Page 1

BAB 1 PENYIASATAN SAINTIFIK

1


ď‚— BAHAGIAN A:

ObServation - jawapan boleh didapati terus daripada gambar rajah atau jadual yang disediakan. Manipulated Variables - lihat apakah yang berbeza pada gambar rajah yang disediakan atau jika pada jadual, kenalpasti ruang yang berada di sebelah kiri. Responding Variables - perhatikan apakah yang berubah atau hasil di akhir eksperimen. Jika terdapat jadual, ruang yang berada di sebelah kanan sekali itu adalah responding variables 2


Constant Variables - kenalpasti alat radas atau bahan-bahan yang sama sepanjang eksperimen dijalankan. Aim (objektif) - biasanya bermula dengan ayat 'To study.....' atau 'To investigate...'

3


Graph - kalau dalam soalan tulis 'draw a graph...' maksudnya anda kena lukis graf yang biasa (sambungkan titik ke titik). -Kalau 'draw a bar chart...' maksudnya anda kena lukis graf bar (kotak) yang berjauhan antara satu sama lain. -Kalau 'draw a histogram...' maksudnya anda kena lukis graf bar (kotak) yang rapat antara satu sama lain.

4


BAHAGIAN A “Kaedah Penyiasatan”

5


1 MEMBUAT HIPOTESIS

6


HIPOTESIS ď‚— Hipotesis adalah kesimpulan awal yang

mesti kita buat sebelum sesuatu eksperimen atau penyiasatan saintifik dibuat. Hipotesis juga merupakan perkaitan antara pembolehubah dimanipulasi dengan pembolehubah bergerakbalas.

7


Ada 3 kaedah penulisan hipotesis yang biasanya ada dalam skema pemarkahan peperiksaan. ď‚— menggunakan ayat jika, maka. ď‚— menggunakan ayat semakin, semakin. ď‚— membuat perbandingan rajah, jadual

atau gambar.

8


mari kita perhatikan contoh ini. Terdapat satu situasi, seorang pelajar ingin ke tandas. Apakah hipotesis yag boleh kita buat.  Jika pelajar meminta ke tandas, maka pelajar ini hendak kencing.

9


ď‚— Kemahiran membuat hipotesis ď‚— ď‚— Hipotesis ialah satu penyataan umum tentang hubungan

antara pembolehubah dimanipulasi (PM)dengan pembolehubah bergerak balas (PB) dan penyataan tersebut boleh diuji.

Kebanyakkan guru mengajar pelajar membuat hipotesi dengan 2 format iaitu; a) semakin (PM) semakin (PB) b) Jika (PM) maka (PB) sebanarnya hipotesis boleh ditulis tanpa semakin atau jika maka. Yang penting ada 2 pemboleh ubah. Format semakin .. semakin , sesuai digunkan jika ujikaji melibatkan nombor. 10


2 MEMBUAT INFERENS

11


Inferens Inferens ialah kenyataan tentang sesuatu objek atau peristiwa  Berdasarkan pemerhatian yang merupakan penerangan. Penerangan mungkin betul atau tidak. 12


Inferens ď‚— Daripada segi bahasa formalnya, inferens

adalah "kesimpulan awal".

ď‚— Dalam bahasa tidak formal bermaksud "sebab

yang mungkin". ini bermaksud, bila timbul sesuatu permasalahan, kita mungkin akan cuba meneka-neka pelbagai sebab yang dirasakan relaven dengannya.

13


CONTOH 1 Lihat gambar di bawah.

14


Apa yang kita dapat perhatikan, Gerai Q lebih panas berbanding P. Namun, kenapa jadi begitu?? ----- So, what is the inference for this situation?

15


ď‚— Contoh jawapan:

Stall Q is hotter because it is painted with darker colour

"difference“

"reason"

16


CONTOH 2

Lihat gambar di atas. Apakah maklumat yang boleh diberikan berdasarkan jawapan di atas? Kenalpasti yang mana satu inferens dan pemerhatian.

17


Kenyataan yang mungkin :Â 1-Daun itu bertompok-tompok coklat 2-Tompok-tompok mungkin disebabkan oleh racun 3-Terdapat lubang-lubang pada daun 4-Luang-lubang itu adalah hasil gigitan serangga

Jawapan: Kenyataan 1 dan 3 adalah pemerhatian manakala kenyataan 2 dan 4 adalah inferens. 18


CONTOH 3 Nyatakan satu inferens bagi eksperimen di atas.

19


ď‚— Berikut adalah contoh jawapan calon. 1-Mengkaji tindakbalas eksotermik dengan sodium 2-Kehadiran bendasing menyebabkan suhu berubah 3-untuk menguji kesan sodium ke atas suhu 4-Untuk mengkaji kehadiran bendasing terhadap rod kaca 5-Jika air dicampur sodium suhu akan meningkat 6-Menyiasat hubungan suhu terhadap eksotermik 7-Suhu air meningkat disebabkan sodium 8-Eksperimen untuk mengkaji tindakbalas eksotermik 9-Larutan natrium mempengaruhi shu 10-Mengkaji tindakbalas sodium dalam air 11-Semakin banyak bendasing semakin tinggi suhu 12-Kerana campuran sodium 13-Perubahan suhu 14-Untuk mengkaji serbuk yang dicampur 15-Jika sodium dimasukan dalam air suhu akan meningkat 20


 JAWAPAN "Suhu air meningkat kerana terdapat bendasing di dalam air iaitu sodium” Difference/obersvation = ________________________

Kerana Reason = _____________________________________

21


CONTOH 4

22


23


JAWAPAN

24


25


3

MEMBUAT PEMBOLEHUBAH

26


Terdapat 3 pembolehubah iaitu a. Pembolehubah dimalarkan; - sama / tetap /benda yang tidak berubah dlm eksperimen pembolehubah yang dikekalkan tanpa    sebarang perubahan sepanjang eksperimen Contoh “Ekspresi muka romantik Aaron aziz sama jer bila berlakon"

27


b. Pembolehubah dimanipulasi; - berbeza / berlainan dari awal eksperimen lagi pembolehubah yang sengaja diubah secara sistematik untuk menghasilkan perubahan kepada pembolehubah lain. - contoh “kita boleh pilih untuk vote Aaron atau Nabil dalam ABPH nanti.” 28


c. Pembolehubah bergerakbalas - keputusan / hasil eksperimen pembolehubah yang  berubah akibat daripada perubahan pada pembolehubah lain. Pembolehubah ini diperhatikan sepanjang eksperimen. - contoh “lakonan Aaron yang romantik memang tidak boleh diubah"   29


4 DEFINISI OPERASI membuat definisi secara operasi adalah seperti berikut:

Apa ialah ......X....... BB X ialah penambahan kepada pembolehubah BB BB smerujuk kepada pembolehubah bergerakbalas. Perlu diingat bahawa definisi secara operasi bukanlah satu definisi biasa atau sekadar memberi maksud secara ilmiah. Definisi yang diberikan perlu mengambarkan atau menunjukkan sesuatu proses yang berlaku.

30


CONTOH DEFINISI OPERASI

31


JAWAPAN  Apa = Bahan Z X = Bahan / campuran dan lain-lain yang sesuai  BB = Mengkonduksi elektrik

Definisi secara operasi :  Bahan Z ialah bahan yang tidak mengalirkan arus

elektrik di dalam keadaaan pepejal dan cecair

32


BAHAGIAN B: Untuk bahagian ini, biasanya ditanya tentang Function, State, Method, Name, Effect.

BAHAGIAN C: Wajib jawab soalan 10 (merancang eksperimen) dan salah satu daripada soalan 11 atau 12.

33


BAHAGIAN B

34


BAHAGIAN B  Kena baca sendiri dan study  Faham dan ada yang kena hafal

35


BAHAGIAN C

36


(i) Hipotesis - Kaitkan antara

manipulated variable dan responding variable.

CONTOH

MARKAH

2 37


ď‚— (ii) Aim - Mulakan dengan ayat 'To study...' dan

salin daripada pernyataan yang diberikan.

CONTOH

1 MARKAH 38


 (iii) Variables - kena tulis ketiga-tiga variables. CONTOH PEMBOLEH UBAH MALAR:____________ PEMBOLEH UBAH BERGERAK BALAS:__________ PEMBOLEH UBAH DIMANIPULASIKAN:________

2 MARKAH

39


ď‚— (iv) Apparatus and materials - kenal pasti semua

alat radas dan bahan yang digunakan.

CONTOH ď‚— Bahan: (boleh tiru atau salin dari soalan,dah ada

dalam soalan + ada yang kena tambah) ď‚— Radas : (boleh tiru atau salin dari soalan,dah ada

dalam soalan + ada yang kena tambah) 40


41


(vi) Data - Buat jadual yang mengandungi Manipulated variable (ruang sebelah kiri jadual) dan Responding variable (ruang sebelah kanan jadual). Ingat! Jangan isikan ruangan hasil eksperimen. Pemboleh ubah bergerak balas Pemboleh ubah manipulasi

1 MARKAH 42


PREPARED BY: CIK ANITA HUSSIN

43

Bab 1  
Bab 1  

Scientific Investigation

Advertisement