Anläggningsvärlden 0324

Page 1

Kraftigaochpålitliga energigriparfrån finskaAXERmed mångaårs erfarenhet.

Branschledaren inom slitdelar till skopor, plogar & markfräsar

AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORTBRANSCHEN

Efter lite starttrubbel får Ronny Kampen och de andra maskinförarna på entreprenadföretaget Anlegg Øst de eldrivna anläggningsmaskinerna laddade. Mathilde Knobel Christensen på elleverantören Hafslund Boost följer arbetet i det elektrifierade vägbyggnadsprojektet i norska Gran på nära håll tillsammans med byggledare Håvard Vaaje på Statens vegvesen. Ole Eikeset är projektledare för Anlegg Øst

Sidan 53-55

#3-2024 • APRIL

AFFÄRSTIDNINGENFÖRENTREPRENAD,SKOG&TRANSPORTBRANSCHEN #1-2016 FEBRUARI

Finansieringsmodell för skogsmaskiner

SEB och Stora Enso har utvecklat en ny finansieringsmodell för att göra det lättare för nya entreprenörer att starta sin verksamhet.

Så kartläggs Stockholms potthål

Taxicentralen Taxi Stockholm har inlett ett samarbete med teknikföretaget Univrses där man samlar information om skicket på vägarna i den kungliga huvudstaden.

i
i
Elektifierat pilotprojekt
Norge Elektifierat pilotprojekt
Norge
ANLÄGGNINGSvärlden
20 190 • info@partrex.se • www.partrex.se
010-21
Sidan 6 Sidan 42-43
SKOGSVAGNARNA FÅR EN GRIP VÄRD NAMNET! –Gripen Lighter www.hsp.se NYHET SLANG EXPRESS STÖRST I SVERIGE PÅ MOBIL SLANGSERVICE Ring eller boka online 020-46 46 00 | hydroscand.se/slangexpress

Tillverkningskvalitet in i minsta detalj

Hos oss på SP Maskiner står alltid kvalitet i fokus och bakom varje aggregat som lämnar vår fabrik finns ett gediget kunnande och en stor portion yrkesstolthet. Tack vare noggrannheten i varje del av vår process – i allt ifrån val av material till konstruktion, svetsning och slutliga kontroller – är vi alltid säkra på att aggregatet fungerar till hundra procent vid leverans och att installation och uppstart går smidigt och problemfritt.

spmaskiner.com

världen

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

Per Eriksson Ansvarig utgivare

Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se

Anläggningsvärlden

Förlags AB

Granitvägen 5

747 31 Alunda

Växel: 0174-653 10

Webb:

www.anlaggningsvarlden.se

Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Kommande nummer:

Annonsera: Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden.se

Ekonomi/administration: Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Hanna Fredman Ekonomi

Tel: 073-953 58 38 E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Copyright:

Anläggningsvärlden Förlags

AB 2024.

ISSN: 2002-4150

Utgåva Materialdag Utgivning Tema

Nr 4 13 maj 17 maj Svenska Maskinmässan

Nr 5 14 juni 21 juni

Nr 6 16 augusti 23 augusti

Nr 7 13 september 20 september Vintervägunderhåll

Följ oss i våra sociala kanaler:

(Årgång 9)

HÖGSTA KREDITVÄRDIGHET

559069-7784 | 2024-03-05

“Skogsbruket minskar Sveriges klimatpåverkan” Sid 34

Mercedes-Benz E 300 de Kombi hybrid sid 32-33

Tidernas största lansering från Steelwrist sid 64-65

Analys: Byggmarknaden ljusnar efter sommaren sid 76

Leverantörsguiden sid 72-73

AFFÄRSTIDNINGENFÖRENTREPRENAD,SKOG&TRANSPORT ANLÄGGNINGS
av innehåll nr 3-2024
Urval
ANLÄGGNINGSVÄRLDEN FÖRLAGS AB

Enligt preliminära siffror från SCB för bostadsbyggande påbörjades cirka 29 350 lägenheter under 2023. Det är nära 49 procent färre jämfört med 2022 då 57 033 lägenheter påbörjades. Riksbyggen anser att det bäddar för brådskande politiska åtgärder. – Bostadsbyggandet i Sverige har gjort en tvärnit. Vi befinner oss i den största bostadskrisen sedan 90-talet. Om inget politiskt händer riskerar vi att krisen inte vänder förrän i slutet av decenniet. Sverige kan inte vänta – vi har redan nu en stor bostadsbrist, skriver Johanna Frelin, vd på bostadsutvecklaren Riksbyggen.

”Tvärniten i bostadsbyggandet drabbar hela samhället och Sveriges ekonomi”

Sett till hela landet minskar antalet påbörejade lägenheter från 57 033 (2022) till 26 585 (2023). Det är en minskning på nära 49 procent. Påbörjad byggnation av småhus har minskat från 12 568 till 5 971. För flerbostadshus sjunker siffran från 44 465 till 20 614.

Vi på Riksbyggen efterlyser långsiktiga lösningar från regeringen som sträcker sig längre än över en mandatperiod. Denna tvärnit i bostadsbyggandet drabbar hela samhället och Sveriges ekonomi på så många sätt. Utöver en framtida kompetensflykt hindras även människor att kunna flytta hemifrån, studera och ta jobb när de inte har någonstans att ta vägen.

Delar av Riksbyggens bostadspolitiska stånd-

punkter:

• Införande av ett startlån, till exempel Riksbyggens förslag om UngBolån, som underlättar inträdet på bostadsmarknaden för unga vuxna.

• Politiska insatser som säkrar byggandet – och arbetstillfällen. Förutsättningarna för att bygga har ändrats dramatiskt med lägre köpkraft, ökad osäkerhet och högre priser, räntor etc. Vi samhällsbyggare efterfrågar stabila och långsiktiga spelregler och ser gärna att bostadsföretag, stat och kommun samverkar kring lösningar, också avseende finansiering.

• Införande av gränsvärden i klimatdeklarationer för nyproduktion av bostäder.

• Grönt stöd till bostadsrättsföreningar. Riksbyggen efterlyser ett statligt stödpaket till bostadsrättsföreningar som är enkelt att använda, som ROT-avdraget. Stödet bör omfatta fyra områden: Energiåtgärder, klimatanpassning, biologisk mångfald samt cirkulär ekonomi.

• Effektivisera och förbättra plan- och tillståndsprocesserna för att öka bostadsbyggandet – Bygg i Tid.

Vi på Riksbyggen efterlyser långsiktiga lösningar från regeringen som sträcker sig längre än över en mandatperiod.

4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 • DEBATT
Debatt Johanna Frelin vd på Riksbyggen
’’
SOPMASKINBORSTAR –Borstarföreneffektivgaturenhållning.
www.borstfabriken.se
Egentillverkningsedan1910. BorstfabrikeniMalmöAB Tel040�437696•info@borstfabriken.se•

Boliden satsar på klimatvänliga sprängämnen

Boliden har som första gruvföretag tecknat avtal om leverans av ett nytt sprängmedel med avsevärd förbättrad klimatprestanda. Som en följd reduceras behovet av kväverening i vatten kraftfullt och klimatprestandan förbättras med cirka 400 ton koldioxid per år.

– För oss är det viktigt att vara en del av teknikutvecklingen inom många områden och när den är framgångsrik vill vi också vara tidiga med implementering. Tillsammans med elektrifiering av transporter och övriga maskiner innebär detta ytterligare ett viktigt steg mot att kunna bedriva i princip fossilfri gruvverksamhet, säger Peter Bergman, områdeschef Bolidenområdet.

Boliden har som första gruvaktör tecknat avtal med svenska sprängämnesleverantören Hypex Bio avseende produktion och leverans av nitratfritt och miljövänligt sprängämne till Kankbergsgruvan, Boliden. Avtalet innebär att Boliden och Hypex kommer att samarbeta kring produktion och leverans av nitratfria och miljövänliga sprängämnen till Kankbergsgruvan vilket omfattar etablering av en produktionsanläggning vid gruvan samt ett leverans- och serviceavtal.

Samarbetet mellan Hypex Bio och Boliden har pågått sedan 2020, där det nitratfria sprängämnet har utvecklats och testats i Kankbergsgruvan. Tekniken har visat sig uppfylla Bolidens krav på säkerhet, prestanda, miljö och minskade koldioxidutsläpp.

Ny finansieringsmodell för

skogsmaskiner

Skogsbolaget Stora Enso lanserade konceptet

”Harvesting Partner” i november 2022 för att uppmuntra skickliga maskinförare och locka entreprenörer att arbeta inom skogsavverkning. Konceptet lanserades till en början i Sverige och har sedan dess även lanserats i Finland, Norge och Litauen. För närvarande rekryterar Stora Enso den andra generationen avverkningspartners som kan ansluta sig till nätverket i år.

Storbanken SEB har varit Stora Ensos finansieringspartner sedan starten, och banken har utvecklat en ny finansieringsmodell som ska underlätta för de blivande entreprenörerna att starta upp sin verksamhet. Enligt modellen hyrs de nya maskinerna med en månadskostnad under en fyraårig hyresperiod, varefter maskinerna återlämnas till Stora Enso för underhåll och vidare användning antingen i en ny uthyrningsaffär eller för att utbilda nya skördarförare.

– Vi är glada att kunna bidra

”Den nya finansieringsmodellen som SEB har utvecklat sänker trösklarna till marknaden.”
Mattias Bränngård Sourcing Director, Harvesting på Stora Enso.

SEB och Stora Enso har utvecklat en ny finansieringsmodell för att göra det lättare för nya entreprenörer att starta sin verksamhet. Enligt modellen hyrs nya maskiner med en månadskostnad under en fyraårig hyresperiod.

med ett finansiellt upplägg som gör det möjligt för Stora Enso att behålla ägandet och kontrollen över maskinerna med målet att förlänga användningen över hela maskinens livslängd, säger Jakob Hansson, head of SEB Product as a Service Incubator for Large Corporates.

Stora Ensos Harvesting Partner-koncept bygger på ett fyraårigt avtal med nya eller etablerade entreprenörer. I avtalet ingår finansiering av nya maskiner, redovisnings- och HR-tjänster, utbildning och deltagande i Stora Ensos lednings- och skördenätverk. Genom avtalet förbinder sig Harvesting Partners att förse Stora Enso med en säker, hållbar och effektiv verksamhet och överenskomna volymer med

Foto: Per Eriksson

virke samt att vidareutveckla sin verksamhet. (Se Anläggningsvärlden NUMMER 3-2024, alternativt anlaggningsvarlden.se).

– Tillsammans med SEB vill vi locka fler människor till branschen och möjliggöra entreprenörskap för människor som bor på landsbygden. Den nya finansieringsmodellen som SEB har utvecklat sänker trösklarna till marknaden eftersom entreprenörens initiala investering blir lägre tack vare extern finansiering”, säger Mattias Bränngård, Sourcing Director, Harvesting på Stora Enso. – Finansieringsmodellen gör det också möjligt för oss att ha kontroll över cirkulariteten och vidare användning av maskinerna, säger han avslutningsvis.

6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024

Inget lullull. Bara det viktiga. Sveriges enda maskinmässa skapad av branschen för branschen.

Fri entré! Registrera dig idag!

Svenska Maskinmässan är den enda mötesplatsen som samlar Sveriges alla maskinleverantörer på ett och samma ställe. Se det senaste inom branschen, prova nya maskiner, gräv, lasta och upplev en levande maskinmässa på riktigt. Läs mer och anmäl dig på: maskinmassan.se

MASKINLEVERANTÖRERNA PRESENTERAR

2024 SOLVALLA 30 MAJ –1JUNI

Svenska kraftnät ökar investeringstakten

Det statligt affärsverket

Svenska Kraftnät planerade investeringar i stamnätet och stödjande IT-system under perioden 2025-2027 planeras till knappt 44 miljarder kronor, med en större andel investeringar i slutet av perioden. Det är en fortsatt ökning jämfört med föregående treårsplanering som uppgick till 35 miljarder kronor.

Svenska kraftnät har lämnat ut sin verksamhetsplan med investerings- och finansieringsplan för 2025-2027 till regeringen. Under den kommande treårsperioden planerar Svenska kraftnät för fortsatt ökade investeringsvolymer. Några av de större som kommer pågå under dessa år är Aurora Line, tunneln Anneberg-Skanstull, Fossilfritt övre Norrland, Nybro-Hemsjö samt Gotlandsförbindelsen.

Ökningen av investeringsutgifterna visar att Svenska

kraftnäts arbete med att korta ledtider för byggnation av anläggningsprojekt ger effekt. Tiden det tar från utredning om att bygga en ny ledning eller kraftstation till att den kan tas i drift - har minskat från 14 till 8,5 år.

− Den stora efterfrågan, som en följd av elektrifiering i Sverige och i vår omvärld, driver på kostnaderna för till exempel kablar och kraftelektronik, säger Peter Wigert, finansdirektör på Svenska kraftnät.

− Men en del av de ökade

investeringsutgifterna beror också på kostnadsökningar för bland annat elteknisk utrustning och generell inflation. Den stora efterfrågan, som en följd av elektrifiering i Sverige och i vår omvärld, driver på kostnaderna för till exempel kablar och kraftelektronik.

Svenska kraftnät tilldelas flaskhalsinkomster utifrån de prisskillnader som uppstår mellan de svenska elområdena och mellan ett svenskt elområde och ett annat land. Dessa medel får, enligt EU-förordning 2019/943, användas för att täcka kostnader som ökar eller upprätthåller överföringskapaciteten mellan elområden, till exempel för investeringar, mothandel, underhåll eller energiförluster. De får också under vissa omständigheter användas till att reducera avgifterna till transmissionsnätskunderna.

8 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Under den kommande 3-årsperioden planerar Svenska kraftnät att investera knappt 44 miljarder kronor i stamnätet

LÅGA PRISER

På och originalreservdelar tillbehör(nya&begagnade)

Bl.a.till:

ATILA/ATLAS,CASE/POCLAIN, DEUTZ,DOOSAN,HANOMAG, HITACHI,HYMAC,HYUNDAI, JCB,KOBELCO,NEWHOLLAND, KOMATSU,LIEBHEER,O&K, PUTZMEISTER,TAKE�JOB, VIBROMAX,YANMAR,ZF,mfl..

–tilldeflesta Hyttrutor förekommandemaskiner/ modeller.

hydraulhammare Reservdelartill

–RAMMER,KRUPP, MONTABERTm.fl. Mejslartillhydraulhammare –högstakvalitet.

–LINDE,BOSCH, Hydraulik

HYDROMATIC,KAWASAKI, VOLVOm.fl

–renoveradeoch Dieselmotorer begagnade

–gummioch Bandvagnsdelar stål

SKOPOR,FÄSTEN,ROTOTILTAR –Nyttochbegagnat

RICHARDS RESERVDELARAB

Östunagatan7,75323Uppsala

Tel.018�345567 info@richardsreservdelar.se www.richardsreservdelar.se

Uppsala miljarsatsar på spårväg

Uppsala, Sveriges fjärde största stad, har beslutat att bygga spårväg för att ”säkra en pålitlig och hållbar kollektivtrafik under lång tid”. Nu påbörjas upphandlingen för vilket företag som ska bygga spår, vägar, kontaktledningar med mera. Upphandlingen är på totalt fem miljarder kronor.

Efter många år av utredning och planering börjar nu det faktiska arbetet med att bygga spårväg i Uppsala. Efter godkännande av kommunstyrelsen drar upphandlingen för byggandet av den 1,7 mil långa spårvägen och alla omkringliggande anläggningar som stationer och hållplatser i gång. Upphandlingen gäller för totalentreprenad som ska genomföras i samverkan och är värd omkring fem miljarder kronor. Förutom själva spåren, vägar och kontaktledningar omfattar uppdraget också en bro på 900 meter över Fyrisån.

– Äntligen har det blivit dags att hitta en utförare av det här stora och viktiga projektet. Spårvägen kommer tillsammans med

”Spårvägen kommer tillsammans med utbyggnaden av järnvägen ge oss pålitliga och smidiga kommunikationer”.

Erik Pelling (S)

kommunstyrelsens ordförande i Uppsala

Byggandet av spårväg i Uppsala närmar sig – nu påbörjas miljardupphandlingen. Opposition anser dock att det är dyrt projekt som kommer att ha stor påverkan på stadsbilden samt icke-tillgängliggöra innerstaden under en lång tid.

utbyggnaden av järnvägen ge oss pålitliga och smidiga kommunikationer och skapa jobbtillfällen i hela regionen, säger Erik Pelling (S), kommunstyrelsens ordförande.

Det första steget av upphandlingen är en så kallad prekvalificering, där företag som är intresserade av att utföra det stora arbetet får anmäla intresse. Därefter granskas företagen och de som lever upp till kraven får lämna konkreta anbud under det ordinarie upphandlingsförfa-

randet. Anbudsperioden börjar i mitten av maj.

– Intresset har varit jättestort från företag i hela Europa. Vi söker en samarbetspart med stor erfarenhet av att hantera liknande projekt med mycket hög komplexitet. Vi behöver känna oss trygga med att vår framtida samarbetspart har förmåga att bland annat bygga spårväg i en befintlig stad med tydlig styrning mot att spårvagnarna ska rulla senast 2029, säger Christian Blomberg, stadsbyggnadsdirektör på Uppsala kommun.

Fakta. Bakgrund Spårväg i Uppsala

Uppsala är en av Europas mest expansiva regioner och beräknas ha 330 000 invånare år 2050. Spårvägen byggs för att minska trängseln på gatorna och möjliggöra att staden kan fortsätta växa hållbart. Spårvägssträckan blir totalt 17 kilometer lång och får 22 hållplatser inklusive ändhållplatserna Uppsala C och den nya tågstation som kommer att byggas i södra Uppsala. En spårvägslinje kommer passera stadsdelarna Gottsunda och Rosendal medan den andra grenen kommer gå via Ulleråker.

Entreprenadutrustningförgrävningochlastning

Vitillverkarentreprenadutrustningtillallaslagsmaskinersåsom skopor,avjämningsbalkar,lyftbommar,rivningsredskap,fästen, soputrustningochmarkberedningsaggregat.

Vårstyrkaärspecialtillverkning efterkundensönskemål.

Ågårdsvägen17|34232Alvesta|Tel.0472�14663|info@bsmverkstad.se|www.bsmverkstad.se

10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024

”Engagemanget i företaget är ingen bristvara hos oss, vi är ett mycket bra team så våra kunder kan känna sig trygga med oss IRC:are.”

Partik Elg

deläagare på IRC AB.

Björboföretaget IRC har fått en rekordstor order på radiostyrning från Borlängebaserade Tractive.

IRC har fått sin största order hittills från Borlängeföretaget Tractive

– Det är ju fantastiskt roligt med det nya samarbetet med Tractive AB / Pentruder säger Patrik och Joakim Elg som båda driver familjeföretag IRC AB i Björbo.

– Vi är tacksamma och stolta över vårt nya samarbete med familjeföretaget Tractive AB/Pentruder i Borlänge, vi är mycket glada att Tractive valde oss som leverantör.

Konkurrensen är hård idag, det finns många radiostyrningsföretag som vill vara med och tampas. Idag är det cirka 10-12 företag i Sverige som vill vara med, stora som små. Så det känns extra skönt att vi fick vara med till slutet och får leverera radiostyrning till Tractive / Pentruders maskiner säger Patrik och Joakim.

Ett sådant samarbete tar lite tid innan man har tagit fram en färdig produkt, det blir många samtal och mail innan man kommer fram till en bra lösning

för kunden.

Hela IRC blir arrangerade så att kunden ska få den bästa lösningen. Engagemanget i företaget är ingen bristvara hos oss, vi är ett mycket bra team så våra kunder kan känna sig trygga med oss IRC:are.

Affären med Tractive har gått mycket bra. Det har varit enkelt att jobba med Tractive, eftersom de har kunskapen och produktionen i Borlänge. De vet vad de vill ha och vet vad som behövs för att deras maskiner ska klara det hårda jobbet & klara den tuffa arbetsmiljön som maskinerna jobbar i.

Vi kommer att leverera sändarmodellen spectrum1 GII och mottagaren FSE 507 och fördelen med våra system är att vi har service world wide. I över 45 länder har vi HBC- agenter som arbetar lika som oss. Det förenklar om våra kunder behöver snabb support & service. Våra radiosystem tillverkas hos HBC radiomatic GmbH i Tyskland .

IRC kommer att leverera sändarmodellen Spectrum1 GII och mottagaren FSE 507

HBC är världsledande i radiostyrningsbranchen och med sina nya innovationer samt att de håller en mycket hög kvalité på produkterna rakt igenom. Detta gör att HBC är marknadsledande i radiostyrningsbranschen under deras 75-åriga företagande.

2023 tillverkade HBC 55.000 st radiosystem och totalt tillverkar HBC 1,8 miljoner kompo -

nenter årligen & det sker i deras egna fabrik i Tyskland. IRC är en av HBC:s agenter och vi ansvarar för den svenska marknaden och vi har varit verksamma i 35 år. IRC växer sakta men säkert år för år. Vi har inget behov att växa snabbt, utan vi ska växa med kontroll och vi ska sköta väl om våra kunder som vi har idag. Vi har Kunden i Fokus.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 11
I ANNONSSAMARBETE MED IRC AB
ANLÄGGNINGSVÄRLDEN

STOCKMATTOR! SPRÄNGMATTOR!

Egentillverkning

Försäljningochuthyrning

Gummiklädda

stockmattor�upptill 3gångerlängrelivslängd!

sprängmattor.

Försäljning: MichaelThorn 070�2150411 VD: Lars�JohanJohansson 070�5361423 nordenvag@virserum.com www.nordenvag.se

Ramirent deltar vid flytten av Kiruna kyrka

Rentalföretaget Ramirent kommer vara en aktör i det prestigefyllda uppdraget att flytta Kiruna kyrka. Nylogen påbörjades arbetet med att bredda, höja och förbereda den fem kilometer långa transporten till kyrkans nya placering.

Ramirent har upphandlats av byggföretaget Veidekke, som kommer ha totalentreprenaden för flytten av den 600 ton tunga och 40 meter breda kulturhistoriska kyrkan. Ett spektakulärt uppdrag som har rönt intresse både nationellt och internationellt.

– Vår del i uppdraget är att leverera maskiner, moduler och annan utrustning som behövs för att projektet ska bli lyckat. Det handlar om allt från vältar, vibratorer och stora lastmaskiner till trafik- och avstängningsmaterial, säger Roland Sand, säljare på Ramirents kundcenter i Kiruna.

Ramirent har upphandlats av byggföretaget Veidekke, som kommer ha totalentreprenaden för flytten av den 600 ton tunga och 40 meter breda kulturhistoriska Kiruna kyrka.

Foto: Ramirent, pressbild

Boggibandmedenunik konstruktiondärtvärjärnets speciellaprofilochhögtplacerade länksystemgerlågtrullmotstånd, minskadbränsleförbrukningoch ärskonsamtmotmarken.Finns idimensionerna600�780.

Veidekkes arbete startade redan i januari och Ramirent är i full gång att bistå med utrustning för att hugga ner skog, riva viadukter och bredda, höja och säkra upp den fem kilometer långa färdvägen. Kyrkan ska transporteras i ett stycke på två trailers, och om allt går enligt tidsplanen sker flytten i början av nästa sommar.

Transporten kommer ske i gångfart och får inte stanna upp förrän man nått fram till den nya platsen i nya Kiruna centrum.

Ska transporten lyckas måste allt fungera till 100 procent, så förarbetet är mycket viktigt. Men det är inte bara själva kyrkan som blir en utmaning att transportera. Det tillhörande klocktornet, en minneslund och ett krematorium ska också flyttas med stor försiktighet.

Här används just nu två bomliftar för att inventera hur det 33 meter höga klocktornet med sina 23 klockor, ska kunna transporeras utan att skadas.

Parallellt med arbetet med färdvägen, förbereds även den nya platsen i nya Kiruna centrum. Här kommer Ramirents maskiner stå redo, tillsammans

med moduler för omklädningsrum, kontor och matsal.

– Alla på vårt kundcenter i Kiruna är på ena eller andra sättet inblandade i projektet, som vi är otroligt stolta över att vara en del av, säger Roland Sand.

Det är Veidekke som har tecknat ett totalentreprenadavtal med LKAB för flytten av kyrkan, vilken är en del i Kirunas samhällsomvandling. Kyrkan har ett stort kulturhistoriskt värde och har utsetts till Sveriges vackraste byggnad. Den har en area på 1 600 kvadratmeter och väger omkring 600 ton. Sommaren 2026 är tanken att den öppnar igen, på ny plats i nya Kiruna centrum.

Boels Rental förvärvar Riwal

Boels Rental, ledande aktör inom uthyrningsbranschen – där också Cramo AB ingår, har avtalat om ett potentiellt förvärv av Riwal; ett företag med lång historia och stor expertis inom arbetsplattformar.

Förvärvets genomförande är villkorat på sedvanligt sätt där vissa förutsättningar ska uppfyllas, däribland godkännanden från relevanta konkurrensmyndigheter. Det potentiella förvär-

vet är i linje med Boels Rentals tillväxtstrategi och ambition att bli den främsta uthyrningspartnern i Europa, stärka sin närvaro på befintliga marknader, expandera geografiskt och utöka sin flotta inom arbetsplattformar (AWP).

Riwal är verksamt i 14 olika länder, har 65 depåer med nästan 1 200 anställda och har en uthyrningsflotta på cirka 21 000 maskiner.

Det potentiella förvärvet

positionerar Boels med flera stordriftsfördelar och ökad finansiell styrka, vilket är viktigt för att navigera i utmaningar på dagens marknad. Riwal tillför koncernen cirka 310 miljoner euro i omsättning, 65 depåer med nästan 1200 anställda.

Detta skapar en grund och ett tätt nätverk med nästan 830 depåer i totalt 27 länder. Med en sammanlagd flotta på 3,6 miljarder euro och en omfattande expertis är Boels-koncernen redo för hållbar tillväxt.

12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 SwingcutinSwedenAB Tel070�2781354 per@swingcut.se www.swingcut.se Bärande•Dragande•Kombi Dragande/förstärkt
Vitillverkar ävenoklädda stockmattor! Ävenegen tillverkningav Snabba leveranser!

Varning varning!

köp alltid mejslar och originaldelar från oss!

Köp originaLet från smc ab

Det lönar sig alltid!

piratkopior på marknaden • • Hahahaha!
LUA H A MMAR
SMC AB ORI INALETATT L I T A P Å !
ÅN

Spränger

Borrar•Schaktar•Knackar•Krossar Tids�ochkostnadseffektivt!

BergbolagetiGötalandAB www.bergbolaget.se

REGISTRERINGSSTATISTIK MARS 2024:

RingKarl�Johan! 073�2558171

Lastbilsförsäljningen ökade med 6 procent

Under mars registrerades totalt 4.600 nya lastbilar (oavsett totalvikt), 6,0 procent fler än under samma period förra året. Antalet registrerade eldrivna lätta lastbilar i mars uppgår till 1.148 vilket motsvarar en ökning med 64,5 procent jämfört med samma månad förra året.

Registreringen av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 448 fordon i mars vilket motsvarar en minskning med 30 procent jämfört med samma period förra året då det registrerades 636 tunga lastbilar över 16 ton.

Registreringarna av lätta lastbilar upp till 3,5 ton uppgick till 4.112 fordon i mars vilket är en ökning med 13 procent jämfört med januari 2023 då det registrerades 3.653 fordon.

Antalet lätta lastbilar uppgick till 4 112 i mars, vilket är en ökning med 13 procent jäm-

TUNGA LASTBILAR

fört med samma månad i fjol. Sammantaget landar nyregistreringarna det första kvartalet på en ökning med 16 procent mot föregående år. Nyförsäljningen av lätta lastbilar, vilket syns i branschens interna orderböcker, visar däremot på en mycket trög start på året. Något som främst kan härledas till den svaga byggmarknaden., säger Mattias Bergman, vd på Mobility Sweden, i en kommentar till statistiken.

LÄTTA LASTBILAR

14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Citroën Fiat Ford Isuzu Iveco Maxus Mercedes Nissan Opel Peugeot Renault Suzuki Toyota Volkswagen Övriga Totalt 43 60 584 90 31 16 550 88 151 498 372 14 533 1.056 27 4.112 88 48 501 75 92 97 441 138 117 360 374 4 280 1.016 24 3.653 156 190 1.564 293 117 47 1.108 273 335 1.284 735 56 1.137 3.048 71 10.415 1,5 1,8 15,0 2,8 1,1 0,5 10,6 2,6 3,2 12,3 7,1 0,5 10,9 29,3 0,7 100,0 Märke mars 2024 mars 2023 jan-mars 2024 Andel% DAF MAN Mercedes Scania Volvo Övriga Totalt 8 8 43 199 187 3 448 11 11 42 295 273 3 636 22 25 127 514 534 6 1.228 1,8 2,0 10,3 41,9 43,5 0,5 100,0
Scania registrerade199 tunga transportbilar i mars. Det är en minskning med 32,5 procent jämfört med mars 2023.
mars 2024 mars 2023 jan-mars 2024 Andel%
Märke FAESkogs�ochmarkberedningsfräsar Föreffektivomställningavskogsmarktillåkermark. LASCOskruvklyvar 30modellerförattpassadinabehov. RAYCOstubbfräsar Populärastubbfräsariflertaletutföranden. Stumperstubbfräsar Mycketlågfräskostnadperstubbe. Stumperhydrauliskastubbfräsar Föreffektivstubbfräsning.
www.tecura.se Tel0418�457030,info@tecura.se
Heizohackflishuggar Driftsäkratrumhuggartillkonkurrenskraftigapriser.
Görenbraaffär!
Källa: Mobility Sweden

Volvo lanserar rivningsgrävaren EC500 med lång bom

Volvo Construction Equipment har debuterat sin nya EC500 Straight Boom-grävmaskin vid rivningsmässan Demolition San Antonio i Texas, USA, med den allra första maskinenproducerad för entreprenören East Coast Demo - som visades för besökarna vid evenemanget.

Baserad på Volvos standardmodell men specialbyggd med många kraftiga funktioner, är EC500 designad främst för rivningsapplikationer.

Grävmaskinen har en 7,7 meters rak bom som ger en 30 procentig ökning av stifthöjden jämfört med en standardbom.

– EC500 med lång bom ger kunderna ett nytt alternativ på 50 ton för större jobb och kompletterar våra tre modeller med hög räckvidd samt våra standardgrävmaskiner på 14 ton till 95 ton med rivningsspecifika

skydds- och hydraulalternativ, säger Tony den. Hoed, chef för rivningsstrategiska konton på Volvo CE.

Även om EC500 också har en tyngre motvikt för ökad stabilitet, säger Volvo att denna ”enkelt kan tas bort med hjälp av en hydraulisk borttagningsfunktion”, för att göra transporten av maskinen enklare.

Förutom bom-/skopcylinderskydd, fullständiga bandskydd, kraftiga bukskydd och kraftiga sidodörrar, uppger Volvo att EC500:s ”standardfunktioner inkluderar en större extra returledning för snabbare redskapsrörelser”.

Andra standarder inkluderar snabbpassade hydrauliska anslutningar och ett dammskyddssystem som kan pumpa 30 liter per minut genom fyra munstycken.

Den uppdaterade hytten

av rivningsgrad inkluderar ett vältskyddssystem, rammonterade skydd för fallande föremål som kan svängas ut för att rengöra främre fönstret, främre och övre fönster med en 1,25 centimeter tjockt, slagtåligt glas i ett stycke och front och övre fönstertorkare.

När det kommer till underhåll har maskinens hydraulfilter nu ett serviceintervall på 1.000 timmar för minskad stilleståndstid, och vad gäller dess garanti omfattas EC500 av en livstidsgaranti på ram och struktur, som gäller under hela den ursprungliga ägarperioden.

...klipp ner dem och sälj som bioenergi

• Avlägsna hela stubben

• Klyv och flisa

• Minska transporter

• För storskalig återodling

• Lämnar fin markyta som ger god återväxt

JYKITIMMERVAGNAR&LASTVÄXLARVAGNAR•JORPEKASSETTEKIPAGE SjögrensLastvagnarAB
Svenska AB, Gustaf
gata
Tel.0226�66250•info@sjogrenslastvagnar.se•www.sjogrenslastvagnar.se AMAS
Daléns
7, 749 47 Enköping 0171 - 48 74 00 info@amas.se https://amas.se
Dina stubbar är guld värda!

Ny säljare på Delvator i Göteborg

Thomas Magnusson har rekryterats som ny säljare på Delvator i Göteborg där han tillsammans med Peter Erlandsson kommer sälja anläggningsmaskiner från Hitachi i regionen runt Göteborg. Båda säljarna kommer utgå från återförsäljaren Landvetter Motor och Maskin AB.

–På Delvator AB strävar vi alltid efter att erbjuda våra kunder de bästa produkterna och den bästa servicen, säger vd Jonas Coltén. Med Thomas ombord är vi övertygade om att vi kan fortsätta att uppfylla och överträffa våra kunders förväntningar. Hans erfarenhet och dedikation till att bygga långsiktiga relationer kommer att vara en ovärderlig tillgång för vårt team och för kunderna i Göteborg.

Thomas, 50 år och bosatt i en villa i Gråbo tillsammans med sin sambo, kommer till Delvator med erfarenhet från Hüllert Maskin där han sålde Merlo teleskoplastare. Tidigare har han också jobbat i över 25 år på Wacker Neuson i olika roller inom verkstad och försäljning.

När han inte arbetar, gillar Thomas att koppla av i trädgården, laga mat och att experimentera vid grillen. Han har även en stor passion för modelljärnväg.

Uppdaterad teleskoplastare

Höjden och bredden på Wacker Neuson 2706 är under tvåmetersgränsen vilket gör den till en maskin lämpad för trånga utrymmen och låga höjder. Man kan välja mellan hytthöjd knappt 2 meter för maximal kompakthet eller 2,10 meter för en bättre runtomsikt.

Maskinen kännetecknas också av en nyttolast på 2,7 ton och en 75 hästkrafters Kohler-motor. En ny funktion är den valfria körhastigheten på 40 km/h, vilket gör att ökad produktivitet kan uppnås vid arbete över längre sträckor. Ett EG-traktorkort finns också för maskinen, vilket gör att den kan användas som traktor på allmän väg.

En betydande innovation är hyttens design, som säkerställer ökad arbetskomfort. En valfri 7-tums färgskärm med jog dial finns nu tillgänglig för 2706. Förutom det utökade informationsinnehållet erbjuder displayen ytterligare tillvalsfunktioner.

Teleskoplastaren Wacker Neuson 2706 kommer nu med en ansiktslyftning. Bland de nya funktionerna märks bland annat hyttens nya design som ska göra maskinen mer komfortabel.

Föraren kan till exempel justera joystickens känslighet och ställa in och spara vinkelvisningen för två redskap. Detta gör det möjligt för operatören att anpassa maskinen till kraven i respektive applikation och därigenom öka produktiviteten. Det helhydrauliska snabbväxlingssystemet

Smart Attach, som nu även finns tillgängligt som tillval till 2706, får höga poäng också här. Med Smart Attach kan redskap med ytterligare hydraulfunktion, såsom sopmaskin eller Power Grab-skopa, kopplas till och från på några sekunder utan att behöva lämna hytten.

Peab lägger asfalt i Värmland

Peab Asfalt har vunnit kontrakt att utföra beläggningsarbete åt Trafikverket Mellersta.

Beställningen omfattar Trafikverksgruppen Slottsbron, Skattkärr och Stolpen i Värmland.

Projektet består av bland annat asfaltering på flera högtrafikerade leder i stadsmiljö samt

SödraSverige:

MarcusPersson.................070�5202724

Mellansverige:

AndersHellman.................070�3971231

SödraNorrland:

HansOhlsson.....................070�6777820

NorraNorrland:

HansWiippa:.....................070�6363460

www.slpab.com

KVALITET•RESURSER•KOMPETENS

landsvägar.

– Vi är mycket glada över att vi fått förtroendet att utföra arbeten där höga krav ställs på både säkerhet och hållbarhet. Vi har lång erfarenhet i branschen och med våra duktiga medarbetare är jag trygg med att arbetet utförs professionellt med högsta kvalitet, säger Håkan Hägg-

ström, biträdande avdelningschef på Peab Asfalt.

Arbetet kommer att pågå under 2024 och innefattar fräsning samt konventionell beläggning. 20.000 ton ECO-Asfalt kommer att läggas vilket minskar klimatavtrycket med 400 ton koldioxid. Ordersumman beräknas uppgå till cirka 35 miljoner kronor.

18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Delvator utökar säljteamet i Göteborg med Thomas Magnusson.

130 miljoner kronor till våtmarker i hela landet

Naturvårdsverket kommer fördela mer än 130 miljoner kronor till länsstyrelserna runt om i landet för årets

våtmarksåtgärder. Stödet ska gå till insatser i skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

Enligt Naturvårdsverket behöver Sverige återskapa stora ytor våtmark för att klara flera klimat- och miljöutmaningar samtidigt. Insatserna som beviljats medel har fokus på att förbättra biologiskt värdefulla naturmiljöer. Flera åtgärder bidrar även till klimatnytta. Dessutom kommer man premiera återvätningsprojekt på näringsrik torvmark högre då dessa kan bidra till minskade utsläpp av växthusgaser.

Det är länsstyrelserna som sköter Sveriges skyddade områden, som naturreservat, och har ansökt om finansieringen.

”Vår ambition är att kunna fördela minst 130 miljoner per år även framöver.”

Matti Ermold

Naturvårdsverkets skötselenhet.

I Naturvårdsverkets beslut beviljas nu bidrag för 2024 och de kommande åren 2025 och 2026. Totalt omfattar beslutet mer än 260 miljoner kronor.

– Vi vill fortsätta att bidra till en långsiktig finansiering eftersom det ofta tar lång tid från idé till resultat. Att regeringen nu har en permanent satsning på Sveriges våtmarksarbete underlättar det. Vår ambition är att kunna fördela minst 130 miljoner per år även framöver, förklarar Matti Ermold, på Naturvårdsverkets skötselenhet.

Sammantaget planerar landets länsstyrelser omkring 600 olika våtmarksprojekt som man bedömer kan gynna våtmarker på en sammanlagd yta om cirka 15.000 hektar. Delar av denna yta kommer att påverkas mycket, exempelvis där ett dike läggs igen, medan andra delar påveras på avstånd. Länsstyrelserna bedömer att omkring 3.400 hektar våtmark kan återställas eller nyanläggas under året tack vare bidragen. Till exempel är det åtgärder för både klimat och biologisk mångfald som att lägga igen diken i myrmarker eller ta bort igenväxning från tidigare utdikad mark. Stöd ges bland

Naturvårdsverket fördelar drygt 130 miljoner kronor till landets länsstyrelser för årets våtmarksåtgärder. Stödet går till insatser i landets skyddade områden och inom åtgärdsprogram för hotade arter och naturtyper.

annat till att förbättra status för rikkärr, strandängar och hotade grodor.

– Flera insatser kommer att förbättra förutsättningarna för någ-

Fakta. Finansiering till våtmarker

ra av Sveriges mest hotade arter som är beroende av fungerande våtmarker, berättar Weronika Axelsson Linkowski på Naturvårdsverkets artenhet, avslutningsvis.

Regeringens våtmarkssatsning omfattar totalt 355 miljoner kronor för 2024. Från dessa medel har Skogsstyrelsen 80 miljoner kronor för att ersätta markägare som återväter utdikade torvmarker i skogen. Naturvårdsverket har även fördelat över 93 miljoner kronor till den Lokala naturvårdssatsningen på våtmarker (Lona våtmark). Dessa medel kan kommuner söka hos länsstyrelsen. Medel fördelas även till Statens Fastighetsverk och Fortifikationsverket för att göra våtmarksrestaureringar på statens mark.

20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Foto: Per Eriksson.
Lars Bjärrsholm 070-811 82 97 Niklas Rickan 070-872 33 30 www peterson-duhr se Nya Dunderbyggnationer
även med 2-axligt släp!
containrar 6-20',nya 20'
bränsletankar 400-600 liter
lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder Bengt Lindgren,Haparanda 0922-105 25•0730-66 54 00 www.lindgrensakeri.se
–nu
•Beg
•Nya
•Beg.gaffeltruckar •Nya
Entreprenad • Grönytor • Lantbruk
Armklippare - Redskap Vägsladdar - Vägskrapor Snöplogar - Sandspridare Sopvalsar - Sopskopor YSTA Sopvals SVF YSTA Sopvals SV HB YSTA Sopskopa SS YSTA Sopvals SV Gräv 60-150 YSTA Sopvals SVF 130-180 HB
inf o@ystamaskiner.se
återförsäljarnät
YSTA Sopvals SV 160-350 Rikstäckande YSTA Sopvals SV YSTA Sopborste YB 150-300 YSTA Sopskopa SS 130-300
0411- 139 50 www.ystamaskiner.se NYHET! NYHET! NYHET!
YSTA Sopvals SV 210-290 HB (Proffs) Redskapsarmar - Redskap

Ny nationell yrkesutbildning startar i höst

Många arbetsgivare har svårt att hitta arbetskraft med rätt kompetens. Därför föreslog regeringen i budgetpropositionen för 2024 att medel skulle avsättas för en pilotverksamhet med en ny form av yrkesutbildning på gymnasial nivå med utgångspunkt i den modell som tillämpas för yrkeshögskolan.

Regeringen har nu beslutat om en ny förordning med bestämmelser om pilotverksam-

”För att möta näringslivets kompetensbehov behöver arbetsgivarna en bättre kompetensförsörjning”.

Mats Persson (L) Utbildningsminister

heten.

– För att Sverige ska kunna vara ett rikt välfärdsland och möta näringslivets kompetensbehov behöver arbetsgivarna en bättre kompetensförsörjning. Med pilotverksamheten med en nationell yrkesutbildning tar regeringen ytterligare ett steg för att möta behoven genom att möjliggöra en helt ny form av yrkesutbildning för vuxna, säger utbildningsminister Mats Persson.

Myndigheten för yrkeshögskolan (MYH) har tidigare fått i uppdrag att förbereda införandet av pilotverksamheten med utgångspunkt i yrkeshögskolans modell. Regeringen anser att en pilotverksamhet kan ge värdefulla erfarenheter och insikter. Den kan också underlätta ett eventuellt framtida införande av en ny permanent form av yrkesutbildning.

Regeringen satsar på nationell yrkesutbildning. De utbildningsområden som är aktuella den här gången är bygg och anläggning, el och energi, fordon och transport, industriteknik samt naturbruk.

Den 29 februari 2024 öppnade MYH den första ansökningsomgången för de utbildningsanordnare som vill anordna utbildningar inom ramen för pilotverksamheten. De utbildningsområden som är aktuella den här gången är bygg och an-

läggning, el och energi, fordon och transport, industriteknik samt naturbruk. Utbildningarna ska vara på gymnasial nivå.

Förordningen planeras att träda i kraft i april 2024. De första utbildningarna beräknas starta under hösten.

22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 23

vd på FPInnovations förnyar samarbetet.

Skogforsk förnyar samarbete i Kanada

Skogforsk och dess motsvarighet i Kanada, FPInnovations, förnyar ett pågående samarbete inom driftsystem, värdekedjor och digitalisering. Ett nytt avtal för de kommande fem åren undertecknades nyligen.

– Nyligen hade Skogforsk besök av sin kanadensiska motsvarighet, FPInnovations. Forskningsinstitutet representerades under besöket av Stéphane Renou, vd och Jaen Hamel, chefsingenjör.

Syftet med besöket var att teckna ett nytt samarbetsavtal mellan parterna. Skogforsk representerades av vd Charlotte Bengtsson och forskningschef Magnus Thor.

– Vi ser fram emot detta samarbete som har på gått i många år och som nu alltså fortsätter. Det är mycket värdefullt med internationella utblickar och samarbeten och det är något som stärker oss som forskningsinstitut. Vi jobbar på att stärka våra internationella samarbeten på flera fronter och i detta sammanhang är ökat samarbete med kanadensiska forskare viktigt, säger Charlotte Bengtsson.

Avsiktsförklaringen kommer att bestå av flera forskningsområden. Bland annat automation och fjärrstyrning av skogsmaskiner, transportteknik och vägar samt digitalisering i skogsbruket. – Vi ser möjligheter till synergier inom de här områdena där båda parter ligger i internationell framkant. Vi ser fram emot ett fortsatt gott samarbete, säger Magnus Thor.

Liksom den tidigare överenskommelsen om samarbeten har man ambitionen om forskarutbyten och om gemensamma deltaganden och sessioner på exempelvis internationella skogsseminarier.

Byggkostnadsindex steg med 2,8 procent

Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent i februari jämfört med januari 2024 (steg 0,1 procent i januari 2024). Jämfört med februari 2023 steg Byggkostnadsindex med 2,8 procent (3,7 procent i januari 2024). Det visar statistik från SCB.

Statistiken angående utvecklingen den senaste månaden visar att Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 0,2 procent mellan januari och februari i år. Ökningen berodde på at entreprenörernas kostnader och byggherrekostnaderna steg med 0,2 respektive 0,4 procent. De båda grupperna motsvarar 82 respektive 18 procent av Byggkostnadsindex.

Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 2,4 procent. Vilket berodde på att kostnaderna för framförallt elkraft sjönk med 12,6 procent. Kostnaderna för dieselolja steg med 1,4 procent, Kostnaderna för maskiner och omkostnaderna minskade med 0,4 respektive 0,1 procent, medan kostnaderna för löner var oförändrade.

Byggmaterialkostnaderna för entreprenörerna steg med 0,7 procent. Alla kostnader ökade något, förutom kostnaderna för trävaror och golvmaterial som sjönk. Kostnaderna för järn och stål, inklusive armeringsjärn var det som steg mest.

Statistiken angående det senaste året visar att Byggkostnadsindex för flerbostadshus steg med 2,8 procent mellan februari 2023 och februari i år. Det är den lägsta förändringen i

Byggkostnadsindex för flerbostadshus i Sverige ökade 0,2 procent i februari jämfört med månaden före. Jämfört med samma månad föregående år ökade byggkostnaderna 2,8 procent, efter 3,7 procent i januari.

årstakt sedan 2021. Entreprenörernas kostnader steg med 0,6 procent, vilket bidrog med 0,4 procentenheter till den totala ökningen i Byggkostnadsindex. Byggherrekostnaderna steg med 11,1 procent och påverkade Byggkostnadsindex uppåt med 2,4 procentenheter. De ökade byggherrekostnaderna beror till stor del på att räntekostnader steg med hela 17,9 procent.

Entreprenörernas kostnader för omkostnader och löner steg med 5,1 respektive 4,2 procent, medan kostnaderna för maskiner ökade med 1,6 procent mellan februari 2023 och

februari 2024. Kostnaderna för gruppen transporter, drivmedel och elkraft sjönk med 24,9 procent. Inom denna grupp sjönk kostnaderna för elkraft och dieselolja med 60,3 respektive 19,6 procent.

Bland entreprenörernas kostnader steg byggmaterialkostnaderna med 1,4 procent mellan februari 2023 och februari 2024. Kostnaderna för vitvaror och snickerier ökade mest. De gick upp med 8,6 respektive 6,0 procent. Kostnaderna för armeringsjärn sjönk med 6,7 procent mellan februari 2023 och februari 2024.

Fakta. Byggkostnadsindex i sammanfattning

• L ägsta förändringen i årstakt sedan mars 2021

• Kostnaderna för elkraft sjönk med 12,6 procent i februari jämfört med januari 2024.

• Kostnaderna för dieselolja steg med 1,4 procent i februari jämfört med januari 2024, men var 19,6 procent lägre jämfört med motsvarande månad föregående år.

• Fortsatt sjunkande årsförändringar för armeringsstål.

Epiroc delas upp i två divisioner

Epiroc ska stärka fokus på sina verksamheter för grävmaskinstillbehär och borrverktyg. Bolaget kommer därför att dela upp divisionen Tools & Attachement i två divisioner och utse en ny divisionschef.

Under de senaste åren har divisionen Tools & Attachement

expanderat genom både organisk och förvärvad tillväxt.

Efter slutförandet av förvärvet av Stanley Infrastructure i december förra året kommer divisionen att bli betydligt större. För att upprätthålla fokus på respektive verksamhet kommer

Källa: SCB

Epiroc delas i de två divisionerna Rock Dfrilling Tools (”Tools”) och Mining & Infrastructure Attachments (”Attachments”).

Martin Hjerpe blir divisionschef för Tools och Goran Popovski kommer att bli divisionschef för Attachments.

24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Charlotte Bengtsson, vd på Skogforsk och Stéphane Renou,

Norra Skog höjer priserna

Nu höjer skogsägarföreningen Norra Skog priserna till skogsägare på specialsortimentet, till exempel lednings- och stängselstolpar, svarvtimmer och stamblock.

Grundpriserna i prislistorna har höjts, liksom vinstdelningen. Föreningen har även ökat premierna för de som bygger skogsbilvägar samt för avverkningar vid barmark.

Prishöjningen berör specialsortimentet på till exempel lednings- och stängselstolpar, svarvtimmer och stamblock.

– Skogsägare som har skogar med dessa produkter kommer nu få ett ännu högre avverkningsnetto. Om man dessutom är medlem får man ytterligare plus i affären genom vår vinstdelning säger Jonas Arvidsson, Marknadschef Virke på Norra Skog.

Karl Egerius ny säljare på RF-System

RF-System

meddelar att

Karl Egerius är ny säljare. Tillsammans med resten av säljteamet kommer

Karl att representera RF-System som säljare av redskap för entreprenadmaskiner. Karl ska främst fokusera på kunderna på den svenska marknaden. Han utgår från Vinslöv och blir en efterlängtad förstärkning för både kunder och kollegor.

System

Prognoscentrets byggmarknadsanalys:

Byggmarknaden ljusnar efter sommaren

Fallande inflation, förväntade räntesänkningar, ökade reallöner och positivt sentiment kommer bidra till att investeringarna i byggmarknaden väntas vända uppåt under det andra halvåret i år, om än i ganska långsam takt. Marknaden är fortsatt tudelad då bostadsbyggandet befinner sig en kraftig kris medan lokalbyggandet håller emot bättre. Det framgår i en färsk marknadsanalys från analysföretaget Prognoscentret.

Efter en kraftig nedgång för ROT-marknaden i bostadssektorn se senaste åren väntas en återhämtning under detta år, främst gällande renoveringar hos privatpersoner. På lokalsidan väntas renoveringarna ta fart under nästa år i samband med implementeringen av EU:s energieffektiviseringsdirektiv.

Sjunkande inflation, stundande räntesänkningar, ökade reallöner och stärkt sentiment bidrar till att investeringarna i byggmarknaden väntas vända uppåt under andra halvåret 2024.

– Vi är oerhört glada över att Karl börjat hos oss på RF och vet att han kommer passa väl in i gänget samt skapa förtroende hos våra kunder, säger Daniel Gadmar, försäljningschef på RF-System.

Karl har en examen som anläggningsingenjör och 20 års erfarenhet av entreprenadbranschen med sig in i rollen. Karl kommer senast från en roll som platschef inom anläggningsbranschen. Dessförinnan har han arbetat som maskinförare, arbetsledare och platschef på större bolag och blir med sin långa erfarenhet inom branschen ett välkommet tillskott i säljteamet.

De nya prognoserna från Prognoscentret för byggaktiviteten i Sverige visar att de totala byggnadsinvesteringarna i år förväntas uppgå till 354 miljarder kronor, vilket är en minskning med sju procent i jämfört med 2023. Kollapsen i bostadsbyggandet är den främst orsaken till nedgången i byggmarknaden. Bostadsbyggandets andel av totala byggmarknaden exkluderat infrastruktur väntas under 2024 uppgå till knappt 20 procent, vilket är en rekordlåg andel. – Genom att bearbeta data från Byggfaktas omfattande projektdatabas och en nära dialog med branschens aktörer har vi möjlighet att göra en mer korrekt uppskattning av bostadsbyggandet i Sverige. Vi beräknar

”Vi förväntar oss en gradvis ökning från andra halvåret 2024 till 24 000 påbörjade bostäder för helåret.”

Mårten Pappila analytiker på Prognoscentret.

att antalet byggstartade bostäder under 2023 uppgick till 21 500 istället för de 29 350 som SCB bedömer som påbörjat. Det innebär att bostadsbyggandet sjönk med cirka 70 procent från toppen på 65 000 påbörjade bostäder mellan åren 2021 och 2023. Vi förväntar oss en gradvis ökning från andra halvåret 2024 till 24 000 påbörjade bostäder för helåret och sedan ytterligare ökningar 2025 och 2026, säger Mårten Pappila analytiker på Prognoscentret.

Nybyggnationen av lokaler blir kvar på höga nivåer fram till prognosperiodens slut - efter en temporär nedgång 2023-2024. Den generellt förhöjda industriella aktiviteten i landet; de gröna industrisatsningarna i norra

Sverige, fortsatt stora behov av effektiva lager- och logistiklösningar samt stora offentliga investeringsbehov till följd av den demografiska utvecklingen och det befintliga fastighetsbeståndets åldersstruktur, skapar goda förutsättningar för segmentet framöver.

Renoveringar av bostäder ökar under prognosperioden. Investeringsnivån kommer däremot att vara lägre än under pandemiåren 2020-2021 då de svenska hushållen hade hög köpkraft och prioriterade renoveringar av sina bostäder.

ROT-aktiviteten i segmentet lokalbyggnader minskade förra året och väntas även minska något i år. Under 2025 och 2026 ökar däremot investeringarna igen. Det beror främst på ökade renoveringsbehov i skolor och vårdbyggnader samt ett uppsving av energirenoveringar till följd av EU:s energieffektiviseringsdirektiv. Läs mer direktivet på sidan 38 i denna tidning.

Fakta. Byggmarknad, investeringar Mårten Pappila, analytiker på Prognoscentret
26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Karl Egerius ny säljare på RF-

Trådlösa hörselskydd från Milwaukee

Verktygstillverkaren Milwaukee lanserar trådlösa hörselskydd som samtidigt skyddar mot permanenta hörselskador utan överdriven ljudisolering. Överdriven isolering kan innebära problem med minskad medvetenhet, kommunikationshinder och potentionell blockering av kritiska varningssignaler som larm och nödanrop.

Med det avancerade medhörningsläget filtrerar dessa hörselskydd höga ljud som överstiger 82 dB, vilket säkerställer att man behåller medvetenheten i sin omgivning, inklusive kollegor och närliggande maskiner.

”Jobsite Awareness” justerbar medhörning ökar säkerheten på arbetsplatsen genom att tal och varningssignaler tydligt hörs. Med ett lätt tryck på det vänstra hörselskyddet aktiveras medhörningsläget som låter använ-

daren att hålla kontakten med sin miljö. Ta enkelt emot samtal och kommunicera med kollegor via det högra hörselskyddets inbyggda mikrofon och skydda samtidigt hörseln.

Dessa hörselskydd drivs av Milwaukees Redlithium 3,0-batteri och erbjuder tio timmars drifttid, med kapacitet på upp till 70 timmar genom laddning i fodralet som ger sju laddningar på ett enda batteri.

Enligt Milwaukee är hörselskydden utformade med mångsidighet i åtanke och är kompatibla med olika huvudburna PPE-enheter som hjälmar, mössor, glasögon och ansiktsskydd. Bluetooth-anslutning säkerställer problemfri ljudanslutning till enheter.

Paketet innehåller utbytbara hörselproppar med två SNR-nivåer, skum med 32 dB och silikon med 26 dB, vilket ga-

Milwaukee lanserar hörselskydd med Blåtand som ska erbjuda bättre skyddsoch anslutningsnmöjligheter.

ranterar en personlig passform för maximal komfort och skydd. I fodralets lock finns instruktioner för snabb åtkomst till taktila kontroller, medan LED-indikatorerna på hörselskydden och fodralet anger laddningsstatus

med gröna, gula eller röda lampor.

Hörselskydden är europeiskt certifierade hörselskydd: EN 352-2:2020. Rekommenderat pris år 2.358 kronor exklusive moms.

Jannes färgstarka hjulgrävare

– ett ljus i mörkret

Det syns på långt håll var Janne Hellgren och sonen Mikael arbetar. Deras orange Volvo EW160E och Volvo EV60E lyser i kapp med höstens färger. – Ja det blev jädra fins säger Janne om folieringen man gjorde i maskinoch transportförmedlingsföretaget Maserfrakts färger.

Janne Hellgren, 62 år, har aldrig behövt brottats med studieskulder. Direkt efter nian i Borlänge hoppade han in i en hjullastare och började köra för Lunds Schakt.

– Jag körde ju traktor redan som liten grabb, så det var inte så märkvärdigt, säger Janne Hellgren.

Efter drygt 10 år som anställd, startade Janne sitt företag Hellgrens Schakt. Första maskinen var en Åkerman H7MC.

– Det är absolut inget fel på Volvo, det är mycket bra maskiner. Men ändå, det var något speciellt med Åkerman. Det var min dröm att en gång till i livet få sätta mig i en splitterny Åkerman.

Jannes företag växte och under en period hade han tio maskiner och en handfull anställda. Men till sist tröttnade han på att skola in nya maskinförare.

– Alla säger att de kan köra grävmaskin, men det blev för krångligt till slut och då gjorde jag mig av med de tunga bandmaskinerna.

Idag är det bara sonen Mikael och ”spadgubben” Helena Gabrielsson i företaget.

– Helena är väldigt duktig, hon och Mikael är ett bra team. Kundkretsen har också begränsats, den överlägset största kunden numera är Borlänge Energi och olika fiberoch eldragningar.

För två år sedan, när Mikael skulle få sin nya Volvo EW160E, så hade han planer på

”Det var något speciellt med Åkerman. Det var min dröm att en gång till i livet få sätta mig i en splitterny Åkerman.”

Janne Hellgren vd på Hellgrens Gräv AB och delägare i Maserfrakt.

Det syns på långt håll var Janne Hellgren och sonen Mikael jobbar. Deras orange Volvo EW160E och Volvo EW60E lyser i kapp med höstfärgerna.

Kundkretsen har begränsats. Janne Hellgrens överlägset största kunder numera är Borlänge Energi och olika fiber- och eldragningar.

att den skulle strajpad i Ocean Raceblå. Men det ville inte Janne.

– Varför då vi är ju delägare i Maserfrakt. Det är klart att vi ska foliera i orange som är deras färg.

Så det slutade med att det blev samma orange även på nästa maskin, en EW60E. och hux flux blev också maskinerna dragplåster för Maserfrakt när de var matchvärd för Leksands hemmamatcher i SHL.

– Haha, där har våra maskiner fått mycket uppmärksamhet, säger Janne Hellgren.

Snart ska han summera ett långt arbetsliv i en rad olika anläggningsmaskiner. Men han har inte bråttom, även om han närmar sig den officiella pensionsåldern.

– Jag orkar inte längre köra 70-80 timmar i veckan, som grabben gör. Jag ska hålla på så länge det är roligt och göra lite mer av det jag vill göra. Men dit är det väl 15 år, hoppas jag.

Och så skrattar han igen, för visst har han och hustrun Thonita haft lite mer fritid på

Efter drygt tio år som anställd, startade Janne sitt företag Hellgrens Gräv. Första maskinen var en Åkerman H7MC

senare år. I husvagnen, som står året runt i Särna, och med husbilen – en Fiat Arto 88LF på nio meter och en generös queenbädd – som tagit dem både till Österrike och Moseldalen.

– Det är som att vara hemma när vi är ute med den. Det är så bekvämt. Nu funderar vi på att åka norrut, kanske blir det Lofoten nästa gång.

Fakta. Volvo EW160E

Arbetsvikt

18.000 kg

Maskinvikt (max) 16200 - 18200 kg

Brytkraft, ISO (ökning)

Skopvolym

Bruttoeffekt

126 kN

0.78 m3

115 kW

vid varvtal 1900 varv/minut

Max. lyftkapacitet

vid räckvidd/höjd

Max grävdjup

Max. räckvidd

Max. hastighet

6200 kg

4.5 / 3 m

5700 mm

9300 mm

30 km/h

28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024

Komatsu lanserar den nya elektriska minigrävaren PC33E-6 som kommer med ett litiumjonbatteri på 35 kWh. Arbetsvikten är 3.620 kilo inklusive väderskyddstak, förare och standardutrustning. Med den medföljande snabbladdaren kan maskinen laddas från20% till 100% på 1,8 timmar.

Komatsu lanserar elektrisk 3 tons minigrävare

Komatsu Europe meddelar att en av företagets senaste innovationer, minigrävaren PC33E-6, som är en ny 3-tons elektrisk minigrävare utrustad med ett litumjonbatteri och kommer visas på Intermatmässan i Paris den 24-27 april.

Enligt Komatsu är den nya minigrävaren utformad för att sätta nya standarder för utsläppsfri drift med höga prestanda och genomtänkta säkerhetsfunktioner.

Komatsu ser marknadsintroduktionen av denna nya elektriska modell som en språngbräda för utvecklingen av en marknad fö små elkonstruktioner och en del av Komatsus globala initiativ att uppnå koldioxidneutralitet till år 2050. PC33E-6 kan årligen spara mer än sin egen kroppsmassa i koldioxidutsläpp jämfört med

Den nya 3-tons elektriska minigrävaren utrustad med litiumjonbatteri kommer att visas på Intermat-mässan som arrangeras den 24-27 april i Paris. I Komatsus monter kommer totalt ett 10-tal nyheter att visas.

konventionella dieseldrivna produkter, utan att kompromissa med prestanda eller säkerhet. Den nya eldrivna minigrävaren har en svängradie på 1020

mm med ett minimalt överhäng över bandet på 240 mm. Den batteridrivna elmotorn har en effekt på 17,4 kW och drivs ett 35 kWh litiumjonbatteri.

Maskinen har en arbetsvikt på cirka 3.620 kilo inklusive väderskyddstak, förare och standardutrustning. I standardutrustningen ingår även en extern 400 V snabbladdare för särskilt effektiv batteriladdning (från 20 procent till 100 procent på 1,8 timmar).

– Den innovativa PC33E-6 övertygar dock med ytterligare punkter, såsom Komatsu E-Support kundprogram. Detta program har skapats specifikt för ägare av Komatsu batteridrivna PC33E-6 minigrävare och består av tre delar: Fabriksschemalagt underhåll utfört av en Komatsu-utbildad tekniker som använder äkta Komatsu-delar, en extra garanti för maskinen och en garanti för välj komponenter för elektriska drivlinor, skriver Komatsu i ett pressmeddelande.

Det inkluderar gratis fabriks-

30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024

schemalagt underhåll i upp till 3 år eller 2.000 timmars drift, beroende på vad som inträffar först, som en del av den utökade garantin. Komponentgarantin på de nya högkvalitativa komponenterna för den elektriska drivlinan ger större driftsäkerhet. Dessa inkluderar till exempel batteriet och växelriktaren, den externa laddaren och elmotorn. Den exklusiva garantitiden här är upp till 5 år eller 10.000 drifttimmar.

PC33E-6 har batterier med

stor kapacitet och en mycket effektiv kraftledning, vilket gör att de flesta kunder kan arbeta nonstop under ett helt skift innan de behöver laddas. Tack vare ett blixtsnabbt laddningssystem reduceras stilleståndstiden avsevärt, vilket möjliggör ökad produktivitet och effektivitet på arbetsplatsen, säger Emanuele Viel, Group manager Utility på Komatsu Europe.

I Sveriges säljs Komatsu av Söderberg & Haak.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 31
Enligt Komatsu kan PC33E-6 årligen spara mer än sin egen kroppsmassa i koldioxidutsläpp jämfört med konventionella dieseldrivna produkter, utan att kompromissa med prestanda eller säkerhet.

Tunnare håldäck är en ny produkt på svenska marknaden som lanseras av Heidelberg Material.

Tunnare håldäck från Heidelberg

Heidelberg Materials Precast Contiga levererar nu et nytt tunnare håldäck som uppges göra dem unika på den svenska marknaden.

Minskad materialåtgång ska ge fördelar för både kunden och klimatet.

De nya håldäcken med en tjocklek på 15 centimeter har har 5 centimeter tillgodo på det näst tunnaste alternativen på marknaden. Det uppges skapa en rad fördelar i flera led.

– Först och främst minskar vi materialåtgången i produktionen med cirka 20 procent, vilket direkt ger cirka 20 procents lägre klimatavtryck jämfört med de tjockare håldäcken. Dessutom innebär det en kostnadseffektivare produkt med ett lägre slutpris till kunden, säger Carl-Johan Appelberg, marknadschef på Heidelberg Materials.

När det gäller miljöprofilen förbättras den ytterligare tack vare att Contiga tillverkar håldäcken i klimatförbättrad Biobetong.

– Vi har levererat de tunnare håldäcken i BiobetongTM för fullt sedan i höstas. De uppnår just nu nivå 2 enligt Svensk Betongs klassning. Men redan senare i vår kommer vi kunna leverera både nivå 3 och 4, vilket motsvarar 30 respektive 40 procent lägre CO2-avtryck jämfört med referensvärdet, säger Carl-Johan Appelberg.

Minskad materialåtgång resulterar såklart i lättare betongelement, vilket i sin tur ger lättare transporter och även lättare montering. Minskad egenvikt i konstruktionen ger positiva synergier i hela stommen.

De tunnare håldäcken är lämpade för byggprojekt med spännvidder på mellan 6–8 meter. Exempelvis bjälklag i bostäder, takbjälklag i industribyggnader eller i projekt med hybridstommar där optimal miljöprestanda är i fokus.

18 miljoner kronor till skogsforskning

AI-analys av kottar, kartläggning av bastborrens skadegörelse och en undersökning av förbisedda metanutsläpp från återskapade våtmarker – det är tre exempel på forskningsprojekt som får ta del av årets anslag från stiftelsen Skogssällskapet. Sammantaget kommer 18 miljoner kronor att delas ut till forskning med mål att utveckla det svenska skogsbruket.

– Skogsbruket utvecklas i snabb takt och det finns en mängd områden inom naturvård och skogsskötsel där vi behöver nya idéer och ny kunskap. Därför är vi glada över att kunna möjliggöra en bred palett av forskningsprojekt som bidrar till ett mer livskraftigt och hållbart skogsbruk, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Ett projekt från finska naturresursinstitutet Luke kommer låta artificiell intelligens analysera högupplösta drönarbilder av skog för att titta på kottar och insektsskador, som underlag för avancerad övervakning. Ett annat AI-relaterat projekt från SLU kommer analysera stora mängder data för att kunna förebygga granbarkborreangrepp.

– Det är otroligt spännande att se hur snabbt AI har gått från

Den allmännyttiga stiftelsen Skogssällskapet delar ut 18 miljoner till olika forskningsprojekt. Bland annat forskning som undersöker hur avrinning från återvätningsprojekt i våtmarker leder till ökade metangasutsläpp.

ett relativt abstrakt fenomen till ett verktyg som används frekvent i tillämpad forskning. En ny värld av möjligheter öppnas för analysarbeten som annars skulle varit väldigt tids- och resurskrävande, säger Karin Fällman Lillqvist.

Ett annat projekt kartlägger påverkan från den relativt okända bastborren som angriper unga trädplantors rötter under jorden, till skillnad från den omtalade snytbaggen som angriper trädplantor ovan jord. Forskarna misstänker att förekomsten av bastborre ökar och att skadorna ofta förväxlas med torkskador.

Foto: Ulrika Lagerlöf/Skogssällskapet

– Förutom att bidra med ny kunskap i frågor som har aktualiserats genom ny teknik eller ett förändrat klimat, behöver vi också ifrågasätta gamla sanningar. Ett sådant exempel är forskningen som undersöker hur avrinning från återvätningsprojekt i våtmarker leder till ökade metangasutsläpp och hur det kan undvikas genom strategisk utformning.

Varje år delar stiftelsen Skogssällskapet ut bidrag till forskning som kan berika skogsbruket och fördjupa kunskap om skogens alla värden.

Nato ett lyft för samhällskritisk infrastruktur i Sverige

I ljuset av Sveriges Natomedlemsskap ser branschorganisationen Svensk Betong med dess medlemsföretag en möjlighet för betongbranschen att spela en viktig roll i stärkandet av landets samhällsskydd och beredskap.

– Vi ser fram emot att arbeta nära regeringen, det militära och andra relevanta aktörer för att säkerställa att Sverige inte bara är redo att möta dagens utmaningar utan även för att vi ska vara beredda på morgonda-

gens, säger Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.

tionen i ett pressmeddelande.

Malin Löfsjögård, vd på Svensk Betong.

I takt med att Sverige förbereder sig för att stärka sina försvars- och säkerhetsinfrastruktur står Svensk Betongs medlemmar redo att möta efterfrågan med högkvalitativa och hållbara produkter i betong, skriver branschorganisa-

– Genom Sveriges Natomedlemskap stärks inte bara vårt nationella samhällsskydd, det öppnar även dörrar för våra medlemsföretag att bidra till samhällskritiska infrastrukturprojekt. Vi ser fram emot att arbeta nära regeringen, det militära och andra relevanta aktörer för att säkerställa att Sverige inte bara är redo att möta dagens utmaningar utan även för att vi ska vara beredda på morgondagens säger Malin Löfsjögård avslutningsvis.

32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 29

Mercedes-Benz E-klass – vägvagnen

I april förra året visades de första bilderna på den senaste generationen E-klass från Mercedes-Benz. W124, som den interna koden blir, är en bil med klassiska linjer och med en helt ny nivå av digitalisering och elektrifiering. Det är en bil som på alla sätt fortsätter i föregångarens tradition som klassisk stor-kombi men med ännu större utrymmen. Armbågsutrymmet i baksätet är till exempel hela 25 mm bredare.

En SUV fungerar i all ära fantastiskt bra i de flesta lägen. Men ärligt talat vem har inte tröttnat på den svajiga väghållningen mycket beroende på den långa fjädringsvägen? Nog har man längtat efter en riktigt stabil vägvagn som tuggar mil efter mil som ett SJ-lok.

Då är Mercedes-Benz klassiska E-klass ett klart intressant alternativ. Nu dessutom som laddhybrid vilket innebär att vardagskörningen blir mycket billig.

Nya E-klass datorstöd är helt omgjord och den elektroniska arkitekturen är nu mer mjukvarudriven än hårdvarudriven. Många system delar på en gemensam central och mycket kraftfull omborddator som inte minst ökar prestandan på infotainmentsystemet Mbux.

Infotainmentsystemet Mbux är uppdaterat och kan nu röststyras utan något särskilt kommando. Det går också att ge systemet komplexa instruktioner – kallade Rutiner – som tar hänsyn till vissa förutsättningar. Till exempel ”Sätt på stolsvärmen och ställ in stämningsbelys-

ningen på orange färg om det är under 12 grader varmt i kupén”.

Det går numera också att installera tredjepartsappar i MBUX.

Bilen är 28 mm bredare än sin föregångare och i baksätet är nu armbågsutrymmet 1 519 mm. Den har också fått en 22 mm längre hjulbas (2 961 mm).

Nya E-Klass Kombi får en-kammars luftfjädring bak som standard med Airmatic luftfjädring som tillval och släpvagnsvikten är hela 2.100 kg.

Bilen finns sedan lansering i höstas tillgänglig som laddhybrid (E 300 e) med en systemeffekt på hela 313 hk (230 kW) och en räckvidd på eldrift på upp till över 10 mil. Batteriet är på 25,4 kWh och kan med tillvalet DC-laddning (55 kW) laddas fullt på cirka 30 minuter.

Laddhybriderna E 300 e, E 300 e 4MATIC och E 400 e 4MATIC har alla elmotorer på 129 hästkrafter som kompletterar deras bensinmotorer på 204 respektive 252 hästkrafter.

E 300 e har en systemeffekt på 310 hk och E 400 e 4MATIC landar på 375 hästkrafter.

Bilen har också flera olika körprogram, bland annat ”Battery hold” som sparar batteri om man planerar att köra in i en stad eller miljözon.

Framför föraren återfinns ett digitalt instrumentkluster som kan personaliseras på många olika sätt. Både på ratten och instrumentbrädan finns fysiska knappar så att det går snabbt och säkert att komma åt de vanligaste funktionerna.

Bland nyheterna märks bland annat att trötthetsvarnaren Attention Assist nu kan kompletteras med en kamera som läser av förarens ögon. Om denne inte håller blicken på vägen under ett antal sekunder så varnar bilen och kan till och med göra ett nödstopp vid vägkanten.

”Den elektroniska arkitekturen är nu mer mjukvarudriven än hårdvarudriven”

Nya

Per Eriksson (text) per@anlaggningsvarlden.se
34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 • PROVKÖRING
Räckvidden på el är upp till 10 mil med 25,4 kWh-batteriet FärmartankenAB Tel. 0321-317 07•070-553 69 10 info@farmartanken.com www.farmartanken.com PRENUMERERA PÅ NYHETSBREVET! Prenumerera på Anläggningsvärldens nyhetsbrev så missar du inget av vad som händer i branschen Skicka din mejladress till info@anlaggningsvärlden.se så kommer brevet varje fredag morgon - helt utan kostnad! Tel 0174-653 10 | info@anlaggningsvarlden se | www anlaggningsvarlden se
generationen av Mercedes-Benz klassiska föregångarens tradition som klassisk stor-kombi Mercedes i samband med samgåendet med

E-klass finns sedan i höstas att beställa. Det är en bil som på många sätt fortsätter i men med ännu generösare utrymmen. Ärligt talat så försvann mycket av magin med

Fakta. Mercedes-Benz E

300 de Kombi hybrid

Miljö

Koldioxidutsläpp: 13 gram/km

Miljöförmåner: Ja

Förbrukning: (l/100 km): 0,8

Ekonomi

Grundpris: 705.900:Fordonsskatt: 360 kronor per år

Klimatbonus: Ja

Teknik

Motor: 4-cylindrig dieselmotor

Max systemeffekt: 197 hk + 129 hästkrafter vid 5.600 v/min

Max vridmoment: 440 Nm vid 4.000 v/min

Transmission: Automatväxellåda

9G-TRONIC, 9-stegad

Kraftöverföring: Motor fram

Batteri: 25,4 kWh

Fjädring: Fram: Dubbel länkarmsfjädring. Bak: multilänk, Aktiv/Adaptiv fjädring. Luftfjädring

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim: 6,6 sek

Toppfart: 225 km/tim

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd (cm): längd 494, bredd 188, höjd 148

Last: 460-1.675 liter

Tjänstevikt: 2.260 kilo. Maximal dragvikt: 2100 kilo

Plus:

• Komfort

• Kvalitetskänslan

• Räckvidd på el

Minus:

• Dyra tillbehör

• Batteriet tar mycket lastutrymme

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 13 g/km (WLTP)

A++ <50

A+ 51–75

A. 76–95

B. 96–120

C. 121–150

D. 151–175

E. 176–200

F. Över 200

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 35
amerikanska Chrysler, men nya E-klass är en riktigt solid kvalitetsvagn.
A++ A+ A. B. C. D. E. F. A++
Den stora displayenheten sträcker sig från mittkonsolen till bilens högersida och innehåller bland annat en separat skärm för passageraren. Laddhybridens batterier stjäl en del av bagageutrymmet som är på 460 l.

Viharmångårigerfarenhetav specialtransporterochalltvad somkrävsiformavvägval, planering,tillståndoch dispenser.

Viplanerarutifrånvägarsoch broarsbärighet,frihöjdm.m.Vi ordnaroftahelalandväg� transporten.

Våravägtransportledareärför� ordnadeavRikspolisstyrelsen.

”Skogsbruket minskar

Sveriges klimatpåverkan”

Världen står inför stora klimatutmaningar.

Användningen av fossila råvaror som olja och kol leder till stora utsläpp av växthusgaser i atmosfären. 27.000 skogsägare i norra Sverige äger och brukar sina skogsfastigheter på ett sätt som innebär att de bidrar till en positiv klimateffekt.

Ranstavägen17,74961Örsundsbro www.foljebilar.se

Stefan 0708�526182 0708�526183

Camilla

Lasse 0708�526180 0707�514372

Frida 0705�0356834

Mimmi 0708�526184

– Summeringen av våra medlemmars skogsinnehav, brukande och de produkter som kommer från de norrländska skogarna gav en positiv klimateffekt under 2023. Hela minus 7,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter har Norra Skog bidragit med och vi satsar aktivt på att leverera ännu mer klimatminus kommande år, säger Pär Lärkeryd, vd på skogsägarföreningen Norra Skog.

Skogsägarföreningen Norra Skogs medlemmar bidrar varje år med hela 7,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter. Det innebär att den svarta kolatomen kan ersättas med en grön och Sverige kan därmed exportera klimatnytta.

uppstår så kallade substitutionseffekten och återigen binds koldioxiden.

Björn 0737�635422

Rickard

Eon höjer investeringsprognosen

Tyska energijätten Eon höjer sitt investeringsmål för perioden 2024-2028 till 42 miljarder euro, upp från en tidigare budget om 33 miljarder, men den budgeten sträckte sig endast till 2027.

Investeringarna sker över hela Europa. Eon är verksamt i Sverige. Den tyska bjässen uppger att man behöver genomföra rejält med nätinvesteringar för att kunna hantera däribland utbyggnaden av förnyelsebar energi men även värmepumpar och laddningsstationer för elbilar. Bolaget har också anställt ytterligare 3 000 personer.

För helåret 2024 spås det justerade ebitda-resultatet bli 8,8-9,0 miljarder euro och justerad nettovinst bli 2,8-3 miljarder euro. Konsensus för justerat ebitda är 8,57 miljarder euro, enligt en sammanställning från bolaget.

För helåret 2023 var det justerade ebitda-resultatet 9,4 miljarder euro, högre än väntade 9,1 miljarder.

Norra Skogs klimatbidrag på minus 7,3 miljoner ton koldioxidekvivalenter bygger på två delar där den gemensamma nämnaren är den gröna kolatomens förmåga. För det är i första hand den brukade skogen, som är en växande råvara, som binder koldioxid. När tillväxten i träden minskar skördas de och då skogsägaren levererar den förnyelsebara råvaran till industrier eller förädlingsföretag produceras produkter som har kapacitet att ersätta produkter baserade på fossil råvara. Då

– Våra medlemmars minusbidrag kan ställas mot Sveriges totala territoriella utsläpp som utgör +48 miljoner ton, enligt beräkningar från 2021. Minusbidraget kommer alltså ifrån att medlemmars skogar årligen levererar både tillväxt och biologiskt nedbrytbara produkter till exempelvis bostäder, förpackningar och ännu inte uppfunna lösningar, berättar Pär Lärkeryd.

Ett kooperativt skogsägande utgörs av en mångfald av privata skogsägare som med ett egen engangemang för sin skog och med en långsiktig skogsbrukplan bidrar till att föreningens sam-

lade klimatbidrag. Tillsammans äger föreningens medlemmar även industrier och framtida målsättningar är att långsiktigt säkerställa att skogens alla ekosystemtjänster fortsätter att leverera på bästa sätt samtidigt som belastningen från skogsindustrierna och transporterna minskar.

– Norra Skogs klimatbidrag är helt nödvändigt i dag och för framtiden. Därför är jag tillsammans med våra medlemmar, medarbetare och samarbetspartners stolt, tacksam och ödmjuk över att få vara verksamma inom den sektor som arbetar med Sveriges viktigaste bidrag i lösningen på klimatfrågan, skogen, avslutar Pär Lärkeryd.

Svevia lägger grunden för Årstafältet

På uppdrag av Stockholms stad ska Svevia utföra mark- och anläggningsarbeten för att lägga grunden för det nya området. Bebyggelsen som planeras i den nya stadsdelen omfattar över 7 000 nya bostäder men även förskolor, skolor, idrottsanläggningar, kontor och en stor anlagd park.

De förberedande markarbetena för det nya bostadsområdet startade under 2018 men avbröts under 2022 då Stockholms stad avslutade sitt samarbete med dåvarande entreprenör. Nu tar Svevia över stafettpinnen. I

nära samarbete med Stockholms stad har Svevia lagt en ny tidsplan och planerat det fortsatta arbetet.

– Till att börja med ska vi avsluta det som är påbörjat men inte färdigställt. Det handlar bland annat om två halvfärdiga gångoch cykelbroar, en betongbro och en stålbro, men främst omfattande schaktarbete, grundläggning, anläggning av ledningsgator samt vatten och avlopp, säger Magnus Skoglund, Svevia.

I nästa skede ska kvarterens vägar och gator anläggas innan

arbete med bebyggelse, lokaler och grönområden kan påbörjas. Hela området beräknas vara färdigställt år 2035 med bostäder för cirka 17 500 invånare.

– Uppdraget är att skapa förutsättningar och bygga infrastrukturen för det bostadsområde som ska bli hem och arbetsplats för kommande Årstabor. Projektet speglar verkligen det Svevia lovar, att vi är grunden i svensk infrastruktur, säger Magnus Skoglund.

Det totala värdet av kontraktet för de förberedande markarbetena uppskattas till strax under 500 miljoner kronor.

36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024

ScaleLogForestärkranspetsvågensom erbjuderentrådlösvägningmedlång batteritid,bekvämlighet,noggranhet, enkelhetochsomsamtidigtärväldigt funktionellt.

ScaleLog.com Länkentillframtiden

Mycket återbruk i byggprojekt i Göteborg

Där den tidigare anrika Fixfabriken en gång låg, är nu bygget av HSB Göteborg bostadsrättsförening

Spanjoletten i Majorna, Göteborg i full gång. Här sammanfogar man historia och nutid: delar av den gamla fabriken har bevarats och kommer bestå av flera av de nyproducerade bostäderna.

Dessutom får tegelstenar, vackra fönster och garageportar från fabriken leva vidare, när de restaureras och återbrukas i de nya bostadshusen.

– Att i större utsträckning använda återbrukade material är ett viktigt steg mot omställningen till ett mer cirkulärt byggande, säger Marcus Hansson, projektchef på HSB Göteborg.

I Majorna där den tidigare Fixfabriken tidigare låg, växer ett nytt bostadsområde fram. HSB Göteborgs bostadsrättsförening Spanjoletten är ett av fyra kvarter i området och det kommer inrymma 141 lägenheter som byggs av byggföretaget NCC med första inflyttning senare i höst. Trots att det är ett nyproduktionsprojekt har man lagt stor vikt vid att områdets

unika historia tas till vara. I den bevarade delen av fabriksbyggnaden tar nu nya bostadsrätter plats, och det som tidigare var fabrikens garage blir nu troligen en kafélokal. Men även återbrukade originalmaterial kommer få ett nytt liv i de moderniserade byggnaderna.

– Att i större utsträckning använda återbrukade material är ett viktigt steg mot omställningen till ett mer cirkulärt byggande. Återbruk är dessutom ett betydelsefullt sätt att ta vara på platsens historia och identitet, och har förstås ett stort estetiskt värde, säger Marcus Hansson.

Ett material som återbrukas är teglet, som går som en röd tråd genom det nya kvarteret, i såväl hus som i murar och på marken. Byggnaderna i kvarteret är inspirerade av såväl den gamla Fixfabriken som områdets omkringliggande tegelhus från förra sekelskiftet. Här präglas fasaderna av tegeldetaljer som ramar och dekorativa mönster, som går igen i de nya husen.

En hel del av teglet som används i projektet är återbrukat från den bevarade fabriksdelen.

Processen att återbruka tegel innebär att det knackas ned, renoveras och sedan genomgår en noggrann kontroll för att säkerställa att det är funktionellt. När teglet till brf Spanjoletten testades fick det godkänt med beröm – det visade sig till och med vara starkare än nytillver-

I Majorna, där den tidigare Fixfabriken tidigare låg, är nu HSB:s bygge av bostadsrätter i full gång. Här får tegel, vackra fönster och garageportar från fabriken ett nytt liv när de resataureras och återbrukas.

kat tegel. Trots det gamla teglets goda kvalitet kommer inte dess återbruksprocess utan utmaningar.

– Byggbranschen står mitt i en klimatomställning och användningen av återbrukat material är ett sätt att minska klimatpåverkan i våra projekt. Vi ser stora fördelar med återbruk men också utmaningar, tex bearbetningskostnader av material och kanske främst logistik då materialet ofta behöver transporteras och mellanlagras. Samtliga aktörer behöver gemensamt utveckla och bidra till en effektiv återbruksprocess, säger Petra Ahlström, affärschef NCC Building.

De ursprungliga garageportarna kommer också restaure-

ras och sättas tillbaka, och ska fungera som ett skalskydd till det tänkta kaféet. Dessutom ska oktagonala fönster och entrépartier i ek från fabriken snyggas till och återanvändas innan den klassiska Fix-skylten syns på taket igen.

HSB Göteborgs höga hållbarhetsambitioner tar sig inte bara i uttryck genom användningen av återbruk. Brf Spanjoletten kommer även certifieras enligt Miljöbyggnad Silver, vilket innebär att särskilt höga krav på energianvändning och innemiljö ställs. Certifieringen har också krav på hållbara materialval – i brf Spanjoletten har exempelvis klimatförbättrad betong använts.

Avverkningsanmäld areal ökade 2023

Anmält areal för

föryngringsavverkning i normal skog ökade med sex procent förra året jämfört med året innan. Arealen i ansökningarna om tillstånd för

föryngringsavverkning av fjällnära skog ökade till lite mer än den dubbla arealen till drygt 12.000 hektar.

Totalt anmälde och ansökte skogsägarna om avverkning av 261.953 hektar skog, vilket är en ökning med 9 procent jämfört med 2022.

Under 2023 fick Skogsstyrelsen in 60.502 anmälningar om föryngringsavverkning på sammanlagt 242.216 hektar produktiv skogsmark. Det motsvarade en ökning av den anmälda arealen med 6 procent jämfört

med 2022. Trots fjolårets ökning låg den anmälda arealen lägre än genomsnittet för de senaste tio åren.

Störst areal anmäldes i Svealand och Götaland. Norra Norrland var dock den del av landet där anmälningarna ökade mest förra året jämfört med året innan. Enskilda skogsägare anmälde betydligt större areal än övriga skogsägare och har gjort så under de senaste tio åren. Under 2023 stod de för i stort sett hela den ökade anmälda arealen.

Den genomsnittliga arealen i anmälan om föryngringsavverkning var 4,0 hektar år 2023. Det är något mindre än genomsnittet de tio senaste åren, som ligger på 4,2 hektar.

Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog ökade under 2023 med 117 procent, till 12.393 hektar. Det kan jämföras med medelarealen för de föregående tio åren, som ligger på 5.876 hektar.

38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Marcus Hansson, projektchef på HSB Göteborg

SPEEDMAX™ XL CUTTING SYSTEM

DETALJER OCH PÅLITLIGHET

IS THE BOTTOM LINE.

En skördare är bara så bra som sin sågutrustning. Det är därför krävande användare i generationer valt Oregon®. Våra svärd, kedjor och drivhjul får skördaren att nå sin fulla potential genom maximal skärkapacitet i kombination med slitstyrka och pålitlighet. Tillsammans bidrar de till ökad produktivitet och mer pengar över på sista raden!

OregonProducts.com

Energieffektivitet i den europeiska byggsektorn:

EU-parlamentet vill se en fossilfri byggsektor

Den 12 mars antog EUparlamentet en plan för att minska energiförbrukningen i och växthusgasutsläppen från byggnader. Parlamentet och Europarådet hade redan tidigare kommit överens om planen.

Tanken med den föreslagna omarbetningen av det tidigare direktivet om byggnaders energiprestanda är att rejält minska växhusgasutsläppen och energiförbrukningen i EU:s byggsektor till år 2030 och göra det helt klimatneutralt till 2050. De byggnader som har lägst energiprestanda ska också renoveras.

Alla nya byggnader ska vara helt utsläppsfria från och med år 2030, men nya byggnader som används eller ägs av offentliga myndigheter ska vara utsläppsfria redan år 2028. I sina bedömningar ska EU-länderna ta hänsyn till utsläppen under hela livscykeln för en byggnad – in-

”Dagens resultat visar att Europaparlamentet fortsätter att stödja en grön giv som levererar ambition”

Ciarán Cuffe De gröna/EFA, Irland.

klusive utsläppen under tillverkningen av byggnadsmaterialet och när sedan materialet sedan ska bortskaffas.

EU-länderna måste även minska den genomsnittliga primärenergiförbrukningen för bostadshus med minst 16 procent fram till 2030 och med minst 22 procent fram till 2035.

Enligt det nya EU-direktivet måste medlemsländerna renovera de byggnader som har lägst energiprestanda enligt minimikraven. Bostadshus är undantagna, men av övriga byggnader ska de 16 procent som har lägst energiprestanda renoveras senast 2030. 2033 ska de 26 procent av de byggnader som har lägst prestanda vara renoverade.

EU-länderna ska fasa ut fossila bränslen i uppvärmning och avkylning av sina byggnader. Senast 2040 ska alla värmepannor som drivs med fossila bränslen ha fasats ut. Från och med 2025 blir det förbjudet att subventionera fristående värmepannor för fossila bränslen. Det ska fortsättningsvis vara möjligt att ge ekonomiska incitament för hybridsystem för uppvärmning, till exempel sådana som kombinerar en värmepanna med en solenergianläggning eller värmepump.

Jordbruksbyggnader och kulturhistoriska byggnader kan

Skogsägarens handbok

Nu lanserar den allmännyttiga stiftelsen Skogssällskapet Skogsägarens handbok – en liten bok full av tips till den som äger skog. – Vi vill få fler att se alla möjligheter som finns med skogsägandet, säger Karin Fällman Lillqvist, hållbarhetschef på Skogssällskapet.

Skogsägarens handbok kan beställas gratis via Skogssällskapets webb, och går även att läsa och ladda ner som PDF på webben. Boken består av fem kapitel med tipslistor inom allt

Enligt EU-kommissionen står byggnaderna i unionen för 40 procent av vår energikonsumtion och 36 procent av växthusgasutsläppen. Nu har EUparlamentet antagit en plan för att minska utsläppen från byggsektorn.

undantas från reglerna, och EU-länderna kan själva välja att undanta kulturmärkta byggnader med arkitektoniskt eller historiskt värde, tillfälliga byggnader samt kyrkor och andra platser för religionsutövning.

– Denna lag kommer att bidra till att sänka energiräkningarna och ta itu med de grundläggande orsakerna till energifattigdom,

samtidigt som den skapar tusentals högkvalitativa, lokala arbetstillfällen i hela EU, säger Ciarán Cuffe (De gröna/EFA, Irland).

Direktivet antogs med 370 röster för, 199 röster emot och 46 nedlagda röster. Det måste nu formellt godkännas av ministerrådet innan det kan träda i kraft.

Fakta. EU-direktivet om energiprestanda för byggnader

• Alla nya byggnader ska vara utsläppsfria senast 2030

• Satsningar på att minska energikostnaderna och bekämpa klimatförändringarna

• Jordbruksbyggnader och kulturhistoriska byggnader kan få undantag

• Byggnader står för 36 procent av EU:s växthusgasutsläpp

lanseras av Skogssällskapet

ifrån plantering och röjning till våtmarker, skattefrågor och upplåtelser.

– Skogssällskapet är i grunden en stiftelse som verkar för hållbar utveckling av skog och mark. En del i det är att sprida kunskap. Med handboken vill vi inspirera och väcka nya tankar och idéer hos skogsägare kring hur man kan utveckla sin fastighet, säger Karin Fällman Lillqvist.

Boken släpptes lagom till Internationella skogsdagen, som varje år firas 21 mars. Dagen

instiftades 2012 av FN som ett sätt att belysa vikten av att bevara och hållbart bruka världens skogar.

– Tipslistorna i Skogsägarens handbok ger såklart inte svar på alla frågor man som skogsägare kan ha, men en del i alla fall! Med handboken vill vi få fler att se alla möjligheter som finns med skogsägandet, och som vi menar kan ge en större variation och hållbarhet i brukandet, säger Karin Fällman Lillqvist, avslutningsvis.

40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024

YTF420ärensvensktillverkad, hydrauliskroterandefräsplatta medutbytbararoterandeskär� trissoravhårdmetall. Konstruktionengerettföljsamt fräsningsarbetemotarbetsytan. YTF420harjusterbarhastighet ochrotationsriktning.

YTFSwedenAB • Eriksberg2896•791Falun Tel070�3834352•info@ytfsweden.se• www.ytfsweden.se

Derome och Infrakraft i nytt samarbete

Det Karlstadbaserade företaget Infrakraft som är en aktör inom infrastruktur och anläggning väljer nu att teckna avtal med träindustriföretaget Derome som prioriterad leverantör. Avtalet löper på tre år och ska omfatta hela Deromekoncernens sortiment.

Samarbetet kommer ske i ljuset av att Derome under våren etablerat sig i Karlstad samt att företaget det senaste året förstärkt sin satsning mot infrastruktur- och anläggningsmarknaden.

– Jag är otroligt glad över avtalet med Infrakraft som har uppvisat en grym tillväxt sedan start och deras fortsatta resa kan vi nu stötta med hela vårt erbjudande från skog till färdigt hus. Infrakraft är precis som vi ett familj- och entreprenörsdrivet bolag och det ger oss bästa

förutsättningar att utvecklas tillsammans när vi etablerar oss i i Karlstad, säger Peter Gustafsson, försäljningschef på Derome.

Anläggningsentreprenören Infrakraft grundades 2019 och har enligt uppgift på kort tid blivit en marknadsledande aktör med fokus på byggnation och underhåll av järnvägar och större anläggningsuppdrag. Företagets marknad finns i Norden och företaget har flera tongivande kunder med Tarfikverket som en av de stora uppdragsgivarna.

– Vi har vuxit snabbt, har stora planer framåt och på den resan är det viktigt att vi samarbetar med snabbfotade leverantörer som förstår våra behov säger Daniel Pettersson, CEO Infrakraft. Jag upplever att vi och Derome pratar samma språk och med deras tydliga hållbarhetsfokus kommer vi kunna utvecklas ihop även inom

Karlstadbolaget Infrakraft som är en marknadsledande expert inom infrastruktur och anläggning väljer nu att teckna avtal med trävaruleverantören Derome som prioriterad leverantör.

detta område.

Johan Grevsjö är Divisionschef inom Derome och leder satsningen mot infrastruktur och anläggning:

– Under det senaste året har vi byggt upp ett specialistteam som jobbar mot infrastrukturoch anläggningsbranschen där vi vi är en samarbetspartner för

både små och stora uppdrag. Lägg till koncernens övriga tjänster och produkter så har du ett unikt helhetserbjudande som sparar tid och resurser. Vi är en utmanare som brinner för att bygga starka och långsiktiga relationer och det är vår yttersta ambition med Infrakraft.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 39

Engcons nya styrsystem är nu kompatibelt med grävmaskiner från både Caterpillar, Volvo, Doosan/ Develon och Takeuchi.

Engcons nya styrsystem finns till allt fler maskiner

Engcons nya styrsystem DC3 blir nu kompatibelt med allt fler grävmaskiner på marknaden. Engcon har under de senaste åren utvecklat ett helt nytt styrsystem för grävmaskiner, DC3.

I maj förra året berättade företaget att DC3 var kompatibelt med Cat Next Generation efter att ha genomgått noggranna tester både i verkstad och hos slutkunder är DC3 nu kompatibelt med en rad av de ledande grävmaskintillverkarna

– Vi är glada över det faktum att flera grävmaskintillverkare nu kan ansluta till vårt nya styrsystem. Med det nya systemet kommer vi verkligen ta grävande till helt nya nivåer, systemet är smart, enkelt att installera, förbättrad fjärrsupport och nu finns även en app för både iOS och Android, säger Martin Engström, produktansvarig på Engcon.

Fakta. Engcon DC3 styrsystem

Nu finns följande maskiner förberedda för Engcon DC3:

• C at Next Generation 313-335

• Volvo eML EC130-300E, EW160

220E, ECR145-355E, EWR130-170E

• Develon/Doosan DX 225LC-7X

• Takeuchi TB395W

Listan uppdateras hela tiden, för senaste information om vilken maskin som kan ansluta till DC3 hänvisar Engcon till företagets hemsida.

Taxibilar kartlägger potthålen i Stockholm

Taxi Stockholm samarbetar idag med teknologiföretaget Univrses för att samla in information om Stockholms vägar till aktörer som ansvarar för stadens vägunderhåll. Tack vare de insikter som tillhandahållits av Univrses teknik och Taxi Stockholms bilar, förväntas kostnaderna för reparation av exempelvis potthål halveras under de kommande fyra till sex åren.

Det är fantastiskt att få vara en del av detta projekt. Fungerande vägar är inte bara avgörande för säkerheten utan är även en grundläggande förutsättning för att skapa en hållbar stad som vi kan verka i, säger Pernilla Samuelsson, vd på Taxi Stockholm.

Univrses kunder hittas bland annat bland hos kommuner som vill dra nytta av den nya vägin-

formationen som man samlar in och analyserar i företagets AI-baserade system. Genom ett

samarbete med taxiföretaget Taxi Stockholm, får ansvariga för vägunderhållet i huvudstaden relevant information om potthål och andra vägskador i realtid, vilken i sin tur kan bidra till snabbare reparationer vid underhållsbehov, säkrare vägar och mindre behov av manuella vägskadeinspektioner.

– De bilar som ingår i vårt samarbete fungerar som mobila plattformar för datainsamling. Utrustade med kameror i vindrutan, samlar bilarna in en konstant ström av bilder av stadens vägar som, då de processas av Univrses teknik, blir till live-information av bland annat vägskador, säger Carl Vad-Schütt, IT-Chef på Taxi Stockholm.

Statistik från en kommun i Stockholmsregionen bekräftar

42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
till transportörer... 0511-290 00 pilthcon.se Kraftiga trummor...
Delar
Nya Dunderbyggnationer –nu även med 2-axligt släp! •Beg containrar 6-20',nya 20' •Nya bränsletankar 400-600 liter •Beg.gaffeltruckar •Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder Bengt Lindgren,Haparanda 0922-105 25•0730-66 54 00 www.lindgrensakeri.se
Foto: Taxi Stockholm

nyttan med Univrses AI-plattform, ”3DAI City”. Innan tekniken implementerades i Taxi Stockholms taxibilar, rapporterades det i genomsnitt

30 potthål per månad. Efter det att man infört systemet ökade rapporteringen av potthål med cirka 450 upptäckta per månad.

Det innovativa projektet tog sin början när Univrses initierade samarbetet med önskemål om att använda ett 20-tal taxibilar från Taxi Stockholm.

– Vi sökte efter ett samar-

”Fungerande vägar är inte bara avgörande för säkerheten utan är även en grundläggande förutsättning för att skapa en hållbar stad.”

bete med en verksamhet som ständigt har fordon i rörelse på Stockholms gator. Taxi Stockholm var det självklara valet för projektet. Deras verksamhet är ständigt igång, vilket möjliggör en kontinuerlig insamling av aktuell information av stadens vägnät, säger Jonathan Selbie, VD på Univrses.

Enligt Taxi Stockholm verkar

man konsekvent efter devisen ”vi får stockholmarna att fungera”, där ett engagemang för ett hållbart Stockholm står i centrum. Utöver en pågående elektrifiering av fordonsflottan, representerar det här projektet ytterligare ett samarbete där Taxi Stockholm är med och bidrar till en mer hållbar stad.

Tack vare de insikter som tillhandahållits av Univrses teknik och Taxi Stockholms bilar, förväntas kostnaderna för reparation av exempelvis potthål halveras under de kommande fyra till sex åren.

Nu lanserar Bobcat en serie roterande teleskoplastare som täcker lyfthöjder från 18 till 39 meter.

Ny serie roterande teleskoplastare

Bobcat har lanserat en ny serie roterande teleskoplastare och sortimentet omfattar nio steg V-drivna modeller avsedda för den europeiska marknaden, som täcker lyfthöjder från 18 till 39 meter och lyftkapacitet från fem till åtta ton.

Modellerna med lyfthöjder från 18 till 26 meter är drivan av Deutzmotorer, medan de högre modellerna från 27 till 39 meter drivs av Volvomotorer.

Enligt Bobcat är en av nyckelfunktionerna för de nya maskinerna den patenterade panoramahytten som har en helt sluten och trycksatt arbetsmiljö för föraren med 100 procent luftrening, ROPS- och FOPS-certifiering, luftkonditionering, justerbar rattstång och fullt justerbar förarstol.

Alla Bobcats roterande teleskoplastare är utrustade med en ny instrumentbräda med en sju eller 12-tums display som erbjuder tre olika vyer att välja på: det klassiska lastdiagrammet i realtid; ett nytt dynamiskt lastdiagram för bom – som endast visar det område där föraren kan röra sig säkert med en last; och en 360° vy från ovan.

Tillgängligheten har förbättrats tack vare placeringen och modifieringen av åtkomststegen. Stegen är utrustad med två handtag och placerad i ett mer centralt läge framför hytten.

En ny knapp har lagts till på joysticken, som gör att föraren kan rikta in tornet med åtkomststegar placerade på höger och vänster sida av teleskoplastaren.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 43
Taxicentralen Taxi Stockholm har inlett ett samarbete med teknikföretaget Univrses där man samlar information om skicket på vägarna i huvudstaden. Innan tekniken implementerades rapporterades det i genomsnitt 30 potthål per månad. Efter det att man infört systemet ökade rapporteringen av potthål med cirka 450 upptäckta per månad.
Hammarkvarnsvägen 9•179 75 Skå 08-560 332 22•info@semab.org semab MER KRAFT–MINDRE OLJUD HEAVYDUTY! NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN
Pernilla Samuelsson vd på Taxi Stockholm

MASKINER OCH

RESERVDELAR

Visäljerochhyrut och tryckluftsdrivna maskiner.Ivårt hydrauliska

sortimentharviockså gruv� lampor,tändapparater, reservdelar,borr medmera tilldigsomjobbarinomgruv�, bygg�ochstenindustrin. Viutförävenreparationer påEramaskiner

10.000 hektar fjällnära skog i Dalarna skyddas

Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen redovisar resultaten av en omfattande inventering av Dalarnas mest värdefulla, men än så länge oskyddade och fjällnära skogar.

Under hösten 2020 genomförde Länsstyrelsen i Dalarnas län och Skogsstyrelsen i samarbete en inventering av fjällnära skogar i Dalarna. Syftet var att identifiera och avgränsa de områden som är mest skyddsvärda. Resultaten presenteras i en digital rapport som man laddat upp Länsstyrelsens webbplats.

– De fjällnära skogarna har fått ökad uppmärksamhet de

senaste åren då deras betydelse som de sista stora, sammanhängande naturskogsområdena i Europa har blivit alltmer uppenbar, säger Lennart Bratt handläggare på enheten för naturskydd vid Länsstyrelsen i Dalarnas län.

är två tredjedelar belägen ovanför gränsen för fjällnära skog.

Det karakteristiska för dessa skogar är deras relativt obetydliga påverkan av skogsbruk, med minimal användning av moderna och storskaliga metoder.

Enligt Länsstyrelsen i Dalarnas län finns det många hotade och rödlistade skogsarter i detta skogslandskap.

Saxdalsvägen2 Blötberget77165Ludvika , :0240�37495Telkontor

Tellager: 0240�37001 070�7445666, Mob: 070�6373629 info@gruvteknik.com www.gruvteknik.com

”De fjällnära skogarna har fått ökad uppmärksamhet de senaste åren”
Lennart Bratt handläggare på Länsstyrelsen i Dalarna

I Dalarna har 40 områden inom Älvdalens och Malung-Sälen kommuner identifierats och beskrivits. Den sammanlagda ytan uppgår till cirka 280 kvadratkilometer, varav nästan hälften utgörs av produktiv skogsmark. Av denna skogsmark

– Som ett direkt resultat av inventeringen och det följande regeringsuppdraget avsätts nu cirka 10.000 hektar (100 kvadratkilometer) fjällskog och annan mark på Sveaskogs innehav i Dalafjällen. Vår förhoppning är att den övervägande delen av den identifierade skyddsvärda skogen kommer att bevaras genom frivilliga avsättningar eller genom att markägaren erhåller ersättning för att avstå från skogsbruk, säger Jemt Anna Eriksson, chef på enheten för naturskydd vid Länsstyrelsen i Dalarnas län avslutningsvis.

Prenumerera utankostnad påAnläggningsvärlden!

Bransch� tidningen medflest nyheter!

Gåinpå anlaggningsvarlden.se/prenumerera ochfyllidine�postadresssåkommertidningenrakt inidininbox10gångerperår.

Länsstyrelsen i Dalarna och Skogsstyrelsen vill nu skydda 10.000 hektar fjällnära skog.
44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 45

En ny Liebherr-app ger användarna tillgång tillgång till manualer och reservdelskataloger och är utformad för att stödja operatörer i arbetet.

Foto: Liebherr, pressbild.

Ny app från Liebherr ger tillgång till manualer

Maskintillverkaren Liebherr har lanserat en app som digitalt ger information om maskindrift och underhåll av tillverkarens schakt- och materialhanteringsutrustning.

MyAssistant for Eartmowing tillhandahåller kontextuella data från olika databaser runt om i världen och är utformad för att stödja operatörer i deras dagliga arbete.

Mobilappen är tillgänglig för hjulgrävare, materialhanteringsmaskiner och hjullastare av generation 6.0 och högre samt för bandgrävare, väghyvlar och bandlastare och ramstyrda dumprar av generation 8.0 och högre.

Efter framgångsrik autentisering via MyLiebherr-portalen är alla funktioner tillgängliga. Väl inloggad grö MyLiebherr alla maskiner i företets maskinpark tillgängliga för användaren via en rullgardinsmeny. Maskinerna kan sedan väljas via modellbeteckning och serienummer.

Dessutom finns hela Liebherrs bruksanvisningar tillgängliga digitalt via appen. Och alla reservdelar kan välkas i menypanelen med samma namn. Beroende på användarens behörighetsnivå i My Liebherr kan en reservdelsbeställning läggas.

Funktionen ’Skanna driftssymbol’ kan användas för att identifiera okända symboler på manöverpaneler, tangentbord och strömbrytare samt på manöverpanelen i hytten. Användaren kan skanna symbolen med kameran på sin smartphone. Efter en matchning i databasen visas de föreslagna lösningarna som passar sammanhanget samt motsvarande länkar till användarmanualen.

Metso lanserar portabel kross för tillverkad sand

Metso introducerar NW8HRC, en ny portabel

högtrycksslipningsvals (HPGR)kross i sitt Nordwheeler NW Rapid-sortiment, utformad för tillverkad sandproduktion.

Som svar på den växande efterfrågan på hållbarhet, processflexibelitet och högre kapacitet utökas Metso sitt sortiment med den nya portabla krossen för tillverkad sand.

– Vi är stolta över att vara den första globala tillverkaren av ballastutrustning som lanserar en portabel högtrycksslipningsvals (HPGR) kross för sandtillverkning. Nordwheeler med HRC 8 är en av de mest effektiva krossarna för att producera tillverkad sand, och erbjuder en mer hållbar lösning eftersom tillverkad sand kan användas för att ersätta den knappa naturliga sanden i betongproduktionen, säger Renaud Lapointe, Senior vise vd, Metso-produkter från affärsområdet Aggregates.

HRC 8 är en del av Metso Planet Positive-erbjudande. Den förbrukar 50 procent mindre ström än någon annan teknik i samma applikation för att få samma nettoproduktionsvolym.

HRC-krossen kan omvandla stenbrottsavfall till en säljbar produkt. Dessutom producerar den sand av hög kvalitet som kan ersätta natursand. HRC-krossen är monterat på ett

för täkter där man hanterar större volymer.

hjulburet chassi, vilket innebär att den enkelt kan flyttas runt inom täkten eller flyttas till en ny anläggning för att återkrossa avfallshögar.

Nordwheelers flyttbara anläggningar drivs med el och de kan ställas upp utan tunga betongfundament. I många länder innebär möjligheten att flytta hela anläggningen att det är lättare att få krosstillstånd, vilket gör anläggningarna till ett önskvärt val för 1-2 års periodiska krossprojekt till exempel vid byggande av dammar, flygplatser och vägprojekt.

Utöver NW8HRC utökas Nordwheeler NV Rapid-sortimentet med fem nya portabla krossar. Modellerna är utformade på de beprövade Nordberg och

Barmac krossteknologierna för effektiv sekundär och tertiär krossning.

Alla de nya flyttbara krossarna är utformade för att passa i standard-transportdimensioner, vilket gör att de är enkla att transportera på allmän väg. Enligt Metso är de snabbinstallerade med ombordutrustning och hydrauliska tillval.

– Våra nya modeller har en kross utan integrerad sikt på samma chassi, vilket ökar flexibiliteten i anläggningsdesignen och gör det lättare för aggregattillverkare att anpassa sig till ändrade krav på slutprodukten, säger Jarno Pohja, direktör, affärsområde Portable Solutions, Aggregates på Metso.

Förstärkt sidoplog från Mählers

I samband med att miljöreglerna skärps och att uttaget av naturgrus måste minska, sker numera halkbekämpning av landets vägar med krossad berg (Makadam Flis 2-5) och det har medfört ökat slitage på entreprenörernas snöplogar.

Som en lösning på detta erbjuder nu snöplogtillverkaren Mählers en serie Heavy Duty sidoplogar.

– Framför allt är det yttersta delarna på våra sidoplogar som slits mest och då våra plogar är modulbyggda, är det den

Mählers förstärkta sidoplogar är märkta med en svetsad HD-logotype vilket står för Heavy Duty.

tredje och yttersta delen som vi förstärkt med slitstål på de mest utsatta partierna, säger Oscar

Nyberg, konstruktör på Mählers. De som äger någon av Mählers senaste sidoplogar, den så kallade C-serien, kan då köpa enbart den sista delen på plogen och enkelt skruva dit själv

– Det är en av många fördelar med våra modulbyggda plogar. Du kan även byta från en lågkastande ytterdel till en högkastande ytterdel och behålla den två första delarna av sidoplogen. På så sätt kan du anpassa din sidoplog till de förhållanden som råder vid givet tillfälle säger Oscar Nyberg avslutningsvis.

46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Metsos nya krossar i Nortwheeler NW Rapid-sortimentet har en kapacitet på upp till 500 ton per timme, vilket gör de tillgängliga även

Hjerpes Maskincentra ny återförsäljare för Takeuchi

EMS, svensk generalagent för Takeutchi entreprenadmaskiner, utökar återförsäljarnätet med Hjerpes Maskincentra i Norrköping med ansvar för distriktet Östergötlands län.

EMS, svensk generalagent av entreprenadmaskiner och utrustning från Takeuchi och Hyundai, tillkännager en utökning av sitt rikstäckande nätverk av återförsäljare. Genom ett partnerskap med Hjerpes Maskincentra kommer det nu finnas en lokal återförsäljare av

”Att kunna knyta en så här pass etablerad partner till vårt återförsäljarnätverk stärker vår marknadsnärvaro”

Lennart Edling vd på EMS.

grävmaskiner från Takeuchi i Norrköping.

– Det här är ett steg i vår strategiska plan att kunna erbjuda försäljning och kvalificerad service och support av våra maskiner i hela Sverige, säger Lennart Edling, vd för EMS. ”Att kunna knyta en så här pass etablerad partner till vårt återförsäljarnätverk stärker vår marknadsnärvaro och ger ett mervärde till kunderna.”

Hjerpes är en välkänd aktör i Norrköping som verkat sen 1994 med att sälja väghyvlar, och sen 2019 säljer de också entreprenadmaskiner. Takeuchi utgör ett komplement till företagets sortiment med sina kompaktgrävare. Hjerpes kommer erbjuda både försäljning, service och support av EMS sortiment i Norrköping. Det finns sedan innan ett nätverk av etablerade återförsäljare över hela landet, och genom

Lennart Edling, vd på EMS och Nicklas Hjerpe vd på Hjerpes Maskincentra skakar hand efter att man skrivit avtal om att Hjerpes Maskincentra är ny återförsäljare för Takeuchis kompakta grävmaskiner i Östergötlands län.

detta partnerskap kan EMS bättre tillgodose behoven i Östergötland med omnejd.

– Vi på Hjerpes Maskincentra är väldigt glada över att nu ha ingått samarbete med EMSG Sverige. Vi ser verkligen fram

emot att få sälja maskiner från Takeuchi. Detta kompletterar övriga varumärken vi säljer på ett väldigt bra sätt, säger Nicklas Hjerpe, vd på Hjerpes Maskincentra AB.

Regeringen prioriterar Malmbanan

Infrastrukturen i norra Sverige har en avgörande betydelse för både arbetspendling och godstrafik i regionen. Därför kommer regeringen i närtid att fatta beslut om ett uppdrag till Trafikverket där det bland annat kommer ingå att prioritera objekten i den nationella planen som avser Malmbanan så att dessa kan färdigställas så snart som möjligt.

– Regeringen ser ett stort behov av förstärkningar av vägnätet och järnvägsinfrastrukturen, inte minst strategiska

”Investeringar i transportinfrastrukturen är också viktiga för totalförsvarets behov och har även betydelse för vårt medlemskap i Nato”
Andreas Carlsson (KD) nfrastruktur- och bostadsminister

investeringar för att möjliggöra och accelerera den industriella gröna omställningen i norra Sverige. Investeringar i transportinfrastrukturen är också viktiga för totalförsvarets behov och har även betydelse för vårt medlemskap i Nato, säger infrastrukturoch bostadsminister Andreas Carlson (KD).

Regeringen avser att utarbeta en strategi för nyindustrialiseringen och samhällsomvandlingen i Norrbottens och Västerbottens län och ser stora möjligheter för norra Sverige att leda den nya industriella revolutionen och bli en motor för gröna innovationer.

När nya hållbara industrier etablerar sig i norra Sverige kan denna del av landet bli ledande i den globala klimatomställningen.

Regeringen aviserar att man i närtid kommer att besluta om ett fortsatt uppdrag till Trafikverket om transportinfrastrukturen i Norrbottens och Västerbottens län.

Regeringen kommer i närtid att besluta om ett uppdrag till Trafikverket där det bland annat ingår att prioritera objekten i den nationella planen som avser Malmbanan så att dessa kan färdigställas så tidigt som möjligt.

Uppdraget innebär bland annat att Trafikverket får i uppdrag att prioritera objekten i den nationella planen som avser Malmbanan så att dessa kan färdigställas så tidigt som möjligt.

Trafikverket får därutöver i uppdrag att utreda och lämna förslag till olika finansieringslös-

ningar för en eventuell framtida utbyggnad av dubbelspår på sträckan Luleå-Boden samt att verka för finansiering av en tidigareläggning av genomförandet av objektet E4, Förbifart Skellefteå.

Södra köper elektrisk flisbil

Skogsägarföreningen Södra har fattat beslutet att investera i en eldriven flisbil som ska användas i den dagliga logistikkedjan för transporter av flis. Genom att flisbilen laddas med egenproducerad fossilfri el, kommer miljöavtrycket från dessa transporter att minska avsevärt.

Den eldrivna flisbilen levereras av Scania och sk representera en milstolpe i Södras långsiktiga mål om att helt övergå till fossilfria transporter.

Den batterielektriska flisbilen beräknas levereras mot slutet av detta år och under perioden 2025-2027 kommer lastbilen att testas under verkliga förhållanden. Målsättningen är att lastbilen ska rulla cirka 10.000 mil per år, vilket motsvarar en runda på 40 mil varje dag. Samtidigt, för att klara laddning i ordinarie verksamhet, planeras en omfattande utbyggnad av laddinfrastrukturen vid Södras

Södra har investerat i en Scania

kan köra 25-30 mil på en laddning.

industrier i Mörrum, Mönserås, Orrefors och Långasjö det kommande året. Efter testperiodens slut kommer pilotprojektet att utvärders för att skapa en tydlig plan inför en storskalig elektrifiering av hela Södra lastbilsflotta.

– Projektet kommer lära oss mycket samtidigt som det bidrar

till Södras övergripande mål att inte ha några nettoutsläpp av växthusgaser år 2040, säger Henrik Brodin, programchef för Fossilfritt Södra.

Pilotprojektet är en del av TREE-projektet, ett initiativ koordinerat av Skogforsk, skogsbrukets gemensamma

forskningsinstitut. Projektets övergripande mål är att bidra till att 50 procent av skogsbrukets nya lastbilar är eldrivna år 2030. Utöver Södra deltar ytterligare 20 partners i denna ambitiösa satsning, inklusive andra skogsbolag, logistikföretag, åkerier, laddbolag, teknikföretag och universitet.

Elflisbilen är en Scania 45R med lastkapacitet på upp till 64 ton. Med en beräknad räckvidd på 25 till 30 mil i Södras drift är den perfekt för att göra regionala transporter inom östra Småland. Lastbilen har tre integrerade elmotorer som ger kontinuerligt effekt motsvarande 610 hästkrafter och kommer utrustad med den största batteriinstallationen på hela 624 kWh.

Bilen klarar av att laddas med 375 kW effekt vilket innebär att laddtiden minimeras och i vanliga fall ligger på ungefär en timme för normal drift. Elflisbilen kommer att sättas in i ordinarie ruttplanering.

45R flisbil med en lastkapacitet på 64 ton. Bilen är helt batterielektrisk och har ett batteri på 624 kWh, vilket innebär att den Foto: Trafikverket
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 49

Högre kreditbetyg till Anläggningsvärlden

Anläggningsvärlden har erhålligt utmärkelsen UC 5 Guld. Utmärkelsen är UC:s högsta kreditbetyg och ett bevis på att Anläggningsvärlden Förlags AB är ett välvårdat och välskött företag.

Anläggningsvärlden har i år en kreditvärdighet på 99,76 procent eller högre och kreditbetyget innebär minsta möjliga risk att göra affärer med företaget. Bara några enstaka procent av Sveriges företag får ta emot ett så högt kreditbetyg.

Holmen skog samarbetar med Ecotype

Skogsbolaget Holmen inleder ett strategiskt samarbete med IT-företaget Ecotype, en digital uppstickare i skogsbranschen, för att erbjuda skogsägare ökad tillgänglighet och bättre service genom den molnbaserade tjänsten Skogshubben.

FÖRLAGS AB 559069-7784 | 2024-03-05

– Utmärkelsen är ett viktigt kvitto att vi med utmärkt resultat kan erbjuda en bra affärstidning för branschens företag. Betyget är även ett bevis för våra kunder och leverantörer att vi är en trygg och seriös leverantör och kund med ordning och reda i bokföringen säger Per Eriksson, ansvarig utgivare för Anläggningsvärlden.

Genom samarbetet med Ecotype får Holmens kunder tillgång till Skogshubben, en webbaserad tjänst som ger skogsägare överblick och detaljinformation om sin skogsfastighet. Skogshubben samlar och analyserar skoglig data från

av sin skog.

Foto: Per Eriksson

flera öppna källor och satelliter och presenterar resultatet i ett användarvänligt gränssnitt med smarta funktioner. Det ger skogsägare ett bra underlag för beslut om åtgärder och skötseln

– Utvecklingen går väldigt snabbt idag och för att bibehålla en konkurrenskraftig position behöver vi hitta samarbeten som stärker våra förmågor. Ecotype kompletterar oss väldigt väl med sin erfarenhet och kunskap om hur man omsätter avancerad skoglig data till användbar information i ett modernt och lättnavigerat gränssnitt. Jag känner mig entusiastisk över att inleda det här samarbete som ger oss förutsättningar att ytterligare stärka kundupplevelsen och vår förmåga att erbjuda konkurrenskraftiga tjänster till skogsägare, säger Andreas Rastbäck, affärsutvecklingschef på Holmen Skog.

En successiv lansering kommer att ske under året och målsättningen är att våra kunder ska ha tillgång till tjänsten under 2024.

ochkärnkraftverk.

50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
MERÄN130MILJONERLITERDIESEL behandladesmed under2022. Bio�Protect Bio�Protectanvändsföratteliminerasamt undvikanytillväxtavmicroorganismer.Bl.a. skyddarBio�Protectreservelverkpåsjukhus
Hurgör dumed dindiesel? KronobrygganAB Viktorshögsvägen30,26162Glumslöv Tel.0418�70470 kronobrygganab@gmail.com•www.kf�maritim.se Totallösningarförbakteriebeämpning Tungafordon! Trådlösatryckgivare1�13bar TransEco Tel 018�34 17 01 •070�645 32 44 • info@transeco.se • www.transeco.se NYHET! ”Ecotype kompletterar oss väldigt väl med sin erfarenhet och kunskap” Andreas Rastbäck
Holmen
Ett samarbete med Ecotype möjliggör ökad tillgänglighet och bättre service för skogsägare som skogsbolaget
samarbetar med.
HÖGSTA
ANLÄGGNINGSVÄRLDEN
affärsutvecklingschef på
Skog.
Holmen
KREDITVÄRDIGHET

Projektledare Ole Eikeset och Ronny Kampen i Anlegg Øst har fått fart på de eldrivna maskinerna i Gran centrum. Projektledare Mathilde Knobel

Christensen på elbolaget Hafslund Boost och byggledare Håvard Vaaje på Vägverket gillar det mycket. Foto: Per Kollstad/Statens vegvesen

Elektrifierat norskt pilotprojekt

Den utsläppsfria byggarbetsplatsen kommer bland annat att ladda maskinerna med hjälp av en vätgasgenerator. Efter en del tekniska instegsproblem är entreprenören Anlegg Øst väl igång med elinstallationsarbetet i Gran centrum.

Den stränga kylperioden och tekniska utmaningar gav byggarbetet en något försenad start efter byggstarten i januari.

– Vi fick också ta en runda med NVE (Norges direktorat för vatten-

resurser och energi) för att få alla godkännanden för nätstationen på plats. Då fick Anlegg Øst byta ut ett par bandgrävare som inte fungerade som de ska. Samtidigt har vi haft en del problem med mjukvaran för de tekniska aspekterna av laddutrustningen, säger byggchef Håvard Vaaje på Statens vegvesen i Norge.

Även om Anlegg Øst inte kunnat hålla takten upp som man velat i vinter är ändå planen att avsluta arbete i god tid före jul.

– Vi kommer att sätta in mer folk när vi fått all utrustning i drift. Då

kommer vi ha 10-15 personer ute, säger projektledaren Ole Eikeset, Anlegg Øst.

Miljøgata i Gran kommun, norr om Oslo är ett pilotprojekt för utsläppsfri byggarbetsplats där det är viktigt att testa ny teknik. Statens vegvesen (Trafikverket i Norge) har fått stöd av Trafikdepartementet för att testa nya lösningar. All grävning och masstransporter sker med elektriska maskiner och lastbilar. Det är första gången i ett vägprojekt. Anlegg Øst och Statens vegvesen har därför lagt ner mycket extra tid för att kunna lösa >>

– Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder. Vätgasladdningsplatsen ligger bakom dubbla säkerhetsstängsel och kommer att övervakas dygnet runt. Endast anställda med specialkompetens kommer att hantera vätgasladdningen, säger Mathilde Knobe Christensen, projektledare på elbolaget Hafslund.

Säkerhetsplanen har godkänts av direktoriatet för säkerhet och beredskap medan en säkerhetsexpert gjort en riskanalys. Jämfört med Toyotas vätgasbil är det här en stationär anläggning bakom dubbla stängsel. – Vätgas är en del av lösningen för utsläppsfria anläggningsmaskiner, säger Håvard Vaaje, byggchef på Statens vegvesen.

utmaningarna framöver

De batterielektriska anläggningsmaskinerna laddas vid en kraftstation, två stationära snabbladdare och elva mindre laddare finns på byggarbetsplatsen. Tre mobila batterivagnar säkerställer laddning utanför anläggningen.Före påsk installerades en vätgasdriven lastbilsladdare. Bränslecellen är lika den som sitter i den vätgasdrivna personbilen Mirai från Toyota. Statens vegvesen och elföretaget Hafslund vill testa en vätgasdriven laddpunkt i projektet. Bränslecellen skapar el utan utsläpp av växthusgaser.

– Vätgas kan vara en lösning där vägar ska byggas utan utsläpp av koldioxid i områden där det blir för dyrt att leverera anläggningsel. Vätgasstationen fungerar som en gammaldags dieselgenerator, men utan CO2-utsläpp, säger Håvard Vaaje.

Företaget NAPOP (Not a part of the the problem) i Vikersund levererar och driver vätgasladdaren. Anläggningen i Grans kommun är det första vägprojektet i Norge där maskinförarna

har tillgång till en vätgasdriven laddenhet.

– NAPOP ansvarade även för vätgasladdningspunkten som levererade el när Oslo Vatten och Avlopp bytte ut delar av ledningsnätet i ett bostadsområde på Ljan i Oslo i vintras, säger projektledare Mathilde Knobel Christensen i Hafslund Boost.

Enligt Statens vegvesen har intresset för vatten- och avloppsprojektet i Oslo varit stort, med besökare från hela Europa.

Statens vegvesen och Hafslund framhåller att säkerheten är mycket viktig för den vätgasdrivna laddstationen. Det finns fortfarande en viss skepsis mot vätgas som energigivare efter en vätgasincident i Bærum 2019.

– Vi vidtar alla försiktighetsåtgärder. Vätgasladdningsplatsen ligger bakom dubbla säkerhetsstängsel och kommer att övervakas dygnet runt. Endast anställda med specialkompetens kommer att hantera vätgasladdningen, säger Mathilde Knobel Christensen.

54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024

Allt
inom
entreprenad,
skogsbruk
&
lantbruk
till
riktigt
bra
priser!

Vägsladd
1,6
m.
Elektrisk
höjdjustering
som
 kopplas
till
batteriet
på
din
ATV.
Dragstången
 och
hjulen
justeras
i
höjdled
från
styret.
 Vägsladden
kan
enkelt
justeras
för
olika
 underlag
samt
ställas
för
optimal
vatten‑ avrinning.
Arbetsbredd:
1,7
m,
Längd:
3
m
 Höjd:
0,6
m,
maxlast:
200
kg,
vikt:
160
kg. Säljes
omonterad.

Bensinmotordriven
 vinsch.
Förankra
den
vid
ett
 träd,
en
stubbe,
en
post
med
 hjälp
av
den
med‑följande
2
 m
polyester‑slingen
eller
vid
 dragkulan
på
ett
fordon
 med
tillbe‑höret
fästplatta
 för
dragkula.

FLERA MODELLER
‑ ÄVEN
LADDBARA MED
LITIUM‑ BATTERI!

POWERED
by

Komaxi
Tiltmellandel
från
 S30
till
de
största.
Komaxi
 fästen
är
kända
för
sin
höga
 kvalite
och
tajta
uppbyggnad.
 Kan
även
fås
med
överfäste
till
 samma
pris
som
med
 direktinfästning.

ARB
Kompressor
Finns
både
enkla
och
dubbla.
 24
volt
eller
12
volt.
Med
eller
utan
tillbehör.
 Dessa
kompressorer
har
mycket
hög
prestanda
 jämfört
med
vad
som
hittills
funnits
på
 marknaden.
Kan
även
levereras
komplett
i
en
 låda
med
bärhandtag,
snabbanslutningar
till

 batteri,
en
4
liters
tank
och
ett
slangpaket. Ring
för
bästa
pris!

Rotator
Komaxi
Finns
med
 fästen
S30,
S40
och
S45.
 Över/underfäste.
Med
hydrauliskt
 snabbfäste
eller
halvautomatiskt
 mekaniskt
fäste.
 Mycket
lågbyggd!

Sweepex
Mega
Broom SweepEx
modulborste
är
en
 helt
unik
produkt
som
 många
företag
använder
 varje
dag.

Det
sitter
11
rader
 med
patenterade
borst
som
ser
till
att
 sopningen

blir
till
en
ren
lek.
 Stor
sortering
av
borstar.

Igland
WP3000
vedprocessor
anpassad
för
gräv‑ maskin
och
frontlastare.
Matar
in
timmer,
kapar
 och
klyver
i
en
operation.
Hög
kapacitet
och
 enkelt
handhavande
ger
marknadens
mest
 effektiva
vedproduktion.
Bearbetar
även
 rivningsmaterial
som
kan
innehålla
spik
 och
cementrester Perfekt för grävmaskin!

Schaktbladskopa

Ställbara
fästen
till
bladet,
Hål
för
 lastlinor.
Som
tillval
finns
stöd
för
 transport
av
långa
föremål.
Finns
i
 stolekarna
200,
400,
500
och
700
 liter.
Fäste
S30,
S40
och
S45.
För
 grävmaskiner
från
1,5
till
10
ton.

Elverk
i
hög
kvalitet I
en
tid
när
utbudet
 ibland
känns
 obegränsat
kan
det
 vara
svårt
att
välja
 och
hitta
rätt.
Då
ska du
vända
dig
till
oss.
 Vi
har
ett
brett
utbud av
tystgående
och
 pålitliga
elverk
i
hög,
 amerikansk
kvalitet
med
upp
till
3
års
garanti.
Hos
oss
hittar
 du
allt
från
de

minsta
till
de
största,
drivna
av
diesel,
bensin
 eller
bensin/gasol
(DualFuel).

Pickuptank
Diesel/AdBlue Smal
och
hög

design
 som
spar
utrymme
på
 flaket.
Finns
i
storlekarna
 150,
257
eller
426
liter.
 Byggd
i
aluminium
=
inget
 bäst
före
datum.
Finns
även
 som
lågbyggd.

11.180:‑

KX
trädklippar
för
grävmaskin
är
en
ny
typ
av
kraftfull
trädklipp. Resultatet
av
lång
erfarenhet
och
kontinuerligt
 utvecklingsarbete
är
ett
lättanvänt,
effektivt
 och
lättviktigt
energiaggregat
som
kan
 användas
för
många
olika
applikationer. Tack
vare
den
modulära
strukturen
och
 det
lätt
borttagbara
bladet
är
avverkning,
 röjning
och
installationsarbete
enkelt.

Modell

Vikt
Greppöppn. KX‑210

150
kg
610
mm

KX‑280

300
kg
890
mm

KX‑350

670
kg
1.145
mm

Sten/stubbrivare.
Finns
med
eller
utan
 utbytbara
tänder.
Perfekt
vid
mark‑ beredningsarbeten,
arbeten
på torvtäkter
mm.
Mycket
kraftig
och
stark
 konstruktion.
Möjlighet
till
att

svetsa
 tvärgående
stänger
i
förberedda
hål
mellan
 hornen
för
extra
tufft
arbete.
Kan
fås
med
de
 flesta
fästen
och
i
de
flesta
storlekar.

Priserna
är
exklusive
moms.
Med
reservation
för
eventuella
 tryckfel
och
prisjusteringar
utom
vår
kontroll.
CG
NORD
AB
•
Tel
0321‑500
53 www.cgnord.se
•

info@cgnord.se
SUPERSTARK! NYHET! BÄSTA
KÖP!

Klimatförbättrad betong står för 30 procent av försäljning hos Thomas Betong.

Ökad användning av klimatförbättrad betong

Klimatförbättrad betong står för över 30 procent av försäljningen hos Thomas Betong.

Sedan 2012 har betongföretaget Thomas Betong levererat klimatförbättrad betong. Under fjolåret var över 30 procent av all fabriksbetong från företaget klimatförbättrad

Till 2030 ska bygg- och anläggningsbranschen ha halverat sin klimatpåverkan. Enligt Thomas Betong arbetar man fokuserat med att göra omställningen möjlig. Förra året gjordes stora investeringar i nya silor för bindemedel. Det gör nu att man nu kan erbjuda klimatförbättrad betong i samtliga betongfabriker.

– Användningen av klimatförbättrad betong är den största och absolut viktigaste åtgärden för att minska byggbranschens klimatpåverkan, säger Carina Edblad, vd på Thomas Betong.

Volvos börsvärde över 730 miljarder

Investmentbanken ABG Sundal Collier höjer sin riktkurs på lastbils- och maskinjätten Volvo till 360 kronor (från 308 kronor den 15 mars), vilket är det högsta bland de etablerade analyshusen. Köprådet upprepas.

– Den nya riktkursen indikerar att Volvos börsvärde bör passera över 730 miljarder kronor, skriver Dagens Industri. Det nuvarande börsvärdet är 624 miljarder kronor.

ABG:s positiva syn på bolaget kommer från ytterligare stärkta vinstförväntningar tack vare solida priser och bättre än väntad efterfrågan.

Prognosen för rörelseresultatet höjs med 7-9 procent för 2024-2025 och placerar analyshuset 14 procent över konsensus på förväntningarna för 2024.

Skydd av skog ska bygga

på frivillighet

När skog ska få formellt skydd förväntas skogsägarna att ta initiativet till detta. Det skriver Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen i förslaget till nationell strategi för formellt skydd av skog som nu skickas ut på remiss. Formellt skydd av skog ska bygga på frivillighet, samtidigt som skyddsvärda skogar inte ska avverkas.

–Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen, har nu på uppdrag av regeringen, sett över strategin för formellt skydd av skog, Naturvårdsavtal, naturreservat och biotopskyddsområde är olika former av formellt skydd. Förslaget till revidering av strategin beskriver ett arbetssätt som bidrar till stärkt äganderättperspektiv, samtidigt som skyddsvärda skogar inte avverkas utan bevaras.

Arbetssättet utgår ifrån att det är markägarna som i första hand ska ta initiativet och föreslå områden för formellt skydd. Enligt Skogsstyrelsen finns det fortfarande ett stort behov av att bevara och skydda biologiskt värdefulla skogar i hela landet. – Med förslaget ger vi förutsättningar för den förflyttning i arbetssätt till frivilligt formellt skydd som regeringen har efterfrågat. Det innebär till exempel att markägare och myndighet bör vara överens om att ett områdes naturvärden ska bevaras innan ett beslut om formellt skydd tas och att avsteg från frivillighet bör ske mer restriktivt, säger Malin Lund, naturvårdshandläggare, Naturvårdsverket.

Enligt förslaget ska skogsägar-

I ett nytt förslag till nationell strategi för formeltt skydd från Naturvårdsverket och Skogsstyrelsen ska skydd av skog byggas på frivillighet. Samtidigt ska skyddsvärda skogar inte avverkas.

na ha möjlighet att ändra sig under processen och myndigheterna ska vara lyhörda för msrkägarens önskemål om skyddsform.

Myndigheterna ska prioritera vilka skogar som kan få ett formellt skydd utifrån en urvalsmodell. Urvalet ska vara inriktat på de mest skyddsvärda skogarna, så att nationella och internationella mål om att bevara biologisk mångfald nås på ett kostnadseffektivt sätt. Budgetutrymmet kommer också påverka vilka skogar som kan få formellt skydd.

– Målet är att fler markägare ska anmäla intresse för att formellt skydda skogar med höga naturvärden av de skogstyper strategin anger och i de mest prioriterade områdena i landet. Markägare ska enkelt kunna ta

initiativ och får på så sätt större möjlighet att ta ansvar, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd, Skogsstyrelsen.

Andra nyheter i förslaget till reviderad strategi är att den nu också omfattar fjällnära skog och att även förekomst av fridlysta arter utgör en del i urval och prioritering av vilka områden som bör skyddas formellt. Enligt förslaget behöver skogliga aktörer och myndigheter ta ett gemensamt ansvar för att sprida grundläggande information om naturvärden och sätt att bevara dem.

Förslaget till revidering av den nationella strategin för skydd av skog har tagits fram efter dialog med markägarorganisationer, skogsnäring, miljöorganisationer och berörda myndigheter. Det skickas nu ut på bred remiss.

Peab bygger åt LKAB i Kiruna

Peab har fått uppdraget att bygga en centrumnära byggnad på cirka 2500 kvadratmeter som ska inrymma butiksdel, kontorslokaler samt lager. Beställare är LKAB.

Som ett led i Kirunas samhällsomvandling har Peab fått uppdrag av LKAB att bygga en ersättningsbyggnad i staden

för butiker, kontor och lager. Planerad start för markarbete är i maj/ juni.

– Det känns fantastiskt roligt att vi får fortsatt förtroende från LKAB att bidra till samhällsomvandlingen i Kiruna med våra lokala resurser. Den nya byggnaden med brutet tak kommer att sätta en fin prägel i kvarteret

tillsammans med befintliga byggnader, säger Susanne Hallberg, regionchef på Peab.

– Vi har anlitat Peab för flera projekt tidigare. Vi ser fram emot detta samarbete och ser framför oss ett fint resultat. Både för sakägaren som flyttar in i sina nya lokaler samt för Kiruna generellt, säger Mats Persson, projektledare LKAB.

Foto: Per Eriksson
56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024

TESTAD: PASSAPÅ:

www.marimi.se•Tel.070�5895115•info@marimi.se

Mecalac15MWR Klickahärochläsmaskin� testetiMaskinentreprenören!

KONTAKTAOSS!

P�O:070�3009988

p�o@gravmaskinsspecialisten.se

GrävmaskinsspecialistenGMSAB Minnesstensvägen99 26391Höganäs

www.mecalac.se•esontrading.com

Byggnads lanserar ”Svensk byggkontroll”

Den 19 mars lanserade fackförbundet Byggnads ”Svensk Byggkontroll” som är en ny kollektivavtalsreglerad granskningsfunktion som ska sätta stopp för fusk och arbetslivskriminalitet i byggbranschen.

– Det har varit ett hårt jobb med rekryteringar och det känns riktigt bra att ha allt på plats. Målet är enkelt: Kriminella företag ska inte göra sig besvär att komma in i vår bransch. De seriösa bolagen ska överleva och växa, säger Johan Lindholm, Byggnads förbundsordförande.

Chef på Svensk Byggkontroll blir Peter Sjöstrand, tidigare fackförbundet Målarnas avtalssekreterare och vice ordförande.

– Det här har alla möjligheter att bli en riktig game changer i branschen. Jag ser väldigt mycket fram emot att leda arbetet för en sundare byggbransch, säger

– Kriminella företag ska inte göra sig besvär att komma in i vår bransch säger Johan Lindholm, förbundsordförande i fackförbundet Byggnads.

Peter Sjöstrand. Enligt Byggnads är Svensk Byggkontroll ett branschtäckande kontrollsystem för att stoppa fusk och arbetslivskriminalitet i bygg- och installationsbranschen. Kontrollerna ska också fungera som ett stöd för

företag som vill göra rätt- Syftet med Svensk Byggkontroll är att både företagare och anställda i byggbranschen ska känna sig trygga med att branschen är rättvis, att företag konkurrerar på lika villkor och anställda har rätt lön och villkor.

Anders:070�3909606

info@atfordonscervice.se

Jörgen:070�6610011

jorgen@esontrading.com

Svensk Byggkontroll ägs och drivs av Byggnads, men ska vara en egen avskild enhet med egen ekonomi, som ska arbeta med att kontrollera företag. Enheten finansieras av en tillsynsavgift från hängavtalsbundna företag. Större byggföretag som är medlemmar i en arbetsgivarorganisation, kan i stället låta fackligt förtroendevalda granska företagets underentreprenörer enligt samma metod. De fackligt förtroendevalda ska få en specialutbildning av Byggnads för att utföra de fördjupade kontrollerna. De återfinns i dagsläget bland annat på Skanska, Veidekke, SH-Bygg, Peab, Assemblin, Bravida, Svevia och Caverion. Enligt Byggnads är fler byggföretag på väg att ansluta sig.

Misstänkt kriminalitet rapporteras till berörda myndigheter samt en partsgemensam beslutsgrupp, med representanter från både fack och arbetsgivare.

ANLÄGGNINGSvärlden • NUMMER 3 2024 57
Packarp2,57192Nässjö•johan@tmrmaskin.se•036�100400•www.tmrmaskin.se Storlekar2�1500kWA•Europeisktillverkning•Kortaleveranstider•Bragarantier!

Liseberg och NCC har kommit överens om att inleda rivningsarbetet på Oceana vattenvärld till följd av branden.

Foto: Jesper Wiberg, Liseberg

NCC river Oceana i Göteborg

Nyligen kom NCC och nöjesparken Liseberg i Göteborg överens om att inleda rivning, sanering och arbete för att minimera skador på brandhärjade Oceana vattenvärld på Liseberg. Arbetet är ett naturligt nästa steg för att säkra upp platsen samt att minimera påverkan på miljön.

− Vi är imponerade av hur Liseberg hanterat situationen som uppstått efter den tragiska branden på Oceana. De har agerat professionellt i ett mycket svårt läge. Vi arbetar nu tillsammans i tät dialog för att på bästa sätt bidra arbetet med att utreda hur Oceana kan byggas upp igen där rivningsarbetet är ett första steg oavsett framtida beslut, säger Niklas Sparw, affärsområdeschef Building Sverige.

Det arbete man nu påbörjar på byggarbetsplatsen handlar om att lyfta och transportera bort brandreset, montera ner delar som inte kan återanvändas, sanera platsen för att möjliggöra nybyggnation och att ta omhänderta vattnet från släckningen som fortfarande finns kvar på platsen. Dessutom har man sedan en tid tillbaka arbetat med projektet för att säkra och skydda platsens intakta delar och minimera framtida skador på dessa genom att bland annat driftsätta ventilation, värme och vatten. Detta arbete fortsätter löpande.

I dagsläget kan inte NCC sätta ett slutdatum när rivningsarbetet är färdigt. Enligt NCC är det ett komplext uppdrag, där troligen attraktionstornet, bassänghallens tak och de bärande limträbalkarna behöver rivas. Samtidigt som det är mycket viktigt att undvika ytterligare skador på de ytor som hittills klarat sig från brandskador.

”Nu kraftsamlar vi för arbetet i Sevillaprocessen”

Sveriges basindustri och Svenskt Näringsliv välkomnar att Europaparlamentet satt ner foten kring det reviderade industriutsläppsdirektiv. Men flaggar samtidigt för hur viktigt implementeringen i den svenska lagstiftningen är. Därför kraftsamlar man inför den kommande Sevillaprocessen.

–Svensk industri är positiv till en EU-gemensam miljölagstiftning. Det driver miljöarbetet framåt och ger mer lika konkurrensförhållanden. Branschorganisationerna Svenskt Näringsliv, Jernkontoret, Skogsindustrierna och Svemin har därför aktivt med industriutsläppsdirektivet sedan EU-kommisionen lade sitt förslag 2022. Bland frågorna som svensk industri lyfter fram finns vikten av att det i direktivet finns en flexibilitet när det gäller både miljöpåverkan och resursanvändning. En alltför strikt lagstiftning skulle omöjliggöra omställningen och inte bidra till den goda intentionen som finns med industriutsläppsdirektivet, menar branschorganisationerna.

– Jämfört med EU-kommissionens förslag har det skett förbättringar i form av viss flexibilitet som gör det möjligt att ta större hänsyn till att balansera samhällsekonomisk utveckling, miljö och innovation, säger Eva Blixt, rådgivare miljöfrågor

”Vi ser nu fram emot fortsatt arbete när det reviderade industriutsläppsdirektivet ska bli en del av svensk lag.”
Helena Sjögren ansvarig för miljöpolicy på Skogsindustrierna

Sveriges industrier välkomnar att Europaparlamentet satt ner foten kring ett reviderat indutriutsläppsdirektiv. Men samtidigt betonar man vikten av en ansvarsfull implementering i svensk lagstiftning.

Jernkontoret.

Det förslag som klubbades av EU-parlamentet den 12 mars innefattar nu också reglering av resursanvändning. Resursanvändning inkluderar energi, råvaror och vatten, där vatten blir särskilt strikt reglerat. Enligt de svenska branschorganisationerna ligger svensk industri gällande produktion av hållbara produkter med längre livslängd jämfört med motsvarande industrier i andra länder. Detta kräver ofta mer resurser i ett enskilt processteg men ger ofta större miljönytta i slutprodukten.

– Det är därför viktigt för allt miljöarbete att det finns möjlighet att ta hänsyn till flera olika miljöaspekter och prioritera vad som är viktigast, annars blir det ingen verklig miljönytta, säger Kristina Branteryd, miljöexpert på den svenska gruvindustrins branschorganisation Svemin.

Det är just de aspekterna som nu kommer att hanteras i den så kallade Sevillaprocessen. Därför har det svenska näringslivet star-

tat en arbetsgrupp för arbetet med Sevillaprocessen.

– Nu krävs en kraftsamling för det kommande arbetet i Sevilla. Där leder EU-kommissionen arbetet tillsammans med industri, medlemsstater och miljöorganisationer med att sätta utsläppsvärden och resursanvändningsvärden för befintliga och nya sektorer såsom gruvor, batterier, deponier och viss ytterligare stålbearbetning, säger Karin Nilsson, expert miljöpolicy Svenskt näringsliv.

När direktivet är publicerat ska det implementeras inom 22 månader i svensk lagstiftning.

– Vi ser nu fram emot fortsatt arbete när det reviderade industriutsläppsdirektivet ska bli en del av svensk lag. Det är viktigt att detta görs klokt på ett väl avvägt sätt för att förenkla de svenska miljöprövningsprocesserna, säger Helena Sjögren, ansvarig miljöpolicy Skogsindustrierna, som företräder företag inom massa-, pappers- och den trämekaniska industrin.

Fakta. Industriutsläppsdirektivet

Den 5 april 2022 presenterade EU-kommissionen ett förslag till reviderat industriutsläppsdirektiv (IED, 2010/75/EU).

Revideringen är ett led i att genomföra den Europeiska Gröna Given (European Green Deal) och flera tillhörande strategier såsom EU:s handlingsplan för nollföroreningar, metanstrategin, kemikaliestrategin och handlingsplan för cirkulär ekonomi.

Källa: Naturvårdsverket

58 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
klart i Bryssel:
Utsläppsbeslut
Foto: Per Eriksson Helena Sjögren ansvarig för miljöpolicy på Skogsindustrierna

Stort missnöje med underhållet av landets vägar

Endast 30 procent av Sveriges bilister anser att underhållet av landets vägar fungerar bra där de bor. Det framkommer i en enkätundersökning med över 4.000 svar som konsumentorganisation för bilister, M Sverige, tidigare Motormännen, gjort bland sina medlemmar. Störst problem upplever de som svarat på enkäten med potthål, sprickbildningar och ojämnheter med vattenansamlingar.

Nästan 60 procent av de svarande tycker att vägunderhållet fungerar dåligt, medan 12 procent anser att det fungerar varken bra eller dåligt.

– Bilisterna har tydligt märkt av konsekvenserna av det eftersatta vägunderhållet denna vinter. På många håll har inte vinterväghållningen fungerat tillfredsställande och nu på senvintern

HYDRAULVINSCH

Dragkraft1400/1700/2200kp. Manuellochradiostyrd. Enkelmonteringpåallakranar.

HYDRAULIK

OttoJoystickmedsex propfunktionerochextern förstärkare.Elprop. Kranventil.maxflöde100L.

har potthålen visat sig på nästan varenda väg. Allt detta kan inte skyllas på vädret, utan politikerna bör ta sig en allvarlig funderare över hur det gemensamma vägnätet förvaltas, säger Tony Gunnarsson, sakkunnig trafiksäkerhet på M Sverige.

Störst problem upplever bilisterna med mindre landsvägar, följt av större landsvägar och kommunala vägar. Situationen på de stora Europavägarna och det enskilda vägnätet är bättre.

Det är på landsvägar utanför storstäderna som den relativa risken att omkomma eller skadas allvarligt är som störst. Dessa vägar har prioriterats ned när pengarna inte räckt till och är i högre utsträckning slitna, ojämna och farliga.

Nästan 10 procent av de svarande uppger att de nyligen råkat ut för en fordons- eller personskada till följd av dåligt

HYDRAULSYSTEM

Pumpmedväxellåda.Slangsatseroch tankar.Kugghjuls�ochkolvpumpar. Flödeupptill240l/min.

STEGMATARE

Syketecsstegmatadskördareochär utveckladföreffektivtarbetemed bioenergivedellergallringar. Jobo�skördarenfäller,kvistarsamt apterar.Monteraspåenskogskraneller grävmaskin(5�9ton).

6 av 10 bilister missnöjda med vägunderhållet. Störst problem upplever bilisterna med mindre landsvägar, följt av större landsvägar och kommunala vägar. Det visar en undersökning som M Sverige gjort.

vägunderhåll.

– Ett eftersatt underhåll har gjort att var tredje väg bedöms vara i dåligt skick. När staten sparar in på vägunderhållet får bilisterna

betala genom försäkringspremier och fordonsreparationer. Störst negativa effekter märks på landsbygden, säger Tony Gunnarsson avslutningsvis.

ANLÄGGNINGSvärlden • NUMMER 3 2024 59
Perfektförgrävmaskin! 0381�71010•weimer.se info@weimer.se
Foto: Per Eriksson

Minskat avfall en utmaning för byggbranschen

Byggbranschen står idag för cirka 25 procent av allt avfall som produceras. En ny guide ska visa vägen mot en framtida avfallsfria byggarbetsplatser och kommer presenteras på ett seminarium den 17 april.

Genom det norska forskningsprojektet Conzerw har forskningsinstitutet Sintef, byggföretaget Skanska med sitt norska dotterbolag Skanska Husfabrikken, byggmaterialleverantören Optimera och avfalls- och miljöföretaget Norsk Gjenvinning under de senaste fyra åren undersökt hur den enorma mängden avfall från olika byggprojekt kan minskas. Tillsammans har de tagit fram en guide som ger råd om hur man kan uppnå en minskning av avfall och utnyttja material på ett bättre och mer effektivt sätt.

– Syftet är att bidra till avfallsminskning och bättre resursutnyttjande inom byggbranschen,

”Tydliga ambitioner för avfallsminimering

ska sättas och det ska arbetas systematiskt med åtgärder som säkerställer att ambitionerna blir verklighet.”

Fakta. Slutseminariet ConZerW

genom ökad kunskapsnivå inom området och praktiska råd och tips. Guiden har tagits fram med tanke på nya byggprojekt, men mycket av innehållet är även relevant för renoveringsprojekt, säger Pablo Gonzalez, senior miljörådgivare på Skanska.

Den 17 april anordnar samarbetspartnerna i forskningsprojektet ett avslutande seminarium på Skanska norska huvudkontor samt online där handledare presenterar märkningssystemet som har utvecklats. Här ska

Plats: Skanskas norska huvudkontor (Lakkegata 53, Oslo) och online

Tidpunkt: 17 april 09:00–13:30

På agendan:

• Presentation ac ConZerW och vägledning för avfallsminskning

• Hur uppnås ökad materialåtervinning?

Nedströmslösningar för ökad cirkuläritet

• Exempel från modulbyggnation

• Optimering av utvändig gips

• Avfallsreducering vid effektiv färdigsågat byggmaterial och logistik

• Hur ställer man krav på avfallsminimering och ökad materialåtervinning?

• Hur ställer en byggherre lämpliga krav?

• Nya krav på viktning av klimat och miljö vid offentlig upphandling

Paneldebatt: Hur lyckas vi med ytterligare avfallsminimering i branschen?

Moderator: Audun Lågøyr, koncerndirektör kommunikation Skanska Vill du delta på seminariet, Anmäl dig genom att klicka här!

beslutsfattare i byggbranschen få goda råd om hur man ställer relevanta krav och sätter upp tydliga ambitioner för avfallsminskning.

Det blir också en paneldebatt, där flera hållbarhetsledare i branschen diskuterar hur man kan lyckas ytterligare att minimera avfallet från byggarbetsplatserna.

Potentialen att minska avfallet och öka materialåtervinningen i byggprojekt är enorm. Siffror från Statistiska centralbyrån visar att cirka 1,9 miljarder ton, nästan en fjärdedel av allt avfall som produceras i Norge, kommer från byggbranschen. Avfall från nybyggnation stod för cirka 35 procent av de totala avfallsmängderna, med endast 45 procent återvinningsgrad.

– Målet är att vi en dag ska ha helt avfallsfria byggarbetsplatser. Vi har en lång väg kvar att gå innan vi är där, men vi tror att arbetet som görs genom ConZerW gör det möjligt för branschen att ta viktiga steg i rätt riktning, säger Pablo Gonzalez. Idag producerar de flesta

byggarbetsplatser mellan 35 och 42 kilo avfall per kvadratmeter, medan det för Skanska är cirka 30 kilo avfall per kvadratmeter. Om branschen ska lyckas leverera på de klimat- och miljöambitioner som krävs för att nå de mål Norge och Sverige förbundit sig till genom Parisavtalet måste mängden avfall per kvadratmeter minskas rejält de kommande åren.

Samtidigt påpekas att bättre och smartare materialutnyttjande också kan leda till stora kostnadsbesparingar.

Arbetet på byggarbetsplatser präglas idag av splittrad information, där tillverkare och leverantörer ofta kopplas in sent. Det gör det svårt att minimera mängden avfall, eftersom arbetet med att minska avfallet och öka resursutnyttjandet måste starta i projektets tidiga fas och fortsätta tills byggnaden står färdig. För att hjälpa till med detta har vi tagit fram ett märkningssystem som tar hänsyn till både avfallsminskning och den cirkulära aspekten, säger Pablo Gonzalez avslutningsvis.

60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Byggbranschen står idag för 25 procent av allt avfall som produceras. En ny guide visar vägen mot framtida avfallsfria byggarbetsplatser och kommer att presenteras på ett avslutningsseminarium den 17 april som arrangeras på Skanskas kontor i Oslo och online.

RSP�serien

Extremtkraftfull pulveriserare

Rotarpulveriserare

Otroligkrosskraftikombinationmedenormskärkraftgör

Rotarpulveriserareperfektförsekundärarivningar.RSP:narbetar sigigenomallabetongkonstruktionermedlättutbytbaraslitdelar. Serieninnehållerfyramodellerförgrävmaskinerfrån16tontill60ton.

DLMaskinAB 070�6574090•kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 61

Byggcheferna satsar på bättre hälsa

Hållbara Chefer är ett nytt initiativ från Byggcheferna. Det är ett program som syftar till att sprida kunskap, inspirera och motivera chefer och ledare att skapa ett hälsosamt fundament för att orka och hålla i längden. Rörelse, dagsljus, sömn, mat, kontemplation, syre och natur är de sju hälsonycklarna som programmet bygger på.

I ett yrke där tempot alltid varit högt riskerar stress och sjukskrivningar att öka ännu mer framöver. Studier visar att regelbunden träning kan förebygga trötthet och utmattning.

– Vi vet att det kan vara svårt att komma i gång med träning. Därför har vi bestämt oss för att hjälpas åt. Det är dags att vi som chefer och ledare i vår bransch tar även vår egen personliga hållbarhet på allvar, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna.

Via sajten hållbarachefer får alla som vill tips, inspiration och poddlyssning som hjälper för att leva sunt. Där finns också ett hälsotest med sju enkla frågor som tar mindre än två minuter att besvara.

Michael Malm ny divisionschef på Svedavia

Michael Malm tillträder i dag som tillförordnad divisionschef för Industri och blir samtidigt en del av koncernledningen. Uppdraget sträcker sig tills dess att en ordinarie divisionschef är på plats.

– Michael Malm har en gedigen kunskap och stor erfarenhet inom alla delar av industriverksamheten. Jag är väldigt glad att Michael kan kliva in i rollen så snabbt. Med sin breda kompetens inom området kommer han att bidra med stabilitet och trygghet tills vi har en permanent lösning på plats, säger Joachim Hallengren, vd och koncernchef på Svevia.

Michael Malm har tidigare erfarenhet från ledande befattningar inom NCC koncernen, både i Sverige, Norge och senast i rollen som divisionschef för NCC:s industriverksamheten i Norden.

Rekryteringen av en ordinarie divisionschef för Industri pågår.

Satsning på autonom skogsplantering fortsätter

Samverkansprojektet Autoplant går vidare i utvecklingen av ett system för skonsam autonom markberedning och plantering. Mer än 22 miljoner kronor kommer satsas i projektet med målet att utveckla systemet samt att ta fram en prototyp.

För att kunna bruka skogen på ett effektivt och samtidigt skonsamt sätt krävs hållbara metoder med snabb och säker etablering av nya plantor med hög tillväxt. Det är grunden i projektet Autoplant, konstaterar deltagarna i samverkansprojektet. Samtidigt är det svårt att hitta arbetskraft till den fysiska tunga manuella planteringen och plantöverlevnaden är inte tillräckligt hög i dag.

– Vårt mål är att ta fram ett autonomt system för markberedning och plantering med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö, säger projektledaren Linnea Hansson, forskare

”Vårt mål är att ta fram ett autonomt system för markberedning och plantering med hög precision, låg miljöpåverkan och god arbetsmiljö”.

Projektet Autoplant rullar vidare med målet att ta fram ett system för skonsam, autonom markberedning och skogsplantering. Över 22 miljoner kronor satsas i projektet för att ta fram en prototyp.

på Skogforsk.

Projektet Autoplant 2, som inleddes i februari 2021, fokuserade på att utveckla och testa de delsystem som krävs för att helheten ska fungera. I nästa steg, Autoplant 3 är målet att ta fram en första prototyp av ett komplett system. Prototypen ska i förlängningen kunna bli en säljbar produkt och appliceras på olika typer av terränggående

basmaskiner.

– Nu kommer vi att fördjupa samverkan mellan parterna ytterligare i det starka konsortiet av forskare, tillverkare och brukare som ingår i Autoplant.

Det inkluderar hela kedjan från plantskola till ungskog, vilket behövs för att lösa de komplexa utmaningar som projektet adresserar, säger Linnea Hansson avslutningsvis.

Fakta. Fokuspunkter i projektet Autoplant 3:

• Att ta fram en prototyp av ett autonomt system för markberedning och plantering samt en plan för kommersialisering

• Automatisk planteringsuppföljning

• Att få sensorsystemen mer robusta så att de klarar skakningar och olika väderförhållanden

• Detektering av hinder under mark

• Skonsam terrängkörning

• Automatisk föryngrings- och ruttplanering

• Interaktion mellan operatör och självkörande maskiner som levererar plantor I projektet deltar Skogforsk, KTH, LTU, Bracke Forest, Skogstekniska klustret, SCA, Södra, Holmen, Sveaskog och StoraEnso.

Linnea Hansson forskare på SKogforsk
62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Redan 2021 satsade Vinnova tillsammans med skogsbranschen och forskningsutövare 20 miljoner kronor på utvecklingen av autonom skogsplantering.
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 63 Lillevrå SågAB Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00 lillevra@telia.com www.lillevra.se

Volvo får beställning på 100 ellastbilar

Lastbils- och busstillverkaren Volvo har fått en ny order på 100 eldrivna lastbilar från danska logistikbolaget DFDS, enligt ett pressmeddelande.

Lastbilarna kommer att vara de uppdaterade och mer energieffektiva modellerna av Volvo FH Electric och FM Electric. De kommer att placeras i Sverige och på ytterligare åtta andra marknader i Europa. DFDS lägger ordern för att kunna möta efterfrågan, uppges det.

Inräknat för dessa lastbilar har DFDS nu totalt 225 ellastbilar från Volvo. Det placerar bolaget i den europeiska toppen när det kommer till storleken på en flotta med tunga ellastbilar.

Ny laddstation för tung trafik i Stockholm

Den 19 mars invigdes en ny laddstation för tung trafik i Sollentuna strax norr om Stockholm. Sveriges klimat- och miljöminister Romina Pourmokhtari invigningstalade och klippte band tillsammans med representanter från Skellefteå Kraft, OKQ8 och Volvo Lastvagnar.

Den publika laddstationen med totalt två laddare vid Volvo Truck Center i Sollentuna är en viktig del i det som ska bli ett av Sveriges största sammanhållna nätverk av publika laddstationer med förnybar kraft för tung trafik.

Laddstationen hos Volvo Truck Center i Sollentuna är tillgänglig för alla tunga fordon oavsett tillverkare, men även för personbilar. På plats finns två laddare med en kontinuerlig effekt på 350kW och en ny sorts betalningsterminal som möjliggör att fler lastbilar kan ladda samtidigt. Volvo Lastvagnar erbjuder en tjänst – en app som är öppen för alla lastbilsmärken – som visar alla tillgängliga laddstationer i Sverige för tunga fordon. Användaren kan även betala för laddningen i appen.

”Byggkostnaderna ett kompakt mörker”

Försäljningen av nya bostäder går mycket trögt och byggande av bostäder har stannat upp. Den genomsnittliga försäljningstiden för de bostäder som ändå är ute till försäljning ligger nu på över ett år. Kostnaderna för byggandet, som på tre år har ökat med över trettio procent, utgör en stor del av problemet. Det visar den statliga bolånebanken SBABs Booli Housing Market Index.

SBAB har sammanställt det aktuella försäljningsläget för nya bostäder och dessutom ställt efterfrågan på nya bostäder mot utbudet beräknat med SBAB Booli Housing Market Index (HMI) för kvartal fyra förra året. Den beräknade efterfrågan utgår från potentiella bostadsköpares betalningsvilja och sätter den i relation till kostnaderna för olika nyproducerade bostäder.

– Dessvärre tror jag att vi kommer att behöva vänta en längre tid innan vi får se en större uppgång i försäljningen av nya bostäder och att bostadsbyggandet växlar upp igen. Fortsatt sjunkande inflation och förväntningar om kommande räntesänkningar är ändå en liten ljusglimt, liksom att byggkostnaderna har slutat stiga så snabbt. Detta, tillsammans med stigande priser på bostäder på andrahandsmarknaden på senare tid - de konkurrerar ju med nyproduktionen - kan möjligen ändå skapa lite tillförsikt hos hårt pressade bostadsbyggare, säger Robert Boije, chefsekonom på SBAB.

Först pandemin och sedan Ukrainakriget har bidragit till att byggkostnaderna har ökat med mer än 30 procent sedan början av 2021 och i huvudsak till följd av externa faktorer utom kontroll för bostadsbyggarna. Det är en exempellös stor uppgång i byggkostnaderna på kort tid som har slagit stenhårt mot bostadsbyggandet.

– Nyligen kom nya data från SCB som visar att bygginflationen i februari var på den lägsta nivån sedan mars 2021. Det är

30-procentig uppgång i byggkostnaderna bidrar till kompakt mörker i bostadsbyggandet. Det visar den statliga bolånebanken SBABs Booli Housing Market Index (HMI)

förstås ett steg i rätt riktning att bygginflationen nu har fallit tillbaka kraftigt, men det löser inte problemet med att byggkostnaderna har ökat med över 30 procent på kort tid, säger Robert Boije.

Hög inflation och stigande räntor har visserligen dämpat efterfrågan men utbudsminskningen dominerade.

– Samtidigt som vi vet att det behöver byggas många nya bostäder i Sverige för att inte minst kunna säkerställa kompetensförsörjningen på tillväxtorter med befintlig bostadsbrist, har den

höga inflationen och de markant högre räntorna slagit hårt mot den köpkraftbaserade efterfrågan på nya bostäder. Rasande försäljning har fått bostadsbyggarna att dra i handbromsen. Trots nedgången i efterfrågan ser vi nu att nedgången i bostadsbyggandet är så stort att det på många håll överstiger minskningen i efterfrågan. Det har bidragit till bättre balans mellan utbud och efterfrågan i områden som tidigare visade tecken på överproduktion av nya bostäder sett till vad hushållen hade möjlighet att efterfråga, säger Robert Boije.

64 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Fakta. Byggkostnadsindex. Källa SBAB och SCB
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 59

– XTR20 representerar ett stort steg framåt vad gäller prestanda och tillförlitlighet, och med funktioner som LockSense, OptiLube, högre vridmoment vid tilt och rotation och enkel uppgradering, visar vi vårt fortsatta engagemang för att förbättra grävmaskiners effektivitet. Jag är oerhört stolt över vad vårt team har åstadkommit och ser fram emot att se den nya XTR20-tiltrotatorn förbättra arbetsplatser världen om”, säger Stefan Stockhaus, vd på Steelwrist.

Centralsmörjning ”ombord” på tiltrotatorn, helt omdesignad och mer kompakt tilt, nytt styrsystem och app som visar all info, trådlös överföring som bekräftar att fästena är låsta och rotations- och tiltsensor inbyggd i tiltrotatorn. Det är några av nyckelorden från delar av den största lanseringen från Steelwrist någonsin.

Tidernas största lansering från Steelwrist

DDen 13-14 mars arrangerade Steelwrist ett event på Steelwrist Deutschlöand nya anläggning i Hamburg, där en stor produktlansering ägde rum. Utöver lanseringen av Steelwrists tredje generation tiltrotatorer introducerades även en helt ny serie produktkategori när Steelwrist presenterade två nya rotorfästen. Efter eventet kommer de nya produkterna att visas på kommande mässor i Frankrike, Norge, Sverige och England.

Det var många nyheter som presenterades, men för den svenska marknaden är nog den helt nya generationen tiltrotatorer XTR av största intresse. Den första modellen i Steelwrists tredje generation tiltrotatorer är XTR20, som är avsedd för att bära maskiner från 16 till cirka 20 ton.

– Det här är inget ansiktslyftning. Det är en helt ny tiltrotator, designad och byggd utan en enda del från föregående generation, sa vd Stefan Stockhaus under lanseringen.

Steelwrist lanserade också en serie HCX kompaktorer, MGX multigripar och sorteringsgripar, som ska komplettera företagets sortiment av redskap. Alla de nya redskapen är utformade för att användas under en tiltrotator, och ska öka flexibiliteten och mångsidgheten hos varje grävmaskin.

XTR har fortfarande en gjuten ”lutningskropp”, snarare än svetsad. Enligt Steelwrist innebär detta att det ska bli lättare att ha mer stål där det behövs och minska det där det är möjligt, samt undvika påfrestningar som kan uppstå i stålet i svetsfogarna. I utvecklingen har stor vikt lagts vid att skydda

Först ut i serien av Steelwrists tredje generation tiltrotatorer är XTR20 för grävmaskiner på 16-20 ton

utsatta komponenter och slangar.

Den nya lutningen är cirka fem centimeter kortare, och tiltcylindrarna står mer ”upprätt” än tidigare. Trots förändringarna upprätthåller man fortfarande den 45-gradiga tiltvinkeln som tidigare. Den första modellen finns med både S60 och SQ60 helautomatisk växling av olja och el.

En av de stora nyheterna i den nya generationen är OptiLube. Detta är centralsmörjning av tilten, och som sitter på tilten. Behållaren ska hålla cirka sex månaders användning, och de uppenbara fördelarna är att du inte behöver tänka på att smörja själv och att du inte får fettet från maskinen. Om det blir hål i en slang från maskinen är det inte säkert att detta upptäcks direkt. Det kan vara kritiskt med tanke på att det viktigaste underhållet av en tiltrotator är just smörjningen.

Design, lager, svängbarhet har uppgraderats för att få en så effektiv tiltrotator som möjligt. Steelwrist har även valt att ”vägga” lutnings- och rotationssensorn som pratar med maskinstyrningen, inne i tiltrotatorn. Tidigare har denna suttit ute på ”mest lämplig plats”, men lika utsatt för att bli påkörd av massor med risk att förstöras.

En annan viktig del av lanseringen är LockSense-konceptet, som är en säkerhetsanordning för att säkerställa att redskap låses i fixturen. Steelwrist har valt att använda sensorteknik och trådlös radioöverföring för styrsystemet, samt en speciell utformning av kilarna som ser till att redskapet sitter ”på fötterna”. Båda kilarna har var sin sensor och skickar signaler, vilket ger dubbel

Steelwrist lanserade även nya serier av multigripdon (MGX), sorteringsgripar (SGX) för maskiner upp till 26 ton.

täckning om en av dem är ur funktion. Detta har gjorts för att säkerställa utrustningens drifttid.

En del av lanseringen är också det nya operativsystemet Quantum Connect, det fjärde operativsystemet från Steelwrist på knappt 20 år. Detta sägs vara mycket enklare att installera och komponenterna i hytten har gjorts mindre för att enkelt kunna fästa dem till exempel under armstödet på förarstolen. En ny app lanseras också, InstallMate, och via denna har föraren kontinuerlig status på tiltrotatorn. Aviseringar skickas även via appen när fettet har 10 procent kvar, eller om det finns felmeddelanden.

Steelwrist lanserade även några helt nya produkter: XT, som är tilt utan rotation, och XR, som är roterande fästen, men då utan tilt. Dessa produkter är givetvis mycket billigare än tiltrotatorer och produktsortimenten har utvecklats mest med andra marknader än den skandinaviska i åtanke. För många människor som inte känner till tiltrotatorer och inte förstår fördelarna som verktyget ger är det en tung investering att ”kasta in” och köpa en tiltrotator. Rotatorerna kostar cirka 55 procent av priset på en tiltrotator, och bara tiltenheten är betydligt billigare än så igen.

Steelwrist lanserade även nya serier av multigripdon (MGX), sorteringsgripar (SGX) för maskiner upp till 26 ton, samt sex nya vibrationsplattor (HCX) för användning på grävmaskiner (S40 till S70 fästen) anpassade för att bära maskiner från 2 till 26 ton.

Med det nya inbyggda OptiLube-smörjsystemet blir det enklare att sköta underhållet av Steelwrist-tiltrotatorn.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 67

Utbildningen bedrivs inom ramen för Yrkeshögskolan, har 35 platser och startar hösten 2024.

Vindkraftsföretag bakom ny utbildning

Efterfrågan på kvalificerade vindkraftstekniker i norra Sverige är stor. För att möta efterfrågan samarbetar Jämtkraft och 14 andra ledande vindkraftsföretag om en helt ny yrkesutbildning för vindkraftstekniker.

– Vi företag har varit med i planeringen och utformningen av utbildningen, och både vi och studenterna är aktiva i ledningsgruppen för att säkerställa att utbildningen är branschrelevant. Vilhelmina kommun har gjort ett toppenjobb med att involvera många företag med bra bredd, säger Jens Skoglund, avdelningschef för vindkraft på Jämtkraft. Jämtkraft är inte med och finansierar satsningen utan bidrar genom att stötta med kontakter och branschkunskap. Sedan vindkraftsutbildningen i Strömsund lades ned förra året har branschen saknat en utbildningsort i norra Sverige och Vilhelmina kommun var snabba på att ta över stafettpinnen och knyta branschen till sig. – I starten fick vi mycket stöd av Strömsunds kommun, som fortsatt är engagerad i att behålla denna utbildningsmöjlighet i norra Sverige. Vi har generellt sett ett gott samarbete med Strömsund inom utbildningsområdet, säger Lars Gavelin, arbetsmarknadsoch vuxenutbildningschef i Vilhelmina kommun

– Den nya utbildningen blir ett utmärkt val för de som vill arbeta inom vindkraft och få en utbildning som är direkt kopplad till sina framtida arbetsgivare. En utbildning i geografisk närhet till där de ska jobba är en fördel för oss som arbetsgivare, tillägger Jens Skoglund.

Sveriges vägar möter inte Natos krav

Underhållsskulden för det svenska vägnätet ökade mellan åren 2022 och 2023 från 16,5 miljarder kronor till 19,1 miljarder kronor. Hela 11 procent av de statliga vägarna var i mycket dåligt skick förra året. Det visar branschorganisationen Transportföretagens årliga analys över tillståndet på landets statliga vägnät.

Det är fjärde året i rad som Transportföretagen presenterar analysen av hur landets statliga vägar mår i rapporten ”Långsiktiga effekter av ett underfinansierat vägunderhåll”. Analysen, som uppges vara den enda i sitt slag, visar tydligt att pengarna som går till underhåll av vägnätet inte räcker för att minska

underhållsskulden att växa.

– Om vi fortsätter med dagens medel till vägunderhåll förväntas underhållsskulden öka från 19,1 miljarder kronor till 46 miljarder kronor 2033 enligt analysen och andelen mycket dåliga vägar öka från 11 procent 2023 till 25 procent 2033, säger Marcus Dahlsten, vd för Transportföretagen.

Att åtgärda dåliga vägar är betydligt dyrare än att utföra preventiva åtgärder och därmed behöver budgeten öka ännu mer i framtiden än vad tidigare analyser visat för att kompensera för uteblivet förebyggande underhåll.

-Sveriges Natomedlemskap har gett ytterligare ett argument

till varför vi behöver satsa mer på underhållet. Vår analys visar att vårt svenska vägnät, som är byggt av generationer före oss, inte lever upp till de krav som Natomedlemskapet ställer på oss. Det behövs en långsiktig och finansierad underhållsplan för det svenska vägnätet med målet att halvera underhållsskulden till år 2030, säger Marcus Dahlsten.

”Det behövs en långsiktig och finansierad underhållsplan för det svenska vägnätet.”
Marcus Dahlsten vd på Transportföretagen.

Ny batterielektrisk motorsåg från Ryobi

Nu lanserar Ryobi en motorsåg med 36 vols spänning och en svärdlängd på 50 centimeter. Den nya sågen använder Ryobis Max Power-teknologi för att göra sågningen även av kraftiga träd snabbt och enkelt.

Ryobi Max Power 36 V borstlös motorsåg uppges vara utformad för att fälla grova träd där man slipper besväret som följer med att underhålla en bensindriven motorsåg.

Enligt Ryobi kombinerar den nya sågen långvarig batteridrift, en borstlös motor och ett 50 centimeter långt svärd för att snabbt och enkelt skära igenom tjockt trä. Den lämpar sig till både beslärning, kapning och fällning av stora träd.

Det extra utväxlingsförhållandet ger extra vridmoment, vilket minskar risken för att motorsågen stannar i mitten, även i de tuffaste applikationerna. Den borstlösa motorn med högt vridmoment uppges ge en kedjehastighet på 18,5 m/s, vilket gör att man kan avsluta sågningen

snabbt och effektivt. Verktygsspänningen ger exakt spänning, vilket gör att kedjan håller sig spänd längre, vilket ytterligare ökar motorsågens effektivitet.

Metallpiggarna gör det lättare att styra motorsågen ner genom kapningen, vilket ger extra kontroll. Det ergonomiska handtaget gör motorsågen lätt att hantera i alla vinklar och den

snabba och pålitliga kedjebromsen garanterar säkerheten. Sågen väger 6,9 kilo. Special 2.07:1 gear ratio-växellådan ger en maskin som är lika stark som en bensindriven motsvarighet.

Priset för sågen ligger omkring 4.000 kronor exklusive moms. Batteri och laddare tillkommer.

68 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Ryobi Max Power 36 volt 50 cm motorsåg är designad för att skära igenom det tuffaste träet utan några av nackdelarna med en bensindriven motorsåg. Den har även ett anti-vibrationssystem.
Transportföretagen:

Oregon lanserar den nya sågkedjan 24AP avsedd för beskärningssågar som uppges kräva minimal tillförd kraft och lämnar ett rent och jämt sågsnitt.

Trähusbarometern:

Ökat småhusbyggande

Branschorganisationen Trä- och möbelföretagen, TMF:s prognos för 2024 är 4.500 påbörjade småhus, en ökning med 500 till antalet jämfört med den tidigare prognosen från hösten 2023. Enligt TMF markerar prognosen ett trendbrott, där ett par år av nedåtgående siffror nu ser ut att plana ut något. Samtidigt är det fortsatt låga siffror.

För att möta en ökad efterfrågan på kedjor till små beskärningssågar lanserar nu Oregon sågkedjan 24AP. Kedjan är utformad för precisionsbeskärning där sågsnittets kvalitet och jämnhet spelar störst roll.

– 24AP går snabbt in i snittet, kräver minimal tillförd kraft och lämnar ett rent och jämnt sågsnitt även på grenar med mindre diametrar, säger Dan Nordström, produktchef på Oregon Tool Sweden.

Kedjetypen används på små batteri- och bensindrivna motorsågar, grenkapsågar och stångsågar, utformade för kedjedelningen ¼” och spårbredd 1.1mm.

Målgrupper är i första hand arborister, parkarbetare och villaägare.

Den nya kedjan finns tillgänglig hos Oregons återförsäljare från mitten av april.

Fakta. Sågkedja 24AP

Specifikationer

Kedjedelning: 1/4”

Drivlänksbredd: 1,1mm

Längder 28, 56, 57, 64, 65, 72 (Antal drivlänkar)

–Möjligtvis är det en indikation på att räntan har toppat och orderingångarna bottnat.

Troligen finns det fler förklaringar till den svaga utvecklingen med det säkerhetspolitiska läget i Europa samt det höga ränteläget som några av de främst förklaringarna. Efter flera år av nedåtgående kurvor börjar det nu plana ut, men låga siffror oroar alltjämt och branschen är fortsatt hårt ansträngd. det visar årets första Trähusbarometer från TMF.

TMF:s prognos för flerbostadshus visar att totalt 1.717 lägenheter kommer levereras under helåret 2024. Samtliga är ordinära flerbostadshus. Tidigare år har prognosen legat i linje med faktisk leverans, men under 2022

”Det var under hösten 2023 som vi såg ett trendbrott med en handfull hus men det har hållit i sig.”

Gustav Edgren bostadspolitisk expert på TMF.

Trä- och Möbelföretagen, TMF:s prognos för 2024 är

och 2023 har differensen ökat. En träffsäker prognos blir därmed svår att estimera för året. Under fjolåret har den faktiska siffran visat ett bättre resultat för företagen jämfört med prognosen.

För småhus var den totala orderingången för TMF:s medlemsföretag 2.578 småhus av trä, en minskning med 47 procent jämfört med året innan. Preliminära siffror från SCB visar att totalt 6.600 småhus påbörjades under året, en minskning jämfört med 2022 då 12.568 småhus påbörjades. TMF:s prognos för 2024 är 4.500 bör-

jade småhus. Det är en ökning jämfört med prognosen i höstas som hamnade på 4.000.

– Det var under hösten 2023 som vi såg ett trendbrott med en handfull hus, men det har hållit i sig. Dels beror det på att marknaden uppfattar att vi nått någon form av räntetopp. Kombinationen ränta och hushållens möjlighet att få lån beviljat är det största bekymret våra medlemsföretag ger uttryck för just nu. Sen påverkar också det oroliga omvärldsläget, det är extremt närvarande, säger TMF:s bostadspolitiska expert Gustaf Edgren.

TMF:s prognos för påbörjade småhus, villor, par- och radhus baseras på statistik från SCB, sammanvägda omvärldsfaktorer och den allmänna orderingången i branschen.

70 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
•••
Ny sågkedja från Oregon
www.battericentralen.seTel0451�10916info@battericentralen.seÅkargatan26,28133Hässleholm
4.500 påbörjade småhus, en ökning på 500 till antalet jämfört med föregående prognos hösten 2023. Prognosen markerar ett trendbrott. Foto: Per Eriksson Gustav Edgren bostadspolitisk expert på TMF.
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 71 KennethTomasson •0560�14870 070�5118494 www.finnskogsvalsen.se•info@finnskogsvalsen.se Thomas Jonny 070�6689865•076�8542726 0481�64370•i Tel. E�post: nfo@industriserviceab.se www.industriserviceab.se

Isuzu D-Max kommer nu som elbil

Nu kommer pickupen Isuzu D-Max BEV vilket är det japanska bilmärkets första elfordon. Lanseringen av D-Max BEV representerar en milstolpe för tillverkaren av kommersiella fordon. De meddelar också att Norge kommer vara det första landet i värden där den elektriska pickupen kommer att lanseras nästa år. Lansering kommer även att ske i Sverige.

Nu kommer pickupen Isuzu D-Max BEV vilket är det japanska bilmärkets första elfordon. Lanseringen av D-Max BEV representerar en milstolpe för tillverkaren av kommersiella fordon. De meddelar också att Norge kommer vara det första landet i värden där den elektriska pickupen kommer att lanseras nästa år. Lansering kommer även att ske i Sverige.

Den elektriska versionen av Isuzi D-Max presenteras på den berömda Bangkok International Motor Show som äger rum 27 mars till 7 april. Isuzu har tidigare bekräftat att de har

en elektrisk pickup på gång, men det är första gången den visas för allmänheten. Detta ska markera ett viktigt steg för Isuzu mot att erbjuda kunder innovativa och miljövänliga transportbilslösningar.

Isuzu D-Max BEV har en nyttolast på 1.000 kilo och en släpvagnsvikt på 3.500 kilo. Enligt Isuzu kommer man använda sig av avancerade elmotorer och en solid ram och karosskonstruktion, vilket ska säkerställa att den elektriska pickupen kan matcha den befintliga dieselversionen.

Fyrhjulsdriftsystemet är utrustat med nyutvecklade e-axlar både fram och bak, vilket innebär bra terrängegenskaper och en mjuk accelerationskänsla som är karaktäristiskt för batterielektriska fordon. Samtidigt reduceras buller och vibrationer, vilket också ska bidra till en trevligare körupplevelse.

Isuzu har valt Norge som första land i världen för lanseringen av D-Max BEV, som ett

Fakta. Isuzu D-Max BEV (batterielektrisk version)

Drivsystem

Fyrhjulsdrift (AWD)

Batterityp Litiumjon

Batterikapacitet 66,9 kWh

Räckvidd (uppskattad) 33,5 mil

Max. effekt 177 hk (främre motor 54 hk / bakre motor 123 hk)

Max. vridmoment 325 Nm (främre motor 108 Nm / bakre motor 217 Nm)

Max. fart Över 130 km/h

Max. nyttolast

Max. släpvagnsvikt

1.000 kg.

3.500 kg.

Pris: Inte fastställt

Nu lanseras Isuzu D-Max i en eldriven version. Isuzu har valt Norge som första land i världen för lanseringen av D-MAX BEV. Den kommer lanseras under nästa år och ännu finns inget pris på bilen.

resultat av landets framträdande position inom elektrifieringen av transportsektorn. Den elektriska pickupen kommer till en början att introduceras på den europeiska marknaden.

– Isuzu D-MAX har varit en föredragen arbetsbil i många år, och vi ser fram emot att introducera en eldriven version för norska kunder 2025, säger Steinar Dokken, försäljningschef på Isuzu Norge.

Han säger att anledningen till att den lanseras först för den norska marknaden är att Isuzu Norge har spelat en aktiv roll i utvecklingen av den elektriska pickupen.

Representanter från fabriken har besökt Norge vid flera tillfällen för att lära sig om elmarkna-

den i Norge och Europa. Dessutom har fabriken genomfört ett antal tester på norska vägar, både under sommar- och vinterförhållanden.

Isuzu kommer även att lanseras i Sverige under nästa år.

– Det här är en riktigt efterlängtad lansering. Vi får ständigt frågor från företag och myndigheter som söker eldrivna alternativ som en del i sitt hållbarhetsarbete. Isuzu D-Max BEV gör att vi kan möta detta, och dessutom med en eldriven pickup som klarar att mäta sig med i princip vilken annan pickup som helst på den svenska marknaden, säger Per Håkansson, märkeschef för Isuzu på International Motors Nordic AB.

6 tons elektrisk dumper från Mecalac

Mecalac avslöjar att man kommer med sin helt nya eMDX elektrisk dumper, som den franska maskintillverkaren uppger är världens första 100 procent eldrivna 6-tons dumper.

Modellen som fått namnet eMDX, uppges var en del av Mecalacs strävan att leverera mer hållbara lösningar och ska markera ett stort steg framåt för bygg- och anläggningsbranschen och möter den växande efterfrågan på utsläppsfria arbetsmaskiner.

Den 6 ton tunga elektriska dumpern är utrustad med ett 75 kWh batteri och sägs ha en drift

tid på minst åtta timmar, och en snabbladdning på fyra timmar. Eftersom frekventa stopp är normen ökar denna autonomi ytterligare, vilket möjliggör extra arbetstimmar.

eMDX drivs av en typ 2-kontakt, liknande den som används i laddbara personbilar och kan även laddas via ett5-poligt industriuttag, direkt på en växelströmsenhet.

Enligt Mecalac har man bevarat de kompakta dimensionerna och säkerhetsfunktionerna hos eMDX, samtidigt som det har introducerat ytterligare förbättringar och operatörsskydd. Introduktionen av eMDX är

Mecalac lanserar en 100 procent elektrisk 6-tons dumper som klarar 8 timmar på en laddning. Det är ingen vild gissning att maskinen visas på Intermat i Paris.

en del av en bredare utrullning som inkluderar två andra 100 procent elektriska maskiner, som vanligtvis arbetar tillsam-

mans på byggarbetsplatser: svänglastaren eS1000 med sin kapacitet på 1.000 liter och hjulgrävaren e12.

72 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024

Mer stormskador i ett förändrat klimat

Trots granbarkborrar, klövvilt och rötsvampar är skogsskador till följd av vind den enskilt största skadegöraren för det europeiska skogsbruket. Enligt en rad nya artiklar kan det förväntas se ut så under resten av 2000-talet.

Skogsbruket lider varje år stora förluster till följd av naturliga störningar i produktionen. Hit kan räknas både biotiska skadegörare som rötsvampar och insekter, och abiotiska som bränder och stormar. Mängden virke som varje år påverkas av dessa störning i Europa har tiodubblats mellan 1950 och 2020. Från 10 miljoner kubikmeter per år till drygt 100. Den främsta av dessa skadeorsaker är vinden, som står för i genomsnitt 40 procent av den skadade volymen.

Enligt flera studier kommer stormskadorna att fortsätta att öka under resten av 2000-talet.

En av orsakerna är klimatförändringarna, men det betyder inte nödvändigtvis att det kommer att blåsa mer. Forskarna är inte eniga i hur det varmare klimatet kommer att påverka vindarna. Oväder blir kraftfullare ju mer vatten och ju mer värme de innehåller. Det innebär att varmare hav är en förutsättning för orkaner.

Enligt SLU:s Skogsskadecentrum är de flesta forskare eniga om att orkaner som bildas under 2000-talet kommer att bli starkare än de varit tidigare, men det är tveksamt om de kommer att bli fler. Hur det extrema vädret i Skandinavien kommer att utvecklas är enligt forskaran oklart. Men klimatförändringarna för också med sig andra bieffekter vilka i sig kommer att påverka skogens känslighet för vind.

Markens beskaffenhet är en av de faktorer som kan påverka

Trots älgar, granbarkborrar och rötsvampar är skador till följd av vind troligen den största enskilda förlustkällan för europeiskt skogsbruk.

hur stor skada en storm kan orsaka. Ju mer vatten marken kan hålla, desto känsligare är den, och således är skog på sandiga, genomsläppliga jordar mindre utsatt för vindskador än skog på lerjordar. Ingen jord är dock så hård som den som är tjälfrusen, och tjälen är därför ett viktigt skydd mot stormskador, i synnerhet när norra Europas vinterhalvår är blåsigare än sommarhalvåret.

Finska forskarstudier från

2017 visar att om vintertemperaturen i höjs med fyra grader, kommer perioden med djup tjäle att minska med två månader per år i södra Finland.Det innebär att 80 procent av alla stormar med genomsnittliga vindhastigheter starkare än 11 m/s kommer att ske på ofrusen mark, jämfört med 55 procent idag. Dessutom riskerar nederbörden att öka med 18 procent fram till år 2100, vilket också riskerar att leda till mindre hållfasta jordar och mer kullblåsta träd.

Sammantaget kan sägas att alla dessa studier pekar på större problem med vindskador i norra Europa under de kommande decennierna, till följd av mindre tjäle i marken, stort virkesförråd av stormkänsliga granar, och mer snabbväxande träd. Å andra sidan beräknas granen att bli mindre gångbar under torrare klimat.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 73

Dieselmotorer • service • reservdelar

Distributör för

Sverige, Danmark & Finland

Stockholm • Århus • Helsingfors

08-564 707 00

www.dieselmotornordic.se

www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se HYDRAULHAMMARE

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt

Plasma & gasskärning i grov- och slitplåt

Experter på CNC-bearbetning

Kontakta vår specialist inom området:

0481- 770 126

www.eurosteel.se

Även små

annonser syns!

Boka din plats på: 070-600 10 11

Huggknivar och motstål

Landets största lager hållar e Bra priser och snabba leveranser!

Vi lager för nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöver fall och pinnskruv m m

V i har knivar till:

Albach Bandit Bruks CBI Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba Sjölins TS och Tepohugg Vecoplan, m f l i lager!

Boklunds Åkeri AB

Tel 070-333 85 05

info@gruskungen se www.gruskungen.se

Tel 0495-302 29 • tole@tole se webshop: www.tole.se

PROFFS PÅ

Montabert

SilverClip: 0,7-12 ton

• För maskiner

• 5 års garanti

Försäl jning & Service

Mer än 20 års erfarenhet av Montabert

Vi reparerar alla märken

Peter 070-657 40 90

kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

Sveriges lägsta priser?

Stort sortiment.

FRAKTFRITT!

www.tecura.se

0418-457000|info@tecura.se

Tr a k t o r s e r v i c e

Tel 044-33 10 38 www traktorservice com

74 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 • LEVERANTÖRSGUIDEN
DIESELMOTORER FORDONSTVÄTTAR FÄSTEN LASTRAMPER
LASTA SÄKERT
KROSSNING & SORTERING
LASTMASKINER HUGGKNIVAR & MOTSTÅL

MASKINVAGN

MASKINTRANSPORT!

3modeller:8-9-10ton

Prisfrån64.900:-+moms frittvårtlager

LANTBRUKSKONSULT

Tel.0708‒850279

www.lantbrukskonsult.se

MILJÖSKYDDSMEDEL

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier

ZUGOL AB Svensk Barkindustri

Tel 023-300 69 • info@zugol com www.zugol.com

•YH–ServiceteknikerNYHET!�

•YH–Skogsbrukstekniker

CREATIVE TECHNOLOGY PUMPAR!

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu www.calpeda.nu

Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

•Skogsmaskinsutbildningar

•UtbildningarförPEFC/FSC certifiering

•Motorsågskörkort

•Röjsågskörkort

•Miljöhänsyn,grundoch förnyelse

•ADR–Transportavfarligt gods

•HetaArbeten.

Telefon: 010-456 79 00

info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se

REPARATIONER & SERVICE

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner Svetsning och reparation av skopor

Ävenav uthyrning maskiner

Tel. 08-530 306 63•070-555 95 75 per@boanders.se

SNÖKEDJOR

www.skogstekniska.se

Tel.0271�12222 info@skogstekniska

Utvecklassom entreprenör!

Vatteninfoerbjuderkurser, eventsochandraprodukterför digsomärentreprenörochsom arbetarmedanläggnings� arbeteninombl.a. vattenochavlopp.

Gåinpåvårhemsida vatteninfo.comunderkurser respektiveprodukter.Dukan ocksåkontaktaosspå info@vatteninfo.com eller08�42843150.

0321�60589•070�5173103

www.kedjanab.se

Chafförsvägen23•83148Östersund

Tel063�517755•kedjan@kedjanab.se

SPRÄNGMATTOR

R uba Gummi AB

Tel 0582-230 10 info@r ubagummi se

www.rubagummi.se

TELESKOPLASTARE•HJULLASTARE

Över 50 år i branschen!

Teknikvägen 4•245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 070-333

VÄGSLADD!

Bogseradmedsträngspridare

Vikt840kg

Prisfrån42.000:-+moms frittvårtlager

LANTBRUKSKONSULT

Tel.0708‒850279

www.lantbrukskonsult.se

PÅBYGGNADER & SLÄP PUMPAR
ENTREPRENAD
UTBILDNING
UTRUSTNING
VÄGSLADD
TELESKOPLASTARE
72 Sven Bengtsson
länttklippare S corpion 3,3-8,3 m
52
•www.mgab.nu sven@mgab.nu S
w w.ystamaskiner.se
Tel: 0411-1339 50 w
info@ystamaskiner.se
Redskap
www.wlt.se • LEVERANTÖRSGUIDEN • ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 74
wlt@telia.com

Nostalgi

Per Eriksson ansvarig utgivare

Mercedes 300 SL fyller 70 år

Den 6 februari 1954 slog den internationella motorsportmässan i New York upp sina dörrar och Mercedez-Benz överraskade hela världen med en helt oväntad bil. Här fick besökarna för första gången se supersportbilen 300 SL Coupé (W 198), även kallad ”Gullwing”. Med sina ikoniska måsvingedörrar blev bilen legendarisk redan från start.

Den nya coupén hade tydliga racinggener, och grundformen på 300 SL Coupé liknade 1952 års racingbil med samma namn, men med ett modellserienummer (W 194). En av de mest slående egenskaperna hos den eleganta 300SL Coupé var måsvingedörrarna, som också kommer från denna racerbil. Detta var unikt för en produktionsbil på den tiden och får väl anses än idag vara en fascinerande detalj.

Måsvingedörrarna var varken en marknadsföringsgimmick eller resultatet av övernitiska designers, utan snarare en teknisk nödvändighet. Precis som racerbilen hade 300 SL Coupé en lätt rörformad ram. Detta var relativt högt på sidorna, vilket gjorde

Ikoniska Mercedes-Benz 300 SL Coupé med de karaktääristiska måsvingedörrarna fyller 70 år. Fina exemplar säljs idag för 15-20 miljoner kronor.

en konventionell dörrlösning omöjlig. Måsvingsdörrarna krävde fortfarande flera specifika konstruktioner, som de viktiga toppmonterade fjädrarna. De gjorde det lättare att öppna dörrarna, och inte minst att hålla dem i öppet läge – en väsentlig egenskap som generellt främjade komforten för användarna av supersportbilen.

Med måsvingedörrarna gick inte fönstren att rulla ner och de rektangulära fönstren på 300 SL var därför avtagbara, med möjlighet att transportera dem i bagageutrymmet. De mindre och triangulära sidofönstren

kunde öppnas genom att vrida dem.

Mercedes-Benz 300 SL Coupé hade naturligtvis också en rad andra funktioner. Ett utmärkt chassi, nästan idealisk viktfördelning och en innovativ sexcylindrig motor gjorde modellen till en supersportbil. Det var världens första personbil i produktion med en fyrtaktsmotor med direktinsprutning, vilket gjorde det möjligt att öka effekten med cirka 25 procent, från 125 kW (170 hk) i racerbilen till 158 kW (215 hk) i 300 SL Coupé. Detta gav i sin tur en topphastighet på 250 km/h, vilket var en helt extraordinär prestation i mitten av 1950-talet.

300 SL Coupé blev en publikmagnet redan från start, och fick snabbt ett passande smeknamn. ”Gullwing” blev det amerikanska namnet på bilen, medan den i Frankrike är känd som ”Papillon”.

”Gullwing” lockade kunder över hela världen i det mycket exklusiva supersportbilssegmentet. 1 400 exemplar av 300 SL Coupé tillverkades från 1954 till 1957, och ytterligare 1 858 exemplar av 300 SL Roadster. Varenda 300 SL var redan en ikon, och bilen fortsätter att fascinera än i dag.

76 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 • NOSTALGI - FORDON FRÅN FÖRR

En bandlastare är den enda maskinen som kan göra allt – rensa, lasta, gräva, bära, fylla och mer – även i tuffa eller hala markförhållanden. Nu lanseras Cat 973 bandlastare som med en arbetsvikt på nästan 30 ton är den branschens största bandlastare.

Caterpillar lanserar ny bandlastare

En bandlastare är en maskin som kan göra lite allt möjligt. Den kan lasta, gräva, bära, fylla, rensa med mera. Även i tuffa och hala markförhållanden. Nu lanseras Cat 973 bandlastare som ska kombinera en hög mångsidighet med upp tilt tio procent bättre bränsleeffektivitet, mer produktivitet, förbättrrad hytt och valfri nyttolastteknik.

Bandlastaren kommer med en 275 hästkrafters motor och har en arbetsvikt på 29.892 kilo och ersätter den tidigare modellen 973K över hela världen. Den förenar sig med modellerna 953 (160 hästkrafter) och 963 (202 hästkrafter) i Cats bandlastarsortiment.

Cat 973 uppges vara den största bandlastaren i branschen, men ska erbjuda smidighet och enkel manövrering. Den uppdaterade hytten har en fjädrande förarstol och justerbara armstöd/ kontroller. En intuitiv 10-tums pekskärm på instrumentbrädan uppges vara lätt att använda och har en backkamera med standard High Defintion. Lutningsindikering hjälper till att göra

driften enklare genom att visa maskinens tvärlutning direkt på displayen.

Man kan välja mellan joystick eller V-spak och pedalstyrning för transmissionsreglage och antingen joystick eller 2-spaks redskapskontroller. Joystick-alternativen är välbekanta kontroller för förare med erfarenhet av kompaktlastare. Med endera kontrollschema kan förare ställa in redskapsrespons – fin, normal, grov – för att matcha förarens preferenser eller tilllämpning.

Upprepade lyft-, sänk-, tömnings- och flyttfunktioner kan förinställas för att göra jobb som lastbilslastning enklare. Smidigare redskap och styrningsrespons samt förbättrad styrprestanda ska ge mer kontrollbarhet.

973:an drivs av en Cat C9.3B-motor. Bränsleförbrukningen minskas med upp till 10 procent med Auto Mode som anpassar motorvarvtalet till belastningen. Eco Mode använder ännu lägre hastighet för ytterligare minskning av bränsleförbrukningen i lättare applikationer. Power Mode håller motorvarvtalet högt för

Publiken lyssnar till Lisa Sennström, hållbarhetschef SBMI, under branschdagen 2023.

Foto: Pia Nordlander

SBMI kallar till branschdag 11 april

Den 11 april bjuder

branschorganisationen Sveriges Bergmaterialindustri (SBMI) till branschdag på Stockholm Waterfront för förenings medlemmar. Fokuset kommer i förta hand att ligga på materialförsörjning och hållbarhet.

MSB, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap, kommer delta och ger sitt perspektiv på vikten av bergmaterialförsörjning utifrån ett krisberedskapsperspektiv och Anneli Wirtén, generaldriektör på SGU berättar om myndighetens roll i samhällets bergmaterialförsörjning.

att ge en känsla av lättillgänglig kraft hela tiden.

En skopa i Performance-serien (tillval) ökar produktiviteten med upp till 20 procent. En extra Fusion snabbkoppling möjliggör snabba redskapsbyten. En mängd olika skopor, gafflar och andra redskap kan delas mellan bandlastare, hjullastare och andra Fusion-kompatibla maskiner. Skopor kommer från fabrik med Advansys skopspetsar/adapter/låssystem. Advansys spetsar är byggda för maximal produktivitet och lägsta livscykelkostnad för skopan. Hammarlöst retentionssystem innebär säker, snabb borttagning och installation utan specialverktyg.

Specialbyggda arrangemang för lågt marktryck, avfallshantering/ rivning är fabriksförsedda med specialiserade underrede, skydd och andra funktioner utformade för att klara de tuffaste uppgifterna. 973 Steel Mill-paketet inkluderar en specialiserad hytt, isolerad stålbränsletank, högtemperaturunderrede och isolering i hela maskinen vilket gör maskinen lämpad för heta jobb.

– För att fortsätta hålla den höga standard som bergmaterialindustrin gör idag och samtidigt utvecklas är branschdagar viktiga. SBMIs branschdagar är branschens mötespunkt där vi utbyter tankar och informerar om utvecklingstrender i samhället. Bergmaterialindustrin utgör en viktig försörjningsfunktion för hela samhället, och i det nya säkerhetspolitiska läget vi befinner oss i, och med Sveriges NATO-medlemskap är det extra viktigt att vi samverkar både inom branschen och med relevanta myndigheter säger Mårten Sohlman, vd på SBMI.

Från Arbetsmiljöverket kommer kommunikatören Anna-Carin Carlsson med en presentation av vad som kommer att gälla för bergmaterialindustrin när nya regelstrukturer träder i kraft från årsskiftet- Även naturvårdsverket deltar med en presentation om täktvägledning.

Fakta. SBMIs branschdag

Plats: Stockholm Waterfront, Nils Ericsons Plan 4, Stockholm

Datum: Torsdag 11 april

Tider: SBMIs årsstämma 09:00

– 10:00 därefter branschdag 10:00 –17:00 med middag 18:30.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 77

Rosenqvist Gruppen förvärvar Pandrol

Rosenqvist Gruppen har förvärvat Pandrols verksamhet i Hudiksvall. Den tidigare tekniske direktören Jacob Landström är utsedd till vd.

Rosenqvist Rail säljer utrustning för underhåll och nybyggnation av järnväg. Företaget återtar ledningen av verksamheten samtidigt som man startar ett starkt samarbete med Pandol. Som en del av detta kommer Pandrol att vara återförsäljare och distributör av Rosenqvists produkter i de flesta länder där de är närvarande, och de två företagen kommer fortsätta att bygga ett partnerskap inom teknikområdet som syftar till att förbättra produktportföljen.

– Det här samarbetet möjliggör för oss att fokusera på leveransen av systemlösningar och att ytterligare utveckla vår ledande position på marknaden. Med stöd från Rosenqvist Team, och deras kompetens inom tekniska lösningar, kan vi bygga vidare på våra befintliga styrkor och fortsätta att vara ledande inom vårt område, säger Maria Nilsson, Head of Equipment and Control på Pandrol.

Anders Rosenqvist, grundare av Rosenqvist Rail, ser fram emot att leverera leverera järnvägsprodukter tillsammans med teamet i Hudiksvall. Anders kommer att bidra strategiskt från en position i styrelsen.

– Vårt samarbete med Pandrol, som är marknadsledare inom sitt område, gör det möjligt för oss att fokusera på att leverera överlägsna tekniska lösningar. Det i sin tur är avgörande för att göra arbete på järnväg  säkrare och mer effektivt. Vi kommer fortsatt erbjuda högsta servicestandard och säkerställa att våra kunder och partners får högsta kvalitet och driftsäkerhet, oavsett var de befinner sig geografiskt, säger Anders Rosenqvist.

Mobila pumpar för förflyttning av vatten

Etebra Vagn & Maskin i Husqvarna har lanserat mobila vattenpumpar från den italienska leverantören Veneroni. I Italien och andra delar av världen används dessa pumpar främst för bevattning, där man flyttar vatten från kanaler ut på åkrar och fält.

I Sverige ser vi andra användningsområden inom såväl lantbruk som entreprenad. Att snabbt kunna förflytta större vattenmassor för att förhindra översvämning på fälten kan ligga i en lantbrukares intresse, medan en kommun kan använda pumpen för samma syfte, fast inom tätorter för att undvika vattenskador i städer när exempelvis vattendrag svämmar över och letar sig in på gator och torg.

– Vi genomförde i mars 2022 en lyckad demokörning av en vattenpump modell ATR med 400 mm i rördiameter, i samarbete med Rossviks Säteri i Eskilstuna, som investerat i en pump för att kunna kontrollera vattenståndet runt sina fält, berättar Ulf Persson, vd på Etebra.

Utöver Rossviks Säteri, har

även Hammars Säteri i Örebro, införskaffat en pump. Bengt på Hammars Säteri valde dock modellen större, en ETR med 500 mm diameter på röret.

Nyligen investerade också Fredrik på Kurö Säteri i Västerås i en Veneroni ATR40 mobilvattenpump för att få bukt med vattenmassor på sina fält. Se filmreportage hos Fredrik här. I Etebras sortiment för mobila pumpar finns två grund-

modeller; AT och ET.ATR med rörlängd 6 meter. Man kan välja mellan 250 eller 400 mm i rördiameter. ATS med rörlängd 5 meter. Rördiameter 400 mm. Teleskopisk förlängning av röret 1,5 meter. AT-modellerna är centrifugaldrivna. ETR med rörlängd 6 meter. Rördiameter 500 mm. ET-modellen är propellerdriven, och genererar därmed mer kraft. Samtliga modeller går att extrautrusta med PVC-slang i sektioner och i olika längder.

Delvator flyttar till nya lokaler i Stockholm

Hitachis återförsäljare är inne i en expansionsfas och har byggt en ny anläggning och nytt centrallager på Metallvägen 61 i Rosersberg strax norr om Stockholm. Lokalerna invigs 18 april med dropin mellan 11-18.

Delvator flyttar in i en ny anläggning i Rosersberg med en stor modern verkstad, centrallager för Sverige och ett showroom. Satsningen i regionen ger en förbättrad logistik, mer rationell produktionskapacitet med lägre leveranstider och en bättre tillgänglighet. Den nya anläggningen kommer att fungera som en central hubb för företagets verksamhet.

– Vår satsning säkerställer en

Delvator flyttar in i ny anläggning på Metallvägen 61 i Rosersberg

ännu snabbare och mer effektiv service för kunderna i Stockholmsregionen och vår reservdelsförsörjning i Sverige, säger Jonas Coltén, vd på Delvator. Det är en viktig faktor för att ytterligare stärka våra relationer och fortsatt utveckla vår position på marknaden, fortsätter han. Anläggningen på Metallvägen

61 i Rosersberg är fräsch och modern och byggdes 2018 av N.C Nielsen Fastigheter AB. Ytan på cirk 3.500 kvadratmeter är uppdelad för två verksamheter där Delvator tillsammans med Scantruck delar lokaler.

På den nya anläggningen kommer man att få nya fräscha kontorslokaler, en modern maskin- och utställningshall, en större och mer välanpassad verkstad och bra utrymme för alla maskinerna av varumärkena Hitachi och Bell på gården. I det moderna centrallagret som etablerats finns en toppmodern lagerautomat och bra lagerutrymmen med struktur och ordning.

78 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024
Etebra Vagn & Maskin i Husqvarna har lanserat mobila vattenpumpar från den italienska leverantören Veneroni. De är lämpliga för att snabbt kunna förflytta stora mängder vatten. Pandrol får nya ägare.

Ny 5M traktor från John Deere

Den nya traktorn kommer med nya transmissioner och integrerade Auto-Tracfunktioner i instrumentbrädan. Den nya John Deere 5M uppges vara en mångsidig traktor för både lantbrukaren och entreprenören.

Mångsidigheten hos den nya 5M gör att den kan användas både på fältet, byggarbetsplatsen, gården och på vägen. John Deere har även lagt till den helt nya toppmodellen 5130M i sortimentet och utökar därmed portföljen med en övre effektklass med en maximal effekt på upp till 135 hästkrafter. De nya växelalternativen PowrQuad PLUS och Powr8 ger användarna lösningar för en mängd olika uppgifter.

Tekniken gör att traktorföraren har tillgång till kontinuerlig dragkraft med mjuka växlingar. Dessutom eliminerar en knapp på spaken behovet av manuell koppling vid växling mellan grupper. Tack vare EcoShift-funktionen minskar 5M-traktorn varvtal för att spara bränsle, samtidigt som den levererar tillräcklig kraft för att utföra transportuppgifter effektivt i upp till 40 km/h.

Integreringen av AutoTrac i

Tillgänglig med nya transmissioner och integrerade AutoTrac-funktioner i instrumentbrädan, nya John Deere 5M lanseras som en mycket mångsidig maskin för både bonden och entreprenören.

instrumentbrädan - en funktion som ägare av 6M-serien har i hörnstolpsdisplayen - förbättrar precisionen och effektiviteten genom att minimera överlappning under fält- och gräsarbete. Vägledningssystemet hjälper till att hålla sig på rätt spår i raka fältjobb. En uppgradering till mer sofistikerade vägledningsfunktioner med en G5 Universal Display är möjlig när som helst.

Med en kompakt svängradie på 4,1 meter erbjuder John Deere 5M-serien god manövrerbarhet, vilket gör den väl lämpad

för uppgifter som gårdsarbete och matning av djur i trånga utrymmen. Den låga huven och det stora takfönstret uppges ge föraren utmärkt sikt, särskilt för frontlastaruppgifter.

Den nya 5M-serien kommer med funktionen för predictive analytics Expert Alerts, som möjliggör tidig identifiering av nödvändiga underhållsbehov, vilket ytterligare förbättrar driftsäkerheten och minimerar oväntade stillestånd, skriver John Deere i ett pressmeddelande.

Godkänt resultat för Moelven

Träindustrikoncernen Moelven ser tillbaka på et krävande 2023, där stigande räntor, ökade kostnader och en avmattad efterfrågan påverkade resultet.

– Vi måset säga att vi är nöjda med fjolårets resultat med tanke på de utmanande tider vi befinner oss i, säger Morten Kristiansen, vd och koncernchef på Moelven.

För helåret 2023 landade omsättningen på 12,9 miljarder kronor. Rörelseresultat uppgick till 381 miljoner kronor. Året innan var omsättningen 14,4 miljarder kronor medan rörelseresultatet slutade på 1,7 miljarder kronor.

– Vi befinner oss i en krä-

vande ekonomi. Det ser vi själva och i samhället omkring oss. Nedgången från föregående år är markant och drastisk, men den var väntad utifrån den plötsliga förändring på marknaden vi upplevde under andra halvåret 2022. Sett i ljuset av detta är vi överlag nöjda med resultatet från 2023, säger Morten Kristiansen.

Moelven gör ingen hemlighet av att framtiden fortfarande präglas av stor osäkerhet till följd av det plötsliga stoppet i byggbranschen och minskad efterfrågan.

– Det finns få tecken på förbättring i sikte, och vi anar en ökad osäkerhet. Det gäller stora delar av värdekedjan där

Log Max öppnar lager i Rosersberg

Log Max, som tillverkar skördaraggregat för skogsskördare öppnar ett lager i DSV:s logistikcenter i Rosersberg, strax norr om Stockholm.

MDSVs logistikanläggning i Rosersberg ligger nära Arlanda, vilket uppges vara viktigt för DSV och dess kunders affärsverksamhet. Lagret omfattar cirka 68.000 kvadratmeter och är certifierade enligt BREEM nivå ”very good” och har solpaneler på taket för att säkerställa energibehovet.

– För att snabba på leveranserna till våra kunder och frigöra plats i vår produktion, flyttar vi vårt reservdelslager till DSV i Rosersberg, säger Jon Mattsson, vd på Log Max i en kommentar.

Swecons servicebilar kör på HVO100

Ett av Volvo CE-återförsäljaren Swecons hållbarhetsmål är att minska koldioxidutsläppen med 50 procent fram till 2030, med 2019 som basår.

– Vi har gått från noll till nästan 80 procent HVO100 på ett år, vilket resulterat i kraftig reducering av våra CO2-utsläpp, säger Helena Storsten, hållbarhetschef på Swecon.

marginalerna pressas till följd av ökade kostnader i alla led, säger Morten Kristiansen. Skandinavien är Moelvens hemmamarknad. Dessutom levererar Moelven träprodukter till kunder i 46 länder, främst som insatsvaror för industriell produktion.

Även om det i skrivande stund är utmanande tider är Moelven redo att vara redo att bygga vidare när marknaden vänder. Gruppen har stora investerings- och moderniseringsprojekt pågår som kommer att stärka konkurrenskraften under de kommande decennierna.

Swecon ären stor och viktig aktör i klimatomställningen. Att majoriteten av de cirka 1 500 nya maskinerna som årligen levereras till kund får en ”first fill” med HVO100 bidrar till ökad hållbarhet, men ska framför allt ses som att Swecon vill inspirera och föregå med gott exempel. Den senaste tidens stora steg har dock skett genom att fokusera på de drygt 200 servicebilarna.

– Det gäller främst stora skåpbilar som vi ska tanka med HVO100. Dock kan det bli en skvätt fossil diesel om vi är ute i glesbygd och jobbar. Då försöker vi göra en så liten fyllning som möjligt. Sedan går vi över mer och mer till el på våra reservdelsbilar, som är skåpbilar av mindre modell. Men där vi har förbränningsmotorer kommer vi fortsatta med HVO100. Sammantaget är dessa insatser de som får störst effekt inom vårt hållbarhetsarbete, säger John Svensson, platschef på Swecon i Linköping.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 3 2024 79
Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.