Modus flyer

Page 1

erlingen van 10 -14 le or vo e ut ro ijs rw de on Een

3 1



MODUS: WAT VIND JIJ? MODUS is een onderwijsroute speciaal voor leerlingen van 10-14 jaar. MODUS sluit aan bij jouw tienerbrein en maakt een later keuzemoment voor een schoolniveau mogelijk. Daarbij zorgt MODUS voor een betere aansluiting tussen het basis-en voortgezet onderwijs.

Eigen leerroute Samen met je coach en je ouder(s)/ verzorger(s) zet je je eigen leerroute uit, waarbij je ontdekt wie je bent, hoe je leert en welke bijdrage je kunt leveren aan de maatschappij. Je denkt actief mee bij wat je wilt leren en hoe je dat wilt bereiken. Leren door te doen, zelf op onderzoek uitgaan en ervaringen opdoen in de ‘echte’ wereld. Jij staat samen met jouw coach aan het roer van jouw persoonlijke ontwikkeling.

10-14 jaar MODUS is voor leerlingen uit groep 7 en 8 en klas 1 en 2 van het voortgezet onderwijs. Het is ook mogelijk om tussentijds in te stromen. Deze onderwijsroute maakt het voor jou mogelijk om pas op een later moment te beslissen welk niveau bij je past. Je werkt gedurende je tijd op MODUS op je eigen niveau met behulp van leertrappen. Na klas 2 stroom je door naar het vmbo, havo of vwo.

Hoe werkt MODUS? We werken met thema’s, volgens een vaste leercyclus. We gebruiken daarbij een methode die past bij jou. Alle schoolvakken zijn ingedeeld in vijf leergebieden die passen bij het thema: Wetenschap, Taal en Communicatie, Persoonlijke ontwikkeling, Maatschappij en Creatie.


? j i J S E I K T A W

Op MODUS zijn we heel benieuwd naar jouw mening. WAT VIND JIJ? Denk jij dat deze leerroute bij jou past? Kijk voor meer informatie op www.modus.frl of neem contact met ons op!

Contact: Marieke van der Veen, projectleider info@modus.frl (0511) 462 715

Adres: MODUS PO: H.W. van Glinstrastraat 8, 9251 CL Burgum MODUS VO: Tjalling H. Haismastraat 1, 9251 AT Burgum

www.modus.frl 2 4


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.