Page 1

ACTIVITATS DE PSICOMOTRICITAT CONDUCTES NEUROMOTORES:L’ORGANITZACIÓ TÒNIC RESPIRACIÓ I RELAXACIÓ NOM ACTIVITAT:

EDAT ALUMNES:

QUÈ PODEM FER?

P5

OBJECTIUS: -Conèixer les parts del cos -Experimentar amb objectes les possibilitats del nostre cos -Control respiratori DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Després d’insistir en la fila els infants s’haurien de descalçar i deixar les sabates ben posades al davant de la paret. A continuació s’asseurien en rotllana per recordar la sessió anterior i començarien explicant les normes i l’activitat a realitzar. Amb els ulls tancats haurien de seguir el ritme que marca la mestra amb el timbal. Activitats amb cèrcols - Entrar i sortir del cèrcol donant saltets. - Passar fent la volta al cèrcol - Fer voltes al cèrcol amb una mà i després amb l’altra - Caminar arrossegant el cèrcol amb la mà. Caminar per l’espai i al senyal: - S’ajuntarien tots els cèrcols del mateix color. Els deixarien al terra, correrien sense tocar-los i en sentir un color tots s’haurien de ficar dins d’un d’aquest color. Estirarien els braços, les cames, tancarien els ulls, tancarien les boques i es posarien en posició de dormir. Es relaxarien i al cap d’una estona s’aixecarien lentament. GRUP: Gran grup

LLOC: Al gimnàs

MATERIAL NECESSARI: Timbal i cèrcols OBSERVACIONS:

1


CONDUCTES NEUROMOTORES:CONTROL POSTURAL I LA LATERALITAT NOM ACTIVITAT:

EDAT ALUMNES:

ESTEM A LA SELVA

P5

OBJECTIUS: - Treball del control respiratori, postural, rítmic,... que ajudarien a adquirir una bona coordinació motriu, equilibri, etc. DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Després d’insistir en la fila els infants s’haurien de descalçar i deixar les sabates ben posades al davant de la paret. A continuació s’asseurien en rotllana per recordar la sessió anterior i començarien explicant les normes i l’activitat a realitzar. A continuació farien presentacions amb gestos: es posarien tots els nens en cercle i anirien sortint d’un en un al centre del cercle on dirien el seu nom fent qualsevol gest. Després tornarien al seu lloc i els altres haurien de repetir tots alhora el gest que ha fet el nen dient el seu nom. Seguidament farien un exercici cooperatiu d’equilibri, demanarien als nens que pugessin a un banc suec i sense baixar, s’ordenessin per alçada. Després el mestre, els diria que creuessin un riu representant les pedres amb papers de diaris al terra. Els infants s’haurien de situar en fila índia damunt dels papers, quedant un paper lliure que l’últim nen de la fila hauria de passar endavant fins arribar al primer, que col·locaria al terra per avançar tota la fila un lloc més, i així successivament. També es podrien fer dues files de dotze infants i fer una carrera per veure qui creua abans el riu. A continuació cantarien el joc dansat del caçador en el que cada infant hauria d’anar improvisant i dramatitzant les accions del caçador. Per acabar farien relaxació estirats boca amunt al terra amb llum tènue, els ulls tancats i una música suau, s’imaginarien que són pedres que pesen molt i cada cop estan més enfonsades al riu. Després podrien comentar la sessió perquè diguessin com s’han sentit, com han actuat,... GRUP:

LLOC:

Gran grup

Al gimnàs

MATERIAL NECESSARI: Bancs suecs i papers de diari

2


OBSERVACIONS: Relació amb els iguals, amb l’espai i el temps. Observació individual / grupal

CONDUCTES NEUROMOTORES BÀSIQUES: LA LOCOMOCIÓ (COORDINACIÓ DINÀMICA GENERAL) NOM ACTIVITAT:

EDAT ALUMNES:

JOC DE CAUS I CONILLS

P3

OBJECTIUS: -

Esquema corporal Coordinació Organització espai-temps Dramatització Ordre a la fila i a la sala Seguiment d’instruccions senzilles

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Després d’insistir en la fila els infants s’haurien de descalçar i deixar les sabates ben posades al davant de la paret. A continuació s’asseurien en rotllana per recordar la sessió anterior i començarien explicant les normes i l’activitat a realitzar. S’iniciaria el joc de caus i conills, amb el que es farien dos grups, uns serien els caus i es posarien drets en un costat de l’aula amb les cames obertes i els altres serien els conills, que es posarien de quatre potes a l’altre costat de la classe fent veure que mengen pastanagues. En sentir el xiulet, i quan el mestre digués “conillets al cau”, tots els conillets, haurien de córrer a amagar-se a sota d’un cau, un dels conills es quedaria sense ja que hi hauria un cau de menys. Després s’invertiria el rol. Posarien música de relaxació i ben quiets mirarien de reposar. En acabar, farien una fila per tornar a la classe. GRUP:

LLOC:

Gran grup

Al gimnàs

MATERIAL NECESSARI:

3


-

Música de relaxació Xiulet

OBSERVACIONS:

LES CONDUCTES NEUROMOTORES BÀSIQUES:LA PRENSIÓ NOM ACTIVITAT:

EDAT ALUMNES:

LA TORTUGA MARIETA

P3

OBJECTIUS: Desenvolupament de la prensió DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Després d’insistir en la fila els infants s’haurien de descalçar i deixar les sabates ben posades al davant de la paret. A continuació s’asseurien en rotllana per recordar la sessió anterior i començarien explicant les normes i l’activitat a realitzar. Agafarien primer una taronja i després un globus. Els nens estarien en fila i haurien de passarse-la els uns als altres utilitzant qualsevol part del cos menys les mans i els braços, evitant que caigués al terra i es pogués fer mal. GRUP:

LLOC:

Petit grup

A l’aula

MATERIAL NECESSARI: Una taronja i un globus OBSERVACIONS:

4


LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESQUEMA CORPORAL I LA IMATGE DL COS NOM ACTIVITAT:

EDAT ALUMNES:

EL PARACAIGUDES

P3

OBJECTIUS: -

Ordre en la fila i en el vestidor Atenció Seguiment d’instruccions orals Esquema corporal Organització de l’espai

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Després d’insistir en la fila els infants s’haurien de descalçar i deixar les sabates ben posades al davant de la paret. A continuació s’asseurien en rotllana per recordar la sessió anterior i començarien explicant les normes i l’activitat a realitzar. El mestre ensenyaria el paracaigudes i els infants s’haurien de posar al voltant. En sentir un senyal canviarien de direcció anant primer el més lluny possible del paracaigudes i després el més a prop possible. Després es posarien sota el paracaigudes i l’aixecarien molt amunt com si fos el mar...el vent.. Després farien el joc d’endevinar qui s’ha amagat sota el paracaigudes. Seguidament haurien de dibuixar una fitxa de la sessió i relaxar-se ben quiets amb músic. Per acabar es posarien les sabates i anirien a la classe. GRUP:

LLOC:

Gran grup

Al gimnàs

MATERIAL NECESSARI: -

Música de relaxació Paracaigudes

OBSERVACIONS:

5


LES CONDUCTES PERCEPTIU MOTRIUS: LA CONSTRUCCIÓ DE L’ESPAI NOM ACTIVITAT:

EDAT ALUMNES:

ELS OBSTACLES

P3

OBJECTIUS: -

Organització de l’espai i el temps Ordre a la sala, als passadissos Seguiment instruccions orals senzilles Coordinació

DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Després d’insistir en la fila els infants s’haurien de descalçar i deixar les sabates ben posades al davant de la paret. A continuació s’asseurien en rotllana per recordar la sessió anterior i començarien explicant les normes i l’activitat a realitzar. A una punta de l’aula hi hauria un piló de coixins i a l’altre un piló d’anelles. S’haurien de fer dos grups, un que escampés els coixins per tota l’aula i l’altre, les anelles, de tal forma que haurien de quedar barrejats i ocupar tot l’espai. Començarien els infants posant-se a la punta de l’aula agafats de les mans, i al sentir la música es posarien a caminar o córrer segons fos lenta o ràpida, fins l’altra punta de l’aula i sense tocar cap obstacle. Si el mestre piqués de mans un cop, els infants es posarien dins d’una anella, si piqués dues vegades, a sobre un coixí drets. Es farien unes quantes repeticions, després s’asseurien i es passarien els objectes segons les indicacions del mestre. Farien relaxació estirats amb la música. En acabar, es posarien les sabates i anirien a la classe. GRUP:

LLOC:

Gran grup

Al gimnàs

MATERIAL NECESSARI: -

Anelles Coixins Música de relaxació Músic ràpida / lenta

OBSERVACIONS:

6


LES CONDUCTES PERCEPTIU MOTRIUS: LA CONSTRUCCIÓ DEL TEMPS NOM ACTIVITAT:

EDAT ALUMNES:

SEGUIM L’INSTRUMENT

P3

OBJECTIUS: -Coordinació -Organització espai temps - Ordre a la sala DESENVOLUPAMENT DE L’ACTIVITAT: Després d’insistir en la fila els infants s’haurien de descalçar i deixar les sabates ben posades al davant de la paret. A continuació s’asseurien en rotllana per recordar la sessió anterior i començarien explicant les normes i l’activitat a realitzar. El mestre agafaria l’instrument de percussió i conforme anés tocant, aniria donant diferents instruccions del que han de fer els infants amb el cos, si toqués l’instrument més ràpid haurien d’anar més de pressa, si el toqués més a poc a poc haurien d’anar més lents... A continuació farien relaxació estirats amb la música. En acabar, es posarien les sabates i anirien a la classe. GRUP:

LLOC:

Gran grup

A l’aula

MATERIAL NECESSARI: -

Un instrument de percussió Música de relaxació

OBSERVACIONS:

7

Activitats de Psicomotricitat  

Llistat d'activitats segons àmbits

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you