Page 1


PRZEKRÓJ B-B

SKALA 1:200

+20,35 +19,91

2. 345

+2

840

GŁADŹ WYRÓWNUJĄCA 4 cm

2.

POSADZKA BLENDA ALUMINIOWA KOLORU BIAŁEGO

POKÓJ

355

2-OSOBOWY+12,30 280

POKÓJ 2-OSOBOWY+9,50 280

+6,45

O 180 mm

+3 +2

POKÓJ 2-OSOBOWY+3,90

POKÓJ 2-OSOBOWY SŁUPÓW O 225mm Z SYPIALNIĄ

280

TARAS

+1,10

2. WARSTWA DRENUJĄCA PŁYTA ŻELBETOWA 20 cm

310

260

77

-2,00

STREFA WYPOCZYNKOWA

+1

0

77

SIŁOWNIA/ FITNESS

-3,20

335

225

PRZESTRZEŃ WYSTAWOWO-MUZEALNA-2,40 -4,65

-1

-5,25

1. 200

3. POSADZKA (PŁYTY GRANITOWE) GŁADŹ WYRÓWNUJĄCA 4 cm FOLIA IZOLACYJNA STYROPIAN 4cm STROP SPRĘŻONY - PŁYTA ŻELBETOWA 20 cm TYNK CEM.-WAPIENNY

O 160 mm

POKÓJ 2-OSOBOWY ZACHOWANY STROP Z SYPIALNIĄ

POKÓJ 2-OSOBOWY+6,70

310

+0,70

+/-0,00

2.

+4

ZACHOWANY UKŁAD ŻELIWNYCH USUNIĘCIE ISTNIEJĄCEGO STROPU W CELU PODWYŻSZENIA WYS. PARTERU (WYS.PIERWOTNA 3m)

KAFEJKA INTERNETOWA

0

O 140 mm

POKÓJ 2-OSOBOWY Z SYPIALNIĄ

POKÓJ 2-OSOBOWY Z SYPIALNIĄ

575

MOŻLIWOŚĆ DOŚWIETLENIA SALI

MEDIATEKA WYKONANA JEST W SYSTEMIE SZLENIA FIRMY PILKLINGTON PLANAR Z ŻEBRAMI SZKLANYMI ORAZ SZKŁEM INSULIGHT SUN. SYSTEM TEN TO SZYBY ZESPOLONE, KTÓRYM NADRZĘDNYM CELEM JEST JEST OCHRONA PRZED SŁOŃCEM. W POŁĄCZENIU ZE SZKŁEM NISKOEMISYJNYM POMAGAJĄ ONE ZREDUKOWAĆ ZYSK CIEPŁA POCHODZĄCY OD PROMIENIOWANIA SŁONECZNEGO AŻ DO 70%. POCIĄGA TO ZE SOBĄ REDUKCJĘ NAGRZEWANIA SIĘ WNĘTRZA. SZKLENIE WYKONANE JEST PODWÓJNIE, GDZIE SZKŁO ZESPOLONE SUN JEST WARSTWĄ PIERWSZĄ OD ZEWNĄTRZ. DRUGA WARSTWA TO SZKŁO PILKLINGTON INSUNLIGHT OPTIMAL, KTÓRE JEST WZMACNIANE SPECJALNYM LAMINATEM.

840

SALA DLA DZIECI- NAUKA- KSIĄŻKI DZIECIĘCE/ STANOWISKA KOMPUTEROWE Z DZIECIĘCYMI PROGRAMAMI

+1

PODDASZE

+15,10

ODDZIAŁ TRADYCYJNEJ WYPOŻYCZALNI KSIĄŻEK +10,65 2.

WSPORNIK ŻELBETOWY 30 mm STYROPIAN 12 mm FOLIA IZOLACYJNA

+14,85

280

DETAL A

420

SZKŁO BEZPIECZNE O WYSOKIEJ PRZEZROCZYSTOŚCI (2X 6mm) PUSTKA 16 mm SZKŁO BEZPIECZNE O WYSOKIEJ PRZEZROCZYSTOŚCI WZMACNIANE 10 mm

SALA KSIĄŻEK MÓWIONYCH - AUDIOBOOKÓW

280

+3

ŻEBRA SZKLANE SYSTEMU PILKLINGTON PLANAR 280 X 30 mm

420

DETAL A SKALA 1:20

481

3. SIEDZISKA W FORMIE KUBIKÓW

420

+19,25

BRAK DANYCH DOTYCZĄCYCH STANU TECHNICZNEGO KONSTRUKCJI PODDASZA BUDYNKU MEHL-UND KOERNERMAGAZIN- PO PRZEPROWADZENIU INWENTARYZACJI ARCHITEKTONICZNEJ I OCENY MOŻLIWOŚCI ADAPTACYJNYCHPOWTÓRZENIE KONDYGNACJI 1-4 (POKOJE HOTELOWE) BĄDŹ STWORZENIE PRZESTRZENI BIUROWEJ TYPU OPEN SPACE- DO WYNAJĘCIA I DOWOLNEJ ARANŻACJI

PAPA NAWIERZCHNIA TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKŁADOWA IZOLACJA TERMICZNA Z WEŁNY MINERALNEJ O GRUBOŚCI 25 cm UKŁADANA ZE SPADKIEM FOLIA IZOLACYJNA TERMOZGRZEWALNA PŁYTA ŻELBETOWA 20 cm TYNK CEM.-WAPIENNY

WYLEWKA 4,5 cm ZBROJONA SIATKĄ Z WARSTWĄ WYRÓWNAWCZĄ STYRODUR 4 cm FOLIA LUB 2 x PAPA CHUDYN BETON B10- 10 cm PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI UBITY GRUNT

190

-1


PRZEKRÓJ

A-A

SKALA 1:200

STALOWA REKONSTRUKCJA WIEŻYCZKI- NAWIĄZANIE DO STANU PIERWOTNEGO

3. PAPA TERMOZGRZEWALNA PAPA PODKŁADOWA WARSTWA SPADKOWA STYROPIAN 15 cm FOLIA PAROIZOLACYJNA PŁYTA ŻELBETOWA 20 cm ŚWIETLIK- DOŚWIETLENIE WEJŚĆ DO SALI

+12,94

295

0

30

OKNA W MIEJSCU WNĘK

SŁUP 40X40 +0,52

BIURA/ ADMINISTRACJA

SALA SPOTKAŃ/ IMPREZ KULTURALNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIELNICĄ

+0,52

MAGAZYN +0,52

PRZEDSIONEK

ARCHIWUM

-9,80

300 MAGAZYN -2,48

80

455

275

70

-2,48 70

455

275

80

455

80

POMIESZCZENIA MAGAZYNOWO- TECHNICZNE

-9,80

350 GALERIA

INFO

+1

+4,02 2.

0

+/- 0,00

KAWIARNIA

275

SŁUP 40X40

180

-1

300

300

51

+2

+7,82 2.

30

OKNA W MIEJSCU WNĘK

SALA SPOTKAŃ/ ZEBRAŃ +4,02

350

280

SALA KONFERENCYJNA/ KURSY/SZKOLENIA +3,32

INFO

402

+1

+6,12

WYBURZENIE FRAGMENTU ŚCIANY W MIEJSCU PIERWOTNYCH WNĘKBEZPOŚREDNIE PRZEJŚCIE DO SALI SPOTKAŃ

SŁUP 35X35

GALERIA

290 30

280

PODWÓJNA SZKLANA FASADA

CENTRUM MŁODZIEŻOWE- STOWARZYSZENIA/ ORGANIZACJE/ KLUBY

380

SALA KONFERENCYJNA/ KURSY/SZKOLENIA +6,12

PRACOWNIE/ ATELIER- PRZESTRZEŃ +7,82 DO WYNAJĘCIA

560

+2

KONSTRUKCJA PIERWOTNA WG SYSTEMU HENNEBIQUE

333

330

PROJEKTOWANY SŁUP 25X25 W MIEJSCU PIERWOTNEJ KONSTRUKCJI

350

+9,45 STOWARZYSZENIA/ ORGANIZACJE/ ZWIĄZKI DZIAŁAJĄCE W DZIELNICY; PORADNIE

375

38 195

350

3.

KONSTRUKCJA PIERWOTNA WG SYSTEMU HENNEBIQUE

+3

USUNIĘCIE WIĘŹBY DACHOWEJZACHOWANA KONSTRUKCJA W ZŁYM STANIE TECHNICZNYM; NISKIE PODDASZENADBUDOWA KONDYGNACJI

2.

-1

-3,20

1. POSADZKA (TERAKOTA) GŁADŹ WYRÓWNUJĄCA 4 cm FOLIA IZOLACYJNA STYROPIAN 7cm 2 x PAPA NA LEPIKU GRYZOBETON 20 cm PODSYPKA PIASKOWA UBIJANA WARSTWAMI

2. POSADZKA (TERAKOTA) GŁADŹ WYRÓWNUJĄCA 4 cm FOLIA IZOLACYJNA STYROPIAN 4cm PŁYTA ŻELBETOWA 20 cm TYNK CEM.-WAPIENNY


RZUT PRZYZIEMIA

SKALA 1:200 OBSZAR OBJĘTY KONCEPCJĄ URBANISTYCZNĄ "STADTTEILRAHMENPLAN NOERDLICHE NEUSTADT"W PRZYSZŁOŚCI PLANOWANA PRZEBUDOWA KWARTAŁU -UPORZĄDKOWANIE CHAOTYCZNEJ ZABUDOWY O MIESZANEJ FUNKCJI I ZASTĄPIENIE JEJ PIERZEJOWĄ ZABUDOWĄ MIESZKANIOWĄ

P

P

P

P

P

P

P

P

P

LEGENDA ŚCIANY ISTNIEJĄCE ZACHOWANE

WALLAUSTRASSE

ŚCIANY WYBURZONE ŚCIANY NOWOPROJEKTOWANE ZAMUROWANIA W ŚCIANACH ISTNIEJĄCYCH ZACHOWANE SŁUPY ŻELIWNE

64

64

190 SZKŁO MA TOWE

28x17,5 28

755 476

PRZESZKLONE WINDY

962

RASSE

863

400

400

330

77

544

POM.SOCJALNE

POM.PORZĄD.

327

400

400

400

F0: 18

400

F0: 15

ZACHOWANA BRAMA

RHEINALLEE

25

249

12

77

MAGAZYN

F0: 26* F0: 28 POM.SOCJALNE

F0: 34

PRZESZKLENIE W MIEJSCU PIERWOTNEGO OTWORU KĄCIK PRASOWY

698

7 007

F0: 29

F0: 33 F0: 36 F0: 32

B

EGO /Z GARAŻU

YJAZD DO WJAZD/ W

EJ

ZMYWALNIA

F0: 35

SALA SPOTKAŃ Z AUTORAMI KSIĄŻEK

2 313

77

OTWÓR DRZWIOWY W MIEJSCU PIERWOTNEGO OKNA

REGAŁY Z KSIĄŻKAMI

F0: 0.8

PODWÓJNA FASADA

140 12 296

F0: 27

720

PRZESZKLENIE W MIEJSCU PIERWOTNEGO OTWORU

388

BUFET

77

FRAGMENT ZACHOWANEGO PŁOTU ŻELIWNEGO Z 1903 R.

845

886 MAGAZYN

PODWÓJNA FASADA

2 310

PROJEKTOWANY CIĄG PIESZY W MIEJSCU HISTORYCZNEGO PRZEBIEGU LINII KOLEJOWEJ ŁĄCZĄCEJ KOMPLEKS NEUES PROVIANTAMT Z PORTEM

F0: 31

841

F0: 30

A0.01

KAWIARNIA

A0.02

ROZDZIELNIA

BUDYNEK D 120,0 m 2

D0.01

HALL WEJŚCIOWY/ FOYER

6,5 m2

D0.02

STREFA WYPOCZYNKOWA

m2

125,6m2 36,0 m 2 14,5 m 2

A0.03

ZMYWALNIA

6,8

D0.03

KLATKA SCHODOWA

A0.04

MAGAZYN

4,0 m2

D0.04

KAWIARNIA

A0.05

MAGAZYN

3,1 m2

D0.05

KOMUNIKACJA

3,0 m 2

A0.06

PRZEDSIONEK

3,2 m2

D0.06

BUFET

9,0 m 2

A0.07

KOMUNIKACJA

8,7 m2

D0.07

ZAPLECZE

m2

D0.08

KOMUNIKACJA

D0.09

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

D0.10

WC MĘSKIE

D0.11

WC DAMSKIE

A0.07

KLATKA SCHODOWA

15,4

A0.08

KOMUNIKACJA

59,8 m2

B0.01

SALA DO PREZENTACJI MULTIMEDIALNYCH

44,9 m 2

B0.02

MAGAZYN

23,2 m 2

B0.03

PRZEDSIONEK

B0.04

WC DAMSKIE

B0.05

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

B0.06

WC DAMSKIE

B0.07

F0: 24 +0,70 F0: 26

F0: 16

F0: 0.7 F0: 0.5 F0: 0.6

KAWIARNIA KSIĄŻKOWA

POW. [m 2 ]

BUDYNEK B

PRZEDSIONEK

ROZDZIELNIA

F0: 17

747

SZATNIA

F0: 0.3 A

F0: 25

NAZWA POMIESZCZENIA

BUDYNEK A

REGAŁY Z KSIĄŻKAMI

12

KAFEJKA INTERNETOWA

F0: 0.4

300

IETRZN

77

L.P

F0: 23

KUCHNIA

MIEJSCA PARKINGOWE PRZY ULICY MIEJSCA PARKINGOWE DLA NP NA TERENIE KOMPLEKSU

OBECN IE MAJĄ T : TEREN BUD U POW O STAĆ B WY- W PRZY UDYNK S I STRA ZŁOŚCI ŻY POŻ ARN

400

STANOWISKA INTERNETOWE

A POW

ZACHOWANY UKŁAD ŻELIWNYCH SŁUPÓW

420

F0: 0.2

PUNKT INF. / CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

INFO KURTYN

F0: 22

PRZESZKLONA WINDA

400

P

KONSTRUKCJA STALOWANA ROŚLINY PNĄCE

MAGAZYN

2 487

388

ZIELEŃ PROJEKTOWANA (NISKIE KRZEWY)

F0: 20

KĄCIK CZYTELNICZY

ZACHOWANY PIERWOTNY OTWÓR

INFO

DRZEWA ISTNIEJĄCE

18 x 17,5 17 x 17,5 28 28

F0: 19

762

181 ZACHOWANY PIERWOTNY OTWÓR

ŚWIETLIK- DOŚWIETLENIE GARAŻU PODZIEMNEGO

PROJEKTOWANA KLATKA SCHODOWA EWAKUACYJNA

ZACHOWANY UKŁAD ŻELIWNYCH SŁUPÓW

25

ZACHOWANE PRZEJŚCIE

F0: 21

420

577

WYBURZONE SCHODY ZEWN.

ZACHOWANE PRZEJŚCIE

839

INFO

387

WYJŚCIE EWAKUACYJNE W MIEJSCU PIERWOTNEGO OTWORU OKIENNEGO

ISTNIEJĄCA KLATKA SCHODOWA

STANOWISKA INTERNETOWE

MUREK NA WYS. 0,7 M

+0,70

E 420

NOWE OTWORY OKIENNE I DRZWIOWE

ZACHOWANE PRZEJŚCIE

G0: 0.3

18%

WINDA DWUSTRONNA

SKLEPIK

F0: 12

903

+/- 0,00

ZACHOWANE PRZEJŚCIE

F0: 14

PODZIEMN

OCHRONA

G0: 0.1

871

PODWÓJNA FASADA

F0: 10

F0: 11

398

2 280

ZAZNACZONY W POSADZCE HISTOR. PRZEBIEG LINII KOLEJOWEJ - STALOWA IMITACJA SZYN

MOSELST

OWE SZKŁO MAT

LOGO

E

POM.SOCJALNE

TARASY - W MIEJSCU PIERWOTNYCH RAMPNA DŁ. CAŁEJ ELEWACJI

77 ZACHOWANE PRZEJŚCIE

F0: 0.1

ZACHOWANA FURTKA

E0: 0.7

E0: 0.9

TARAS 1 - 101,8 m2 +0,70

PODWÓJNA FASADA

A 17 x 17,5 18 x 17,5 PROJEKTOWANA KLATKA 28 28 SCHODOWA EWAKUACYJNA

1 660

A

BIURO/PRACOWNIA

E0: 10

ZEJŚCIE DO GARA ŻU PODZ IEMNEGO

698

KOSTKA BRUKOWA TRAWNIK

E0: 0.8

91 90

IETRZN

757

699

E0: 0.6

ŚWIETLIK- DOŚWIETLENIE GARAŻU PODZIEMNEGO

4 x 17,5 28

A POW

+0,70

ZAZNACZENIE W POSADZCE FRAGMENTU PRZEBIEGU DAWNEJ LINII KOLEJOWEJ ŁĄCZĄCEJ KOMPLEKS Z PORTEM

+1,35

18 x17,5 28

2 313

F0: 0.9

ROZDZIELNIA

A0: 0.2

D0: 0.1 +/-0,00

633

KURTYN

295

A0: 0.1

A0: 0.4

PROJEKTOWANA KOMUNIKACJA PIESZO-JEZDNA- PŁYTY KAMIENNE

PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJISTNIEJĄCA NIE SPEŁNIA PRZEPISÓW DOTYCZĄCYCH EWAKUACJI

8x17,5 28

ISTNIEJĄCA RAMPA

18 x 17 28

ZACHOWANE DRZWI

+0,70

DRZWI EWAKUACYJNE GŁÓWNE WEJŚCIA/ WJAZDY NA TEREN KOMPLEKSU

E0: 11

KURTYNA POWIETRZN A

864

TARASY - W MIEJSCU PIERWOTNYCH RAMPNA DŁ. CAŁEJ ELEWACJI

420

986

KAWIARNIA

MAGAZYN

D0: 0.2

WEJŚCIE DO CZĘŚCI6% WYSTAWOWO- MUZEALNEJ W PIWNICY

E

PANELE DREWNIANE TARASU 671

SIEDZISKA

W MIEJSCU PIERWOTNEGO OTWORU OKIENNEGO

30

420

1 504

16x17,5 28

6x17,5 28

533

POMOCNICZE WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

WYBURZENIE ISTNIEJĄCYCH ŚCIANEK DZIAŁOWYCH W CELU STWORZENIA WIĘKSZYCH PRZESTRZENI BIUROWYCH

E0: 0.4

+/-0,00

FOYER

KURTYNA POWIETRZN A

51

BIURO/PRACOWNIA

+/-0,00

C0: 25

C0: 29

490

BIURO/PRACOWNIA

E0: 0.5

14x17,5 28

GŁÓWNE WEJŚCIA DO BUDYNKÓW

MOŻLIWOŚĆ ZAMUROWANIA NIEPOTRZEBNYCH OTWORÓW DRZWIOWYCH

38

E0: 0.2

D0: 0.31828x 17,5

481

420

WYBURZENIE ŚCIANY W CELU POWIĘKSZENIA I PRZEBUDOWY KLATKI SCHODOWEJISTNIEJĄCA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH EWAKUACJI

160

BIURO/ PRACOWNIA

E0: 0.1

1 867

C0: 31

E0: 0.3

14x17,5 28

D0: 0.5

ZMYWALNIA

+0,70 445

D0: 0.4

C0: 26

MAGAZYN

+0,05

255

423

x17 28 ,5

16

286

548

SZKŁO MATOWE

458

38 51 490

1 100

420

+1,10

C0: 21

845 WYJŚCIE EWAKUACYJNE

655 BAR

C0: 24

38

18%

+/- 0,00

410

ŚCIANY KURTYNOWE

149

G0: 0.2

24 x 17,5 28

375

BUFET

D0: 0.6

ROZDZIELNIA

+/- 0,00

WYBURZONE SCHODY ZEWN.

D0: 10 D0: 11

PLAC REKREACYJNY

LOGO LOGO

A0: 0.3

C0: 27 C0: 30

C0: 20

KURTYNA POWIETRZNA

FOYER SZKŁO MATOWE

ZAPLECZE

64

350

PRZEJŚCIE DO FOYER W MIEJSCU PIERWOTNEGO OKNA

ŚWIETLIK- DOŚWIETLENIE GARAŻU PODZIEMNEGO

OCHRONA ZMYWALNIA

+1,10

ŚWIETLIK- DOŚWIETLENIE GARAŻU PODZIEMNEGO

414

634

A0: 0.6

C0: 0.1

3 171

B0: 0.4

295

24

780

946

A0: 0.7

C0: 0.2

ZACHOWANY FRAGMENT ŚCIANY WYMIANA STOLARKI OKIENNEJNAWIĄZUJĄCEJ DO PIERWOTNEGO STANU

+/- 0,00

A0: 0.5

MAGAZYN

C0: 28

24

0.8

MAGAZYN

C0: 19 C0: 18

RECEPCJA

F0: 13

+0,53

D0: 0.9

C0: 22 C0: 0.4

25

B0: 0.5

434

51

KURTYNA POWIETRZNA 807

D0: 0.7

593

103 103 404

293

1 014

591

D0: 0.8

+1,10

405

STANOWISKA INTERNETOWE

51

471

KAWIARNIA

SZATNIA

C0: 0.6 +1,10

E

KURTYNA POWIETRZNA

618

POM. SOCJALNE

2 488

646

276

469

BAR

SKLEP

103

361

439 51

38

B0: 0.2

A0: 0.9 +/- 0,00

C0: 0.3

C0: 0.7

51 264

349

405

SIEDZISKA

25

38

PROJEKTOWANE SŁUPY

1 178

51

51

886 44

360

401

HOL WEJŚCIOWY

C0: 0.5 DEPOZYT

WYBURZONE SCHODY ZEWN.

ZACHOWANA KLATKA SCHODOWAZEJŚCIE DO POZIOMU -1DO CZĘŚCI MAGAZYNOWEJ

471 MOŻLIWOŚĆ POŁĄCZENIA KAWIARNI Z RESTAURACJĄ

64

C0: 23

401

6%

MAGAZYN

24 x 17,5 18 x 17,5 28 28 A0:

POM. PORZĄD.

B0: 0.6

SZKŁO MATOWE

296

FRAGMENT ZACHOWANEGO PŁOTU ŻELIWNEGO

B0: 0.1

402

TARAS 1 - 113 m2

15 X 16,5 20 X 17,5 29 29 ISTNIEJĄCA KLATKA SCHODOWA 3 X 17,5 29

B0: 0.3

38

835

569

B0: 0.8

ZACHOWANE PRZEJŚCIE

ZACHOWANE PIERWOTNE PRZEJŚCIE

51

B0: 0.7

51

+0,53

300

500

602

POKÓJ KUSTOSZA NA CZAS WYSTAW/ BIURO PROMOCJI DZIELNICY

1 321

6%

ZACHOWANE PRZEJŚCIE

ZACHOWANE OKNO

NOWE OKNO W MIEJSCU WNĘKI

SZATNIA

B0: 0.9

401

348

51

OBRYS W POSADZCEPIERWOTNIE STANOWISKO GŁÓWNEGO PIEKARZA

472

497

B0: 10

77

OKNA W MIEJSCU OBECNYCH WNĘK

77

472

498

1 647

2 327

2 327

B0: 11

12

796

103 286

+/- 0,00 +0,53

1 061

796

51

C0: 17

77

536

401

526

KONSTRUKCJA SZKLANA WG SYSTEMU PILKLINGTON PLANAR OPARTA NA STALOWYCH RAMACH

864

310

229

498

885

77

51

C0: 0.8

+0,05

472

WINDA DO POZIOMU -1

OKNA W MIEJSCU OBECNYCH WNĘK

364

B0: 13

320

64

SKLEPIK

P

FRAGMENT PŁOTU ŻELIWNEGO Z 1903 R.- PRZENIESIONY Z NAROŻNIKA 2 698 LAHNSTRASSE/ RHEINALLEE - POWRÓT DO STANU PIERWOTNEGO

ZACHOWANY UKŁAD ŻELIWNYCH SŁUPÓW O 225 mm

C0: 0.9

+/- 0,00

P

RESTAURACJA 405

106

WYBURZENIE ŚCIANY W CELU POWIĘKSZENIA I PRZEBUDOWY KLATKI SCHODOWEJISTNIEJĄCA NIE SPEŁNIA WYMOGÓW DOTYCZĄCYCH EWAKUACJI

E

580

C0: 16 380

C0: 10 400

1 210

WINDA DO POZIOMU -1 -

C0: 11

MIEJSCA WYPOCZYNKOWE

E

51 441

51

B0: 14

200

561

ZACHOWANE PRZEJŚCIE

SALA KONFERENCYJNA

15 X 16,5 16 X 17,5 29 29

400

KURTYNA POWIETRZNA

300

B0: 15

51 286ZACHOWANE OKNO 3 X 17,5 ISTNIEJĄCA KLATKA 29 SCHODOWA 351

+0,53

B0: 16

1 086

349

ZACHOWANE PRZEJŚCIE

77

51

500

602

549

P

305

420

51

100 51

P

64

B0: 17

B0: 22

436

ADMINISTRACJA

MIEJSCE PIERWOTNEJ WINDY

+1,10 64

P 533

780

B0: 19

B0: 21

436

C0: 12

SEKRETARIAT

160

B0: 20 POM.SOCJALNE

51

51

E

64

6x17,5 28

BIURA/ ADMINISTRACJA

419

26

P

B

E

1 004

578

B0: 24

+0,53

B0: 18

PUNKT INFO

SZKŁO MATOWE

B0: 23

200

51

16x17,5 28

12

412

C0: 15

C0: 14

C0: 13

754

563

40

ODTWORZENIE RAMPY W JEJ PIERWOTNYM MIEJSCU

405

ZAZNACZENIE W POSADZCE HISTORYCZNEGO PRZEBIEGU LINII KOLEJOWEJ

40

45

405

P 3 171

DYREKTOR

38

40

P

SZKŁO MATOWE

489

B0: 25

P

526

350 250 350 103 ŚCIANA SZKLANA Z PRZESUWNYMI DRZWIAMI- ZAMYKANA NA NOC

51

405

12

51

P

P

SEKRETARIAT

WEJŚCIE W MIEJSCU PIERWOTNEJ RAMPY

B0: 26

ZACHOWANE OKNO

DYREKTOR

B0: 27

125

ZACHOWANE OKNO

609

SALA KONFERENCYJNA

SALA SPOTKAŃ / IMPREZ KULUTURALNYCH ZWIĄZANYCH Z DZIELNICĄ NEUSTADT B0: 12 (DO DOWOLNEJ ARANŻACJI)

l Bk

1 178

51

51 399

40

12

412

477

675

LAHNSTRASSE

P

PODWÓJNA SZKLANA FASADA 516

1 270

B0: 28

236

225 276

NOWE OKNA W MIEJSCU PIERWOTNYCH OTWORÓW

BIURA/ ADMINISTRACJA

51

P

A

P

315 NOWE OKNO W MIEJSCU PIERWOTNEGO OTWORU

225

P

P

N

P

POKÓJ KUSTOSZA NA CZAS WYSTAW/ BIURO PROMOCJI DZIELNICY NEUSTADT

160,8 m 2

4,3 m 2 21,5 m 2 3,9 m2 11,6 m 2 8,5 m2

BUDYNEK E

9,5 m2

E0.01

KLATKA SCHODOWA

13,8 m2

20,3 m 2

E0.02

KOMUNIKACJA

15,1 m2

m2

E0.03

BIURO/ POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA

24,6 m 2

20,0 m 2

E0.04

BIURO/ POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA

42,6 m 2

27,5 m 2

E0.05

WC MĘSKIE

5,1

8,1 m 2

B0.08

KOMUNIKACJA

32,7 m 2

E0.06

BIURO/ POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA

21,2 m 2

B0.09

SZATNIA

19,3 m 2

E0.07

BIURO/ POWIERZCHNIA DO WYNAJĘCIA

40,6 m 2

B0.10

FOYER/ PRZESZKLONY ŁĄCZNIK

128,6 m 2

E0.08

KOMUNIKACJA

12,5 m 2

B0.11

STREFA WEJŚCIOWA

29,2 m 2

E0.09

POM.SOCJALNE

10,1 m 2

B0.12

SALA SPOTKAŃ / IMPREZ KULTURALNYCH

302,8 m 2

E0.10

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

m2

E0.11

WC DAMSKIE

12,4

B0.13

SKLEPIK

B0.14

ZAPLECZE

B0.15

KOMUNIKACJA

32,7 m 2

B0.16

SALA KONFERENCYJNA

16,9m 2

B0.17

STREFA WYPOCZYNKOWA

16,9m 2

B0.18

KOMUNIKACJA

37,6 m 2

B0.19

POM.SOCJALNE

12,5 m 2

B0.20

WC DAMSKIE

7,6 m2

B0.21

KOMUNIKACJA

5,2 m2

B0.22

WC MĘSKIE

B0.23

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

B0.24

BIURO/ ADMINISTRACJA

26,9 m 2

B0.25

SEKRETARIAT

26,1 m 2

B0.26

POKÓJ DYREKTORA

25,8m 2

B0.27

SALA KONFERENCYJNA

26,4 m 2

B0.28

BIURO/ ADMINISTRACJA

53,2 m 2

6,6 m2

6,8 m2 4,3 m2

BUDYNEK C

4,3 m 2 11,9 m 2

BUDYNEK F 131,9m 2

F0.01

FOYER

F0.02

HOL WEJŚCIOWY

86,1 m2

F0.03

PUNKT INFORMACYJNY/ CENTRUM OBSŁUGI KLIENTA

29,8 m2

F0.04

SZATNIA

13,7 m2

F0.05

OCHRONA

F0.06

POM.SOCJALNE PRACOWNIKÓW

11,4 m2

F0.07

KOMUNIKACJA

11,6 m2

F0.08

POM.PORZĄDKOWE

6,6 m2

F0.09

KLATKA SCHODOWA

17,3 m2

F0.10

KOMUNIKACJA

14,2 m2

F0.11

WC DAMSKIE

14,5 m2

F0.12

WC MĘSKIE

12,1 m2

F0.13

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

F0.14

SKLEPIK

F0.15

KAFEJKA INTERNETOWA

7,4 m2

3,9 m2 12,5 m 2 439,7 m 2

C0.01

HOL WEJŚCIOWY/ FOYER

220,5 m 2

F0.16

SALA SPOTKAŃ Z AUTORAMI KSIĄŻEK/ WIECZORY Z POEZJĄ

C0.02

KOMUNIKACJA

29,1 m 2

F0.17

KOMUNIKACJA

C0.03

RECEPCJA

30,7 m 2

F0.18

KAWIARNIA KSIĄŻKOWA

C0.04

POKÓJ SOCAJLNY PRACOWNIKÓW

15,5 m 2

F0.19

KLATKA SCHODOWA

C0.05

DEPOZYT

11,5 m 2

F0.20

POM.PORZĄDKOWE/ MAGAZYN

C0.06

WC MĘSKIE

5,9 m 2

F0.21

KOMUNIKACJA

21,3 m2

C0.07

WC DAMSKIE

3,7 m 2

F0.22

KUCHNIA

20,5 m2

C0.08

POM.PORZĄDKOWE

7,3 m 2

F0.23

MAGAZYN

13,6 m2

C0.09

KLATKA SCHODOWA

17,4 m 2

F0.24

PRZEDSIONEK

7,4 m2

C0.10

WC DAMSKIE

11,8 m 2

F0.25

ROZDZIELNIA

9,8 m2

m2

8,7 m2

C0.11

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

4,2

F0.26

MAGAZYN

C0.12

WC MĘSKIE

13,4m 2

F0.26*

MAGAZYN

C0.13

POKÓJ DYREKTORA

15,9 m 2

F0.27

ZMYWALNIA

m2

40,6 m 2 87,6m 2 442,4 m 2 19,2 m2 5,9 m2

7,9 m2 11,1 m2

C0.14

SEKRETARIAT

19,0

F0.28

POM.SOCJALNE

8,1 m2

C0.15

POKÓJ KIEROWNIKA

17,3 m 2

F0.29

SZATNIA MĘSKA

5,1 m2

C0.16

KOMUNIKACJA

47,9m 2

F0.30

TOALETA MĘSKA PRACOWNIKÓW

5,6 m2

C0.17

STREFA WYPOCZYNKOWA

43,9m 2

F0.31

SZATNIA DAMSKA

5,4m2

C0.18

SKLEPIK

23,0 m 2

F0.32

TOALETA DAMSKA PRACOWNIKÓW

6,0 m2

C0.19

SZATNIA

m2

F0.33

KOMUNIKACJA

C0.20

MAGAZYN

4,0 m 2

F0.34

WC DAMSKIE

C0.21

KOMUNIKACJA

5,6 m 2

F0.35

WC MĘSKIE

25,6 m 2

F0.36

WC DLA NIEPEŁNOSPRAWNYCH

C0.22

KLATKA SCHODOWA

C0.23

RESTAURACJA

13,3

110,2 m 2 12,5

m2

C0.24

BAR

C0.25

ZMYWALNIA

12,5 m 2

C0.26

ROZDZIELNIA

12,4 m 2

C0.27

MAGAZYN PODRĘCZNY

C0.28

MAGAZYN PODRĘCZNY

C0.29

MAGAZYN PODRĘCZNY

C0.30

KOMUNIKACJA

23,0 m 2

C0.31

PRZEDSIONEK

3,4 m 2

4,4 m 2 5,2 m 2 7,0 m 2

10,5 m2 9,3 m2 10,3 m2 3,6 m2

BUDYNEK G 7,9 m2

G0.01

"STRÓŻÓWKA"/ OCHRONA

G0.02

KOMUNIKACJA/ ZEJŚCIE DO GARAŻU PODZIEM.

20,2 m2

G0.03

ZADASZONY WJAZD DO GARAŻU PODZIEMNEGO

83,1 m2

rzuty przekroje archicad  

rysunki wykonane w archicadzie

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you