Page 1

Animation now! FestiwaL

3 Festiwal Aktualnej Animacji • 3rd Festival of Contemporary Animation

Animation Now! Festival 2011

1


2

Spis treści • Contents O festiwalu • About the Festival Uwaga! Świeżo animowane • Caution! Freshly animated Młoda polska animacja • Young Polish animation Jurorzy • Jury Polska selekcja • Polish selection Inne Wizje Czeskiej Animacji • Other Visions of Czech Animation Czeska selekcja • Czech selection Filmy pełnometrażowe • Feature films Chico i Rita • Chico and Rita Crulic. Droga na drugą stronę • Crulic. The path to beyond WALL-E Koralina i tajemnicze drzwi • Coraline Trzej zbójcy • The three robbers Ponyo • Ponyo on the Cliff by the Sea W środku Europy • In the centre of Europe Fimfarum 3 Auto-Historie • Car Fairytales Festiwal Filmów Animowanych Kecskemét • Kecskemét Animation Film Festival Fest Anča Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych • Fest Anča International Animation Film Festival Od roku zero • From Year Zero MOME Uniwersytet im. Moholy-Nagy • MOME Moholy-Nagy University of Art and Design Budapest Pokazy specjalne • Special screenings Świat Latającej Maszyny • The World of The Flying Machine Niezależna japońska animacja • Independent Japanese animation Atsushi Wada Mirai Mizue Seks i pożądanie • Sexuality & Desire Warsztaty • Workshops Animacja malarska na szkle • Painting animation on glass Animacja lalkowa • Puppet animation Warsztaty animacji i komiksu Animation Now! 2010 • Animation and comics workshops Animation Now! 2010 Sound & Vision Mateřídouška Instalacja Audiowizualna Cast a Shadow • Cast a Shadow Audiovisual Installation Akcje specjalne • Special actions Animation Now! Karaoke Noc z Muzyczną Animacją • Night with Music Animation

Animation Now! Festival 2011

2 3 4 5 6 7-16 17 18-27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38-41 42-43 44-45 46-47 48 49-53 54 55-56 57-59 60-63 64 65 66 67 68 69 70-71 72 73 74


O festiwalu • About the Festival Animation Now! Festival już po raz trzeci zaprasza wszystkich fanów filmów animowanych i miłośników dobrego kina na animowaną ucztę! Przez pięć dni (7–11 grudnia 2011) będziemy serwować animację w Gdańsku, Gdyni i Sopocie w postaci przeglądów filmowych, warsztatów, spotkań z artystami i pokazów audiowizualnych. Animation Now! Festival zapewni liczne wizualne odkrycia, przedstawi frapujące historie, w tym również filmy tylko dla dorosłych widzów i przekaże mnóstwo rysunkowej pozytywnej energii. Festiwal Aktualnej Animacji zaprezentuje starannie opracowany program filmów nagrodzonych na międzynarodowych festiwalach. Dla ceniących żywiołową muzykę z Hawany i Nowego Jorku przygotowaliśmy animowany romans „Chico i Rita”. Wśród filmów amerykańskich, niedościgłych w poszukiwaniach technologicznych znajdziecie futurystyczny świat sympatycznego robota „WALL-E” oraz mroczną i oniryczną opowieść „Koralina i tajemnicze drzwi”. Dla fanów Hayao Miyazakiego przygotowaliśmy pięknie zrealizowaną historię „Ponyo”; nie zapomnieliśmy również o niezależnej japońskiej animacji reprezentowanej przez wyrafinowane i oszczędne w formie filmy Atsushi Wada oraz ornamentalne i rozbuchane formalnie wizje Mirai Mizue. W tym roku specjalna sekcja programowa poświęcona zostanie animacji środkowoeuropejskiej, dzięki czemu poznamy lepiej aktualną kinematografię naszych południowych sąsiadów Czechów i Słowaków oraz Węgrów. Zaplanowane są również ciekawe spotkania, warsztaty i performance audiowizualny z gośćmi z Czech, w tym kulisy powstawania animacji lalkowej oraz warsztaty animacji marionetkowej i malowanej na szkle. Przygotowaliśmy także specjalną atrakcję dla miłośników animacji – dwupłytową kolekcję DVD „Uwaga! Świeżo Animowane” promującą młodą polską i czeską animację, której premiera odbędzie się podczas otwarcia festiwalu. Nie zabraknie także dobrej zabawy z animation now! karaoke, czyli improwizacjami dubbingowymi do kultowych filmów animowanych oraz inspirujących powiązań współczesnych brzmień muzycznych z interaktywnym użyciem animacji.

For the third time Animation Now! Festival bids welcome to animation fans and lovers of good cinema at an animated feast! For five days (December 7th–11th 2011) in Gdansk, Gdynia and Sopot we will serve animations in review projections, workshops, meetings with artists and audiovisual shows. Animation Now! Festival will provide you with some visual discoveries, present exciting stories, including those for adults only, and infect you with loads of positive cartoon energy. Festival of Contemporary Animation will present a carefully selected range of films awarded at international festivals. For those who like dynamic music of Havana and New York we prepared an animated love story: “Chico and Rita”. Among American productions, unrivalled at the pursuit of technical perfection, one will find a futuristic world of the friendly robot “WALL–E” and a dark, dreamy story of “Coraline”. For the fans of Hayao Miyazaki we prepared the beautifully crafted “Ponyo”; we have obviously not forgotten about independent Japanese animation represented by sophisticated and minimalistic films by Atsushi Wada, as well as ornamented and formally lavish visions of Mirai Mizue. This year, a special section of our programme will be dedicated to Central European animation so as to make the audience acquainted with today’s cinematography of Poland’s southern neighbours: Czech Republic and Slovakia, as well as Hungary. Meetings, workshops and audiovisual performances by our Czech guests are also planned, presenting insight into the creation of puppet animation and accompanied by workshops of puppet and paint–on–glass animation. We also prepared a special attraction for animation lovers – a two–disc DVD collection entitled “Caution! Freshly Animated” promoting young Polish and Czech animators, whose works will have their premières at the opening of our festival. Animation Now! Karaoke will in turn provide loads of fun thanks to improvised dubbing for legendary animated films and inspiring amalgamations of contemporary music styles and interactive animations. I hope you will enjoy our festival!

Życzę wszystkim udanego festiwalu! Justyna Wicenty, Director of Animation Now! Justyna Wicenty, Dyrektorka Animation Now!

Animation Now! Festival 2011

3


4

Uwaga! Świeżo animowane Caution! Freshly animated

Uwaga! Świeżo animowane • Caution! Freshly animated


Młoda polska animacja Young Polish animation ANIMATION NOW! FESTIVAL prezentuje MŁODĄ POLSKĄ ANIMACJĘ

ANIMATION NOW! FESTIVAL presents YOUNG POLISH ANIMATION

Uwaga! Świeżo animowane to wspólny projekt Festiwalu Animation Now! z Trójmiasta i Festiwalu Filmów Animowanych PAF z Ołomuńca promujący młodych artystów i artystki z Polski i Czech posługujących się różnymi technikami animacji.

Caution! Freshly animated is a cooperative project of Animation Now! Festival

Płyta Młoda Polska Animacja prezentuje filmy wybrane w ogólnopolskim konkursie na najciekawsze realizacje z ostatnich kilku lat. Wyselekcjonowane animacje wyróżniają się oryginalną formą i narracją, świeżym powiązaniem obrazu z muzyką oraz innowacyjnym wykorzystaniem i łączeniem tradycyjnych i współczesnych technik – od animacji komputerowej 2D, plastelinowej, rysunkowej i lalkowej po techniki mieszane, a nawet ożywioną wełnę i animację sypaną cukrem. Każdy z wybranych filmów jest wyjątkowy, odnajdziemy w tym zestawie sporo znamiennego dla animacji absurdalnego humoru wyrażonego w zabawach językowych i skrótach formalnych („Drżące trąby”, „Miasto płynie”, „Ballada o smoku i bohaterze”). Są filmy, w których obraz i muzyka świetnie podążają za sobą („Life line”, „Galeria”, „Przygoda pszczoły”). Odnajdziemy przykłady ciekawego videoclipu opowiadającego historię i abstrakcyjnego wizualnie („Sponge Ideas”, „Grand Central”). Nie zabraknie świata widzianego oczami dziecka i refleksji o tym, co w życiu najważniejsze („Radostki”, „Dwa kroki za...”). Kompilacja Młoda Polska Animacja świadczy o dobrej kondycji i dużej pomysłowości generacji polskich animatorek i animatorów, których prace z przyjemnością prezentujemy szerokiemu gronu widzów. Jury konkursu: Wojtek Wawszczyk, Mariusz Frukacz, Robert Turło.

from Tricity (Gdansk, Sopot, Gdynia), Poland and PAF Festival of Film Animation from Olomouc, Czech Rep. promoting young artists from both countries who use different animation techniques. Young Polish Animation DVD presents films picked from the participants in a domestic contest of the most interesting recent productions. Selected animations stand out because of their unique form and narration, fresh way of combining image and music, and innovative mix of traditional and modern techniques – 2D computer animation, clay, drawing and puppet animation animation, mixed techniques, and even animated wool or poured sugar. Each of selected films is exceptional, since the viewers in this set will find loads of absurd humour, typical of animations, expressed in language jokes and formal abbreviations (“Shivering Trunks”, “The City Flows”, “Ballad of a Dragon and a Hero”). There are productions in which the screen and the music follow each other smoothly (“Life Line”, “The Gallery”, “The Bee Adventure”). One may also find some interesting music videos, telling stories and visually abstract (“Sponge Ideas”, “Grand Central”). There is a world seen through a child’s eyes and a reflection on what is the most important in our lives (“Joyets”, “Two Steps Behind”). The compilation is a proof of vitality and great creativity of the young generation of Polish animators, whom we present with pleasure to a wider audience. Jury of the contest: Wojtek Wawszczyk, Mariusz Frukacz, Robert Turło.

Animation Now! Festival 2011

5


Jurorzy Jury

6

Mariusz Frukacz (1976) – krytyk filmu i animacji, kurator. Wicedyrektor Ogólnopolskiego Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych OFAFA w Krakowie, członek SFP i ASIFA. Redaktor działu „Animacja” w „Tekstyliach Bis. Słowniku młodej polskiej kultury”, publikuje w culture.pl, miesięcznikach „Kino” i „Mrówkojad” oraz kwartalnikach „ASIFA Magazine”, „Ekrany” i „ESTE”. Współautor książek „Polski film animowany”, „Polish Cinema Now!”, „Wunderkamera. Kino Terry’ego Gilliama” oraz redaktor antologii DVD „Akcja animacja. Filmy najnowsze”. Autor książki „24 klatki na sekundę. Rozmowy o animacji”. Mariusz Frukacz (1976) – film and animation critic, curator. Vice Director of the OFAFA Animated Film Festival in Kraków, member of Polish Filmmakers Association (SFP) and ASIFA. Editor of the “Animation” section at “Tekstylia Bis. Dictionary of Young Polish Culture,” writes for culture.pl, “Kino” and “Mrówkojad” monthlies and “ASIFA Magazine”, “Ekrany” and “ESTE” quarterlies. One of the authors of the books: “Polish Animated Film” (Polski Film Animowany), “Polish Cinema Now!”, “Wunderkamera. Terry Gilliam’s Films”, and editor of the DVD anthology “Akcja Animacja. Filmy Najnowsze.” He is also the author of “24 Klatki na Sekundę. Rozmowy o Animacji.”

Uwaga! Świeżo animowane • Caution! Freshly animated

Wojtek Wawszczyk (1977) – rysownik, reżyser, scenarzysta, animator. Ukończył łódzką Filmówkę i niemiecką Filmakademie w Ludwigsburgu. Autor filmów krótkometrażowych: „Headless”, „Mouse”, „Pingwin”, „Drzazga”. Od 2007 do 2011 razem z Tomaszem Leśniakiem i Jakubem Tarkowskim reżyserował i animował pełnometrażową adaptację komiksu „Jeż Jerzy”. Obecnie związany z warszawskim studiem animacji Human Ark gdzie pracuje jako reżyser i główny animator oraz z Polsko – Japońską Wyższą Szkołą Technik Komputerowych. Wojtek Wawszczyk (1977) – graphic artist, film director, screenwriter, animator. Graduated from the Leon Schiller National Higher School of Film, Television and Theatre in Łódź and from Filmakademie in Ludwigsburg, Germany. Author of the short films: “Headless”, “Mouse”, “Pingwin”, “Drzazga”. From 2007 to 2011, together with Tomasz Leśniak and Jakub Tarkowski, directed and animated a full length adaptation of the comic “Jeż Jerzy”. Currently affiliated to the Warsaw animation studio Human Ark as a director and chief animator and to Polish – Japanese Institute of Information Technology.

Robert Turło (1966) – reżyser filmów animowanych, scenograf, scenarzysta, grafik. Absolwent Państwowej Wyższej Szkoły Sztuk Plastycznych w Gdańsku oraz Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie. Od 2002 współpracuje z Telewizyjnym Studiem Filmów Animowanych w Poznaniu, gdzie zrealizował między innymi kilkanaście animacji dziecięcych do serii „Baśnie i bajki polskie” oraz „Miś Fantazy”. W 2005 roku reżyser otrzymał Światowy Złoty Medal za film „Lodowa góra” w ramach The New York Festivals, Television Programming & Promotion. Jego filmy zostały także uhonorowane czterokrotnie na Ogólnopolskim Festiwalu Autorskich Filmów Animowanych OFAFA w Krakowie. Robert Turło (1966) – animation director, art director, screenwriter, graphic artist. Graduate of State School of Visual Arts (now Academy of Fine Arts) in Gdańsk and Academy of Fine Arts in Warsaw. Since 2002 has collaborated with TV Studio of Animation Films in Poznań where he produced, among others, several animations for children from the series “Baśnie i Bajki Polskie” and “Miś Fantazy”. In 2005 awarded with Gold World Medal for the film “Lodowa Góra” within The New York Festivals, Television Programming & Promotion. His films have also been awarded four times at the OFAFA Animated Film Festival in Kraków.


7 Galeria • Gallery Robert Proch Polska • Poland, 2010, 4’44’ 2010, 4’44’ Groteskowy obraz dnia wolnego, który nieoczekiwanie staje się dniem pracującym. Grotesque picture about how the day off can become a working one.

Robert Proch – (1986, Bydgoszcz) mieszka i pracuje w Poznaniu. W 2010 r. ukończył Poznańską Akademię Sztuk Pięknych na wydziale Komunikacji Multimedialnej pod kierownictwem prof. Hieronima Neumanna. Czynny zawodowo animator, ilustrator, malarz. Od 2009 r. członek berlińskiej grupy/galerii Intoxicated Demons. Filmy: Fugu 2008, Shadowrun 2008, Virus 2009, Galeria 2010. Robert Proch – born in 1986 in Bydgoszcz, Poland. Lives and works in Poznań, Poland. In 2010, graduated from the Faculty of Animated Film of Academy of Fine Arts in Poznań. Works at the academy as an assistant in the film drawing workshop of professor Jacek Adamczak. Animator, painter, muralist. Since 2009, a member of Intoxicated Demons Gallery in Berlin. Films: Fugu 2008, Shadowrun 2008, Virus 2009, Galeria 2010.

Animation Now! Festival 2011


8 Linia życia • Lifeline Tomek Ducki Polska, Węgry • Poland, Hungary, 2007, 6’35 Bliskie spotkanie ze światem, w którym reguły są twarde, ścieżki wąskie, błędy fatalne w skutkach, a do tego od niczego nie ma odwrotu. Brzmi znajomo? A close encounter with a world in which the rules are hard, the roads are narrow, the mistakes are fatal, and there’s no turning back. Sounds familiar?

Młoda polska animacja • Young Polish animation

Tomek Ducki – (1982, Budapeszt) jest autorem filmów krótkometrażowych, teledysków, wizualizacji i plakatów. Urodził się w polsko – węgierskiej rodzinie. Ukończył studia na Wydziale Animacji i Komunikacji Wizualnej na węgierskiej Akademii Sztuki i Designu im. Moholy Nagy oraz na Wydziale Reżyserii Animacji w National Film and Television School w Wielkiej Brytanii. Jego film dyplomowy „Linia życia” wygrał ponad dwadzieścia nagród w całej Europie. Obecnie Tomek mieszka i tworzy w Krakowie. Tomek Ducki – (b. 1982, Budapest) works as an animation director and a graphic designer on several animated shorts, music videos, posters and visuals. Tomek was born into a Hungarian – Polish family. He completed an MA in Animation and Visual Communication at the Hungarian Moholy Nagy University and another MA in Animation Direction at the National Film and Television School in the UK. Tomek’s Hungarian diploma film, Life Line, won over twenty prizes across Europe. Tomek currently lives and works in Krakow, Poland.


9 Radostki • Joyets Magdalena Osińska Polska • Poland, 2007/2008, 12’ „Radostki” to wielka pochwała dzieciństwa, opowiada o radości płynącej z bycia dzieckiem. To, w jaki sposób dziecko przeżywa świat, intensywnie i „stuprocentowo”, przekłada się na treść i formę filmu. Fabuła to nieprawdopodobna przygoda, podróż w nieznany i fantastyczny świat. Obok niczym nieskrępowanej zabawy film stara się również przemycić odpowiedź na najważniejsze pytanie: „Czym jest miłość?” The film „Joyets” is a celebration of childhood and expresses the sheer joy of being a child. The intense way in which a child perceives the world is the main inspiration for our film’s form and content. The plot is an incredible adventure, a journey into an unknown and fantastic world. Besides pure fun, the film also asks the fundamental question: “What is love?”

Magdalena Osińska – ukończyła PWSFTviT w Łodzi. Jej film dyplomowy „Radostki” był wielokrotnie nagradzany. W 2010 r. „Szafa Zbigniewa” była z kolei dyplomową pracą kończącą studia doktoranckie z Reżyserii Animacji na tej samej uczelni. Zrealizowała z Illuminated Film Company „Skrzaty fortepianu” przy współpracy z Breakthru Films. „Skrzaty fortepianu” to część filmu fabularnego „Maszyna latająca”, który jest animacją lalkową w technice 3D. Magdalena współpracowała także ze studiem Aardman. Magdalena Osińska – graduated from The Film School (PWSFTviT) in Łódź. Her diploma project, the film ”Joyets”, has received multiple awards. In 2010 ”Zbigniew’s Wardrobe” was the diploma work of her PhD studies in Animation Direction at the same school. She is the creator of “Spirits of the Piano” along with Illuminated Film Company, in collaboration with Breakthru Films. ”Spirits of the Piano” is a part of the feature film ”The Flying Machine” which is a puppet animation in 3D. Magdalena has also collaborated with the Aardman studio.

Animation Now! Festival 2011


10 Drżące trąby • Shivering Trunks Natalia Brożyńska Polska • Poland, 2010, 3’39 Niezadowolony ze swojej fizjonomii Pafnucy – futrzana niezdara z lateksową trąbą – z zazdrością ogląda zdjęcia Kalasantego, który jawi mu się jako tryskający zdrowiem i pogodą ducha wzór do naśladowania. Tymczasem samotny Kalasanty przeżywa podobne rozterki. Pafnucy, a furry creature, is crying, not satisfied with his appearance – latex trunk, ears sticking out in odd way. He fails to imitate one ‚pin up boy’, Kalasanty... Pafnucy goes mad, tears picture of Kalasanty, thinks to himself “either me or him”.

Młoda polska animacja • Young Polish animation

Natalia Brożyńska – (1990, Łódź) w 2009 r., po maturze, rozpoczęła studia w PWSFTviT w Łodzi, specjalność: animacja i efekty specjalne. Na pierwszym roku zrealizowała swój pierwszy film animowany, lalkowe „Drżące Trąby” (2010), który został obsypany nagrodami na festiwalach na całym świecie. Drugi rok zakończyła animacją plastelinową „Turuntaj, koniec i początek’” (2011). Obecnie studiuje na trzecim roku animacji i efektów specjalnych. Natalia Brożyńska – (b. 1990, Łódź) in 2009, just after her maturity exam, she began studies at The Film School in Łódź, division of animation and special effects. Her 1st year debut was a puppet animation, “Shivering Trunks” (2010), awarded at multiple film festivals internationally. Her 2nd year of studies was concluded with a clay animation, “Turuntaj, the End and the Beginning” (2011). At present, she is a 3rd year student of animation and special effects.


Miasto Płynie • The City Flows Balbina Bruszewska Polska • Poland, 2007, 17’26 „Miasto Płynie” to animowany film muzyczno – dokumentalny o tematyce społeczno – politycznej. W zabawny sposób ukazuje obraz współczesnej Polski i Miasta Łodzi widziany oczami dziecka, kompozytora – samouka, sprzedawcy sklepowego i wielu innych napotkanych postaci. To podróż przez łódzkie zakamarki i zakamarki ludzkich serc. Film wielowątkowy, bardzo różnorodny, obfituje w zmiany akcji, konwencji plastycznych oraz śmieszne piosenki. “The City Flows” is an animated musical and a documentary film raising social and political issues. In an amusing way it depicts the image of contemporary Poland and the city of Lodz seen with the eyes of a child, a self–taught composer, a shop assistant and many other encountered characters. This is a journey into the corners of Lodz and the recesses of human hearts. It is a multi–layered and highly diverse film, which abounds in twists of action, artistic conventions and amusing songs.

Balbina Bruszewska – reżyserka, scenarzystka i fotografka. Absolwentka Łódzkiej Szkoły Filmowej. Obecnie pracuje w studiu filmowym Se – ma – for. Jej ostatni film „Miasto płynie” został uhonorowanych jedenastoma głównymi nagrodami m. in. Grand Prix „Łodzią po Wiśle” oraz nagrodą Stowarzyszenia Filmowców Polskich dla najlepszego filmu polskiego na Międzynarodowym Festiwalu Animacji ReAnimacja 2009. Balbina Bruszewska również wyreżyserowała teledyski dla takich twórców jak O.S.T.R. oraz Bob One. Balbina Bruszewska – director, screenwriter and photographer. Graduate of PWSFTviT. At present, an employee of the Se–ma–for film studio. Her most recent film ”The City Flows” has been awarded with 11 main prizes, e.g. Grand Prix ”Łodzią po Wiśle” and the Polish Filmmakers Association award for the Best Polish Film at the International Animation Festival ReAnimacja 2009. Balbina Bruszewska has also directed music videos by such artists as O.S.T.R. and Bob One.

Animation Now! Festival 2011

1 11 1


12 Dwa kroki za... • Two Steps Behind... Paulina Majda Polska • Poland, 2010, 8’23 „Tak się zaczyna to, co nie wiem, to, czego dalsze losy mi nie znane, bo jak mogę wiedzieć?? …Tak jak nie widać końca wielkiej wody, kiedy się stoi na jej brzegu...”. Edward Stachura („Cała jaskrawość”) „Dwa kroki za...” to historia chłopca, który pewnego dnia opuszcza swój wiejski dom i wyrusza w podróż do dziwnego miasta... “Two Steps Behind…” is a story of a boy who makes a decision one day to leave his cottage. He sets out on a journey to a strange town he is fascinated with. There he has unusual experiences. He gets involved in strange relations, not always friendly. In the end, he returns to the place that he came from.

Młoda polska animacja • Young Polish animation

Paulina Majda – (1979, Łódź) jest absolwentką PWSFTviT w Łodzi, kierunek Animacja i Efekty Specjalne. Studiowała też w duńskiej The Animation Workshop w Viborgu. Jej debiutancki film animowany „Dwa kroki za...”, który został zauważony przez najważniejsze festiwale filmowe na świecie, m.in. Annecy International Animation Film Festival, czy Palm Springs International SHORTFEST. Obecnie pracuje w Centrum Nauki Kopernik w Warszawie, gdzie wraz z zespołem Planetarium przygotowuje swój nowy projekt. Paulina Majda – graduate of The Film School in Lodz, division of Animation. Costume designer, painter, stills photographer, lecturer. She has made several original animated short films, presented and awarded at festivals in Poland and abroad (among others in Annecy, Gdynia, London, Melbourne, Paris, Poznan, Seoul). She was among the winners of the competition for the best painting debut “Tolerance”. She worked as an assistant set designer and stills photographer on „Peter and the Wolf”, Academy Award winner in 2007.


Sponge Ideas Katarzyna Nalewajka Paulina Szewczyk Polska • Poland, 2011, 5’03 Teledysk do utworu zespołu Paristetris przedstawia historię dwójki przyjaciół – wiewiórki i ośmiornicy. Wiewiórka wszystkiego się boi i często popada w tarapaty. W takich sytuacjach zawsze może liczyć na pomoc swojego zielonego przyjaciela. Nieoczekiwanie sytuacja się zmienia. Tym razem to ośmiornica jest opałach. Przyjaźń zostaje wystawiona na próbę. Music video to a song by the band Paristetris presents a story of a couple of friends – a squirrel and an octopus. The squirrel is afraid of everything and often finds itself in trouble. In such cases it can always count on its green friend. This time, the roles switch. It is the octopus that needs help. Their friendship is put to the test.

Katarzyna Nalewajka – (1983, Warszawa) studiowała nauki przyrodnicze na Uniwersytecie Warszawskim, następnie New Media Art w Polsko – Japońskiej Wyższej Szkole Technik Komputerowych. Jej pierwszym filmem krótkometrażowy był „Collateral Damage”. Od 2010 roku związana ze studiem Se–ma–for. Paulina Szewczyk – animatorka, absolwentka historii sztuki na Uniwersytecie Łódzkim oraz architektury w Wyższej Szkole Sztuki i Projektowania w Łodzi; „Sponge Ideas” jest jej pierwszym filmem animowanym. Katarzyna Nalewajka – Born in Warsaw in 1983. Studied Natural Sciences at University of Warsaw, then New Media Art at Polish – Japanese Institute of Information Technology. Her first short animation, COLLATERAL DAMAGE, was created as a BA diploma film. Since 2010 she is affiliated with Se–ma–for. Paulina Szewczyk – animator, graduated in Art History from University of Łódź and in architecture from the School of Art and Design in Łódź; ”Sponge Ideas” is her first animation.

Animation Now! Festival 2011

3 13 1


14

Ballada o smoku i bohaterze • A dragon and a hero Aga Jarząbowa Polska • Poland, 2009, 12’30 Film jest adaptacją tekstu autorstwa wrocławskiego artysty Pawła Wojasa. Stanowi pierwszą z dwóch części cyklu „Bajki o smokach i nie tylko” na podstawie tekstów tego autora. Jest to czteroczęściowa opowieść ze wstępem. Występują w niej Borsuk, Smok, Dżin, Bohater–Intelektualista oraz oczywiście Księżniczka. Losy postaci przeplatają się ze sobą w poszczególnych częściach, obfitując w nic nie znaczące wydarzenia i nagłe zwroty akcji. Smok przechodzi dwukrotną przemianę charakteru, by w finale zakochać się w Księżniczce. The film is an adaptation of the text by an artist from Wroclaw Paweł Wojas. It’s the first of two parts from the series “Tales about dragons and beyond” by the same author. It’s a four – part story with an introduction. In the plot appear the Badger, Dragon, Genie, Hero – intellectual and of course the Princess. The fate of characters intertwine in various parts, meaningless events occure and cause the sudden twists. The Dragon character undergoes transformation twice until the final fall in love with the Princess.

Młoda polska animacja • Young Polish animation

Aga Jarząbowa – absolwentka Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, dyplom w Pracowni Intermedialnej Wydziału Grafiki. Obecnie asystentka w Katedrze Sztuki Mediów macierzystej uczelni. Zajmuje się animacją rysunkową i wycinankową. Podtrzymuje działalność Organizacji Pancia działającej w obszarze sztuki prorodzinnej. Za swoje najlepsze realizacje uważa prace rysunkowe z cyklu „Zrób coś ze sobą dziewczyno”, filmy z cyklu „Siostry z domu Jarząb” oraz dwie ostatnie animowane „Bajki o smokach i nie tylko”. Aga Jarząbowa – a graduate of Academy of Art and Design in Wrocław, diploma awarded by Studio of Intermedia Activities of the Faculty of Graphic Arts and Media Art. At present she is a teaching assistant in Media Art Department at her alma mater. Works on cartoon and cut – out animation. Supports the activity of Pancia Organization promoting pro – family art. Among the works she considers her best are drawings from the series ”Zrób Coś ze Sobą Dziewczyno”, films from the series “Siostry z Domu Jarząb” and her last two animations “Tales about dragons and beyond”.


Pszczoły przygoda • The Bee Adventure Marta Papierowska Polska • Poland, 2010, 1’ Głównym bohaterem jest pszczoła, której losy śledzimy od pierwszych sekund filmu. Owad zmaga się z przeciwnościami losu: hulającym wiatrem, rzęsistym deszczem i stadem wygłodniałych żab. Wykończona pszczoła z nadzieją siada na kwiacie, który po chwili ją połyka. Wszystko to przy akompaniamencie bardzo dynamicznego utworu Nikołaja Rimskiego – Korsakowa pt. „Lot trzmiela”. Film został wykonany techniką poklatkową – sypany cukrem.

Marta Papierowska – (1984, Wejherowo) w 2006 r. zdobyła dyplom licencjacki ASP w Gdańsku na kierunku Edukacja Artystyczna. W kolejnych latach była studentką Malarstwa w tejże uczelni, gdzie w 2011 r. obroniła dyplom w pracowni prof. Mieczysława Olszewskiego. Poza wiodącym malarstwem, Marta zajmuje się animacją, linorytem i rysunkiem, które to przedmioty stanowiły aneks do jej pracy magisterskiej. Marta Papierowska – (b. 1984, Wejherowo) gained her BA in Art Education from Academy of Fine Arts in Gdańsk in 2006. In the following years she studied Painting at the same school and in 2011 she gained her diploma working under supervision of prof. Mieczysław Olszewski. Besides painting, in her work Marta uses animation, linocut and drawing, all of which were annexed to her diploma work.

The main character is a bee whose story is followed from the very beginning of the film. It struggles with misfortunes: strong wind, heavy rain and a pack of frogs. Exhausted, it sits on a flower which swallows it suddenly. All of this is illustrated with a dynamic piece of music by Nikolai Rimsky – Korsakov entitled ”Flight of the Bumblebee”. The film was made with the stop motion technique using poured sugar.

Animation Now! Festival 2011

5 15 1


16

Grand Central Przemek Adamski Katarzyna Kijek Polska • Poland, 2010, 2’ Oficjalny teledysk do utworu Tomasza Stańki wykonany przy użyciu kilometra włóczki, czterech latarek i lampy Living Colors. Nitki były wprawiane w ruch i oświetlane. Całość zrealizowana przy użyciu aparatów fotograficznych. Video made with 1 km of yarn, four different flashlights and one lamp (Living Colors). Yarn was shaken and illuminated in different ways, and shot in stop motion.

Młoda polska animacja • Young Polish animation

Katarzyna Kijek i Przemysław Adamski – duet animatorów mający na koncie wiele realizacji obsypanych nagrodami, w tym konkursu międzynarodowego festiwalu onedotzero. Obydwoje urodzili się w okolicach 1980 r. i skończyli Akademię Sztuk Pięknych w Warszawie. Oprócz reżyserowania krótkich filmów, tworzenia animacji i teledysków zajmują się projektowaniem graficznym. Katarzyna Kijek and Przemysław Adamski – animator duet with a large portfolio and multiple awards, including that won at the international festival onedotzero. They were both born around 1980 and graduated from Academy of Fine Arts in Warsaw. Apart from directing short films, animations and music videos, they practise graphic design.


Inne Wizje Czeskiej Animacji Other Visions of Czech animation Inne Wizje Czeskiej Animacji przedstawiają dzieła sztuki częściej widziane na wystawach niż w kinach. Ich autorzy zwykle nie mają akademickiego wykształcenia filmowego, ale w większości wywodzą się ze środowisk artystycznych.

Other Visions of Czech animation represents such works of art that are more often seen in displays than in cinemas. Their authors usually do not have any academic film education, but in most cases they come from artistic backgrounds.

Dzięki temu świetnie orientują się w historii rozwoju sztuki XX wieku, zdominowanej przez media i fotografię, film i technologię wideo oraz wiele stylów i ruchów artystycznych. Dla tych autorów, ruchomy obraz jest jednym z wielu możliwych środków wyrazu w tworzeniu filmów pozbawionych filmowej narracji i ścisłej struktury opowieści. Wybrana grupa wpisuje się w najbardziej widoczne nurty – odmienne wizje animacji stworzone w Czechach od 2007 roku. Kuratorzy PAF szeroko pojmują animację; jako obejmującą nie tylko kategorię techniczną i strukturę narracji, ale również obejmującą filmy prawdziwie konceptualne, które w ogóle nie przypominają widzowi animacji.

Thus they are well informed about the development of 20th century art that was dominated by the media of photography, film and video, as well as many artistic styles and movements. To these authors, moving pictures are only one of the many expressive possibilities they can use to create films lacking film narration and tight narrative structures. The selection follows the most distinctive tendencies – other visions that have happened in Czech animation since 2007. The PAF curators think about animation in broad terms; able to absorb not only technical categories and narrative structure, but also genuinely conceptual videos that do not remind the viewer of animation at all.

Tak ekstremalne formy, pozornie niezgodne z pojęciem animacji, są mimo to włączone do prezentowanych produkcji, ponieważ prezentują wpływ animacji na różne alternatywne techniki.

Even so, such extreme forms that seem incompatible with animation are included in the selection, just because they show the influence of animation through various alternative techniques.

Kurator programu: Alexandr Jančík, dyrektor PAF (Festiwal Filmów Animowanych, Ołomuniec).

Programme curator: Alexandr Jančík, director of PAF (Festival of Film Animation, Olomouc).

Animation Now! Festival 2011

7 17 1


18 Moonwalk Martin Kohout Czechy • Czech Republic, 2008, 2’20 Medytacyjna wariacja na temat tła graficznego interfejsu internetowego i muzyki pop. „Youtube zmienił niedawno wygląd i zyskał nowy przycisk na konsoli odtwarzania, który właściwie wszystko zepsuł”. W 2010 roku Muzeum Guggenheima uznało Moonwalk za jedno z najbardziej nowatorskich nagrań na Youtube. A meditative variation on the graphic background of internet interface and popmusic. „Youtube recently changed its design and added one button to the playbar, which actually screwed it all up.” In 2010 the Guggenheim museum classified Moonwalk as one of the most creative records on YouTube.

Młoda czeska animacja • Young Czech animation

Martin Kohout (ur. 1984) – Artysta sztuk wizualnych, studiował film (Wydział Filmowy i Telewizyjny Akademii Muzycznej w Pradze, FAMU) i sztuki piękne (Akademia Sztuk Pięknych w Pradze). W 2008 przeniósł się do Berlina, gdzie kontynuuje studia. W swych ironicznych komentarzach rozprawia się ze społecznym interfejsem internetowym. Jego dzieła tworzone są w otoczeniu galerii i wykorzystują szereg znaczeń i skrótów językowych. Stworzył on osobistego bloga internetowego jlbjlt. net poświęconego selektywnej prezentacji wydarzeń kulturalnych na terenie Czech, który obecnie stał się cennym archiwum. Martin Kohout (1984) – This visual artist studied film (FAMU) and fine arts (Academy of Fine Arts in Prague) in Prague. In 2008 he moved to Berlin where he is continuing his studies. In his ironic comments he deals with social interface of the Internet. His work is performed in a gallery context, and he often uses a range of meanings and linguistic abbreviations. He has established a personal Internet blog jlbjlt.net focused on the selective presentation of cultural events in the Czech Republic that has nowadays became a much appreciated archive.


MONOSKOP no.3 (legenda małpiego króla) MONOSKOP no.3 (monkeyking legend) Martin Búřil Czechy • Czech Republic, 2011, 6’52 Programy do animacji i postprodukcji symulujące ruch danego obiektu graficznego od niedawna są podstawą w tworzeniu animacji. W przypadku Monoskopu, za źródło posłużyły ilustracje z książki Małpi Król autorstwa słynnego czeskiego ilustratora i malarza Zdenka Sklenářa. Źródłowe warstwy animacji zostały wydobyte z cyfrowego filmu animowanego (oryginał planowano pokazać na EXPO 2010). Animation and post-production programmes simulating the motion of a certain graphic source have recently become an essential part of animation work. In the case of Monoskop, the illustrations from the book Monkey King by the famous Czech illustrator and painter Zdeněk Sklenář served as the source. The source layers of animation were extracted from the digital animated film (the original was intended for EXPO 2010).

Martin Búřil (ur. 1980) – Animator, ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie oraz na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Muzycznej w Pradze (FAMU) w Katedrze Filmu Animowanego. Jest autorem kilku krótkometrażowych animacji. Okazjonalnie tworzy instalacje i projekty multimedialne. Współpracuje przy przedstawieniach i projektach performatywnych kilku niezależnych praskich grup teatralnych (Cakes and Puppets, Handa Gote, NANOHACH). Organizuje wieczorowe wykłady nt. współczesnej animacji. Martin Búřil (1980) – The animator Martin Búřil graduated from art school (Faculty of Fine Arts, University of Technology, Brno) and then studied at the Animated Film Department at FAMU in Prague. He has made several short animated films. He occasionally deals with installations and multimedia projects. He collaborates on theatre and performative projects of Prague independent theatre companies (Cakes and Puppets, Handa Gote, NANOHACH). He organizes lecture evenings on contemporary animation in animated films.

Animation Now! Festival 2011

9 19 1


20

Serowy Śnieg • Cheesy Snow Pavel Ryška Czechy • Czech Republic, 2007, 3’55 Od końca lat 20 psotnym i wesołym myszom we wczesnych animacjach powierzano rozpowszechnianie różnych przesłań wśród widzów; później wchodziły one nawet w role wrażliwych i żądnych przygód nastolatków. Ich staranność pozwalała publiczności zrozumieć przekaz, ale każdy sukces zmuszał je do kolejnych wyczerpujących prób. Zbawienie nadchodziło tylko wraz z budzącym strach zapomnieniem... Serowy Śnieg jest krótkim komentarzem na temat losu tych mitycznych stworzeń. From the end of the 1920’s, waggish and light-hearted mice in early animations became the bearers of diffusive messages; later they even managed to enact the roles of sensitive and adventurous teenagers. Their diligence was rewarded with the audience getting the point, but success forced them to shoot other exhausting sequels. Deliverance came only with highly-feared oblivion... Cheesy snow is a little comment on the fate of these mythic creatures.

Młoda czeska animacja • Young Czech animation

Pavel Ryška (ur. 1974) – Animator i historyk animacji, studiował na Wydziale Sztuk Pięknych w Brnie (intermedia, malarstwo). Zajmował się uwarunkowaniami społecznymi postrzegania oraz przenikalnością najważniejszych sposobów obserwacji i interpretacji obrazów. Od 2005 do 2009 roku był doktorantem w Centrum Studiów Audiowizualnych na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Muzycznej w Pradze (FAMU). Interesuje go pochodzenie animacji filmowej, historiografii i komiksu. Poszukuje również pozostałości czechosłowackiej kultury wizualnej lat 50. Pavel Ryška (1974) – This animator and historian of animation studied at the Faculty of Fine Arts in Brno (intermedia, painting). He dealt with the social conditions of vision and the permeability of dominant frames within which we observe and interpret visual images. From 2005 to 2009 he was a PhD student of FAMU Centre of Audiovisual Studies. He is interested in the origin of film animation, historiography and comics. He also focuses on the search for sediments of Czechoslovak visual culture from the 1950s.


Jiří Havlíček (ur. 1977) – Były menadżer klubu filmowego, dramaturg muzyczny i asystent w galerii, obecnie bezrobotny; artysta sztuk wizualnych i, okazjonalnie, kurator zajmujący się rysunkiem, animacją oraz instalacją. W 2004 roku ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie. Współtworzył grupę muzyczną MIDI LIDI, inicjatywę Fiume oraz festiwal NEW NEW! w Brnie. Jest stałym członkiem grupy Kazety i jako artysta pracował przy kilku przedstawieniach teatralnych. Jiří Havlíček (1977) – Formerly the manager of a film club, a musical dramaturgist and an assistant in a gallery, he is currently unemployed; a visual artist and occasional curator who deals with drawing, animation and installations. In 2004 he graduated from Faculty of Fine Arts, University of Technology, Brno. He participated in forming MIDI LIDI music band, Fiume initiative and NEW NEW! festival in Brno. He is a permanent member of Kazety band and as an artist he has collaborated on several theatrical performances.

Bez Tytułu (1. zwiastun; 2. obraz, który sam jest swoim odbiciem) Untitled (1. trailer; 2. selfreflecting image) Jiří Havlíček & Filip Cenek Czechy • Czech Republic, 2005–2007, 3’06 Wszystkie zdjęcia i strzępy leżące wokół stołu nagle stały się filmem ze swoim własnym zwiastunem. Ustrukturyzowanymi fragmentami czekającymi, aż publiczność je ułoży. W pierwszej części tej wideoanimacji Cenek i Havlíček łączą koliste ujęcie stadionu widzianego z góry z animacją o archetypicznej symbolice. Kolejne fragmenty wykonane są za pomocą różnych technik, jak niepokojące rysunki, zwizualizowana dekompozycja tekstu oraz nieciągła sekwencja nieoznaczonych zdjęć. All the pictures and scraps that lay around the table suddenly became a motion picture with its own trailer. Structuralized fragments that wait for the audience to arrange them. In the first part of the video-animation Cenek and Havlíček combine a circular shot over a stadium with animation of archetypal symbolism. Continuity follows fragments of various visual techniques such as disturbing drawing, visualised text decomposition and a discontinual sequence of unmarked photographs.

Filip Cenek (ur. 1976) – Z wykształcenia kinooperator, ukończył studia na Wydziale Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie (Atelier Keiko Sei). Od 2003 roku pracuje tam jako wykładowca przedmiotów związanych z odbiorem produkcji filmowych. Od późnych lat 90. zajmuje się teorią i praktyką opowieści nieliniowych, animacją i pracą VJa. Współorganizuje festiwal NEW NEW! w Brnie, bywa też kuratorem pokazów wideo i wystaw poświęconych głównie różnym rodzajom animacji. W 2006 roku współtworzył grupę muzyczną MIDI LIDI, a także projekt muzyczny Carpet Curtains pod szyldem duńsko-amerykańskiej wytwórni Errant Bodies. Filip Cenek (1976) – He is a trained projectionist and graduated from Faculty of Fine Arts, University of Technology in Brno (Keiko Sei Atelier). Since 2003 he has been working there teaching subjects related to production reception. SInce the late 1980s has been dealing with theory and practice of nonlinear stories, animation and VJing. He participates in organizing the NEW NEW! festival in Brno and he is also an occasional curator of blocks of videos and exhibitions focusing particularly on different views of animation. In 2006 he participated in forming the MIDI LIDI band and released the Carpets Curtains project at Danish-American label Errant Bodies.

Animation Now! Festival 2011

1 21 2


Jan Šrámek (ur. 1983) - Animator, ilustrator, grafik, VJ, a jednocześnie doktorant z dziedziny intermediów w Atelier Václava Stratila na Wydziale Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie. W 2007 roku odbył staż w Centrum Studiów Audiowizualnych na Wydziale Filmowym i Telewizyjnym Akademii Muzycznej w Pradze (FAMU). Członek grupy artystycznej ANYMADE oraz projektów audiowizualnych MIDI LIDI i 1A2V1 jako VJ Kolouch. Od 2007 bierze udział w festiwalu NEW NEW! jako dramaturg w sekcji VJ. Skupia się szczególnie na eksperymentach z grafiką wektorową, ilustracją i powiązaniem między obrazem statycznym i ruchomym. Grafika wektorowa jest także podstawą jego setów VJskich. Jan Šrámek (1983)- He is an animator, illustrator, graphic designer, VJ, and a PhD student of Václav Stratil’s Atelier of intermedia, Faculty of Fine Arts, University of Technology in Brno. In 2007 he went through an educational stay at the FAMU Centre of Audiovisual Studies. He is a member of the artistic group and audiovisual project MIDI LIDI and 1A2V1 as VJ Kolouch. Since 2007 he has been participating in the NEW NEW! festival as a dramaturgist in the VJ section. He focuses particularly on experiments with vector graphics, illustration and the relationship between static and moving picture. Vector graphics serves also as a base for his VJ sets.

22 Bez Tytułu • Untitled Jan Šrámek / Vojtěch Vaněk Czechy • Czech Republic, 2010, 4’29 Produkcja oparta na fuzji podstawowych zasad animacji (manipulacja grafiką wektorową i fotografią), wspólnych dla prac obu autorów. Jest ona transformacją ich wcześniejszych dokonań, które zwykle obejmowały instalacje i obiekty. Tym razem zdecydowali się wspólnie wykorzystać środki wyrazu bliższe temu, co jest istotą ich prac indywidualnych. An animation based on a fusion of animation principles (vector graphic and photography manipulation) that are common to the work of both authors. It transforms their previous collaborations, which usually dealt with installation and objects. Now they have decided to collaboratively employ the expressive means that are closer to the nature of their individual work.

Młoda czeska animacja • Young Czech animation

Vojtěch Vaněk (ur. 1985) - Animator i artysta, absolwent Liceum Sztuk Graficznych w Jihlavie. Od 2005 roku studiuje intermedia w Atelier Václava Stratila na Wydziale Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie. Pobiera także nauki z dziedziny multimediów w Atelier Richarda Fajnora. W swych pracach korzysta z szerokiej gamy środków, od malarstwa klasycznego po złożone, wielowarstwowe wideoinstalacje. Ważną cechą charakterystyczną jego twórczości jest wykorzystanie obiektu, który może być pojedynczym dziełem sztuki lub tylko podstawą dla animacji połączonej z fotografią. Vojtěch Vaněk (1985) - This animator and artist graduated from the Secondary Graphic Art School in Jihlava. Since 2005 he has been studying at Václav Stratil’s Atelier of intermedia, Faculty of Fine Arts, University of Technology in Brno. He is currently undergoing an educational study at Richard Fajnor’s Atelier of multimedia. In his work he uses a wide range of approaches: from classic painting to complex multilayer video-installations. An important feature of his work is the role played by an object that is either represented as an individual piece of art or serves as a basis for his animated films in combination with photography.


3 23 2 – twierdzisz, że przyszłość ma ciąg dalszy w przeszłości? – are you telling me, the future continues in the past? Viktor Takáč Czechy • Czech Republic, 2008, 3’31 Obrót wokół wewnętrznej osi fotografii determinuje przestrzeń, odległość i wyobrażoną objętość, które mają być przekazane przez obraz. Po przyspieszeniu rotacji zdjęć wideo, ciągłość płynnego obrazu z fotografii opisowej rozpada się na serię pojedynczych pól wizualnych. To dosłowna ilustracja samej zasady projekcji ruchomego obrazu, jego pól wizualnych i „przerw” między nimi. Rotation around the internal axis of a photograph determines the space, distance and imaginary volume to be mediated by the image. By the acceleration of videophotography rotation, the continuity of a smooth image of descriptive photography fall into single visual fields. It is a literal illustration of the projection of moving picture principle itself, its visual fields and the “gaps” between them.

Viktor Takáč (ur. 1982) – Studiował na Wydziale Form Monumentalnych oraz Nowych Mediów Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Wśród jego prac są obiekty wideo oraz instalacje w galeriach i na otwartej przestrzeni. Jego projekty są głównie intermedialne i często wykorzystują nagrania wideo, ekspozycję poklatkową i formalne techniki operatorskie. Takáč bazuje na podstawowych cechach materiału filmowego i wideo, na zasadach inscenizacji oraz na paradoksach czasoprzestrzennych w nagraniach wideo. Viktor Takáč (1982) – Viktor Takáč has studied at the Academy of Fine Arts in Prague, Atelier of Monumental Work and New media Atelier. His work includes video – objects, open space art and gallery installations. His projects are mostly intermedial and often employ video-records, time lapse images and formal techniques of cinematography. Takáč works both with the basic qualities of film material and video and with the principles of mise-en-scene and the space-time paradoxes of videorecording.

Animation Now! Festival 2011


24 Zaginiony Architekt • The Lost Architect Daniel Pitín Czechy • Czech Republic, 2008, 1’41 Daniel Pitín korzysta z odnalezionych fotografii archiwalnych, które potem modyfikuje. Zdjęcia poruszają się w losowym ciągu. Zmieniając je, wstawiając rzeczy nienależące do danego zdjęcia lub przeciwnie – zubażając je, zaburza on naszą koncepcję wyglądu i kontekstu fotografii oraz ogólnego wrażenia, jakie wywierają. Używając różnych obrazów, najczęściej skupiających się na architekturze, Pitín tworzy niejako fikcyjną historię życia i pracy nieznanego architekta. Daniel Pitín uses found archive photographs, which he further modifies. The pictures move in a random flow. By changing them; inserting things that don’t belong in the photograph, or in opposition by reducing them, he disturbs our conception of the look, context and general impression of the photograph. Pitín, using different photographs, mostly with the central theme of architecture, creates an almost fictive story of the life and work of the unknown architect.

Młoda czeska animacja • Young Czech animation

Daniel Pitín (ur. 1977) – Malarz, fotografik, absolwent Akademii Sztuk Pięknych w Pradze (malarstwo klasyczne, sztuki konceptualne). Skupia się on na różnych przejawach przestrzeni, a ukazując je pozwala sobie na pewną hiperbolizację, która przekracza granice malarstwa realistycznego z perspektywy zwykłego obserwatora. Fascynuje go w zasadzie to, co jest skrywane i ignorowane w przestrzeni. Wykorzystując instalacje wideo i cyfrowe techniki filmowe nie waha się przed manipulacją rejestrowanym materiałem, który działając wstecz wpływa na jego rozwój jako artysty. Daniel Pitín (1977) – This painter, photographer and graduate from Academy of Fine Arts in Prague (classic painting, conceptual arts) focuses on various manifestations of space, and in their representation he does not stand up for certain hyperbolization that even goes beyond the boundaries of realistic painting from the perspective of a mere observer. In principle he is fascinated by everything that is being concealed or played down in space. In the case of employing videoinstallations and digital film he does not hesitate to manipulate recorded material that retroactively influences his artistic progress.


5 25 2 W Kilku Słowach • In a Nutshell Pavel Švec Czechy • Czech Republic, 2008, 11’29 Dalszy ciąg luźnej trylogii kosmicznej autorstwa Pavla Šveca jest międzygalaktyczną odyseją. Tym razem mamy do czynienia z naukowcem, statkiem kosmicznym, planetą i tragedią. Nawiązania do kulturowych i naukowych archetypów towarzyszą w tej historii pesymistycznym wizjom kosmologa-marionetki Stephena Hawkinga (włączając jego komputerowy głos), który jest jedynym smutnym bohaterem w bezkresnym wszechświecie. The sequel of the loose Space trilogy created by Pavel Švec is an intergalactic odyssey. This time there’s a scientist, a space shuttle, planets and a tragedy. References to cultural and scientific archetypes accompany the story through the pessimistic visions of a puppet-cosmologist Stephen Hawkins (including his software voice) who is the only sad character in the endless universe.

Pavel Švec (ur. 1980) – Animator, artysta, kurator, absolwent Wydziału Intermediów na Wydziale Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie. Często wykorzystuje marionetki jako medium w poszukiwaniu niecodziennych tematów, w tym monologów filozoficznych o naturze wszechświata, jak i banalnych rozmów podejmowanych na przeglądach sztuki nowoczesnej. Czytelna ironia ma wydźwięk negatywny i raczej powiększa dystans pomiędzy fikcją rygorystycznych schematów ustalonych z punktu widzenia scenarzysty, a nagłymi, wręcz parodystycznymi sytuacjami. Pavel Švec (1980) – An animator, artist, curator, graduate from Atelier of intermedia at the Faculty of Fine Arts, University of Technology in Brno, he often uses puppetry as a medium and searches for extraordinary themes, including philosophical monologues about the nature of the universe as well as banal dialogues taking place at previews of modern art. The irony is readable, however at the same time degrading, and rather deepens the distance between the fiction of schemes rigorously structured from the viewpoint of the screenwriter and sudden, even parodic situations.

Animation Now! Festival 2011


26

Umęczony Zachwyt • Weary Delight Matěj Smetana Czechy • Czech Republic, 2011, 7’58 Surowa i minimalistyczna animacja plastelinowa pt. Umęczony Zachwyt bezlitośnie oddaje kilka banalnych scen z życia samotnego człowieka, jedynego bohatera opowieści. Jest to wysublimowane wizualnie, a jednocześnie bezpośrednie przedstawienie zwykłego, nieważnego dnia, który równie dobrze może reprezentować całe życie. Poczucie wyniszczenia i umęczenia ma tragiczny wydźwięk, ale jest łamane wesołymi momentami, jak fontanna uryny utrzymująca w górze piłeczkę pingpongową. The raw and minimalistic plasticine animation of Weary Delight mercilessly captures a set of banal scenes in the life of a lonely man, the only character of the story. It is visually sophisticated and at the same time a direct rendering of an ordinary and unimportant day that can nonetheless represent a whole life. The sense of destruction and weariness resonates towards the tragic but is counteracted by cheerful moments such as a fountain of urine holding up a ping-pong ball.

Młoda czeska animacja • Young Czech animation

Matěj Smetana (ur. 1980) – Artysta sztuk wizualnych, absolwent Wydziału Sztuk Pięknych Politechniki w Brnie (malarstwo, intermedia). Za pomocą bogactwa środków formalnych wyraża szczególne zainteresowanie sztuką konceptualną. Jej przejawy są częstym tematem jego prac. Bez względu na to, czy używa on architektury, instalacji, obiektów, komiksu czy animacji, wynikiem zawsze jest oryginalna wizja życia codziennego, tak spójna, że wyraża wręcz naukowy entuzjazm. Matěj Smetana (1980) – This visual artist graduated from the Faculty of Fine Arts, University of Technology in Brno (painting, intermedia). By means of formal diversity, he expresses his distinctive concern about conceptual art. Its manifestation is often thematized in his work. No matter whether he uses architecture, creates installations, objects, comics or animation; it always results in an original view of ordinary life that is so consistent that it almost resembles scientific enthusiasm.


7 27 2 Moving out, moving in Pavla Sceranková Czechy • Czech Republic, 2007, 1’01 Pavla Sceranková tworzy za pomocą ruchu krzesła i stołu. Składane krzesło staje się marionetką, samodzielnie opierającą się przejściu przez bramę. W przypadku rzeźby Scerankovej, sama koncepcja animacji staje się gestem symbolicznym. Pavla Sceranková works with the motion of a chair and a table. A model of a folding chair becomes a puppet, independently resisting passing through a gate. In the case of Pavla Sceranková’s sculptural art, the concept of animation becomes a symbolic gesture in itself.

Pavla Sceranková (ur. 1980) – Słowacka artystka sztuk wizualnych, absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Pradze. Temat jej prac, jakim jest pamięć, wyrażany jest przy pomocy obiektów, rzeźby oraz filmów animowanych i dokumentalnych. Na swój sposób interpretuje własną percepcję, która nie ma natury projekcji, ale figuruje w pamięci jako proces. W przypadku Scerankovej, wizualizacja tego procesu jest zawsze ustawiona w miejscu fascynującej konfrontacji między intuicją a przemyślanym konceptem. Pavla Sceranková (1980) – This Slovak visual artist is a graduate of the Academy of Fine Arts in Prague and deals with the theme of memory using objects, sculptures and animated and documented moving pictures. In her own distinctive way she interprets her process of perception that does not have the nature of projection, but is settled in memory as a process. In case of Sceranková, visualisation of these processes always ranks among the fascinating confrontations between intuition and thoughtful concept.

Animation Now! Festival 2011


28

Filmy pełnometrażowe Feature films


9 29 2

Chico i Rita • Chico and Rita Javier Mariscal, Fernando Trueba Hiszpania, Wielka Brytania • Spain, Great Britain 2010, 94’ Wersja językowa: angielska, polskie napisy Version: English, Polish subtitles

Kuba, 1948 rok. Chico jest młodym, utalentowanym pianistą. Rita to piękna wokalistka o znakomitym głosie. Połączy ich miłość i muzyka, a podróż, w którą wyruszą, będzie jak w dawnej romantycznej balladzie, co obok uniesień przynosi ból i cierpienie. Włócząc się od Hawany, przez Nowy Jork, Paryż, Hollywood i Las Vegas kochankowie pokonają wiele przeszkód, by zatracić się w uczuciach, pożądaniu i muzyce. A wszystko to w rytmie jazzu, cubopu, mambo oraz samby.

Cuba, 1948. Chico is a young piano player with big dreams. Rita is a beautiful singer with an extraordinary voice. Music and romantic desire unites them, but their journey – in the tradition of the Latin ballad, bolero – brings heartache and torment. From Havana to New York, Paris, Hollywood and Las Vegas, two passionate individuals battle against impossible odds for their music and love. Playing jazz, cubop, mambo, samba...

Animation Now! Festival 2011


30

Crulic. Droga na drugą stronę Crulic. The path to beyond Anca Damian Rumunia, Polska • Romania, Poland, 2011, 73’ Wersja językowa: polska Version: Polish

Filmy pełnometrażowe • Feature films

Pełnometrażowy, częściowo animowany film dokumentalny o człowieku, który próbując zwrócić uwagę na swoją krzywdę rozpoczyna strajk głodowy i umiera w polskim areszcie, na oczach społeczeństwa. Fabuła filmu jest inspirowana autentycznymi wydarzeniami z lat 2007 – 2008. Twórcy postanowili opowiedzieć historię Claudiu Crulica – rumuńskiego więźnia, oskarżonego o kradzież i protestującego przeciwko zatrzymaniu bez wyraźnego dowodu winy. Przypomnienie bulwersującej historii z pierwszych stron gazet to punkt wyjścia do opowieści o buncie, straceńczej walce jednostki z systemem i niemożliwej do zaspokojenia żądzy wolności. Niezwykłość historii Crulica znalazła swoje odzwierciedlenie w nowatorskiej formie filmu. „Droga na drugą stronę” jest połączeniem animacji wycinankowej (cut-out) i poklatkowej z ręcznie malowanymi, tworzonymi metodą kolażu tłami, oraz dokumentem i fikcją. Ironiczna narracja zza grobu przywołująca na myśl „Kasyno” łączy się z bezkompromisową wizją świata charakterystyczną dla „Walca z Baszirem”.

The animated documentary feature “Crulic – The Path to Beyond” tells the story of the life of Crulic, Romanian citizen who died in a Polish prison while on hunger strike, trying to draw attention of the public to his issue. The plot is based on facts from 2007 – 2008. Authors are presenting the story of the accused of theft Claudiu Crulic, who was protesting for being held in custody with no real proof against him. Recalling this shocking events from the past is just a starting point of a story of the rebel, an individual fighting the system and dreaming of freedom. A strong visual style, the result of beautiful hand drawn, collage, stop-motion and cut-out animation techniques, blend to create a striking, surprisingly integrated and memorable film. Ironic voice over from beyond the grave recalls “Casino” movie and the image of uncompromising world from “Waltz with Bashir”.


WALL-E Andrew Stanton USA, 2008, 98’ Wersja językowa: polska Version: Polish

Obraz zdobywcy Oskara, Andrew Stantona („Gdzie jest Nemo”) oraz genialnych twórców animacji 3D ze Studia Pixar zabiera nas w odległą – ale nie aż tak bardzo – galaktykę w animowanej komediowej historii o bardzo zdeterminowanym robocie zwanym WALL-E. Spędziwszy parę setek lat samotnie oczyszczając Ziemię z odpadów pozostawionych przez ludzi, robocik WALL-E (skrót od: Wysypiskowy Automat Likwidująco Lewarujący. E-klasa ziemska) nieoczekiwanie odnajduje w życiu nowy cel. A to dzięki spotkaniu eleganckiej i nowoczesnej maszyny EVE. Przybysz z innego świata, EVE natychmiast zdaje sobie sprawę, że WALL-E niechcący znalazł klucz do przyszłości planety Ziemi, więc spieszy poinformować o znalezisku ludzi, którzy gdzieś w kosmosie niecierpliwie oczekują sygnału, że można już wracać bezpiecznie do domu, na zanieczyszczoną Ziemię. Zafascynowany nową przyjaciółką WALL-E rusza w pościg za EVE poprzez całą galaktykę, inicjując ekscytującą, pełną przygód a zarazem wzruszającą historię.

Academy Award-winning writer-director Andrew Stanton (“Finding Nemo”) and the inventive storytellers and technical geniuses at Pixar Animation Studios transport moviegoers to a galaxy not so very far away for a computer-animated cosmic comedy about a determined robot named WALL-E. After hundreds of lonely years of cleaning the Earth from all the rubbish left by humans, WALL-E (short for Waste Allocation Load Lifter Earth-Class) discovers a new purpose in life, when he meets a sleek search robot named EVE. EVE comes to realize that WALL-E has inadvertently stumbled upon the key to the planet’s future, and races back to space to report her findings to the humans, who have been eagerly awaiting wort that it is safe to return home. Meanwhile, WALL-E chases EVE across the galaxy and sets into motion one of the most exciting and touching adventure films.

Animation Now! Festival 2011

1 31 3


32

Koralina i tajemnicze drzwi • Coraline Henry Selick USA, 2009, 100’ Wersja językowa: angielska, polskie napisy Version: English, Polish subtitles

Filmy pełnometrażowe • Feature films

Przez trzy lata animatorzy i twórcy lalek z amerykańskiego studia Laika, pod kierunkiem Henry’ego Selicka, reżysera „Miasteczka Halloween”, przy pomocy własnych rąk tworzyli swój pierwszy film pełnometrażowy i pierwszy film animowany poklatkowo w stereoskopowym 3D. Zrealizowana na podstawie bestselleru Neila Gaimana „Koralina” to baśń na granicy koszmaru, łącząca tradycję klasycznej opowieści, znakomite rękodzieło twórców lalek oraz magię stylizowanego na retro filmu. Główną bohaterką jest dziewczynka, tytułowa Koralina, która przechodzi przez tajemnicze drzwi swojego nowego domu i odkrywa za nimi alternatywną wersję swojego życia, lepszą od tej prawdziwej. Jednak zwariowana, fantastyczna przygoda okazuje się być w rzeczywistości bardzo niebezpieczna. „Drudzy” rodzice chcą zatrzymać Koralinę na zawsze za tajemniczymi drzwiami. Dziewczynka musi więc postawić na swoją pomysłowość, determinację i odwagę, żeby wrócić do domu i ocalić swoich bliskich.

For three years Laika studio’s animators and puppet fabricators, led by Henry Selick, the director of “The Nightmare before Christmas”, were hand – making their feature film and the first stop-motion in stereoscopic 3D. Based on the beloved best selling novel by Neil Gaiman, “Coraline” is a fairy tale nightmare stepped in classic storytelling, craftsmanship, and the old – fashioned art of movie – making magic. In “Coraline”, a young girl walks through a secret door in her new home and discovers an alternate version of her life – a better version. But when this wondrously off – kilter, fantastical adventure turns dangerous and her “Other” parents try to keep her forever, Coraline must count on her resourcefulness, determination, and bravery to get back home and rescue her family.


3 33 3

Trzej Zbójcy • The Three Robbers • Die Drei Räuber Hayo Freitag Niemcy • Germany, 2007, 75’ Wersja językowa: polska (dubbing) Version: Polish dubbing

W ciemne zimowe noce trzy zamaskowane postacie uzbrojone w strzelbę, rozpylacz pieprzu i wielką czerwoną siekierę, napadają na powozy i okradają podróżnych. Jednak pewnej nocy zatrzymują karetę, w której siedzi tylko jedna pasażerka – Tiffany, dziewczynka, którą mimo gorących protestów wysłano do sierocińca. I tu zaczyna się przygoda trzech zbójców o wielkich sercach, które całkowicie podbija pomysłowa i zaradna sierotka. Film oparty na powieści dla dzieci Tomiego Ungerera, “Trzej Zbójcy”, zdobył nagrodę publiczności podczas Festiwalu w Annecy w 2009 roku. Widzowie docenili komizm i urodę graficzną obrazu Hayo Freitaga.

On dark, icy nighs, three masked individuals, armed respectively with a blunderbuss, a pepper blower and a huge, red axe, attack stagecoaches and rob passengers. But one night, they attack a coach carrying only one passenger – Tiffany, a little girl being taken to an orphanage against her will. Here the adventures of the big hearted robbers trio, touched by an ingenious, resourceful little orphan, start. Adapted from the children’s book of the same name by Tomi Ungerer, “The Three Robbers” picked up the Audience Award at Annecy 2009 from a public who made no mistake about acclaiming this colorful and comical tale directed by Hayo Freitag.

Animation Now! Festival 2011


34 Ponyo • Ponyo on the Cliff by the Sea • Gake no ue no Ponyo Hayao Miyazaki Japonia • Japan, 2008, 101’ Wersja językowa: japońska, polskie napisy Version: Japanese, Polish subtitles

Filmy pełnometrażowe • Feature films

Zdobywca Oskara za „Spirited Away”, reżyser Hayao Miyazaki i John Lasseter, legendarny twórca filmów, razem ze Studiem Ghibli przenoszą na ekran wzruszającą, fantastyczną historię, inspirowaną klasyczną baśnią Hansa Christiana Andersena, „Mała syrenka”. Chłopiec imieniem Sosuke ratuje życie złotej rybce Ponyo, by razem z nią wyruszyć w pełną przygód podróż. Jednak ojciec Ponyo, potężny czarownik nakłania ją do powrotu do morskiego królestwa. Rybka tak bardzo pragnie stać się człowiekiem, że narusza delikatną harmonię natury, co powoduje straszliwą burzę. Tylko matka Ponyo, piękna morska bogini może przywrócić równowagę w przyrodzie i spełnić marzenia córki. Film Miyazakiego olśniewa świetną animacją i ponadczasowym przesłaniem. Witajcie w świecie, gdzie wszystko jest możliwe.

Academy Award® winning director Hayao Miyazaki (“Spirited Away”) and legendary filmmaker John Lasseter joined forces with Studio Ghibli to bring to life a heartwarming and imaginative story inspired by Hans Christian Andersen’s classic fairy tale “The Little Mermaid”. A young boy named Sosuke rescues a goldfish Ponyo, and they embark on a fantastic journey. But Ponyo’s father, a powerful sorcerer, forces her to return to the sea. At the same time, her desire to be a human upsets the delicate balance of nature and triggers a great storm. Only Ponyo’s mother, a beautiful sea goddess, can restore the balance and make Ponyo’s dreams come true. Miyazaki’s “Ponyo” delights with magnificent animation and timeless story. Welcome to a world where anything is possible.


W środku Europy In the centre of Europe

5 35 3

Animation Now! Festival 2011


36

Filmfarum 3 Kristina Dufková, Vlasta Pospíšilová, David Súkup Czechy • Czech Republic, 2011, 75’ Wersja językowa: czeska, polskie napisy Version: Czech, Polish subtitles

W środku Europy • In the centre of Europe

„Fimfarum” składa się z trzech opowieści. W baśni pod tytułem „Jak ogry wymarły w górach” ekipa filmowa rusza do lasów Szumawy w Czechach, żeby się przekonać, czy nadal w górach mieszkają ogry, i jeśli tak, to czy grają w starożytną grę „kto większy”. W kolejnej historii, „Kapelusz z sójczym piórkiem”, poznajemy Króla i jego trzech synów, chociaż Król oficjalnie uznaje tylko dwóch, bowiem najmłodszego, Honzy nikt nie traktuje poważnie. Dowiemy się, że władca, kiedy był jeszcze młody, zostawił gdzieś w wysokich górach swój ukochany kapelusz zdobiony sójczym piórkiem i teraz, pod koniec życia, straszliwie mu go brakuje, więc wysyła synów na poszukiwania. Drogi prowadzące w góry są trudne do przemierzenia. Kto dotrze pierwszy na szczyt: czy będzie to najstarszy, czy też średni syn? A może Honza na swoim motorowerze? Trzecia i najdłuższa baśń zatytułowana jest „Rozum i szczęście” i roztrząsa zasadnicze pytanie – czy można żyć bez rozumu albo bez szczęścia? Poważny pan Rozum i wyluzowany koleś Szczęście przyjmują zakład. Odpowiedzi udzieli im świniopas Ludwik.

“Fimfarum” contains three fairy-tales. In „How the Ogres Died out in the Mountains“ a film crew sets out into the deep forests of the Šumava Mountains (Czech Republic) to find out whether there are any ogres living there and playing their ancient game of who’s bigger. In „The Hat and the Little Jay Feather“ a King who has three sons but summons only two of them, as no one really takes seriously the youngest, Jack. When the King was young, he lost his beloved hat, adorned with a little jay feather, somewhere high in the mountains. Now, towards the end of his life, he misses it badly and sends his sons to find it. The roads to the mountains are bad so the question is will it be the elder or the medium son who gets there first. Or maybe it will be Jack on his little moped? The longest fairy – tale called „Reason and Luck“ ponders the essential question of whether you can live without reason, or without luck. When Mr. Reason and a cool dude called Luck make a bet, it is to be decided by the pig herder Louis.


7 37 3 Auto-Historie • Car Fairytales • Autopohádky Jakub Kohák, Břetislav Pojar, Michal Žabka, František Váša, Libor Pixa Czechy • Czech Republic, 2011, 83’ Wersja językowa: czeska, polskie napisy Version: Czech, Polish subtitles

Animowane bajki o autach powstały w oparciu o książkę Jiři’ego Marka. Pełnometrażowy film obejmuje pięć 14-minutowych opowieści, które łączy sposób prowadzenia narracji i obsada aktorska. Inni dla każdego odcinka są artyści graficy oraz reżyser – w projekcie uczestinczyli zarówno młodzi reżyserzy (włączając jeden debiut) oraz uznani twórcy filmowi. Wspólnym elementem wszystkich bajek jest głos wokalisty popularnego czeskiego zespołu Chinaski oraz musicalowe piosenki dla dzieci w ścieżce dźwiękowej. Bardzo różnorodne graficznie i stylistycznie części, z których składa się film, odkrywają dzieło zapalonego pisarza, poszukującego dusz w maszynach.

Based upon a book by Jiři Marek, “Car Fairytales” is a feature-length animated film, comprising five 14-minute tales, all having the same manner of narration and the same cast. Each episode has a different designer and director – either from the young generation of Czech authors (including one debut film), or from more renowned artists. What connects the episodes are the voice of the main actor – the lead singer of the Czech music band Chinaski – and the musical accompaniment aimed at child audiences. A diversified show made up of different parts creates the story of a passionate writer, who is seeking the machines’ soul.

Animation Now! Festival 2011


38

Festiwal Filmów Animowanych Kecskemét Kecskeméti Animációs Filmfesztivál

Pierwszy przegląd węgierskich filmów animowanych w mieście Kecskemét został zorganizowany w 1985 roku. W 1993 roku przegląd przekształcił się w festiwal nie ograniczony jedynie do prezentacji najnowszej węgierskiej animacji, ale również zawierający program międzynarodowy. W 2011 roku najważniejsi węgierscy i europejscy artyści zebrali się po raz 10-ty pomiędzy 15 a 19 czerwca, żeby celebrować film animowany z Węgier i Europy. Zapraszamy na specjalny pokaz znakomitych animacji węgierskich nagrodzonych na festiwalu KAFF w 2011 roku. The first Hungarian animated film review in the city of Kecskemét was organised in 1985. In 1993 the review became a festival no longer limited to the introduction of the freshest Hungarian animation productions, but also including programmes of foreign films. In 2011 the most prominent Hungarian and European animation artists gathered for the tenth time between June 15 and June 19 to celebrate Hungarian and European animation films. We are inviting you for a special screening of the best Hungarian animations awarded at KAFF in 2011. Track32 István Illés Węgry • Hungary, 2010, 3’40’’ Ten krótkometrażowy film to fabularyzowany teledysk, symboliczna interpretacja związku mężczyzny i kobiety skupiona w jednym miejscu – jak grecka tragedia umiejscowiona w nowoczesnym świecie. Miejscem akcji jest zatłoczona autostrada z bohaterami po przeciwnych stronach drogi. Ich jedynym celem jest zbliżenie się do siebie po pokonaniu trudności w postaci szybkiego ruchu w przeciwnych kierunkach. This short film is a narrative music video, a symbolic interpretation of man – woman relationship condensed into a single set – like a Greek tragedy situated into

W środku Europy • In the centre of Europe

our modern world. The scene is a multi-lane highway with a man and a woman on the opposite sides of the road. Their sole aim is to get to each other surmounting the obstacle of continuous and fast two-way traffic.

Zenit Éva M Tóth Węgry • Hungary, 2010, 5’54’’ Powiew wojny wyrażony za pomocą animacji pocztówek z przełomu wieków. The breeze of the war is narrated through the animation of postcards from the turn of the century.


The Kolin – Jimmy Danila Kostil Węgry • Hungary, 2009, 3’41’’

I am Simon Tünde Molnár Węgry • Hungary, 2009, 11’16’’

Szofita Land Attila Pacsay (Reżyser • Director: Zsófia Tari) Węgry •Hungary, 2010, 5’12’’

Teledysk ten został stworzony dla węgierskiego zespołu The Kolin. Nakręcono go za pomocą aparatu fotograficznego Canon 1D Mark II, z którego fotografie o wysokiej rozdzielczości ułożono w sekwencje i powiększano w trakcie post–produkcji. Efekt „uszkodzenia” został wykonany z użyciem starej kamery Hi8.

Simon spędza cały swój czas z przyjaciółmi, z którymi często ucieka, ale pewnego razu jeden z nich ma wypadek…

Ten krótki film muzyczny przenosi nas do świata fantazji, w którym powstaje pierścień wraz z jego unikatową zawartością. Na ekranie pojawiają się dziwne postacie, które śpiewają o swojej pracy w Szofita Land. Akcja toczy się jednocześnie w pomieszczeniach wyimaginowanej fabryki, w której wytwarzane są pierścienie oraz wewnątrz samych pierścieni.

The music video was created for the Hungarian band, The Kolin. It was made with a Canon 1D Mark II camera and with this big resolution photo sequences were made, and they were zoomed in during post – production. The video “damage effects” were made with old hi8 camera.

Simon spends his whole time with his friends and they have way–out runs together until one of them gets injured…

In this short musical film we are ushered into the fantasy world where a ring comes into existence and are shown how its unique content is created. Peculiar characters appear and sing about the work they do in Szofita Land. The film takes place simultaneously in the locations of the imaginary factory where the rings are manufactured and within the rings themselves.

9 39 3

Animation Now! Festival 2011


Thoughts from the Cellar Roland Tóth Węgry • Hungary, 2010, 4’10’’

Ursula Judit Czakó (Reżyser • Director: Bella Szederkényi) Węgry • Hungary, 2009, 5’00’’

Tram Rozi Békés Węgry • Hungary, 2010, 5’45’’

Mamy tu dziewczynkę z drewnianą nogą, starego i obrzydliwego szczura oraz nieporozumienie. Film jest adaptacją jednominutowej historyjki Istvána Örkény’ego.

Pewnego dnia Ursula odkrywa nagłą zmianę w swoim ciele, która wywraca jej świat do góry nogami. Jak poradzi sobie z tą sytuacją? Jak się przystosuje?

Żywe i zatłoczone miasto przemyka w oczach pasażera tramwaju. Oprócz narracji wizualnej widzimy też serię przypadkowych spotkań i sytuacji międzyludzkich. Bohater jest abstrakcyjną kompozycją kresek.

A wooden–legged girl, an old, ugly rat and a misunderstanding. The film is an adaptation of István Örkény’s one minute story.

40

W środku Europy • In the centre of Europe

One day, Ursula discovers a sudden change in her body that turns her world upside down. How does she handle this situation? How does she adapt?

The busy and crowdy city slips past the passenger on a tram. We see the visual narrative and series of random encounters and human situations. The protagonist is the composition of line and the almost abstract.


Ticket Ferenc Rofusz Węgry • Hungary, 2011, 9’05’’

Change Virág Kiss Węgry • Hungary, 2010, 9’20’’

„Czym jest życie?” Nowy film Ferenca Rofusza podejmuje tę odwieczną kwestię. Śledzimy życie człowieka z jego własnej perspektywy, od narodzin do śmierci. Punkty zwrotne jego życia stanowią esencję tego, co towarzyszy istnieniu naszego bohatera. Sens życia? Żyć z sensem!

Film jest adaptacją szkicownika będącego dziennikiem reżysera. Jest to autoironiczny monolog o poszukiwaniu własnej drogi, samorozwoju i chęci zmiany. The film is the adaptation of the director’s sketchbook diary. It is a self-ironic monologue about finding one’s path, inner growth, and the desire to change.

“What is life?” This new film by Ferenc Rofusz addresses this eternal question. The film follows a man’s life from his own point of view, from birth to death. The turning points of life constitute the very essence of what our hero’s existence is enveloped in. The meaning of life? It is a life with a meaning!

www.kaff.hu

Animation Now! Festival 2011

1 41 4


Fest Anča Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Fest Anča International Animation Film Festival

42

W środku Europy • In the centre of Europe


Fest Anča 2011 Międzynarodowy Festiwal Filmów Animowanych Słowacja

On a String /Na povrázku • Zdenka Predná Veronika Obertová© Vertexcreation Słowacja • Slovakia, 2010, 3’57’’

Nagroda Anča Music Video Międzynarodowa selekcja animowanych videoclipów stworzonych w ciągu ostatnich dwóch lat, w tym najlepsze animowane teledyski ze Słowacji. Nagroda Anča Music Video została przyznana po raz pierwszy w 2011 roku. W konkursie wzięło udział 36 videoclipów z 13 krajów. Filmy oceniało międzynarodowe jury w składzie Pip Chodorov (USA) i Tamás Liszka (Węgry).

Stare Into The Sun • Graffiti 6 Ian Stevenson & Luke Seomore Wielka Brytania • United Kingdom, 2009, 04’01’’

Fest Anča 2011 International Animation Film Festival Slovakia Anča Music Video Award International selection of animated videos created in the last two years, including the best Slovakian music videos. Anča Music Video Award was given for the first time in 2011. 36 videos from 13 countries were chosen to compete in this special category. They were judged by an international jury composed of Pip Chodorov (USA) and Tamás Liszka (HU). Amsterdam • White Hinterland Michaela Čopíková Słowacja • Slovakia, 2010, 03’05’’ Baby I’m yours • Breakbot Irina Dakeva© WIZZdesign° Francja • France, 2010, 2’30’’ Lion in a Coma • Animal Collective Ori Toor© The Shenkar School of Engineering and Design Izrael • Israel, 2010, 4’44’’

TODOR & PETRU • The Thunderclaps CRCR© WIZZdesign° Francja • France, 2010, 2’40’’ Android Porn • Kraddy, Mochipet T. Knipf & A. Kronbeck© MUSCLEBEAVER Niemcy • Germany, 2010, 4’39’’ Baltimore Clap • Benga Kristofer Ström© Ljudbilden & Piloten AB / Blinkink Szwecja • Sweden, 2010, 03’40’’

3 43 4

Caffeine • Brandt Brauer Frick Patricia Luna, Danae Díaz Niemcy • Germany, 2011, 5’02’’ Free To Be Me • Haroula Rose Veronika Obertová, Michaela Čopíková© Ové Pictures Słowacja • Slovakia, 2011, 3’59’’ Reloaded • Baskerville Marieke Verbiesen© Marieke Motion Design Norwegia • Norway, 2010, 03’42’’ Bells Alica Gurínová Słowacja • Slovakia, 2010, 3’36

Animation Now! Festival 2011


From Year Zero Od roku zero

44

Selekcja krótkometrażowych czeskich filmów animowanych nie ogranicza się do najnowszych produkcji, ale śledzi całą dekadę 2000 – 2010, żeby podzielić się głębszą refleksją i pokazać kilka niesłusznie zapomnianych tytułów. Ostatnia dekada obfitowała głównie w filmy autorskie będące pracami dyplomowymi studentów szkół filmowych. „From Year Zero” („Od roku zero”) zawiera prace studentów z wyższych uczelni artystycznych w Zlinie oraz Pradze.

Tradycję filmów lalkowych reprezentują szorty Davida Súkupa „Světlo” („Światło”) i Jana Bubeníčka „Pirát”. Film Jana Cechla także można zaliczyć do animacji lalkowej, chociaż różni się bardzo od pozostałych filmów. „Bloody Merry Christmas” jest jednym z niewielu filmów tej dekady, które należą do gatunku horroru. Z kolei technika użyta w filmach Lucie Košutová „5 nesmyslů” („5 nonsensów”) i Matyáša Trnka „Absurp” przypomina transformacje tworzone w glinie przez Mergla i Svankmajera.

This selection of Czech short animations is not limited exclusively to brand new production but instead traces the whole decade of 2000 – 2010 to offer larger reflection and show some unjustly forgotten titles. Within this period the most massive source of author‘s animation has undoubtedly been the students’ production of film schools. “From Year Zero“ includes the works of students from College and High Art School of Vaclav Hollar, Tomas Bata University in Zlin, Film School in Zlin, Academy of Arts, Architecture and Design in Prague and Film and TV School of Academy of Performing Arts in Prague.

The puppet film tradition is represented by the shorts of David Sukup “The Light” and Jan Bubenicek “The Pirate”. Jan Cechl’s film also belongs to the category of puppets but it is very different from today’s local animation. His “Bloody Mary Christmas” is one of a few Czech animated films of this decade which was done as a horror. Owing to their technique, both films “5 Nonsenses” by Lucie Kosutova and “Absurp” by Matyas Trnka remind of Mergl’s and Svankmajer’s clay transformation.

W środku Europy • In the centre of Europe


„Kukačka” („Kukułka”) Pavla Kouta reprezentuje klasyczną poklatkową animację, podczas gdy „Gloss” Markéty Plachy łączy technikę animacji rysowanej i wycinankowej. Rzadkiej dzisiaj techniki wycinanek z papieru używają Martin Krkošek i Štěpán Batoušek w swoich baśniach, „Sen žebrákův” („Sen żebraka”) i „Divotvorný pidisvět” („Magiczny miniświat”). Jeszcze bardziej unikatowa na tle współczesnych animowanych produkcji jest technika malowania na szkle, wykorzystana przez Kristinę Dufkovą w filmie „Ze života matek” („Z żywotów matek”). Pomysłowo wystylizowane i ożywione komputerowo rysunki pojawiły się w filmach „Naus” Lukáša Glasera, „Žrouti” („Pożeracze”) Pavla Soukupa i „Graffitiger” Libora Pixy, gdzie dodatkowo wykorzystane są prawdziwe rysunki. Pavel Kout’s “The Cuckoo” represents the classic drawn animation while Marketa Placha in her film “Gloss” combines the drawn and paper cut animation. The quite rare technique of paper-cut animation was utilized in the fairytales by Martin Krkosek and Stepan Batousek. However the films “A Beggar’s Dream” and “Thaumaturgic Miniworld” are very different. Perhaps even more unique in today’s animated production is the technique of total glass painting used by Kristina Dufkova in “From the Lives of Mothers”. The resourcefully stylized drawings are revitalized by computer in Lukas Glaser’s “Naus”, Pavel Soukup’s “Feeders” and Libor Pixa’s “Graffitiger” where, on top, real images are included as well.

„Od roku zero” nie jest prezentacją dziesięciu najlepszych czeskich filmów ostatnich dziesięciu lat, lecz raczej odkrywa ponownie niektóre tytuły przed szerszą publicznością i zwraca uwagę na szerokie spektrum technik i gatunków, po które sięgają twórcy, a także, jako mapa tej gałęzi animacji, przygotowuje kolejnych odbiorców na spotkanie z czeską animacją. Pavel Horáček, Malvína Toupalová In our selection we do not wish to present the “top ten” of Czech animation of the last decade but rather to reinvent some titles for larger audiences and draw attention towards wide technical and genre spectrum of Czech animation. “From Year Zero” was meant to map the branch and to mediate other Czech animated films to audiences worldwide. Pavel Horáček, Malvína Toupalová

5 45 4

Animation Now! Festival 2011


Uniwersytet Sztuki i Designu im. Moholy–Nagy w Budapeszcie (MOME) 46

Moholy–Nagy University of Arts and Design Budapest W środku Europy • In the centre of Europe

Filmy dyplomowe: Graduation films:

Fin • The End • Koniec Kati Glaser • 2008, 9’30

Orsolya Bella Szederkenyi • 2009, 8’

Flm nie opowiada jednej zwartej historii, jest garścią drobnych scen, następujących jedna za drugą. There is no particular story, a bunch of small scenes following one another.

Pewnego dnia Orsolya odkrywa w swoim ciele nieoczekiwaną zmianę, dzięki której zaczyna oglądać świat do góry nogami. One day, Orsolya discovers a sudden change in her body that turns her world upside down. Life line • Linia życia Tomek Ducki • 2007, 6’50 Bliskie spojrzenie na świat, gdzie zasady są niezmienne, możliwości ograniczone, a pomyłki przynoszą śmierć zamiast możliwości ich poprawienia. Close-up on a world where the rules are set, possibilities are limited, mistakes are lethal with no chance to correct them. Szofitaland Zsófia Tari • 2011, 5’ Opowieść o tym, w jaki sposób powstał pierścień, w fantastycznym świecie i muzycznej wyimaginowanej fabryce Szofita Land. How does a ring comes into existence? Welcome to Szofita Land’s fantasy world and musical imaginary factory. Eső • Rain • Deszcz Viktória Traub • 2008, 5’00 Wizja wyjątkowego świata zawartego w każdej kropli deszczu, którego mieszkańcy są całkowicie podporządkowani ulewie. A vision of the unique world found in every single raindrop, where the characters are subordinated to the rain.

Simon Vagyok • I am Simon • Jestem Simon Tünde Molnár • 2009, 12’ Simon spędza cały swój czas z przyjaciółmi, z którymi wspólnie oddaje się dziwacznym biegom – do czasu, aż jeden z nich zostaje ranny... Simon spends his whole time with his friends and they have way-out runs together until one of them gets injured… All that cats • Wszystkie te koty Mátyás Lanczinger • 2009, 5’00 Zabawna animowana mini-seria o beatboxujących kotach. Mini-funny animated series about beatboxing cats. Spiss József Sándor • 2007, 3’33 Teledysk zrealizowany dla pewnego MC, który przebiera się za królika i jest ścigany przez niedźwiedzia. Music video for an MC, who dresses like a rabbit and is chased by a bear.


Filmy studenckie: Student films: Whales paradise • Wielorybi raj Barbara Bakos • 2007, 2’ Nocna przejażdżka z płynnie przekształcającymi się animacjami. A night ride with morphing animations. Büdöske • Bed • Łóżko Hermán Arpád • 2007, 2’21 Para staruszków pracuje w polu. Nagle, dziadek zauważa spadający z nieba obiekt. An old couple is working on the fields when the man catches sight of a falling object. Pig slaughter • Świniobicie Bukta Zsolt • 2007, 1’38 Krwawe świniobicie w pewnej wiosce. Gospodarz próbuje świeżego mięsa, a wieczorem sam przemienia się w prosiaka. Bloody pig slaughter in a village where the host tastes the meat at the end of the day and turns into a pig himself. Mézes – Mázos • Honey – Glazed • W miodowej polewie Kristóf Jurik, Luca Tóth • 2009, 2’51 Pączek jest nieustannie zazdrosny i rozdrażniony, złości się z powodu spokoju emanującego z Ciasta. The Doughnut never stops being jealous and vexed, so it is getting angry about the Cake‘s forever calmness. Mime Appetite • Apetyt mima Réka Bucsi, Petra Varga • 2009, 2’

Łakomczuch Louis próbuje ukraść jedzenie zawsze opanowanego Jean Pierre’a, używając całej swej kreatywności, talentu i znajomości profesjonalnej pantomimy. The glutton Louis tries to steal the always calm Jean Pierre’s, using all his creativity, talent and professional pantomim skills. Patakiskola Péter Vácz • 2010, 1’54

Szent Péter Daciája • St. Peter’s Dacia • Dacia świętego Piotra Zsuzsanna Kreif • 2010, 5’18 Anna Badar przywołuje wczesne wspomnienia o swoim ojcu i opowiada historię o najbardziej traumatycznej rodzinnej wycieczce. Anna Badar recalls some early memories about her father, and tells the story about the most traumatic family trip.

Dziewczynka wyrusza w podróż po wodzie, pokonując drogę od małego strumyka aż do morza. Film oparty na węgierskim wierszu i wykorzystujący poezję tkaniny i plastiku, żeby wykreować efekt wody. A young girl sets out on a journey by water and travels from a little brook all the way to the sea. The movie is based on a Hungarian poem and uses the poetry of moving fabric and plastic film to create element of water.

7 47 4

Esti Mese • Bedtime Story • Opowieść na dobranoc Panna Horváth – Molnar • 2007, 1’08 Realne przedmioty, takie jak klub nocny czy jezioro, w którym odbija się księżyc przeplatają się z groteskowymi figurami. Real things like a night club or a lake reflecting the image of the Moon are presented together with grotesque figures. Határvonalak • Borders • Granice Ervin B. Nagy • 2007, 1‘16 Szalony trójkąt i rozważny kwadrat spotykają się w podzielonym świecie. The hectic triangle and the deliberate square meet in a divided world.

Animation Now! Festival 2011


48

Pokazy specjalne Special screenings

Pokazy specjalne • Special screenings


Świat Latającej Maszyny The World of The Flying Machine

Magiczny fortepian • Magic Piano Martin Clapp 2011 • 30’15”

Mały Listonosz • Little Postman Dorota Kobiela 2011 • 3’22”

Muzyka: Etiudy Chopina w wykonaniu klasycznego pianisty Lang Lang

Etiuda Rewolucyjna • Etude Opus 10. No. 12 (Revolutionary Etude)

Music: Chopin’s Études performed by Lang Lang, classical pianist

Etiuda Rewolucyjna zainspirowała reżyserkę do stworzenia scenariusza filmu. To malarska opowieść o Zawiszaku z Harcerskiej Poczty Polowej, który w czasie II Wojny Światowej ludziom w ogarniętym pożogą mieście razem z listami niesie nadzieję. Chłopiec wyrusza w swoją misję w naiwnym, dziecięcym zapale, jednak wkrótce musi zmierzyć się z grozą, na którą nie był gotów. Jego wędrówce towarzyszy przejmująca muzyka Chopina.

Mała dziewczynka wyrusza w podróż do Londynu, gdzie mieszka jej ukochany ojciec. Środkiem transportu staje się stary fortepian, znaleziony gdzieś na wysypisku śmieci, który zmienia się w zaczarowaną latającą maszynę. Po drodze bohaterka i jej towarzysz przeżywają niezwykłe przygody, a widzowie mogą cieszyć oczy animowaną ucztą przygotowaną przez mistrzów animacji lalkowej, w której liczy się każdy detal. A little girl sets off on a journey to London where her beloved father lives. Her means of transport is a grand piano, found somewhere in the dump, which turns into a magic flying machine. On the way, the girl and her companion have an extraordinary adventure and the viewers enjoy an incredible feast for the eye, served by the masters of puppet animation, who are most particular about every little detail of their work.

The world’s first painting animation in 3D. A precociously fresh and appealing way of using 3D, “Little Postman” tells a touching story set in World War II of a little boy who is delivering mail around war – torn Warsaw. In a bombardment our little postman finds assistance from a magic broken piano. A big hit with artists, animators, music aficiando’s and anyone interested in history of World War II.

Animation Now! Festival 2011

9 49 4


Szkice Chopina • Chopin’s Drawings Dorota Kobiela 2011 • 1’58”

Nocna wyspa • Night Island Salvador Maldonado 2010 • 5’30”

Chomiczy Raj • Hamster Heaven Paul Bolger 2010 • 3’10”

etiuda op. 25. nr 2 • set to Opus 25. No. 2

etiuda op. 25 nr 10 • set to Etude Opus 25 No. 10

etiuda op. 10 nr 11 • set to Opus 10. No. 11

Opowieść o parze dzieci, które znikają we wnętrzu fortepianu, gdzie spotykają młodego Fryderyka Chopina. W animacji 2D reżyserka wykorzystała autentyczne rysunki młodego Chopina, które ułożyła w poetycko – muzyczną podróż.

Statek kupiecki zmaga się z burzą na morzu. Na jego pokładzie dziewczynka próbuje uratować swego kota przed nawałnicą. Niestety, fala rzuca obojga bohaterów do morza. Dziewczynka budzi się na opustoszałej plaży, gdzie spotyka dziwne istoty, które namawiają ją, by pozostała na tajemniczej wyspie.

Tradycyjna animacja 2D o parze chomików, które nie mogą bez siebie żyć. Dla młodej widowni i miłośników klasycznej animacji.

Two children disappear and reappear inside the piano score and meet the young Fryderyk Chopin. Kobiela used all of the surviving drawings that Chopin drew as a child in this poetic little adventure through the pages of the score, as well as animating the actual notes for Opus 25 no.2 into the film.

50

Pokazy specjalne • Special screenings

A merchant ship navigates through a terrible storm. Onboard a young girl tries to save her cat from being washed overboard. But a wave takes them both and they are swept into the sea. Waking up on a desolate beach, the girl encounters strange creatures that tempt her to stay on the mysterious island.

A traditional 2D animation about the lengths that a male hamster will go to not to be separated from his female mate. The favourite of young kids, and also it appeals to fans of classic Disney animation films.


Synek tatusia • Papa’s Boy Leevi Lemmetty 2011 • 3’29”

Papierowe Pianino • Paper piano Marianela Maldonado 2011 • 6’15”

Lexdysia Marc Reisbig 2011 • 3’05”

etiuda op. 25 nr 9 • set to Opus 25 No.9 (Butterfly Etude)

etiuda op. 25 nr 7 • set to Opus 25. No. 7

etiuda op. 25 nr 6 • set to Opus 25. No. 6

Prawdziwa historia młodej Wenezuelki, która co tydzień przemierza niebezpieczne dzielnice Caracas, aby dotrzeć na próbę orkiestry „El Sistema”, gdzie dzieci z biednych rodzin uczą się grać na papierowych instrumentach, wierząc że miłość do muzyki przyniesie lepsze jutro.

Chłopiec uczy się czytać, walcząc z książkowymi potworami własnej dysleksji. Etiuda łącząca różne metody animacji.

Film animowany w 3D. W samym środku cichego sklepu z zabawkami stoi stary fortepian. W nodze tego fortepianu mieszka Tiny, mała mysz i rodzina chłopca. Tiny marzy o byciu tancerzem, ale ambitny tato chciałby, żeby syn poszedł w jego ślady i został bokserem. Pewnego dnia, kiedy Tata Mysz opuszcza dom, zostaje zaatakowany przez wielkiego tłustego kota. W obliczu niebespieczeństwa, czy większą skuteczność mają silne pięści czy piruety? Short animated film in stereoscopic 3D. In the centre of a quiet toy store sits an old grand piano. Hidden in the leg of the piano live Tiny, a little boy mouse and his family. Tiny dreams of being a dancer, but his disappointed father would like him to follow in his footsteps as a boxer. One day when Papa Mouse leaves their home in the leg of a piano, a huge, fat Cat pounces on him. In the face of this terrible danger, will boxing fists or the power of the pirouette be more effective?

A real life uplifting story of a young Venezuelan girl, who negotiates the urban jungle of Caracas every week to be part of the ground breaking Youth Orchestra movement “El Sistema” where kids, often from impoverished backgrounds, begin by learning music on paper instruments which they construct themselves… all for the love of music and the future it can bring.

A boy with dyslexia is struggling to read; the words contort into all manner of fantastical fare, and come out of the book and dance a wild dance around his room. An enjoyable experience, of special interest to animation fans.

1 51 5

Animation Now! Festival 2011


Chopin do nieskończoności • Chopin to Infinity Kevan O’Brien 2011 • 1’45”

Fantazja Duo Suo • Fantasia Duo Suo Skin 3 2011 • 2’35”

Państwo Chomikowie • Fat Hamster Adam Wyrwas 2011 • 2’55”

etiuda op. 10 nr 8 • set to Opus 10. No. 8

etiuda op. 10 nr 10 • set to Opus 10. No.10

etiuda op. 25 nr 8 • set to Opus 25. No. 8

Latająca Maszyna niespodziewanie pojawia się nad zatoką San Francisco. W etiudzie wykorzystano różnorodne formy animacji. Dla fanów latania!

Historia chłopca, który rodzi się z genetyczną chorobą układu nerowego, ale przez całe życie stara się znaleźć swoje miejsce w trudnym świecie Chin lat 80-tych XX wieku. Film jednego z najbardziej znanych chińskich twórców animacji. Stworzona przez niego seria animacji z postacią Kuang Kuang była sensacją w Chinach.

Animacja poklatkowa 3D to krótka historia z życia pary wyjątkowo uroczych chomików. Pan chomik myśli tylko o jedzeniu, nie zważając na to, że jest coraz grubszy. Niestety jego towarzyszka ma inne zdanie... Ma to swoje komiczne konsekwencje.

The film combines 3D CG animation with 3D aerial photography. The flying machine is mysteriously re – born in San Francisco bay. For fans of flying!

A flash animation about a boy suffering from MBD (a condition of constant involuntary movement) who tries to find his place in the immovably rigid world of 80’s China. A rare treat to see a film from one of China’s most famous and infamous animation director’s, whose character Kuang Kuang Kuang, was a viral sensation in China.

52

Pokazy specjalne • Special screenings

A stop-motion 3D animation, starring exceptionally lovable fluffy hamsters. The story is simply about a male hamster who just wants to eat, and whose female mate doesn’t want him to be fat. She makes him exercise on the exercise wheel, watching this makes her sleepy, and when she falls asleep he uses the opportunity to stuff his face, but she isn’t asleep for long… comical consequences ensue.


Strach na wróble • Scarecrow Przemek Anusiewicz 2011 • 4’12”

Pl!nk Anne – Kristin Berge 2010 • 3’04”

Skrzaty fortepianu • Spirit of the Piano Magda Osińska 2011 • 2”30

etiuda op. 10 nr 6 • set to Opus 10. No. 6

etiuda op. 10 nr 4 • set to Opus 10. No. 4

etiuda op. 25 nr 4 • set to Opus 25. No. 4

Piękna animowana opowieść z historią Polski w tle, inspirowana obrazami Jerzego Dudy – Gracza z jego kolekcji Chopinowskiej. Niesamowita metafora zmienności losów, przechodzenie ze świata realnego w metafizykę, a potem podróż z powrotem do okrutnej rzeczywistości.

Historia malarza, kóry w wyimaginowanym atramentowym świecie ratuje malca z rąk potworów dzięki pomocy latającej maszyny. Przykłuwająca uwagę animacja dla młodszych i starszych fanów gatunku.

Animacja lalkowa w 3D. Dziwne, niesamowite stworzenia przywracają do życia latająca maszynę, która rozbiła się o skały. Magiczna opowieść dla miłośników animacji i science – fiction.

A minimalist painter loses his toddler inside one of his own paintings and has to climb inside to rescue his mischievous toddler from the ink monsters, with the help of an inky flying machine. The eye-catching style combines with slick animation to make this a success with the kids and adults alike.

3D puppet animation. Weird and wonderful spirits bring the flying machine, which has crashed on the cliffs, back to life. The magical creatures appeal to young children and the fabulous stop – motion animation appeals to artists and lovers of animation.

Using the paintings of Polish painter Jerzy Duda – Gracz, from his Chopin collection, „Scarecrow” is a 3D animation telling the story of a fallen soldier of Poland’s November Revolution. Visually rich, a beautiful use of 3D, laced with symbolism: a story from Chopin’s time, visually composed from paintings inspired by the music of Chopin by one of Poland’s most popular modern painters.

3 53 5

Animation Now! Festival 2011


Niezależna japońska animacja Independent Japanese animation 54

Wielu niezależnych twórców filmowych z Japonii odgrywa aktywną rolę na festiwalach na całym świecie, ale większość ich filmów jest trudno osiągalna na DVD. CALF, nowo założona niezależna wytwórnia, jest próbą przezwyciężenia tej sytuacji poprzez udostępnienie mistrzowskich filmów nie tylko w Japonii, ale także na arenie międzynarodowej. Pierwszym wydawnictwem CALF jest kolekcja filmów powszechnie cenionych niezależnych japońskich animatorów. Recently there are many Japanese independent filmmakers who have been playing a very active part at festivals all around the world, but most of their films are not easy to get as a DVD. CALF, a newly established indie label, is an attempt to resist this situation by making their masterpieces available not only in Japan but also all around the world. CALF’s first release is the collections of the films by widely acclaimed Japanese independent animators.

Pokazy specjalne • Special screenings

ATSUSHI WADA PRACE 2002 – 2010 Filmy Atsushi Wady przyciągają uwagę delikatnie rysowaną kreską, szeptającymi dźwiękami oraz unikalnym rytmem i ruchem. Jego dziwny i absurdalny świat jest pełen humoru i smutku, które połaskoczą twój umysł. ATSUSHI WADA WORKS 2002 – 2010 Atsushi Wada’s film attracts viewers with his fine drawing lines, whispering sounds, and the unique rhythm and movement. His strange and absurd world is full of humor and sadness that will tickle your mind. MIRAI MIZUE PRACE 2003 – 2010 Mirai Mizue jest wschodzącą gwiazdą abstrakcyjnej animacji w Japonii. Artysta zadebiutował w 2002 roku i odtąd kontynuuje tworzenie nienarracyjnych filmów w zaskakujących ilościach. Dzięki tej kolekcji DVD możesz pochłonąć każdą komórkę filmów Mizue! MIRAI MIZUE WORKS 2003 – 2010 Mirai Mizue is a rising star of abstract animation in Japan. He entered the field in 2002 and continues to make non-narrative films at a surprisingly high rate. With this DVD, you can devour every single cell of Mizue’s films!


Atsushi Wada urodził się w 1980 roku w Kobe w Japonii. Karierę rozpoczynał jako animator – samouk już w swoich latach licealnych. Od tamtej pory używa mechanicznego ołówka do wszystkich swoich rysunków, co dodaje wyrazu jego cienkiej i subtelnej kresce.

Atsushi Wada was born in 1980 in Kobe, Japan. He started his career as a self – taught animator during his college years. Since then he has been using a mechanical pencil for every drawing, putting his feelings into his fine and delicate line.

Obsesją wczesnych filmów Wady była „Ma” czyli tradycyjny japoński koncept energii lub napięcia powstającego w przerwach pomiędzy ruchami ciała, nadający im płynności. Ta idea znakomicie służy animacji, co widać w jego filmach.

The obsession of his early films was “Ma”, a traditional Japanese concept of the energy or tension, produced in pauses between movements to make them more comfortable. This idea worked very well with the animation.

Tworząc i studiując animację w szkołach takich jak Image Forum czy Akademia Sztuki w Tokio, Wada zaangażował się w krytykę społeczeństwa. Bohaterami swoich filmów uczynił ludzi, którzy nigdy nie zastanawiają się nad tym, co robią, nawet kiedy wykonywane przez nich czynności są zwyczajnie dziwaczne. Nie rozumieją oni, ani nie starają się zrozumieć, co myślą inni. Ten konflikt prowadzi do zawiązania sytuacji komediowej. Poczucie humoru Wady jest surrealistyczne, ale wiernie oddaje naturę ludzką, której daleko do doskonałości. Autor nie krytykuje jednak człowieka. Raczej rozpoznaje i akceptuje jego błędy. Takie podejście sprawia, że jego filmy są jednocześnie zabawne i pełne ciepła.

Creating his films and studying animation in schools like Image Forum and Tokyo University of the Arts, Wada started to express his criticism towards the society in which he lived. The characters of his films are people who never spend one moment to consider their daily activities, even though the things they do are often plain weird. They misunderstand, without even trying to understand, what other people do or think. This opens up the space for the comedy in these films. Wada often depicts surrealistic situations but these are nothing but a reflection of human nature, far from perfect and full of mistakes. But he never criticizes the human behaviour, instead he just recognizes and accepts it. This approach makes his films so entertaining and full of warmth.

Animation Now! Festival 2011

5 55 5


tację świata kiedy zbliża się wiosna. W swojej krytyce społeczeństwa Wada ogłasza „Dzień Nosa” (“Day of Nose”), gdzie nosy służą jako specjalny środek komunikacji. „A Clerk in Charge” mówi o tym, co jest najważniejsze w życiu urzędnika – praca i obowiązki, oczywiście. Wada wielokrotnie inspirował się poezją: tak jest w przypadku filmu „Dancer of Vermicular” na podstawie wiersza Kenji Miyazawy z małym lśniącym robaczkiem oraz filmu „A Whistle” na podstawie Sakutaro Hagiwary, gdzie mówi się o tym, że dziecko i dorosły mają zgoła odmienne problemy. Dziwny związek dziecka i dorosłych stał się tematem kolejnego filmu, „The Thing of Rotation of Child” (dlaczego ta dziewczynka nie przestaje się obracać?). Z kolei zapytany o przedmiot, Wada odpowiada w swoim filmie: „Well, That’s Glasses” (czyli jaki jest koń, każdy widzi), wyrażając tym samym wszystko: materiał, źródło pochodzenia, znaczenie czy wartość. W filmie „In a Pig’s Eye”, Wada opowiada historię ogromnej świni, która wyleguje się nieprzerwanie naprzeciwko domu zamieszkiwanego przez pewną rodzinę. Pokazuje, że punkt widzenia zmienia się w zależności od tego, po której stronie muru się znajdujesz. Film został nagrodzony podczas festiwalu Fantoche w Szwajcarii, Etiuda i Anima w Polsce, Media Arts Festival w Japonii i innych.

56

Trudno opowiedzieć w kilku słowach, o czym są filmy Wady. Abstrakcyjny sposób myślenia i specyficzne poczucie humoru wyróżniają jego twórczość i styl. Czasem autor podziwia piękno natury. W filmie „Gentle Whistle, Bird and Stone” przekonuje z przymrużeniem oka, że mimo całego zła, które dzieje się wokół nas, przynajmniej trzy są nam przyjazne – to tytułowe gwizdanie, ptak i kamień. Inny film, „The Mechanism of Spring”, pokazuje ekscy-

Pokazy specjalne • Special screenings

It’s difficult to describe what Wada’s films are about, but his abstract way of thinking and specific sense of humour make them remarkable. Sometimes he enjoys the beauty of nature. In “Gentle Whistle, Bird, and Stone”, Wada says with a smile, that apart of bad things happen around you, there are at least three gentle ones. Other film, “The Mechanism of Spring”, shows the excitement which spring brings. Criticizing society, Wada announced a “Day of Nose” where noses are used for a special way of communica-

tion. “A Clerk in Charge” presents the most important things any clerk should do – his job and his duties, of course. Wada often searches for the inspiration in the poems – “Dancer of Vermicular”, featuring a shiny little worm, based on a poem by Kenji Miyazawa and “A Whistle”, based on a poem by Sakutaro Hagiwara. The latter points out that a child and an adult have such different troubles. But weird relationship between child and adults was also a main theme of another film, “The Thing of Rotation of Child” (why does a girl keep rotating?). When asked about an object, Wada answers with his film: “Well, That’s Glasses”, expressing everything: a material, an origin, a meaning, a value. With “In a Pig’s Eye”, Wada tells a story about a huge pig which lives in front of a house belonging to a family. The author shows how your point of view changes depending which side of the wall you are on. The film was awarded at the Fantoche International Animation Film Festival in Switzerland, Etiuda and Anima in Poland, Media Arts Festival in Japan and others.

Filmografia • Filmography: Dancer of Vermicular, 6’30”, 2004 A Clerk in Charge, 6’00”, 2004 Day of Nose, 10’00”, 2005 Gentle Whistle, Bird, and Stone, 3’00”, 2005 A Manipulated Man, 5’00”, 2006 Well, That’s Glasses, 6’00”, 2007 In a Pig’s Eye, 10’00”, 2010 The Mechanism of Spring, 4’20”, 2010


Mirai Mizue urodził się w Tokio w 1981 roku. Swoje pierwsze filmy animowane zaczął tworzyć podczas studiów na wydziale grafiki na Uniwersytecie Sztuki w Tama, pod kierunkiem nieżyjącego już profesora Masahiro Katayamy, który był mentorem wielu świetnych niezależnych animatorów japońskich, m. in. Kunio Kato. Mizue jest dzisiaj jednym z najbardziej obiecujących młodych animatorów w Japonii, konsekwentnie budującym swój własny styl animacji pozbawionej narracji i opartej na motywie komórki. Dziwaczne postacie zbudowane z komórek poruszają się i tańczą w rytm muzyki w większości jego filmów. Twórczość Mizuego uznaje się często za wkład do historii teledysku, sam autor zaś uważa muzykę za istotny składnik jego filmów. Co ważniejsze jednak, Mizue chce, żeby jego filmy stanowiły rozrywkę dla odbiorców. Mają unosić – jak przejażdżka kolejką górską. Komórka według Mizuego jest kluczowa dla wszelkiego istnienia. Nie tylko nasze ciała są zbudowane z komórek, ale także kiedy spoglądamy na świat, odkrywamy, że jesteśmy komórkami w systemach, takich jak pokolenie czy społeczeństwo. Ten pogląd stał się początkiem nowego kierunku w jego filmach. W serii „MODERN ” (Część 2 miała swoją premierę na festiwalu w Wenecji tego roku) obserwujemy tylko ruchy trójkątów. Są one odbiciem krajobrazu nowoczesnego miasta.

Mirai Mizue was born in 1981 in Tokyo, Japan. He started to make animated films while studying at a graphic department of Tama Art University under the guidance of the late professor Masahiro Katayama, who raised many excellent Japanese independent animators including Kunio Kato. Mizue has become one of the most prominent young animators in Japan, persistent in following his own style of non-narrative animation using the motif of cells in most of his films. The weird-looking characters made of many cells move and dance in tune with music. His films can be regarded as a part of the history of music video and Mizue himself considers music as one of the most significant elements in his films. But what is more important, he wants his films to be entertaining the audience. They should be like “riding a roller coaster”. For Mizue the motif of cell is very essential for our existence. Our bodies are made of cells and if we look down at our world we are also cells which consist of a society or a generation. This point of view started a new direction in his films. In the series “MODERN” (Part 2 was premiered at Venice film festival this year) all we can see is just a movement of rectangles. This is also a reflection of a landscape of a “modern” city.

Animation Now! Festival 2011

7 57 5


Utracona utopia Lost Utopia 5’ • 2007

Kolacja do pożarcia Devour Dinner 10’ • 2008

Tematem filmu jest grzech pierworodny – motyw Adama i Ewy. Intencją artysty było odbudować fantastyczny świat rajskiego ogrodu... ze zgeometryzowanych komórek. Film znalazł się w selekcji wielu festiwali, między innymi w Ottawie (2008), Stuttgarcie (2008) oraz na rosyjskim festiwalu KROK (2008).

Film powstał z fragmentów animacji stworzonych na zlecenie internetowego portalu NeoM rePublic, prezentującego filmy video w systemie streaming. Kompilacja tych animacji, „Kolacja do pożarcia”, zdaniem Mizue’go stanowiła kompromis pod względem jakości z uwagi na konieczność pracy pod presją czasu. Nie przeszkodziło to jednak filmowi zdobyć drugiej nagrody Festiwalu Animadrid w 2009 roku oraz nagrody na festiwalu Japan Media Arts w 2008 roku.

The basic theme is the original sin with the motif of Adam and Eve. The artist’s intention was to recreate the fantastic world of Paradise... using geometric cells. The film was nominated at a number of film festivals: Ottawa 2008, Stuttgart 2008, and KROK 2008.

58

Pokazy specjalne • Special screenings

This film was made from pieces originally created for the video – streaming website NeoM rePublic. The compilation called “Devour Dinner”, according to the artist, is a compromise on the quality of movement while working under the pressure of time. But it didn’t stop the film to win the Second Prize at Animadrid 2009 and Jury Recommended Works in Japan Media Arts Festival 2008.

Jam 2’46’’ • 2009 Film opiera się na prostym pomyśle: w miarę jak wzrasta kakofonia dźwięków, wzrasta też liczba stworzeń, które zasypują ekran w układzie chaotycznych ruchów. Film nagrodzony podczas Animanima 2009, nominowany podczas festiwali w Zagrzebiu i Hiroszimie 2010. A film based on a very simple idea: increasing the complexity of the sounds increases the number of creatures which fill the screen with chaotic movements. “Jam” won Artistic Achievement in Animanima 2009, was nominated at Zagreb 2010 and Hiroshima 2010.


Metropolis 4’45’’ • 2009 Film pokazuje czynności życiowe istniejące w zrównoważonym świecie, miasto samo w sobie stanowiące żywy organizm. This film was made to portray the activities of life that occur in a balanced world. The whole city becomes a living organism.

Plac zabaw Playground 3’50’’ • 2010

Nowoczesny Modern 6’40’’ • 2010

Metamorficzna improwizacja inspirowana obrazami Joana Miro, połączona z muzyką emitowaną przez ruchome kształty. Nominacja w Annecy 2010.

Film inspirowany przez optyczne iluzje w klimacie obrazów Eschera wykorzystuje rysunki w rzutach izometrycznych. Pomysł zakłada tylko wykorzystanie transformacji prostopadłościanów na podstawie kwadratu.

This film is a metamorphic improvisation, inspired by the paintings of Joan Miro, with the feel of the movements and music exuding from them. It was nominated at Annecy 2010.

Inspired by optical illusions, like Escher’s paintings, “Modern” uses isometric drawings. The main idea was to use only transformations of rectangular parallelepipeds.

9 59 5

Animation Now! Festival 2011


Seks i pragnienie Sex&Desire

60

Pragnienie i seksualność: animacja nieświadomego, część 3

offer a series of very different perspectives on the extraordinary range of desire and sexuality in human relationships. Animation also allows for narratives that are neither linear, nor rational – just as desire is rarely rational – but which communicate to powerful effect.

Desire&Sexuality: Animating the Unconscious Vol. 3 Animacji udaje się sięgnąć po znacznie więcej wolności niż filmowi aktorskiemu. Pozwala na to nieskrępowana wyobraźnia wizualna, możliwość eksplorowania i obrazowania najróżniejszych pragnień, seksualnych fantazji i zdarzeń, a także nieświadomego i subiektywnego doświadczenia. Od humoru do prowokacji, od realizmu do surrealizmu, od intymnego wyznania po współczesny społeczny dialog, poprzez formę baśni, metafory, mitu, humorystycznej obserwacji, filmy zgromadzone w kompilacji „Sex&Desire” („Seks i pragnienie”) prezentują szeroko rozumianą seksualność w relacjach międzyludzkich. Animacja uruchamia specyficzną formę narracji, która nie jest ani linearna ani też racjonalna (bo przecież pragnienie rzadko kieruje się rozumem), ale wywołuje piorunujący efekt. Każdy film stanowi odrębną całość, ale także pozwala się odczytywać poprzez pryzmat pozostałych w sugestywny i interesujący sposób. Wszystkie filmy odwołują się, czasem wprost, czasem pośrednio, do seksualności i natury pragnienia: do pragnienia bycia z kimś, natury związków, szarpania się z popędem dążącym do całkowitego zjednoczenia z drugim człowiekiem, by zachować poczucie własnej tożsamości.

Sex

Animation can take far greater liberties than live – action film, via its unfettered visual imagination and unique ability to explore and portray states of desire, sexual fantasies and realities, unconscious and subjective experience. From humour to provocation, realism to surrealism, the intimate confessional to cutting – edge social comment, via fable, metaphor, myth and comic observation, the programmes of “Sex&Desire”

Pokazy specjalne • Special screenings

While each film stands on its own, they also bounce off one another in suggestive and interesting ways. All relate, sometimes directly, sometimes indirectly, to sexuality, and the nature of desire: for connection, for relationships, for the push and pull of the urge to feel at one with another, yet retain a sense of identity.


Baśń o kocie i księżycu Tale about the Cat and the Moon Pedro Serrazina Portugalia • Portugal, 1995, 5’30 Światło i cienie, czar nocy, księżyc wyrażający namiętność... Film Serraziny to baśń o kimś, kto próbował spełnić swoje marzenie: o kocie i księżycu. Light and shadows, the charm of the night, the moon as a passion… This is a tale about someone who tried to make the dream come true, the tale about the cat and the moon.

Wanda Ruth Hayes USA, 1981, 4’ Film w formie wycinka z kobiecego pamiętnika, łączący różne media (animację, fotografię, wideo). To wyznanie erotycznej zazdrości o pewnego kocura. A mixed media piece, in the form of extracts from a woman’s diary: and a confession of sexual jealousy of the owner’s tomcat.

Naga młodość Naked Youth Kojiro Shishido Japonia • Japan, 2006, 10’ Uczeń ogólniaka, przyłapany w sidłach zauroczenia, przypomina sobie spojrzenia, jakie wymieniał z obiektem swoich westchnień. Struktura filmu oddaje obsesyjne przywoływanie momentów o ogromnym ładuknu emocjonalnym i wzrastającą w chłopcu świadomość tego, czym jest jego pożądanie. A young high-school student, caught in the throes of infatuation, recalls the glances exchanged between himself and the object of his desire. The structure of the film reflects this obsessive reworking of emotionally charged moments, and the boy’s growing awareness of the nature of his sexual desire.

1 61 6

Animation Now! Festival 2011


Koło życia Wheel of Life Vera Neubauer Wielka Brytania • UK, 1996, 16’

Czarny pies Black Dog Alison de Vere Wielka Brytania • UK, 1987, 18’30

Łączący wideo i animację film korzysta z tekstów starotestamentowych, żeby opowiedzieć historię grzechu pierworodnego oraz dalszych losów ludzkich, ograniczanych siłami natury i człowieka.

„Odkrywanie kobiecej tożsamości, artystyczna kreacja i odtwarzanie samej siebie poprzez fantazję, która czerpie z Biblii i mitologii. Duchowa integralność bohaterki jest zagrożona przez jej pierwotną skłonność do zaspokajania apetytów ciała (pożądania i głodu) i poddaniu się sabotażowi duszy (chciwości i próżności)”. Sandra Law

A mix of live action and animation that draws on Biblical texts from the Old Testament to tell the tale of original sin and destinies controlled by the forces of nature and man.

‘An exploration of female identity, artistic creation and self – recreation, via a fantasy that draws on Biblical and mythical references. The spiritual integrity of the protagonist is threatened by her initial focus on the appetites of the body (lust and hunger) and her surrender to the saboteurs of the spirit (avarice and vanity).’ Sandra Law

Guy 101 Ian Gouldstone Wielka Brytania • UK, 2005, 8’ Narrator opowiada o swoim tajemniczym internetowym przyjacielu geju i jego erotycznych przygodach. Film animowany naśladujący kompozycję patchworku poprzez łączenie różnorodnych elementów w szeroko zakrojonym obrazie internetu – wyskakujących okienek czy pól tekstowych czatu. The narrator tells the story of his mysterious gay online pal and his sexual adventures. Animated in a patchwork of styles covering the visual breadth of the internet experience – popup windows, text boxes etc.

62

Mieć i trzymać To Have and to Hold Emily Mantell Wielka Brytania • UK, 2003, 4’ Film przedstawia fantastyczny, alternatywny świat, w którym kobiety przejęły władzę. An alternative world based on fantasy where women take the lead.

Pokazy specjalne • Special screenings


Penisy Penises Mario Addis Włochy • Italy, 2007, 5’ Film stworzony na podstawie serii rysunków wykonanych dla galerii sztuki, a później rozwiniętych w bardzo krótki, zgryźliwy komentarz o mężczyznach, właściwych im „dodatkach” i o tym, jak postrzegają samice gatunku. Selekcja z oryginalnego 10-minutowego filmu. Originating in a series of drawings made for a gallery exhibition, later developed into very short, acerbic animated commentaries on men, their appendages and how they relate to the female of the species. A selection from the original 10-minute film.

Różowy Ogórek Pink Komkommer Marv Newland Kanada • Canada, 1980, 11’30

UNKLE: Oko za oko UNKLE: Eye for an Eye Shynola/Ruth Lingford Wielka Brytania • UK, 2002, 6’30

Film na podstawie pomysłu Marva Newlanda, który poprosił kilku animatorów o zinterpretowanie tej samej ścieżki dźwiękowej i zanimowanie na jej podstawie osobnej wizualizacji sennego marzenia. W projekcie wzięli udział Craig Bartlett, Janet Perlman, Stoyan Dukov, Sara Petty, Alison Snowden i David Fine, Paul Driessen, Marv Newland oraz Chris Hinton, który zanimował śniącą postać.

Planeta Fantazji – odpowiednik Raju – zostaje napadnięta przez okrągłe obiekty z sutkami, które wysysają miłującą pokój populację, a potem przekształcają ją w mlaskającą uskrzydloną armię. A Fantasia/Eden like planet is invaded by round objects with nipples, which the peace loving population suck on before turning into a chomping, winged army.

Initiated by director Marv Newland, who invited several animators to interpret the same soundtrack, each of which then forms a separate ‘dream’ sequence in the film. Contributing animators: Craig Bartlett, Janet Perlman, Stoyan Dukov, Sara Petty, Alison Snowden & David Fine, Paul Driessen, Marv Newland, with “the dreamer” animated by Chris Hinton.

3 63 6

Animation Now! Festival 2011


64

Warsztaty Workshops

Warsztaty • Workshops


Malarstwo olejne na szkle animowane pod kamerą Oil painting on glass/cell under the camera

Program warszatów: - prezentacja prac Lucie Sunkovej - informacje na temat techniki animacji za pomocą malarstwa olejnego pod kamerą - wybór właściwego tematu na etiudę - tworzenie storyboardu - konsultacje wizualne - tworzenie krótkiego filmu animowanego Workshops programme: - presentation of Lucie Sunková´s works - information about animation technology oil painting under the camera - choice of a suitable theme for a short film - creation of a storyboard - visual suggestions - shooting of a short animated film

Lucie Sunková (CZ) (Šimková) urodziła się w 1974 roku w Pradze. Po zdaniu egzaminów w szkole średniej została przyjęta do Szkoły Artystycznej Václava Hollara, gdzie ukończyła kierunek Ilustracja Książkowa i Grafika oraz Grafika reklamowa i Projektowanie. Od 1996 studiowała na Akademii Filmowej (FAMU) na wydziale Animacji, który ukończyła w 2002 roku. Wykładała na uczelni FAMU (wydział Cinema Studies). Pracuje jako reżyserka, animatorka i ilustratorka książek. Lucie Sunková (CZ) (Šimková) was born in 1974 in Prague. After she passed leaving exam on grammarschool she was accepted to Václav Hollar School of Art, where she finished departments Book illustration and Graphic and Advertising graphic and Design. Since 1996 she studied at Film Academy (FAMU) in department of Animation until she graduated in 2002. She has taught at FAMU (department Cinema Studies). She works as a director, animator and book ilustrator.

5 65 6

Animation Now! Festival 2011


Warsztaty animacji lalkowej Puppet animation workshop 66

Warsztaty • Workshops

Lenka Křížová (CZ) urodziła się w 1980 roku w Rakovniku. W 2001 roku ukończyła Szkołę Filmową w Pisku, wydział animacji. Od tego czasu pracuje jako animatorka, używając głównie tradycyjnej technologii lalkowej i plastelinowej. Wzięła udział w kilku projektach filmowych m.in. Fimfárum 3, animacja plastelinowa w kampanii reklamowej Vodafone, Autopohádky itd.

Warsztaty z doświadczoną artystką posługującą się animacją lalkową i plastelinową. Uczestnicy zajęć poznają tajniki warsztatu animacji lalkowej, będą mogli pracować z własnymi modelami i wykonać krótką sekwencję animacji poklatkowej z profesjonalnym oświetleniem, aparatem i lalkami oraz programem komputerowym do animacji stop-motion.

Lenka Křížová (CZ) was born in 1980 in Rakovnik. In 2001 she graduated from Film School in Pisek department of animation. Since then she has been working as an animator using mainly traditional puppet and clay technology. She has taken part in several film projekts including Fimfárum 3, plasticine animation for the advertising campaign Vodafone, Autopohádky, etc.

Workshops with an experienced artist using puppet animation and claymation. Participants of the workshops will find out about puppet animation technology, will be working with own models and create short animated sequence using professional lights, camera and puppets as well as software for stop-motion animation.


Warsztaty Workshops 2010

7 67 6

Animation Now! Festival 2011


68

Sound & Vision

Pokazy specjalne • Special screenings WDA


Audiowizualny świat dla „intelektualnych traperów”

Audiovisual world for “intelectual trappers”

Mateřídouška to audiowizualny projekt łączący niezwykły dziewczęcy głos, zagadkowe animacje i kostiumy ze współczesną muzyką elektroniczną gdzieś na pograniczu clicks'n'cuts, trip-hopu i morawskiego folkloru. Występy duetu Mateřídouška opierają się mocno na elementach wizualnych. Na warstwę video składają się komputerowo animowane rysunki oraz nagrania różnych happeningów zmieszane z oryginalną dekoracją sceny. Występy połączone z performancem samych artystów wciągają publiczność w urzekający świat magicznych stworzeń i ich ludzkich awatarów.

Mateřídouška is an audiovisual project combining unusual girlie vocals, quizzical animations and costumes with up – to – date electronic music somewhere around the intersection of clicks'n'cuts, trip-hop and Moravian folklore. Materidouska’s shows also rely deeply on visual elements. Videos consisting of digital animated drawings and recordings of various happenings blend with original stage decorations and the artists‘ performance itself and drag the listeners into a captivating world of magical fairy creatures and their human avatars.

www.materidouska.muteme.cz

9 69 6

Animation Now! Festival 2011


70

Sound & Vision


Instalacja Audiowizualna

Audiovisual installation

„CAST A SHADOW”

“CAST A SHADOW”

Szymon Kabała, Mateusz Marchwicki

Szymon Kabała, Mateusz Marchwicki

Jest to interaktywny videomapping przygotowany specjalnie pod wnętrze zabytkowego Banku Polskiego w centrum Gdyni. Umożliwia publiczności sterowanie animacją z dźwiękiem poprzez rzucanie cienia na określone pole. Każde pole uruchamia część wizualizacji, które widz aranżuje w niepowtarzalną kompozycję.

It is an interactive videomapping prepared exclusively for a historical building of the Polish Bank in Gdynia city centre. It allows the audience to control an animation with sound by casting shadow onto a certain field. Every field launches parts of visualization which may be arranged into a unique composition by the spectators.

Szymon Kabała W 2010 roku ukończył studia na Wydziale Komunikacji Multimedialnej, Kierunek Film Animowany na ASP w Poznaniu. Swoje poszukiwania ukierunkowuje w bezpośrednie związki między obrazem i dźwiękiem. Dwustopniowa edukacja muzyczna pozwala mu na dogłębne badanie natury dźwięku i syntezowanie audiowizualnych utworów. Jego filmy charakteryzują się niestandardowym łączeniem różnych technik animacji i częstym wykorzystaniem materiału wideo. Film dyplomowy „Reset” (2010) wykonany został klasyczną techniką animacji lalkowej i został doceniony na arenie międzynarodowej.

Szymon Kabała Graduated from the Faculty of Multimedia Communications, Division of Animated Film at Academy of Fine Arts in Poznań in 2010. Leads his art exploration into direct connections between the screen and the sound. His two-degree musical education enables him to profoundly study the nature of sound and to synthesize audiovisual pieces. His films are characterized by an unusual mixture of various animation techniques and frequent use of video material. His diploma project, “Reset” (2010), was produced using a classic technique of puppet animation and got awarded internationally.

Mateusz Marchwicki Absolwent informatyki, zajmuje się przede wszystkim programowaniem. Tworzy aplikacje opierające się o analizę obrazu w czasie rzeczywistym oraz aplikacje związane z dźwiękiem i szeroko pojętą elektroniką. Mateusz konstruuje między innymi instrumenty MIDI, ale też modyfikuje zabawki, czyli uprawia tak zwany „circuit bending”. Współpracując z artystami stara się sprostać stawianym sobie technologicznym wyzwaniom.

Mateusz Marchwicki A graduate in informatics, deals mostly with programming. Creates applications based on real-time screen content analysis, as well as applications related to sound and to a broad field of electronics. He constructs e.g. MIDI instruments, but also modifies toys performing the so called “circuit bending”. By collaborating with artists he tries to be up to challenges he poses to himself.

Animation Now! Festival 2011

1 71 7


72

Akcje Specjalne Special actions

Akcje specjalne • Special actions


Animation Now! Karaoke Vol. 2

Ponownie zapraszamy do udziału w akcji specjalnej – zabawy karaoke do filmów animowanych! Podczas festiwalu Animation Now! odbędzie się konkurs na dowolną improwizację dubbingową, dźwiękową lub graficzną do wybranych fragmentów kultowych czeskich i słowackich animacji. Dla najlepszych improwizatorów karaoke do wygrania atrakcyjne upominki (ubrania, gadżety) od firmy CROPP.

You are very welcome to take part in our Special Event – karaoke with animated films! During the Animation Now! Festival a contest will be held for the best improvisation in dubbing, sound and visual variation of selected fragments of legendary Czech and Slovak animations. The best karaoke improvisers will receive some fancy presents (clothing, gadgets) from the CROPP company.

3 73 7

Animation Now! Festival 2011


Noc z Muzyczną Animacją Vol.3 Night with Music Animation Vol.3

74

Akcje specjalne • Special actions

Po Nocy z Teledyskiem, Nocy z Animacją i Nocy z Video podczas ostatnich edycji festiwalu Transvizualia i Animation Now! ponownie zapraszamy na niezwykłą nocną przygodę z muzyczną animacją. Tym razem obejrzymy specjalną selekcję najlepszych polskich i zagranicznych animowanych videoclipów. Filmy zostaną ciekawie zaaranżowane w niesamowitych pokojach w Arthotelu Lalala w Sopocie, możecie wybrać dowolną formę oglądania, czekają na was jak zwykle wygodne łóżka i fotele hotelowe.

After the Night with Music Videos, Night with Animation and Night with Video during the last editions of the Transvizualia and Animation Now! festivals we invite you once again for an amazing night adventure, this time with music animation. We will present a special selection of the best Polish and foreign animated music videos. The projections will be finely arranged in the incredible rooms of Arthotel Lalala in Sopot. You may choose any form of viewing as there will be both comfortable beds and armchairs available for the audience.


10 Festival of Film Animation Olomouc www .pifpaf.cz

8

CZ

prosinec 2011 11 December

Holci a kluky v animaci Goys and Birls in Animation Světlo a tma živé animace Light and Darkness of Live Animation PAF Rewind: Rotoskopie PAF Rewind: Rotoscopy Soutěž Jiné vize Competition: Other Visions Aport animace Aport Animation Konvikt Resident Konvikt Resident PAF Kult PAF Cult PAF Art

Umělecké centrum Univerzity Palackého, Univerzitní 3, Olomouc

www .facebook.com /PAFOlomouc

Přehlídka animovaného filmu


FFEEEST FEST FES ANČA ANČ A

— E N U J 28. LY 201K2IA 1. JU SLOVA ŽILIN

A

www.festanca.sk

2012 0

fest_anca_21x15.indd 1

16.11.2011 11:27:11


w każdy piątek z Gazetą Wyborczą

KINA WYDARZENIA ROCK POP JAZZ KLUBY MUZYKA KLASYCZNA SCENA SZTUKA W MIEŚCIE KONKURSY

Przewodnik

kulturalno-rozrywkowy

*) Ukazuje się w Gdańsku, Gdyni, Sopocie i powiatach: gdańskim, kartuskim, kościerskim, kwidzyńskim, malborskim, nowodworskim, puckim, starogardzkim, sztumskim, tczewskim, wejherowskim.


„Film&TV Kamera” UNIT Wydawnictwo Informacje Branżowe Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4 00-728 Warszawa PRENUMERATA: prenumerata@unit.com.pl tel. 22 32 01 621


WWW.TELEPRO.COM.PL


W ŚR

ODKU

LISTO

Warsz Krak awa ów Trójm ia Łódź sto Pozn ań Wrocł aw

01_oklad

ka_A149.

indd 1

PAD

149/

2011

!

PLEB NOCN ISCYT ROZP E MAR OCZĘ KI TY! 10/21/11

9:09 PM


Katalog  

Animation Now! Festival 2011

Katalog  

Animation Now! Festival 2011

Advertisement