Page 1

НОВИНИ № 39 (61) 27 вересня

тижневик

КІРОВОГРАДЩИНИ

2012 р.

ЧЕТВЕР

стор. 2

інформаційний

стор. 3

Соціум

Дітям – увага держави

стор.10

Вибори-2012

До жаданого крісла – будь-якою ціною

Рекомендована ціна 50 коп.

www.novosti.kr.ua

обласний

92 523

ТИРАЖ

примірники

ЄДИНА ОБЛАСНА АСНА ГАЗЕТА, ЯКА Є В КОЖНОМУ ЖНОМУ НАСЕЛЕНОМУ ПУНКТІ КІРОВОГРАДЩИНИ ВОГРАДЩИНИ

Спорт

Футбол, сільські ігри, іменини «Зірки»

стор.12

Гаряча лінія

Навіть грім не допомагає

Тема номера

01 Тема номера Зелений дідько

Зелений дідько

Ігор Крушеніцький, Новини Кіровоградщини Чим і кому загрожує алкоголізм, і як його можна побороти? Відповідь – на 4 сторінці.

Ігор Крушеніцький, Новини Кіровоградщини

×èì ³ êîìó çàãðîæóº àëêîãîë³çì ³ ÿê éîãî ìîæíà ïîáîðîòè? ³äïîâ³äü – íà 4 ñòîð³íö³.

У номер!

Газ підведено до Устинівки. Стартує газифікація селища Íå ïåðåäàòè ñëîâàìè ðàä³ñòü æèòåë³â Óñòèí³âñüêîãî ðàéîíó: íàðåøò³ çàê³í÷åíî áóä³âíèöòâî ï³äâ³äíîãî ãàçîïðîâîäó ñ. Ñàäêè – ñåë. Óñòèí³âêà. Проблеми і негаразди як державного, так і районного масштабу більше десятка років не давали змоги завершити підведення газової магістралі до населених пунктів району. Роботи, розпочаті ще у 2004 році, на певний час були призупинені. І лише у 2010 році влада дала газифікації сіл Кіровоградщини, у тому числі й в Устинівському районі, зелене світло. Ще два роки тому в одному з пунктів програми «Центральний регіон-2015» було визначено завдання: «Будівництво підвідного газопроводу Садки-Устинівка». І ось реалізацію частинки цього проекту здійснено.

Радість цієї події з устинівцями розділив заступник голови обласної державної адміністрації, кандидат у депутати Верховної Ради України Сергій Кузьменко. Звертаючись до громади, він зазначив: «Газ – це тепло і комфорт, але цей блакитний вогник – тільки початок масштабної роботи по газифікації всього району та кожної окремої оселі. Тож роботи попереду ще немало». Також Сергій Анатолійович висловив упевненість, що наявність природного газу в райцентрі сприятиме реалізації й інших завдань, пов’язаних із розвитком території. Він нагадав, що з самого початку

команда губернатора Сергія Ларіна робить дієві кроки у бік покращення благополуччя людей, створення комфортних умов для проживання. «Це наше завдання, яке ми виконуємо, і будемо й надалі над ним працювати», – запевнив громаду Кузьменко. Саме він, давши слово посприяти у закінченні будівництва підвідного газопроводу с. Садки – сел. Устинівка, здійснив багаторічну мрію устинівців. Дізнавшись про відсутність коштів на прокладання останніх 800 метрів газової магістралі, Сергій Анатолійович доклав зусиль для реалізації проекту. Перешкоди було подолано, і блакитне паливо спалахнуло в символічному факелі під час церемонії відкриття, а згодом з’явиться в оселях людей та соціальних об’єктах. З 1 жовтня розпочнеться будівництво розвідного газопроводу по Устинівці. Але першим у районному центрі буде газифіковано дошкільний навчальний заклад «Сонечко». У недалекому майбутньому газ з’явиться у селах Степанівка, Брусівка, Березівка, поступово газифікація охопить усі села району.

Події тижня У КІРОВОГРАДІ З’ЯВИТЬСЯ ТЕАТР НА ХОДУЛЯХ

Вуличний театр на ходулях може з’явитися наступного року в Кіровограді. Зараз ведеться підготовча робота. Керувати театром буде керівник гуртка народного художнього колективу ансамблю сучасної хореографії «Час Пік» Єгор Похиленко. 27 ВЕРЕСНЯ – ELISAVETGRAD ІNVESTMENT DAY

164 потенційні учасники підтвердили участь у другому інвестиційному обласному форумі Elisavetgrad іnvestment day. Про це під час прес-конференції, присвяченої проведенню інвестфоруму 27 вересня, заявив перший заступник голови Кіровоградської ОДА Андрій Ніколаєнко. Приблизно половина із них представлятимуть не Кіровоградщину, а інші регіони та країни. Також можлива участь куратора області, віце-прем’єра Сергія Тігіпка. За словами посадовця, генеральним партнером заходу виступила місцева компанія «УкрАгроКом», офіційним – всесвітньовідома Ernst and Young, а також турецька – «Есан». НА ЗАХИСТ ВІД ВИПРОМІНЮВАННЯ ДАЛИ ЩЕ ГРОШЕЙ

Кіровоградська облрада внесла зміни до комплексної програми захисту населення області від впливу іонізуючого випромінювання на 2009-2013 роки. Їх підтримала більшість депутатів ради на сесії 21 вересня. Потреба у внесенні змін до затвердженої комплексної програми викликана завданнями обласної програми «Центральний регіон – 2015» та у зв'язку з припиненням дії Державної програми забезпечення сталого розвитку регіону видобування та первинної переробки уранової сировини на 2006-2030 роки. Зміни внесені до пункту 7 Паспорту, додатків 1 «Ресурсне забезпечення» та 3 «Напрями реалізації та заходи» комплексної програми. Зміни стосуються джерел та обсягів фінансування запланованих заходів. У попередній редакції: загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 305,0 тис. грн. З них: кошти обласного бюджету – 200,0 тис. грн., місцеві бюджети –105,0 тис. грн. У новій редакції: загальний обсяг фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми – 1626,05 тис. грн., у тому числі: кошти обласного бюджету – 1182,5 тис. грн., місцеві бюджети – 443,55 тис. грн. ПРИЗНАЧИЛИ ДИРЕКТОРА ТЕАТРУ

Обласна рада призначила Володимира Єфімова директором Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького. Володимир Єфімов переміг у конкурсі на посаду директора Кіровоградського академічного обласного українського музично-драматичного театру ім. М.Л.Кропивницького. До цього він працював заступником директора Черкаського академічного обласного українського муздрамтеатру ім. Т. Шевченка.


www.novosti.kr.ua

№ 39 (61) 27 вересня 2012 року

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Соціум

Дітям – увага держави

Олексій Мироненко, спеціально для Новин Кіровоградщини Фото: www.detdom.info

Ó íàø³é êðà¿í³ íàðàõîâóºòüñÿ 250 òèñÿ÷ áàãàòîä³òíèõ ðîäèí, äå âèõîâóþòüñÿ 850 òèñÿ÷ ä³òåé. ×ëåíè òàêèõ ñ³ìåé çàçâè÷àé á³ëüøå çà ³íøèõ ïîòåðïàþòü â³ä áàãàòüîõ ñîö³àëüíèõ ïðîáëåì, à òîìó ïîòðåáóþòü ïîñèëåíî¿ äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè. Президент України Віктор Янукович у пакеті своїх соціальних ініціатив поставив завдання: приділяти особливу увагу дітям від народження і до набуття повноліття незалежно від їхнього походження та фінансового становища батьків. Це – абсолютно новий підхід, головною рисою якого є комплексне вирішення болючих соціальних проблем. Створюється система соціальної допомоги, яка охоплює всі етапи життя людини. По-перше, на серйозну допомогу від держави тепер можна розраховувати відразу після народження дитини. Батькам треба знати, що значні фінансові виплати призначаються вже при народженні первістка, а на кожного наступного малюка коштів виділяють значно більше, ніж на попереднього. Все, що слід зробити, – не гаяти часу, звернутися по гроші протягом року від дня, коли дитина з’явилася на світ. По-друге, малозабезпеченим сім’ям із дітьми, які мають право на

державну соціальну допомогу, слід звернути увагу, що з липня 2012 року її радикально збільшили – із 50% до 75% від прожиткового мінімуму. Ці гроші – не довічне утримання і не панацея для нероб. Їх не видають, якщо працездатні члени малозабезпеченої сім'ї не працюють, не служать, не навчаються на денній формі. Держава покликана допомогти пережити важкі часи, а далі все залежатиме від самої родини. По-третє, багатодітним батькам, враховуючи їхнє вразливе соціальне становище, влада йде назустріч, насамперед, у піклуванні про здоров’я дітей. Передбачено щорічне медичне обстеження у державних закладах охорони здоров'я, безкоштовні ліки за рецептом, компенсацію витрат на протезування зубів та право на першочергову госпіталізацію дітей, якщо вже сталося лихо. Крім того, малюки з багатодітних сімей отримують харчування у дошкільних навчальних закладах лише за половину вартості. Батьки мають пра-

во на додаткову відпустку, податкові пільги, навіть на надбавку до пенсії. Ті, у кого п’ять і більше дітей, можуть претендувати на позачергове поліпшення житлових умов. Ті, у кого дітей троє і більше, платять половину тарифу за комунальні послуги, за користування квартирним телефоном та твердим паливом, якщо будинок не підключено до централізованого теплопостачання. Нарешті, є пільги для школярів та студентів. Діти віком до 23 років із багатодітних сімей мають право на безкоштовний проїзд у громадському транспорті. А оскільки після школи настає час навчання трудовій спеціальності, то такі родини можуть претендувати на пільги при зарахуванні дітей до середніх спеціальних навчальних закладів та вишів, а також на безкоштовне навчання в них. Учасники засідання «круглого столу», аналізуючи виконання соціальних ініціатив Президента України на Кіровоградщині, дійшли висновку, що більшість поставлених завдань успішно реалізуються. Зокрема, нинішнього року буде придбано житло для 28 жителів області з числа найбільш вразливих категорій населення, середній розмір допомоги малозабезпеченим сім’ям збільшено з 1030 до майже

1700 гривень. Фінансування державної допомоги проводиться своєчасно. Заборгованість відсутня. Серед соціальних ініціатив Президента ключовою є модернізація соціальних служб, що полягає у введенні до структур центрів соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді 12 тисяч соціальних працівників. Перед дільничним соціальним інспектором поставлено завдання – дійти до кожної родини незалежно від того, проживає вона у великому місті чи маленькому селі. Інспектори зобов'язані на своїх дільницях знати становище всіх сімей, своєчасно визначати тих, хто опинився у скрутних обставинах, і за необхідності надавати їм додаткову допомогу. Саме в інспектора можна з’ясувати процедуру отримання пільг. Це варто зробити, адже держава передбачила багато

Інтерв’ю

Віталій Грушевський: «Найбільші цінності – віра та довіра людей»

Тетяна Фоміна, спеціально для Новин Кіровоградщини

Ôàêòè÷íî ì³ñÿöü çàëèøèâñÿ äî òîãî ìîìåíòó, êîëè êîæåí ³ç íàñ çðîáèòü âàæëèâèé âèá³ð – òîãî, õòî âèêëèêàâ íàéá³ëüøó äîâ³ðó, õòî äîâ³â ñâîþ íàä³éí³ñòü, ÷åñí³ñòü ³ ñóìë³íí³ñòü. Õòî çðîáèâ öå íå íà ñëîâàõ òà îá³öÿíêàìè, à ðåàëüíèìè ñïðàâàìè. Ñàìå òàêèé êàíäèäàò – ³òàë³é Ãðóøåâñüêèé, äåïóòàò îáëðàäè ³ çàñíîâíèê áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Â³äðîäæåííÿ ïîêîë³ííÿ». – Навколо роботи регіоналів лунає суцільний гул критики. Опозиціонери незадоволені будь-якими діями влади. Вони запевняють людей, що саме їм можна довіряти, що саме вони знають, як зробити країну багатшою, а людей заможнішими... – Це не випадково. Заслужити довіру людей дуже складно. Поняття довіри для мене дуже важливе і принципове. Людина може розраховувати на довіру інших, якщо має щирі наміри, впевнена у правильності своїх рішень і не вміє домовлятись зі своєю совістю. На зустрічах я часто питаю людей: які якості завжди цінувалися в людині і викликали довіру громади – слова, обіцянки чи конкретні справи, результат? Відповідь я завжди отримував однозначну – робота і результат. Тому ми системно та злагоджено йдемо шляхом вирішення конкретної проблеми. Наше завдання – об’єднати громади спільною роботою заради спільної мети – зробити життя людей кращим. – Взяти на себе відповідальність не тільки за себе чи свою сім’ю, а ще за багатьох людей – ця філософія притаманна команді регіоналів, яку очолює наш губернатор Сергій Ларін. Ви теж є членом цієї команди, отже поділяєте цю філософію… – Моя філософія полягає в соціальній відповідальності бізнесу. Будь-який бізнес несе соціальне навантаження у вигляді різних податків та обов’язкових платежів. Але соціальна відповідальність бізнесу набагато ширше поняття – зробити більше, ніж ти зобов'язаний, і зробити це за покликом серця і душі. Сьогодні підприємства, які ми створили разом із моїми партнерами, забезпечують соціальними гарантіями не тільки наших співробітників, але й тих людей, які живуть поруч з нами. Бізнес повинен рухатися паралельно з соціальними програмами. Неможливі ні виривання уперед, ні відставання. Чому? Коли співробітник, його дружина відчувають соціальну захищеність, якщо вони бачать, що у їхніх дітей хороше дитинство з сучасними ігровими майданчиками, відре-

2

монтованими дитячими садками та новими книжками – в громаді, а зрештою і у суспільстві в цілому, створюється стабільна, спокійна, позитивна атмосфера. Спільні зусилля команди губернатора Сергія Ларіна спрямовані на вирішення багатьох питань Кіровоградського регіону: на розробку цільових програм для одноосібників – створення сільськогосподарських кооперативів, державних сільськогосподарських та сімейних фермерських господарств, на захист людей від недобросовісних орендарів паїв, на залучення інвестицій та створення нових робочих місць, розвиток вже працюючих та будову нових підприємств в нашому краї. Щоб досягати вагомих результатів, треба вірити в себе, людей та в ту справу, яку робиш. Я вірю в те, що роблю. Це допомагає мені, моїм однодумцям реалізовувати багато ідей та добрих справ. – Саме для цього два роки тому ви заснували благодійний фонд «Відродження покоління»? – Так, і нам є чим пишатися. Адже у роботі, що орієнтована на людей, є тільки один ключ до успіху – довіра. Відремонтовано понад 300 кілометрів доріг. ФАПи Ульяновського, Голованівського, Гайворонського, Новоархангельського, Новомиргородського та Маловисківського районів отримали необхідні ліки та обладнання. Відкрито перинатальний центр у Голованівську. В тринадцяти селах Голованівщини люди врешті-решт почали користуватися чистою колодязною водою, а в чотирьох селах Маловисківського району старі й молоді перестали труїтися залишками отрутохімікатів. Реалізуючи програму «Центральний регіон-2015», фонд сприяв тому, що більше двадцяти будинків культури шести районів отримали нову апаратуру, бібліотеки поповнили свої фонди, дитсадки отримали іграшки, постільну білизну, холодильник, праски, пральні машини, школи – відремонтовані дахи, спортзали, туалети, нові парти, комп’ютери, дошки і так далі. – Як каже народна мудрість, люди все ба-

чать. Але підемо в своїх міркуваннях далі. Заслужити довіру людей, робити добрі справи, допомагати людям – це лише перший крок. Другий – це спільна робота з громадою. – Згоден і хочу зауважити, що саме довіра створює почуття спільноти та полегшує спільну роботу людей. Наш фонд не просто займається благодійністю. Та й взагалі для мене це слово не природне. Мені більше подобається слово «шефство». Ми намагаємося залучати самих людей, робити їх соціально активними, повертати громадам гордість, єдність та віру у свою велику силу. Адже якщо, наприклад, просто встановити той же дитячий майданчик, то наступного дня він виявиться понівеченим. А якщо разом зі мною за лопати беруться батьки тих малюків, які будуть тут грати, а мами висаджують навколо квіти, не треба сумніватися – люди не дадуть комусь знищити свою працю. А встановивши майданчик, вони замисляться нам тим, що, згуртувавшись, можна ще щось зробити на селі. Відремонтувати дах на школі, прикрасити центр села, прибрати. Ось так, поступово, але всі разом на своїх місцях ми зможемо реалізувати

видів соціальної допомоги, і професіонал допоможе людям розібратися, що з них належить конкретній людині. Головна мета нової системної соціальної політики Президента – стимулювати збільшення кількості багатодітних сімей, забезпечувати гідну якість їхнього життя, внаслідок чого підвищувати народжуваність. Вже є докази ефективності такого підходу – у 2012 році вперше за багато років зафіксовано зростання народжуваності в усіх регіонах України. А в окремих областях її показники навіть перевищили рівень смертності. Ставлення до проблем дітей засвідчує рівень відповідальності політиків. Адже молоді покоління – не просто майбутнє України. Вони – сьогодення нашої держави, що робить упевнені кроки на шляху до того, щоб стати по-справжньому соціальною.

великі стратегічні плани перетворення нашого краю з центрального регіону, за географічною ознакою, на центральний регіон України, де людина завжди у центрі уваги. – Село – основа нашої продовольчої безпеки, колиска української культури. Сьогодні ситуація на селі не проста. Яка ваша програма щодо цього? – Що таке життя на селі без офіційної роботи? Це знищення села та його мешканців. Держава повинна втрутитися у сам процес сільськогосподарського виробництва та формування ціни на продукцію у момент її виробництва та виходу на ринок. У державній власності залишилися землі резервного фонду. Саме ці землі є гарантією майбутнього розвитку села та інструментом контролю за формуванням справедливої ціни. На землях резервного фонду з’являться державні сільськогосподарські підприємства в галузях тваринництва та птахівництва, переробні підприємства. Ці підприємства будуть створені та передані в користування та управління на конкурсних засадах громадам, одноосібникам чи добросовісним орендарям землі. Результатом такого державного втручання у сферу сільського господарства стане формування на селі трьох форм господарювання – одноосібники, орендарі землі і держава. Взаємодія та конкуренція цих трьох форм господарювання дадуть можливість забезпечити ефективне управління, захистити права власників земельних паїв, створювати нові робочі місця, підтримувати соціальну сферу.


№ 39 (61) 27 вересня 2012 року

www.novosti.kr.ua

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ Новини звідусіль

Вибори-2012

До жаданого крісла – будь-якою ціною

Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини

Ïåðåäâèáîð÷à áîðîòüáà ÷àñòî íàáóâຠãðîòåñêíèõ ôîðì. Àëå íà öèõ âèáîðàõ øòàáè îêðåìèõ êàíäèäàò³â ïåðåâåðøóþòü ñàì³ ñåáå, ÷àñòî ïåðåòèíàþ÷è ìåæó çäîðîâîãî ãëóçäó. Минулого тижня в Кіровограді з’явився черговий анонімний шедевр. Листівка щедро всипана компліментами лідерам об’єднаної опозиції та майже нецензурними висловами на адресу голови обласної організації Партії регіонів Сергія Ларіна і його заступника Олександра Шаталова. Наведемо кілька цитат мовою оригіналу. «Валерий Кальченко – это признанный вождь кировоградского движения сопротивления. Андрей Табалов – это кормилец нашего города, самостоятельный и щедрый бизнесмен, порядочный миллионер с человеческим лицом!» «Для нас Кировоград – родина героев, политической элиты, таких, как Валерий Михайлович Кальченко и Андрей Табалов». Листівка завершується закликом до вбивства Ларіна й Шаталова: «Ларин и Шаталов, вы – гнойная опухоль на мозге Кировограда. Вас нужно хладнокровно вешать на фонарных столах, которые вы же сами и устанавливаете! Вас нужно закатывать в асфальт, который вы же сами и уложили! Вас нужно расстреливать на стадионах… Мы – истинные патриоты Кировограда – вырежем вас из сердца нашего города каленым железом!» У відповідь Кіровоградська міська організація Партії регіонів минулої середи провела пікет офісу об’єднаної опозиції. – Такого бруду Кіровоград і область ще не знали, – заявив на початку акції її ведучий, заступник голови обласної організації Партії регіонів Валерій Манухін. – Поясніть своїм штабістам, що вибори мають проходити чесно, – попросив депутат Кіровоградської міськради від Партії регіонів Олег Краснокутський, звертаючись до Валерія Кальченка. – Вибори не вартують того, щоб ми дивилися один на одного через приціл, щоб приміряли один одному стовпи, на яких когось вішатимемо. Сам Кальченко, який вийшов до учасників пікету, нічого конкретного відповісти не зміг. Та й складно було: його виступ постійно переривався вигуками «Ганьба!». Пікетувальники не дуже прагнули його слухати, яскраво продемонструвавши ступінь довіри до політика. А вже після завершення мітингу Кальченко у приватній розмові (її випадково почув журналіст каналу «Кіровоград» Ігор В’юн) назвав людей, що зібралися на пікет, «кодлом». Емоційно з приводу листівки у своєму блозі на «УЦ» висловився самовисуванець від Кіровограда Андрій Богданович: «Можете, шановні блогери, розцінювати як офіційну мою заяву. Поява листівки з закликами фізичного насильства абсолютно все одно кого – це ідіотизм і показник рівня невисокого інтелекту. Є патріотизм, а є ідіотизм». Дискусія продовжилась того ж дня у прямому ефірі програми «МИ» на обласному телебаченні. Зокрема, один із фігурантів листівки Олександр Шаталов заявив, що, на його думку, її авторство належить штабу Андрія Табалова.

– Це карта «свій – чужий», яку постійно розігрує один із кандидатів, – сказав він. – У його газетах постійно проводиться ця тема. (Маються на увазі передвиборчі газети, що закликають голосувати за мажоритарника Андрія Табалова. – Ред.) Стратегія провалюється, людей ця тема «не чіпляє». Тому й було вирішено «продавити» її через скандал. Валерій Кальченко заявив, що вважає авторами листівки політтехнологів Партії регіонів. Для нього це є практично беззаперечним фактом. Утім, за його словами, він готовий вибачитись, якщо міліція знайде винних і вони жодним чином не стосуватимуться ПР. Ще один приклад використання нечесних методів боротьби за депутатське крісло продемонструвала кандидат у 101-му окрузі Людмила Супрун. – Людмила Супрун запросила наших голів районних організацій на покладання квітів до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам в Ульянівці, – розповів на тому ж ефірі ток-шоу «МИ» голова Кіровоградської обласної організації Української спілки ветеранів Афганістану Віталій Токарєв. – Там вони сфотографувалися з Супрун біля пам’ятника. А потім з’явилася агітаційна листівка з цією фотографією і підписом, нібито ми підтримуємо цього кандидата. Це – дешева і підла провокація. Представників Людмили Супрун у студії не було, тому почути думку іншої сторони не вдалося. Але не вірити словам Токарєва немає підстав, особливо якщо врахувати, що він 15 вересня на обласному форумі Партії регіонів отримав із рук Сергія Ларіна партійний квиток цієї політичної сили. Хтось, ледь вступивши до партії, агітує за іншу, – картина з розряду фантастичних. Не гребують «лівими» методами і в Олександрії. У черговому номері газети «Центральному регіону – достойного лідера!» з’явилося соціологічне дослідження, згідно з яким самовисуванка Людмила Давиденко набирає 29,3% голосів на виборах, обходячи всіх своїх суперників. При цьому автори соцопитування припустилися кількох грубих помилок, дозволити які собі авторитетна фірма просто не може. Вони вказали вісім кандидатів замість зареєстрованих ЦВК дев’яти, не зазначили географію проведення опитування тощо. Більше того, автор блогу «Моя Олександрія» з’ясував, що Українського соціологічного центру «Регіональні ініціативи», який вказаний як виконавець дослідження, не існує у природі. Кіровоградський «УДАР» також «засвітився» з соціологією. На електронну пошту

Новин Кіровоградщини прийшов черговий прес-реліз від кіровоградської обласної організації партії «УДАР». Цього разу – з результатами соціологічного опитування, проведеного Асоціацією політичних наук (АПН): у 102-му і 99-му округах серед політичних сил лідирує об’єднана опозиція, «УДАР» − другий; кандидати-мажоритарники від партії Кличка і там, і там – також другі. У розділі «Статут» на сайті АПН вказана її юридична адреса: 25009, м. Кіровоград, вул. Андріївська, 80, кв. 2. За цією адресою проживає колишній кандидат до Кіровоградської районної ради від партії «Народної довіри» Сергій Васильович Чабаненко. Дата його народження – це важливо – 25 червня 1978 року. Документ Word зі списком усіх кандидатів від «Народної довіри» й досі можна скачати з її офіційного сайту. А найцікавіша інформація – на сайті ЦВК. 36-м номером у виборчих списках Радикальної партії Олега Ляшка значиться хтось на ймення Чабаненко Сергій Васильович, тимчасово безробітний, мешканець Кіровограда. Дата його народження – точно така ж, як і в людини, на чию адресу зареєстрована Асоціація політичних наук. Виходить, що соціологічні опитування для кіровоградського «УДАРу» проводить безробітний кандидат у народні депутати від Радикальної партії Ляшка. Довіряти їм чи ні – риторичне запитання. До виборів – місяць і один день. Але складається враження, що дехто цілком серйозно вважає: після 28 жовтня життя закінчується. Тому зараз можна лити тонни бруду, випускати дурнуваті листівки… І взагалі, після нас – хоч потоп?

Хутір «Надія». Дуб «Іван», посаджений видатним драматургом Іваном Тобілевичем (Карпенком-Карим), загинув. Причина – ґрунтові води дуже близько підійшли до коріння. Зрізати дуба можна буде лише після дозволу мінекології. Потім вирішать, чи просто почистити, чи виготовити скульптуру. Світловодськ. 10-річна дівчинка, яку 20 вересня з діагнозом «отруєння» грибами госпіталізовано до реанімаційного відділення ЦРЛ, померла. Спочатку дівчинку в тяжкому стані перевели до реанімаційного відділення дитячої обласної лікарні у Кіровоград, після того – на лікування у Київ, проте всі зусилля лікарів виявилися марними. Голованівський район. На автодорозі Ульяновка – Миколаїв 30-річний водій авто «Деу-Ланос» перевищив швидкість, не впорався з керуванням, виїхав на узбіччя, де авто перекинулося. Внаслідок ДТП водій госпіталізований до Голованівської ЦРЛ. Пасажир 1975 року народження загинув на місці пригоди. Світловодськ. На базі відпочинку «У Жанни» на Кременчуцькому водосховищі потонув 59-річний чоловік – житель Чигирина Черкаської області. Трагедія сталася внаслідок необережного поводження чоловіка на воді. Мала Виска. Суд призначив водію, який п’яним збив на смерть 73-річного велосипедиста, п’ять років ув’язнення. Також винуватець ДТП у добровільному порядку перерахував 10 тис. грн. компенсації матеріальної шкоди, а також зобов’язався відшкодувати потерпілій стороні 20 тис. грн. моральної шкоди. Новоукраїнський район. 17 вересня ТОВ «Спецелеваторбуд» (м. Одеса) проводило будівельні роботи на зерносушильному комплексі ТОВ ім. Фрунзе (с. Глодоси). Під час виконання монтажних робіт монтажник вказаного ТОВ впав на землю з висоти 10 м та був смертельно травмований. Кіровоград. 38-річна жителька міста протягом 3 місяців отримала близько 27 тисяч гривень, торгуючи неіснуючими речами на інтернет-аукціоні Aukro.ua. Шахрайка виставила на продаж кілька шуб та жилетів з хутра чорно-бурої лисиці, шиншили, песця та рекса, а проілюструвала лоти фотознімками, завантаженими з Інтернету. При підготовці матеріалів використані дані прес-служб органів влади, власна інформація. Більше новин – на www.novosti.kr.ua

За своє, не за чуже

Шахтарі пікетували «Батьківщину» Áëèçüêî 80 øàõòàð³â òà ¿õí³õ ðîäèí ç Îëåêñàíä𳿠ï³êåòóâàëè îô³ñ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» 25 âåðåñíÿ. Шахтарі звернулися з закликом виплатити їм заробітну плату за роки праці на буровугільному комплексі, орендованому ЗАТ «Енерговугілля», що належить нардепу, члену фракції «БЮТ-Батьківщина» Костянтину Жеваго. Борги сягнули кількох десятків тисяч гривень на одну сім’ю чи працівника, але Жеваго не поспішає їх виплачувати. До пікету вийшов голова Кіровоградської обласної організації політичної партії «ВО «Батьківщина» Валерій Кальченко. Він за-

значив, що Олександрійська філія ЗАТ «Енерговугілля» не має майна, на яке, згідно з законодавством, можна було б накласти стягнення для виплати зарплатних коштів. Арешт коштів філії дозволив спрямувати на виплату зарплати всього 159, 79 тис. грн. Крім того, Кальченко повідомив, що Костянтин Жеваго вже три роки не проживає в Україні. 24 вересня шахтарі пікетували офіс об’єднаної опозиції в Олександрії з вимогами повернути їм зароблені гроші.

3


www.novosti.kr.ua

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 39 (61) 27 вересня 2012 року

Тема номера

Зелений дідько

Ігор Крушеніцький, Новини Кіровоградщини

(Закінчення. Початок на 1 сторінці) Їх не люблять, ненавидять, зневажають. Їх соромляться, від них тхне. Щороку в Україні їх помирає близько 40 тисяч. На Кіровоградщині станом на 1 липня 2012 року офіційно зареєстровано трохи більше 15 тис. алкоголіків. На мільйон населення області цифра ніби не вражаюча. Проте показник поширеності на 100 тис. населення вищий від середньоукраїнського: 1515 проти 1310 відповідно (дані обласного наркодиспансеру за минулий рік). І попри те, що останніми роками динаміка збільшення кількості офіційно зареєстрованих в області алкозалежних практично нульова, фахівці та громадські активісти не схильні до оптимізму, адже реальні масштаби значно серйозніші, й оцінити їх важко. Дехто навіть вважає, що алкоголізм в Україні набуває ознак національної епідемії. В області діє низка програм, націлених на оздоровлення населення, працюють обласна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ/ СНІДу, координаційна рада з питань профілактики наркоманії та протидії злочинності, пов’язаної з незаконним обігом наркотичних засобів, психотропних речовин та прекурсорів, при Кіровоградській ОДА. Алкоголізм якось проходить повз увагу. …Десять із прожитих більше сорока років свого життя Едуард вважає втраченими. Найбільш йому прикро, що цей час міг стати найпродуктивнішим в біографії. Алкоголізм завадив його професійному зросту і кар’єрі. Всі історії алкоголіків – як близнюки. В них однакові зав’язка, розвиток і кульмінація. І лише розв’язка може мати два епілоги: смерть або одужання. Едуард зміг завершити свій сюжет хеппі-ендом: він позбувся пут власними силами і завдяки підтримці дружини. А розпочиналось все банально: друзі, веселі компанії, артистичні тусовки й концерти. Все традиційно «змащувалося» солідними дозами випивки. Водночас Едуард навчався в інституті. – За родом своєї діяльності доводилося то з тим, то з іншим випивати, – згадує він. – Здавалося, що без цього неможливо вирішувати питання... Все розпочалося вже після вишу – концерти, репетиції, що відбувалися щодня. Ми збиралися, нам було весело, без пляшки, звісно, не обходилося. А випити міг море. Поступово втягувався: весело, добре – то й добре. Де б і з якого приводу не зустрічалися, піднімали тонус і бадьорість саме так. При цьому я ще й умудрявся працювати, викладати. Найстрашніше, вважає Едуард, коли настає час «лікування» похмілля. Коли воно почало діймати, він попервах «оздоровлювався» пивом. Із часом перейшов на те, чим напивався напередодні. А суміші ж були просто пекельними, як і дози. – Нерідко бувало, що пили ночами безперестанку, – зізнається він. – Інші якось не так це все переживали, а я пив-пивпив. Словами це передати неможливо. Ось коли похмеляєшся, і по-серйозному, склянкою відбутися не вдавалося, сто грамів мене вже не рятували. Так я випивав сто п’ятдесят і на певний час повертався в тонус. Але потім, коли це з тебе вивітрюється, організм знову вимагає. Йдеш і додаєш, додаєш... При цьому я ще й працювати примудрявся. Жахливіше за все – ранок. Хтось міг перетерпіти, пережити, перележати цей стан. Дехто чаєм, кефіром відпоювався. Мене ж не рятувало нічого. Поступово дози ставали все більшими. Ось тоді, припускає Едуард, сталося звикання. Йому здавалося: та все гаразд, я ще не дійшов до тієї стадії, за якою втрачається людська подоба. Реалії ж виявилися значно страшнішими: проблеми на роботі, в сім’ї. Ті ж самі друзі поступово відвертаються, ти їм нецікавий. – А проблеми в сім’ї не помічаєш, – продовжує сповідь. – Тобі здається, що ти їх вирішуєш. Якщо ти вип’єш, то вони ніби знімаються самі по собі. Насправді ж ти лише забуваєшся. Зранку все повторюється. По-

4

працював на роботі – вискочив на ринок чи в генделик, випив. Шукаєш дешеву випивку, адже на нормальну грошей вже бракує. Знаходиш вже якісь «точки» біля дому... Едуард зауважує, що важливо в такий момент мати підтримку близьких, відчувати, що ти комусь потрібен. Навіть найближчі друзі почали його соромитися, відходити в бік. Тим більше, він перестав стежити за собою, став неохайним, байдужим до власного вигляду й одягу. Довелося йому і повалятися під парканами. А на ранок – провал у пам’яті. – Оце вже остання стадія алкоголізму, – продовжує він. – Але це тебе не зупиняє. Думаєш: та ні, я ще нормальний, все в мене в порядку, я ще зможу, я небагато. І настав період, коли я чітко усвідомив: я – алкоголік. Я це розумів, але не зупинявся, все ще надіючись на власні сили. Зустрічаєш знайомого, а він: «Ну що, знову?» Друзі почали підцьковувати, дехто при зустрічі переходили на протилежний бік вулиці, дехто в тролейбус закидав п’яного – а далі будь як буде. Здавалося, що весь світ проти тебе, що я один хороший, а всі навколо – погані. Що в тебе одного проблеми, і їх треба «заливати». Гроші в дружини почав цупити, набиратися боргів... Я перестав керувати своїм організмом. Ти ніби й не хочеш, однак все-одно заходиш на «точку». Тебе вабить туди. А ще ж, зауваж, нічого не їси. П’єш і закушуєш казна-чим. Бац-бацбац... Менше ніж літр, а то й більше, в мені не плескалося, і це щодні у деякі періоди. А коли виходиш із такого стану, їсти вже не можеш. У мене була така стадія, що, прокинувшись зранку, відразу йшов блювати, хоч і нічим було. Ще й через це ти біжиш випити сто п’ятдесят, щоб притупити блювальний рефлекс. А ще ж – безсоння, яке також «лікував» алкоголем. Коли ж не випускали з дому, кидався на пошуки хоч якогось пійла, то й одеколон був. Все, аби лише увігнати в себе дозу. Йому триста разів говорили, переконували, вели щемливі бесіди, намагалися закодувати. Але він бачив наслідки кодування. Воно базується на страху, тебе залякують, і все. Дехто зі знайомих, закодованих на рік-трип’ять, рахували дні до кінця терміну. Намагалися його витягнути і спеціальним «залякувальним» уколом у наркодиспансері, але ефект тримався недовго. Допоки в свідомості не відбудеться перелом – все марно, зараз він це знає точно. Всі казали: Едіку, тобі пора! Він відповідав, що все знає, розуміє. Але цього «знаю» вистачало на кілька днів. А потім – знову душа неслася в рай. Він почав ховатися. Почав обманювати себе і брехати іншим. Говорив, що зможе зупинитися, а підспудно розумів, що на це нездатен. А ще те, що настав час обирати між двох шляхів. Едуард обрав. Якось він замислився: порахував друзів, які зупинилися і не зупинилися. Згадав, скільки через п’янку його виганяли з роботи. І він сказав собі: час вже щось із собою робити! – Єдине, що потрібно, – щоб тебе підштовхнули, – вважає Едуард. – Але ти сам мусиш перемогти. Головне – зрозуміти, що це тобі потрібно. Інакше ти просто здохнеш. Мені зробили другий укол, але я знав, що після нього можна пити, я ж після першого пив. Головне – перетерпіти. А потім якось помічаєш, що й без алкоголю життя має привабливі барви. І навіть більше цих барв і радощів. Виявляється, що ти десять років не читав книг і не дивився цікавих фільмів, і дитина почала тобою пишатися. І друзі, які давно на тобі поставили хрест, які не вірили в порятунок, приємно здивовані й знову хочуть з тобою спілкуватися. І мізки краще працюють, і проблем менше, і вирішувати їх можна, і в сім’ї налагодилося. Тому, повторюся, все приховано в бажанні людини! Зараз мені вже не хочеться повертатися, хоча знаю, що можу випити і нічого зі мною не трапиться. Аналогічний період пережила і кіровоградка Людмила Мєднова, відома як організатор в обласному центрі групи Анонімних алкоголіків Лариса Марченко (в традиціях цього руху прийнято брати псевдоніми). 21

рік вона з сім’єю провела в Росії, в Архангельську. Там через низку проблем приохотилася до «зеленого змія». Вона схаменулася після неприємних історій, звільнень з роботи тощо. Випадково з телевізійної передачі дізналася про рух Анонімних алкоголіків, який походить зі США. В Архангельську такого руху не було. – Як не дивно, в ньому я побачила те, чого мені бракувало, – розповідає пані Людмила, – підтримки, розуміння. Це мене вразило, захопило. Я зрозуміла, що це мій останній шанс. Всілякі види лікування мене не «брали», я не могла зупинитися. Наприкінці передачі подали адресу московського офісу обслуговування груп Анонімних алкоголіків Росії. Я написала листа, отримала відповідь. У ній йшлося, що справді в Архангельську немає представників руху, але я можу спробувати створити в місті таку групу. І я буквально вчепилась у цю ідею, бо знала, що будь-якої миті моє життя може обірватися. Мені порадили передплатити в них відповідну літературу, прочитати її і спробувати організувати групу. Для її створення Людмилі знадобилося досить багато часу. Читання літератури, виконання програми «12 кроків» переривалося зривами. Врешті-решт група з’явилася. Вона існує й досі. Незабаром за сімейними обставинами вона з чоловіком і дочкою переїхала в Україну, в її рідне місто. Вона знала, що їй потрібна група, але, як виявилося, її в місті не було. Тож вирішила створити її сама. І, вже маючи досвід, не стала «винаходити велосипед», попрямувавши прямо в редакцію однієї з обласних газет. Історія повторилася. Вийшла велика стаття з запрошенням охочих прийти безкоштовно отримати тверезість. У вересні 2002 року відбулося перше засідання кіровоградської групи АА. – Наша методика орієнтована на духовність, – пояснює пані Людмила. – Про якогось конкретного бога мова не йде. Говориться про вищу силу, яка всім керує. Тож будь-яка людина, прийшовши в групу, прийме для себе будь-якого бога. Наша програма справді допомагає, вона дієва. Я випробувала її на собі. Багато людей знайшли порятунок в цій програмі. Не можу сказати, що всім вона допомагає на сто відсотків. Але більшість людей затримуються, приводять інших. Наразі група АА стала групою для алкоголіків та наркоманів. Більшість із її учасників мають подвійну залежність. Нічого дивного в цьому Людмила на бачить. Всі розпочинають із пиятики. А потім хтось запропонував наркотик. Коли гроші на наркотики є, то вживають їх. Коли ж немає – переходять на дешевший алкоголь. Всіх своїх Людмила умовно називає «штучним продуктом». – Це страшно, але світова статистика свідчить, – продовжує вона, – що повне зцілення від нарко- та алкозалежності отримують всього 4 відсотки залежних. Це ті, кому пощастило потрапити в рух АА та хто звернувся до Бога, оминаючи наш рух... Наша група – це товариство взаємопідтримки. В неї хочеться приходити, бо в нас настільки дружня атмосфера, що такого більше не знайдеш ніде. Ми спілкуємося однією мовою, адже ми всі «звідти». За оцінкою Людмили, кількість «тіньових» алкоголіків варто вважати на рівні 80 відсотків. Тобто, на обліку в наркологічній службі перебуває лише до 20% реальної їх кількості. На її думку, не вдаються до лікування ті, перш за все, в кого немає коштів. Адже сім’я алкоголіка потерпає і від фінансової скрути. Ще один момент. Людмила тривалий час

проводила групи в обласному наркологічному диспансері. За її спостереженнями, більшість пацієнтів закладу живуть у районах. Вона намагалася довести їм, що те, що вони пройшли курс лікування, не означає позбавлення від хвороби. Їх просто вивели з божевільного стану, очистили організм від отрути: – Ви повернетесь у своє село чи місто, потрапите в ту саму компанію, ви будете продовжувати своє колишнє життя і обов’язково зірветеся, розповідала я їм. Ви потребуєте товариства тверезих людей, які вас розумітимуть. Пані Людмила переконана, без бажання самої людини розірвати порочний зв’язок, без трансформації свідомості, без постійної психологічної підтримки колег по нещастю ефект якщо і буває, то нетривалий. На жаль, бідкається вона, в Кіровограді є лише одна група, а в районах – жодної. Потрібні люди, що своєю ініціативою займуться цією справою. Тим часом алкоголізм молодшає, в Києві є навіть цілі відділення для юнаків. – Це страшно, коли 15-16-річні валяються попідтинню. А держава із цим не бореться, бо це бізнес, це великі гроші. І заборона на продаж спиртного неповнолітнім не діє, – підсумовує вона. У мріях засновниці кіровоградської групи АА – створення аналогічної групи для співзалежних від алкоголіків людей, тих, хто живе в родинах залежних. Вони страждають на кшталт пасивних курців. Є людина, яка може зайнятися організацією, але гальмує відсутність безкоштовного приміщення. Принагідно Людмила через газету звертається до благодійників допомогти знайти його. Що ж із цього приводу каже офіційна медицина? Фахівці обласного наркологічного диспансеру цілком свідомі того, що займаються проблемою лише вже за її наслідками. В.о. головного лікаря з лікувальної роботи Зоя Сігіда вважає, що, на відміну від радянських часів, зараз профілактикою ніхто не займається. Вона звертає увагу й на те, що у статистиці найбільш патогенних недугів перше місце займають серцево-судинні хвороби, причиною розвитку яких часто-густо є саме непомірне вживання спиртного. Зрештою, зелений змій вбиває практично всі органи, відтак статистика відалкогольних недугів може перевершити всі найпоширеніші хвороби, за показниками яких область серед сумних лідерів. До невеселих цифр слід додати і смертельні травми та суїциди. Також фахівці ностальгують по колишній системі примусового лікування. Один із аргументів на її користь той, що на останній стадії цієї хвороби організм людини керує свідомістю, замість навпаки. Тим часом, за даними Національної ради з питань охорони здоров’я, майже 40 відсотків українських підлітків 14-18 років регулярно вживають спиртні напої. Алкоголь є причиною передчасної смерті майже 30 відсотків українських чоловіків. Рівень споживання алкоголю в Україні є одним із найвищих у світі і становить близько 20 літрів абсолютного спирту на душу населення за рік. Далі буде?..


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 39 (61) 27 вересня 2012 року

1 жовтня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.35 09.45 10.10

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè òèæíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Òî÷êà çîðó Ôåñòèâàëü ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³ «Ìîëîäà Ãàëè÷èíà» 10.55 Øåô-êóõàð êðà¿íè 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.25 Ïðàâî íà çàõèñò 12.45 Òåìíèé ñèëóåò 12.55 Àðì³ÿ 13.05 Õ/ô «Öå áóëî ó ðîçâ³äö³» 14.40 ³êíî â Àìåðèêó 15.00 Íîâèíè 15.10 Euronews 15.15, 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.25 Õ/ô «Ôðîíò â òèëó âîðîãà» 18.00 Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ 18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà 18.20 Íîâèíè 18.30 Àãðî-News 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Ãðîìàäà» 19.30 ˳òí³é æàðò ç Ê.Íîâèêîâîþ, Þ.Ñìîë³íèì 20.00 ѳëüðàäà 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «ÍÎÂÀ ÏÎ˲ÒÈÊÀ» 20.50 Ïëþñ-ì³íóñ 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Êðà¿íó - íàðîäîâ³! 21.45 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó 23.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.45 Ä/ô ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» «Êîñìîñ ÿê ïîñëóõ» 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.30 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «²ñòîð³ÿ îäíîãî äçâîíà» 02.00 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.00 Ä/ô «Ó ïîøóêàõ Ãðåö³¿» 04.05 Õ/ô «Êðàñóí÷èê Àíòîí³î», 1 ñ.

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ 17.25, 04.15 Õ/ô «Îïåðàö³ÿ «È» òà ³íø³ ïðèãîäè Øóðèêà» 20.15 Áàãàò³ òåæ ïëà÷óòü 21.30 Õ/ô «Äèÿâîë íîñèòü Ïðàäà» 00.15 Øîó Âå÷³ðí³é Óðãàíò 00.55 Õ/ô «Í³íäçÿ» (2) 02.25 Õ/ô «Êîìïåíñàö³ÿ» (2)

²ÍÒÅÐ 05.30 Õ/ô «Ñèðîòà êàçàíñüêà» 06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 09.10, 12.45 Ò/ñ «Íå çð³êàþòüñÿ, êîõàþ÷è» 13.45 Äåòåêòèâè 14.10 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì 2» 15.05 Ïðàâî íà çóñòð³÷ 16.10 «Æäè ìåíÿ» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðî æèòòÿ 20.00, 02.45 Ïîäðîáèö³ 20.30, 03.15 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 21.00 Ò/ñ «×êàëîâ» 23.15 Ò/ñ «Øàïîâàëîâ» 01.15 Õ/ô «Çëî÷èííà ïðèñòðàñòü» (2) 03.25 Ä/ñ «Ñóïåðñïîðóäæåííÿ ñòàðîäàâíüîãî ÷àñó-2»

ICTV 05.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.35, 04.15 Ñâ³òàíîê 06.40, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.55 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ôàêòè òèæíÿ 08.45, 12.45, 02.10 Ôàêòè 09.35, 19.30, 01.10 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.40 Õ/ô «Ãîäèíà ï³ê-2» 12.40 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 13.00 Õ/ô «Ãîäèíà ï³ê-3» 14.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 16.05 Ò/ñ «Îïåðè» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 20.15 Ò/ñ «Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ» 22.40 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 22.55, 02.40 Ñâîáîäà ñëîâà

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 06.00 Ìóçèêà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 1+1 àíàëîãîâà ìåðåæ³ 06.15, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 00.00 06.30 Ðàíêîâèé êîìïàñ 07.00 Ðàíêîâà êàâà ÒÑÍ 09.00 ÏÐÎÔ²ËÀÊÒÈÊÀ 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà. 10.00 سñòü êàäð³â 14.15 Êîíöåðò «Ï³ñí³ ìîðÿ», 1 ÷. 11.05, 11.50, 03.50 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 15.35 Õ/ô «Ã³ñòü» (2) 12.30 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 13.35 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà òèæäåíü àíàëîãîâà ìåðåæ³ 14.35, 15.40 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå

06.00 09.00 09.20 09.35 10.00 11.05

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Ñâ³òëî Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ»  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. Ñ.Øóøêåâè÷, 1 ÷. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.20 Õàé ùàñòèòü 12.45 «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ 13.15 Õ/ô «Ï³÷êè-ëàâî÷êè» 15.00 Íîâèíè 15.15 Euronews 15.20, 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.30 Õ/ô «Êð³çü âîãîíü» 16.40 Õ/ô «×åòâåðòà âèñîòà» 18.00 Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ 18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà 18.20 Íîâèíè 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ñîö³àë³ñòè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè 19.30 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ Íàòà볿 Êîðîëåâñüêî¿ «Óêðà¿íà Âïåðåä!» 20.50 Ïëþñ-ì³íóñ 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.25 Ñîö³àëüíå øîó «Àäðåíàë³í» 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó 23.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.45 Ä/ô ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» «²ìïåðàòîð, ÿêèé çíàâ ñâîþ äîëþ» 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «Çóñòð³÷» 02.15 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.15 Ä/ô «Îëåêñàíäð Âåëèêèé Ìàêåäîíåöü» 04.05 Õ/ô «Êðàñóí÷èê Àíòîí³î», 2 ñ.

1+1 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.15 ÒÑÍ 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 10.00 سñòü êàäð³â 11.05, 11.50, 03.30 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 12.30 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 13.35 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà òèæäåíü 14.35, 15.40 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 17.30, 04.25 Õ/ô «Íà èçìåíå» 20.15 Ìàìî, ÿ îäðóæóþñü? 21.30 ̳íÿþ æ³íêó-6 23.30 Øîó Âå÷³ðí³é Óðãàíò 00.15 Õ/ô «Ð³êà áîã³â» (2)

Ìóëüòô³ëüì Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Òîê-øîó «ÌÈ!» Çàñèíàéêà Âèáîðè-2012 Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Êîíâîé ÷åðåç Àòëàíòèêó», 1 ñ.

ÑÒÁ 05.20 Äîê. äåòåêòèâ 06.15, 00.25 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 07.00, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 09.00, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 10.40 Õ/ô «Íàâ÷àþ ãð³ íà ã³òàð³» 14.45 Åêñòðàñåíñè âåäóòü ðîçñë³äóâàííÿ 18.00, 22.00 ³êíà-íîâèíè 20.00 Êóá-3 22.20 Äåòåêòîð áðåõí³-2 23.20 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.35 Õ/ô «Àä’þòàíò éîãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà»

ÍÒÍ + TTV 05.55 07.30 08.30 09.00 10.55 15.00 18.30 19.00 19.20 19.40 20.05 20.35 20.45 21.00 21.20 21.35 21.45 22.00 23.00 00.00 00.30 02.15 02.45 03.35 04.05 04.40

Õ/ô «Âòîðãíåííÿ» Àãåíòè âïëèâó Ïðàâäà æèòòÿ. Âèïóñòèòè ïàð Ò/ñ «Ðîçêîë» Ò/ñ «ÓÃÐÎ-2» Ò/ñ «Êàìåíñüêà-4» Ïðàâäà æèòòÿ. ϳòè çà âëàñíèì áàæàííÿì Òî÷êà çîðó ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ñïîðòòàéì Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ Ñîö³àëüíà äåðæàâà Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Òàºìíèö³ Òèõîãî îêåàíó Ìóçèêà íà TTV Ñâ³äîê Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» Ò/ñ «CSI. ÍüþÉîðê-7» Ñâ³äîê Õ/ô «Óäàðíà ãðóïà» Ñâ³äîê Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Ñâ³äîê Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

Понеділок

06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Øîêóþ÷å â³äåî 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55, 17.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.20, 14.20 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.55, 23.00 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.40 ϳðàíü¿ 19.55 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.00 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 22.05 ÔÁÐ 00.05 Ò/ñ «Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³» 01.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.35 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü-4» 02.20 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.10 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé 04.45 Æèòòÿ â îá³éìàõ êâ³ò³â 05.00 ß êëè÷ó òåáå

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 21.10 Ò/ñ «Êàðïîâ» 12.10 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.00 Ò/ñ «Êðà¿íà 03» 22.15 Õ/ô «Íà ìåæ³» (2) 00.20 Õ/ô «Îáãîâîðåííþ íå ï³äëÿãົ (2) 02.10 Ò/ñ «Ó ïîë³ çîðó. Òðåò³é ñåçîí» 04.30 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-10» 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí

²ÍÒÅÐ

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 1 жовтня • • • • • • •

Всесвітній День архітектора День геронтолога Міжнародний день житла Міжнародний день лікаря Міжнародний день людей похилого віку Міжнародний день музики 155 років від дня народження (с. Обознівка на Кіровоградщині) Андрія Конощенка (справжнє прізвище Андрій Михайлович Грабенко) (1857-1932), громадського діяча, фольклориста-музикознавця, художника-аматора. Закінчив ЄЗРУ (1876), відвідував Єлисаветградський гурток «Громади» (1878-1885). Один із авторів єлисаветградського літературного альманаху «Степ» (1886), представлений у ньому віршем-піснею «В невеселую годину...» Учителював у земській школі рідного села (1880-1882). Навчався у Петербурзькому гірничому інституті. Згодом працював діловодом і секретарем у Херсонській земській управі, а після смерті Є. Борисова редагував «Сборник Херсонского земства». У 1905 р. – Херсонський міський голова, делегат Всеросійського земського з’їзду в Москві. Був одним із засновників, а згодом i головою херсонської «Громади». За свої революційні переконання переслідувався властями як політично неблагонадійний, не раз звільнявся з роботи. За часів УНР (1919) був головою Херсонської губерніальної управи. Художник-аматор, любив малювати краєвиди, один із організаторів виставок Херсонського товариства любителів образотворчого мистецтва. У 1927 році обраний членом Етнографічної комісії АН УРСР. Зібрав та записав на Єлисаветградщині, Київщині та Полтавщині майже 1000 народних пісень. Упорядник збірок «Українські пісні» (1900) та «Українські пісні з нотами» (1907-1909). Під час репресій його викликали на допити по сфабрикованій cпpaвi СВУ (1929), виселили у господарську будівлю поруч iз домом. Заповів поховати себе на міському цвинтарі при дорозі напроти вирощеного ним чудового саду.

Іменини (за православним календарем): Олексій (Алексій), Амфилохій, Аріадна, Аркадій, Бидзин, Борис, Веніамін, Володимир, Євмен, Єфросинія, Іван (Іоанн), Ілларион (Іларіон), Ірина, Кастор, Костянтин, Михайло, Петро, Сергій (Сергий), Софія, Шалва.

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.10 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

2 жовтня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

17.40 17.50 19.00 19.15 19.45 20.45 21.00 22.00 22.15 22.30

www.novosti.kr.ua

17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 19.00 Äåíü çà äíåì 05.25, 23.15 Ò/ñ «Øàïîâàëîâ» 19.15 Òåìà äíÿ 06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Âèáîðè-2012 Íîâèíè 22.00 Äåíü çà äíåì 09.10 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-10» 22.15 Òåìà äíÿ 11.10 Äåòåêòèâè 22.30 Õ/ô «Êîíâîé ÷åðåç 12.25, 04.30 «Çíàê ÿêîñò³» Àòëàíòèêó», 2 ñ. 13.00 Ä/ô «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàí³âñüêèì-2» ÑÒÁ 14.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.55 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-9» 05.25 Äîê. äåòåêòèâ 06.20, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 08.00, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî 19.05 Ïðî æèòòÿ ç³ðîê 20.00, 02.50 Ïîäðîáèö³ 09.25 Êóá-3 20.30, 03.20 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 11.15 Õ/ô «Ìàøà ³ ìîðå» 21.00 Ò/ñ «×êàëîâ» 13.20 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ijòè01.15 Õ/ô «Ñïëÿ÷èé ³ êðàñóíÿ» ÿñíîâèäö³ 03.35 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó 18.00, 22.00 ³êíà-íîâèíè ä³òåé 03.40 Ä/ñ «Ñóïåðñïîðóäæåííÿ 20.00 Ôåðìåð øóêຠäðóæèíó-2 ñòàðîäàâíüîãî ÷àñó-2» 22.20 Âàã³òíà ó 16 23.20 Äîíüêè-ìàòåð³ ICTV 00.25 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 05.15, 08.45, 03.10 Ôàêòè 01.25 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 05.35, 04.05 Ñâ³òàíîê 02.25 Õ/ô «Àä’þòàíò éîãî ïðåâîñõî06.35, 07.30 ijëîâ³ ôàêòè äèòåëüñòâà» 06.50 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» ÍÒÍ + TTV 07.40 Ñòîï-10 09.35, 19.30, 01.25 Íàäçâè÷àéí³ 06.00 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó íîâèíè 07.00 Õ/ô «Õî÷ó âàøîãî ÷îëîâ³êà» 10.40, 16.35 Ò/ñ «Îïåðè» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 12.45 Ôàêòè. Äåíü 08.50 Ñîö³àëüíà äåðæàâà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 13.00, 20.15 Ò/ñ «Íàäçâè÷àéíà 10.00, 17.00 Ò/ñ «Îá’ºêò 11» ñèòóàö³ÿ» 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 15.20, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà 12.25 Ò/ñ «Âåðñ³ÿ» ïåðåâ³ðêà» 14.25 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 16.45 Ñâ³äîê 23.55 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 19.00 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 00.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-4» 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 02.20 Ò/ñ «Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ» 19.40 Òâîð÷èìè 03.40 ÏðîÖ³êàâå ñòåæêàìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 20.05 Òî÷êà êèï³ííÿ ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 20.30 Musiñ-ìàí³ÿ 21.00 ²íôîðìàö³éíà 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë ïðîãðàìà 06.00 Ìóçèêà 21.15 Ñïîðòòàéì. ˳ãà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà ÷åìï³îí³â àíàëîãîâà ìåðåæ³ 21.45 Ñâ³äîê 06.30 «ß çíàþ ÿê». ×åðêàñüêà ÎÄÒÐÊ 22.00 Ò/ñ «Êðèì³íà06.50, 07.15 Ðàíêîâà êàâà ë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê çëî÷èíåöü» 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 23.00 Ò/ñ «CSI. Íüþ10.00 Ìóëüòô³ëüìè Éîðê-7» 10.30, 17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 00.00 Ñâ³äîê 11.00 Õ/ô «Êîíâîé ÷åðåç 00.30 Õ/ô «Ñàáëåçóáà Àòëàíòèêó», 1 ñ. òâàðþêà» (3) 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 02.20 Ñâ³äîê 13.40 Ìóëüòô³ëüìè 02.50 Ðå÷îâèé äîêàç ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 03.35 Àãåíòè âïëèâó 14.15 Êîíöåðò «Ï³ñí³ ìîðÿ», 2 ÷. 04.10 Ñâ³äîê 15.15 Ìóëüòô³ëüìè 04.45 Óðîêè ò³òîíüêè 16.00 Äåíü çà äíåì Ñîâè 16.15 «Â³äâåðò³ ä³àëîãè». 05.30 Ïðàâäà æèòòÿ Òåðíîï³ëüñüêà ÎÄÒÐÊ ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 05.15 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. 17.40 Ìóëüòô³ëüì Øîêóþ÷å â³äåî

Вівторок 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55, 17.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.20, 14.20 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.55, 23.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.40 ϳðàíü¿ 19.55 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.00 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 22.05 Âåñ³ëëÿ áóäå ïî-ìîºìó! 00.10 Ò/ñ «Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³» 01.30 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü-4» 02.15 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.10 Áîãäàí Õìåëüíèöüêèé 04.15 Äðàé Õìàðà îñòàíí³ ñòîð³íêè 04.45 Òàê í³õòî íå êîõàâ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Êðà¿íà 03» 11.00 Ò/ñ «Êàðïîâ» 12.10, 04.10 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.50 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 21.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 21.30 Ôóòáîë. ˳ãà ÷åìï³îí³â ÓªÔÀ. «Þâåíòóñ» (²òàë³ÿ) - «Øàõòàð» (Óêðà¿íà) 23.50 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 00.50 Õ/ô «Íà ìåæ³» (2) 02.30 Ò/ñ «Ó ïîë³ çîðó. Òðåò³é ñåçîí» 05.00 Ñð³áíèé àïåëüñèí

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 2 жовтня • •

День уролога. 85 років від дня народження (с. Трояни Добровеличківського району) Юрія Ілліча Кундієва, лікаря, ученого у галузі медицини праці та промислової токсикології. Рано втратив батька – Кундієва Іллю Гнатовича, якого репресували у 1936 році й розстріляли як «ворога народу» в 1938-му. У 1944 році склав іспити до МВТУ ім. М.Баумана, проте через стан здоров’я припинив навчання. У 1951 році закінчив санітарно-гігієнічний факультет Київського медичного інституту, працював у Київському НДІ гігієни праці та профзахворювань (з 1964 року – директор Інституту медицини праці АМН України). Доктор медичних наук (1967), професор (1969). Автор 524 наукових праць, серед них 28 монографій, посібників та підручників. Академік Національної академії наук України (1979) та Академії медичних наук України (1993), заслужений діяч науки України (1977), двічі лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки (1997, 2002). • 56 років від дня народження (с. Бовтишка) Івана Даниловича Петренка, краєзнавця, члена Всеукраїнської спілки краєзнавців Закінчив Полтавський педагогічний інститут (1978). Працював учителем на Сумщині, у Тюмені, у школах Івангорода, Нової Осоти, Олександрівки. Відкрив і дослідив понад 20 археологічних поселень у районі, займався виявленням і нанесенням на карту давніх курганів, брав участь у створенні експозиції Олександрівського краєзнавчого музею та шкільних музеїв. Член Всеукраїнської спілки краєзнавців. Лауреат премії Б. М. Кузика (2004). • 155 років від дня народження (Новомиргород) Івана Степановича Дудченка (Ковбасенка) Відомий вітчизняний лікар. У 1885 році закінчив медичний факультет Київського університету. Працював лікарем в Україні, на Далекому Сході, у Сибіру. Вивчав проблеми епідеміології, мікробіології, санітарної статистики, клінічної медицини. Найбільшою його заслугою стало створення перших бактеріологічних лабораторій на Далекому Сході.

Іменини (за православним календарем): Олексій (Алексій), Давид, Дий, Доримедонт, Зосим, Ігор, Костянтин, Макар (Макарій), Микола, Нил, Саватій, Трохим і Федір (Феодор).

5


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

Середа

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 3 жовтня •

120 років від дня народження (м. Яффа в Палестині) Йосипа Самсоновича Константиновського (1892-1969), художника (скульптор-анімаліст, живописець) та письменника. У Франції його називали Жозефом Констаном, як письменник мав псевдонім Мішель Матвєєв. Через два роки батьки повернулися в Одесу. Після російської революції 1905 року сімейство переїхало до Єлисаветграда. У 1914 році Йосип вступив у Одеське художнє училище, де заприятелював з іншим єлисаветградцем – художником Амшеєм Нюренбергом (1887-1979). Батько і брат загинули в Єлисаветграді під час григор’євського погрому у травні 1919 року. Після цього він із дружиною емігрував у Палестину. З 1923 року жив і працював у Парижі, мав ательє на Монпарнасі, зробив собі ім’я як скульптор-анімаліст. Почав заради заробітку писати твори французькою мовою. Перша книга «Люди пятого года» про події революції 1905 надрукована у 1928 році. Найвідоміший роман − «Загнанные» (1933) перекладений на 7 європейських мов, у ньому змальований кривавий єврейський погром у Єлисаветграді та долі єврейських емігрантів із Росії в різних країнах, зокрема поневіряння у Румунії. На німецькій мові роман опублікований у 2010 році. У 1936 році за збірник оповідань «Странная семья» отримав літературну премію, згодом вийшли спогади «Вчера и давно» про дитячі роки в Єлисаветграді та Одесі. У 1947 році побачила світ книга «Город художников», яка детально змальовує сумне життя маленької колонії російських художників у Парижі, а в 1959 – роман про дитинство «Далеко, давно». Жоден твір російською мовою не перекладався. У 1964 році мер ізраїльського міста Рамат-Ган виділив Жозефу Констану безплатну майстерню, і він періодично жив то у Парижі, то в Ізраїлі. Після смерті ательє в Рамат-Гані претворили на музей Жозефа Констана. У журналі «Лехаим» (2010) опублікована стаття Олега Юрьєва «Равномерная поступь несчастья, или Роман с сигуранцей. Мишель Матвеев о жизни в страшном сне».

Іменини (за православним календарем): Агапій, Олександр, Анастасій, Артемидор, Євпрепій, Євстафій, Іван (Іоанн), Ілларіон (Іларіон), Михайло, Олег, Тетяна (Татіана), Фал, Федір (Феодор), Теоктист, Феопист і Феопистія.

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 4 жовтня •

Всесвітній день тварин. Рішення відзначати Всесвітній день тварин ухвалене 4 жовтня на Міжнародному конгресі прихильників руху на захист природи, що відбувся у Флоренції в 1931 році. Товариства захисту тварин багатьох країн світу заявили про свою готовність щорічно організовувати різноманітні масові заходи. День тварин установлено з метою підвищення усвідомлення громадськістю необхідності захисту навколишнього середовища, підвищення активності в захисті тварин. У багатьох західноєвропейських країнах вважається, що домашні тварини – це частина сім’ї, і вони мають такі ж права, як і інші її члени. • Всесвітній тиждень космосу. • 68 років від дня народження (Кіровоград) Валерія Семеновича Поркуяна, радянського і українського футбольного тренера, в минулому футболіста на позиції нападника. Починав грати у «Зірці» (Кировоград) у 1958 році. Майстер спорту міжнародного класу (1966), Заслужений майстер спорту (1991). Чемпіон СРСР з футболу: 1966, 1967, 1968 років; володар Кубка СРСР: 1966; 4-е місце чемпіонату світу в Англії; кращий бомбардир збірної СРСР на ЧС-1966 (4 голи в 3 іграх); учасник чемпіонату світу в Мексиці: 1970. Нагороджений орденом «За заслуги» III ступеня (2004). • 73 роки від дня народження (м. Горлівка Донецької області) Єргакова Валерія Костянтиновича. Лауреат Державної премії СРСР (1979). Закінчив Київський політехнічний інститут (1963). Працював на Світловодському заводі чистих металів на посадах інженера, майстра, начальника дільниці, начальника цеху. Брав активну участь у розробці прогресивних технологій одержання напівпровідникових матеріалів. Удостоєний ордена Трудового Червоного Прапора, інших нагород.

Іменини (за православним календарем): Агна, Олександр, Олексій (Алексій), Андрій, Валентин, Василь, Васса, Володимир, Вузирис, Данило (Даниїл), Дмитро (Димитрій), Євсевій, Зинон, Іван (Іоанн),Йосип, Іпатій, Ісаакій, Кіндрат (Кодрат), Костянтин, Лаврентій, Маврикій, Мелетій, Нестір, Петро й Приск.

6

№ 39 (61) 27 вересня 2012 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.20 09.35 10.00 11.05

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ»  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà. Ñ.Øóøêåâè÷, 2÷. 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.20 Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ 13.00 Ïîãîäà 13.10 Õ/ô «Íà ñåìè â³òðàõ» 15.00 Íîâèíè 15.15 Euronews 15.20, 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.35 Õ/ô «Áóâ ì³ñÿöü òðàâåíü» 17.40 Êðà¿íó - íàðîäîâ³! 18.00 Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ 18.10 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà 18.20 Íîâèíè 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïàðò³ÿ ðåã³îí³â 19.30 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «ÓÄÀÐ (Óêðà¿íñüêèé Äåìîêðàòè÷íèé Àëüÿíñ çà Ðåôîðìè) ³òàë³ÿ Êëè÷êà» 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Ïëþñ-ì³íóñ, Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Îäèí íà îäèí 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó 23.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.45 Ä/ô ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» «Ê³åâú-Ñòîëûïèíî-Êè¿â»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

11.10 Äåòåêòèâè 12.25 Çíàê ÿêîñò³ 13.00 Ä/ô «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàí³âñüêèì-2» 14.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.55 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-9» 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 19.05 Ïðî æèòòÿ 20.00, 03.15 Ïîäðîáèö³ 20.30, 03.45 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 21.00 Ò/ñ «×êàëîâ» 01.20 Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó 01.45 Õ/ô «Âñóïåðå÷ çäîðîâîìó ãëóçäó» 04.00 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 04.05 Ä/ñ «Òàºìíèö³ ³ñòîð³¿-2»

ICTV 05.10 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.20, 03.10 Ôàêòè 05.35, 04.10 Ñâ³òàíîê 06.35, 07.30 ijëîâ³ ôàêòè 06.50 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.35, 19.30, 01.25 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.40, 16.30 Ò/ñ «Îïåðè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 20.15 Ò/ñ «Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ» 15.15, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.55 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 00.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-4» 02.20 Ò/ñ «Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ»

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ

ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 06.00 Ìóçèêà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 1+1 àíàëîãîâà ìåðåæ³ 06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.50, 07.15 Ðàíêîâà êàâà 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.50 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê ÒÑÍ 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 10.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 10.00 سñòü êàäð³â 10.30, 17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 11.05, 11.50, 03.15 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 11.00 Õ/ô «Êîíâîé ÷åðåç 12.30 Çí³ì³òü öå íåãàéíî Àòëàíòèêó», 2 ñ. 13.35, 02.35 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» çà òèæäåíü 13.40 Ìóëüòô³ëüìè 14.35, 15.40 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 14.15 Êîíöåðò «Ï³ñí³ ìîðÿ», 3 ÷. 17.25, 04.05 Õ/ô «Ìàòóñ³» 15.30 Ìóëüòô³ëüìè 20.15 Íà íîæàõ 16.00 Äåíü çà äíåì 21.40 Ôóòáîë. ˳ãà ÷åìï³îí³â. 16.15 «Ïîä³óì ¿¿ æèòòÿ». ×åðí³âåöüêà «Äèíàìî» (Êè¿â) - «Äèíàìî» ÎÄÒÐÊ (Çàãðåá) ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 00.05 Øîó Âå÷³ðí³é Óðãàíò àíàëîãîâà ìåðåæ³ ²ÍÒÅÐ 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 17.40 Ìóëüòô³ëüì 05.25, 23.15 Ò/ñ «Øàïîâàëîâ» 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 19.00 Äåíü çà äíåì «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 19.15 Òåìà äíÿ 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» Íîâèíè 09.10 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-10» 20.45 Çàñèíàéêà

Âèáîðè-2012 Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Òè ïîâèíåí æèòè»

ÑÒÁ 05.35 Äîê. äåòåêòèâ 06.00, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 07.45, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.10 Ôåðìåð øóêຠäðóæèíó-2 11.05 Õ/ô «²äåàëüíà äðóæèíà» 13.15 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ijòèÿñíîâèäö³ 18.00, 22.00 ³êíà-íîâèíè 20.00, 22.40 ÌàéñòåðØåô-2 00.40 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.30 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» 02.25 Õ/ô «Àä’þòàíò éîãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà»

ÍÒÍ + TTV 06.00 06.30 08.30 09.00 10.00 12.00 12.30 14.30 16.45 17.00 19.00 19.20 19.40 20.05 20.25 20.40 21.00 21.15 21.45 22.00 23.00 00.00 00.30

Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó Õ/ô «ªäèíèé øëÿõ» ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè Ò/ñ «Îá’ºêò 11» Ò/ñ «Äåòåêòèâè» Ò/ñ «Âåðñ³ÿ» Ò/ñ «Ëèâàðíèé» Ñâ³äîê Ò/ñ «Îá’ºêò 11» Òî÷êà çîðó ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Êàðò-áëàíø Ìè éäåìî â ãîñò³ Òàºìíèö³ Òèõîãî îêåàíó Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ñïîðòòàéì. ˳ãà ÷åìï³îí³â Ñâ³äîê Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» Ò/ñ «CSI. ÍüþÉîðê-7» Ñâ³äîê Õ/ô «Ïàâóêè» (3)

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10, 22.10 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Êðà¿íà 03» 11.00, 21.10 Ò/ñ «Êàðïîâ» 12.10, 04.30 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 23.10 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 01.10 Õ/ô «Âåëèêèé øìàò» (2) 02.50 Ò/ñ «Ó ïîë³ çîðó. Òðåò³é ñåçîí» 05.20 Ñð³áíèé àïåëüñèí

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.10 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Øîêóþ÷å â³äåî 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55, 17.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.20, 14.20 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà»

11.00 Õ/ô «Òè ïîâèíåí æèòè» 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 13.40 Ìóëüòô³ëüìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 14.15 Êîíöåðò «Ï³ñí³ ìîðÿ», 4 ÷. 15.15 Ìóëüòô³ëüìè ²ÍÒÅÐ 16.00 Äåíü çà äíåì 05.20 Ò/ñ «Øàïîâàëîâ» 16.15 «Ðîçìîâà áåç íîòàö³é». 06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 ×åðí³ã³âñüêà ÎÄÒÐÊ «Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì» 17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà Íîâèíè àíàëîãîâà ìåðåæ³ 09.10 Ò/ñ «Òàºìíèö³ ñë³äñòâà-10» 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 11.10 Äåòåêòèâè 17.40 Ìóëüòô³ëüì 12.25, 04.55 Çíàê ÿêîñò³ 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 13.00 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç 19.00 Äåíü çà äíåì Ëåîí³äîì Êàí³âñüêèì-2» 19.15 Òåìà äíÿ 14.55 Ñóäîâ³ ñïðàâè 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 15.55 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â-9» 20.45 Çàñèíàéêà 18.10 Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» 21.00 Âèáîðè-2012 19.05 Ïðî æèòòÿ 22.00 Äåíü çà äíåì 20.00, 02.45 Ïîäðîáèö³ 22.15 Òåìà äíÿ 20.30, 03.15 Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò 22.30 Õ/ô «ß òåáå í³êîëè íå çàáóäó» 21.00 Ò/ñ «×êàëîâ» ÑÒÁ 23.15 Ò/ñ «Øàïîâàëîâ» 05.20 Äîê. äåòåêòèâ 01.20 Õ/ô «Îõîðîííèöÿ» 05.45, 15.55 Âñå áóäå äîáðå! 03.30 Òåëåâ³ç³éíà ñëóæáà ðîçøóêó 07.10, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ä³òåé ç³ðîê 03.35 Ä/ñ «Òàºìíèö³ ³ñòîð³¿-2» 08.50 Âàã³òíà ó 16 ICTV 09.55 Äîíüêè-ìàòåð³ 05.15, 03.10 Ôàêòè 10.55 Õ/ô «Çäðàñòóéòå Âàì!» 05.30, 04.00 Ñâ³òàíîê 13.15 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. ijòè06.35, 07.30 ijëîâ³ ôàêòè ÿñíîâèäö³ 06.50 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 07.40 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 20.00, 22.40 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³-2 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 01.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 09.35, 19.30, 01.25 Íàäçâè÷àéí³ 02.05 Ò/ñ «Êîì³ñàð Ðåêñ» íîâèíè 03.00 Õ/ô «Àä’þòàíò éîãî 10.40, 16.30 Ò/ñ «Îïåðè» ïðåâîñõîäèòåëüñòâà» 12.45 Ôàêòè. Äåíü ÍÒÍ + TTV 13.00, 20.15 Ò/ñ «Íàäçâè÷àéíà 05.50 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó ñèòóàö³ÿ» 06.20 Ò/ñ «Íà óãëó, ó Ïàòðèàðøèõ...» 15.15, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ïåðåâ³ðêà» 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 10.00 Ò/ñ «Îá’ºêò 11» 23.55 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 12.00 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 00.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-4» 12.30 Ò/ñ «Âåðñ³ÿ-2» 02.20 Ò/ñ «Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ» 14.30 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 03.40 ÏðîÖ³êàâå 16.45 Ñâ³äîê ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 1+1 17.00 Ò/ñ «Îá’ºêò 11» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 19.00 Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü 06.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 06.05, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.05 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 19.40 ³ä ïåðøî¿ îñîáè. Äìèòðî 06.00 Ìóçèêà ÒÑÍ Âåòâèöüêèé ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 1+1 19.50 Îíëàéí àíàëîãîâà ìåðåæ³ 10.00 سñòü êàäð³â 20.20 Êàçêîâèé ñâ³ò 06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 11.05, 11.50, 03.30 Ò/ñ «Ñë³äàêè» ìàëÿò 06.50, 7.15 Ðàíêîâà êàâà 12.30 Çí³ì³òü öå íåãàéíî 20.40 Êóìèðè 90-õ 07.00 «Äåíü çà äíåì. Ðàíîê» 13.35 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà 21.00 ²íôîðìàö³éíà òèæäåíü 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» ïðîãðàìà 14.35, 15.40 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 10.00 «Íåâèãàäàí³ ³ñòîð³¿. Òðàãåä³ÿ 21.20 Êóìèðè 90-õ 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå Ìîéñåÿ». ×åðí³âåöüêà ÎÄÒÐÊ 21.45 Ñâ³äîê 17.25, 04.20 Õ/ô «Âñå âðàõîâàíî» 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 06.00 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! 09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà 09.35 Êíèãà.ua 10.00 Òîê-øîó «Ëåãêî áóòè æ³íêîþ» 11.05 Çäîðîâ’ÿ 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.25 Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß 12.45 Êðîê äî ç³ðîê 13.30 Õ/ô «×îëîâ³÷³ òðèâîãè» 1ñ. 15.00 Íîâèíè 15.15 Euronews 15.20, 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.35 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü 16.20 Õ/ô «Ïåðøèé äåíü ìèðó» 17.55 Ñâîáîäà âèáîðó. Ðåàëüíå æèòòÿ 18.05 Ñïðàâæíÿ Óêðà¿íà 18.20 Íîâèíè 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. ÏÎ˲ÒÈ×ÍÀ ÏÀÐÒ²ß «ÓÊÐÀ¯ÍÀ ÌÀÉÁÓÒÍÜÎÃλ 19.30 Ôåñòèâàëü ï³ñí³ òà ãóìîðó â Êîáëåâî 20.20 Âèáîðè-2012. Ïåðåäâèáîðíà àã³òàö³ÿ. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ Óêðà¿íñüêà Íàö³îíàëüíà Àñàìáëåÿ 20.50 Ïëþñ-ì³íóñ 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Äîñâ³ä 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.15, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó 23.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 23.45 Äîê. ô³ëüì ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» «Ïàñõà» 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «Ñåðã³é ²ãóìåí Çåìë³ Ðóñüêî¿» 02.15 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.15 Õ/ô «Ð³íî Ãàåòàíî», 1 ñ. 04.55 Ä/ô «Ãâ³àíà, çåëåíå ïåêëî»

3 жовтня 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.55, 23.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.40 ϳðàíü¿ 19.55 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.00 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 22.05 Áëèæ÷å äî ò³ëà 00.10 Ò/ñ «Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³» 01.35 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.40 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü-4» 02.25 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Четвер ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ»

21.00 22.00 22.15 22.30

20.15 21.30 23.20 00.05 01.55

Äàâàé, äî ïîáà÷åííÿ ×îòèðè âåñ³ëëÿ-2 Øîó Âå÷³ðí³é Óðãàíò Õ/ô «Êîíóðà» (3) Õ/ô «Îäíîãî ðàçó íà Ñõîä³» (2)

4 жовтня 22.00 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê çëî÷èíåöü» 23.00 Ò/ñ «CSI. Íüþ-Éîðê-7» 00.00 Ñâ³äîê 00.30 Ïîêåð. PokerStars Pro Challenge 01.30 Ò/ñ «Ëþáîâ ³ çîëîòî» 05.05 Ñâ³äîê 05.35 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.10 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Øîêóþ÷å â³äåî 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.15 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55, 17.50 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.20, 14.20 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.55, 23.15 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.40 ϳðàíü¿ 19.55 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.05 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 22.10 Ïàðàä ïîðàä-2 00.20 Ò/ñ «Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³» 01.45 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 01.50 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü-4» 02.35 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.25 Óêðà¿íö³ Íàä³ÿ 04.20 Ñ.Ïàðàäæàíîâ. ³äêëàäåíà ïðåì’ºðà 04.40 Êíÿãèíÿ Îëüãà 04.50 Æàð-ïòèöÿ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10, 22.10 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Êðà¿íà 03» 11.00, 21.10 Ò/ñ «Êàðïîâ» 12.10, 04.20 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.20 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.40 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 23.10 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 01.10 Õ/ô «×åðâîíà ôðàêö³ÿ. Ïîõîäæåííÿ» (2) 02.50 Ò/ñ «Ó ïîë³ çîðó. Òðåò³é ñåçîí» 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí


НОВИНИ

№ 39 (61) 27 вересня 2012 року

5 жовтня ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.20 09.30 09.45

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Ïðî ãîëîâíå Ïðåì’ºðà. Ä/ô «Íàçàð³é ßðåì÷óê. Àôãàíñüêà ³ñòîð³ÿ» 10.15 Òåàòðàëüí³ ñåçîíè 11.05 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 11.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 12.00 Íîâèíè 12.10 ijëîâèé ñâ³ò 12.25 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò.Ùåðáàòþê 12.55 Îêîëèöÿ 13.25 Õ/ô «×îëîâ³÷³ òðèâîãè», 2ñ. 15.00 Íîâèíè 15.15 Euronews 15.20, 05.50 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.35 Õ/ô «22-ãî ÷åðâíÿ, ð³âíî î 4-³é ãîäèí³...» 17.15 Îñ³íí³é æàðò ç áðàòàìè Ïîíîìàðåíêàìè 17.55 Øëÿõàìè Óêðà¿íè 18.20 Ñëîâ’ÿíñüêèé áàçàð ó ³òåáñüêó 2012. Äðóãèé êîíêóðñíèé äåíü 20.40 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.10 ijëîâèé ñâ³ò 21.15 Øóñòåð-Live 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 22.50 Øóñòåð-Live 00.30, 01.00 ϳäñóìêè 00.45, 01.15 Çà 80 äí³â íàâêîëî ñïîðòó 01.20 ϳäñóìêè äíÿ 01.30 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 01.50 Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «Ñïðàâà Ðîñ³¿», 1-2÷. 02.45 Õ³ò-ïàðàä «Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà» 04.05 Õ/ô «Ð³íî Ãàåòàíî», 2 ñ.

www.novosti.kr.ua

КІРОВОГРАДЩИНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ 18.10 19.05 20.00 20.30 21.00

Ò/ñ «Êðîâèíóøêà» Ïðî æèòòÿ Ïîäðîáèö³ Ïîäðîáèö³. Íåôîðìàò Ôåñòèâàëü «Âåëèêà гçíèöÿ â Îäåñ³» 23.00 Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì 02.25 Õ/ô «Ïåðåõðåñòÿ» (2) 04.00 Çíàê ÿêîñò³

ICTV 05.00 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.10, 03.15 Ôàêòè 05.25, 04.55 Ñâ³òàíîê 06.25, 07.35 ijëîâ³ ôàêòè 06.45 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.40 Ñòîï-10 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.35, 19.30 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.40, 16.30 Ò/ñ «Îïåðè» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00, 20.15 Ò/ñ «Íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ» 15.15, 22.40 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.55 Ôàêòè. ϳäñóìêè äíÿ 00.10 Ò/ñ «Êîäåêñ ÷åñò³-4» 01.25 Ãîë³ òà ñì³øí³ 02.30 Ò/ñ «Ïîë³öåéñüêà àêàäåì³ÿ» 03.45 Áèòâà íàö³é

20.45 21.00 22.00 22.15 22.30

Çàñèíàéêà Âèáîðè-2012 Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «22 ÷åðâíÿ, ð³âíî î 4-é ðàíêó»

ÑÒÁ 05.45 Äîê. äåòåêòèâ 06.40 Õ/ô «Ùèðî Âàø...» 08.15 Õ/ô «Ïðèãîäè Øåðëîêà Õîëìñà ³ äîêòîðà Âàòñîíà» 16.05, 18.15 Õ/ô «Ñëóæáîâèé ðîìàí» 18.05, 22.00 Âiêíà-íîâèíè 20.00, 22.40 Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó «Òàíöþþòü âñ³!-5 00.20 ÂóñîËàïîÕâ³ñò 01.35 Õ/ô «Çäðàñòóéòå Âàì!» 03.15 Õ/ô «Àä’þòàíò éîãî ïðåâîñõîäèòåëüñòâà»

ÍÒÍ + TTV 05.50 06.20 08.30 08.50

09.00 10.00 12.00 12.30 14.35 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 16.45 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 17.00 19.00 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 19.20 06.00 Ìóçèêà 19.40 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 20.20 àíàëîãîâà ìåðåæ³ 20.45 06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 21.00 06.50, 07.15 Ðàíêîâà êàâà 21.20 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 23.30 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 02.10 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 1+1 02.40 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 06.00, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30 ÒÑÍ 03.35 11.00 Õ/ô «ß òåáå í³êîëè íå çàáóäó» 06.45, 07.10, 08.05, 09.10 Ñí³äàíîê ç 04.45 12.30 Òîê-øîó «ÌÈ!» 1+1 13.30 «Åêîòóð». Æèòîìèðñüêà 10.00 سñòü êàäð³â ÎÄÒÐÊ 11.05, 11.50, 03.20 Ò/ñ «Ñë³äàêè» 13.45 Ìóëüòô³ëüìè 12.30 Çí³ì³òü öå íåãàéíî ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. 13.35 Ïîâíå ïåðåâò³ëåííÿ. ijì çà Öèôðîâà ìåðåæà òèæäåíü 14.35, 15.40 Ðîñ³éñüê³ ñ³ìåéí³ äðàìè 14.15 Êîíöåðò «Ï³ñí³ ìîðÿ», 5 ÷. 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 15.35 Ìóëüòô³ëüìè 17.25, 04.10 Õ/ô «Íå òðåáà ñóìóâàòè» 16.00 Äåíü çà äíåì 20.15 Õ/ô «Ïðèíö Ïåðñ³¿. ϳñêè ÷àñó» 16.15 «Áóäüìî çíàéîì³». 22.50 Äîáðèé âå÷³ð-2 ³ííèöüêà ÎÄÒÐÊ 23.55 Õ/ô «Ïàòðóëü ÷àñó» (2) 17.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 01.55 Õ/ô «Êîíóðà» (3) ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. ²ÍÒÅÐ Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 05.20 Ò/ñ «Øàïîâàëîâ» 06.50, 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê 17.30 ²íîçåìíà äëÿ ä³òåé 17.40 Ìóëüòô³ëüì ç ²ÍÒÅÐîì 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 19.00 Äåíü çà äíåì Íîâèíè 19.15 Òåìà äíÿ 09.10, 12.35 Ò/ñ «Ðàéñüê³ ÿáëó÷êà. 19.45 Òåìè òèæíÿ Æèòòÿ òðèâົ

Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó Ò/ñ «Íà ðîç³, ó Ïàòð³àðøèõ...» ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ³ä ïåðøî¿ îñîáè. Äìèòðî Âåòâèöüêèé Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè Ò/ñ «Îá’ºêò 11» Ò/ñ «Äåòåêòèâè» Ò/ñ «Âåðñ³ÿ-2» Ò/ñ «Ëèâàðíèé» Ñâ³äîê Ò/ñ «Îá’ºêò 11» Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ³äâåðòî Òî÷êà êèï³ííÿ Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³» Õ/ô «×èíã³ñõàí» (2) Ñâ³äîê Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Ñâ³äîê

Фотофакт

П’ятниця 05.15 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 05.35 Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 05.05 Ò/ñ «Ñòðîéáàòÿ» 05.50 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Øîêóþ÷å â³äåî 06.40, 07.05, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîðòåð 09.00, 16.55 Ò/ñ «Íå ðîäèñü âðîäëèâà» 09.55, 17.55 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 13.20, 14.20 Kids Time 13.25 Ì/ñ «Ïðèãîäè Äæåê³ ×àíà» 14.50, 15.50 Teen Time 14.55 Ò/ñ «Äðóç³» 15.55, 23.05 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 19.40 ϳðàíü¿ 19.55 Ò/ñ «Çàêðèòà øêîëà» 21.00 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 22.05 Óêðà¿íà ÷óäåñ-2 00.10 Ò/ñ «Çâàáëèâ³ òà â³ëüí³» 01.35 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü-4» 02.20 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 03.10 ²âàí Ìàçåïà 04.15 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè 04.55 Ìèêîëà Ëèñåíêî

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 09.25, 13.10 Ò/ñ «Ñë³ä» 10.00, 20.00 Ò/ñ «Êðà¿íà 03» 11.00 Ò/ñ «Êàðïîâ» 12.10, 04.35 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 17.00, 19.00, 03.35 Ïî䳿 17.15 Êðèòè÷íà òî÷êà 18.00 Ò/ñ «Äæàìàéêà» 19.20, 03.55 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 21.10 Ò/ñ «²íòåðíè» 22.15 Õ/ô «Â³äïóñòêà çà îáì³íîì» (2) 01.10 Õ/ô «Öå ñòàðå ïî÷óòòÿ» (2) 02.50 Ëàñêàâî ïðîñèìî! 05.25 Ñð³áíèé àïåëüñèí

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 5 жовтня •

Всесвітній День учителя. Професійне свято всіх працівників сфери освіти, засноване в 1994 році. Для народів колишнього Радянського Союзу особлива повага до професії вчителя оголошена й закріплена на державному рівні ще з 1965-х року. Тоді педагогів і вчителів вшановували в кожну першу неділю другого осіннього місяця, у жовтні. Незалежна Україна День працівників освіти відзначає, згідно зі своїм законодавством, традиційно, в першу неділю жовтня (Указ Президента України від 11-го вересня 1994-го року № 513/93 про «День працівників освіти»). • День працівників карного розшуку. • Всесвітній день посмішки. Виникненню цього свята посприяв колись зовсім невідомий американський художник Харві Белл. Своєю творчістю він нічим особливо не виділявся серед колег. Критики вважали його пересічним і посереднім художником. Одного разу, десь у 1963-му році, до нього надійшло замовлення від страхової компанії State Mutual Life Assurance Company of America на виготовлення якого-небудь яскравого і незабутнього символу для їхньої візитної картки. Харві запропонував їм усміхнену жовту пику, відому зараз як звичайний «смайлик». Робота була оцінена в півсотні доларів, і всі залишилися задоволені. Після того, як фірма ввела цей нехитрий символ в побут, вони помітили, що клієнтам це страшенно сподобалося, а успіх від цього нововведення перевершив найсміливіші очікування. Потім цей символ, крім значків, став з’являтися на бейсболках і футболках, листівках і конвертах, і навіть на сірникових коробках тощо. В 2012 році Всесвітній день посмішки припадає на 5 жовтня. • 40 років від дня народження Лариси Олександрівни Кулініч, викладача кафедри образотворчого мистецтва та дизайну КДПУ ім. В. Винниченка. Лариса Кулініч народилася 5 жовтня 1972 року в Кіровограді у сім’ї службовців. З 1987 по 1990 рік навчалася на архітектурному відділенні Республіканської художньої школи ім. Т. Г. Шевченка міста Києва. 1996 року закінчила художньо-графічний факультет Харківського державного педагогічного університету ім. Г.С. Сковороди. З 1996 року працює у Кіровоградському державному педагогічному університеті імені Володимира Винниченка.

Іменини (за православним календарем): Олександр, Іона, Ісаак, Кузьма (Козьма, Косма), Макар (Макарій), Мартин (Мартін), Микола, Петро, Федір (Феодор), Феофан і Фока.

Шукаємо родину!

Фото Павла Волошина, спеціально для Новин Кіровоградщини

Цуценятка (дівчатка) готові ощасливити вас своєю безкорисливою любов’ю! Дівчаткам - 1 місяць і тиждень, їдять самі, проглистовані. Собачки мають гарний овчаристий окрас, вміють гарчати і гавкати. Телефонуйте: (066) 198-45-42 (Оксана).

У Кіровограді відкрили пам’ятник Почесному громадянину міста, лауреату Нобелівської премії, відомому фізику-ядернику Ігорю Тамму. В урочистостях взяли участь голова Кіровоградської ОДА Сергій Ларін, перший заступник голови обласної ради Олександр Шаталов, міський голова Олександр Саінсус, голова наглядової ради ПАТ «Радій» Євген Бахмач, внук славетного фізика Микита Тамм. Звертаючись до учасників урочистостей, Олександр Саінсус відзначив, що місто багате на талановитих людей, які прославили Єлисаветград-Кіровоград далеко за межами України. Кіровоградцям є з кого брати приклад і кого наслідувати. Микита Тамм подякував міському голові, голові наглядової ради ПАТ «Радій» Євгену Бахмачу за те, що в обласному центрі змогли зберегти пам’ять про відомого науковця. У свою чергу, він передав у дарунок місту оригінал Похвального листа, отриманого учнем гімназії Ігорем Таммом за успіхи у навчанні, та Ломоносівську медаль – вищу відзнаку за здобутки у науці в часи СРСР.

Красунечка, приблизно 2 місяці від народження, дуже лагідна, контактна, цікава! Стане вам добрим другом! Телефонуйте: (050) 252-30-50 (Марина).

Кошенятко сіро-смугасте, напів пухнасте, хлопчик, півтора мі сяці. Телефонуйте: (099) 406-71-23 (Наташа).

Кошенятко-хлопчик, напівпухнастий, 2 місяці. Телефонуйте: (050) 101-50-84 (Ніна).

7


www.novosti.kr.ua

Субота

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 6 жовтня •

130 років від дня народження (с. Тимошівка на Черкащині) Кароля Шимановського (1882-1937), польського композитора, піаніста, педагога. Закінчив у 1900 році Єлисаветградське земське реальне училище, початкову музичну освіту здобув у школі Нейгауза (1901-1905). Брав участь в організації музичного життя Єлисаветграда (1917-1918). Разом із Г. Нейгаузом, Б. Гайсинським та В. Дешевовим створив симфонічний оркестр, влаштовував концерти, здійснював постановку оперних спектаклів. У Єлисаветграді написав оперу «Король Рогер» (лібрето Я. Івашкевича), роман «Ереб» та інші літературні й музичні твори. З 1920 року жив у Польщі. Був ректором Варшавської консерваторії (1927-1932) та Академії музики (1930-1932). Автор багатьох творів, визнаних класикою. Музика К.Шимановського звучить у знаменитому фільмі А.Вайди «Баришні із Вілько» (за новелою Я.Івашкевича (1979). У Кіровограді створено міський музей музичної культури ім. К. Шимановського. 28-30.09.1993 у Кіровограді відбулася міжнародна наукова конференція «Кароль Шимановський і Україна». Збірник матеріалів конференції надрукований у 1998 році. • 85 років від дня народження (с. Тернівка Новоархангельського району) Івана Павловича Оліфіренка (1927-2005), журналіста, прозаїка, краєзнавця. З грудня 1944-го до 1957 року служив у Радянській Армії та Військово-Морському флоті. Закінчив Харківський університет. До виходу на пенсію багато років працював у Кіровоградському обкомі КПУ. Брав участь у підготовці та написанні тому «Історія міст і сіл УРСР. Кіровоградська область» (1972), низки путівників. Сприяв створенню обласних організацій Спілки письменників України та Спілки художників України, брав участь у заснуванні декількох музеїв. Автор книг: «Вдови», «Добре дошли, другарі!», «Там, де Ятрань...», кількох сценаріїв. У 2009 році міськвиконком дав дозвіл на встановлення меморіальної дошки на фасаді будинку, де він жив (вул. Єгорова, 26).

Іменини (за православним календарем): Андрій, Антон (Антонин), Іван (Іоанн), Інокентій, Іраїда, Ксантиппа (Ксанфиппа), Микола, Петро, Ревекка й Поліксенія.

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 06.20 07.00 07.25 07.40 08.00 09.25 09.40 11.20 11.55 12.10 13.40 15.20 17.00 17.30 19.40 20.00 20.50 20.55 21.00 21.15 21.30 22.10 22.50 23.00 23.30 23.50 00.15

01.20 01.35 01.55 02.20 03.20 04.50 05.25

Ðàíêîâà ìîëèòâà Ìóëüòô³ëüì Ñâ³ò ïðàâîñëàâ’ÿ Åðà çäîðîâ’ÿ Êîðèñí³ ïîðàäè Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê Øóñòåð-Live Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà Øóñòåð-Live «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Íàòàëåþ Ãîðîäåíñüêîþ Çåëåíèé êîðèäîð Õ/ô «Ïåðåâ³ðêà íà äîðîãàõ» Õ/ô «Ïåðøèé äåíü ìèðó»  ãîñòÿõ ó Ä. Ãîðäîíà Çîëîòèé ãóñàê Áåíåô³ñ Ã.ºòðîâà Ñâ³ò àòîìà Ä/ô «Ñèëà ì𳿻 Ìåãàëîò Çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ϳäñóìêè äíÿ Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ dzðêè ãóìîðó Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî Òâ³é ãîëîñ Åðà çäîðîâ’ÿ Óëüòðà. Òåìà Ä/ô ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» «Îñòð³â áëàãîäàò³. Ëèñòè äî ñåáå» Ï³äñóìêè äíÿ Ñâ³ò àòîìà Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «Ñïðàâà Ðîñ³¿» 3÷. «Íàùàäêè» ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì ÒåëåÀêàäåì³ÿ Îêîëèöÿ «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò.Ùåðáàòþê

1+1 06.00 Ì/ô «Ñìóðôè» 06.35 Ñïðàâæí³ ë³êàð³-2 07.35 Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà 08.00 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 09.00 Õòî òàì? 10.15, 10.40 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 11.05, 03.10 Õ/ô «Ïîäàðóé ìåí³ íåä³ëþ» 19.30 ÒÑÍ 20.15 Îïåðàö³ÿ êðàñà-2 22.00 Õ/ô «Ì³é êîõàíèé òåëåïåíü»

Український День учителя (День працівників освіти чи День освітянина). • 90 років від дня народження (с. Давидівка Голованівського району) Дмитра Івановича Фартушняка (1922-2007), педагога, історика. Після закінчення Підвисоцької середньої школи навчався в Одеському індустріальному інституті (19391941). Учасник ВВв, нагороджений трьома орденами, 16 медалями. Після війни навчався на історичному факультеті Одеського університету. З 1953-го до 1994 року вчителював у с. Підвисокому Новоархангельського району. У 1967 році створив музей історії села. Найбільшою популярністю користується розділ, присвячений початку Великої Вітчизняної війни, коли поблизу Підвисокого 27 серпня 1941 року потрапили в оточення частини 6-ї та 12-ї армій (65 тисяч воїнів). Матеріалами музею скористався поет Є.Долматовський при написанні книги «Зелена брама». Повернуто імена багатьом загиблим, зібрано спогади учасників тих трагічних подій. У 1973 році музею присвоєно звання «народного». Заслужений працівник культури УРСР (1973), лауреат обласної краєзнавчої премії ім. В.М. Ястребова (1999). Почесний громадянин с. Підвисокого (2003). • 75 років від дня народження (с. Новосілка Голованівського району) Володимира Даниловича Покрови, лікаря. Випускник Сухоташлицької середньої школи Вільшанського району. У 1957 р. закінчив Первомайське медичне училище, у 1966 – Одеський медичний інститут за спеціальністю «Лікувальна справа». З 1971-го по 1982 рр. працював головним лікарем Новоукраїнського району. У 1982-1990 – головний лікар Кіровоградського обласного лікувально-санаторного управління. З 1990 р. – організатор і впродовж 10 років головний лікар обласного кардіологічного диспансеру. Заслужений лікар України (1985). У 2001 році нагороджений Академією медичних наук України медаллю академіка М.Д.Стражеско «За заслуги в охороні здоров’я». Має державні нагороди: орден «Знак пошани» (1976), медаль «За працю і звитягу» (2001) та ін.

Іменини (за православним календарем): Абрам (Оврам, Авраамій), Андрій, Антон (Антоній), Василь, Віталій, Владислав, Галактіон, Давид, Євсевій, Копрій, Никандр, Павло, Сергій (Сергий), Спиридон, Степан (Стефан) і Текля.

8

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 06.30 07.15 07.30 08.00 08.25 08.40 09.05 09.25 09.45 10.25 10.45 11.10 12.30 13.10 14.00 15.40 16.15 16.40 17.25 18.05 20.40 20.50 21.00 21.35 21.55 22.55 23.00 23.35 23.50 01.20 01.55 02.05 02.30 03.15

Ðàíêîâà ìîëèòâà Ìóëüòô³ëüì Êðîê äî ç³ðîê Ìîÿ çåìëÿ - ìîÿ âëàñí³ñòü ѳëüñüêèé ÷àñ Óêðàâòîêîíòèíåíò Êîðèñí³ ïîðàäè Ôóòáîë Óêðà¿íè Ñì³øíèé òà ùå ñì³øí³øèé Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? Êðîê äî ç³ðîê Êðà¿íó - íàðîäîâ³! ßê öå? Îäèí íà îäèí Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ Øåô-êóõàð êðà¿íè Ñëîâ’ÿíñüêèé áàçàð ó ³òåáñüêó 2012. Äåíü Óêðà¿íè dzðêè ãóìîðó Çîëîòèé ãóñàê Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè ijëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü Ñëîâ’ÿíñüêèé áàçàð ó ³òåáñüêó 2012. Çàêðèòòÿ Ãîëîâíèé àðãóìåíò Îô³ö³éíà õðîí³êà ϳäñóìêè òèæíÿ Òî÷êà çîðó Ôîëüê-music Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà Åðà á³çíåñó. ϳäñóìêè Îë³ìï³éñüêèé âèêëèê Äîê. ô³ëüì ôåñòèâàëþ «Ïîêðîâ» «Ùèðà ðîçìîâ໠ϳäñóìêè òèæíÿ Ãîëîâíèé àðãóìåíò Ôåñòèâàëü «Ïîêðîâ». «Ñïðàâà Ðîñ³¿» 4÷. Òåàòðàëüí³ ñåçîíè Ñëîâ’ÿíñüêèé áàçàð ó ³òåáñüêó 2012. Çàêðèòòÿ

1+1 06.00 Õ/ô «Ãàâð» 07.45 Ìóëüòô³ëüì 08.05 Ðåìîíò+ 09.00 Ëîòî-çàáàâà 10.20, 10.45 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 11.10 Êóë³íàðíà àêàäåì³ÿ. Þë³ÿ Âèñîöüêà 11.35 ×îòèðè âåñ³ëëÿ-2 13.05, 02.25 Õ/ô «Ö³ïî÷êà» 15.15 Õ/ô «Ì³é êîõàíèé òåëåïåíü» 17.10, 04.05 Õ/ô «Òàéñüêèé âîÿæ Ñòåïàíîâè÷à» 19.30, 23.30 ÒÑÍ-òèæäåíü 20.15 ̳é çìîæå-2 22.15 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 00.15 Õ/ô «Ñóø³ ãåðë» (2)

²ÍÒÅÐ 05.25 Ì/ñ «Â³íêñ» 06.25 Âåëèêèé áîêñ. Çàóð Áàéñàíãóðîâ vs. Ëóêàø Êîíå÷íè

№ 39 (61) 27 вересня 2012 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

23.55 Õ/ô «Âàì çàâäàííÿ» (2) 01.40 Õ/ô «Ïàòðóëü ÷àñó» (2)

²ÍÒÅÐ 04.55 Âåëèêà ïîë³òèêà ç ªâãåí³ºì Êèñåëüîâèì 08.00 Ïîçàî÷³ 09.00 Îðåë ³ Ðåøêà 10.05 Óêðà¿íî, âñòàâàé! 10.55 Õ/ô «Ïîêðîâñüê³ âîðîòà» 13.55 Ò/ñ «Ëþáà. Ëþáîâ» 18.00 Ôåñòèâàëü «Âåëèêà гçíèöÿ â Îäåñ³ 20.00, 02.50 Ïîäðîáèö³ 20.35 Ìàéäàí’s-3. Ñóïåðêóáîê 23.00 Âåëèêèé áîêñ. Çàóð Áàéñàíãóðîâ vs. Ëóêàø Êîíå÷íè 01.05, 03.35 Õ/ô «Êðîâ çà êðîâ» (2) 03.10 Ä/ñ «Òàºìíèö³ ³ñòîð³¿-2»

10.15 10.30 11.00 12.00 12.30 13.00

14.40 15.40 15.55 16.15 17.20

Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó - 101 Ñèëüí³ äóõîì 12 áàë³â Ó íàðîäíîìó ñòèë³ Ä/ñ «Ñòîëèö³ ñâ³òó» Çîëîòà êîëåêö³ÿ óêðà¿íñüêîãî òåàòðó. Âèñòàâà Äí³ïðîïåòðîâñüêîãî îáëàñíîãî òåàòðó ëÿëüîê «Ìàëåíüêèé ïðèíö» Äåïóòàòñüêà ãîäèíà Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê Ìóëüòô³ëüì ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà Êîíöåðò «Ï³ñí³ ìîðÿ», 6 ÷. Ìóëüòô³ëüìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ Ê³ðîâîãðàäñüêà ô³ëàðìîí³ÿ ïðåäñòàâëÿº... Ê-Àâòî Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! ì.ʳðîâîãðàä, ì³êðîðàéîí Ñòàðà Áàëàø³âêà Ä/ñ «Ãðà äîë³» ˳í³ÿ çàõèñòó Ñïîðòëåíä Çàñèíàéêà Äåíü íàðîäæåííÿ «Ç³ðêè»

6 жовтня 14.45 19.00 20.30 20.50 21.30 21.50 22.10 22.40 23.00 23.45 00.10 02.00 03.35 05.10 05.35

Ò/ñ «ÓÃÐÎ-2» Âå÷³ð «ÌàéäàíSó» ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ³äâåðòî Musiñ-ìàí³ÿ Òî÷êà çîðó  ðîçð³ç³ òèæíÿ Òàºìíèö³ Òèõîãî îêåàíó Ãîëîâíèé ñâ³äîê Âèïàäêîâèé ñâ³äîê Õ/ô «Â³ä³ìñòèòè çà Àíäæåëî» (2) Ðå÷îâèé äîêàç Àãåíòè âïëèâó Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè Ïðàâäà æèòòÿ

ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË

05.45 Ò/ñ «Îñòàíí³é àêîðä» 07.20 Çðîáè ìåí³ ñì³øíî 18.00 ICTV 09.00 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Äèâîâèæí³ ëåãåíäè» 18.30 05.45 Ôàêòè 09.35 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 19.00 06.05 ²íøèé ôóòáîë 10.00 Ãîòóé 06.35 Êîçèðíå æèòòÿ 07.20, 03.20 Ì/ô «Òîì ³ Äæåð³: 11.00 Íàø³ â Ðàø³ Øåðëîê Õîëìñ» 12.00 ÔÁÐ 19.30 08.40 dzðêà YouTube 12.55 Âåñ³ëëÿ áóäå ïî-ìîºìó! 19.45 10.00 Äà÷à 13.55 Äàºø ìîëîäü 20.15 10.30 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 15.30 Õ/ô «ß îáîæíþþ íåïðèºìíîñò³» 20.45 11.30 Ñòîï-10 17.55 Óêðà¿íà ÷óäåñ-2 21.00 13.05 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 19.00 Ì/ô «Øðåê-3» ÑÒÁ 14.05 Õ/ô «Ïîâåðíåííÿ Ñóïåðìåíà» 20.50 Õ/ô «Ì³é õëîïåöü ç çîîïàðêó» 17.40 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 05.15 Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè: 23.00 Õ/ô «Äîçâîëüòå òåáå 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð «Âîâêà â òðèäåâ’ÿòîìó öàðñòâ³», ïîö³ëóâàòè» 19.00 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò - ðîçêðàäà÷êà «Â³ííè-Ïóõ» 01.05 Õ/ô «Åêñòðåìàëüíå ãðîáíèöü» 06.15, 02.40 Õ/ô «Äå çíàõîäèòüñÿ ïîáà÷åííÿ» (2) 21.05 Õ/ô «Ëàðà Êðîôò - ðîçêðàäà÷êà íîôåëåò?» 03.00 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü-4» ãðîáíèöü-2. Êîëèñêà æèòòÿ» 07.45 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 03.50 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ 23.45 Íàøà Russia 08.50 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 04.45 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè 00.50 Ãîë³ òà ñì³øí³ 09.00 ¯ìî âäîìà 05.10 Áèñòðîïëèííèé ñîí 01.45 Õ/ô «Ôðåää³ ïðîòè 10.10 Çâàæåí³ òà ùàñëèâ³-2 ÓÊÐÀ¯ÍÀ Äæåéñîíà» (2) 15.05 Íàö³îíàëüíå òàëàíò-øîó 04.15 ÏðîÖ³êàâå 06.00, 04.35 Ñð³áíèé àïåëüñèí «Òàíöþþòü âñ³!-5 04.45 Ñâ³òàíîê 07.00 Ðàíîê ç «Óêðà¿íîþ» 19.00 Õ-Ôàêòîð-3 09.25 Ì/ô «Íó, ïîñòðèâàé!» ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 22.20 Õ/ô «Ñëóæáîâèé ðîìàí» 09.35, 11.00 Ò/ñ «²íòåðíè» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 01.55 Äåòåêòîð áðåõí³-2 10.00 Äîäîìó íà ñâÿòà 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë ÍÒÍ + TTV 12.10, 03.50 Ò/ñ «Äîðîæí³é 06.00 Ìóçèêà 06.00 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà ïàòðóëü-10» 06.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 07.45 Ò/ñ «Ñòðîãî íà þã» 13.10 Ò/ñ «Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî» 07.00 «Óäîñâ³òà». ³ííèöüêà ÎÄÒÐÊ 09.45 Õ/ô «Âáèòè ëèöåä³ÿ» 14.10, 17.00, 19.20 Ò/ñ «Ìîÿ âåëèêà 07.30 Ìóëüòô³ëüìè 11.30 Ðå÷îâèé äîêàç. Ãàçîâàí³ ðîäèí໠ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà ì³ëüéîíè «Àâòîìàòòîðãó» 19.00, 03.30 Ïî䳿 àíàëîãîâà ìåðåæ³ 12.00 Ãîëîâíèé ñâ³äîê 22.00 Õ/ô «Ñíàéïåð» (2) 08.00 Îçèðíèñü! 12.45 Õ/ô «Äðóãå æèòòÿ Ôåäîðà 00.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñüê³ â³éíè-5» (2) 08.30 Òåìè òèæíÿ 02.00 Õ/ô «Ëþáëþ òåáå äî ñìåðò³» 09.30 Ìóëüòô³ëüìè Ñòðîãîâà»

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Неділя

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 7 жовтня

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

08.25 09.25 10.00 11.05 11.30 12.30 15.35

Ãëÿíåöü Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî ÍÅIJËß Ç «ÊÂÀÐÒÀËÎÌ» Ñâàòè á³ëÿ ïëèòè Ëþäè ñâ³òó. Á.Áåðåçîâñüêèé Õ/ô «Åê³ïàæ» Õ/ô «Íå ìîæó ñêàçàòè «Ïðîùàâàé»» 17.55 Ò/ñ «Òðè òîâàðèø³» 20.00, 01.30 «Ïîäðîáèö³ òèæíÿ» 21.00 Ò/ñ «Òðè òîâàðèø³» 23.10 Ùî? Äå? Êîëè? 23.55 Õ/ô «ß Âàñ ÷åêàþ» (2) 02.15 Õ/ô «Âåðñ³ÿ» (2) 04.05 Ä/ñ «Òàºìíèö³ ³ñòîð³¿-2»

ICTV 05.35 05.55 06.40 07.00 07.30 11.00 11.45 12.35 12.55 13.55 16.05 18.45 19.40 21.00 23.55 02.00 02.15 03.50 04.30

Ôàêòè Êâàðòèðíå ïèòàííÿ Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè Äà÷à Õ/ô «Ïîâåðíåííÿ Ñóïåðìåíà» Êîçèðíå æèòòÿ ²íøèé ôóòáîë Îë³ìï³Ëÿïè Íàøà Russia Õ/ô «Ëàðà Êðîôò - ðîçêðàäà÷êà ãðîáíèöü» Õ/ô «Ëàðà Êðîôò - ðîçêðàäà÷êà ãðîáíèöü-2: Êîëèñêà æèòòÿ» Ôàêòè òèæíÿ Îñòàíí³é ãåðîé-2 Õ/ô «Øåðëîê Õîëìñ» Õ/ô «Æàõ³òòÿ íà âóëèö³ Â’ÿç³â» (2) ²íòåðàêòèâ. Òèæíåâèê Õ/ô «Ôðåää³ ïðîòè Äæåéñîíà» (2) ÏðîÖ³êàâå Ñâ³òàíîê

14.40 ˳í³ÿ çàõèñòó 15.10 Îçèðíèñü! 15.40 Ìóëüòô³ëüìè ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 16.15 Õ/ô «Êîï³þþ÷è Áåòõîâåí໠ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 18.00 Ñèëüí³ äóõîì 18.30 Ó íàðîäíîìó ñòèë³ 19.00 Ïîãëÿä 19.35 Àðì³ÿ 20.15 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 21.30 Ä/ñ «ßïï³» 22.00 Ïîãëÿä 22.30 Õ/ô «Æèâà ì³øåíü» (2)

ÑÒÁ 05.40 «Íàø³ óëþáëåí³ ìóëüòô³ëüìè: «Ïîâåðíåííÿ áëóäíîãî ïàïóãè», «Ìàëþê ³ Êàðëñîí» 06.50 Õ/ô «Ñòåðåæèñü àâòîìîá³ëÿ» 08.50 Ñí³äàíîê ç Þ볺þ Âèñîöüêîþ 09.00 ¯ìî âäîìà 10.15 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 11.20 ÌàéñòåðØåô-2 15.35 Õ-Ôàêòîð-3 19.00 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â. Àïîêàë³ïñèñ 21.05 Õ/ô «Ìàìà ìèìîâîë³» 00.00 Õ/ô «Äîâãîî÷³êóâàíå êîõàííÿ» 01.55 Õ/ô «Ùå ðàç ïðî êîõàííÿ»

ÍÒÍ + TTV

05.50 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà 07.35 Ò/ñ «Îäíîãî ðàçó â Ðîñòîâ³» 11.30 Ëåãåíäè êàðíîãî ðîçøóêó. ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ Ïîëþâàííÿ íà «Êàäèê໠ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 12.00 Àãåíòè âïëèâó 00.05 «Ïîâ³ð ó ñåáå». Äîíåöüêà 13.00 Ò/ñ «Ðîçêîë» ÎÄÒÐÊ 15.00 Ò/ñ «Êóë³íàð» 00.30 ͳ÷íèé ê³íîçàë 19.00 Òî÷êà êèï³ííÿ 06.00 Ìóçèêà 19.20 Ìè éäåìî â ãîñò³ 06.30, 08.30, 19.45 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ 19.40 Òî÷êà çîðó âîºí» 20.00 Ñâ³òëî 07.00 «Ðîçìîâà áåç íîòàö³é». ïðàâîñëàâ’ÿ ×åðí³ã³âñüêà ÎÄÒÐÊ 20.30  ðîçð³ç³ òèæíÿ 07.30 Ìóëüòô³ëüìè 21.00 Ñïîðòòàéì ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 21.25 Êàðò-áëàíø àíàëîãîâà ìåðåæ³ 21.50 Êóëüòóðíà 08.00 Ðàíêîâèé êîìïàñ ñêàðáíè÷êà 09.00 Ê-Àâòî 09.30 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 22.15 Ò/ñ «Êàìåí10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ ñüêà-4» 10.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 23.00 Õ/ô «Òèòàí³ê-2» 10.45 Ìóëüòô³ëüìè 00.50 Õ/ô «Øïèãóí» (2) 12.00 Êèíüòå âñå, ãàðìîøêà ãðàº! 02.30 Ðå÷îâèé äîêàç ì.ʳðîâîãðàä, ì³êðîðàéîí Ñòàðà 03.15 Àãåíòè âïëèâó Áàëàø³âêà 05.15 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 12.30 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð 05.30 Ïðàâäà æèòòÿ 12.45 Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó – 101 ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 13.00 Ñòóäåíòñüêèé êâèòîê 06.10 Ò/ñ «Îñòàíí³é 13.15 12 áàë³â àêîðä» 14.10 Ñïîðòëåíä

7 жовтня 06.55, 08.25 Çðîáè ìåí³ ñì³øíî 07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà 08.00 Çàïèòàéòå ó ë³êàðÿ 09.15 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà. Äèâîâèæí³ ëåãåíäè» 09.55 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 10.15 Øîó Øàðà 11.15 Íåä³ëüíèé îô³ñ 12.15 Ïàðàä ïîðàä-2 13.20 Áëèæ÷å äî ò³ëà 14.25 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 16.00 Õ/ô «Ì³é õëîïåöü ç çîîïàðêó» 18.10 Ì/ô «Øðåê-3» 20.00 ØîóìàSòãîóîí 22.10 Õ/ô «Â î÷³êóâàíí³ äèâà» 00.10 Ñïîðòðåïîðòåð 00.15 Õ/ô «Øëÿõ âî¿íà» (2) 02.15 Ò/ñ «ßñíîâèäåöü-4» 03.55 Ñåìåðåíêè 04.55 Òàñÿ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 04.50 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.50 Ïî䳿 07.10 Õ/ô «ßê çíàéòè ³äåàë» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî 10.00 Ãåðî¿ åêðàí³â 11.00, 04.05 Ò/ñ «Äîðîæí³é ïàòðóëü-10» 13.00 Ò/ñ «Çëî÷èí áóäå ðîçêðèòî» 15.00, 20.30, 21.10 Ò/ñ «²íòåðíè» 15.45, 19.30 Ò/ñ «Çàñ³á â³ä ñìåðò³» 19.00, 03.35 Ïî䳿 òèæíÿ 22.15 Òîê-øîó «Âåëèêèé ôóòáîë» 00.15 Ò/ñ «Ìåíòîâñüê³ â³éíè-5» 02.10 Õ/ô «Ïîñëóãè ïåêëà êîøòóþòü íåäåøåâî» (3)


№ 39 (61) 27 вересня 2012 року Кіровограду – 258!

НОВИНИ Кіровоградщини

www.novosti.kr.ua

Прогулянка святковим містом

Андрій Лисенко, спеціально для Новин Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

Кіровограду виповнилося 258 років… Як зазначив на урочистостях… Головними спонсорами стали міська влада спільно з єдиною командою Ларіна… …Ну не пишеться про неформатне свято формалізованими реченнями. Тому так. Цього святкового дня ваш покірний слуга вирішив, що досить працювати. Треба відпочити. І вирушив разом із дружиною на прогулянку містом. Офіціозу, полум’яних привітань і цитат офіційних осіб у тексті не буде. Лише авторські враження, суб’єктивні до останньої літери. (Прихильники «сухих» знеособлених матеріалів можуть перегортати сторінку. Хто хоче побачити День народження міста очима пересічного його мешканця – ласкаво прошу.) Іменини Кіровограда почалися для нас близько одинадцятої. На той момент уже пройшли урочистим маршем колони Ленінського та Кіровського районів. Відзвучали вітальні слова мера Олександра Саінсуса, голови облдержадміністрації Сергія Ларіна, першого заступника голови обласної ради Олександра Шаталова, інших посадовців. Від найважчого в Україні пирога – 258 кілограмів, національний рекорд − на велетенському столі перед будівлею міської ради лишилися крихти. − Е-ех, я так і не попробувала, − бідкається бабуся у фіолетовій кофтині. − А ти збирайся довше, − веселиться її подружка. – Давай-но краще на площу прогуляємось. Подивимось, що там. Площа імені Кірова… Ні, це важко описати, бо очі просто розбігаються. На сцені виступають дитячі хореографічні колективи.

Начистоту Політика

На Великій Перспективній і Дворцовій – виставка сучасних легковиків. Біля входу до Кіровоградської телерадіокомпанії представлена пожежна техніка – від запряжених кіньми возів із дерев’яними бочками до КАМАЗів і бронетранспортерів. Музика, повітряні кульки, дітвора, що гасає попід ногами у дорослих. Свято. Не задля галочки у черговій бюрократичній відомості – повітря пронизане святковим настроєм. Дворцову, якою рухаємося до Ковалівського парку, не впізнати. Вона розбита на своєрідні квартали – «Історичний», «Мистецький», «Творчий» тощо. Обабіч вулиці – виставки, презентації, міні-концерти, сміх і веселощі. Назустріч − дві дами XIX століття під ручки з бравим гусаром. Вони зупиняються біля вивішених на шворці старих фотографій. Здається, їм не треба вгадувати, що там знято, − ці люди зійшли просто з пожовклих від часу світлин. Театральна площа зустрічає великим плакатом: «Вибачте за тимчасові незручності». Там триває ремонт, який невдовзі, обіцяє влада, закінчиться. А на відкриття відреставрованих театру Кропивницького й площі має приїхати Президент Віктор Янукович. Ближче до парку автор цих рядків раптом згадує, що не снідав. Пахощі різноманітних страв ятрять душу. А димок, що піднімається від мангалів та імпровізованих печей, викликає в уяві величезні шматки смаженого м’яса. Втім, у нас – дещо інша мета. В парку представники Національного реєстру рекордів мають зафіксувати ще одне звершення – юшку, зварену в найбільшому в Україні – 300-літровому − казані. Шеф-повар та ініціатор – Олександр Шаталов. Зрештою, рекорд установлено, юшку розливають в одноразовий посуд. Охочих скуштувати – ціла черга. Але організація – на висоті, тому ображених і голодних не лишається. Підснідуємо юшкою – смачно, до речі, хоча я би кинув більше перцю – і йдемо далі. На відремонтованому танцмайданчику – концерт місцевих музичних колективів. Під акомпанемент духового оркестру кружляють пари. З десяток чоловіків, зручно всівшись на лавках, грають у шахи – турнір. Трохи далі діти «ріжуться» у настільний хокей… …Святкування, як і годиться, завершується ввечері концертом на площі Кірова. На сцені – кіровоградські гурти й виконавці, а також… всюдисущі представники Національного реєстру рекордів. Вони офіційно оголошують: підрахунки завершено, Кіровоград – місто мільйона чорнобривців! Перед кіровоградцями та гостями міста виступають «The ВЙО» та Едуард Діля (одночасно презентуючи кліпи про обласний центр), а після них – всесвітньо відомий гурт зі Швеції Ace of Base. І «на десерт» − феєрверк. Різнобарвний салют гримить над містом. І стає трохи сумно, адже свято закінчується…

Кандидат, слабо відповісти?

Вітаю, мене звати Ярослав Турчин, і я йду в народні депутати по «мажоритарці» в окрузі №99. Самовисуванцем. У період передвиборчої кампанії в пресі і в Інтернеті з’являється дуже багато публікацій про кандидатів. Але дуже часто ці статті – похвальні, а запитання для інтерв’ю формують у штабах самих кандидатів. А мені, і не тільки мені, хотілося б почути їхні відповіді на зовсім інші запитання. Незручні й гострі, ті, які є у простих людей, які задають вголос одне одному прості кіровоградці. Але на ці запитання кандидати не дають відповідь. Можливо, тому, що не чують. А може, й тому, що чують, але не мають бажання від-

повідати. Запитання, яке поставили у друкованих виданнях, – інша справа. Тому, користуючись своїм правом як одного з тих, кого будуть обирати, я буду ставити їх публічно на сторінках газет. І з повним правом очікувати відповідей разом із вами, виборцями. Отже, кілька запитань – до головного кіровоградського «об’єднаного опозиціонера», і за сумісництвом – представника одного з найбільших в області сімейних бізнес-кланів, Андрія Табалова: - Андрію, будь-ласка, дайте відповідь кіровоградцям на просте й очевидне запитання: навіщо нам у Верховній Раді цілих два Табалови, батько і син, один із яких – Олександр Миколайович, який раніше очолював місцеву Ліберальну партію, а ще раніше – хоч і недовго – обласну Партію регіонів, а інший із депутатів міськради від «лібералів» перекочував у «фронтовики» і тепер кандидат від «Батьківщини»? - Запитання друге: під час земельного дерибану, який відбувався в місті за часів мера Володимира Пузакова, ви очолювали земельну комісію міськради, тільки через

ваш підпис у сесійну залу потрапляли ВСІ земельні рішення – про відведення ділянок під гаражі, мийки, заправки і так далі. Невже ви не бачили, що підписуєте, коли депутати «дерибанили» парк ім. Пушкіна, «Горсад» і Лісопаркову, коли замість дитячих майданчиків і зелених зон у дворах кіровоградців як гриби виростали гаражі? Новиною цих виборів стала нікому не відома в Кіровограді, але та, що вкладає чималі гроші в свою кампанію, дивна людина Дмитро Ветвицький. До нього у мене теж є запитання: - По-перше. Шановний Дмитре Олександровичу, а що ви взагалі в Кіровограді забули? Ви тут не живете, не працюєте, боюся, що й не бували раніше, за що саме нам таке щастя? - І, по-друге: звідки величезні гроші на шалену кількість білбордів із дивними гаслами, на кілометри агітаційних газетних матеріалів, години телеефірів? Може, ви їх дістаєте з «заначки», зробленої в роки роботи на керівних посадах в сумнозвісній корпорації ЄЕСУ, яка розорила на Кіровоградщині десятки сільських господарств та підприємств – ви ж не будете заперечувати, що працювали в ній? Може, саме за старі заслуги, та ще – щоб ніде нічого не розповіли ненароком, вас у свій час і взяли в списки «Батьківщини», лави якої ви

благополучно покинули після «посадки» вашої колишньої очільниці по ЄЕСУ? Запитання задані і будуть задаватися ще – вищезгадуваним і всім іншим кандидатам. Сподіваюся, кіровоградці зроблять правильні висновки… Щиро вяаш, Ярослав Турчин.

9


www.novosti.kr.ua Свято

НОВИНИ Кіровоградщини

ФК «Зірка» - 101 рік

Керівництво ФК «Зірка» Кіровоград вирішило змінити дату заснування футбольного клубу. Датами заснування нашої команди раніше вважалися спочатку 1958 рік (старт у першій зоні класу «Б» серед команд майстрів), потім – 1935 рік (товариський матч кращої команди міста Кірово – команди заводу «Червона зірка» зі збірною Кутаїсі, Грузія) і, нарешті, 1922 рік (при центральному робітничому клубі були організовані дві команди, до складу яких увійшли робітники заводів «Червона зірка» та «Червоний профінтерн», які грали з командами залізничників («Урал») та кавалерійської школи). Що ж стосується дати першого футбольного організованого поєдинку в Єлисаветграді (Кіровограді), то вона визначена не була. Зазначимо, що деякі дослідники виникнення, становлення та розвитку футболу в нашому місті (Еміль Додін, Сергій Шевченко та Микола Ковальов) стверджували, що перші кроки цей вид спорту зробив у Єлисаветграді в 1907 – 1910 рр., слушно зв’язуючи історію команди заводу «Червона зірка» з футбольним гуртком заводу «Ельворті». Нагадаємо, що завод «Роберта і Томаса Ельворті» націоналізований більшовиками 20 квітня 1919 року, а 17 листопада 1922 року за рішенням Єлисаветградської повітової Ради заводу дали найменування «Червона зірка».

Напередодні передбачуваного 90-річного ювілею команди нинішній президент і власник ФК «Зірка» Максим Березкін із метою усунення різночитання та визначення дати заснування команди відрядив керівника прес-служби ФК «Зірка» Миколу Ковальова в Хімки Московської

Футбол

Кубок України. 1/16 фіналу. Після того як на попередній стадії Кубка України з боротьби вибули ПФК «Олександрія» та «Зірка», всі надії уболівальників пов’язані з «УкрАгроКомом». І підопічні Юрія Гури змогли постояти за честь Кіровоградщини і наочно продемонстрували, що абсолютно заслужено очолюють турнірну таблицю в своїй групі другої ліги. У кубковій зустрічі з запорізькім «Металургом», який очолює харизматичний Віталій Кварцяний, головківці абсолютно на рівних грали з представником еліти, а в серії післяматчевих пенальті змогли схилити шальки терезів на свій бік. Таким чином, наша команда домоглися поки найзначнішого досягнення у своїй історії, пробившись до 1/8 фіналу Кубка України. Нагадаємо, «Металург» та «УкрАгроКом» зустрічалися на цій кубковій стадії другий рік поспіль. І якщо в минулому сезоні запорожці у важкій боротьбі зуміли у додатковий час завдяки голу Цурікова на 92-й хвилині вирвати перемогу, то тепер удача була на боці наших земляків. Та зустріч проходила в Головківці, а цього разу керівництво клубу вирішило проводити поєдинок на олександрійському КСК «Ніка», і стадіон виявився для господарів поля щасливим. Перші хвилини поєдинку минули з невеликою перевагою гостей, але небезпечних моментів створено не було. А ось «УкрАгроКом» на 13-й хвилині міг відкривати рахунок. Сергій Сидорчук, на думку арбітра, сфолив на колишньому гравці «Металурга» Олександрові Батраченку. Сергій Пономаренко майстерно пробив у обвід стінки, але Олексій Шевченко витягнув м’яч із нижнього кута. Через чотири хвилини після відмінної передачі нападник господарів Євген Фальковський вийшов сам-на-сам із голкіпером «Металурга», але пробив у сітку з зовнішнього боку. У «Металурга» в ці хвилини в атаці, відверто кажучи, нічого не виходило. Перший по-справжньому небезпечний момент гості створили на 31-й хвилині. Пуровіч після передачі Жуніора отримав м’яч у штрафному і точно пробив повз голкіпера в сітку воріт, але миттю раніше арбітр зафіксував положення поза грою. На 41-й хвилині Юрій Штурко помилився на своєму фланзі, але Фальковський не зміг точно пробити після небезпечного прострілу в штрафний майданчик. А ось «Металургу» вдалося забити «м’яч у роздягальню». Андрій Цуріков, який вийшов на заміну, в боротьбі з захисниками господарів в штрафному майданчику опинився на газоні, й арбітр вказав на «точку». Капітан гостей Жуніор без проблем переграв голкіпера «УкрАгроКома» Ярослава Швеця - 0:1. До честі підопічних Юрія Гури, вони змогли гідно перенести цей епізод і на початку

області, де знаходиться повний комплект єлисаветградських газет (архів періодики Російської Державної бібліотеки). Керуючись критеріями, виробленими Федерацією футболу України ще 1999 року, виходячи з публікацій місцевих краєзнавців, аналізу

дослідженої дореволюційної преси 1876-1917 рр. та виявлених на сьогоднішній день даних, зроблено такий висновок. Датою заснування футбольного гуртка «Ельворті» (в подальшому – «Червона зірка», «Металіст», «Сільмаш», «Трактор», «Торпедо», «Зірка», «Динамо», знову «Зірка», «Зірка НІБАС» і, нарешті, «Зірка») слід вважати 16 жовтня 1911 року. Саме тоді ельвортівці перемогли команду першої місцевої чоловічої гімназії з рахунком 4:1. Дійство відбулося на іподромі єлисаветградського скакового товариства. Програма святкування 101-ї річниці заснування ФК «Зірка» Шановні вболівальники футболу! У п’ятницю, 28-го вересня, на центральному стадіоні обласного центру відбудуться заходи до святкування 101-ї річниці з часу заснування ФК «Зірка» Кіровоград. У програмі свята: 14:00 - 18:00 - виставка експозицій музею історії ФК «Зірка»; 16:00 - вшанування ветеранів кіровоградського футболу; 16:30 - початок матчу між ветеранами кіровоградської «Зірки» та київського «Динамо» (в перерві матчу можлива фотосесія та автографсесія з ветеранами футболу); 18:10 - концерт зірок естради та матч «101 проти 11» (дітлахи проти основного складу «Зірки» та «Зірки-2»). Завершить вечір святковий салют! Вхід на стадіон вільний! За матеріалами прес-служби ФК «Зірка».

Сільські ігри

Головківці «б’ють» Кварцяного

10

№ 39 (61) 27 вересня 2012 року

другого тайму відновили рівновагу. На 47-й хвилині настирний Євген Фальковський із лівого флангу атаки обіграв Шевченка, який вискочив із воріт, і під гострим кутом точно пробив у площину воріт - 1:1. І все довелося починати спочатку. На 53-й хвилині після навісу Опанасенка Цуріков, перебуваючи у штрафному, пробивав у дотик, але голкіпер господарів Ярослав Швець впорався з ударом. На 56-й хвилині головківці провели стрімку контратаку. Андрій Вдовиченков, отримавши передачу від Фальковського, пробивав з лінії штрафного, але трохи вище. Далі відчувалося, що «Металург» почав усе більше й більше тиснути суперника. Запорожці пішли великими силами вперед, і у футболістів «УкрАгроКома» стали з’являтися можливості для контратак. І одна з них могла закінчитися плачевно для гостей. Все той же Фальковський опинився на газоні у штрафному «Металурга», стадіон почав радіти, але арбітр був іншої думки й пенальті не призначив. Останні десять хвилин основного часу гості провели в атаці, але по-справжньому небезпечних моментів так і не створили. Більшість ударів запорожців припадали мимо воріт, та й Ярослав Швець на останньому рубежі діяв надійно. Додаткові тридцять хвилин пройшли за тим же сценарієм. Гості атакували, господарі грамотно оборонялися, зрідка контратакуючи. Якщо не рахувати не зарахований другий м’яч Пуровіча, забитий із офсайду, то запорожці, по суті, так і не створили гольових моментів. І серія пенальті стала логічним завершенням цього матчу. Команди пробивали 11-метрові удари просто майстерно, адже всі перші чотири спроби були реалізовані. У наших земляків голкіпера суперників переграли Сергій Пономаренко, Євген Фальковський, Олександр Батраченко та Сергій Радевич. А ось у запорожця Віталія Каверіна нерви здригнулися, і він відправив м’яч у небеса. П’ятим у головковців пенальті виконував Євген Білоусов і шансів врятувати свою команду Олексію Шевченку не залишив. Уболівальники, футболісти й тренери «УкрАгроКома» виграли це кубкове протистояння і створили одну з головних сенсацій цього етапу Кубка України. На післяматчевій прес-конференції наставник «Металурга» Віталій Кварцяний похвалив головківців і визнав, що на голому класі лідера другої ліги зараз не обіграєш. А інших аргументів у його підопічних не знайшлося. Тепер будемо чекати жеребкування 1/8 фіналу, де у відмінної команди з Головківки буде ще один шанс випробувати свої сили у битві з більш досвідченими конкурентами. Але підопічні Юрія Гури вже довели, що здатні на футбольні подвиги.

У «Колоса» - своя олімпіада Обласні сільські спортивні ігри давно й міцно зайняли своє гідне місце на Кіровоградщині. Це справжній огляд сільських спортивних талантів, які проводить обласна організація ФСТ «Колос». Характерно, що на старт виходять як досвідчені, так і зовсім юні спортсмени. Протягом року проходять відбіркові етапи, а право представляти свій район в обласному фіналі отримують дійсно найсильніші. Вже не вперше нашу сільську Олімпіаду приймала Олександрівка. І знову господарі змагань за підтримки районних владних структур на відмінно впоралися з покладеними на них непростими завданнями. Потрібно визнати, що саме Олександрівка є чи не найкращим у нашій області місцем для проведення таких масштабних змагань. Тут відмінна спортивна база, де всі місця ігор розташовані дуже компактно і зручно для самих спортсменів та арбітрів. Та й проблем із розміщенням і харчуванням учасників не виникає. Адже в ході дводенних баталій на старт виходили 407 сільських атлетів із 14 районів області. До того ж, проведення спортивного свята приурочили до Дня народження Олександрівки. Безумовно, це додало значущості змаганням і привернуло на трибуни місцевого стадіону ще більшу кількість уболівальників. А подивитися любителям спорту в ці два дні було на що. Серед семи видів програми сільської олімпіади кожен зміг собі відшукати видовище за смаком. Зрозуміло, що найбільше увага була прикута до волейбольних баталій, які користуються в Олександрівці особливою пошаною. Але не менш захоплююче розвивалися події в перетягуванні каната, армреслінгу та гирьовому спорті, де богатирі й силачі показували свою завзятість і відмінну підготовку. Може, трохи менше уваги було прикуто до турніру з настільного тенісу, але там також кипіли неабиякі пристрасті. А хіба можна описати словами напруження боротьби в легкоатлетичній естафеті? І бачили б ви емоції, що супроводжували конкурс спортивних сімей, в якому мами, тата і діти були єдиним цілим, підбадьорюючи і надихаючи один одного в непростих конкурсах.

У будь-яких змаганнях, де визначається переможець у командному заліку, величезну роль відіграє стабільність результатів у всіх видах. У цьому плані поза конкуренцією виявилися спортсмени Олександрівського району. Господарі змагань були найсильнішими у волейболі й легкоатлетичній естафеті, стали другими в настільному тенісі та гирьовому спорті, показали треті результати в армреслінгу та конкурсі спортивних сімей, а в перетягуванні каната зупинилися в кроці від призової трійки. Це дозволило дружній збірній Олександрівського району заслужено завоювати кубок за перше загальнокомандне місце. Намагалися кинути виклик основним конкурентам представники Бобринецького району, які стали першими серед гирьовиків і в перетягуванні канату, в суперечці спортивних сімей посіли друге місце, а в настільному тенісі були четвертими. Але відносні невдачі у волейболі (5-8 місце), легкоатлетичній естафеті (6 місце) і армреслінгу (6-7) не дозволили піднятися вище другого місця в підсумковій таблиці. Третіми досить несподівано фінішували спортсмени Кіровоградського району, в активі яких - перемога в настільному тенісі та два 4-х місця - у волейболі й легкоатлетичній естафеті. Слідом у п'ятірці кращих розмістилися команди Петрівського та Новоархангельського районів. Але кожен із учасників змагань, де переможці та призери визначалися не тільки в командному, але і в особистому заліку, заслуговує найкращих слів за прагнення бути швидшим, вищим, сильнішим. Залишається тільки поспівчувати спортсменам Ульяновського, Маловисківського, Новоукраїнського, Добровеличківського, Компаніївського, Голованівського та Гайворонського районів, керівники яких позбавили своїх кращих представників можливості себе показати й на інших подивитися. Адже не хочеться думати, що в цих районах байдуже ставляться до розвитку і популяризації фізичної культури і спорту. А обласні сільські спортивні ігри на Кіровоградщині просто приречені на успіх. Адже якщо не буде таких змагань, то не буде і великих яскравих перемог на вищому рівні. Тому підготовка до наступного фіналу колосовської спартакіади починається вже зараз.

Оголошення До уваги прихильників автоспорту! 29-го вересня на трасі в Канатовому відбудуться змагання з картингу. На старт вийдуть гонщики з Кіровограда, Кременчука, Білої Церкви, Броварів та інших міст України. Початок змагань об 11:00. Запрошуємо всіх бажаючих насолодитись захоплюючими гонками.

Сторінку підготував Юрій Ілючек, спеціально для Новин Кіровоградщини


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 39 (61) 27 вересня 2012 року Смачного!

Приправи до м’яса

М’ясні страви господині урізноманітнюють не тільки за рахунок варіантів приготування, але і за рахунок використання різних спецій і приправ. Вибір готових соусів і пряних сумішей в торгівлі досить широкий, але для любителів домашніх заготовок немає нічого смачніше і корисніше приправ, що зроблені власними руками, без використання консервантів і різних добавок. Аджика давно використовується в кулінарії, існує безліч способів її приготування в домашніх умовах. З неї, мабуть, і почнемо.

Аджика сира

2 кг помідорів, 1 кг солодкого перцю, 100 г гіркого перцю, 300 г часнику, сіль - за смаком. Ця аджика готується дуже швидко і добре зберігається в холодильнику протягом тривалого часу. Набір необхідних продуктів круглий рік доступний у продажу, тому завжди можна приготувати пару баночок свіжої приправи для різноманітності сімейного раціону. Приготування - елементарне: всі продукти пропустити через м’ясорубку, посолити за смаком, добре перемішати і розкласти в баночки. Зберігати в холодильнику.

Аджика з яблуками

1 кг помідорів, 400 г солодкого перцю, 250-300 г ріпчастої цибулі, 200 г яблук (або слив), 150 г моркви, головка часнику (тут потрібно орієнтуватися на свої особисті переваги - можна взяти менше або більше), 200  г олії, 50 г цукру, 20 г солі, трохи чорного перцю (або червоного пекучого). Ця аджика вимагає трохи більше часу, і її потрібно закатувати кришками. Всі інгредієнти пропустити через м’ясорубку, помістити в каструлю з рослинним маслом, сіллю і цукром, довести до кипіння. Проварити близько 5 хвилин, додати часник, добре перемішати і через 2-3 хвилини розлити по стерильним банкам і закатати. Зберігати аджику в прохолодному місці.

Аджика-лечо

3 кг помідорів, 6-7 штук солодкого перцю, 2 ст.л. солі, 1 неповна склянка цукру, кілька зубків часнику (за смаком). Ця аджика в своєму складі містить прості продукти, її теж можна приготувати в будь-який час року, але в будь-якому випадку свіжі овочі зі свого городу куди краще магазинних. Тому все-таки бажано заготовити таку приправу в сезон збору врожаю. Помідори потрібно пропустити через м’ясорубку, солодкий перець порізати шматочками, помістити в каструлю, додати сіль і цукор і варити на невеликому вогні 30 хвилин після закипання, періодично помішуючи. За 2-3 хвилини до кінця варіння додати подрібнений часник. Аджику розлити по стерильним банкам і закатати.

www.novosti.kr.ua

Правовий лікнеп

Продаж приватизованої кімнати в гуртожитку У нас така ситуація: маємо приватизовану кімнату в колишньому гуртожитку. Ділимо туалет-ванну з сусідами, у яких ще одна кімната. Вхід в наш блок загальний (як у комунальній квартирі). Як можна її продати? Чули, що потрібно запропонувати сусідам в першу чергу. Чи так це? Як правильно пропонувати? Скільки є часу на відповідь у сусідів? Як формується при цьому ціна? Галина С., м.Кіровоград. У відповідності з положенням ч.1 ст. 382 ЦК України, власникам квартири у житловому будинку належать на праві спільної сумісної власності приміщення загального користування, сантехнічне та інше обладнання за межами або всередині квартири, яке обслуговує більше однієї квартири. Отже, туалет-ванна належать вам та сусідам на праві спільної сумісної власності. Згідно ч.1 ст.368 ЦК України, спільна власність двох або більше осіб без визначення часток кожного з них у праві власності є спільною сумісною власністю. Відповідно до ч.1 ст.362 ЦК України, у разі продажу частки у праві спільної часткової власності співвласник має переважне право перед іншими особами на її купівлю за ціною, оголошеною для продажу. Отже, право переважного права на купівлю частки стосується тільки часткової власності і не поширюється на ваш випадок, оскільки у вас йдеться про спільну сумісну власність з сусідами. Тобто, у вас немає обов’язку, проте є право запро-

понувати їм для продажу свою квартиру разом з правом користуватись ванною-туалетом. Після придбання вашої квартири у їх власності перебували б дві квартири (їх та ваша), а також повністю ванна-туалет. Цілком доречно запропонувати саме сусідам придбати вашу квартиру, оскільки так її можна швидше і дорожче продати: для сусідів це буде вигідніший варіант, ніж для інших покупців, оскільки їм прийдеться ділити ванну-туалет з вашими сусідами так само, як вам зараз, тому що до них перейде право приватної власності на вашу квартиру та право спільної сумісної власності на ванну-туалет, а не кожному покупцеві це підійде. Так, сусідам ви можете відчужити квартиру за вищу ціну, ніж іншим покупцям, проте не зобов’язані цього робити за законом. Сусіди – це такі ж покупці, як інші, і не мають перед ними жодних пільг чи переваг. Що стосується ціни та строку для відповіді сусідів, - на ваш вибір, законодавством це не регламентовано. Очевидно, вони повинні бути «розумними», тобто максимально вигідними у першу чергу для вас, оскільки ви є власником відчужуваного об’єкту, і вашою прерогативою є диктувати свої умови, проте «без фанатизму», на договірних засадах. З приводу ціни - виходьте із загальноринкових цін, які існують у вашому районі, зверніться до ріелтора з нерухомості – його послуги повинен би був оплатити покупець, а ви скористаєтесь при цьому допомогою спеціаліста.

Поради господині

Як почистити праску в домашніх умовах

Домашні улюбленці

7 причин завести собаку Вчені стверджують, що власники собак, як правило, здоровіші. Можна навести, як мінімум, 7 фактів, підтверджуючих, що собака позитивно впливає на здоров’я свого господаря. Звичайно, це не означає, що всім обов’язково необхідний чотириногий друг, але в ряді випадків його допомогу буде дійсно складно переоцінити. Отже, окрім всім відомих обов’язків з охорони вашої оселі, собаки можуть:

1. Виявити рак.

Наукові доповіді про собак, що «винюхують» ракові новоутворення, почали з’являтися приблизно два десятиліття тому. Ще в журналі 1989  р. розповідається про пацієнтку, яка повідомляла, що її собака постійно обнюхував їй родимку на нозі, а одного разу навіть намагався вкусити ногу в цьому місці. Звернувши увагу на таку незвичайну поведінку вихованця, жінка пройшла обстеження, в ході якого виявилося, що це злоякісна меланома. Відомо також, що собаки здатні «винюхувати» рак сечового міхура, легенів, молочної залози, яєчників і товстого кишечника.

2. Допомогти вести більш активний спосіб життя.

Собаки частіше за інших домашніх тварин просяться на прогулянку або спонукають господаря пограти в рухливі ігри. Тому немає нічого дивного в тому, що власники собак часто ходять на прогулянку зі своїми вихованцями, грають з ними і дресирують на свіжому повітрі. За даними дослідження 2010 року, діти, у яких був собака, присвячували більше часу активним видам діяльності в порівнянні з іншими дітьми. При цьому фізичне навантаження у них варіювалося від помірного до інтенсивного. Подібна закономірність поширюється і на дорослих. Канадські дослідники встановили, що власники собак ходять в середньому 300 хвилин на тиждень, у той час як інші люди - 168.

3. Помітити низький рівень цукру в крові.

Деякі спеціально навчені собаки здатні виявити низький рівень цукру в крові людини. Згідно з медичними даними, в понад третини собак, які жи-

вуть з людьми, хворими на цукровий діабет, реєструються зміни в поведінці, коли рівень цукру в крові їх господарів падає.

4. Зменшити ризик розвитку екземи.

Багато батьків противляться спілкуванню маленьких дітей з собаками, боячись спровокувати цим алергію або екзему. Тим не менш, попередні дослідження показали, що діти значно менше схильні до розвитку екземи до чотирьох років, якщо вони були в контакті з собакою в дитинстві.

5. Допомогти під час нападів.

У США існують організації, де собак вчать надавати допомогу людям у разі епілептичного нападу. Серед вчених вже давно ходить ідея, що собаки можуть прогнозувати епілептичні припадки.

6. Вберегти від алергенних для господаря продуктів.

Нюхову майстерність собак використовують для виявлення алергенів. Приміром, після проходження спеціальної підготовки собаки можуть виявити сліди присутності арахісу в повітрі. Вони надійні помічники для людей, у яких навіть незначні сліди присутності арахісу в повітрі викликають алергічну реакцію.

7. Допомогти реабілітуватися після хвороби.

Медики вже давно помітили, що собаки виступають в якості «соціальних каталізаторів», сприяють більш тісної взаємодії між людьми і полегшують почуття самотності (особливо у літніх пацієнтів з обмеженими фізичними можливостями). Вони також допомагають власникам справлятися зі стресовими ситуаціями. Все це грає позитивну роль в реабілітаційний період пацієнта. Отже, якщо ви вирішили, що вам необхідно мати собаку, зовсім не потрібно тратити шалені гроші на якусь суперпородисту тваринку. Достатньо звернутись до волонтерів із захисту тварин, і вам підберуть гарне цуценя, хай навіть двортер’ера, яке буде любити вас, захищать і ніколи не скривдить.

Як правило, праска ламається в самий невідповідний момент. Зазвичай це відбувається, коли ми кудись спізнюємося або повинні виглядати не просто добре, а ідеально. Ось тоді ми журимося про те, що вчасно не подбали про профілактику. Питання про те, як почистити праску в домашніх умовах, не втрачає своєї актуальності. Напевно, якщо ретельно дотримуватися всіх рекомендацій виробника, проблем з праскою не буде довго, але хто ж робить все так, як треба! Недотримання температурного режиму та використання жорсткої води призводять до того, що на підошві праски з’являється наліт, а всередині резервуара для води утворюється накип. Чим це загрожує? Якщо забруднилася підошва, то під час прасування на одязі будуть з’являтися неестетичні плями. В особливо запущених випадках тканина може пригорати. Як результат - одяг зіпсований, а нагар на підошві стає все густішим. Так відбувається до тих пір, поки праскою стане зовсім неможливо користуватися. З накипом все ще складніше. Забиті отвори, через які проходить пара, спочатку ще справляються зі своєю функцією. Правда, через них періодично разом з парою вихлюпується накип, обсипаючи тканину дрібної крихтою і залишаючи на ній розводи. Потім, коли отвори повністю забиваються, нагрівальні елементи і датчики температури виходять з ладу. Все! Праска зламалася! Щоб цього не сталося, треба регулярно чистити праску від накипу. Робити це можна як спеціальними, так і підручними засобами.

Як почистити підошву праски від нагару?

Якщо у вас під рукою немає спеціального олівця, а питання назріло настільки, що вже не терпить зволікань, можна скористатися звичайним оцтом. Оцет наноситься на праску, як будь-який рід-

кий миючий засіб, тобто ви просто просочуєте їм тканинну серветку або ганчірку і з невеликим зусиллям протираєте підошву. Після чистки нагрійте праску і «відполіруйте» підошву, прасуючи щось непотрібне. Замість оцту можна використовувати лимонну кислоту, яку треба розчинити у воді. Для чищення підошви не можна використовувати абразивні засоби, а ось звичайні миючі гелі бувають ефективними. Тільки після їх застосування поверхню треба кілька разів протерти вологою тканиною, щоб змити склад. Засоби для миття посуду, якщо їх застосовувати регулярно, дозволяють зберігати підошву чистою. Для видалення невеликих забруднень також можна використовувати засіб для миття скла або поверхні плит зі склокераміки.

Як почистити праску від накипу?

Набагато складніше з тим, як почистити праску в домашніх умовах, якщо отвори закупорені накипом. Навіть спеціальні засоби часом не дають потрібного результату. Рад з видалення накипу маса - від відносно безпечних до екстремальних. До екстремальних методів ми вдаватися не будемо. А відносно безпечним є лимонна кислота. Для приготування складу в склянці теплої води треба розвести 25 г лимонної кислоти, залити розчин в резервуар праски, поставити регулятор температури на максимум і натисканням на кнопку подачі пари провести очистку. Після процедури треба таким же способом очистити резервуар вже від лимонної кислоти. Для цього мінімум два рази залийте і «виженіть» з резервуара чисту воду. Якщо сильно забилися отвори для випуску пари, то розчин лимонної кислоти вводять в них за допомогою шприца. З приводу того, чи можна чистити таким способом праску від накипу, існують різні думки. Однак, коли іншого виходу немає і питання стоїть ребром, чистити праску або купувати нову, з усіх пропонованих народних способів цей - найбезпечніший.

11


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

№ 39 (61) 27 вересня 2012 року

Кіровоградщини

Гаряча лінія

навіть грім не допомагає

Василь Назаренко, спеціально для Новин Кіровоградщини

²нколи наші люди своєю байдужістю здатні вразити навіть постамент. Чотири дні кіровоградка Тетяна «обривала» телефони газової служби, намагаючись відвернути можливу біду. І лише «Гаряча лінія» очільника області змогла зарадити в цій ситуації. – Це була неділя, – розповідає Тетяна. – Я виявила витік газу і викликала аварійну бригаду. Вона приїхала протягом півгодини. Молодці, швидко прибули. Хлопці, до речі, дуже совісні. Вони знайшли аж дві точки виходу газу, одна з них, біля лічильника, виявилася більшою. Вони їх закрили. Але їхній прилад знову показав, що витік все-таки ще є. Вони знову зайнялися пошуками і знайшли ще два свищі на трубі-стояку, яка проходить через мою квартиру. Це було саме на шві, який утворився, коли монтували газовий лічильник. Їм вдалося і ці дірки якось заліпити, тож перекривати газ на стояку, а відтак у всьому під’їзді, не було потреби. Працівники міськгазу відразу попередили, що все це – тимчасово, пізніше треба все зробити ретельно. Вони залишили жінці номер телефону, щоб вона наступного дня зателефонувала за ним і викликала зварювальника. А вони, в свою чергу, сказали хлопці, коли будуть передавати зміну, теж передадуть цю інформацію наступникам. Перед тим, як іти, знову перевірили приладом – витоку газу не зафіксували. І знову ж попередили, що до цього слід поставитися серйозно, бо може статися перепад тиску, і дірка знову відкриється.

– Тож, не відкладаючи в довгий ящик, я в понеділок зранку телефоную на той номер, що мені дали, – продовжує жінка. – Вислухали, але диспетчер сказала, що бригадир зараз зайнятий, але мою заявку від тієї бригади отримали, подзвоніть за десять хвилин. Я перетелефоновую через якихось десять-п’ятнадцять хвилин, а у відповідь: бригадир сказав, що сьогодні ніяк не зможуть, аварійка приїде до вас у вівторок і заварить дірку. У вівторок я була дуже зайнята, тож попросила маму почергувати вдома. Але, просидівши до п’ятнадцятої години, вона так і не дочекалася ремонтників. Коли я телефонувала, щоб дізнатися, чому ж так ніхто і не приїхав, мені відповіли: «А хто ви така? Ми нічого не знаємо. Заявку ви не залишали». І взагалі почали переадресовувати мене до тих, хто ставив газовий лічильник, мовляв, хай вони і виправляють свої помилки. Якщо навіть і так, то його ставили десять років тому. Де і кого шукати?! І взагалі, що це за розмови? А вони – якщо газом не смердить, то все гаразд… Одним словом, футболили як хотіли! Надавали ще якісь номери телефонів, я дзвонила, але там також все закінчувалося нічим. Некрасиво якось, несерйозно… Після паузи пані Тетяна спробувала ще раз достукатися до газівників. – Врешті-решт, я ж роблю все так, як мені сказали працівники аварійки, – говорить вона. – Я ж хвилююся за безпеку та й просто не можу зрозуміти, в чому річ. Ось тоді вже жінка зрозуміла, що вихід у неї один. Вона зателефонувала на

«Гарячу лінію» голови Кіровоградської облдержадміністрації. Вже через хвилин п’ятнадцять їй подзвонив представник газової служби і почав: що ж ви відразу так, давайте без скандалу тощо. – Та боже збав! Я не скандалю, не конфліктую, просто вже не знаю, в які двері стукати, – пояснила я чоловікові. – А він – треба було відразу викликати зварювальника. Так чому ж мені ніхто не сказав, що робити? Я виконувала все, що мені сказали працівники бригади! Зрештою, чоловік запевнив, що в середу точно приїдуть до мене спеціалісти і все зроблять. І що б ви думали? Тетяна весь день просиділа вдома, але ніхто так і не з’явився. Вона знову телефонує в місь-

кгаз, але у відповідь чує ті самі аргументи: «Що ви панікуєте, газом у вас не смердить, не морочте нам голову»! А перед цим оператор лінії Оксана (Тетяна відзначає її совісніть і небайдужість), приймаючи заявку, попросила повідомити, як газівники виконають обіцянку. Тож заявниця так і зробила. – Якщо не помиляюся, – продовжує Тетяна, – Оксана вийшла аж на головного інженера «Кіровоградгазу». І після цього миттю з’явилася аварійна бригада. Все передивилися, знову виявили витік біля лічильника. А вже наступного дня зранку приїхали зварювальники і зробили все швидко й акуратно… Я все можу зрозуміти, намагалася я переконати цих людей. Але ж стільки вибухів було, он нещодавно в Харкові що сталося. Якщо я не до того спеціаліста звернулася по телефону, чому ж мені не могли дати телефон потрібного?

ДОВІДКА. Станом на 25 вересня 2012 року від початку роботи обласного контактного центру ‒ «Гарячої лінії» позитивно вирішено 83% проблем, порушених у зверненнях. Загалом станом на цю дату їх надійшло 44020. Номер телефону лінії – 0 800 500 238. Дзвінки зі стаціонарних телефонів – безкоштовні, з мобільних – згідно з тарифами оператора. Номер ICQ – 629149355. «Гаряча лінія» у Skype – garyacha_liniya. Віднедавна у заявників з’явилася можливість зв’язатися із операторами функцією зворотного дзвінка. Вона стане в нагоді тим, хто не зміг додзвонитися з першого разу. Для цього вам варто зайти на сторінку «Лінії», що знаходиться на сайті Кіровоградської облдержадміністрації (http://kradmin.gov.ua) та ввести номер свого телефону у відповідне поле.

У ДитиНи Ще Є шаНси На НормальНе життя

До редакції Новин Кіровоградщини звернулася молода мама – 29-річна Катерина Уманець – із проханням допомогти її чотирирічній єдиній донечці Олександрі. Місцеві лікарі поставили дитині страшний діагноз – інсулінозалежний цукровий діабет у важкій формі. Катерина витребувала направлення в центр ендокринології в Києві, щоб там провели обстеження. У центрі ендокринології їм сказали, що вони можуть приїжджати у будь-який момент, але в місяць треба 5000 гривень. – Якщо б не так терміново – ми б спробували назбирати кошти самі, а так гроші потрібні зараз, – каже Катерина. Номер картки, яку можна поповнювати, – 4627 0817 6716 6205 (Приват-банк). Копії свідоцтва про народження Уманець олександри олександрівни, діагнозу та направлення в центр ендокринології у Київ є в редакції. також можна зв’язатися з мамою дівчинки напряму за номером телефону (066) 963-67-83 – Уманець Катерина олександрівна.

обласний інформаційний тижневик

«Новини Кіровоградщини» № 39 (61), 27 вересня 2012 року

12

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації – КГ № 553/130Р від 29 квітня 2011 року, видане Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області. Газета виходить щочетверга з 4 серпня 2011 року. Тираж 92523 примірники.

Передплатний індекс: 00037

Засновник – ТОВ «Мобі-Експрес» Видавець – ТОВ «Редакція газети «Україна-Центр» Номер надруковано у друкарні «СТПРЕС» (Кривий Ріг, вул. Окружна, 12, тел.: (056) 404 35 88). Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо України ДК №2794 від 19.03.2007.

Замовлення № 1102.

Контакти: Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7 (бізнес-центр «ельворті»), офіс 301. тел.: (0522) 35-40-74 (редактор); 35-40-68, 35-40-69, 35-40-73 (рекламний відділ); Інтернет: www.novosti.kr.ua; переписка з читачами: 25013, Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7, офіс 301.; електронна пошта: info@novosti.kr.ua

Редактор – андрій Лисенко. Думки авторів публікацій не завжди збігаються з позицією редакції газети. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен тощо несуть автори публікацій. Редакція не листується з читачами. Надіслані на редакційну пошту матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали, позначені РЕКЛАМА, публікуються на правах реклами. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. При використанні матеріалів газети посилання обов’язкове. При використанні матеріалів у мережі Інтернет – обов’язкове активне гіперпосилання на www.novosti.kr.ua

Новини Кіровоградщини №39 (61)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 27 вересня 2012 року.

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you