Page 1

Akutkasse til medicin og udstyr Ved flytning af kritisk syge patienter er der behov for hurtigt at kunne samle og transportere diverse udstyr og medicin, der skal følge patienten. Akutkassen er udviklet med fokus pü optimering af proceduren, før patienten flyttes, samt at tilstrÌbe en sikker transport af medicin og udstyr.


Baggrund Alene i Region Nordjylland anslås der at være ca. 400 transporter årligt, hvor denne akutkasse kan anvendes. En del af disse transporter er flytninger af kritisk syge patienter. Patienterne flyttes hovedsageligt af to årsager; enten fordi patienten skal flyttes til et hospital med højere specialiserede funktioner, eller fordi patienten skal flyttes til eller fra en af hospitalets intensivafdelinger. Begge transporter medfører, at der skal medbringes medicin og udstyr i tilfælde af komplikationer. I dag placeres medicin og udstyr typisk i bakker eller lignende ved den sengeliggende patients fodende. Denne placering er uhensigtsmæssig, da emnerne kan være i vejen, når patienten skal have behandling. Desuden findes der i dag ikke en fastlagt procedure, som sikrer klar­ gøring af de emner, der skal med på en sådan flytning.

Billedet viser et eksempel på mængden af medicin og udstyr, der bliver medbragt ved flytning af en kritisk syg patient.


Personale fra AMA, Aalborg Universitetshospital udvikler på prototypen.

Analyse I forbindelse med flytning af kritisk syge er arbejdsgange og processer blevet analyseret i Akut Modtageafsnit (AMA) på Aalborg Universitetshospital. Vores løsning er udarbejdet på dette analysegrundlag.

LØSNINGEN ER UDVIKLET I SAM­ ARBEJDE MED: Arkitektur og Design, Aalborg Universitet AMA, Aalborg Universitetshospital Flightcases

Løsningen Løsningen er en akutkasse og en medfølgende procedure, der sikrer, at organiseringen af medicin og udstyr, kan foregå før selve patienttransporten. Det giver både forbedrede arbejdsforhold for det kliniske personale foruden en nedsat risiko for utilsigtede hændelser. Selve kassen består af en hård plastikboks pakket med udstyr, der altid står klar til brug, indeholder de rette utensilier og nemt kan hæftes på hos­ pitalssengen via en metalholder.


Status juni 2015 En prototype af akutkassen er i pilottest p책 AMA, hvor man har kunnet benytte den siden februar 2015.

Forskningens Hus Aalborg Universitetshospital Sdr. Skovvej 15, 9000 Aalborg Tlf. +45 97 66 63 00 ideklinikken.dk ideklinikken@rn.dk

JUNI 2015

Profile for IDEKLINIKKEN

Akutkasse til medicin og udstyr  

Akutkasse til medicin og udstyr  

Advertisement