Antonín Huvar

Page 1

Antonín Huvar:

Pověsíme jenom faráře


Antonín Huvar:

Pověsíme jenom faráře Scénické čtení z deníků kněze, který strávil 10 let v 13 různých vězeních a lágrech.

„Udělej si z lapáku prdel a přežiješ!“ účinkují herci Slováckého divadla: Jan Horák, Pavel Hromádka, Pavel Majkus režie: Zuzana Malá


Text vychází především z knihy pamětí Antonína Huvara (Střepy), začíná zatčením a prvním výslechem, končí propuštěním. Sleduje nejen zápas o fyzické, duševní a duchovní přežití, ale i cesty k tomu, jak roky nesvobody a permanentního ohrožení prožít v plnosti a důstojnosti. Zcela bez sentimentu, s oporou drsného humoru nabízí Huvar nejen zprávu o detailech totalitní zvůle, ale také velké povzbuzení k žití vnitřní svobody, je-li svoboda zvenčí omezena.

„Měl jsem jednu velkou, ba největší výhodu, že jsem jaksi celý tento pobyt považoval za hrozné provizorium, jež si nezasloužilo vážného přemítání. Nevýhodou bylo, že mi všechno připadalo hrozně směšné. Proto jsem měl zase zle od bachařů, kteří si mysleli, že mukl musí být vážný a smutný, jak to vyžadoval domácí řád. Hlavně pak na Borech jsem dostával za to, že jsem se neustále tlemil. Kdo se ztratil ve smutku, měl kriminály, a to všechny, velmi těžké. Pro tuto dobu byl lepší Švejk než svatý Pavel.“


foto www.myjsmetonevzdali.cz


Mons. ThDr. Antonín Huvar, Fam. OT 23. července 1922 Albrechtičky – 22. září 2009 Nový Jičín

Český katolický kněz, člen Orla a Skautu, politický vězeň komunistického režimu, vysokoškolský pedagog a spisovatel. V 90. letech byl jmenován papežským prelátem a v r. 1998 mu byl udělen Řád TGM III. třídy. Kvůli svému náboženskému přesvědčení a práci s mládeží ve skautu byl v době komunistické totality dlouhodobě vězněn.


Noc kostelů, Roudnice nad Labem, kostel Narození Panny Marie, 1. června 2012


„Kde má růst srdce, musí tvrdnout dlaně!“


Projekt je nezávislou a dobrovolnou aktivitou herců Slováckého divadla. Jedním z jeho cílů je podpora o.s. Memoria – Iniciativy za důstojné využití věznice v Uherském Hradišti, v níž Mons. Huvar začínal svou desetiletou pouť po žalářích, a o jejíž budoucnosti se v současnosti diskutuje.

www.veznice.uh.cz


Inscenace má minimalistický formát, zcela soustředěný na text. Je „cestovní“, díky čemuž můžeme hrát v rozmanitých prostorech (divadla, kavárny, festivaly, knihovny, fary, školy…). Délka představení: 50 minut Věkové určení: teenageři, studenti i dospělí Prostor: variabilní, dle možností, ideálně 4×3 metry, židle Premiéra 1. června 2012, bývalý augustiniánský klášter v Roudnici nad Labem Zdroje textu:

A. Huvar: Střepy (Jednoho života), Toronto, Ontario, Canada: Moravia Publishing Inc., 1996 http://www.pametnaroda.cz/witness/index/id/82?locale=cs_CZ

Kontakty Projekt zastupuje umělecká agentura Pierrot (www.pierrot.cz). Ivan Vacke, pierrot@pierrot.cz, 777 138 990 Zuzana Malá, zuzana.mala@oldstars.cz, 723 607 104


www.pierrot.cz


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.