Als je even stilstaat bij #delftzuid

Page 3

VOOR WOORD / Beste reiziger, Station Delft Zuid is opgeknapt. Je kunt er zelfs fietsen huren uit een automaat. Het stationsplein is mooier geworden. Een belofte voor een modern treinstation van de technologische innovatiecampus Delft. Hopelijk voelen reizigers zich er nu ook veiliger. De afgelopen maanden hebben reizigers het station roem bezorgd via rijmen op Twitter. 105 auteurs twitterden hun “twijmen�, bij elkaar ruim 800. Helemaal bij de tijd, in 140 tekens, kortstondig op internet. Hoogste tijd om een bloemlezing te vangen in een boekje! Hier is het. Voor u, reiziger op station Delft Zuid. Als dank voor uw begrip en betrokkenheid. Goede reis en graag tot ziens in Delft Zuid, Pieter Guldemond wethouder van Delft oktober 2011 3


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.