Anläggningsvärlden 0424

Page 1

Volvo CE samarbetar med Stockholm stad, byggföretaget Skanska och Volvoåterförsäljaren Swecon och andra likasinnade partners i den banbrytande utvecklingen av Slakthusområdet intill Globen och Tele2 Arena. Volvos elektriska bandgrävare EC230 spelar en nyckelroll i byggandet av området med 3.000 bostäder och 14.000 arbetsplatser. Halvvägs in i projektet har man redan sparat över 1.800 ton koldioxid med slutmålet på 2.000 ton.

Sidan 56-58

Ny handbok om hyggesfritt skogsbruk

Kontinuitetsskogsbruk är standardmodellen för skogsskötsel i många europeiska länder. Professor Arne Pommerening vid SLU beskriver i sin nya bok hur det fungerar.

Sidan 62

Ny lanseras

John Deere H-serien

John Deeres nya maskiner i H-serien uppges vara mer produktiva, bränsleeffektiva stabilare och kommer med mer användarkomfort. Två skotare och två skördare lanseras nu.

Sidan 66

Fossilfri entreprenad når målen Fossilfri entreprenad når målen AFFÄRSTIDNINGENFÖRENTREPRENAD,SKOG&TRANSPORTBRANSCHEN #1-2016 FEBRUARI
AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORTBRANSCHEN #4-2024 • MAJ-JUNI Branschledaren
010-21 20 190 • info@partrex.se • www.partrex.se
ANLÄGGNINGSvärlden
inom slitdelar till skopor, plogar & markfräsar
Kraftigaochpålitliga energigriparfrån finskaAXERmed
SKOGSVAGNARNA FÅR EN GRIP VÄRD NAMNET! –Gripen Lighter www.hsp.se NYHET SLANG EXPRESS STÖRST I SVERIGE PÅ MOBIL SLANGSERVICE Ring eller boka online 020-46 46 00 | hydroscand.se/slangexpress Foto: Per Eriksson
mångaårs erfarenhet.

SP 461 LF

-Ett stort litet aggregat

SP 461 LF är ett högproducerande gallringsaggregat konstruerat efter SPs Låg Friktionsprincip för minimal friktion och maximal produktion.

SP 461 LF är ett utmärkt val för montering på såväl stickvägsgående skördare med långkran som på mindre beståndsgående skördare.

Den snabba matningen i kombination med den låga vikten och de kompakta måtten garanterar högsta produktivitet i täta förstagallringar. I grövre gallringar ger de smarta SP patenten LogHold och proportionellt vinklade matarhjul en imponerande stamhållning och prestanda.

SP 461 LF är i alla bemärkelser –ett stort litet aggregat.

spmaskiner.com

ANLÄGGNINGSvärlden

AFFÄRSTIDNINGENFÖRENTREPRENAD,SKOG&TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se

Anläggningsvärlden

Förlags AB

Granitvägen 5 747 31 Alunda

Växel: 0174-653 10

Webb: www.anlaggningsvarlden.se

Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Kommande nummer:

Annonsera:

Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden.se

Ekonomi/administration: Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Hanna Fredman Ekonomi Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB 2024. ISSN: 2002-4150

Utgåva Materialdag Utgivning Tema

Nr 5 14 juni 21 juni

Nr 6 16 augusti 23 augusti

Nr 7 13 september 20 september Vintervägunderhåll Nr 8 11 oktober 18 oktober

Följ oss i våra sociala kanaler:

Urval av innehåll nr 4-2024 (Årgång 9)

Elektrisk hjullastare utan hydraulik

Sid 32

Peugeot E-3008 sid 34-35

Limträbranschen spår en positiv framtid Sid 48-49

Leverantörsguiden

Missa inte Kubota-Magasinet!

Sid 83-98

sid 82-83
HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET ANLÄGGNINGSVÄRLDEN FÖRLAGS AB 559069-7784 | 2024-03-05
”Skogens

LRF:s rapport ”Artskyddet och skogen” visar på 2 miljoner hektar skog kan tvingas undantas från skogsbruk, ungefär 4 miljoner fotbollsplaner (hela ytan Stockholm, Uppsala och Södermanlands län), enbart till följd av fem bedömda arter. Den årliga kostnaden för att ersätta skogsägarna vid en sådan tillämpning skulle vara ca 10 miljarder kr per år. Frågan är vem som ska betala?

artskydd kan årligen kosta 10 miljarder kronor, vem ska betala?”

Debatt

Paul Christensson vice förbundsordförande samt ordförande LRF Skogsägarna

rapporten lyfter LRF flera konkreta förslag på hur problematiken kring artskyddsförordningen kan lösas, till regeringens utlovade utredning om Artskyddsförordningen. Exempelvis en ersättningsrätt som gör att skogsägare inte missgynnas ekonomiskt av att ha fridlysta arter på sin mark. Nya skyddsformer behöver utvecklas för att bättre tillgodose de behov artskyddsbestämmelserna ger upphov till. Sådana skyddsformer bör kunna vara tidsbegränsade och regleringen bör kunna begränsas till det som krävs för den aktuella artens behov.

Nu väntar Sveriges 300.000 skogsägare otåligt

på att regeringens utlovade utredning om Artskyddsförordningen och ersättningen till skogsägare kommer i gång. Vi är familjeskogsägare som förvaltat och tagit ansvar för skogen i generationer. Skogar som ska förse Sverige med fossilfri energi, fossilfria trädprodukter, rekreation, biologisk mångfald och mycket mer.

Sverige behöver en artskyddsförordning som är mer träffsäker för samhället och mer rättssäker för Sveriges skogsägare, samtidigt som den biologiska mångfalden kan utvecklas.”

Om artskyddet innebär att samhällets resurser för naturvård i stor utsträckning kommer att läggas på områden där arter dyker upp oavsett om området har andra bevarandevärden så saknar det stöd hos svenska folket. Det visar en färsk opinionsundersökning från Verian.

Vi familjeskogsägare har nästan tre fjärdedelar (72 procent) av svenska folkets stöd i frågan att statens resurser ska läggas på de områden som har högst naturvärden”.

Det gäller även att staten ska ersätt skogsägare som inte får avverka sin skog till följd av höga naturvärden. Här står hela 74 procent på familjeskogsägarens sida

Sverige behöver en artskyddsförordning som är mer träffsäker för samhället och mer rättssäker för Sveriges skogsägare.

4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 • DEBATT
’’
SOPMASKINBORSTAR –Borstarföreneffektivgaturenhållning.
BorstfabrikeniMalmöAB Tel040�437696•info@borstfabriken.se•www.borstfabriken.se
Egentillverkningsedan1910.
I
Foto: Johanna Norin

Flera modeller av Volvo minigrävare till startklara paketpris

Volvo Minigrävare

ECR25D Inkl. tiltrotator, skoppaket (3) + maskinsläp. från 599 000:-

Volvo EC18E från 364 900:med tiltmellandel, tre skopor och släp

ECR40 Inkl. tiltrotator, skoppaket (3). från 749 000:-

ECR58 Inkl. tiltrotator, skoppaket (3). från 929 000:- Nyhet!

Vi är inte bara tillbaka med vårt populära paketerbjudande på minigrävaren Volvo EC18E - nu har vi minst lika intressanta paket på modellerna ECR25D, nya ECR40 och ECR58. Vår storsäljare EC18E säljs i paket med tiltmellandel samt en skopsats med gräv-, kabel- samt planerskopa från SE-Equipment, lastad och klar på ett maskinsläp från Brenderup - allt till paketpriset 364 900:-. Priset för paketen gäller så långt lagret räcker, dock längst t o m 2024-12-31 (exkl. moms).

Läs mer om innehållet i paketen på www.swecon.se/kampanjer

Swecon Anläggningsmaskiner AB, Auktoriserad återförsäljare för Volvo Construction Equipment och Volvo Penta Industri, Växel: 010 - 556 08 50 www.swecon.se
3 4

Fortsatt hög avverkning i Norge

Enligt norska Jordbruksdirektoratet är uppmätt volym avverkat virke efter det första kvartalet 3,1 miljoner kubikmeter vilket motsvarar samma nivå som första kvartalet 2023.

Av siffran uppmätt virke under 1:a kvartalet 2024 framgår att prishöjningen på massaved som startade 2022 och fortsatte till och med 2023, kommer att fortsätta stiga under 2024. Priserna på sågade trävaror har också stigit.

Prisökningen från december till mars för granmassaved var sex procent. Det genomsnittliga massavedspriset för gran i mars var 499 norska kronor per kubikmeter. Det genomsnittliga virkespriset för tall var 464 kronor per kubik, en ökning med nio procent under första kvartalet.

För lövträ är priset i mars rekordhögt på 557 kronor per kubikmeter, vilket motsvarar en ökning med sex procent under årets första kvartal.

Priserna på sågade trävaror har också stigit under första kvartalet i år. För sågade trävaror från gran och tall var priset i mars 731 respektive 696 norska kronor per kubikmeter, en ökning med sex procent under första kvartalet för båda träslagen.

Knäckta träd ökar risken för granbarkborre

Under de oväder som varit under vintern har ovanligt många träd blåst omkull eller knäckts av tung sön i Götaland och Svealand. Det ger en ökad risk för angrepp av skadeinsikten granbarkborre som gärna söker sig till nedsatta och skadade träd. Enligt Skogsstyrelsen måste de drabbade skogsägarna ta ut de skadade träden för att minska risken för nya angrepp i sommar.

– Skadade träd innebär rena turboeffekten för angrepp av granbarkborre eftersom den väljer skadade och försvagade granar att föröka sig i. Men går skogsägaren igenom sin skog och tar ut de träd som blåst ner eller skadats så minskar vi tillsammans risken för en ny angreppsvåg, säger Lennart Svensson, Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare.

Efter den torra och varma sommaren 2018 exploderade omfattningen av angrepp från skadeinsikten granbarkborre som idag

”På

sikt handlar det också om att ha en variation i skogen av trädslag,

ålder och skötsel för att minska risken för stormfällningar.”

Lennart Svensson Skogsstyrelsens nationella skadesamordnare. MERÄN130MILJONERLITERDIESEL behandladesmed under2022. Bio�Protect

Bio�Protectanvändsföratteliminerasamt undvikanytillväxtavmicroorganismer.Bl.a. skyddarBio�Protectreservelverkpåsjukhus ochkärnkraftverk. Hurgör dumed dindiesel?

KronobrygganAB Viktorshögsvägen30,26162Glumslöv Tel.0418�70470 kronobrygganab@gmail.com•www.kf�maritim.se Totallösningarförbakteriebeämpning

Under vinterns oväder har ovanligt många träd fallit eller knäckts av tung

i

och Svealand. Det ökar risken för angrepp av skadeinsekten granbarkborre

beräknas ha dödat skog till ett värde på minst 20 miljarder kronor sedan dess, främst i landets södra delar. Vid de senaste årens inventering har dock angreppen minskat och därför är det nu viktigt med fortsatta insatser för att angreppen inte ska blossa upp igen.

Under vintern har återkommande snöoväder orsakat stora mängder tung blötsnö som fryst fast och till slut knäckt grenar och stam, så kallade snöbrott. Det finns också nedblåsta granar på många platser som behöver tas omhand.

För att minska risken för angrepp av framför allt granbarkborren rekommenderar Skogsstyrelsen att man ser över sin skog, fäller och tar ut de

Foto: Per Eriksson

skadade eller nedblåsta granarna. Även avbrutna grövre trädtoppar behöver forslas bort eller behandlas så att insekter inte kan använda dem för att föröka sig i.

– På sikt handlar det också om att ha en variation i skogen av trädslag, ålder och skötsel för att minska risken för stormfällningar och omfattande insektsangrepp, säger Lennart Svensson.

Den som arbetar i snöskadad och stormfälld skog behöver också tänka på säkerheten. Arbetet medför kraftigt ökade risker, särskilt om brutna toppar inte fallit till marken utan hänger kvar från knäckta stammar.

6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
snö Götaland
Tungafordon! Trådlösatryckgivare1�13bar TransEco Tel 018�34 17 01 •070�645 32 44 • info@transeco.se • www.transeco.se NYHET!

ORIGINALET SEDAN 1993!

TR Ä FFA OSS PÅ SVENSKA MASKINM Ä SSAN

SVENSKA MASKINMÄSSAN – Solvalla 30 maj – 1 Juni, monter C:23.

Vi visar flera av våra produkter i vår live-demo och dessutom ett stort antal produkter på display.

Bland vårt produktutbud:

• OQL för lastmaskiner

• OQC för materialhanteringsmaskiner

• OQ och våra tiltrotatorer OQTR-E för grävmaskiner

• Nyutformade adapterplattor

• Skruvade kopplingsramper

• Nytt uppdaterat säkerhetssystem

NYHET! Dessutom har vi en mycket efterlängtad nyhet att visa!

Du kommer inte bli besviken!

Och du, vi bjuder på korv och fika så långt lagret räcker!

MONTER C:23

Träffa våra säljare och se våra nyheter.

oilquick.com Följ oss
2024 SOLVALLA 30 MAJ –1JUNI MASKINLEVERANTÖRERNA PRESENTERAR

Ny sopvals med uppsamlingsbox från YstaMaskiner

YstaMaskiners nya sopvals Ysta

Sopvals Proffs L kommer i modellerna med 2,0, 2,3 och 2,5 meters arbetsbredd. Borstarna utrustas med 600 mm miljövänliga polypropylen ZigZack borstlameller.

Sopvalsen Proffs L 200, 230 och 250 är utrustade med flytlägesfäste med inbyggd påkörningssäkring, vilket gör det enkelt för maskinföraren att kontrollera inställningar ”trianglar”, så att sopvalsen är rätt inställd och följer unerlagets ojämnheter upp eller ner.

Enligt YstaMaskiner görs justeringen av borsten enkelt genom att veva på justerstagen som sänker borstvalsen.

YstaMaskiner lanserar en ny sopvals med uppsamlingsbox. Den finns i arbetsbredderna 2,0, 2,3 oh 2,5 meter. Den kräver endast ett dubbelverkande hydrauluttag med 40-60 liter per minut.

– Sopvalsen är utrustad med hydraulisk uppsamlingsbox för att sopa och samla upp material. Denna modell är utrustad med 3 st stödhjul för att minska slitaget på borsten och bättre följsamhet, säger Fredrik Lidberg, försäljningschef på YstaMaskiner. Sopvalsen med uppsamlingsbox kan även användas som

rak borste (sopa till höger eller vänster) genom att låsa uppsamlingsboxen i uppfällt läge. ”Två maskiner i en”

Sopvals Proffs L kräver endast

1 st dubbelverkande hydraulikuttag med 40 – 60 l per minut.

Extra utrustning kan köpas till eller eftermonteras: Hydraulisk borstvinkling (kräver 1 st extra dubbelverkande hydrauluttag), sidoborste 1 st. (kräver inget extra hydraulikuttag) och 200 l vattentank.

Ovan modeller passar för frontmontering på last-, frontlastare eller teleskoplastare.

Den kommer visas i YstaMaskiners monter på Svenska Maskinmässan som arrangeras på Solvalla travbana i Stockholm den 30 maj till 1 juni.

Sopvalsar med uppsamlingsbox i YstaMaskiners sortiment finns i arbetsbredder mellan 1,3 m och 2,9 m och sopskoporna finns i arbetsbredder mellan 1,3 m till 3,0 m.

8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

LÅGA

PRISER

På och originalreservdelar tillbehör(nya&begagnade)

Bl.a.till: ATILA/ATLAS,CASE/POCLAIN, DEUTZ,DOOSAN,HANOMAG, HITACHI,HYMAC,HYUNDAI, JCB,KOBELCO,NEWHOLLAND, KOMATSU,LIEBHEER,O&K, PUTZMEISTER,TAKE�JOB, VIBROMAX,YANMAR,ZF,mfl..

–tilldeflesta Hyttrutor förekommandemaskiner/ modeller.

hydraulhammare Reservdelartill –RAMMER,KRUPP, MONTABERTm.fl. Mejslartillhydraulhammare –högstakvalitet.

–LINDE,BOSCH, Hydraulik HYDROMATIC,KAWASAKI, VOLVOm.fl

–renoveradeoch Dieselmotorer begagnade

–gummioch Bandvagnsdelar stål

SKOPOR,FÄSTEN,ROTOTILTAR –Nyttochbegagnat

RICHARDS

RESERVDELARAB

Östunagatan7,75323Uppsala Tel.018�345567 info@richardsreservdelar.se www.richardsreservdelar.se

Nytt mineral upptäckt i Sverige

Nu är det officiellt – ett nytt mineral har upptäckts i Sverige. Mineralet som fått namnet skogbyit uppges vara rikt på grundämnena zirkonium, magnesium och mangan och är ett nytt mineral för planeten jorden. Upptäckten gjordes av statsgeolog Erik Johansson som är verksam vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Efter flera hundra år av undersökningar finns det idag totalt omkring 6.000 olika jordiska mineral och utomjordiska material. Det gör att nya mineralupptäckter är mycket mera sällsynta än motsvarande upptäckter inom de biologiska vetenskaperna.

Men Erik Jonsson, statsgeolog vid SGU och adjungerad professor i mineralogi vid Uppsala universitet, gjorde ett nytt spännande mineralfynd. Det gjordes i material från Långban, i västra Bergslagen, ett par mil norr om Filipstad, som är en av de mineralrikaste platserna i världen. Det nya mineralet, som fått

”Ett av de mest avancerade av dessa representeras av de olika mineralassociationer som tidigare delvis bröts i Långbangruvan”.

Erik Jonsson statsgeolog vid Sveriges geologiska undersökning (SGU).

Den något ljusare kristallen som kan ses mitt i bilden är skogbyit. Bild tagen i planpolariserat ljus. Kristallen är cirka 50 mikrometer i diameter. Bilden till höger visar statsgeolog Erik Jonsson under arbete i fält.

namnet skogbyit efter professor Henrik Skogby vid Naturhistoriska riksmuseet i Stockholm, består av zirkonium, magnesium, mangan, syre och kisel som en speciell kemisk förening.

– Komplexa mineraliseringar utgör på sitt sätt naturliga laboratorier. Ett av de mest avancerade av dessa representeras av de olika mineralassociationer som tidigare delvis bröts i Långbangruvan i den värmländska delen av malmprovinsen Bergslagen, säger Erik Jonsson.

Upptäckten av det zirkoniumrika mineralet uppges utgöra en viktig pusselbit för att förstå hur denna metall kan bete sig i olika geologiska processer.

– Det är särskilt intressant att se att zirkonium, som normalt anses mycket ”stabilt” och svår-

Foto: Erik Jonsson/Stefan Luth/SGU

mobiliserat under geologiska processer, i detta fall verkar ha varit reaktivt och bildat nya mineral under det att berggrunden påverkades av förhöjda tryck och temperaturer, förklarar Erik Jonsson.

Det efterföljande arbetet med att karakterisera mineralet har gjorts i samverkan med forskare vid Naturhistoriska riksmuseet, Uppsala universitet och Sapienza-universitetet i Rom. Det nya mineralet, har nyligen godkänts av IMA (International Mineralogical Association), det internationella vetenskapliga organ som har hand om mineralsystematik. Zirkonium är en ganska ovanlig metall. Den används främst i högteknologiska tillämpningar, framför allt då extrem temperaturtålighet är ett krav.

Entreprenadutrustningförgrävningochlastning

Vitillverkarentreprenadutrustningtillallaslagsmaskinersåsom skopor,avjämningsbalkar,lyftbommar,rivningsredskap,fästen, soputrustningochmarkberedningsaggregat.

Vårstyrkaärspecialtillverkning efterkundensönskemål.

Ågårdsvägen17|34232Alvesta|Tel.0472�14663|info@bsmverkstad.se|www.bsmverkstad.se

10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024

KRAFTFULL GRÖN!

....och upplev också dumprarna 912GS och 922G, grävlastaren 926G, grävmaskin MX17G och den helt nya MX17G RAIL

30 maj - 1 juni

MONTER S:10

UPPLEV DT6 ELECTRIC TYST
www.hydrema.se
SVENSKA MASKINMÄSSAN 2024

Boggibandmedenunik konstruktiondärtvärjärnets speciellaprofilochhögtplacerade länksystemgerlågtrullmotstånd, minskadbränsleförbrukningoch ärskonsamtmotmarken.Finns idimensionerna600�780.

Bärande•Dragande•Kombi Dragande/förstärkt

Ny teleskopisk stångsåg från Milwaukee

Verktyg- och redskapstillverkaren Milwaukee lanserar nu den nya M18 Fuel teleskopiska stångsåg för yrkesanvändare. Den nya batteridrivna stångsågen är utrustad med funktioner som behövs för att kapa hårda trädslag samtidigt som den eliminerar problem förknippade med batteridrivna redskap.

Den nya stångsågen uppges ge snabb och kraftfull kapning tack vare en kedjehastighet på 25,4 m/s, ett högt vridmoment och en kaplängd på 30 centimeter. Med Fuel-tekniken ska sågen nå sin maxhastighet på under en sekund för optimal produktivitet. Den teleskopiska stångsågen klarar upp till 70 kapningar i 15x15 centimeters lövträ på ett fulladdat M18 12,0 Ah batteri.

Milwaukee lanserar sin nya M18 Fuel teleskopiska stångsåg med en maximal längd på 400 centimeter. Den batteridrivna sågen utecklar en effekt på 2,35 hästkrafter och kommer med en svärdlängd på 30 centimeter.

SwingcutinSwedenAB Tel070�2781354 per@swingcut.se www.swingcut.se

MASKINER OCH

RESERVDELAR

Visäljerochhyrut och tryckluftsdrivna maskiner.Ivårt hydrauliska sortimentharviockså gruv� lampor,tändapparater, reservdelar,borr medmera tilldigsomjobbarinomgruv�, bygg�ochstenindustrin. Viutförävenreparationer påEramaskiner

Enligt Milwaukee är den nya stångsågen avsedd för yrkesanvändare som kräver hög hastighet och vridmoment.

Stångsågen är utvecklad för att vara balanserat vid kapning på hög höjd. Det steglösa hastighetsreglaget ger en kontrollerad kapning och uppges reagera direkt samt nå full hastighet på mindre än en sekund.

Den borstfria Powerstate-motorn utvecklar 2,35 hästkrafter maximal effekt. Enligt Milwaukee erbjuder den teleskopiska stångsågen marknadsledande

prestanda samtidigt som den eliminerar nackdelarna med bensindrivna sågar så som höga bullernivåer, dragstart, utsläpp och regelbundet motorunderhåll.

Sågen är fullt kompatibel med Milwaukees övriga M18-sorti-

mentet som nu omfattar fler än 290 verktyg.

Priset för den teleskopiska stångsågen ligger på cirka 8.000 kronor exklusive moms. Den levereras utan batteri och laddare, med en axelrem.

Fakta. Milwaukee M18 Fuel teleskopisk stångsåg

Batterityp: Litium-jon

Batterisystem: M18 Fuel

Svärdlängd:

Kedjefilsstorlek:

Kedjevidd:

Kedjehastighet:

Kraftig ökning av antalet varsel i byggsektorn

Totalt 2 536 personer inom bygg- och anläggningsbranschen varslades under första kvartalet. Jämfört med första kvartalet i fjol ökade varslen med 59 procent, enligt ny statistik från Arbetsförmedlingen.

- Varselsiffrorna är de högsta sedan finanskrisen. Samtidigt måste branschen kunna vara redo när konjunkturen vänder.

Därför behövs exempelvis stöd till korttidspermitteringar, säger Johan Deremar, prognosansvarig på branschorganisationen Byggföretagen. De tre storstadslänen stod för drygt 75 procent av varslen under

Johan Deremar, prognosansvarig på Byggföretagn Saxdalsvägen2 Blötberget77165Ludvika , :0240�37495Telkontor Tellager: 0240�37001 070�7445666, Mob: 070�6373629 info@gruvteknik.com www.gruvteknik.com

perioden januari till mars – 1 914 av 2 536.

– Byggmarknaden i storstadsregionerna är mer räntekänslig. Stockholm står för nästan hälften av antalet varsel inom branschen, säger Johan Deremar. Enligt Byggföretagens senaste konjunkturprognos kommer bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar minska från 651 miljarder kronor 2023 till 643 miljarder 2025.

12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
30 cm
4
mm
1,1 mm/0,043”
8,3 mm/0,325”
Kedjedelning:
25,4 m/s Längd: 270–400 cm Vikt med batteri: 8,3 kg
Foto: Milwaukee, pressbild

Varning varning! piratkopior på marknaden

köp alltid mejslar och originaldelar från oss!

Köp originaLet från smc ab

Det lönar sig alltid!

08-647 04 03 • info@demolering.se
Hahahaha!
LUA H A MMAR ÅN
AB ORIGINALETATT L I T A P Å !
SMC

Spränger

Borrar•Schaktar•Knackar•Krossar Tids�ochkostnadseffektivt!

BergbolagetiGötalandAB www.bergbolaget.se

REGISTRERINGSSTATISTIK APRIL 2024:

RingKarl�Johan! 073�2558171

Lastbilsförsäljningen ökade med 16 procent

Under april registrerades totalt 4.339 nya lastbilar (oavsett totalvikt), 16,0 procent fler än under samma period förra året. Antalet registrerade eldrivna lätta lastbilar i april uppgår till 734 vilket motsvarar en ökning med 47,1 procent jämfört med samma månad förra året.

Registreringen av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 514 fordon i april vilket är identiskt jämfört med samma period förra året då det registrerades 514 tunga lastbilar över 16 ton.

Registreringarna av lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 3.776 fordon i april vilket är en ökning med 17,9 procent jämfört med april 2023 då det registrerades 3.203 fordon.

Hittills i år har det registerats 16.094 lastbilar, oavsett vktklass vilket är en ökning med 11 procent jämfört med samma period

TUNGA LASTBILAR

Isuzu registrerade 137 lätta transportbilar i april. Det är en ökning med 132,2 procent jämfört med april 2023, då det registrerades 59 bilar.

förra året

– Marknaden för lätta lastbilar har också visat positiva tecken med en ökning på 16 procent under årets fyra första månaderna. Andelen elfordon bland årets nyregistreringar har nu nått cirka 25 procent, vilket är drivet av utökat utbud och regeringens riktade styrmedel, säger Sofia Linder, chefsekonom på Mobility Sweden, i en kommentar till statistiken.

Heizohackflishuggar Driftsäkratrumhuggartillkonkurrenskraftigapriser.

LASCOskruvklyvar 30modellerförattpassadinabehov.

Stumperstubbfräsar Mycketlågfräskostnadperstubbe.

Populärastubbfräsariflertaletutföranden.

Stumperhydrauliskastubbfräsar Föreffektivstubbfräsning.

LÄTTA LASTBILAR

14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
Citroën Fiat Ford Isuzu Iveco Maxus Mercedes Nissan Opel Peugeot Renault Suzuki Toyota Volkswagen Övriga Totalt 61 53 570 137 61 107 571 59 215 155 188 2 333 1.165 95 3.776 63 38 516 59 73 91 429 79 134 92 299 13 256 1.038 23 3.203 221 243 2.134 430 178 154 1.679 332 550 1.439 924 58 1.470 4.213 166 14.191 1,6 1,7 15,0 3,0 1,3 1,1 11,8 2,3 3,9 10,1 6,5 0,4 10,4 29,7 1,1 100 Märke april 2024 april 2023 jan-april 2024 Andel% DAF MAN Mercedes Scania Volvo Övriga Totalt 6 6 40 271 178 13 514 8 16 35 225 229 1 514 28 31 167 785 712 19 1.742 1,6 1,8 9,6 45,1 40,9 1,1 100,0
Märke april 2024 april 2023 jan-april 2024 Andel% FAESkogs�ochmarkberedningsfräsar
Föreffektivomställningavskogsmarktillåkermark.
RAYCOstubbfräsar
Görenbraaffär! www.tecura.se Tel0418�457030,info@tecura.se
Källa: Mobility Sweden
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 15

4900 kg maxkapacitet

16,5 m lyfthöjd

20,2 m med fly jib

ISUZU dieselmotor

2000 kg pick & carry Backkamera

MAEDA CRAWLER CRANES STARKA OCH SMIDIGA

kranlyft.com I 031-80 70 00 I info@kranlyft.com

8100 kg maxkapacitet

20,1 m lyfthöjd

26 m med hydraulisk fly jib

Yanmar dieselmotor

3500 kg pick & carry

360° surroundkamera

Nu släpps AMA Hus 24 med större fokus

på återbruk

Nu lanseras AMA Hus 24 med det senaste inom husbyggnad, däribland med ett ökat fokus på återbruk. Referensverket AMA samlar, under ledning av kunskapsföretaget Svensk Byggtjänst, branschens kunskap för att möjliggöra effektiva och hållbara byggprojekt.

AMA är ett referensverk som används för tekniska beskrivningar och som upphandlingsunderlag. Nu släpps en ny utgåva av AMA Hus 24, uppdaterad med bland annat information om återanvändning och betong. Den nya upplagan av AMA Hus 24 innehåller fler uppdateringar Bland annat har man kompletterat med information och vägledning om återbruk av olika material. Man har även utökat betongdelarna med två nya bilagor som tagits fram till följd av nya standarder tillkommit.

– Återbruk är centralt i

den hållbara omställningen av samhällsbyggnadssektorn.

Att Svensk Byggtjänst, tillsammans med branschens samlade kompetens, tar fram den senaste beprövade kunskapen på området är därför en mycket viktig uppgift. Det är ett konkret steg till en mer hållbar sektor, säger Sofia Åström, produktoch avdelningschef för AMA på Svensk Byggtjänst.

Dessutom har genom att ta bort streckkoderna, justerat strukturen i AMA Hus 24 för att därmed öka tydligheten och användarvänligheten. Numera är koderna samma i den tryckta versionen som den digitala onlineversionen.

Nya AMA Hus 24 finns som onlinetjänst och som böcker i både tryckt och digitalt format.

– Syftet med uppdaterade AMA Hus 24 är att erbjuda ett aktuellt verktyg som förenklar kommunikationen i byggprojekt och på så sätt bidra till ett hållbart byggande, menar Sofia Åström.

AMA som helhet ska göra det enklare att specificera exakta material- och utförandekrav för olika byggnadsprojekt. Verket används i upphandlingar för miljardbelopp och täcker områdena hus, anläggning, el samt VVS och kyla. Var tredje år revideras och kompletteras respektive områdes AMA med den senas-

te kunskapen inom vardera område.

Processen att uppdatera referensverket involverar några av branschens främsta experter och hundratals remissvar från branschen i övrigt, för att säkerställa kvaliteten. Ansvariga för utgivningen är kunskapsföretaget Svensk Byggtjänst. Svensk Byggtjänst ägs av samhällsbyggnadssektorn och har till uppgift att för och tillsammans med sektorn erbjuda kunskap för hållbart byggande.

”Syftet med AMA Hus 24 är att erbjuda ett aktuellt verktyg som förenklar kommunikationen i byggprojekt.”

Sofia Åström produktchef för AMA

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 17

Anders Björkman har anslutit till Delvator som säljare i Stockholm

Ny säljare på Delvator i Stockholm

Anders Björkman har anslutit till Delvator, Hitachis generalagent i Sverige. Han har anställts som säljare i Stockholm och kommer arbeta tillsammans med Tomas Åhrberg på Stockholmsdistriktet.

Anders Björkman har bakgrund inom olika branscher och har arbetat inom IT samt drivit eget företag inom småentreprenader, maskinanskaffning och avfallshantering. Han har också tidigare erfarenhet från rentalbranschen i företag som Cramo och Ramirent.

– Jag är mycket glad över att få välkomna Anders till vårt team. Hans breda kunskap och engagemang kommer att bidra till att stärka vår närvaro på marknaden och säkerställa att vi fortsätter att leverera högkvalitativa lösningar till våra kunder, säger Magnus Halvarsson, försäljningschef på Delvator.

Anders Björkman, som varit på plats en tid, kommenterar sin nya roll:

–Det känns fantastiskt att få vara en del av Delvator och att få arbeta med försäljning av entreprenadmaskiner från så fina kvalitetsvarumärken som Hitachi och Bell. Jag ser fram emot att lära känna så många kunder som möjligt och att tillsammans med mina kollegor fortsätta att leverera på hög nivå.

Ny aktör inom laddning av

eldrivna tunga fordon

Nu etableras en första publika laddplats för tunga eldrivna fordon i Varberg. Det är företaget Milence, som samägs av Daimer Truck, Traton Group (MAN och Scania) samt Volvo Group som etablerar sin första laddstation i Norden, belägen i halländska Varberg. Investeringen är en del i det första storskaliga publika nätverk av laddstationer för eldrivna tunga lastbilar och bussar i Europa.

Den nya laddstationen i Varberg kommer vara öppen för alla lastbilar och bussar, oavsett fabrikat och den ligger vid en rastplats nära avfart 55 längs E6:an mellan Göteborg och Malmö. Det kommer att finnas en lounge, dusch och toaletter samt närhet till restauranger.

– Vi har nyligen presenterat våra expansionsplaner i Europa, och jag är stolt över att nu kunna offentliggöra vår första laddstation i Norden. Varberg är en strategisk logistikknutpunkt, belägen mellan Göteborg och Malmö. Vi siktar på att bidra till miljövänlig transport genom att etablera kraftfulla laddningsstationer över hela Europa, och denna etablering är en viktig del av vår strategi. Vi avser att expandera till fler platser under året och de kommande åren. Många av dessa platser har redan säkrats genom avtal och är under utveckling, säger Anja van Niersen, vd för Milence. Inledningsvis är anläggningen

SödraSverige:

fordon och etablerar sin första publika laddplats närheten av avfart 55 längs E6:an i halländska Varberg.

utrustad med fyra högpresterande CCS-laddare (Combined Charging System), där varje laddare kan leverera upp till 400 kW.

Fas två kommer att omfattas av ytterligare laddstationer. Förutom CCS-laddare planerar Milence att så snart tekniken blir tillgänglig att utöka laddmöjligheterna och installera sex stycken Mega Combined Charging Systems (MCS)-laddare.

Fakta. Milence

Milence etablerar laddnätverk för miljövänliga tunga transporter. Laddstationer placeras längs strategiska transportvägar och vid knutpunkter för logistik i Europa. I slutet av 2023 invigde Milence sin första laddplats i Venlo, Nederländerna och därefter tillkännagavs Antwerpens-Brügges hamn, den näst största hamnen i Europa med en kapacitet på trettio laddpunkter för tunga fordon.

Med visionen om en fossilfri framtid för tunga transporter satsar Milence stort på laddinfrastruktur. Milence bygger ett omfattande nätverk av högpresterande laddpunkter som kommer att vara tillgängliga för alla typer av batteridrivna lastbilar och bussar, oavsett tillverkare. Målet är att ha minst 1 700 laddpunkter i drift i Europa fram till 2027. Den första anläggningen invigdes i Venlo, Nederländerna, i december 2023. Milence etablerades i juli 2022 som ett samägt bolag av Daimler Truck, Traton Group och Volvo Group. Med en initial finansiering på 500 miljoner euro bedriver Milence sin verksamhet som ett oberoende och fristående företag.

NorraNorrland:

18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET! Prenumerera på Anläggningsvärldens nyhetsbrev så missar du inget av vad som händer i branschen Skicka din mejladress till info@anlaggningsvärlden.se så kommer brevet varje fredag morgon - helt utan kostnad! Tel 0174-653 10 | info@anlaggningsvarlden se | www anlaggningsvarlden se
Laddaktören Milence tar steget in på den svenska marknaden för tunga eldrivna
MarcusPersson.................070�5202724 Mellansverige: AndersHellman.................070�3971231
HansOhlsson.....................070�6777820
SödraNorrland:
HansWiippa:.....................070�6363460 www.slpab.com KVALITET•RESURSER•KOMPETENS

Contractor Mark satsar offensivt i Umeå-regionen

Bygg- och anläggningsföretaget

Contractor Mark i Umeå blir nu ett eget aktiebolag och satsar offensivt på att växa på den lokala marknaden för mark- och anläggningsarbeten. Som ett led i satsningen söker företaget projektchef, arbetsledare och yrkesarbetare.

– Vi har haft en positiv utveckling i Umeå sedan starten och ser stora möjligheter att expandera, säger Daniel Lundmark, vd på Contractor Mark i Umeå.

Contractor Mark har funnits i Umeå i 2,5 år som en filial till Contractor Mark i Skellefteå och omsatte det senaste verksamhetsåret runt 30 miljoner kronor. Nu växlar verksamheten – som i dag har tio yrkesarbetare och fyra tjänstemän – upp och blir den 1 maj ett eget bolag inom Contractor-koncernen.

– Vi vill ta nästa steg i vår

Från vänster Tomas Brännström, platschef och Daniel Lundmark, vd på Contractor Mark Umeå.

utveckling, stå mer på egna ben och tydliggöra att vi är ett lokalt företag i Umeå. Det är rätt läge nu att göra detta så att vi står rustade för vidare utveckling när konjunkturen vänder, säger Daniel Lundmark.

Han ser det som en styrka att företaget är litet och familjärt

när de söker ny personal.

– Vi är den engagerade och hungriga utmanaren. Vi har en skön känsla i gruppen där alla känner alla och den kommer vi vara noga med att behålla även när vi ska bli fler. Jag tror att vi bland annat kan vara ett

lockande alternativ för dem som jobbat länge på större bolag och vill testa något nytt.

Contractor Marks nisch har blivit lite udda uppdrag som andra aktörer tycker är för jobbiga. – Vi är bra på specialprojekt, men kan även ta hand om konventionella mark- och anläggningsjobb. Utöver den egna personalstyrkan i Umeå har vi även ett nära samarbete med Contractor Mark i Skellefteå. Vi kompletterar varandra bra och täcker upp ett större geografiskt område tillsammans.

Foto: Patrick Degerman ”Vi har haft en positiv utveckling i Umeå sedan starten och ser stora möjligheter att expandera.”

Daniel Lundmark vd på Contractor Mark i Umeå

20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

Maskinia startar service i Göteborg

Under flertalet år har servicen skötts av samarbetspartners i distriktet men precis som i Uddevalla och Jönköping blir det nu service i egen regi i Göteborg. Maskinia ser att den service som utförs av dem själva ökar kundernas nöjdhet, upplevda kvalitet och trygghet.

Maskinia har under många år haft auktoriserade servicepartners på flera ställen i södra Sverige och det har fungerat bra. När Maskinia och dess maskinmärken växer på marknaden och kundernas krav ökar, är det viktigt för företaget att fortsatt utveckla eftermarknaden för att matcha kundernas och tillverkarnas högt ställda krav. –Att etablera en komplett anläggning i Göteborg har varit en målsättning i många år. Nu var det dags och vi börjar med att starta igång serviceverksamheten genom att stötta från våra båda fullserviceanläggningar i Munkedal och Jönköping säger Maskinias VD, Fredrik Holmquist.

Samarbete kring grön cement

Det svenska startupbolaget Cemvision och Peab har ingått ett avtal om produktleveranser med start omgående. Det fördjupade samarbetet är en viktig milstolpe för den bredare betongindustrin i Norden. Under de kommande åren kommer Peab att använda Cemvisions gröna cement i flera av sina projekt. Cemvision utvecklar cement som minskar koldioxidutsläppen med över 95 procent jämfört med traditionell cement, genom att ersätta kalksten och fossila bränslen med förädlat industriavfall och grön energi. Det svenska bolaget backas av flera tunga svenska och internationella investerare och utsågs till ett av världens mest innovativa bolag av det amerikanska magasinet Fast Company tidigare i år. – Framtidens bindemedel för betong är cirkulära och har så lågt koldioxidavtryck som det bara går. De produkter Cemvision tillverkar ligger helt i linje med kundernas efterfrågan, säger Ludwig Zetterström, vd på Peabs dotterbolag Swecem som är specialiserat på bindemedel med lägre klimatavtryck.

Engcons vd: Efterfrågan har bottnat

Tiltrotortillverkaren Engcon med bas i jämtländska Strömsund, minskade både resultat och omsättning i årets första kvartal. Orderingången ökade dock något.

Omsättningen sjönk 43,0 procent till 394 miljoner kronor (691). Den organiska tillväxten i försäljningen var minus 43 procent (48). Rörelseresultatet landade på 60 miljoner kronor (198), med en rörelsemarginal på 15,2 procent (28,7). Resultatet efter skatt minskade med 100 miljoner kronor till 49 miljoner kronor och resultatet per aktie uppgick till 0,32 kronor (0,93). Orderingången landade på 410 miljoner kronor, en ökning med 2 miljoner kronor.

– Årets första kvartal visar fortsatt stabilisering i orderingången. Orderingången på 410 (408) miljoner kronor är i linje med sista kvartalet 2023 då orderingången också till viss del var positivt påverkad av förköpseffekter, säger Krister Blomgren, vd för Engcon.

Europa, som är Engcons huvudmarknad, ökade med 26 procent jämfört med motsvarande tremånadersperiod 2023.

– Allt fler tecken tyder på att efterfrågan har bottnat och nu är på uppåtgående, förklarar Krister Blomgren. Han lyfter även fram att bolaget under motsvarande period i fjol hade exceptionella leveranser och

Strömsundföretaget Engcon, som tillverkar grävmaskinstillbehör som tiltrotatorer och skopor, redovisar ett rörelseresultat för det första kvartalet i år på 60 miljoner kronor (198), en minskning med 70 procent.

slog omsättningsrekord.

Företagets marginal på 15,2 procent ligger en bra bit från företagets mål på 20 procent.

– Avvikelsen i förhållande till bolagets långsiktiga målsättning om en marginal på 20 procent beror dels på lägre volymer, dels på negativ utveckling av derivat och belastning av kostnader för vårt nya affärssystem. Vi har anpassat vår kostnadsstruk-

Fakta. Engcon kvartal 1-2024, Mkr

tur till den lägre volymen, det gynnsamma utgångsläget gör att vi kan upprätthålla en hälsosam lönsamhet och fortsätta investera för framtiden även under mer utmanande förutsättningar. När vi går in i nästa kvartal förutspår vi en gradvis positiv utveckling under resten av året säger Krister Blomgren i en kommentar till kvartalsrapporten.

(procent)

Rörelsemarginal (procent) 15,2 Nettoresultat 49 Resultat per aktie (kronor) 0,32

Rentalbolaget Cramo har av Region Stockholm tilldelats uppdraget att tillhandahålla all samordning och logistik, kopplat till infrastrukturprojektet Nya Tunnelbanan.

Region Stockholms förvaltning för utbyggnad av tunnelbanan ansvarar för en samlad investering på flera miljarder kronor när Stockholms tunnelbanesystem nu ska byggas ut med nya sträckor. Projektet som påbörjas hösten 2024 och beräknas pågå till 2030 är den

största satsningen på kollektivtrafik i Stockholmsregionen sedan 70-talet.

Cramos uppdrag omfattar ansvaret för samordning och logistik av material och personal samt koordinering av 15 huvudentreprenörer på åtta huvudarbetsplatsområden och man tar även på sig ansvaret som byggarbetsmiljösamordnare.

Cramo tillhandahåller samtidigt lokaler för kontor och rast för ett tusental personer, inklusive nödvändiga kringtjänster så som säkerhet och bevakning. – Vi känner oss mycket hedrade över förtroendet vi fått. Att få bidra till utvecklingen av Stockholmsregionen och göra det på ett sätt som är nyskapande för branschen är oerhört inspirerande. Vi pratar om ett mycket komplext projekt både tekniskt och logistiskt. Därför är vi väldigt glada för att beställaren nu går i bräschen för ett sätt att arbeta som kommer att göra allas arbete mer ekonomiskt, säkrare och mer hållbart, säger Samuel Alteborg, vd på Cramo.

-43
Orderingång 410 Nettoomsättning 394 Organisk tillväxt
Rörelseresultat 60
Cramo samordnar i T-banan
22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

Develon lanserar ny rivningsgrävare

Develon, tidigare känt som Doosan, har lanserat den nya DX140RDM-7, det senaste tillskottet till företagets sortiment av rivningsgrävmaskiner. Liksom de större modeller från 31 till 61 ton erbjuder den nya 22,5 tons rivningsgrävsgrävaren flera konfigurationer att välja mellan.

Enligt Develon erbjuder den nya maskinen fler valmöjligheter, som börjar med en ”monolitisk” variant som är unik för denna modell som endast har en rivningssticka utan möjlighet till utbytbarhet. Alternativt, liksom de större modellerna, är DX140RDM-7 också tillgänglig i ett format med modulär bomdesign och en hydraulisk låsmekanism, vilket gör att användaren kan växla mellan olika stickor för rivning och grävning med samma maskin.

I den fasta ”Monolitiska” versionen av den nya rivningsgrävaren gör rivningsområdet att maskinen kan arbeta med ett rivningsredskap till en maximal höjd av 16 meter. Den rekommenderade maximala verktygsvikten i detta läge är 1.450 kilo. I likhet med de tidigare modellerna i rivnings-

grävmaskinssortimentet erbjuder DX140RDM-7 hög sikt och en tiltbar hytt, speciellt lämpad för rivningsapplikationer med hög räckvidd och ger en 30 graders tiltvinkel.

I dubbelfunktionsversionen av DX140RDM-7 är stifthöjden och den maximala verktygsvikten 14 meter respektive 1450 kg (med 2 meter förlängning som tillval). Alla komponenter som underredet, den tiltbara hytten och banden förblir desamma som i den fasta versionen, bara den modulära bomkonstruktionen och den hydrauliska låsmekanismen är olika, vilket gör att användaren kan växla mellan rivnings- och grävarmarna.

Enligt Develon säkerställer designen att det är en enkel process att byta mellan en rivningsbom och en grävningsbom för att utföra olika typer av arbete på samma projekt. Ett speciellt stativ tillhandahålls för att underlätta bombytesoperationen, som är baserad på snabbväxling av hydrauliska och mekaniska kopplingar. Ett cylinderbaserat system används för att trycka låsstiften på plats.

Multi-bomdesignen gör det också möjligt att montera

Nya Dunderbyggnationer

–nu även med 2-axligt släp!

•Beg.gaffeltruckar

•Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder

•Nya bränsletankar 400-600 liter

•Beg containrar 6-20',nya 20'

Bengt Lindgren,Haparanda 0922-105 25•0730-66 54 00 www.lindgrensakeri.se

Develon, tidigare känt som Doosan Construction Equipment, har lanserat den nya 22,5 tons DX140RDM-7, det senaste tillskottet till det koreanska företagets sortiment av rivningsgrävmaskiner.

schaktbommen på två olika sätt, vilket med rivningsbommen ger ytterligare flexibilitet med totalt tre olika konfigurationer för basmaskinen med dubbla ändamål.

DX140RDM-7 har ett hydrauliskt justerbart underrede, som sträcker sig till en maximal bredd på 3,7 meter för att ge optimal stabilitet vid arbete på rivningsplatser. Underredets bredd kan dras in hydrauliskt till 2,5 meter i det smala breddläget, vilket är idealiskt vid transport av maskinen. Mekanismen

är baserad på en permanent smord, inre cylinderkonstruktion som minimerar motståndet under rörelsen och hjälper till att förhindra skador på komponenterna.

Liksom alla Develon rivningsgrävmaskiner inkluderar standardsäkerhetsfunktionerna på DX140RDM-7 ett FOGS-hyttskydd, säkerhetsventiler för bommen, mellanbom och armcylindrar och ett stabilitetsvarningssystem. Lars Bjärrsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www peterson-duhr se

24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

SBMI antar uppförandekod

Branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) har antagit en uppförandekod för att stärka arbetet för en sund och ansvarsfull bransch. Koden innehåller riktlinjer för affärsetik, häls, säkerhet, mänskliga rättigheter och arbetsförhållanden, mångfald, jämställdhet och likabehandling samt klimat och miljö.

– Vi på SBMI är stolta över att anta denna uppförandekod. Den utgör en gemensam värdegrund för samverkan i en sund och välfungerande bransch. Medlemskap i SBMI ska vara ett signum för kvalitet, regelefterlevnad och ett professionellt agerande.

”Medlemskap i SBMI ska vara ett signum för kvalitet, regelefterlevnad och ett professionellt agerande.”

Lisa Sennström hållbarhetschef på SBMI.

Uppförandekoden är en utgångspunkt för den gemensamma plattformen som branschföreningen innebär, säger Lisa Sennström, hållbarhetschef på SBMI. Uppförandekoden har tagits fram i en arbetsgrupp inom SBMI och alla medlemmar har fått lämna inspel innan den klubbades igenom på årsstämman den 11 april. Med uppförandekoden får SBMIs medlemsföretag en kvalitetsstämpel som visar att företaget är seriöst och arbetar för en sund bransch.

– Uppförandekoden gäller utan undantag för alla medlemsföretag i SBMI. Alla medlemmar har ett ansvar att se till att uppförandekoden efterlevs. Att bidra till samhällsnytta och vårda förtroendet för branschen är en viktig utgångspunkt för vårt gemensamma arbete, förklarar Lisa Sennström.

Mårten Sohlman som är vd för SBMI berättar att initiativet till uppförandekoden kom från SBMIs styrelse som ville etablera en tydlighet kring hur vi agerar

Sveriges Bergmaterialindustri har antagit en uppförandekod för att stärka arbetet för en sund och ansvarsfull bransch. Uppförandekoden bygger på etablerade riktlinjer om hållbart företagande.

som medlemmar i branschen.

– Det ger en trygghet för medlemsföretagen att ha en gemensam värdegrund som utgångspunkt för samverkan inom SBMI, och det ger även oss som branschföreträdare en styrka att ha denna tydlighet kring att vi representerar företag som aktivt

tagit ställning för en sund och ansvarsfull bransch, säger han. Uppförandekoden bygger på etablerade riktlinjer om hållbart företagande. Utgångspunkter är FN:s vägledande principer för företag och mänskliga rättigheter samt OECD:s vägledning om tillbörlig aktsamhet.

26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
Foto: Per Eriksson
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 27

Enligt Skogsstyrelsen ökade priserna på virke under årets första kvartal.

Ökade virkespriser under första kvartalet

Under årets första kbartal ökade leveransvirkespriserna för både sågtimmer och massaved vid en jämförelse med fjärde kvartalet förra året. Priserna på sågtimmer ökade med åtta procent och massaved med tre procent.

Regionalt ökade sågtimmerpriset mest i Södra Norrland med 9 procent följt av Svealand med 8 procent. I Götaland ökade sågtimmerpriset med knappt 6 procent medan det i Norra Norrland ökade med 4 procent jämfört med föregående kvartal.

Störst ökning av priset på massaved finns i Södra Norrland och Götaland med 4 procent. Massavedspriserna i Norra Norrland och Svealand ökade med 1 respektive knappt 2 procent.

För massaved finns en förändring jämfört med tidigare redovisning. Från och med första kvartalet 2024 redovisas massavedspriser som Massaved av barrträd, Massaved av lövträd samt Massaved totalt. Det innebär en sammanslagning av de tidigare redovisade kategorierna Barrmassaved och Granmassaved samt en utvidgning av den tidigare kategorin Björkmassaved till att omfatta även annan massaved av andra lövträd. Vidare har vissa förändringar gjorts avseende den underliggande beräkningen. Förändringarna har genomförts som ett led i att förbättra statistiken om rundvirkespriser och påverkar priset med mellan 5-15 kronor per m3fub.

Korrigering av massavedspriset har även gjorts avseende kvartal 1 2023 samt helåret 2023. Leveransvirke är ett leveranssätt som innebär att skogsägaren själv, med hjälp av anställda eller entreprenörer, levererar virket till bilväg. Leveransvirke utgör mindre än 10 procent av totala virkesförsäljningen.

Mowi skogsvagn med 500-hjul

Vill man ha mindre marktryck och en stabilare skogsvagn, bör man välja däck i den nya dimensionen 500/50x17

Traction på sin Mowi 1050, enligt tillverkaren FTG Cranes AB.

Mowi 1050 har 10 tons lastkapacitet och är den mest sålda skogsvagnen i Mowis sortiment. Enligt FGT Cranes är detta en smidig vagn med stor lastkapacitet som passar många gårdar. Den används såväl i både skogsoch gårdsbruk.

Vagnen är standardutrustad med 15/70x18 hjul och vagnstyrning. Lastytan på grinden är 2,3 m2. Mowi 1050 kan nu även beställas med 500/50×17 Traction hjul.

– Mowi parallellförda skogskranar är starka, snabba, och lättkörda skogskranar som kräver lågt oljeflöde. Detta ger lägre bränsleförbrukning och bättre förarmiljö. Mowi skogs-

Skogsvagnen Mowi 1050 kommer nu med hjul i den nya dimesionen 500/50x17 Traction hjul. Vagnen visas på Skogsmaskindagarna i Karlskoga

vagnar och skogskranar byggs i Bäckefors av skogsfolk – för skogsfolk! Det tillsammans med bra totalekonomin med låga drifts- och underhållskostnader samt ett högt andrahandsvärde bidrar säkert också uttrycket bland många Mowi-ägare – ”En

gång Mowi – alltid Mowi, säger Anders Skogsberg, försäljningschef på FTG Cranes.

Mowi 1050 med 500-hjul visas i företagets monter på Skogsmaskindagarna som arrangeras i Karlskoga 17-18 maj.

”Produktivitetskommisionen förslag ger mer byggande”

Branschorganisationen

Byggföretagen välkomnar

Produktivitetskommisionens förslag att frigöra mer resurser till satsningar på transportinfrastruktur och förenklingar i regelverket som möter behovet av bostäder.

– Regelverket för byggande och bostäder är en hämsko för tillväxt och produktivitet. Det behövs en sammanhållen politik med utgångspunkt i en gemensam inriktning för hela Sverige, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Produktivitetskommissionen presenterar 113 förslag som kan göra Sverige rikare och mer effektivt. Tillväxthindren som lyfts fram är bland annat långsamma tillståndsprocesser och att det krävs en ventil i miljöbalken för att kunna ta samhällsekonomiska hänsyn i tillämpningen.

– Produktivitetskommissionen presenterar flera förslag

Produktivitetskommisionens förslag ger en högre och jömnare byggtakt. Det menar branschorganisationen Byggföretagen.

som skulle göra det lättare att nå en hög och jämn byggtakt i hela Sverige. Byggföretagen ställer sig helhjärtat bakom dessa. Vi vill särskilt lyfta fram behovet av snabbare tillståndsprocesser och fri hyressättning i nyproduktion av bostäder, säger Tanja Rasmusson.

Produktivitetskommissionen tillsattes av regeringen i april förra året med uppdrag att analysera faktorer som påverkar tillväxten negativt. Arbetet leds av Hans Lindblad som är före detta chef för Riksgäldskontoret. Uppdraget ska slutredovisas i oktober 2025.

28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

Sany går in på den finska maskinmarknaden

Kinesiska maskinfabrikatet

Sany med dotterblaget Sany Northen Europe inleder ett partnerskap med finska Wetteri Trucks för distribution av Sany grävmaskiner och hjullastare på den finska marknaden. Wetteri Trucks kommer att fungera som generalagent för Sany-maskiner och utnyttjar sitt nätverk med elva verkstäder över hela Finland.

Wetteri Trucks representerar en rad olika maskinfabrikat i Finland och och tillsammans med Sany har man nu beslutat att ytterligare utöka sin affärsmodell till att även inkludera tunga entreprenadmaskiner i sortimentet.

– Finland var den sista pusselbiten och Wetteri Trucks Oy är den perfekta partnern för oss framöver. Wetteri har varit verksamt inom maskinindustrin under en lång tid och den sam-

lade kunskap de besitter både inom termer av branschexpertis och service gör dem till en idealisk partner för oss, säger Wesley Yang, chef för Sany Northern Europe.

Wetteri Trucks kommer initialt att kunna erbjuda kunder

i Finland grävmaskiner från 1,8 till 100 ton samt hjullastare. Dessutom är det möjligt att utöka innehållet i avtalet till att även täcka resten av Sanys sortiment av schaktmaskiner. Dessutom kommer även elektriska varianter av Sanys maskiner

ingå i portföljen.

– Med Sanys breda sortiment och möjligheten att ytterligare utöka produktutbudet kan vi erbjuda lösningar för behoven hos varje kund av tung utrustning. Vi kommer även att erbjuda eldrivna anläggningsmaskiner. Den femåriga garantin som Sany ger till sin produkter, är en stark indikation på kvalitet, Säger Antti Ollikainen, vd på Wetteri Trucks i en kommentar.

Sedan 2023 säljs Sany i Sverige av Nordfarm i Norrköping.

”Finland var den sista pusselbiten och Wetteri Trucks
är den perfekta partnern för oss framöver.”
Wesley Yang chef för Sany Northern Europe
30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
Från vänster: Wesley Yang, Manager, SANY Northern Europe. Aarne Simula, CEO & President, Wetteri Plc. Antti Ollikainen, CEO, Wetteri Trucks Oy.

ROTASTAR SIKTSKOPA

• 15 modeller

• För maskiner från 1,5 till 30 ton

• Vikt från 135 till 2 500 kg

• Kapacitet upp till 126 kubik/timme

Din smartaste investering! Producera anläggningsjord med din grävmaskin, minigrävare eller hjullastare!

Innovationspris till Open-S

Open-S Alliance, den oberoende organisationen bakom Open-Sstandarden, har erhållit utmärkelsen Intermat Innovation Award, för utvecklingen och lanseringen av en global industristandard för automatiska snabbfästen för grävmaskiner.

I den nionde utgåvan av Intermat Innovation Award utses utrustning, teknik, tjänster och produkter som ska bidra till framsteg inom anläggnings- och materialindustrin.

Open-S är en standard för det hydrauliska gränssnittet mellan maskinfäste, tiltrotator och redskap, och bygger på den etablerade symmetriska standarden (S-standarden) för snabbfästen för grävmaskiner. Open-S-standarden ger maskinägare och entreprenörer frihet att kombinera snabbfästen, tiltrotatorer och redskap från olika tillverkare som följer standarden. Det öppna gränssnittet definierar den hydrauliska kopplingen och

säkerställer att en kombination av produkter inte stör eller förändrar respektive produkts säkerhetslösning.

Mycket arbete har lagts ner på utvecklingen av Open-S-standarden, och nyligen välkomnades Wacker Neuson som ny medlem. Deras drivkraft inom innovation och teknikutveckling kommer innebära en förstärkning i det

arbete som görs tillsammans för att skapa en standard för automatiska fästen inom industrin.

På Intermat finns det flera möjligheter att se kombinationer med produkter från olika tillverkare som följer Open-S-standarden, både statiska produkter och i interaktiva maskindemonstrationer, till exempel i Kinshofer, Rototilt och Steelwrists

montrar.

– Vi är mycket glada över att ta emot Intermat Innovation Award för Open-S-standarden, där fokus har varit att skapa någonting som är bra för maskinoperatörer och ägare. Tänk när operatörer fritt byter mellan både mekaniska och hydrauliska redskap mellan grävmaskiner i samma storleksklass, hur mycket effektivitet skapar inte det?

Tänk bara på all tid som går åt i onödan när tekniker, serviceingenjörer och operatörer byter redskap manuellt eller byter adapterplattor för att vara säker på att ett redskap passar ett visst maskinfäste. Vid en första anblick kan det verka vara en god idé för tillverkaren att låsa kunderna vid en leverantörsspecifik lösning, men jag tycker att historien har visat att det vanligtvis inte är en särskilt bra idé, säger Stefan Stockhaus, styrelseordförande i Open-S Alliance i en kommentar till utmärkelsen.

AMAS Svenska AB, Gustaf Daléns gata 7, 749 47 Enköping • 0171 - 48 74 00 • info@amas.se • https://amas.se
Fr v: Stefan Stockhaus, Steelwrist; Hampus Jonsson, Rototilt; Stefan Sparwel, Kinshofer; Patrik Lindqvist, SMP Parts

Elektrisk Volvo hjullastare - utan hydraulik

Det norska teknikföretaget

Excess Engineering och maskinuthyraren Rental.one har ingått ett avtal om att leverera en ”All-Electric” hjullastare med en total projektkostnad på 1,5 miljoner euro, delvis finansierad av statliga miljöomställningsföretaget Enova.

Bakom det uppfräschade utseendet med den grönvita folieringen ”gömmer” sig en Volvo L110H. En av Volvos storsäljare i hjullastarsegmentet. Storleken täcker en myriad av arbetsuppgifter inom vägdrift, projekt, arbete i bergtäkter med mera.

På denna maskin har ombyggnaden gjorts med ett nytt och stort steg i riktning mot helelektrisk drift. Här har inte bara dieselmotorn utan även hydraulsystemet tagits bort från maskinen. Hydraulpumpen är borta. De traditionella hydraulcylindarna har ersatts av elektromekaniska ”cylindrar”. Eller elektriska ställdon som de egentligen heter.

Ställdonen är elektrisk styrda och drivna och levererar kraft i riktning inåt och utåt, precis som traditionella hydraulcylindrar. Ombyggnaden är gjord av det norska teknikföretaget Excess Engineering i samarbete maskinuthyraren Rental.one. Elektriska cylindrar erbjuder exakt styrning och kontroll, samtidigt som de avsevärt minskar behovet av underhåll

jämfört med de mer komplexa hydraulsystemen. Detta innebär att mindre tid och pengar läggs på reparationer och underhåll, och mer tid kan ägnas åt produktivt arbete. Mindre stillestånd helt enkelt.

Den elektriska hjullastaren kan också leverera mjukare och mer exakt kraft, vilket är väsentligt för arbetsuppgifter som kräver noggrannhet. Eftersom maskinen inte behöver någon hydraulpump blir energibehovet mindre och därmed ökar drifttiden. Med denna teknik förväntas det att maskinen kan fungera en hel dag på en laddning.

– Maskinen får en helt elektromekanisk kraftöverföring i lyftaggregatet. Maskinen har kvar de hydrauliska bromsarna. Den har en elmotor, batteripaket och sex elektriska cylindrar som gör lyftjobbet. Allt sker med elektromekanisk kraftöverföring. Här använder vi vår patenterade teknik som omvandlar rotationsenergi till linjära rörelser, säger Ove Kalvat, vd på Excess Engineering. Företaget är en del av koncernen Kverneland Industrier. Det etablerades 2011 och verkade som en renodlat konsultföretag fram 2017. Därefter började de utveckla egna projekt.

Enligt Rental.one är utmaningen att det bara finns ett företag i världen som i dagsläget kan bearbeta delarna till en elcylinder, men med en högre

Excess Engineering och Rental.one har ingått avtal om att leverera en helelektrisk Volvo L110H hjullastare där hydraulsystemet har ersatts med elektriska ställdon, elmotor och styrsystem.

efterfrågan räknar man med att produktionen kommer att öka.

– Samarbetet mellan företag som Excess och Rental.one ger inte bara en plattform för utveckling av innovativa produkter, utan det ger också inspiration till resten av branschen. När innovativa idéer får fäste börjar även konkurrenterna tänka utanför ramarna och hitta sätt att förbättra och anpassa sig, säger

Fakta. Elektriska cylindrar

Fördelar:

Kjetil Friestad, vd på Rental.one. – Pilottestningen av den tidigare nämnda Volvo L110H hjullastaren sker i samarbete med Rental.one. Dessutom söker Excess Engineering en pilotkund för en liknande ombyggnad av en grävmaskin på runt 40 ton, skriver Jørn Søderholm i en blogg på maskinmässan Vei og Anleggs hemsida.

• Kraft: Hydraulcylindrar har hög lyftkapacitet och kan generera stor kraft, vilket gör dem idealiska för tunga applikationer.

• Konstant kraft: De kan upprätthålla konstant kraft under hela rörelsen, vilket är användbart för uppgifter som kräver en jämn belastning.

Nackdelar:

• De kan vara dyrare att köpa och installera jämfört med hydrauliska system.

Ramirent levererar maskiner till vindparkbygge i Växjö

Maskinuthyraren Ramirent i Växjö har fått i uppdrag att leverera maskiner och utrustning till SR Energys nya Vindpark Horshaga norr om Växjö, som just nu byggs av Veidekke

Intresset för vindkraftsprojekt har ökat de senaste åren. Arbetet med Vindpark Horshaga har precis dragit igång och för Ramirents del handlar uppdra-

get om att leverera en bredd av allt från hjulbodar, gjututrustning och pumpar, till hjullastare, teleskoptruckar och vibratorer. Uppdraget sträcker sig fram till sommaren 2025.

– Det känns roligt att vara en del i den gröna omställningen och att vi, genom våra fossilfria maskiner, kan bidra till ett mer hållbart samhälle, säger Jörgen Folkeson, Key Account Manager

på Ramirent.

Vindpark Horshaga består av projektområdena Horshaga, Älmedal och Rosenholm i Uppvidinge kommun, Kronobergs län. De 25 vindkraftverken kommer få en samlad effekt på 147 MW och blir vindkraftsproducenten SR Energys andra vindpark i Uppvidinge kommun.

32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

CASE Construction Equipment har tillkännagett en uppgradering av sitt sortiment av mellanstora hjullastare med lanseringen av en åttonde modell. 651G Evolution är tänkt att fylla gapet mellan 621G och 721G.

Case lanserar ny G-Series Evolution hjullastare

Case tillkännager en uppgradering av sitt sortiment av mellanstora hjullastare med lanseringen ev en åttonde modell.

E651G Evolution är tänkt att fylla luckan mellan 621G och 721G. Baserat på modermodellen 621G erbjuder den nya maskinen förbättrad lastningsprestanda och ska enligt Case leverera ”klassledande nivåer av produktivitet och prestanda”.

De större 721G-, 821G- och 921G Evolution-modellerna har också uppgraderats och kan nu skryta med ökad tipplast och skoptömningshöjder. Enligt Case innebär denna extra prestanda att man möjliggjort för företaget att erbjuda ett nytt sortiment av skopor med högre kapacitet på alla modeller från 621G till 921G med böjda sidkanter och

651G Evolution, tillsammans med de tre större modellerna, har förstärkta främre och bakre chassisektioner. förstärkta Heavy duty axlar är monterade som standard.

ett omdesignat toppskydd som ger ökad kapacitet, förbättrad skoppenetrering och materialhantering.

651G Evolution har tillsam-

mans med de tre större modellerna, har förstärkta främre och bakre chassisektioner. Kraftiga axlar är monterade som standard, med ett urval av differen-

tialer på varje axel. Kunderna kan välja mellan 100 procent differentialspärr på framaxel och öppen differential bak, 100 procent differential fram och limiterad differential bak, eller limiterad differential på båda axlarna.

Maskinen har en Nivå 2 ROPS/ FOPS-skyddad hytt, med en pekskärm som ger kontroll över maskinens funktioner. Detta inkluderar möjligheten att ställa in varvtalet vid ett fast varvtal och möjligheten till automatisk inkoppling av körkontroll vid en inställd hastighet. G-seriens lastare ger sedan tidigare förare tillgång till en digital manual via monitorn, medan hytten har justerbara elektrohydrauliska kontrollspakar, nya kraftlägen och konfigurerbara knappar på huvudkonsolen.

En integrerad lastvåg är

34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

CASE G-Series Evolution hjullastare drivs av EU Stage V FPT Industrial dieselmotorer. Dessa har en kapacitet på 4,5 liter på 521G, 6,7 liter på 621G till 921G och 8,7 liter för 1021G och 1121G.

utformad för att tillåta användare att noggrant ladda och registrera material som flyttats, med tillgång till en rad datauppsättningar, inklusive jobbkvitto, kundnamn, lastbilsregistrering och mållastdata. All denna information kan automatiskt överföras till platskontoret via Case SiteWatchs telematikportal.

Case G-Series Evolution hjullastare drivs av EU Stage V FPT Industrial dieselmotorer. Dessa har en kapacitet på 4,5 liter på

521G, 6,7 liter på 621G till 921G och 8,7 liter för 1021G och 1121G.

Wastegate-turboladdare används på alla modeller upp till 921G, med turbo med variabel geometri för de två större modellerna.

Alla motorer använder FPT:s

Hi-eSCR2 efterbehandlingssystem, utan krav på EGR. Maskinerna är kompatibla med en rad syntetiska och hållbara bränslen, inklusive HVO och XTL.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 35

Mikael Åslund, ny vd och koncernchef på bostadsutvecklaren JM.

Mikael Åslund ny vd och koncernchef för JM

JM:s styrelse har utsett Mikael Åslund till ny vd och koncernchef från och med den 1 juni 2024. Han kommer att efterträda Johan Skoglund som vid samma tidpunkt går i pension.

Mikael Åslund kommer närmast från rollen som Affärsenhetschef JM Fastighetsutveckling och har varit anställd i JM sedan 2000. Han har en civilingenjörsexamen från Luleå tekniska universitet och har genomgått civilingenjörsprogrammet på Handelshögskolan i Stockholm. Mikael är bosatt i Stockholmsregionen.

– JMs styrelse och jag är mycket glada att Mikael Åslund har tackat ja till att leda JM framåt. Mikael Åslund har mångårig både operativ och strategisk erfarenhet inom JM och har gedigen kunskap om JMs kärnaffär och förutsättningar på marknaden, säger JMs styrelseordförande Fredrik Persson.

Nya skopor från Gjerstad

Norska skop- och redskapstillverkaren Gjerstad visade upp den nya generationen skopor på mässan Vei og Anlegg som arrangerades 24-27 april.

De nya skoporna i X-serien är lättare, starkare och har bättre motståndskraft mot sprickor.

Så kan grotuttaget öka

Grotuttaget i skogen kan öka. Men osäkerheten kring hur stora volymer som faktiskt kan tas ut och påverkan på mark och produktion är ett hinder för utvecklingen. Skogforsk ska nu försöka komma till rätta med detta.

Den geopolitiska situationen och utfasningen av de fossila bränslena har gjort att efterfrågan på inhemska skogsbränslen ökat i Sverige. Enligt Skogsstyrelsens och SLU:s färska skogliga konsekvensanalys finns potential att öka uttag av grot från cirka 9 terrawatttimmar till 24 terrawattimmar. Men enligt Skogforsk hindras utvecklingen av exempelvis osäkerheten kring hur stora volymer som faktiskt kan tas ut. Andra trösklar är att det inte finns tillräcklig kunskap om hur kolbalansen och markens långsiktiga produktionsförmåga påverkas av uttag av grot från skogen.

För att ta sig förbi dessa hinder har Skogforsk inlett tre projekt inom detta område, som alla finansieras av Energimyndigheten genom BIO+programmet.

Ett av projekten handlar bland annat om att vidareutveckla ett verktyg för att prognostisera grotvolymer med skör-

dardata, att genomföra regionala uppskattningar av potentiella grotvolymer och att utveckla ett beslutsstöd för säkrare traktval.

Målet är att skapa förutsättningar till en bättre planering och styrning av försörjningskedjan och att minska koldioxidavtryck och markskador. Detta i sin tur kommer att öka leveranssäkerheten och göra produktionen av skogsbränsle mer lönsam, konkurrenskraftig och hållbar, säger Raul Fernandez Lacruz, projektledare på Skogforsk.

I det andra projektet ska man undersöka hur kolförrådet i mark och biomassa kan

Södra höjer priserna

Som ett led i att möta den ökade efterfrågan genomför skogsägarföreningen Södra prishöjningar på flera virkessortiment.

Från och med den 15 april höjer Södra priset på barrmassaved, lövmassaved, bränsleved, timmer och klena sågbara sortiment. Prisjusteringarna bidrar till skogsgårdens lönsamhet och syftar till att möta en ökad efterfrågan genom att stimulera familjeskogsbrukens skogliga aktiviteter så som gallring, naturvårdande skötsel och föryngringsavverkning.

De osäkerheter som fortsatt råder på den globala virkesmarknaden gör att läget snabbt kan förändras. Samtidigt är Södras bedömning att den goda

efterfrågan på skogsråvara är långsiktig.

– Det skifte som vi ser på virkesmarknaden där ett historiskt utbudsöverskott övergått till ett strukturellt råvaruunderskott innebär ett nytt läge både för virkesaffärer och industrin. Allt fler vill använda skogen och dess råvara till olika nyttor, vilket innebär många möjligheter och

Fakta. Södras justerade priser

påverkas av markberedning och grotuttag i ett antal tioåriga bestånd.

Det tredje projektet ska undersöka hur skördeintensiteten påverkar skogsmarkens långsiktiga produktionsförmåga, och om det kan behövas någon form av näringskompensation för att producera hög och varaktig biomassa. Projektet utförs i tre långtidsförsök, där den 40-åriga effekten på stamtillväxt och kolförråd jämförs mellan helträdsskörd det vill säga uttag av grot, och stamskörd, där groten lämnas kvar.

en konkurrensfördel för den som lyckas använda hela trädet klokt i kombination med att vara en drivande marknadsaktör. Södra har i över 80 år spelat en betydande roll för skogsgårdens utveckling i södra Sverige och vi kommer fortsatt verka för dess lönsamhet som vårt främsta uppdrag, säger Peter Karlsson, affärsområdeschef på Södra Skog.

Följande prisjusteringar görs och gäller från och med 15 april 2024:

Massaved:

Grundpriset på barrmassaved och bokmassaved höjs med 50 kr/m3 fub

Grundpriset på lövmassaved höjs med 30 kr/m3 fub

Timmer :

Grundpriset på normaltimmer av tall och gran höjs med 30 kr/m3 fub

Grundpriset på klentimmer och kubb höjs med 80 kr/m3 fub

Grundpriset på boktimmer/kubb höjs med 80 kr/m3 fub

Bränsleved :

Grundpriset på bränsleved höjs med 60kr/m3 fub

36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
En forskningsatsning från Skogforsk ska bana vägen för ett ökat uttag av grot i den svenska skogen.

SPEEDMAX™ XL CUTTING SYSTEM

DETALJER OCH PÅLITLIGHET

En skördare är bara så bra som sin sågutrustning. Det är därför krävande användare i generationer valt Oregon®. Våra svärd, kedjor och drivhjul får skördaren att nå sin fulla potential genom maximal skärkapacitet i kombination med slitstyrka och pålitlighet. Tillsammans bidrar de till ökad produktivitet och mer pengar över på sista raden!

OregonProducts.com
IS THE BOTTOM LINE.

Eldriven Peugeot med lång räckvidd

Peugeot E-3008 är den första modellen som använder Stellantis helt nya plattform, STLA Medium. Detta tar den franska tillverkaren till en ny nivå på flera sätt. Med plattformen erbjuds nu större bilar, fyrhjulsdrift, högre prestanda, bättre effektivitet, högre släpvikt och en räckvidd på upp till 70 mil. Instegsmodellen får en frontmotor på 210 hästkrafter, framhjulsdrift, ett batteri på 73 kWh och en räckvidd på upp till 52,5 mil.

Senare kommer fyrhjulsdrift och en ett större batteri med en räckvidd på 70 mil. Laddningshastigheten är 160 kW och smart laddning är möjlig och gör att bilen kan anpassa laddningen för att minska kostnaderna för laddning. Bilen saknar förvärmning av batteriet men uppges komma senare med OTA-uppdatering.

Utseendet på Peugeot E-3008 får väl betraktas som futuristiskt och längden på 4,54 meter gör den till en lättkörd och samtidigt rymlig SUV. E-3008 är 9,5 centimeter längre, 5,4 centimeter bredare och 2 centimeter högre än den tidigare 3008. Även hjulbasen är förlängd med 5,5 centimeter längre. Markfrigången är 19,8 centimeter.

Bagageutrymmet rymmer 520 liter och släpvagnsvikten ligger på 1.200 och 1.350 kilo beroende på modell.

Peugeot i-Cockpit har fått ytterligare en uppgradering, och Peugeut anser att den bidrar till högre körglädje och kvalitetskänsla. Förutom den spektakulära 21-tums ”svävande” panoramaskärmen, Panoramic

i-Cockpit, kommer coupén att erbjuda både komfort och tekniskt tilltal. Endast belysningen i facket kombinerat med materialval inuti ger en exklusiv känsla.

Panoramic i-Cockpit tar körglädje till nästa nivå. En ”flytande”, böjd 21-tums HD panoramaskärm, som kombinerar head-up-instrumenten med den centrala pekskärmen, utgör huvuddelen av förarmiljön. Infästningen är inte synlig för de som sitter i bilen.

Panoramaskärmen är tillval på instegsmodellen, men standard på GT-modellen.

Den kompakta ratten, som nu också är uppvärmd, har varit en grundläggande del av i-Cockpit sedan lanseringen. Den fortsätter här och har gjorts om för att skapa ännu mer körglädje.

Peugeot E-3008 kan levereras med stereoanläggning från Focal. Detta är ett high-end HIFI-system som Focal har utvecklat tillsammans med Peugeot. 10 högtalare drivs av en 690 watts förstärkare och gör E-3008 till ett lyssningsrum. Funktionen ”frontoptimerad” skapar en ”live-känsla” framtill.

E-3008 levereras som standard med i-Connect-systemet, som erbjuder full anslutning tack vare en trådlös speglingsfunktion (Apple CarPlay/Android Auto).

Dessutom levereras E-3008 GT med i-Connect Advanced, som är ett TomTom-anslutet navigationssystem. I detta ingår bland annat en reseplanerare som gör det enklare att planera laddning och därmed maximerar bilens räckvidd. För att beräkna den ideala rutten tar systemet hänsyn till en mängd information, inklusive sträckan som ska tillryggaläggas, batterinivå vid start, önskad batterinivå vid ankomst, hastighet, energiförbrukning, etc.

”E-3008 levereras som standard med i-Connect-systemet som erbjuder full anslutning”

Per Eriksson (text) per@anlaggningsvarlden.se

Nya Peugeot E-3008 finns i tre varianter, med hästkrafter, framhjulsdrift och ett batteri på och största batteriet på 98 kWh och en räckvidd

38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 • PROVKÖRING
Med 73 kWh är räckvidden 52,5 mil. Laddningshastigheten är 160 kW.

en räckvidd på 525 till 700 kilometer. Instegsmodellen har en frontmotor med 210 73 kWh netto. Det är den som kommer till nu medan vi får vänta på både fyrhjulsdrift på närmare 70 mil.

E-3008 är utrustad med Peugeots senaste i-Cockpit, som inkluderar en 21-tums panoramaskärm och en kompakt ratt.

Miljö

Koldioxidutsläpp: 0 gram/km

Miljöförmåner: Ja

Förbrukning: (l/100 km): 0,0

Ekonomi

Grundpris: Ej fastställt i Sverige (Pris i Norge 439.900 kronor)

Fordonsskatt: 360 kronor per år

Klimatbonus: Ja

Teknik

Motor: 4-cylindrig dieselmotor

Max systemeffekt: 210 hästkrafter

Max vridmoment: 343 Nm-

Transmission: Automatisk (Fast)

Kraftöverföring: Elmotor fram

Batteri: 73 kWh

Snabbladdning: 160 kW DC, 10 mil på 10 minuter

Fjädring: Fram: Dubbel länkarmsfjädring. Bak: multilänk, Aktiv/Adaptiv fjädring. Luftfjädring

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 8,7 sek

Toppfart: 170 km/tim

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd (cm): längd 454, bredd 189, höjd 164

Last: 520-1.480 liter

Tjänstevikt: 2.114 kilo.

Maximal dragvikt: 1250 kilo

Ett rejält bagageutrymme som med fällt baksäte rymmer 1480 liter

Plus:

• Bra intuitivt infotainmentsystem

• Trevlig interiör

• Bra räckvidd

Minus:

• Trångt baksäte

• Ingen förvärmning av batteri

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 0 g/km (WLTP)

A++ <50

A+ 51–75

A. 76–95

B. 96–120

C. 121–150

D. 151–175

E. 176–200

F. Över 200

Fakta. Peugeot
E-3008
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 39
A++ A+ A. B. C. D. E. F. A++

Viharmångårigerfarenhetav specialtransporterochalltvad somkrävsiformavvägval, planering,tillståndoch dispenser. Viplanerarutifrånvägarsoch broarsbärighet,frihöjdm.m.Vi ordnaroftahelalandväg� transporten.

Våravägtransportledareärför� ordnadeavRikspolisstyrelsen.

Wacker Neuson ansluter till Open-S Alliance

Open-S Alliance välkomnar maskintillverkaren Wacker Neuson som medlem i organisationen. I egenskap av ett stort och teknikledande företag kommer de att tillföra ytterligare kraft i arbetet med att etablera Open-S, den öppna industristandarden för automatiska maskinfästen för grävmaskiner.

Ranstavägen17,74961Örsundsbro www.foljebilar.se

Stefan 0708�526182 0708�526183 Camilla Lasse 0708�526180 0707�514372 Frida 0705�0356834 Mimmi 0708�526184 Björn 0737�635422 Rickard

Melker Jernberg får förtjänstmedalj av Eskilstuna kommun

– Som en officiell uppskattning för sitt engagemang tilldelas Melker Jernberg, vd för Volvo Construction Equipment, Eskilstuna kommuns medalj för gagnerik gärning inom området näringsliv, säger Gunilla Ternert (M), kommunfullmäktiges 1:e vice ordförande i Eskilstuna kommun.

Medaljen får tilldelas personer, som genom minnesvärda insatser hedrat kommunen, osjälviskt verkat för kommunens bästa eller som av andra särskilda skäl anses förtjänta av denna utmärkelse. Fler medaljer inom andra områden kommer att delas ut i december under årets sista sammanträde för kommunfullmäktige.

I motiveringen skriver Eskilstuna kommun bl.a. ”Du har förtjänstfullt stått upp för svensk fordonshistoria. Inte minst genom en av svenska näringslivets kronjuveler, Volvo CE. Volvo CE:s beslut att flytta hem till en av svensk industris vaggor är enormt betydelsefullt.”

– I våra kunders intresse fokuserar vi allt mer på gränssnittsstandarder. Med öppna standarder hjälper vi till att minska komplexiteten på byggarbetsplatsen och ser till att våra kunder har största möjliga flexibilitet, säger Alexander Greschner, försäljningschef på Wacker Neuson.

Av denna anledning har Wacker Neuson Groups redskapsavdelning intensifierat itt samarbete med två teknikledare inom området grävmaskiner.

– Vi är övertygade om att medlemsskapet i Open-S Alliance och vårt nära samarbete med Clean System kommer att ge våra kunder ett viktigt mervärde, säger Reinhold Baisch, vd på Wacker Neusons eftermarknad och ansvarig för redskap.

Open-S är ett initiativ baserat på den etablerade symmetriska S-standarden för grävmaskiners

Maskintillverkaren Wacker Neuson inleder samarbete med Open-S Alliance som strävar efter att ge maskinägare friheten att kombinera maskinfästen, tiltrotatorer och redskap från olika tillverkare som följer Open-S-standarden.

snabbfästessystem, som har utökats till att omfatta helhydrauliska snabbfästen med Open-S-standarden.

– Wacker Neuson kommer snart att erbjuda produkter som överensstämmer med Open-S-standarden från fabrik. Det är därför ett logiskt steg för oss att bli en del av Open-S Alliance, tillägger Reinhold Baisch. Vi arbetar också nära tillsammans med Oilquick för att säkerställa att våra redskap har bästa möjliga kompatibilitet med Clean System för helhydrauliska snabbfästen.

Utöver standarder inom mekanik och hårdvara ingår

Wacker Neuson i arbetsgruppen Machines in Construction, MiC 4.0, som arbetar med införandet av gränssnittsstandarder inom områdena elektronik, digital dataöverföring och mjukvara, som digitala assistanssystem och vidareutvecklingen inom området människa-maskin-gränssnitt spelar också en allt viktigare roll.

– Med sin drivkraft för innovation och teknikutveckling kommer Wacker Neuson att tillföra ytterligare kraft i det arbete vi gör tillsammans för att skapa en standard för automatiska maskinfästen inom vår bransch, säger Stefan Stockhaus, styrelseordförande för Open-S Alliance.

Investeringar krävs för att vända byggkrisen

Regeringens vårbudget innehåller även 1 miljard kronor till Trafikverket för att återställandet av E6:an utanför Stenungsund inte ska tränga undan andra vägförbättringsinsatser. Därtill ges Kriminalvården 1,38 miljarder kronor extra för att öka tempot i fängelseutbyggnaden.

– Det behövs ännu mer investeringar för att vända byggkrisen. Byggbranschen har en nyckelroll när det kommer till att öka Sveriges beredskap. Vi står redo att rusta samhällsvikti-

ga anläggningar såsom fortifikationer och infrastruktur, säger Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef på branschorganisationen Byggföretagen. När det kommer till tvärniten i bostadsbyggandet menar Byggföretagen att det krävs politiska reformer som att ta bort det skärpta amorteringskravet och införa

friare hyressättning i nyproduktion.

– Det här är åtgärder som varken driver inflation eller innebär stora kostnader för statskassan. Sverige har tappat sex av tio påbörjade bostäder de senaste tre åren. Kalkylerna går inte ihop, varken för bostadsköparna eller byggherrarna, säger Tanja Rasmusson.

De totala bygginvesteringarna i bostäder, lokaler och anläggningar kommer enligt Byggföretagen minska från 651 miljarder kronor 2023 till 643 miljarder 2025.

40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
Tanja Rasmusson, näringspolitisk chef, Byggföretagen.

Länkentillframtiden

ScaleLogForestärkranspetsvågensom erbjuderentrådlösvägningmedlång batteritid,bekvämlighet,noggranhet, enkelhetochsomsamtidigtärväldigt funktionellt.

ScaleLog.com

Norsk snabbladdare med Formula E-teknik

Det norska företaget Nordic Booster, som utvecklar lösningar inom mobil snabbladdning, har utvecklat världens första mobila och skalbara snabbladdare med integrerade batterier –Hummingbird. Enligt företaget härstammar batteritekniken från Formel E-racingmästerskapet och ska säkerställa förmågan att möta framtida behov allteftersom flottan av elektriska anläggningsmaskiner ökar.

Batterielektriska entreprenadmaskiner och lastbilar utvecklas ständigt och i takt med utvecklingen av de största maskin- och lastbilstillverkarna ökar både laddningskapaciteten och storlekarna på batterierna för varje år. Den senaste generationen laddningsenhet hos Nordic Booster uppges ha en unik produktionsmetod, som gör det möjligt att utöka både batteri- och laddningskapaciteten i takt med att behoven förändras under de kommande åren.

– Vi vill kunna erbjuda en mobilladdningslösning som fungerar

lika bra idag som 2030, säger Jannik Stanger, teknikchef och medgrundare av Nordic Booster. När vi lanserade världens första mobila snabbladdare 2021 var det få som kunde förutse utvecklingen av tyngre elektriska entreprenadmaskiner och lastbilar. Det som ansågs vara hög laddkraft i byggsektorn 2021 kanske inte räcker idag för de större maskinerna. Med vår senaste mobila snabbladdare kan vi relativt enkelt utöka både batteri- och snabbladdningskapaciteten i takt med utvecklingen hos maskintillverkarna. Lösningen kan även levereras som en stor Powerbank för drift av annan anläggningsutrustning. – Vi upplever att allt fler entreprenörer ser att det går att använda elektriska entreprenadmaskiner, och de ser att våra lösningar gör det möjligt att snabbladda på ställen där det normalt inte finns tillräcklig effektkapacitet i nätet. Feedback från marknaden är att det är extra viktigt för entreprenörerna att kunna utöka sin laddkapacitet då de upplever en utveckling på maskinfronten som gör det svårt att veta vad som kommer att fungera bra om tre år, säger

Det norska företaget Nordic Booster lanserar en mobil laddenhet med batteriteknik från Formula E-racingmästerskapet. Proukten lanserades på mässan Vei og Anlegg som anngerades i Lillestrøm den 24-27 april.

Trond Skaufel, vd på Nordic booster.

Valet av batteriteknik är i dagsläget något entreprenörer har begränsad erfarenhet av. Nordic Booster började på sin tid med tillverkning av batteripaket för den maritima industrin, och var bland de första att ha DNV-certifiering av batterier. Säkerhet och livslängd är alfa-omega när man väljer batterier som ska användas i byggandet. Företaget är exklusiv distributör i Skandinavien av så kallade Immersion Cooled-batterier från Xing

Nytt tandsystem från Caterpillar

Zeppelin Sverige lanserar Cat Advansys, ett nytt tandsystem från Caterpillar som ska vara optimerade för svenska förhållanden.

Zeppelin Sverige, återförsäljare för Caterpillars anläggningsmaskiner lanserar nu det nya tandsystemet Cat Advansys. Detta tandsystem uppges vara utformat för optimala prestanda på både hjullastare och grävmaskiner. Både tänder och adaptrar är förstärkta.

Cat Advansys är utecklade för att fungera under nordiska förhållanden, vilket innebär att de hklarar att hantera de högre brytkrafterna som genereras av dagebs starka maskiner.

Enligt Zeppelin inkluderar

produktfördelarna:

• Förstärkta tänder och adapter för ökad hållbarhet.

• Enklare installation och borttagning för snabbare underhåll.

• Optimerad prestanda på både hjullastare (12–250 ton) och grävmaskiner (10–150 ton).

Cat Advansys tandadapter är mycket kraftig tack vare konstruktionen som inte har hål för en sprint, utan i stället hålls tanden på plats med hjälp av en hållare på sidan. Man byter tanden på ett enkelt sätt med hjälp av ett spärrskaft, ingen sprint att slå med slägga. Detta ska innebära snabbare och även mycket säkrare för både fingrar och ögon.

Cat Advansys tänder finns i många olika versioner för att ha

Mobility.

– Det är ett batterisystem med helt unika egenskaper när det kommer till säkerhet, livslängd, temperaturkontroll och möjligheten att frigöra mycket energi under lång tid. Battericellerna, som det finns några tusen av i sådana system, är nedsänkta i specialolja. Vätskan är hela tiden till 100 procent i kontakt med alla battericeller, vilket skiljer sig från mer traditionella vätskekylda batterier, som kyler en platta och delvis överför temperaturen till cellerna, förklarar Jannik Stanger.

den optimala typen.

Zeppelin Sverige lanserar Cat Advansys – ett premium tandsystem optimerat för nordiska förhållanden livslängden, säkra och snabba byten och en bra driftsekonomi under svenska förhållanden.

Enligt Zeppelin ger det nya tandsystemet lång livslängd, en tand som håller sig skarp hela

42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

Positiv utveckling för bostäder kommande kvartal

För fjärde gången redovisar analysföretaget Prognoscentret resultatet från

BoByggarBarometern – en indikator där landets bostadsutvecklare och småhustillverkare ger sin syn på framtiden. jämför man med de tidigare mätningarna spår branschens företag för första gången en ökning när det gäller antalet byggstarter, sålda bostäder samt ”känslan” för den generella utvecklingen de kommande tre månaderna.

Den senaste BoByggarBarometern visar att deltagarna i Prognoscentrets panel för första gången, sedan mätningarna startade, tror på en positiv utveckling under det kommande kvartalet. Jämför man med mätningen som genomfördes i fjärde kvartalet förra året så har indexet ökat ytterligare 11 punk-

ter från 44 till 55. Detta innebär att indexet nu är högre än 50 som motsvarar svarsalternativet ”oförändrat läge”. Resultatet tyder därmed på att landets bostadsutvecklare och småhustillverkare tror på en svag ökning när det gäller utvecklingen av antalet byggstarter, sålda bostäder samt ”känslan” för den generella utvecklingen det kommande kvartalet.

Utöver frågorna som ingår i indexet ställs ibland andra frågor rullande mellan undersökningsomgångarna. Denna gång ställde man bara de frågor som ingår i indexet.

Prognoscentrets BoByggar-panel består av cirka 130 beslutsfattare hos bostadsutvecklare och småhusföretag. Undersökningen genomförs kvartalsvis och består av cirka sex till nio frågor. Totalt svarade 49 procent.

Fakta. Bobyggarbarometern kvartal 1-2024

För fjärde gången redovisar Prognoscentret resultat från BoByggarBarometern – indikatorn där landets bostadsutvecklare och småhusproducenter ger sin syn på framtiden.

Åtta av tio deltagare arbetar hos en projektutvecklare och resterande hos en småhustillverkare. Insamlingen sker i slutet av varje

kvartal och avser utsikterna för det kommande kvartalet.

Bjerking tar fram underlag till Roslagsbanans nya sträcka

Bjerking, den medarbetarägda teknikkonsulten, har fått i uppdrag av Trafikförvaltningen i Stockholm att ta fram den kommande systemhandlingen för berg- och anläggningsarveten gällande Roslagsbanans nya sträcka från Stockholms universitet till Stockholm City.

Roslagsbanan ska förlängas i tunnel från Stockholms universitet, via Odenplan till T-Centralen. Den planerade förlängningen ska göra resan snabbare mellan de nordöstra kommunerna och centrala Stockholm samt även minska trängseln i tunnelbanans röda linje norrut från T-Centralen.

Den nya sträckningen för Roslagsbanan kommer att gå på dubbelspår i en cirka fyra kilometer lång tunnel genom centrala Stockholm och ersätta den nuvarande sträckan från Stockholms universitet fram

Roslagsbanan planeras förlängas från Stockholms universitetet i tunnel via en ny station vid Odenplan vidare till T-centralen. Investeringskostnaden är 7,1 miljarder kronor.

till stationen Stockholm Östra. Därmed ska den nya sträckningen förläggas till största delen i berg och med två nya stationer under mark vid Odenplan samt T-Centralen.

Konsultföretaget Bjerkings uppdrag är att ta fram sys-

Foto: Per Eriksson

temhandling för berg- och anläggning och förberedelserna för arbetet påbörjades redan i januari i år. Leveransen av underlaget till järnvägsplan- och tillståndsprocesser är planerad till oktober nästa år.

Projektet är en del av Sve-

rigeförhandlingen som är ett initiativ från Sveriges regering för att bygga höghastighetsjärnväg i Sverige och få förbättrad kollektivtrafik och ökat bostadsbyggande i storstäderna.

Cátia Matos på Bjerking är uppdragsledare för detta projekt. Hon har tidigare arbetat i liknande uppdrag både i Stockholm där hon arbetat med projekt som Västlänken, Ostlänken och Tunnelbanans blå och gula linje. Hon har även arbetat med totalentreprenadprojekt för Internationella entreprenörer och med systemhandling och bygghandling i tunnel- och infrastrukturprojekt runt om i världen. Förutom Cátia Matos kompetens och erfarenhet kommer följande teknikområden ingå i projektteamet: bergteknik, byggnadsverk, geoteknik, geokonstruktion, mark, hållbarhet, avvattning samt ledningssamordning

44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

Världspremiär för vätgasdriven Volvo bandgrävmaskin

Den ser ut som en vanlig Volvo EC300E, men i verkligheten är det en världsnyhet: en 30 tons Volvo bandgrävare riggad för att köras en vätgasbränslecell. Den är norsk och utvecklad av företaget. Applied Hydrogen AS i Kongsberg och premiärvisades på maskinmässan Vei og anlegg, som arrangerades den 24-27 april i Lilleström.

Volvogrävaren du ser på bilderna i den här artikeln är en av de viktigaste sakerna som företaget har gjort de senaste tre åren. EC300 är byggd och förberedd för drift på vätgas.

Maskinen körs med vätgasdrift genom en så kallad bränslecell, som producerar elektrisk energi med hjälp av väte. Detta är alltså en maskin med en elektrisk drivlina, där den elektriska energin kommer från vätgas istället för att laddas till stora batterier med nätström genom en snabbladdare.

Utvecklingen av maskinen startade för tre år sedan. Till en början kördes maskinen på diesel för att kartlägga energiförbrukningen och arbetscykler, för att räkna ut hur stor bränslecell den skulle behöva för att fungera på ett tillfredställande sätt.

Senare demonterades dieselmotorn och all utrustning som tilldelats diesel, och maskinen byggdes om för elektrisk drift.

– Vi har lagt ner mycket tid på att analysera data från testfasen. Arkitekturen är byggd för bränsleceller, och mycket av den är monterad. På grund av konstruktionen är det naturligt att börja först på batteridrift. När det fungerar kommer vi att använda bränsleceller. Den uppstart vi har gjort nu är en viktig milstolpe, säger Vidar Sten-Halvorsen, vd och delägare på Applied Hydrogen. Batteriet som maskinen är utrustat med

”Maskinen drivs av en elmotor. Vid normal drift kommer den att få det mesta av sin energi från bränslecellen.”

Vidar sten-Halvorsen vd och delägare på Applied Hydrogen.

Den ser ut som en vanlig Volvo EC300E men i själva verket är det världsnyhet. Maskinen är konverterad för att köras på en vätgaspränsecell.

Allt görs av Volvos egen personal, på Volvos egna ECU:er. Den lämpar sig således väl för serieproduktion och senare rutinuppdateringar.

ger ström för cirka 20 minuter. Ganska blygsamt, men det finns goda själ till det.

– Maskinen drivs av en elmotor. Vid normal drift kommer den att få det mesta av sin energi från bränslecellen, producerad på väte. När maskinen behöver extra energi tas detta från batteriet, säger Sten-Halvorsen.

Maskinen ställdes ut i Volvo CE:s monter på Vei og Anlegg och efter mässan fortsätter arbetet med att göra maskinen driftklar. I första hand kommer provkörningar och testning att ske hos Applied Hydrogen. Samtidigt pågår ett arbete med dokumentationen för CE-märkningen.

Mot slutet av året planerar man att skicka ut maskinen på skarpt uppdrag”, vid en av bygg- och anläggningsföretaget Veidekkes anläggningar. Veidekke är på ägarsidan av Applied Hydrogen och följer utvecklingen noga. Det pågår också planer på produktion av fler maskiner.

Blir de här maskinerna exklusiva för Veidekke då?

Maskinen körs med vätgasdrift genom en så kallad bränslecell, som producerar elektrisk energi med hjälp av väte.

– Nej, tvärtom. Vi har avsiktsavtal med flera intresserade kunder och vi kommer att öppna för fler under sommaren och hösten. Vi och Veidekke är väldigt tydliga med att detta är ett utvecklingsarbete, där så många som möjligt ska ha tillgång till maskiner. Veidekke gör detta för att ligga i framkant och för att lära sig. Men maskinerna kommer att vara fritt tillgängliga för alla som vill ha det, säger Vidar Sten-Halvorsen.

En stor del av utvecklingsarbetet har skett i samarbete med Volvo CE i både Sverige och Korea. Här har Volvo CE:s egen personal skrivit en hel del mjukvara, och anpassat sitt system för att ”prata med” den konvertering som Applied Hydrogen.

– Allt görs av Volvos eget folk, på Volvos egna ECU:er. Den lämpar sig därför bra för serietillverkning och senare rutinuppdateringar, precis som på alla andra Volvomaskiner. Det är vi väldigt nöjda med, säger Vidar Sten-Halvorsen avslutningsvis.

46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Foto: Jørn Søderholm

En stor del av byggprojekten i Sverige är just nu koncentrerade till den expansiva Norrlandskusten. För att finnas nära kunderna och marknaden har träindustriföretaget Setra öppnat ett kontor i Umeå.

Kontoret ska bemannas av två av Setras bygglösningexperter, Jesper Åkerlund, affärschef för bygglösningar och komponenter och Daniel Wilded, produktchef för bygglösningar.

– Genom att etablera en tydlig närvaro i Norrlands största stad ökar Setra sitt fokus på de snabbväxande områdena i norra Sverige. Det gäller inte bara Umeå och Skellefteå, utan även Sundsvall, Luleå, Boden, Kiruna och Gällivare, säger Jesper Åkerlund.

En följd av industriboomen i Norrland är att bostadsbyggandet är bland de största i landet.

Setra satsar på Norrland och öppnar kontor i Umeå

För Setras del märks en ökad efterfrågan på korslimmat trä till flerbostadshus. Samtidigt byggs många kontor och kommersiella lokaler, men även förskolor, skolor och olika vårdinrättningar. Ofta byggs dessa med kortlimmat trä.

– Vi levererar dessutom en hel del av vårt limträ till bland annat industrifastigheter och idrottshallar. En ökad lokal förankring ger oss ett närmare samarbete med kunderna i Norrland och gör att vi lättare kan dela med oss av vår samlade kompetens kring klimatsmarta bygglösningar i trä, framhåller Jesper Åkerlund.

Han menar att Setra gjort sig kända för att eftersträva ett effektivt, industriellt byggande i trä. Med hjälp av mer industriella och standardiserade byggsystem kan byggföretagen optimera både kostnader, ledtider, logistik och personella resurser.

Träindustriföretaget Setra gör en satsning på Norrlandskusten för att finnas närmare både kunder och marknad. Därför öppnar man nu ett kontor i Umeå som besätts med två experter inom bygglösningar.

– Som Umebo vore ett av mina drömprojekt att få vara med att bygga en stor skola i trä, och gärna fler hyreslägenheter i KL-trä. Vi har nyligen levererat de sista volymerna av KL-trä och limträ till förskolan Kungsgården

i Umeå och vår förhoppning är att det projektet leder till att fler skolor byggs i trä. En annan dröm vore att se det nytänkande Kiruna satsa på bostadskvarter i KL-trä, säger Jesper Åkerlund avslutningsvis.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 47

Dags att söka Lars Bergqvist-stipendiet

Lars Bergqvist-stipendiet stöttar initiativ för ökad mångfald och jämställdhet i byggbranschen. Nu kan man skicka in ansökan inför nästa utdelning.

Lars Bergqvist var branschföreningen Byggchefernas ordförande i närmare 30 år. Under den tiden blev han en viktig röst för jämställdhet och mångfald inom samhällsbyggnadssektorn, bland annat som initiativtagare till Stoppa machokulturen. Lars Bergqvist-stipendiet är till för att stödja personer som verkar i hans anda.

Varje år kan totalt 60.000 kronor delas ut till en eller flera medlemmar i Byggcheferna. Stipendiet ska antingen belöna något som redan har gjorts eller finansiera planerade insatser. För att bli tilldelad måste du ha varit medlem i Byggcheferna i minst tre månader. Även studentmedlemmar kan söka. Man ansöker om stipendiet via Ledarnas sajt, senast den 31 maj.

Stålproduktionen ökade i mars

Sveriges råstålsproduktion ökade i mars med 3,5 procent jämfört med samma månad ifjol. Under årets första kvartal är den sammanlagda råstålsproduktionen 4,4 procent lägre än motsvarande period 2023.

Under mars 2024 tillverkades det i Sverige 407 000 ton råstål, vilket är 3,5 procent mer jämfört med mars 2023. Under årets första tre månader har det i Sverige sammanlagt tillverkats 1 108 000 ton råstål. Det är en produktionsminskning med 4,4 procent jämfört med samma period i fjol.

– Det är naturligtvis glädjande att produktionen ökade i mars, men det går inte att dra några mer långtgående slutsatser baserat på en enskild månadssiffra, säger Mathias Ternell, handelspolitisk direktör på Jernkontoret.

Limträbranschen spår en positiv framtid

Den rådande lågkonjunkturen i svensk ekonomi har fått investeringarna i byggbranschen att mer eller mindre avstanna helt och hushållen håller hårdare i plånboken. Det avspeglar sig i den senaste kvartalsstatistiken från branschorganisationen Svenskt Trä som visar att försäljningen av limträ minskat med 23 procent under årets första kvartal.

Enligt den senaste limträstatistiken från Svenskt Trä gick försäljningen av så kallad projektbalk, som levereras direkt till byggentreprenörer och fastighetsutvecklare, ner 42 procent i mars i år. Lagerbalk, som säljs via bygghandeln, minskade med 24 procent jämfört med mars förra året

Vid en jämförelse mellan de första tre månaderna 2023 och 2024 har försäljningen av pro -

jektbalk minskat med 21 procent medan lagerbalk minskat med 28 procent. Det innebär en total

Kontorsbyggnaden

minskning i försäljningen med 23 procent under årets första kvartal. Fördelningen i procent mellan projekt respektive lagerbalk visar att nästan tre fjärdedelar av försäljningen i mars avser projektbalk.

– Marknaden är avvaktande och vi har mycket offerter ut där de större ordrarna tar längre tid på sig att gå till affär. Nu förbereder vi oss för ett uppsving och troligtvis kommer vi att se en ketchupeffekt när konjunkturen vänder och byggandet kommer i gång igen, säger Carl-Magnus Nordkvist, försäljningschef på trävaruleverantören Moelven Töreboda.

Konjunkturinstitutets konfidensindikator för bygg- och anläggningsverksamhet minskade i mars 2024 med 2,1 enheter till 92,6 jämfört med februari. Det är en siffra som sammanställs

Nya Dunderbyggnationer –nu även med 2-axligt släp!

•Beg.gaffeltruckar •Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder

•Nya bränsletankar 400-600 liter

•Beg containrar 6-20',nya 20'

48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
Delar till transportörer... 0511-290 00 pilthcon.se Kraftiga
trummor...
Foto: Svenskt Trä, Per Eriksson, Jonas Westling (porträttbild Mikael Lindberg)
Bengt Lindgren,Haparanda 0922-105 25•0730-66 54 00 www.lindgrensakeri.se
Magasin X i Uppsala stomme är byggd helt i KL-trä.

genom svar på frågor avseende verksamheternas ekonomi de senaste och kommande tolv månaderna. Byggföretagen förväntar sig i lägre utsträckning än i februari att byggandet kommer att minska de kommande tre månaderna medan anläggningsbyggarna förväntar sig ett ökat byggande.

– Trots ett tufft marknadsläge ser vi positivt på framtiden, inte minst med tanke på den roll limträ spelar i den gröna omställningen. Produkter i limträ bidrar på många sätt till att minska

”Trots

ett tufft marknadsläge ser vi positivt på framtiden, inte minst med tanke på den roll limträ spelar i den gröna omställningen.”

byggsektorns miljöpåverkan och främjar utvecklingen mot en mer hållbar framtid, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på Svenskt Trä.

– Vår förhoppning är att försäljningen av lagerbalk genom bygghandeln kommer att vinna på regeringens beslut att utöka

taket för rot- och rutavdragen med start den 1 juli i år. En eventuell räntesänkning i maj stärker också hushållens köpkraft och möjligheterna att renovera och påbörja om- och tillbyggnadsprojekt, säger Daniel Edman, försäljningschef, Bygghandel & Industri på Setra Trävaror.

– Vi ser en ökad efterfrågan av limträ kopplad till de investeringar som görs inom industrin, men även inom det offentliga byggandet av till exempel skolor, säger Mikael Lindberg, försäljningschef på Martinsons Byggsystem.

Nu lanserar Entrack mekaniskt gaffelställ för grävmaskiner som finns i flera storlekar och fästen.

Gaffelställ för grävmaskiner

Slidelsleverantören Entack satsar ytterligare på att bredda företagets redskapssortiment via det egna varumärket Mito genom att förbättra och standardisera sortimentet av gaffelställ. Nyligen lanserades en ny serie mekaniska gaffelställ speciellt utvecklade för grävmaskiner. Med en 6 gradig vinkel på fästet är gaffelställen anpassade för körning med tiltrotator. Gaffelställen finns i storlekar från 1200 mm bredd och 1200 mm gafflar. 2,5 ton och S40 fäste upp till 1500/1500, 5 ton S70. Entrack meddelar att alla storlekar lagerförs och finns för leverans.

28 asfaltkontrakt till NCC

Inför årets asfaltssäsong har NCC och Trafikverket hittills tecknat 28 asfaltkontrakt där sänkningen av CO2e -utsläppen i asfaltproduktionen leds i bevis med miljövarudeklarationer, så kallade EPD-krav, vilket är fler än tidigare år Trafikverket ställer krav på att alla asfaltmassor ska kunna redovisas med hjälp av miljövarudeklarationer (EPD). NCC:s miljövarudeklarationer är specifika både gällande plats och produkt och baseras på verifierade data från varje asfaltverks egen produktion.

− NCC har gått ifrån schabloner till verklig och specifik data så att våra kunder kan göra en skarp miljö- och klimatkalkyl, säger Johan Brus, avdelningschef, NCC Industry.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 49
Vid en jämförelse mellan de första tre månaderna 2023 och 2024 har försäljningen av projektbalk minskat med 21 procent medan lagerbalk minskat med 28 procent. Det innebär en total minskning i försäljningen med 23 procent under årets första kvartal.
Hammarkvarnsvägen 9•179 75 Skå 08-560 332 22•info@semab.org semab MER KRAFT–MINDRE OLJUD HEAVYDUTY! NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN
Johan Fröbel teknikchef på Svenskt Trä.

Byggmaterial spelar en central roll för en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad.

(Foto: Sophie Delin, Byggmaterialdagen)

Byggmaterialdagen kommer tillbaka

Byggmaterialdagen kommer arrangeras den 14 november på Stockholmsmässan i Älvsjö. Årets fyra temaområden blir resurseffektivt och cirkulärt byggande, beställarkrav för hållbar omställning, potentialen med renovering och uppgradering, samt innovation och materialutveckling.

Stockholmsmässan tillsammans med branschorganisationen Byggmaterialindustrierna hälsar branschaktörer välkomna till en heldag där man ges möjlighet att lyssna på, samtala och nätverka med experter, innovativa företag, politiker, myndigheter och aktörer inom bygg- och fastighetssektorn.

– Byggmaterial spelar en central roll för en långsiktigt hållbar samhällsbyggnad. Samverkan i hela värdekedjan är nyckeln till framgång i utvecklingen av byggoch fastighetssektorn för att nå klimatmålen och andra hållbarhetsmål, säger Jenny Svärd, vd för Byggmaterialindustrierna. Byggmaterialdagen som arrangerades för första gången ifjol hade trehundra deltagare och nästan 70 talare på plats från hela branschen.

– Vi har fått mycket fin respons på dagen, flera har uttryckt att en motsvarande mötesplats har saknats, att det var bra innehåll med mycket matnyttig information om aktuella frågor och inte minst ett bra nätverkstillfälle, säger Jenny. Hon vill uppmana alla som har tips eller frågor kring årets program att kontakta henne:

– Byggmaterialdagen har ett tydligt fokus på ny kunskap och det är en inriktning som kvarstår även i år. Vi har flera intressanta programpunkter på gång om de mest aktuella frågorna, men är alltid öppna för inspiration och tips.

Byggkostnadsindex ökade till 2,9 procent i mars

Byggkostnadsindex för

flerbostadshus steg med 0,2 procent i mars jämfört med februari 2024 (steg 0,2 procent i februari 2024). Jämfört med mars 2023 steg Byggkostnadsindex med 2,9 procent (2,8 procent i februari 2024). Det visar statistik från SCB.

Byggkostnadsindex för

flerbostadshus steg med 0,2 procent mellan februari och mars 2024. Ökningen berodde på att entreprenörernas kostnader och byggherrekostnaderna steg med 0,2 procent vardera. De båda grupperna utgör 82 procent respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

I byggherrekostnaderna ingår ränte- och kreditivkostnader, kostnader för projektering och centrala administrationskostnader. Mest steg räntekostnaderna som ökade med 0,3 procent. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft steg med 0,7 procent. Det berodde på att kostnaderna för elkraft ökade med 4,9 procent. Uppgången motverkades av lägre kostnader för dieselolja som sjönk med 1,4 procent. Omkostnaderna ökade med 0,1 procent, medan maskinkostnaderna och kostnaderna för löner var oförändrade.

Entreprenörernas byggmaterialkostnader steg med 0,3 procent. Alla kostnader ökade något, förutom kostnaderna för golvmaterial, VVS-material och armeringsstål som sjönk med mellan 0,1 och 0,2 procent. Mest steg kostnaderna för betongvaror och snickerier som ökade med 0,7 procent vardera.

Årsutvecklingen för Byggkostnadsindex ökade till 2,9 procent i mars. Kostnaderna för dieselolja sjönk i mars jämfört med februari 2024 och har sjunkit samtliga månader sedan september 2023.

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 2,9 procent mellan mars 2023 och mars 2024. Entreprenörernas kostnader steg med 0,7 procent, vilket bidrog med 0,6 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 11,0 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 2,3 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på att räntekostnader steg med 18,1 procent.

Entreprenörernas kostnader för omkostnader och löner steg med 4,7 respektive 4,2 procent, medan kostnaderna för maskiner ökade med 1,6 procent mellan mars 2023 och mars 2024.

Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 23,8 procent. Inom denna grupp sjönk kostnaderna för elkraft och dieselolja med 58,3 respektive 17,8 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 1,7 procent mellan mars 2023 och mars 2024. Kostnaderna för vitvaror och snickerier ökade mest. De gick upp med 8,3 respektive 6,5 procent. Uppgången motverkades av lägre kostnader för armeringsstål, som sjönk med 6,1 procent mellan mars 2023 och mars 2024. Kostnaderna sjönk även för golvmaterial och elmateriel.

Fakta. Byggkostnadsindex i sammanfattning

• Kostnaderna för elkraft steg med 4,9 procent i mars jämfört med februari 2024.

• Räntekostnaderna steg med 0,3 procent i mars jämfört med februari 2024 och var 18,1 procent högre jämfört med motsvarande månad föregående år.

• Fortsatt sjunkande årsförändringar för armeringsstål.

Svevia bygger ut vattenverk i Stockholm

På uppdrag av Stockholm Vatten och Avfall ska Svevia bygga ut vattenverket i Norsborg med nya långsamfilter. Utbyggnaden sker för att utöka kapaciteten och säkra vattenförsörjningen i Stockholm. Kontraktet är en samverkansentreprenad och är värt cirka 250 miljoner kronor.

– Det här är ett framtidsprojekt. Tillsammans med Stockholm Vatten och Avfall bygger vi infrastruktur för både nuvarande och framtida invånares behov av långsiktigt hållbar försörjning av dricksvatten i Stockholm, säger Rodrigo Gebrie, projektledare på Svevia.

Uppdraget omfattar två delar med en anläggnings- och en installationsentreprenad för nya långsamfilter. Det är sandfyllda betongkonstruktioner där vattnet filtreras i ett av flera steg som utgör vattenreningsprocessen i ett vattenreningsverk.

50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
Källa: SCB
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 51

Caterpillar: AI kommer förändra maskinbranschen

Den amerikanska maskintillverkaren Caterpillar säger att de ”aktivt strävar efter” artificiell intelligens (AI) för att kunna förbättra affärsresultaten både för sig själva och företagets kunder och att AI kommer att revolutionera hur vi interagerar med maskiner och designar gränssnitt mellan system.

Enligt Caterpillar tillåter dess avancerade datorprogram och molnberäkningar företagets ingenjörer att slutföra arbetsuppgifter på en bråkdel av den tid det brukade ta tidigare och att de införlivar AI i sin produktutvecklingsprocess.

AI inkluderar flera underområden som maskininlärning, djupinlärning och generativ AI.

Alliancedäck godkända med boggiband

Däcket Alliance 643 Forestar III är nu kompatibelt med Olofsfors boggiband, vilket gör enkla byten utan att behöva nya band för den populära dimensionen 710/45-26,5.

Dessa däck är utformade för skogsmaskiner och uppges ge stabilitet och säkerhet i branta sluttningar och lerig terräng, vilket ska förbättra greppet och effektiviteten. Däcken är konstruerade för högsta prestanda både med och utan boggiband, med en större slitbaneradie, plattare slitbaneprofil och horisontella mönster för bättre anpassning till boggiband.

Alliance 643 Forestar III är nu godkända för användning med boggiband från Olofsfors. Sedan tidigare är däcket godkänt för användning med band från Pewag och Clark.

Jamie L. Engstrom, informationsoch IT-chef på Caterpillar

Maskininlärning kan definieras som en dators förmåga att lära av erfarenheter och fatta beslut eller förutsägelser enbart baserade på data. Caterpillar ger exemplet att använda maskininlärning inom området tillståndsövervakning – en uppsättning tekniker som Cat-återförsäljare använder för att upptäcka och identifiera problem och rekommendera service eller underhåll baserade på data från själva maskinen.

– AI kommer att revolutionera hur vi interagerar med maskiner och designar gränssnitt mellan system. Det är fascinerande och förändras i mycket snabb takt, säger Caterpillars informationschef och IT-chef Jamie Engstrom.

Vi kommer att fortsätta att se branschen mogna och noggrannheten hos teknologier som stora språkmodeller (LLM) kommer att förbättras.

Jamie Engstrom och hennes team har utvecklat ett Intelligent Automation Center of Excellence och en GenAI-gemenskap där anställda deltar i AI-användningsfall.

Alliance 643 Forestar III har sedan tidigare fått officiellt godkännande från Clark och Pewag för att deras band kan monteras på dessa däck.

Enligt Alliance är 643 Forestar III konstruerade med förstärkt nylonhölje och avancerade sammansättningar erbjuder däcken 120 procent mer slitstyrka och

motstånd mot skärskador än vanliga skogsmaskinblandningar.

– Däckserien 643 Forestar III erbjuder effektivitet, säker drift och effektivt markskydd med storlekarna 710/40-22,5 (TT & TL), 710/40-24,5 (TT), 710/4526,5 (TT & TL), 750- 55-26,5 (TT & TL) och 780/50-28,5 (TT & TL). Mångsidighetsstorleken: 710/4526,5 (sömlöst kompatibel med Olofsforsband och enkelt utbytbar för förbättrad funktionalitet) finns i 20 PR för tubtyper och 24 PR för tublösa typer, skriver Yokohama Off-Highway Tires i ett pressmeddelande.

Högt tryck på platserna till Peabs lärlingsprogram för

En ny kull kvinnliga byggårslärlingar kommer att ta plats på Peabs byggprojekt i Sverige till hösten. Antalet sökande till Byggåret 2024 visar återigen på ett stort intresse för byggbranschen, totalt 1.500 sökande till ett 30-tal platser i Sverige. Just nu pågår rekryteringsprocessen och alla sökande får besked till midsommar.

Det var förra året som Peab för första gången lanserade ett helt nytt betalt lärlingsprogram enbart för kvinnor – Byggåret för att på allvar ta upp kampen om en mer jämställd byggbransch. Ansökan till årets satsning stängde i mitten av april och återigen blev intresserat stort. Totalt 1500 sökande till ett 30-tal platser.

– Det känns fantastiskt att Peabs jämställdhetssatsning

kvinnor

Camila Buzaglo, kommunikationsdirektör på Peab

Foto Samuel Uneus

Byggåret fortsätter att locka så många kvinnor som vill prova ett år i byggbranschen. I år hade vi till och med fler sökande per plats jämfört med förra året. Det visar tydligt hur stort intresset för byggbranschen är och för oss på Peab handlar det om att rusta för framtiden med ny kompe-

tens. Trots tuffa tider fortsätter vi kampen om en mer jämställd bransch. Vi måste stå redo när marknaden vänder upp igen, säger Camila Buzaglo kommunikationsdirektör Peab.

Med Byggåret erbjuder Peab ett betalt lärlingsår och liksom förra året kommer programmet att genomföras från norr till söder och på orter som är geografiskt utspridda där Peab ser störst behov av arbetskraft. Det gäller inte minst i norra delarna av landet.

När deltagarna har avslutat sitt utbildningsår med Byggåret har de genomgått sin grundutbildning med både teori och praktik. De kan därefter arbeta som lärlingar under en så kallad kvalificeringsperiod innan de blir färdigutbildade byggnadsarbetare. Lärlingsutbildningen startar i september.

52 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

Starkt kvartal från Mellanskog

Skogsägarföreningen

Mellanskog redovisar ett rörelseresultat för årets första kvartal på 75 miljoner kronor (71). En stor efterfrågan på skogsråvara tillsammans med stigande priser utgör grunden för resultatet.

– Mellanskog levererar en stark inledning på året. Volymerna från skogen minskar något vilket innebär en lägre leveransvolym men den rådande virkesbristen ger föreningen möjlighet att framgångsrikt agera för högre virkespriser och ökad lönsamhet för skogsägarna, säger Fredrik Munter, Mellanskogs vd. Efter finansiella poster landar resultatet för första kvartalet på

”Under 2024 lanserar Mellanskog en ny plattform för skogsägare som vill göra affärer mer självständigt och digitalt”

Fredrik Munter vd på Mellanskog.

77 miljoner kronor (68). Levererad virkesvolym minskar med 9 procent jämfört med 2023, beroende på hög gallringsandel och besvärliga drivningsförhållanden i slutet av tremånadersperioden.

– Ett starkt ekonomiskt resultat möjliggör satsningar som utvecklar verksamhet och tjänster. Under 2024 lanserar Mellanskog en ny plattform för skogsägare som vill göra affärer mer självständigt och digitalt, säger Fredrik Munter.

Intresset för Mellanskogs nya tjänster inom ekonomi och juridik som lanserades under 2023 uppges vara stort. Tack vare den stora efterfrågan fortsätter föreningen att utöka utbudet av tjänster. Dessutom förstärker Mellanskog organisationen för att klara ytterligare expansion inom ekonomisk- och juridisk rådgivning samt skoglig förvaltning och skogsvård.

Artskyddsfrågorna fortsätter att påverka skogsägarens möjlighet att bruka sin egen mark. Den senaste tidens domslut, som bland annat undanröjer möjlig-

Fakta. Mellanskog Q124

Rörelseresultat 75 Mkr (71)

Finansnetto 2 Mkr (-3)

Kassaflöde, löpande -57 Mkr (37 Soliditet 29 % (28 %)

Årets första kvartal var en stark period för Mellanskog. Föreningen har framgångsrikt agerat för högre virkespriser och ökad lönsamhet för skogsägarna.

heterna att bevilja dispens för nationellt fridlysta arter som knärot, medför en stor rättsosäkerhet för skogsägarna som nu behöver stämma staten för rätt till ersättning.

– Förutom oacceptabel rättsosäkerhet och stora kostnader är vi nu i en situation där skogsägarna undviker att göra åtgärder i skogen eftersom riskerna att hamna i en byråkratisk cirkus

är för stora, detta sker samtidigt som Sverige har virkesbrist. Situationen är ohållbar och regeringen behöver presentera lösningar mycket snabbt, säger Fredrik Munter.

Stämman fattar i år beslut om ny ordförande för Mellanskog då Karin Perers efter 11 år som ordförande har avböjt omval. Valberedningen föreslår Peter Helander till ny ordförande.

Ökning av levererade skogsplantor

Förra året levererades 431 miljoner skogsplantor, vilket motsvarar en ökning med 9 miljoner (två procent) jämfört med 2022. Jämför man med toppåret 2021 är det dock drygt 21 miljoner färre skogsplantor.

Mängden levererade tallplantor har ökat stadigt under många år. Under 2023 uppgick levererade tallplantor till 236 miljoner, vilket var en ökning med drygt 7 miljoner. Mängden granplantor ligger kvar på samma nivå som 2022 och uppgick under 2023 till drygt 176 miljoner plantor.

Gran- och tallplantor utgör tillsammans 96 procent av totalt antal levererade skogsplantor. Contortatallen står för 1,9 procent och lärk 1,1 procent. Sitkagran, björk och övriga barroch lövträd utgör var för sig mindre än 0,8 procent av antalet levererade skogsplantor.

Täckrot är den helt dominerande produktionsmetoden för skogsplantor. Tall och contortatall produceras i princip enbart som täckrotsplantor. Andelen granplantor som producerades som täckrot 2023 var 79 procent. Andelen täckrotsplantor för lärk var 41 procent, vilket är en ökning jämfört med 2022 (32 procent). Majoriteten av andra barrträdsplantor samt lövträdsplantor producerades som barrot 2023. Drygt 4 procent av barrträdsplantorna producerades som hybridplantor 2023.

Totalt sett förökas levererade barrplantor från frö till i princip 100 procent. Vegetativ förökning tillämpades främst för andra lövplantor än björk.

Andelen barrträdsplantor som levereras med någon form av plantskydd mot snytbagge (mekaniskt eller kemiskt) har ökat sedan 2016. Under 2023 var andelen 71 respektive 45 pro -

Det levererades 431 miljoner skogsplantor 2023, vilket är en ökning med 9 miljoner (2 procent) från 2022. Jämfört med toppåret 2021 är det dock drygt 21 miljoner färre plantor.

cent av gran- och tallplantorna försedda med snytbaggeskydd. Trenden med ökad andel mekaniskt skydd och minskad andel insekticidbehandlade plantor har varit tydlig sedan 2014. De senaste fyra åren har dock ande-

len mekaniskt skyddade plantor legat stabilt runt 50 procent och andelen insekticid behandlade plantor har stått för 3 procent.

Foto: Per Eriksson
Nyckeltal Omsättning 4 829 Mkr (4 521 Omsättning 1 485 Mkr (1 347) Leveranser 1,5 Mm3 fub (1,6)
54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

hjul på mässan

Välj den nya dimensionen

500/50×17 Traction på din Mowi 1050 vagn när du vill ha mindre marktryck och stabilare vagn. Skonsammare för din skog och säkrare körning för dig. Och så är den ju så snygg med 500-hjul!

Mowi 1050 är en smidig vagn med stor lastkapacitet för många skogsgårdar. Används i allt från skotning av energisortiment till gallring och tung föryngrings-avverkning.

Se den i Mowi-montern nu på Skogsmaskindagarna i Karlskoga.

världen NUMMER 4 2024 49 FTG Cranes AB, Industrigatan 1, Bäckefors Tel. 0521-26 26 30 • www.ftgforest.com/mowi
Mowi 1050 med 500
Scanna QR-koden för mer info om Mowi

Lotta Lyrå ny ordförande för Skogsindustrierna

Vid branschorganisationen Skogsindustriernas årsmöte den 24 april valdes Lotta Lyrå, vd för Södra, till ny styrelseordförande.

Biometria ska utbilda timmerbilsförare

Lotta Lyrå, vd nyvald ordförande i Skogsindustrierna.

Ordförandeuppdraget roterar mellan branschföretagens vd:ar och löper under två år. En viktig del i branschgemensamma arbetet framöver kommer vara kopplat till Skogsindustrins Framtidsagenda. I den har branschen satt upp tre gemensamma löften inom klimat, cirkularitet och biologisk mångfald till år 2040.

– Det känns spännande att få vara med och bidra som ordförande för Skogsindustrierna, en näring som är så otroligt viktig för den gröna omställningen och för Sverige, säger Lotta Lyrå i en kommentar till utnämningen.

Biometria har lanserat en ny e-utbildning för chaufförer av rundvirke, Virkeskörkortet. Med ökad kompetens och rätt arbetssätt från början redan ute vid avlägget ökar virkesvärdet samtidigt som virkestransporterna effektiviseras.

– Utöver en ökad kunskap i hanteringen av rundvirke i hela processen från avlägg till industri bidrar utbildningen även till en ökad trygghet för chaufförer i sin yrkesroll, säger Lars-Erik Jönsson, tjänsteansvarig transport på

”Utbildningen bidrar även till en ökad trygghet för chaufförer i sin yrkesroll”

Lars-Erik Jönsson tjänsteansvarig transport på Biometria.

Effektivare virkestransporter med ny utbildning för chaufförer. Virkesmätningsföretaget Biometria lanserar e-utbildning för skogsbilsförare.

Biometria.

Utbildningen går igenom hela processen från avlägg till industri med fokus på de delar som en chaufför behöver kunna hantera. Chaufförerna får bland annat lära sig hur de undviker att transpor-

tera virke som kan komma att mätningsvägras och hur vanliga fel vid exempelvis lastning kan undvikas.

Biometria erbjuder en rad olika utbildningar för till exempel chaufförer och skördarlag.

56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
Foto: Per Eriksson
Packarp2,57192Nässjö•johan@tmrmaskin.se•036�100400•www.tmrmaskin.se Storlekar2�1500kWA•Europeisktillverkning•Kortaleveranstider•Bragarantier! www.marimi.se•Tel.070�5895115•info@marimi.se En maskinkedja optimerad och framtagen till Iggesund Forest -Håller skärpan länge -Extra snabb skärning order@iggesundforest.se www.iggesundforest.se iggesundforest iggesundforest 0650 54 11 11

Volvo CE samarbetar med Stockholm stad, byggföretaget Skanska och Volvoåterförsäljaren Swecon och andra likasinnade partners i den banbrytande utvecklingen av Slakthusområdet intill Globen och Tele2 Arena. Volvos elektriska bandgrävmaskin EC230 spelar en nyckelroll i byggandet av området med 3.000 bostäder och 14.000 arbetsplatser. Halvvägs in i projektet har man redan sparat över 1.800 ton koldioxid med slutmålet på 2.000 ton.

Mer än 2.000 ton koldioxid ska sparas i ett partnerskap för att omvandla det 100 år gamla slakthusområdet, intill Globen och Tele2 Arena i Stockholm, vilket satt ett nytt riktmärke för nästan fossilfria byggarbetsplatser. Sedan förra hösten är slakthusområdet en testbädd för innovation och utsläppsfria anläggningsmaskiner när arbete med stadsförvandlingen pågår. Bygget ska vara klart 2033 och kommer ge 3.000 nya bostäder och 14.000 arbetsplatser.

Fossilfri entreprenad når målen

Projektet är nu halvvägs och koldioxidutsläppen har redan minskats med 1.808 ton – vilket är över förväntan. Stockholms stads höga krav på ett fossil- och utsläppsfritt projekt har varit avgörande. I detta projekt samarbetar Stockholms stad och byggföretaget Skanska och Volvo Construction Equipment för att minska klimatutsläppen – och sätter därmed ett nytt riktmärke för hur ett hållbart byggande kan se ut. Slakthusområdet genomgår en imponerande förvandling. Nu halvvägs in i projektet har en minskning av koldioxidutsläppen på 1.808 ton levererats.

Användning av elektriska maskiner står för 421 ton. De återstående 840 tonnen beror på användning av det förnybara bränslet HVO100. Dessutom har ytterligare 547 ton koldioxid kunna sparas genom att arbeta cirkulärt och återanvända berg- och jordmassor inom projektet. Detta får betraktas som en stor framgång då det totala besparingsmålet för projektet är 2.000 ton koldioxid.

– Stockholms stad har ett starkt engagemang att driva hållbarhetsarbetet framåt. På Slakthusområdet visar vi att med rätt inställning, rätt lösningar och rätt samarbetspartners är fossilfria byggarbetsplatser absolut möjliga idag. Det som var ett banbrytande tillvägagångssätt för bara ett år sedan håller nu på att bli standard för byggande. Och andra kommuner inspireras av vårt sätt att arbeta. Projektet är en värdefull testbädd med viktiga lärdomar, säger Anders Österberg (S), biträdande finansborgarråd och ordförande i exploateringsnämnden i Stockholms stad.

Stockholms stad ställde tidigt i anbudskraven att att entreprenaden skulle vara 100 procent fossilfri. Skanska och Volvo CE välkomnade initiativet och antog utmaningen. Innovativa lösningar används för att minska koldioxidutsläppen, varav en viktig del inkluderar användningen av elektriska maskiner för att uppfylla kraven på minst 10 procent utsläppsfri maskindrift.

– Vi på Volvo CE vill uppmana fler städer att följa Stockholms stads exempel och inkludera krav på utsläppsfritt i sina kommande entreprenader. Upphandlingar är nyckeln till omställningen – ställ krav och nya lösningar kommer.

Det är så vi kan påskynda utvecklingen mot en hållbar framtid, säger Tora Leifland, Head of Public Affairs på Volvo CE.

Volvos 23-tons eldrivna grävmaskin

EC230 Electric utför grävarbeten i projektet. Totalt omfattar markarbetena 56.500 kubikmeter jord och 25.000 kubikmeter berg. Laddningen av maskinen sker vanligtvis nattetid med Volvos mobila laddenhet som finns på byggarbetsplatsen. Med kompletterande snabbladdning då maskinföraren har rast så fungerar det att köra maskinen hela dagen.

Att köra eldriven grävmaskin har visat sig ha många positiva fördelar. Främst handlar det om att maskinen är tyst vilket avsevärt förbättrar arbetsmiljön på byggarbetsplatsen, men dessutom är responsen från maskinen mycket snabb vilket gör att det blir betydligt mer lättjobbat.

Dessutom har användningen av den digitala tjänsten ”Effektiv utlastning”, som tillhandahålls av Volvo CE-enheten Global Load Solutions, hjälpt Skanska att spåra

Text & Foto: Per Eriksson per@anlaggningsvarlden.se

>>
ANLÄGGNINGSvärlden • NUMMER 4 2024 59

alla masstransporter, vilket ger insyn i lastbilarnas fyllningsgrader för att minimera antalet utgående masstransporter från byggarbetsplatsen.

Krossning och sortering av berg- och jordmaterial har skett inom projektet. Ambitionen är att cirka 95 procent av massorna som används till gator i projektet ska återanvändas direkt på plats. Utöver detta så har material som köps in för användning i projektet en hög andel återvunnet eller återanvänt innehåll.

Detta pilotprojekt fungerar som en testbädd för innovation och utsläppsfria anläggningsmaskiner och lastbilar. Därmed kommer det att ge värdefull kunskap inte bara till de som arbetar i projektet utan även för branschen som helhet och byggindustrin.

Redan nu är intresset för pilotprojektet stort. Många kom-

muner, kunder, organisationer och företag har besökt projektet för att ta del av de lärdomar som finns. En viktig lärdom är att det redan idag är möjligt att bygga mer hållbart. När miljö- och klimatkrav ställs redan vid upphandling blir projekten mer effektiva och mängden transporter minskas vilket ger besparingar både för klimatet och projektets budget. Genom att testa ny teknik och arbetsmetoder så som Slakthusområdet, kan man driva den omställning som kommer att krävas i branschen.

– Det är viktigt att våra beställare ställer höga krav i sina upphandlingar precis så som Stockholms stad har gjort i Slakthusområdet, både vad gäller fossilbränslefri och emissionsfri drift. Höga krav inom klimat är en utmaning som vi gillar. Samarbetet med Volvo CE har varit viktigt för oss för att möta kravbilden. Tillsammans

har vi kunnat utmana byggnormer och hitta nya arbetssätt, säger Lisa Kroon, projektledare på Skanska.

Stockholm är inte ensamt om sin ambition om fossilfria byggarbetsplatser, ett viktigt steg då man arbetar mot stadens ambition att vara fossilfri och klimatpositiv till 2040. Norge och Nederländerna går i spetsen, med Oslo kommun som siktar på utsläppsfritt byggande projekt redan till nästa år, vilket Anläggningsvärlden rapporterat om tidigare. Nederländerna siktar på att halvera koldioxidutsläppen i byggbranschen till år 2030 och förbjuda utsläppen till år 2050.

Volvo CE och Skanska stöder till fullo denna typ av tillvägagångssätt, eftersom de anser att upphandling har en grundläggande roll att spela för att driva på behovet av förändring.

•Beg.gaffeltruckar •Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder

Dunderbyggnationer –nu även med 2-axligt släp! •Beg containrar 6-20',nya 20' •Nya bränsletankar 400-600 liter

1. – Höga krav inom klimat är en utmaning som vi gillar. Samarbetet med Volvo CE har varit viktigt för oss för att möta kravbilden, säger Lisa Kroon, projektledare på Skanska.

2. På den fossilfria entreprenaden i Slakhusområdet körs alla maskiner och lastbilar på el alternativt HVO100.

3. – Vi får det här att hända genom att samarbeta med likasinnade partners som känner igen och förstår utmaningarna och har mod och engagemang, säger Anders Österberg, biträdande finansborgarråd i Stockholms stad

4. Elmotorn i Volvo EC230 Electric driver hydraulpumpen. Batterikapaciteten är 264 kWh

60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 1 2 3 4
Lars Bjärsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www.peterson-duhr.se
Nya
Bengt Lindgren,Haparanda 0922-105 25•0730-66 54 00 www.lindgrensakeri.se

Vägsladd
1,6
m.
Elektrisk
höjdjustering
som
 kopplas
till
batteriet
på
din
ATV.
Dragstången
 och
hjulen
justeras
i
höjdled
från
styret.
 Vägsladden
kan
enkelt
justeras
för
olika
 underlag
samt
ställas
för
optimal
vatten‑ avrinning.
Arbetsbredd:
1,7
m,
Längd:
3
m
 Höjd:
0,6
m,
maxlast:
200
kg,
vikt:
160
kg. Säljes
omonterad.

Bensinmotordriven
 vinsch.
Förankra
den
vid
ett
 träd,
en
stubbe,
en
post
med
 hjälp
av
den
med‑följande
2
 m
polyester‑slingen
eller
vid
 dragkulan
på
ett
fordon
 med
tillbe‑höret
fästplatta
 för
dragkula.

Komaxi
Tiltmellandel
från
 S30
till
de
största.
Komaxi
 fästen
är
kända
för
sin
höga
 kvalite
och
tajta
uppbyggnad.
 Kan
även
fås
med
överfäste
till
 samma
pris
som
med
 direktinfästning.

ARB
Kompressor
Finns
både
enkla
och
dubbla.
 24
volt
eller
12
volt.
Med
eller
utan
tillbehör.
 Dessa
kompressorer
har
mycket
hög
prestanda
 jämfört
med
vad
som
hittills
funnits
på
 marknaden.
Kan
även
levereras
komplett
i
en
 låda
med
bärhandtag,
snabbanslutningar
till

 batteri,
en
4
liters
tank
och
ett
slangpaket. Ring
för
bästa
pris!

Rotator
Komaxi
Finns
med
 fästen
S30,
S40
och
S45.
 Över/underfäste.
Med
hydrauliskt
 snabbfäste
eller
halvautomatiskt
 mekaniskt
fäste.
 Mycket
lågbyggd!

Igland
WP3000
vedprocessor
anpassad
för
gräv‑ maskin
och
frontlastare.
Matar
in
timmer,
kapar
 och
klyver
i
en
operation.
Hög
kapacitet
och
 enkelt
handhavande
ger
marknadens
mest
 effektiva
vedproduktion.
Bearbetar
även
 rivningsmaterial
som
kan
innehålla
spik
 och
cementrester

Perfekt för grävmaskin!

Schaktbladskopa

Ställbara
fästen
till
bladet,
Hål
för
 lastlinor.
Som
tillval
finns
stöd
för
 transport
av
långa
föremål.
Finns
i
 stolekarna
200,
400,
500
och
700
 liter.
Fäste
S30,
S40
och
S45.
För
 grävmaskiner
från
1,5
till
10
ton.

Elverk
i
hög
kvalitet

I
en
tid
när
utbudet
 ibland
känns
 obegränsat
kan
det
 vara
svårt
att
välja
 och
hitta
rätt.
Då
ska du
vända
dig
till
oss.
 Vi
har
ett
brett
utbud av
tystgående
och
 pålitliga
elverk
i
hög,
 amerikansk
kvalitet
med
upp
till
3
års
garanti.
Hos
oss
hittar
 du
allt
från
de

minsta
till
de
största,
drivna
av
diesel,
bensin
 eller
bensin/gasol
(DualFuel).

Pickuptank
Diesel/AdBlue Smal
och
hög

design
 som
spar
utrymme
på
 flaket.
Finns
i
storlekarna
 150,
257
eller
426
liter.
 Byggd
i
aluminium
=
inget
 bäst
före
datum.
Finns
även
 som
lågbyggd.

Sweepex
Mega
Broom SweepEx
modulborste
är
en
 helt
unik
produkt
som
 många
företag
använder
 varje
dag.

Det
sitter
11
rader
 med
patenterade
borst
som
ser
till
att
 sopningen

blir
till
en
ren
lek.
 Stor
sortering
av
borstar. 11.180:‑

KX
trädklippar
för
grävmaskin
är
en
ny
typ
av
kraftfull
trädklipp. Resultatet
av
lång
erfarenhet
och
kontinuerligt
 utvecklingsarbete
är
ett
lättanvänt,
effektivt
 och
lättviktigt
energiaggregat
som
kan
 användas
för
många
olika
applikationer. Tack
vare
den
modulära
strukturen
och
 det
lätt
borttagbara
bladet
är
avverkning,
 röjning
och
installationsarbete
enkelt.

Modell

Vikt
Greppöppn. KX‑210

150
kg
610
mm KX‑280

300
kg
890
mm KX‑350

670
kg
1.145
mm

Sten/stubbrivare.
Finns
med
eller
utan
 utbytbara
tänder.
Perfekt
vid
mark‑ beredningsarbeten,
arbeten
på torvtäkter
mm.
Mycket
kraftig
och
stark
 konstruktion.
Möjlighet
till
att

svetsa
 tvärgående
stänger
i
förberedda
hål
mellan
 hornen
för
extra
tufft
arbete.
Kan
fås
med
de
 flesta
fästen
och
i
de
flesta
storlekar.

Priserna
är
exklusive
moms.
Med
reservation
för
eventuella
 tryckfel
och
prisjusteringar
utom
vår
kontroll.
Allt
inom
entreprenad,
skogsbruk
&
lantbruk
till
riktigt
bra
priser!
CG
NORD
AB
•
Tel
0321‑500
53 www.cgnord.se
•

info@cgnord.se
FLERA MODELLER
‑ ÄVEN
LADDBARA MED
LITIUM‑ BATTERI! POWERED
by
SUPERSTARK! NYHET! BÄSTA
KÖP!

JM:s omsättning landade på 3.034 miljoner kornor för årets första kvartal.

JM minskar omsättning och rörelseresultat

Bostadsutvecklingsföretaget JM redovisar minskad omsättning under årets första kvartal jämfört med samma period förra året. Även rörelsevinsten minskade.

Omsättning sjönk med 23,4 procent till 3.034 miljoner kronor (3.962). Rörelseresultatet landade på 160 miljoner kronor (417), med en rörelsemarginal på 5,3 procent (10,5). Resultatet före skatt var 128 miljoner kronor (394).

Antal sålda bostäder uppgick till 480 stycken (479) och produktionsstarterna uppgick till 145 (214). Totalt har JM 5.068 bostäder i produktion (6.996). Andelen sålda är 51 procent (55). Antalet osålda bostäder i avslutad produktion är 397 (161).

– Det råder bostadsbrist på våra delmarknader och vi bedömer fortsatt att sjunkande bolåneräntor ger förutsättningar för en återhämtning i bostadsmarknaden under 2024, säger Johan Skoglund, vd på JM

Hexagon förvärvar Xwatch

Hexagon AB offentliggjorde den 23 april förvärvet av Xwatch Safety Solutions. Xwatch tillhandahåller hård- och mjukvara för maskinstyrning utformade för förbättrade säkerhetsprotokoll på byggarbetsplatser. Detta innefattar ökad kontroll över höjd- och svängradie samt kapacitetsklassning (rated capacity indication, RCI) för tunga maskiner, vilket möjliggör för användare att utforma en avgränsad arbetszon i höjd- och sidled runt en grävmaskin för avsevärt ökad säkerhet. Xwatch har sedan tidigare ingått partnerskap med Hexagons division Geosystem för att utveckla systemet 3D Avoidance Zone.

Ny handbok om hyggesfritt skogsbruk

Continuos cover forestry, CCF, (Kontinuitetsskogsbruk). har varit en standardmodell för skötsel av skog i många europeiska länder ett tag. Arne Pommerening, professor vis SLU har arbetat och undervisa i dessa metoder i nästan 25 år och beskriver nu i en ny bok hur det fungerar både teoretiskt och praktiskt.

–Idag tillämpar många länder skogsbruk med hyggesfria metoder i olika former. Några av dessa ryms under begreppet kontinuitetsskogsbruk, som har blivit standard i några länder i framförallt Centraleuropa. I detalj skiljer sig de olika hyggesfria metoderna åt, men i huvudsak innebär de samma sak: att merparten av träden ska stå kvar även efter avverkning. Tack vare det kan de processer som pågår i skogen som är beroende av träd fortsätta utan avbrott, vilket kan gynna både klimat och biologisk mångfald.

– En av de huvudsakliga fördelarna med hyggesfritt skogsbruk ur klimatsynpunkt är att kolinlagringen under jord bevaras. Vid en storskalig störning i skogen, till exempel en avhuggning, bryts mekanismerna som binder kolet i marken och en stor mängd lagrat kol läcker ut, säger Arne Pommerening, professor vid SLU:s institution för skogens ekologi och skötsel.

Arne Pommerening har forskat och undervisat om hyggesfritt skogsbruk i nästan 25 år och bland annat varit med när kontinuitetsskogsbruk

Kontinuitetsskogsbruk har varit standardmodellen för skogsskötsel i många europeiska länder ett tag. Professor Arne Pommerening vid SLU beskriver i sin nya bok hur det fungerar i både teori och praktik.

introducerades i Storbritannien i början av 2000-talet. Hans nya bok nya bok Continuous Cover Forestry – Theories, Concepts, and Implementation, vänder sig till de som vill få en bättre kunskapsbakgrund att stå på och lära sig mer om hur man får framgång med de hyggesfria metoderna. Att bruka skog på det här sättet, till skillnad från trakthyggesbruk, kräver att varje yrkesroll har en större kunskap om inte bara skogsskötsel, utan också växtfysologi, marklära och skogsekologi.

– I trakthyggesbruken kan hela processen delas upp mellan specialiserade roller, där någon är expert på avverkning, någon på plantering och ytterligare någon på gallring. Med CCF behöver alla ha en god förståelse för en mängd skogsskötselmetoder och fysiologiska processer

i skogen samtidigt, säger Arne Pommerening.

Varje skog har sina utmaningar för att få kontinuitetsskogsbruk att fungera. Principerna behöver även anpassas till de rådande skogsskötselpraktiker i olika länder. I boken utforskas därför implementeringen av kontinuitetsskogsbruk-system utifrån olika startpunkter, alltifrån en nyplantering till att konvertera ett existerande skogsbestånd och de faktorer som styr dessa beslut.

”Med CCF behöver alla ha en god förståelse för en mängd skogsskötselmetoder.”

Arne Pommerening professor på SLU:s instution för skogens ekologi och skötsel

Sveaskog höjer virkespriserna i stora delar av landet

Den 1 maj höjde Sveaskog priserna på timmer och massaved i stora delar av landet. Samtliga timmersortiment justeras upp med 75 kr/m3fub och priset för all barrmassaved justeras upp med 40 kr/m3fub.

– Det finns ett fortsatt stort behov av grön råvara i industrin

och efterfrågan från kund är hög. Som Sveriges största skogsägare vill Sveaskog bidra till att stärka värdet på den svenska skogen. Prishöjningen förbättrar lönsamheten och skapar bättre förutsättningar för ett aktivt skogsbruk hos privata skogsägare, säger Jens Stenberg, köpchef, Sveaskog.

Sveaskogs kunder finns i hela Sverige. Råvaran förädlas i närhet till var den tas ut med få och korta transporter.

Aktuella virkespriser finns på Sveaskogs hemsida sveaskog.se/ virkespriser.

Foto: Per Eriksson
62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

Digitalisering gör skogsbranschen

mer hållbar

Stora steg tas inom digitalisering av skogsbranschen. Det framgår av forskningsprogrammets

Mistra Digital Forest senaste årsrapport.

Enligt programchef Sverker Danielsson ersätts nu skogsbrukets traditionella bild som konservativt med en ny syn på branschen som high-tech.

– Digitala verktyg möjliggör mer effektiva beslut, vilket gör det möjligt att rikta åtgärder exakt där de behövs, säger han.

Programmets färska årsrapport ger en inblick i de senaste innovationerna inom skogsbranschen. Ett exempel är de stora framstegen som tagits inom laserskanning med hög upplösning, vilket ger detaljerad information om skoglig tillväxt, trädslag, volym och indikatorer för biologisk mångfald. Bättre information gör det möjligt att

skapa beslutsstöd. Automation är också ett framväxande område som skapar nya möjligheter för både maskinförare och maskinutveckling.

– Såväl datainsamling som ökad automation förändrar radikalt förutsättningarna inom

skogsbruket och utvecklar hur man arbetar. Dagens skogsbruk är enormt högteknologiskt och förändringstakten är hög, tillägger Sverker Danielsson. Maria Wetterstrand, styrelseledamot i programmet, understryker att skogsbranschen

står för flera olika värden och betonar forskningens betydelse för utvecklingen i skogen.

– Digitaliseringen i skogsbruket är en viktig del i omställningen och möjliggör ett hänsynstagande till skogens alla olika värden – allt från dess sociala värden, ekonomiska värden, ekosystemtjänster till biologisk mångfald. Forskningsprogram som Mistra Digital Forest spelar en viktig roll i att driva på utvecklingen och därigenom bidra till hållbar utveckling inom skogsbranschen, säger han avslutningsvis.

”Forskningsprogram som Mistra Digital Forest spelar en viktig roll i att driva på utvecklingen.”

Maria Wetterstrand styrelseledamot Mistra Digital Forest

ANLÄGGNINGSvärlden • NUMMER 4 2024 63
Stora kliv tas inom digitalisering i skogsbruket. Det framgår av forskningsprogrammets Mistra Digital Forest senaste årsrapport. Foto: Per Eriksson

Magni lanserar den nya teleskoplastare HTH 12.10.

Ny teleskoplastare från Magni

Den italienska maskintillverkaren Magni lanserar en ny teleskoplastare – Magni HTH 1210 som är en uupgradering av den tidigare modellen HTH 1010.

Den nya maskinen erbjuder kapacitet på 9 ton vid maximal höjd och 4 ton vid maximal räckvidd.

Enligt Magni ärver 12.10-modellen sin föregångares tillförlidlighet och mångsidghet, som kommer finnas kvar i sortimentet. I detta avseende har den nya maskinen ett system för automatisk igenkänning av de olika kopplade redskapen.

Dessutom ska fyrhjulsdriften, fyrhjulsstyrningen och den höga markfrigånghen säkerställa en stor manövrerbarhet även i svårare terräng.

Maskinen premiärvisades på Intermatmässan som arrangerades i Paris 24-27 april.

Stigande priser på virke

Rådet till konsumenter som står i renoveringstagen eller som vill bygga altan i vår är: köp virket nu – det kommer bara att bli dyrare!

Priset på sågade trävaror är på väg upp enligt Danske Banks analys. Under början av året ökade priserna med i snitt ca 10 procent och vi ser nu en ökad takt på prishöjningarna.

Bakgrunden är att svenska skogsägare dämpat sina avverkningar. Virkesbristen leder till ökade timmerpriser vilket gör att många sågar med förlust och måste höja priserna ut mot konsumentledet.

– En annan viktig faktor är att importen av virke från Ryssland och Belarus har stoppats sedan 2022. Det innebär att 8-10 miljoner kubikmeter virke ”saknas” på den Europeiska marknaden vilket också driver på priserna, säger Johan Freij, skogsexpert på Danske Bank.

Ny teknik för utsläppsfri laddning av elmaskiner

Det amerikanska företaget

Amogy, som levererar nyckelfärdiga, skalbara ammoniak-till-energilösningar, har fått en order från norska Terox, som elektifierar anläggningsmaskiner som ska generera el på byggarbetsplatser. Enligt Terox kommer det att positionera företaget som ledande aktör inom nollutsläppsproduktion av el inom byggbranschen.

–Pilotprojektet som Amogy och Terox nu inleder syftar till att visa att ammoniakbaserade kraftsystem kan användas för att producera utsläppsfri elförsörjning. Projektet belyser även ammoniakens potential som alternativt bränsle, genom användning av Amogys teknologi. Amogys 400 kW containerlösning kommer att installeras i en 20-fots container, som genererar elektricitet utanför elnätet för att ladda en batteribank. Batteribanken kopplas till en mobil snabbladdare som Laddar Terox elektriska anläggningsmaskiner.

Amogys ammoniak-till-elektriska kraftsystem använder egenutvecklad så kallade ammoniak-krackningsteknik för att dela ammoniak i kväve och väte.

Amogy får en order från Terox som möjliggör utsläppsfri laddning av anläggningsmaskiner på byggarbetsplatser.

Vätgas matas in i en bränslecell, som sedan producerar ren el för att ladda batteribankerna. Till skillnad från traditionella förbränningsmotorer ger Amogys teknologi inga koldioxidutsläpp när de används. Det är ett betydande genombrott inom hållbar kraftproduktion.

– Vi är glada att få vara med i det här pilotprojektet. Tillsammans med Amogy ser vi fram emot att visa hur ammoniakbaserade kraftsystem kan bidra till göra byggbranschen koldioxidfri, säger Kjell Vidar Hamre, vd för Terox.

Christian Berg, vd för Amogy i Norge uttrycker också sin entusiasm över möjligheten att samarbeta med Terox.

– Det här projektet är det första i sitt slag i Norge, och vi är glada över att samarbeta med Terox, ett företag som delar vår vision och våra värderingar.

Pilotprojektet kommer att lägga grunden för en utökad användning av Amogs teknologi hos Terox. Detta uppges ligga i linje med företagets målsättning att minska sina utsläpp och leda vägen i branschens hållbarhetsarbete.

Unik Renault tungbärgare

Renault Trucks servicepartner

Dietrich Trucks i tyska Wenden bygger bärgningsfordon.

Renault Trucks K 520 byggdes speciellt av Renault Trucks enligt Dietrichs specifikationer och är det enda fordonet i sitt slag.

Detta gör det till det första tungbärgningsbilen av denna typ någonsin. Fordonet med 8x4 axelkonfigurationen, med karosstypen Bison EH /W200 och en bärgningsarm med extra platt underkörningslyft för fordon från 3,5 till 60 tons bruttovikt.

Bärgningsbilen är utrustad med en växellåda av off-road-typ samt differentiallås och är myck-

En unik Renault K520 har byggt som tungbärgare och har en godkänd totalvikt på 80 ton.

et lämpad för bärgning av tunga fordon.

– Vi är mycket nöjda med servicesamarbetet med Renault Trucks. Vi är också själva en bogseringsoch bärgningstjänst och handlar med specialfordon för denna

sektor, säger Joel Otte, försäljningschef på Dietrich Trucks. Renault Trucks K 520 har hög markfrigång och stor lutningsvinkel. Fordonet har två kabelvinschar från tillverkaren Sepson, vardera med en dragkraft på 20 ton, som monteras på huvudarmen med dragriktningen bak. Med ett stödsystem både bak och på höger sida av fordonet förbereds fordonet för en stabil fordonsställning vid bärgningsarbete. Renault Trucks K 520 har även ett CAN-bussystem för styrning och övervakning av hela påbyggnaden. Fordonet har en godkänd totalvikt på 80 ton. Hela projektet hade en total budget på 500 000 euro.

64 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

Minskad omsättning och resultat för Ponsse

Den finska skogsmaskintillverkaren Ponsse redovisar en nettomsättning på 169,7 miljoner euro (201,7) för årets första kvartal

Rörelsevinsten uppgick till 1,2 miljoner euro (16,6). vilket motsvarar 0,7 procent av omsättningen (8,2).

Nettoresultatet landade på -3,4 miljoner euro (14,0).

Orderstocken uppgick till 226 miljoner euro (336,9) vid utgången av rapportperioden. Kassaflödet för affärsverksamheten 8,5 miljoner euro (2,4).

Ponsse publicerade en vinstvarning och ny vinstguidning den 19 april Företagets i euro beräknas vara något svagare 2024 än 2023 (47,2 miljoner euro).

Anledningen till att prognosen för rörelseresultatet sänks är att efterfrågan på skogsmaskiner var fortsatt låg under det första

HYDRAULVINSCH

Dragkraft1400/1700/2200kp. Manuellochradiostyrd. Enkelmonteringpåallakranar.

HYDRAULIK

OttoJoystickmedsex propfunktionerochextern förstärkare.Elprop. Kranventil.maxflöde100L.

kvartalet. Dessutom sänkte stridsåtgärderna i Finland omsättningen. På grund av den dåliga omsättningsutvecklingen och lönsamheten för Ponsses dotterbolag, Ponsse Latin America Ltda, som har fallit klart under förväntningarna, förväntas rörelseresultatet (EBIT) för första kvartalet minska avsevärt från jämförelseperioden.

Årets första kvartal var utmanande för Ponsse. En kort återhämtning på marknaden i början av året avtog mot slutet av rapportperioden. Orderingången uppgick till 163,5 miljoner euro och bolagets orderbok uppgick till 226,0 (336,9) miljoner euro vid periodens slut. – Vår omsättning minskade med cirka 16 % till 169,7 (201,7) miljoner euro. Ponsse påverkades kraftigt av de politiska strejker som ägde rum i Finland i början av året. Exportleveran-

HYDRAULSYSTEM

Pumpmedväxellåda.Slangsatseroch tankar.Kugghjuls�ochkolvpumpar. Flödeupptill240l/min.

STEGMATARE

Syketecsstegmatadskördareochär utveckladföreffektivtarbetemed bioenergivedellergallringar. Jobo�skördarenfäller,kvistarsamt apterar.Monteraspåenskogskraneller grävmaskin(5�9ton).

I Ponsses delårsrapport för första kvartalet 2024 framgår att nettoomsättningen minskade till 169,7 miljoner euro (201,7) Rörelsevinsten sjönk till 1,2 miljoner euro (16,6).

serna av nya maskiner avbröts av strejkerna i mars och maskinfaktureringen var fortsatt svag. Omsättningen inom tjänsteförsäljningen låg kvar på en normal nivå tack vare relativt goda arbetsvillkor för våra kunder.

Även omsättningen hos Ponsses teknikbolag Epec minskade på grund av den allmänna nedgången inom maskinbyggandet, kommenterade Juho Nummela, vd för Ponsse kvartalsrapporten.

0381�71010•weimer.se info@weimer.se

ANLÄGGNINGSvärlden • NUMMER 4 2024 65
Perfektförgrävmaskin!

John Deer lanserar H-serien skotare och skördare

John Deeres nya maskiner i H-serien uppges vara mer produktiva, bränsleeffektiva stabilare och kommer med mer användarkomfort. De stora skördarna 1270H och 1470H och skotarna 2010H och 2510H lanserades vid ett evenemang i finska Järvenpää den 24 april.

Skotarstorleken är helt ny och lastkapaciteten för 2010H-skotaren är 20 ton och 2510H skotaren lastar 25 ton.

Den nya motorn i de nya skördarna i H-serien har 10 procent mer kraft och vridmoment. Det nya hydraulsystemet, som inkluderar tre separata pumpar, ger mer kraft och högre arbetstryck för matningen. Det optimerade systemet uppges säkerställa en god bränseekonomi. Det nya aktiva ramlåset ger en bättre stabilitet för maskinen vid arbete både i branta sluttningar och plan terräng. Detta gör det lättare att arbeta när kranen är på sidan av maskinen, vilket ska ge föraren ett större arbetsområde.

Jämfört med G-serien ökar H-seriens skördare produktiviteten avsevärt. Samtidigt ska bränsleförbrukningen per producerad kubikmeter vara lägre än tidigare.

Skördarna i H-serien har fått nya kranar som erbjuder cirka 10 procent mer lyftkraft och vridmoment. Lyftkraften på den

John Deere lanserar de första H-seriens CTL-maskiner. De stora skördarna 1270H och 1470H och skotarna 2010H och 2510H presenterades vid lanseringsevenemanget i Järvenpää den 24 april. Skotarstorleksklassen är helt ny.

Lastkapaciteten för 2010H-lasttraktorn är 20 ton och på 2510H är den 25 ton.

nya H9-kranen har också ökat med 10 procent, vridmomentet med fem procent jämfört med den tidigare modellen.

I båda skördarmodellerna är motorn vriden 180 grader. Hydraultanken, bränsletanken och pumparna är placerade framför motorn, och kylaren och fläkte är placerade bakom motorn. Med dessa ändringar uppges

hytten vara väldigt tyst. Den sänkta bakre delen av maskinen förbättrar sikten bakåt avsevärt. Svängvinkeln på den nya hytten har ökat med 30 grader i båda riktningarna, så hytten svänger nu totalt 220 grader.

Den roterande och nivellerande förarhytten är nu standard i de stora maskinerna i H-serien.

Skotarna 2010H och 2510H har samma nya design i motorutrymmet. Den nya storleksklassen 20-tons och 25-tons skotare innebär 25 procent högre lastkapacitet.

Den nya tvåmotoriga drivlinan på 2510 möjliggör också en 50 procentig högre körhastighet. En drivlina med två motorer finns också som tillval för 2010H-skotaren.

De nya kranarna ska ha mer kraft och längre räckvidd är sina föregångare. F10:ans nya räckvidd är 10,2 meter, F9-kranen 10,7 meter. Hydraulslangar och slangdragningarna uppges ha förbättrats. Nya F10 är den mest kraftfulla kranen på marknaden, uppger John Deere. Större gripalternativ är nu tillgängliga

med 40 procent mer kranlyftsmoment och 22 procent mer svängmoment. I den nya F9-kranen är lyftmomentet 13 procent högre och vridmomentet 10 procent högre än den tidigare modellen.

Kranarnas nya geometri och fem leder mellan huvudarmen och vipparmen förbättrar styrbarheten och noggrannheten vid lasthantering. Tack vare dem är hastigheten mer enhetlig under hela lastningscykeln. Den 22-gradiga bakåtlutningsvikeln gör det lättare att arbeta i branta sluttningar och förbättrar bommen svängfunktion.

Det nya ramlåset ökar stabiliteten även med full last. Det nya cylinderbaserade ramlåset förbättrar stabiliteten vid transport av stora laster över långa avstånd.

IBC 3.0 med automatiserade funktioner – automatiskt tillbaka till virke vid pålastning, till lastrede vid avlastning och till transportläge efter avlastning –är nu standard för stora skotare i H-serien.

66 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
John Deeres nya skotare 2510H kommer med en lastförmåga på 25 ton och är ett svar på Ponsse Mammoth som lanserades juni 2022. Den tvåmotoriga drivlinan erbjuder en 50 procent högre körhastighet.

Extremtkraftfull pulveriserare

Rotarpulveriserare Otroligkrosskraftikombinationmedenormskärkraftgör Rotarpulveriserareperfektförsekundärarivningar.RSP:narbetar sigigenomallabetongkonstruktionermedlättutbytbaraslitdelar. Serieninnehållerfyramodellerförgrävmaskinerfrån16tontill60ton.

DLMaskinAB 070�6574090•kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 67
RSP�serien

På Intermat-mässan visade Kaeser en studie av en batteridriven kompressor med ett 300 kilos batteri.

Batteridriven kompressor

Kaeser introducerar en studie av en batteridriven mobil kompressor, M50B. Den har ett batteri på 300 kilo utformat för att klara en typisk arbetsdags energibehov för en kompressor av dess storlek (5,2 m3/min eller 185 cfm) med justerbart arbetstryck mellan 6 och 14 bar.

Detta initiativ syftar till att utforska genomförbarheten och kundintresset för batteridrivna kompressorer för byggarbetsplatser.

I samband med den pågående, allmänna elektrifieringen av bygg- och anläggningsmaskiner, uppstår frågan omett batteridrivet system skulle vara vettigt när det gäller portabla kompressorer på byggarbetsplatser, och i så fall hur en sådan maskin kan se ut. På Intermat-mässan som arrangerade i Paris den 24-27 april, presenterade Keaser en studie av en portabel batteridrven kompressor.

Från utsidan ser den batteridrivna M50B ut som en vanlig portabel kompressor, men på insidan skiljer den sig markant. Här gör ett 300 kilos batteri att systemet kan köras kabelfritt på e-power. Maskinen är baserad på den vanligaste komressorstorleken i världen. Batteriet har utformats för att ge tillräcklig kraft för att klara en typisk arbetsdag för en kompressor av denna kapacitet. Riktvärderna för denna beräkning kan härledas från M50B:s systermodeller utrustade med telematik, som driver en dieselmotor.

Genom att genomföra denna studie ville Kaeser introducera användare till det potentiella alternativet med kabelfri e-power och samtidigt undersöka branschens behov och kundkrav i detta avseende.

Om och när det batteridrivna kompressorn kommer lanseras eller vad den kommer att kosta är i skrivande stund inte känt.

Ny radiostyrd borrigg från Epiroc

Nu lanserar Epiroc Smartroc T30 R - en borrigg byggd för radiostyrd ovanjordsborrning inom bergtäkter och anläggning, byggd på samma plattform som nylanserade Smartroc T25 R. Riggen är utrustad med Epirocs riggkontrollsystem som ska möjliggöra den högsta automations- och teknologinovån inom segmentet.

– Denna rigg kan ta sig an stora och utmanande projekt tack vare sin imponerande borrkraft. Jämfört med lillasyster SmartROC T25 R med 14 kW, kan SmartROC T30 R med sina 19 kW arbeta vid ytterligare miljöer, vilket utökar applikationsmöjligheterna för denna flaggskeppsplattform, säger Marcus Leu, global produktchef på Epiroc.

Rig Control System (RCS) möjliggör en hög effektivitet och kontroll över borrningen. SmartROC T30 är utrustad med RCS hårdvara och mjukvara, vilket möjliggör en rad automationslösningar. Ett automatiserat stånghanteringssystem gör det möjligt att lägga till borrstänger

Agder

utrustad med Epirocs Ric Constrol System som ska ge en ökad automationsnivå

manuellt eller automatiskt, för att nå önskat håldjup. Denna lösning uppges leda till hållbara och konsekventa borrjobb och ska öka den genomsnittliga produktiviteten. RCS möjliggör även tillgång till Epiroc-utvecklad Hole Navigation System (HNS), vilket ska säkerställa kvaliteten på de borrade hålen och gör arbetet både enklare och mer säkert.

HNS-teknologin reducerar även mängden sprängämnen

och förbättrar bränsleeffektiviteten.

SmartROC T30 R erbjuder en 45/45 bomsväng, som kombinerat med ett 5,7 meters bomsystem ger riggen en täckarea på 24 kvadratmeter. Dessa funktioner är sammansatta med en rotationsenhet som erbjuder 360 grader matarsväng som gör det möjligt att borra nära intill maskinen.

Gruppen i konkurs

Den norska återförsäljaren för kinesiska maskinfabrikatet XCMG, tyska Wacker Meuson och Svenska Epiroc har försatts i konkurs. Företaget med 250 anställda och en omsättning på cirka 1,5 miljard kronor är också sedan mars förra året även etablerade i Sverige med kontor i Stockholm. Så sent som i februari förvärvades servicelämnaren Steens T&E verkstad i Göteborg.

Agder Gruppen skulle deltagit på den pågående maskinmässan Vei og Anlegg i Lilleström, men valde att med kort varsel ställa in deltagandet. Enligt uppgift surrade ryktena om den förestående konkursen på mässans öppningsdag och vid 18-tiden kom pressmeddelandet som

Maskinåterförsäljaren Agder Gruppen förstattes den 24 april i konkurs. Företaget hade cirka 250 anställda.

bekräftade ryktena. Pressmeddelandet i sin helhet:

”Styrelsen för Agder Gruppen har idag lämnat in en konkursansökan till tingsrätten. Det här är en mycket sorglig dag, inte minst för koncernens många anställda.

Omfattningen av Agder Gruppens ekonomiska utmaningar gjordes känd för styrelse och ägare först för en kort tid sedan.

Agder Gruppen har genomgått en period av snabb tillväxt, där höjda räntor, ett försvagat marknadssentiment i kombination med stora avvikelser i hanteringen av finansiella åtaganden har lett till en snabb försämring av bolagets förmåga att sköta sina löpande åtaganden.

Den senaste tiden har det pågått en intensiv process kring möjliga lösningar för att rädda gruppen. Tyvärr har det under processens gång blivit tydligt att omfattningen av utmaningarna är klart större än man ursprungligen trodde, varför en räddningsinsats inte var möjlig. Styrelsen hade alltså inget annat val än att ansöka om konkurs. Detta beklagas djupt för alla inblandade.”

Epiroc lanserar nu borriggen SmartROC T30R som är byggd på samma plattform som den nyligen lanserade SmartROC T25 R. Riggen är
68 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 69 Lillevrå SågAB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se

EMS får ny återförsäljare

EMS i Sollentuna som är generalagent för Takeuchi och Hyundai entreprenadmaskiner i Sverige och Norge har kompletterats med Bengt Bergs Maskinservice som ny återförsäljare för Takeuchi kompakta grävmaskiner i Göteborgsregionen.

I och med detta lämnar EMS öven ansvaret för försäljning och service av Tekeuchi denna region till Bengt Bergs Maskinservice.

För EMS kunder i Göteborg innebär det en förstärkning av produktutbudet då Bengt Bergs Maskinservice också erbjuder redskapsbärare, kompaktlastare och minidumprar – produkter som ska komplettera Takeuchis sortiment av kompakta grävmaskiner mellan 1 och 15 ton.

– Långsiktig tillväxt och stärkande av varumärket ligger i hjärtat av vår strategi. Genom vårt samarbete med starka lokala partners som Bengt Bergs Maskinservice säkerställer vi ännu bättre service och support till våra kunder, samtidigt som Takeuchi som varumärke får en större lokal närvaro, säger Lennart Edling, vd för EMS. Samarbetet förstärker också EMS produktutbud för verksamheten i Stockholm där man kommer att sälja Canycom och Ausa minidumprar vilket breddar företagets nuvarande produktutbud.

Sänkt årsprognos för

CNH Industrial

CNH Industrial som bland annat äger maskinfabrikaten Case och New Holland, redovisar minskande omsättning under årets första kvartal jämfört med samma period 2023. Det justerade resultatet uppges vara högre än förväntat.

Omsättningen sjönk med 9,8 procent till 4.816 miljoner dollar (5.342). Försäljningen inom industriaktiviteter var lägre med 14 procent till 4.13 miljoner dollar (4.776).

Resultatet efter skatt landade på 402 miljoner dollar (486).

Justerat resultat per aktie blev 0,33 dollar (0,35).

Företaget justerar guidningen för helåret 2024 till en justerad vinst på 1,45-1,55 dollar per aktie, från tidigare guidning på 1,50 till 1,60 dollar.

Ny rivnings- och sorteringsgrip från VTN

Enköpingsbaserade Amas lanserar rivnings- och sorteringsgripen VTN MD180 som nu finns tillgänglig på den svenska marknaden.

SMB180 är en grip som passar maskiner mellan 14 och 23 ton, vilket är ett vanligt segment i detta sammanhang. Den kompakta gripen ska möjliggöra effektiv hantering av olika material direkt på byggarbetsplatsen, allt från stenar och trästockar till grenar, stolpar, buskar och avfallsmaterial.

– Med MD180 kan våra kunder hantera stora och skrymmande material med enkelhet och precision, vilket avsevärt förbättrar effektiviteten och säkerheten på arbetsplatsen, säger Magnus Uppsten säljare på Amas. Den stora käftöppningen på MD180 gör det enkelt att gripa och flytta stora och tunga objekt, vilket ska minska tidsåtgången för materialhantering. Gripen är särskilt lämplig för

Amas Svenska AB i Enköping lanserar nu italienska VTN:s nya rivnings- och sorteringsgrip på den svenska marknaden. Den nya gripen passar i första hand bärarmaskiner från 14 till 23 ton.

användning inom bygg, avfall och rivning.

Amas kommer premiärvisa den nya gripen i sin monter på

SVAB lanserar nytt

joystickhandtag

På årets upplaga av maskinmässan Intermat som arrangerades i Paris 24-27 april lanserades flera nya produkter från SVAB. Huvudnumret var jooystickhandtaget A9 som ersätter den tidigare L8.

Enligt SVAB är A9-handtaget företagets med avancerade handtag och utvecklat för ett växande behov av ergonomi och möjligheten att kunna stura fler funktioner via grävmaskinens joystickshandtag.

I A9 finns det nu plats för upp till fem rullar per handtag. En rulle som styrs med pekfingret, en rulle som styrs med långfingret och upp till tre rullar som styrs med tummen. Mycket arbete uppges ha lagts ner för att säkerställa rätt placering av rullarna för pekfinger och långfinger så

nya joystick A9 har plats för upp till fem rullar.

att de ska kunna manövreras simultant på ett kontrollerat sätt.

Precis som i ratten på en modern bil går det nu att även få värme i handtagen. Handtagsvärmen är ett tillval som ökar komforten vintertid.

Nu går det också att få Hapisk feedback i joystickhandtaget som ska förbättra säkerhet, precision, användarkomfort och

Svenska Maskinmässan som arrangeras på Solvalla travbana i Stockholm den 30 maj till 1 juni i år.

effektivitet. denna teknik ger maskinisten fysiska återkopplingar, som små vibrationer, vilket varnar för risker och möjliggör finstämda rörelser för en ökad precision i grävarbetet.

A9-handtaget kan även konfigureras med en nyutvecklad ergonomisk fem-läges HAT switch som kan användas för att navigera i grävmaskinens- och/ eller i en extern display. Med hjälp av denna HAT switch behöver maskinisten inte släppa taget om handtagen, utan kan enkelt navigera och ändra inställningarna i maskinen direkt från handtagen och snabbare återgå till sitt pågående grävarbete.

A9-handtagen kan utrustas med ett ergonomiskt handstöd tack vare av en smidig infästning vilket gör det enkelt att installera i efterhand samtidigt som det inte är i vägen i hytten.

70 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
SVAB:s
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 59

YstaMaskiner lanserar nytt kättinghuvud från GreenTec

Det nya RX-huvudet från danska GreenTec är konstruerats i Strenx 700 höghållfasthetsstål från svenska SSAB, för gräs och sly i tuffa miljöer.

RX 133 är ett hydrauliskt kättinghuvud speciellt utvecklad för användning under extrema förhållanden med stenar och trädstubbar. Kättinghuvudet förstör alla hinder i vägen. Oavsett om det är grenar, buskar eller liknande. RX 133 kan monteras på stora fordon, som traktorer och grävmaskiner.

Skyddskåpan i fronten öppnar och stänger sig efter mängden material som ska klippas. Detta sker helt automatiskt genom att en hydraulkolv till kåpan kopp -

las till en ackumulator, vilket minimerar risken för att klippt material kastas ut från kättinghuvudet.

Huvudet kan utrustas med kedjemagasin med tre 10 mm/13 mm kedjor eller med en hållare för kraftiga knivar alternativt kedjor.

Infästningen har inbyggd justerbar rörlig panelupphängning med flytläge, vilket gör att huvudet lättare följer underlaget.

Om man klipper på sidan av en skogsbilväg kan huvudets flytläge låsas fast för en säkrare körning.

Kättinghuvud GreenTec RX kan monteras på Scorpions 530/630/730/830-serien och Spider 520/620/720/820 och

Fakta. GreenTec RX 133 kättinghuvud

Arbetsbredd

1,3 meter

Grentjocklek 7 centimeter

Max arbetshastighet 5 km/tim

Nödvändiga hydrauliska anslutningar 1 tryck, 1 retur, 1 fri dränageledning

Oljemängd 85-110 liter/minut

Vikt 350 kilo

RX 133 kommer med två skärsystem: kedjor eller knivar. Kedjorna används för att klippa gräs och buskar under steniga förhållanden. Knivarna används för häckklippning och gräsklippning under normala förhållanden.

andra armklippare, men även på bärare som till exempel hjuloch traktorgrävare.

GreenTec RX 133 kräver tre hydrauluttag från bäraren. 1 tryck, 1 retur och 1 fri dränageledning till hydraultanken och en oljemängd 85–110 liter per

minut med ett oljetryck på 210–315 bar.

Det nya kättinghuvudet kommer premiärvisas i YstaMaskiners monter på Svenska Maskinmässan som arrangeras på Solvalla travbana i Stockholm den 30 maj till 1 juni.

Ny fällgripsmodell från Hypro

Hypro lanserar en ny modell av fällgrip som kan monteras på skotare, grävmaskin, lastbil och griplastarvagn. Modellen har fått namnet Hypro FG60 och tar plats som den största fällgripen i Hypros sortiment.

Enligt Hypro är den nya fällgripen unik i sin storleksklass där gripklorna öppnar 1500 mm spets till spets, men kan ändå gripa och hålla så liten diameter som cirka 55 mm. Hypro FG60 är utvecklad för minimal slangdragning, låg vikt, stor kapförmåga och oöverträffad smidighet. Utrustad med rotator

”FG60 är utvecklad för minimal slangdragning, låg vikt, stor kapförmåga.”

Linus Bergman marknadsansvarig på Hypro

kan den rotera fritt i 360° utan extra slangdragning.

Utmärkande för inkopplingsversionen ”FA” är en helhydraulisk konstruktion, med autofunktion för tilt och kap via kommandon för öppna grip och stäng grip. Det krävs alltså inget

extra styrsystem för att manövrera fällgripen. Även inkopplingsversionen ”EC” (Electric Control) kommer vara valbar för fällgripen Hupro FG60 och kommer då med elektronisk kontroll på samtliga funktioner, hydrauliken matas alltid via öppna/stäng

grip-funktionen men en el-signal bestämmer vilken funktion på fällgripen som manövreras. Detta styrs via kabel eller via radiosignal och batteripaket. Hypros Fällgripar kan monteras på i princip alla kranar med rotator, exempelvis på lastbilar, skogsvagnar, skotare eller grävmaskin. Fällgriparna används för att fälla, kapa, lasta och lossa träd, grenar och sly utmed vägar, ledningsgator, i park- och stadsmiljöer.

– FG60-versionerna kommer levereras som standard i utförandet energifällgrip, utrustade med öppna gripklor (risklor) och 75 centimeter långt, ovalformat energisågsvärd. Valbara motorstorlekar kommer vara 10/14/19cc. Hypro FG60 beräknas kunna beställas efter sommaren 2024 och levereras då i inkopplingsversionerna FG60-FA och FG60-EC, säger Linus Bergman, marknadsansvarig på Hypro

72 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
Hypro i Lönsboda lanserar en ny fällgrip – Hypro FG60 som tar plats som företagets största fällgrip. Den kan monteras på skotare, grävmaskin, lastbil och griplastarvagn.

Ny kross från Lokotrack med dieselelektrisk drivlina

Metso lanserar nu Lokotrack EC-serie med en ny dieselelektrisk drivlina. Alla processfunktioner i serien är elektriska, vilket avsevärt minskar användningen av hydraulolja som behövs vid krossningen. Alla Lokotrack EC-enheter kan dessutom drivas av extern el.

Under sitt Lokolaunch-evenemang i Tammerfors, Finland, lanserade Metso de två första produkterna i det nya EC-sortimentet. Lokotrack LT400J är en 68-tons mobil käftkross designad för primär krossning av hårt berg och återvunnet ballast. Lokotrack LT350C är en 50-tons mobil konkross för sekundär och tertiär krossning. För att nå hög kapacitet är LT350C utrustad med den nya Nordberg HP350e konkrossen, medan LT400J litar på den beprövade Nordberg C120 käftkrossen.

Båda enheterna kan sömlöst

kombineras med varandra såväl som med Lokotrack mobilsiktar för att producera högkvalitativt material.

– När extern el finns tillgänglig ger den nya elkraftöverföringen hög kapacitet med minimerade driftskostnader och koldioxidutsläpp. När det inte är tillgängligt erbjuder de inbyggda dieselgeneratorerna maximal oberoende drifttid. Dessutom kan hjälpenheter, såsom mobila siktar och stackläggare, drivas från samma generatorset, vilket ytterligare kommer att minska den kraft som behövs för att driva hela anläggningen, säger Jarmo Vuorenpää, direktör, New Lokotrack Offering på Metso.

Lokotrack EC-serien har utvecklats med hjälp av ny, modulär arkitektur, vilket minskar antalet komponenter och ger skalbara lösningar som kan anpassas för olika applikationer och kapaciteter.

Lokotrack EC-serien har utvecklats med hjälp av ny, modulär arkitektur, vilket minskar antalet komponenter och ger skalbara lösningar som kan anpassas för olika applikationer och kapaciteter.

Enligt Metso är alla komponenter i den nya EC-serien är designade och testade för att prestera under krävande förhållanden för att uppnå maximal drifttid för kunderna. Säkerhet och användbarhet har ägnats särskild uppmärksamhet.

Designen på LT400J och LT350C uppfyller den senaste säkerhetsstandarden samtidigt som de är enklare att använda än någonsin. Med nya digitala verktyg kan enheterna manövreras säkert från grävmaskinen och snabbt ställas in från transport till drift.

Jesper Göransson, vd och koncernchef på Peab.

Peab redovisar rekordstor orderingång

Bygg ochanläggningsföretaget Peab redovisar en minskad omsättning under årets första kavrtal jämfört med samma period 2023. Rörelseförlusten minskade också.

– Under första kvartalet uppvisade vi en hög orderingång, den högsta i Peabs historia. Vår breda affärsmodell gör att vi kan tillvarata den efterfrågan som råder inom anläggning, beläggning och övrigt husbyggande, säger Jesper Göransson, vd och koncernchef för Peab.

Företagets omsättning minskade med 12,2 procent till 11.141 miljoner kronor (12.690). Rörelseresultatet blev minus 106 miljoner kronor (–156). Resultatet före skatt var minus 182 miljoner kronor (–196).

Nettoresultatet uppgick till minus 129 miljoner kronor (–154) och resultatet per aktie uppgick till –0,45 kronor (–0,54)

Orderingången blev rekordhög och landade på 17.889 miljoner kronor (11.042), en ökning med 62 procent mot förra året. Analytikerna hade förväntas sig en orderingång på 15.442 miljoner kronor. Orderstocken uppgår nu till 47.808 miljoner kronor (44.596).

Utsikterna för de nordiska byggmarknaderna är i det stora hela oförändrade på våra delmarknader sedan förra kvartalet, men vi ser en liten förbättring i Norge redan 2024 där prognosen för privata lokala blivit något mer positiv. Bostadsmarknaderna väntas vara fortsatt nedåtgående, medan anläggningsmarknaderna förväntas vara stabila, skriver Jesper Göransson i kvartalsrapporten.

Billerud slog förväntningarna

I Skogsbolaget Billeruds kvartalsrapport redovisas en nettoomsättning på 10.423 miljoner kronor, en minskning med nio procent (11.495). Rörelseresultatet landade på 448 miljoner kronor (806).

Billeruds huvudbudskap i delårsrapporten är följande punkter:

• Justerat ebitda ökade sekventiellt mer än 50 procent

• Stärkta orderböcker i båda regionerna och förbättrat kapacitetsutnyttjande i Nordamerika

• Sekventiellt 6 procent högre försäljningsvolymer (cirka ökning med 50 kton)

• Positiv prissättning och gynnsamma mixförändringar jämfört med det fjärde kvartalet

• Avyttring av stillastående brukstillgångar i USA

I utsikterna för det andra kvartalet rapporterar bolaget förbättrade marknadsförutsättningar för företagets båda regioner. Det förväntas även ökade försäljningspriser som ska kompensera för högre insatskostnader främst drivet av högre priser för massaved.

Billerud har god fart på effek-

Förpackningsbolaget Billerud redovisar intäkter och justerat ebitda-resultat i första kvartalet 2024 som slog analytikernas förväntningar.

tivitetsförbättringsprogrammet och är på väg att leverera ytterligare 700 miljoner kronor under 2024. Personalminskningarna går som planerat och bolaget förväntar sig att nå större delen av den uppskattade effekten om 300 miljoner kronor i år, allt inkluderat i målet för effektivitetsförbättringsprogrammet.

– Vi förväntar oss under det andra kvartalet nå rekordhöga priser på massaved som vi köper i Sverige. Vi förväntar oss inte

att denna ansträngda fiberförsörjningssituation lättar om vi inte ser strukturförändringar i industrin. I detta utmanande marknadsläge är det absolut nödvändigt att vi fokuserar på de saker vi kan kontrollera. Flera prisökningar har redan införts och vi kommer behöva göra mer. Dessutom kommer vi fortsätta effektivisera alla delar av verksamheten och hålla en strikt kostnadsdisciplin under 2024, kommenterar vd Ivar Vattne i delårsrapporten.

Taxonomins krav på byggprodukter

Hur ska EU:s taxonomi tillämpas i byggbranschen? IVL:s dotterbolag Basta har tillsammans med Byggföretagen och Fastighetsägarnas taxonominätverk utrett frågan och lanserar nu en vägledning som stöd för hur företagen ska bedöma om byggmaterial och produkter uppfyller de nya kraven.

– Vår ambition är att stötta bygg- och anläggningsbranschen att bli mer hållbar, och där ser vi att arbetet med taxonomin kan få stor betydelse, säger Pehr Hård, vd för Basta.

I taxonomin finns krav på byggmaterial kopplat till kemiskt

innehåll och utsläpp. Basta har det senaste året lett en arbetsgrupp inom Byggföretagen och Fastighetsägarnas taxonominätverk som har tagit fram ett förhållningssätt för hur en produkt ska bedömas för att se om den uppfyller kraven. Nu är arbetet klart och ett tolkningsdokument publiceras inom kort på Byggföretagens och Fastighetsägarnas webbplatser.

– Det som gäller framöver är att alla byggprodukter måste uppfylla kraven gällande kemiskt innehåll för att efterleva taxonomin. Vissa produkter som används inomhus måste även uppfylla emissionskraven, säger Pehr Hård.

För att hantera kraven har

Basta-systemet utökats, bland annat med nya kriterier för hälso- och miljöfarlighet, och kring utsläpp av formaldehyd och cancerframkallande organiska föreningar. Basta har även utvecklat sin databas och artikelkort för att göra det enkelt för företagen att bedöma och redovisa om deras produkter uppfyller taxonomins krav. – EU:s taxonomi är viktig för materialleverantörer eftersom den ställer krav på att deras produkter bidrar till hållbar utveckling och inte skadar miljön eller människors hälsa. Genom att följa Basta-systemet kan materialleverantörer visa att de uppfyller taxonomins kriterier, säger Pehr Hård.

74 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024

Montabert lanserar nya hydraulhammare

Montabert lanserade flera nya modeller av hydraulhammare på Intermat-mässan i Paris. Fem nya modeller berikar Montaberts utbud av tunga hammare. Dessa är uppgraderingar av befintliga modeller, dör de gamla modellerna ersätts

Dessa nya modeller uppges ha dragit nytta av tekniska framsteg som Montabert gjort de senaste åren,vilket gör att de nya hammarna kan erbjuda ännu högre prestanda än föregångarna.

De har också utformats för att underhållas till en lägre kostnad, särskilt genom användning av reparerbara komponenter. Fortfarande tillverks de i Frankrike vid Saint-Priest-fabriken i närheten av Lyon.

XL2700 (vikt 2.780 kg, oljeflöde 150-240 l/min, arbetstryck 180 bar, verktygsdiameter 156 mm, slagfrekvens per minut 335630) ersätter XL2600-modellen.

V4700 (vikt 4 994 kg, oljeflöde 280-380 l/min, arbetstryck 185 bar, verktygsdiameter 190 mm, slag per minut slagfrekvens 210-430) ersätter V4500

V47 (vikt 2 734 kg, oljeflöde 180-265 l/min, arbetstryck 165 bar, verktygsdiameter 150 mm, slagfrekvens 345-1 160) ersätter V45 och V46-modellerna.

V57 (vikt 3 593 kg, oljeflöde

På Intermat-mässan i Paris visade Montabert upp fem nya hydraulhammare, som berikar företagets breda utbud av tunga hydraulhammare. Det är i själva verket uppdateringar av befintliga modeller som ersätts av de nya.

240 -320 l/min, arbetstryck 165 bar, verktygsdiameter 170 mm, slagfrekvens per minut 330-1 045) ersätter V55 och V56-modellerna.

V67 (vikt 5 998 kg, oljeflöde 380-420 l/min, drift) tryck 165 bar, verktygsdiameter 202 mm, slagfrekvens per minut 380-950) ersätter V65.

De nya modellerna är lämpliga att användas på maskiner med arbetsvikt från 28 till 80 ton.

Med undantag för XL2700, som ärver strukturen från XL2600, har alla andra modeller genomgått en fullständig omdesign på Montaberts svetsoch prototypverkstad, för att garantera en utveckling vad gäller ergonomi, säkerhet och hållbarhet, och de nya hydraulhammarna finns tillgängliga nu under våren, skriver företaget i ett pressmeddelande.

Svensk generalagent för Montabert är DL Maskin i Falun.

Fakta. Montaberts nya hydraulhammare

XL 2700 (vikt 2780 kg) ersätter XL 2600

V 4700 (vikt 4.994 kg) ersätter V4500

V 47 (vikt 2.734 kg) ersätter V45 och V46

V 57 (vikt 3.593 kg) ersätter V55 och V56

V 67 (5.998 kg) ersätter V65

Kewab Rental byter namn till Swecon Rental

Efter Swecons förvärv av KEWAB Rental 2022 byter nu bolaget namn till Swecon Rental.

– Att profilera oss under Swecons varumärke likt övriga organisationen är ett naturligt nästa steg. Vi kommer fortsatt att säkerställa att vi är förstahandsvalet för kunderna, och det kommer vi att vara i ett närmare samarbete med våra kollegor på Swecon. Parallellt satsar vi och utvecklar vår verksamhet på flera olika fronter vil-

ket utökar vår service och erbjudanden till våra kunder, vilket känns riktigt bra, säger Michael Herbertsson, vd på Swecon Rental.

Under april och maj

Michael Herbertsson, vd på Swecon Rental.

månad flyttar Swecon Rental in i nya lokaler på Fjärrviksvägen 21

Log Max öppnar lager i Rosersberg

Log Max, som tillverkar skördaraggregat för skogsskördare öppnar ett lager i DSV:s logistikcenter i Rosersberg, strax norr om Stockholm.

MDSVs logistikanläggning i Rosersberg ligger nära Arlanda, vilket uppges vara viktigt för DSV och dess kunders affärsverksamhet. Lagret omfattar cirka 68.000 kvadratmeter och är certifierade enligt BREEM nivå ”very good” och har solpaneler på taket för att säkerställa energibehovet.

– För att snabba på leveranserna till våra kunder och frigöra plats i vår produktion, flyttar vi vårt reservdelslager till DSV i Rosersberg, säger Jon Mattsson, vd på Log Max i en kommentar.

Swecons servicebilar kör på HVO100

Ett av Volvo CE-återförsäljaren Swecons hållbarhetsmål är att minska koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2030, med 2019 som basår. – Vi har gått från noll till nästan 80 procent HVO100 på ett år, vilket resulterat i kraftig reducering av våra CO2-utsläpp, säger Helena Storsten, hållbarhetschef på Swecon. Swecon ären stor och viktig aktör i klimatomställningen. Att majoriteten av de cirka 1 500 nya maskinerna som årligen levereras till kund får en ”first fill” med HVO100 bidrar till ökad hållbarhet, men ska framför allt ses som att Swecon vill inspirera och föregå med gott exempel. Den senaste tidens stora steg har dock skett genom att fokusera på de drygt 200 servicebilarna.

i Karlstad.

Swecon Rental, med huvudkontor i Karlstad, är en av Sveriges största uthyrningsföretag av stora entreprenadmaskiner utan förare. Bolaget bildades 2017 ur Kewabs:s affärsområden för uthyrning av anläggningsmaskiner under namnet Kewab Rental. 2022 förvärvades bolaget av Swecon Anläggningsmaskiner AB och två år senare byter man nu namn till Swecon Rental.

– Det gäller främst stora skåpbilar som vi ska tanka med HVO100. Dock kan det bli en skvätt fossil diesel om vi är ute i glesbygd och jobbar. Då försöker vi göra en så liten fyllning som möjligt. Sedan går vi över mer och mer till el på våra reservdelsbilar, som är skåpbilar av mindre modell. Men där vi har förbränningsmotorer kommer vi fortsatta med HVO100. Sammantaget är dessa insatser de som får störst effekt inom vårt hållbarhetsarbete, säger John Svensson, platschef på Swecon i Linköping.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 75

Bygg- och anläggningsföretaget NCC minskade orderingången, omsättningen och resultatet för årets första kvartal. Omsättningen minskade med 7,2 procent till 11.561 miljoner kronor (12.464).

– Året har startat som vi förväntat oss, stabilt med normala säsongseffekter och viss påverkan från marknadsläget för bostäder och fastighetsförsäljningar”, skriver vd Tomas Carlsson i kvartalsrapporten.

Rörelseresultatet blev en förlust på 100 miljoner kronor (152). Resultatet före skatt var en förlust på 117 miljonerkronor (185). Resultatet efter skatt blev minus 93 miljoner kronor (plus 153).

Orderingången landade på 13.353 miljoner kronor (16.288), en minskning med 18,0 procent mot samma period förra året.

Orderstocken är 56,3 miljarder kronor (58,9).

–2024 har på många sätt börjat som 2023 slutade. Marknaden är fortfarande tudelad.

Stora delar, som infrastruktur och samhällsbyggnader, går bra och har goda utsikter framöver. Marknaderna för bostäder, kontor och fastighetstransaktioner är påverkade av ränteläget. Signalerna om lägre räntor är positivt men ännu inte tillräckligt för att ge konkret effekt förklarar Tomas Carlsson.

Fakta. Resultat NCC Q1 2024

NCC, Mkr

Orderingång 13.353

Nettoomsättning 11.561

Rörelseresuktat –100

Resultat före skatt -117

Nettoresuktat –93

Resultat per aktie, kronor –0,95

Så ska småhusbyggandet öka

Infrastruktur- och

bostadsminister Andreas Carlson (KD) har beslutat att tillsätta Stefan Attefall, landshövding i Uppsala län, som egnahemskommissionär för att därmed öka småhusbyggandet. Syftet är att verka för en ny egnahemsrörelse och att långsiktigt öka småhusens andel av nyproduktionen av bostäder.

–Uppdraget handlar dels om att klarlägga orsakerna till småhusens låga andel av nyproduktionen av bostäder, dels aktivt arbeta för att öka småhusbyggandet, säger infrastrukturoch bostadsminister Andreas Carlson.

”Uppdraget handlar om att klarlägga orsakerna till småhusens låga andel av nyproduktionen av bostäder.”

Andreas Carlsson

infrastruktur- och bostadsminister

Infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlsson har gett Uppsala läns landshövding, Stefan Attefall i uppdrag verka för en ny egnahemsrörelse och därmed öka småhusbyggandet.

I uppdraget ingår att dels klarlägga orsakerna till småhusens låga andel av nyproduktionen av bostäder, dels aktivt arbeta för att de parter som bedöms ha möjlighet att bidra till ett ökat småhusbyggande ska göra det.

Bokstavsutredaren, som kallas egnahemskommissionär, ska bland annat genom kontakter med kommuner, byggaktörer, mäklare och banker fördjupa kunskaperna om vad som är gränssättande för byggandet av småhus i Sverige i dag och hur

Fakta. Egnahemrörelsen

förutsättningarna skiljer sig åt mellan olika delar av landet. Egnahemskommissionären ska också sammanföra relevanta aktörer – kommuner, markägare, byggherrar och finansiärer - och bidra till att finna avtalslösningar som gör att ett byggande av småhus kommer till stånd. Det ingår också att i dialog med kommuner och byggaktörer verka för anläggandet av nya så kallade trädgårdsstäder.

Uppdraget började den 1 maj i år och ska delredovisas senast den 15 november och slutredovisas den 15 januari 2027.

I början av förra seklet växte befolkningen snabbt samtidigt som bostadsstandarden var mycket låg. För att höja bostadsstandarden togs initiativ av enskilda personer, företag och särskilt bildade föreningar till byggande av egnahem för att förse den jordlösa landsbygdsbefolkningen men senare också trångbodda arbetare i städerna med egnahem. Utformningen av husen varierade, liksom egeninsatsen i form av pengar eller eget arbete.

www.battericentralen.seTel0451�10916info@battericentralen.seÅkargatan26,28133Hässleholm

76 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 Minskad orderingång för NCC
•••
Foto: Per Eriksson Foto: Ninni Andersson/Regeringskansliet

www.finnskogsvalsen.se•info@finnskogsvalsen.se Thomas Jonny 070�6689865•076�8542726 0481�64370•i Tel. E�post: nfo@industriserviceab.se www.industriserviceab.se

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 77 KennethTomasson •0560�14870 070�5118494

Elektrisk kompaktlastare från Kina

Kinabaserade maskintillverkaren Yuchai Heavy Industries har lanserat en serie elektiska anläggningsmaskiner.

Bland de nya eldrivna maskinerna finns kompaktlastarna S150, Z25 och S35MAX. Den största modellen S150 har ett inbyggt batteritermiskt balanssystem, vilket ska maximera batteriets effektivitet.

Enligt Yuchai kan maskinen tack vare hjulmotordrivningsteknik uppnå snabbare respons jämfört med traditionella drivaxlar, vilket ska öka effektiviteten med 25 procent jämfört med motsvarande maskin som drivs av diesel.

Kompaktlastarna antar den nationella standarden för snabbladdningsporten som den som används på elfordon och stöder en maximal laddningseffekt på 80 kW.

S35-modellen uppges kunna arbeta kontinuerligt i nio till elva timmar på en laddning. Enligt Yuchai innebär det att S35 är den elektriska kompaktlastaren med längsta uthållighet globalt. Den stöder både standardladdning och snabbladdningsläge. Med en minsta genomgångsbredd på 950 mm inkluderar de elektriska fördelarna bland annat lägre ljudnivå, minskade vibrationer och förbättrad bränsleeffektivitet.

Z25 Mini Electric Loader används inom olika segment som jordbruk, djurhållning och kommunala tjänster. Den är utrustad med vanliga jordbruksgripar, industrigafflar och jordbruksskopor, sopmaskiner och olika redskap, tillsammans med ett hydrauliskt redskapsbytessystem som avsevärt minskar arbetet under drift. Med en 20 kWh batteri kan den arbeta kontinuerligt i sex till åtta timmar på en laddning.

Ökad orderingång för

Volvo CE

Under årets första kvartal var totalmarknaden för anläggningsmaskiner oförändrad på de flesta marknader. I Asien utanför Kina var den på samma nivå som samma period 2023, medan den minskade i Europa, Nordamerika och Kina. I Sydamerika ökade marknaden något. Det justerade rörelseresultatet uppgick till 3.683 miljoner kronor (4.587) med en marginal på 16,1 procent (18,3).

– För Anläggningsmaskiner har efterfrågan på nya maskiner minskat på många marknader, särskilt i Europa. Under första kvartalet var leveranserna av 14.456 maskiner på samma nivå som föregående år, medan orderingången steg med 4procent, säger Martin Lundstedt, koncernchef och vd för AB Volvo.

Volvo CE:s orderingång för årets första tre månader landade på totalt 13.851 anläggningsmaskiner (13.342). Den största ökningen sågs i Asien med en nettoorderingång på 8.415 maskiner (6.404) vilket motsvarar en ökning med 31 procent. I Nordamerika var orderingången 1.446 maskiner (2.596) vilket är en minskning med 44 procent.

Enligt Volvo CE mattades den Nordamerikanska marknaden under första kvartalet på grund av att kunderna skjuter på förnyelsen av sina flottor, eftersom räntorna och inflationen fortsätter att vara höga.

I Europa fortsatte nedgången på maskinmarknaden driven

“Under första kvartalet 2024 uppgick nettoomsättningen till 22.877 miljoner kronor (25.109) vilket är en minskning med 8 procent”

Martin Lundstedt vd och koncernchef för AB Volvo.

Sjunkande inflation, stundande räntesänkningar, ökade reallöner och stärkt sentiment bidrar till att investeringarna i byggmarknaden enligt Volvo Construction Equipment väntas vända uppåt under andra halvåret 2024.

av försvagad framtidstro bland företagen och en försiktighet hos slutkunderna.

Den sydamerikanska marknaden växte driven av ökad efterfrågan framförallt i Brasilien, Chile och Colombia då det fanns tecken på återhämtning i flera industrisegment.

I Kina fortsatte efterfrågan på marknaden att att minska på grund av låga nivåer på investeringarna och en generellt svag ekonomisk aktivitet och fortsatt kris inom fastighetssektorn. Övriga asiatiska marknader var totalt sett oförändrade, med en ökad efterfrågan i Indien och en minskning i Indonesien och Japan. Efterfrågan i Mellanöstern och Afrika steg.

året efter förköp under fjärde kvartalet 2022 i samband med förändringar av de kinesiska emissionsreglerna.

Orderingången för Volvovarumärket minskade i linje med den övergripande utvecklingen på marknaderna i Europa och Nordamerika. Orderingången i Sydamerika ökade från en låg nivå driven av tecken på en återhämtning i Brasilien.

Leveranserna under Q1 var på samma nivå som under föregående år eftersom lägre efterfrågan på marknaderna i Europa och Nordamerika vägdes upp av Kina som visade tillväxt från väldigt låga nivåer.

Jämfört med Q1 2023 vägdes en negativ varumärkes- och marknadsmix delvis upp av prisrealisering och lägre materialkostnader. Jämfört med Q1 2023 hade förändrade valutakurser en negativ påverkan på 24 miljoner kronor. AB Volvos Kvartalsrapport

Under årets första kvartal ökade orderingången med fyra procent. Ökningen drevs av Volvos kinesiska maskinfabrikat SDLG på grund av låg orderingång under första kvartalet förra

Fakta. Nettoorderingång Volvo CE Q1 2024

78 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024
Q1 2024:
Elektriska Yuchai S150 kompaktlastare.
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 73

DIESELMOTORER

Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för Sverige, Danmark & Finland Stockholm • Århus • Helsingfors

08-564 707 00

www.dieselmotornordic.se

FORDONSTVÄTTAR

HUGGKNIVAR & MOTSTÅL

Huggknivar och motstål

Landets största lager hållar e Bra priser och snabba leveranser!

Vi lager för nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöver fall och pinnskruv m m

V i har knivar till:

Albach Bandit Bruks CBI Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba Sjölins TS och Tepohugg Vecoplan, m f l i lager!

Boklunds Åkeri AB Tel 070-333 85 05 info@gruskungen se www.gruskungen.se

LASTRAMPER

www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se

FÄSTEN

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt

Plasma & gasskärning i grov- och slitplåt

Experter på CNC-bearbetning

Kontakta vår specialist inom området: 0481- 770 126 www.eurosteel.se

Även små annonser syns! Boka din plats på: 070-600 10 11

PROFFS

Tel 0495-302 29 • tole@tole se webshop: www.tole.se

Montabert

SilverClip: 0,7-12 ton

• För maskiner

• 5 års garanti

Försäl jning & Service

Mer än 20 års erfarenhet av Montabert Vi reparerar alla märken

Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

LASTMASKINER

Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT!

www.tecura.se 0418-457000|info@tecura.se

Tr a k t o r s e r v i c e

Tel 044-33 10 38 www traktorservice com

80 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 • LEVERANTÖRSGUIDEN
SÄKERT
LASTA
KROSSNING & SORTERING
HYDRAULHAMMARE

3modeller:8-9-10ton

Prisfrån64.900:-+moms frittvårtlager

LANTBRUKSKONSULT

Tel.0708‒850279 www.lantbrukskonsult.se

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se

&

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner Svetsning och reparation av skopor

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier

ZUGOL AB Svensk Barkindustri Tel 023-300 69 • info@zugol com www.zugol.com

Ävenav uthyrning maskiner

Tel. 08-530 306 63•070-555 95 75 per@boanders.se

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

www.kedjanab.se Chafförsvägen23•83148Östersund Tel063�517755•kedjan@kedjanab.se

•YH–ServiceteknikerNYHET!�

•YH–Skogsbrukstekniker

•Skogsmaskinsutbildningar

•UtbildningarförPEFC/FSC certifiering

•Motorsågskörkort

•Röjsågskörkort

•Miljöhänsyn,grundoch förnyelse

•ADR–Transportavfarligt gods

•HetaArbeten.

Tel.0271�12222 info@skogstekniska www.skogstekniska.se

0321�60589•070�5173103 wlt@telia.com www.wlt.se •

Vatteninfoerbjuderkurser, eventsochandraprodukterför digsomärentreprenörochsom arbetarmedanläggnings� arbeteninombl.a. vattenochavlopp.

Gåinpåvårhemsida vatteninfo.comunderkurser respektiveprodukter.Dukan ocksåkontaktaosspå info@vatteninfo.com eller08�42843150. Utvecklassom

Bogseradmedsträngspridare Vikt840kg

Prisfrån42.000:-+moms frittvårtlager

LANTBRUKSKONSULT

Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu www.calpeda.nu

PUMPAR CREATIVE
PUMPAR!
PÅBYGGNADER & SLÄP
TECHNOLOGY
MASKINVAGN
MILJÖSKYDDSMEDEL
SNÖKEDJOR UTRUSTNING ENTREPRENAD VÄGSLADD UTBILDNING TELESKOPLASTARE REPARATIONER
SERVICE
SPRÄNGMATTOR TELESKOPLASTARE•HJULLASTARE Teknikvägen
52 72 Sven Bengtsson •www.mgab.nu sven@mgab.nu S länttklippare S corpion 3,3-8,3 m Tel: 0411-1339 50 w w w.ystamaskiner.se
Över 50 år i branschen! R uba Gummi AB www.rubagummi.se Tel 0582-230 10 info@r ubagummi se
4•245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 070-333
info@ystamaskiner.se
MASKINTRANSPORT!
VÄGSLADD!
Tel.0708‒850279 www.lantbrukskonsult.se
entreprenör!
Redskap
LEVERANTÖRSGUIDEN • ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 81

Nostalgi

Per Eriksson ansvarig utgivare

Ford Mustang fyller 60 år

Lanseringen av Mustang anses vara en avde mest lyckade i bilindustrins historia. Den första generationen baserades på Ford Falcon och fick sig en ut- eller invändig uppdatering inför varje nytt modellår fram till 1973 då den klassiska Mustangen togs ur produktion och generation två (Mustang II) tog över.

Men succén var ingen slump. Det var frukten av stora ansträngningar där Ford försökte förutse hur den föränderliga bilköpsmiljön skulle se ut på 1960-talet. Slutsatsen var att man inte hade en produkt som passade behoven hos de nya unga konsumenterna. De så kallade Baby-Boomers.

Baby Boom-generationen blev äldre och fler gick på college än någonsin tidigare. Fords marknadsundersökningar visade konsekvent att högskoleutbildade konsumenter köper bilar i en högre takt. Dessutom ville fler amerikanska familjer ha ytterligare en bil på garageuppfarten och antalet familjer som ägde två eller flera bilar ökade från 1 miljon 1959 till 13 miljoner 1963.

Slutsatserna i Fords marknadsun-

dersökning blev att Mustang skulle lanseras som en bil alla hade råd med. Även medelklassen skulle kunna njuta av en sportig, fyrsitsig bil. De första modellerna kostade omkring 2 500 dollar, vilket i mitten på 1960-talet var mindre än halva årslönen för en industriarbetare.

Ford erbjöd dessutom ett stort utbud av motorer, tillbehör, utrustningspaket, fälgar och färgkulörer. Kunderna kunde skräddarsy sin bil helt enkelt, vilket var något nytt i bilvärlden.

Premiären för Mustang var den 17 april 1964 och succén var självklar. Redan den första helgen sålde man 22.000 bilar.

Marknadsföringskampanjen för

Mustang var en av de största i bilvärldens historia. Kvällen före introduktionen köpte Ford reklamplats i alla tv-kanaler. Man hade helsidesannonser i 2.600 dagstidningar runt om i hela USA.

Redan efter några veckor fick Ford bygga nya fabriker för att möta efterfrågan. Inom fyra månader hade mer än 100.000 Mustang sålts och bilen hade tagit sin plats bland de fem bästa bilarna i försäljningsvolym.

Sammanlagt såldes mer än 420.000 det första kalenderåret vilket gjorde Mustang till den mest framgångsrika bilen som lanserats i USA. Bilen anslöt också på en känslomässigt sätt då Ford fick mer än 4 000 kärleksbrev från kunder som var förälskade i sina Mustanger. Den 2 mars 1966 rullade den miljonte Mustang av monteringslinjen vid Dearborn monteringsfabrik. På detta sätt satte Mustang inte bara ett nytt rekord för produktionen av personbilar i USA utan hyllades också för att ha den största inverkan på den amerikanska ekonomin än någon ny bil sedan andra världskriget.

82 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 4 2024 • NOSTALGI - FORDON FRÅN FÖRR
Ford Mustang Convertible 1964 med 260 cc V8-motor på 164 hästkrafter.

MAGASINET

Uppgradera din begagnade maskin

KUBOTAS ELEKTRISKA Retrofit

KUBOTAS EXPORT

DEALER MEETING

lösning
KUBOTAMAGASINET NR 1 2024 NYHETER OCH ERBJUDANDEN FRÅN KUBOTA MASKINO AB Läs mer på sid 2
NYHET
Läs mer på sid 15
TA BORT Dieselmotor MONTERA Elektrifieringskit MASKINO
VÄRD FÖR

Retrofit-kitet för elektrifiering av dieselgrävmaskin

Nu kan vi äntligen presentera Kubotas senaste innovation: Retrofit-kit. Omvandla din dieselgrävmaskin till elektrisk maskin och behåll din Kubota-dieselmotor för framtida användning. Byt ut dieselmotorn och uppgradera din begagnade maskin till en modern, miljövänlig och tyst version.

Ny/Begagnad maskin

Ta bort dieselmotor

Montera elektrifieringskit

KUBOTAS INNOVATION VISAS PÅ:

Monter C:16

Det är enkelt att göra en offertförfrågan eller bli uppringd av en Kubotaexpert.

Scanna QR-koden för att komma direkt till hemsidan.

KUBOTAS SENASTE INNOVATION

Prata med någon av våra säljare för personlig service och expertis

Munkedal

Mattias Forsberg

Tel: 0524-188 76

Mobil: 0705-523 410

mattias.forsberg@maskino.se

Göteborg

Michael Wiberg

Tel: 031-380 30 73

Mobil: 0761-302 022

michael.wiberg@maskino.se

Stockholm

Tobias Nilsson

Tel: 08-588 96 833

Mobil: 0702-806 474 tobias.nilsson@maskino.se

Johnny Carlsson

Tel: 08-588 96 831

Mobil: 0705-923 168

johnny.carlsson@maskino.se

Välkommen Norrorts Maskinförmedling AB

- Ny återförsäljare i Norra Stockholm och Upplands Län

3
NYHETER

KX060-5

Den mångsidiga 5,5 tons grävmaskinen från Kubota med större och omarbetad hytt och lägre ljudnivå. Ny interiör med färgdisplay, funktioner som schaktblad med flytläge och luftfjädrad stol.

EFFEKT (hk) 47,6

MASKINBREDD (mm) 1 960

LARVBREDD (mm) 400

MAX GRÄVDJUP (mm) 3 625

MAX GRÄVRADIE (mm) 5 880

VIKT (kg) 5 635

KX042-4a

KX042-4α höjer standarden med en rymligare hytt. Den lyxiga hytten har bredare ingång, större benutrymme och ett deluxe säte. KX042-4α är utrustad med partikelfilter för renare utsläpp och ett ECO-läge för lägre bränsleförbrukning.

EFFEKT (hk) 39,4

MASKINBREDD (mm) 1 700

LARVBREDD (mm) 350

MAX GRÄVDJUP (mm) 3 375

MAX GRÄVRADIE (mm) 5 380

VIKT (kg) 4 125

KX037-4

Den uppdaterade grävmaskinen har många förbättringar som t.ex. bredare insteg, vilket är 40% större än föregångaren KX101-3α4. En större och bättre hytt med A/C som standard och automatisk tomgång gör arbetet ännu bekvämare.

EFFEKT (hk) 24,2

MASKINBREDD (mm) 1 550

LARVBREDD (mm) 300

MAX GRÄVDJUP (mm) 3 410

MAX GRÄVRADIE (mm) 5 245

VIKT (kg) 3 590

4
MINIGRÄVARE KX-SERIEN
850 kg till 8,2 ton med extra räckvidd och lyftkraft

KX027-4

Vid stora utmaningar i trånga utrymmen är det dags att sätta in KX027-4. Detta är en kompakt grävare som inte kompromissar med kraft eller prestanda utan låter dig komma in, gräva djupt och komma ut igen, enastående lätt och effektivt. Lätt att transportera.

EFFEKT (hk) 24,4

MASKINBREDD (mm) 1 400

LARVBREDD (mm) 300

MAX GRÄVDJUP (mm) 2 740

MAX GRÄVRADIE (mm) 4 600

VIKT (kg) 2 590

KX019-4

Kubotas minigrävare KX019-4 höjer standarden för grävare i 1,5–2,0 tons-klassen med sin imponerande grävkraft och ett brett arbetsområde. Den anses vara en av marknadens bästa, och dessutom erbjuder den troligen marknadens största hytt i sin klass!

EFFEKT (hk) 16

MASKINBREDD (mm) 990/1 300

LARVBREDD (mm) 230

MAX GRÄVDJUP (mm) 2 680

MAX GRÄVRADIE (mm) 4 120

VIKT (kg) 1 855

K008-5

Finns även som elmaskin

Kubota K008-5 är byggd för små utrymmen och hög prestanda. Med den fällbara bågen (ROPS) och breddbar undervagn är det enkelt att ta sig igenom dörröppningar och andra trånga passager och även få perfekt stabilitet vid behov. Utrustad med Kubotas stöldskyddssystem Anti-theft och säkerhetsfunktion som bältesalarm.

EFFEKT (hk) 10,3

MASKINBREDD (mm) 700/800

LARVBREDD (mm) 180

MAX GRÄVDJUP (mm) 1 720

MAX GRÄVRADIE (mm) 3 020

VIKT (kg) 975

5
MINIGRÄVARE KX-SERIEN

U56-5

Uppgraderad förarmiljö, utrustningsnivå och innovativ teknik. U56-5 är utrustad med ny Steg 5-motor och dieselpartikelfilter med utökad serviceintervall. Maskinen är också utrustad med en 7 tums färgskärm och A/C.

EFFEKT (hk) 47,6

MASKINBREDD (mm) 1 960

LARVBREDD (mm) 400

MAX GRÄVDJUP (mm) 3 370

MAX GRÄVRADIE (mm) 5 705

VIKT (kg) 5 595

U50-5

Uppgraderad förarmiljö och utrustningsnivå. U50-5 är utrustad med Steg 5-motor och dieselpartikelfilter, 7 tums färgskärm och A/C.

EFFEKT (hk)

40,5

MASKINBREDD (mm) 1 960

LARVBREDD (mm) 400

MAX GRÄVDJUP (mm) 3 380

MAX GRÄVRADIE (mm) 5 440

VIKT (kg) 4 965

U36-4

U36-4 är utrustad med en stor och rymlig hytt med A/C. Den är mycket smidig och effektiv i trånga utrymmen med sina kompakta mått.

EFFEKT (hk) 24,2

MASKINBREDD (mm) 1 905/2 260

LARVBREDD (mm) 300

MAX GRÄVDJUP (mm) 3 410

MAX GRÄVRADIE (mm) 5 490

VIKT (kg) 3 755

6
MINIGRÄVARE U-SERIEN 1 till 5,5 ton med robusta konstruktioner för små utrymmen

U27-4

Rymlig hytt och lättöverskådlig instrumentering. Liten smidig maskin som är idealisk i städer och där utrymmet är begränsat. Maximerad grävkraft anpas sad för transport på 3,5 tons släp!

EFFEKT (hk) 21,2

MASKINBREDD (mm) 1 500

LARVBREDD (mm) 300

MAX GRÄVDJUP (mm) 2 820

MAX GRÄVRADIE (mm) 4 740

VIKT (kg) 2 590

U10-5

Kubota U10-5 är byggd för små utrymmen och hög prestanda. Med den fällbara bågen (ROPS) och breddbar undervagn är det enkelt att ta sig igenom dörröppningar och andra trånga passager och även få perfekt stabilitet vid behov U10-5 har sidospakar som fälls bakåt för bättre sikt och ergonomi.

EFFEKT (hk) 10,3

MASKINBREDD (mm) 750/990

LARVBREDD (mm) 180

MAX GRÄVDJUP (mm) 1 720

MAX GRÄVRADIE (mm) 3 020

VIKT (kg) 1 125

Färdigkalibrerade hydraulhammare för din Kubota

PASSAR MASKINER

7 MINIGRÄVARE U-SERIEN
KM 55 KM 105 KM155 KM205 KM455 KM305 K008-5 U10-5 KX016-4 KX019-4 U27-4 KX027-4 U50-5/U56-5 KX060-5 KX085-5
KX085-5
U50-5/U56-5 KX060-5

KC300HR-5

Med en maximal lastkapacitet av 2 875 kg och en rågad volym 1,35 m³ är KC300HR-5 en verkligt produktiv maskin.

EFFEKT (hk)

50

MASKINBREDD (mm) 1 550

MAX LASTVIKT 2 875 VIKT (kg) 2 750

KC110 SL-4

KC110 SL-4 är en självlastande dumper med en total bredd på endast 990 mm och en maximal lastkapacitet på 1 200 kg. KC110 SL-4 h har en vikbar fotplatta, när plattan fälls upp minskas den totala längden med 250 mm för att få plats för enkel transport eller förvaring.

EFFEKT (hk)

15,7

MASKINBREDD (mm) 990

MAX LASTVIKT 700 VIKT (kg) 940

KC70H-4e

KC70H-4e är en eldriven dumper med en lastkapacitet på 700 kg. Med en maskinbredd på 758 mm är det lätt att transportera material i begränsade utrymmen utan avgasutsläpp. Batteriet kan laddas till 80% på bara 1,5 timme.

EFFEKT (Ah)

120

MASKINBREDD (mm) 758

MAX LASTVIKT 700 VIKT (kg) 590

Elmaskin

KC70VSL-4 självlastande

Med en maximal lastkapacitet på 700 kg och en rågad volym av 0,34 m3, kan KC70VSL-4 transportera material inuti och utanför byggnader där utrymmet är begränsat

EFFEKT (hk) 9 ,4

MASKINBREDD (mm) 758

MAX LASTVIKT 700 VIKT (kg) 580

8
DUMPERS KC 580 kg till 2,7 ton med hög lastkapacitet och kvalitet

MAKES HARD WORK EASY

R090

R090 har en dieselmotor och är utrustad med dieselpartikelfilter och katalysator för att uppfylla de senaste miljökraven. Låg ljudnivå, låga vibrationer och låg bränsleförbrukning.

EFFEKT (hk)

64,3

MASKINBREDD (mm) 1725

TOTAL HÖJD (mm) 2 480

KÖRHASTIGHET (km/h) 0–20

TRANSPORTLÄNGD (mm) 5 485

VIKT (kg) 5 020

R070

R070 har bra arbetsmiljö för föraren och låg bränsleförbrukning. Den mindre R070 har 50,8 hk och uppfyller de senaste miljökraven. Den rymliga hytten är ergonomiskt utformad för att man ska kunna arbeta bekvämt.

EFFEKT (hk)

50,8

MASKINBREDD (mm) 1 680

TOTAL HÖJD (mm) 2 480

KÖRHASTIGHET (km/h) 0–20

TRANSPORTLÄNGD (mm) 5 395

VIKT (kg) 4 520

RT280-2

Utrustad med kraftfull 50 hk dieselmotor och en topphastighet på 30 km/h är detta maskinen för vinterväghållning och tunga transporter.

EFFEKT (hk) 50

MASKINBREDD (mm) 1 273

KÖRHASTIGHET (km/h) 0–30

VIKT (kg) 2 950

HJULLASTARE 1 till 4,8 ton med hög kvalitet och smarta lösningar
Boka en demo/provkörning eller bli uppringd av en Kubotaexpert. Scanna QR-koden för att smidigt boka demo.

RT260-2

RT260-2 har hög lyftkapacitet för en maskin i den här storleksklassen. Maskinen passar för tillämpningar som kräver transport av tung last.

EFFEKT (hk)

26

MASKINBREDD (mm) 1 100/1 360

KÖRHASTIGHET (km/h) 0–20

VIKT MED HYTT (kg) 2 605

RT220-2

RT220-2 en midjestyrd hjullastare väl anpassad för lantbruksarbete.

EFFEKT (hk)

26

MASKINBREDD (mm) 1 080/1 280

KÖRHASTIGHET (km/h) 0–20

VIKT MED HYTT (kg) 2 313

RT160-2

Den idealiska midjestyrda hjullastaren för byggjobb.

EFFEKT (hk)

26

MASKINBREDD (mm) 1 100/1 240

KÖRHASTIGHET (km/h) 0–12

VIKT MED HYTT (kg) 1 730

RT220-2e

En av de första elektriska midjestyrda hjullastarna i vårt sortiment. Dieselmotorn är ersatt med ett elektriskt system som består av två elmotorer.

EFFEKT (v/Ah) 48/520

MASKINBREDD (mm) 1 080

KÖRHASTIGHET (km/h) 0–20

VIKT (kg) 2 350

11 HJULLASTARE
Elmaskin

Huvudkontor Munkedal

Maskino AB

Smedbergsvägen 30 455 35 Munkedal

Tel 0524 234 10 info@maskino.se

SÄLJKONTAKT

Mattias Forsberg

Tel 0524 188 76

Mobil 070 552 34 10 mattias.forsberg@maskino.se

SERVICESUPPORT

Marcus Thorén

Tel 0524 188 78 marcus.thoren@maskino.se

EFTERMARKNADSCHEF

Mats Ericsson

Tel 0524 188 71 mats.ericsson@maskino.se

VERKSTAD

Robin Hagvall

Tel 0524 79 92 33 verkstad@maskino.se

Emil Pettersson

072 524 43 07 emil.pettersson@maskino.se

Filial Stockholm

Lyftkransvägen 4A 142 50 Skogås

SÄLJKONTAKT

Tobias Nilsson

Tel 08 588 968 33

Mobil 070 280 64 74 tobias.nilsson@maskino.se

Johnny Carlsson

Tel 08 588 968 31

Mobil 070 592 31 68 johnny.carlsson@maskino.se

VERKSTAD

Juha Kumpulainen

Tel 08 778 13 48 juha.kumpulainen@maskino.se

Andreas Karlsson

Tel 08 588 968 32 andreas.karlsson@maskino.se

Filial Göteborg

Herkulesgatan 58 417 01 Göteborg

SÄLJKONTAKT

Michael Wiberg

Tel 031 380 30 73

Mobil 076 130 20 22 michael.wiberg@maskino.se VERKSTAD

Johan Sandell

Tel 031 380 30 72 johan.sandell@maskino.se

www.maskino.se

12 HÄR FINNS VI
Huvudkontor Munkedal
Filial Stockholm Maskino återförsäljare med verkstad Maskino servicepartners 1 14 2 3 4 5 6 7 13 8 10 11 12 9 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 29 30 28
Filial Göteborg

Återförsäljare med verkstad Servicepartners

GÖRANSSONS MASKINER AB

Spånvägen 51, 245 34 Staffanstorp Tel 046 540 60 00 Service 0732 59 98 00 thomas@goranssonsmaskiner.se

ANDERS TRAKTORSERVICE AB

Berg Olles väg 7, 795 32 Rättvik Tel 0248 127 60 Service 0248 127 60 forsaljning@anderstraktorservice.se

HÅKANSSONS MASKINAFFÄR AB Sandgärdsgatan 33, 352 32 Växjö Tel 0470 144 80

Näsvägen 2a, 341 34 Ljungby Tel 0372 811 80 Service verkstadvaxjo@hmab.nu

GJ MASKIN AB

Fredsgatan 1, 521 41 Falköping Tel 0515 77 78 00 Service 0515 77 78 06 samuel@gjmaskin.se

Norregårdsvägen 13, 541 34 Skövde Tel 0500 44 66 00

Service 0500 44 66 05 kim@gjmaskin.se

ALSIKE MASKIN

Entreprenadförsäljning AB

Mejselgatan 6, 741 71 Knivsta Tel 018 34 30 70 Service 018 34 30 70 order@alsikemaskin.se

ESON TRADING AB

Mörviksvägen 16, 934 31 Kåge Skellefteå Tel 0910 72 01 94 Service 0706 61 03 67 rickard@esontrading.com

MASKINCITY I MOTALA AB Turbinvägen 13, 591 61 Motala Tel 0141 202 290 Service 0141 20 22 95 david@maskincity.se

FALKS LANTBRUKSMASKINER AB

Fabriksgatan 8, 731 50 Köping Tel 0221 182 75 Service 0221 185 50 dan.falks@koping.net

SWEDETRADE ENTREPRENAD AB

Kvarnvägen 24, 663 40 Hammarö Tel 054 52 62 64, Service 054 52 54 62 verkstad@swedetradeentreprenad.com

GRÄSVÅRDSMASKINER AB Bergsgatan 118 853 50 Sundsvall mats.s@grasvard.se

NORRORTS MASKINFÖRMEDLING

Knivstavägen 6, 741 30 Knivsta Tel 08-708 90 09 info@norrortsmaskin.se

AT FORDONSSERVICE

Minnesstensvägen 99, 263 91 Höganäs Tel 0702 98 35 11 info@atfordonsservice.se

ETTING MASKIN & SERVICE AB Långviken 42, 922 66 Tavelsjö Tel 090 601 55, verkstad@etting.se

RN MEK AB

Ställverksvägen 11 B, 981 38, Kiruna Tel 0705 38 01 08, richard@rnmek.se

HENRYS MASKINSERVICE AB Energivägen 7, 952 31 Kalix Tel 0923 105 90 info@henrysmaskinservice.se

STEFAN JONSSON MASKIN AB Gravbränna 239, 830 60 Föllinge Tel 0706 68 02 45 stefan@stefanjonsson.se

WB HYDRAULIK AB Kopplingsvägen 10 B, 961 38 Boden Tel 0706 40 45 78, info@wbhydraulik.se

P-A HYDRAULSERVICE AB Oljevägen 11, 982 38 Gällivare Tel 0970 157 30 lasse@pahydraul.se

CEDERGRENS MEK. VERKSTAD AB Verkstadsgatan 3, 623 77 Klintehamn Tel 0498 24 17 23 hasse@cedergrens.se

TRAKTORCITY I STENSELE AB Näsvattnet 106, 923 98 Storuman Tel 0703 33 68 44 samuel@traktorcity.net

VIKMANS MASKINSERVICE AB Norrmalm 2, 933 99 Arvidsjaur Tel 0706 14 85 10 stefan.vikman@gmail.com

LEIF PERSSONS REPARATION OCH VERKSTAD

Storberget 8, 917 32 Dorotea Tel 0703 12 90 18 perssons_rep@hotmail.com

SN MEKANIKERTJÄNST I Ö-VIK HB Lingonstigen 13, 892 43 Domsjö Tel 070 295 44 11 cheva1500.jn@gmail.com

TRUCK & MASKIN I HALMSTAD AB Ryttarevägen 12, 302 62 Halmstad Tel 0709 76 12 41 benny.truckomaskin@home.se

JH MASKIN AB

Ågatan 11, 334 32 Anderstorp Tel 0371 181 17 jorgen@jhmaskin.se

BÖRJESSON BIL & TRAKTOR AB Hackevägen 6, 298 94 Linderöd

Tel 044 34 02 31

Service 0706 07 11 21 cernie@bbt-linderod.se

HEL MASKINSERVICE Kvarngatan 10, 521 72 Slutarp

MASKINO ÅTERFÖRSÄLJARE OCH VERKSTAD
1 23 24 25 26 27 28 29 14 15 16 17 18 19 20 21 2 3 5 4 7 6 8 9 10 11 12 13 Du kan lätt och smidigt göra en förfrågan om service
QR-koden
att
Enklast är om du scannar
för
komma direkt till vår servicesida.

Närhet till service är viktigt

Vårt rikstäckande servicenätverk av auktoriserade serviceverkstäder ser till att det aldrig är långt till underhåll och reparationer av din Kubota entreprenadmaskin.

Serviceavtal

Vi erbjuder prisvärda serviceavtal som är helt utan bindningstid och kan sägas upp helt utan kostnad. Du får en bättre kostnadskontroll med en fast servicekostnad över tid.

Servicesatser

En servicessats är alltid billigare att köpa än de ingående delarna var för sig. Dessutom sparar det tid att slippa leta efter rätt artiklar.

Kubotas servicesatser innehåller de filter du behöver byta vid rekommenderade serviceintervaller.

Fortsätt även efter garantitiden med att köpa Kubota reservdelar så säkerställer du maskinens driftssäkerhet under lång tidframöver.

Behöver du reservdelar till din Kubota?

Din Kubota är byggd för ett långt och produktivt liv. För att säkerställa funktion och driftssäkerhet tillhandahåller vi komplett utbud av originaldelar till just din maskin!

Kontakta oss!

delar@maskino.se

Tel 0524 188 73

Kontroll 24:7

Garanti på grävmaskiner och hjullastare

3 års garanti

När du köper en ny grävmaskin eller hjullastare av oss får du 3 års garanti och obegränsade timmar. Det enda kravet är att maskinen servas med Kubotas orginaldelar hos en auktoriserad serviceverkstad.

Unikt stöldskyddssystem och spårsändare

När du köper en Kubota-maskin får du en spårsändare monterad och 36 månaders abonnemang helt utan kostnad. Det ger dig möjlighet att via dator, mobil eller surfplatta se precis var maskinen befinner sig.

Tillsammans med Kubotas stöldskyddssystem ger det dig ett gott skydd mot stöld och kan i vissa fall ge eliminering av självrisk vid stöld av maskinen. Kolla med ditt försäkringsbolag vad som gäller.

14 SERVICE OCH RESERVDELAR

MASKINO VÄRD FÖR:

KUBOTAS EXPORT DEALER MEETING

En global sammankomst av europeiska agenturer ägde rum när Maskino, tillsammans med Kubotas exportteam, stolt välkomnade kollegor från 25 länder till 2024 års Kubota Export Dealer Meeting.

I början av april hade vi det hedersamma uppdraget att tillsammans med Kubotas exportteam välkomna våra europeiska agenturkollegor för 2024 års Kubota Export Dealer Meeting. En imponerande sammanslutning av 25 nationaliteter samlades på vår anläggning belägen i södra Stockholm.

Det var ett betydelsefullt tillfälle, inte bara för att diskutera framtid och nya produkter, utan också för att stärka banden mellan Kubota och dess partners runtom i Europa.

Det är nu 10 år sedan Kubota senast valde att hålla sitt årliga dealer meeting hos en agentur, och vi är både stolta och hedrade över att Kubota denna gång valde oss som värdar.

För Maskino gav detta möte inte bara en möjlighet att stärka vårt samarbete med Kubota. Det var också en möjlighet att visa upp vårt engagemang för Kubota och vår imponerande anläggning, vilken gjorde ett starkt intryck på våra europeiska vänner.

Vi tackar Kubota för förtroendet och ser fram emot att fortsätta vårt framgångsrika samarbete!

”Att vara värd för Kubotas Export Dealer Meeting var ett hedersuppdrag och en ära för oss på Maskino. En fantastisk möjlighet att stärka banden med Kubota och våra kollegor runt om i Europa"

Tomas Andreasson, VD Maskino AB

15 KUBOTAS EXPORT DEALER MEETING 2024

Boka en demo/provkörning eller bli uppringd av en Kubotaexpert.

MAKES HARD WORK EASY

Vi reserverar oss för eventuella feltryck.
Form AB
Angelica Svanberg
Grafisk

Turn static files into dynamic content formats.

Create a flipbook
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.