Anlaggningsvarlden 0617

Page 1

MAN Trucks to Go Förenkla din vardag, välj en komplettbyggd lastbil från MAN. MAN kann. MAN Truck & Bus Sverige AB mantruckandbus.se

NÄR KVALITET OCH PRESTANDA AVGÖR

RÄTT REDSKAP FÖR STORA BESPARINGAR! ALLU Sverige AB Tel: 0171 - 17 15 17 sverige@allu.net www.allu.net

Tel. 0382-676 00 www.abl.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, ENTREPRENAD,SKOG SKOG&&TRANSPORTBRANSCHEN TRANSPORTBRANSCHEN AFFÄRSTIDNINGEN FÖR

#1-2016 FEBRUARI #6-2017 SEPTEMBER

Kranspetsstyrning för skördare Att styra kranen till en skördare kan kräva både två och tre reglage. På Elmia Wood hade John Deere världspremiär för kranstyrning med bara en joystick. Sidan 20

Självkörande fordon kan bli upphandlingskrav Om några år kan autonoma arbetsfordon vara en del av Trafikverkets krav vid upphandling. – I första hand är det tyngre fordon i stängda miljöer som gruvor och hamnområden där gods transporteras från en punkt till ennan som är aktuella, säger Hamid Zarghampour som är chefstrateg på Trafikverket. Sidan 16

Premiär för Mercedes X-klass Knappt ett år efter att vi fick en första försmak av Mercedes nya pickup är det nu publik premiär för den produktionsfärdiga versionen. Sidan 41

Debatt: ”kortsiktighet hindrar ny älgförvaltning”

MARKSKYDD.se MILJÖVÄNLIGA

YTSKYDD

Slitstark – Tål upp till 60+ ton. Absorberar inte vatten. Enkel hantering – Från 19 kilo. Smidigare än körplåtar.

VÄRLDSNYHET! engcons tiltrotatorer tiltar automatiskt med styrsystemet DC2, Leica 3D grävsystem och nya Leica iXE CoPilot. Läs mer på www.engcon.se

Sidan 4


#tröttpåattskyf�a #quicksilverinside

Välkommen till monter 140

Scanlining AB • Brålandsvägen 52 • 444 60 Stora Höga • Tel kontor 0303-77 70 70 Stefan Strömstedt 070-557 70 78 • stefan@scanlining.se Oscar Josefsson 070-559 70 78 • oscar@scanling.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

3

LÄNNEN & LUNDBERG MULTIMASKINER

FÖR MÄNGDER AV ANVÄNDNINGSOMRÅDEN Lundberg – nya 40-serien! Flera motoralternativ, låga avgasutsläpp (miljöklass steg 4) och förprogrammerad för ett stort urval av redskapsval. Alla funktioner styrs med CanBus. Det är bara några av fördelarna med nya 40-serien. Givetvis med den äkta Lundbergkänslan, farten och smidigheten bevarad – och utvecklad.

Lännen – nya K-serien Med en enda Lännen multimaskin kan du utföra flera maskiners jobb; t ex inom infrastruktur, kommunalteknik, nät- och linjearbeten och underhåll av järnväg. Multimaskinens effektiva och mångsidiga hydraulsystem med snabba redskapsbyten och löstagbart grävaggregat gör det möjligt att utnyttja ett brett redskapssortiment.

CONCRET.SE · JUNI -17

M O B I L I T E T · M Å N G S I D I G H E T · P R O D U K T I V I T E T · M I L J Ö A N S VA R

www.lannentractors.se

ANLÄGGNINGSvärlden AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORT

AB

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras kostnadsfritt till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

HAMMARKUNGEN! Per Eriksson, Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 • 0174-653 10 E-post: per@anlaggningsvarlden.se Webb: www.anlaggningsvarlden.se Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5 747 31 Alunda Växel: 0174-653 10 Webb: www.anlaggningsvarlden.se Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden,se Specialmedarbetare: Carl-Ingemar Perstad (krönikör)

Tryckeri: MittMedia Print 2017 Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB, Alunda 2017 ISSN: 2002-4150

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Kommande nummer: Utgåva Materialdag Utgivning Tema Nr 7 22 september 29 september Vintervägunderhåll Nr 8 20 oktober 27 oktober Rivning & återvinning Nr 9 10 november 17 november Demolering Nr 10 8 december 15 december Flis & biobränsle Följ oss i våra sociala kanaler:

@anlaggningsvarlden www.facebook.com/anlaggningsvarlden TS-mätning av upplagan pågår

Vi kontrollerar din demolering AB

Tel 08-647 04 03 info@demolering.se www.demolering.se

AB

Anläggningsvärlden finns även som digital version för mobilen, plattan och datorn. Läs gratis på www.anlaggningsvarlden.se

Innehåll nr 6-2017 (Årgång 2) Stort intress för nya Huddig 1260D............... sid 6 Klimatnyttan med flis har beräknats.......... sid 10 Ny generation Claas Axion 900....................... sid 14 Vi provkör Cadillac XT5 AWD............................. sid 30-31 Leverantörsguiden..................................................... sid 52-53 Carl Ingemar Perstads krönika......................... sid 54


4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Var femte liter som tankas i Sverige är biodrivmedel Första kvartalet 2017 var 20,5 procent av alla drivmedel förnybara biodrivmedel, räknat efter energiinnehåll. För helåret 2016 var motsvarande siffra 18,6 procent. Andelen biodiesel i diesel var 25,8 procent under första kvartalet. Nu finns också preliminär statistik för april. Andelen biodiesel i förhållande till den totala dieselanvändningen var 28,5 procent i april 2017. Den totala användningen av HVO-diesel ökade med 2,5 procent, medan användningen av rapsdiesel, FAME, minskade samtidigt som den totala volymen diesel sjönk. – Andelen biodiesel ökar fortfarande kraftigt, konstaterar Gustav Melin, vd i Svebio. Det är mycket viktigt att regeringen och myndigheterna noggrant följer utvecklingen så att man inte sätter för låga kvoter inom det nya systemet med reduktionsplikt. Risken är annars att det nya styrmedlet bromsar marknaden istället för att driva på utvecklingen.

Kortsiktighet hindrar ny älgförvaltning Debatt

Jonas Löfstedt regionchef på Skogsstyrelsen.

Fler markägare och jägare måste ta ansvar för den nya älgförvaltningen så att betesskadorna i skogen kan minska. Det är nu fem år sedan den nya älgförvaltningen infördes i Sverige, där ett av målen var att kraftigt minska betesskadorna av vilt och på så sätt öka produktionen i skogen. Så har det tyvärr ännu inte blivit. Skadorna är fortsatt på en oacceptabel nivå. Nu kräver Skogsstyrelsen att er markägare och jägare slutar agera kortsiktigt och istället börjar ta sitt ansvar. Varje år betar klövviltet i skogen upp ungskog främst av tall, motsvaran-

Husbyggnadsinvesteringar på väg upp

I Industrifaktas senaste konjunkturrapport, Marknadstrender Bygg, redovisas påbörjade husbyggnadsinvesteringar från årets första kvartal. Inledningen på året tyder på fortsatt god tillväxt för flertalet sektorer på marknaden. För husbyggnad inom industrin tycks trenden ha vänt efter två år av minskade investeringsvolymer. Sedan det senaste toppåret 2012 har volymen backat med nästan 30 procent fram till 2016. Nu indikerar siffrorna från årets första kvartal att en återhämtning har påbörjats. Det råder generellt en positivare stämning inom industrin, det ser vi även från andra indikatorer, menar Jens Linderoth, analysansvarig på Industrifakta. I Sydsverige (exkl. Skåne) har industrins husbyggnad utvecklats starkast hittills i år, med en ökning på 70 procent jämfört med samma kvartal förra året. Fortsätter investeringstakten på samma sätt under resten av året, kan volymen komma att fördubblas jämfört med 2016.

”Ansvaret och rådigheten för att situationen löses vilar på skogsägare och jägare tillsammans.”

Jonas Löfstedt regionchef på Skogsstyrelsen.

Det är nu fem år sedan den nya älgförvaltningen infördes i Sverige, där ett av målen var att kraftigt minska betesskadorna av vilt och på så sätt öka produktionen i skogen. Så har det tyvärr ännu inte blivit. Nu kräver Skogsstyrelsen att er markägare och jägare slutar agera kortsiktigt och istället börjar ta sitt ansvar.

de miljardbelopp i svenska skogar. Ungskog som är tänkt att ge framtida avkastning för skogsägaren och bidra till både svensk BNP, export, arbetstillfällen och näring. För den enskilde skogsägaren kan det handla om framtida avverkningsvärden motsvarande hundratusentals kronor. En alldeles för stor del av skogsägarens framtid och svensk ekonomi hamnar i viltets magar. Den nya älgförvaltningen har varit i drift sedan 2012. Syftet med den är att förändra detta och skapa en älgstam av hög kvalitet, som är i balans med fodertillgång. Även om förändringen kritiserades, fanns höga förväntningar på att den skulle bli ett kraftfullt instrument för att

minska betesskadorna. Tyvärr har det ännu inte blivit så. Varje år görs en mycket ambitiös inventering i svenska skogar. Hur omfattande betesskadorna är kartläggs noga och även om det finns en felmarginal, och enskilda resultat tillfälligt kan sticka ut, så kan siffrorna efter fem år nu jämföras över tid. Alldeles nyligen presenterades resultat för Götaland och Svealand som återigen bekräftar bilden att det knappt går framåt alls. Hur länge ska Skogsstyrelsen sammanställa och redovisa skadorna i den årliga betesskadeinventeringen (Äbin) innan något händer? När ska aktörerna ta det objektiva resultatet på allvar?

Trots en minskning av de årliga färska älgbetesskadorna har ändå cirka åtta procent av de yngre tallarna i Svealand en färsk betesskada. Dessutom har ungefär hälften av de yngre tallstammarna en gammal betesskada som kommer att nnas kvar inuti trädet ända fram tills det ska avverkas. Då duger inte trädet till annat än massaved, som ger sämre betalt och sämre ekonomi än om det kunnat användas till timmer. I den nya förvaltningen har samhället och inte minst ett stort antal förtroendevalda markägare och jägare investerat mycket pengar, tid och stort engagemang. Efter fem år är det rimligt att ställa krav på en förändring. Ansvaret och rådigheten för att situationen löses vilar på skogsägare och jägare tillsammans. På längre sikt är det inte hållbart med viltstammar som inte är anpassade till fodertillgången. I slutändan innebär det att vare sig jägaren, skogsbrukaren eller hjortdjuren blir nöjda. Att jobba för minskade betesskador är och kommer fortsättningsvis vara viltförvaltningens viktigaste uppgift. Hela samhället är förlorare om ingen långsiktig förändring sker.

Utrustning till lastväxlare och återvinning! Vi tillverkar flak enligt era önskemål och levererar över hela Sverige.

Tel 08-20 09 99 info@lastvaxlarflak.se

Scanna QR-koden och se mer av vårt sortiment:

...när det gäller entreprenadredskap... Kontakta FS Skopan! Tel. 0140-38 51 60 • www.fsskopan.se6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Stort intresse för nya Huddig 1260D Gräs- och planeringsharv från Ystamaskiner YstaMaskiner lanserar en ny gräs-, och planeringsharv från holländska Zocon. Gräs och planeringharven är 3-punktsupphängd avsedd för luftning av gräs och betesmarker eller för att planera av större ytor som t.ex. grus-, och paddockytor. Harvmattan har fyra rader av rivare som är vändbara. De är tandade på en sida och slät på andra sidan. De gjutna rivarna väger 2,15 kg styck som är sammanfogade genom stålringar som är 145 mm i diameter och 12 mm tjocka. Den tandade sidan används för luftning och rivning av jord- och gräsytor för att påskynda förmultning av växtrester och för att få fart på växtligheten. Den släta sidan används för utjämning och planering av jord- och gräsytor.

Ford lanserar ny Transit Custom Ford lanserar nu den nya versionen av Transit Customr. Bland nyheterna finns design, interiör och teknik med fokus på utökad produktivitet för europeiska företag. Bilen kommer gå att beställa i slutet av året för leverans under början av 2018. Nya Transit Custom drivs av samma tvåliters EcoBlue-motor som Ford introducerade 2016, med möjlighet att välja mellan 104, 128 eller 168 hästkrafter. Jämfört med den gamla 2,2-litersmotorn har bränsleförbrukningen förbättrats med 13 procent och vridmomentet vid låga varv med 20 procent. Ford meddelar också att en hybridversion testas i höst och lanseras någon gång under 2019. HYDRAULVINSCH Dragkraft 1400/1700/2200 kp. manuell och radiostyrd. Enkel montering på alla kranar.

VÄXELLÅDA Växellåda med upp, nerväxling eller enbart som vändlåda till t ex sågverk, �äktar, vattenpumpar, generatorer m.m. upp till 100 kW.

HYDRAULSYSTEM Pump med växellåda. Slangsatser och tankar. Kugghjuls- och kolvpumpar. Flöde upp till 240 l/min.

HYDRAULIK Ergo el prop. spak med inbyggd förstärkare, kan ersätta andra spakar. El prop. kranventil max �öde 100 L.

BÄRGNINGSVINSCH Hydrauliskt drivna med dragkraft på 6 800 kp och 9 000 kp.

Weimer

Tel 0381-710 10 • www.weimer.se

Den 19 maj bjöd Huddig in till stort lanseringsevent av den nya maskinserien, Huddig 1260D, på DriveLab Stockholm i Arlandastad.

Fredagen den 19 maj bjöd Huddig in till stort lanseringsevent av den nya maskinserien, Huddig 1260D, på DriveLab Stockholm i Arlandastad. Drygt 100 personer deltog, bland andra kunder, återförsäljare och branschpress. Efter presentationen var det många som tog chansen att provköra den senaste skapelsen från Huddig. Intresset för den nya maskinserien är redan nu stort och produktionen är i full igång.

”Jag ser stor potential för den nya serien både på vår hemmamarknad men också på prioriterade exportmarknader”

Daniel Myrgren försäljningschef på Huddig.

Några av de största nyheterna är en ny steg IV-motor som ger mindre utsläpp och lägre bränsleförbrukning, ett nytt styrsystem med väsentligt snabbare respons, nytt efterbehandlingssystem, större display med touchfunktion samt väsentligt förbättrad sikt från förarhytten. Med den nya D-serien möter Huddig många kundbehov och befäster sin ledande position på marknaden.

styrsystemet sju gånger snabbare i responsen än tidigare modeller. 1260 1D är byggd för att ligga i framkant, både nu och i decennier framöver. Jag ser stor potential för den nya serien både på vår hemmamarknad men också på prioriterade exportmarknader, säger Daniel Myrgren, marknads- och

försäljningschef på Huddig. Från Huddig deltog vd Lars Lindahl, marknadsoch försäljningschef Daniel Myrgren, konstruktionschef Bertil Gyllner samt ansvarig för mjukvaruutveckling Daniel Åkerström vid eventet.

– Den nya maskinserien är delvis byggd med teknik från vårt framtidskoncept Tigon Technology. Dessutom är det nya

Fler vill samarbeta med Skogforsk Vida, Cintoq, Svenska Skogsföretagares Certifieringsgrupp och Växjö Energi har tecknat nya partneravtal med Skogforsk. Det ökar Skogforsks möjligheter att bidra till utvecklingen av ett mer hållbart skogsbruk till nytta för hela samhället. – Det känns oerhört bra

att vi lyckas knyta an fler partners till Skogforsk. Ju fler organisationer som ansluter sig till Skogforsk, desto större möjligheter har vi att bidra till utvecklingen av hållbart skogsbruk, säger Skogforsks vd Charlotte Bengtsson. – Man kan inte sitta vid sidan av och tro att alla andra ska driva utvecklingen. Nu är vi så stora

att vi som första renodlade sågverksföretag känner att vi ska vara partner i Skogforsk och på så sätt också bidra till utvecklingen av skogsbruket, säger Vidas koncernchef Santhe Dahl. – För svenskt skogsbruk är det helt avgörande att produktivitet och skonsamhet i avverkning och skogsvård utvecklas. Genom våra nya partner-

företag står Skogforsk sig ännu starkare i denna strävan, säger Skogforsks ordförande Göran Örlander. Skogforsks breda förankring i skogsbruket och unika relation till skogsbruket skapar unika förutsättningar för att ny kunskap ska bli tillämpad i det praktiska skogsbruket.


Bredaste Vintersortimentet till hjulgr채vare, dumprar och v채ghyvlar.

p책 lager nu till marknadens b채sta priser!

HILO BWYN

HILO SNOWMASTER

BKT SR22

AEOLUS A-SNOW

Tel: 036-30 75 00

E-mail: order@gripenwheels.se Webshop: gripenwheels.se


8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

REGISTRERINGSSTATISTIK JULI 2017:

Lastbilsförsäljningen minskade med 7,6 procent Under juli registrerades totalt 2 873 nya lastbilar (både lätta och tunga), 7,6 procent färre än under samma tid förra året.

Nyregistreringarna av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 323 under juli, 2,4 procent färre än jämfört med juli förra året då 331 lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - juli 3 401 tunga lastbilar, 6,3 procent fler än under

samma period förra året. Nyregistreringarna av lätta lastbilar under 3,5 ton uppgick till 2 522 under juli, 8,5% procent färre än under samma tid förra året då 2 756 lätta lastbilar registrerades. Sammanlagt registrerades under perioden januari - juli 30 607 lätta lastbilar, 8,4 procent fler än jämfört med samma period förra året.

TUNGA LASTBILAR

Märke Juli 2017 Juli 2016 jan-juli Andel% Daf 6 10 80 2,4 Iveco 0 0 1 MAN 10 14 126 3,7 Mercedes-Benz 39 30 388 11,4 Scania 134 144 1 396 41,0 Volvo 133 131 1 395 41,0 Övriga 1 2 15 0,4 TOTALT 323 331 3 401 100,0

LÄTTA LASTBILAR

Märke Juli 2017 Juli 2016 Jan-juli Andel% Citroën 143 124 2 057 6,7 Dacia 27 42 383 1,3 Fiat 77 69 996 3,3 Ford 453 428 4 158 13,6 Hyundai 2 2 30 0,1 Iveco 12 33 355 1,2 Isuzu 40 21 299 1,0 Mercedes-Benz 228 259 2 735 8,9 Mitsubishi 50 50 547 1,8 Nissan 148 200 1 740 5,7 Opel 84 77 875 2,9 Renault 180 223 3 099 10,1 Toyota 133 99 1 309 4,3 Volkswagen 720 847 9 480 31,0 Övriga 213 282 2 513 8,2 TOTALT 2 522 2 756 30 607 100,0

Nära hälften av branschorganisationen ME:s, medlemsföretag drabbades under 2016 av dieselstölder, stölder som i genomsnitt kostade varje företag 42 000 kronor. Samtidigt polisanmäldes bara 45 procent av stölderna.

Foto: Per Eriksson

Dieselstölder större problem än känt Nära hälften av branschorganisationen Maskinentreprenörerna, ME:s, medlemsföretag drabbades under 2016 av dieselstölder, stölder som i genomsnitt kostade varje företag 42 000 kronor. Samtidigt polisanmäldes bara 45 procent av stölderna, enligt en rapport som ME presenterade under Almedalsveckan i Visby. – Vi visste att drivmedelsstölder är ett stort samhällsproblem, men det är ännu värre än vi trodde. 49 procent av de tillfrågade företagen drabbades av stölder under 2016, nästan vart tredje av dem utsattes för sex stölder eller fler. Utvecklingen är tydligast på landsbygden, där polisens resurser till stor del försvunnit. Det krävs ett ökat fokus på vardagsbrott, annars minskar förtroendet för

rättssamhällets funktioner, sade ME:s vd Hampe Mobärg.

”Drabbade branscher måste hjälpas åt och identifiera flöden och ligor och förpacka informationen åt polisen.”

Per Geijer säkerhetschef på Svensk Handel.

– Stulen diesel är en handelsvara för de internationella brottsnätverken, den säljs utomlands och bidrar till att finansiera nätverkens narkotikatrafik. Om vi inte får veta att stölderna sker, kommer de inte in i statistiken och då är det svårt för oss att agera eftersom vi inte ser dem, förklarade Magnus Sjöndin från Polisens Underrättelsegrupp Gotland. – Drabbade branscher måste hjälpas åt och identifiera flöden och ligor och förpacka informationen åt polisen, så att mönster blir tydliga, men lika viktigt är att polisen återför vad den gör så att vi ser att

Tack till alla som besökte vår monter på Elmia Wood!

det händer något, sade Per Geijer, säkerhetschef på Svensk Handel. Både Per Geijer och Magnus Sjöndin påpekade också att dagens straffskalor för vardagsbrott gör det svårt att agera gentemot dem som satt sådan brottslighet i storskaligt system. Vid seminariet lanserade ME:s vd Hampe Mobärg bildandet av en bred samarbetsgrupp för en mer effektiv bekämpning av stölder. Gruppen föreslås bestå av branschorganisationer, politiska beslutsfattare på olika nivåer, leverantörer av drivmedel och fordon samt andra berörda. Arbetet beräknas inledas hösten 2017.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

KTA KONTA AN D OSS RE ! A ID G

Vi har fullständig renoveringsverkstad och tar gärna emot din motor för renovering! (Även andra fabrikat än Volvo Penta och FTP)

Dessutom ett 100-tal nya- och bytesmotorer på lager

Små & Medelstora Sortering & Krossverk

Vikt 12 ton L=5,58 m, B=2,28 m, H=2,74 m Kapacitet upp till 80 ton/timme Käftkross 680x400 mm

• www.evorex.se • Tel 0660-28 12 80 •

9


10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Klimatnyttan med energi från flis har beräknats

Flis av energiskog och skörderester från skogsbruket kan ersätta fossila bränslen vid produktion av kraftvärme, vilket i det långa loppet är positivt för klimatet. Klimatnyttan med olika biobränslen varierar dock.

Medan energiskog kan ha en kylande inverkan på klimatet direkt, gör skogsbränslen nytta mer på sikt. Det visar tidsdynamiska livscykelanalyser gjorda vid SLU. Koldioxidneutral är dock inte samma sak som klimatneutral. Vid användning av bioenergi frigörs koldioxid som har bundits in av växter, och som återigen kommer att

”Som klimatåtgärd är salixodling ändå väldigt intressant”.

Torun Hammar doktorand på SLU.

bindas in av nya växter, men förbränningen skapar en tillfällig obalans i atmosfären som kan ha konsekvenser för klimatet. Torun Hammar har i sitt doktorsarbete vid SLU studerat två typer av bioenergikällor, energiskog (salix) odlad på jordbruksmark som tidigare legat i träda, och skogsrester (grenar, toppar och stubbar) från slutavverkningar. I scenarierna har biomassan flisats för att sedan användas för produktion av värme och el. Livscykelanalyserna visade att systemet med odling av salix på outnyttjad jordbruksmark kan ha en kylande temperatureffekt på klimatet. Detta beror dels på att koldioxid från luften binds in i levande biomassa, dels på att kollagren i marken växer. Hur stor klimatnyttan blir beror på tillväxten (dvs. hur mycket koldioxid som tas upp i biomassan), hur marken har använts tidigare och hur marken

Tack vare ett eventuellt tjäderspel på grannens mark stoppade Skogsstyrelsen en slutavverkning.

Foto: Jonas Forsberg

Flis av energiskog och skörderester från skogsbruket kan ersätta fossila bränslen vid produktion av kraftvärme, vilket i det långa loppet är positivt för klimatet.

Foto: Per Eriksson

skulle ha använts om den inte utnyttjats till salixodling.

massan skördats eller inte, blir den totala påverkan över tid låg.

Att utnyttja skogsrester (grenar, toppar och stubbar) som lämnats kvar vid slutavverkning tidigarelägger utsläpp av koldioxid som annars skulle ha avgetts under en längre tids nedbrytning. Detta ger inledningsvis en temperaturökning på beståndsnivå, men i och med att koldioxiden skulle ha avgetts oavsett om bio-

Stubbar visade sig initialt ge en något högre klimatpåverkan än grenar och toppar, då den långsammare nedbrytningen gjorde att stubbarna fungerade som en kolsänka under en längre tid. Samma sak gällde skogar i norra delen av landet, där nedbrytningshastigheten är lägre.

Tjäderspel stoppar avverkning

Paret Olle Andréasson och Anneli Virenhem köpte en skogsfastighet i Bollebygd 2014, och för att få avkastning på sin investering planerade de för avverkning inom kort efter tillträde. Paret följde regelverket och skickade in en anmälan om slutavverkning till Skogsstyrelsen. Där blev svaret att en utredning skulle göras innan avverkningen kunde börja. Anledningen: Det fanns eventuellt ett tjäderspel på grannens mark, skriver Svenskt Näringsliv i ett nyhetsbrev. – Vi trodde inte att det skulle bli något större problem med tillståndet. Vi antog att viss hänsyn skulle tas, vilket alltid görs, men inte att det skulle bli av större ekonomisk betydelse. Vi utgick också ifrån att det skulle komma ett beslut att ta ställning till relativt snabbt, säger Olle Andréasson. Skogsstyrelsen kom på inspektion, men beslutet dröjde. Efter nio månader utan besked, kontaktade Anneli berörda tjänstemän. Men beslutet dröjde ytterligare två månader, och då blev det ett nej på parets avverkningsplaner.

Elektronisk ”slagruta” hittar kablar i marken

NYHET! MIT-SCAN-T3 Instrument för mätning av skikttjocklek på asfalt- och betongvägar.

Ett helt nytt band i ECO-Track familjen. KovaX-Soft är ett allround band som passar de �esta maskiner och markförhållanden. Bandet ger bra grepp och bärighet. KovaX-Soft är skonsam mot grusvägar och risbäddar. Tvärjärnen �nns även i kortare utförande.

Ny kostnadseffektiv och ”icke förstörande” metod!

Praktiskt tillbehör: BÄTTRE MARKGREPP ÖKAD LASTKAPACITET LÄGRE MARKTRYCK REDUCERADE MARKSKADOR

Mer noggrann och störs inte av radiosignaler

LÄGRE ENERGIFÖRBRUKNING MINSKAT SPÅRDJUP FÄRRE RÖTANGREPP MINSKADE TILLVÄXTFÖRLUSTER MINDRE VIBRATIONER

olofsfors_0417.pdf

Electronics AS

www.holte-electronics.no Tel. +47 481 201 81 post@holte-electronics.no


Skogservice – din totalleverantör inom skog och energi

POWERED BY

Flishuggarna från Dutch Dragon arbetar helt oberoende av bäraren; Lastbil, skotare, dumper, traktor etc. På lastväxlare eller utan. Ingen extra inkoppling behövs. Låg vikt och kompakta byggmått borgar för hög kapacitet!


12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

MÖT OSS PÅ LOAD UP NORTH I MONTER 2033 31 AUG – 2 SEPT.

Alunda Truck Meet växer

För andra året i rad arrangerades Alunda Truck Meet i Alunda, 3,5 mil nordost om Uppsala. Till årets arrangemang som hölls 4-5 augusti var över hundra lastbilar anmälda och slutligen kom det 93 lastbilar. Det kan jämföras med förra året då 67 lastbilar deltog. Arrangörerna hade bland annat lockat Erik Lundman ända från Piteå som kom med sin SaunaLiner Pistvakt Edition – världens första lastbil med bastu! – Jag tycker vi fått till ett trevligt arrangemang med bra gemenskap och skön och positiv stämning, säger Olivia Helén, driftig grundare och arrangör till Alunda Truck Meet. Till vardags kör Olivia djurbil på pappa Roine Heléns Åkeri i Alunda. – Det som ställs ut är i första hand bruksbilar som går i den vanliga trafiken, det ska inte vara så avancerat. Det är en trevlig tillställning och en stor familjefest, säger Stefan ”Slipsen” Norman, som var juryns ordförande och som ansvarade för bedömningen av bilarna Olivia Helén, arrangör på som deltog. Alunda Truck Meet.

Ögonlock till Scanias nya lastbilar

Tor Kjetilson Moe (t.v.) vd på Gjerstad Products och Andrew Hargreaves, vd på Fuel Proof har enats om ett distributionsavtal.

Ny agentur för Gjerstad Gjerstad kompletterar sortimentet med dieseltankar från kvalitetsmärket Fuel Proof. Gjerstad med huvudkontor i norska Aust Agder som sedan tidigare är stora på skopor, redskap och redskapsfästen till entreprenadmaskiner kompletterar nu sortimentet med bränsletankar från brittiska Fuel Proof. – Hög kvalitet, leveransprecision och konkurrenskrafiga priser. Så beskriver Tor Kjetilson Moe, vd på Gjerstad Pro-

ducts Fuel Proof och bränsletankarna som de nu får agenturen på. Det nya distributionsavtalet som träder i kraft nu i augusti gäller för både Norge, Sverige och Finland. – I Sverige och Finland blir Gjerstad products ensam distributör av varumärket. – Trots flera befintliga aktörer i bränsletanksbranschen i Norge, är vi övertygade om att kunderna kommer att välja oss och Fuel Proof, säger Tor Kjetilson Moe.

Lastbilstillbehörsföretaget TruckStyle Sweden i Nyköping lanserar nu Next Gen Scania ögonlock för Scanias nya generation lastbilar. – Blinkersen lyser igenom Next Gen ögonlocken på ett väldigt fränt sätt, säger Christopher Moberg, marknadsansvarig på TruckStyle Sweden. TruckStyle Sweden har också släppt solskydd i flera modeller för de nya lastbilarna från Scania.

Monika Weinberg ny marknadsansvarig hos Delvator

Delvator förstärker marknadsföringen av Hitachis entreprenadmaskiner i Sverige. Det sker genom anställningen av Monika Weinberg, som är företagets marknadsansvariga sedan juni i år. – När vi nu anställt Monika Weinberg som Monika Weinberg, marknadsansvarig får marknadsansvarig på vi en välkommen förDelvator. stärkning på marknadssidan. Hennes uppgift blir bland annat att vässa vår utåtriktade kommunikation med branschen och maskinägarna, säger Delvators vd Lotta Lundquist i en kommentar. – Det är fantastiskt roligt att få representera Delvator och att nu arbeta med att stärka marknadsföringen av Hitachis maskiner, säger Monika Weinberg.


GJERSTAD Sandspridarskopor

Grävning är tuffa saker och det kostar. På Gjerstad Products vänder vi på alla stenar för att hitta de bästa lösningarna. Det gäller våra produkter och det gäller vår organisation. Det gäller hur vi förhåller oss till våra kunder och hur vi tänker på miljön. Gjerstad Products ska leverera kvalitet i alla led. Det är därför vi säger: – Rock solid. Always.


14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Följebilar & vägtransportledare Vi har mångårig erfarenhet av specialtransporter och allt vad som krävs i form av vägval, planering, tillstånd och dispenser.Vi planerar utifrån vägars och broars bärighet, fri höjd m m.Vi ordnar ofta hela landsvägstransporten.

Våra vägtransportledare är förordnade av Rikspolisstyrelsen.

Ranstavägen 17 • 749 61 Örsundsbro Tel. 0171-46 12 80 Kenneth 0708-52 61 82 | Roland 0708-52 61 83 Lasse 0708-52 61 80 | Stickan 0708-52 61 85 Mimmi 0705-035 68 34 | Björn 0708-52 61 84 | Rickard 0737-63 54 22

Officiellt: Ford F-150 med V6 diesel Ford F-150 är år efter år USA:s mest sålda bil – alla kategorier. Nu kommer den storsäljande pickupen med flera uppdaterade drivlinor. Bland annat en 3 liters V6 diesel

som lanseras nästa vår. Designad, konstruerad och testad in-house hos Ford kommer nu en helt ny 3 liters Power Stroke V6 turbodiesel. Den efterlängtade motorn paras också ihop med den 10-stegade automatlådan. Den första dieselmotorn som erbjuds till F-150 kommer finnas tillgänglig först till våren nästa år. Effekten är ännu inte känd, men det har ryktats om att V6:an kommer lanseras med omkring 260 hästkrafter.

Ny diametermätning minskar antalet vrak från skogen Ett nytt mätsystem för skördaraggregat kommer att spara stora summor för skogsbruket. Bakom den patentsökta innovationen står SP, som presenterade den på Elmia Wood. Anders Johansson, Funktionen har fått konstruktionschef på SP namnet FDM, och Maskiner. debuterar på det nyutvecklade aggregatet SP 661 LF. FDM står för flytande diametermätning och minskar problemet med felmätta stockar som sorteras fel och slutar som vrak. Idag mäts diametern med hjälp av vinkelgivare i knivarna, som trycker stammen mot aggregatets bröst. Om stammen är krokig eller en grenbula hamnar på mätstället, blir mätvärdet för stort. – Med dagens snäva gränser mellan olika sortiment tvingas man till stora säkerhetsmarginaler för att virke inte ska hamna fel och klassas som vrak, säger Anders Johansson, konstruktionschef på SP. SP har sedan länge en tredje fjädrande toppkniv på sina aggregat. Den har utrustats med en lägesgivare och data från den kompenserar för felmätningar. Tester i egen regi och i samarbete med Virkesmätningsföreningen, VMF, visar på dramatiska förbättringar.

Claas lanserar nya generationen Axion 900 stortraktorer för maskinstationer och större gårdar. Den nya traktorserien kommer att presenteras på Agritechnica 2017 i Hannover och kan levereras från våren 2018.

Ny generation Claas Axion 900 Claas Axion 900 serien stortraktorer presenterades första gången 2011 och etablerade sig snabbt på marknaden.

Nu erbjuds motorer med högre effekt och lägre varvtalskoncept, optimerad Cmatic styrning av transmission, ny CEBIS terminal med pekskärm, samt Cmotion multifunktionsspak såväl som nya tillvalet CIS+ med multifunktionsarmstöd. Alla nya Axion 900 modeller har den vidare-

utvecklade 6-cylindriga FPT Cursor 9 motorn med 8,7 liter slagvolym. Den är också standardutrustad med ny variabel VGT turbo med optimal anpassning av laddtrycket till motorns belastning och varvtal. Detta gör att 70 procent av max vridmoment uppnås redan vid tomgång. Max motoreffekt på modellerna Axion 920 – 960 har höjts och omfattar nu området från 325 till 445 hästkrafter. De nya Axion 900 mo-

dellerna utvecklar full effekt från stillastående till alla körhastigheter utan effektboost. Alla Axion 900 traktorer har hydraulik med load-sensing och kapacitet på 150 eller 220l/min samt avlastningsspak på alla hydrauluttag. Versionen med CIS+ kan fås med upp till sex hydraulventiler och CEBIS med upp till åtta ventiler. Båda versionerna har manövrering via vippbrytare i armstödet och Electropilot joystick.

Dessutom kan funktionsknapparna på armstödet och multifunktionsspaken programmeras för önskad hydraulventil och funktion. På CEBIS versionen kan föraren prioritera valfri hydraulventil. Förinställt oljeflöde för den prioriterade ventilen förblir konstant även när andra ventiler används. Nya Axion 900 traktorserie kommer att presenteras på Agritechnica 2017 och kan levereras från våren 2018.

Veterantraktorer under klubban gav 740 000 kronor till Erikshjälpen Trettio veterantraktorer såldes den 8 juli på auktion till förmån för Erikshjälpen. Totalt, efter omkostnader och transporter, inbringade traktorerna 740 000 kronor till barnrättsorganisationens arbete. – Det blev en fantastisk dag och intresset var stort för de fina traktorerna som Erikshjälpen fått av en man från Småland, säger Lars-Åke Winberg,

administrativ chef på Erikshjälpen. Ungefär 1 500 personer hade tagit sig till auktionen i Klockrike på Östgötaslätten. Flera av traktorerna var i startklart skick och högst pris blev det på två olika John Deere-traktorer som såldes för 92 000 respektive 91 000 kronor. – När vi från Erikshjälpen pratade med folk var det många som uttryckte glädje och tacksamhet till den anonyme gåvogivaren

från Småland för att han gett bort sina dyrgripar. Det kändes som att några la till några extra tusen-

lappar för att de visste att pengarna gick till ett bra ändamål, säger Lars-Åke Winberg.


MER SLITDELAR FÖR PENGARNA Hagfors Vägstål tillverkar och säljer alla förekomande slitdelar till entreprenad,- gruv och skogsindustrin. Vår produktanläggning är belägen i värmländska Ekshärad. Vi har en modern maskinpark och de bästa råvarorna vilket borgar för att våra produkter håller högsta kvalitet.

info@vagstal.se • www.vagstal.com • Tel. 0563-410 15 Succén från Elmia Wood!

VÄGBANKEN SOM GER DEN BÄRIGHET SOM KRÄVS Nordenväg levererar vägbankar och mattor med unika egenskaper för effektiva och skonsamma transporter i utmanande markförhållanden. Sanka marker där fast mark ligger djupt är inget hinder. Nordenvägs vägbank anläggs på mjuk mark och bär de tyngsta fordonen. Timmertransporter effektiviseras och skogsvägen kommer närmare avverkningsplatsen.

N

NORDENVÄG Nordenväg AB • Fåglebo 106 • 570 75 Fågelfors Lars-Johan Johansson 070-536 14 23 info@norddenvag.se • www.nordenvag.se

Monter 132


16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Självkörande fordon kan bli upphandlingskrav Om några år kan autonoma arbetsfordon vara en del av Trafikverkets krav vid upphandling. – Kanske kommer det då att finnas självkörande enheter som svarar för sidoröjning, gräsklippning och på annat sätt tar hand om vägarna sidoområden, säger Hamid Zarghampour som är chefstrateg på Trafikverket.

Utvecklingen går mycket snabbt när det gäller autonoma fordon. I höst börjar försöksverksamhet i Göteborg med självkörande personbilar i stadsmiljö. Vinterutrustningstillverkaren Överaasen håller redan på att testa självkörande snöröjningsfordon åt norska flygplatsoperatören Avinor. Projektet är det första i världen där stora maskiner anpassas för att autonomt hålla start- och landningsbanor snöfria. Scania arbetar tillsammans med bland annat KTH, Linköpings universitet och Autoliv med att ta fram en självkörande lastbil att använda i bland annat gruvor. Volvo Lastvagnar testar sedan i höstas självkörande lastbilar i Bolidens gruva i Kristineberg. Men i takt med att man

”Vad jag vet finns det ingen forskare som ens i labbet har kunnat bygga en bra automatisk grävmaskin som kan konkurrera med en manuell”. Bo Wahlberg professor i reglerteknik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm.

kan använda samma komponenter i tunga fordon som i vanliga personbilar, faller priserna. Dessutom blir fordonen allt billigare. En självkörande lastbil behöver till exempel inte ha en hytt, vilket ofta är en stor kostnad, säger Bo Wahlberg som är professor i reglerteknik vid Kungliga tekniska högskolan i Stockholm. Vilka tunga fordon är enklast att göra autonoma? – Bland annat tyngre fordon i stängda miljöer som hamnområden, gruvor och liknande där godset transporteras från en punkt till en annan och där det inte finns människor som kan bli påkörda. – I dag går det till exempel åt en massa energi för att ventilera ut gruvor efter en sprängning, vilket krävs för att människor ska kunna ta sig in i gruvan och köra bort malmen. Med självkörande fordon slipper man ventilera i samma utsträckning och kan dessutom få ut malmen snabbare. Vilket fordon är svårast att göra självkörande? – En grävmaskin. Vad jag vet finns det ingen forskare som ens i labbet har kunnat bygga en bra automatisk grävmaskin som kan konkurrera med

Om några år kan autonoma arbetsfordon vara en del av Trafikverkets krav vid upphandling. – Kanske kommer det då att finnas självkörande maskiner som svarar för sidoröjning, gräsklippning och på annat sätt tar hand om vägarna sidoområden, säger Hamid Zarghampour som är chefstrateg på Trafikverket.

en manuell. Det är helt enkelt ett för svårt och komplicerat system. En grävmaskinsförare sitter på mycket mer kunskap än vad exempelvis en busschaufför gör. – Samtidigt är det stort intresse att av arbetsmiljöskäl få bort dagens grävmaskiner. De som sitter i dem utsätts för stötar och har ingen bra arbetssituation. Hamid Zarghampour, strateg vid Trafikverket, vill att verkets upphandlingar ska stimulera utvecklingen mot allt mer självkörande arbetsmaskiner och fordon. – Jag tror att vi inom ett

Rudskoga Flaktank 200-300-400l

NYHET!

Flaktanken kan nu fås med 60 liters AdBluetank!

år är igång med att styra upphandlingar mot detta. Det finns en mycket stor potential inom området och ett enormt utvecklingstryck. Det är otroligt spännande. Blir det självkörande fordon som sköter vinterväghållningen? – Vinterväghållning är nog den svåraste delen. Den tekniska utvecklingen har ännu inte kommit så långt att man kan tillåta vinterväghållningsmaskiner helt utan förare. De kan till exempel inte positionera sig tillräckligt bra utan målade linjer som syns, och fungerar därför inte när det ligger snö på vägarna.

– Jag tror att det kommer att gå betydligt snabbare att få fram självkörande enheter som sköter exempelvis sidoröjning, gräsklippning och liknande. Hur längre dröjer det? – Entreprenadföretagen utför i princip det som vi köper av dem. Kan de göra jobbet med gamla maskiner och ändå få betalt, så gör de det. Det är egentligen inget konstigt, utan handlar om att minska kostnaderna. – Som stor beställare behöver vi stimulera utvecklingsviljan genom att skapa incitament för företag att ta fram nya innovativa

ta äs b t ! de ra nog a r b bra Nä är

Testa våra testvinnande smörjutrustningar – 30 dagars öppet köp • • • • • •

RUDSKOGA SVETS MEKANISKA AB S. Upplanda, 681 96 Kristinehamn Daniel: 070-213 78 18, Olle: 070-647 47 59

www.rudskogasvets.se

lösningar. Upphandling är vårt främsta verktyg för att skapa den typen av förutsättningar. Hur då? – Jag tror att vi kan påverka ganska mycket med hjälp av upphandlingsverktyget och behöver bli bättre på att använde det. Innebär inte självkörande arbetsmaskiner och liknande mindre behov av personal? – Nja, personalen kommer nog att behövas även i framtiden, men många av dem kommer att ha andra arbetsuppgifter än idag. Många kommer säkert arbeta med att övervaka och kontrollera att allt går rätt till.

Passar alla fetthinkar 16-20 kg (plåt & plast) Bättre arbetsmiljö Bättre pumpbarhet Passar samtliga centralsmörjningar Flexibel design för olika arbetsförhållanden Vi har adaptrar för att återfylla tuber & smörjsprutor

Professionella smörjutrustningar & påfyllningspumpar med 5 års garanti. Vi tar inga genvägar när vi utvecklar våra produkter. Designade för att fungera oavsett arbetsmiljö.

WWW.LUBE-TOOLS.SE • TEL. 090-521 78 • E-POST: sven@lubetools.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

17

UPPLEV TATRA I BODEN 31-AUG - 2-SEP!

MONTER 2054

Cordestam Kvalité, Styrka & Ekonomi som standard

Tel: 0660-22 82 05, www.cordestam.se Tjärnvägen 18, 893 30 Bjästa

NÄR DET GÄLLER ÅTERVINNING Vi krossar asfalt, betong, stamved m.m. Tar fram den fraktion du önskar

Försäljning av täckbark Välkommen att kontakta oss!

Tel 070-834 08 52 • info@bernt-olofs.se • www.bernt-olofs.se

Välkommen �ll monter 1071

KVALITET • RESURSER • KOMPETENS

hallbyggarna-jonsereds.se • Tel. 020-39 40 50


18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

UTRUSTNING FÖR KRÄVANDE ENTREPRENÖRER

Personkorgar

Kabelplogar

Stål eller aluminium Automatisk eller mekanisk nivåreglering

Finns i flera versioner.

Trumlyft

Stönebock

fås med önskat fäste. Lyft av trummor.

Flertalet trummor. Med drivning och broms

Dubbelrivare

Kabelschaktvagn

Trumvagn Flera modeller. Stora eller små trummor.

Trumgrip förin-och utspolning av kabel..

Trumlyftar Nockvinsch för uppmätning av belastning.

för montering på skopa eller redskapsfäste.

info@petterssonssmide.se Hybrovägen 8 www.petterssonssmide.se 827 35 Ljusdal Mob. 070-372 42 30 Tel. 0651-123 30

Vi utvecklar, tillverkar och säljer utrustning för kraftindustrin och entreprenad.

Maskinföretaget Multiva i Ytterby i Göteborg som är generalagent för kinesiska Kima lastmaskiner lanserar nu Kima 15 Generation III på den svenska marknaden.

Multiva lanserar Kima 15 Generation 3 Maskinföretaget Multiva i Ytterby i Göteborg som bland annat är generalagent för kinesiska Kima lastmaskiner lanserar nu 3,5 tonsmaskinen Kima 15 Generation III på den svenska marknaden. En maskin som fått en betydligt mer europeisk design än sin föregångare. – Med lägre, mer in-

tegrerad hytt och lägre tyngdpunkt blir maskinen riktigt stabil, säger Peter Thörnqvist, vd på Multiva. Motorn är fortfarande en 4-cylindrig diesel på 50 hästkrafter med en konverterlåda som har låg och högväxel och fyrhjulsdrift. Maskinen är rikligt utrustad redan från start och levereras som standard

med extra LED-belysning fram, bak och på taket, hydrauliskt snabbfäste, två extra hydraulfunktioner fram, radio, blinkfyr, komfortstol med mera. Liksom tidigare säljs den i paket med snöblad, skopa och hydrauliska gafflar. – Första sändningen sålde slut snabbt men nya är på väg hem, meddelar Peter Thörnqvist.


SVERIGES MEST KOMPLETTA ENTREPRENADMÄSSA

UTSTÄLLNING

MASKINER

UTRUSTNING

PROVA PÅ

PROVKÖRNING

SEMINARIER

. Sveriges bästa mässområde E

DEMO-OMRÅD ENTRE

SEMINARIER

UTSTÄLLNING

PRESSCENTER

P

UTSTÄLLARE

P

UTSTÄLLARE

PROVKÖRNING LÄTT LASTBIL OCH TRANSPORTFORDON

. Kompakt utställningsområde . Hundratals leverantörer och massor av nyheter . Demoytor i utställningsmontrarna . Prova på: Maskiner, utrustning och fordon . Träffas och gör affärer på plats . Lär dig nytt på alla gratisseminarier . Besök Entreprenad Live tillsammans med kollegor och vänner tners

Samarbetspar

! É R T N E IS ntreprenadlive.se GRAT på www.e

Registrera dig jett. il b in d t u iv r och sk


20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Hallå där... Jessica Nordin, miljö- och affärsutvecklingsstrateg på Sveaskog som genomfört en affär med Boliden kring ekologisk kompensation.

Vad innebär affären? – Affären gör det möjligt för Boliden att genomföra en strategisk viktig utbyggnad i Aitikgruvan i Gällivare. Under fem års tid ska Sveaskog genomföra en rad olika åtgärder för att gynna naturvärden i ett 800 hektar stort område i Sarkanenä-Leipipir. När började detta projekt ta form? – Det var i början av år 2014 som Boliden tog kontakt med Sveaskog och ett samtal inleddes om Sveaskog kunde vara en samarbetspartner i samband med att Boliden behövde utöka kapaciteten av sitt sandmagasin i Aitikgruvan i Gällivare. Vad kommer att ske i kompensationsområdena? – Vi kommer att skapa nya naturvärden, inte bara skydda befintliga. Områdena får ett långsiktigt skydd och utöver det vidtar vi en rad skötselåtgärder. I Sarkanenä-Leipipir kommer vi att utföra naturvårdsbränningar samt främja lövinslag där så är möjligt. Men den kanske viktigaste åtgärden är flytt av ved från påverkansområdet till kompensationsområdet.

”Tillgången till maskinförare är en förutsättning för att vi ska kunna bygga de bostäder och den infrastruktur som behövs”.

Hampe Mobärg, vd på Maskinentreprenörerna vid ett seminarium om utbildningar under Almedalsveckan i Visby.

Kranspetsstyrning för skördare från John Deere Att styra kranen till en skördare kan kräva både två och tre reglage. På Elmia Wood hade John Deere världspremiär för kranstyrning med bara en joystick. Resultatet är större precision med mindre anspänning för föraren. Tekniken är en utveckling av kranspetsstyrningen som John Deere presenterade för skotare på förra Elmia Wood 2013. Där har tekniken blivit mycket uppskattad och enligt kunderna kan de köra ytterligare ett lass per skift. Nu är tekniken på plats även för skördare. I grunden handlar det om precisa sensorer i kranens alla leder som skickar infor-

”Den stora förbättringen är att föraren kan hålla produktiviteten uppe under hela arbetspasset.” Vesa Siltanen John Deere.

mation till en dator, vilken koordinerar lägesinformation med de önskemål som föraren förmedlar genom en joystick. Resultatet blir att kranen med automatik kompenserar för ändrad geometri när kranen sträcks ut. Kranen lyfter även upp aggregatet på väg tillbaka med den avsågade stammen. Hela kranarbetet blir betydligt enklare och mer intuitivt. John Deere är försiktiga med att ge exakta uppgifter om tidsvinster och bränslebesparingar. Men helt klart finns det produktivitetsförbättringar att göra på samma nivå som kranspetsstyrningen realiserat för skördare. – Den stora förbättringen är att föraren kan hålla produktiviteten uppe

– En tydlig effekt av kranspetsstyrning på skördare är att föraren kan hålla uppe produktiviteten under hela arbetspasset, säger Vesa Siltanen på John Deere.

under hela arbetspasset, säger Vesa Siltanen på John Deere. Under Elmia Wood demonstrerade han den nya kranspetsstyrningen för ett stort antal intresserade entreprenörer och skördarförare. De fick chansen att testa den nya tekniken,

Vi renoverar mobilhydraulik

om inte med avverkning med däremot genom att navigera och greppa runt stammar. Omdömet blir mycket positivt, kranspetsstyrning för skördare är helt klart något som kommit för att stanna och som gör föraren mer produktiv.

Välkommen att besöka oss på: Load Up North 2017 Boden Arena 31/8 - 2/9

Transmissionspumpar, transmissionsmotorer och arbetspumpar. Vi levererar även fabriksnya Rexrothenheter.

Monter: 1035

För de vanligaste pump- och motortyperna erbjuder vi även bytesenheter. Alla renoverade enheter provkörs i en av våra två provbänkar. Vi lämnar alltid garanti på utfört arbete.

Ring oss så hjälper vi dig! Tel. 0271-754 110

BOTAB

w w w

k

u rod

p

ta f l a .

se . r te

Humlabacken 12 822 40 ALFTA info@alftaprodukter.se tel: 0271-754110

ATILA/ATLAS, CASE/POCLAIN, DEUTZ, DOOSAN, HANOMAG, HITACHI, HYMAC, HYUNDAI, JCB, KOBELCO, NEW HOLLAND, KOMATSU, LIEBHEER, O&K, PUTZMEISTER, TAKE-JOB, VIBROMAX, YANMAR, ZF, m�.. Hyttrutor – till de �esta förekommande maskiner/modeller Reservdelar till hydraulhammare – RAMMER, KRUPP, MONTABERT m�. Mejslar till hydraulhammare – bästa kvalitet Hydraulik – LINDE, BOSCH, HYDROMATIC, KAWASAKI, VOLVO m�. Dieselmotorer – renoverade och begagnade Bandvagnsdelar – gummi och stål SKOPOR, FÄSTEN, ROTOTILTAR – Nytt och begagnat

BOTAB AB Tel. 0152-211 20 Box 260 Fax 0152-211 21 645 24 Strängnäs info@botab.se

www.botab.se

Tel. 018-34 55 67 • info@richardsreservdelar.se • www.richardsreservdelar.se


HEAVY DUTY!

semab

MER KRAFT – MINDRE OLJUD

Hammarkvarnsvägen 9 • 179 75 Skå 08-560 332 22 • info@semab.org

NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Redskap, tankar och vagnar till kanonpriser! Kontakta oss redan idag!

Maskin- och lagerhallar i stålkonstruktion

Kombitankvagn

Vi levererar kompletta hallar i standardbred 10 m, 12 m eller 15 m med en väggsida på 4 m.

OXEN Minilunnare

Oxen är den robusta minilunnaren med stor dragkraft och bra framkomlighet i all terräng.

Vi tillverkar även andra mått och konstruktioner efter kundens önskemål. Hallen levereras oisolerad eller isolerad i olika utföranden. Kontakta oss för en offert!

TMR Maskin AB Packarps Gård • 571 92 Nässjö 036-10 04 00 • 070-528 30 50 www.tmrmaskin.se • johan@tmrmaskin.se

Hedenstorpsvägen 18 • 555 93 Jönköping www.backensstal.se

SLAGHACK GRÄVOXEN Oxen som dikesrensare För grövre gräsytor

Myreback MASKIN Box 12 • 667 21 Forshaga Tel 054-87 23 10, 070-684 99 75 myreback@telia.com • www.myreback.com


22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Färdiga liners för betongbilar – Tyvärr är det väldigt få som sänker hastigheten när de passerar ett vägarbete. Folk kör fort förbi, även när de ser att vi är ute och arbetar, säger vägarbetare Björn Porshammar.

”Folk tar inte hänsyn”

Sänk hastigheten vid vägarbeten till 30 kilometer i timmen, öka polisövervakningen och höj straffen för dem som kör för fort. Så vill vägarbetaren Björn Porshammar öka säkerheten för dem som arbetar på väg. – I dag är det många som kör alldeles för fort och utsätter oss för stor fara. Björn Porshammar arbetar på Trafikverkets grundpaket västra Södertörn med Svevias vägstation i Tumba som hemmabas. – Vi svarar för drift och underhåll av de statliga vägarna i området. Året runt, dygnet runt. Säkrast vore så klart att stänga vägarna medan vi arbetar på dem. Men trafiken ska kunna rulla i största möjliga utsträckning. – Vi ansvarar bland annat för E4:an från Södertälje upp till Norra länken, det vill säga pulsådern genom Stockholm. Den är så klart svår att helt stänga av, även om det sker några gånger per år i samband med arbete på Essingeleden. Hur är det att jobba ute på vägen? – Det svåra och jobbiga är trafiken runtomkring oss. Folk tar inte hänsyn. Inte ens information om avstängda filer bryr sig många om, trots att det är detsamma som att köra mot rött ljus. Det är först när de inte kommer längre på grund av en TMA-bil som de byter fil. Vad kan man göra för att minska riskerna vid arbete på väg? Skärp straffen för dem som kör för fort och öka polisövervakningen eller satsa på mobila fartkameror vid vägarbeten.

Scanlining AB, Stora Höga som är generalagent för amerikanska Qicksilver liners för lastbils -och dumperflak, grävskopor m.m. lanserar nu monteringsfärdiga liners för betongbilar. Att lasta i och ur betong sliter på utrustningen och betongen bränner gärna fast i de stålmaterial som används i i- och urlastningstrattar samt på rännor. Rengöringen av dessa delar medför nödvändiga men onödigt långa stillestånd och slitplåten i ilastningstratten slits snabbt ner. – Vi förstod att det fanns ett problem både med slitage och vid rengöring, säger Stefan Strömstedt på Scanlining. Quicksilver används inte traditionellt till just dessa applikationer men materialets slitstyrka och dess exceptionella frik-

”Jag hade ju sett materialet i några schaktbilar och var imponerad, men betong sliter betydligt mer på utrustningen”. Roland Samuelsson Transport Invest i Göteborg AB.

tionsegenskaper gjorde att vi kände att det var väl spenderade resurser att utveckla och testa en lösning som minskar de traditionella problemen. Efter en utvecklings- och produkttestningsfas har vi nu en lösning som verkligen fungerar och förutom att erbjuda montering med egen personal, kommer vi under sensommaren att lansera en serie monteringsfärdiga kit som kan monteras på kort tid med enkla verktyg. – Jag var lite lätt skeptisk, det måste jag erkänna säger Roland Samuelsson vid Transport Invest i Göteborg AB som utför transporter av betong åt Swerock och Thomas Betong. – Jag hade ju sett materialet i några schaktfordon och var imponerad men betong sliter betydligt värre på utrustningen och fastnar snabbt, men efter snart ett års produkttester måste jag säga att min inledande skepticism har försvunnit. Jag spenderar mycket lite

Scanlining AB, Stora Höga som är generalagent för amerikanska Qicksilver liners för lastbils- och dumperflak, grävskopor, schaktblad m.m. lanserar nu monteringsfärdiga liners för betongbilar.

tid jämfört med tidigare för att göra rent i tratt och ”slisk” och jämfört med en traditionell slitplåt syns knappt något slitage på Quicksilver linern ännu. – Quicksilver linern har överträffat våra redan högt ställda förväntningar i detta fall och behovet av

att använda exempelvis formolja för att undvika att betongen fastnar har mer eller mindre försvunnit. Linerns låga friktion har väsentligen minskat rengöringstiden vilket är positivt både för arbetsmiljö och fordonens nyttjandegrad, avslutar Stefan Strömstedt.

UTHYRNING!

Skogs- och grävmaskinsmattor

Sorteringsverk Krossar Generatorer

Vi hyr ut enskilda maskiner till kompletta kundanpassade linjer. Vi monterar, startar upp och servar.

Vi säljer och hyr ut skogs- och grävmaskinmattor för tillfälliga transportvägar och övergångar.

Ring Mobil 070-626 01 22 Tel. 0370-140 55 andreas@krosskonsult.se För mer info och försäljning av beg. maskiner, besök vår hemsida

www.krosskonsult.se

Däcktryck Tunga fordon! Övervakar 1–38 sensorer trådlöst, 1–13bar Välkommen till vår monter D:08 på Mittia Skogstransport 18-19 aug.

Lillevrå Såg AB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se Grävmaskinsmattor | Träpålar & bryggpålar | Skogsmattor

0478-100 20 • info@condicomiljo.se • www.condicomiljo.se

TransEco AB • Tel 018-34 17 01 • Mobil 070-645 32 44 info@transeco.se • www.transeco.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

23

Finns i både 40/80 km/h variant! Flaklängd fr 7600mm Bredd 2540 mm, Lasthöjd 900 mm, Lastkapacitet 80 km 19,6 ton Lastkapacitet 40 km 22-30 ton

8, 10, 12, 15 o 25 ton Fjädrande dragstång Bromsar på alla hjul Tüv klassade 65kmh Däck 500/50-17 alt 550/45-22,5 Tippvinkel 68° Hydraulisk schaktläm Flak inv 2400 x från 4300mm

Lastkapacitet 29,5 ton Flakläng 9,6-12,5 m Hydrauliska el alu ramper BPW alt SAF axlar

www.safedriving.se +46 40303024

VI ARBETAR MED SÄKERHET FÖR ALLA TYPER AV FORDON!

Digitalt Trådlöst Backkamerasystem Levereras med en 7” skärm och en mörkerseende kamera.

• Backkameror • Starthjälp • Krankameror • Skisaver ® • Översiktssystem • Safegrip ® • Bevakning

Delad-vy Inga störningar Ingen fördröjning Kan visa bild från 2 kameror

RICHARD WESTERN DUMPERVAGN

en Välkomm

3

r A:45 e t n o m r å till v

Den nya favoriten för hjulgrävare Endast en slang för tipp och schaktläm 4/6 mm Hardox 450 i botten Slitplåt på sidorna Rundad botten mot framstammen Bockad sidoplåt av 6mm Kraftig toppkarm med skyddsskärm Fjädrande axlar , fram�yttade ca 400mm

Etebra Maskin & Vagn AB Jönköping 036-14 29 69 • www.etebra.nu Micke 073-434 96 06 Håkan 070-825 64 50

Justerbar dragögla i höjdled Kraftigt skydd för LED lamporna Finns i storlekarna 7,8,10 & 13 ton Spannmålssidor �nns för 10 & 13 ton


24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Eldrivna sandspridare för t.ex. sand, salt, klorcalcium och krossgrus. Enkel och funktionell teknik. Manuell omställning mellan höger och vänster halva, samt spårspridning ingår som standard, växling kan ske med fylld spridare. Bilspridarna är galvaniserade.

Sandspridarskopa för hjullastare med fäste för BM, Trima eller Zettelmeyer. Volym 0.9m³, 2,0m³ 2,5m³ samt 3,7 m³.

rano.se

Besök oss på: www.cont

STÖDKANTLÄGGARE Hydrauldriven stödkantläggare med hög kapacitet för lastbil. Materialet matas fram av ett transportband som styrs av en nivåvakt i läggarhuvudet. Strängen packas med vibrator.

Nykonstruerad borste som tillval

CONTRANO Tel. 0223-159 90 • 070-542 99 90 • info@contrano.se

Frans Spetz och delar av personalen på Nitta Rundvirke: ”Det är personalen som gör att vi får det här priset. De gör jobbet.”. Utöver avverkningstjänster erbjuder företaget virkesköp, planläggning, skogsvårdsåtgärder, vägarbeten samt transporttjänster. Verksamheten omfattar även test av maskiner åt tillverkare av skogsmaskiner.

Hallå där... Yvonne Wärnfeldt, utredare på Transportstyrelsen om att det nu är okej för självkörande fordon på vägarna.

Får vem som helst testa självkörande bilar? – Nej, det krävs tillstånd från Transportstyrelsen för att testköra autonoma fordon på det vanliga vägnätet. Den som bedriver försöksverksamhet utan tillstånd kan dömas till böter, enligt den nya förordningen. Det krävs också att det finns en person i eller utanför testbilen som är ansvarig förare och hela tiden är beredd att ta över kontrollen över fordonet. Varför blir det tillåtet med självkörande bilar på vägnätet redan nu? – Det räcker inte längre med labbtester. Utvecklingen har gått så långt att man nu behöver genomförs tester i verklig trafikmiljö och under verkliga villkor. Det handlar om att testa programvara, uppkoppling och mycket annat. I takt med att tekniken utvecklas kommer det att ställas allt större krav på förmåga till kommunikation med infrastruktur och andra bilar. Är det många som kommer att testa självkörande bilar? – Vi har redan, strax efter att förordningen trätt i kraft, flera ansökningar inne. Från och med i höst startar i Göteborg DriveMe som är ett storskaligt pilotprojekt för autonom körning. 100 självkörande Volvobilar kommer att köras på allmän väg. Bakom satsningen står Volvo, Trafikverket, Transportstyrelsen, Lindholmen Science Park och Göteborgs Stad.

Nitta Rundvirke är Golden Logger 2017 I Sverige finns omkring 1500 verksamma skogsentreprenörer. En av dessa är Nitta Rundvirke, från Hökarum utanför Ulricehamn, som den 7 juni tilldelades SkogForsk och Elmia Woods pris Golden Logger 2017. – Vi är ett familjeföretag som startades av min far Rune 1965. Han och mamma Kerstin är forfarande verksamma i företaget tillsammans med mig och min bror Stefan.

MOBILA ARBORRVERK WS

serien är den perfekta maskinen för att..

Totalt är vi 15 anställda, berättar Frans Spetz. – Det finns många anledningar att premiera våra duktiga skogsentreprenörer. De verkar i en tuff och konkurrensutsatt miljö

”Det är personalen som gör att vi får det här priset. De gör jobbet”.

Frans Spetz vd för Nitta Rundvirke och utsedd till Golden Logger 2017.

och utför ett arbete som betyder mycket för skogsnäringen. Att bli utsedd till Golden Logger är ett erkännande som visar att du driver ett välskott företag, säger juryns ordförande Hans-Åke Elofsson. Drygt 30 kandidater har nominerats till Skogforsk som sedan valt ut de fem företag som bedöms som mest kvalificerade. Därefter är vidtog juryns arbete med att värdera och slutligen utse en vinnare. – God ekonomi, bra personal, kundnöjdhet,

flexibilitet och utvecklingsinriktning är några faktorer som juryn tittar extra på, berättar HansÅke Elofsson. – Jag är självklart väldigt glad och stolt över det här. Till största del är det vår fantastiska personal som ska ta åt sig äran, säger Frans Spetz. Förutom Nitta Rundvirke premierades även tvåan Jämt-Zäta skogstransporter AB och trean Orrefors Entreprenad AB.

MER ÄN 100 MILJONER LITER DIESEL Behandlades med Bio-Protect 2 under 2016

..återställa mekaniska hål till orginalstorlek genom svarvning och svetsning. Sortimentet sträcker sig från Ø 32 mm–900 mm beroende på modell.

.. Med ett elverk kan du stå precis vart du vill.. ..utan att vara beroende av elström! Detta gör att användningsområdena är mycket stora. Passar inom all sorts industri.

A G E N C Y

A B

Tel. 0414-312 65 info@nordicmachine www.nordicmachine.se

Hur gor du med din diesel?


Avloppsrening ÖVER

60 ÅRS

ERFARENHET

BioDisc från Kingspan Klargester — det pålitliga valet för ditt avloppssystem NÄR DET GÄLLER ATT VÄLJA RÄTT RENINGSVERK FÖR DITT HEM, ÄR DET DAGS ATT LITA PÅ EXPERTER INOM AVLOPPSHANTERING

Kingspan Klargester erbjuder det högpresterande BioDisc reningsverket som har en mängd fördelar för er husägare. ❱ Helt kompatibel med alla europeiska

❱ Unik Biologisk rotorteknologi.

standarder inklusive EN 12566-3.

❱ Låga driftkostnader - Ebjuder en av

BioDisc är CE-märkt.

marknadens bästa avkastning på er

❱ Fördelen med över 60 års erfarenhet

investering.

med tillverkning och utveckling av

❱ Professionella eftermarknads support

pålitliga avloppssystem.

och service med våra partners,

P R ES

T

NI

N

A

ND A

UK

DE

U

N

A

U

KO N S T R

LE D

P R E MI

M

TIO N

Älvestad-Tanken AB.

K D E SI G

KÖP ETT BIODISC RENINGSVERK OCH ANVÄND KAMPANJKOD (ANLÄGGNINGSVÄRLDEN) SÅ FÅR DU FÖRSTA SERVICEN GRATIS TILLSAMMANS MED KINGSPAN & ÄLVESTAD-TANKEN AB

För att få ett informationspaket om Kingspan Klargesters BioDisc, maila oss på: klargesterse@kingspan.com För mer information om BioDisc reningsverket, besök vår hemsida på: www.kingspanklargester.com/se Älvestad Östergården 30, 590 33 Fornåsa 013-39 30 90 | 0708-39 31 90 info@alvestadtanken.se | www.alvestadtanken.se

Originalet Hammaren som växlar automa skt!

VÄGA EN LASTBIL I FARTEN HAR ALLA FÖRDELAR, UTOM NOGGRANHETEN, TILLS NU...

MOTUS HIGH SPEED 100% HÖGRE VÄGNINGSKAPACITET TAR MINDRE PLATS VÄGER LÅNGA OCH UDDA EKIPAGE BETYDLIGT SNABBARE VÄGNING

MOTUS www.motusweighing.se

Motus Weighing AB Viktoriagatan 22, 411 25 Göteborg Phär Oscár 070-873 39 66 phar.oscar@motusweighing.se

MONTABERT STANDARD • Växlar automa skt • Slutet ackumulatorsystem • Svivlande slangar • Automatsmörjning Ger er färre s llestånd och högre lönsamhet

Kontakta oss på DL Maskin AB för mer info: Peter: 070-657 40 90 • Jonas 070-521 08 76


26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

När din kropp är värd de bästa komfortstolarna! MSG95G/721, Maximo Comfort

* Höjdinställning 60 mm. steglös * Fjädringsväg 100 mm. * Viktinställning 50-140 Kg. * Längdjustering 210 mm. * Armstöd H + V, 270x60 mm. * Inbyggd kompressor 12V. * Plandämpare, På/Av * Mekaniskt svankstöd * Tyg (Svart) * Ryggtilt

6 950:-*

(Normalt Riktpris: 8 350:-)

MSG95A/722 * Automatisk viktinställning (APS) 50-140 Kg. * Inbyggd kompressor 12 / 24 Volt * Plandämpning fram/bak, På/Av * Höjdinställning steglös 80 mm. * Längdjustering 210 mm. * Mekaniskt svankstöd * Fjädringsväg 100 mm * Dokumentbox * Luftfjädrad * Tyg (Svart) * Ryggtilt

10 250:-

(Normalt Riktpris: 12 950:-)

MSG90.6, Kingman COMFORT * Höjdinställning 100 mm. i 8 steg * Ställbar stötdämpare i 4 lägen * Luftsvankstöd/4 st luftkuddar * Fjädringsväg 70 mm. * Längdjustering 150 mm. * Ryggtilt, Ställbar sittvinkel * Tyg (Tequila/Sombrero) * Nackstöd/Inbyggt + dyna * Inbyggt 3-punktsbälte * Viktinställning 50-140 Kg. * Ställbar sittdjupsjustering * Elvärme 24 Volt/ 2 lägen * Plandämpare På/Av * Armstöd är tillval

11 950:-

(Normalt Riktpris: 15 750:-)

WWW.HYTTKOMFORT.SE Svensk Hytt Comfort AB - Kullsgårdsvägen 21 - 312 34 Laholm - Tel: 0430-732 30 Fax: 0430-73231 - E-mail: order@svenskhytt-comfort.se

SPONSRAT INNEHÅLL • ETT SAMARBETE MELLAN SMARTDOK OCH ANLÄGGNINGSVÄRLDEN

SmartDoks lösning på ID06 Personalliggaren låter dig också använda app på mobiltelefonen till att registrera dig ut och in på byggarbetsplatsen. Den nya regbox för ID06 Personalliggare är både vattentät, dammtät och tål kyla.

Ny byggkortsläsare från Smartdok Waldungkärran 7 ton .........2017 Volvo EC55B ......................2003 Volvo ECR 38 .....................2005 Vagnsstyrning ,hydr. lucka. 4200 tim, 205.000:3580 tim, 220.000:-

Lundberg 344 .....................1997 Schaeff TC85......................2017 Terex TC 50 ........................2015 12930 tim. Demokörd, Engcon EC209. 300 tim

Canycom S 100 .............2004 Självlastande minidumper, vikt 1 000 kg. 85.000:-

Just nu har vi �era nya Schaeff på lager för omgående leverans!

SmartDoks nya byggkortläsare har tagit bygg- och anläggningsbranschen med storm, och som SmartDok-användare kan du också använda mobilen till att registrera personallistor.

På vissa byggarbetsplatser kan det vara utmanande att montera upp byggkortläsare, och då är det fördelaktigt att ha ett alternativ som fungerar. Med SmartDoks app kan du registrera dig in och ut från byggarbetsplatsen med hjälp av mobiltelefonen, vilket gör SmartDoks lösning på elektroniska personallistor (ID06 Personalliggare) mer flexibel och enklare än många andra lösningar. – Vi får många frågor om

det också är möjligt att registrera personallistor via mobiltelefon. Med SmartDok är detta givetvis möjligt. Detta är en funktion vi har levererat ett bra tag, och som våra användare är mycket nöjda med. För att kunna registrera via mobil måste du ha kopplat upp ditt ID06-kort mot din SmartDok-användare, så att du sedan enkelt

kan klicka dig ut och in från arbetsplatsen via SmartDok-appen, säger Account Manager Adam Josefsson på SmartDok. Utöver mobil-appen erbjuder även SmartDok lösningar för underleverantörerna, där företaget utvecklat en särskild UEapp.

Elektroniska personallistor • Den anställde registrerar sig in och ut från arbetsplatsen elektroniskt med sitt byggkort. Ett enkelt «swipe» och du är inne! • Tillåter registrering från smarttelefon i kombination med vår nya Byggkortläsare. • Vår byggkortläsare är anpassad för nordiska förhållanden. Robust, vattentät och tål kyla Den är också superenkel att montera och använda. • All information registreras och sparas och du får full översikt på vem som har varit inne på varje enskild byggarbetsplats. Det enklaste sättet att ta fram en personallista på. • Lösningen uppfyller myndigheternas krav på personallistor (ID06 Personalliggare) • Personallistorna kan du enkelt hämta ut elektroniskt via web.


Att hyra sin maskin istället för att köpa har många fördelar. Det ger dig snabbt ökad kapacitet, gör dig mer flexibel och går dessutom i linje med ett hållbarhetstänk eftersom en och samma maskin kan nyttjas flera gånger av olika användare. Att inte behöva binda kapital kan för en del innebära ekonomisk trygghet, pengar som kan användas till andra investeringar.

Rätt rivningsutrustning för rätt jobb. Arema erbjuder ett brett sortiment av rivningsgripar, betongcrushers, pulveriserare och hydraulhammare.

modern, uppdaterad maskinpark!

WWW.AREMA.SE | INFO@AREMA.SE UTHYRNING 08-600 70 72 FÖRSÄLJNING 08-600 70 73 VERKSTAD & FÄLTSERVICE 08-600 70 75

Hjullastare

Hjulgrävare

Bandgrävare

Minigrävare

Dumprar

Vältar

NYA ”SKOGSSKÄRMEN” FLEXI! • Mjukare, flexiblare & mer köldtålig

• 19,5 & 22,5" dubbelmonterade hjul

• Framtagen för nordiskt klimat • Praktiskt testade med utmärkta resultat! • Märkta med snöstjärnan

( )

info@plastomer.se • 0490-822 80

www.plastomer.se

Gilla oss på Facebook!

Thomas 070-668 98 65 • Jonny 076-854 27 26 Tel. 0481-643 70 • E-post: info@industriservice.se

Teleskoplastare

Liftar


28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Vikt cirka 9 ton

Kontakta oss vid behov av: - Hydraulhammare - Markvibratorer - Demoleringsutrustning

- Gripar - Handhållen utrustning - Betongutrustning ®

© Bisnode 170622


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

29

Svenska Maskinmässan arrangerades för första gången 2016 på Solvalla travbana och lockade 11 740 besökare. Mässan med cirka 100 utställare blev snabbt slutsåld.

Svenska Maskinmässan arrangeras den 31 maj-2 juni 2018

Load Up North är en mötesplats för entreprenadbranschen i Norrland med fokus på entreprenadmaskiner, transport och rekrytering. Under namnet Meet Up ingår även en kunskapsdel med intressanta föreläsare och en möjlighet att skapa kontakter.

Dags för Load Up North

Load Up North är den största branschmässan norr om Stockholm för alla som jobbar inom områdena entreprenad, transport, rekrytering, väg och anläggning och skog. I år blir det även en särskilt stor satsning på utbildning och rekrytering som slår alla tidigare insatser då arrangörerna lyckats samla företrädare för arbetsgivare, utbildare och branscher under samma tak. Det blir sex samarbetspartners som är med och gemensamt satsar för att visa upp sig och sina branschers utbildningar och behov av arbetskraft under Load up North i Boden 31 august till 2 september. Klara samarbetspartners är BDX, Swecon anläggningsmaskiner, Kalix Naturbruksgymnasium och branschorganisation ME Maskinentreprenö-

”Vi har haft rekrytering som en tung inriktning redan då mässan startade”.

Bo Sandström projektledare för Load Up North.

rerna. Dessutom deltar Skoglig Samverkan i Norrbotten där företag som Billerudkorsnäs, Jutos Timber AB, Krekula Lauri Såg AB och Smurfit- Kappa Kraftliner ingår tillsammans med organisationer, föreningar och myndigheter som LRF Norrbotten, Norra Skogsägarna, Skogsentreprenörerna men också Luleå Stift Egendomsförvaltningen samt Statens Fastighetsverk. – Rekrytering är en jättestor fråga för oss, säger Anita Öhrlund, regionchef för ME Nord. Hon berättar att de även deltog förra året och tycker att det är bra att satsningen nu breddats med fler aktörer. – Ju fler man är desto större genomslag får man. Det här är en aktiv framtidsbransch som är teknikintensiv, arbetet är utvecklande och företagen söker intresserade medarbetare,

säger Anita Öhrlund. Swecon Anläggningsmaskiner AB är återförsäljare av Volvos anläggningsmaskiner i Sverige, Estland, Lettland, Litauen samt delar av Tyskland. De deltar i satsningen på Load Up North för att hitta servicetekniker.

– Vi tycker att det är ett bra initiativ från mäs�san. Det är väldigt bra att mässan har helhetsansvaret över logistik och praktikaliteter kring satsningen. Nu kan vi fokusera på att sälja in vad som är unikt med oss, säger Pernilla Pelizzoli, HR-konsult på Swecon Anläggningsmaskiner. Hon ser att de kommer att kunna nå många intressanta personer. – Det är på just

branschmässor som den här typen av satsning kan vara särskilt effektiv eftersom chansen att träffa rätt personer är större då den riktar sig mot folk som har rätt kunskap och är intresserade av branschen. Att ha en styrd slinga är bra, eftersom vi då vet exakt hur många och vilka vi når ut till, säger Pernilla Pelizzoli. Ifjol, då mässan hölls i Fällfors norr om Skellefteå deltog över 550 elever i en rekryteringssatsning mot anläggnings- och skogsmaskinsförare som hade rubriken ”Utbildningar som ger jobb”. – Den blev så lyckad att vi i år tar ett steg ytterligare, säger Bo Sandström.

Load Up North är den enda mässan i sitt slag norr om Stockholm och arrangeras 31 augusti - 2 september.

– Svenska Maskinmässan blev riktig fullträff och nu satsar vi på samma upplägg 2018. Vi öppnar nu för utställare att boka montrar och fokuserar på att få med så många som möjligt av våra befintliga medlemmar, säger Christer Söderberg, ordförande MaskinLeverantörerna. Maskinentreprenörerna (ME), landets ledande bransch- och arbetsgivarorganisation för maskinentreprenörer, ställer sig bakom Svenska Maskinmässan även 2018.

Telematiktjänst från Tigercat

Tigercat lanserar sitt nya telematiktjänst kallat RemoteLog. RemoteLog är utvecklat efter omfattande fältforskning som även inkluderar återkoppling från kunder över hela världen. Resultatet är en enkel, robust telematiklösning som även fungerar på de mest avlägsna platserna. – Nu kan skogsmaskinentreprenörer se viktiga maskinprestandauppgifter direkt i sin dator, surfplattan eller smarttelefon för att maximera maskinproduktiviteten och minska driftkostnaderna, säger Rob Archibald, telematikingenjör på Tigercat. Data som RemoteLog visar är bland annat maskinens placering och rörelser, aktivitetslinje, bränslemängd och förbrukning, olika mekaniska prestandaparametrar och kritiska maskinmeddelanden. Avverkningsplatser är ofta långt från mobiltelefontäckning så RemoteLog använder en satellitdataanslutning som ger global täckning och data uppdateras automatiskt från säkra servrar regelbundet.

Konkurserna ökade med 3 procent under juli I juli gick 361 aktiebolag i konkurs, en ökning med tre procent jämfört med samma period förra året. Två stora koncerner har gått i graven under sommaren, vilket berör 400 anställda i Wirsbo, Arvika och Halmstad. Även den genomsnittliga omsättningen i de konkursade företagen ökade i juli med 84 procent och uppgick till 7,4 miljoner. – Juli är en vanligtvis en semestermånad med relativt liten aktivitet. Trots detta ser vi större företag som går i konkurs vilket tyvärr innebär tråkiga besked för många anställda denna sommar, säger Krister Jonsson, vd på Creditsafe. 9 av 21 län uppvisar en ökning av antalet konkurser under sommaren. Halland (160%) och Gävleborg (140%) har ökat mest jämfört med förra året. Bäst har det gått för Norrbotten (-63%) och Östergötland (-60%) som under juli månad minskar mest sett till antalet konkurser. På årsbasis har 3 384 aktiebolag gått i konkurs i Sverige, vilket kan jämföras med 3 245 samma period förra året.

57

procent av transportsäljande åkeriföretag i Sverige lider av kompetensbrist. Det visar en enkät som Sveriges Åkeriföretag gjorde i mitten av juni.


30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017 PROVKÖRNING

Cadillacen som ska utmana Volvo XT5 är den första bilen som utvecklats av General Motors nya globala fyrhjulsdrivna medelstora crossover-arkitektur. Det är ungefär 68 kg lättare än föregångaren SRX. Den nya hjulupphängningen har lätta komponenter med en MacPherson Strut-design i fram och en femlänk oberoende design i bak. Alla versioner är utrustade med 20-tums hjul. Standard för Premium och Platinum versionerna som även har ett kontinuerligt dämpningssystem för att hantera körkontroll i realtid. Ytterligare körbussningar på bakre vaggan är exklusiva för XT5 Platinum-modellen och är speciellt inställda för att ge ökad körkomfort för passagerare i baksätet.

Cadillac XT5 är även utrustat med ett adaptivt chassi där man kan välja mellan tre olika körlägen: Touring mode för daglig körning, Snö/Awd-läge för säker körning vid halt väglag och Sport Mode för lite sportiga re körning. GM:s nya arkitektur ger XT5 en hjulbas som är 50 mm längre än föregångaren SRX och en spårvidd som är 17 mm bredare. Det har gett betydligt bättre kupéutrymmen, plus åtta centimeter säger Cadillac. Motorn är också helt ny, en V6 på 3,6 liter men utan turbo. I Europa klassar motorpressen XT5 som en suv, men XT5 står faktiskt för ”Crossover Touring 5”. I USA är det bara Cadillacs bjässe Escalade som är tillräckligt stor för att kallas suv.

Interiören är trevlig men här har Cadillac tyvärr blandat i lite billigare material. Knappar, bildskärmar och logistik känns igen från sedanen CT6, det är enkelt och lätt att hitta rätt funktion. V6:an på 3,6 liter utvecklar 314 hästkrafter och har en mjuk och behaglig gång. Motorn har ett relativt högt varvtal över hela effektkurvan vilket förstås beror på att det saknas en turbo. Trots cylinderavstängning är det är svårt att klara sig under litern per mil vilket får ses som ett underbetyg. Bland säkerhetsdetaljerna finns en smart kamera i back-

”Allt som allt känns det som om Cadillac har fått till en bra bil. Tonvikten ligger på komfort, utrymmen och en trevlig förarmiljö”.

spegeln. Den och 360-kameran är verkligen bra att ha vid manövrar i trånga utrymmen. Apple CarPlay är standard och Cadillac säljs också med OnStar-systemet – samma slags servicecenter och wifi-hubb som finns i Opel-bilarna. En stor åttatumspekskärm i mitten av instrumentbrädan är hjärtat och här finns de flesta funktionerna. I  Europa är det en hög dieselandel i detta segment, Cadillac är självklart medvetna om det. – Vi tittar på olika dieselalternativ och du kommer att få se en dieseldrivlina i XT5 så småningom, säger Florian Spinoly, produktchef Cadillac Europe.

Cadillac XT5 är en riktig jänkare

Foto: Hampus Rosencranz

Cadillac lanserar nu sin första crossover anpassad för den europeiska marknaden. Den liknar föregångaren SRX till det yttre men har blivit både lättare och rymligare. XT5 är nästa kapitel för att lyfta Cadillac-märket: en riktig jänkare som bjuder på komfort och massor med finesser.

Per Eriksson

per@anlaggningsvarlden.se

l monter 1025

Välkommen til

Superior Quality Engineered Wheels

www.otrane.se • 0703-87 90 90

Bakljus i LED-teknik


PROVKÖRNING ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

31

Fakta. Cadillac XT5 AWD Miljö

Koldioxidutsläpp: 229 gram/km Bränseförbrukning: 10,0 liter per 100 km under blandad körning. Miljöförmåner: Nej

Ekonomi

Grundris: från: 477 000 kronor Årlig fordonsskatt: 2 956 kronor

Teknik

Motor: 6-cyl bensinmotor utan turbo. Cylindervolym: 3649 cm³ Max effekt: 314 hk vid 6700 varv/ minut. Max vridmoment: 368 Nm vid 5000 varv/minut. Kraftöverföring: Motorn fram, fyrhjulsdriven. Växellåda: 8-växlad automatisk växellåda. Fjädring: Fram: fjäderben med dubbla triangellänkar. Bak: Multilänk. Styrning: Hydraulisk servo.

och bjuder på komfort och en drös med finesser.

Plus:

• Lätthanterlig • Tyst kupé • Bekvämt baksäte

Minus:

• Hög bränsleförbrukning • Höga koldioxidutsläpp • Ingen fyrhjulsdrift på basmodellen

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer (gram) 229 g/km

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 7,5 sek. Toppfart: 210 km/tim.

A++ <50 A++ A+ 51–75 A+ A. 76–95 A. B. 96–120 B. C. 121–150 C. D. D. 151–175 E. 176–200 E. F. Över 200 F. EU:s mål 2020: 95 g/km Sverige-snitt: 142 g/km

Mått/vikt

Interiören bygger på horisontella linjer.

Snyggt med stående lyktor.

Längd/bredd/höjd (cm): längd 481, bredd 190, höjd 167. Bagagevolym: 850/1784 liter. Tjänstevikt: 1931 kilo. Maximal dragvikt: 2000 kilo.

Häng med – Häng på

Waldung-Kärran

®

Välkommen till monter A:653

Följ oss på Facebook

Tel 070-491 08 93 • www.waldung.se

För grävare...av grävare...

F


32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Fortsatt prisökning på skogsfastigheter Virkespriserna ligger över lag ganska stilla i hela landet visar Skogsindex för mars 2017. Däremot ökar fastighetspriserna för skogsmark och ständigt noteras nya rekord på många ställen. Det visar Skogssällskapets Skogsinde. – Det kan komma en reaktion i framtiden om räntorna går upp och utbudet på marknaden ökar,

”Det kan komma en reaktion i framtiden om räntorna går upp och utbudet på marknaden ökar”

Ulrik Abelson Fastighetskonsult på Skogssällskapet.

men just nu är efterfrågan på skogsfastigheter större än utbudet, menar Skogssällskapets fastighetsexpert Ulrik Abelson. – Vi tittar på hur det såg ut per första mars och när det gäller virkespriser är det generellt en oförändrad nivå gentemot i höstas. Samtidigt har fastighetspriserna på skog ökat, detta leder till ett högre skogsindex för samtliga

Virkespriserna ligger över lag ganska stilla i hela landet visar skogsindex för mars 2017. Däremot ökar fastighetspriserna för skogsmark och ständigt noteras nya rekord på många ställen.

Foto: Per Eriksson

Premiär för Mercedes X-Klass Knappt ett år efter att vi fick en första försmak av Mercedes nya pickup är det nu publik premiär för den produktionsfärdiga versionen.

Pickuper har blivit en allt vanligare syn på de svenska vägarna. Konceptet med fyrhjulsdrift, hög markfrigång och flak passar både den med en aktiv livsstil och många företag. Den funkar lika bra för nyskjutet vilt, paddleboards och mountainbikes som för cementsäckar eller röjsåg. X-Klass kommer till Sverige i två olika utföranden: Progressive är den ruffare skogsmullen medan Power har en större dos lyxighet. Den som är van vid premiumkänslan i en Mercedes kommer känna igen

Mercedes X-Klass har säljstart i Sverige under september (då presenteras även priserna).

sig, inte minst i interiören. Inte mindre än sex olika klädslar erbjuds, liksom tre olika panelutföranden. Bilen går att få i nio olika färger och med 17-, 18- eller 19-tums fälgar. Bilen kan lasta upp till 1042 kg – ungefär lika mycket som konkurenterna i segmentet. Flaket är 1587 mm långt, 1560 mm brett och 474 mm högt.

Max släpvagnsvikt är 3.500 kg. Till Sverige kommer bilen redan i höst som X 250 d 4matic (2,3 liters diesel på 190 hästkrafter/450 Nm) med 7-växlad automatlåda och inkopplingsbar fyrhjulsdrift. Lågväxel finns som standard och diffspärr finns som tillval. X-Klass har säljstart i Sverige under september.

Högt förtroende för Sveriges bönder Konsumenterna litar på Sveriges bönder. Nio av tio har mycket eller ganska stort förtroende för att jordbrukarna i Sverige producerar bra mat

gäller att bidra till ett hållbart samhälle, och som samhällsaktör. Det visar en analys gjord av undersökningsföretaget Ipsos, på uppdrag av Lantbrukarnas riksförbund, LRF.

Förtroendet är även högt för bonden när det

De 1000 tillfrågade konsumenterna som deltog

i Ipsos-undersökningen fick ta ställning till påståenden nomi tre områden: Förtroendet för bonden generellt, bondens roll ur miljö- och hållbarhetsperspektiv samt bonden som livsmedelsproducent.

våra fem typfastigheter spridda över landet, säger Ulrik Abelson. När det gäller prisutvecklingen på skogsmark är den starkast i södra Sverige – i Götaland och södra delarna av Svealand upp till Mälardalen. Även i Norrland sker det en viss prisuppgång. För fastigheter i inlandet syns ännu ingen allmän prisuppgång, men en del tecken tyder på att det kan bli en prisökning där i närtid. – Vi upplever nya toppnoteringar på många ställen när det gäller skogsmarkspriset. Tydligast är det i Göta-

land där attraktiva skogsobjekt gärna sticker i väg i pris. – Utbudet på skogsfastigheter har varit begränsat, räntan är alltjämt låg och avkastningen på banken är inte så stor. Då anses skogen vara ett bra investeringsalternativ. – Det finns en god efterfrågan på virke. Dessutom sker spännande forskning och utveckling som leder till nya produkter, bränsle är ett sådant exempel. Den allmänna miljömedvetenheten spelar in positivt. Förnyelsebar råvara från skogen är en framtidsprodukt, summerar Ulrik.

SERVICE OCH RESERVDELAR TILL CATERPILLAR Självklart reparerar och servar vi även andra märken!

Undvik ledslitage! Hos oss hittar du expanderbulten

www.bergtrack.se • info@bergtrack.se Tel. Hjo: 0503-130 30 Stockholm: 08-715 52 00


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

ÅTERFÖRSÄLJARE: Växjö: Sundahls Maskinaffär 0470-74 40 10 Piteå: Traktor-City 0911-664 20 Östersund: X-Maskiner 070-33 98 930 Hudiksvall: X Maskiner 0650-161 00 Uppsala: Traktor Nord 018-18 30 80 Södertälje: Traktor Nord 08-506 657 00 Karlstad: Maskin Väst 054-80 83 80 Motala: Maskincity 0141-20 22 90 Kungälv: Axima 0703-30 20 10 Karlskrona: Sundahls Maskinaffär 0455-596 00 Vetlanda: Höglandets Maskin 0380-74 77 40 Staffanstorp: Göranssons Maskiner 046-540 60 00

SWEPOS

33


34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Effektiva redskap du snabbt tjänar igen

Ibland är det frågorna som är svåra och svaren som är enkla. - Dr. Seuss

Ligg före konkurrenterna, effektiva redskap som ger jobb och ekonomi

#gröntärskönt

Treman HB Ljusdal • 0651-71 16 10 • 070-303 31 89 treman@telia.com • www.treman.se

www.hullert.se

TB TRAILER AB

O

PL

EGGE R

Tel: 0512-30 00 30

S

JUMBO

Tel. 031-728 59 00 • E-post: info@tbtrailer.se • www.tbtrailer.se

FRUEHAUF – SEDAN 1913 – STARKA & BILLIGA!

Benalu Optiliner Tippsläpvagn 11 m Totalvikt 38 ton, Tjänstevikt 7 ton

Benalu Traktorkärra Vattentät bakläm för t.ex. slamkörning, taktäckning.

Groenewegen Jumbo Maskin 2 till 4 axlar Lågbyggd, flakhöjder 850-900 mm.

Fruehauf 2-3-axliga Bodkärror/kärror för påbyggnad- och växelflakskärror.

3-axl. Benalu tippkärra 5000 kg tjänstevikt!

Benalu Timber Liner Timmertrailer 3470 kg tjänstevikt!

ORIGINAL RESERVDELAR FÖR: FRUEHAUF • BENALU • ACKERMANN • SMB • GROENEWEGEN


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

35

Pneumatisk bergborrmaskin VK23. Med nacke 22x108 mm. Hög kvalitet. CE-märkt, avvibrerande handtag. Kräver ett luftflöde på cirka 2500 liter vid 5 bar. Vikt 23 kg. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning. Hydraulisk Bergborrmaskin. Helt hydrauldriven för borrning och bilning. Luftutblåsning med egen kompressor eller luftkit för undervattensborrning. Finns både avvibrerad och ej avvibrerad.

Bra att bila med!

Från

29.000:-

CG NORD AB • Tel 0321-500 53 • www.cgnord.se • cg.nord@telia.com

Arbetshandskar för proffs!

OFFES BEGAGNAT!

Nätbutiken för arbetshandskar – 150 modeller Välkommen till vår monter A:609 Stark, och varm vinterhandske i stickad acryl med latexbelagd innerhand. Slitstark.

Vinterhandske av mjuk vinyl, kraftigt AKRYL-foder. Oljebeständig

Säljs i 12 eller 60-pack

Säljs i 12 eller 60-pack

29:65

14-16 september Ring Knutstorp

Kom och se nya Lännen 8600K och 8800K!

57:90

FÖRMEDLING! Vill du sälja din maskin? Vi förmedlar, köper, säljer och tar inbyte.

Vi hjälper dig med värdering, annonsering, finansiering transport m.m.

NYINKOMMET!

29:65

51:90

19:90

29:95

Lännen 8800i..........................2013 Lännen 8600G........................2012 Rototillt med grip, 1 ägare. Mycket fint 7500 tim. frontskopa med stora BM 3dje funktion & avlastningsventiler , skick Rototillt med grip S50/S50.

Jan Offesson 070-297 37 02 • 040-54 64 95 • jan.offesson@offes.se Besöksadress: Maskinvägen 7, Staffanstorp


36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017 SPONSRAT INNEHÅLL • ETT SAMARBETE MELLAN GRIPEN WHEELS OCH ANLÄGGNINGSVÄRLDEN

Specialdäck för hjullastare inom återvinningsbranschen

Däcktillverkaren BKT har utvecklat fyra specialdäck som är avsedda för montering på hjullastare inom materialhantering- och återvinningsindustrin. Det nya däcket BK-Loader 53 uppges ha ett utomordenligt mönster med förstklassig motståndskraft och bra stabilitet. – Återvinningsindu- det unika slitbanemönstret strin är viktig för däck- som säkerställer optimal tillverkare som utvecklar stabilitet i sidled, och däck för krävande app- det extra djupa mönstlikationer. Dessa däck ret som ger extraordinär måste inte bara uppfylla motståndskraft mot revor, kraven på motståndskraft brott och punkteringar. och hållbarhet, de måste Dessutom sticker BKockså säkerställa stabilitet Loader 53 ut tack vare på maskinen och även en sina exceptionella självviss komfortnivå för ma- rengörande funktioner skinföraren, säger Pelle samt däckets överlägsna Fritzson, vd på BKT:s svenska generalagent Gri- ”Återvinningsindustrin är pen Wheels. De nya däcken från BKT toppas av BK-Loader 53 som är ett däck med bälten av aramid och är specialutvecklat för hjullastare inom återvinningsindustrin. Tack vare

viktig för däcktillverkare som utvecklar däck för krävande applikationer”.

Pelle Fritzson vd på Gripen Wheels.

grepp och dragkraft på både våta och torra underlag. BK-Loader 53 finns tillgänglig i dimensionen 405/70R 20. Earthmax SR 43 är det perfekta radialdäcket för alla last- och materialtransportverksamheter på anläggningar för förvaring, insamling och återvinning såväl i bergrum och dagbrott som på skrotupplag. Dess karaktäristiska funktioner är hög motståndskraft och förlängd livslängd tack vare den förstärkta sidoväggen. Dessutom ger det unika slitbanemönstret förbättrad dragkraft och stabilitet, samtidigt som självrengöringsegenskaperna underlättar den snabba borttagningen av skräp – ett vanligt problem vid återvinning.

Delar till transportörer... Förskrapa med Keramikblad

0511-290 00 pilthcon.se

Komplett sortiment av siktmedia Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se

Däcktillverkaren BKT har utvecklat fyra specialdäck som är avsedda för montering på hjullastare inom materialhantering- och återvinningsindustrin. BKT representeras i Sverige av Gripen Wheels.


• Maskinförare • Truckförare • Förare av lastbilsmonterade kranar • Arbete på väg • ADR-utbildning • YKB-utbildning • Körkortsutbildningar

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

37

MED FULL KOLL PÅ FLÖDET! OJ1436 – smart BELT WEIGHER INDICATOR – full av möjligheter. Koppla upp dig mot smartTONNES och få total kontroll över din produk�on. Där kan du skriva ut eller ladda ner u�örliga rapporter om både kalibreringar, produk�on och sta�s�k ända ner �ll enskilda materialsorter. Abonnemang tecknas nu för fullt! Kontakta oss för mer informa�on! Alla äldre skåp kan enkelt uppgraderas med OJ1436 i ny panelmodul.

• Högupplöst färgdisplay med touchskärm. • Tarering och kalibrering u�örs enkelt steg-för-steg. • Dödband och automa�sk justering av de� a. • Omfa� ande produk�onsoch handhavanderapporter. • Uppkoppling mot smart TONNES. • Konfigurerbart RS232/485 Seriellt Interface och USB port. • Analog utgång och olika möjligheter �ll nätverksanslutning.

”Jag visste inte a� man kunde bli kär i en vågdator, med det blev jag”. Maria Frölén, Fröléns Kross.

Utbildningsservice i Sverige AB Kontakta oss för mer informa�on! OJ VÅGSYSTEM AB Tallskogsvägen 9, 793 35 Leksand Tel 0247-136 57 | E-post oj.s@vagsystem.se

www.vagsystem.se

J50V2

TS4065 Generalagent för McCloskey i Sverige:

VÄRNAMO GRUSMASKINER AB Box 3107, 550 03 Jönköping • Besöksadress: Gammavägen 4, Torsvik Tel. 036-200 55 • 070-645 27 74 • E-mail: vgrusmaskiner@telia.com


38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

PMI sjönk till 60,4 i juli På Elmia Wood visade Olofsson i Syd bland annat en ny 3-axlad maskintrailer från Kässbohrer.

Foto: Per Eriksson

Ny maskintrailer från Olofsson i Syd

Olofsson i Syd i Asarum som bland annat är svensk generalagent för Kässbohrer släpvagnar och trailers, visade en ny maskintrailer från Kässbohrer för transport av skogsmaskiner, lastmaskiner och grävmaskiner på Elmia Wood – Kässbohrer SLA R 3. – Denna trailer är speciellt framtagen för transport av höga maskiner, med en lasthöjd av 465 mm i hjulfickan och 895 mm på bordet så lastar man lätt flera maskiner, säger Jonas Bengtsson, delägare och säljare på Olofsson i Syd. 3-axlade Kässbohrer SLA R 3 med hjulfickor är utragbar 6 meter och är utrustad med medstyrande axel och första axel lyftbar. Den nya trailern levereras med aluminiumramper för ilägg i hjulfickorna som innebär att trailern blirhelt plan. Hjulfickornas längd är 1800 mm. Lastlängden är 13,2 meter och den är utdragbar 6 meter med låsning varje 500 mm. Bredden är 2540 mm och trailern levereras med en breddningssats på 300 mm per sida. Kopplingshöjden är 1300 mm och trailern är utrustad med dubbla king pin.Totalvikten är 48 ton och lastvikten cirka 37 ton.

PMI-total föll med 1,9 indexenheter och noterades till 60,4 i juli jämfört med 62,3 i juni. Nedgången drevs främst av orderingången men flera delindex stod för negativa bidrag. PMI-total sjönk med 1,9 indexenheter till 60,4 i juli. Nedgången drevs främst av orderingången men alla utom ett delindex (produktionen) gav negativa bidrag till PMI. Utfallet för juli innebar

att ett tre månaders glidande medelvärde backade för tredje månaden i rad. I juli var detta värde 60,5 vilket kan jämföras mot 61,2 för juni. Delindex för orderingången föll i juli med 4,4 indexenheter till 61,5 efter en uppgång i juni. Tillbakagången i juli medförde att delindex för orderingången bidrog med -1,3 indexenheter till PMI-total. Inköpscheferna upplevde framförallt att orderingången från-

hemmamarknaden växte i avtagande takt. Index för hemmamarknaden sjönk till 55,7 jämfört med 59,9 i juni medan motsvarande index för exportmarknaden uppvisade en nedgång till 57,6 (58,9). Delindex för produktion steg med 1,0 indexenhet i juli till 64,4, vilket är den högsta nivån sedan mars. Uppgången bidrog med 0,3 indexenheter till PMItotal. Ett tre månaders glidande medelvärde för juli var 62,6 vilket är nå-

got högre än motsvarande värde för juni (62,0). Delindex för sysselsättning minskade med 3,1 indexenheter i juli till 57,6 vilket gav ett negativt bidrag till PMI-total om 0,6 indexenheter. I juli var ett tre månaders glidandemedelvärde 59,2 vilket kan jämföras mot 61,3 för juni och 62,2 för maj. Index för rå- och insatsvarupriser föll i juli med 2,9 indexenheter till 54,9 vilket är den lägsta nivån sedan augusti 2016.

I november ropade Jonas Skyttmo hem rosa band från Olofsfors på en auktion till förmån för cancerforskning. Nu är de monterade och redo att göra entré i skogen.

Rototilts tävling i sociala media #excavatorhero, där vardagshjälten uppmärksammades, blev en succé och nu är de fyra vinnarna utsedda.

Rototilt hyllar grävmaskinister

Rototilts tävling i sociala media #excavatorhero, där vardagshjälten uppmärksammades, blev en succé och nu är vinnarna utsedda. – Vi vill synliggöra den verkliga hjälten - han eller hon som i det dagliga bygger vår gemensamma framtid. Vi pratar om alla de grävmaskinister som ofta glöms bort i de stora projekten men som faktiskt befinner sig mitt i händelsernas centrum och är ett måste på dagens arbetsplatser, säger Per Väppling, försäljnings- och marknadschef hos Rototilt Group. Av alla bidragen har följande utsetts till vinnare: Rickard Hessle från Göteborg, Sverige, Pål Bergly Østre från Oslo, Norge, Hannu Saukko från Uleåborg, Finland och Brendan Mulholland från Antrim Irland, Storbritannien. Tävlingen har genomförts i sociala media (Instagram och Facebook) där vinnarna får åka till Rototilts fabrik. Det blir den 23 augusti som de fyra vinnarna får spendera en heldag i Vindeln, Sverige, med omnejd.

Olofsfors stödjer cancerforskning I november ropade Jonas Skyttmo hem rosa band från Olofsfors på en auktion till förmån för cancerforskning. Nu är de monterade och redo att göra entré i skogen. – De är väldigt rosa, säger han med ett efterföljande skratt. Olofsfors har sedan sju år tillbaka auktionerat ut rosafärgade skogsband i samband med Cancerfondens Rosa Bandetkampanj. Sammanlagt har auktionerna inbringat drygt en halv miljon kronor, som oavkortat gått till cancerforskning. – Det var en av våra säljare som kom på idén från

första början. Vi säljer ju band så kopplingen är klockren. Företagsledningen gillade omedelbart idén och bestämde att vi

”Vi säljer ju band så kopplingen är klockren.” Kjell-Erik Åström regionchef för band i Sverige

skulle stötta forskningen kring bröstcancer. Auktionen har blivit riktigt populär med åren, säger Kjell-Erik Åström, regionchef för band i Sverige. Den senaste auktionen hölls i november när SMF Skogsentreprenörerna hade årsstämma. Det var då som Jonas Skyttmo, grundare och ägare till Skyttmos Skogsentreprenad i Östersund, ropade hem bandparet. De rosa banden från Olofsfors levererades till

Skyttmos Skogsentreprenad i april och i början av maj monterades de på företagets nya Komatsu. För att banden ska matcha riktigt snyggt med varandra fick Jonas även det andra paret målat i rosa. Jonas Skyttmo startade företaget 1986 och har verksamhet inom slutavverkning, gallring och markberedning. Det som började med en skördare och en skotare har i dag vuxit till åtta större maskiner och 15 anställda.


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

39

Lagab

®

Timmertransport med Växelflak

Öka säkerheten med CornerEye Kameran ger en bildvinkel som gör att man kan se hela 270° Med CornerEye från Orlaco ökas säkerheten för både dig och dina medtrafikanter.

För mer information kontakta:

Lagab AB Industrigatan 7 312 34 Laholm

www.lagab.se lagab@lagab.se Tel. 0430-737 80

”Kontakta mig så kommer jag ut och gör en demonstration” David Trygg, Produktansvarig 075-242 41 86 | david.trygg@aut.oem.se

adress fax

info@finnskogsvalsen.com • Tel 0565-148 70

Dalagatan 4, Box 1011, 573 28 Tranås |

075-242 41 19 |

webb

telefon

075-242 41 00

www.oemautomatic.se | info@aut.oem.se


40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Så ska Sverige bli bäst på skogsbaserat biobränsle År 2045 ska Sverige ha en helt fossilfri fordonsflotta. Stora satsningar görs nu på nya biodrivmedel med restprodukter från skogen som råvara – något som innebär stora fördelar för både skogsindustrin, klimatet och Sverige som har goda chanser att bli världsledande på området. I dagsläget används ungefär 9,5 miljoner kubikmeter drivmedel per år i Sverige. Av dem är cirka 7-8 miljoner kubikmeter fossila bränslen. De tekniska förutsättningarna för att börja tillverka biodrivmedel i större skala är goda – fram till nu har problemet främst handlat om att det inte funnits tydliga styrmedel och regelverk för att kunna göra de tunga investeringar som krävs. Men under nästa år förväntas ett nytt regelverk för biodrivmedel träda i kraft som innebär krav på minskad klimatpåverkan

hos de drivmedel som säljs. Regelverket innehåller en reduktionsplikt som innebär en skyldighet för bränsledistributörer att minska utsläppen av växthusgaser från bensin eller dieselbränsle genom inblandning av biodrivmedel. De företag som inte uppnår satta mål får betala

”Det är bra att vi i Sverige kan kliva fram och visa att det här är möjligt”.

Jan Wintzell affärsutvecklingschef på Sveaskog

en hög avgift vilket snabbt förväntas öka efterfrågan på biodrivmedel. – För Sveaskog är det intressant att satsa på biodrivmedel eftersom det ger möjlighet att förädla både skogens och skogsindustrins restprodukter. Genom att använda den här biologiska, förnybara och klimatsmarta resursen vinner vi dessutom andra stora fördelar i form av minskad klimatpåverkan och ökad sysselsättning i glesbygden där råvaran tas fram, säger Jan Wintzell, chef för affärsutveckling och innovation hos Sveaskog. Tack vare god tillgång på råvara, en storskalig och konkurrenskraftig skogsindustri, högkvalitativa forskningsplattformar och en stark petrokemisk industri med betydande raffineringskapacitet har

Stora satsningar görs nu på nya biodrivmedel med restprodukter från skogen som råvara – något som innebär stora fördelar för både skogsindustrin, klimatet och Sverige som har goda chanser att bli världsledande på området.

Foto: Per Eriksson

Sverige goda förutsättningar att bli världsledande på biodrivmedel baserade på skogsråvara. – Det är bra att vi i Sverige kan kliva fram och visa

att det här är möjligt – inte bara tekniskt utan att det också är ett lönsamt sätt att bidra till klimatnyttan. För Sveriges del innebär det dessutom att vi kommer att kunna minska vårt

importbehov av drivmedel och kanske till och med kan exportera, såväl produkter som teknologi och kompetens inom detta spännande område säger Jan Wintzell.

Beg & nya maskiner!

Biomassa – framtidens energi

Doosan DX140 LCR.............2011 5000 tim. värmare, centralsmörjn. Indexator tiltrotator.

Doosan DX140LCR-5 ..........2017 Fabriksny! Utrustas efter kundens önskemål.

Hyundai 55W-7 ...................2008 5300 tim, S45, Engcon EC10 med grip (propstyrd), C-smörjning,

Doosan DX19 ......................2017 Ny! S30, Propstyrt tiltfäste, breddbar larv, 3 skopor, vikt 1900 kg.

Terex HD1000 .....................2012 Midjestyrd mindumper, last 1000 kg. Hightip, Kubotamotor.

Doosan DX85R-3 ...............2017 Fabriksny maskin. Utrustas efter kundens önskemål.

REDSKAP & UTRUSTNING:

Långbommar & rivningsbommar

Återförsäljare för:

Finansiering i samarbete med Nordea och SG Finans. Uthyrning & försäljning.

Lars Jonsson Tel. 0660-37 60 00 • 070-374 41 15 Örnsköldsvik • lars@jbmab.eu • www.jbmab.eu


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

41

Ett LYFT för dig!

Elhydrauliskt plattformshiss Hydrostep ökar din komfort och säkerhet i en besvärlig arbetsmiljö. Se film på Youtube!

Human Miljö Tel. 070-928 11 21 www.humanmiljo.se

DUNDER Byggnationer Nytt Dunderbygge R 490 -16, omg. lev. Container 8–45 ton Även Kyl/frys, Openside Nya dieseltankar 200–600 l. Påbyggnationer på kundägda chassin eller kompletta ekipgae, både lastbil o släp. Bengt Lindgren, Haparanda • Tel 0922-105 25 • 0730-66 54 00 • lindgrensakeri.se

Vi säljer och hyr ut tryckluftsdrivna och hydrauliska maskiner. I vårt sortiment har vi också gruvlampor, tändapparater, reservdelar, borr med mera till dig som jobbar inom gruv-, bygg- och stenindustrin. Vi utför även reparationer på Era maskiner

AB k i n k e t Gruv ®

© Bisnode 170622

Saxdalsvägen 2 • Blötberget • 771 65 Ludvika Tel kontor 0240-374 95 Tel lager 0240-370 01 Mobil 070-744 56 66, 070-637 36 29 Fax 0240-376 58 info@gruvteknik.com • www.gruvteknik.com

Upp till 15% rabatt på extraljus augusti-september

7450:-

4479:-

Blixtra Extraljusramp paket! E-märkt LED ljusramp! 15% Art.nr. 40489

Blixtra LED Extraljus 30W Med positionsljus! 3-pack. Art.nr. 40488

Vision X Light Cannon LED 50W 2-pack 12% Art.nr 40213

7915:-

OledOne Night Hawk LED Extraljusramp 60W 19" Art.nr 40593

2895:-

www.COMP-Lux.SE • info@comp-lux.se • Tel. 070-201 93 93


42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Hilltip erbjuder nu ett komplett tracking-system till företagets snöplogar och sandspridare.

Tracking-system från Hilltip Det nya Hilltip HTrack systemet är kompatibelt med alla HillTips snöplogar, spridare och saltlakespridare. Med HTrack trackingmjukvaran kan entreprenören nu spåra och hantera alla sina spridar- och plogenheter online på sin dator, läsplatta eller smarttelefon. – Detta steg i utvecklingen har vi tagit eftersom vår huvudmålsättning är att producera och utveckla kostnadseffektiva lösningar för entreprenörer som använder saltspridare och snöplogar med pickuper och lätta lastbilar, säger ägaren och försäljningschefen Frank Mäenpää. – Vi är den första snö-

”Av någon underlig anledning har detta glömts bort bland de mindre enheterna.”

Frank Mäenpää försäljningschef på OY Hilltip AB.

plog- och spridarleverantören på marknaden som erbjuder ett eget komplett tracking-system just i det här segmentet, fortsätter han. Frank påminner också att det är samma krav på de mindre saltspridaranordningarna som på de stora spridarna; att bevisa att halkbekämpningsjobbet verkligen görs enligt uppdragsgivarens krav. – Av någon underlig anledning har detta glömts bort bland de mindre enheterna, men kraven är samma och det följs upp allt oftare. Därför effektiverar HTrack entreprenörens arbete enormt. HillTip HTrack samlar ihop exakta spridarvärden på rutten. I rapporteringen kan man se spridarbredd, spridarhastighet, nerlagd tid, g/m2 eller ml/m2, totala mängden som spridits på vägen och information om tomkörning osv – allt för att beräkna effektiviteten. Detta är något helt annat än ett konventionellt position tracking-system som många använder idag.

Första halvan av 2017 har börjar relativt bra när det gäller antalet registrerade skotare. Sju procent fler registrerade maskiner första halvåret i år indikerar ett helår med cirka 310 registrerade skotare.

Uppåt på skotarmarknaden

Första halvan av 2017 har börjar relativt bra när det gäller antalet registrerade skotare. Sju procent fler registrerade maskiner första halvåret i år indikerar ett helår med cirka 310 registrerade skotare. Det är jämnt i toppen mellan John Deere och Komatsu och dessa två tillverkare har dominerat den svenska skotarmarknaden de senaste 13 åren. Den svenska skotarmarknaden har under de senaste åren rört sig runt 300 registrerade maskiner per år vilket är en minskning jämfört med för 10 år sedan. Då låg genomsnittet runt 350 skotare per år. Trots att det avverkas lika mycket varje år nu så behövs det alltså färre maskiner. -Den största förklaringen till minskningen är säkert att skotarnas genomsnittliga storlek har ökat. Dessutom har skogsmaskinernas TU (den tek-

niska utnyttjandegraden) konstant förbättrats tack vare ständig produktutveckling och förbättringar av maskinföretagens service, säger Torbjörn Johnsen på Skogsforum som har sammanställt skotarstatistiken. Tittar man tillbaka över tid så har John Deere och Komatsu tillsammans stått för två tredjedelar av skotarmarknaden de senaste 13 åren med något enstaka undantag. Även om de båda största leverantörerna hållit en stabil marknadsposition tillsammans de senaste 13 åren så har det skett en inbördes förändring mellan John Deere och Komatsus marknadsandelar. Komat-

su har de senaste fem åren haft en ökande trend och idag är det mycket jämnt mellan de två största skotartillverkarna som nu har en knapp tredjedel var av marknaden.

I den sista tredjedelen slåss främst Ponsse, Rottne och Ecolog om hur den kakan ska fördelas och just nu är det Ponsse som har tredjeplatsen med 15,7 procent marknadsandel. Rottne är fyra med 9,7 procent men EcoLog

”Den största förklaringen till minskningen är att skotarnas genomsnittliga storlek har ökat”

Torbjörn Johnsen Skogsforum.

flåsar nu smålänningarna i nacken och har hittills i år 7,5 procent av skotarregistreringarna. Skillnaden mellan Rottne och EcoLog har aldrig varit mindre sedan 2005.

SKOTARE Q1-2 2017 Q1-2 2016 Helår 2016 Tillverkare antal %-andel antal %-andel EcoLog 10 7,5 12 9,6 4,3 Gremo 3 2,2 3 2,4 2,0 John Deere 44 32,8 31 24,3 35,0 Komatsu 42 31,3 40 32,0 28,3 Logset 0 0 Ponsse 21 15,7 16 12,8 18,3 Rottne 13 9,7 20 16,0 10,3 Tigercat 1 0,7 3 2,4 1,7 TOTALT 134 100,0 55 100,0 100,0

Källa: Sammanställt av Skogsforum med data från Transportstyrelsen.


Sveriges bredaste sor�ment av svensk�llverkade proffsdumpers och dumpervagnar

Proffsdumpers för Heavy Duty

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Versione a un colore

Blu Pantone 495 C

40% Blu Pantone 495 C

Versione a un colore b/n

100% Black

40% Black

Versione a due colori

Blu Pantone 495 C

Blu Pantone 485 C

Versione in quadricromia

100% Cyan - 80% Mag. 40% Yellow - 30% Black

0% Cyan - 100% Mag. 100% Yellow - 0% Black

43

Dumpervagnar för alla behov

Dumpervagnar med Hardox i hela flaket!

Prisvärda enkel- och tvåaxlade dumpervagnar!

Finns för 8, 9 och 13 tons last. Som �llbehör finns bl.a. hydrauliskt � ädrat drag, hydrauliskt svängbart drag, topp/sidohängd spridarläm, olika färgval och flera däckalterna�v.

Finns för 6, 7, 8, 10, 11, 14 och 15 tons last. Som �llval finns bl.a. spridarläm, mekanisk entreprenadlucka, Hardox i bo� en, 2-hjulsbroms, vevbar stödfot, alterna�v färg, övre lämsats, olika däckalterna�v, rullkapell m.m.

Svängbart drag finns som �llval!

Bala Agri AB • 0512-295 50 • balaagri.se

Bättre bett. Kolla våra helautomatiska slipmaskiner på markusson.se – Vi garanterar dig bättre bett.

ÖKA SÄKERHETEN För chaufförer, medtrafikanter och last! Nytt komplett program av sandspridare och automatkätting för ett bättre väggrepp på hala vintervägar. Båda produkterna har marknadens lägsta egenvikt.

För mer information kontakta Olof Gustafsson, tel. 070-609 53 93

RotoGrip Automatkätting BevoGrip Sandspridare


44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Den svenska gruvnäringen säkrare än någonsin Den svenska gruvindustrin har aldrig varit så säker som i dag. Varje olycksfall som ändå inträffar är givetvis ett för mycket, men antalet olycksfall i gruvnäringen är det lägsta sedan statistik började sammanställas på 1940-talet. Olycksfallsfrekvensen för 2016 var 5,5 olyckor per miljoner arbetade timmar. 1980 var risken tio gånger högre att råka ut för ett olycksfall som gjorde att den anställde behövde vara hemma minst en dag. Motsvarande siffra 2015 var 7,1 olyckor per

”Våra svenska gruvföretag har under lång tid jobbat med olika aktiviteter för att förbättra säkerhetskulturen”.

Cecilia Andersson arbetsmiljöexpert på Svemin.

miljoner arbetade timmar. Olycksfallsutvecklingen inom gruvindustrin har alltså minskat från drygt 50 olyckor per miljoner arbetade timmar i början av 1980 till 5,5 olyckor per miljoner arbetade timmar 2016. Cecilia Andersson, arbetsmiljöexpert Svemin, ser tre förklaringar till rekordsiffrorna. –Vi har teknikutvecklingen och automatiseringen att tacka för mycket. De farligaste momenten har helt enkelt försvunnit ur produktionen, säger hon. Teknikförbättringar är en sak, men det handlar också om att ändra med-

arbetares beteenden, att bli medveten om risker i arbetet. – Våra svenska gruvföretag har under lång tid jobbat med olika aktiviteter för att förbättra säkerhetskulturen och få medarbetarna att tänka säkerhet i vid alla arbetsmoment, det vill säga att tänka efter före, säger Cecilia Andersson. Den tredje anledningen menar hon är den etablerade samverkan som finns i många former inom branschen. – Det är verkligen en framgångsfaktor att chefer, medarbetare, fack, myndigheter och forskare möts och samverkar i de här frågorna. GRAMKO, Gruvornas arbetsmiljökommitté, är inte minst ett bra exempel.

Fakta: Gruvolyckor

Stora satsningar görs nu på nya biodrivmedel med restprodukter från skogen som råvara – något som innebär stora fördelar för både skogsindustrin, klimatet och Sverige som har goda chanser att bli världsledande på området.

Foto: Per Eriksson

Olycksfallsfrekvensen för 2016 var 5,5 olyckor per miljoner arbetade timmar, vilket är den lägsta frekvensen någonsin sedan början av 1940-talet när branschen började sammanställa olycksfallsstatistik. 1980 var risken tio gånger högre att råka ut för ett olycksfall som gjorde att den anställde behövde vara hemma minst en dag. Motsvarande siffra 2015 var 7,1 olyckor per miljoner arbetade timmar. Olycksfallsutvecklingen inom gruvindustrin har alltså minskat kraftigt de senaste 37 åren.

Det målmedvetna och systematiska arbetet med att göra gruvor till allt säkrare arbetsplatser har fört med sig att man sätter in förebyggande åtgärder i tidigare och tidigare skeden.

Proffsen planerar långsiktigt och använder rejäla redskap från Redskaparna!

E BY MADED EN AB YTF SW

Breddningsvinge Frontmonterad vinge för vallskärning o snödikning.

Sandspridarskopa SS 2,1 m, mekanisk. Från 1.000 till 3.900 liter

Pallgafflar För större och mindre maskiner, från 1,6 till 25 ton.

Flisrakor Finns med rakt eller Planeringsskopor välvt blad och med olika Med lång botten och låg rygg längder på bommen. för fina planeringsjobb.

Flisskopor Från 3–16 m³

Isrivare Från 3,0–3,7 meter

Sandspridarskopa SS 2,1 m, hydraulisk. Från 400 till 3.900 liter

Vikplogar Från 2,4–4,0 meter.

Levereras med fäste S40, S45, S50, S60. Övriga fästen går att beställa.

YTF 420 är en svensktillverkad, hydraulisk roterande fräsplatta med utbytbara roterande skärtrissor av hårdmetall. Konstruktionen ger ett följsamt fräsningsarbete mot arbetsytan. YTF 420 har justerbar hastighet och rotationsriktning.

YTF Sweden AB • Sundbornvägen 18 • 791 47 Falun Tel. 070-383 43 52 • www.ytfsweden.se • info@ytfsweden.se


www.loadupnorth.se

Load Up North åter till Boden 31 AUG - 2 SEPT 2017 BODEN

Mässan där ni gör affärer

Boka din monter redan nu! www.loadupnorth.se

Den största branschmässan norr om Stockholm för alla som jobbar inom områdena entreprenadmaskiner, transport, rekrytering, jord och skog samt väg och anläggning.

Mässan arrangeras av Nolia AB


46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Bä� re översikt, mindre pappersarbete

RESURSID06 PERSONALPLANERAREN LIGGAREN

www.smartdok.se

08-124 569 40

sale@smartdok.se

Konstruktion, anpassning, installation, service- och reparationsarbeten av transportband, transportörstillbehör samt industrigummi – Det är vad vi är bäst på! Vi har kompletta transportörlösningar med projektering, konstruktion, kompletteringar, tillverkning, montage och idriftsättning, tillverkning samt service och renovering av alla fabrikat. Skarvning och försäljning av transportband. Vi gör industriservice i form av montage, byggnation och besiktningar m.m.

BRÅB

Box 188, 616 25 ÅBY Tel 011-36 95 15 • Fax 011-36 95 11 info@brabo.se www.brabo.se


l monter 1025

Välkommen til

Tel 0703-87 90 90 www.otrane.se

– FÖR ATT SE OCH SYNAS

Kurser startar hela hösten. nu!

Arbete på väg nivå 3a........................1 september ..................Växjö² ESA Grund ........................................1 september ..................Oskarshamn Validering Gräv+Hjullastare..............4 september .................Karlstad Mobilarbetsplattform inkl.fallskydd..4 september .................Malmö Mobil arbetsplattformar....................4 september ..................Oskarshamn Mobil arbetsplattformar....................5 september ..................Karlstad Mobil arbetsplattformar....................5 september ..................Växjö Arbete på väg nivå 1 och Nivå 2.........6 september ..................Västervik Validering Gräv+Hjullastare..............7 september ..................Västervik Arbete på väg nivå 3a........................7 september ..................Västervik² Mobil arbetsplattformar....................8 september ..................Västervik Arbete på väg nivå 1 och Nivå 2.........9 september .................Nynäs/Ösmo Yrkeskompetens (YKB 1) .................10 september ..................Nynäs/Ösmo Mobil arbetsplattformar..................11 september ..................Oskarshamn Arbete på väg nivå 1 och Nivå 2.......11 september ..................Mönsterås Validering Gräv+Hjullastare............11 september ..................Mönsterås Arbete på väg nivå 1 och Nivå 2 ......12 september ..................Enköping Arbete på väg nivå 3a .....................13 september ..................Enköping² Mobil arbetsplattformar .................15 september ..................Kalmar Arbete på väg nivå 1 och Nivå 2.......15 september ..................Kalmar Arbete på väg nivå 3a......................18 september ..................Kalmar

Arbete på väg, Farligt gods, ADR, Heta Arbeten Förarutbildning, Yrkesutbildning, Truckutbildning

Stockbovägen 11 G • 820 41 Färila Tel 0651-214 62 • order@mittx.se

www.mittx.se


48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

• Redskap för proffs • Underrede för proffs • Slitdelar för proffs

Välkommen a� besöka oss på Load Up North 31/-2/9. Monter 1062 Entreprenad Live 14-16/9 Monter: A:455

Marknadsledare – när kvalitet räknas Den här skopan från Häggblom väger 81 ton och lastar över 60.000 ton per dygn. Vi är en av få �llverkare som varit framgångsrika i den här klassen och det har ge� oss kunskap inom grävgeometri, design, slitegenskaper, materiallära och �llverkning. Den kompetensen är även vår styrka vid �llverkning av entreprenadredskap. HÄGGBLOM SVERIGE AB • Box 27 • 576 21 Sävsjö • Tel. 0382-480 100 • info@haggblomab.se • www.haggblomab.se

Nyligen demonterat: EW160C, EC380D, EW160B, H12 Kommande objekt för demontering: EW180B, EC140LC, EC240B, H10B Ring Knutstorp 14–16 sept 2017

– Välkommen till monter A:763 –

RANDEX AB • Box 622 • 531 16 Lidköping Tel. 070-321 58 73 • ole@randex.se • www.randex.se


ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

MYCKET KRAFTIG KONSTRUKTION!

49

Olika storlekar med varierande spaltöppning för stora och små maskiner. Även kombimodeller för två sorteringsstorlekar. Sorterar det mesta: grus-, jord-, sprängsten och gatsten.

NU ÄVEN MINIHARPOR Lucky Mini är anpassad för mindre maskiner. Samma robusta konstruktion som Lucky, bara mindre i storlek!

ofilm Se dem sidan! m e h på

NKM WWW.MASKINHANDEL.COM Tel. 0663-24 07 80 • info@maskinhandel.com

EXPERTER PÅ BACKKAMERASYSTEM OCH LED-BELYSNING MED ÖVER 15 ÅRS ERFARENHET! SUPRAVISION

X72DS ®

Digitalt trådlöst backkamerasystem 7" med 2 kameror. Industrikvalitet. Oslagbar räckvidd!

SUPRAVISION

Trådbundet backkamerasystem 7" med 1 kamera. Industrikvalitet med oslagbar bildkvalitet!

3.950:- +moms

5.995:- +moms THOOR 45 Arbetsbelysning

45W arbetsbelysning 12-24V. Industrikvalitet, CE, E9, ECER10, EMC IP68.

C71E ®

365 mm 12V 24V Blixtljusramp

Sveavibra III – när du vill ha full e�ekt! Tippvibratorn som skakar alla flak – ordentligt! Hos oss hittar du vibratorer för alla tillämpningar!

Liten portabel LED blixtljusramp med magnetfötter och anslutning med cigguttag. ECE R65 godkänd.

595:- +moms

2.250:-

+moms

HANDLA BEKVÄMT I VÅR WEBSHOP! Snabba leveranser • Flera betalningsalternativ

Företag betalar enkelt mot 30 dagars faktura

mail@sveadiesel.se

www.sveadiesel.se

Tel. 08-764 66 10


50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

44m³

Branschens starkaste varumärke! Säkerhetsprodukter för Bergsprängningsbranschen info@hammars.se SPRÄNGÄMNESFÖRRÅD

SKYDDSUTRUSTNING

SAFEEXPLOSIVES är ledande inom förvaring av sprängämnen och vi var först i Norden med att utveckla mobila förråd enligt EN 11431 Grade III. Vi garanterar att våra produkter håller högsta kvalitet och funktionalitet och vi har även verkstad med ambulerande servicepersonal vid behov.

Impact Sport Sound

XC Blue, Clear Lens

IMPACT PRO Har utformats för pistolskyttar som behöver maximalt hörselskydd.

Godkända enligt Europastandard EN 1143-1 grade III.

SAFEEXPLOSIVES Lösningar gjorda av bergsprängare för bergsprängare Björknäs Bergsprängning AB Bråne 69 • 686 98 Gräsmark

www.safeexplosives.se

Tel 070-232 08 80, Henning Greek 070 271 74 72, Martin Liljestrand Epost kontakt@safeexplosives.com

023-70 50 70


Monter 2051

Monter A:767

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Oval länk som ger längre livslängd och minde underhåll! Clarks nya och unika Haggislänk ger med sin ovala form en större kontaktyta, därmed ett lägre kontakttryck, mellan länk och plattans ändlänk. Detta leder till längre livslängd bandets länksystem och mindre behov av efterspänning när bandet är nytt. Dessutom mindre risk för ”twisted link” tack vare Haggislänkens breda

51

Patent sökt

Rund länk: Liten kontaktyta Stort tryck

Haggiskampanj pågår, tala med din maskinsäljare!

WWW.GOTENEUFO.SE

Clark/Dana, Volvo, Caterpillar, ZF

Industrial Radio Control AB

Nyhet!

”Säkerhet i Fokus”

Nyhet!

IRC AB hjälper dig att höja säkerhetsnivån på ditt fordon med hjälp av IRC´s SmartCard / report lösning.

Renovering av transmissioner till entreprenadmaskiner. Bytesväxellådor till gaffeltruckar och Volvo dumprar.

Kungsgatan 38 • 341 31 Ljungby • Tel. 0372-887 19 • www.ajtrans.se

Nyckeln kan sitta i fordonet men ingen kan köra det om inte föraren har fått ett SmartCard kort.

Vi flyttar berg! Spränger Borrar • Schaktar • Knackar • Krossar Tids- och kostnadseffektivt

Radiostyrning med säkerhetslösning Radiostyrning med SmartCard start & loggning förhindrar att obehöriga kan köra fordonet.

När det gäller Reparerar och säljer – Nytt och begagnat!

Industrial Radio Control AB

Grillvägen 4 785 45 Björbo - Sverige sales@ircab.se - www.ircab.se

Stort lager! Snabba leveranser! Kristianstads Kylarrenovering • Kabelvägen 1, 291 62 Kristianstad Tel. 044-12 10 00 • kylarrenovering@hotmail.com • www.kylarrenovering.se


52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

PROFFS PÅ

KOMMUNIKATION & IT

Arbetsorder Körjournal Tidsrapporter

Svensktillverkade buskröjare för entreprenad-, jordoch skogsnäringen

Maskintrailers Skogsmaskinjumbo Maskinsläpvagnar Maskinjumbo Specialtrailers m.m.

För SKOG ENTREPRENAD TRANSPORT

Support

Kontakta oss för mer information www.worxmate.se • 046-288 62 88

0650-74 21 86 www.ilsbotools.se

DIESELMOTORER

LASTMASKINER

MASKINVAGN

KROSSNING & SORTERING

Lastväxlarvagnar Trailers Flakvagnar Skåpchassier m.m.

Försäljning & Service

Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken

Peter 070-657 40 90 Jonas 070-521 08 76 kontakt@dlmaskin.se

Industrivägen 16 • 438 92 Härryda Tel. 0301-23 46 00 • vm@vmtrailer.se

Maskinvagn

The engineCompany

ARDER HITTING H

Dieselmotorer, service reservdelar Distributör för Sverige och Danmark. Stockholm, Göteborg, Köpenhamn och Århus

SINCE 1978

Auktoriserade för:

www.dieselmotornordic.com

SVENSKA FORDONS TVÄTTAR A-B

Lastbils-, buss och tågtvättar Svensk tillverkning - Låga priser

Tel. 018-55 78 35 www.fordonstvattar.se

FÄSTEN

BM-fästen Även andra modeller enligt Era önskemål En del av din styrka Tel: 010-445 00 00 info.nybro@stenastal.se

HYDRAULHAMMARE

Vi har ett av Sveriges största utbud av hyresmaskiner

• GROVSORTERARE • FINSORTERARE • STACKERBAND • TRANSPORTBAND

08-564 707 00 FORDONSTVÄTTAR

HYR AV OSS! • KÄFTKROSSAR • SLAGKROSSAR • MATARE • TUNNELMATARE

www.gruskungen.se

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL Huggknivar och motstål Vi är en av landets största lagerhållare. Bra priser och snabba leveranser! Vi lagerför nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöverfall och pinnskruv m.m.

Vi har knivar till: Bandit, Bruks, CBI, Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba, Sjölins, TS och Tepohugg, Vecoplan, m.f.l i lager!

PUMPAR

Timmerekipage Flisekipage Skogskranar Smemax

PUMPAR! Boklunds Åkeri AB 070-333 85 05 boklund@gruskungen.se

Tel 070-633 35 26 info@hammarservice.se www.hammarservice.se

i Filipstad 0590-152 90 | www.wikers.se info@wikers.se

www.vmtrailer.se

CREATIVE TECHNOLOGY

Vi servar, reparerar och säljer Rammers hela sortiment i västra och södra Sverige. Reparerar alla fabrikat.

H

• Maskinvikt 8 ton • Lättlastad – ingen uppslagsrisk • Låg last- och transporthöjd • Låsbar förvaring över hjulaxel • Plats för extra skopor

På vägen sedan 1919

BUSKRÖJARE

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

Telefon: 0533-69 16 60 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

LASTBILSDELAR

BUSS- och LASTBILSDELAR

60

ÅR 1956-2016

Söker ni reservdelar till er lastbil eller släpvagn, kontakta oss så hjälper vi er!

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

www.calpeda.nu

PÅBYGGNADER & SLÄP

H Skolvägen 23 • 370 34 HOLMSJÖ Tel. 0455-910 45 • Mob. 0708-57 73 65 to@holmsjobildemontering.se

www.holmsjobildemontering.se Zetterbergs Industri AB Östervåla Tel. 0292-705 00

LASTRAMPER

www.zetterbergs.se

Etablerat 1943

Lastar drygt 45 ton

Tel 0495-302 29 • tole@tole.se www.tole.se

GRÄVSKOPOR

LASTA SÄKERT Tillverkning & reparation av skopor och fästen

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

0522-168 20 www.cerapid.se

CERAPID SERAMEKO

Svenska Närko AB, KNIVSTA 018-34 90 60 SKÅNES FAGERHULT 0433-306 00

Optiliner. Volym detta ekipage 76 m³. Med öppningsbar sida Original reservdelar för bl.a: Netam • Trailor • Crane • Benalu Blond Baudoin • Ackerman

www.svenskanarko.com

Tel. 031-728 59 00 • info@tbtrailer.se www.tbtrailer.se

www.tecura.se 0418-45 70 00 | info@tecura.se


REPARATIONER & SERVICE Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner Svetsning och reparation av skopor Även uthyrning av maskiner

SVARVVERKTYG

TURBOAGGREGAT

Tunga grejer!

SVARVVERKTYG Svarva slitna eller isvetsade bulthål till EXAKT passning för bussningar och bultar. Drivs med borrmaskin!

Nya turbo • Bytesturbo • Renovering Alltid originaldelar Turbo för tunga fordon. Turbo som väger tungt när kvalitet och pris jämföres!

Se �lm på vår nya hemsida!

Transport – Industri Marint – Entreprenad Jord- och skogsmaskiner m.m. Sveriges största turbolager.

Martinssons Mekaniska Tel. 08-530 306 63 • 070-555 95 75 per@boanders.se

RESERVDELAR & REDSKAP

LÅGA PRISER

RESERVDELAR ENTREPRENAD Nya hydraulhammare, Mejslar till hydr. hammare Hydraulik, Dieselmotor, Gummikedjor, Rototilt, Skopor, Fästen

RICHARDS RESERVDELAR AB

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

0485-56 10 56 • www.martinssons.se lars-martinsson@telia.com

Auktoriserad distributör för de ledande turbotillverkarna:

Utbildning & Entreprenad

UTBILDNINGAR: •Maskinförarutbildning på jordförflyttande maskiner & kranar •Travers- och tryckutbildning •Trafikverkets kravkurser •Mobila arbetsplattformar sax & bomlift •Säkra lyftutbildningar •BAS-U, Bas-P ENTREPRENAD: •Mobilkranar, lastmaskin, teleskoplastare, lastbilskranar •Tung godshantering, flytt av maskiner m.m.

TAKSKYLTAR

Se mer på highlandmaskin .se

Vi kundanpassar ljusramper & helhetslösningar Vi kundinom fordonsel anpassar ramper

070-547 49 52 | 0451-122 22 highlandmaskin.se

53

Automatiska Lyftok

• För kran och truck • Säkrare lyft • Sparar stroppar, pengar & tid • 2000, 3000 och 4000 kg maxlast

070-741 43 00 • goran@sl-lyftok.se

www.sl-lyftok.se

031-57 12 20 • 0522-214 07 www.gikturbo.se • info@gikturbo.se

UTBILDNING

TELESKOPLASTARE Väghyvel Ysta´ 1,2 – 2,4 m

TELESKOPLASTARE • HJULLASTARE

Kvalitet till lågpris Tel. 018-34 55 67 • Fax 018-34 24 07 Östunagatan 7 • 753 23 UPPSALA E-mail info@hoffes.se www.richardsreservdelar.se

• YH – Skogsbrukstekniker • Skogsmaskinsutbildningar • Utbildningar för PEFC/FSC certifiering • Motorsågskörkort • Röjsågskörkort • Miljöhänsyn, grund och förnyelse • ADR – Transport av farligt gods • Heta Arbeten.

INTERNATIONAL AB

SNÖKEDJOR

ledaren i strömförsörjning

Tel. 0550-169 30 www.awimex.se

SNÖKEDJOR För stort 1 2017-03-29 & småttAnläggningsvärlden.indd TANKUTRUSTNING

09:49:34

Sopvals Ysta´ 1,3 – 3,5 m

Teknikvägen 4 • 245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 Sven Bengtsson 070-333 52 72 sven@mgab.se • www.mgab.nu

UTRUSTNING ENTREPRENAD

www.kedjan.se

Maskiner för yrkesfolk Tel: 0411-139 50 www.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

Tankar för alla behov Chaufförsvägen 23 • Östersund 063-51 77 55 • kedjan@kedjanab.se

Släntklippare Spearhead 3,2 – 9,5 m

• Stående från 200–300 l • Lågbyggda från 200–300 l • ADR-tankar • Tank för servicebil 500 l • 2- resp 3-fackstankar • Tankar med miljölåda • Depåmackar m.m.

i Filipstad 0590-152 90 | www.wikers.se info@wikers.se

TMA VI KAN UTBILDNING

SPRÄNGMATTOR

YKB Arbete på väg Truck Maskin Validering ADR D-HLR 1:a hjälpen Heta arbeten

SPRÄNGMATTOR – Bäst när det smäller Egen tillverkning.

Oljeavskiljare

Lager i Stockholm, Göteborg och Virserum.

Reningsverk Gamma-tank

Tel 0495-302 05 • 070-215 04 11 thorns@virserum.com www.sprangmattor.se

Tel. 013-39 30 90 • 0708-39 31 90 info@alvestadtanken.se www.alvestadtanken.se

019-10 36 00 Vi utbildar i hela landet

Redskap 400 st VÅGAR 0321-605 89 • 070-517 31 03 www.wlt.se • wlt@telia.com

Vi kan vågar!

ALLT INOM ENTREPRENAD

REDSKAP – De flesta svenska fabrikat SLIT/SKOPSTÅL SLITPLÅT GRÄV/ LASTARTÄNDER OLJA/ SMÖRJMEDEL Petro-Canada, Eurol, m.fl. ...och mycket mer...

M IVAB

Frontlastarvåg A100

• Axelvågar • Markvågar • Frontlastarvågar • Hjullastarvågar • Grävmaskinsvågar • Silovågar • Truckvågar ...m.m.

Hjullastarvåg SmartScale typ 801

Lasta inte bort vinsten! Ring:

VÅGLANT

VARBERG • www.mivabvbg.se

www.tmaorebro.se

0340-805 20

0708–55 55 56 • www.vaglant.se


54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 6 2017

Nyckeln till motgång (M ü n c h e n – T y s k l a n d) I kön till flygplatsens biluthyrning dubbelkollar jag hyreskontraktet. Vi befinner oss i München och har naturligtvis bokat en lokalproducerad BMW. Men väl framme vid disken ruskar damen på huvudet - inte en enda BMW finns tillgänglig. I takt med att mina mungipor sjunker letar hon febrilt i nyckelskåpet och till slut landar en nyckel på disken. ”Det är en uppgradering, den bjuder vi på”. Stjärnan skvallrar om att bilen kommer från konkurrenten i Stuttgart. Mercedes!

Slutordet

Carl-Ingemar Perstad Krönikör

• • • Med ett leende på läpparna går jag mot parkeringsgaraget men på platsen för vår hyrbil står en vit SUV parkerad. Garaget är enormt och består av tre våningsplan med hyrbilar, men inte en enda person att fråga. Lösningen finns i fickan. Med den elektroniska nyckeln går vi rad för rad, trycker och hoppas någon bil ska blinka välkommet. Två våningar upp hittar vi en blinkande Mercedes E-klass och en stund senare rullar vi ut på ”Bundesautobahn 95”. • • • På den här sträckan finns fortfarande den vackraste trafikskylten jag vet och på

hemmaspråket heter den ”ende aller streckenverbote”. Skylten är visserligen grå och svart, men det är själva innebörden jag gillar. Att det är upp till mig som förare att avgöra vilken hastighet jag vill hålla. Det är alltså ”fri fart” på riktigt, men föraransvaret är stort om något skulle hända. • • • Liksom många nyare bilar är vår Merca utrustad med alla tänkbara assistsystem som förenklar vardagen. När jag blinkar för omkörning varnar systemet att det ligger en bil i döda vinkeln, en annan signal skvallrar när mittlinjen nuddas och en tredje varnar för att det närmar sig en snabb Porsche 911 bakifrån. Den nya tekniken har många fördelar och när vi vant oss vid alla hjälpsystem ska olyckorna minska är det tänkt. Men det är inte alltid det går som ingenjörerna tänkt…

”Trots en kakafoni av alla möjliga och omöjliga varningssignaler hördes inte ett enda pip när jag med nyckeln i fickan steg ur bilen och familjen körde iväg”.

• • • Förra gången vi rattade hyrbil höll det på att sluta i kaos. Jag lämnade över ratten, steg ur och resten av familjen körde vidare utan mig. Efter några timmar ringer min bättre hälft och undrar vart bilnyckeln är? Nej, det är inget dåligt skämt. Det visar sig att bilen är tjugo mil längre bort men kvar i min ficka ligger nyckeln. Hur är det möjligt? Trots en kakafoni av alla möjliga och omöjliga varningssignaler hördes inte ett enda pip när jag med nyckeln i fickan steg ur bilen och familjen körde iväg. • • • Det visar sig senare att det rörde sig om ett programmeringsfel som gjorde att bilen inte kände av nyckeln. Lite läskigt är det. Den nya tekniken är i många avseenden smått revolutionerande, men den är inte idiotsäker och kommer kanske aldrig att bli. Vad hade hänt om familjen stannat bilen på en enslig väg utan mobiltäckning, kanske dessutom mitt i vintern? Vi kan inte lita på elektronik i alla lägen och att hålla koll på vart den elektroniska bilnyckeln befinner sig är lika viktigt som att titta i backspegeln när man byter fil på Autobahn. Även smarta döda-vinkel-varnare kan ha en dålig dag på jobbet!

SVERIGES BREDASTE UTBUD AV FÄSTEN & ADAPTRAR SORTERINGSVERK FÖR DE FLESTA BEHOV

Cirka 150 olika modeller!

MADE IN SWEDEN

rar! ie p o k a ll a T E L A O R IG IN Sorteringsverk för små och stora jobb från tyska Zemmler. Sorterar de flesta material. Egen verkstad • Servicebil • Reservdelar Generalagent: MT TRADING SWEDEN AB Tel. 070-232 59 97 • mttrading@telia.com • www.zemmler.de

0512-295 50 | info@balaagri.se www.balaagri.se


Ring Knutstorp 14-16 september Välkommen till monter A:825


POSTTIDNING B

Avs. Anläggningsvärlden Förlags AB Granitvägen 5, 747 31 Alunda, Sverige

rt rimpo Traile r och ndera expa rbete sama u n r e sö k fler ännu me d re! rsälja återfö

TT3621 är vårt största tippsläp. Det klarar extrema belastningar och har marknadens brantaste tippvinkel.

BILTRANSPORTER

SKÅPSLÄP

TIPPSLÄP

BOSKAPSSLÄP

MASKINTRANSPORTER

GRÄVARSLÄP

FLATBEDS

ALLROUNDSLÄP

HÄSTSLÄP

! DEL

BO MED

VERKSTADSSLÄP

Se hela sortimentet, hitta närmaste ÅF och bygg din trailer på www.trailerimport.se!

Hulabäck 208 | 305 72 Steninge | telefon: 035- 512 20 | e-post: info@trailerimport.se


Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.