Anläggningsvärlden 0524

Page 1

Volvodagarna: Volvodagarna:

På Volvodagarna som arrangerades den 29 maj på Volvo Costumer Center i Eskilstuna visade Volvo CE sin ambition av vara ledande inom hållbarhet och produktivitet genom att lansera flera banbrytande produkter och en ny lösningsbaserad strategi –vilket ska möjliggöra en hållbar förändring för kunder på både reglerade och mindre reglerade marknader.

Sidan 58-60

Skotare fjärrstyrs via 5G-utrustad drönare

Med hjälp av en 5G-utrustad drönare som fungerar som en luftburen mobilmast, har en skotare för första gången kunnat fjärrstyras via 5G-teknologi.

Sidan 34

Underhåll av potthål med AI

I en studie som Svevia driver undersöks möjligheterna att automatisera och effektivisera underhållet av vägbeläggningar.

Sidan 48-49

Volvos största lansering någonsin Volvos största lansering någonsin AFFÄRSTIDNINGENFÖRENTREPRENAD,SKOG&TRANSPORTBRANSCHEN #1-2016 FEBRUARI
AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORTBRANSCHEN #5-2024 • JULI Branschledaren
010-21 20 190 • info@partrex.se • www.partrex.se
ANLÄGGNINGSvärlden
inom slitdelar till skopor, plogar & markfräsar
Kraftigaochpålitliga energigriparfrån finskaAXERmed
erfarenhet. SKOGSVAGNARNA FÅR EN GRIP VÄRD NAMNET! –Gripen Lighter www.hsp.se NYHET
STÖRST I SVERIGE PÅ MOBIL SLANGSERVICE Ring eller boka online 020-46 46 00 | hydroscand.se/slangexpress
mångaårs
SLANG EXPRESS
Foto: Per Eriksson

SP 461 LF - Ett stort litet aggregat

SP 461 LF är ett högproducerande gallringsaggregat konstruerat efter SPs Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion.

SP 461 LF är ett utmärkt val för montering på såväl stickvägsgående skördare med långkran som på mindre beståndsgående skördare.

Den snabba matningen i kombination med den låga vikten och de kompakta måtten garanterar högsta produktivitet i täta förstagallringar. I grövre gallringar ger de smarta SP patenten LogHold och proportionellt vinklade matarhjul en imponerande stamhållning och prestanda.

SP 461 LF är i alla bemärkelser – ett stort litet aggregat.

spmaskiner.com

ANLÄGGNINGSvärlden

AFFÄRSTIDNINGENFÖRENTREPRENAD,SKOG&TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se

Anläggningsvärlden

Förlags AB

Granitvägen 5 747 31 Alunda

Växel: 0174-653 10

Webb: www.anlaggningsvarlden.se

Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Kommande nummer:

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden.se

Ekonomi/administration: Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB 2024. ISSN: 2002-4150

Utgåva Materialdag Utgivning Tema

Nr 5 14 juni 21 juni

Nr 6 16 augusti 23 augusti

Nr 7 13 september 20 september Vintervägunderhåll

Nr 8 11 oktober 18 oktober

Följ oss i våra sociala kanaler:

Urval av innehåll nr 5-2024 (Årgång 9)

Skogsmaskin fjärrstyrs via 5G-utrustad drönare

Sid 34

Volkswagen Passat eHybrid sid 38-39

Bostadsbyggandet kan vända nästa år sid 62

Marknaden för skogsfastigheter ljusnar sid 68

Leverantörsguiden sid 74-75

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET ANLÄGGNINGSVÄRLDEN FÖRLAGS AB 559069-7784 | 2024-03-05
”Skapa

Med dagens tuffa marknadsläge är det viktigare än någonsin att driva gemensamma frågor och uppmärksamma utmaningar i branschen för att påverka beslutsfattare i rätt riktning. Beijer genomför därför Hantverkarbarometern, en undersökning om branschen, framtidsutsikterna och hantverkaryrket.

bättre förutsättningar för den krisdrabbade byggbranschen.”

Debatt

Geir Thomas Fossum vd Beijer Byggmaterial

tt initiativ som genom återkommande undersökningar gör det möjligt att uppmärksamma avgörande frågor för hantverkarna och vara en drivande faktor till att skapa ett bättre hantverkarsverige. Beijer Byggmaterial är drivande i att förbättra förutsättningarna för Sveriges hantverkare och har bland annat, tillsammans med andra branschföreträdare, drivit på regeringen för ett höjt ROT-avdrag samt en utvidgning av skatteavdraget för grön teknik. Nu lanserar Beijer ytterligare en undersökning för att ta reda på vad Sveriges hantverkare verkligen tycker om branschen. Genom tidigare undersökningar har Beijer bland annat kunna konstatera att andelen hantverkare som ansåg att ROT-avdraget är av mycket stor eller stor betydelse ökat till 84%. Samtidigt visade också undersökningen att 62% av hantverkarna var oroliga för en minskning eller avskaffande av ROT-avdraget, samt att sju av tio trodde på en sämre konjunktur framöver.

Vi har pågående intressanta diskussioner med beslutsfattare om hur näringslivet och politiken gemensamt kan arbeta för att bidra till att skapa bättre förutsättningar för den krisdrabbade byggbranschen. Vi är helt överens om att hantverkarna och byggbranschen är mycket viktig för Sveriges ekonomi, vilket också bevisar vikten av att lyssna på Sveriges hantverkare och erbjuda en plattform där de kan komma till tals. På så vis kan vi tillsammans och med en samlad röst påverka branschen och samhället och förhoppningsvis skapa ett bättre hantverkarsverige - tillsammans blir vi starkare.

’’

Vi är helt överens om att hantverkarna och byggbranschen är mycket viktig för Sveriges ekonomi

4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 • DEBATT
SOPMASKINBORSTAR –Borstarföreneffektivgaturenhållning. Egentillverkningsedan1910. BorstfabrikeniMalmöAB Tel040�437696•info@borstfabriken.se•www.borstfabriken.se
E

Walters kraftvärmeverk passar större fastighetsbestånd, jordbruk eller mindre företag som kan bli helt självförsörjande på både elektricitet och värme.

– Fördelarna är flera. Systemet ersätter fossila bränslen med koldioxidneutral biomassa och kostnaden för elen per kW är låg jämfört med inköpt el, säger Magnus Johnsson, vd på företaget Arkmek Maskin som sedan 2022 är distributör av Walters kraftvärmeverk i hela Sverige.

Walters kraftvärmeverk producerar 400 000 kWh el och 1 milj kWh värme genom att man förgasar träflis under ett (1) år. I förgasaren förgasas flisen vid en mycket hög temperatur och med ett minimum av syre. Detta innebär att man skapar gengas, vilken används som bränsle i en ombyggd gasmotor, som i sin tur driver en generator. Processvärmen som bildas fångas upp i vatten som kan användas för till exempel uppvärmning av bostäder.

– Enbart varmvattnet räcker för att värma 30–35 villor. Utöver det har du elen som antingen kan användas i den egna verksamheten eller säljas till elbolagen. Om större effekt behövs kan flera Walter-enheter sammankopplas. Om till exempel 25 enheter sammankopplas, bildar de en energipark som producerar 1 megawatt elkraft, förklarar Magnus Johnsson.

Den nya kompakta inomhusmodellen som har installerats hos Svinnegarn Huseby Säteri producerar 50 kW el och 130 kW värme – den testade tekniken fungerade bra i containerkraftverken men nu har man alltså installerat systemet i en kompakt stålram som täckts av ståldörrar Anläggningens yttermått är 4,82 meter längd, 1,27 meter bred och höjden 2,5 meter, så att den kan installeras i ett relativt litet utrymme. Anläggningen är utformad för att installeras inomhus och är ljudisolerad och uppges ha en effektiv värmeåtervinning i sig. Flismatning sker från toppen av enheten och de nödvändiga gränssnitten är redan förberedda. Även askborttagningen har man automatiserat. På Svinnegarn Huseby säteri har man dessutom installerat en flistork med tillhörande matning till pannan. Flisen torkas till en fukthalt på max 16 procent.

Inomhusmodellen fungerar som en individuell enhet. Behövs mer effekt kan flera enheter kopplas samman.

– Investeringen startar på cirka 2,5 miljoner kronor plus moms beroende på vilken kringutrustning man väljer till för inmatningen av flisen, anläggningen kopplas mot befintligt nät så den el man inte själv förbrukar säljer man på el spot marknaden, säger Magnus Johnsson, avslutningsvis.

I ENKÖPING

Magnus Johnsson, vd på Arkmek Maskin som är svensk återförsäljare för värmekraftverk Walter visar gengasmotorn som drivs av gengas som producerar 50 kW el och 130 kW varmvatten på 50 kg flis.

Investeringskostnaden är densamma som för en solcellsanläggning, men en Walter producerar cirka fyra gånger mer energi plus att den är planerbar.

Till en början var gengaspannan betydligt mer skrymmande. Numera är den installerad i en kompakt stålram som täckts av ståldörrar.

ANNONS
WALTER KRAFTVÄRMEVERK ÄR NU INSTALLERAD
Arkmek Maskin AB Kontakt för mer information eller boka ett besök hos Svinnegarn Huseby Säteri: Magnus Johnsson, 070 526 06 04, magnus@arkmix.se

Per Funkquist, ny hållbarhetschef på skogsbolaget SCA.

Ny hållbarhetschef till SCA

SCA har rekryterat Per Funkquist till rollen som koncernens hållbarhetschef. Per Funkquist har en lång och gedigen erfarenhet från skogsindustrin och tillträder sin nya tjänst den 1 september 2024.

Per Funkquist, som är utbildad jägmästare vid SLUSveriges Lantbruksuniversitet, kommer närmast från en roll som Director Communication and Sustainability Procurement & Wood Supply i ett annat skogsindustribolag. Sammantaget har Per över två decenniers erfarenhet från olika skogliga och skogsindustriella roller samt ett flertal nuvarande och tidigare förtroendeuppdrag inom näringen.

Per Funkquist tillträder sitt nya uppdrag den 1 september 2024.

– Hos SCA är hållbarhetsarbetet en integrerad del av affärsverksamheten och bygger på sex prioriterade områden som omfattar sociala, ekonomiska och miljörelaterade mål. Syftet är att bolagets verksamhet ska skapa mesta möjliga värde, både i skogen och via de förnybara produkter som skapas av den skogliga råvaran, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Epiroc förvärvar bolag inom bergförstärkning

Epiroc har tecknat avtal m att förvärva verksamheten i kanadensiska företaget Yieldpoint inc, ett företag som tillhandahåller avancerade bergförstärkningslösningar för ökad säkerhet för gruv- och anläggningsapplikationer.

–Yieldpoint är baserat i Kingston, Ontario, Kanada, och har omkring tio anställda. Bolaget designar, tillverkar och säljer avancerade digitala geotekniska instrument, och har kunder över hela världen. Produkterna, som inkluderar bergrörelsesensorer och telemetrilösningar, används främst i gruvor under jord samt i tunnel- och anläggningsapplikationer. Yieldpoints lösningar stödjer digitalisering av bergför-

”Säker bergförstärkning är avgörande för gruvoch infrastrukturverksamhet.”

Helena Hedblom vd och koncernchef på Epiroc.

Epiroc förvärvar kanadensisk verksamhet inom bergförstärkning som tillhandahåller avancerade bergförstärkningslösningar som stärker säkerheten för gruv- och anläggningsapplikationer.

stärkning och skapar en säkrare arbetsmiljö.

– Säker bergförstärkning är avgörande för gruv- och infrastrukturverksamhet. Yieldpoints smarta och robusta övervakningslösningar kompletterar vårt bergförstärkningserbjudande väl och utökar vår portfölj av digitala lösningar. Tillsammans kommer vi att erbjuda högteknologiska bergförstärkningslösningar som gör att kunderna kan verka i en säkrare miljö och ägna

mer tid åt att fokusera på sin verksamhet. Vi ser fram emot att välkomna det erfarna och professionella Yieldpoint-teamet till Epiroc säger Helena Hedblom, vd och koncernchef på Epiroc.

Förvärvet förväntas slutföras mot slutet av andra kvartalet i år. Parterna har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen då transaktionen inte omfattas av offentliggörandeskyldighet enligt EU:s marknadsmissbruksförordning.

Norra skogs medlemmar får dela på 231 miljoner

Vid Norra Skogs ordinarie föreningsstämma den 24 maj klubbades styrelsens förslag till vinstdelning om 231 miljoner kronor till medlemmarna igenom. Detta som utdelning på virkesleveranser (90,7 miljoner kronor), insatsemission (100,8 miljoner kronor), och ränta på insatser (39,6 miljoner kronor).

behandladesmed under2022. Bio�Protect

Bio�Protectanvändsföratteliminerasamt undvikanytillväxtavmicroorganismer.Bl.a. skyddarBio�Protectreservelverkpåsjukhus ochkärnkraftverk.

Hurgör dumed dindiesel?

KronobrygganAB Viktorshögsvägen30,26162Glumslöv Tel.0418�70470

kronobrygganab@gmail.com•www.kf�maritim.se Totallösningarförbakteriebeämpning

För tredje året i rad beslutade föreningens årsstämma om en höjning av vinstdelningen, både avseende ränta och efterlikvid. Trots lågkonjunktur och bristande lönsamhet för branschen som helhet är den 27.000 personer medlemsstarka skogsägarföreningen ekonomiskt stark. – Norra Skogs vinstdelning

är ett effektivt vaccin mot de toppar och dalar som förekommer på den svenska snåriga virkesmarknaden. Vi vill att våra medlemmars företagande ska vara långsiktigt lönsamt och hållbart, säger föreningens styrelseordförande Stig Högberg i en kommentar.

6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
MERÄN130MILJONERLITERDIESEL
Tungafordon! Trådlösatryckgivare1�13bar TransEco Tel 018�34 17 01 •070�645 32 44 • info@transeco.se • www.transeco.se NYHET!

NYHET! NY GRIPMODUL

Vi har lyssnat på våra kunders önskemål och utvecklat en helt egen gripmodul till våra tiltrotatorer. Denna modul uppfyller alla högt ställda krav och den har även funktioner som konkurrenterna saknar.

Den största nyheten är OQ Sync. En OilQuick-unik lösning för snabbare och mer exakt styrning av gripklorna. Med OQ Sync går gripklorna jämnt och synkroniserat i alla lägen och hastigheter.

• 100% synkade gripklor i alla lägen och hastigheter.

•Greppa större objekt med utökad gripvidd och gripdjup.

• Greppa små objekt centrerat ned till Ø 12 mm.

•Tillverkad i höghållfast stålgjutgods.

•Fasade kanter på gripklor för att inte skada känsliga objekt.

•Skyddade konsoller och spetsar.

Kom och se den. Du kommer inte bli besviken!

LOAD UP NORTH, Boden 29-31 augusti.

ENTREPRENAD LIVE, Knutstorp 5-7 september.

Och du, vi bjuder på korv och fika så långt lagret räcker!

oilquick.com Följ oss

Ny gripmodul från Oilquick

Efter kundernas önskemål har Oilquick utvecklat en helt egen gripmodul till sina tiltrotatorer. Modulen kommer finnas i fyra olika storlekar. GM950 är först ut på marknaden. En gripmodul är ett effektivt plock- och hanteringsverktyg som ökar tiltrotatorns användningsområde.

Enligt Oilquickär den största nyheten OQ Sync som är en Oilquick-unik lösning för en snabbare och mer exakt styrning av gripklorna. Med OQ Synk går gripklorna jämnt och synkroniserat i alla lägen och hastigheter.

Ett traditionellt system är beroende av belastningen och hastigheten påå gripklorna. Om den ena klon har motstånd så vill den andra klon gå med högre hastighet och de hamnar då ur fas i själva griprörelsen. Med OQ Sync sker en automatisk utjämning av klorna varje gång man stänger gripklorna

Oilquick har lyssnat på sina kunders önskemål och utvecklat en helt egen gripmodul till sina tiltrotatorer. Modulen kommer finnas i fyra olika storlekar. Den första ut är GM950 som premiärvisades på Svenska Maskinmässan.

helt. Det ska eliminera risken för att klorna kan komma i osynk vid till exempel snedbelastning eller när man krypkör gripen. OQ Sync gör att gripklorna alltid möts spets-mot-spets och att alla

lyft sker centrerat i gipen.

Med utökad gripvidd och gripdjup hanteras nu stora vägtrummor och liknande utan problem. Men även små objekt som t.ex

kabelborstar hanteras nu bättre. Ända ner till diameter 12 mm kan hanteras eftersom gripklorna sluter tätt i stängt läge. 3-fingers gripklorna är tillverkade i höghållfast stålgjutgods. Kanterna är rundade så att man inte skadar känsliga objekt som kablar etc.

Hydraulcylindrarna sitter skyddade i fasta konsoller. Inga lösa delar som riskerar att gå sönder eller lossna.

Skyddade spetsar. När gripen är helt stängd så placeras klospetsarna innanför kanten på modulens stomme. Inget sticker ut och riskerar att fastna i omgivningen.

Den första modellen GM950 passar OQ70- och OQ65-snabbfästen och kan därför appliceras på flera av OilQuicks tiltrotatorer (E19, E26, E33). Under året kommer fler modeller släppas löpande till övriga snabbfästen och tiltrotatorer.

8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024

LÅGA

PRISER

På och originalreservdelar tillbehör(nya&begagnade)

Bl.a.till: ATILA/ATLAS,CASE/POCLAIN, DEUTZ,DOOSAN,HANOMAG, HITACHI,HYMAC,HYUNDAI, JCB,KOBELCO,NEWHOLLAND, KOMATSU,LIEBHEER,O&K, PUTZMEISTER,TAKE�JOB, VIBROMAX,YANMAR,ZF,mfl..

–tilldeflesta Hyttrutor förekommandemaskiner/ modeller.

hydraulhammare Reservdelartill –RAMMER,KRUPP, MONTABERTm.fl. Mejslartillhydraulhammare –högstakvalitet.

–LINDE,BOSCH, Hydraulik HYDROMATIC,KAWASAKI, VOLVOm.fl

–renoveradeoch Dieselmotorer begagnade

–gummioch Bandvagnsdelar stål

SKOPOR,FÄSTEN,ROTOTILTAR –Nyttochbegagnat

RICHARDS

RESERVDELARAB

Östunagatan7,75323Uppsala Tel.018�345567 info@richardsreservdelar.se www.richardsreservdelar.se

Ny återförsäljare för Sanys stora maskiner

Sany Northen Europe meddelar att man inlett samarbete med Nordkust Maskin, en svensk leverantör av anläggningsmaskiner med lång erfarenhet inom främst gruvindustrin.

I samarbetet kommer Nordkust Maskin verka som auktoriserad återförsäljare av Sanys sortiment av gruvutrustning i norra Sverige med inriktning på gruvbranschen. Detta innebär grävmaskiner över 50 ton samt batterielektriska gruvtruckar. Inom dessa två kategorier återfinns flera olika modeller i Sanys sortiment.

– Samarbetet med Nordkust Maskin är en milstolpe i vår

”Vi är stolta över samarbetet med Sany som är en global ledare inom sitt område”.
Johan Gustavsson vd på Nordkust Maskin.

Den kinesiska maskintillverkaren Sany gör ett satsning på den svenska gruvsektorn och inleder samarbete med Nordkust Maskin som ska sälja och serva grävmaskiner över 50 ton samt gruvtruckar.

ambition att utöka vår närvaro inom den tunga maskinindustrin i Sverige. Nordkust Maskins mångåriga expertis, gedigna kunskap och redan etablerade kontaktnätverk gör dem till en ideal partner på denna marknad, säger Wesley Yang, manager på Sany Northen Europe.

Nordkust Maskin är grundat av industrientreprenören Johan Gustafsson. Partnerskapet mellan Sany Northen Europe och Nordkust Maskin innebär en gemensam satsning på att tillhandahålla moderna och energieffektiva maskinlösningar till gruvsektorn genom ett omfattande serviceerbjudande med egna servicetekniker, utbildningar och ett reservdelslager i Sverige.

– Vi är stolta över samarbe-

tet med Sany som är en global ledare inom sitt område. Vi ser fram emot att presentera deras breda och högkvalitativa maskinsortiment tillsammans med det serviceerbjudande som vi utvecklat särskilt för den svenska marknaden och gruvindustrins behov av hållbara, tillgängliga produkter med hög kapacitet, säger Johan Gustavsson, vd på Nordkust Maskin.

I ljuset av det nya samarbetet mellan Sany och Nordkust Maskin är det viktigt att poängtera att Nordfarm i Norrköping fortsätter att vara Sanys återförsäljare i Sverige för grävmaskiner under 50 ton samt hjullastare. Avtalet med Nordkust Maskin avser de tyngre maskinerna med inriktning mot gruvindustrin.

Entreprenadutrustningförgrävningochlastning

Vitillverkarentreprenadutrustningtillallaslagsmaskinersåsom skopor,avjämningsbalkar,lyftbommar,rivningsredskap,fästen, soputrustningochmarkberedningsaggregat.

Vårstyrkaärspecialtillverkning efterkundensönskemål.

Ågårdsvägen17|34232Alvesta|Tel.0472�14663|info@bsmverkstad.se|www.bsmverkstad.se

10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Foto: Sany, pressbild.
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 11

Boggibandmedenunik konstruktiondärtvärjärnets speciellaprofilochhögtplacerade länksystemgerlågtrullmotstånd, minskadbränsleförbrukningoch ärskonsamtmotmarken.Finns idimensionerna600�780.

Bärande•Dragande•Kombi Dragande/förstärkt

Allmännyttans bästa bygge 2024 till trähus

Nu har juryn avgjort vilket projekt som vinner tävlingen om Allmännyttans bästa bygge! Segrande ur finalstriden går Fristadbostäder med trähusprojektet Prästhöjden.

”Ett vackert och fint inplacerat seniorboende intill skogen, där det syns och känns att de boende trivs”, skriver juryn i sin motivering.

Eskilstuna Kommunfastigheter får ett hedersomnämnande för innovativa energilösningar med energidelning mellan husen i projektet Skogstorp.

– Det känns otroligt roligt att vinna detta hedervärda pris.

Trä rakt igenom är ett tema för Prästhöjden, där ambitionen även var att rita ett hus som utgår från platsen och spara så mycket som möjligt av orörd natur.

Även projektets arkitekt Magnus Almung var med när priset delades ut.

förfrågningsunderlag och hela genomförandet och alla byggmöten på plats.

SwingcutinSwedenAB Tel070�2781354 per@swingcut.se www.swingcut.se

MASKINER

OCH

RESERVDELAR

Visäljerochhyrut och tryckluftsdrivna maskiner.Ivårt hydrauliska sortimentharviockså gruv� lampor,tändapparater, reservdelar,borr medmera tilldigsomjobbarinomgruv�, bygg�ochstenindustrin. Viutförävenreparationer påEramaskiner

Inte minst med tanke på att det fanns så många fina projekt som var nominerade i år, sa Fristadsbostäders vd Kjell-Ove Sethson vid prisutdelningen, som hölls under Allmännyttans Fastighetsdagar i Luleå den 28 maj.

– Jag är väldigt glad och stolt. Inte minst för att kunna visa att det går att bygga hyresrätter som blir så här bra, med fina material och detaljer, sa han.

Han har varit med som arkitekt och projekteringsledare från de första skisstrecken till

Saxdalsvägen2 Blötberget77165Ludvika , :0240�37495Telkontor Tellager: 0240�37001 070�7445666, Mob: 070�6373629 info@gruvteknik.com www.gruvteknik.com

– Det är ovanligt i Sverige att man som arkitekt får vara med under hela resans gång på det här sättet. Men det resulterade i ett hus jag är särskilt stolt över, som blev precis som jag tänkt mig, säger Magnus Almung.

Norra Skog anmäler Sveriges Radio till granskningsnämnden

Den 21 maj rapporterade

Sveriges Radio att fjällnära skog avverkas i rekordfart. Enligt skogsägarföreningen Norra Skog görs eftersom Ekots påstående riskerar att gravt misskreditera det svenska skogsbruket med vilseledande uppgifter och rena felaktigheter.

– Norra Skogs anmälan görs med motiveringen att begreppet ”rekordfart” i avverkningarna i sammanhanget är grovt osakligt, vilseledande och direkt felaktigt, skriver Norra Skog i ett pressmeddelande. Vidare i inslaget försöker man ge ytterligare trovärdighet åt det felaktiga påståendet genom att intervjua Naturskyddsföreningens Ulf von Sydow och miljöminister (L) Romina Pormokhtari där ett budskap förmedlas att avverkningstakten i Sverige ökat kopplat till kriget i Ukraina.

Enligt analyser av Skogsstyrelsens satellitbildsmaterial gällande trenden på avverkningsnivån

Sveriges Radio Ekot rapporterade i ett nyhetsinslag den 21 maj att fjällnära skog avverkas i rekordfart. Enligt Norra Skog riskerar påståendet attgravt misskreditera svenskt skogsbruk med felaktiga uppgifter.

sedan 2008 är det inte fråga om något rekord i avverkningarna i de fjällnära områdena, i synnerhet inte 2022/2023 då nivån var den lägsta under hela perioden. För Sverige som helhet var avverkningsnivån enligt Skogsstyrelsen 3 procent lägre 2023

jämfört med 2021.

Anmälan görs eftersom Ekots påståenden i förlängningen riskerar att gravt misskreditera svenskt skogsbruk baserat på felaktiga och vilseledande uppgifter.

12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024

Varning varning! piratkopior på marknaden

köp alltid mejslar och originaldelar från oss!

Köp originaLet från smc ab

Det lönar sig alltid!

08-647 04 03 • info@demolering.se
Hahahaha!
LUA H A MMAR ÅN
AB ORIGINALETATT L I T A P Å !
SMC

Spränger

Borrar•Schaktar•Knackar•Krossar Tids�ochkostnadseffektivt!

BergbolagetiGötalandAB www.bergbolaget.se

REGISTRERINGSSTATISTIK MAJ 2024:

RingKarl�Johan! 073�2558171

Lastbilsförsäljningen minskade med 11 procent

Under maj registrerades totalt 4.084 nya lastbilar (oavsett totalvikt), 11,0 procent färre än under samma period förra året. Antalet registrerade eldrivna lätta lastbilar i april uppgår till 645 vilket motsvarar en minskning med 6,0 procent jämfört med samma månad förra året.

Registreringen av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 548 fordon i maj vilket är en minskning med 14 procent jämfört med samma period förra året då det registrerades 638 tunga lastbilar över 16 ton.

Registreringarna av lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3.497 fordon i maj vilket är en minskning med 11,0 procent jämfört med maj 2024 då det registrerades 3.920 fordon.

Hittills i år har det registrerats 20.178 lastbilar, oavsett viktklass

TUNGA LASTBILAR

Heizohackflishuggar Driftsäkratrumhuggartillkonkurrenskraftigapriser.

LASCOskruvklyvar 30modellerförattpassadinabehov. RAYCOstubbfräsar Populärastubbfräsariflertaletutföranden.

Stumperstubbfräsar Mycketlågfräskostnadperstubbe.

Stumperhydrauliskastubbfräsar Föreffektivstubbfräsning.

LÄTTA LASTBILAR

vilket är en ökning med 6 procent jämfört med samma period förra året

Tunga lastbilar är även de påverkade av den svaga byggmarknaden och backar med drygt 14 procent jämfört med maj 2023. Elektrifieringen av lokala och regionala transporter ökar och ellastbilarna står nu för 6 procent av årets nyregistreringar, säger Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden.

14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Citroën Fiat Ford Isuzu Iveco Maxus Mercedes Nissan Opel Peugeot Renault Suzuki Toyota Volkswagen Övriga Totalt 48 40 438 142 86 34 692 58 121 135 279 2 218 1.168 39 3.497 109 82 495 80 56 87 509 101 210 210 339 30 365 1.222 25 3.920 389 234 2.572 342 385 324 2.371 438 546 1.574 1.203 77 1.688 5.381 125 17.688 1,5 1,6 14,5 3,2 1,5 1,1 13,4 2,2 3,8 8,9 6,8 0,3 9,5 30,4 1,4 100% Märke maj 2024 maj 2023 jan-maj 2024 Andel% DAF MAN Mercedes Scania Volvo Övriga Totalt 7 7 30 277 224 3 548 9 17 50 285 273 4 638 35 38 197 1.062 936 22 2.290 1,5 1,7 8,6 46,4 40,9 0,9 100%
40 procent
maj
det registrerades 50
Märke maj 2024 maj 2023 jan-maj 2024 Andel% FAESkogs�ochmarkberedningsfräsar
Mercedes-Benz registrerade 30 tunga lastbilar i maj. Det är en minskning med
jämfört med
2023, då
bilar.
Föreffektivomställningavskogsmarktillåkermark.
Görenbraaffär! www.tecura.se Tel0418�457030,info@tecura.se
Källa: Mobility Sweden
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 15

Många byggnadsarbetare rapporterar inte farliga situationer

Var femte person som arbetar inom byggsektorn rapporterar sällan eller aldrig in farliga situationer som skulle kunna orsaka olyckor på arbetsplatsen. Bara var tredje gör det alltid. Samtidigt uppger nästan var tionde byggnadsarbetare att deras arbetsplats inte känns helt säker. Framförallt är det stress och tajta tidsplaner som bidrar till detta. Det visar den färska Ramirentrapporten.

Att öka rapporteringen av incidenter och sådant som skulle kunna orsaka olyckor, är en viktig pusselbit för att skapa en mer stabil säkerhetskultur för hela branschen. I veckan pågår Ramirents säkerhetsvecka, där stort fokus ligger på att få fler att identifiera och rapportera potentiellt farliga situationer eller arbetsmoment i den egna verksamheten.

Nästan var tionde byggarbe-

tare (8%) tycker inte att deras arbetsplats känns helt säker. 22 procent menar att det finns en kultur som gör att man slarvar med säkerheten. Siffrorna bygger på Ramirentrapportens undersökning med 500 personer som jobbar inom byggbranschen.

Framför allt är det stress och tighta tidsplaner som gör att byggarbetsplatserna inte känns helt säkra. Det uppger varannan (52 procent) som svarat på undersökningen. Var tredje (33 procent) menar att det finns brist på kunskap kring säkerhet inom företaget och var fjärde (27 procent) att kollegorna inte följer säkerhetsreglerna. 23 procent svarar att de själva slarvar med skyddsutrustningen och 11 procent att de inte alltid följer säkerhetsreglerna.

– Att rapportera in incidenter eller farliga situationer är inte

Årets Ramirentrapport visar att många byggnadsarbetare inte rapporterar in farliga situationer.

bara ett ansvar utan också en möjlighet. Här kan företagen hämta mycket information som bidrar till att bygga en säkrare arbetsplats. Och även om det primära målet är att förebygga personskador och olyckor, blir det även vägledande för att förbättra arbetsprocesser eller göra rätt inköp av skyddskläder och utrustning, säger Lisa Högberg,

HSEQ-ansvarig* på Ramirent. Att så många som var femte person som jobbar inom branschen sällan eller aldrig rapporterar in farliga situationer, eller att bara var tredje alltid gör det, påverkar inte bara de anställdas säkerhet, utan även företagets säkerhetskultur och produktivitet.

– För att skapa ett engagemang kring rapporteringen måste man som chef visa att man faktiskt använder sig av informationen som samlas in. 19 procent av de som deltagit i Ramirentrapportens undersökning, tycker inte att deras företag följer upp tillbud och olyckor. Här finns det helt klart en förbättringspotential, säger Lisa Högberg.

* HSEQ-ansvarig=chef för hälsa, säkerhet, miljö och kvalitet.

16 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024

Infrastrukturinvesteringarna ökar 2024–2026

Enligt nya bedömningar från

Prognoscentret väntas Sveriges totala infrastrukturinvesteringar öka med 1 procent under 2024 och uppgå till 235 miljarder kronor, uttryckt i 2023 års prisnivå. Under 2025 och 2026 växlas ökningstakten upp i de totala investeringarna som prognostiseras till 6 respektive 4 procent.

Trots stora behov av både underhåll och ny infrastruktur är det för närvarande stiltje när det gäller ökade satsningar på Sveriges infrastruktur. Höstbudgeten för år 2024 och investeringsplanen för Trafikverket visar att investeringarna i vägar och järnvägar minskar i reala termer under 2024. Sjunkande investeringar i energisektorn bidrog mest till den svaga utvecklingen under åren 2022 och 2023 men vänder nu upp med en ökning på 2 procent under 2024.

Stora kostnadsökningar på kort tid, kompetens- och kapacitetsbrister, utdragna tillståndsprocesser, ekonomiskt pressade kommuner och politiska omprioriteringar har påverkat investeringstakten negativt under åren 2022 och 2023 samt håller tillbaka nya satsningar under 2024.

– Prognoscentrets beräkningar visar att den långsiktiga nationella planen för transportinfrastrukturen indikerar

betydligt högre satsningar än vad regeringens budget fram till år 2026 föreslår. Mot bakgrund av Sveriges låga statsskuld samt möjligheten att finanspolitiken blir mer expansiv när väl inflationen har sjunkit tillbaka, förväntar vi oss ökade satsningar på infrastruktur från regeringen 2025 och framåt. Omfattande investeringar krävs för att nå klimatmålen och för att anpassa kraftsystemet till en ny energimix och en större efterfrågan på el till följd av den gröna omställ-

ningen, säger Mårten Pappila, analytiker på Prognoscentret.

Om anläggningsmarknaden delas upp i nyinvesteringar respektive underhållsinvesteringar kan det konstateras att nivån på nyinvesteringarna står stilla i år efter att ha backat med 2 procent under 2023. Under 2025 och 2026 tar dock utvecklingen fart då de väntas öka med 6 respektive 5 procent. Drift- och underhållsinvesteringar utvecklas positivt under alla år mellan 2023 och 2026 men ökningstakten avtar något till 1 procent under 2026.

Redan innan Sverige blev medlem i Nato fanns en statlig vägledning att förbättra infrastrukturen utifrån ökad motståndskraft men arbetet har nu intensifierats. Behoven är stora och tidsramarna snävare än inom normalt hanterade processer.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 17

Ökad omsättning för Besqab

Bostadsbyggaren Besqab ökade omsättningen under årets första kvartal jämfört med samma period 2023. Rörelsevinsten mer än halverades.

Omsättningen steg med 18,3 procent till 460,5 miljoner kronor (389,2). Antalet sålda bostäder under kvartalet uppgick till 38 (10) och antalet produktionsstartade till 40 (213). Antalet bostäder som färdigställdes var 58 (0) och antalet pågående i produktion uppgick till 2.268 (1.392).

Bruttoresultatet blev 62,6 miljoner kronor (75,4), med en bruttomarginal på 13,6 procent (19,4). Rörelseresultatet blev 20,4 miljoner kronor (48,8) med en rörelsemarginal på 4,4 procent (12,5).

– Bostadsmarknaden har under våren visat tydliga tecken på förbättring. Minskad inflation och prognos om fortsatta räntesänkningar har stärkt hushållens förväntningar kring bostadsprisernas utveckling och minskat osäkerheten hos våra kunder. Vi noterar fler besökare på våra visningar och ett stort intresse för våra bostäder, även om tiden till köpbeslut fortfarande är relativt lång. Det finns goda förutsättningar för en förbättrad marknad, säger Magnus Andersson, vd på Besqab.

Det första kvartalet har dominerats av samgåendet mellan Besqab och Aros Bostad. Enligt Magnus Andersson väntas affären generera kostnadssynergier på närmare 100 miljoner kronor per år. Integrationen har samtidigt lett till en övertalighet inom organisationen varför 25 personer har varslats.

Ny mutterdragare för järnvägen

Verktygstillverkaren Milwaukee lanserar sin nya M18 Fuel 1 tums mutterdragare för järvägen med friktionsring som ska erbjuda järnvägsarbetare en förbättrad arbetsmiljö.

Denna mutterdragare är optimal för en hel dags arbete och den kolborstfria motorn levererar ett vridmoment på upp till 2.000 Nm.

M18 Fuel mutterdragare uppges vara betydligt lättare än befintliga alternativ. Trots att den endast väger 6,1 kilo har den kraften att ersätta bensindrivna lösningar.

Kapaciteten är åtdragning av över 300 bultar med ett fulladdat 12,0 Ah-batteri.

– Utan behov av strömförsörjning på plats eller bensin får du ökad produktivitet och större rörlighet för arbetsuppgifter som inte kan utföras med tryckluftsdrivna verktyg. Detta minskar ägandekostnaderna genom att sänka energikostnaderna och eliminera rutinunderhåll på kompressorer och elverk, skriver Milwaukee Tolls i ett pressmeddelande.

Den automatiska avstängningsfunktionen som finns integrerad i hastighetsläge 4 förhindrar att bultar dras åt för hårt. Redlink Plus-tekniken säkerställer att slutanvändaren uppnår maximala prestanda och skyddar mutterdragaren mot överbelastning, överhettning och överurladdning. Denna teknik har dessutom tre olika

Milwaukee lanserar en ny batteridriven mutterdragare för järnvägen med friktionsring som ska erbjuda förbättrad effektivitet och komfort. Kapaciteten för ett fulladdat 12,0 Ah-batteri är åtdragning av 300 bultar.

hastighetslägen som säkerställer att verktygets effekt är optimerad för arbetsuppgiften.

Verktyget är konstruerat för komfort och effektivitet och har ergonomiska gummihandtag för optimal kontroll. Verktygets kropp är utrustad med ett bärhandtag för smidig och bekväm transport till och från arbets-

platsen. Två LED-lampor på verktyget ger optimal sikt över arbetsytan i mörka miljöer.

M18 Redlithium-batterierna är kompatibla med hela M18-systemet, som nu omfattar fler än 290 verktyg. Mutterdragaren levereras med två batterier, laddare samt verktygsväska. Priset är omkring 22.235 kronor exklusive moms.

Fakta. Milwaukee M18 Fuel mutterdragare för järnväg

Batterityp: Litium-jon

Batterisystem: M18™

Slaghastighet: 1 750/2 150/2 500/2 500 slag/minut

Max. vridmoment: 730/1 500/2 000 Nm

Obelastad hastighet: 1 000/1 400/1 670/1 670 rpm

Max bultdiameter: M42

Vikt med batteri: 7,8 kg (M18 HB12)

Verktygsfäste: 1″ Fyrkant.

Antal hastigheter: 3

18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET! Prenumerera på Anläggningsvärldens nyhetsbrev så missar du inget av vad som händer i branschen Skicka din mejladress till info@anlaggningsvärlden.se så kommer brevet varje fredag morgon - helt utan kostnad! Tel 0174-653 10 | info@anlaggningsvarlden se | www anlaggningsvarlden se
SödraSverige: MarcusPersson.................070�5202724 Mellansverige: AndersHellman.................070�3971231 SödraNorrland: HansOhlsson.....................070�6777820 NorraNorrland: HansWiippa:.....................070�6363460 www.slpab.com KVALITET•RESURSER•KOMPETENS

Maxus lanserar eldriven skåpbil

med fyrhjulsdrift

Maxus e-Deliver 7 lanseras nu i Sverige. Detta är Maxus nyaste tillskott till företagets skåpbilsportfölj och är den första eldrivna skåpbilen med fyrhjulsdrift.

–Maxus e-Deliver 7 är en elektrisk skåpbil med ett distinkt utseende. Den futuristiska och aerodynamiska fronten är inte bara estetiskt tilltalande, utan bidrar också till ökad effektivitet. De noggrant designade linjerna ger e-Deliver 7 ett dynamiskt utseende, som kombinerar estetik och funktionalitet på ett imponerande sätt. Bakdörrarna kan öppnas i 180 graders vinkel och den kommer med två skjutdörrar, skriver Maxus i ett pressmeddelande.

Placerad mellan storleken e-Deliver 3 och e-Deliver 9 kommer e-Deliver 7 en lagringsvolym på 5,9, 6,7 respektive 8,7 kubikmeter. Den största versionen mäter 5.364 mm i längd

och 2.030 mm bredd och 2.390 mm i höjd. Med en nyttolasten är 1.020 och släpvagnsvikten på upp till 1.500 kilo är denna skåpbil idealisk för transport av tungt material. Batteripaketen på 77 respektive 88 kWh ger e-Deliver en räckvidd på mellan 36,2 respektive 52,4 mil på en laddning,

medan stöd för 3-fasladdning möjliggör upp till 11 kW laddningseffekt vid AC-laddning.

Under andra halvåret i år kommer den dessutom med fyrhjulsdrift. Maxus e-Deliver uppges vara utrustad med ett avavancerat fyrhjulsdriftsystem

som förmodas bli en storsäljare i Sverige.

Maxus e-Deliver 7 erbjuder tre körlägen - Eco, normal och Power. Maxus e-Deliver 7 4wd erbjuder ytterligare två körlägen - Mud och Tow.

Inuti erbjuder e-Deliver 7 en arbetsplats med tre sittplatser. Den justerbara förarstolen kommer med armstöd, värme och svankstöd. Den 12,3 tum stora pekskärmen är kompatibel med både Apple Car Play och Android Auto.

I utrustnigslistan finns även uppvärmd multifunktionsratt, helljusassistent, ljus- och regnsensor samt uppvärmd vindruta.

Säkerhetspaket innehåller bland annat Adaptive Cruise Control, filvarnare, filbytesassistent, backstartsassistent, backkamera, 360 graders parkeringskamera och hastighetsvarning.

Maxus e-Deliver kommer ha ett utgångspris på 459.900 kronor exklusive moms.

20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Nya Maxus e-Deliver 7 - En ny elektrisk transportbil som finns i flera olika utföranden och går att beställas med fyrhjulsdrift.

Hans Boija, ny regionchef för Peab

Hans Boija ny regionchef för Peab i norr

Peab stärker ledarskapet i norr och tillsätter Hans Boija som ny regionchef för Peab Anläggning Nord med tillträde 1 juni. Den gröna omställningen innebär en stabil och växande marknad för Peab som står redo med en organisation med starkt lokalt engagemang och kunskap.

Den 1 juni tillträder Hans Boija tjänsten som regionchef för Peab Anläggning Nord. Han kommer ursprungligen från Sundsvall, bor i Umeå och har mer än 20 års erfarenhet av branschen. Det är i norra Sverige som några av de stora industrisatsningarna i svensk historia sker.

Närmast kommer Hans Boija från tjänsten som arbetschef för Västerbotten/Örnsköldsvik. I sin roll som arbetschef ledde han den påbörjade utbyggnaden av Port of Skellefteå som blir norra Sveriges nya logistikcenter.

Scania ska leverera 20 ellastbilar för

Jula-transport

Lastbilstillverkaren Scanias återförsäljare Toveks Lastbilar har tecknat ett ramavtal med åkeriet EcoLink, på uppdrag av Jula Logistics, om leverans av 20 ellastbilar för regionala transporter. Det framgår av ett pressmeddelande.

Beställningen är Scanias hittills enskilt största av ellastbilar i Sverige.

De aktuella ellastbilarna är 3-axlade dragbilar med R-hytt, elmaskin på 400 kilowatt (~540hästkrafter) och för tågvikter upp till 64 ton. Installerad batterikapacitet är 624 kilowattimmar och är Scanias egentillverkade NMC batterier. Scanias batterier har en hög energidensitet och är anpassade för låga temperaturer

Epiroc förvärvar autonomspecialist

Epiroc har tecknat avtal om att förvärva den resterande andelen av det USA-baserade företaget ASI Mining, som tillhandahåller autonoma lösningar för gruvindustrin.

Epiroc äger redan 34 procent av ASI Mining, vilket förvärvades 2018. Förvärvet avser det återstående 66 procent av bolaget.

ASI Mining är baserat i Mendon, Utah, USA. Bolaget, ett dotterbolag till Autonomous Solutions, Inc., och är en ledande leverantör av gruvautomationssystem, såsom fjärrstyrning, teleoperation, och fullt autonoma lösningar. Dess lösningar fungerar oavsett maskintillverkare och passar därför väl för blandade fordonsflottor. Lösningarna stärker gruvors säkerhet och produktivitet samt minskar utsläpp och total driftskostnad. ASI Mining hade intäkter 2023 om cirka 300 miljoner kronor. – Epiroc och det innovativa

lösningar för gruvindustrin.

teamet på ASI Mining samarbetar redan nära för att leverera de mest avancerade automationslösningarna till gruvkunder. Vi ser fram emot att komplettera deras lösningar fullt ut med vårt erbjudande och tillsammans fortsätta stödja kunder på deras automationsresa, säger Helena Hedblom, vd och koncernchef på Epiroc i en kommentar till förvärvet.

Nya medlemmar i Svevias

koncernledning

Svevias koncernledning får två nya medlemmar när Mathilda Scott, koncern HR-chef och Robert Karlsson, vd för Svevias dotterbolag utökar sina roller och blir en del av bolagets koncernledning.

Båda är nyckelpersoner, med lång erfarenhet inom bolaget, med inriktning på Svevias affär, kund och ledarskap. De tillträder koncernledningen från den 1 juni 2024.

– Det gläder mig att kunna presentera två nya medlemmar i koncernledningen. Mathilda och Robert kommer med omfattande erfarenhet och kompetens inom sina respektive områden, vilket blir värdefullt för Svevias fortsatta utveckling. Mathilda kommer att stärka vårt fokus på företagskulturen och säkerhetsarbetet, medan Roberts specialistkunskap inom maskinuthyr-

ning och kundservice ytterligare höjer vår konkurrenskraft som en komplett leverantör av infrastruktur och vägunderhåll, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef.

Mathilda Scott har varit på Svevia sedan 2015, och har bland annat haft rollen som chef för kompetensförsörjning innan

hon tillträdde sin nuvarande tjänst som koncernövergripande HR-chef 2022. Robert Karlsson har varit vd för Svevias maskinbolag Arento sedan 2016. Dessförinnan arbetade han inom Sveviakoncernen sedan 2013, som depåområdeschef och maskinchef.

22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Svevias koncernledning får två nya medlemmar när Robert Karlsson och Mathilda Scott blir en del av bolagets koncernledning. Svenska Epiroc har tecknat avtal om att förvärva den återstående andelen av ASI Mining, ett USA-baserat bolag som tillhandahåller autonoma

Skogforsk utvecklar röjrobot

Genom att utveckla en röjrobot fortsätter skogsbrukets forskningsinstitut, Skogsforsk, resan mot ett fjärrstyrt och automatiserat skogsarbete där man separerat människa och maskin. Inklusive pengar från Troëdssonfonden satsas 2,1 miljoner kronor i ett nytt forskningsprojekt.

Det nya projektet ”Röjrobot – mekaniserad röjning med ny teknik” syftar till att förbättra arbetsförhållandena, sänka kostnaderna och höja kvaliteten i röjningsarbetet genom att utveckla en semi-autonom röjningsrobot.

– Det adderar en ny dimension till projektkatalogen för vårt Troëdsson Forestry Teleoperation Lab, en testbädd i världsklass, som vi driver i Jälla nordost om Uppsala. Det är glädjande att vi, i hård konkurrens, fått fortsatt förtroende att driva denna banbrytande utveckling i skogsbruket, säger Gert Andersson, chef för forskningsprogrammet Driftsystem på Skogforsk.

Röjning är en viktig skogsvårdsåtgärd i skogen, som ökar trädens produktion och kvalitet genom att forma skogsbeståndet när det är mellan två och fyra meter högt. Trots att omkring 220.000 hektar skog röjs manuellt varje

”Röjrobot” nästa mål på resan mot automatisering. Enligt Skogforsk ska man utveckla en prototyp av en semi-autonom röjrobot, kombinerad med avancerad teknik som bildanalys och AI.

år, är behovet av röjning betydligt större.

– Genom att utveckla en prototyp av en semi-autonom röjrobot, kombinerad med avancerad teknik såsom bildanalys och artificiell intelligens, strävar vi efter att möjliggöra röjning av en större andel av skogen vid rätt tidpunkt, säger Linnea Hansson, projektledare på Skogforsk.

I projektet ryms forskning kring identifiering av träd, körplanering och utveckling av själva maskinen. Vidare är tanken att operatörer ska kunna övervaka och styra flera maskiner samti-

Nya Dunderbyggnationer

•Beg.gaffeltruckar

•Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder

•Nya bränsletankar 400-600 liter

–nu även med 2-axligt släp! •Beg containrar 6-20',nya 20'

Bengt Lindgren,Haparanda 0922-105 25•0730-66 54 00

digt genom fjärrstyrning och så kallad delautomation.

– Det skulle öka produktiviteten och förbättra arbetsmiljön. Tanken är att röjrobotarna ska vara en del i kedjan av precisionsskogsbruk från planta till avverkningsmoget träd. Om den exakta koordinaten på den

Fakta. Skogforsks röjrobot

planterade plantan är känd ska röjroboten kunna röja fram den så att vi säkerställer att de förädlade, planterade träden inte röjs bort, säger Anders Nilsson, civilingenjör på Skogforsk. Metoderna utvärderas med avseende på exakthet, robusthet och kostnad.

Olika arbetsmetoder för körning och krankörning utvecklas, med fokus på optimal slagbredd, slaglängd och kranens räckvidd. Körsätten inkluderar kontinuerlig drift med kort kran (maskinen stannar inte när den jobbar) och intermittent drift med längre kran (maskinen stannar och röjer).

En passande, mindre basmaskin anpassas till ett lämpligt röjaggregat och styrsystemet automatiseras så att helheten blir en robot. Ett system för att automatiskt undvika hinder vid röjning utvecklas också. Vetenskapliga experiment utförs för att utvärdera röjningsrobotens prestanda.

Utvecklingsområden i projektet ”Röjrobot – mekaniserad röjning med ny teknik”:

Metoder utecklas för att:

• Identifiera röjstammar med hjälp av AI samt laserteknik (LiDAR) och/eller kamerateknik.

• Hitta på förhand, koordinatsatta huvudstammar.

24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www peterson-duhr se
www.lindgrensakeri.se

Pilotprojekt med digitala hastighetshinder

Under ett år har Trafikverket testat digitala hastighetshinder så kallad geofencing med ett 40-tal timmerbilar genom fyra orter i Jämtland och Västernorrland. Testet föll väl ut och skogsbolaget och åkerierna väljer nu att fortsätta använda sig av tekniken.

–Projektet har i samarbete SCA skog och lokala åkeriföretag använt tekniken på sträckor i Rissna, Hällesjö, Laggarberg och Timrå med goda resultat. Sträckorna valdes ut eftersom de går genom orter med mycket tung trafik i miljöer där barn och äldre använder landsvägen som sin bygata till skola, skolbuss eller som promenadstråk, vilket lett till en upplevd otrygghet.

– Försök med digitala hastighetsgränser, så kallad geofencing, är i sig inget nytt, däremot är test på vägar i landsbygd en ny miljö

för tekniken. Vi har använt teknik som finns i moderna lastbilar men som behövt viss intrimning för att slå till precis när den ska och inte när man kört en bra bit in i en zon, säger Jan Lindgren, senior utredningsledare och ansvarig för pilotprojektet i Norra regionen.

Att bygga om för att höja trafiksäkerheten på vägarna är svårt, kostsamt och inte alltid samhällsekonomiskt lönsamt. Tanken med pilotprojektet digitala hastighetshinder var därför att med enkla medel kunna öka trafiksäkerheten och tryggheten för trafikanterna.

– En del av projektets fokus har varit på hur förarna upplever systemet och responsen från förarna har varit god. Förare som deltagit i projektet under ett år har uttryckt att de inte vill vara utan systemet nu när de provat på, förklarar Jan Lind-

Timmerbil i Hällesjö i Jämtland

gren.

Utöver att förarna har uppskattat att köra med systemet så har pilotprojektet visat goda resultat när det kommer till att öka hastighetsefterlevnaden på sträckorna vilket ju är projektets huvudsyfte. På alla sträckorna så visar resultatet att hastighetsef-

terlevnaden ökar för de fordon som har systemet för hastighetsbegränsning, jämfört med de utan systemet. Det visar på att systemet har stor potential för att hjälpa till att öka tryggheten vid idag utsatta vägmiljöer.

26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Foto: Sweco

Försäljning: FredrikSvenssonHultberg

011�369512

fredrik@brabo.se

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 27

Scania etablerar bolag för laddlösningar

För att bistå kunderna i omställningen till eldrivna transporter har Scania bildat bolaget Erinion med inriktning på enskilda och halvpublika laddlösningar. Det innebär att 40.000 nya laddpunkter kan installeras hos kunderna.

Det nya företaget, Erinion startas av Scania för att tillhandahålla lösningar för depå- och destinationsladdning med målet att påskynda införandet av ellastbilar i linje med Scanias syfte att driva övergången till ett hållbart transportsystem. Erinions lösningar kommer att göra det möjligt för kunderna att sömlöst övergå till utsläppsfria flottor med utmärkt tillgänglighet. Detta blir en nyckelfaktor för att säkra Scanias mål att hälften av försäljningsvolymen i Europa 2030 ska vara elektrisk.

Branschstudier tyder på att depåladdning kommer att vara den primära energikällan både för verksamheter med korta och långa transporter. Som komplement till det publika laddnätverket ger depå- och destinationsladdning egen laddinfrastruktur vid kundens fordonsdepå eller andra bestämda platser. Detta innebär flera fördelar: pålitliga laddningsscheman som säkerställer fulladdade lastbilar, ökad drifttid och i slutändan maximal driftseffektivitet och kostnadsbesparingar genom förutsägbara och stabila energikostnader som är anpassade efter varje kunds specifika verksamhet.

Scanias forskning, som bekräftats genom pilotstudier med kunder, visar att det finns potential för betydande kostnadsbesparingar med de förbättrade laddlösningarna. Kunderna kan förvänta sig minskade investeringsbehov med upp till hälften och kostnadsbesparingar i driften på upp till 170.000 kronor per lastbil och år.

Epiroc förvärvar fransk redskapstillverkare

Epiroc har förvärvat franska företaget ABC+, en tillverkare av redskap och snabbkopplingar som används på anläggningsmaskiner.

ABC+ är baserade i Saint Lager, Frankrike och har cirka 140 anställda och flera produktionsanläggningar i landet. Företaget tillverkar tillbehör, skopor och snabbfästen för grävmaskiner för användning inom bygg, skrotåtervinning och dekonstruktion.

Helena Hedblom, vd och koncernchef på Epiroc.

Foto: Per Myrehed

Enligt Epiroc hade ABC+ under senaste 12 månaderna intäkter på cirka 365 miljoner kronor.

– ACB+ är känt för sin kompetens och högkvalitativa produkter och lösningar. Detta förvärv kommer att stärka vårt utbud av snabbfästen och tillbehör och därigenom ge kunderna en mer komplett portfölj av produktivitetshöjande produkter och lös-

Den franska tillverkaren av grävmaskintillbehör och snabbkopplingar, ABC+ har förvärvats av svenska Epiroc. Företaget omsätter omkring 365 miljoner kronor.

ningar, säger Helena Hedblom, vd och koncernchef för Epiroc.

– Vi ser fram emot att välkomna det starka teamet på ACB+ till Epiroc för att växa tillsammans på lång sikt, säger hon vidare. Förvärvet förväntas slutföras under det tredje kvartalet 2024. Både Epiroc och ABC+ har kommit överens om att inte offentliggöra köpeskillingen, eftersom transaktionen inte är föremål för upplysningsskyldighet enligt

EU:s marknadsmissbruksförordning.

Denna nyhet från den svenska verkstadsjätten kommer bara två månader efter att man tillkännagav en massiv omstrukturering av affärsområdet Tools & Attachments, som implementerades i början av maj som ett resultat av företagets förvärv och integration av amerikanska företaget Stanley Infrastructure.

Komatsu utökar utbudet av hydrauliska redskap

Komatsu Europe har utökat sitt utbud av hydrauliska tillbehör och lagt till en rad sorteringsoch rivningsgripar som de säger uppfyller ”de högsta säkerhetsstandarderna”.

Gripsortimentet omfattar tio modellstorlekar som är lämpliga för bärmaskiner som väger från 2,5 till 70 ton, och alla har en lastregleringsventil som standard.

Enligt Komatsu har man under designarbetet haft det huvudsakliga fokuset på att minska underhållskostnaderna och att säkerställa att tillbehören erbjuder en lång livslängd.

Komatsu lanserar nya sorterings- och rivningsgripar

Som sådan har griparna överdimensionerade stift och bussningar, en dubbelväggig huvudram och perforerade Hardox-skal.

– Deras kraftiga utformning säkerställer att de håller även under de tuffaste förhållanden.

Dessa gripar är designade för att hantera allt från primär och sekundär rivning till återvinning, säger säger Bastiaan Cassiman, produktchef på Komatsu Europe.

En annan nyckelfunktion hos griparna inkluderar integrerade mekaniska ändstopp som skyddar cylindern och en överdimensionerad svängkrans med internt monterade hydraulmotorer.

Enligt tillverkaren är sorterings- och rivningsgriparna bara de första av ett komplett utbud av rivningsredskap, som den kommer att fortsätta att introducera under de kommande månaderna.

28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Scania ska installera 40.000 laddpunkter hos företagets kunder.

Rotarpulveriserare

Otroligkrosskraftikombinationmedenormskärkraftgör Rotarpulveriserareperfektförsekundärarivningar.RSP:narbetar sigigenomallabetongkonstruktionermedlättutbytbaraslitdelar. Serieninnehållerfyramodellerförgrävmaskinerfrån16tontill60ton.

DLMaskinAB 070�6574090•kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 29 Lillevrå SågAB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se RSP�serien Extremtkraftfull pulveriserare

Prenumerera utankostnad påAnläggningsvärlden!

Bransch� tidningen medflest nyheter!

Gåinpå anlaggningsvarlden.se/prenumerera ochfyllidine�postadresssåkommertidningenrakt inidininbox10gångerperår.

Biogasanläggning i Grimhult byggs med Eco-Betong

Swerock har levererat ECOBetong till den stora biogasanläggning som byggs i Grimhult utanför Mönsterås. Tack vare användningen av ECO-Betong får konstruktionen en ökad beständighet samtidigt som klimatavtrycket minskar jämfört med traditionell betong.

Biogasanläggningen är en imponerande satsning från Biokraft. Den kommer att ha kapacitet att producera flytande biogas på 125 GWh/år, motsvarande 12 miljoner liter diesel. Swerock har levererat cirka 3800 kubikmeter ECO-Betong, som använts bland annat till att gjuta plattor för silor och mottagningsfickor.

– Minskat klimatavtryck är en del av vår kärnverksamhet, därför är det viktigt att våra anläggningar också produceras på ett hållbart sätt. ECO-Betong är en bidragande del i det, säger Tina

Biokrafts nya biogasanläggning som byggs i Grimhult ska producera biogas motsvarande 125 GWh per år. Plattorna för silor och mottagningsfickorna har gjutits med eco-betong som levereras av Peabbolaget Swerock.

Blix, hållbarhetschef Biokraft. Swerock har genomfört tester som visar flera fördelar med att använda ECO-Betong i korrosiva miljöer, så som biogasanläggningar. Den har samma höga hållfasthet som traditionell betong och uppvisar en bättre

beständighet även i tuffa miljöer. Orsaken är att ECO-Betong har en tätare mikrostruktur som bromsar inträngning av bland annat fukt och klorider.

En av utmaningarna har varit att gjuta de 70 cm tjocka och åtta

meter höga väggarna där materialet till biogasanläggningen tas emot. Där krävdes en betong med speciella egenskaper som Swerocks klimatförbättrade betong har.

- Tack vare ECO-Betong minskar värmeutvecklingen i betongen, något som generellt innebär en lägre risk för temperatursprickor. Dessutom har den fördelen att klimatpåverkan blir mindre jämfört med traditionell betong, säger Lars Haraldsson, säljare på Swerock.

Leveransen av betong startade redan förra åren och förberedelserna för driftsättningen av anläggningen beräknas att påbörjas under senhösten 2024. Projektet har sparat drygt 200 ton koldioxid genom användningen av ECO-Betong. Det motsvarar vad en mellanstor bil släpper ut på en resa 27 varv runt jorden.

30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024

Finlay lanserar eldrivna maskiner

Finlay har tillkännagett planer på att lansera nya elektriska varianter av I-120RS slagkross och 883+ sorteringsverk på bygg- och återvinningsmässan Hillhead 2024 som arrangeras i Storbritannien 25-27 juni.

Dessa modeller kommer att visas upp i demo-området, med elektrisk driven teknik som möjliggör drift från antingen elnät eller en sekundär källa såsom en generator. På Hillhead 2024 kommer maskinerna drivas av Finlays nya generator TG500.

Finlay menar att elektrifieringen av dessa maskiner representerar en pågående ansträngning för att erbjuda miljövänliga lösningar, ”utan att kompromissa med prestanda eller tillförlitlighet”. – De funktioner som är integrerade i dessa elektriska maskiner kommer att ge kunderna möjlighet att uppnå sina hållbarhetsmål samtidigt som de bibehåller mobiliteten och lättheten att röra sig som är kännetecken för vår utrustning,

Finlay kommer att visa upp nya elektriska vairanter av slagkrossen I-120RS och sorteringsverket 883+ på den brittiska maskin- och återvinningsmässan Hillhead som arrangeras den 25-27 juni.

säger Matt Dickson, affärsområdeschef på Finlay.

Den elektriska Finlay I-120RS sägs ge flexibiliteten hos en mobil slagkrossnings- och sorteringsanläggning på en plattform. Den inbyggda 3,66x1,53 m tvådäckssikten är utformad för att säkerställa en kubisk slutprodukt. För applikationer som inte kräver recirkulering av material

för vidare bearbetning eller lagring, kan hela sorterings- och recirkulationssystemet snabbt kopplas bort från anläggningen.

Kärnan i den elektriska 883+ är den trippelaxlade siktlådan med två siktdäck i full storlek. Den är inriktad på primära och sekundära sorteringsapplikationer som stenbrott och gruvdrift, järnmalm, byggrivningsav-

fall, sand, grus, kompost och matjord.

Både de nya maskinerna har en motor ombord som främst är dedikerad till mobilitet medan alla driftskomponenter drivs av el. En ytterligare åtgärd är införandet av Finlay-generatorer, som ger el till ansluten Finlay-utrustning när en plug-in-anslutning till nätet inte är tillgänglig.

Genom att använda elektriskt driven mobil kross- och siktutrustning uppnår kunderna inte bara miljöfördelar utan också ekonomiska och operativa fördelar. Det framtidssäkrar också deras investeringar när branschen går mot mer hållbara metoder - vilket gör dem till ett framåttänkande och ansvarsfullt val för operatörer, säger Matt Dickson avslutningsvis.

I Sverige säljs Finlays sortiment av Norditek med kontor i Göteborg och Umeå.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 31

Första Walter gengaspanna installerad i Enköping

Den finska gengaspannan Walter som producerar både el och värme är nu i drift hos Svinnegarn Huseby Säteri utanför Enköping. Walters gengaspanna förgasar flis och kan producera 50 kilowatt el och 130 kilowatt varmvatten med hjälp av endast 50 kilo träflis.

Svinnegarn Huseby Säteri arbetar med att producera spannmål och på gården finns också ett tiotal bostäder som man hyr ut. Företaget har egen skog där man kan göra uttag för att producera flis som används som bränsle för gengaspannan.

Walters gengaskraftverk passar just mindre hyresfastigheter, jordbruk eller mindre företag som kan bli helt självförsörjande på både elektricitet och värme.

– Fördelarna är flera. Systemet ersätter fossila bränslen med koldioxidneutral biomassa och kostnaden för elen per kilowattimme är låg jämfört med inköpt el., säger Magnus Johnsson, vd på företaget Arkmek Maskin som sedan 2022 är distributör av Walters gengaspanna i hela Sverige.

Walters kraftvärmeverk producerar el och varmvatten genom att man förgasar träflis. I förgasaren förgasas flisen vid en mycket hög temperatur och med ett minimum av syre. Detta innebär att man skapar gengas, vilken används som bränsle i en ombyggd gasmotor, som i sin tur driver en generator. Processvärmen som bildas fångas upp i vatten som kan användas för till exempel uppvärmning av bostäder.

– Enbart varmvattnet räcker för att värma 30–35 villor. Utöver det har du elen som antingen kan användas i den egna verksam-

”Investeringskostnaden

är densamma som för en solcellsanläggning, men en Walter producerar cirka fyra gånger mer energi plus att den är planerbar.”

Magnus

heten eller säljas till elbolagen. Om större effekt behövs kan flera Walter-enheter sammankopplas. Om till exempel 25 enheter sammankopplas, bildar de en energipark som producerar 1 megawatt elkraft, förklarar Magnus Johnsson.

Den nya kompakta inomhusmodellen som har installerats hos Svinnegarn Huseby Säteri producerar 50 kilowatt el och 130 kilowatt värme – den testade tekniken fungerade bra i containerkraftverken men nu har man alltså installerat systemet i en kompakt stålram som täckts av stålplåtar.

Anläggningens yttermått är 4,82 meter längd, 1,27 meter bred och höjden 2,5 meter, så att den kan installeras i ett relativt litet utrymme. Anläggningen är utformad för att installeras inomhus och är ljudisolerad och

uppges ha en effektiv värmeåtervinning i sig. Flismatning sker från toppen av enheten och de nödvändiga gränssnitten är redan förberedda. Även askborttagningen har man automatiserat. På Svinnegarn Huseby säteri har man dessutom installerat en flistork med tillhörande matning till pannan. Flisen torkas till en fukthalt på max 16 procent.

Inomhusmodellen fungerar som en individuell enhet. Behövs mer effekt kan flera enheter kopplas samman.

– Investeringen startar på cirka 2,5 miljoner kronor plus moms beroende på vilken kringutrustning man väljer till för inmatningen av flisen, anläggningen kopplas mot befintligt nät så den el man inte själv förbrukar säljer man på el spot marknaden, säger Magnus Johnsson, avslutningsvis.

32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Magnus Johnsson, vd på Arkmek Maskin som är svensk återförsäljare för gengaspannan Walter visar gengasmotorn som drivs av gengas som producerar 50 kW el och 130 kW varmvatten på 50 kg flis. Foto: Per Eriksson Walters gengaspanna kräver ett minimalt underhåll. I princip räcker det med att man fyller flistorken med flis så är resten av processen automatiserad. Till en början var gengaspannan betydligt mer skrymmande. Numera är den installerad i en kompakt stålram klädd med plåt. Johnsson vd för Arkmek Maskin.

Viärriktigtvassapåanpassadekonstruktioner.Vi harheltenkeltengodförmågaattanvändaolika material,olikaproduktionsteknikerocholika konstruktionslösningar.Olikatyperav transportörer,anpassadeförändamåloch omgivningskrav.

Tillsammansmedvårtägarbolagharviresurserna förattkonstruera,tillverkaochinstallera transportöreravmångaolikaslag. Bandtransportörerochrullbanorärenbartnågra avdetransportörtypersomvikanerbjuda. Dessutomkanvirenoveraellerbyggaom transportöreravallafabrikat.

Kontaktaossredanidag!

Försäljning: FredrikSvenssonHultberg Tel.011�369512 fredrik@brabo.se

Skogsmaskin fjärrstyrs via 5G-utrustad drönare

Med hjälp av en 5G-utrustad drönare som i praktiken fungerar som en luftburen mobilmast, har en skotare för första gången kunnat fjärrstyras via 5G-teknologi i områden med begränsad mobiltäckning. Testet har genomförts i ett skogsområde utanför Västerås och är en del av ett forskningsprojekt. Där samarbetar Telia, Mittuniversitetet, Ericsson, Skogforsk, SCA, Volvo CE och virkesmätaren Biometria.

En milstolpe nåddes redan november 2022 då projektgruppen demonsterade en fjärrstyrd lastmaskin i skarps läge på SCA.s virkesterminal Torsboda utanför Timrå. Därefter fortsatte samarbetet mot nästa utmaning – att med hjälp av en 5G-utrustad drönare kunna fjärrstyra en skotare i områden utan uppkoppling. Det var i början av maj som testerna genomfördes i Virsbo, utanför Västerås. Projektgruppen bedömmer resultaten som mycket lyckade.

– Vi kan nu fastställa att det går att koppla upp och fjärrstyra stora fordon via en drönare, som i praktiken agerar som en basstation i mobilnätet – fast rörlig och luftburen. Det här skapar helt nya och flexibla möjligheter att koppla upp verksamheter som arbetar i områden med bristfällig täckning. Förutom i skogs- och jordbruksindustri så kan tekniken användas i

katastrofområden om vanlig mobiltäckning helt slagits ut, säger Magnus Leonhardt, innovationschef på Telia.

Efter en grundläggande teknisk genomgång transporterades Skogsforsks skotare ”Extractor” ut till en avverkningsplats där den kopplades upp med 5G-teknologi som monterats på en drönare. Under själva testet befann sig drönaren cirka 500

”Det här skapar helt nya och flexibla möjligheter att koppla upp verksamheter som arbetar i områden med bristfällig täckning”.

Skogsforsks skotare ”Extractor” har utrustats med 5G-teknologi som i praktiken är en luftburen mobilmast. Maskinen har körts på en avverkningsplats i Västerås och fjärrstyrts från Skogforsks labb i Uppsala.

nen under testet.

Magnus Leonhardt innovationschef på

Telia.

meter från skogsmaskinen, men hade ett täckningsområde på upp till 3 kilometer. Skotarföraren befann sig i Skogsforsks fjärrstyrningslabb i Jälla, starx nordost om Uppsala, drygt 9 mil från avverkningsområdet. – I detta test valde vi att fjärrstyra en skotare på ett hygge för att testa uppkopplingen via drönaren. I nästa steg vill vi testa att koppla upp och fjärrstyra en markberedare som är en mycket tyngre maskin som går i otillgänglig terräng. Målet för oss är att förbättra arbetsmiljön för förarna och just markberedare skapar en särskilt skakig och tuff miljö, berättar Petrus Jönsson, forskare och biträdande programchef på Skogforsk, som var med och fjärrstyrde skogsmaski-

Projektets mål är att undersöka hur drönarteknik och 5G-teknologi kan möjliggöra att avlägsna områden runtom i landet ska kunna bemannas med fjärrstyrda fordon i framtiden.

Forskare från Mittuniversitetet deltar i testerna och studerar bland annat tillförlitlighet och fördröjning av datakommunikationen.

– Vi har samlat data från testet med drönaren och ska nu analysera och utvärdera resultatet. Vi kommer också att göra jämförande studier med andra typer av uppkopplingar som WiFi-baserade nätverk samt utforska ytterligare möjligheter med 5G, berättar Mattias O’Nils, professor på Mittuniversitetet.

34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Foto: Per Eriksson
FärmartankenAB Tel. 0321-317 07•070-553 69 10 info@farmartanken.com www.farmartanken.com

HYDRAULVINSCH

Dragkraft1400/1700/2200kp. Manuellochradiostyrd. Enkelmonteringpåallakranar.

HYDRAULIK

OttoJoystickmedsex propfunktionerochextern förstärkare.Elprop. Kranventil.maxflöde100L.

HYDRAULSYSTEM

Pumpmedväxellåda.Slangsatseroch tankar.Kugghjuls�ochkolvpumpar. Flödeupptill240l/min.

STEGMATARE

Syketecsstegmatadskördareochär utveckladföreffektivtarbetemed bioenergivedellergallringar. Jobo�skördarenfäller,kvistarsamt apterar.Monteraspåenskogskraneller grävmaskin(5�9ton).

Perfektförgrävmaskin!

0381�71010•weimer.se info@weimer.se

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 35

Nu startar byggandet av Stockholm Wood City

Byggentreprenören TL Bygg har nyligen tecknat avtal med Atrium Ljungberg om uppförandet av 80 bostadsrättslägenheter på Nobelberget i Sickla.

Kvarter 7 blir det första kvarteret på Nobelberget som uppförs i trästomme och därmed startskottet för det uppmärksammade Stockholm Wood City, världens största stadsutvecklingsprojekt i trä.

Kvarter 7 blir det fjärde kvarteret som TL Bygg genomför på Nobelberget. Avtalet avser uppförandet av 80 bostadsrättslägenheter fördelade på tre byggnader, vilket innebär en total yta på drygt 8.800 kvadratmeter BTA.

Initiativ som Stockholm Wood City är en viktig del för den gröna omställningen. Genom att använda trä som huvudmaterial, i stället för stål och betong, minskar koldioxidutsläppen i byggprojekt och bidrar till en mer hållbar framtid.

Byggstart för Kvarter 7 skedde under det första kvartalet i år och inflyttning påbörjas i slutet av 2025.

Gruvföretag ska testa eldrivna

dumprar

Gruvjättarna BHP Group och Rio Tinto ska samarbeta för att testa teknik med stora batterielektriska dumprar i västra Australien. Anledningen är att man vill påskynda potentialen för framtida användning, framgår det av ett pressmeddelande.

Bolagen ska samarbeta med maskintillverkarna Caterpillar och Komatsu för att kunna genomföra oberoende tester av de batterielektriska dumprarna, där det ingår att testa batterier, statiska och dynamiska laddningssystem, för att kunna bedöma prestandan och produktiviteten i Pilbara-miljön.

– Operativa koldioxidutsläpp är beroende av genombrott inom teknik och partnerskap som detta kommer att bidra till att driva vår bransch framåt. Vi är mycket glada över att få arbeta med Rio Tinto, Caterpillar och Komatsu i dessa försök, säger BHP:s vd i Australien, Geraldine Slattery i en kommentar till de kommande testerna.

Ny producent av Bergmaterialindex

Sydsvenska Handelskammaren har skrivit under en avsiktsförklaring om att från och med 2026 bli ny leverantör av ett flertal svenska branschindex, däribland Bergmaterialindex och Entreprenadindex.

I syfte att skapa förtroende och förutsägbarhet för näringslivets affärer i Sverige finns sedan många år särskilda branschindex som Statistikmyndigheten SCB idag producerar. SCB har sedan en tid tillbaka beslutat att de kommer avveckla sin roll som producent av dessa i december 2025. Branschindexen utgör en viktig förutsättning för långsiktiga affärsavtal och produktionen av dessa behöver ske under oberoende och betryggande former.

– Bergmaterialindex används i en stor del av branschens affärer. Det är viktigt för Sveriges Bergmaterialindustris medlemmar att vi kan tillhandahålla detta

Handelskammaren år ny producent av Bergmaterialindex från 2026 efter att SCB beslutat att avveckla sin roll som producent av dessa.

index utan avbrott trots att SCB inte levererar branschspecifika index efter 2025. SBMI välkomnar lösningen med handelskammaren som vi ser som en trygg och naturlig lösning. Det är dessutom extra bra att vi funnit denna gemensamma lösning tillsammans med så många andra organisationer som tillhandahåller branschindex, säger Mårten

Sohlman vd på SBMI. SBMI har tillsammans med en rad andra aktörer som tar fram olika branschindex nu gemensamt upprättat och undertecknat en avsiktsförklaring som innebär att Sydsvenska Handelskammaren kommer verka för att genom bolagsform producera och kvalitetssäkra branschindexen från och med januari 2026.

Staffare blir återförsäljare för Yanmars entreprenadmaskiner

Wiklund Trading som är svensk importör av Yanmars och Kramers anläggningsmaskiner har ingått samarbete med Staffare som ny återförsäljare. Sedan tidigare är Staffare Sveriges största återförsäljare av Huddigs grävlastare.

Nyheten offentliggjordes den 30 maj under Svenska Maskinmässan som arrangerades på Solvalla travbana 30 maj till 1 juni.

– Genom vårt nya partnerskap med Staffare kan vi nu erbjuda ett ännu mer omfattande nätverk för både försäljning och service av Yanmars maskiner, säger Niklas Wiklund, vd på Wiklunds Maskin.

Staffare med sina sex anläggningar som sträcker sig från Uppsala till Luleå, kommer att tillhandahålla försäljning av Yanmar-maskiner, tillgång till reservdelar samt service och eftermarknadsstöd. Målet med

partnerskapet är att kunna erbjuda kunder en bättre tillgänglighet och support, oavsett var i regionen de befinner sig.

Vi ser fram emot ett fram-

gångsrikt samarbete och vill ge

Staffare ett varmt och hjärtligt välkomnande till Wiklund Trading-familjen, säger Niklas Wiklund, vd Wiklund Trading.

36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
På bild från vänster, övre raden: Lars Staffare, Martin Täljemark, Marcus Sohlberg, Lars Sundfors, Per Liljeblad och Henrik Wiklund. Nedre raden: Thomas Svederus och Niklas Wiklund.

SPEEDMAX™ XL CUTTING SYSTEM

DETALJER OCH PÅLITLIGHET

En skördare är bara så bra som sin sågutrustning. Det är därför krävande användare i generationer valt Oregon®. Våra svärd, kedjor och drivhjul får skördaren att nå sin fulla potential genom maximal skärkapacitet i kombination med slitstyrka och pålitlighet. Tillsammans bidrar de till ökad produktivitet och mer pengar över på sista raden!

OregonProducts.com
IS THE BOTTOM LINE.

Laddbar Passat med lång räckvidd

Volkswagen utökar antalet drivlinor till nya Passat. Nu startar man försäljningen av de två nya laddhybriderna, med en systemeffekt på 204 respektive 272 hästkrafter. En elektrisk räckvidd på upp till 13,1 mil gör att för de flesta blir vardagskörningen helt eldriven. Dessutom öppnar man upp orderböckerna för den starkaste turbodieselversionen med 193 hästkrfater och fyrhjulsdrift som standard. Sedan tidigare finns även mildhybrid på 150 hästkrafter.

För 50 år sedan lanserades en av Volkswagens mest framgångsrika bilar: Passat. Med över 34 miljoner sälda bilar är Passat den näst mest sålda Volkswagen-modellen någonsin – efter Golf men före ”Bubblan”. Sedan den introducerades 1974 har över 390.000 bilar från modellfamiljen Passat registrerats på den svenska marknaden.

Nu lanseras den nionde generationen som kommer som en rymlig kombiversion. Både kvalitetskänslan och komforten har höjts ett snäpp tack vare nya lyxigare material, nyutvecklade säten och effektivare ljudisolering. Karossen har även fått ett mer aerodynamiskt design än den förra generationen.

I samband med att nya Passat nu lanseras öppnas de sista motoralternativen som är aktuella för den svenska marknaden: två laddhybridversioner och en fyrhjulsdriven turbodiesel går nu att beställa. Sedan tidigare erbjuds en bensindriven midhybrid.

På den svenska marknaden erbjuds nya Passat som Sportscombi i utrustningsversionerna

Business, Elegance och R-Line. Business är anpassad för frekventa förare, medan Elegance och R-Line erbjuder utrustning av högsta klass.

De båda laddhybridversionerna har ett av världens modernaste laddhybridsystem. En elmotor med 115 hästkrafter kombineras med en turboladdad bensinmotor (1,5 TSI evo2) med 150 hästkrafter respektive 177 hästkrafter.

Systemeffekten är 204 hästkrafter med ett systemvridmoment på 350 Nm respektive 272 hästkrafter med ett systemvridmoment på 400 Newtonmeter.

Passat laddhybrid har en elektrisk räckvidd på upp till 13,1 mil (beroende på utrustningsversion) enligt körcykeln WLTP, vilket gör att den för de flesta kan köras på ren el i vardagskörningen. Detta gäller särskilt eftersom batteriet på 19,7 kWh tar emot ny energi med en laddeffekt på 11 kW via en väggmonterad AC-laddbox och upp till 50 kW via DC-snabbladdningsstationer. Båda laddhybridversionerna är tack vare sin långa kombinerade räckvidd även idealiska för

långresor.

Det rekommenderade cirkapriset för Passat eHybrid med en systemeffekt på 204 hästkrafter är från 529.900 kronor och den erbjuds i utrustningsversionen Business. Den har en elektrisk räckvidd på 131 km. Versionen med 272 hästkrafter börjar vid 551.900 kronor och kan beställas i utrustningsversionerna Business (131 km räckvidd på el), Elegance (130 km räckvidd på el) och R-Line (123 km räckvidd på el).

Nya Passat erbjuds med fyrhjulsdriven turbodiesel som kan köras på HVO100. Den har en effekt på 193 hk och en släpvagnsvikt på upp till 2 200 kg.

”Passat

beskrivs som ”business class for Volkswagen” vilket innebär att bilen riktar sig mot tjänstebilsförare.”

Per Eriksson (text) per@anlaggningsvarlden.se

38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 • PROVKÖRING
Med ett batteri på 19,7 kWh är räckvidden hela 13,1 mil
Nya Volkswagen Passat bygger på en ska kännas modernare och lyxigare än tidigare, av de aktiva strålkastarna IQ Light.

uppdaterad version av VW-koncernens arkitektur MQB, kallad MQB Evo. Utformningen med inspiration från elektriska ID.7. Bland tillvalen finns bland annat en ny generation

Förbättrade utrymmen gör långresan behagligare, enligt Volkswagen. Infotainmentsystemet heter MIB4 och har större skärm än i tidigare modeller.

Fakta. Volkswagen

Miljö

Koldioxidutsläpp: 9 gram/km

Miljöförmåner: Ja

Förbrukning: (l/100 km): 0,4

Ekonomi

Grundpris: 529.900 kronor

Fordonsskatt: 360 kronor per år

Klimatbonus: Ja

Teknik

Motorer: Bensinmotor (1,5 TSI evo2) och elmotor

Max systemeffekt: 204 hästkrafter

Max systemvridmoment 350 Nm

Transmission: 6 växlad DSG automat

Drivsystem: Framhjulsdrift

Batteri: 19,7 kWh

Max effekt bensinmotor: 150 hk

Max. vridmoment bensinmotor:

250 Nm vid 1 500 – 4 000 varv/minut

Fjädring: Fram: Dubbel länkarmsfjädring. Bak: multilänk, Aktiv/Adaptiv fjädring. Luftfjädring

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: ingen uppgift

Toppfart: 225 km/tim

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd (cm): längd 491, bredd 185, höjd 152

Last: 510-1.770 liter

Tjänstevikt: 1.891 kilo.

Maximal dragvikt: 2.000 kilo

1974 lanserades Passat som fram tills idag tillverkats i 34 miljoner exemplar.

Plus:

• Lång räckvidd på el

• Bra, avancerat infotainmentsystem

• Tyst och bekväm kombi

Minus:

• Fyrhjulsdrift erbjuds ej

• Osar inte direkt sportighet

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 9 g/km (WLTP)

A++ <50

A+ 51–75

A. 76–95

B. 96–120

C. 121–150

D. 151–175

E. 176–200

F. Över 200

Passat eHybrid
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 39
A++ A+ A. B. C. D. E. F. A++

Viharmångårigerfarenhetav specialtransporterochalltvad somkrävsiformavvägval, planering,tillståndoch dispenser.

Viplanerarutifrånvägarsoch broarsbärighet,frihöjdm.m.Vi ordnaroftahelalandväg� transporten.

Våravägtransportledareärför� ordnadeavRikspolisstyrelsen.

Danske Bank: Sågverken sitter i en rävsax

Efterfrågan på skogsråvara fortsätter att vara rekordhög vilket lett till en kamp om virket i de svenska skogarna. Sågverken tvingas betala dyrt samtidigt som prisökningarna på trävaror till slutkund har avstannat. Sågföretagen sitter i en rävsax och det är först nu som signalerna om att dra i nödbromsen kommer.

Det är en av slutsatserna i

Ranstavägen17,74961Örsundsbro www.foljebilar.se

Stefan 0708�526182 0708�526183 Camilla Lasse 0708�526180 0707�514372 Frida 0705�0356834 Mimmi 0708�526184 Björn 0737�635422 Rickard

Nyab bygger infrastruktur i Huddinge

Nyab har tecknat kontrakt avseende utbyggnad av infrastruktur, gator och ledningar med Huddinge Kommun till ett värde av cirka 319 miljoner kronor. Nyab meddelade den 10 maj att Huddinge Kommun tilldelat bolaget projektet. Nyab ser den vunna ordern som ett resultat av tidigare lyckade projekt och att entreprenaden kan leda till ytterligare framgångar inom den här typen av infrastrukturprojekt.

Projektet, Vidja etapp 2BC, är upphandlat som en utförandeentreprenad och omfattar ett område med cirka 9 km väg vatten- och avloppsanslutningar och ett bostadsområde med runt 350 fastigheter. NYAB är just nu i sista skedet av att färdigställa projektet Vidja etapp 2A som bolaget tilldelades av Huddinge Kommun i december 2021. Nyab har verksamhet i Sverige och Finland inom både privat och offentlig sektor. Projektet påbörjas snarast och beräknas vara klart i slutet av 2028.

Danske Banks senaste rapport Skog & Ekonomi som också lyfter fram hus priserna på massaved trotsat djupdykningen alla har har förväntat sig. Istället har det visat en trampolinartad vändning med höjningar av listpriset med hela 23 procent sedan årsskiftet.

– Sågverkens balansräkningar är starka efter goda år, men nu kan det gå fort åt andra hållet. Frågan är vem som blir vinnare, den som bromsar eller den som gasar, säger Erik Backman, skogsexpert på Danske Bank.

Flera skogsföretag har nyligen aviserat att man blåser av planerna på några av Sveriges största sågverksprojekt. Det gäller skogsägarföreningen Södras planer på den nya sågen i Kinda samt SCA:s och Holmens gemensamma jättesåg i Tundvik som stoppats på grund av ändrade förutsättning på marknaden.

Efter hamnstrejker, gasexplosioner, nedläggningar och låga lager har den förväntade djupdykningen för massapriserna gjort en u-sväng och går återigen mot nya rekordnivåer. Sedan årsskiftet har priset på långfibrig sulfatmassa stigit med

Enligt Danske Banks senaste rapport Skog & Ekonomi fortsätter efterfrågan på skogsråvara att vara rekordhög. Det innebär att sågföretagen kan tvingas dra i nödbromsen på grund av de höga priserna.

23 procent och kortfibern med hela 37 procent i Europa.

Danske Banks experter bedömer att konjunkturen är i mitten av S-kurvan och att det finns potential för både fortsatt stigande konjunktur hos skogsbolagen och massapriser uppåt 1.700 dollar per ton.

Skogsägare och köpare av skogsmark har varit vinnare under en tid. Svealand är dock en region som halkat efter under de senaste årens hausse för skogsmark. Samtidigt är det här man hittar de i särklass högsta prisökning-

arna på timmer. Antalet regelrätta investerare har minskat medan grannarna börjar köpa, vilket kan vara en indiläge på skogsmark i mellansverige.

– Råvaran från skogen fortsätter att vara extremt eftertraktad och vi upplever nu fortsatt febril jakt efter virke i hela landet. Det är utan tvekan säljarens marknad och en fantastisk situation för Sveriges alla skogsägare, säger Erik Backman avslutningsvis. Hela rapporten finns att läsa på Danske Banks hemsida.

Fakta. Danske Banks råd till skogsägare

• I södra Sverige är rådet enkelt. Det spelar ingen roll om det gäller gallring av klen björk, slutavverkning av gran eller energivedsuttag – allt efterfrågas. Ta chansen och utnyttja höga rotnetton till att återinvestera en del av vinsten i din fastighet.

• I Mellansverige är timmernivåerna på historiskt höga nivåer. Ändå tror vi på fortsatta prishöjningar framför allt på gran så satsa på slutavverkning.

• I norra Sverige är timmerprislistorna en djungel men försök ändå att jämföra olika aktörer så att du får med de många premier som florerar i marknaden. Fortsatt bra läge att gallra och slutavverka.

Norconsult köper Wikon

Norconsult Sverige köper Karlstad-baserade Wermlands Infrakonsult AB (Wikon). Wikon är specialiserade inom VA, mark, trafik, väg samt gata och har såväl offentliga som privata kunder.

Mark- och anläggningskonsulten Wikon etablerades 2011 och levererar tjänster inom utredning, projektering, projekt- och

byggledning samt besiktning.

– Norconsults ambition är att erbjuda våra kunder tvärfacklig expertis på den lokala marknaden. I Värmland finns vi sedan tidigare och med förvärvet av Wermlands Infrakonsult stärker vi vårt tjänsteutbud inom infrastruktur i den här delen av Sverige, säger Farah Al-Aieshy, VD för Norconsult Sverige.

Wikon har elva medarbetare och omsatte 19 miljoner kronor i senaste redovisningsår.

– Vi är stolta över att en av Nordens ledande samhällsbyggnadskonsulter värdesätter vår kompetens och vi ser fram emot att fortsätta utvecklas tillsammans med drygt 6 300 nya medarbetare. säger Anders Thorin, vd för Wikon.

40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024

Länkentillframtiden

ScaleLogForestärkranspetsvågensom erbjuderentrådlösvägningmedlång batteritid,bekvämlighet,noggranhet, enkelhetochsomsamtidigtärväldigt funktionellt.

ScaleLog.com

Ny 60-kubiks motorsåg från Stihl

Stihl lanserar den nya motorsågen MS400 som är speciellt framtagen för professionella användare inom framförallt skogsbruk.

Enligt Stihl erbjuder den nya sågen det bästa effekt-till-vikt-förhållandet i 60-kubiksklassen, vilket gör den lämplig för avverkning, kvistning och kapning av stora träd. Trots effekten på 4,08 hästkrafter väger MS400 endast 5,5 kilo, vilket ska göra den särskilt enkel att hantera och manövrera. – Vi ser verkligen fram emot att lansera STIHL MS 400 på marknaden och att få addera

ännu en kraftfull motorsåg till vårt produktsegment. Sågen är det perfekta valet för professionella användare inom skogen som kräver en kraftfull, pålitlig och mångsidig motorsåg för att möta de krävande utmaningarna inom skogsbruket, säger Mats Gustafsson, Product Launch Manager på Stihl i Norden.

Vridmomentet är på 4,3 Newtonmeter och sågen har en undersida med raka ribbor för smidig förflyttning längs stocken. Detta minimerar även smutsansamlingen, vilket resulterar i att användaren behöver spendera mindre tid på rengöring.

Energikälla: Bensin

Motor: 2-Mix

Kubik: 62,6 cc

Motoreffekt: 4,08 hk (3,9 kW)

Vikt: 5,5 kg

Ljudtrycksnivå: 107 dB(A)

Ljudeffektsnivå: 120 dB(A)

Vibrationer vänster / höger (m/s2): 4,3 / 4,2

Nu lanserar Stihl den nya motorsågen för professionella användare - MS400 som uppges komma med banbrytande prestanda i 60-kubiksklassen med bästa-effekt-till-vikt-förhållandet.

Det nya HD2-luftfiltret har en förbättrad design som ger längre intervall mellan underhållsperioder, medan det uppvärmda handtaget (VW) innebär komfort och prestanda även under kalla förhållanden. Dessutom har MS 400 en ny design med mjukare

och rundare linjer vilket ger en förbättrad ergonomi.

Motorsågen MS 400 från Stihl finns tillgängliga hos auktoriserade återförsäljare under hösten 2024.

Trafikverket vill göra satsningar i norr

Nu är Trafikverkets slutrapport för regeringsuppdraget ”Att vidta åtgärder för planering av transportinfrastrukturen för Norrbottens och Västerbottens län” överlämnad till regeringen. Uppdraget innebär bland annat att tidigarelägga utpekade åtgärder på järnvägen LuleåKiruna och E4 Förbifart Skellefteå samt utreda medfinansiering av dubbelspår Luleå-Boden.

Regeringen anger att de ser ett stort behov av förstärkningar av vägnätet och järnvägsinfrastrukturen, inte minst strategiska investeringar för att möjliggöra och accelerera den industriella gröna omställningen i norra Sverige. Därför har man gett Trafikverket i uppdrag att vidta åtgärder för planeringen av transportinfrastrukturen i Norrbottens och Västerbottens län.

I de dialoger som Trafikverket har med berörda företag, kommuner och regioner beskriver man att transportinfrastrukturen behöver förbättras och att en utbyggnad ses som en

Regeringen anger att det finns ett stort behov av att föstärka vägnätet och järnvägsinfrastrukturen, inte minst i norra Sverige.

förutsättning för deras framtida verksamhet.

Inom Trafikverket pågår ett intensivt arbete för att utreda och planera för ett samordnat och effektivt genomförande av åtgärderna på Malmbanan. På sträckan finns en mängd åtgärder inplanerade som är angelägna att utföra så snart som möjligt. Detta för att säkerställa en robust anläggning och möj-

Foto: Per Eriksson

liggöra för utökad kapacitet med hänsyn till pågående industrietableringar och en ökning av järnvägstrafiken.

- De flesta av de kapacitetshöjande åtgärderna på Malmbanan planerar vi att genomföra 2025–2030, vilket är en tidigareläggning jämfört med den nationella planen för transportinfrastruktur, säger Lennart Kalander, avdelningschef Nationell planering på Trafikverket.

Trafikverket har en dialog med berörda parter för att öka effektiviteten i banunderhållet och för genomförandet av de kapacitetshöjande åtgärderna.

Under 2024 har vi också bildat ett forum, Externa malmbanegruppen, i syfte att vara ett paraply och stöd till de övriga forumen för extern dialog.

– Vi är också angelägna om att tidigarelägga byggnationen av E4 Förbifart Skellefteå. Skellefteå kommun har ställt sig positiv till förskottering i syfte att säkerställa en tidigareläggning av åtgärden om behovet uppstår, säger Lennart Kalander.

Trafikverket har med anledning av detta uppdrag genomfört en förnyad dialog med LKAB, H2 Green Steel, SSAB, Region Norrbotten, Luleå kommun och Boden kommun för att undersöka hur de ställer sig till direkt extern medfinansiering av dubbelspår Luleå-Boden. Av de tillfrågade parterna finns en konsensus om att de anser att i grunden ska statlig allmän infrastruktur finansieras av staten.

42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Fakta. Stihl MS400

Dannemora: Uppdaterad genomförbarhetsstudie

I december 2022 meddelade gruvbolaget Grangex resultaten av genomförbarhetsstudien för den helägda Dannemoragruvan, 11 mil norr om Stockholm, ett projekt för höghaltigt magnetidkoncentrat.

Grangex meddelar nu resultaten från den försenade och uppdaterade genomförbarhetsstudien för Dannemora-projektet, som bekräftar gruvans tekniska och ekonomiska lönsamhet som producent av höghaltigt magnetitkoncentrat. Studien genomfördes av det brittiska konsultföretaget SLR Consulting i enighet med JORC-koden.

– Tillsammans med bolagets nyligen genomförda förvärv av den nedlagda Sydvaranger-järnmalmsgruvan i Norge, innebär slutförandet av den uppdaterade

feasibility-studien för Dannemora ytterligare framsteg i bolagets strategi att bli en ledande oberoende producent av högkvalitativa järnmalmsprodukter för den globala gröna stålrevolutionen, skriver Grangex i ett pressmeddelande.

SLT Consultings slutsats är att Dannemoraprojektet, baserat på resultaten i den uppdaterade genomförbarhetsstudien och framtida marknadsförväntningar, bör gå vidare till nästa steg i utvecklingen och finansieringen av projektet. Vidare har SLR Consulting identifierat ett antal potentiella möjligheter att ytterligare förbättra och optimera utvecklingen av Dannemora, vilka nu kommer övervägas av Grangex som äger Dannemoragruvan.

Grangex kommer nu, tillsam-

Fakta. Uppdaterad genomförbarhetsstudie för Dannemora

Nettonuvärde (NPV) vid 8,0% (före skatt) 269 miljoner US-dollar

Internränta (IRR) (före skatt) 25,6%

Life of Mine (”LoM”) 11 år

Genomsnittlig årlig produktion av 68% koncentrat 1,085 miljoner ton per år

Långsiktigt genomsnittligt produktpris (CFR Kina) 151 USD/ton

Kontant driftskostnad (FOB/ton Oxelösunds hamn) 63,3 USD/ton

Investeringar (CAPEX) före produktionsstart 215,1 miljoner USD

Totala kapitalkostnader 262,4 miljoner US-dollar

Slutsatsen i en genomförbarhetsstudie för Dannemoragruvan är att ägaren Grangex nu bör gå vidare till nästa steg i utvecklingen och projektfinansieringen. Gruvan förväntas ha en livslängd på 11 år.

mans med sina rådgivare, att fortsätta utvecklingen av Dannemora mot ett slutgiltigt investeringsbeslut.  Bolaget kommer att offentliggöra ytterligare information om utvecklingen av Dannemora-projektet när så är lämpligt.

– Idag offentliggör vi den uppdaterade feasibility-studien för Dannemora som visar gruvans potential att bli en producent av högvärdigt magnetitkoncentrat för den europeiska och globala stålindustrin. Dannemoras produkt kommer att vara avgörande för den globala stålindustrin när den övergår till mer hållbara metoder för stålproduktion med ett mål om betydande utsläppsminskningar av koldioxid, säger Christer Lindqvist, vd för Grangex.

Hexagon förvärvar BIM-företag

Hexagon AB, en leverantör av digitala verkligheter skapade genom sensorer, mjukvara och autonoma lösningar, offentliggjorde den 18 juni förvärvet av Voyansi, en leverantör av lösningar inom byggnadsinformationsmodellering (BIM), virtuell design och konstruktion (VDC), reality capture samt mjukvara för BIM-arbetsflöden, med fokus på marknaden för AECO (arkitektur, teknik, konstruktion och drift).

EVoyansis produkter används för att digitalisera alla tillgångsslag, vilket inkluderar datacenter, sjukhus, terminaler för flytande naturgas och köpcentrum genom hela livscykeln från design och uppförande till drift.

Hexagon förvärvar företaget Voyansi, en leverantör av lösningar inom bland annat byggnadsinformationsmodellering (BIM). Det skriver företaget i ett pressmeddelande

Bolagets lösningar kompletterar Hexagons erbjudande inom reality capture och AECO-lösningar

genom att applicera BIM för avancerad 3D-modellering och ökad tillförlighet i data.

– Detta förvärv är en fortsättning på Hexagon Geosystems-divisions strategi att accelerera digitaliseringen av byggnadsindustrin. Genom att addera Voyansi till vår avancerade portfölj för AECO-lösningar möjliggör vi för stärkt hållbarhet, effektivitet, precision och samarbete under konstruktion och ökad effektivitet i drift och hantering av tillgångar”, säger Hexagons vd och koncernchef Paolo Guglielmini. Under 2023 genererade Voyansi intäkter om cirka 14 miljoner euro, med en stark tillväxt i basen för återkommande intäkter. Rörelsemarginalen var liknande den hos divisionen Geosystems. Voyansi har cirka 300 anställda i Argentina, USA och Spanien, och konsolideras i juni.

Foto: Per Eriksson
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 43

Små förändringar av frivilligt avsatt skogsmark

Förra året var 1,3 miljoner hektar skog frivilligt avsatt av markägare och den certifierade arealen uppgick till 14,7 miljoner hektar samma år. Det visar en undersökning från Skogsstyrelsen. Både de frivilliga avsättningarna och den certifierade arealen har minskat marginellt sedan år 2022.

Arealen frivilliga avsättningar 2023 var 1,338 miljoner hektar produktiv skogsmark, vilket är en minskning med cirka 22.000 hektar jämfört med 2022. Den största orsaken till minskningen är ett avtal mellan Sveaskog och Naturvårdsverket, där cirka 29.000 hektar frivilliga avsättningar blir formellt skyddad skogsmark och därför inte räknas som frivilliga avsättningar längre. I övrigt är det små förändringar av den frivilligt avsatta arealen mellan 2022 och 2023.

De frivilliga avsättningarna är jämnt fördelade i landet med 300.000 till 400.000 hektar

vardera i de fyra landsdelarna Norra Norrland, Södra Norrland, Svealand och Götaland.

Enskilda markägare hade under 2022 frivilliga avsättningar motsvarande 565.000 hektar och övriga markägare 773.000 hektar. Till övriga markägare räknas privata företag, offentliga markägare, trossamfund med flera.

Den produktiva skogsmarksarealen certifierad enligt PEFC eller FSC uppgick 2023 till 14,7 miljoner hektar vilket är en minskning med cirka 113.000 hektar jämfört med 2022. Det innebär att 66 procent av all produktiv skogsmark utanför formellt skydd i landet är certifierad.

Enskilda markägare äger strax över 4,6 miljoner hektar certifierad mark medan den största delen 10,1 miljoner hektar ägs av övriga markägare. Minskningen i certifierad areal mellan 2022 och 2023 gäller nästan enbart enskilda ägare.

76 procent av den certifierade

arealen är dubbelcertifierad, resterande har enbart en av certifieringarna. Där 19 procent är certifierad med PEFC och 5 procent med FSC.

I samband med publiceringen av statistiken för 2023 har vi reviderat statistiken för åren 2020 till

2022. Revideringarna orsakas av en tidigare överskattning av de frivilliga avsättningarna som nu korrigerats och avsättningarna följaktligen sänkts för dessa år. Sammantaget rör revideringen cirka 12.000 hektar, vilket motsvarar 1 procent av den totala arealen.

Norsk investering i CheckProof

CheckProof, ett SaaS-företag meddelar att Viking Venture, en ledande Nordisk B2Bmjukvaruinvesterare, går in som ny investerare i bolaget.

CheckProof grundades som ett svar på ett kritiskt behov för asfalt, betong och bergmaterialsindustrin att digitalisera sina processer för operativ effektivitet och regelefterlevnad.

CheckProofs plattform kopplar samman operatörer på fältet med kontoret genom digitala verktyg för underhåll och HSEQ-hantering, och underlättar rapportering kring kvalitets-och underhållsrutiner, felärenden, avvikelser och incidenter.

Segmentet CheckProof betjänar har ofta höga mål för hållbar tillväxt, så effektiv hantering av tillgångar och utrustning är

CheckProof grundades 2014 av vd Håkan Holmgren och Jonas Pålgård, som båda har en omfattande bakgrund inom ballast och tung industri.

avgörande. Likaså, möjligheten att spåra både det arbete som har utförts och att kunna se trender i felärenden för ett framgångsrikt förbättringsarbete - samtidigt som säkerheten för den personalen på fältet är av yttersta vikt.

Idag betjänar CheckProof kunder i 38 länder och har ambitiösa tillväxtplaner för expansion inom Nordamerika och Europa. Viking Venture kommer som långsiktig partner kunna stödja CheckProofs tillväxt i dessa nya områden. Viking Venture kom-

mer att gå in som huvudägare i CheckProof tillsammans med Granitor Growth Management AB.

Investeringen från Viking Venture bidrar till att kunna leverera till den ökade efterfrågan från kunder i dessa nya områden och återspeglar företagets åtagande att leverera skräddarsydda tjänster till kunder i regionen.

– Investeringen från Viking Venture bekräftar den otroliga tillväxtpotentialen inom vårt segment. Vi ser ett stort intresse från vår kärnsektor, eftersom vår plattform möter deras unika behov. Vår plattforms kapacitet är avgörande för branscher med höga hållbarhets- och tillväxtmål, och vi ser fram emot att samarbeta med Viking Venture för nästa fas i vår expansion och fortsätta att betjäna vår växande kundbas, säger Håkan Holmgren, vd för CheckProof.

44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
2023 var mer än 1,3 miljoner hektar avsatta av markägarna och den certifierade arealen uppgick till 14,7 miljoner hektar samma år, enligt en undersökning från Skogsstyrelsen.

Volvos nya generation bandgrävmaskiner

Den nya serien grävmaskiner från Volvo CE premiärvisades på Volvodagarna i Eskilstuna den 29 maj. De nya modellerna har moderniserats för att vara rymligare och mer ergonomiska än tidigare generation. Det nya sortimentet uppges komma med en ny förarmiljö med ett förbättrat gränssnitt mellan människa och maskin.

Först ut att lanseras är de senaste bandgrävmaskinerna EC500, EC400 och EC230 som visades på Volvodagarna i Eskilstuna. En förnyad förarmiljö med mer utrymme och komfort, med kylbox för förvaring av föremål och USB- och Bluetooth-anslutningar för att ladda mobiltelefoner, spela musik och underlätta kommunikation på plats. De nya maskinerna har dessutom ett förbättrat HMI, en nyckellös motorstart och en kamera som alltid är påslagen .

Bättre tätning säkerställer också en att mindre mängd damm passerar in i hytten, medan förbättrad värme, ventilation och luftkonditionering ska ge en bättre luftcirkulation. Även bullernivåerna har blivit lägre.

Tekniken bakom det nya elektrohydrauliska systemet gör att sensorer kan övervaka förarens rörelser och skicka signaler till den förbättrade huvudstyrventilen. Resultatet blir mjuka och exakta rörelser för grävmaskinens bom, skopa och andra redskap, samt mer exakt grävning och lastning.

Bland en mängd andra effektivitetshöjande funktioner finns ett smart kylsystem, reglering av motorvarvtalet och optimering av motorpumpen för att ytterligare minimera energiförbrukningen, samt en automatisk power boost-funktion för att säkerställa en automatisk inställning av systemtrycket.

– Alla dessa extrafunktioner resulterar inte bara i förbättrad bränsleeffektivitet utan är också en kostnadseffektiv förbättring av den totala ägandekostnaden, skriver Volvo i ett pressmeddelande.

De nya grävmaskinerna är byggda för att

Den nya förarmiljön kommer med mer utrymme och högre komfort med bl.a kylbox och USB- och Bluetooth-anslutningar för att ladda mobiltelefonen, spela musik m.m.

De nya generationen bandgrävare från Volvo CE, EC230, EC400 och EC500, har moderniserats för att vara rymligare och mer ergonomiska än tidigare maskiner. Förbättrat gränssnitt mellan människa och maskin.

hjälpa kunderna att få ut mer av mindre och arbeta med större precision och hastighet än någonsin tidigare. Tack vare det nya elektrohydrauliska systemet och automatiseringen av bom- och skoprörelser minskar förarens trötthet och effektiviteten ökar, vilket möjliggör exakt grävning och kortare cykeltider med minimal insats.

De avancerade elektriska styrspakarna och de helt elektriska körpedalerna ger blixtsnabba svarstider, medan svängkontrollen, skopvinkelkontrollen och en tiltskopa och tiltrotatorkontroll alla hjälper föraren att hålla en exakt skärvinkel med bara en knapptryckning.

Möjligheten att i förväg ställa in gränser för bommens djup, höjd och svängning säkerställer att förarna utför sina uppgifter med högsta möjliga säkerhetsstandard. Detta kan

Fakta. Volvo CE nya bandgrävmaskiner

Motor, Volvo

Maskinvikt, kg

Bruttoeffekt, kW

...vid varvtal, v/min

Skopans kapacitet, m3

Lyftkapacitet, längs med undervagnen, kg

... på räckhåll/höjd, m

Max. räckvidd för grävning, mm

Max. grävdjup, mm

Brytkraft (Normal) kN

Brytkraft (Boost), kN

Rivningskraft (Normal), kN

Rivningskraft (Boost), kN

Total

Bakre

mm

mm

hjälpa dem att undvika faror över eller under jord, t.ex. kraftledningar, rör och kablar, väggar eller barriärer - och, viktigast av allt, alla människor på arbetsplatsen.

Volvo Smart View med hinderklassificering ger föraren en 360° överblick över maskinens omgivning tack vare kameran och det nya radardetekteringssystemet. Funktionen drar nytta av djupinlärningsteknik och varnar föraren om föremål eller människor upptäcks i närheten eller till och med långt borta. Radarns räckvidd kan enkelt förinställas på en högupplöst skärm, beroende på hur trång arbetsmiljön är.

Motorhuven är nu helt öppningsbar, den svängbara kondensorn gör det lättare att inspektera kylaren och oljekylaren, en praktisk avstängningsventil förhindrar bränsleläckage och vätskeavtappningen har gjorts enklare och mer miljövänlig.

46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Foto: Per Eriksson
bredd,
svängradie,
EC230 D6J 21.000-25.000 129 1.800 1,44 7.990 6/1,5 9.145-10.365 5.925-6.945 146 154 144 153 2.999 2.870 EC400 D13J 39.000-41.600 253 1.600 2,44 15.890 6/1,5 10.450-11.855 6.755-8.290 214 235 188 205 3.340 3.600 EC500 D13J 49.000-52.300 312 1.600 3,5 18.460 6/1,5 10.935-13.090 6.585-8.860 249 272 224 245 3.340 3.880

PMI steg till 54,0 i maj

PMI-total noterades i maj till 54,0 från uppreviderade 51,9 i april, vilket är den högsta nivån på över två år och nära indexets historiska genomsnitt (54,3). Majutfallet stärker bilden av en ljusare industrikonjunktur.

– Orderingången tar de största kliven men nyanställningar dröjer vilket tyder på en ökad produktivitet i industrin, säger Jörgen Kennemar, ansvarig för analysen av inköpschefsindex på Swedbank

Delindex för orderingång steg i maj med 2,7 indexenheter jämfört med april till 57,9 och bidrog med 0,8 indexenheter till uppgången i PMI-total. Det är den högsta nivån sedan början av 2022 och andra månaden i rad som indexet är över dess historiska genomsnitt. Orderläget har förbättrats både på hemma- och exportmarknaden. Den största uppgången på årsbasis kommer från hemmamarknaden. Här har indexet ökat med

22 indexenheter jämfört med maj.

Det förbättrade orderläget sätter avtryck i företagens orderstockar. I maj steg index för industrins orderstockar till 56,7 från 55,2 i april och är andra månaden i rad som indexet är i tillväxtzonen. Det är ett tydligt omslag från ifjol då en övervikt av företag rapporterade om minskade orderstockar. På ett år har indexet stigit med 21 index-

enheter och är nu på den högsta nivån på över två år.

Delindex för produktion är kvar i tillväxten för fjärde månaden i rad. I maj var det fler företag som rapporterade om en ökad produktion jämfört med i april och delindexet steg till 55,9 från 52,9 i april. Det innebär att delindexet gav åter ett positivt bidrag till PMI-total (0,7 indexenheter). Sett över de senaste tre månaderna är det tydligt att produktionen är i en expansiv

fas.

Delindex för sysselsättning backade i maj till 49,2 från 49,4. Bilden av ett dämpat nyanställningsbehov i industrin kvarstår när indexet för sjätte månaden i rad är under 50-nivån. Det står i skarp kontrast till produktionen som är i en expansiv fas. Industrin förefaller ha prioriterat att öka produktiviteten när företagen ser över sina kostnader och när utrymmet för prishöjningar begränsas av den bräckliga omvärldskonjunkturen.

Delindex för leverantörernas leveranstider noterades i maj till 46,7 och är en uppgång från 44,3 i april. Att indexet är under 50-nivån innebär att leveranstiderna från industrins leverantörer fortsätter att minska om än inte lika utbrett som under 2023 då indexet bitvis var under 40-strecket. Ändrade destinationer av fraktfartyg från Suezkanalen på grund av attacker i Röda havet och högre fraktkostnader förefallet inte ha drivit upp leverantörernas leveranstider.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 47
Fakta. Inköpschefsindex för industrin i olika regioner

Peab bygger ut E20 mellan Götene och Mariestad

Peab har fått uppdraget att bygga ut E20 vid Mariestad till mötesfri väg. Beställare är Trafikverket och kontraktssumman uppgår till 848 miljoner kronor. Uppdraget innefattar ombyggnation av E20 från nuvarande motorvägsetapp vid Götene till väster om trafikplats Haggården vid Mariestad. Vägen ska byggas i en ny sträckning om totalt 20 kilometer med två körfält i vardera riktningen, mitträcke och en planskild trafikplats vid Lugnås. Nuvarande väg har bitvis låg bärighet och är inte fullt ut dimensionerad för tunga fordon. Även problem med tjällyftning har förekommit vilket lett till sprickor i vägen.

– Vi är stolta över att återigen få Trafikverkets förtroende och det känns bra att vi kan vara med och skapa en säkrare och mer framkomlig väg. Detta är den fjärde etappen i utbyggnaden av E20 som Peab genomför och med vår specialistkompetens inom infrastrukturprojekt ser vi fram emot det fortsatta samarbetet med alla inblandade, säger Berth Larsson, regionchef på Peab.

– Planeringen av projektet har pågått i många år och vägen är efterlängtad. Det är roligt att vi nu kan starta byggandet tillsammans med Peab, säger Marita Karlsson, projektledare på Trafikverket.

Utöver vägsträckningen innefattar projektet även byggnation av tretton betongbroar samt en rörbro. När vägen står klar kommer den att skyltas som motortrafikled och ha en hastighetsbegränsning på 100 kilometer i timmen. Nuvarande E20 kommer under byggtiden att smalnas av och behållas som lokalväg.

Uppdraget är en totalentreprenad med projektstart under sommaren 2024 och beräknas klart för överlämning under 2028.

Svevia underhåller potthål med hjälp av AI

I en studie som Svevia driver med stöd från Svenska byggbranschens utvecklingsfond undersöks möjligheterna att automatisera och effektivisera underhållet av vägbeläggningar. Studien genomförs i nära samarbete med branschen och syftar till att hitta moderna metoder för ett mer resurseffektivt och långsiktigt hållbart vägunderhåll.

Underhållsbehovet på svenska vägar är stort. Enligt aktuell statistik ökar antalet fordonsskador orsakade av potthål. Skadorna i asfalten uppstår genom påverkan av is, vatten och trafik. Ju äldre asfaltbeläggning, desto större risk.

På vintern utvecklas potthål när vatten tränger ner i små porer och håligheter. När vattnet fryser och tinar om vartannat,

spränger den expanderande isen sönder håligheten och gör den större. På sommaren kan de uppstå när vatten blir stående

Enligt ny statistik ökar antalet fordonsskador orsakade av potthål.

i ett litet hål. På bara ett dygn kan ett litet potthål växa till ett stort hål i vägen som kan orsaka olyckor och skada både människor och fordon.

I den aktuella studien använder Svevia sig av mobiltelefonkameror som är monterade i entreprenadfordon för att undersöka skicket på vägbeläggningarna och samla in data om vägytans status.

– I framtiden kommer kanske bilarnas parkeringskameror användas till samma sak. Privatoch yrkestrafiken skulle i ett sådant system kontinuerligt kunna skanna av vägarna. Med hjälp av insamlad data skulle vi då kunna optimera underhållsåtgärderna både i tid, rum och omfattning. Mängden körsträckor kan på så sätt minska samtidigt som vi bara behöver ta med oss den mängd material som verkligen

Dunderbyggnationer –nu även med 2-axligt släp!

•Beg.gaffeltruckar •Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder

•Nya bränsletankar 400-600 liter

•Beg containrar 6-20',nya 20'

Lindgren,Haparanda

48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Delar till transportörer... 0511-290 00 pilthcon.se Kraftiga trummor...
Foto: Per Eriksson, Henrik Hansson, Svante Örnberg (porträttbild Andreas Bäckström)
Nya
Bengt
0922-105 25•0730-66 54 00 www.lindgrensakeri.se

När vattnet fryser och tinar om vartannat, spränger den expanderande isen sönder håligheten och gör den större. På sommaren kan de uppstå när vatten blir stående i ett litet hål. På bara ett dygn kan ett litet potthål växa till ett stort hål i vägen och orsaka skador på både människor och fordon.

behövs för att laga vägen. Det är bra för både miljön och ekonomin, säger Andreas Bäckström, arbetschef på Svevia.

Förutom att undersöka möjligheterna för insamling och bearbetning av data ska studien även ta fram förslag på nya regelverk som stödjer förebyggande underhåll och som även kan ge bättre underlag vid upphandling av Trafikverkets basunderhållskontrakt samt övertagandebesiktningar.

– Möjligheterna att effektivisera vägunderhållet och samtidigt minska miljöbelastningen är

”Möjligheterna att effektivisera vägunderhållet och samtidigt minska miljöbelastningen är en angelägenhet som berör hela branschen.”

Andreas Bäckström arbetschef på Svevia.

en angelägenhet som berör hela branschen. Därför är vi också väldigt glada för att både branschkollegor och Trafikverket har slutit upp i projektet, säger Andreas Bäckström.

Studien som redan har startat kommer att pågå under ett år. Den genomförs på Trafikverkets

vägar inom driftområdena Bollnäs, Edsbyn, Gävle, Rättvik och Älvdalen där Svevia är vägentreprenör. Svevia leder projektet tillsammans med mjukvaruföretaget BM-system och i nära samarbete med flera av de största aktörerna i branschen och med stöd av SBUF, Svenska byggbranschens utvecklingsfond.

– I framtiden kommer kanske bilarnas parkeringskameror användas för att undersöka skicket på vägbeläggningarna och samla in data om vägytans status, säger Andreas Bäckström, arbetschf på Svevia.

Enligt Jordbruksverket är snöröjning en vanlig sidoverksamhet för lantbrukarna i Sverige. Foto: Per Eriksson

Sidoverksamhet viktig för lantbruket

Under 2023 hade 43 procent av de svenska jordbruksföretagen någon form av kombinationsverksamhet. Det kan ha stor betydelse och för 26 procent av utövarna utgjorde denna verksamhet mer än hälften av företagets omsättning.

Den vanligaste formen av kombinationsverksamhet var år 2023 arbete på entreprenad, både utom och inom jordbruk. Mer än en fjärdedel av de svenska jordbruksföretagen bedrev någon form av entreprenadarbete, som exempelvis snöröjning och dikesrensning. Ju större odlingsarealer företagen hade, desto vanligare var det att de ägnade sig åt entreprenadarbete.

Den näst vanligaste kategorin av kombinationsverksamhet var ”Turism, uthyrning och andra fritidsaktiviteter” som utövades av drygt 8 procent av jordbruksföretagen.

Det finns geografiska variationer i hur vanligt kombinationsverksamheter är. Vanligast var det i Västmanlands län, där 53 procent av företagen ägnade sig åt kombinationsverksamhet i någon form. Lägst var andelen i Västernorrlands län, där motsvarande siffra var 35 procent.

Sett till driftsinriktning ägnade sig företag med blandat jordbruk åt kombinationsverksamhet i högre grad än företag som var specialiserade på husdjursskötsel eller växtodling. Småbruk ägnade sig åt kombinationsverksamhet i mindre utsträckning än företag inom andra driftsinriktningar.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 49
Hammarkvarnsvägen 9•179 75 Skå 08-560 332 22•info@semab.org semab MER KRAFT–MINDRE OLJUD HEAVYDUTY! NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Develon lanserar minigrävaren

DX10Z-7 på 1.165 kilo med en kort rumpa och förbättrade prestanda jämfört med föregångaren.

Ny minigrävare från Develon

Develon, tidigare Doosan

Construction Equipment, lanserar den nya DX10Z-7 som kommer med kort rumpa och avsevärt förbättrad prestanda jämfört med den tidigare DX10Z-modellen som den ersätter.

SDX10Z-7 är kompakt och lätt att transportera och kommer med en bredd på endast 730 mm när banden och schaktbladet är helt indragna, vilket gör att maskinen kan passera genom ett dörrhål. Det hydrauliskt expanderbara underredet sägs ge maskinen en av de bredaste ställningarna på minigrävarmarknaden. När den förlängs blir bredden på kvadratfotavtrycket 1.100 mm.

Med en effekt på 10,35 hästkrafter driver Kubota D722-motorn DX10Z-7, och uppges ge låga vibrations- och ljudnivåer som är nödvändigt för arbete i trånga utrymmen inom konstruktion, uthyrning, rivning, landskapsarkitektur och många andra applikationer.

Den ökade prestandan hos DX10Z-7 är baserad på en ny 1,45 m bomdesign och ökad sticklängd (från 810 till 890 mm), vilket resulterar i ett avsevärt förbättrat arbetsområde jämfört med DX10Z. Detta inkluderar en 21,5 procent ökning av tipphöjden på 2.205 mm och en 8,5 procent ökning av grävräckvidden på marknivå på 3.355 mm. DX10Z-7 erbjuder också en 30 procentig ökning av skopans brytkraft på 10,8 kN och en 14 procent ökning av armens brytkraft till 6,3 kN. Detta kombineras med en ökad spårlängd på marken på 1025 mm vilket ger förbättrad stabilitet och 31 procent ökning av dragkraften.

Kraftigt minskad skogsavverkning 2023

Avverkningen i de svenska skogarna minskade med sex procent under 2023 till knappt 90 miljoner kubikmeter, enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik. Så låg har avverkningen inte varit på sju år och därmed bröts också senaste årens uppåtgående trend.

Bruttoavverkningen 2023 uppgick enligt Skogsstyrelsens preliminära statistik till 89,6 miljoner kubikmeter (skogskubikmeter), att jämföra med 2022 då avverkningen landade på 95,0 miljoner kubikmeter. –

– Orsaken till minskningen är främst en minskad efterfrågan i den virkesförbrukande industrin, särskilt då inom sågverksindustrin. Den minskade produktionen i sågverken innebar att avverkningen av sågtimmer minskade med 10 procent under 2023, säger Jonas Paulsson, statistiker vid Skogsstyrelsen.

Under åren 2021 och 2022 noterades rekordavverkningar om man bortser från 2005 och 2007 då avverkningarna var mycket höga på grund av stormarna Gudrun och Per. Trenden med höga avverkningsnivåer bröts därmed 2023 med en minskad avverkning. Minskningen var så stor att man behöver backa tillbaka till 2016 för att finna en lägre nivå.

Minskningen märks i samtliga landsdelar. I Norra Norrland

Miljoner m3sk per år

Under förra året minskade avverkningen i svenska skogen till 90 miljoner kubikmeter. Gran utgör mer än hälften av den avverkade volymen, tall en tredjedel och lövträd omkring drygt en tiondel.

och Södra Norrland minskade avverkningen med 7 procent, i Svealand med 6 procent och i Götaland med 5 procent. Mest avverkades det i Västra Götalands län. Där låg avverkningen under 2023 på 8,2 miljoner kubikmeter vilket var 9 procent av den totala avverkningen i landet. Avverkningen var också stor i Värmlands län där 8,0 miljoner kubikmeter avverkades.

Knappt 2 procent av den svenska avverkningen exporterades under 2023. Exporten minskade under 2023, från 2,0 miljoner kubikmeter 2022 till preliminärt 1,3 miljoner kubikmeter 2023. Under 2023 uppgick importen av rundvirke till preli-

År 2005: 122 milj. m3 sk stormen Gudrun)

minärt 7,3 miljoner kubikmeter vilket är omkring 0,8 miljoner kubikmeter mer än året innan.

Cirka 68 procent av den avverkade volymen kommer från slutavverkning, 22 procent från gallring och resten från övrig avverkning.

Den genomsnittliga slutavverkningen för avverkningar större än 0,5 hektar uppgick 2022 till 3,6 hektar. Slutavverkningarnas storlek var i genomsnitt mer än dubbelt så stora i Norra Norrland (5,6 hektar) som i Götaland (2,5 hektar). Den genomsnittliga arealen i slutavverkning hos enskilda skogsägare är cirka 40 procent mindre än den hos övriga skogsägare.

År 2023: Prel. 90 milj m3 sk

År 2007: 96 milj. m3 sk stormen Per)

50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024

Prenumerera utankostnad påAnläggningsvärlden!

Bransch� tidningen medflest nyheter!

Gåinpå anlaggningsvarlden.se/prenumerera ochfyllidine�postadresssåkommertidningenrakt inidininbox10gångerperår.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 51

”Låt Skogforsk rädda alm och ask”

Skogforsk föreslås förädla fram resistenta almar och askar med ett öronmärkt, statligt anslag under tio år. Det framgår av en regeringsutredning som överlämnades till landsbygdsministern i torsdags.

Bakgrunden till utredningen, som tillsattes i april 2023, är att främst almen, men även asken, riskerar att dö ut till följd av almsjuka respektive askskottsjuka.

– Almen riskerar att vara utdöd i Sverige inom en period på 15 år om ingenting görs, säger utredaren Staffan Eklund.

Även Asken är hotad. Trädslaget plågas av askskottsjukan, som liksom almsjukan är en svampsjukdom. Det finns dock askar som visat god resistent mot askskottsjukan, vilket gör att hotet mot almen bedöms vara större.

– Vi är glada över att utredningen föreslår en satsning på förädling för resistens hos i första hand alm, men även ask. Arbetet är redan påbörjat, men i begränsad omfattning och ett rejält resurstillskott krävs för vi ska kunna nå önskade resultat. Det är också bra att förslaget bygger på en satsning i tio år eftersom skogsträdsförädling är en långsiktig verksamhet, säger Thomas Kraft, förädlingschef på Skogforsk.

Ny säljare på Tigercat

Tigercat välkomnar Magnus Eklund som ny säljare för centrala Sverige.

Magnus, som är baserad i Borlänge, kommer att ha ett nära samarbete med företagets service- och försäljningschef Stefan Pålsson för att stödja tillväxten av Tigercats produktlinje för kortvirke.

Magnus är inte ny hos Tigercat eftersom han fram till 2010 arbetade på Tigercat AB:s huvudkontor i Hede. Med mer än tretton års försäljningserfarenhet tar Magnus med sig en mängd kunskap i sin nya roll.

Praktisk brandbox från

Samsons

På Skogsmaskindagarna som arrangerades 17-18 maj i Karlskoga visade Samsons, som bland annat säljer förbrukningsvaror till skogsbranschen, en praktisk brandbox.

– Tiden är avgörande faktorn för en lyckad släckinsats i samband med skogsarbete, att snabbast möjligt stoppa branden innan den hunnit sprida sig. Därför har vi tagit fasta på tid och tagit fram brandboxen, säger Daniel Mörk, delägare på Samsons.

Tanken är att brandboxen ska vara en komplement till släckutrustningen som finns på skogsmaskinen. Oftast finns bara några få brandsläckare på maskinen, men med brandboxen så får man ytterligare tillgång till sex vätskesläckare, en ryggspruta samt flera andra praktiska redskap som är användbara vid en eventuell skogsbrand.

Brandboxen är lätt att frakta med skogsmaskinen. Den är utrustad med lyftbygel samt sidobygel för fäste på skotarvagn eller schaktblad.

Bland andra fördelar är att

Samsons har tagit fram en praktisk brandbox som kan användas som ett komplement till den släckutrustning som finns på skogsmaskinen. Brandboxen består bland annat av sex nioliters vätskesläckare.

brandsläckutrustningen redan finns på plats. Brandvakten behöver inte frakta utrustning ut i skogen.

– Smidigare lösning än stora vattentankar med pumpar som enligt oss har sina främsta brister i att komma nära brandpunkter och längre ställtid till första insats, - båda är tillföljd av fordonets sämre förmåga att klara terräng jämfört med att röra sig fritt.

Säkerhet och upplevd arbets-

miljö för maskinföraren är ytterligare en fördel. Denna slipper den mental oron att man ej har kontroll på en eventuell brandsituation. Ett flertal brandsläckare med skyddsmedel erbjuder släckkvalitet, snabbrörlighet och riskspridning. Alla maskinförare har baskunskap i hur man använder brandsläckare. Priset för en komplett brandbox är 33.900 kronor exklusive moms.

Eleda köper anläggningsentreprenör i Norge

Infrastrukturkoncernen Eleda förvärvar Sartor & Drange AS, en marknadsledande anläggningsentreprenör i Bergenregionen. Sartor & Drange erbjuder tjänster inom bland annat väg-, VA- och grundläggningsarbeten på Vestlandet. Sartor & Drange har cirka 200 medarbetare och omsätter i storleksordning 1 100 miljoner norska kronor.

Förvärvet av Sartor & Drange innebär att Eleda nu har tre plattformsbolag i Norge, de två första, Gjermundshaug och Anlegg Øst, förvärvades förra året. Sartor & Drange bildades genom en fusion mellan Sartor Maskin och Drange Maskin 2021 men

har en historik som går tillbaka till 1980-talet.

– Sartor & Drange är ett strategiskt viktigt förvärv för Eleda. Vi har nu tre plattformsbolag på den norska marknaden och det är ett bevis på att vi kan och vill fortsätta expandera i Norge med målsättningen att befästa vår position som en ledande aktör inom anläggning i Norden. Jag är extra glad för att Sartor & Drange både kompletterar våra befintliga bolag och passar så bra in i vår kultur. Det är ett typiskt Eleda-bolag med drivna entreprenörer, hög lönsamhet, fin tillväxt och en engagerad organisation med djup lokal förankring. Jag ser fram emot

att se vad vi tillsammans kan åstadkomma på den norska, och svenska, marknaden för att fortsätta att bygga bärkraftig infrastruktur, säger Johan Halvardsson koncern-vd på Eleda. Sartor & Drange kommer att gå in som ett av tio plattformsbolag i Eleda och vara en del av Eleda Norge. Tidigare ägare och nyckelpersoner i Sartor & Drange kommer att fortsätta i sina operativa roller och bli delägare i Eleda. Förvärvet kommer inte att få praktiska konsekvenser för kunder och anställda i Sartor & Drange

Affären är villkorad av tillträdesvillkor inklusive konkurrensmyndigheternas godkännande.

52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024

Kompakt skotare från Farma

Skotaren Farma LF8 lanserades hösten 2023 och är en kompakt 8-hjulig skotare med god framkomlighet även i tuff terräng och täta bestånd. Nu har den premiärvisats för svenska marknaden då den visades på Skogsmaskindagarna i Karlskoga.

Skotaren har ett lastindex på 1:1 med en lastkapacitet på 8,5 ton. Farma LF8 lanseras som en allsidig och effektiv gallringsskotare med höga prestanda. Skotaren har ett anpassningsbart lastrede där kunden kan välja mellan standardrede på 3,7 meter, alternativt lång 4,3 meter långt. Bredden på maskinen är 2,2 meter. Den är utrustad med 600 däck. Med 700 däck är bredden 2,42meter.

Maskinen uppges ha en låg tyngdpunkt och med mycket god viktfördelning vilket ska bidra till att skotaren står stabilt och säkert vid kranarbete samt vid körning i svårare terräng, en hög markfrigång tilltrots. Trans-

missionen optimerar varje hjuls hastighet, vilket ska minimera markskador och alltid med 100 procent optimal kraftfördelning.

Utan en kardanaxel i midjan som begränsar styrvinkel kan man optimera svängvinkeln upp till 50° och därmed få en smidigare maskin.

Konstruktionen av Farma

LF8 ska bidra till hållbar och enkel service, vilket möjliggörs genom få lager, leder och unika servicedelar. Dieselmotorn är en Caterpillar CAT C3.6 Steg V med en effekt på 136 hästkrafter.

Steglös hastighetsreglering mellan 0–24 km/h beroende på varje lands vägregistrering.

Den höga oljekapaciteten ger möjligheter till krävande tillbehör så som buskröjare, slaghack, klipp eller skördaraggregat.

Maskinen är utrustat med en robust transmission som är sammansatt av beprövade komponenter. Kranalternativen som erbjuds är från Farmas egentillverkning. Från 6,7 till 8,5 meter.

På Skogsmaskindagarna som arrangerades i Karlskoga 17-18 maj visade Farma den nya skotare LF8 som är en kompakt 8-hjuling med ett lastindex på 1:1 med en lastkapacitet på 8,5 ton. Maskinen är en prototyp.

Tjänstevikt

Från 8 500 kg

Längd: 8,43 m (standard), 9,03 m (lång)

Bredd: 2,22 m (500/600 däck), 2,42 m (700 däck)

Transporthöjd:

3,2 m

Lastkapacitet: 8 500 kg

Grindarea: 2,6 m2

Lastutrymmets längd: 3,7 m (standard), 4,3 m (lång)

Transmission typ: 8WD Hydrostat

Styrsystem: Parker IQAN Räckvidd kran: 6,7 / 7,2 / 8,5 – C8.0 X-CEL

Heidelberg tillverkar cement med vulkaniskt material från Island

I höst lanserar Heidelberg Materials en ny cementprodukt som ska minska utsläppen av koldioxid med 20 procent. Detta cement är resultatet av att bland cement från vulkaniskt material från Island, känt som Volcanic Pozzolan Iceland (VPI).

– Vi är stolta över att introducera Bas Plus VPI på marknaden. Genom att inkludera detta vulkaniska material minskar vi klimatavtrycket avsevärt jämfört med traditionellt cement, säger Magnus Ohlsson, vd för Heidelberg Materials Cement Sverige.

VPI är en så kallad naturlig puzzolan, som har reaktiva egenskaper i likhet med cement och kan därför ersätta en del av cementet i den färdiga produkten.

VPI-materialet för inte med sig någon miljöpåverkan till skillnad från cementets huvudsakliga råmaterial kalksten, som genere-

rar koldioxid när det bearbetas i cementugnen.

Heidelberg Materials satsar på uppförandet av en anläggning för infångning av koldioxid i Slite, Gotland vilket kommer innebära att all cement från an-

läggningen i Slite från och med 2030 kommer produceras utan koldioxidutsläpp.

– Samtidigt är den pågående utvecklingen av klimatförbättrade produkter – där Bas Plus VPI är en del – ett mycket viktigt ar-

bete som dessutom gör skillnad för det hållbara byggandet redan under detta år, skriver Heidelberg Materials i ett pressmeddelande.

Det vulkaniska materialet utvinns i Heidelberg Materials täkter företaget har på Island där det finns tillgängligt i stora volymer och därmed är en långsiktig resurs.

Framställningen av Bas Plus VPI sker i Slite, där VPI-materialet blandas i cement efter att först ha malts till ett fint pulver i företagets anläggning i Degerhamn på Öland. Heidelberg Materials har drivit labbtester och provningar i nära kundsamarbeten framgångsrikt i flera år för att säkerställa produktens goda prestanda och kvalitet.

Efter tillverkning av den slutliga cementprodukten i Slite på Gotland distribueras den till silostationer runt om i landet.

54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Fakta. Farma LF8 skotare Från och med november kommer Heidelberg Materials vulkaniska cement finnas tillgänglig på marknaden. Den ska minska koldioxutsläppen med 20%

www.finnskogsvalsen.se•info@finnskogsvalsen.se Thomas Jonny 070�6689865•076�8542726 0481�64370•i Tel. E�post: nfo@industriserviceab.se www.industriserviceab.se

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 55 KennethTomasson •0560�14870 070�5118494

Skogsbranschen

prioriterar en hållbar framtid

I Nordic Outdoor Industry Report 2024, framtagen av Novus på uppdrag av Stihl, framgår det att de nordiska länderna gemensamt rör sig mot en mer hållbar arbetsmiljö, där maskinval får allt större miljöfokus.

Användningen av arbetsmaskiner är jämnt fördelad mellan bensin och batteri, 46 procent uppger att de använder båda i vardagen, men med en växande tendens att omfamna den senare. Samtidigt är kvalitet och livslängd fortfarande de egenskaper som dominerar beslutsfattandet vid maskinval, och endast en procent ser låga utsläpp som det viktigaste kriteriet.

Majoriteten, 67 procent, av de nordiska respondenterna betonar vikten av arbetsgivarens engagemang för miljön. Övergången till batteridrivna maskiner anses viktig av mer än hälften av de tillfrågade, och 43 procent är intresserade av att testa e-bränslen i sina maskiner.

Country skogsvagnar på Skogsmaskindagarna

Heaab Maskin som bland annat är svensk återförsäljare för Country skogsvagnar i Sverige visade flera vagnar på Skogmaskindagarna som arrangerades i Karlskoga 15-17 maj. Country tillverkar vagnar och kranar från ATV till stora traktorer.

– Kvalitet och pålitlighet viktiga komponenter för Countrys produkter. Man använder sig bara av högkvalitativa komponenter från Europa och specialstål som ska borga för en lång och säker livslängd, säger Niclas Emilsson på Heaab Maskin.

I sortimentet finns vagnar på 1,5, 3, 5, 7, 9, 11, 13 och 15 ton Den minsta 1,5-tons vagnen är avsedd för ATV och de största vagnarna (9, 11, 13 och 15 ton) finns med enkelram, dubbelram och skotarbankar.

De levereras som odrivna

Heaab Maskin visade bland annat Countrys skogsvagnar på Skogsmaskindagarna. Mellanmodellerna kommer nu med drivning.

eller drivna. Nytt för i år är att vagnarna på 3, 5 och 7 ton nu finns med Robsondrift. 9 ton och uppåt finns även med navdrift.

I Heaab Maskins monter visades även Kinetics miniskotare och kombimaskiner. De har en lastförmåga på 3 respektive 4 ton och levereras med en 5-meters kran. Kombimaskinerna kommer med Jobo:s nya skördaraggregat ”Next Generation”.

56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Packarp2,57192Nässjö•johan@tmrmaskin.se•036�100400•www.tmrmaskin.se Storlekar2�1500kWA•Europeisktillverkning•Kortaleveranstider•Bragarantier! www.marimi.se•Tel.070�5895115•info@marimi.se www.battericentralen.seTel0451�10916info@battericentralen.seÅkargatan26,28133Hässleholm •••
Foto: Per Eriksson

På Volvodagarna som arrangerades på Volvo Costumer Center i Eskilstuna lanserade Volvo ett moderniserat sortiment av grävmaskiner, utrustade med ny avancerad teknik. Man utökar även sitt sortiment av elektriska maskiner inklusive sin första elektriska hjulgrävare. Volvo visade även sitt bredaste utbud av laddningslösningar med kraftenheter (Powerunit) från 40 kWh upp till 1.000 kWh.

58 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024

På Volvodagarna som arrangerades den 29 maj på Volvo Costumer Center i Eskilstuna visade Volvo CE sin ambition av vara ledande inom hållbarhet och produktivitet genom att lansera flera banbrytande produkter och en ny lösningsbaserad strategi – vilket ska möjliggöra en hållbar förändring för kunder på både reglerade och mindre reglerade marknader.

Volvo CE:s största lansering någonsin

Volvodagarna 2024 är det första maskinshowen sedan företaget tillkännagav att man flyttar tillbaka huvudkontoret till Eskilstuna i augusti förra året. Vid detta evenemang fick den samlade fackpressen från världens alla hörn en inblick i Volvo CE:s allra senaste lanseringar och innovationer inom både elektriska och konventionella lösningar, såväl som dess utbud av digitala verktyg. De efterföljande dagarna bjuder man in kunder från hela världen för att se företagets nyheter och den spektakulära maskinshowen. – Byggbranschen förändras och vi på Volvo CE vill inte bara ta del av förändringen, vi vill leda den. Volvodagarna är ett landmärkeevenemang där vi avslöjar vår mest ambitiösa och största produktlinje av både konventionella och elektriska produkter vi någonsin har gjort, säger Melker Jernberg, vd på Volvo Construction Equipment.

En av de viktigaste förändringar under årets Volvodagar är en övergång från siloförsedda produkter och tjänster mot totallösningar som är skräddarsydda efter kundernas

”Volvodagarna 2024 är ett evenemang där vi avslöjar vår mest ambitiösa och största produktlinje av både konventionella och elektriska produkter vi någonsin har gjort.”

Melker Jernberg vd på Volvo Construction Equipment.

behov, oavsett var de befinner sig på sin resa mot en fossilfri maskinpark, så att de kan ta sig an nya utmaningar och möjligheter med det stöd de behöver. Ett annat nytt fokus ligger på konstruktionssegment, vilket gör det möjligt för kunder att se hur Volvos lösningar kan paketeras holistiskt för att leverera högsta möjliga prestanda för deras specifika applikationer, från byggnader och verktyg till bergtäkter ballastproduktion.

På Volvodagarna presterade Volvo CE en ny generation av bandgrävmaskinerna Volvo EC500, Ec400 och EC230. Serien, som även inkluderar EC210 och ECR145, har utrustats med intelligent teknik i ett nytt elektrohydrauliskt system och förbättrar gränssnitt för människa och maskin (HMI), och utformat för en ökad bränsleeffektivitet, produktivitet, säkerhet och de totala ägandekostnaderna.

På Volvodagarna bjöds det även på en tjuvtitt på den helt dumpern Volvo A40 som kommer senare i år och som bygger på Volvo CE:s arv inom midjestyrda dumprar samt lanseringen av de ramstyrda dumprarna R60 och R70, som signalerar en ökning av transportmöjligheter för kunder inom gruvindustrin. Precis som andra konventionella Volvo CE-maskiner kan de nya tilläggen i produktportföljen drivas av de förnybara dieselbränslet HVO100 som avsevärt minskar koldioxidutsläppen jämfört med traditionell dieselolja.

– Dessa nya serier, tillsammans med våra elektriska lösningar, bevisar att Volvo CE är väl rustade för att svara på de olika behoven hos våra kunder på både reglerade och mindre reglerade marknader, vilket utnyttjar vår styrka till att implementera meningsfull inno -

Text & Foto: Per Eriksson per@anlaggningsvarlden.se

>>
världen • NUMMER 5 2024 59
ANLÄGGNINGS

vation i alla våra erbjudanden när vi närmar oss vår ambition om nettonollutsläpp av växthusgaser till 2040, säger Joakim Arndorw, försäljningschef för region International.

Utöver en modernisering av de konventionella maskinerna håller Volvo sitt löfte att leda industriomställningen mot fossilfria maskiner med flera spännande lanseringar i mellansegmentet.

Vid sidan av den redan lanserade bandgrävaren EC230 Electric och den kabelanslutna materialhanteraren EW240 MH presenterade Volvo en ny serie batterielektriska maskiner. Dessa inkluderar EW150 Electric, den första av Volvos elektriska hjulgrävare, och L90 Electric och L120 Electric hjullastare, planerade för stegvisa lanseringar från slutet av detta år i begränsade volymer och på

utvalda marknader som Sverige, Norge, Nederländerna och Tyskland.

De stöds av dess bredaste utbud av laddningslösningar hittills i och med lanseringen av den mobila kraftenheten PU40, för kompakt utrustning, tillgänglig på utvalda marknader och ett välkommet tillskott till den redan tillgängliga mobila kraftenheten PU500. Man visade även en PU1000 som kommer lanseras i framtiden. Den nya digitala appen My Equipment visar också Volvo CE:s engagemang för att säkra ett tillförlitligt elektriskt ekosystem, för att hjälpa kunder att hantera laddningsprocessen mer effektivt.

– Volvo Days visar hur långt vi har kommit på vår elektromobilitetsresa, från vår första kommersiella lansering 2019 till det breda utbudet av elektriska maskiner och laddningslösning-

Dunderbyggnationer

ar vi presenterar idag, förstärkt av vårt utbud av smarta digitala verktyg. De steg vi tar i elektrifieringen av maskiner i medelstora och tunga segment banar väg för fler kunder att minska koldioxidutsläppen och ta vara på nya affärsmöjligheter när samhällen över hela världen övergår till en framtid med låga koldioxidutsläpp, säger Carl Slotte, försäljningschef för region Europa.

Evenemanget belyser också styrkan hos Volvokoncernen, med ett antal samarbeten som alla har utformats för att påskynda innovation och hjälpa till i industriomvandlingen. Till exempel är Volvo Financial Services där för att visa upp hur man anpassar finansiella erbjudanden för att möta sina kunders specifika behov, medan Volvo Lastvagnar var med för att visa upp sina elektriska lastbilar.

1. Bland maskinerna på Volvodagarna fanns också en exklusiv förhandstitt på den helt nya dumpern A40 som kommer senare under året.

2. Hjullastaren L120 Electric kommer med ett 280 kWh batteri och i en cykel på 12 l/timme kan den köras 4,5 timme på en laddning. Tillsammans med L90 Electric lanseras den i slutet av detta år.

3. På Volvodagarna var det även premiär för de ramstyrda dumprarna R60 och R70

4. EWR150 Electric är Volvos första eldrivna hjulgrävare och kommer färdig direkt från fabrik. Den lanseras också på utvalda marknader i slutet av året. Volvo vill i nuläget inte avslöja batteriets storlek.

60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 1 2 3 4
Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se
Bengt Lindgren,Haparanda 0922-105 25•0730-66 54 00 www.lindgrensakeri.se
Nya
–nu även med 2-axligt släp! •Beg containrar 6-20',nya 20' •Nya bränsletankar 400-600 liter •Beg.gaffeltruckar •Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder

Vägsladd
1,6
m.
Elektrisk
höjdjustering
som
 kopplas
till
batteriet
på
din
ATV.
Dragstången
 och
hjulen
justeras
i
höjdled
från
styret.
 Vägsladden
kan
enkelt
justeras
för
olika
 underlag
samt
ställas
för
optimal
vatten‑ avrinning.
Arbetsbredd:
1,7
m,
Längd:
3
m
 Höjd:
0,6
m,
maxlast:
200
kg,
vikt:
160
kg. Säljes
omonterad.

Bensinmotordriven
 vinsch.
Förankra
den
vid
ett
 träd,
en
stubbe,
en
post
med
 hjälp
av
den
med‑följande
2
 m
polyester‑slingen
eller
vid
 dragkulan
på
ett
fordon
 med
tillbe‑höret
fästplatta
 för
dragkula.

Komaxi
Tiltmellandel
från
 S30
till
de
största.
Komaxi
 fästen
är
kända
för
sin
höga
 kvalite
och
tajta
uppbyggnad.
 Kan
även
fås
med
överfäste
till
 samma
pris
som
med
 direktinfästning.

ARB
Kompressor
Finns
både
enkla
och
dubbla.
 24
volt
eller
12
volt.
Med
eller
utan
tillbehör.
 Dessa
kompressorer
har
mycket
hög
prestanda
 jämfört
med
vad
som
hittills
funnits
på
 marknaden.
Kan
även
levereras
komplett
i
en
 låda
med
bärhandtag,
snabbanslutningar
till

 batteri,
en
4
liters
tank
och
ett
slangpaket. Ring
för
bästa
pris!

Rotator
Komaxi
Finns
med
 fästen
S30,
S40
och
S45.
 Över/underfäste.
Med
hydrauliskt
 snabbfäste
eller
halvautomatiskt
 mekaniskt
fäste.
 Mycket
lågbyggd!

Igland
WP3000
vedprocessor
anpassad
för
gräv‑ maskin
och
frontlastare.
Matar
in
timmer,
kapar
 och
klyver
i
en
operation.
Hög
kapacitet
och
 enkelt
handhavande
ger
marknadens
mest
 effektiva
vedproduktion.
Bearbetar
även
 rivningsmaterial
som
kan
innehålla
spik
 och
cementrester

Perfekt för grävmaskin!

Schaktbladskopa

Ställbara
fästen
till
bladet,
Hål
för
 lastlinor.
Som
tillval
finns
stöd
för
 transport
av
långa
föremål.
Finns
i
 stolekarna
200,
400,
500
och
700
 liter.
Fäste
S30,
S40
och
S45.
För
 grävmaskiner
från
1,5
till
10
ton.

Elverk
i
hög
kvalitet

I
en
tid
när
utbudet
 ibland
känns
 obegränsat
kan
det
 vara
svårt
att
välja
 och
hitta
rätt.
Då
ska du
vända
dig
till
oss.
 Vi
har
ett
brett
utbud av
tystgående
och
 pålitliga
elverk
i
hög,
 amerikansk
kvalitet
med
upp
till
3
års
garanti.
Hos
oss
hittar
 du
allt
från
de

minsta
till
de
största,
drivna
av
diesel,
bensin
 eller
bensin/gasol
(DualFuel).

Pickuptank
Diesel/AdBlue Smal
och
hög

design
 som
spar
utrymme
på
 flaket.
Finns
i
storlekarna
 150,
257
eller
426
liter.
 Byggd
i
aluminium
=
inget
 bäst
före
datum.
Finns
även
 som
lågbyggd.

Sweepex
Mega
Broom SweepEx
modulborste
är
en
 helt
unik
produkt
som
 många
företag
använder
 varje
dag.

Det
sitter
11
rader
 med
patenterade
borst
som
ser
till
att
 sopningen

blir
till
en
ren
lek.
 Stor
sortering
av
borstar. 11.180:‑

KX
trädklippar
för
grävmaskin
är
en
ny
typ
av
kraftfull
trädklipp. Resultatet
av
lång
erfarenhet
och
kontinuerligt
 utvecklingsarbete
är
ett
lättanvänt,
effektivt
 och
lättviktigt
energiaggregat
som
kan
 användas
för
många
olika
applikationer. Tack
vare
den
modulära
strukturen
och
 det
lätt
borttagbara
bladet
är
avverkning,
 röjning
och
installationsarbete
enkelt.

Modell

Vikt
Greppöppn. KX‑210

150
kg
610
mm KX‑280

300
kg
890
mm KX‑350

670
kg
1.145
mm

Sten/stubbrivare.
Finns
med
eller
utan
 utbytbara
tänder.
Perfekt
vid
mark‑ beredningsarbeten,
arbeten
på torvtäkter
mm.
Mycket
kraftig
och
stark
 konstruktion.
Möjlighet
till
att

svetsa
 tvärgående
stänger
i
förberedda
hål
mellan
 hornen
för
extra
tufft
arbete.
Kan
fås
med
de
 flesta
fästen
och
i
de
flesta
storlekar.

Priserna
är
exklusive
moms.
Med
reservation
för
eventuella
 tryckfel
och
prisjusteringar
utom
vår
kontroll.
Allt
inom
entreprenad,
skogsbruk
&
lantbruk
till
riktigt
bra
priser!
CG
NORD
AB
•
Tel
0321‑500
53 www.cgnord.se
•

info@cgnord.se
FLERA MODELLER
‑ ÄVEN
LADDBARA MED
LITIUM‑ BATTERI! POWERED
by
SUPERSTARK! NYHET! BÄSTA
KÖP!

Sampo Rosenlew lanserar en ny

sexhjulig skördare med 10-meters kran och Kesla RH18-aggregat.

Sampo Rosenlew lanserar ny sexhjulig skördare

Den nya skördaren – HR56 är baserad på den finska skogsmaskintillverkarens HR46X fyrhjuliga maskin och ska vara utrustad med ”anmärkningsvärda nya funktioner som ska förbättra både effektivitet och produktivitet”.

Den nya maskinen, som visades i Sampo Rosenlews monter på Swedish Forest Expo förra året är utrsustad med en Logmer-kran på tio meters räckvidd. Skördaraggregatet är ett Kesla RH18

HR56 är utrustad med en främre boggi, så marktrycket från den sexhjuliga maskinen är lågt. Den främre boggin i kombination med låg tyngdpunkt gör maskinen stabil att arbeta med, skriver Sampo Rosenlew i ett pressmeddelande.

Skördaren HR56 är ett energieffektivt och miljövänligt val för gallring och avverkning av energived. Det är ett heltäckande vettigt paket med låga drifts- och underhållskostnader.

– Ett av våra maskiners kännetecken har alltid varit deras lämplighet för gallring av unga skogar, så den nya modellen är ett naturligt steg i utvecklingen av vårt sortiment. HR56 är baserad på vår bästsäljande HR46x fyrhjulsskördare med anmärkningsvärda nya funktioner som förbättrar både effektivitet och produktivitet, skriver Sampo Rosenlew i pressmeddelandet.

Maskinen kommer till Sverige i höst på demovisning.

Bostadsbyggandet kan vända nästa år

Höga kostnader och en allmän osäkerhet bromsar bostadsbyggandet – men en liten vändning uppåt väntas nästa år. Det visar en färsk byggprognos som Boverket publicerade i maj.

–Boverket bedömer att det kommer påbörjas 27.000 bostäder i år, varav 25.000 genom nybyggnad och 2.000 genom ombyggnader. Det motsvarar en minskning med omkring 16 procent jämfört med 2023. Nästa år

Boverkets bedömning är att det påbörjas cirka 27.000 bostäder i år, varav 25.000 genom nybyggnad och 2.000 genom ombyggnader. Det är en minskning med cirka 16 procent jämfört med året före. År 2025 förväntar sig Boverket att byggandet vänder uppåt något, och att det påbörjas cirka 32.000 bostäder, varav 30.000 genom nybyggnad. Boverkets bedömning är att det är småhusen och hyresrätterna som kommer att bidra till vändningen, vilket bland annat förklaras av ett en ökad efterfrågan för specialbostäder för äldre (hyresrätter).

Höga räntor och hushållens svaga ekonomi bidrar fortsatt till en dämpad aktivitet på bostadsmarknaden. Aktiviteten har dock ökat under början av 2024 och bostadspriserna har stigit något, men marknadsaktiviteten är fortfarande låg jämfört med innan nedgången 2022. I stort förväntar marknadsbedömare ytterligare räntesänkningar i år och under loppet av 2025. Trots troliga räntesänkningar framöver förväntas bolåneräntorna under 2025 vara ungefär dubbelt så höga som 2021. Fastighetsbyråns Mäklarpanel indikerar att bostadsmarknaden var något starkare i april jämfört med mätningen i januari och utfallet är det starkaste sedan sommaren 2022. Marknaden för nya bostäder är dock fortsatt mycket svag enligt panelen.

En viktig faktor kopplat till utbudet är byggkostnaderna. Enligt SCB:s Byggkostnadsindex så har priserna börjat plana ut

Höga kostnader och osäkerhet bromsar bostadsbyggandet – men liten vändning uppåt väntas 2025. Det visar Boverkets byggprognos i maj 2024. Boverkets bedömning är att det påbörjas cirka 27 000 bostäder i år.

för 2024. Vid nedbrytning av bostadspriserna så ligger de nominellt på ungefär samma nivå som vid årsskiftet 2020–2021 samtidigt som byggkostnadsindex är drygt 30 procent högre än då. Så även om marknadssignalerna är positiva så är vår analys att det inte är starka nog för att det ska få en stark positiv effekt på bostadsbyggandet.

Hushållens köpkraft förväntas stärkas från halvårsskiftet 2024 vilket främst beror på förväntningar om stigande löner, räntesänkningar och lägre inflation. Den positiva effekten för hushållen förväntas dock inte kompensera för de senaste årens höga inflation och Finansdepartementets bedömning är att köpkraften först återhämtat sig efter 2026 för hushåll med genomsnittlig inkomst.

Konjunkturinstitutets Konjunkturbarometer från i april illustrerar hur hushållen bedömer sin ekonomi som mer ansträngd jämfört med det senaste året. När det kommer till de komman-

Fakta. Boverkets byggprognos

Nybyggda flerbostadshus

- varav bostadsrätt

- varav hyresrätt

- varav äganderätt

Nybyggnad småhus

Total nybyggnad

Nettotillskott genom ombyggnad

Totalt påbörjade bostäder

de tolv månaderna är hushållen mer positiva och fler tror på en starkare ekonomi framöver jämfört med de senaste månaderna. När osäkerheten kring ränteutvecklingen och bostadspriserna avtar tror vi att fler av de hushåll som har en låg räntekänslighet och stark köpkraft kan komma att våga investera i nyproduktion. När det här kommer att ske är osäkert, men utifrån att de förväntade räntesänkningarna genomförs under 2024, skulle förutsättningar för nyproduktionen vara bättre under slutet av 2024.

Det i kombination med att det finns ett relativt stort utbud av nyproducerade bostäder gör att vi bedömer att bokningarna av nya bostadsrätter fortsatt kommer att vara lågt under ytterligare en tid. Det ser mer positivt ut för småhusen och där är vår bedömning att efterfrågan för nyproducerade småhus skulle kunna öka redan under hösten 2024.

62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
2023 prel 22.900 6.400 16.000 500 6.900 29.800 2.200 32.000 2024 p 20.000 6.400 13.500 100 5.000 25.000 2.000 27.000 2025 p 23.000 6.900 16.000 100 7.000 30.000 2.000 32.000

Säkrare maskinunderhåll med Enerpac domkraft

Enerpac, ett amerikanskt specialistföretag med anor ända tillbaka till 1910-talet som underleverantör av vattenpumpar till T-Forden, har nu lanserat ett lyftsystem för säkrare underhåll av grävmaskiner. Baserat på företagets SCJ Series Cube Jacks, gör det att hela maskinen, bommen eller stickan kan höjas samtidigt som undervagnen kan tas bort på ett säkert sätt.

Vid service av grävmaskinens svängkrans och lager måste undervagnsenheten separeras från maskinen och bommen för att ge åtkomst till svängmotorn och flera uppsättningar av planetväxlar. Hittills har det krävts minst två service tekniker som lyfte maskinen med hjälp av domkrafter, en tidskrävande och farlig uppgift.

Enerpacs kubdomkraftlyftsystem erbjuder ett säkrare,

Enerpac har i samarbete med ett maskinunderhållsföretag utvecklat ett lyftsystem för grävmaskiner som är användbart vid underhåll av svängmotorn och flera uppsättningar planetväxlar.

CE-certifierat tillvägagångssätt för borttagning av undervagnen. Det består av två par kubdomkrafter som ger samordnade hydrauliska lyft av laster upp till 25 ton per domkraft på en höjd av 2 m. Två kub-domkrafter är placerade under en lyftbalk

på baksidan av grävmaskinen, medan två kub-domkrafter är placerade under stickans klackar. Varje par kub-domkrafter är anslutna till en hydraulpump för att synkront höja och sänka grävmaskinens kropp och sticka. Lyftsystemet har utvecklats

i samarbete med ett ledande underhållsföretag för grävmaskiner, som letar efter ett säkrare, CE-certifierat tillvägagångssätt för borttagning av underrede. Det låser sig automatiskt, så att tekniker kan arbeta säkert under den upphöjda maskinen, utan att behöva tillgripa sekundära mobilkranar och liknande.

– Systemet har framförallt välkomnats för dess säkerhet, precision vid lyft och sänkning samt enkelhet och snabbhet vid installation, skriver Enerpac i ett pressmeddelande.

Enerpacs cube jack-teknologi är väl beprövad i många industriella lyftapplikationer. SC Series Cube Jacks använder en baslyftram och självjusterande, lätta stålgallerblock för att ge ett stabiliserat lyft med hög kapacitet, vilket erbjuder ett säkrare, mer kontrollerat och effektivt alternativ.

ANLÄGGNINGSvärlden • NUMMER 5 2024 63

Ny vattenpump från Stihl

Stihl lanserar den nya vattenpumpen WP 300 som är lämplig för entreprenörer, saneringsföretag och liknande som behöver en kraftfull pump som hanterar stora vattenmängder.

Den nya pumpen är utrustad med Stihl EHC 605 4-takts bensinmotor på sex hästkrafter.

Den kommer med en självsugande pump som kan hantera 37 kubikmeter vatten per timme.

– Denna vattenpump är inte bara kraftfull, utan också mångsidig. WP 300 kan användas för att transportera vatten från floder, sjöar, brunnar och andra reservoarer för bevattning eller som hjälp vid hantering av översvämningar. Den robusta konstruktionen gör den till en pålitlig följeslagare i alla utmanande situationer, säger Mats Gustafsson, Product Launch Manager på STIHL i Norden.

Hydroscand övertar hydraulverksamhet i Oskarshamn

Hydroscand meddelar att de från 3 juni övertar hydraulverksamheten hos Gustafssons Uthyrnings i Oskarshamn, en strategisk utvidgning som ska stärka företagets serviceutbud i regionen.

Gustafssons Uthyrning AB, som tidigare i år förvärvades av uthyrningsföretaget Renta, har länge varit en betrodd leverantör av slangar, ledningskomponenter samt reparationer och service i Oskarshamn, Vimmerby och Västervik. Genom denna affär tar Hydroscand över företagets hydraulverksamhet.

–Vi kommer att upprätthålla den utmärkta service som Gustafssons alltid har stått för i Oskarshamn med omnejd, samtidigt som vi fortsätter att utöka vårt utbud av produkter och tjänster i regionen, säger Niklas Augustsson, regionchef på Hydroscand.

Långsam återhämtning för byggbranschen

En ljusning är äntligen i sikte för byggbranschen. Allt fler signaler indikerar att marknaden har nått botten och att en gradvis återhämtning är att vänta, dock ser den ut att bli mer utdragen än vad som tidigare estimerats. Dessutom är aktiviteten i byggbranschen tillbaka på 2014 års nivå, så när marknaden väl vänder upp är det från mycket låga nivåer.

–Enligt Beijer Byggmaterials senaste Branschrapport är det konsumenter och de mindre entreprenörerna som lyfter marknaden, meden de större byggföretagen har en tuffare situation. Nybyggnationen av bostäder har minskat med 70 procent från 2021 till 2023, vilket har lett till ett stort antal konkurser av byggföretag.

Statliga stimulanser för att få igång bostadsproduktionen har introducerats i flera europeiska länder, men i Sverige har insatserna främst riktats mot att temporärt öka det redan etablerade ROT-avdraget. Få stimulanser

Det ser ljusare ut för byggbranschen. Det skriver Beijer Byggmaterial i en färsk branschrapport.

har riktats mot nybyggnation. Trots att det fortfarande är en tuff marknadssituation har det skett förbättringar på ett antal områden de senaste tre månaderna som gör att vi tror på en ljusning.

– Inflationen fortsätter neråt och vi kan vänta oss fler räntesänkningar under året, det är viktiga signaler till marknaden. Från 1 juli höjs dessutom ROT-avdraget, vilket är positivt, men det krävs också initiativ för att få igång nybyggnationen. Sverige har ett stort underskott av bostäder och det krävs stabilitet och bättre ekonomiska förutsättningar

för att fler ska våga starta upp framskjutna byggprojekt, säger inköpsdirektör Peter Sjöström, Beijer Byggmaterial.

Både prisutveckling och tillgänglighet kommer att vara relativt stabila över sommaren och in i början av hösten. Det baseras på en kombination av nationella makrofaktorer samt den fortsatt svaga globala konjunkturen som håller fast prisnivåerna, både gällande råmaterial och färdigvaror. Som alltid finns det undantag och ett av dem är träbaserade skivor och trävaror generellt där det finns en stigande global efterfråga och därmed också stigande priser.

- De potentiella riskerna vi ser framåt är framför allt kopplade till att produktions- och logistikkapacitet reducerats kraftigt i konjunkturnedgången och att det sannolikt kommer uppstå brister när marknaden vänder. Vi analyserar noggrant var riskerna är som störst och vidtar åtgärder för att eliminera eller reducera dessa effekter, säger Peter Sjöström, avslutningsvis.

Nedskrivningar tynger Svevias resultat

Den statligt ägdra bygg- och anläggningskoncernen redovisar ett rörelseresultat för årets första kvartal om – 117 miljoner kronor (–4).

Resultatet uppges påverkas negativt av projektnedskrivningar inom division industri. Orderingången uppgick under perioden till 4,8 miljarder kronor (5,5). Orderstocken ökade med tio procent till 15,1 miljarder kronor (13,5). Det operativa kassaflödet förbättrades och uppgick till 273 miljoner kronor (112).

– Övriga divisioner och dotterbolaget Arento presterar i linje med förväntningar i en utmanande marknad. Nedskrivningarna som är genomförda i division Industri har sin grund

Svevia redovisar ett rörelseresultat för första kvartalet 2024 på – 117 miljoner kronor (4).

Foto: Rickard Kilström, Svevia pressbild

i en omvärdering av risker och möjligheter i projektportföljen, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef, på Svevia.

Enligt kvartalsrapporten var orderingången i det första kvartalet god. division Drift hade ett bra utfall av årets anbudssäsong

och division Industri säkrade flera kommunala utläggningskontrakt. Den snörika vintern ökade omsättningen för division Drift, men medförde även en lägre rörelsemarginal.

Division Anläggning hade en lägre projektaktivitet, vilket innebar att de fasta kostnaderna inte täcktes fullt ut. Dotterbolaget Arento, som hyr ut maskiner, levererade ett starkt resultat i årets första kvartal.

– Vår starka orderstock och det förbättrade kassaflödet gör Svevia väl positionerat för framtiden och väl rustade att möta marknadens efterfrågan av infrastrukturprojekt och driftsoch underhållstjänster, säger Joachim Hallengren, avslutningsvis.

64 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024

Vätgas laddar eldriva maskiner i vägprojekt

Vätgas gör det möjligt att bygga nya vägar utan utsläpp av växthusgaser i områden utan tillgång till el. För första gången i världen testar norska Trafikverket, Statens Vevesen, vätgasteknik med stöd från Hafslund, NAPOP och Anlegg Øst när de bygger en miljögata i Gran.

– Ny teknik kan hjälpa till att lösa klimatkrisen, säger Norges klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen.

Den 18 juni presenterades klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen för vägbygget i Hadeland tillsammans med 50 skolelever på Hadeland gymnasium.

Det blir första gången i världen som en entreprenörer använder vätgas för att ladda elektriska entreprenadmaskiner i ett vägprojekt.

– Vätgas kan göra alla vägprojekt elektriska. På så sätt kan vi ta bort utsläpp av växthusgaser från vägprojekt där det blir för dyrt att leverera högspänningsel för att etablera laddstationer, säger projektledare Pål Steinar Karlsen i det norska vegvesenet, Projekt Vestoppland.

15 procent av koldioxidutsläppen i Norge kommer från byggoch anläggningsindustrin. Det är därför viktigt att vidta åtgärder för att minska koldioxidutsläppen från vägprojekt. Samtidigt har Statens Vegvesen beslutat att alla entreprenadmaskiner i nya kontrakt efter 2027 ska vara utsläppsfria. Det är ett viktigt bidrag för att nå målet om 55 procent mindre koldioxidutsläpp jämfört med 1990. Statens vegvesen och Anlegg Øst Entreprenør har arbetat med den nya miljögatan i Gran sedan nyår. Tillsammans har de tagit in Hafslund som står för laddinfrastrukturen. Alla grävmaskiner och lastbilar är alla elektriska. Det är första gången i ett vägprojekt. – Vi har haft en del inkörningsproblem med entreprenadmaskiner och laddutrustning. Nu är vi uppe och nickar, säger Pål Steinar Karlsen.

Norges klimat- och miljöminister Andreas Bjelland Eriksen och 50 elever satt på skolbänken på Hadeland grundskola och avslutade med en utomhuslektion om Statens vegvesens miljögatuprojekt i Gran centrum.

Miljøgata på Gran är ett pilotprojekt för utsläppsfria byggarbeten med stöd från Transportdepartementet. Det är viktigt att testa ny teknik. Anlegg Øst Entreprenør, Vägverket och Hafslund har därför lagt ner mycket extra tid för att kunna lösa utmaningar på vägen.

Entreprenadmaskinerna får ström från en kraftstation, två stationära snabbladdare och elva mindre laddare bakom byggstängslet i centrum. Tre mobila batterivagnar säkerställer laddning utanför anläggningen.

Före påsk installerades den vätgasdrivna tunga lastbilsladdaren. Bränslecellen är densamma som i den vätgasdrivna personbilen Mirai från Toyota. – Vätgasstationen fungerar som en gammaldags dieselgenerator, men utan buller och koldioxidutsläpp. Det gör att vätgas kan vara en lösning för vägbyggen utan utsläpp av koldioxid i områden där det är för dyrt att leverera anläggningsel, säger Mathilde Christensen, projektledare i Hafslund.

Det är företaget NAPOP (Not a part of the problem) i Vikersund som levererar och driver vätgasladdningsplatsen.

– Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder. Vätgastanken står bakom dubbla säkerhetsstängsel och övervakas dygnet runt. Endast

Trafikverket förstärker kostnadskontrollen i investeringsprojekt

Foto: Gunnar Stenberg.

Trafikverket synar vägbyggen

Inom ramen för Trafikverkets kraftsamling för ökad effektivitet och nytta för medborgare och näringsliv, ingår det att ytterligare stärka kostnadskontrollen och noggrant granska och utvärdera kostnader i investeringsprojekt. Skärpningen syftar till att säkerställa användningen av skattemedel.

Foto: Per Kollstad, Statens Vegvesen.

anställda med specialkompetens ska hantera vätgastanken, säger Christensen

Säkerhetssystemet är i enlighet med riktlinjer från Direktoratet för säkerhet och beredskap medan HYEX, en expertmiljö inom vätgasområdet, har genomfört en riskanalys.

– Jämfört med Toyotas vätgasbil är det här en stationär anläggning bakom dubbla anläggningsstängsel. Vi tror att väte är en del av lösningen för utsläppsfria veganska ägg, säger Christensen och Karlsen.

- Hur är det med kostnaderna?

– Vi får cirka 100 000 kWh el från vätgas. Idag är vätgasflödet mycket dyrare än det som kommer från elnätet. Priserna kommer att sjunka med större kvantiteter, säger Steinar Karlsen avslutningsvis.

Trafikverket har identifierat stora slutkostnadsavvikelser i fem entreprenadkontrakt, där kostnaderna har ökat kraftigt jämfört med tidigare prognoser. – Trafikverket kommer därför att intensifiera insatser för att möta kraven på effektiv hantering av skattemedel. För att säkerställa att faktureringen stämmer överens med den avtalade leveransen kommer Trafikverket att intensifiera sin granskning och genomföra extra revisioner, säger Patrick Guné, verksamhetsområdeschef Stora projekt.

Fokus ligger på att revidera kontrakt med kraftiga kostnadsökningar jämfört med tidigare prognoser, bland annat inom vägprojektet E4 Förbifart Stockholm; kontrakt delprojekt Lovön och Vinsta, Varbergstunneln samt järnvägsprojektet Västlänken; delprojekten Centralen och Korsvägen.

”Vätgasstationen fungerar som en gammaldags dieselgenerator, men utan buller och koldioxidutsläpp.”

Pål Steinar Karlsen projektledare på Statens Vegvesen.

– Granskningen, som en del av Kraftsamlingen, syftar också till att motverka yrkesfusk och att sociala krav efterlevs, säger Patrick Guné.

Granskningen ska även säkerställa efterlevnaden av sociala krav. Vid identifiering av oegentligheter och brister i entreprenaderna kommer Trafikverket att agera skyndsamt. En fortsatt dialog med leverantörer och entreprenörer är också en viktig del av detta arbete.

ANLÄGGNINGSvärlden • NUMMER 5 2024 65

Anslaget till Skogforsk går från 60 öre per avverkad kubikmeter till 1 krona.

Skogsbruket höjer anslaget till Skogforsk

Skogforsks partnerföretag höjer anslaget till forskningsinstitutet från 60 öre per avverkad kubikmeter till 1 krona. Höjningen gäller från och med den 1 januari 2025.

– Beslutet fattades av Skogforsks årsmöte den 7 juni. Anslaget innebär att Skogforsks cirka 120 partnerföretag betalar en krona per avverkad kubikmeter virke till forskningsinstitutet.

– Det är mycket glädjande att våra partnerföretag ökar investeringarna i forskning och innovation. Det här innebär att vi ges större möjligheter att utveckla skogsbruket i en komplex och föränderlig omvärld. Vi har en ambitiös forskningsstrategi som innehåller både kunskapsgenerering, kommunikation och investeringar i forskningsinfrastruktur och höjningen bidrar till att realisera ambitionerna”, säger Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk.

Olof Hansson, ordförande i Skogforsks styrelse, ser höjningen som nödvändig för skogsbrukets fortsatta utveckling i en hållbar riktning.

– Ja, vi behöver ökade resurser för att utnyttja möjligheterna, men också anta utmaningarna, i dagens och framtidens skogsbruk. Anslagsökningen visar också att vi tror på faktabaserad kunskap och att Skogforsk är en utmärkt aktör för att leverera just detta, säger han. Skogforsk finansieras till en tredjedel av skogsbruket, en tredjedel av staten via forskningsrådet Formas, och en tredjedel genom externa fonder där medel söks i konkurrens med andra forskningsaktörer.

Dumprar med roterande hytt från Mecalac

Den franska maskintillverkaren Mecalac lanserar Revotrucken, en unik dumper som kombinerar roterande hytt med bra terrängegenskaper.

Maskinen har redan fått flera designutmärkelser inklusive den prestigefulla Red Dot Design Awards ”Best of the Best”. Enligt Mecalac bygger Revotruckens framgång att den är marknadens säkraste och mest ergonomiska dumprar.

Även om en dumper onekligen är en effektiv maskin som kan transportera stora mängder material, står de också för nästan en tredjedel av alla transportrelaterade olyckor på byggarbetsplatser. Frekvensen av incidenter är särskilt hög för maskiner som väger mer än 6 ton, där olycksfrekvenser är ännu mer oroande eftersom mängden material som transporteras i korgen skymmer sikten när den förflyttar sig. För att minimera denna risk genomförde Mecalacs forsknings- och utvecklingsteam en djupgående analys av arbetsplatserna och identifierade synlighet, stabilitet och manövrerbarhet som viktiga frågor. Dessa observationer var drivkraften bakom skapandet av Revotrucken, ett innovativt koncept som utvecklats från grunden för att proaktivt hantera dessa utmaningar.

– Det är den första dumpern som har en roterande hytt. Med 360-graders sikt revolutionerar Revotruck sättet du arbetar med en dumper, vilket höjer förarens säkerhet och komfort till en ny nivå, säger Alexandre Mar-

Fakta. Mecalac Revotruck dumper

Total arbetsvikt

Motoreffekt

Utsläppsstandarder

Nyttolast

Maximal lastvolym

Transmission k

Färdhastighet

Förarmiljö

Total bredd

Total längd

Total höjd

Tömningshöjd, tömningsspets

* Rotating Cab 225°

ordförande för Mecalac Group.

Enligt Mecalac är det fem huvudkriterier som gör denna dumper till en unik maskin:

Sikt: 360° sikt. Den roterande hytten erbjuder optimal sikt i alla riktningar, vilket gör att föraren kan behålla maximal koncentration på sitt arbete och sin miljö samtidigt som de behåller en idealisk, bekväm position.

Tillgänglighet: revolutionen från alla håll. Hytten har fyra stora åtkomstpunkter i varje hörn av förarhytten, vilket säkerställer säker och enkel åtkomst oavsett hyttens orientering.

Mobilitet: En revolution i dess struktur. Det styva chassit - som i sig är säkrare än ett ledat chassi eftersom stödpunkterna förblir konstanta - kompletteras

Revotruck 6 5.915 kg 74 hk

EU Steg V 6.000 kg 3,3 m3

Hydrostatisk 28 km/h

ROPS/FOPS* 2.287 mm 4.894 mm 2.805 mm 1.284 mm

Revotruck 9 6.565 kg

74 hk

EU Steg V 9.000 kg 4,5 m3

Hydrostatisk 28 km/h

ROPS/FOPS* 2,412 mm 5.270 mm 2.856 mm 1.117 mm

av fyra lika stora hjul. Den har ett omställbart styrläge (2-hjulsstyrning, 4-hjulsstyrning och krabbstyrning), vilket gör att den kan arbeta smidigt i trånga utrymmen och med en svängradie som är halverad jämfört med konventionella midjestyrda dumpertruckar.

Ergonomi: rotation med en knapptryckning. Med förare i hjärtat av Revotruckens design har vi gjort det möjligt att rotera hytten med en knapptryckning. Som ett resultat bibehåller förarna en korrekt hållning hela tiden och undviker ryggproblem genom att eliminera arbetspositioner där rygg och nacke vrids.

Stabilitet: kraften i smidighet. Med ett styvt 4-hjulsstyrt chassi erbjuder Revotrucken exceptionell stabilitet. Den centrala länken mellan de två delarna av chassit erbjuder upp till 20° oscillation. De två oscillerande delarna av chassit följer markens konturer oberoende, vilket säkerställer stabilitet och permanent dragkraft på alla typer av terräng.

Två storlekar finns tillgängliga: Revotruck 6 ton och Revotruck 9 ton.

Svensk återförsäljare för Mecalac är Grävmaskinsspecialisten GMS AB i Höganäs.

66 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
chetta, Mecalac lanserar två dumprar med roterande hytt - Revotruck 6 och Revotruck 9 med nyttolast på 6.000 respektive 9.000 kilo.
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 67

Emma Evers Holm, hållbarhetsstrateg och Dag Urban Hoas, nyproduktionschef på Familjebostäder

De tar steg mot cirkulärt byggande

Alla Familjebostäders byggprojekt ska präglas av cirkulärt byggande och återbruk. Nu har vi tagit fram tydliga definitioner och mätetal för cirkularitet när vi bygger nya bostäder.

Familjebostäder har skärpt klimatmålen för att halvera klimatutsläppen till år 2030. Det kräver en stor omställning i hela byggprocessen. Att arbeta med en cirkulär byggprocess är ett steg mot att minska vår klimatpåverkan, berättar Emma Evers Holm, hållbarhetsstrateg på Familjebostäder.

– Att bygga cirkulärt innebär att vi ska sträva efter att designa och bygga våra hus på ett resurseffektivt sätt. Att minska byggavfallet, välja återvunna eller återvinningsbara material, skapa hus som håller länge och kan anpassas för olika ändamål eller demonteras enkelt i framtiden, säger Emma Evers Holm.

Alla aktörer i byggbranschen har olika definitioner och mått för cirkulärt byggande. När Familjebostäder beslutade om cirkulärt byggande och återbruk 2023 saknades tydliga definitioner och mätetal. Nu har vi kommit fram till vad cirkularitet innebär för bolaget och hur vi ska mäta det. För att följa upp framstegen har vi tagit fram fyra olika index för att mäta cirkularitet när vi bygger nya bostäder.

Familjebostäder börjar mäta cirkularitet i år för att kunna sätta målnivåer för alla nybyggnadsprojekt från och med 2025. Det är en del av bolagets utvecklingsprojekt för att minska klimatpåverkan och öka det cirkulära byggandet. Projektet sker i samarbete med arkitektbyrån White.

Ny balkärra för teleskoplastare

Bala Agri lanserar nu som en del i företagets produktutveckling en ny balvagn anpassad för teleskoplastare Den nya Bala Agri BK902 är en 2-axlad kärra i kraftig konstruktion med pendelboggi.

Det väl tilltagna flaket är tillverkat i tryckimpregnerat trä och har gott om plats för att transportera redskap och material. För att säkerställa trygg transport är kärran utrustad med lastsäkringsöglor som effektiv låser lasten på plats. BK902 klarar även kraven för att framföras i en hastighet på 40 km/tim.

Bala Agri har anpassat kärran för teleskoplastare genom att utrusta den med svanhals. Detta förbättrar vagnens svängradie och ska ge en behaglig körning. Utöver det har Bala Agri även förstärkt flaket med plåt över boggien för att klara punklaster ännu bättre.

I standardutrustningen ingår fast vevbar stödfot, 400/60x15,5hjul, 2-hjulsbroms och LED-belysning.

Bala Agri introducerar BK902 för teleskoplastare. Kärran är anpassad för teleskoplastare genom att Bala Agri designat den med svanhals. Detta förbättrar vagnens svängradie.

Tekniska specifikationer:

(kg):

(kg):

(cm):

(cm):

mått (cm):

(cm)

Marknaden för

skogsfastigheter ljusnar

Efter en tid av ekonomiska svängningar och ett högt ränteläge som lett till att köpare och säljare inte nått vararandra ser vi att det ljusnar på fastighetsmarknaden för jordoch skogsfastigheter i Sverige. Det är fler fastigheter till salu och fler förmedlingar leder till avslut.

Under 2021 och början av 2022 såldes fastigheter snabbt och till höga priser. Mot slutet av 2022 började vi se en nedgång, först i södra Sverige och sedan spreds trenden till resten av landet under 2023. Prisnedgångarna var mest markanta i södra Sverige med en minskning på nästan 7 procent, medan mellersta och norra Sverige såg nedgångar på 3,6 procent

respektive 4,2 procent. Riksbankens nyliga beslut att sänka styrräntan från 4,0 procent till 3,75 procent är den första sänkningen på åtta år och signalerar en långsam normalisering av ränteläget.

– En lägre ränta minskar kostnaderna för låntagare och kan öka intresset för att köpa fastigheter. Kommer det senare under året ytterligare två räntesänkningar kan det skapa ytterligare positiv effekt, säger Mikael Sillerström, Fastighetsmäklare på Ludvig & Co Fastighetsförmedling. Han lägger till att intresset från investerare ökar än mer när de alternativa placeringarna går ner i avkastning. Då är skog en attraktiv investering.

Prisutvecklingen på skogs-

mark har varit stabil över tid, trots att priserna föll något under 2023. Enligt Ludvig & Co Fastighetsförmedling har priserna minskat med cirka 5 procdnt i hela landet. Den långsiktiga trenden visar dock en stark ökning av skogsmarkens värde, med en total prisuppgång på nästan 30 procent över de senaste fem åren.

– Investeringar i skogsmark förblir attraktiva på grund av den stabila efterfrågan på skogsprodukter som pappersmassa och sågade trävaror. Även med nya EU-regler som kan påverka skogsindustrin, förväntas efterfrågan på skogsråvara fortsätta öka, säger Annika Granqvist, Fastighetsmäklare på Ludvig & Co.

Maxlast
9 000 Egenvikt
1 900 Totaltvikt
10 900 Totallängd
850 Totalbredd
250 Invändigt
700x243
(kg):
Flakhöjd
108,1
68 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024
Fakta. Bala Agri BK902

LRF ser fram emot artskyddsutredning

Regeringen tillsätta en utredning inom klimat- och näringslivsdepartementet för att se över artskyddsförordningen. – Vi välkomnar utredningen men det är långt kvar till ett rättssäkert och balanserat artskydd, säger Palle Borgström, förbundsordförande Lantbrukarnas Riksförbund (LRF).

Tillsammans med Sveriges skogsägarföreningar har LRF under lång tid drivit på förändringar i artskyddets utformning. Utredaren ska lämna förslag på i vilken omfattning nationellt fridlysta arter ska kunna hindra pågående markanvändning och föreslå hur markägare ska ersättas när pågående markanvändning avsevärt försvåras. Utredningen ska vara färdig den 31 december i år.

– LRF ser artskyddet som det största äganderättsliga problemet för familjeskogsägaren. Vi välkomnar att regeringen äntligen tänker göra något för att minska problemen. Vår förhoppning är att utredningen kommer innebära att exempel-

”LRF

ser artskyddet som det största äganderättsliga problemet för familjeskogsägaren.”

Palle Borgström förbundsordförande för LRF.

LRF välkomnar artskyddsutredning – men ser utredningsuppdraget som otillräckligt. I regeringens pressmeddelande nämns dock inte någonting om att utredaren ska lämna förslag på lättnader kring de förbud som rör fåglar.

vis en art som knärot inte längre kommer att stoppa avverkningar i våra svenska skogar, säger Palle Borgström.

I regeringens pressmeddelande nämns inte någonting om att utredaren ska lämna förslag på lättnader kring de förbud som rör fåglar vilket gör att det utredningen till trots är långt kvar till ett balanserat och rättssäkert artskydd.

– Eftersom regeringen inte tycks göra något åt fågelförbuden riskerar skogsägare fortsatt drabbas av orimliga förbud som går betydligt längre än vad EU kräver. Det är också oklart hur skogsägare ska ersättas. Det är långt kvar till ett rättssäkert artskydd, säger Paul Christensson ordförande LRF Skogsägarna.

Foto: Per Eriksson

LRF har under lång tid riktat kritik mot hur artskyddsreglerna tillämpas i Sverige och att de varken är rättssäkra eller effektivt för skydd av värdefull natur.

– De generella artskyddsförbud vi har idag är en dålig metod när man vill skydda hela skogsbestånd. Det är rättsosäkert, leder till domstolsprövningar och innebär att helt fel områden prioriteras i våra avsättningar. Dessutom ger det kontraproduktiva incitament när den som skapar förutsättningar för fridlysta arter straffas med brukandeförbud och byråkrati. Vid långtgående intrång måste frivilliga avtal och formellt skydd istället användas, säger Paul Christensson avslutningsvis.

Skogsindustrins elbehov väntas

Det framtida elbehovet för Sveriges industri kommer att öka kraftigt i spåren av omställningen till ett fossilfritt samhälle. Det visar Rapporten ”Industrins elbehov till 2035 – en kartläggning” gjord av SKGSindustrins samarbete i energifrågor.

Skogsindustrins behov för den kommande tioårsperioden väntas öka från 17,9 till 24,3 TWh/år.

– El till en konkurrenskraftig

kostnad är viktig i hela landet, både för befintlig och tillkommande industri. Ju större satsningar som görs på ny fossilfri elproduktion, desto bättre är förutsättningarna att klara framtida behov. Men det kräver en kontinuerlig utbyggnad, säger Viveka Beckeman, vd för Skogsindustrierna.

Ett av de områden där skogsindustrin förväntas öka sin energiförbrukning är inom så kallad bio-CCS, det vill säga infångning

Caterpillar

höjer

utdelningen för 30:e året i rad

Den amerikanska maskintillverkaren Caterpillar höjer sin kvartalsutdelning till 1,41 dollar per aktie, en höjning med 8 procent jämfört med tidigare 1,30 dollar per aktie. Utdelningen hamnar därefter på 5,64 dollar per aktie i årstakt, vilket motsvarar en direktavkastning på 1,7 procent. Det framgår av ett pressmeddelande

Det är 30:e året i rad som utdelningen höjs. Caterpillar är därmed en utdelningsaristokrat, en benämning på amerikanska bolag som höjt sin utdelning minst 25 år i följd. Aktien ingår i S&P 500 Dividend Aristocrats Index. Caterpillar har lämnat utdelning varje kvartal sedan 1933.

Caterpillars styrelse har också utökat återköpsbemyndigandet från 2022 med 20 miljarder dollar. Det innebär att bolaget kan återköpa upp till cirka 21,8 miljarder dollar av sina stamaktier.

–Vårt starka ekonomiska resultat stöder en ökning av vår kvartalsutdelning och vårt aktieåterköpsbemyndigande, vilket ligger i linje med vårt åtagande att över tid återföra i stort sett hela det fria kassaflödet från ME&T till aktieägarna, säger Jim Umpleby, ordförande och koncernchef för Caterpillar.

Byggkostnadsindex steg 2,3 procent i årstakt i maj

Det är den lägsta ökningstakten sedan 2021 skriver SCB i ett pressmeddelande.

öka

och lagring av biogen koldioxid från massaindustrin. Industrin har flera fördelar som gör den intressant för CCS, som stora punktutsläpp, egen elproduktion och djuphamnar lämpliga för utskeppning av flytande koldioxid.

Den infångade koldioxiden kan också användas som råvara för framställning av drivmedel. Om tekniken blir lönsam kan skogsindustrins elbehov öka väsentligt eftersom processen är mycket elintensiv.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,6 procent mellan april och maj och ökade 2,3 procent i årstakt. Det rapporterar SCB.

Månadsökningen i maj berodde på att entreprenörernas kostnader och byggherrekostnaderna steg med 0,7 respektive 0,3 procent. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex. Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 2,3 procent mellan maj 2023 och maj 2024. Det är den lägsta förändringen i årstakt sedan januari 2021. I april låg årstakten på 2,9 procent.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 69

DIESELMOTORER

Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för Sverige, Danmark & Finland Stockholm • Århus • Helsingfors

08-564 707 00

www.dieselmotornordic.se

FORDONSTVÄTTAR

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL

Huggknivar och motstål

Landets största lager hållar e Bra priser och snabba leveranser!

Vi lager för nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöver fall och pinnskruv m m

V i har knivar till:

Albach Bandit Bruks CBI Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba Sjölins TS och Tepohugg Vecoplan, m f l i lager!

Boklunds Åkeri AB Tel 070-333 85 05 info@gruskungen se www.gruskungen.se

LASTRAMPER

www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

FÄSTEN

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt

Plasma & gasskärning i grov- och slitplåt

Experter på CNC-bearbetning

Kontakta vår specialist inom området: 0481- 770 126 www.eurosteel.se

Även små annonser syns! Boka din plats på: 070-600 10 11

PROFFS

Tel 0495-302 29 • tole@tole se webshop: www.tole.se

Montabert

SilverClip: 0,7-12 ton

• För maskiner

• 5 års garanti

Försäl jning & Service

Mer än 20 års erfarenhet av Montabert Vi reparerar alla märken

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

LASTMASKINER

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

www.tecura.se 0418-457000|info@tecura.se

Tr a k t o r s e r v i c e

Tel 044-33 10 38 www traktorservice com

70 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 • LEVERANTÖRSGUIDEN
LASTA SÄKERT
KROSSNING & SORTERING
HYDRAULHAMMARE

MASKINTRANSPORT!

3modeller:8-9-10ton

Prisfrån64.900:-+moms frittvårtlager

Tel.0708‒850279 www.lantbrukskonsult.se LANTBRUKSKONSULT

MILJÖSKYDDSMEDEL

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier

ZUGOL AB Svensk Barkindustri

Tel 023-300 69 • info@zugol com www.zugol.com

PUMPAR

CREATIVE TECHNOLOGY PUMPAR!

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram. Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu www.calpeda.nu Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se

& SERVICE

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner Svetsning och reparation av skopor Ävenav uthyrning maskiner

•YH–ServiceteknikerNYHET!�

•YH–Skogsbrukstekniker

•Skogsmaskinsutbildningar

•UtbildningarförPEFC/FSC certifiering

•Motorsågskörkort

•Röjsågskörkort

•Miljöhänsyn,grundoch förnyelse

•ADR–Transportavfarligt gods •HetaArbeten.

Tel.0271�12222 info@skogstekniska www.skogstekniska.se

0321�60589•070�5173103 wlt@telia.com www.wlt.se •

Tel. 08-530 306 63•070-555 95 75 per@boanders.se

www.kedjanab.se Chafförsvägen23•83148Östersund Tel063�517755•kedjan@kedjanab.se

Vatteninfoerbjuderkurser, eventsochandraprodukterför digsomärentreprenörochsom arbetarmedanläggnings� arbeteninombl.a. vattenochavlopp.

Gåinpåvårhemsida vatteninfo.comunderkurser respektiveprodukter.Dukan ocksåkontaktaosspå info@vatteninfo.com eller08�42843150.

Teknikvägen 4•245

Tel: 0411-139 50 w w w.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se

Bogseradmedsträngspridare Vikt840kg

Prisfrån42.000:-+moms frittvårtlager

www.lantbrukskonsult.se

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 71 PÅBYGGNADER
SLÄP
&
MASKINVAGN
SNÖKEDJOR UTRUSTNING ENTREPRENAD VÄGSLADD UTBILDNING TELESKOPLASTARE
REPARATIONER
SPRÄNGMATTOR TELESKOPLASTARE•HJULLASTARE
34 Staffanstorp 046-20 52 70 070-333 52 72 Sven Bengtsson •www.mgab.nu sven@mgab.nu S läntklippare S corpion 3,3-8,3 m
Över
50 år i branschen! R uba Gummi AB www.rubagummi.se Tel 0582-230 10 info@r ubagummi se
VÄGSLADD!
Tel.0708‒850279
LANTBRUKSKONSULT
Utvecklassom entreprenör!
Redskap

Nostalgi

Per Eriksson ansvarig utgivare

Flaggskeppet Scania R143

Hösten 1987 presenterades Scanias 3-serie. Flaggskeppet i detta nya lastbilsprogram var nya R143. Efter några års andhämtning börjde lastbilstillverkarna i Europa åter att klättra på effektskalan. och en efter en presenterades de bilar i ”nästan 500-hästkraftersklasssen”.

Ökad motoreffekt behövdes inte bara för de allra tyngsta transportuppgifterna i skogen och entreprenad med högre vikter, utan också för att klara de allt högre kraven på tidhållning och konstant höga genomsnittshastigheter i fjärrtrafiken.

Scania, med stolta motortraditioner att försvara, drogs med i utvecklingen. Dessutom var man först i Europa med en serietillverkad lastbilsdiesel, som hade elektronisk styrd bränsleinsprutning (EDC). Efter dieselgenerationerna med turbo och intercooler inledde nu R143 nu elektonikåldern. Elektroniken var redan känd i bland annat de elektroniskt styrda låsningsfria bromssystemen och växlingsautomatiken.

V8:an med turbo, intercooler och EDC utvecklade nu 470 hästkrafter.

Scania R143 som timmerbil var en vanlig syn på de svenska vägarna under 1980-talet.

Följande sin tidigare lågvarvsfilosofi tog Scania ut den maximala effekten vid låga 1.900 motorvarv/minut, men den kunde vid behov köras ända till 2.100 varv/minut för att hoppa över en växel eller slippa växla. Under skalet gömde sig många nya motorfinesser som inte bara gav den ökade effekten utan också bibehöll en låg bränsleförbrukning, förlängde livslängden och klarade de allt strängare europeiska avgasnormerna med en god marginal. ”På köpet” fick man möjlighet att integrera finesser som farthållare och rökbegränsare. Tre modeller av Scanias V8:or erbjöds kunderna till R143:an, med 400, 450 respektive 470 hästkrafters effekt.

För att klara de höge effekterna lanserades också en ny tioväxlad växellåda som var avsedd för de nu aktuella vridmomenten på närmare 2.000 Newtonmeter. Det var en synkroniserad rangelåda, som också kunde förses med datorstödd växling, CAG. Växlingskomforten var förbättrad, växlingsrörelserna kortare och växelsteget mellan de högsta växlarna mindre. Men de för ögat mest påtagliga nyheterna i nya 3-serien fanns i hytterna. Den elegant formgivna interiören med sin mot föraren svängda instrumentbräda ansågs av många som branschens snyggaste. Föraren placerades bokstavligen i centrum. Instrumenten i moduler placerades kring denna efter användningsfrekvens.

Hög sittkomfort och god sikt, ergonomiskt riktiga spakplaceringar, sobert ombonad interiör, förhöjt tak i långfärdshytten ”Topline” med nivåreglerad luftfjädring, ståhöjd och gott om utrymme för omklädsel framför en helt undanskjutbar passagerarstol, centrallås och mycket annat hörde till finesserna som gjorde att 3-serien utsågs till Årets Lastbil 1989.

72 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 • NOSTALGI – FORDON FRÅN FÖRR

GreenTecs armklippare nominerad till innovationspris

Totalt har 13 produkter gått vidare och blivit nominerade till årets Elmia Lantbruk Innovation Award. I oktober avslöjas det vilka produkter som nått upp till guld och silver. För utmärkelsen guld krävs att produkten både är ny på marknaden och att tekniken är principiellt ny för produktområdet.

För silver krävs att produkten är intressant, sticker ut bland de nominerade bidragen och innebär en utveckling av det svenska lantbruket. Juryns bedömning utgår från kriterierna nyhetsvärde, miljöpåverkan, arbetsmiljö, produktkvalitet och djurvälfärd.

– Vi ser en bredd och variation bland årets bidrag med nomineringar från både från djursidan och maskinsidan som är intelligenta, ökar effektiviteten och underlättar lantbrukarens vardag. Samtliga produkter bidrar till att skapa ett konkur-

renskraftigt lantbruk, säger Carolina Axelsson, mässansvarig för Elmia Lantbruk och juryns ordförande.

Elmia Lantbruk arrangeras den 16–18 oktober på Elmia i Jönköping. Prisutdelningen för Elmia Lantbruk Innovation Award kommer att äga rum under festliga former på mässan den 17 oktober.

Nytt för i år är priset ”Folkets pris” som ger lantbrukare möjlighet att rösta på sin favorit bland de nominerade bidragen.

En av produkterna som är nominerad till Elmia Lantbruk Innovation Award är GreenTec Spider som är en armklippare som kan monteras fram eller bak på traktorn och som har fördelen att föraren enkelt kan växla mellan att jobba på höger eller vänster sida av traktorn. Både arm- och klipphuvudets arbetsområde är 270 grader. Att kunna anpassa rörelsemönst-

Det nya RX-huvudet från danska GreenTec är konstruerats i Strenx 700 höghållfasthetsstål från svenska SSAB, för gräs och sly i tuffa miljöer och har nominerats till Elmia Lantbruk Innovation Award.

ret så pass mycket underlättar arbetet för föraren och ger en förbättrad arbetsmiljö. Kapaciteten ökar också, då tomgångskörningen minimeras tack vare att klippning blir möjlig på båda sidorna av traktorn. Ytterligare en fördel är att hydrauliksyste-

met ökar och minskar flödet beroende på hur trycket varierar. Systemet gör också att varvtalet på traktorn kan reduceras, vilket kan spara diesel med upp till 25 procent.

GreenTecs produkter säljs i Sverige av YstaMaskiner AB.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 5 2024 73

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.