660

-2480

-1400

+500

hef plateau

+3020

+3020 +2840 +2660 +2480 +2300 +2120 +1940 +1760 +1580 +1400 +1220 +1040 +860 +680

+500

+1200

-2120

toiletten

-1940

-1760

-1580

-2300

schaal 1:200

N


plattegrond nivo


o [+1] = 4000+p

-3200

-3020

-2840

-2660

-2480

-1400

-2120

+5400 BW 60

+5400 hoogste punt van de dijk

-1940

-1760

-1580

-2300

schaal 1:200

Ndoorsnede AA binnentuin - theehuis/cafe en restaurant schaal 1:200 doorsnede AA binnentuin - theehuis/cafe en restaurant schaal 1:200

doorsnede BB theater en muziektheater schaal 1:200 doorsnede BB theater en muziektheater schaal 1:200doorsnede CC foyer en theater schaal 1:100 doorsnede CC foyer en theater schaal 1:100

doorsnede DD omloop en foyer schaal 1:100 doorsnede DD omloop en foyer schaal 1:100


Concertzaal

De polderzaal van het theater.


Vanuit de rondgang een terugblik, via de binnentuin, op het entree.

De binnentuin gezien vanuit de theaterfoyer.


Dijkzaal

Polderzaal Bewegende vloer in het theater
2

1

doorsnede

plattegrond

1

-

hellingbaan, in het werk gestort beton constructieve lamel, onbehandeld larikshout aluminium kozijn voorzien van isolatieglas, U-waarde 1,35 W/m ² K, ingeklemd op de afstandhouder van het glas, in YHUGHNW NR]LMQSURĂ€HO betonnen element voorzien van goot, prefab beton gevel lamel bevestigd op constructieve binnen lamel, onbehandeld larikshout

2

-

geisoleerde houten vloerconstructie constructieve lamel, onbehandeld larikshout aluminium kozijn voorzien van isolatieglas, U-waarde 1,35 W/m ² K, ingeklemd op de afstandhouder van het glas, in YHUGHNW NR]LMQSURĂ€HO DIZDWHULQJ YLD OHNGRUSHO LQ ZDWHUĂ€OP ELQQHQWXLQ JHYHO ODPHO EHYHVWLJG RS VWDOHQ 7 SURĂ€HO RQEHKDQGHOG larikshout

fragment 01 doorsnede DD omloop en foyer schaal 1:20


3

2

1

doorsnede

plattegrond

1

-

hellingbaan, in het werk gestort beton constructieve lamel, onbehandeld larikshout aluminium kozijn voorzien van isolatieglas, U-waarde 1,35 W/m ² K, ingeklemd op de afstandhouder van het glas, in YHUGHNW NR]LMQSURĂ€HO betonnen hoekelement voorzien van goot, prefab beton gevel lamel bevestigd op constructieve binnen lamel, onbehandeld larikshout

2

-

gelamineerd spant, onbehandeld larikshout aluminium kozijn voorzien van isolatieglas, U-waarde 1,35 W/m ² K, ingeklemd op de afstandhouder van het glas, in YHUGHNW NR]LMQSURĂ€HO JHYHO ODPHO EHYHVWLJG RS VWDOHQ KRHNSURĂ€HO RQEHKDQGHOG larikshout

3

-

houten constructie, onbehandeld larikshout aluminium kozijn voorzien van isolatieglas onder afschot, U-waarde 1,35 W/m ² K, ingeklemd op de afstandhouder YDQ KHW JODV LQ YHUGHNW NR]LMQSURĂ€HO JHYHO ODPHO EHYHVWLJG RS VWDOHQ KRHNSURĂ€HO RQEHKDQGHOG larikshout

fragment 02 doorsnede DD omloop en foyer schaal 1:20


3

2

1

doorsnede

plattegrond

1

-

constructie, in het werk gestort beton beweegbaar theatervloerelement d.m.v. vijzeltechniek. vloer verplaatsbaar van Polderzaal naar hoger gelegen Dijkzaal drukvaste isolatie op constructieve vloer dekvloer, uitgevoerd als zwaar te belasten dekvloer.

2

-

houten vloer, behandeld larikshout VWDOHQ NDGHUSURĂ€HO URQGRP WH RSHQHQ JOD]HQ SXL glazen pui, vouwwand naar buiten draaiend en volledig te openen gevel lamel bevestigd op dichte dak constructie v.v. isolatie, onbehandeld larikshout

3

-

houten plaatmateriaal met toplaag van onbehandeld larikshout gelamineerde ligger, onbehandeld larikshout isolatiemateriaal waterkerende folie buitenbeplating, geventileerd, onbehandeld larikshout gevel lamel bevestigd op buitenbeplating, onbehandeld larikshout

fragment 03 doorsnede BB Theaterzaal schaal 1:20


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.