Issuu on Google+

På järnåldern levde människorna på olika gårdar. Gårdarna bestod av flera hus med plats för djur och mat.


Ibland reste männen iväg för att byteshandla eller för att plundra. Man bytte pälsar, redskap och trälar mot brons, glas och andra saker.

Kvinnorna skötte om hus och familj. Hon hade hand om alla viktiga nycklar.Järnåldern