Page 1


 
  FORMACIÓN DE USUARIOS

2º CICLO 
 
 
 
 
 
 
 
 ACTIVIDADES
DE
FORMACIÓN
DE
USUARIOS
PARA
O
2º
CICLO
 
 OBXECTIVOS:
 • Dominar
o
espazo
da
biblioteca
e
as
súas
seccións.
 • Coñecer
e
comprender
o
sistema
de
ordenación
dos
documentos
segundo
a
 CDU
(Sistema
de
Clasificación
Decimal
Universal).
 


ACTIVIDADES:


1.‐ACTIVIDADE
INTRODUCTORIA:
 Na
Biblioteca
recordamos
as
normas
de
conducta
a
seguir
e
tamén
as
normas
de
 funcionamento.
Posteriormente
realizará
a
seguinte
actividade:
¿COÑECES
AS
 NORMAS
DA
NOSA
BIBLIO?
Escribirán
tres
normas
da
Bilioteca.
Se
se
lles
ocorre
 algunha
outra
norma
para
que
funcione
mellor
a
biblioteca,
escribirana
nun
papel
 e
deixarana
no
buzón
de
suxerencias.
 
 
 2.‐

INTERPRETA
O
PLANO:
 Entregámoslle
un
plano
da
biblioteca
no
que
se
poden
obserbar
as
diferentes
 seccións.
Deben
interpretar
o
plano
e
identificar
os
números
que
nel
están
 colocados
coas
seccións
correspondentes.
Por
exemplo

nº
1‐‐‐‐porta,
nº
2‐‐‐ estanterías
libros….
 
 
 3.‐CONTO
O
SEGREDO
DA
BIBLIOTECA:
 Partindo
deste
conto
introduciremos
ao
alumnado
na
CDU
(Clasificación
Decimal
 Universal)
para
que
de
xeito
ameno
comproben
que
os
libros
están
clasificados
en
 distientas
materias,
que
cada
unha
delas
ten
un
nº
otorgado
e
unha
cor
 identificativa.
(Ver
a
margarida
da
CDU
da
nosa
biblioteca).
 Para
comprobar
se
entenderon
a
clasificación
,
fixándose
na
margarida
 completarán
unha
ficha
na
que
colocarán
a
cor
e
materia
correspondente
a
cada
 número
da
clasificación.
 
 
 4.‐
SEGUE
AS
PISTAS
E
SERÁS
UN
BO
DETECTIVE:
 Obxectivo:
 
Adiviñar
as
respostas
e
buscar
documentos
relacionados
con
estas
respostas
 tendo
en
conta
os
9
grupos
da
clasificación
que
vimos
anteriormente.
 
 Material:
 A
Margarida
da
CDU
e
folio
con
pistas.
 
 Desenvolvemento:
 Por
equipos
(cada
titor/a
organiza
o
nº
de
equipos
e
membros
de
cada
un)
 entrégaselle
un
folio
coas
pistas
para
que
averiguen
as
respostas
e
as
escriban
,
 ademáis
deben
atopar
libros
que
fagan
referencia
as
súas
respostas.
 
 Temporalización:
30
min.
Aprox.
 
 Gañará
o
Equipo
que
primeiro
complete
as
pistas.Nome:
 
 FICHA
Nº
1 1.‐¿
COÑECES
AS
NORMAS
DA
NOSA
BIBLIO?
Cita
tres
de
estas
normas.
 
 1. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
 2. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
 3. ‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
 Ocórreseche
algunha
norma
para
que
funcione
mellor
a
biblioteca.
Escríbea
nun
 papel
e
deixáa
no
buzón
de
suxerencias.
 
 2.‐
INTERPRETA
O
PLANO:
 Fíxate
no
plano
da
biblioteca,
Peiti
e
Eiros
cando
o
debuxaron
olvidáronse
de
facer
 unha
lenda
para
identificar
as
súas
seccións.
Intenta
axudalos
escribindo
ao
lado
 de
cada
número
o
nome
correspondente
do
elemento
ou
espazo
que
representa. 
 
  
 1‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

6‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 2‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
7‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 3‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐


8‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 4‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

9‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 5‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐

10‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐
 
 11‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐‐Nome:
 
 FICHA
Nº
2
 
 3.‐
O
SEGREDO
DA
BIBLIOTECA:
 

 Despois
 de
 escoitar
 o
 conto
 e
 ver
 a
 clasificación
 da
 nosa
 biblioteca
 segundo
 a
 margarida
da
CDU,
completa
o
seguinte
cadro:
 
 
 
 
 Nº

CDU
 COR
 MATRERIA
 
 
 
 1
 
 
 
 
 2
 
 
 3
 
 4
 
 5
 
 6
 
 7
 
 8
 
 9
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 Nome:
 
 FICHA
Nº
3
 
 4.‐
SEGUE
AS
PISTAS:
 
 Adiviña
 as
 respostas
 a
 estas
 pistas
 e
 atopa
 os
 libros
 que
 traten
 sobre
 os
 temas
 destas
respostas.
 
 PISTAS
 
 1. Hai
pantasmas
na
biblioteca.
¿En
que
andel
se
atopan?

 
 
 2. Eu
quento
a
terra
e
fago
que
medren
as
plantas.
Tamén
fago
que
no
verán
te
 poñas
moreno.


Atopa
un
libro
que
fale
sobre
min
e
anota
o
seu
título.
 
 
 
 
 3. Viaxan
 polo
 mar
 e
 algúns
 tamén
 por
 os
 ríos.
 As
 veces
 son
 moi
 grandes
 e
 gobérnaos
un
capitán.
Anota
o
título
dun
libro
que
fale
sobre
mín.
 
 
 
 4. Teño
 un
 amigo
 en
 Xapón.
 Cando
 vou
 a
 súa
 casa
 cóntame
 moitas
 cousas
 sobre
o
seu
país.
¿En
qué
tipo
de
libros
podo
atopar
un
mapa
do
Xapón?
 
 
 
 
 5. A
miña
amiga
quere
ser
médica
e
gústalle
estudar
o
Corpo
humano.
Atopa
 un
 libro
 que
 no
 que
 podia
 estudar.
 Anota
 o
 seu
 título.
 ¿De
 qué
 cor
 é
 este
 andel?
 
 
 6. Quero
coñecer
o
que
pasou
noutros
tempos.
Atopa
e
anota
o
título
dun
libro
 no
que
poida
coñecer
como
era
Galicia
noutros
tempos.
 
 
 
 7. Gústanme
moito
os
animais
e
quero
saber
onde
viven
os
elefantes.
Anota
o
 título
dun
libro
que
me
poida
axudar.
 
 
 
 8. Mañá
 é
 o
 meu
 cumple
 e
 quero
 agasallar
 aos
 meus
 amigos
 con
 un
 pastel.
 ¿Podes
axudarme
a
buscar
unha
receita?.
Anótaa.
¿Qué

cor
ten
o
andel
onde
 a
atopaches?formación de usuarios 2  

actividades para el conocimiento y manejo de la biblioteca.

Advertisement