Anläggningsvärlden 0223

Page 1

Kraftigaochpålitliga energigriparfrån finskaAXERmed mångaårs erfarenhet.

ANLÄGGNINGSvärlden

Satsning på sund byggkonkurrens

Nu ansöker Byggföretagen med en rad andra organisationer i bygg- och anläggningsbranschen om medel för att förlänga projktet ”Sund konkurrens och Schyssta byggen.

Sidan 42

Halvering av olyckor hos Swecon

Wolter Stackelberg driver Stensnäs Säteri i Ukna, strax söder om Valdemarsvik. Säteriet har anor från medeltiden och verksamheten kommer nu övertas av Wolters son Otto Stackelberg. Som nybliven pensionär kommer Wolter satsa på säteriets skogsskötsel och har därför investerat i en Kinetic miniskotare.

+ modeller hittar du

din favorit, oavsett vad du vill greppa!

På två år har antalet arbetsplatsolyckor på Swecon som leder till sjukskrivning minskat med mer än hälften. Det är resultat av projektet safe@swecon.

Sidan 38-39

AFFÄRSTIDNINGENFÖRENTREPRENAD,SKOG&TRANSPORTBRANSCHEN #1-2016 FEBRUARI
AFFÄRSTIDNINGEN FÖR ENTREPRENAD, SKOG & TRANSPORTBRANSCHEN #2-2023 MARS SLANGEXPRESS Slangbyte 020-46 46 00 Ett nummer - i hela Sverige Branschledaren inom slitdelar till skopor, plogar & markfräsar 010-21 20 190 • info@partrex.se • www.partrex.se Scanna QR-koden med din mobilkamera för att komma till vår eventkalender! Psst! Med 100
q 3:e generationens tiltrotatorsystem från engcon. engcon.com/gen3
enkelt
Sidan 32-33 Foto: Per Eriksson

HAVEL PEDNO BANDSPÄNNARECANADAKEDJOR

Mekanisk Hydraulisk

Kedjor

PEDNO CANADABAND

HAVEL STUBBREDSKAP:FRÄSAR,KLIPPAR,KNIV

Seredskapen iaktion!Besök HavelsYoutubekanal.

Tel.070-3973654•agne@barrsaterskogs.com•www.barrsaterskogs.com

Sefilmen och läs hela reportaget på: www.spmaskiner.com/sv/sp-stories

ANLÄGGNINGSvärlden

AFFÄRSTIDNINGENFÖRENTREPRENAD,SKOG&TRANSPORT

Anläggningsvärlden är en rikstäckande affärstidning för branscherna entreprenad, skog, och transport. Tidningen distribueras till chefer och beslutsfattare i branschföretag och utkommer med 10 nummer per år. Mer information finns på anlaggningsvarlden.se.

Per Eriksson Ansvarig utgivare Tel: 070-600 10 11 E-post: per@anlaggningsvarlden.se

Anläggningsvärlden

Förlags AB

Granitvägen 5 747 31 Alunda

Växel: 0174-653 10

Webb: www.anlaggningsvarlden.se

Ansvarig utgivare: Per Eriksson

Kommande nummer:

Annonsera:

Per Eriksson 070-600 10 11 per@anlaggningsvarlden.se

Ekonomi/administration:

Hanna Fredman hanna@anlaggningsvarlden.se

E-post Annonsmaterial: annons@anlaggningsvarlden.se

Hanna Fredman Ekonomi

Tel: 073-953 58 38

E-post: hanna@anlaggningsvarlden.se

Copyright: Anläggningsvärlden Förlags AB 2023.

ISSN: 2002-4150

Utgåva Materialdag Utgivning Tema

Nr 3 31 mars 7 april

Nr 4 5 maj 12 maj Swedish Forest Expo 2023

Nr 5 19 juni 26 juni

Nr 6 18 august 25 augusti

Följ oss i våra sociala kanaler:

Anläggningsvärlden är en renodlad E-tidning som skickas i en upplaga på 23.000 ex till branschföretag inom entreprenad, skog och transport.

Urval av innehåll nr 2-2022 (Årgång 8)

Svampar visar vägen till nya trämaterial sid 18

Positiv inställning i Sverige till gruvor sid 28

Testkörd: Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 Tdi sid 30-31

Sveaskog skyddar 100,000 hektar fjällnaturskog sid 54

Kroppskameror ska ge tryggare arbetsmiljö för vägarbetare sid 59

finns på lager!

0346�84530

info@carlsson�co.se www.carlsson�co.se Oktanvägen15B,31132Falkenberg

Vårt samhälle ställer om mot hållbarhet och behovet av skogsprodukter blir allt större. Samtidigt kommer nu ett stort antal förslag till EU-bestämmelser som kraftigt skulle kunna begränsa skogsbruket. I Sverige pågår diskussionen om vilka regler som ska gälla för våra nationellt fridlysta arter, som exempelvis orkidén knärot. Kommer skogen verkligen att räcka till allt? I centrum för debatten står familjeskogsägarna, som äger hälften av den svenska skogen. Det skriver Marie Wickberg , hållbarhetschef på Mellanskog.

Den lilla vintergröna orkidén knärot har hamnat i ett något oväntat fokus, inte mist i trakterna av orten Stjärnsund i södra Dalarna där lokala miljögrupper under flera års tid har registrerat tusentals fynd av arten i syfte att stoppa avverkningar.

Familjeskogsägarnas drivkrafter behöver vara i centrum. När en skogsägare får ett förbud mot att avverka för att det finns skyddsvärda arter, som till exempel knärot, så finns i dagsläget ingen rätt till ersättning, vilket kan innebära förlorade intäkter på flera hundra tusen kronor för helt vanliga människor, som kanske skulle ha skogen som en pensionsförsäkring. Om vi vill skydda knäroten så får vi betala för det gemensamt, via våra skattepengar, det kan inte vara skogsägarens ansvar att bära kostnaden.

Höga naturvärden på en fastighet är så klart något positivt, menar Marie Wickberg, men med dagens lagstiftning riskerar det att uppfattas som en risk, snarare än en tillgång.

Vi skogsägare ska vara stolta över alla miljövärden vi har på våra fastigheter. De är ofta resultatet av vårt och tidigare generationers skogsbruk. Samtidigt behöver politiken ta sitt ansvar och se till att vi har ett regelverk som dels gör det enkelt att vara skogsägare, dels belönar den som skapar en rik biologisk mångfald.

Mellanskog arbetar för att förbättra skogsägarnas näringspolitiska villkor och frågan om nationella fridlysningsbestämmelser är just nu högt upp på agendan, bland annat genom ett rättsfall som ska avgöra om skogsägare ska få dispens från artskydds-

MessersiTc350d

Svängbarkorg

Lastkapacitet3.500kg.

Lastvolym1.880liter

Kubota4�cylindrigdieselpå 48,6kW(stegV)

HyttmedvärmeochACsomtillval

förordningen vid fynd av nationellt fridlysta arter. Mellanskog driver ärendet å medlemmarnas vägnar. – Skogsägare tar ett stort miljöansvar, både genom hänsyn vid avverkningar och genom att man avsätter områden frivilligt, utan ersättning. Samtidigt måste det finnas en rimlig balans mellan bevarande och brukande. Vårt samhälle behöver hållbara produkter från skogen, avslutar Marie Wickberg.

Mellanskog föreslår, tillsammans med LRF, ett nytt system för frivilligt formellt skydd som bygger på markägarens engagemang. Samtidigt ställer organisationerna krav på ytterligare förändringar i lagstiftningen som är knuten till artskydd. Förutom frågan om ersättning vid intrång, som just nu avgörs i Högsta domstolen, så behövs nya regler som tydliggör hur nationellt fridlysta arter ska hanteras i relation skogsbruk.

Skogsägare tar ett stort miljöansvar, både genom hänsyn vid avverkningar och genom att man avsätter områden frivilligt, utan ersättning.

4 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 • DEBATT
Debatt Marie Wickelberg hållbarhetschef på skogsägarföreningen Mellanskog
”Familjeskogsbrukets perspektiv behövs i naturvården”
Marie hållbarhetschef på mellanskog
’’
SOPMASKINBORSTAR –Borstarföreneffektivgaturenhållning. Egentillverkningsedan1910. BorstfabrikeniMalmöAB Tel040�437696•info@borstfabriken.se•www.borstfabriken.se

Kylare&intercoolers!

Tillallamärken,typerav kross�ochsorteringsverk samtflishuggar,kompressorer ochelverk.

Hososshittarduoljekylare,intercoolers,värmeväxlareochvärmeelementtillbl.a:

Krossar/Sorteringsverk

Kontaktaosssåhjälpervidig!
SNABBLEVERANS OCHHÖGKVALITET!
Borlänge•0243�13217•anders@swerad.se•www.swerad.se

SMARTOCHSÄKERBRÄNSLEHANTERING

Dukan alltidvälja atthyravåra produkter.

Transmaster Transportgodkända

ADR-tankar.

Volymer från 400 - 3.000 liter.

Kanbeställas isoleradmed värmeför Ad-Blue

Nytillverkade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Även rostfritt. Volymer från 1,5 m³ - 180 m³

Rekonditionerade cisterner

Utrustas enligt önskemål. Volymer från 1,5 m³ - 10 m³

Duvetväl attviköper dingamla cistern?

Transportgodkända kombitankar

K1.000, 1.500 och 2.000 liter Möjlighet till förvaring avAd-Blue.

AB GÅRDSCISTERNERABG

Plasttankar från Kingspan® För transport och förvaring av bränsle. 200-900 liter. ÄvenADR

Oxelgrensvägen25|15242Södertälje|www.abg.se|info@abg.se|Tel:08�54953000

Tankstationer Kundanpassade tankstationer. Utrustas enligt önskemål.

Peab Asfalt får bonus för minskad klimatpåverkan

Peab Asfalt har sedan år 2021 skött underhållsbeläggningarna i Årjängs kommun. Tack vare att man under de senaste två åren asfalterat med ECO-Asfalt har man kunnat minska kommunens klimatpåverkan med totalt 60 ton.

– Tack vare besparingen har vi också uppfyllt kommunens höga krav och därmed erhållit en klimatbonus, säger David Jansson, projektledare på Peab Asfalt.

Peab Asfalt vann år 2021 upphandlingen i Årjängs kommun gällande underhållsbeläggningar. Arbetet har innefattat asfaltering av gator, gång- och cykelvägar samt matargator. Utöver beläggningsarbetet har man även dragit nytt vatten och avlopp samt byggt en ny gång- och cykelbana till den nya förskolan Paletten i Töcksfors.

– Förutom att vi nu i projektet minskat koldioxidutsläppen med 60 ton har vi återanvänt mer än 30 procent returasfalt vilket betydligt minskar användandet av naturresurser. Då känns det extra roligt att vi nu får klimatbonus för att vi bidragit till Årjängs kommuns miljööverenskommelse med Länsstyrelsen i Värmland, förklarar David Jansson.

Tack vare att kontraktet gäller även under 2023 med option på förlängning ett år så har man ytterligare möjligheter att minska kommunens koldioxidutsläpp och

Sedan 2021 underhållsasfalterar Peab åt Årjängs kommun. Tack vare att man sedan starten asfalterat med Eco-asfalt har man minskat kommunens klimatpåverkan med 60 ton koldioxid.

klimatpåverkan.

Peab Asfalts är ett av Nordens största specialiserade beläggningsföretag med tillverkning och utläggning av varm, halvvarm

och kall asfalt. Företaget erbjuder även tankbeläggning samt fräsning av vägar.

6 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
”Tack vare besparingen har vi också uppfyllt kommunens höga krav och därmed erhållit en klimatbonus”.
David Jansson projektledare på Peab Asfalt

Kraftfull12tonsallround�skotare,bådeförgallring ochslutavverkning,medstarka14tonsboggier!

NYHETER:Kranspetsstyrning,modellpå annan armstöd,egenutveckladepalletterochschaktblad!

”VipåSampo�teamet sertillattjobbetblirgjort” MASKINERMEDLÅGADRIFTKOSTNADER Gallringsspecialisterna: och HR46XFR28 MickeBohm Tel.070�5705695 micke.bohm@sampo�rosenlew.fi Återförsäljare: MyrvoldsMaskinAB DanielMyrvoldTel.070�6705554 SampoRosenlewFilialSverige|Industrigatan37A,54450Hjo www.sampo�rosenlew.fi
21TONS SKÖRDARE MEDUNIK STABILITET SNURRHYTT 14TONS LAST

Lantmäteriets information släpps

Särskilt värdefulla data för samhället ska vara tillgängliga som öppna data. Det har EU-kommissionen nu beslutat. Tidigare avgiftsbelagda data som kartor, adressdata, och flygbilder blir öppna och kostnadsfria.

Bland Lantmäteriet idag avgiftsbelagda information, och som i framtiden blir öppna data, finns adress- och byggnadsdata, information om fastighetsgränser, höjddata, flygfoton, hydrografi och kartor.

Bland fördelarna finns bland annat att processerna för byggoch samhällsplanering kan förenklas och snabbas på rejält. Öppna data kan även ge medborgare mer insyn i mark -och fastighetsförhållanden, samt bidra till färre skador vid exempelvis grävarbeten.

– De areella näringarna, som skogs- och jordbruksnäringen samt även renskötseln kan få bättre förutsättningar för mer effektiv och hållbar verksamhet, skriver Lantmäteriet i ett pressmeddelande.

Markägare med fjällnära skog som nekats avverkning ersätts

Under förra året betalade skogsstyrelsen ut cirka 250 miljoner kronor i ersättning i 110 ärenden där markägare nekats avverkning i fjällnära skogar. Antalet nya ansökningar om att få avverka minskade under året.

Under 2021 slog antalet nya ansökningar om att avverka i fjällnära skog rekord. Samtidigt fattade Skogsstyrelsen beslut om avslag motsvarande 300 miljoner kronor omfattande

12.600 hektar. Under samma år betalades 75 miljoner kronor ut till markägare som nekats avverka.

Skogsstyrelsens sammanställning för 2022 visar att det betalades ut nära 250 miljoner kronor under året omfattande 7 100 hektar skog.

– Vi satsar fortsatt mycket stora resurser på att markägarna ska få en rättssäker hantering och så snabbt som möjligt få

besked och den ekonomiska ersättning man har rätt till, säger Staffan Norin, regionchef, Skogsstyrelsen Region Nord.

Sammantaget med det fortsatt mycket höga antalet ärenden som Skogsstyrelsen har att hantera kan det ta 1,5 år att få

beslut om ansökan beroende på när på året den kommer in.

Varje ärende prövas enligt det regelverk som finns vilket innebär en utredning av naturvärden, ålder på skogen och vilka miljöbehov det finns att ta hänsyn till.

fri
Under 2022 betalade Skogsstyrelsen ut 250 miljoner kronor i ersättning där markägare nekats avverka i fjällnära skogar. Foto: Per Eriksson

LÅGA PRISER

På och originalreservdelar tillbehör(nya&begagnade)

Bl.a.till:

ATILA/ATLAS,CASE/POCLAIN, DEUTZ,DOOSAN,HANOMAG, HITACHI,HYMAC,HYUNDAI, JCB,KOBELCO,NEWHOLLAND, KOMATSU,LIEBHEER,O&K, PUTZMEISTER,TAKE�JOB, VIBROMAX,YANMAR,ZF,mfl..

–tilldeflesta Hyttrutor förekommandemaskiner/ modeller.

hydraulhammare Reservdelartill –RAMMER,KRUPP, MONTABERTm.fl. Mejslartillhydraulhammare –högstakvalitet.

–LINDE,BOSCH, Hydraulik HYDROMATIC,KAWASAKI, VOLVOm.fl

–renoveradeoch Dieselmotorer begagnade –gummioch Bandvagnsdelar stål

SKOPOR,FÄSTEN,ROTOTILTAR –Nyttochbegagnat

RICHARDS RESERVDELARAB

Östunagatan7,75323Uppsala

Tel.018�345567

info@richardsreservdelar.se www.richardsreservdelar.se

Trafikverket häver kontrakt med entreprenör

Trafikverket har beslutat att häva kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som bygger deletapp Haga i Västlänken i Göteborg. Anledningen till hävningen uppges vara omfattande och tilltagande förseningar i deletappen.

Entreprenören AGN har i deletappen under en längre tid haft en omfattande och växande försening. Därför har Trafikverket hävt kontraktet.

– När en entreprenör inte klarar av att leverera i enlighet med ingångna avtal är det vår plikt att agera för att värna våra gemensamma skattemedel. Vårt ansvar är att säkerställa ett effektivt, hållbart transportsystem och ställa höga krav på kostnadskontroll. konstaterar Patrick Guné, chef för Trafikverkets verksamhetsområde Stora projekt.

Kontraktet med AGN upphörde med omedelbar verkan i slutet av januari och arbetsplatserna togs över Trafikverket till dess

att en ny entreprenör kan vara på plats.

Nästa steg är att Trafikverket kommer att påbörja en ny upphandling av det återstående arbetet. Målet för Trafikverket är att slutföra arbetena med en annan entreprenör, för att minimera påverkan på tid och kostnad. En åtgärd är att Trafikverket kommer tillföra kapacitet i järnvägssystemet genom att öppna Västlänkens station Centralen år

Fakta. Bakgrund Västlänken

– Beslutet har föregåtts av en längre och djupgående dialog med AGN, där vi inte kunnat komma fram till en acceptabel lösning avseende produktionstid och sluttid för färdigställande. Därför bedömer vi att en ny upphandling av en eller flera entreprenörer kommer att skapa bättre förutsättningar för leverans av återstående arbeten, säger Bo Larsson, Västlänkens projektchef.

Trafikverket bygger en åtta kilometer lång järnväg för pendel- och regiontåg. Drygt sex kilometer går i tunnel under centrala Göteborg. Tre nya stationer under mark vid Korsvägen, Haga och Göteborgs central.

Västlänken ska underlätta resandet i Göteborg och Västsverige. Skapa plats för fler tåg, minska sårbarheten i järnvägssystemet och bidra till stadsutvecklingen i Göteborg. Byggnationen av Västlänken startade 2018.

Patrik Guné chef för Trafikverkets verksamhetsområde Stora projekt.

Deletapp Haga omfattar 1 700 meter tunnel varav 250 meter betongtunnel i jord och lera samt en ny underjordisk station i Haga. Entreprenaden är en av Västlänkens fyra byggentreprenader.

Entreprenadutrustningförgrävningochlastning

Vitillverkarentreprenadutrustningtillallaslagsmaskinersåsom skopor,avjämningsbalkar,lyftbommar,rivningsredskap,fästen, soputrustningochmarkberedningsaggregat.

Vårstyrkaärspecialtillverkning efterkundensönskemål.

Ågårdsvägen17|34232Alvesta|Tel.0472�14663|info@bsmverkstad.se|www.bsmverkstad.se

10 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
2026.
”När en entreprenör inte klarar av att leverera i enlighet med ingångna avtal är det vår plikt att agera för att värna våra gemensamma skattemedel.”.
Trafikverket häver kontraktet med AGN Haga, den entreprenör som bygger deletapp Haga i Västlänken i Göteborg. Trafikverket menar att entreprenören har haft en omfattande och växande förseningar i deletappen. Foto: Kasper Dudzik.

Nya områdesskydd i skogen på rekordlåga nivåer

Skogsstyrelsens bildande av nya områdesskydd, där skog med höga naturvärden skyddas och inte får avverkas, låg under förra året på fortsatt rekordlåga nivåer. Detta visar färsk statistik.

Under fjolåret bildade Skogsstyrelsen formellt skydd på 1.200 hektar produktiv skogsmark, vilket är en marginell ökning jämfört med 2021 då nivåerna var lägre än någonsin.

Som mest bildade Skogsstyrelsen formellt skydd på mellan 5.000 och 6.000 hektar per år i början av 2000-talet. Som genomsnitt för perioden 1993 till 2022 är 2.300 hektar per år.

Under 2000-talet har den årliga skyddade arealen successivt minskat och 2021 blev det rekordlågt med enbart 980 hektar. Nu presenterar Skogsstyrelsen färsk statistik som visar att det under 2022 bildades formellt skydd inom 1.187 hektar produktiv skogsmark, alltså en marginell ökning.

– Vi ser en direkt koppling mellan hur mycket pengar vi får för att ersätta markägare när de får skogen formellt skyddad och hur mycket vi sedan skyddar. Nu har vi fått mindre summor i budgettilldelningen och samtidigt har vi fått prioritera ersättningar till skogsägare som inte fått avverka i fjällnära skogar, säger Johan Åberg, specialist på områdesskydd på Skogsstyrelsen.

I genomsnitt var storleken

på de nybildade naturvårdsavtalen 8,2 hektar år 2022 och motsvarande för biotopskydden 7,2 hektar. Över tid är trenden att de enskilda områdena som bildas blir färre men större.

I genomsnitt var ersättningen under 2022 cirka 179 000 kr per hektar för biotopskydd, vilket är den högsta nivån någonsin. Utöver att tillägget om 25 procent på intrångsersättningen, som infördes 2010, så innebär prisökningen på fastigheter att ersättningen stiger över tid.

Naturvårdsavtalen hade en genomsnittlig ersättning på 34 000 kr per hektar under 2022, vilket är en ökning från de närmast föregående åren. Ersättningen påverkas av till exempel virkesvärdet på marken vilket gör att den kan variera mellan

åren baserat på var i landet marken skyddas. Även avtalets längd påverkar, där kortare avtal generellt har lägre ersättning. Många nybildade korta naturvårdsavtal kan därför minska den genomsnittliga ersättningen ett år.

– I den skogsproposition som riksdagen behandlade i våras finns en tydlig ambition om att skyddsvärda skogar inte ska avverkas och det skulle i så fall

Fakta. Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal

Biotopskyddsområden och naturvårdsavtal är de former av formellt skydd för skog som Skogsstyrelsen arbetat med sedan 1993.

Biotopskydd är ett lagstadgat sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Naturvårdsavtal är ett civilrättsligt och tidsbegränsat avtal.

Vid sista december 2022 fanns drygt 8 800 biotopskyddsområden på sammanlagt 32 900 hektar produktiv skogsmark som bildats av Skogsstyrelsen. Det fanns även cirka 5 500 tecknade naturvårdsavtal med totalt 35 800 hektar produktiv skogsmark.

Foto: Karin Ekströmer, Skogsstyrelsen kunna bidra till att vända den negativa trenden för miljömålet Levande skogar. Med de lägre anslagen för skydd av skog faller ansvaret tyngre på markägarna att utan ersättning bevara skyddsvärda skogar. Skogsstyrelsen har de senaste åren äskat om stärkta resurser till formellt skydd, säger Johan Åberg avslutningsvis. Packarp2,57192Nässjö•johan@tmrmaskin.se•036�100400•www.tmrmaskin.se

12 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Biotopskydd är en av formerna för formellt skyddad skog som Skogsstyrelsen handlägger. Storlekar2�1500kWA•Europeisktillverkning•Kortaleveranstider•Bragarantier!
www.marimi.se•Tel.070�5895115•info@marimi.se

PROFESSIONELLA SKOGSBRUKETS

NYA ARENA

1-3 JUNI 2023 | SOLVALLA | STOCKHOLM

Swedish Forestry Expo 2023 är det professionella skogsbrukets nya arena. En världsunik mötesplats, av branschen för branschen, med fullt fokus på maskiner och viktigt nätverkande. Här på Solvalla i Stockholm, möter du världens ledande aktörer och deras viktigaste innovationer. ®

Läs mer och anmäl dig på forestryexpo.se

STIG IN PÅ DET

REGISTRERINGSSTATISTIK JANUARI 2023:

Lastbilsförsäljningen ökade med 19,5 procent

Under januari registrerades totalt 2.851 nya lastbilar (oavsett totalvikt), 19,5 procent fler än under samma tid förra året.

Antalet registrerade eldrivna lätta lastbilar i januari uppgår till 175 vilket motsvarar en minskning med 25,5 procent jämfört med samma månad förra året.

Registreringen av tunga lastbilar över 16 ton uppgick till 455 fordon i januari en ökning med hela 57,4 procent jämfört med samma period förra året då det registrerades289 tunga lastbilar.

Registreringarna av lätta lastbilar upp till 3,5 procent uppgick till 2.356 fordon vilket är en ökning med 13,6 procent jämfört med januari 2021 då det registrerades 2.074 fordon.

– Elektrifieringen har inte kommit lika långt för lätta lastbilar. Det medför att de drabbas

TUNGA LASTBILAR

särskilt hårt av den avskaffade klimatbonusen nu när antalet laddbara modeller ökar. Samtidigt betalar de fossildrivna modellerna en hög malus. Här är det viktigt att regeringen agerar snabbt och inför styrmedel för att omställningen inte helt ska stanna av, avslutar Sofia Linder, chefsekonom på fordonsbranschens branschorganisation Mobility Sweden som sammanställt statistiken.

LÄTTA LASTBILAR

14 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Tids�ochkostnadseffektivt! BergbolagetiGötalandAB www.bergbolaget.se RingKarl�Johan! 073�2558171
Spränger Borrar•Schaktar•Knackar•Krossar
Citroën Fiat Ford Isuzu Iveco Maxus Mercedes Nissan Opel Peugeot Renault Suzuki Toyota Volkswagen Övriga Totalt 68 28 318 57 71 10 232 58 30 278 334 20 164 662 17 2.356 85 15 285 28 17 23 358 67 66 211 136 29 253 486 12 2.074 68 28 318 57 71 10 232 58 30 278 334 20 164 662 17 2.356 2,9 1,2 13,5 2,4 3,0 0,4 9,8 2,5 1,3 11,8 14,2 0,8 7,0 28,1 0,7 100,0 Märke jan 2023 jan 2022 jan-jan 2023 Andel% Daf MAN Mercedes Scania Volvo Övriga Totalt 11 10 39 189 206 0 455 4 6 15 112 148 4 289 11 10 39 189 206 0 455 2,4 2,2 8,6 41,5 45,3 0 100,0 Toyota
164
upp 3,5 ton i januari i år. Foto: Toyota, pressbild.
info�ar�ex.se,
www.ar�ex.se Följ
oss på Instagram! Märke jan 2023 jan 2022 jan-jan 2023 Andel% Stefan Rogestam 070�661 25 80 • stefan@agromaster.se Aimo Palovaara 070�676 74 42 • aimo@agromaster.se Hydraulisk sågningoch hydraulisk justeringav klyvkniv.
Klyvkra�2�8ton Stockbordsomtillbehör Transportunderrede�Lätte�erbil Separatklyvning GenialtV�formatmatarbord WWW.PILKEMASTER.COM Finnsäven medtransport� underrede godkändför 30el.80km/h. PilkemasterSUPER ärenautomatiskvedmaskin utrustadmedettnyttskärandebettoch inmatningsrullar. SUPER
registerade
lätta lastbilar
Tel.
0521‑145
70
Klyvkra�5,6ton

SVÄNGKRANSAR&VÄNDKRANSLAGER

FÖRINDUSTRI,SKOGSMASKINEROCHTRAILERMARKNADEN

Utvändigkugg

Invändigkugg

Utankugg

Lättaserien

SVÄNGKRANSARFRÅNROLLIX

VipåMeca�TradeärstoltaåterförsäljareavRollixsortimentavsvängkrans,specialkransar,vändkransarochvändkranslager

MECA�TRADEOY

Skåpvägen1,55552Jönköping

Tel.036�184995,070�2944789

robert.gutegard@mecatrade.se www.mecatrade.se

FABRIKSRENOVERADEUTBYTESMOTORER

Tvåårsgaranti.

TillverkadenligtsammaspecifikationsomdinDEUTZ�motor.

AllaslitdelarersättsavDEUTZ originaldelar

Allakomponenteräruppgraderade tilldennyasteversionen

Kvalitetochgarantilikasompånya DEUTZ�motorer

VilevererarDEUTZoriginaldelar,motorer ochservice

PrisexempelTD2012L42V 145.000kr

(exkl.momsochpant)

DIESELMOTORNORDIC

Sverige|Danmark|Finland

Saldovägen6�8|17562Järfälla

Telefon08�56470700|info@dieselmotornordic.com

www.dieselmotornordic.com

wwwmecatrade.se .
Wecare.Wesupport.Wedeliver. DEUTZSERVICE.
Uttjäntmotor DEUTZXCHANGE

Gustav Melin börjar på BKTech

Gustav Melin, tidigare vd på branschorganisationen Svebio, blir från och md 1 augusti ny senior advisor och delägare i industrikoncernen BKtech.

–Gustav är nog den person i biotechbranschen med både längst erfarenhet och högst kunskap i flera viktiga områden som vi kommer ha stor nytta av i vår fortsatta tillväxtresa, säger Jimmy Rylander, vd och koncernchef på BK Tech Group.

Gustav är agronom från Sveriges lantbruksuniversitet och är idag vd Svebio (Svenska Bioenergiföreningen) där han arbetat som vd sedan 2008. Gustav har dessutom varit ordförande för Bioenergy Europe.

Ny upplaga av Kartunderlag om ras

En ny utgåva av vägledningen Kartunderlag om ras, skred och erosion finns nu ute. Den har kompletterats med nya underlag om markens stabilitet, kusterosion, terränglutning och havsnivåer. Vägledningen vänder sig till länsstyrelser och kommuner och har tagits fram i samverkan mellan åtta statliga myndigheter. Vägledningen och kartvisningstjänsten riktar sig till regionala och kommunala planerare, miljö- och klimatsamordnare, miljöinspektörer, VA-planerare med flera. Vägledningen är också ett stöd vid planering av skogliga åtgärder och infrastruktur.

Nya rekordnivåer för Kaunis Iron

Trot en orolig världsmarknad levererar gruvföretaget Kaunis

Iron ett lönsamt 2022 med nya rekordnivåer vad avser produktionen.

– Vi har lyckats med våra ambitioner och mål. 2022 var ett år som präglades av oro, pandemi, krig och lågkonjunktur. Kaunis Iron lyckades hantera alla utmaningar framgångsrikt och kan summera ännu ett lönsamt verksamhetsår i sitt bokslut, säger Klas Dagertun, vd på Kaunis Iron.

Produktionen av järnmalmsprodukter under förra året har överträffat 2021 och når nya rekordnivåer. 2,27 miljoner ton jämfört med 2,16 miljoner ton år 2021.

– Vi har klarat av att producera och leverera en produkt av rätt kvalitet och kvantitet till våra kunder. Vi har klarat

de ekonomiska utmaningar vi mött och gör ännu ett bra och lönsamt år. Det är viktigt för oss. För bygden vi verkar i. Och, ja, för Sveriges gröna industriella omställning, fortsätter Klas Dagertun.

En annan milstolpe under fjolåret var Mark- och Miljödomstolens positiva dom till Kauis Irons ansökan om ett nytt utökat miljötillstånd.

Dagertun.

Under året inledde Kaunis Iron dessutom Sveriges största våtmarksrestaurering.

Klas Dagertun vd på Kauis Iron

– När väl Mark- och miljödomstolens dom från den 1 december 2022 vinner laga kraft kan vi aktivt ta nästa fas i uppbyggnaden av en hållbar gruvindustri för kommande generationer. Med de två nya dagbrotten Sahavaara och Palotieva får vi den tidshorisont vi behöver för att utveckla ytterligare nya brytvärda fyndigheter. En insikt som skänker tillförsikt, menar Klas

– Ett projekt där vi bidrar till både social och ekologisk hållbarhet genom att bygga kunskap hos våra lokala entreprenörer som genomför arbetet samtidigt som vi bidrar till att förbättra klimatet och öka den biologiska mångfalden, säger Åsa Allan, vice vd på Kaunis Iron.

• Nettoomsättning: 2,7 miljarder kronor.

• Resultat efter finansiella poster: 827 miljoner kronor.

• Nettomarginal: 30,3%

• Produktion järnmalmsprodukter: 2,27 miljoner ton.

• Soliditet: 66,6%

• Eget kapital: 1,8 miljarder kronor.

16
2023
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2
”När väl Mark- och miljödomstolens dom från den 1 december 2022 vinner laga kraft kan vi aktivt ta nästa fas i uppbyggnaden av en hållbar gruvindustri för kommande generationer”.
Fakta. Kaunis Iron 2022 Gruvföretaget Kaunis Iron levererar ett lönsamt 2022. Nettomsättningen uppgår till 2,27 miljarder kronor och man ökade produktionen av järnmalmsprodukter till 2,27 miljoner ton (2,16). Gustav Melin.
Tungafordon! Trådlösatryckgivare1�13bar TransEco Tel 018�34 17 01 •070�645 32 44 • info@transeco.se • www.transeco.se NYHET! VerktygochMaskinerför Sten&Bergspräckning Borrkronor&Spräckmedel 072�2269405•www.sten�spräckning.se

HYDRAULMAGNET

Kanlevererasmed OilQuick�fäste!

Mycketanvändbartredskapförattenkeltsamlainävendeminsta metallbitarnaochförattflyttastålmaterialinomrivningsplatsen�och återvinningsgården.

Kontakta: Leif Karlsson 070�242 56 26 • karlsson�l@telia.com

Radiostyrningförproffs

Besökgärnavårhemsida:www.wosab.nu

Eagle�RX24 Eagle�TX22

073�4412209

wassen@wosab.nu

www.wosab.nu

Modell iTM75 iTM85 iTM95 iTM105 iTM115 iTM125 iTM150 Viktkg 650 950 1200 1450 1600 2050 2950 Bärareton 8�15 10�15 15�20 16�26 17�27 20�34 33�48 EffektkW 2,6 3,4 4,5 5,5 6,0 7,5 12 Diametermm 750 850 950 1050 1150 1250 1500 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 16

Svampar visar vägen till nytt trämaterial

Det blir allt vanligare att trä som material förädlas för olika och nya ändamål. Hittills har dessa förädlingsprocesser krävt stor mängd energi och lämnat betydande klimatfotavtryck. Forskare vid KTH har tittat närmare på hur energiförbrukningen kan minskas genom att titta på hur svampar bryter ner trä. De har delvis imiterat denna process när de skapat ny och stark träfilm.

Två av de vanligaste processerna för att omvandla träets optiska och mekaniska egenskaper och därmed tilldela materialet mer avancerade arbetsuppgifter är att dels avlägsna lignin, dels att förtätat det.

De här processerna kräver en del kemi och energi och forskarna på KTH har tittat närmare på hur förädlingsprocessen kan förbättras ur ett energiperspektiv.

Qi Zhou, professor vid avdelning för glykovetenskap på KTH, har tillsammans med sina kollegor tagit avstamp i hur naturen och då specifikt svampar använder olika enzymer för att

förändra träets cellväggar vid nedbrytning. Arbetet har varit så framgångsrikt att forskarna har lyckats ta fram en ny träfilm. Detta utan att behöva använda vare sig av höga temperaturer, högt tryck eller förbehandling med kemikalier för att modifiera cellväggarnas struktur och komposition.

Träfilmen kan enligt Qi Zhou ha flera olika användningsområden där olika plaster, glas eller metall tidigare använts. Från förpackningsmaterial till elektronik. Arbetet är av sådan betydel-

Sopredskaptillkanonpriser!

ModellerSL250�280, SH300�350 hemmailager!

–Säkrareoch lönsammare!

TMRMaskinAB

Packarpsgård•57192Nässjö•036�100400•070�5283050 www.tmrmaskin.se•johan@tmrmaskin.se

se att det precis resulterat i en vetenskaplig publicering.

– Det viktigaste för oss är att trycka på att den här enzymbaserade tekniken som vi utvecklat kan användas som en generell, hållbar och miljövänlig framställningsprocess. Ett sätt att ersätta oljebaserad plast till förmån för träfibrer vid produktion av kompositmaterial och olika gjutna produkter.

Qi Zhou säger att forskarna inte har kvantifierat hur mycket energi som går att spara med deras nya förädlingsprocess.

Men att det ekologiska fotavtrycket minskar framgår av de uppenbart olika energimängder som krävs för att tillverka de olika materialen.

– Fördelen med den enzymbaserade processen är att den bara behöver ett tryck på 2.7 Megapascal vid rumstemperatur medan en mer traditionell kemisk process behöver 15 Megapascal och 100 grader Celsius. Vårt material är dubbelt så starkt jämfört med traditionellt framställt skiktat trä, säger Qi Zhou avslutningsvis.

SödraSverige: MarcusPersson.................070�5202724

Mellansverige: AndersHellman.................070�3971231

SödraNorrland: HansOhlsson.....................070�6777820

NorraNorrland: HansWiippa:.....................070�6363460

18 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
www.slpab.com KVALITET•RESURSER•KOMPETENS
”Vårt material är dubbelt så starkt jämfört med traditionellt framställt skiktat trä”.
Qi Zhou professor på KTH, glykovetenskap.
Forskare på KTH har tagit avstamp i hur naturen och då specifikt svampar använder olika enzymer för att förändra träets cellväggar vid nedbrytning. Arbetet har varit så framgångsrikt att forskarna har lyckats ta fram en ny träfilm.

TESTAD:

Mecalac15MWR Skannakodenochläsmaskin� testetiMaskinentreprenören!

PASSAPÅ:

GrävmaskinsspecialistenGMSAB

Minnesstensvägen99 26391Höganäs www.mecalac.se•esontrading.com

KONTAKTAOSS!

P�O:070�3009988

p�o@gravmaskinsspecialisten.se Anders:070�3909606 info@atfordonscervice.se Jörgen:070�6610011 jorgen@esontrading.com

Görsomproffsen–användrejäla redskapfrånRedskaparnaduockså!

Återfyllnadsskopa

Hydraulisk

Avjämningsbalk med fällbaravingarförökad arbetsbredd.

Lyftredskap föranvändningunder tiltrotatorn,S70

TRAKTORGRÄVARE

VolvoBM6464WDGDS......................�83

Hydrema928GDS�objekt.....................�04

GRÄVMASKINERHJUL

VolvoEW160rototilt.............................�01

FiatHitachiFH130w(GDS)...................�96

GRÄVMASKINERLARV

VolvoECR88Plus,rotortilt,grip..........�08

VolvoECR88Drotortilt,grip.................�17

VolvoEC140CL,rototilt,grip.................�12

VolvoEC160BLC,rototilt.....................�04

VolvoEC280W.....................................99

ÅkermanH7C,bredlarv........................�90

ÅkermanH9BLC..................................�82

Cat307C,rototilt,stållarv.....................�05

Cat308Erototilt,grip,stållarv..............�12

Cat312ELrototilt,blad........................�12

Doosan140LCRrototilt,grip,blad............. ............................................................�12

DoosanDX140LCrotortiltmgrip..........�11

HitachiZX85�3rototilt...........................�10

JCBJS130...........................................�99

JCB145LCrotortilt,grip......................�16

KobelcoSK70rototilt...........................�02

KobelcoSK75SR3E,rototilt,grip,stållarv...

............................................................�14

KomatsuPC120...................................�92

TakeuchiTB070..................................�99

TakeutchiTB175rotortilt......................�04

TakeutchiTB290rotortilt,stållarv.........�14

DUMPRAR

VolvoA206x6......................................�89 VolvoBM8616x4lastväxlare...............�85

Bergmann3009R4x4multitipp............�11

Hydrema9104x4................................�95

Hydrema912D.....................................�07

Hydrema912D,multitipp,(st)...........�08 5 Hydrema9124x4,multitipp.................�01

Hydrema912C,4x4,multitipp.................. ..............................................05,�06,�07

Hydrema912DS4x4............................�13 Multitipp,svenskregad,fjädrandeframaxel Thwaites5ton.....................................�00

MASKINTRAILER

JPM,19och27tonNYA TRUCK

KalmarDCE120�6...............................�03

TERRÄNGFORDON

HondaTRXRancher,Foreman, HondaTRX450ES...............................�00 Rubicon4WD.....................................NYA

BucherDuro4x4..................................�99 BucherDuro6x6,kran.........................�00 TRAKTORER

VolvoBM430servo,griplastare, boggikärram.m.SUPERSKICK!............�72

VolvoBM8144WD..............................�70

VolvoBM700Turbo,lastare,understål mm....................................................�78

Fiat60�904WDlastare........................�89 MF399,4WD......................................�92

MINIGRÄVAREUPPTILL7TON

HyundaiRobex55�7rototilt..................�07

NewHollandE50.2SRrototilt...............�07

TakeutchiTB035..................................�96

TakeutchiTB153FRrototilt,grip................. .....................................�16,�17,�18,�19

TakeutchiTB210R................................�22

TakeutchiTB2166tim!........................�19

TakeutchiTB230,rototilt.......................�17

TakeutchiTB250,rototilt.......................�14

VolvoEC20..........................................�01

VolvoECR38rototilt.............................�08

WackerNeuson38Z3,rototilt...............�13

YanmarVio25.....................................�05

YanmarVio57Urototilt.........................�14

LASTMASKINER

VolvoBM6424wd,storaBM...............�81

VolvoL20B..........................................�06

VolvoL20F,AC.....................................�11

VolvoL30GS30km/tim........................14

VolvoL50Twin....................................�86

VolvoL70servospak....................�88,�92

VolvoL70servospak,twin............��89,90

VolvoL70B..........................................�93

VolvoL70C..........................................�95

VolvoL70D...................................�01,�02

VolvoL90D..........................................�01

VolvoL90C..........................................�99

VolvoL90...........................�88 kompaktor

VolvoL90B...................................�92,�94

VolvoL90............................................�87

Schäffer2033......................................�03

BANDLASTARE

Cat955L.............................................�80

Pallgafflar förstörreochmindre maskinerfrån1,6till16ton

Planeringsskopa medlångbotten ochlågrygg.

Högtippandeskopor Från3till16m³.

Numedkamera!

Vihar200�300nyaochbegredskaptillgräv�ochlastmaskiner Öppet8.00�17.00vardagar.Lördagringföröppettider.

WWW.LARSSONSMASKINER.SE

Flisraka förstackningavflisoch spån.

Lyftdonförgipsskivorm.m. lämplig förteleskoplastareohjullastare

Stödkantläggare medhydraulisk vibrator,3,1m³självlastandeskopa.

Sockenvägen 31 •826 61 Söderala

Tel. 0270�28 73 50

Bengt Jansson 070�516 38 33 • bengt@redskaparna.se

Redskapförentreprenadmaskiner: www.redskaparna.se

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 19
Järngatan1•66631BENGTSFORS 0531�10482•070�6616695 46 SEFLERMASKINERPÅ

Bra tryck för Rottne i Kanada

Under förra året levererade Rottne 40 nya skogsmaskiner till kunder i Kanada. Och intresset för de svensktillverkade skogsmaskinerna fortsätter att öka på andra sidan Atlanten.

– Satsningen på den nordamerikanska marknaden går vidare. Ett led i detta är att Rottne Canada går från att tidigare vara hyresgäster till att vi nu förvärvat en fastighet med moderna lokaler, säger Tobias Johansson, vd på Rottne.

För Rottnes bolag i Kanada innebär de egna lokalerna att företaget enklare kan fortsätta med den satsning som inleddes för ett par år sedan. Under de senaste åren har företaget byggt ett nytt nätverk av återförsäljare i landet med gott resultat.

– Försäljningsmässigt ser vi en tydlig uppgång av våra maskiner. Framför allt handlar det om våra stora skotare, Rottne F18D och Rottne F20D, som står för 60 procent av beställningarna. Intresset har även skjutit i höjden när det gäller våra skördare, i synnerhet Rottne H21D, säger Niklas Lefévre, försäljningsoch marknadschef på Rottne Industri.

Rottne Canada bildades som ett dotterbolag till Rottne Industri i fbruari 2008, i första hand för att kunna leverera reservdelar till maskinerna. Sedan dess har man hyrt sina lokaler i Moncton, New Brumswick, på den kanadensiska östkusten. Fram till i höstas när det dök upp en möjlighet att förvärva en fastighet som är byggd 2018.

– Rottne Canada har nu ett

permanent hem i Moncton, N.B. VI är glada över att nu ha lokaler som kommer att bidra till vår framgång. Det betyder att vi än bättre kan ta hand om våra kunder och har dessutom utrymme att växa, vilket är ett av våra mål, säger Denis Surette, platschef på Rottne Canada.

Fastigheten ligger strategiskt tillgänglig i utkanten av Moncton med närhet till huvudlederna runt staden. De cirka 1.000 kvadratmetrarna har utrymme för maskinerna, serviceverkstad, reservdelslager och kontorsbyggnad för de tio anställda, – Vår typ av avverkningsmaskiner går bra i den här delen av världen. Bortsett från att det är bra maskiner är andra betydande fördelar även miljömedvetenhet, att kunna aptera direkt ute i skogen och bränslesnåla

motorer nu när priserna på drivmedel har skjutit i höjden även i Nordamerika, berättar Tobias Johansson.

Enligt Rottne har insatsen man gjort i Kanda burit ordentligt med frukt. Orderingången uppges att fotsatt fyllas på, både för skotare och skördare.

– Vi lyckades med vårt mål att leverera 40 nya maskiner till den kanadensiska marknaden under 2022. Med nya och egna lokaler, samt ett inarbetat återförsäljarnät, har vi betydligt större möjligheter att fortsätta växa och därmed ta nästa kliv på marknaden. Och det är vår plan, förklarar Niklas Lefévre.

Sammanfattningsvis blev 2022 ett lyckat år för Rottne Industri som levererade totalt 192 maskiner, vilket är all time high.

20 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Rottne levererade 40 maskiner på den kanadensiska marknaden förrå året. Nu flyttar den svenska skogsmaskintillverkaren in i egna lokaler i Moncton på den kanadensiska östkusten. Enligt Rottne fortsätter orderböckerna att fyllas på för både skotare och skördare. I första hand med skotarna F18D och F20D. Foto: Rottne Industri, pressbild.

Viharmångårigerfarenhetav specialtransporterochalltvad somkrävsiformavvägval, planering,tillståndoch dispenser.

Viplanerarutifrånvägarsoch broarsbärighet,frihöjdm.m.Vi ordnaroftahelalandväg� transporten.

Våravägtransportledareärför� ordnadeavRikspolisstyrelsen.

Ranstavägen17,74961Örsundsbro

www.foljebilar.se

Stefan 0708�526182

Camilla

0708�526183

Lasse 0708�526180

0707�514372 Frida

Mimmi

0705�0356834

0708�526184

Björn 0737�635422 Rickard

Ökad avverkning i januari

Statistik från Skogsstyrelsen visar att den avverkningsanmälda arealen under januari var 16 procent större än under januari 2022. Ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i fjällnära skog var 49 procent större.

Anmäld och ansökt areal om tillstånd till avverkning var under januari 18 702 hektar, vilket var 16 procent mer än under januari 2022. Av arealen avsåg ansökningar om tillstånd för föryngringsavverkning av fjällnära skog 302 hektar, vilket var 49 procent mer än samma månad förra året.

Sammanlagt ökade arealen i anmälningar och ansökningar i januari med 24 procent i Götaland, med 23 procent Södra Norrland och med 20 procent i Norra Norrland. I Svealand minskade däremot arealen med 1 procent, jämfört med januari förra året.

Jämfört med medelarealen i anmälningar och ansökningar januari de senaste fem åren är det dock en minskning med 4 procent.

Riven skola blir ny skogsbilväg

Det var i början av juli förra året som rivningen av gamla Kvarngärdesskolan i Uppsala påbörjades. Rivningen pågick en bit in på hösten för att bereda mark för den nya Kvarngärdesskolan.

Rivningsmaterialet kom till nytta vid ett skogsbilsprojekt utanför Storvreta, strax norr om Uppsala.

Det är Kungsängenbaserade entreprenadföretaget TKW Trading som bygger skogsbilväg åt privata skogsägare.

Rivningsmaterialet grovkrossen direkt på området med en krosskopa. Därefter sorteras armeringsjärn ut med hjälp av en hydraulmagnet från Italmek.

– Det krossade och sorterade rivningsmaterialet återanvänds som förstärkningslager, vilket är både hållbart och ekonomiskt. Med den här lösningen värnar vi inte bara om säkerheten och miljön, utan vi spar dessutom stora pengar, säger maskinförare Olle Sandström.

Ovanpå förstärkningslagret läggs sedan 0-32 material som blir bärlager.

är det viktigt att det kommer till återanvändning, förklarar Olle Sandström.

– En hydraulmagnet är i detta fall ett användbart redskap för att enkelt samla in även de minsta metallbitarna. Italmeks hydraulmagnet finns i 7 storlekar, från 650 till 2950 kilo, säger Leif Karlsson på den svenska återförsäljaren Leif Karsson Åkeri & Konsult.

Olle Sandström maskinförare på TKW Trading .

– Det är viktigt att sortera ut metallen ur rivningsmassorna. Dels för att det kan skada fordon och människor och dessutom

TKW:s hydraulmagent väger 1600 kilo och har en diameter på 1150 millimeter. Den är lämpad för bärare mellan 17-27 ton och har en effekt på 6,0 kW.

22 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
TKW Tradings Cat 320 med hydraulmagnet från Italmek sorterar ut metall från rivningsmassor som blir skogsväg. Foto: PerEriksson
”Med den här lösningen värnar vi inte bara om säkerheten och miljön, utan vi spar dessutom stora pengar.”
Hydraulmagneten från Italmek väger 1.600 kilo och har en effekt på 6,0 kW. Se
film på YouTube

Utfasningen av matrisfub i slutskedet

I april förra året beslutade Biometrias styrelse att den så kallade toppformtalsmaterisen skulle vara utfasad till 31 december 2022.

För de sågverk som har beställt uppgradering eller ny utrustning före det datumet men inte hunnit driftsätta fastvolymmätningen, kan Biometria utfärda tidsbegränsad dispens för fortsatt användning av toppformtalsmatrisen till 31 juli i år.

− I stort sett samtliga av de drygt 100 sågverk som berörs har

gjort en beställning och är nu inne i ett intensivt slutskede för driftsättning. För våra kunder innebär det antingen uppgraderingar av befintlig mätutrustning eller investeringar i nya mätramar. För att säkerställa att mätningen fungerar som den ska även efter uppgraderingen behöver dessutom Biometria genomföra tester på varje plats, säger Ingela Ekebro, vd Biometria.

De sågverk som ännu inte har driftsatt har nu tid på sig fram till 1 augusti 2023 att tillse att anläggningen tas i drift. Det är viktigt att vidta alla nödvändiga mått och steg för att tillse att anläggningen är driftsatt i så god tid som möjligt före det datumet.

Det är viktigt att påpeka att om det skulle bli tidskritiskt med branschens omläggning

kommer Biometria att behöva prioritera. Därför kan det bli aktuellt för någon, trots beställning av uppgradering, att en tid efter 2023-07-31 behöva övergå till annat måttslag, till exempel m3to, om mätplatsen inte vill ha avbrott i sin inmätning. Samtliga delar i virkesaffären, inklusive tillägg och avdrag, måste då vara kopplade till m3to.

− Att temporärt övergå till travmätning i stället för stockmätning är något vi ser som problematiskt. Detta beror på att vår möjlighet att ställa upp med utbildad personal på kort varsel kommer att vara starkt begränsad. Det skapar dessutom en omfattande virkesadministration vilket blir betydligt mer kostsamt, säger Ingela Ekebro, avslutningsvis.

Dämpat läge i industrin

Konjunkturinstitutets Barometerindikator minskade i januari med 2,7 enheter, från 85,0 till 82,3. Efter att konfidensindikatorerna för tillverkningsindustrin och bygg- och anläggningsverksamhet minskat är nu samtliga sektorers indikatorer under 100 och därmed också under sina historiska genomsnitt.

Tillverkningsindustrins konfidensindikator har minskat åtta månader i rad och är nu strax under 100. Framför allt är det industriföretagens större lager och deras syn på orderstockarna i nuläget som förklarar nedgången.

Konfidensindikatorn för bygg- och anläggningsverksamhet sjönk med 5,1 enheter till 96,1. Bakom nedgången ligger husbyggarnas svagare omdömen om orderstockens storlek. Byggföretagen har blivit ytterligare pessimistiska om utsikterna på byggmarknaden på ett års sikt och företagen har inte varit så pessimistiska om detta sedan 1992.

Rekordstöd till biogasen

Biogasproduktion är det område som fått mest stöd från Klimatklivet under 2022. 1,8 miljarder kronor har gått till biogas, det motsvarar en ökning på 80 procent. Investeringar i elproduktion från biogas står för största delen av ökningen, vilket stärker många lantbrukares självförsörjning av el.

Av de 4,5 miljarder kronor i investeringsstöd som Klimatklivet totalt beviljat under 2022 har 40 procent gått till produktion av biogas.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 23
”I stort sett samtliga av de drygt 100 sågverk som berörs har gjort en beställning och är nu inne i ett intensivt slutskede för driftsättning.”.
Ingela Ekebro vd på Biometria.
Biometria beslutade i april ifjol att toppformtalmatrisen sulle vara utfasad till årsskiftet. För de sågverk som inte hunnit få utrustningen på plats erbjuds nu tidsbegränsad dipens till 31 juli i år. Återvinningpåplats•Jordtillverkning•Skyddsfyllnad Specialistpåsiktskopor•Siktochkrosskopor•Gräv&lastmaskin1,5�45ton

Ett smart redskap för hantering av gipskivor har tagits fram av Redskaparna i Söderhamn på uppdrag av en kund med teleskoplastare.

Rekordår för Caterpillar

Caterpillar meddelar att omsättningen för företagets byggindustridivision var 6,8 miljarder dollar under fjärde kvartalet 2022, en ökning med 1,1 miljarder dollar, eller 19 procent jämfört med samma kvartal 2021.

Omsättningen ökade kraftigt i Nordamerika, upp med 34 procent under det fjärde kvartalet 2022 jämfört med samma kvartal 2021. Försäljningen i Nordamerika under det fjärde kvartalet förra året uppgick till 3,5 miljarder dollar.

Försäljningen i Latinamerika ökade med 39 procent från fjärde kvartalet förra året till i år, om än från en mycket lägre nivå än i Nordamerika. I Europa, Mellanöstern och Afrika ökade försäljningen med 10 procent, samma procentandel som försäljningen minskade i Asien och

Caterpillars omsättning uppgick till 6,8 miljarder dollar fjärde kvartalet.

Stillahavsområdet under fjärde kvartalet jämfört med samma period 2021.

OEM:s resursindustrier, som inkluderar gruvutrustning, såg försäljningen under fjärde kvartalet öka med 26 procent till 3,4 miljarder dollar. Den primära drivkraften för denna tillväxt var Nordamerika, med en försäljningsökning på 59 procent under fjärde kvartalet jämfört med samma kvartal 2021. Försäljningen ökade i alla regioner: med 21 procent i Latinamerika; 12

procent i Afrika; och 5 procent i Asien och Stillahavsområdet. Som företag var försäljningen och intäkterna för hela året 59,4 miljarder dollar 2022, en ökning med 17 procent jämfört med 51,0 miljarder dollar 2021. Försäljning och intäkter för fjärde kvartalet 2022 var 16,6 miljarder USD, en ökning med 20 procent jämfört med 13,8 miljarder dollar. under fjärde kvartalet 2021.

– Vårt globala team levererade ett av de bästa åren i vår nästan 100-åriga historia, inklusive rekordstor helårsjusterad vinst per aktie, säger Jim Umpleby, vd och koncernchef på Caterpillar – Trots utmaningar i leveranskedjan uppnådde teamet tvåsiffrig omsättningstillväxt och genererade ett starkt kassaflöde.

Vi är fortsatt engagerade i att betjäna våra kunder, genomföra vår strategi och investera för långsiktig lönsam tillväxt.

Nytt flakbeklädnadsmaterial med extremt låg ytfriktion

Redskapstillverkaren Redskaparna i Söderhamn har på kunds uppdrag tagit fram ett redskap för hantering av gipskivor.

Redskapet monteras på exempelvis teleskoplastare vilket gör att man kan lyfta upp skivor så att byggnadsarbetare enkelt kan ta in skivor genom ett fönster eller balkongdörr.

Med hjälp av lyftdonet tar man liggande skivor och vrider upp dem så att man får dem stånde på långsidan.

Tivar 88 från Mitsubishi är ett nytt beklädnadsmaterial med mycket låg friktion. Tivar 88 linern är lämplig som beklädnad i tippflak på lastbilar och släpvagnar, järnvägsvagnar, silos m.m.

Tivar 88 ett materiakl för bläggning av olika typer av transportbehållare. Flak som kläs med Tivar 88 slits dessutom mindre och det är nötnings-, kemikalie och korrosionsbstädigt.

Enligt tillverkaren Mitsubishi säkerställs en hög kvalitetsnivå genom kontinuerlig kvalitetskontroll. På grund av materialets konstanta egenskaper erbjuder Tivar 88 pålitlig kvalitet. Svensk återförsäljare är NP Solutions i Göteborg. www.battericentralen.seTel0451�10916info@battericentralen.seÅkargatan26,28133Hässleholm

Tivar 88 är ett polymerbaserat material som optimeras för att använas som ett beläggningsmaterial. På grund av dess utmärkta egenskaper som låg friktionskoefficient och utmärkta motståndskraft mot slitage är

24 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Nytt redskap för hantering av gipskivor
•••
Tivar 88 är ett material som är lämpligt att klä in i tippflak på lastbilar och släpvagnar.

Trött på återkommande budgetbaksmällor?

Låt oss se nyktert på läget, blir det något kvar till dig? Nej, det är inte lätt att veta i röran av papper, mejltrådar, ändringar och ett skenande kostnadsläge. Därför har vi på Next tagit fram kompetenta verktyg som ger dig full koll på varje projektkrona.

Låt oss hjälpa dig att ta hand om din administration och projektekonomi. Så att du får mer pengar över och tid att planera inför framtiden.

www.next-tech.com

Ökade marknadsandelar för Volvo Lastvagnar

2022 var ett rekordår för Volvo Lastvagnar. Företaget levererade fler lastbilar än någonsin och ökade sin marknadsandel i 41 länder.

Volvo Lastvagnar gjorde i fjol sit bästa år hittills i företagets historia. Den globala lastbilstillverkaren levererade 145.195 lastbilar under året, vilket motsvarar en ökning med 19 procent jämfört 2021, då 122.525 lastbilar överlämnades till kund. Volvo Lastvagnar ökade också sina marknadsandelar inom segmentet tunga lastbilar (över 16 ton) på 41 marknader runt om i världen. De rekordhöga volymerna och ökningen av marknadsandelar ska ses mot bakgrund av de störningar i leveranskedjorna som rådde under året.

– Vi har haft ett fantastiskt år. Trots störningar i leveransked-

jan och i produktionen lyckades vi öka våra volymer avsevärt och få ut lastbilarna till våra kunder, så att de kan fortsätta växa och förbättra sin affär. Detta tack

vare vårt nära samarbete med våra leverantörer och det hårda arbete som görs i vår egen organisation och hos våra återförsäljare, säger Roger Alm, vd för

Volvo Lastvagnar.

I Europa har Volvo Lastvagnar en marknadsandel på 18,2 procent, vilket är den högsta någonsin. Volvo är marknadsledare i flera europeiska länder. I Sverige är Volvo ny marknadsledare med en marknadsandel på hela 45,3 procent, den högsta siffran någonsin. I Nordamerika och Australien ökade företaget sina marknadsandelar till 10,8 procent respektive 17,0 procent under året.

I Brasilien ökade Volvo sina marknadsandelar till 24,6 procent och blev därmed marknadsledare för första gången någonsin.

– Under förra året lanserade vi nya produkter och tjänster och vi har också sålt lastbilar till många nya kunder. Feedbacken vi får från kunderna är att de verkligen uppskattar våra lastbi-

26 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
– Vi har haft ett fantastiskt år. Trots störningar i leveranskedjan och i produktionen lyckades vi öka våra volymer avsevärt och få ut lastbilarna till kunderna, säger Rogel ALm, vd för Volvo Lastvagnar.

lar som håller hög kvalitet och har låg bränsleförbrukning, och den service de får från vårt stora nätverk av återförsäljare och verkstäder. Alla dessa faktorer bidrar till deras egen lönsamhet, säger Roger Alm.

Som första globala lastbilstillverkare startade Volvo Lastvagnar serieproduktion av tunga ellastbilar 2022. Leveranser av eldrivna lastbilar visar nu tydligt en positiv och ökande trend. USA, Tyskland, Nederländerna, Norge och Sverige är idag de

24/7 WEBB SHOP

BLYS

IPC Hetvattentvätt

största marknaderna för Volvos eldrivna lastbilar.

– Många av våra kunder, både i Europa och internationellt, har påbörjat övergången till el under 2022. De ser att utsläppsfria transporter är en växande affärsmöjlighet. Jag är helt övertygad om att den här trenden kommer att fortsätta och växa snabbt under de kommande åren, säger Roger Alm, avslutningsvis.

Ångsteg, 190bar, 15L/min, 15 meter slang på vinda, effekt 5 KW, 400V nu 28.900:-

Ord.pris 31.470:-

TOPCON KO MP LET TA LAS ERPAK ET

Topcon RL-H5B

elektronisk självnivellering

Räckvidd: 400 m

Batteri: 4st (D) Alkaline

Noggrannhet: 4,8mm/ 50m

Självnivelleringsom: ±5°

Topcon RL-H5A

Nästa generation av TOPCON självnivellerande planlaser.

GARANTI

Ord. pris 9.890:7.690:5 ÅRS

Ord. pris 15.900:10.890:-

Induktionsvärmare

Powerinduction 37 Lg

1-fas 220V. Lätt och bärbar. Hög värme-effekt: 3700W. Vattenkyld.

Ord. pris 26.990:nu 20.990:-

Plasma Blys 100A

Cut100 är en extrem maskin i ett litet format som kan skära i upp till 30 mm tjockt material. Ord. pris 16.900:nu 9.900:-

Finns även i 40 och 60 A från 4.900:-

Kabelsökare Leica DD 120

LCD-display för lokalisering av underjordiska kablage och rörledningar.

Ord. pris 10.490:- 8.990:-

SWEBULT Bultkampanj

WEBBDRÄPARE

M6-M16, 3 längder inkl bricka, nylock och mutter. Totalt 60 kg bult. 4.890:-

- Ord. pris 7.190:-

MED RESERVATION FÖR SLUTFÖRSÄLJNING

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 27
Volvo Lastvagnar slog rekord i antal levererade fordon förra året. Men snabbast ökade efterfrågan på ellastbilar. Där har vi en ledande position globalt, säger vd Roger Alm. I Nordamerika ökade Volvo Lasvagnar sin marknadsandel till 10,8 procent under förra året.
FRAKT FRITT! OTROLIGT
HAR FULLA LAGER OCH ÖPPET DYGNET RUNT

Trafikverket får säkra strategisk vägmateriel

Regeringen har beslutat att Trafikverket ska kunna upphandla och lagerhålla viktigt materiel som behövs till väginfrastruktur. Detta för att säkra en god beredskap.

Denna möjlighet finns sedan tidigare när det gäller material till järnvägen.

– Trafikverket får nu bättre möjlighet att säkerställa en god beredskap när det gäller väginfrastrukturen och att vid behov parera situationer när det annars skulle kunna uppstå brist på varor, säger infrastruktur- och bostadsminister Andreas Carlson.

Syftet med ändringen är att ge Trafikverket handlingsfrihet att i händelse av höjd beredskap eller ytterst krig, säkerställa tillgången till strategisk materiel genom upphandling eller lagerhållning.

Trafikverket har sedan tidigare rätt att upphandla och tillhandahålla materiel för järnvägen. Nu ändrar regeringen i Trafikverkets instruktion så att denna möjlighet utökas till att även gälla vägar.

Det innebär att Trafikverket kan se till att entreprenörer som bygger väginfrastruktur, har tillgång till det materiel som behövs för arbetet. Det kan till exempel röra sig om tillgång till materiel som cement, teknisk utrustning eller bindemedlet bitumen till asfalt.

Positiv inställning till gruvnäringen i Sverige

Drygt sex av tio personer (62 procent) i Sverige mellan 18 och 79 år tycker att svensk gruvnäring bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgången på viktiga metaller och varannan person (49 procent kan tänka sig att ha en aktiv gruva i sitt närområde.

Det visar en färsk undersökning som Sveriges geologiska undersökning (SGU) har gjort tillsammans med undersöknings- och analysföretaget Novus.

Frågan om den svenska gruvnäringen bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgången på viktiga metaller ställdes även i en undersökning som SGU gjorde tillsammans med SOM-institutet 2019. Då angav 52 procent av de svarande att de håller helt eller delvis med om det påståendet. Inställningen till gruvnäringen har därmed blivit mer positiv under de tre senaste åren.

– Det ligger i linje med att vi på samhällsnivå börjar få upp ögonen för det råvaruberoende vi har till andra länder och också en ökad förståelse för att vi

behöver bryta mer metaller och mineral för att klara den gröna omställningen, säger SGU:s generaldirektör Anneli Wirtén.

Undersökningen som Novus gjort visar också att nära sju av tio (68 procent) tycker att svensk gruvnäring är viktig för att skapa fler arbetstillfällen och ungefär lika många (73 procent) tycker att gruvnäringen är viktig för svensk ekonomi. Varannan person (49 procent) kan tänka sig att ha en aktiv gruva i sitt närområde och drygt var tredje person (36 procent) kan tänka sig att arbeta inom gruvnäringen.

– Det är mycket positivt för den fortsatta utvecklingen av svensk gruvnäring och vår försörjningstrygghet. Inte minst för att intresset för gruvnäring-

en och tillgång till kompetens är central för att industrin ska lyckas, säger Anneli Wirtén.

När det kommer till miljöaspekterna kring gruvnäringen anser sju av tio (69 procent) att det finns en motsättning mellan gruvnäringen och miljöfrågor. Samtidigt tycker fyra av tio (44 procent) att gruvnäringen är viktig för att minska negativ klimatpåverkan, medan en av tio (10 procent) anger att den är ganska eller helt oviktig. Nästan hälften (47 procent) tar varken ställning för eller emot.

SGU har i uppdrag från regeringen att verka för att skapa goda förutsättningar för ett hållbart nyttjande av landets mineralresurser. Myndigheten ska också främja hållbar tillväxt och företagande inom gruvsektorn.

28 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Andreas Carlsson 62 procent av svenskarna tycker att att svensk gruvnäring bör ges förutsättningar att utvecklas för att säkra tillgången till viktiga metaller. Foto: Per Eriksson
”Det är mycket positivt för den fortsatta utvecklingen av svensk gruvnäring.”
NYHET!
Anneli Wirtén generaldirektör på SGU.
Youtube Tel 070�491 08 93 www.waldung.se • info@waldung.se info@maskinmekano.se,www.maskinmekano.se

VW Tiguan med plats för många

Volkswagens populära familje-suv har fått en omfattande uppdatering med ny teknik, såsom nya assistans- och infotainmentsystem. Ända sedan Tiguan började tillverkas har den varit en storsäljare. Räknat från starten för denna modell 2007 till slutet av förra året har 6,4 miljoner exemplar tillverkats.

2017 introducerades en version med lång hjulbas (LWB) – som nu har sålts i 1,5 miljoner exemplar. Denna version, som i Europa heter Allspace, är mycket populär runt om i världen. Mer än hälften (cirka 55 procent) av alla Tiguan som säljs i världen i dag är av den längre versionen. I Sverige är andelen cirka 20 procent.

Med uppdateringen av ”vanliga” Tiguan hösten 2020 gjorde nya progressiva driv-, assistansoch infotainmentsystem entré i denna modellfamilj. Nu är det dags för Tiguan Allspace att uppdateras.

Med plats för upp till sju personer, eller upp till 1.920 liter bagage, är Tiguan Allspace ett bra val för den stora familjen. Dessutom med fyrhjulsdrift som standard.

Nya avancerade assistanssystem, som Iq-drive, Travel Assist (assisterad körning i hastigheter upp till 210 km/h), ser till att passagerarna i Tiguan Allspace har en bra komfort hela vägen till resmålet. Med den tredje generationen av sin Modular Information Matrix (MIB3), erbjuder Volkswagen kunderna optimal uppkoppling och mäng-

der av onlinetjänster. Air Care Climatronic har fått helt nya reglage och styrs nu via belysta, beröringskänsliga paneler och skjutreglage.

Den direktinsprutade turbodieselmotorn (2,0 Tdi) som erbjuds i Sverige levererar en effekt på 200 hästkrafter och är kopplad till en dubbel SCR-katalysator med AdBlue-insprutning av Twin Dosing-typ. Tack vare detta system minskas utsläppen av kväveoxider med upp till 80 procent.

De direktinsprutade, turbomatade bensinmotorerna (TSI) som kommer erbjudas i Tiguan Allspace är kopplade till en 7-stegad DSG-växellåda och utvecklar 190 respektive 245 hästkrafter.

Med sin nya front har Tiguan Allspace vuxit med 22 mm på längden till totalt 4 723 mm. Måtten invändigt är oförändrade. Det mest iögonfallande utvändigt är frontsektionen som fått en ny, men lika distinkt design. Här är också IQ.Light – LED Matrix-strålkastarna en nyhet.

På kylargrillen tronar det nydesignade, tvådimensionella Volkswagen-märket. På sidorna flankeras det av en ljuslist som löper genom kylargrillen och

ger Tiguan en extra effektfull uppsyn.

Den första utrustningsversionen på den svenska marknaden kallas ”Tiguan Allspace”. Elbaklucka, 8 tums färgpekskärm, eluppvärmd multifunktionsratt, Digital Cockpit Pro med 10,25tums färgdisplay, sidokrockkuddar för ytterplatserna i den 2:a sätesraden, eloxerad takreling i silver, komfortsäten, 18”-lättmetallfälgar, bakgrundsbelysning med 30 färger – allt är standard från start.

Bland säkerhetssystemen hör helljusassistenten Light Assist, adaptiva farthållaren ACC och omgivningsövervakaren Front Assist inklusive autobromsen City Emergency Brake till standardutrustningen.

Per Eriksson (text) per@anlaggningsvarlden.se
”7-sitsigt utförande är som tidigare standard på den svenska marknaden.”
30 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 • PROVKÖRING
Nya Allspace finns i tre utrustningsnivåer Allspace har plats för sju personer.
www.randex.se|070�3215873•ole@randex.se|070�6181816•amund@randex.se
För den som vill vänta på en laddbar Allspace lär den vara på gång.

MASKINFÖRMEDLING

Öyvind Bringeland arbetar som inköpskonsult och med försäljning av nya och begagnade Volvomaskiner samt maskinförmedling. Vi bistår även med alla handlingar vid egen import. Kontakta oss om ni vill sälja en maskin. Vi har lång erfarenhet av maskinförmedling och har ett brett kontaktnät över hela Europa.

ÖyvindTel. 0708-15 68 30•oyvind@dmk.se•Höganäs (kontor:Adler salvius gatan 15•411 11 Göteborg

Fakta.

Volkswagen Tiguan Allspace 2.0 Tdi

Miljö

Koldioxidutsläpp: 177 g/kmgram/km

Miljöförmåner: Nej

Förbrukning: (l/10 km): 0,68

Ekonomi

Grundpris: 455 900:-

Fordonsskatt: 15 217:- under de första tre åren. (Därefter blir årsskatten

4 455:-)

Klimatbonus: Nej

Teknik

Motor: 2,0 liters turbodieselmotor

Max effekt: 200 hästkrafter

Max vridmoment: 400 Nm vid

1 750–3 500 varv/min.

Kraftöverföring: 7-stegad automatlåda, fyrhjulsdriven

Fjädring: Fram: Dubbel länkarmsfjädring Bak: Multilänkaxel

Prestanda:

Acceleration: 0-100 km/tim:

7,8 sek

Toppfart: 216 km/tim

Mått/vikt

Längd/bredd/höjd (cm):

längd 473, bredd 186, höjd 167

Last: 700/1.775 liter

Tjänstevikt: 1.925 kilo.

Maximal dragvikt: 2.500 kilo

Plus:

• Rullar tyst och komfortabelt

• Rymlig familjebil

• Råstark motor

Minus:

• Finns ännu inte som laddbar

• Klen dragvikt

Energideklaration

Koldioxidutsläpp per kilometer: 33 g/km (WLTP)

A++ <50

A+ 51–75

A. 76–95

B. 96–120

C. 121–150

D. 151–175

E. 176–200

F. Över 200

Bio�Protectanvändsföratteliminerasamt undvikanytillväxtavmicroorganismer.Bl.a. skyddarBio�Protectreservelverkpåsjukhus ochkärnkraftverk.

Hurgör dumed dindiesel?

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 31 A++ A+ A B C D E F E
där man kan välja mellan Tiguan Allspace, Elegance och R-Line. Volkswagen Då ska de två som tar plats längst bak helst inte hunnit upp i tonåren.
MERÄN130MILJONERLITERDIESEL behandladesmed under2022. Bio�Protect
Det är lätt att trivas bakom ratten i VW Tiguan Allspace. Även om Pekpaneler, skjutreglage och svepkontakter är krångliga att hantera.
Tel.0418�70470 kronobrygganab@gmail.com•www.kf�maritim.se Totallösningarförbakteriebeämpning
KronobrygganAB Viktorshögsvägen30,26162Glumslöv

Wolters effektiva miniskotare fixar flisen

Wolter Stackelberg driver Stensnäs Säteri i Ukna, strax söder om Valdemarsvik. Säteriet har anor från medeltiden och verksamheten kommer nu övertas av Wolters son Otto Stackelberg. Som nybliven pensionär kommer Wolter satsa på säteriets skogsskötsel och har därför investerat i en Kinetic miniskotare.

Det var på skogsmässan Elmia Wood i Jönköping förra året som Wolter kom i kontakt med Kinetics skogsmaskiner. Höglandets Energiautomatik i Bodafors som är generalagent för Kinetic visade den helt nya modellen Kinetic 325 i sin monter och maskinen har en storlek som passar Wolters önskemål och behov.

Niclas Emilsson på Höglandets Energiautomatik kunde dessutom erbjuda snabb leverans av ett utställningsexemplar.

Sagt och gjort så blev det affär och maskinen levererades till Wolter i september förra året.

Stensnäs Säteri är känt som frälsegård sedan medeltiden, då det kallades för Sten. Just

namnet Sten brukar hänvisa till att det långt tidigare legat någon form av fornborg här och vid berget alldeles i närheten finns lämningar efter en sådan.

I mitten av 1500-talet ägdes Stensnäs av militären Christoffer Andersson Grip (tidigare Stråle). Han deltog bland annat som skeppshövitsman och bidrog till segern vid Bornholm 1535 som underbefäl till amiral Jakob Bagge.

År 1847 gifte sig greve och brukspatron Reinhold Adolphe Louis Stackelberg sig med sin kusin Honorine Adelswärd och blev på så sätt ägare av Stensnäs.

Idag består säteriet av ett flertal byggnader inkusive den stora

Huvudbyggnaden som flankeras av två fristående flyglar, en i norr och en i söder.

Med dagens energipriser är det lätt att förstå att det inte är hållbart att värma upp dessa med el och Wolter har därför investerat i en effektiv flispanna som värmer upp byggnaderna.

Till Stensnäs Säteri hör cirka 500 hektar skog och då Wolter har ett stort intresse för skogsvård

kommer den nya skotaren väl till pass. Dels för gallring och dels för att skota fram ved för flispannan.

– Jag lövgallrar en hel del och förutom att ta fram ved till flispannan säljer vi bland annat en del asp som vi får bra betalt för, säger Wolter Stackelberg.

Skogen som tillhör Stensnäs Säteri är även drabbad av en del granbarkborre och det finns en dessutom döda granar att ta hand om.

Den nya 8-hjuliga miniskotaren Kinetic 325 ersätter den tidigare modellen T8 H och lanserades förra året. Den har en lastförmåga på 3 ton med en lastarea på 1,0 kvadratmeter. Vikten med 500-kranen är 2.350 kg- Den drivs av en Yanmar dieselmotor på 25 hästkrafter med variator och mekanisk växellåda.

Den kan även fås i kombiutförande med stegmatat skördaraggregat.

tar

bort lastredet och skjuter ihop

32 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Man enkelt
”Kinetic K325 passar fantastiskt bra i gallringar likväl som att hämta timmer och vindfällen.”
Niclas Emilsson Höglandets Energiautomatik. Wolter Stackelberg (t.v) Stensnäs Säteri och Niclas Emilsson (t.h) Höglandets Energiautomat som är svensk generalagent för Kinetcis skogsmaskiner tackar varandra för en lyckad affär med den nya minskotaren Kinetic K325 som hade Sverigepremiär på Elmia Wood förra året. Kinetic K325 ersätter tidigare modellen T8 och håller är standard. Kranarna tillverkas av samma tillverkare kranen med utskjut och räckvidd på 5,0 meter och

håller

Wolter Stackelbergs maskin har 500 och lyfter imponerande 380 kilo på full räckvidd.

maskinen hydrauliskt. Då har man genast tillgång till en smidig skördare.

Bland kranalternativen finns en utskjutskran med max räckvidd på 5,0 respektive 5,5 meter. Den kan fås med i grip i tre olika storlekar, från 0,12 till 0,18 kvadratmeter. Bland nyheterna märks även att hytten gjorts lite rymligare än föregångaren.

– Tack vare sin robusta konstruktion och konstant 8 hjulsdrift tar den sig fram i den mest krävande terrängen. Kinetic K325 passar fantastiskt bra i gallringar likväl som att hämta timmer och vindfällen. Hytten på har väldigt bra runtomsikt och är rymlig med taklucka och värmeutsläpp vid golv, berättar Niclas Emilsson på Höglandets Energiautomatik.

Förra året lanserades även en ”storebror” till 325:an – Kinetic K437 som kommer med en lastförmåga på 4 ton och med en motor på 37 hästkrafter

Wolter Stackelberg på Stensnäs Säteri trivs i sin nya smidiga och kompetenta miniskotare som kommer till nytta vid gallring och framkörning av ved till säteriets flispanna.

– K437:an har som 325 en riktig midja med centrumdrift och starka stödben med rejäla infästningar som gör maskinen säker. Nyhet för dessa maskiner är att man även kan välja lastrede antingen med rörliga stöttor

eller med fasta stöttor U-typ (skotarmodell), säger Niclas Emilsson avslutningsvis.

Text & foto: Per Eriksson per@anlaggningsvarlden.se Fakta om Stensnäs Säteri: Källa Slottsguiden.info

Lantmännen gör rekordresultat för 2022. Affärsområde Swecon bidrar med 593 miljoner kronor.

Starkt resultat för Lantmännen

Lantmännens resultat för 2022, efter finansnetto och justerat för jämförelsestörande poster, uppgick till 2 536 miljoner kronor – det högsta resultatet någonsin och en ökning jämfört med föregående års resultat på 2 202 miljoner kronor.

– Trots ekonomisk osäkerhet och en orolig omvärld levererade Lantmännen under 2022 sitt högsta resultat någonsin, och föreslår en rekordutdelning på 1 080 miljoner kronor till våra medlemmar. En stor anledning till detta är vår breda affärsportfölj, där vissa affärer har levererat ett starkare resultat samtidigt som andra mött utmaningar. Under 2022 har division Energi och affärsområde Swecon levererat de högsta resultaten någonsin, medan verksamheterna i vår livsmedelsdivision varit pressade, säger Magnus Kagevik, Lantmännens vd och koncernchef.

Affärsområde Swecon levererade ett nytt rekordresultat: 593 miljoner kronor (471). Tillgången på maskiner har varit fortsatt begränsad till följd av bland annat komponentbrist och svårigheter kring frakt och logistik. Trots detta har Swecons försäljning ökat på samtliga marknader – delvis drivet av den höga inflationen. Försäljningen på eftermarknaden utvecklades också positivt, med god efterfrågan på både service och reservdelar.

Det är mycket glädjande att Lantmännen i år kan leverera sitt bästa resultat någonsin – och att styrelsen därmed ännu en gång kan föreslå en rekordutdelning till våra medlemmar. Det är ett viktigt bidrag till att trygga ett lönsamt och livskraftigt svenskt lantbruk och en robust svensk livsmedelsförsörjning, säger Per Lindahl, Lantmännens styrelseordförande.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 33
samma storleksklass. Hytten är omkonstruerad för bättre ergonomi och bättre plats (100 mm längre) jämfört med T8, taklucka tillverkare som maskinen vilket gör att maskin och kran är byggda för varann redan från början.

Sorteringsverk Krossar Generatorer

Förmerinformation ochförsäljningav begagnademaskiner besökvårhemsida:

www.krosskonsult.se

Drömminge33174BOR

Mobil070�6260122

0370�14050

andreas@krosskonsult.se

Rekordår för Moelven

2022 blev det näst bästa året i Moelvens historia, men det kommer ändå att gå till historien som ett utmanande år. – Första halvåret präglades av den högkonjunktur som pågått sedan 2020, men därefter vände det snabbt under hösten. Nu ser vardagen helt annorlunda ut, säger Moelvens koncernchef Morten Kristiansen.

Den morska skogskoncernen Moelvens omsättning var 14.439 miljoner kronor under 2022 och koncernen levererade ett rörelseresultat på 1 757 miljoner kronor. Jämfört med 2021, som var Moelvens bästa år genom tiderna, minskade rörelseresultatet med 1 229 miljoner kronor. Omsättningen minskade med 433 miljoner kronor mellan 2021 och 2022.

2022 blev ett tudelat år. Under första halvåret hade Moelven ett rörelseresultat på drygt 1 600 miljoner. Andra halvåret präglades av en nedgång på marknaden och nedskrivningar av varulager. Under andra halvåret uppgick rörelseresultatet till cirka 130 miljoner kronor.

Bantad budget för Skogsstyrelsen

Sm en följd av en minskad budget och rådande rättsutveckling inom artskydd kommer Skogsstyrelsen utföra färre kontroller av återväxt av ny skog under detta år. Även tillsynen av biotopskydd kommer att minska i omfattning.

Regeringens minskade ekonomiska anslag till Skogsstyrelsen innebär myndigheten under 2023 måste göra prioriteringar i verksamheten. Även rättsutvecklingen inom artskydd, som kräver mycket resurser är en bidragande orsak till dessa prioriteringar.

När det gäller tillsynen av skogen så kommer kontrollerna av hur skogsägare planterar och får upp ny skog efter avverkning, inte utföras i samma omfatt-

ning som fram till idag. Utöver detta kommer även tillsynen av biotopskydd att minska i omfattning.

– Det är naturligtvis inte lätta prioriteringar, men när vi får en mindre påse pengar, då behöver vi också anpassa oss. Den pågående rättsutvecklingen inom artskydd kräver dessutom alltmer resurser och det kommer även fortsättningsvis vara ett prioriterat område, säger Herman Sundqvist, generaldirektör på Skogsstyrelsen.

Som markägare är man enligt lag skyldig att se till att det blir en återväxt i sin skog. Det kan till exempel handla om att markbereda och plantera. Skogsstyrelsen utövar sedan tillsyn över åtgärderna.

sätt att skydda små områden med stor betydelse för växt- och djurarter. Skogsstyrelsen ser genom tillsyn över så att inte otillåtna skador, som till exempel avverkning sker i sådana områden. För att kontrollera biotopskydden använder Skogsstyrelsen flygbilder.

– Vi granskar bilder över områdena med olika tidsintervaller. I och med den minskade budgeten kommer vi nu att prioritera att bara titta på bilder över de områden som vi tidigare inte har granskat, säger Åsa Lundberg. Även om tillsyn inte prioriteras inom återväxt av ny skog och biotopskydd så kan det ändå förekomma, exempelvis i områden med särskilt stora problem.

Herman Sundqvist generaldirektör på Skogssyrelsen.

– Skogsbruket får till stor del upp ny skog på avverkade arealer, så som lagen kräver. Vi förutsätter att skogsägarna fortsätter att ta det ansvaret som de gör idag, säger Åsa Lundberg från Skogsstyrelsens tillsynsenhet.

Att inrätta biotopskydd är ett

Fakta. Prioriteringar

Skogsstyrelsen prioriterar:

• Hänsyn till artskydd

• Hänsynskrävande biotoper

• Skyddszoner mot vatten

• Kulturmiljöer

• Rennäringens intressen

• Fjällnära

34 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Som en följd av en snävare budget kommer Skogsstyrelsen utföra färre kontroller. Myndigheten förutsätter att skogsägarna fortsätter att ta sitt ansvar när det gäller att plantera ny skog efter avverkning. Foto: Per Eriksson
”När vi får en mindre påse pengar, då behöver vi också anpassa oss.”
ScaleLog.com Länkentillframtiden ScaleLogForestärkranspetsvågensom erbjuderentrådlösvägningmedlång batteritid,bekvämlighet,noggranhet, enkelhetochsomsamtidigtärväldigt funktionellt. NorraSverige�070�7221110 gustav.leonardsson@logmax.com Sverige�070� Södra 5911889 mikael.solen@logmax.com

Rammer lanserar rivningsverktyg

Sandvikägda hydraulhammartillverkaren Rammer kommer lansera en rad nya rivningsverktyg på Conexpo-mässan i Las Vegas 14-18 mars.

Produktsortimentet består av skrotsaxar, pulveriserare, gripar och fräskrossar. Verktygen uppges vara kraftfulla, produktiva och hållbara och är lämpliga för bärare från 0,6 till 120 tons arbetsvikt.

Rammer uppges också att deras minsta hammarlinje är på väg att bli ännu mindre och att man kommer lansera några andra uppgraderingar på Conexpo.

Swerig deltar på Nordic Rail

Swerig och Elmia har en lång historik av samarbete kring järnvägsmässan Elmia Nordic Rail. I oktober återkommer den uppskattade samlingsmontern för föreningens medlemsföretag som fokuserar på export och internationella affärer.

Swerig är en branschförening vars medlemmar består av exporterande företag inom järnvägsindustri, teknik och infrastruktur.

Almi Invest investerar i vindkraftstorn av trä

Riskkapitalbolaget Almi Invest GreenTech investerar 30 miljoner kronor i företaget Modvion som utvecklar och tillverkar vindkraftstorn i trä, vilket ska bidra till en grön och förnybar energiomställning.

Investeringen sker i form av en konvertibel på totalt 125 miljoner kronor, där även befintliga ägaren Vestas Ventures samt riskkapitalfonden Course Corrected och österrikiska riskkapitalfonden Symbia VC deltar. Kapitalet ska användas till att kommersialisera Modvions teknik.

Enligt Almi Invest är vindkraften viktig del av omställningen till ett hållbart samhälle. Idag består vindkrafttornen av stål och betong, vilket har en negativ klimatpåverkan. Detta innebär att branschen efterfrågar mer klimatvänliga vindkrafttorn.

Göteborgsbaserade Modvion har en lösning på detta med sitt patenterade vindkraftstorn av laminerat trä. Detta minskar utsläpp av växthusgaser avsevärt och blir således betydligt

mer hållbart än dagens stål- och betongtorn. Vindkraftstorn av trä binder dessutom upp en stor mängd koldioxid i materialet. Vidare är modulära trätorn enklare att transportera och går att bygga högre än dagens ståltorn.

Höga torn på över 100 meter är idag ett krav för de allt större vindkraftverken. Det blåser mer och jämnare på högre höjder, vilket skapar en stabilare och större mängd elproduktion. Dagens ståltorn har praktiska begränsningar och är mycket dyra vid höjder över 130 meter. Dessutom finns det begränsningar för hur stora delarna kan vara för att transporterna ska vara hanterbara.

på torn. Torn som sätter generatorn på höjder över 150 meter förväntas utgöra hälften av alla installationer till 2050.

– Genom denna investering bidrar vi till att ett svenskt innovativt bolag når ut till en global marknad med sin unika lösning med betydande klimatnytta, säger Jörgen Bodin, investeringschef på Almi Invest Greentech. Jag är imponerad av teamet och ser fram emot den fortsatta resan.

Jörgen Bodin investeringschef på Almi Invest Green Tech

Eftersom Modvions trätorn byggs i moduler går det att transportera även riktigt höga torn. Kostnadsfördelarna med Modvions torn ökar med höjden

Nästa stora milstolpe för Modvion är det 150 meter höga vindkraftverk till Varberg Energi som ska installeras senare i år. Därefter ska det byggas ett 6 megawatts vindkraftverk, en av de största plattformarna för landbaserad vindkraft, och parallellt pågår förberedelser för en storskalig produktionsanläggning.

Modellanpassadealuminiumbågar

36 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 • PROVKÖRING
Almi Invest investerar 30 miljoner kronor i företaget Modvion som utvecklar klimatvänliga vindkrafttorn som byggs i laminerat trä. Ett 150 meter högt vindkraftverk i trä ska nu byggas i Varberg
”Genom denna investering bidrar vi till att ett svenskt innovativt bolag når ut till en global marknad.”
På årets Conexpo-mässa i Las Vegas kommer Rammer visa en rad nya rivningsverktyg. Patrik 070�207 31 34 • patrik@entrax.se Frontbågetill JohnDeereskördare. Nytakbågetill NyaHuddig1370 Nytak�ochförlängdmotviktsbåge ochsidorörtillHitachiW.ZX175 Färganpassade! Frontbågetill PonsseScorpion. TakbågetillLjungby 59000kr 1790021000kr 25000kr 38000kr

Setra och Karl Hedin i nytt samarbete

Träindustriföretaget Setra och Karl Hedin bygghandel har ingått ett avtal angående leverans av limträ.

– Vi är mycket glada åt att ha ett avtal med Karl Hedin vad gäller limträbalkar. Vi ser även fram emot att utveckla och fördjupa relationen på sikt, säger Daniel Edman, säljare på Setra.

Avtalet mellan de båda företagen går ut på att de blir prioriterade parter för varandra. Karl Hedin har ett 50-tal byggvaruhandlare i Mellansverige. Setras träindustricenter ligger i Långshyttan, södra Dalarna. Där tillverkar bolaget limträ, KL-trä, reglar och komponenter.

– De produkter vi kommer leverera inledningsvis är kundanpassade limträbalkar och skarvade byggreglar. Under nästa år kommer vi titta på hur samarbetet kan utökas, berättarDaniel Edman.

På Karl Hedin ser man fördelar med att få Setra som prioriterad leverantör.

– För oss är det viktigt med långsiktiga partnerskap för att kunna trygga leveranserna till våra kunder. Vad gäller limträbalk är det företrädesvis små och medelstora byggfirmor som beställer kundanpassade balkar, säger Johan Davidsson, ansvarig för inköp av byggträvaror på Karl Hedin.

De korta transportvägarna bidrar till en effektiv logistik då Karl Hedins egna bilar kan hämta i Långshyttan.

Halvering av arbetsplatsolyckor på Swecon

På två år har antalet arbetsplatsolyckor som leder till sjukskrivning minskat med mer än hälften. Det är ett högst konkret resultat av ett projekt man kallar safe@swecon.

Johan Lejdberg är kvalitets-. miljö och arbetsmiljöansvarig på Swecon. Han är den naturlige ledaren för det ambitiösa projektet om säkrare arbetsplats som drog igång för ett par år sedan. Det är en del i hela Lantmännen-koncernens satsning på arbetsmiljö.

Arbetet utgår från den så kallade Hudson-trappan som i fem steg beskriver arbetsplatsens mognad och förståelse för arbetsmiljöarbetet. Det första steget kan sammanfattas med attityden ”ja, men nu jobbar vi ju i en bransch med lite risker...”

– På Swecon befinner vi oss på steg tre, på väg upp till steg

fyra. Då är vi på den proaktiva nivån, där alla chefer och alla medarbetare är aktiva, medvetna och drivande när det gäller förbättringar av arbetsmiljön, säger Johan Lejdberg.

Enligt Swecon har de snabba framgångarna med safe@ swecon en rad förklaringar. Man

har ett digitalt rapporteringssystem på plats där riskobservationer, tillbud och olycksfall anmäls. En särskild modell för utredning av olyckor och tillbud, värderar såväl den mänskliga faktorn som brister i utrustning, rutiner och organisation.

– Dessutom är arbetsmiljön en stående punkt på alla möten, utan undantag. Av den anledningen att frågan är viktig för alla medarbetare och för att arbetsmiljöarbetet inte ska tappa fart, förklarar Johan Lejdberg.

38 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Nya Dunderbyggnationer –nu även med 2-axligt släp! •Beg containrar 6-20',nya 20' •Nya bränsletankar 400-600 liter •Beg.gaffeltruckar •Nya lyftvajrar/kättingar till travers i olika längder Bengt Lindgren,Haparanda 0922-105 25•0730-66 54 00 www.lindgrensakeri.se Delar till transportörer... 0511-290 00 pilthcon.se Kraftiga trummor...
Ett avtal mellan Setra och Karl Hedin innebär att de båda företagen blir prioriterade parter för varandra.

På två år har antalet arbetsplatsolyckor som leder till sjuksrivning minskat med än hälften hos Swecon. Det är en del i hela Lantmännen-koncernens satsning på arbetsmiljö, där man driver ett målmedvetet arbetsmiljöarbete fram till 2030.

Visäljerochhyrut och tryckluftsdrivna maskiner.Ivårt hydrauliska sortimentharviockså gruv� lampor,tändapparater, reservdelar,borr medmera tilldigsomjobbarinomgruv�, bygg�ochstenindustrin.

Viutförävenreparationer påEramaskiner

– Vi har en nollvision när det gäller arbetsplatsolyckor och målet är att alla medarbetare, utan undantag, ska jobba proaktivt med arbetsmiljön, berättar Johan Lejdberg, arbetsmiljöansvarig på Swecon.

Kommunikation är ytterligare en förklaring till framgångarna så här långt. Med 23 verkstäder över hela landet spelar både intranätet och mejl en viktig roll för att informera och visa upp goda exempel.

– Att vi lyckats minska sjukskrivningarna på grund av arbetsplatsolyckor så mycket, beror framför allt på den ökade medvetenheten i hela organisationen, säger Johan Lejdberg.

Vinsten är uppenbar i form av mindre mänskligt lidande. Men

Johan Lejdberg kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöansvarig på Swecon

De snabba framgångarna med Swecons säkerhetsarbete har flera förklaringar.

en trygg och säker arbetsplats minskar även personalomsättningen och underlättar vid nyrekryteringar.

– Swecon ska vara branschledande även som den mest attraktiva arbetsplatsen. God arbetsmiljö förknippas ofta med kostnader. Jag vill vända på steken: god arbetsmiljö är bra för lönsamheten, säger JohanLejdberg, avslutningsvis.

Saxdalsvägen2

Blötberget77165Ludvika , :0240�37495Telkontor

Tellager: 0240�37001 070�7445666, Mob: 070�6373629

info@gruvteknik.com www.gruvteknik.com

NRC Group får ledningsuppdrag

Järnvägsentreprenören NRC Group Sverige har tilldelats projektet Västerasby-Långsele, KTL-upprustning, där anbudssumman uppgår till 117 miljoner kronor.

Uppdragsgivare är Trafikverket, och arbetet utförs mellan april 2023 till och med oktober 2024. Projektet består främst av mark- och kontaktledningsarbete: Befintlig kontaktledningsanläggning på Ådalsbanan-sträckan ska ersättas med ny KTL-anläggning på cirka 41 000 meter. Det är 980 nya kontaktledningsfundament som ska sättas.

– Det är ett viktigt projekt för NRC Group, och i en region som vi trivs att arbeta i, säger Bengt Svanberg, Affärsområdeschef Projekt.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 39
”Arbetsmiljön är en stående punkt på alla möten, utan undantag. Av den anledningen att frågan är viktig för alla medarbetare.”
MASKINER OCH RESERVDELAR
Hammarkvarnsvägen 9•179 75 Skå 08-560 332 22•info@semab.org semab MER KRAFT–MINDRE OLJUD HEAVYDUTY!
NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN

Denkraftfullaminiskotaren NYHET!

Finnsävensom325med3tonslast

HöglandetsEnergiautomatikAB Björnaholmen•57167Bodafors

NiclasEmilsson 070�3506065•niclas@heaab.se•www.heaab.se

Ny fordonskampanj

Nu lanserar Mobility Sweden, Transportföretagen och MRF kampanjen ”Omställningen är på väg”. Över tid har motorfordonen utvecklats och anpassats efter hur samhället förändrats. På så sätt har de under lång tid haft en självklar plats i Sverige och i människors vardag. Just nu är fordonsindustrin inne i en grön omställning och jobbar för att minska sitt avtryck på klimatet.

Kampanjen kommer pågå under hela året och tar sikte på omställningen, samt syftar till att synliggöra nyttan med de olika fordonsslagen personbilen, lätta lastbilen, tunga lastbilen och bussen.

– Det här är ett sätt för oss att uppmärksamma vikten av fordonen och nyttan av dem i samhället. Omställningen driver teknikutvecklingen, nyindustrialisering, moderniserar fordonsflottan och skapar nya jobb. Samtidigt visar vi också att på att resan mot ett hållbart Sverige utan fossila utsläpp är i full gång, säger Emmi Antonsson, kommunikationschef på Mobility Sweden.

Ökade virkeslager i slutet av förra året

I slutet av förra året ökade virkeslagren med tio procent till totalt 7,7 miljoner kubikmeter. Det visar Skogsstyrelsens lagerundersökning.

Större delen av massavedslagren utgörs av barrmassaved vilka uppgick till 2,9 miljoner kubikmeter. Det var en ökning med omkring 240 000 kubikmeter eller 9 procent sedan i september. Även lagren av granmassaved och lövmassaved ökade något under perioden.

Från och med 2022 har undersökningen utökats för en mer komplett redovisning av lager av barrsågtimmer vid bilväg. Detta betyder att jämförelser med lager för tidigare år när det gäller barrsågtimmer bör göras med stor försiktighet. Vi uppskattar att utökningen motsvarar omkring 300 000 kubikmeter barrsågtimmer.

Lagren av massaved och massaflis var 11 respektive 6 procent lägre vid årets slut 2022 än vad de var samma tid 2021.

Lagren av barrsågtimmer ökade i alla virkesbalansområden i slutet av 2022 förutom i balansområde

4 där de minskade något.

Lagren av massaved ökade i samtliga virkesbalansområden och särskilt mycket i balansområde 4. Lagren av massaflis ökade något i alla virkesbalansområden.

40 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Enligt Skogsstyrelsens lagerundersökning ökade virkeslagren med 10 procent till 7,7 miljoner kubikmeter i slutet av 2022. Foto: Per Eriksson 1,5till13ton.Kran4,1till8,5m Countryhuggarvagnar FarmikkoE�control Nuännulättareattmanövrera NyaKineticK437:lastförmåga4ton|Lastarea1,43m²|31"hjul|motor37hk ochersättertidigaremodellT8!
FARMIOKK

Margareta Edvardsson, Skogforsk planterar en av björkymparna i växthus.

Förädlad björk för

Norrland

Skogforsk har anlagt tvvå fröodlingar som ska ge förädlade björkplantor anpassade till norra Sverige. Fröodlingarna är anlagda i väthus på forskningsstationen i Sävar utanför Umeå.

– Plantor från de här fröodlingarna bedöms kunna växa 25 procent bättre jämfört med lokalt, oförädlad material. den högre tillväxten ger också högre inbindning av koldioxid, säger Jon Ahlinder, forskare på Skogforsk.

Plantorna sattes i backen i september 2022 och det första fröet beräknas kunna plockas under 2024. Full produktion nås troligen från 2026, vilket innebär runt fem kilo per år och fröodling. Det räcker i sin tur till cirka 2,5 miljoner björkplantor.

PMI steg till 46,8 i januari

Det säsongsrensade värdet för PMI-total ökade i januari med 0,9 indexenheter till 46,8 jämfört med december. Det är först gången på elva månader som indexet steg men fortsätter att vara utanför tillväxtzonen (under 50-nivån) för sjätte månaden i rad.

Tillväxten i industrin fortsätter därmed att sjunka men inte i samma omfattning som tidigare. Uppgången i januari har också följts av mindre månatliga nedgångar i november (-0,8 indexenheter) och december (-0,1 indexenheter), vilket kan vara tecken på att konjunkturnedgången i industrin håller på att bromsa in.

Nästkommande månader kommer att bli avgörande huruvida vi har sett botten i konjunkturnedgången som enligt PMI-total redan är längre jämfört med pandemiåret 2020 då indexet var under 50-nivån fyra månader i rad. Det är dock en betydligt kortare period än under eurokrisen 2012 och under den globala finanskrisen (2018–2019) då PMI-total var utanför tillväxtzonen tolv respektive tretton

månader i rad.

Något ljusare konjunktursignaler från industrin kommer också från andra delar av världen, även om det vilar på en bräcklig grund. I eurozonen steg indexet till preliminärt 48,8 i januari och är tredje månaden i rad som indexet ökade. I Frankrike steg PMI över 50-nivån (50,8) för första gången sedan i somras medan Tyskland släpar efter något. Även i USA återhämtade sig indexet något efter att ha backat tre månader i rad. Kina brottas med en tilltagande smittspridning nu när coronarestriktionerna tagits bort, vilket kan bli hämmande

för den redan tröga industrikonjunkturen.

Delindex för orderingång steg marginellt i januari till 44,5 från 44,4 i december. Det är tredje månaden i rad som delindexet ökade men befinner sig alltjämt på låga indexnivåer och som visar att orderingången fortsätter att minska i industrin.

Orderstockarna i industrin fortsätter att backa men inte lika utbrett som tidigare. Även om indexet sjönk i januari till 46,9 jämfört med december (49,1) är det trots allt en mindre ökning under den senaste tre månadsperioden (nov-jan) jämfört med närmast föregående period.

Gemensam satsning för sund konkurrens i byggbranschen

Nu ansöker branschorganisationen Byggföretagen tillsammans med en rad andra arbetsgivar- och arbetstagarorganisationer i bygg- och anläggningsbranschen om medel för att förlänga projektet ”Sund konkurrens och Schyssta byggen”.

De insatser som planeras för detta år omfattar bland annat utbildningsinsatser, ett nytt hållbarhetsindex för att mäta sunda byggarbetsplatser, samt fortsatt utvecklingsarbete för de arbetslivskriminalitetscenter som nu öppnas runtom i landet.

– Vi arbetar hårt och långsiktigt för en byggbransch med nolltolerans mot medvetet fusk och brott mot gällande lagar och regler. Vi kan aldrig acceptera

att schyssta byggare slås ut av kriminella aktörer. Det är en styrka att arbetsgivare och fack återigen kan kroka arm i denna fråga som är så viktig för hela branschen, säger Catharina Elmsäter-Svärd, vd för Byggföretagen.

Sedan 2018 bedrivs ett intensivt arbete från såväl branschens som offentlighetens sida för att tillsammans åstadkomma en sund konkurrens i bygg- och anläggningsbranschen. I projektet ”Sund konkurrens och schyssta

byggen” finns flera samarbetsytor med myndigheter och övriga berörda aktörer.

Ansökningen om en förlängning av projektet ”Sund konkurrens och schyssta byggen” lämnades in till Arbetsmiljöverket fredagen den 3 februari 2023 och är det sjätte steget i ett långsiktigt förändringsarbete i branschen.

Bakom ansökningen står Byggföretagen tillsammans med Ledarna och Seko och i nära samverkan med Maskinentreprenörerna, Måleriföretagen, Installatörsföretagen, Glasbranschföreningen, Plåt & Ventföretagen, Unionen och Elektrikerförbundet.

Fackförbundet Byggnads som tidigare ingått i projektet har i år valt att inte medverka längre.

42 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Catharina ElmsäterSvärd Jesper Göransson vd och koncernchef på Peab.
’’
Vi baserar våra marknadsbedömningar på Navets prognoser som visar att de samlade nordiska marknadsutsikterna inom bygg- och anläggning justerats ner ytterligare 2023, framför allt till följd av den vikande bostadsmarknaden.
•NybergsMekaniskaverkstad·0980-64080•NevoMaskin·0920-251600 Kiruna Luleå •NevoMaskin·0920-251600•PLHydraulik&Maskin·070-3409676• Umeå Gnarp • SMCAB·08-6470403• Maskin&Marinteknik·0498-491048 Stockholm/Tullinge Gotland/Stånga • LandvetterMotor&MaskinAB·031-7802930 Göteborg/Landvetter •ABSchakt&Transport·010-4487585•BjörnsEntreprenadMaskinserv Växjö Linneryd ·ice070-5579178 • MaskinbolagetSkåneVinslöv0733-368874 Skåne/Vinslöv · 08�6470403•info@demolering•www.demolering.se

Boggibandmedenunik konstruktiondärtvärjärnets speciellaprofilochhögtplacerade länksystemgerlågtrullmotstånd, minskadbränsleförbrukningoch ärskonsamtmotmarken.Finns idimensionerna600�780.

Bärande•Dragande•Kombi Dragande/förstärkt

SwingcutinSwedenAB Tel070�2781354 per@swingcut.se www.swingcut.se

STOCKMATTOR! SPRÄNGMATTOR!

Egentillverkning

Försäljningochuthyrning

Gummiklädda stockmattor�upptill 3gångerlängrelivslängd!

Vitillverkar ävenoklädda stockmattor! Ävenegen tillverkningav sprängmattor. Snabba leveranser!

Stort intresse för mässan Load Up North

Enligt mässarrangören är intresset stort för att ställa ut på årets upplaga av Load Up North, som arrangeras den 24-26 augusti på Boden Energi Arena i Boden.

– Norrbotten är hett med fortsatt stora investeringar, något som nu börjar bli allmänt känt i Sverige. Det märktes redan 2022 och ännu tydligare inför årets Load Up North, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia.

Load Up North arrangeras i en växande marknad för anläggning, entreprenad, transport och gruva. Mässan hålls öckså mitt i den gröna industrins framtidscentrum, med stora satsningar i närområdet, men också mitt i stora infrastruktursatsningar och anläggningsprojekt till ett

sammanlagt värde på 1.000 miljarder kronor. Det handlar bland annat om Europas största landbaserade vindkraftpark i Markbygden, men också Norrbotniabanan och en ny kraftledning i Gällivare.

– Det märks att kunskapen blivit mer allmänt spridd om att mässan går i en av de mest intressanta, investeringsattraktiva och tillväxtintensiva områdena i Europa, säger Jonas Dahlberg, vd på Nolia.

Leica Geosystems.

Även Kajsa Friberg, försäljningschef Wist Last & Buss, Region Nord är inne på samma linje:

– Årets upplaga av Load Up North är en efterlängtad chans att möta kunder och samarbetspartners i en mässa på hemmaplan. I det expansiva skede vi i Norrbotten befinner oss nu är det jätteviktigt att samla branschen, dela med oss av våra behov och rusta för framtiden tillsammans. Och så ser vi förstås fram emot att få visa upp Volvos starka produkt- och tjänsteutbud inom tunga lastbilar.

Ny projektledare för mässan är Johanna Brändström som lyfter fram att det kommer att bli en del nyheter under årets mässa:

Försäljning:

MichaelThorn 070�2150411

VD:

Lars�JohanJohansson 070�5361423 nordenvag@virserum.com www.nordenvag.se

– Load Up North är en självklar mässa för oss att delta i, särskilt nu med alla stora projekt som pågår och är på gång i regionen. Norrland är en mycket viktig marknad för Leica Geosystems, och Load Up North är den naturliga, årliga mötesplatsen för branschen att mötas och visa upp sig, säger bland annat Mattias Johansson, Regionchef Norr, Heavy Construction Solutions,

– Vi jobbar hårt med att utveckla mässan tillsammans med våra utställare och vi har haft många givande samtal. Några slutsatser vi dragit kommer bland annat innebära bättre exponering av mässan mot besökare, ökade förutsättningar att synas för våra utställare och förbättrade publikflöden under mässan, säger hon.

44 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
”Norrbotten är hett med fortsatt stora investeringar, något som nu börjar bli allmänt känt i Sverige.”
Jonas Dahlberg vd på Nolia.
Jonas Dalström, vd på Nolia. Intresset för att ställa ut på mässan Load Up North i Boden uppges vara stort. Mässan arrangeras den 24-26 augusti på Boden Energi Arena.

Alltid säkert grepp och högsta möjliga skyddsnivå.

Finnsävensom kombiband. bluetrack flow�perfekt.

pewag bluetrack duo perfekt

Bandplattorna i är pewag Bluetrack duo perfekt utvecklade för att få ett optimalt grepp och så att inte material fastnar i banden. Perfekt i brant- eller stenig terräng, snö, slask och lera

För mer information: www.pewag.com

pewag swedenAB

pewagsweden@pewag.com

Tel. 0300-711 00

Finnsävensom extrabrett. bluetrack flowduro.

Finnsävensom breddadversion. bluetrack flowwide.

pewag bluetrack duo flow pewag bluetrack duo duro

pewag Bluetrack duo duro är ett allroundband som passar utmärkt för deflesta situationer eftersom den breda ytan och de rundade kanterna skonar underlaget.

pewag Bluetrack duoflow är extremt skonsamt. Banden är utvecklade så att både däcken och terrängen skyddas, samtidigt som optimalt grepp garanteras.

Ökad orderingång för Svevia

Bygg- och anläggningsföretaget Svevia summerar ett framgångsrikt år. För helåret 2022 ökade rörelseresultatet till 422 miljoner kronor (377). Under fjärde kvartalet redovisade Svevia ett stabilt rörelseresultat om 108 miljoner kronor (126). Under perioden ökade orderingången kraftigt till 2,2 miljarder kronor (1,5). Det operativa kassaflödet förbättrades och uppgick till 538 miljoner kronor (457).

– Vi går stärkta ur ett för Svevia mycket händelserikt år. Nämnvärt är att division Industri har stärkt sin position och fördubblat rörelseresultatet för helåret. Svevia är en stabil och konkurrenskraftig aktör på den svenska marknaden och vi går in i 2023 med fyllda orderböcker och en stark finansiell ställning, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef i Svevia.

Orderstocken uppgick till 10,3 miljarder kronor (8,6), vid fjolårets sista kvartals utgång, vilket är det högsta någonsin vid ett årsslut.

Stort elöverskott för Södra Skogsägarna

Under 2022 producerade Södra 1913 GWh el i verksamheten, vilket motsvarar drygt 130 procent av koncernens årliga elbehov. Det innebär ett elöverskott om 460 GWh under ett år där elpriser rusat till historiskt höga nivåer. Södras elöverskott distribuerades på det lokala elnätet och stöttade elförsörjningen i lokalsamhällena där Södra verkar.

Elöverskottet motsvarar

80.000 småhus totala årsförbrukning av hushållsel, baserat på siffror från Energimyndigheten. Det motsvarar också en miljon resor med elbil.

– Det är glädjande att vi fortsätter visa upp starka siffror för elproduktionen och skapar mer värde av Södras medlemmars skogsråvara. Produktionen spelar en viktig roll för stabiliteten i vår egen verksamhet, men elöverskottet innebär också extra grön eltillförsel till samhällena nära Södras massabruk. Det har varit extra viktigt under det senaste året, som präglats av en ansträngd energisituation, säger Henrik Brodin, energichef på Södra.

Nytt kompetenscentrum för vägteknisk forskning

Enligt VTI, Statens väg- och transportforskningsinstitut, står det svenska vägnätet inför stora utmaningar. För att möta dessa startar man nu ett ett nytt kompetenscentrum för forskning och utveckling inom området.

Bakom kompetenscentrumet står fem centrala forskningsakörer inom vägområdet: VTI, Lunds tekniska högskola, Chalmers, KTH och Luleå tekniska universitet. Finansiär är Trafikverket.

– Det känns väldigt positivt att Trafikverket gör denna långsiktiga satsning på att säkerställa forskningsfinansiering och kunskapsförsörjning inom det vägtekniska området. VTI firar faktiskt 100 år av vägteknisk forskning i år, så det sammanfaller väl med uppstarten av ett kompetenscentrum. Behovet av ny kunskap och kompetens är stort inom hela branschen för att klara utmaningar som klimatförändringar och att kunna nyttja den snabba tekniska utvecklingen, säger Anita Ihs, avdelningschef på VTI.

Trafikverket har beslutat att finansiera Kompetenscentrum i vägteknik med nästan en halv miljarder kronor över 12 år under perioden 2023 till och med 2034. Det innebär en årlig budget på upp till 40 miljoner kronor per år. Pengarna kommer gå till nya forskningsprojekt, till att stärka specialistkom-

petensen samt nya utbildningar och doktorandsatsningar.

Centrumföreståndare blir Joacim Lundberg, forskare i vägteknik vid LTH som också välkomnar Trafikverkets satsning.

– Branschen står inför många utmaningar och för att möta dessa krävs det mer kunskap och mer kompetens. Jag tror även att denna satsning kan bidra till en ökad attraktivitet för ämnet, säger Joacim Lundberg.

Det svenska vägnätet står inför flera utmaningar. Vägnätet blir allt äldre och är dessutom utvecklat för gamla behov. Samtidigt har både person- och godstrafiken ökat, transporterna blir allt längre och tyngre och behoven förändrats. Dessutom har nya tekniker tillkommit såsom elektrifiering, digitalisering

Stora skillnader i

byggmaterialförsäljningen

Enligt affärskonsulterna Navet sjönk försäljningsvolymen inom den byggrelaterade handeln med 10 procent i fasta priser när 2022 summeras.

Situationen under första och andra halvåret skiljer sig emellertid åt väsentligt, vilket kan förklaras av den stigande räntan och den allt svagare konjunkturen, som påverkat

hushållens köputrymme och vilja att konsumera. Detta menar Jens Linderoth, analysansvarig på Navet och med fokus på omvärldsbevakning och framtidsstrategier.

Första halvåret 2022 minskade försäljningen av byggmaterial med 8 procent om man jämför med de första sex månaderna 2021. Under andra halvåret 2022 var volymen hela 13 procent

och automatisering. Det leder till att fler vägtransportsystem med högre komplexitet måste byggas och underhållas på rätt sätt.

Kompetenscentrum vägteknik kommer att skapa förutsättningar för att nyttja både befintliga material och tekniker och möjligheterna med ny teknik, nya material och nya arbetssätt.

– Bland annat vill vi studera klimatförändringars effekter på vägkonstruktionen. Ett exempel är de förändrade frys-töcyklerna. Det krävs mer och ny kunskap för att säkra en robust väginfrastruktur som är hållbar utifrån miljöperspektiv och ekonomiskt perspektiv, säger Joacim Lundberg.

Arbetet med att få allt på plats fortgår under början av 2023.

mindre än samma period 2021. Navet räknar med en fortsatt svag utveckling för försäljningen av byggvaror 2023. Ser man till prognoserna för hushållens konsumtion av sällanköpsvaror, så väntas en tilltagande minskning i år jämfört med 2022. Vi ser även att de påbörjade husbyggnadsvolymerna sjönk under 2022, vilket får inverkan under året avslutar Jens.

46 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Trafikverket har beslutat att finansiera Kompetenscentrum i vägteknik med nästan en halv miljarder kronor över 12 år. Foto: Per Eriksson

YTF420ärensvensktillverkad, hydrauliskroterandefräsplatta medutbytbararoterandeskär� trissoravhårdmetall.

Konstruktionengerettföljsamt fräsningsarbetemotarbetsytan. YTF420harjusterbarhastighet ochrotationsriktning.

YTFSwedenAB • Eriksberg2896•791Falun Tel070�3834352•info@ytfsweden.se• www.ytfsweden.se

Hymachsläntklippare AnpassadeförSverige.Finnslängderupptill15m

RedskapsbärareHymacHerb�hy Fjärrstyrdredskapsbärare.Finnsitrestorlekar..

Cirka
9
ton,
demokörd,
rätt
pris,
kort
lev.tid

Hur
vill
du
ha
den?

Kan
utrustas
med
600mm
eller
450mm
stållarv,
gummilarv
eller
gummipads.
 valfri
tiltrotator,
central‑smöjning,
dieselvärmare,
extra
ledlampor,
valfria
 skopor,
bukplåt,
bandstöd
in‑
och
utsida,
gallringsprocessor,
mm.

 Du
bestämmer...

Vi
har
förmedlat
cirka
450
maskiner.
och
gör
allt
för
att
en
affär
ska
 gå
i
lås.
Vi
ordnar
besiktning,
värdering,
annonsering,
 finansiering,
transport
m.m.
Tills
du
har
pengarna
på
ditt
konto

AX510hydrauldrivenbuskröjare Förröjningavdikeskanter,vägrenarochbetesmarkerm.m.

Klipphuvudetkanvinklasi allalägenvilketärenstor fördel,mankanävenhög

AXkättingröjare Svepförgrävmaskin.1,25till1,70m.

AXSlopemover

Släntklippareförhjullastare.Räckvidd8,2till10,0m.

AXkättingklippare Finnsibredder1,0till2,1m.

Hymacsläntklippare Förflerafunktionervidenkörning

RäckesklippareRoad�Eagle Stolp�ochräckesklippareförtraktor

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 47
Släntklippare&Redskapsbärareför
entreprenörermedhögakrav.
röja,utskjut80cm. Hinnagårds MekaniskaAB 31165Vessigebro•Tel.0346�25079•hinnagard@telia.com•www.hinnagard.se AXBoomerang Hydrauldrivenrotorklipparemedknivarellerkätting10mm.
Bo
André

070‑418
26
10
•
bo@entreprenad.info Hitachi
ZX85US‑6!
SÅLD! men
det
kommer
fler...

Tillväxt för AF Gruppen

AF Gruppen gjorde en vinst under fjolårets 4:e kvartal med 502 miljoner kronor.

Den norska bygg- och anläggningskoncernen AF Gruppen levererade en vinstmarginal på 5,9 procent under fjolårets sista kvartal.

Omsättningen i kvartalet ökade med 5,6 procent jämfört med samma kvartal 2021, till 8.568 miljoner norska kronor. För helåret 2022 uppgick omsättningen till 31,2 miljarder norska kronor, en tillväxt på 12,0 procent från föregående år.

Vinsten före skatt var 502 miljoner kronor under fjärde kvartalet (635 miljoner kronor fjärde kvartalet 2021) och 1 400 miljoner kronor (1 580 miljoner kronor 2021) 2022. Det motsvarar en vinstmarginal på 5,9 procent (7, 8). procent) under fjärde kvartalet och 4,5 procent (5,7 procent) 2022. Den totala orderstocken var 39,7 miljarder norska kronor (38,6) per den 31 december 2022.

– Vi uppnådde mycket god lönsamhet i stora delar av koncernen under kvartalet, framför allt inom Offshore och Energi och Miljö. Anlegg levererar en tvåsiffrig rörelsemarginal och Betonmast visar en positiv utveckling och levererar ett bra resultat i kvartalet.

Inom Bygg och Sverige är den totala lönsamheten inte tillfredsställande trots att flera enheter inom båda affärsområdena levererar mycket solida resultat. Det är för stor variation i enheternas prestationer och vi är inte nöjda med den totala lönsamheten 2022, säger Amund Tøftum, vd för AF Gruppen.

Grönt ljus för vätgasdriven JCB grävlastare

Den brittiska regeringen har godkänt användingen av världens första grävlastare som drivs av en vätgasmotor på allmänna vägar i Storbritannien.

En särskild dispens har beviljats som innebär att maskintillverkaren JCB tillåts testa och använda sin vätgasdrivna grävlastare på vägar i Storbritannien. Enligt JCB har man redan skapat 150 arbetstillfällen med löfte om fler när företagets vätgasprojekt fortskrider.

– Från bilar till byggarbetsplatser har industrin en viktig roll för att minska koldioxidutsläppen i vår ekonomi och skapa gröna jobb och välstånd. JCB:s investering i grönare utrustning är ett bra exempel på hur industrin kan få detta att hända genom att

använda alternativa bränslen för att generera hållbar ekonomisk tillväxt, säger Jesse Norman, miljöminister i Storbritannien.

– JCB:s vätgasdrivna grävlastare är en världsnyhet i vår bransch, en grävlastare med en specialkonstruerad förbränningsmotor som använder vätgas som energikälla. Det är ett verkligt genombrott – ett koldioxidfritt bränsle som ger kraften att driva kolvarna i en förbränningsmotor, en teknik som har funnits i över 100 år, en teknik som vi alla är bekanta med, säger Lord Bamford, ordförande i JCB.

Jesse Norman besökte JCB:s huvudkontor i Rocester, några mil norr om Birmingham för att se grävlkastaren ta sig ut på vägen i närheten av fabriken där den

tillverkats och även inspektera en av JCB:s vätgasmotorer, som är resultatet av ett investeringsprojekt på 100 miljoner pund.

– Jag är glad över att miljöministern själv kom för att bevittna den första körningen av en vätgasdriven grävare på allmän väg. Det är uppenbart för mig att han efter detta besök kommer att uppskatta potentialen för förbränningsmotorer med vätgas för att hjälpa till att leverera nettonollutsläpp snabbare, samtidigt som han lägger till jobb och bidrar med bredare ekonomiska fördelar till byggsektorn, säger Lord Bamford i en kommentar till miljöministerns besök.

48 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Hammarkvarnsvägen 9•179 75 Skå 08-560 332 22•info@semab.org semab MER KRAFT–MINDRE OLJUD HEAVYDUTY! NPK HYDRAULHAMMARE GH-SERIEN
Storbitanniens miljöminister Jesse Norman, bevittnade den första offentliga provkörningen av JCB:s vätgasdrivna grävlastare. Den vätgasdrivna maskinen har fått en särskild dispens från den brittiska regeringen, som tillåter JCB att testa den på allmän väg.

VARFÖRKRAIBLINDO? Ö

SAFESIGHT

Ärenspecielltutveckladtejppatentsöktöverhelavärlden.Långtidstestidessa förhållandenhargjortsimerän5000milskörning,medtorkarbladfärdigaför soptippen,medutmärktresultat(tejpenbyttesengång).Ävenpolis,taxiochåkerierhar ställtssigmycketpositivavidtestning.

Funktion

SAFESIGHTmonterasparallelltstraxövertorkarbladeniviloläge.Närtorkarbladen passerarövertejpenrengörsdessasåattsmutsochdenfarligatrafikfilmenförsvinner.

SAFESIGHTgerdinagamlatorkarbladnyttliv.

Fördelar:

•Billigtalternativtillnyatorkarblad.

•Enkelattapplicera.

•Mindreåtgångavspolarvätska.

KÖRMEDSAFESIGHTISTÄLLET!
GÖRSOMBOIJEOVEBRINK
Tel070�8295303•info@safesight.com SAFESIGHTFÖRDINKOMFORTOCHSÄKERHET! –

Onlineförsäljning av maskiner spås öka kraftigt

Enligt amerikanska studier kommer onlineförsäljning och onlineuthyrning av anläggningsmaskiner att öka avsevärt.

2021 nådde onlineförsäljningen av personbilar 30 procent av den totala marknaden. I somras meddelade amerikanska Ford att de i likhet med Volvo och Tesla skulle flytta försäljningen av sina elbilar online till ett fast pris.

– Det som händer inom bilindustrin, kommer även bli verklighet för återförsäljarna av anläggningsmaskiner, säger Garry Bartecki ekonomichef på ett ledande rentalföretag i USA.

I en studie från 2021 av teknikkonsulten McKinsey & Company sponsrad av leverantörsorganisationen Associated Equipment Distributors (AED) tror mer än 40 procent av de tillfrågade maskinåterförsäljarna att det är mycket troligt att någon av leverantörerna de representerar kommer att impletera en direkt-till-konsumentmodell inom fem år. De förväntar sig att den helt digitala försäljningen för ny utrustning ska öka från 7 procent till 29 procent och att den digitala uthyrningen ökar från 7 procent till 33 procent inom 5 år.

– Vi ser definitivt att saker går i den riktningen, säger Jefferson Yin, chef för nya affärsmodeller och kommersiell intelligens på Volvo CE. År 2020 började företaget göra det möjligt för kunder att beställa eldriven utrustning online, och nyligen lanserade de ett onlinekonfigurationsverktyg för dessa maskiner, som låter konderna ”bygga och prissätta sin ideala maskinmodell.

– Övergången till e-handel skapar ”Amazoneffekten”, vilket innebär att återförsäljare måste gå över från att sälja saker till att sälja tjänster, säger Ron Slee, vd för Learning Without Scars, en utbildningsresurs för maskinåterförsäljare i USA.

Så kan arbetsmiljön i skogen förbättras

I ett nytt forskningsprojekt vid Högskolan i Halmstad undersöker forskare hur arbetsmiljön i skogsindustrin kan förbättras. Forskningen uppges bygga på dialoger med personal och har resulterat i informationsmaterialet ”Säkert tillsammans i skogsindustrin”.

– Det är viktigt att arbeta med de här frågorna tillsammans, säger Pia Ulvenblad, docent i företagsekonomi på Högskolan i Halmstad. Det är inte så att det enbart är cheferna eller en enskild grupp som ska göra jobbet. Det finns även behov av att titta på vilka olika ansvar som finns. Cheferna har ett jättestort lagstyrt ansvar för arbetsmiljön, men medarbetare har också ett eget ansvar. Samtidigt är det viktigt att koppla befogenheter till ansvar – om någon har ett ansvar men inte befogenheter eller resurser som krävs blir det inte bra.

Forskningsprojektet har resulterat i informationsmaterialet ”Säkert tillsammans i skogsindustrin” som nu sprids inom skogsbranschen, också till organisationer som inte var med

Fakta. Länk till materialet Säkert tillsammans i skogsindustrin: http://centralfonden.se/wpcontent/uploads/2022/08/ Sa%CC%88kert-tillsammans. pdf

i projektet (Det kan laddas ner genom länken nedan).

Pia Ulvenblad tror att studien kan leda till ett socialt hållbart arbete, med förbättrad samverkan med företagshälsovården, och färre sjukskrivningar och olyckor på grund av till exempel sömnbrist.

– Jag hoppas att de som läser informationsmaterialet ska känna sig inspirerade att börja tala om de här frågorna på sin arbetsplats, inte minst de psykosocia-

la, säger Pia Ulvenblad.  Syftet med projektet Hållbart arbetsliv har varit att skapa hållbara och stabila processer som förbättrar arbetsmiljön i skogsindustrin, både den fysiska och psykosociala arbetsmiljön. Pia Ulvenblad har tillsammans med sina kollegor gjort löpande och interaktiv utvärdering under projektets gång. De har hela tiden jobbat gränsöverskridande med företagshälsovård, arbetstagare, arbetsgivare och fackföreningar.

50 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Forskare vid Högskolan i Halmstad har undersökt hur arbetsmiljön i skogsindustrin kan bli bättre. Forskarna mena att det är viktigt att poängtera vikten av säkerheten på arbetsplatsen och att man jobbar tillsammans. Syftet med projektet Hållbart arbetsliv har varit att skapa hållbara och stabila processer som förbättrar arbetsmiljön i skogsindustrin. Foto: Per Eriksson

Alltinomentreprenad,skogsbruk&lantbruktillriktigtbrapriser!

VikplogarLM

Snöröjningavstoraytor somgator,vägar,parkerings� platser,planerm.m.gårsmidigt, snabbtocheffektivtmedvåra robustaochlättkördavikplogar. Finnsibreddfrån2,10till4,0meter. Levererassomstandardmed diagonalventil.Valfrittfäste.

Bensinmotordriven vinsch. Förankradenvidett träd,enstubbe,enpostmed hjälpavdenmed�följande2 mpolyester�slingenellervid dragkulanpåettfordon medtillbe�höretfästplatta fördragkula.

Från 49.900:�

FrontbladSMS/Trima

Hydraulisktsvängbart snöbladsomfinnsi arbetsbredder2,0,2,2,2,4 och2,6meter.Djup720 mm,höjd640mm Vikt188,196,210och224 kg.Sväng28,5grader, stålskär,Fäste:SMS/Trima.

FLERA MODELLER� ÄVENLADDBARA MEDLITIUM� BATTERI!

POWEREDby

Sand/saltspridare Modellerförtraktor, åkgränklippare,ATVetc.Ävenhand� dragna.Fråndeminstatillstora!

KomaxiTiltmellandelfrån S30tilldestörsta.Komaxi fästenärkändaförsinhöga kvaliteochtajtauppbyggnad. Kanävenfåsmedöverfästetill sammaprissommed direktinfästning.

ARBKompressor Finnsbådeenklaochdubbla. 24volteller12volt.Medellerutantillbehör. Dessakompressorerharmyckethögprestanda jämförtmedvadsomhittillsfunnitspå marknaden.Kanävenlevereraskomplettien lådamedbärhandtag,snabbanslutningartill batteri,en4literstankochettslangpaket. Ringförbästapris!

RotatorKomaxi Finnsmed fästenS30,S40ochS45. Över/underfäste.Medhydrauliskt snabbfästeellerhalvautomatiskt mekanisktfäste. Mycketlågbyggd!

Schaktbladskopa Ställbarafästentillbladet,Hålför lastlinor.Somtillvalfinnsstödför transportavlångaföremål.Finnsi stolekarna200,400,500och700 liter.FästeS30,S40ochS45.För grävmaskinerfrån1,5till10ton.

Elverkihögkvalitet Ientidnärutbudet iblandkänns obegränsatkandet varasvårtattvälja ochhittarätt.Dåska duvändadigtilloss. Viharettbrettutbud avtystgåendeoch pålitligaelverkihög, amerikanskkvalitetmed Hososshittar upptill3årsgaranti. dualltfråndeminstatilldestörsta,drivnaavdiesel,bensin ellerbensin/gasol(DualFuel).

SandlådormodellHA Myckethögkvalitet. Sandlådanharinga råytor,bådein�och utsidaärheltsläta. Finnsiflerastorlekaroch färger.

Från 1.245:�

KXträdklipparförgrävmaskinärennytypavkraftfullträdklipp. Resultatetavlångerfarenhetochkontinuerligt utvecklingsarbeteärettlättanvänt,effektivt ochlättviktigtenergiaggregatsomkan användasförmångaolikaapplikationer. Tackvaredenmodulärastrukturenoch detlättborttagbarabladetäravverkning, röjningochinstallationsarbeteenkelt.

ModellViktGreppöppn.

KX�210150kg610mm

KX�280300kg890mm

KX�350670kg1.145mm

Sten/stubbrivare. Finnsmedellerutan utbytbaratänder.Perfektvidmark� beredningsarbeten,arbetenpå torvtäktermm.Mycketkraftigochstark konstruktion.Möjlighettillattsvetsa tvärgåendestängeriförbereddahålmellan hornenförextratufftarbete.Kanfåsmedde flestafästenochideflestastorlekar.

Prisernaärexklusivemoms.Medreservationföreventuella tryckfelochprisjusteringarutomvårkontroll.
CG NORD AB • Tel 0321�500 53 www.cgnord.se • cg.nord.ab@telia.com
HÖGKVALITET! SUPERSTARK! NYHET! BÄSTAKÖP!

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023

Stabilt resultat för LKAB

Den statliga gruvjätten LKAB redovisar ett rörelseresultat för helåret 2022 på 21 miljarder kronor. Detta trots ökade kostnader till följd av bland annat högre energipriser och störningar i produktionen.

Nettoomsättningen för helåret 2022 uppgick till 46.543 miljoner kronor (48.812) och påverkades främst av lägre pris för högförädlade järnmalmsprodukter och lägre leveransvolymer, som dock motverkades av en stark dollarkurs.

För fjärde kvartalet uppgick omsättningen till 9.949 miljoner kronor (9.064) Även där kompenserade en stark dollarkurs. för lägre leveransvolymer.

Rörelseresultatet uppgick till 20.799 miljoner kronor (26.898) för helåret och 2.673 miljoner kronor (2.815) för fjolårets fjärde kvartal.

Styrelsen föreslår till årsstämman att ordinarie utdelning ska uppgå till 7.540 miljoner kronor (12.430).

Det globala spotpriset för järnmalmsprodukter ligger fortsatt på höga nivåer och uppgick vid utgången av året till 117 USD/ton efter en återhämtning från lägstanivån kring 80 USD/ ton. Det genomsnittliga priset uppgick till 120 (160) USD/ton för helåret och 99 (110) USD/ton för kvartalet. De marknadsnoterade pelletspremierna var lägre jämfört med föregående kvartal men är fortsatt på en högre nivå än motsvarande period föregående år.

Produktionen har varit fortsatt påverkad av störningar vid pelletsverken i Kiruna där åtgärder för ökad produktionsstabilitet pågår.

Omtag för Swecons maskinutbildningar

Nya maskiner med bränslesnåla motorer. Nya smarta hjälpmedel som Load Assist. Då är det väl bara att hoppa in och köra.

– Nej, förarens kompetens är fortfarande lika viktig, kanske ännu viktigare än tidigare, säger Rickard Gerdlöf, ny kundutbildare på Swecon.

Sedan pandemin bröt ut har Swecons kundutbildningar gått på sparlåga. I mitten av september började Rickard Gerdlöf sitt nya arbete och det markerar lite av en omstart. Dessutom ska utbildningsmaterialet uppdateras och kunder som stått i kö ska bokas in.

– Intresset är stort, det finns ett stort uppdämt behov av utbildningar. Om det blir som vi tror, kommer vi att förstärka med ytterligare en kundutbildare i närtid, säger Rickard Gerdlöf.

I dagsläget finns fem utbildningar på programmet. Eco Operator är den mest efterfrågade, men här finns även Sparsam körning, Tre dagar - tre produkter, Coaching och Validering. Den senare ger erfarna förare möjlighet att på en dag”köra upp” för förarbevis.

Enligt Swecon kommer Eco Operator-utbildningen , med vissa kompletteringar, bli minst lika viktig för de kommande eldrivna maskinerna. Energieffektiv körning kommer gälla även här. Rickard Gerdlöf känner att han ”kommit hem” på Swecon i Eskilstuna.

– Jag har alltid haft ett brinnande intresse för maskiner och motorer, särskilt Volvo. Det är klart jag sneglat åt Eskilstunahållet, men jag har alltid trivts på mina arbetsplatser. Därför har jag inte lagt tid på att söka efter några nya jobb, innan jag fick syn på det här jobbet.

Redan som sexåring, i Hallstavik, körde Rickard sin pappas Volvo 860 dumper, en så kallad Grus-Lisa, för första gången. Ungefär samtidigt fick han en egen traktor, en Volvo T21, och hjälpte till att köra timmer.

– Säkerhetstänkandet var lite annorlunda då, skrattar han.

Hans CV är för långt för att redovisa, men det börjar med Transport- och maskinlinjen på Upplands-Brogymnasiet i Kungsängen, går via maskinförare och arbetsledare på olika entreprenadföretag, till de senaste åren som maskinlärare på ME-skolan i Uppsala.

– Parallellt har jag pluggat till yrkeslärare på Högskolan i Dalarna, jag har precis tagit examen. Resan har varit lång, men nu känner 44-årige Rickard Gerdlöf att han är framme.

– Ja, det här jobbet på Swecon känns helt rätt.

Maskinentreprenörerna växlar yrkanden med Byggnads

Den 17 februari växlade Maskinentreprenörerna yrkanden med Byggnads angående Entreprenadmaskinavtalet.

Entreprenadmaskinbranschen är i ett tufft läge med minskad byggtakt, stora kostnadsökningar, höjda räntor och vikande konjunktur. Vårens avtalsuppgörelse måste åter-

spegla dessa förhållanden.

– Parterna står inför utmaningen att utveckla kollektivavtalet så att det stärker företagens konkurrenskraft, tryggar sysselsättningen för dagens medarbetare och underlättar rekryteringen av företagens nya medarbetare, säger Claes Arenander, förhandlingschef på Maskinentreprenörerna.

Maskinentreprenörerna

yrkar därför bland annat: • Att individuell lönedifferentiering ska tillåtas upp till 25 procent och inkludera samtliga yrkeskategorier på avtalsområdet.

• Att Maskinentreprenörernas medlemmar ska få bedriva uthyrningsverksamhet och att anlitande av bemanningsföretag ska tillåtas utan primärförhandling.

• Att införa moderniserade

och verksamhetsanpassade regler om övertid.

– Kollektivavtalet behöver bättre än idag spegla branschens behov av flexibilitet genom att kompletteras med fungerande regler för anlitande av externa aktörer och en verksamhetsanpassad lönereglering, säger Claes Arenander.

Entreprenadmaskinavtalet löper ut den 31 maj.

52
Rickard Gerlöf är ny kundutbildare på Swecon. Kundutbildningarna har gått på sparlåga de senaste åren med nu gör man en omstart och kunder som stått i kö bokas in.

Högt förtroende för machoindex

Enligt branschföreningen Byggcheferna vinner machoindex nu förtroende bland samhällsbyggnadssektorns aktörer som ett verktyg för att mäta machokultur. Byggföretaget Svevia var först ut och har nu gjort mätningar med Machoindex två år i rad.

Upphandlingsmyndigheten rekommenderar Machoindex som ett sätt för beställare att påverka social hållbarhet i utförarledet. Nu kommer även Peabkoncernen där dotterbolaget Lambertsson kommit längst. Machoindex är ett verktyg utvecklat av branschföreningen Byggcheferna i samarbete med en forskare.

Byggcheferna menar att machokultur är roten till många av de utmaningar branschen står inför som kompetensförsörjning, social hållbarhet, affärsrisker och säkerhet. Därför utvecklades under 2020 Machoindex, ett verktyg som mäter uppfattningen om förekomsten av machokultur.

Väg- och anläggningsföretaget Svevias årliga kartläggning med hjälp av Machoindex visar bland annat att ett tydligt och bra ledarskap minskar dåliga attityder och ökar säkerheten. Kartläggningen görs bland Svevias 2 000 anställda sedan 2021.

– Gamla machoattityder inom bygg och anläggning äventyrar

säkerheten, stänger människor ute och gör företag mindre lönsamma. Vi vill driva på en förändring av branschen så att fler känner sig välkomna och att alla har en säker arbetsvardag, säger Anders Gustafsson, vd och koncernchef på Svevia.

Inom Peab har flera ledningsgrupper testat Machoindex och dotterbolaget Lambertsson har kommit längst.

– Det viktigaste är inte siffran man får fram, för oss har det varit diskussionerna kring själva verktyget. Vi har pratat mycket om de här frågorna och fått en bra diskussion om hur vi skapar den bästa arbetsplatsen, säger Jack Len, regionchef på Lambertsson.

Hösten 2022 lanserade Upphandlingsmyndigheten ett webbstöd för social hållbarhet. Syftet är att via upphandlingar skapa en tryggare, schystare och mer lönsam bransch. Som ett lärande exempel tipsar myndigheten om Machoindex.

– Att stora företag som Svevia och nu även delar av Peab-koncernen har börjat använda Machoindex gör mig riktigt hoppfull att vi ska få bort den skadliga machokulturen, säger Jeanet Corvinius, ordförande i Byggcheferna. Det är när de stora arbetsgivarna tar tag i problemet som vi på allvar kan få en schyst och inkluderande branschkultur som attraherar arbetskraft.

Finamaskinertillsalu!

DoosanDX62............2021 Ca500tim.Engcontilt� rotator.

VolvoEC220EL........2017 7000tim,Topcon,Engcon, fästeS70,välsköttmaskin.

VolvoL90H...............2016 16000tim,Vinterdäck, spakstyrning,csmörjning.�

KubotaKX101�3.......2011 2500tim,fästeS40,tiltrot. planerings�okabelskopa.

Case321E................2013 3.000tim,inkl.pallgafflar.

DoosanDX19............2016 1500tim,rototilt,3skopor, släpvagn.Nyaband.

Återförsäljareför: Uthyrning& försäljning. Viordnarmed finansieringen!

LarsJonssonTel.0660-376000•070-3744115 Örnsköldsvik•lars@jbmab.eu•www.jbmab.eu

RSP�serien

Extremtkraftfull pulveriserare

Rotarpulveriserare

Otroligkrosskraftikombinationmedenormskärkraftgör Rotarpulveriserareperfektförsekundärarivningar.RSP:narbetar sigigenomallabetongkonstruktionermedlättutbytbaraslitdelar. Serieninnehållerfyramodellerförgrävmaskinerfrån16tontill60ton.

DLMaskinAB

070�6574090•kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 53
Väg- och anläggningsföretaget Svevia arbetar med Machoindex. På bilden platschef Hilda Gustafsson och vd/koncernchef Anders Gustafsson. Foto: Markus Marcetic Kunduppdrag

Eldriven betongroterare från Volvo

Volvo Lastvagnar har nu levererat den första Volvo FMX Electric betongroterare till byggmaterialföretaget Cemex. Den eldrivna betongbilen är det senaste resultatet av ett avtal som tecknades mellan Volvo och Cemex avseende ett globalt samarbete inom elektrifiering.

Den elektriska lastbilen, en Volvo FMX Electric, överlämnades vid ett event i Berlin i Tyskland den 9 februari. Ellastbilen kan utföra en hel dags arbete, med endast en kortare laddpaus under dagen. Lastbilen ska användas vid en produktionsanläggning för betong i Berlin med start denna månad.

Elektrifiering av betonglastbilar är utmanande på grund av tunga laster och krav på hög tillgänglighet. I takt med att eldrivna, tunga transporter successivt ökar, arbetar Volvo Lastvagnar och CEMEX med att utveckla och skala de tekniker som behövs för att införa utsläppsfria transporter också i den krävande byggbranschen.

– Vi är väldigt glada över att ta det här viktiga steget i samarbetet med Cemex. Båda våra företag har förbundit sig till ambitiösa hållbarhetsmål och samarbete är vägen att nå dit. Vi ska jobba tillsammans för att införa utsläppsfria transporter i byggbranschen. Förutom att våra eldrivna lastbilar är utsläppsfria är de också tysta, vilket innebär en bättre miljö såväl för de som arbetar på byggarbetsplatser som för alla boende i närheten, säger Roger Alm, vd för Volvo Lastvagnar.

– Cemex har åtagit sig att bli ett netto-noll företag vad gäller koldioxidutsläpp, och innovation och samarbete är kärnan i att nå dit, säger Fernando A. González, vd för Cemex.

– Vårt partnerskap med Volvo har stor potential att bidra till att minska koldioxidutsläppen i vår verksamhet. Att ta vår första helelektriska betongbil i trafik är ett viktigt steg i den riktningen.

Cemex och Volvo är medgrundare av ”First Movers

Coalition”, ett samarbete mellan World Economic Forum och USA:s särskilda presidentsändebud för klimatet John Kerry, för att driva upp efterfrågan på teknik med låga koldioxidutsläpp.

Volvo Lastvagnar och Cemex har åtagit sig att nå sina ambitiösa hållbarhetsmål och att bidra till att minska koldioxidutsläppen globalt.

Fakta. Volvo FMX Electric

• Elektrisk drivlina: 2 motorer, effekt 330 kW

• Batterier: 4 batterier, 360 kWh

• Påbyggnaden drivs av ett hydraulsystem som får sin kraft från ett elektriskt fordonsbatteri

• Växellåda: I-Shift

• Hjulbas: 4 100 mm

• Påbyggnad: Betongblandare, 9 kubikmeter

54 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Volvo Lastvagnar har nu levererat den första Volvo FMX Electric betonglastbilen till byggmaterialföretaget Cemex.

Fröodling beskars med helikopter

På granfröodlingen Ålbrunna nära Upplands Bro beskars träden nyligen med helikopter. Träd i fröodlingar beskärs regelbundet för att kottarna ska gå att nå vid skörd.

I det här fallet var träden så pass höga att vi fick använda helikopter. Annars är det vanligast att använda traktor med sågklingor monterade på en på kran eller skylift och manuell kapning med motorsåg”, säger Curt Almqvist, förädlingsforskare på Skogforsk.

I en fröodling ingår träd från det nationella förädlingsprogram som Skogforsk driver på uppdag av staten och skogsbruket. Fröet som produceras används för plantproduktionen i skogsplantskolor.

Kopplat till helikopterinsatsen på fröodlingen i Ålbrunna, som ägs av Stora Enso och Sveaskog, finns ett projekt där olika rutiner

för trädbeskärning studeras. Det gäller att hitta rätt balans mellan trädhöjden och kottsättningen, som sker högt uppe i trädkronan, berättar Curt Almqvist. – Vi behöver beskära träden så att de inte blir så höga att vi inte når kottarna vid skörd. Samtidigt får vi inte beskära för hårt för då kan kottsättningen hämmas, säger han.

I Ålbrunna har trädkronorna kapats i olika tidsintervall och i olika längder räknat från toppen

och neråt. Syftet är att ta reda på hur ofta och hur mycket träden bör beskäras.

– Vår viktigaste slutsats hittills är att träden aldrig ska kapas lägre än vad de gjordes första gången de beskars. Gör vi det tappar vi för mycket i kottproduktion”, säger Curt Almqvist.

Fröodlingen i Ålbrunna anlades 1982 och beskars 2000, 2006, 2009 och 2023. Vid den första beskärningen 2000 beskars träden till 3,5 respektive 4.5 meters höjd och vid toppningen med helikopter i år beskars de till omkring 6 – 8 meters höjd.

Marcus Westdahl ny vd på Setra

Träindustriföretaget Setra har utsett Marcus Westdahl till ny vd för bolaget. Marcus Westdahl är i dagsläget koncernchef för EFG European Furniture Group. Han har haft flertalet ledande befattningar inom trä- och pappersindustrin de senaste 20 åren.

Setras nuvarande vd Katarina Levin meddelade styrelsen i oktober 2022 att hon skulle avgå på grund av personliga skäl i samband med företagets stämma i maj 2023.

– Vi är mycket glada åt att Marcus Westdahl blir den som tar över som vd på Setra, säger Anders Källström, styrelseordförande i Setra.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 55
Granarna i fröodlingen toppas med sågklingor drivna av helikoptern. Foto: Curt Almqvist, SKogforsk.
”Vi behöver beskära träden så att de inte blir så höga att vi inte når kottarna vid skörd.”
Curt Almqvist seniorforskare på Skogforsk.

Hallå där....

Tord Wreter, ny försäljningschef för begagnade maskiner på Swecon

Du kommer från jobbet som försäljningschef för Komatsu och Bomag på Söderberg & Haak, men du behövde inte flytta långt, eller hur?

– Haha, nej, jag ser min gamla arbetsplats från mitt nya kontorsfönster. Det ligger bara tvärs över vägen här på Swecon i Staffanstorp.

Vad lockade dig till Swecon?

– Jag blev faktiskt kontaktad av Swecon. De, eller jag ska väl säga vi, är marknadsledande och jag har väl alltid sneglat åt det hållet. Så när Swecon hörde av sig, var jag givetvis intresserad.

Du har en gedigen bakgrund från maskinbranschen, 16 år på Saxtorp Trading med försäljning och uthyrning av begagnade maskiner samt åtta år på Söderberg & Haak. Vad vill du tillföra begagnatteamet på Swecon?

– Från tiden på Saxtorp Trading har jag erfarenhet av både Volvos maskiner och begagnataffärer. Ambitionen för oss är att öka vår andel begagnade maskiner på marknaden. Det handlar givetvis om inbytta maskiner vid nyförsäljning, men de kan även komma från vår uthyrningsverksamhet i Kewab Rental eller maskiner från Volvos återförsäljare på kontinenten.

Är det brist på begagnade Volvo-maskiner i Sverige?

– Ja, det är det och så har det varit länge. Därför måste vi hitta nya sätt att möta den efterfrågan.

De testar återvunnen betong

Enligt Peab-bolaget Byggelements tester håller håldäck med återvunnen betong samma kvalitet som traditionell produktion.

– Det är både bra för miljön och ett effektivt sätt att hantera restmaterial från produktionen, säger Johan Seljeson, , fabrikschef på Byggelements fabrik i Hallstahammar.

Vid betongtillverkning uppstår alltid ett visst materialspill. Byggelement har nu genomfört lyckade provgjutningar där spilet återvunnits och ersatt tio procent av ballasten i nya håldäck.

– Vi har en grävmaskin på plats som först grovkrossar det överblivna materialet och sorterar ut armering och betong.

Sedan krossas det ner i mindre fraktioner som man kan använda vid gjutning, säger Johan Seljson.

Håldäck tillverkas alltid i fyllbredd och sågas sedan till rätt geometri. Därför uppstår mer spill än vid tillverkning av andra betongprodukter.

– Tanken är att i framtiden kunna etablera en krossanläggning på plats. Det skulle kunna ske exempelvis en gång om året. Vi är redo att börja återvinna när lagret av överblivet material blivit tillräckligt stort, berättar Johan Seljson.

Testerna görs i samarbete med systerföretaget Swerock som är en stor leverantör av ballast och utvecklar material och processer för en minskad miljöpåverkan.

– Testerna har varit lyckade och vi har ett utmärkt samarbete med Swerock som varit väldigt drivande och fått till en bra produkt åt oss, fortsätter Johan Seljson.

Även Byggelements fabrik i Katrineholm har börjat göra tester. Element som vid egenkontroll visat sig inte leva upp till Byggelements kvalitetskrav ska återvinnas på försök.

– Vi vill minska vår miljöpåverkan och det känns helt rätt att vi tar ansvar för vårt restmaterial och jobbar mer cirkulärt, säger Juhani Larsson, platschef i Katrineholm. På det här sättet minskar vi också behovet av att köpa in ballast i form av krossat berg som ju är ett så kallat jungfruligt material som bör hanteras med stor respekt.

56 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
En grävmaskin utrustad med en pulveriserare grovkrossar spillmaterialet i betong hos företaget Byggelement.
2 tons växellådedomkraft för lastbil 50 tons press, 2 stegs 10.000:Däckmaskin 13-27" 45.000:3,5 tons
3-fas 24.000:3Momentnyckel 300-1500 Nm 5.000:BENGTS BILMASKINER Tel: 070-180 73 73 E-post: be.bergman@telia.com Web: www.bengtsbilmaskiner.se
saxlyft Hauvrex,

IceFree eluppvärmda torkarblad förhindrar snö- och isbildning på torkarbladen. En elslinga löper utmed bägge sidor av torkarbladen. Slingan är fäst med clips vilket gör bytet av torkarbladen mycket enkel. Fyra års garanti gäller på elslingan

Tel 070-829 53 03•info@safesight.com

Thomas Jonny 070�6689865•076�8542726

0481�64370•i Tel. E�post: nfo@industriserviceab.se

ViäråterförsäljareavHaztecsortimentavvarningsljusochblixtljus. Vitillhandahållerettstorturvalavproduktersomsertillattert varningssystemäravhögstakvalitetochärvärdinvesteringen.

Thebestofritish!B

073�4412209

wassen@wosab.nu www.wosab.nu

Nytt verktyg för skotningsplanering

Enligt Skogforsk står beslutstöd för skotning högt upp på skotarförarnas önskelista. Nu har man utvecklat ett nytt verktyg för skotningsplanering som fått namnet Skotstöd och som dessutom prisats i Kanada.

Skotningsplaneringen kompliceras av att rutterna kan läggas upp på en mängd olika sätt. Varje trakt kan dessutom ha många olika virkessortiment som inte kan blandas på lasset om avlastning vid avlägget ska vara effektivt. Samtidigt vill man samlasta så mycket som möjligt för att minska körsträckan. Avläggets utformning påverkar därför också produktiviteten.

När Skogsbrukets Tekniska samverkansgrupp frågade 168 skotarförare vad de önskade sig mst kom ett verktyg för att planera skotarrutter tvåa på önskelistan (efter automatinställda stolar).

Skotstöd fick dessutom andrapriset i tävlingen Practice Prize Competition. Tävlingen arrangeras av Canadian Operational

Skogforsk utvecklat ett nytt verktyg för skotningsplanering som kallas Skotstöd.

Research Society i höstas.

Indatat i det nya verktyget är skördarens produktionsfil och GNSS-spårning, avläggets koordinater och maskindata om skotaren (lastarea, maxlast, area i de olika facken m.m. Spårningen används för att hitta möjliga körvägar för att

Foto: Per Eriksson

lasta alla virkeshögar. Från skördarens produktionsfil tas stockdata inklusive sortiment, volym, längd, medeldiameter och koordinat. Flera sortiment kan lastas på varje rutt baserat på ett antal samlastningsregler och olika tidstariff för olika sortimentskombinationer. Tiden för lastningen vid avlägget varierar

därför beroende på sortimentskombinationerna i de olika facken på lastutrymmet.

Själva optimeringen i Skotstöd styr mot att minimera total arbetstid så att summan av körtid och tid för avlastning minimeras. Skotarföraren kan själv justera tidstariffen för olika samlastningskombinationer så att verktyget tar hänsyn till ens egna styrkor eller svagheter vid lastnings- och lossningsarbeten.

Ett förslag på organisering av avlägget skapas automatiskt efter optimeringen visar ruttförslag inklusive vilka volymer och sortiment som kan lastas och var de ska placeras på lasset.

Verktyget producerade jämförbara resultat med erfarna skotarförare på fem slutavverkningar (3-11 hektar) i norra Sverige, när resultaten jämfördes med data från skotarens produktionsfiler på samma trakter (verklig skotning utan beslutsstöd).

Beslutstöd för skotning står högt upp på skotarförarnas önskelista. Nu har
58 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
www.industriserviceab.se
Varningsljusförproffs Semerpåwww.wosab.nu

Sveaskog skyddar fjällnaturskogar

Den statliga skogsjätten Sveaskog och Naturvårdsverket har kommit överens om att skydda 100.000 hektar fjällnaturskogar. Den gemensamma överenskommelsen innebär att de unika skogarnas biologiska värden och naturliga ekosystem bevaras.

Enligt Naturvårdsverket är fjällnaturskogarna längs med hela den svenska fjällkedjan från finska gränsen ner till Dalafjällen ett unikt ekosystem. Tillsammans med omgivande myrar och fjäll är skogarna unika, inte bara i Sverige utan i hela västra Europa.

−Vi är stolta och glada att vi nu har en överenskommelse på plats för att bevara en stor del av dessa biologiskt mycket värdefulla skogar för kommande generationer. Ett långsiktigt skydd av fjällnaturskogarna skapar också goda möjligheter för renskötsel och för turism och friluftsliv, säger Erik Brandsma, vd Sveaskog.

Stora arealer fjällnära skog kan i denna överenskommelse få ett långsiktigt skydd som naturreservat. Mycket av skogarna är sedan tidigare frivilligt avsatta av Sveaskog, men nu får ett mer sammanhängande område av fjällskog på Sveaskogs mark ett formellt och långsiktigt skydd.

−Att skydda de utpekade områdena bidrar till flera av de svenska miljökvalitetsmålen såsom ”Storslagen fjällmiljö”,

Sveaskog och Naturvårdsverket ger nu 100.000 hektar fjällnaturskogar ett långsiktigt skydd genom en ny överenskommelse.

”Levande skogar” och ”Myllrande våtmarker”. De blivande naturreservaten bidrar också till Sveriges internationella åtaganden för att skydda biologisk mångfald i skogen och ett ökat formellt skydd av skog och mark, säger Björn Risinger, generaldirektör Naturvårdsverket.

Detta är ett samarbete mellan Sveaskog, Naturvårdsverket och de fyra länsstyrelserna i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län.

– Samverkan och dialog har varit en förutsättning för att få till stånd en överenskommelse oh fortsätter vara en avgörande faktor i genomförandet skriver Naturvårdsverket i ett pressmeddelande.

−Sveaskog fortsätter också genom detta på den inslagna vägen att göra bolagets skogsinnehav mer varierat genom att minska

det historiskt hårda gränssnittet mellan natur- och skogslandskap och därigenom också göra skogsbruket ännu mer hållbart på lång sikt, säger Erik Brandsma, avslutningsvis.

Fakta. Skydd av skog

Av de 100.000 hektaren är cirka 48.000 hektar produktiv skog och omfattar sammanlagt 108 områden i Norrbottens, Västerbottens, Jämtlands och Dalarnas län Överenskommelsen har sin grund i Skogsutredningens betänkande och regeringens Skogsproposition, som antogs av riksdagen 2022. Inom ramen för Skogsutredningen redovisades en inventering av värdefulla fjällnaturskogar på statens innehav gjord av länsstyrelserna i de aktuella länen. Riksdagen tillstyrkte Skogspropositionens inriktning att staten bör vara en föregångare och att dessa statliga skogar skulle få ett formellt skydd.

Maskinförsäljningen ökade 2022.

Försäljningen av anläggningsmaskiner 2022 ökade i jämförelse med 2021. Efter en mycket stark tillväxt under fjolårets sista kvartal – då försäljningen var 20 procent högre än samma period året innan, landade försäljningen för helåret 2,9 procent bättre än 2021. Totalt såldes det 37.400 enheter runt om i världen.

Siffrorna är sammanställda av statistikföretaget Systematics International i samarbete med branschorganisationen

Construction Equipment Association (CEA).

Med ett starkt fokus på att minska koldioxidutsläppen inom byggsektorn fördubblades försäljningen av eldrivna maskiner jämfört med 2021. Årsförsäljningen är dock fortfarande bara runt ett hundratal, vilket visar på behovet av fler investeringar i laddinfrastruktur och vidareutveckling och främjande av elkraft inom branschen.

Enligt CEA sågs en mycket stark försäljning av all typer av grävmaskiner under det fjärde kvartalet förra året. Försäljningen av teleskoplastare ökade med 15 procent jämfört med 2021. Försäljningen av hjullastare beskrivs som svag under det senaste kvartalet och slutade med att prestera sämst bland de viktigaste underkategorier med en minskning på 3,5 procent jämfört med 2021.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 59
Foto: Per Eriksson

ReservelartillVolvoochÅkermansgrävmaskiner. Stortlagerföromgåendeleverans.Ring0477�54800.

NYTT•BEGAGNAT•RENOVERAT

Viköpermaskinerfördemontering. Ring0477�54800 omniharengrävmaskintillsalu!

Demontering:

Nyligendemonterat: W160C,EW140C,H7MB,H12B

Kommandeobjektfördemontering: EC210C,BM4500,EC450,EC280

Besökgärnavårhemsida ochföljosspåFacebook!

Tel0477�54800•info@almeboda�maskinservice.se Värendsvägen10•36023Älmeboda

Säljrekord för klimatbetong

Thomas Betong har levererat klimatförättrad betong sedan 2012. Tack vare hårt arbete tidigt i byggprocesserna överträffades säljmålet för 2022. Nästan 25 procent av all fabriksbetong som levererades under förra året var klimatförbättrad. För 2023 satsar företaget ännu högre. – Inför 2022 satte vi höga försäljningsmål för vår klimatförbättrade betong, Thomagrön. Målet var att 20 procent av all fabriksbetong skulle vara klimatförbättrad. När vi sammanställt året som gått visar det sig att vi har överträffat målet med råge. Nästan 25 procent av fabriksbetongen var klimatförbättrad, säger Carina Edblad, vd på Thomas Betong.

Koldioxidutsläppen från byggnation kan minskas tack vare användandet av klimatförbättrad betong. Faktum är att om hälften av alla byggprojekt i Sverige skulle ha använt klimatförbättrad betong med 50 procent lägre koldioxidavtryck hade vi kunnat minska CO2-utsläppen med 500 000 ton.

•Slutetackumulatorsystem

•Fulldämpadochljudisolerad

•Tomslagsskydd

•Fådelarochlättservad

•Passarbärareupptill12ton.

Fördjupad nedgång för bostadsbyggnad

Byggstarterna av nyproducerade bostäder minskade med 0,2 procent mellan december och januari enligt analysföretaget Byggfaktas Byggstartindikator.

Bostadsbyggandet föll medan övrigt byggande steg. De senaste tolv månaderna har Byggstartsindikatorn minskat med 4,9 procent. Bostadsindikatorn har fallit med hela 38 procent med indikatorn för övrigt byggande ökat med nästan 45 procent.

Byggstartsindikatorn, som inkluderar byggstarter för samtliga nyproducerade byggnader exkl. anläggningar och infrastruktur, föll under januari med 0,2 procent, vilket var i linje med förra månadens nedreviderade utfall. Nedrevideringar av tidigare

utfall, framför allt bostadsprojekt under det andra halvåret, innebär att de senaste månadernas försiktiga uppgång förbytts till en fortsatt nedgång, om än i något avtagande takt. Jämfört med samma månad i fjol var årstakten -4,9 procent i december, samma som förra månadens nedreviderade utfall.

-I och med revideringarna har Byggstartsindikatorn varit nedåtgående sedan hösten 2021. Bostadsbyggandet har fallit brant och en snabb uppgång för byggandet i övriga sektorer har inte fullt ut kunna kompensera för detta, säger Tor Borg, analyschef på Byggfakta.

Byggstartsindikatorn för bostäder föll med 3,4 pro

cent under januari. Enligt nya nedreviderade siffror föll bostadsindikatorn kraftigare

under andra halvåret än tidigare beräknat. Bostadsindikatorn har nu minskat 17 månader i rad. Jämfört med december i fjol var nedgången 37,6 procent.

Byggstartsindikatorn för övrigt fastighetsbyggande steg med 2,0 procent under januari vilket var något lägre än förra månaden. Sedan botten sommaren 2021 har byggstarterna ökat i snabb takt, en viss inbromsning har dock kunnat noteras de senaste månader.

-Bostadsindikatorn är tillbaka på den nivå den låg på i början av 2015. Nedgången är både snabbare och djupare än den senaste nedgången 2017/18. Med tanke på den senaste tidens uppgång i byggkostnaderna så är dessutom nedgången räknad i reala volymtermer sannolikt ännu större, säger Tor Borg avslutningsvis.

60 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
-
GARANTI 2
ÅRS
KontaktaosspåDLMaskinAB070�6574090•kontakt@dlmaskin.se
WWW.DLMASKIN.SE MONTABERT 1 EST�1921 NY DESIGN
•Peter: MONTABERTSTANDARD NYAMONTABERTSD�SERIEN FÖRBÄRAREUPPTILL12TON

Säkrareocheffektivare tippningmed QuicksilverTruckLiner

MEDQUICKSILVERTRUCKLINER IFLAKETBEHVERDUINTEOROA Ö

DIGFÖRATTLASTENFASTNAR

YtanpåQuicksilverTruckLiningharenextremtlåg friktionskoeficentvilketgörattmaterialetintefastnar. QuicksilverTruckLiningskyddarocksåflaketmotslitage ochharenhögrehållfasthetänstålochaluminium.

Lägretippvinkelkrävsförattfålastenattlossna frånflaketvilketskaparensäkrarearbetsmiljö.

Besökvårhemsidaförattläsamerwww.npsolutions.se

NPSOLUTIONS•Telefon073�7457164•info@npsolutions.se

TippflakutanQuicksilverliner

TippflakQuicksilverliner med

Kroppskamera ska öka trygghet för vägarbetare

Personer som arbetar på vägarbeten kan ibland h en tuff arbetsmiljö med stressade, och i vissa fall även aggresiva trafikanter. För en ökad trygghet driver nu Svevia ett pilotprojekt med kroppskameror och kameror i arbetsfordonen.

En grupp som är extra utsatt för påhopp, hot och våld är oskyddade vägtrafikvakter, så kallade flaggvakter. En annan grupp är de som utför druft- och underhållsarbeten i städernas mer centrala delar, manuellt eller med hjälp av små och långsamma fordon och maskiner.

– Systemet har testats av flaggvakter i Göteborg och driftpersonal i Stockholms innerstad. Det är ännu för tidigt att säga något bestämt om resultatet, men det ser hittills bra ut. Flera upplever en ökad trygghet. Försöket fortsätter, säger Andreas Bäckström

som är verksamhetsutvecklare på Svevia.

Sedan tidigare är det belagt att kroppskameror fungerar våldsförebyggande. Enligt en brittisk studie nästan halverades antalet incidenter när personal på tågstationer utrustades med kroppskameror.

– Vi vill öka våra medarbetares trygghet och på sikt skapa en allmän medvetenhet i samhället om att även vägarbetare kan ha kroppskameror på sig. En medvetenhet som ska förebygga och förhindra brott, och göra att allmänheten får ett mer respektfullt beteende, förklarar Andreas Bäckström.

Han poängterar även att syftet inte är att dokumentera trakasserier eller brott.

– Redan vid trakasserier har det gått alldeles för långt. Syftet är främst att avskräcka och förebygga, ungefär som med

LADDANERQUICKSILVERS APPSÅKANDUSEHUR MYCKETDUKANSPARA MEDBRANSCHENSBÄSTA FLAKBELÄGGNING! (FinnsförbådeiPhone ochAndroid).

Vägarbetare kan ha en tuff arbetsmiljö och möter ibland aggressiva trafikanter. För att stävja detta testar nu Svevia att utrusta personal med kroppskameror.

fartkameror.

Projektet drivs med stöd av Svenska Byggbranschens utvecklingsfond (SBUF). I projektets referensgrupp ingår förutom Svevia, företrädare för flera företag i branschen.

– Projektets resultat kommer att spridas även till andra

aktörer. Säkerhetsarbete ska vi inte utföra i konkurrens, utan tillsammans. Dessutom behöver kroppskameror bli vanligt och accepterat inom hela branschen för att vi ska uppnå största effekt, säger Andreas Bäckström, avslutningsvis.

Foto: Mikael Sjöberg
• •
BesökvårYouTube�kanal förattsehureffektivt Quicksilveräriverkligheten!

Tillverkare av komponenter i grovplåt & slitplåt

Plasma & gasskärning i grov- och slitplåt

Experter på CNC-bearbetning

Kontakta vår specialist inom området: 0481- 770 126

www.eurosteel.se

EXCELLENCE LINE HITS SMARTER

Med över 35 års erfarenhet och vår prisbelönta service täcker vi nu hela Sverige.

Meier 070-633 35 26 Robin 070-791 28 73

Emil 073-922 37 80

info@hammarservice.se

www.hammarservice.se

SERVICEP SERVICEPARTNERS :

Cema Maskin i Järfälla 08-35 85 90•info@cemamaskin.se Melanders Alltjänst i Luleå 0738-44 21 77 melanders.alltjanst@outlook.com

PROFFS PÅ

e

priser och snabba

för nästan alla typer av huggknivar, motstål, knivöver fall och pinnskruv m m

V i har knivar till:

Albach Bandit Bruks CBI Chipset Doppstad, Dutch Dragon, Edsbyhuggen, Erjo, Eschelböck, Farmi, Heinola, Heizohack, Jenz, Junkkari, Kesla, Ljungströms, Morbark, Musmax, PC, Pezzolato, Poma, Precision, Husky, Segem, Siba Sjölins TS och Tepohugg Vecoplan, m f l i lager!

Tel 0495-302 29 • tole@tole se webshop: www.tole.se

62 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 • LEVERANTÖRSGUIDEN Även små annonser syns! Boka din plats på: 070-600 10 11
FORDONSTVÄTTAR FÄSTEN LASTRAMPER
Sveriges lägsta priser? Stort sortiment. FRAKTFRITT! www.tecura.se 0418-457000|info@tecura.se KROSSNING & SORTERING LASTMASKINER HUGGKNIVAR & MOTSTÅL
HYDRAULHAMMARE
Århus
www.dieselmotornordic.se
DIESELMOTORER
LASTA SÄKERT
www.fordonstvattar.se info@fordonstvattar.se
Dieselmotorer • service • reservdelar Distributör för Sverige, Danmark & Finland Stockholm •
• Helsingfors 08-564 707 00
Försäl jning & Service Mer än 20 års erfarenhet av Montabert Vi reparerar alla märken • För maskiner SilverClip: 0,7-12 ton Montabert • 5 års garanti Peter 070-657 40 90 kontakt@dlmaskin.se www.dlmaskin.se Boklunds Åkeri AB Tel 070-333 85 05 info@gruskungen se www.gruskungen.se Tr a k t o r s e r v i c e Tel 044-33 10 38 www traktorservice com
Landets största lager
Huggknivar och motstål
hållar
Bra
leveranser! Vi lager

MASKINVAGN

UTBILDNING

MILJÖSKYDDSMEDEL

Telefon: 010-456 79 00 info@ophoglunds.se www.ophoglunds.se

REPARATIONER & SERVICE

Reparation & slangservice på entreprenadmaskiner Svetsning och reparation av skopor

Ävenav uthyrning maskiner

•YH–ServiceteknikerNYHET!�

•YH–Skogsbrukstekniker

•Skogsmaskinsutbildningar

•UtbildningarförPEFC/FSC certifiering

•Motorsågskörkort

•Röjsågskörkort

•Miljöhänsyn,grundoch förnyelse

•ADR–Transportavfarligt gods

Ett miljövänligt barkgranulat för absorption av oljespill och andra kemikalier

ZUGOL AB Svensk Barkindustri

Tel 023-300 69 • info@zugol com www.zugol.com

PUMPAR

CREATIVE TECHNOLOGY

PUMPAR!

Varför köpa dyrt när du kan få kvalitet till rätt pris!

25 års erfarenhet av Calpedas breda produktprogram.

Tel. 08-530 306 63•070-555 95 75 per@boanders.se

SNÖKEDJOR

www.kedjanab.se

Chafförsvägen23•83148Östersund Tel063�517755•kedjan@kedjanab.se

www.skogstekniska.se

•HetaArbeten. Tel.0271�12222 info@skogstekniska

Vatteninfoerbjuderkurser, eventsochandraprodukterför digsomärentreprenörochsom arbetarmedanläggnings� arbeteninombl.a. vattenochavlopp.

Gåinpåvårhemsida vatteninfo.comunderkurser respektiveprodukter.Dukan ocksåkontaktaosspå info@vatteninfo.com eller08�42843150.

VÄGSLADD

TELESKOPLASTARE

Tel 031-23 28 90 info@calpeda.nu www.calpeda.nu

Klangfärgsgatan 15 • 426 52 Västa Frölunda

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 63
PÅBYGGNADER & SLÄP
UTRUSTNING ENTREPRENAD
SPRÄNGMATTOR TELESKOPLASTARE•HJULLASTARE Teknikvägen 4•245 34 Staffanstorp 046-20 52 70 070-333 52 72 Sven Bengtsson •www.mgab.nu sven@mgab.nu S läntklippare S corpion 3,3-8,3 m Tel: 0411-139 50 w w w.ystamaskiner.se info@ystamaskiner.se Över 50 år i branschen! R uba Gummi AB www.rubagummi.se Tel 0582-230 10 info@r ubagummi se MASKINTRANSPORT! 3modeller:8-9-10ton Prisfrån64.900:-+moms frittvårtlager Tel.0708‒850279 www.lantbrukskonsult.se LANTBRUKSKONSULT VÄGSLADD! Bogseradmedsträngspridare Vikt840kg Prisfrån42.000:-+moms frittvårtlager Tel.0708‒850279 www.lantbrukskonsult.se LANTBRUKSKONSULT
Utvecklassom entreprenör!
Redskap 0321�60589•070�5173103 wlt@telia.com www.wlt.se •

Södra gör rekordresultat

Södra redovisar ett rekordstarkt resultat för 2022. Föreningens rörelseresultat uppgår till 7.805 miljoner kronor och Södras styrelse föreslår en vinstdelning till medlemmarna på 3.243 miljoner kronor.

Under 2022 ökade Södrakoncernens nettoomsättning med 23 procent och uppgick till 33 367 miljoner kronor (27 060). Rörelseresultatet är Södras högsta årsnotering någonsin och slutade på 7 805 miljoner kronor (5.316), en ökning med 47 procent sedan i fjol. Avkastningen på sysselsatt kapital var 35 procent (25) och soliditeten var vid årets utgång 65 procent (63).

Södras styrelse föreslår en vinstdelning till medlemmarna om 3 243 miljoner kronor, vilket är den högsta summan någonsin för ett enskilt år. Summan motsvarar i snitt 63.010 kronor per medlem och 42 procent av resultatet före skatt. Beslut om vinstdelning tas på föreningsstämman i Lund den 31 maj 2023.

– Den globala ekonomin står inför stora utmaningar framåt. Omvärldsläget innebär osäkerheter som kan påverka Södra negativt på kort sikt, bland annat försämrad konjunktur och ökade råvarupriser. 2023 bedöms bli ett utmanande år, samtidigt som det finns en långsiktig efterfrågan på skogsråvara i klimatomställningen. Därför arbetar vi med det vi kan påverka och fortsätter att öka och synliggöra värdet som Södras medlemmar skapar från familjeskogsbruken, säger Södras vd Lotta Lyrå.

Ponsse nummer 19.000 levererad

Den 17 februari överlämnades skogsmaskin nummer 19.000 från Ponsses fabrik i Vieremä. Maskinen, en Ponsse Scorpion Giant, levererades till den skotska kunden Elliot Henderson. Ponsse-skördaren är utrustad med ett H8skördaraggregat och kommer att arbeta på avverkningsplatser i områdena Scottish Borders och Scottish Lowlands.

Elliot Henderson Ltd har sitt huvudkontor i Selkirk, Skottland och grundades för cirka 35 år sedan. Då arbetade företaget med trädplantering med några få anställda. Genom åren har verksamheten växt och förgrenat sig till skogsbruk, byggnadsarbete och byggnadsställningar. Idag består företaget av mer än 40 skogsmaskiner som kan utföra fällning, gallring, avverkning i branta sluttningar, markberedning och anläggning och skogsvägar.

Elliot Henderson Ltd har också maskiner för att rensa buskar, ta bort stubbar och betjäna biomassaindustrin.

Företaget är dessutom

grundande medlem av Forest Industry Safety Accord och medlem av Forestry Contractors Association.

Eftersom Elliot Henderson Ltd har varit kund hos Ponsse i mer än 20 år, är det en passande symbol för relationen mellan kund och tillverkare att den här milstolpen i form av maskin nummer 19 000 ansluter till maskinparken.

– Den här maskinen kom-

mer direkt att börja arbeta i de vindfällen som uppstått på grund av stormen Arwen. Den extra kraften och H8-skördaraggregatet kommer att vara till stor nytta för oss här. Vi ser fram mot att se vad den klarar av! Vi använder för tillfället en Scorpion, en Ergo, tre Elephant och en Buffalo, säger Neil Purves, avverkningschef för Elliot Henderson Group.

Volvo CE investerar i batterifabrik

Volvo Construction Equipment investerar i batterpaketstillverkning vid sin grävmaskinsfabrik i Changwon, Sydkorea, vilket ska markera ambitionen att driva en industriomvandling mot hållbara lösningar.

Med Volvokoncernens investering på 80 miljoner kronor kommer en ny produktionsanläggning och utrustning att byggas vid Changwonfabriken i Sydkorea. Fabriken är med sina cirka 1,1 miljoner kvadratmeter är den största produktionsanläggningen för grävmaskiner inom Volvo CE och producerar

cirka 55 procent av den totala grävmaskinsvolymen.

Den nya anläggningen vid Changwonfabriken kommer att producera ett brett utbud av vanligt förekommande lagringslösningar för el(batteripaket) för Volvokoncernen och bli ett kärnkompetenscenter för elektriska grävmaskiner. Detta kommer att göra det möjligt för Volvokoncernen att erbjuda fler hållbara lösningar till sina APAC-marknader* på ett mer flexibelt, kostnadseffektivt och smidigt sätt som även kommer att omfatta leveranskedja, tillverkning och logistik. Den

nya produktionsanläggningen kommer att byggas inne i den nuvarande komponentverkstaden i Changwon – utan att störa den befintliga verksamheten.

När den är färdig kommer den nya anläggningen att vara cirka 2500 kvadratmeter inklusive monterings- och logistikområden. Byggnadsarbetet kommer att påbörjas i april 2023 och batteripaketproduktion förväntas starta i juni 2024.

* Asia Pacific (APAC) inkluderar i första hand Kina, Hongkong, Taiwan, Japan, Korea och Singapore.

64 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Ponsse har levererat skogsmaskin nummer 19.000 till Elliot Henderson i Skottland. Det blev en Scorpion Giant skördare med H8 skördaraggregat. Lotta Lyrå, vd för skogsägarföreningen Södra.

MAXIMALTSKONSAMMAISKOGEN MINIMAL SPÅRBILDNING

FAESkogs�ochmarkberedningsfräsar Föreffektivomställningavskogsmarktillåkermark.

CLARBÄRBANDATFOCHTXLÄR K

Grepp Bärighet

ÄgaretillClarkTracksärNordicTractionGroup, Gnnebo0490�28590info@clarktracks.se u |

LASCOskruvklyvar 30modellerförattpassadinabehov. RAYCOstubbfräsar Populärastubbfräsariflertaletutföranden. Stumperstubbfräsar Mycketlågfräskostnadperstubbe. Stumperhydrauliskastubbfräsar Föreffektivstubbfräsning. Heizohackflishuggar Driftsäkratrumhuggartillkonkurrenskraftigapriser.
Görenbraaffär! www.tecura.se Tel0418�457030,info@tecura.se
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 65

Nu kommer nya esprinter även som chassi vilket innebär att den även är tillgänglig som flakbil

Nya eSprinter får längre räckvidd

Den 7 februari presenterades den nya generationen eSprinter från Mercedes-Benz. Den nya generationen av den eldrivna transportbilen uppges få koboltfria batterier på upp till 113 kWh och en räckvidd på upp till 40 mil vid blandad körning.

Vid stadskörning är räckvidden 50 mil. Bilen är byggd i moduler vilket betyder att även chassin för påbyggnad nu kan fås med eldrift. Hela bilen är uppbyggd på ett modulkoncept i tre delar vilket gör att den går att bygga i otaliga konfigurationer på samma sätt som Sprinter med förbränningsmotor.

Frontmodulen med hytten innehåller alla högspänningskomponenter förutom batteriet och motorn. Samma front kan användas med alla batterier och hjulbaser.

Batterimodulen är monterad under chassiet mellan axlarna vilket ger en låg tyngdpunkt och bättre väghållning. Slutligen är den tredje delen i modulsystemet bakaxeln, med sin integrerade motor.

All nya eSprinter har motorn monterad direkt på bakaxeln. Motorn väger 130 kilo kan fås med 130 hästkrafter eller 195 hästkrafters maxeffekt och ett vridmoment på upp till 400 Newtonmeter.

Motorplaceringen gör det enkelt att bygga bilen med olika hjulbaser och även som naket chassi för till exempel skåpbilspåbyggare. eSprinter går att få med upp till 4,25 tons totalvikt och med en släpvagnsvikt på upp till 2.000 kilo.

Bilen kan fås med tre olika batteristorlekar: 56, 81 eller 113 kW - alla är av litium/järnfosfat, vilket betyder att de är fria från kobolt. Laddning med AC kan ske med upp till 11 kW och DC-laddning med upp till 115 kW.

Hitachi välkomnar nytt maskindirektiv i EU

Den japanska entreprenadmaskinstillverkaren Hitachi menar att säker drift av företagets utrustning alltid varit högsta prioritet. När ny digital teknik dyker upp innebär de dock nya utmaningar för produkternas säkerhet, inklusive säker uppkoppling, autonomi och databeroende.

För att hantera detta har en överenskommelse om en ny maskinförordning nåtts av Europaparlamentet och Europeiska unions råd. Detta anpassar reglerna i det befintliga maskindirektivet för att hantera risker och utmaningar som ny teknik innebär för anläggningsmaskiner och säkerställer att dessa kan användas på ett säkert sätt.

Tunga entreprenadmaskiner är en av många produkter som

omfattas av den nya förordningen. Förhoppningen är att det kommer att stärka branschens förtroende för nästa generations maskiner, samt främja innovation och stärka maskinsektorn konkurrenskraft i Europa och på global basis.

De nya reglerna innebär att det kommer införas nya säkerhetskrav för autonoma maskiner, samverkan mellan människa och maskin och för första gången säker användning av artificell intelligens i maskiner.

Enligt Hitachi Europe kommer den administrativa bördan och kostnaderna för tillverkarna att minskas genom förenklingar, som att tillåta digitala format för bruksanvisningar. Dessa kommer att hjälpa branschen att spara upp till 16,6 miljarder euro per år.

Rättssäkerheten kommer också att ökas genom den nya förordningen, som fastställer tydliga och propotionella regler som ska tillämpas enhetligt i hela EU. En effektivare marknadsövervakning kommer också att införas, eftersom de anpassar skyddsåtgärderna mot maskiner som inte uppfyller kraven till dem som används i den bredare EU-lagstiftningen om produkter, – Detta är en viktig milstolpe för den europeiska anläggningssektorn och sätter scenen för maskinsäkerhet i många år framöver. Vi välkomnar fördelarna med denna nya förordning för oss som tillverkare, och viktigast av allt, den positiva inverkan den kommer att ha på säkerheten för våra kunder och slutanvändare, säger Takaharu Ikeda, vd och koncernchef på Hitachi Europe i en kommentar.

Miljonbelopp till satsning på signaltekniker

Byggföretagens och Sekos gemensamma ansökan om medel för att utveckla en branschvalideringsmodell för signaltekniker har beviljats med drygt en miljon kronor av Myndigheten för yrkeshögskolan.

- Vi får nu möjlighet till en historisk satsning eftersom

parterna satsar lika mycket som vi får. Ambitionen är att göra det lättare för fler att utbilda sig och få sina kompetenser validerade, säger Elin Kebert, expert kompetensförsörjning, Byggföretagen.

Signaltekniker är ett bristyrke som arbetar med drift, underhåll, felavhjälpning och byggna-

tion av järnvägens signalsystem. - Arbetet med kvalifikationerna tas fram i nära samverkan med Byggföretagens medlemsföretag, Föreningen Sveriges Järnvägsentreprenörer, Seko, Järnvägscollege och Trafikverket, säger Elin Kebert.

66 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Säker drift av dess anläggningsutrustning har alltid varit en högsta prioritet för Hitachi). När ny digital teknik dyker upp, innebär de dock nya utmaningar för produkters säkerhet, inklusive säker anslutning, autonomi och databeroende. Den japanska maskintillverkaren välkomnar därför de nya maskindirektiven som nu införs i EU.

Prisökningar i bygghandeln 2022

Byggmaterialindex från branschorganisationen

Byggmaterialhandlarna visar att försäljningen mätt på jämförbara enheter och i löpande priser ökade med drygt 1 procent under förra årets fjärde kvartal jämfört med samma kvartal 2021.

I likhet med de flesta branscher präglades byggmarknadshandeln av kraftiga prisökningar under 2022. Enligt beräkningar baserade på uppgifter från SCB:s Byggkostnadsindex uppgick prisutvecklingen till 24 procent under det gångna året. Prisökningen i byggmaterialhandeln bedöms vara något lägre, men siffran indikerar att försäljningstillväxten har drivits av prisökningar och att försäljningsvolymen minskat. Prisökningarna var som störst under våren och har under hösten och vintern mattats av.

Under fjolåret präglades byggmaterialhandeln av ökade priser.

– Efter två år av stark tillväxt har den under 2022 varit betydligt svagare, speciellt med tanke på att prisutvecklingen i byggmaterialhandeln stod för merparten av försäljningsutvecklingen. Prisökningarna har varit lägre under fjärde kvartalet än tidigare under året, men materialpriserna har legat på en fortsatt hög nivå, säger Monica Björk, vd för Byggmaterialhandlarna.

Under det gångna året har tillväxten för proffshandeln

alltjämt varit positiv, medan försäljningen på privatmarknaden backat. Försäljningsutvecklingen i proffshandeln ökade under årets fjärde kvartal med 6 procent jämfört med fjärde kvartalet 2021. Försäljningsutvecklingen i konsumenthandeln minskade med drygt 11 procent under samma period.

– Att konsumenthandeln backar så kraftigt under fjärde kvartalet beror delvis på en viss mättnad på marknaden och de starka jämförelsetalen branschen möter, dels på grund av det oroliga ekonomiska läget. En stundande lågkonjunktur med höga priser och stigande räntor innebär att konsumenternas köpkraft försvagas, vilket påverkar byggmaterialhanden negativt, säger Monica Björk avslutningsvis.

Billerud utökar sin skogliga verksamhet

Billerud satsar vidare för att bli en ännu bättre, långsiktig och värdefull partner till privata skogsägare. Dagens koncept och tjänster vidareutvecklas, i syfte att ytterligare stärka utbudet och höja servicegraden.

Organisationen utökas därför med flera nya medarbetare, från Katrineholm i söder till Pajala i norr.

– Vi höjer vår självförsörjningsgrad genom att öka inköpen från privata skogsägare. Våra kunder efterlyser dessutom certifierad råvara och vi är särskilt måna om att öka inköpen hos certifierade skogsägare. Som vår partner ska man få bästa tänkbara hjälp med allt från skoglig rådgivning till utförande av skogsbruksåtgärder i fält, säger Mattias Luxhöj von Knorring, skogschef på Billerud.

•Maskinförare •Truckförare •Förareav lastbilsmonteradekranar •Arbetepåväg •ADR�utbildning •YKB�utbildning •Körkortsutbildningar Tel08‐50023920•info@utbildningsservice.com Visökerlärare/instruktörtillmaskinförarutbildningen! ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 67
Anmäldigpåvårhemsidanu!

För mer information: www.pewag.com pewag swedenAB pewagsweden@pewag.com

Tel. 0300-711 00

Hososshittarduredskapfrånbl.a:

GustavIngelsson:0730�423423•G_ingelsson@hotmail.com Näs127•89593Bredbyn Örnsköldsvik

Storsatsning på skog i Västra Götaland

Genom ett nytt samverkansprojekt, Arena Skog satsas 16 miljoner kronor på att öka affärsmöjligheterna för Västra Götalands skogsägare och skogsföretag. Gröna klustret Nuntorp kommer tillsammans med Hushållningssällskapet och SLU att leda arbetet för att stärka konkurrenskraften hos skogsägare och skogsföretag.

Målet är att Arena Skog blir ett bestående samarbete mellan skogsföretag, forskare och offentlig sektor.

I Västra Götaland omsätter skogsnäringen årligen cirka 32 miljarder kronor och sysselsätter mer än 7.000 personer. Cirka 80 procent av länets skogsmark ägs av enskilda skogsägare. Många företagare i länet har skogen som bas. Till exempel skogsentreprenörer, träföräd-

lings-, skogsskötsel- och besöksnäringsföretagare.

Projektet Arena Skog kommer samla alla skogsintressen för att kunna fortsätta utveckla skogen till nytta för många.

Runt skogen kretsar idag flera olika intressen och utvecklingsprocesser. Här finns bland annat den gröna omställningen för att fasa ut fossilt baserade råvaror som ger helt nya möjligheter. Här finns också flera målkonflikter där intressen ställs mot varandra. Enskilda skogsägare och små skogsföretag i Västra Götaland är helt nödvändiga för utvecklingsarbetet. Det är skogsägaren som till slut ska fatta besluten om sin skog och till vad och hur den ska användas. I Arena Skog är därför fokus på skogsägare och företag nära knutna till dessa. I detta sammanhang är det också av betydelse att Arena Skog kommer

I Västra Götaland omsätter skogsnäringen årligen cirka 32 miljarder kronor

att utgöra en neutral part – utan egna affärsmässiga intressen i skogen.

– Genom att stödja kunskapsöverföring mellan forskning, skogsägare och skogsföretag men också etablera forskning utifrån de specifika utmaningar

som finns i länet, ska satsningen både höja kunskaper hos företagare och skapa ny kunskap.

I satsningen ingår bland annat att starta upp ett större årligt skogsevent i Västra Götaland, säger Viktoria Bawelin, vice vd på Hushållningssällskapet Västra.

68 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
Tillförlitliga premiumkedjor med extremt hög kapacitet
redskaptillhjullastare,
grävmaskinerochjordbruksmaskiner!
Ingelsson Entreprenad

HYDRAULVINSCH

Dragkraft1400/1700/2200kp. Manuellochradiostyrd. Enkelmonteringpåallakranar.

HYDRAULSYSTEM

Pumpmedväxellåda.Slangsatseroch tankar.Kugghjuls�ochkolvpumpar. Flödeupptill240l/min.

HYDRAULIK

OttoJoystickmedsex propfunktionerochextern förstärkare.Elprop. Kranventil.maxflöde100L.

Lillevrå SågAB

Helsjövägen 264, 430 30 Frillesås Tel. 0340-65 22 00

lillevra@telia.com

www.lillevra.se

STEGMATARE

Syketecsstegmatadskördareochär utveckladföreffektivtarbetemed bioenergivedellergallringar. Jobo�skördarenfäller,kvistarsamt apterar.Monteraspåenskogskraneller grävmaskin(5�9ton).

Ökad efterfrågan på limträ i det storskaliga byggandet

Efter flera rekordår bromsar nu limträbranschens försäljning av lagerbalk till bygghandeln och återgår till mer normala nivåer. Däremot sticker projektbalken i väg med ökning i försäljningen med 30 procent i december förra året.

Den används i första hand i större projekt som allt oftare byggs i trä, till exempel idrottshallar, kontor, logistik- och industribyggnader.

– Resultatet för lagerbalk var väntat med tanke på det rådande omvärldsläget. Konsumenterna håller tillbaka vilket påverkar försäljningen av lagerbalk. Däremot är efterfrågan på projektbalk hög och det är glädjande att de riktigt stora träprojekten blir allt fler, säger Johan Fröbel, chef teknik och handel på branschorganisationen Svenskt Trä.

Enligt färsk limträstatistik gick den totala försäljningen

av limträ upp med 3,2 procent i december förra året jämfört med samma månad 2021. Ökningen har möjliggjorts av projektbalken där försäljningen steg kraftigt med drygt 30 procent. För lagerbalken minskade försäljningen 37,5 procent. Sett över helåret ökade försäljningen av projektbalk med drygt 2 procent under 2022, medan siffran för lagerbalk visar en minskning med cirka 13 procent.

Sammantaget minskade limträförsäljningen med 4,3 procent under 2022 jämfört med föregående år.

– Under fjärde kvartalet ifjol har fokus legat på den stigande inflationen, de höga elpriserna och kriget i Ukraina vilket bidragit till ytterligare en dämpning. Det positiva är att projektsidan ser bra ut, säger Lars Källströmer, produktchef byggprodukter på Holmen Wood Products.

Efter flera rekordår minskar nu försäljningen av lagerbalk. Däremot ökar försäljningen av projektbalk. Den används främst i större byggbprojekt.

Trots en fortsatt finansiell oro på marknaden betonar de svenska limträtillverkarna att limträförsäljningen fortfarande ligger på höga nivåer, trots en liten nedgång från 2021 när pandemin bidrog till ökad

Foto: Moelven, pressbild.

försäljning mot konsument via bygghandeln.

– Vi märker att allt fler större aktörer inser fördelarna med att välja limträ, både ur ett klimatoch affärsmässigt perspektiv, säger Johan Fröbel avslutningsvis.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 69
Perfektförgrävmaskin!
info@weimer.se
0381�71010•weimer.se

HUGGARVAGNAR

Ikundernastjänst sedan 1951 72 ÅR

Energiklipp 3 storlekar, klipper upp till 30 cm stam. Kraftig modell i HARDOX® och STRENX® S-fäste eller kranfäste.

Pris från 35.400 kr

STENGREP

GRÄVMASKINSREDSKAP

Stengrepen är tillverkad i svenskt specialstål från Ovako® i Smedjebacken. 4 modeller, 120 cm–235 cm. Skruvbara fästen, ca 30 olika modeller.

Pris från 13.900 kr

Sladda grusvägen, röj snö, runtomsvängande schaktblad, kan utrustas med sidoförskjutning. Stödhjul, tandstål i Olofsfors, sidovinge. 3 bredder: 2,44 – 2,74 – 3,05 m.

Pris från 42.900 kr

STEN- OCH RIVNINGSGRIP

K.T.S Sten-, rivnings- och sorteringsgrip med mycket kraftig konstruktion. Finns i fyra storlekar från 0,20 till 0,52 m2. Lev med S-fäste. Kan utrustas med rotor.

Pris från 52.680 kr

2 års garanti. Fri frakt i hela Sverige! Leveransgaranti på reservdelar! Återköpsgaranti. Faktura 20 dagar från leverans. På samtliga priser tillkommer moms.

Gafflarna går att utrusta med side shift, hydraulisk parallellflyttning med full belastning. Helt skyddade cylindrar och smidda gafflar. 6 modeller från 3,0 till 11,4 ton. Pris från 26.600 kr

TIMMERGRIP MED S-FÄSTE

K.T.S ProLine gripar är tillverkade i HARDOX® och STRENX®. Därför är griparna lämpliga att användas på grävmaskiner. S-fästena är monterade på griparna vid leverans.

Pris från 16.400 kr

Mindre avverkningsanmälningar förra året

Den anmälda arealen för föryngringsavverkning minskade med 15 procent förra året. Arealen i ansökningar om tillstånd att avverka fjällnära skog minskade med 57 procent till 5.707 hektar.

Totalt anmälde och ansökte skogsägarna om föryngringsavverkning av 240.881 hektar skog, vilket motsvarar en minskning med 15 procent jämfört med 2021.

Enligt Skogsstyrelsen bör den minskade arealen fjällnära skog ses i jämförelse med de föregående två åren. Historiskt sett är den ansökta arealen hög, vilket bedöms vara en effekt av Mark- och miljööverdomstolens avgörande i maj 2020. Enligt domen ska skogsägare som nekats tillstånd att avverka har rätt till ersättning från staten, med motsvarande 125 procent av skogens

marknadsvärde.

Under fjolåret fick Skogsstyrelsen in 58.261 anmälningar om föryngringsavverkningar på sammanlagt 228.087 hektar produktiv skogsmark. Det var en minskning av anmäld areal med 15 procent jämfört med 2021 och en minskning i 18 av 21 län.

Den genomsnittliga arealen i föryngringsavverkningar var 3,9 hektar 2022, vilket motsvarar något mindre än genomsnittet de senaste tio åren, som ligger på 4,1 hektar.

Arealen i ansökan om tillstånd till föryngringsavverkning i ädelövskog minskade under 2022 med24 procent till 915 hektar. Det innebär ungefär samma nivå som 2020, men 30 procent lägre än snittet för tioårsperioden 2012-2021.

Totalt anmälde och ansökte skogsägarna under 2022 om avverkning av 6 161 hektar

Enligt färsk statistik från Skogsstyrelsen så minskade andelen anmälda föryngringsavverkningar med 15 procent förra året till drygt 240.000 hektar.

Foto: Per Eriksson

produktiv skogsmark för annat ändamål än virkesproduktion. Av detta var merparten, 5 837 hektar, anmälningar varav 265 hektar inom fjällnära skog och 59 hektar inom ädellövskog.

Jämfört med 2021 minskade den anmälda arealen i normal skog med 12 procent och i ädellövskog med 32 procent. I fjällnära skog ökade arealen med 168 procent.

70 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
ENERGIKLIPP 3-PUNKTSBLAD PALLGAFFLAR
019-58 50 10 info@kts.se • www.kts.se KTS Maskiner k.t.s_maskiner Beställ kostnadsfri broschyr www.kts.se
oss på!
Tel
Följ
Varför välja K.T.S? IHELASVERIGE ALLT FRAKTFRITT
KTS FANTASTISKA WEBBSHOP KTS.SE
Kollain!
K.T.S Huggarvagnar från 116.500 kr. Vi byter in din gamla vagn! Fri frakt! 2 års garanti! Flera redskap och priser, se vår hemsida.

Greppo�borsten kombinerasmedandra redskaputantidskrävandebyten. friläggerbådesnabbarebilligareoch säkrare.Suveränfriläggningikabel� schakt,bensinanläggningar,rörgravar m.m.llerkanskeikombinationmed E asfaltfräs?Soparmakadamvidspår� arbeten,soparsnöurväxlaroch övergångarvintertidpådesamma.

Skanna QR�koden förattsehur effektivGreppo� borstenär!

Effektivochflexibel snöröjningmedTreman snöbladochGreppoborste!

Breddasfråncirka38cmtillmeterpå10 1 sekunderochduharensuveränstäd� borste.ändplanerskopabakframoch V sopaiskopansomdåävenfungerarsom stänkskyddvilketkanvarabraitrånga stadsutrymmenmedbilaroch skyltfönsterörenpersonsarbeteochnu .G kanspad�killensomfårbetydligtmycket bättrearbetsmiljöochkanutföramer avanceradeuppgifteristället.

TREMANLJUSDAL

Tel070�3033189•treman@telia.com

www.treman.se

www.facebook.com/treman.hb

GREPPO�KABELBORSTE•HAGAKANTSKÄR•SNÖBLADITILTROTATOR

SkogsOlle40Vförtraktor

Gallringsprocessoranpassadforallslags gallringochmindreslutavverkning.

SkördaraggregatBJM350

Stegmatareförfleraolikatyperavbasmaskiner, somtraktor,skotare,grävmaskinochgrävlastare.

ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 71
Bra arbets� miljöval!
YOUTUBE GREPPO�BORSTEN = utanlön&arbetsgivaravgift! Avdragsgill KennethTomasson •0560�14870 070�5118494 www.finnskogsvalsen.se•info@finnskogsvalsen.se
www.bjmmaskin.se•info@bjmmaskin.se Ulf:070�5950934 maskinAB BM J HÖG KAPACITET! Kaparoch kvistarstammar på400mm!

Norsk entreprenör först ut med mobil snabbladdare

Ny minigrävare från Takeutchi

Japanska Takeutchi utökar sortimentet med grävmaskiner med lanseringen av den 3,8 ton tunga, kortrumpade TB33R.

Det är en av de nya maskinerna i 3-serien och kommer med en steg V-motor på 24,75 hästkrafter med ett Eco-driftläge.

3-serien levereras med en hytt med hög ryggfjädrad förarstol, funktionskontrollhjul, stor färgpekskärm. Klimatanläggning är tillsammans med taklucka standard i TB33R. Andra funktioner inkluderar DAB-radio, mikrofonuttag, Blåtand och ett 12 volts ladduttag.

Säkerhetsfunktionerna inkluderar LED-arbetsljus runtom, medan fönstret på blindsidan beskrivs som ”större och lägre” för maximal synlighet i gräv- och svängområdet.

Säkerhetsventiler är standard tillsammans med ett aukustiskt varningslarm

Den utsvängda motorhuven och stora sidopaneler ger full 270° åtkomst för dagliga kontroller och service.

Ny batterisåg från Husqvarna

Husqvarnas nya batteridrivna motorsåg 240i uppges vara en kraftfull och lättanvänd motorsåg som är ergonomiskt utformad och har en välbalanserad motorkropp. Den passar för vedkapning, beskära eller fälla mindre träd. Motorsågens styrka gör det också lättare att kapa utan att fastna i träet.

Till sågen används Husqvarnas 36V BLi-X batterisystem. Priset inklusive laddare och batteri är 5.995 kronor inkl. moms. 240i börjar säljas första kvartalet 2023.

Nyligen fick det norska byggföretaget Arne Olav Lund en mobil snabbladdare med ett 150 kWh batteripack levererat från batteriföretaget Eldrift AS.

Snabbladdarens uppgift blir att se till att Arne Olav Lunds laddbara entreprenadmaskiner lättare kan köra hela skift utan att behöva lägga tid på att ladda under arbetsdagen.

Konceptet heter Elcharge och har utvecklats av det norska batteriföretaget Eldrift AS i Bryne.

Snabbladdaren är mobil och kan flyttas runt på byggarbetsplatsen antingen med pallgafflar på en hjullastare eller via lyftöglor.

Hela batteripacket är byggt i en robust ram designad för att användas utomhus på en byggarbetsplats.

Batteripaketet består av begagnade elbilsbatterier, och det går att skala upp batterikapaciteten efter behov. Arne Olav Lund har nu till en början valt en 150 kWh-version.

– Detta är den första kommersiella leveransen av Elcharge-snabbladdaren och Arne Olav Lund ser nu fram emot att använda laddaren för att göra

våra elektriska anläggningsmaskiner mer effektiva.

– Laddaren är inte begränsad till entreprenadmaskinerna utan kan även användas för att ladda både lastbilar och andra fordon som har en CCS2-laddningsport. Vår snabbladdare testades bland annat noggrant för detta när vi lånade ut den till NAF:s El Prix 2023 räckviddstest för elbilar, säger Kjell Jarle, säljare på Eldrift.

Eldrift AS grundades 2020 och har utvecklat intelligent snabbladdning för stora maskiner utan tillgång till el. Eldrifts vision är att göra batteridrivna fordon, fartyg, maskiner, verktyg och utrustning mer användarvänliga och lönsamma än fossildrivna alternativ. Elcharge har utvecklats med stöd från Innovation Norge, Enova och Forskningsrådet.

Veidekke omsatte mer än väntat

Byggbolaget Veidekke redovisar en omsättning som var högre än väntat under fjärde kvartalet. Rörelsevinsten ökade under perioden. Styrelsen föreslår höjd utdelning till 7,75 norska kronor per aktie (7,00).

Veidekke omsatte 10,8 miljarder kronor under fjärde kvartalet. Resultatet före skatt var 622 miljoner kronor. Vid kvartalets slut hade koncernen en orderreserv på 41,3 miljarder kronor. Resultat per aktie var 8,1 kronor.

– Veidekke hade en solid drift under fjärde kvartalet och ökade både i omsättning, resultat och marginaler. Fyra av fem verksamhetsområden stärkte sitt resultat jämfört med motsvarande kvartal föregående år,

framförallt inom Bygg Norge och Infrastruktur Norge. Infrastruktur Sverige har i kvartalet sålt en industritomt som kommer användas som logistikfastighet, säger koncernchef Jimmy Bengtsson.

– Sammantaget är vi nöjda med att ha levererat goda resultat under 2022, som ger oss en solid grund för att leverera på löftet om utdelning till våra aktieägare. Vi går in i 2023 med en god och balanserad projektportfölj och är väl positionerade för att hantera en mer osäker marknad, berättar Jimmy Bengtsson.

– Samtidigt fortsätter vi vårt innovationsarbete och samarbete med våra partners, som kommer ge oss affärsmöjligheter och verksamhet i det gröna skiftet.

Koncernens samlade om-

sättning under 2022 var 38,7 miljarder kronor, jämfört med 37,6 miljarder under 2021. Verksamhetsområdena Infrastruktur Norge, Infrastruktur Sverige och Bygg Sverige ökade sin omsättning, medan Bygg Norge och Danmark var på nivå med förra året. Koncernens samlade resultat före skatt för 2022 var 1 467 miljoner kronor, jämfört med 1 342 miljoner kronor under 2021. Det var Infrastruktur Sverige som stod för merparten av resultatökningen.

Resultatmarginalen för 2022 var 3,8 procent, jämfört med 3,6 procent under 2021. Med undantag för den svenska byggverksamheten, har samtliga verksamhetsområden förbättrat lönsamheten.

72 ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 • FORDON FRÅN FÖRR
Trond Einar, verkmästare på Arne Olav Lund (t.v.) tog emot en ny mobil snabbladdare för eldrivna entreprenadmaskiner från säljare Kjell Jarle Angeltveit (t.h.) från Eldrift AS. Takeutchi TB33R minigrävare. Husqvarna 240i elmotorsåg.

Arbetshästen Scania LS140

Den nya 14-liters V8-motorn från Scania, som sedan 1969 vunnit stora framgångar med sin för den tiden imponerande effekt på 350 hästkrafter monterades först barra i chassier med frambyggd hytt. Men det fanns även en efterfrågan på torpedbyggda lastbilar.

Trots att de flesta konkurrenterna övergivit detta traditionella sätt att bygga lastbilar beslöt man i Södertälje att bygga en torpedbil med den nya V8-motorn. De torpedbyggda modellerna L140 och LS140 började tillverkas i februari 1972, två och ett halvt år efter det att de frambyggda versionerna gått i produktion.

Av tradition ville bland annat skogsåkarna ha torpedbyggda lastbilar. De nya L-modellerna blev också populära som timmerbilar där det kändes tryggt att ha en motor framför sig på smala, isiga och trånga skogsbilvägar. Men de nya L-modellerna blev också populära som anläggningsfordon, tungdragare och bärgningsbilar.

Intrycket av kraft och styrka förstärktes av den breda och sluttande

E‑tidningen:

Raimo Koponens Scania LS140 är exempel på en riktig arbetshäst, en av många liknande skogsbilar som Scania levererade på 1970-talet. Skogskörning i Finland var då som nu oerhört tufft. Vikterna låg runt 70 ton mot lagliga 40.

motorhuven. Huven, som för övrigt byggdes i ett stycke med framskärmarna, tillverkades för första gången i glasfiberarmerad plast. Hela huven med skärmar var balanserad och kunde fällas fram för att komma åt motor och framaxel vid service och reparation.

Den nya torpedhytten utvecklades ur de frambyggda bilarnas hytt med hög interiör komfort och luftigt förarutrymme, som man hittills inte varit bortskämd med hos torpedbyggda

bilar.

L140 försågs med en sju tons framaxel vilket gav totalvikten 23 ton, det vill säga 500 kilo mer än de frambyggda varianterna. 1973 ökades totalvikten till 24 ton genom att bilarna fick 17 tons boggi för att bättre motsvara de höga belastningar som förekom speciellt i skogskörning.

För de allra tuffaste körningarna presenterade Scania 1975 en tandemdriven version av L140-serien, LT145. För det spirande intresset att utrusta bilar med snygga lackeringar, inredningar och kromade tillbehör var L140:an ett omtyckt objekt. Tekniskt skiljde sig L140-serien inte mycket från de frambyggda versionernaa i LB140-serien.

Den utrustades direkt från start med den nya 10-växlade, synkroniserade GR860-lådan. I bakaxeln satt normalt en hypoidväxel med enkelreduktion. Men för de tyngsta uppgifterna kunde den ersättas med utväxling i två steg, i form av av bakaxel med navreduktion.

L140-serien tillverkades mellan åren 1972–1976.

I
nästa nummer    Nytt
smidigt
och
kompakt format
A4/Magasin Fördubblad
upplaga.
 Nu
23.000
ex! Fortfarande
flest
bransch‑ nyheter
och
annonsörer. •
Återvinnaren
som
satsar •
Så
räddas
de
viktiga
våtmarkerna •
Maskinerna,
redskapen
och
verktygen •
Nyheter
från
entreprenad,
skog
och
transport
Dagliga
branschnyheter:
www.anlaggningsvarlden.se
Nummer
3
kommer
den
7
april.
NYTT:
Nostalgi Per Eriksson Ansvarig utgivare
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 73

Articles inside

ANLÄGGNINGSvärlden article cover image
ANLÄGGNINGSvärlden
3min
pages 3-5
Peab Asfalt får bonus för minskad klimatpåverkan article cover image
Peab Asfalt får bonus för minskad klimatpåverkan
2min
pages 6-8
Markägare med fjällnära skog som nekats avverkning ersätts article cover image
Markägare med fjällnära skog som nekats avverkning ersätts
1min
pages 8-9
Trafikverket häver kontrakt med entreprenör article cover image
Trafikverket häver kontrakt med entreprenör
2min
pages 10-11
Nya områdesskydd i skogen på rekordlåga nivåer article cover image
Nya områdesskydd i skogen på rekordlåga nivåer
3min
page 12
PROFESSIONELLA SKOGSBRUKETS NYA ARENA article cover image
PROFESSIONELLA SKOGSBRUKETS NYA ARENA
1min
pages 13-14
Nya rekordnivåer för Kaunis Iron article cover image
Nya rekordnivåer för Kaunis Iron
2min
page 16
Bra tryck för Rottne i Kanada article cover image
Bra tryck för Rottne i Kanada
3min
pages 20-22
Riven skola blir ny skogsbilväg article cover image
Riven skola blir ny skogsbilväg
1min
page 22
Utfasningen av matrisfub i slutskedet article cover image
Utfasningen av matrisfub i slutskedet
3min
pages 23-24
Rekordår för Caterpillar article cover image
Rekordår för Caterpillar
2min
page 24
Ökade marknadsandelar för Volvo Lastvagnar article cover image
Ökade marknadsandelar för Volvo Lastvagnar
3min
pages 26-28
Positiv inställning till gruvnäringen i Sverige article cover image
Positiv inställning till gruvnäringen i Sverige
2min
page 28
VW Tiguan med plats för många article cover image
VW Tiguan med plats för många
3min
pages 30-31
Wolters effektiva miniskotare fixar flisen article cover image
Wolters effektiva miniskotare fixar flisen
5min
pages 32-34
Bantad budget för Skogsstyrelsen article cover image
Bantad budget för Skogsstyrelsen
2min
pages 34-36
Almi Invest investerar i vindkraftstorn av trä article cover image
Almi Invest investerar i vindkraftstorn av trä
3min
pages 36-38
Halvering av arbetsplatsolyckor på Swecon article cover image
Halvering av arbetsplatsolyckor på Swecon
3min
pages 38-40
Ökade virkeslager i slutet av förra året article cover image
Ökade virkeslager i slutet av förra året
2min
pages 40-42
PMI steg till 46,8 i januari article cover image
PMI steg till 46,8 i januari
3min
pages 42, 44
Stort intresse för mässan Load Up North article cover image
Stort intresse för mässan Load Up North
2min
page 44
Alltid säkert grepp och högsta möjliga skyddsnivå. article cover image
Alltid säkert grepp och högsta möjliga skyddsnivå.
2min
pages 45-46
Nytt kompetenscentrum för vägteknisk forskning article cover image
Nytt kompetenscentrum för vägteknisk forskning
4min
pages 46-48
Grönt ljus för vätgasdriven JCB grävlastare article cover image
Grönt ljus för vätgasdriven JCB grävlastare
2min
page 48
VARFÖRKRAIBLINDO? Ö article cover image
VARFÖRKRAIBLINDO? Ö
2min
pages 49-50
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023 article cover image
ANLÄGGNINGSvärlden NUMMER 2 2023
1min
page 52
Omtag för Swecons maskinutbildningar article cover image
Omtag för Swecons maskinutbildningar
3min
page 52
Högt förtroende för machoindex article cover image
Högt förtroende för machoindex
2min
page 53
Eldriven betongroterare från Volvo article cover image
Eldriven betongroterare från Volvo
2min
page 54
Fröodling beskars med helikopter article cover image
Fröodling beskars med helikopter
3min
pages 55-56
De testar återvunnen betong article cover image
De testar återvunnen betong
2min
pages 56-58
Nytt verktyg för skotningsplanering article cover image
Nytt verktyg för skotningsplanering
2min
page 58
Sveaskog skyddar fjällnaturskogar article cover image
Sveaskog skyddar fjällnaturskogar
3min
pages 59-60
Fördjupad nedgång för bostadsbyggnad article cover image
Fördjupad nedgång för bostadsbyggnad
2min
pages 60-61
Kroppskamera ska öka trygghet för vägarbetare article cover image
Kroppskamera ska öka trygghet för vägarbetare
4min
pages 61-64
Volvo CE investerar i batterifabrik article cover image
Volvo CE investerar i batterifabrik
1min
page 64
Ponsse nummer 19.000 levererad article cover image
Ponsse nummer 19.000 levererad
1min
page 64
CLARBÄRBANDATFOCHTXLÄR K article cover image
CLARBÄRBANDATFOCHTXLÄR K
2min
pages 65-66
Miljonbelopp till satsning på signaltekniker article cover image
Miljonbelopp till satsning på signaltekniker
1min
page 66
Hitachi välkomnar nytt maskindirektiv i EU article cover image
Hitachi välkomnar nytt maskindirektiv i EU
2min
page 66
Prisökningar i bygghandeln 2022 article cover image
Prisökningar i bygghandeln 2022
2min
pages 67-68
Storsatsning på skog i Västra Götaland article cover image
Storsatsning på skog i Västra Götaland
2min
pages 68-69
Ökad efterfrågan på limträ i det storskaliga byggandet article cover image
Ökad efterfrågan på limträ i det storskaliga byggandet
3min
pages 69-70
Mindre avverkningsanmälningar förra året article cover image
Mindre avverkningsanmälningar förra året
2min
pages 70-71
Norsk entreprenör först ut med mobil snabbladdare article cover image
Norsk entreprenör först ut med mobil snabbladdare
3min
page 72