Page 1

НОВИНИ № 5 (79) 31 січня 2013 р. ЧЕТВЕР

стор. 3

інформаційний

тижневик

КІРОВОГРАДЩИНИ

Позолоти ручку!

У Кіровограді впіймали двох «ворожок»-шахрайок

стор. 3

стор.4

Кримінал

Вбив 11-річну дівчинку і вкинув у криницю

Рекомендована ціна 50 коп.

www.novosti.kr.ua

обласний

ПЕРЕДПЛАТНИЙ ІНДЕКС

00037

МИ ЗНАЄМО ЄМО ТТЯ ОБЛАСТІ ВСЕ! ПРО ЖИТТЯ

Влада

Ключові завдання на рік

Тема номера

Пріоритети не зміняться Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини

Ïðî òå, ÿê âëàäà ʳðîâîãðàäùèíè ïëàíóº âèð³øóâàòè ñîö³àëüíî-ãóìàí³òàðí³ ïðîáëåìè, – íà 4 ñòîð³íö³.

У номер!

1025-річчя Хрещення Русі має бути відзначене в кожному населеному пункті – Віктор Янукович 1025 ð³÷íèöÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³ ìຠáóòè â³äçíà÷åíà â êîæíîìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ Óêðà¿íè. Ïðî öå çàÿâèâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ³êòîð ßíóêîâè÷ ï³ä ÷àñ íàðàäè ç ÷ëåíàìè Îðãàí³çàö³éíîãî êîì³òåòó ç ï³äãîòîâêè òà â³äçíà÷åííÿ 1025-ð³÷÷ÿ õðåùåííÿ Êè¿âñüêî¿ Ðóñ³.

стор.12

Гаряча лінія

Моя маршрутка – моя фортеця? Події тижня НІКОЛАЄНКО БОРОТИМЕТЬСЯ З ПОКАЗУХОЮ

Голова ОДА Андрій Ніколаєнко вважає, що більшість порушених під час його особистого прийому громадян питань можна вирішувати на рівні районів. Про це він заявив під час апаратної наради. «Отже, чиновники на місцях не знайшли часу вислухати людей, бажання вирішити питання», – зауважив керівник області. Андрій Ніколаєнко підкреслив, що після зміни очільника ОДА рівень діалогу влади регіону з простими громадянами не знизиться, а навіть підвищиться. Він закликав своїх заступників активізувати роботу з виїзних прийомів. «Робіть незаплановані виїзди в райони, незаплановані зупинки біля магазинів, аптек. Ось там ви і почуєте про справжні проблеми людей», – додав Андрій Ніколаєнко. У КІРОВОГРАДІ ПРИЗУПИНИЛИ РОЗДАЧУ ЗЕМЛІ

Кіровоградська міська рада тимчасово призупинила процедуру передачі та надання земельних ділянок. Із 1 січня 2013 року набрали чинності зміни до Закону України «Про основи містобудівної діяльності в Україні», а саме до статті 24, в якій зазначено, що у разі відсутності плану зонування або детального плану території, затвердженого, відповідно до вимог цього закону, передача (надання) земельних ділянок із земель державної або комунальної власності у власність чи користування фізичним та юридичним особам для містобудівних потреб забороняється. Наразі проводяться роботи щодо коригування Генерального плану міста Кіровограда, після чого буде виконане зонування міста. Тому на даний час розгляд питань щодо передачі земельних ділянок Кіровоградською міською радою призупинено. ЖЕКИ ВІДРЕФОРМУЮТЬ НАВЕСНІ

– Ця знаменна подія буде відзначена в кожному селі, місті, регіоні, – сказав глава держави. За словами Президента України, після прийняття християнства у Київській Русі Київ став одним із найбільших духовних центрів світу. – Саме з християнством пов’язана цивілізаційна роль Києва в Європі, – наголосив Віктор Янукович. – Адже Древня Русь не тільки увійшла в сім’ю християнських народів на правах рівноправного члена, а й почала відігравати роль вагомого гравця на міжнародній арені молодої Європи. Україна послідовно продовжує цю місію. За словами Президента, «Хрещення Русі і християнство були і залишаються символом соборності. Саме тому ми сприймаємо християнську віру, передусім, як консолідуючу, інтегруючу силу».

Культура

Видатні ювіляри Кіровоградщини – в одній книзі Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини

Ó Ê³ðîâîãðàä³ ïðåçåíòóâàëè «²ñòîðè÷íèé êàëåíäàð íà 2013 ð³ê» Âîëîäèìèðà Áîñüêà. Ïðî ïðåçåíòàö³þ òà óí³êàëüí³ñòü ö³º¿ êíèãè ÷èòàéòå íà 2 ñòîð³íö³.

Реформувати кіровоградські ЖЕКи почнуть після закінчення опалювального сезону. Про це повідомив під час пресконференції заступник кіровоградського міського голови Микола Вещєв. Він нагадав, що у червні міська рада прийняла рішення про передачу 1450 житлових будинків на баланс новоутвореного комунального підприємства «Кіровограджитлосервіс». Обсяг робіт дуже великий, адже кожен будинок приймається окремо, треба оформити всю необхідну документацію, перевірити, в якому він стані, зазначив Микола Вещєв. Тим більше, недоцільно змінювати надавача послуг під час опалювального сезону. Микола Вещєв також заспокоїв жителів, яких обслуговують ці ЖЕКи, – на них ліквідація цих підприємств жодним чином не позначиться, незручностей вони не зазнають. ЗА СЕЗОН – 8 ОЛЕНІВ І БІЛЬШЕ 100 КОЗУЛЬ

Протягом шести місяців мисливці полювали на пернату дичину, хутрового звіра та диких парнокопитних тварин. Всього участь у мисливському сезоні взяли близько 6 тис. мисливців. У листопаді та грудні тривав сезон полювання на диких парнокопитних тварин. За цей час проведено 233 ліцензійних полювання, з яких 196 були вдалими для мисливців, – вони вполювали 8 оленів, 109 козуль та 79 кабанів. У полюванні взяли участь майже 2 тис. мисливців. Одразу після завершення сезону полювання розпочалась підготовка до нового. Так, ведення мисливського господарства на території області з 30 користувачів угідь здійснюють 5 державних лісогосподарських підприємств – Голованівський, Долинський, Ониківський, Онуфріївський та Чорноліський лісгоспи, загальна площа мисливських угідь, які надані цим підприємствам в користування, становить майже 50 тис. гектарів.


www.novosti.kr.ua Авторська колонка

Хто крайній? Андрій Лисенко, Новини Кіровоградщини

− Ти додому? – питає у кіровоградській маршрутці бабця свого ровесника. – Наче довго в місті був, я ще зранку бачила, як ти їхав. − Та довідка треба була з лікарні, я оце в черзі досі стояв, − пояснює той. − Ну, добре. Де б ти ще останні новини взнав, − сміється бабця. У наш час, коли «космічні кораблі борознять простори Всесвіту», перебування в чергах усе ще лишається національною забавою українців. Забавою, яка часто-густо позбавлена якогось сенсу. Просто так заведено. Люди стоять у магазинах. Важко зрозуміти, чому в супермаркетах у «годину пік» із десяти кас працюють лише дві – три. Це розвага така у керівництва? Особливо «весело» у крамницях у передсвяткові дні. Здавалось би, саме тоді власники супермаркетів мають докласти всіх зусиль, щоб покупці менше стояли перед касами. Елементарна арифметика: мало стоять – більше людей устигають скупитись – прибутки магазину ростуть. Ні! Все, як і завжди. Народ товпиться у різноманітних установах. Ви от бували у податковій наприкінці року чи кварталу, коли треба здавати звітність? Запитайте про це – про всяк випадок із безпечної відстані − у знайомого бухгалтера. Вам розкажуть, що теоретично окремі види документів можна відправляти фіскалам електронною поштою. Практично – складається враження, що підприємці мають роздрукувати свої е-мейли і прийти з ними. Причому треба не лише вистояти в черзі кілька годин, а ще й зрозуміти, у який саме кабінет занести свої папери. Форт Буайяр відпочиває. А навіщо марнувати час перед касами залізничних вокзалів? Залізниця ж пропонує купувати квитки в Інтернеті! Правда, «для того, щоб викупити оформлене бронь-замовлення, ви маєте пред'явити касиру: або роздрукований бланк броньзамовлення і документ, що засвідчує особу (права, посвідчення), у якому П.І.Б. відповідає П.І.Б., які вказані при оформленні бронь-замовлення, або паспорт, (наприклад, при неможливості надрукувати бронь-замовлення)». Інакше кажучи, постояти в компанії таких ще щасливих власників Інтернету все одно доведеться. Вчені підрахували (дуже приблизно, звісно), що наші співвітчизники проводять у чергах близько 15 годин на місяць. Це майже два повноцінні робочі дні. Двадцять чотири робочі дні на рік. Місяць! Чи не забагато для держави, що ніяк не може звестися міцно на ноги? Риторичне запитання. Є й інший бік медалі. Якщо з магазинами і залізницею все ясно, то практично жодна державна установа чомусь не обладнана місцями, де можна було б очікувати своєї черги більш-менш комфортно. Поставити столик, викласти на нього журнали… Хоча про це я? Стільчиків іноді немає, не те що столиків із пресою. Між іншим психологи радять оминати черги, оскільки там, на їхню думку, скупчуються негативні емоції. Але не говорять, як це зробити. (Стати олігархом чи хоча б народним депутатом – вихід не для кожного.) …− Якщо у вісімдесятих ви кого-небудь спитали б: «Не підкажете котра година, а то я телефон удома забув?», то за вами скоро б приїхали люди в білих халатах. А от запитання «Хто крайній?», схоже, ще довго залишатиметься абсолютно зрозумілим і звичним.

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ Культура

Видатні ювіляри Кіровоградщини – в одній книзі

Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини

Ó Ê³ðîâîãðàäñüê³é ÎÓÍÁ ³ì. Ä. ×èæåâñüêîãî â³äáóëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ 8-ãî âèäàííÿ «²ñòîðè÷íèé êàëåíäàð ʳðîâîãðàäùèíè íà 2013 ð³ê. Ëþäè. Ïî䳿. Ôàêòè» Âîëîäèìèðà Áîñüêà. Цей календар, як і попередні, містить відомості про ювілеї понад 400 визначних особистостей як минулих часів (від середини XVIII століття), так і сьогодення, пов’язаних із Єлисаветградським і Олександрійським повітами та сучасною Кіровоградською областю. Історико-краєзнавчі нариси та розвідки розповідають про драматичні долі відомих людей Степової Еллади. Автор зосереджує увагу на унікальній історичній місії регіону: народжувати талановитих особистостей для всього світу. Видання ілюстроване, розраховане на широке коло читачів. Участь у презентації взяли голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко, головний редактор «Центрально-Українського видавництва» Станіслав Янчуков – редактор «Історичного календаря», голова обласної ради Микола Ковальчук, начальник управління культури і туризму облдержадміністрації Валентина Животовська, а також люди, чиї імена внесені до «Історичного календаря» цього року. Це, зокрема, головний редактор газети «Народне слово» Валентина Бажан, народний артист України, професор кафедри хореографічних дисциплін КДПУ ім. В. Винниченка Віктор Похиленко, державний діяч Юрій Целих, нинішнього року до календаря потрапили і Станіслав Янчуков, Валентина Животовська та Микола Ковальчук, журналіст і краєзнавець Юрій Матівос, кандидат історичних наук Тетяна Дмитренко, поет, прозаїк, театрознавець Володимир Шурапов, директор фабрики «Зорянка» Володимир Курбатов та інші. Книгу видано за сприяння Кіровоградської обласної державної адміністрації та Кіровоградської обласної ради в рамках ініційованого тоді ще головою облдержадміністрації Сергієм Ларіним регіонального проекту «Історія рідного краю». Організатор презентації, начальник управління інформаційної діяльності ОДА, яке опікується книговиданням та проектом «Історія рідного краю», Євгенія Шустер зауважила, що упродовж останніх років в області видано чимало цікавих книжок кіровоградських авторів, але найбільше всі завжди чекають на вихід «Історичного календаря». За її словами, ця книга стала в нагоді всім – журналістам, краєзнавцям, вчителям, бібліотекарям, всім, хто переймається долею та історією краю. Нинішній випуск інформаційно наповнений цікавими новелами про відомих і талановитих єлисаветградців і не менш відомих сучасників-кіровоградців, які теж були присутні на презентації. Євгенія Шустер впевнена, що з кожним

роком зазначене видання стає кращим. − На моїй долі як чиновника це п’яте видання – більше половини від усіх, що вийшли, і кожного разу ми для себе відзначаємо, що кожен новий примірник книги кращий за попередній, − звернулася до присутніх Шустер. − Герої новел історичного календаря – люди, які люблять бібліотеку, історію, краєзнавство і слідкують за літературними новинками. Ви своєю працею, своїм талантом, життям довели, що маєте бути відображені в новелах цього календаря. Зі знаковою подією в літературному житті області учасників презентації привітав голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко, який ще й оглянув експозицію відділу рідкісної книги: − За майже три роки роботи в області я вперше у бібліотеці імені Чижевського. Мені приємно зустрітися з духовною елітою обласного центру. Раніше у моєму графіку роботи завжди переважали господарські справи. Важко переоцінити духовні скарби, які відтворюють плинність часу, творіння людського розуму, яким немає ціни. Вони посправжньому дають зрозуміти, відчути, осмислити хід історії, велич і талант багатьох поколінь. Нам є чим пишатись, і це не лише твори мистецтва, а наші люди – найбільший скарб і гордість Кіровоградщини. Приємно, що в області вже протягом майже десяти років склалася добра традиція видавати «Історичний календар», де зібрано цікаву інформацію та дослідження про визначних кіровоградців. Особливо радує те, що випуск видання відбувся на початку року, і тепер читачі зможуть від самого початку книги прослідкувати долю і життєвий шлях кожного ювіляра – героя новел, багато з яких є нашими сучасниками. Як зазначив голова облдержадміністрації, про «Історичний календар» він добре чув, а книгу неодноразово бачив на робочому столі Сергія Ларіна, який завжди з цікавістю і пошаною ставився до історії Кіровоградщини. Андрій Ніколаєнко висловив припущення, яке стало і побажанням: об’єднати серію «Історичних календарів» у своєрідну краєзнавчу енциклопедію, що міститиме сотні цікавих новел, досліджень, довідок про знакових особистостей. Ініціативу голови ОДА підтримав і голова обласної ради Микола Ковальчук, який також є одним із героїв цьогорічного видання книги.

− Влада Кіровоградщини пишається своїми людьми, і не лише віп персонами, а й менш відомими ювілярами з районів та сіл, які прославляють область своїми здобутками і увійшли в збірку новел, − сказав Ковальчук. Він подякував усім, хто виплекав видання – автору, координаторам із книговидання, фахівцям, які працювали над календарем. Андрій Ніколаєнко побажав автору видання Володимиру Боську творчих і професійних успіхів, а всім героям нинішнього видання − життєвих перемог і побільше знакових подій, які прославлятимуть Кіровоградщину у світі та про які напишуть іще багато книжок із серії «Історія рідного краю». Володимир Босько (на знімку) зізнався, що під час вивчення упродовж довгого часу історії краю його не залишає подив: − Колись натрапив на статтю в альманасі «Человек», у якій онук лауреата Нобелівської премії Ігоря Тамма стверджував, що жодне місто в Російській імперії наприкінці 19 століття − на початку 20-го не дало такої кількості видатних імен, як Єлисаветград. Вирішив це перевірити, виявилося – правда. Унікальність нашого міста і краю в тому, що тут живе надзвичайно велика кількість талановитих людей. Володимир Босько зізнався, що проект календаря був удвічі більший, але його довелось скорочувати через певні обмеження. Загалом видання вмістило інформацію про понад 450 людей. Учасники презентації – герої новел, зокрема, Валентина Сердюк, Юрій Матівос, Валентина Животовська, Володимир Шурапов, Андрій Іванко, Артур Будулатьєв, Валентина Бажан, Віктор Похиленко, Володимир Курбатов − подякували Володимиру Боську за увагу до їхньої долі і честь потрапити на сторінки видання. Окремо слова вдячності прозвучали на адресу обласної влади – за підтримку саме таких видань, що виховують почуття патріотизму за рідний край. Книга доступна і для інтернет-користувачів, які можуть завантажити її у трьох форматах із розділу «Електронний читальний зал» на сайті бібліотеки ім. Д.Чижевського (library.kr.ua).

Книговидання

За сприяння Шаталова світ побачать рукописи чотирьох авторів із Кіровоградщини Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини

Çà ñïðèÿííÿ äåïóòàòà ʳðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Îëåêñàíäðà Øàòàëîâà (íà çí³ìêó) ïîåç³ÿ òà ïðîçà ÷îòèðüîõ àâòîð³â, ÷ëåí³â Ñï³ëêè ïèñüìåííèê³â Óêðà¿íè íåâäîâç³ âèéäóòü äðóêîì. Світ побачать твори Антоніни Корінь, Тетяни Андрушко, Антоніни Царук та Ольги Полевіної. Книги вийдуть друком у рамках програми «Література рідного краю» за підтримки обласного благодійного фонду «Розвиток Кіровоградщини» на звернення управління інформаційної діяльності облдержадміністрації та провідних кіровоградських видавництв «Імекс» та «Мавік». Презентація видань запланована на весну 2013 року. Нагадаємо, благодійний фонд «Розвиток Кіровоградщини» не вперше виступає партнером у книговиданні. Торік за його підтримки побачили світ частина книг із серії «Єли-

2

№ 5 (79) 31 січня 2013 року

саветградське коло», «Її тіло пахло зимовими яблуками» Олександра Жовни, «Степова Терпсихора» Бориса Кокуленка, «Родом із України» Володимира Могилюка та низка інших творів місцевих авторів.


№ 5 (79) 31 січня 2013 року

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Позолоти ручку!

У Кіровограді впіймали двох «ворожок»-шахрайок Ïðàö³âíèêè ʳðîâñüêîãî ÂÌ Ê³ðîâîãðàäñüêîãî Ì ÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ʳðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ ó ðåçóëüòàò³ ïðîâåäåííÿ ñë³ä÷èõ ä³é çàòðèìàëè äâîõ æèòåëüîê îáëàñíîãî öåíòðó, 58 òà 39 ðîê³â, çà ï³äîçðîþ ó ñêîºíí³ íèçêè øàõðàéñòâ, ïîâ³äîìèëè ó ÑÇà ÓÌÂÑ â îáëàñò³.

В обмін на золоті прикраси та гроші жінки обіцяли зняти «порчу» та покращити життя найбільш довірливих.

Попередньо встановлено, що зловмисниці здійснювали свою шахрайську діяльність протягом тривалого часу. Жертв обирали,

як правило, серед осіб жіночої статі в основному старшого віку, та подекуди потрапляли на гачок спритниць і молоді жінки. Шахрайки вміло входили в довіру до незнайомок та під виглядом зняття наврочень чи накладення заклять для покращення умов життя виманювали у потерпілих золоті прикраси та грошові кошти – як у гривневому еквіваленті, так і в доларах США. Крім того, зловмисниці пропонували своїм клієнтам за «кругленькі» суми придбати у них начебто спеціальні обереги – свічки, монети, компаси та інші речі – для посилення захисту та подовження дії чудодійних замовлянь. Справжня ж ціна таких дрібничок у кращому разі становила не більше кількох десятків гривень. Діяли шахрайки як на вулицях обласного центру, так і у помешканнях тих потерпілих, які довірливо відчиняли двері зовсім незнайомим жінкам. Для деяких жертв зловмисниці проводили ритуали навіть у себе вдома.

Передавайте за проїзд!

З чотирма кіровоградськими маршрутниками можуть розірвати договори Ïðàö³âíèêè Óïðàâë³ííÿ ðîçâèòêó òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó ʳðîâîãðàäñüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðîâåëè ïåðåâ³ðêó ðîáîòè àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â ó çâ’ÿçêó ç íàäõîäæåííÿì äî ðàäè íåîäíîðàçîâèõ çâåðíåíü ìåøêàíö³â ì³ñòà ùîäî íåçàäîâ³ëüíî¿ ðîáîòè ì³ñüêèõ àâòîáóñíèõ ìàðøðóò³â, çîêðåìà ó âå÷³ðí³é ÷àñ. Як повідомив заступник начальника управління Віктор Зубченко, за результатами перевірки виявлено незадовільну роботу у вечірній час (після 19.30) автобусних маршрутів №№ 4, 5-а, 6, 8, 9, 10, 44, 55, 116а, 118, 126, автобуси за якими виконували

рейси з інтервалами більшими, ніж передбачено відповідними договорами та паспортами маршрутів. При цьому, зазначив Віктор Зубченко, за автобусними маршрутами №№ 1, 5 та 77 у години «пік» зафіксовано значне переви-

Отриманні незаконним шляхом золоті прикраси аферистки здавали у ломбард, а виручені кошти, як і ті, що виманювали у кіровоградок, витрачали на власні потреби. Під час огляду за місцем проживання підозрюваних правоохоронці виявили близько 60 заставних квитанцій із ломбардів, розташованих в обласному центрі. Працівники міліції наразі встановлюють суму завданих збитків потерпілим. За словами начальника Кіровоградського МВ УМВС України в Кіровоградській області Юрія Колибєлкіна, за цими фактами відкриті кримінальні провадження за ч. 2 ст. 190 «Шахрайство» Кримінального кодексу України. Максимальне покарання, передбачене санкцією частини 2 статті, – позбавлення волі на строк до трьох років. Проводиться розслідування. Правоохоронці вже встановили причетність жінок до скоєння близько 20 подібних кримінальних правопорушень. Та працівники міліції підозрюють, що насправді потерпілих від дій шахрайок може бути набагато більше. Тож закликають усіх, кому відома будь-яка інформація про вчинення такого роду шахрайств, або громадян, які стали жертвами зловмисниць, не зволікати і терміново звертатися з відповідними заявами до міліції.

щення кількості транспортних засобів, що також є порушенням та негативно впливає на безпеку перевезень і збільшує завантаженість центральних магістралей міста. Віктор Зубченко попередив, що на всіх перевізників, які обслуговують вищеназвані маршрути, зокрема КТ «Автолегіон Варванскої Ю. В.» (маршрути №№ 1, 5, 6, 10, 55), ТОВ «Лайт» (маршрути №№ 4, 118), ПП Кобченко В.В. (маршрути №№ 17, 22, 44) та ПП «КіровоградАвтоТур» (маршрути №№ 5-а, 8, 9, 116-а, 126) підготовлено попередження про розірвання договорів на перевезення пасажирів у односторонньому порядку, в разі негайного не виправлення ситуації. Аналогічні перевірки, сказав Віктор Зубченко, заплановано виконати протягом лютого 2013 року і на інших міських автобусних маршрутах.

www.novosti.kr.ua

Новини звідусіль Кіровоград. У тепловому колекторі біля СДЮШОР «Надія» знайшли небіжчика. Вочевидь, чоловік не мав постійного місця проживання, зараз його особа встановлюється. За попередніми висновками експертів, смерть настала внаслідок переохолодження. Добровеличківський район. У селі Піщаний Брід сталася пожежа 6 кв. м домашніх речей у кімнаті житлового будинку, який належить 62-річній пенсіонерці. До займання призвела необережність із вогнем при курінні в ліжку 28-річного племінника господарки. Його з опіками кінцівок та отруєнням чадним газом госпіталізовано до ЦРЛ. Олександрія. На перехресті вулиць Радянська та Піонерська водій 1983 року народження на ВАЗ-2110 збив чоловіка 1933 року народження, який раптово вийшов на дорогу. В результаті ДТП пішохід отримав закриту черепно-мозкову травму, закритий перелом правого стегна та був доставлений до міської лікарні. Новгородківський район. П’яний 39-річний місцевий житель затіяв сварку із також п’яним 44-річним односельчанином та ударив його паском по обличчю. У відповідь селянин також отримав удар, від якого впав на землю. Опонент на цьому не зупинився і продовжив бити свого кривдника. У результаті бійки потерпілий отримав перелом обох щелеп, кілька травм голови та забиття грудної клітини і спини. Гайворонський район. Працівники лінійного відділу на ст. Христинівка УМВС України на Одеській залізниці в залі очікування для пасажирів на станції Гайворон виявили п’яну 42-річну жінку, в речах якої знайшли обріз гвинтівки. Жінка пояснила, що зброю знайшла вдома серед речей чоловіка, який помер 6 років тому, та хотіла перевезти на дачу і заховати, щоб нею не скористалися діти. Новоархангельськ. На перехресті вулиць Леніна і Карла Маркса водій 1990 року народження авто ВАЗ-2107 при повороті не надав дорогу велосипедисту, який їхав у зустрічному напрямку рівнозначною дорогою, в результаті чого сталося зіткнення. Внаслідок ДТП велосипедист 1982 року народження отримав перелом ключиці. На момент ДТП він перебував у стані алкогольного сп’яніння. При підготовці матеріалів використані дані прес-служб органів влади, власна інформація. Більше новин – на www.novosti.kr.ua

Кримінал

Міліція затримала чоловіка, який задушив 11-річну дівчинку і викинув у криницю Ïðàö³âíèêè óïðàâë³ííÿ êàðíîãî ðîçøóêó, â³ää³ëó êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé òà ʳðîâîãðàäñüêîãî РÓÌÂÑ Óêðà¿íè â ʳðîâîãðàäñüê³é îáëàñò³ çàòðèìàëè 28-ð³÷íîãî æèòåëÿ Íîâîìèðãîðîäñüêîãî ðàéîíó, ÿêèé ï³äîçðþºòüñÿ ó âáèâñòâ³ äèòèíè. Подія сталася наприкінці минулого року. До міліції з письмовою заявою про зникнення 11-річної дівчинки звернувся голова селищної ради. Пізно увечері дитина самостійно вирушила до сусіднього села до будинку, де раніше мешкала родина, а наступного дня додому не повернулася. Батьки ще кілька днів очікували на її повернення, намагалися самотужки встановити місце знаходження і лише потім звернулися за допомогою. На пошуки зниклої за тривогою було піднято увесь особовий склад підрозділу та залучено до цієї роботи інші служби. Правоохоронці робили все можливе для того, аби знайти дівчинку живою та неушкодженою. Але всі зусилля виявилися марними. На момент подачі заяви до міліції дитина була вже мертвою. Як з’ясували правоохоронці, того вечора дівчинка, незважаючи на пізній час, вирушила до су-

сіднього села і благополучно дісталася до оселі. Близько опівночі неподалік її будинку проходив 28-річний непрацюючий місцевий житель, який вирішив навідати помешкання односельчан. Перебуваючи у нетверезому стані, чоловік увійшов до кімнати та побачив дитину, яка знаходилася вдома сама… У результаті проведення слідчих дій правоохоронці затримали особу, яка підозрюється у скоєнні цього резонансного злочину. Тіло неповнолітньої зі слідами удушення виявили в напівзруйнованій криниці на околиці села. За цим фактом відкрите кримінальне провадження за ч. 2 ст. 115 Кримінального кодексу України (умисне вбивство малолітньої дитини). Особі загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк до від 10 до 15 років або довічного ув’язнення. Раніше чоловік був засуджений за скоєння крадіжок.

3


www.novosti.kr.ua

№ 5 (79) 31 січня 2013 року

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

Тема номера

Пріоритети не зміняться

Михайло Ярошенко, Новини Кіровоградщини Фото Олени Карпенко

(Закінчення. Початок на 1 сторінці) Зміни в акцентах із вирішення соціально-гуманітарних проблем цього року на Кіровоградщині не передбачаються. У трендах – ті самі охорона здоров’я, освіта, соціальні виплати, культура, спорт, увага до проблем знедолених дітей. Про це під час прес-конференції, присвяченій торішнім результатам і прогнозам на поточний рік, запевнила заступник голови обласної державної адміністрації з гуманітарних питань Галина Пастух. Свій звіт вона розпочала з серйозного для області досягнення: торік дитяча смертність в області суттєво і прогнозовано знизилася. Так, із 13,53 на тисячу новонароджених на початку 2012 року на сьогодні показник знизився до 9,4. – Це значне зниження, але це все одно не та цифра, на яку ми чекаємо від закладів охорони здоров’я, – зауважила посадовець. На її думку, завдяки роботі обласного перинатального центру упродовж поточного року рівень дитячої смертності повинен знизитися ще більше.

– Підстави розраховувати на це є. Щомісячно я аналізую цю ситуацію з головними лікарями центральних районних лікарень. Ми усвідомлюємо, що резервом для покращення ситуації є кадрові питання, – пояснила Галина Пастух. «Обмовилася» Пастух і про новацію, яку можуть запровадити в перинатальному центрі: приймання платних пологів у породіль, яким, за показниками, слід народжувати у звичайних пологових відділеннях/закладах. Однак, наголосила пані Галина, наразі це лише розвідка. Сенс функціонування центру полягає в тому, що в ньому повинні народжувати лише ті, хто має певні патологічні передумови (як у мами, так і дитини) для неуспішних пологів. Але майбутні мами проявляють активний інтерес до перинатального центру через якість апаратури й обслуговування в ньому. Коштовна апаратура, при наявності вільних місць, може обслуговувати майбутніх матусь за гроші. Чому ж цим не скористатися? Такий варіант, пояснив під час пресконференції директор департамен-

ДОВІДКА. Кіровоградський обласний перинатальний центр третього рівня став першим таким закладом, відкритим у рамках реалізації Національного проекту «Нове життя – нова якість охорони материнства та дитинства», ініційованого Президентом Віктором Януковичем. Будівництво розпочали в листопаді 2010-го. Загальна кошторисна вартість склала 35,4 млн грн., у тому числі було закуплене медичне обладнання на суму 22,6 млн грн. Крім того, від Фонду Віктора Пінчука до центру надійшло обладнання для відділення інтенсивної терапії новонароджених на суму 4,3 млн грн. Центр відкрили 31 січня 2012 року. В урочистостях узяли участь Президент Віктор Янукович, перший заступник голови Адміністрації Президента Ірина Акімова, міністр охорони здоров’я Олександр Аніщенко, голова Державного агентства з інвестицій та управління національними проектами Владислав Каськів, відомий підприємець і меценат Віктор Пінчук, голова Кіровоградської облдержадміністрації Сергій Ларін, голова Кіровоградської облради Микола Ковальчук та інші високопосадовці. У лютому в пресі з’явилася інформація про те, що центр одразу після показового відкриття закрили до 20 березня, оскільки він абсолютно не

готовий до роботи через відсутність необхідного обладнання та кваліфікованих фахівців. Обласна влада, терміново провівши екскурсію для журналістів, розсіяла всі чутки щодо його готовності, а 1 березня 2012 року там уже народилася перша дитина – дівчинка вагою 3,27 кг і зростом 50 см. Заклад включає в себе жіночу консультацію; кабінети діагностики та лікування безпліддя і невиношуваності; централізоване моніторингове спостереження за вагітними з ускладненим перебігом вагітності; пологове та гінекологічне відділення обласної лікарні; виїзну бригаду невідкладної акушерської допомоги; палату інтенсивної терапії для вагітних, породіль та новонароджених обласної лікарні; лабораторно-діагностичну службу (радіоізотопна лабораторія), імунологічну лабораторію, лабораторію ПЦР, медико-генетичний кабінет; відділення допоміжних репродуктивних технологій. Створення перинатального центру дало можливість сконцентрувати висококваліфікований медичний персонал та сучасну апаратуру в одному закладі. Це дозволило надавати ефективнішу допомогу жіночому населенню області, покращити обстеження й лікування вагітних із різноманітними ускладненнями. Відкриття центру сприяє зупиненню тенденцій смертності немовлят від уроджених вад.

Влада

Ключові завдання на рік За матеріалами прес-служби ОДА

Àíäð³é ͳêîëàºíêî – ïðî êëþ÷îâ³ çàâäàííÿ Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè: ðîçâèòîê ðåàëüíîãî ñåêòîðà åêîíîì³êè, áîðîòüáó ç êîðóïö³ºþ òà åôåêòèâíå ðåôîðìóâàííÿ ïîäàòêîâî¿ é ìèòíî¿ ñëóæá. На початку апаратної наради у понеділок голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко згадав про урочистості з нагоди Дня Соборності та Свободи України, що

4

ту охорони здоров'я облдержадміністрації Олег Рибальченко, підказав попит. Звернень, стверджує він разом із Галиною Пастух, – «море». Пастух же звертає увагу на свідомість майбутніх матусь, які при цьому наполягають на прозорості оплати за пологи в центрі. Головне, вважає заступник голови ОДА, щоб цей варіант не позначився на «безкоштовних» породіллях. – Сьогодні в області контролюється кожна вагітна. Якщо бодай одна з них, яка за показниками повинна там бути, не потрапить до центру, голів не дорахуються головний лікар обласної й перинатального, – попередила вона. Зараз фахівці обраховують розмір такої оплати. Пастух ще раз наголосила, що народжувати в цьому закладі за гроші зможуть лише тоді, коли будуть вільні місця. Але це лише проект, остаточне рішення повинен прийняти голова облдержадміністрації. Крім цього, посадовець повідомила, що у Кіровоградській обласній лікарні нинішнього року розпочнуться ремонти відділень. – Минулого року ми приділили особливу увагу палатам ветеранів, – сказала Галина Пастух. – Зроблено євроремонт у всіх 63-х палатах в обласному госпіталі для ветеранів війни, а цього року, за аналогічною схемою, займемося обласною дитячою. Багато з вас бачили стан її приміщень. Нас це не задовольняє. Тому ми підемо тим самим шляхом – ремонтувати за рахунок позабюджетних коштів, щоб мати сучасну лікарню, а не ту, яку маємо зараз. Зупинилась вона на ще одній проблемі – кількість надлишкових ліжок. Зараз в області нараховується 87 на 10 тисяч населення, а норма – 79. За попередніми підрахунками, кількість ліжок, які доведеться оптимізувати, становитиме 740. Проте це не означає, що будуть скорочення серед медичного пер-

відбулися минулого тижня в Києві. Він зазначив, що Президент України у своєму виступі визначив основні вектори руху в напрямку розвитку реального сектора економіки.

Для Кіровоградщини цей шлях передбачає створення нових підприємств, залучення нових інвестицій, вважає керівник області. При цьому нові потужні підприємства повинні створюватись із урахуванням енергозберігаючих технологій та виробничих інновацій, переконаний він. – Ще одна ключова позиція, на якій акцентував увагу глава держави, – боротьба з корупцією, – продовжив Ніколаєнко. Голова облдержадміністрації наголосив, що ця позиція є незмінним принципом роботи і для облас-

соналу чи закриття медичних установ. Тим більше, що однією з найгостріших проблем залишається брак медспеціалістів. Адже забезпеченість лікарями в області становить лише 86%, з яких 30% – пенсійного віку. Аналізуючи стан системи освіти, заступник голови ОДА найбільше зосередила увагу на найболіснішій проблемі – оптимізації шкіл. Стосовно можливого закриття малокомплектних навчальних закладів було сказано, що цього не станеться доти, доки не відпрацюють механізм оптимізації, відповідно до законодавства, і допоки місцева влада не переконає громаду, що дітям буде краще у сусідній, більш сучасній та комфортній школі. Для галузі культури 2013 рік повинен стати переломним в плані наближення до жителів сільської місцевості. Галина Пастух повідомила, що колективи обласної філармонії та театру ім. Кропивницького будуть ще більш активно гастролювати райцентрами та селами. – Я вимагаю повернути культуру на село, – заявила вона. Стосовно реалізації в області соціальних ініціатив Президента, то Галина Пастух відзначила, що вперше на державні пільги, допомоги та субсидії з державного бюджету на нашу область було виділено майже 1 млрд грн. Різні види державної допомоги отримали 86 тисяч сімей, що на 17% більше, ніж у попередньому році (на суму 793 млн грн.). Виокремила вона надання пільг. З цього приводу заступник повідомила цікаву інформацію. Днями голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко підписав листа на адресу міністра соцполітики. – Ми просимо, щоб на Кіровоградщині провели експеримент з надання пільг адресно, – пояснила Пастух. – Нехай нам дадуть певну суму на ці потреби, ми їх розподілимо конкретним людям. Адже сьогодні, ви знаєте, чимало зловживань навколо пільг, наприклад при пасажироперевезеннях. Зупинилась Галина Пастух і на молодіжній політиці та галузі спорту, де також накопичилося чимало проблем. Розповівши про здобутки і негаразди, вона зауважила, що управління у справах сім’ї та молоді і управління розвитку фізичної культури і спорту Кіровоградської обласної державної адміністрації будуть реорганізовані. Їхні функції будуть розподілені між департаментами освіти та соціального захисту.

У ТЕМУ. Реформування системи швидкої медичної допомоги потребує комплексного підходу, наголосив голова облдержадміністрації Андрій Ніколаєнко під час брифінгу в ОДА. Він зазначив, що днями братиме участь у нараді міністра охорони здоров'я України з приводу запровадження системи екстреної медичної допомоги. Під час цієї наради, за словами Андрія Ніколаєнка, обговорюватимуться проблемні моменти, які потребують рішень центральних органів влади у процесі реалізації реформи швидкої медичної допомоги як в межах держави в цілому, так і на території пілотних регіонів зокрема. Що ж стосується області, то Андрій Ніколаєнко відзначив, що на Кіровоградщині, де-юре, центр екстреної медичної допомоги створено, до нього приєднуються станції швидкої допомоги Кіровограда, Олександрії та Знам'янки. Стосовно матеріально-технічної бази, голова облдержадміністрації зауважив, що створеному центру перейдуть й нові автомобілі «швидкої медичної допомоги», закуплені минулого року. Він нагадав, що ключовим завданням провадженої реформи є норма про приїзд «швидкої» до місця виклику по місту за 10 хвилин, а по інших територіях – за 20 хвилин. Час у 20 хвилин – це мета, якої необхідно прагнути, вважає керівник області, і реалізувати яку, на його думку, можливо лише за умови комплексного підходу, де будуть враховуватися і поліпшуватися якість дорожнього покриття, маршрути, оснащення «швидких», кадрове забезпечення і GPS-системи. Що стосується останнього, то Андрій Ніколаєнко зауважив, що саме Кіровоградщина – перша серед інших регіонів має позитивний досвід успішного запровадження GPS-систем у роботі «швидких» на прикладі Олександрії. Андрій Ніколаєнко наголосив, що запровадження екстреної медичної допомоги – це ключова складова реформування медичної галузі загалом. Відтак він поставив вимогу перед усіма керівниками територій і профільними структурами ОДА, такими, як управління охорони здоров'я та департамент фінансів, забезпечити успішну реалізацію цієї реформи за відповідними напрямками. На рівні районів – дороги, закупівля медикаментів, кадрова укомплектованість. На рівні області – координація процесу, фінансування матеріально-технічного забезпечення.

ної влади загалом, і для нього особисто як для керівника області: – Жоден чиновник, який упіймається на хабарі, нехай не розраховує на допомогу через свою посаду. Якщо слідчі дії доведуть провину, відповідатимуть всі, без винятків. Інша важлива тема – реформа податкової і митної служб. Як зауважив Ніколаєнко, під час розширеної колегії Державної податкової служби, що відбулася минулого тижня, йшлося про завдання ефективного проведення цієї реформи. У цьому

контексті для області, як і в цілому для держави, за словами голови ОДА, надзвичайно важливим є постійний діалог регіональних підрозділів як податкової, так і митниці. – Необхідно знаходити можливість підтримувати бізнес, а не навпаки, – переконаний Андрій Ніколаєнко. – Щоб підприємцям вигідно було виходити з тіні. З одного боку, контролювати потрібно, але так, щоб цей контроль не перетворювався на тотальний і не призводив до закриття бізнесу.


НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

№ 5 (79) 31 січня 2013 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

4 лютого ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.35 10.15 11.45 12.35 13.00 13.10 13.20 14.40 15.00 15.20 15.30 15.50 15.55 16.05 17.30

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè òèæíÿ 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü Ò/ñ «Ìàðóñÿ» Øåô-êóõàð êðà¿íè Ïðàâî íà çàõèñò Òåìíèé ñèëóåò ijëîâèé ñâ³ò Õ/ô «Äîâãà äîðîãà â äþíàõ», 1ñ. ³êíî â Àìåðèêó Íîâèíè Îô³ö³éíà õðîí³êà Euronews Íàóêà ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Õ/ô «Êî÷³âíèé ôðîíò» Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ï³ñòîëåòà ç îðêåñòðîì» 18.20 Íîâèíè 18.45 Àãðî-News 18.55 ijëîâèé ñâ³ò 19.15 ѳëüðàäà 19.35 Êðèâå äçåðêàëî 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.25 Æàðò ç Â.Âèíîêóðîì 21.55 dzðêè ãóìîðó. Â.Ìî¿ñåºíêî, Â.Äàíèëåöü 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 ʳíî â äåòàëÿõ 00.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ïðî ãîëîâíå 02.15 Íîâèíè 02.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.45 ѳëüðàäà 04.00 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.05 Ò/ñ «Ìàðóñÿ» 05.35 ϳäñóìêè äíÿ

09.10 Ò/ñ «Ëîðä. Ïåñ-Ïîë³öåéñüêèé» 12.50, 18.10 Ò/ñ «Ãîñïîäàðêà òàéãè» 14.30 Õ/ô «Ìàêñèì Ïåðåïåëèöÿ» 16.25 «Æäè ìåíÿ» 20.00, 02.40 Ïîäðîáèö³ 20.30, 03.10 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 20.35 Ò/ñ «Ãîñïîäàðêà òàéãè 2. Äî ìîðÿ» 23.15 Ò/ñ «Ëåêòîð» 01.00 Õ/ô «Òåðì³íàòîð-3. Ïîâñòàííÿ ìàøèí» (2) 03.10 Ä/ô «Æàä³áí³ñòü»

20.00 21.00 22.25 23.20 00.20

Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè Ò/ñ «Ñàìàðà» Äåòåêòîð áðåõí³-3 Áèòâà åêñòðàñåíñ³â Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

Понеділок

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ ÍÒÍ + TTV 09.20, 12.45, 17.15 Ò/ñ «Ñë³ä» 06.00 Ëåãåíäè êðèì³íàëüíîãî ðîçøóêó 09.50, 20.00 Ò/ñ «Äèêèé-3» 11.45, 04.25 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 06.30 Õ/ô «À ÿêùî öå ëþáîâ»? 15.20, 02.50 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 08.05 Àãåíòè âïëèâó 09.00 Ïðàâîñëàâí³ ñâÿò³ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 10.40 Ò/ñ «Ïàâóòèííÿ-5» 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 14.40 Ò/ñ «Ñë³ïèé» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü ICTV 18.30 Âèïàäêîâèé ñâ³äîê Óêðà¿íà» 05.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 19.00 Òî÷êà çîðó 20.50 Ò/ñ «Êîðäîí ñë³ä÷îãî 06.05, 04.35 Ñâ³òàíîê 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ñàâåëüºâà» 07.05, 07.45 ijëîâ³ ôàêòè 19.40 Ñïîðòòàéì 22.30 Õ/ô «Í³÷îãî îñîáèñòîãî» (2) 07.15 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 20.05 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ 01.00 Õ/ô «Ïîçà ïîëåì çîðó» (2) 07.55 Ôàêòè òèæíÿ 20.35 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò ÒÅÒ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.15, 19.15, 00.35 Íàäçâè÷àéí³ 21.20 Äèâîâèæíèé ñâ³ò 06.00 Ò/ñ «Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó» íîâèíè 21.35 Ìóçèêà íà TTV 06.45 Óçíàé êàê 10.05 Õ/ô «Òóïèé òà ùå òóï³øèé» 21.55 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê 07.10 Ëåíòÿåâî 11.55, 16.50 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ çëî÷èíåöü» 07.35, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» ë³õòàð³â» 22.45 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ» 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 12.45 Ôàêòè. Äåíü 23.45 Ñâ³äîê 09.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû» 13.00 Õ/ô «²äåàëüíå óáèâñòâî» 00.15 Õ/ô «Ã³äðà»(2) 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» 14.55, 20.00 Ò/ñ «ÄÀ¯øíèêè» 01.50 Ñâ³äîê 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 02.20 Ò/ñ «×èñòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» 12.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 21.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 04.05 Ñâ³äîê 12.55 Òâîþ ìàìó! 22.55, 03.00 Ñâîáîäà ñëîâà 04.35 Óðîê³â ò³òîíüêè Ñîâè 13.35 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 01.25 ÏðîÖ³êàâå 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 05.20 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» Ê³ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 16.15 Ò/ñ «Ñïëèò» 17.15 Äîñâèäîñ 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 ϳäéîì 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 17.40 Ò/ñ «Ïîëîâèíêè» 06.00 Ìóçèêà 07.30, 08.30, 19.00, 01.05 Ðåïîðòåð 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 06.30 Ïðîô³ëàêòèêà 09.00 Ì/ô «Òîì ³ Äæåðð³. Øåðëîê 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.45 Õ/ô «Âàñèë³ñà Ïðåêðàñíà» Õîëìñ» 19.50, 22.25 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 14.55 Êîíöåðò ìóí³öèïàëüíîãî 10.00, 16.45 Ò/ñ «Â³îëà Òàðàêàíîâà. Ó êàìåðíîãî õîðó Þð³ÿ Ëþáîâè÷à ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ïðèñòðàñòåé-3» 23.00 Äóðíåâ+1 23.25 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 16.10 Õ/ô «Íàçàð Ñòîäîëÿ» 11.05 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 00.00 Ò/ñ «Ðåàëüíàÿ êðîâü» 13.15, 14.15 Kids Time ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 01.00 Êóçíèöà çâåçä-3 13.20 Ì/ñ «Çëþêè áîáðè» àíàëîãîâà ìåðåæ³ 01.50 Äî ðàññâåòà 14.40, 15.40 Teen Time 1+1 17.30 Ìóëüòô³ëüì 14.45 Ò/ñ «Äðóç³» 06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.25 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà 15.45 Ò/ñ «Òðåòÿ ïëàíåòà 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» ÒÑÍ â³ä ñîíöÿ» 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 19.00 Äåíü çà äíåì 17.55, 20.50 Ò/ñ «Âîðîí³íè» Ñí³äàíîê ç 1+1 19.15 Òåìà äíÿ 19.50 Ò/ñ «Íå ïëà÷ çà 07.25 Ì/ô «Åñê³ìîñêà» 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» ìíîþ, Àðãåíòèíî!» 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. 20.45 Çàñèíàéêà 21.55 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» Ðîêñîëàíà» 21.00 Äîê. öèêë «Ñâî¿ìè î÷èìà». 23.00 Ò/ñ «Øêîëà» 12.00 Õ/ô «Íà ãà÷êó» ³äêðèòà ϳâäåííà Àôðèêà. 00.10 Ò/ñ «Ùîäåííèêè 13.55 Íå áðåøè ìåí³-3 Éîõàííåñáóðã âàìï³ðà» 15.00 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 21.20 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â 01.30 Ò/ñ «Ïë³òêàðêà» 16.10 Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì 22.40 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 03.00 Ñëóæáà ðîçøóêó 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 22.00 Äåíü çà äíåì ä³òåé 20.15 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé» 22.15 Òåìà äíÿ 03.05 Ò/ñ «Çâàáí³ ³ â³ëüí³» 22.20, 02.45 Ãðîø³ 03.30 Çàïîð³çüêà ѳ÷. 22.30 Õ/ô «Êàðòàõåíà» 23.40, 03.35 Ò/ñ «Òåîð³ÿ áðåõí³-3» Âèòîêè 00.00 óìí Óêðà¿íè 00.40 Õ/ô «Îñòàíí³é êîðîëü 03.40 Çîðÿíà ãîäèíà Øîòëàí䳿» (2) ÑÒÁ êîçàöòâà 04.20 Õ/ô «Ïëàòîí» (2) 05.45 ×óæ³ ïîìèëêè. Ïðîêëÿòòÿ äèêî¿ 03.55 Êîçà÷÷èíà ðó¿íà ²ÍÒÅÐ îðõ³äå¿ 04.10 Òàì íà ãîð³ ñ³÷ ³äå 04.30 Ðàéñüê³ ñàäè 06.30, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 05.20 Õ/ô «Â³ðí³ äðóç³» ãåòüìàíà 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 08.20, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî Ñàãàéäà÷íîãî ç³ðîê Íîâèíè 04.55 Òàñÿ 10.00 Õ/ô «Ì³é êîõàíèé ãåí³é» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 05.05 Êîõàííÿ âñüîãî 13.40 ÌàñòåðØåô ²ÍÒÅÐîì 18.00, 22.00 «Â³êíà-Íîâèíè» æèòòÿ 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ

5 лютого ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.20 09.25 09.45

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ 10.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ» 11.40  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà 12.30 Êðîê äî ç³ðîê 13.15 ijëîâèé ñâ³ò 13.20 Õàé ùàñòèòü 13.45 Õ/ô «Äîâãà äîðîãà â äþíàõ» 2ñ. 15.00 Íîâèíè 15.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà 15.25 Euronews 15.40 Íàóêà 15.45 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.55 Õ/ô «Ñõ³äíèé êîðèäîð» 17.30 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ï³ñòîëåòà ç îðêåñòðîì» 18.20 Íîâèíè 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.00 221. Åêñòðåíèé âèêëèê. Òèæäåíü 19.45 Êðèâå äçåðêàëî 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.25 Ñîö³àëüíå øîó «Àäðåíàë³í» 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 Õ/ô «×îëîâ³÷à ðîáîòà», 1 ñ. 00.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ïðî ãîëîâíå 02.15 Íîâèíè 02.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.30 Àó䳺íö³ÿ. Êðà¿íè â³ä À äî ß 03.50 Ñâ³ò àòîìà 04.00 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.05 Ò/ñ «Ìàðóñÿ» 05.35 ϳäñóìêè äíÿ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ²ÍÒÅÐîì 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 09.10, 20.35 Ò/ñ «Ãîñïîäàðêà òàéãè-2. Äî ìîðÿ» 11.50 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 12.55 Õ/ô «Ïåòð³âêà, 38» 14.40 Õ/ô «Îãàðüîâà, 6» 16.15 Ò/ñ «Ñåðöå ìàòåð³» 18.10 Ò/ñ «Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé» 20.00, 02.45 Ïîäðîáèö³ 20.30, 03.15 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 23.15 Ò/ñ «Ëåêòîð» 01.05 Õ/ô «Çîëîòî äóðí³â» 03.20 Ä/ô «Æàä³áí³ñòü»

ICTV 05.40 Ôàêòè 06.05, 04.25 Ñâ³òàíîê 07.05, 07.45 ijëîâ³ ôàêòè 07.20 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.55 Åêñòðåíèé âèêëèê 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15, 19.15, 01.00 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.05, 16.55 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 13.05 Ò/ñ «Ãðóïà Zeta-2» 14.00, 21.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 15.00, 20.00 Ò/ñ «ÄÀ¯øíèêè» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 23.00 Õ/ô «Ðîêê³» (2) 01.50 Õ/ô «Ê³øêà Áàëó» (2) 03.25 ÏðîÖ³êàâå

19.00 19.15 19.45 20.45 21.00 21.30 22.00 22.15 22.30 00.00

Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Òîê-øîó «ÌÈ!» Çàñèíàéêà Ñòîëèö³ ñâ³òó Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Â íåá³ í³÷í³ â³äüìè» Ã³ìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 04.55 ×óæ³ ïîìèëêè. Êîõàíåöü ì ìàìè 05.40, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 07.20, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.00 Õ/ô «Ïîë³ò ìåòåëèêà» 12.40 ÌàñòåðØåô 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè 21.00 Ò/ñ «Ñàìàðà» 22.25 Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé 00.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ»

ÍÒÍ + TTV

www.novosti.kr.ua

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 4 лютого •

Всесвітній день боротьби з раком. Всесвітній день боротьби проти раку проголошений «Міжнародним союзом із боротьби з онкологічними захворюваннями» - Міжнародним союзом проти раку, або UICC, і відзначається щорічно 4 лютого. Мета цього дня в усьому світі – підвищення обізнаності людей про рак як одне з найстрашніших і згубних захворювань нашої сучасної цивілізації. Залучаючи увагу до запобігання, виявлення та лікування цього захворювання можна домогтися гарних результатів, а в деяких випадках і повного одужання. Міжнародний день захисту від раку закликає широку громадськість до завдань, що стоять перед світом в боротьбі з раковими захворюваннями і закликає небайдужих політиків і організацій-членів UICC відноситься до раку як до одного з політичних пріоритетів. Вже відомо, що виникнення 43% ракових захворювань можна було б запобігти, орієнтуючись і дотримуючись елементарних норм здорової поведінки, таких як: обмеження доступу до куріння дітей, боротьба з курінням як таким; фізична активність; збалансована та здорова їжа; своєчасна вакцинація проти вірусів, які викликають рак печінки і шийки матки; утримання від тривалого перебування на сонці та в солярії; своєчасна діагностика й увага до власного здоров’я • 182 роки від дня народження (Орловська губернія) Миколи Семеновича Лєскова (1831-1895), письменника. Вісім років жив і працював у Києві. Багато мандрував Україною, захоплювався її культурою, вивчив українську мову. Надзвичайно високо цінував Тараса Шевченка, приятелював із ним, написав кілька статей і спогади про Кобзаря. Одна з провідних тем творчості – старообрядництво. У повісті «Запечатленный ангел» (1872) згадуються старообрядницькі поселення Клинці (Кіровоградський район) та Злинка (Маловисківський район), в яких жили «искусные изографы» (іконописці). Очевидно, знав Лєсков і про те, що у Єлтсаветградській Покровській церкві єдиновірців збереглось унікальне Євангеліє на пергаменті ІХХ століття, а у с. Клинці з 1752 до 1770 року існувала старообрядницька друкарня.

Іменини (за православним календарем): Єгорій, Юрій), Юхим (Євфимій), Іван (Іоанн), Леонт, Леонтій, Макар (Макарій), Мануїл (Еммануїл), Микола, Парод, Петро, Сионій, Тимофій і Яків (Іаков).

Вівторок 11.15 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.25, 14.25 Kids Time 13.30 Ì/ñ «Çëþêè áîáðè» 14.35, 15.40 Teen Time 14.40 Ò/ñ «Äðóç³» 15.45 Ò/ñ «Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ» 17.55, 20.50 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 21.55 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 23.00 Ò/ñ «Øêîëà» 00.05 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà» 01.30 Ò/ñ «Ïë³òêàðêà» 02.55 Ò/ñ «Çâàáí³ ³ â³ëüí³» 03.20 Äðàé Õìàðà îñòàíí³ ñòîð³íêè 03.50 Ïòàõè ãí³çäà Ìà𳿠04.20 Ìîÿ àäðåñà - Ñîëîâêè. Ïàñòêà 04.40 Çîðÿ âå÷³ðíÿ 04.55 Òàê í³õòî íå êîõàâ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20, 12.45, 17.15 Ò/ñ «Ñë³ä» 09.50, 20.00 Ò/ñ «Äèêèé-3» 11.45, 04.25 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 15.20, 03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 20.50 Ò/ñ «Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà» 21.45 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 23.30 Ò/ñ «Ãð³ìì» 00.15 Õ/ô «Í³÷îãî îñîáèñòîãî» (2) 02.15 Ò/ñ «Áåçìîâíèé ñâ³äîê-2»

05.25 Õ/ô «Àòåñòàò çð³ëîñò³» 06.55 Õ/ô «Â äâîõ êðîêàõ â³ä «Ðàþ» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 10.00 Ò/ç «Òåðì³íîâî â íîìåð-3» 11.45 Ò/ç «Äåòåêòèâè» 12.50 Ò/ç «Ðîñ³éñüê³ ë³êè» 14.55 Ò/ç «Ëèâàðíèé» 16.45 Ñâ³äîê 17.00 Ò/ñ «1942» 19.00 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ÒÅÒ 19.40 Òâîð÷èìè ñòüîáàííÿìè 20.05 Òî÷êà çîðó ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 06.00 Ò/ñ «Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó» 20.25 Musiñ-ìàí³ÿ 06.45 Óçíàé êàê ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 20.45 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 07.10 Ëåíòÿåâî 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 07.35, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 06.00 Ìóçèêà 21.20 Äèâîâèæíèé ñâ³ò 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 21.35 Ìóçèêà íà TTV àíàëîãîâà ìåðåæ³ 21.55 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. ìèñëèòè ÿê ç 09.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû» 1+1 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» 06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» ëî÷èíåöü» 06.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 06.50 Ðàíêîâà êàâà 22.45 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ» 06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 12.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 07.00 «Äåíü çà äíåì». Ðàíîê 23.45 Ñâ³äîê 23.15, 03.10 ÒÑÍ 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 07.15 Ðàíêîâà êàâà 00.15 Õ/ô «Îãð»(3) 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 13.35 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 01.50 Ñâ³äîê Ñí³äàíîê ç 1+1 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 10.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 02.20 Ò/ñ «×èñòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» 07.25 Ì/ô «Åñê³ìîñêà» 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 10.30 Äîê. öèêë «Ñâî¿ìè î÷èìà». 04.05 Ñâ³äîê 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. 16.15 Ò/ñ «Ñïëèò» ³äêðèòà ϳâäåííà Àôðèêà. 04.35 Ðå÷îâèé äîêàç Ðîêñîëàíà» 17.15 Äîñâèäîñ Éîõàííåñáóðã 05.20 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 12.00, 20.15 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé» 17.40 Ò/ñ «Ïîëîâèíêè» 11.00 Õ/ô «Êàðòàõåíà» 14.00 Íå áðåøè ìåí³-3 ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 15.00 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 19.50, 22.25 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» Ê³ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 05.20 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 16.10 Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 23.00 Àíåêäîòû 13.45 Õ/ô «Äîêòîð Àéáîëèò» 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 23.25 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 ϳäéîì 14.55 Êîíöåðò Ì.Ïàõìàíîâà «Ïî 22.10, 02.25 Óêðà¿íñüê³ ñåíñàö³¿ 00.00 Ò/ñ «Ðåàëüíàÿ êðîâü» 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð õâèëÿì ì ïàì’ÿò³», 1 ÷. 23.30, 03.25 Ò/ñ «Òåîð³ÿ áðåõí³-3» 01.00 Êóçíèöà çâåçä-3 09.00, 19.50 Ò/ñ «Íå ïëà÷ çà ìíîþ, 16.05 Õ/ô «Ïðîìåòåé» 00.30, 04.10 Õ/ô «Ðåë³êò» (3) 01.50 Äî ðàññâåòà Àðãåíòèíî!» ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà ²ÍÒÅÐ àíàëîãîâà ìåðåæ³ 10.05, 16.45 Ò/ñ «Â³îëà ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÞ ÓÑËÓÃÈ 17.30 Ìóëüòô³ëüì Òàðàêàíîâà. Ó 05.35 Ò/ñ «Ëåêòîð» ÏÎ ÓÕÎÄÓ ÇÀ ÏÎÆÈËÛÌÈ ËÞÄÜÌÈ ñâ³ò³ çëî÷èííèõ 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà È ÈÍÂÀËÈÄÀÌÈ. 95-22-87-307, ÀÍÆÅËÀ. 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» ïðèñòðàñòåé-3» Íîâèíè

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 5 лютого •

90 років від дня народження (Єлисаветград) Олександра Олексійовича Хмури (1923-1970), педагога, організатора освіти. У 1940 році закінчив Кіровоградську СШ № 4. Учасник ВВв. Закінчив фізико-математичний факультет Кіровоградського педінституту (1948). Працював учителем математики Кіровоградських шкіл № 15 та № 18. З 1954 року – в Кіровоградському обласному інституті удосконалення вчителів, у 1959 – заступник директора, з 1964 – директор. Заслужений учитель України, кандидат педагогічних наук. Автор нової форми навчального процесу – лекційно-практичної. Створив авторську школу математичної думки, поширену в Україні, Росії, Білорусії, Молдавії та Литві. Автор багатьох наукових праць. З 2004 року в КОІППО імені Василя Сухомлинського щорічно влаштовуються Хмурівські методичні читання «Технологія фахової майстерності». • 65 років від дня народження (Кіровоград) Володимира Михайловича Федорова, військового діяча (ВМФ РФ), морського розвідника. У 1971 році закінчив Вище військово-морське училище радіоелектроніки ім. А.С.Попова, у 1981 – Військово-морську академію, у 1990 – Військову академію Генерального штабу. З 1971 – командир групи на розвідувальних кораблях Тихоокеанського флоту. У 1974-1979 – старший помічник начальника групи інформаційного центру Тихоокеанського флоту. З 1981 року – начальник розвідки 8-ї оперативної ескадри Тихоокеанського флоту. З 1985 – заступник начальника, а в 1990-1993 – начальник розвідки Північного флоту. З 1993 – заступник начальника, а з 1995 – начальник Розвідувального управління Головного штабу ВМФ – заступник начальника Головного штабу ВМФ з розвідки. Віце-адмірал (1996). Включений до книги Павла Газукіна «Военачальники российской армии» (2001). Автор книги «Военно-Морская разведка: история и современность» (2008). Заслужений військовий спеціаліст РФ.

Іменини (за православним календарем): Агафангел, Геннадій, Євдокія, Катерина, Климент (Климентій), Мавсима, Милиця, Павлин, Серафім, Соломон (Саламан) і Теоктист.

5


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

Середа

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 6 лютого Міжнародний день барменів. Свято відзначається в день, коли католицькою церквою вшановується пам’ять Святого Аманда. Цей християнський католицький Святий жив у VII ст. нашої ери на території нинішньої Франції, яка відома як вотчина виноробів. У католиків Святий Аманд вважається покровителем виноробів, рестораторів, пивоварів і, звичайно, барменів. • 52 роки від дня народження (Кіровоград) Лариси Володимирівни Гайдай, старшого викладача, заступника декана з навчально-виховної роботи кафедри вокально-хорових дисциплін та методики музичного виховання КДПУ ім. В.Винниченка. Навчалася в середній школі №27 та дитячій музичній школі №1 імені Г.Нейгауза (клас фортепіано). 1978 року стала студенткою музичнопедагогічного факультету Кіровоградського державного педінституту ім. О.С.Пушкіна, який закінчила з відзнакою. Її як відмінницю навчання залишили працювати на кафедрі хорового диригування та методики музичного виховання концертмейстером. Згодом почала викладати хорове диригування. З 2003 року – заступник декана з навчально-виховної роботи мистецького факультету. Проводить заняття з диригування, постановки голосу, сольного співу, вокального ансамблю та шкільного пісенного репертуару. Лариса Гайдай є ініціатором створення багатьох творчих виконавських колективів у жанрі вокального та вокально-інструментального ансамблю, а також постійним членом журі міських та обласних фестивалів дитячої творчості «Степові джерела», «Пісенне перехрестя», «Золотий Орфей». Лариса Гайдай - автор близько 70 аранжувань для різного складу вокального ансамблю (чоловічого, жіночого, мішаного), а також 30 пісень, написаних на вірші поетів Олега Попова, Гарія Войченка, Антоніни Корінь. Нагороджена Почесною грамотою Міністерства освіти і науки України (2004), знаком «Відмінник освіти України» (2007).

Іменини (за православним календарем): Агап (Агапій), Анастасій, Вавила, Гарасим, Іван (Іоанн), Ксенія (Оксана), Македоній, Микола й Тимофій.

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.05 09.30 10.15 11.45 12.35 13.05 13.25 13.35 13.55

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! Îô³ö³éíà õðîí³êà Îêîëèöÿ Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè Ò/ñ «Ìàðóñÿ»  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ Êíèãà.ua ijëîâèé ñâ³ò Ïðî ãîëîâíå Õ/ô «Äîâãà äîðîãà â äþíàõ», 3ñ. 15.00 Íîâèíè 15.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà 15.25 Euronews 15.40 Íàóêà 15.45 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.55 Õ/ô «Ïåðåïðàâà», 1ñ. 17.30 Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ï³ñòîëåòà ç îðêåñòðîì» 18.20 Íîâèíè 18.45 ijëîâèé ñâ³ò 19.10 Êðèâå äçåðêàëî 20.50 Ìåãàëîò 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Êðèâå äçåðêàëî 22.50 Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 Õ/ô «×îëîâ³÷à ðîáîòà», 2 ñ. 00.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Íîâèíè 01.45 Ïðî ãîëîâíå 02.15 Íîâèíè 02.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.30 «Ñåêðåòè óñï³õó» ç Í.Ãîðîäåíñüêîþ 04.00 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.05 Ò/ñ «Ìàðóñÿ» 05.35 ϳäñóìêè äíÿ

130 років від дня народження (Новоукраїнка) Іуди Соломоновичи Гроссмана (Іуда Соломонов Шлоймов) (псевдоніми: Гроссман-Рощин, І.С.Рощин) (18831934), політичного діяча, анархіста. У революційному русі – з 1897 року: член Єлисаветградського гуртка «Южнорусского союза рабочих». У 1898 р. заарештований, 9.06.1899 висланий у Новоукраїнку під гласний нагляд поліції на 3 роки. Влітку 1902 р. виїхав за кордон (Німеччина, Швейцарія), вступив у контакт із представниками російської еміграції, віддавши перевагу з 1903 року анархістам. Учасник революції 1905-07 рр., керівник груп анархо-комуністів «Чёрное знамя», прибічник «безмотивного терору». З 1908 року – на позиціях анархо-синдикалізму, виступав за об’єднання російських анархічних груп у єдину організацію. У 1919 р. був у штабі Нестора Махна, пізніше працював у легальних організаціях анархістів, у їхньому видавництві «Голос труда» (Москва). Його праці присвячені теорії та історії анархізму. У 20-ті роки опублікував низку літературно-публіцистичних творів, працював літературним критиком у журналах «Былое», «Октябрь», «На литературном посту»; займався викладацькою діяльністю. 14.2.1926 опублікував у газеті «Правда» листа, в якому оголосив себе прибічником ідей більшовиків. Включений у книгу Віктора Савченка «100 знаменитых анархистов и революционеров» (2010). • 85 років від дня народження (Знам’янка) Володимира Сергійовича Крамаренка, краєзнавця, журналіста. У 1946 р. закінчив семирічку. У 16 років розпочав трудову діяльність на залізниці. Навчався у вечірній школі. У 1946-1948 роках служив у лавах Радянської Армії. Закінчив Київський державний університет (заочне відділення) у 1961 році. Працював журналістом у знам’янській районній газеті (1950-1955), газетах «Кіровоградська правда» (1955-1957, 1968-1976), «Кремгес» (1957-1960), «Молодий комунар» (19601965), Кіровоградському облтелерадіокомітеті (1965- 1968), у 1976-1978 роках – в обласній організації Всеукраїнського товариства охорони пам’яток історії та культури. З 1978 року до серпня 1979-го займав посаду директора Кіровоградського обласного державного архіву. Автор книг «Софіївка» (путівник, 1956, 1978), «Старовинні обряди, пісні, сучасні пісні» (1965, 1975) та ін.

Іменини (за православним календарем): Олександр, Анатолій, Борис, Василь, Віталій, Володимир, Григорій, Мар, Марциал, Мойсей, Петро, Поплій, Селіван (Сильван, Силуан, Силуян), Фелікс, Фелицита, Пилип і Януарий.

6

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 08.00, 08.30, 09.00 Íîâèíè 09.10 Ò/ñ «Ãîñïîäàðêà òàéãè-2. Äî ìîðÿ» 11.55 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 13.00, 18.10 Ò/ñ «Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé» 14.45 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.25 ѳìåéíèé ñóä 16.20 Ò/ñ «Ñåðöå ìàòåð³» 19.00 Ôóòáîë. Çá³ðíà Íîðâå㳿 çá³ðíà Óêðà¿íè 21.00, 04.10 Ïîäðîáèö³ 21.30, 04.40 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ» 21.35 Ò/ñ «Ãîñïîäàðêà òàéãè-2. Äî ìîðÿ» 00.15 Ò/ñ «Ëåêòîð» 01.50 Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó 02.15 Õ/ô «Íåïðèáîðêàíèé» (2) 04.45 Ä/ô «Æàä³áí³ñòü»

ICTV 05.25 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.35 Ôàêòè 06.05, 04.20 Ñâ³òàíîê 07.05, 07.45 ijëîâ³ ôàêòè 07.15 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.55 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15, 19.15, 01.05 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.10, 16.55 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 13.05 Ò/ñ «Ãðóïà Zeta-2» 14.00, 21.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 15.00, 20.00 Ò/ñ «ÄÀ¯øíèêè» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 22.50 Õ/ô «Áëèçüê³ êîíòàêòè òðåòüîãî âèäó» (2) 01.55 Õ/ô «Ðîêê³» (2) 03.50 ÏðîÖ³êàâå

16.20 Õ/ô «Æèëà ñîá³ ä³â÷èí໠ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 17.30 Ìóëüòô³ëüì 17.40 Ìîâà æåñò³â 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 19.00 Äåíü çà äíåì 19.15 Òåìà äíÿ 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 «Âðóáåëü...». Êè¿âñüêà ÄÐÒÐÊ 21.30 «Åíåðãîìàí³ÿ». Îäåñüêà ÎÄÒÐÊ 22.00 Äåíü çà äíåì 22.15 Òåìà äíÿ 22.30 Õ/ô «Óñ³õ çà ãðàòè» (2) 00.00 óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.50 ×óæ³ ïîìèëêè. Îñòàíí³é ðåéñ 06.35, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 08.25, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 10.05 dzðêîâå æèòòÿ. Ñàìîãóáö³íåâäàõè 10.55 Êîõàíà, ìè âáèâàºìî ä³òåé 12.45 ÌàñòåðØåô 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè 21.00 Ò/ñ «Ñàìàðà» 22.25 Õàòà íà òàòà 00.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.10 Õ/ô «Ãàëèíà» (2)

ÍÒÍ + TTV

05.35 Õ/ô «Âàëåíòèí ³ Âàëåíòèíà» 07.05 Õ/ô «Êà¿ð-2 âèêëèêຠÀëüôó» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 09.55 Ò/ñ «Òåðì³íîâî â íîìåð-3» 11.50 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.50 Ò/ñ «Ðîñ³éñüê³ ë³êè» 14.55 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 16.45 Ñâ³äîê 17.00 Ò/ñ «1942» 1+1 19.00 Òî÷êà çîðó 06.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.15 ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 19.40 Êàðò-áëàíø ÒÑÍ Ê³ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 20.05 Ìè éäåìî â ãîñò³ 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 20.25 ³ä ïåðøî¿ îñîáèíè 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë Ñí³äàíîê ç 1+1 20.45 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 06.00 Ìóçèêà 07.25 Ì/ô «Åñê³ìîñêà» 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. àíàëîãîâà ìåðåæ³ 21.20 Äèâîâèæíèé ñâ³ò Ðîêñîëàíà» 06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 21.35 Ìóçèêà íà TTV 12.00, 20.15 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé» 21.55 Ò/ñ «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê 06.50 Ðàíêîâà êàâà 13.55 Íå áðåøè ìåí³-3 çëî÷èíåöü» 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 15.00 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 22.45 Ò/ñ «CSI. Ëàñ-Âåãàñ» 07.15 Ðàíêîâà êàâà 16.10 Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì 23.45 Ñâ³äîê Ãîðáóíîâèì 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 00.15 Õ/ô «Ïòåðîäàêòèëü»(3) 16.45, 03.00 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 10.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 01.50 Ñâ³äîê 22.10, 02.15 Òàáó ç Ìèêîëîþ 10.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 02.25 Ò/ñ «×èñòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» Âåðåñíåì 11.00 Õ/ô «Â íåá³ í³÷í³ â³äüìè» 04.05 Ñâ³äîê 23.30, 03.25 Ò/ñ «Òåîð³ÿ áðåõí³-3» 12.15 Ñòîëèö³ ñâ³òó 04.35 Àãåíòè âïëèâó 00.30, 04.10 Õ/ô «Çíèêíåííÿ» (3) 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 05.05 Óðîê³â ò³òîíüêè Ñîâè ²ÍÒÅРʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 05.15 Ïðàâäà æèòòÿ 13.45 Õ/ô «Çà ùó÷èì âåë³ííÿì» 05.30 Ò/ñ «Ëåêòîð» ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 14.45 Êîíöåðò Ì.Ïàõìàíîâà «Ïî 07.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè õâèëÿì ì ïàì’ÿò³», 2 ÷. 05.20 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 15.25 Ìóëüòô³ëüìè ²ÍÒÅÐîì 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 09.00 09.20 09.25 10.15 11.45 12.35 13.15 13.20 13.45 15.00 15.20 15.25 15.40 15.45 15.55 17.25

Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! ϳäñóìêè äíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ Ò/ñ «Ìàðóñÿ»  ãîñòÿõ ó Ä.Ãîðäîíà Çäîðîâ’ÿ ijëîâèé ñâ³ò Ïðî ãîëîâíå Õ/ô «Äîâãà äîðîãà â äþíàõ», 4ñ. Íîâèíè Îô³ö³éíà õðîí³êà Euronews Íàóêà ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð Õ/ô «Ïåðåïðàâà», 2ñ. Ò/ñ «Ñîëî äëÿ ï³ñòîëåòà ç îðêåñòðîì» 18.10 ijëîâèé ñâ³ò 18.30 Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. Çì³øàíà åñòàôåòà 20.00 dzðêè ãóìîðó. ª.Ïåòðîñÿí 20.55 Îô³ö³éíà õðîí³êà 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.20 ijëîâèé ñâ³ò 21.30 Äîñâ³ä 22.55 Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà 23.00, 01.00 ϳäñóìêè 23.20 Õ/ô «×îëîâ³÷à ðîáîòà», 3 ñ. 00.20 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 00.40 Ïîì³æ ðÿäêàìè 01.20 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 01.45 Ïðî ãîëîâíå 02.15 Íîâèíè 02.35 ÒåëåÀêàäåì³ÿ 03.30 Êíèãà.ua 04.00 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.05 Ò/ñ «Ìàðóñÿ» 05.35 ϳäñóìêè äíÿ

6 лютого 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð 09.00, 19.50 Ò/ñ «Íå ïëà÷ çà ìíîþ, Àðãåíòèíî!» 10.05, 16.45 Ò/ñ «Â³îëà Òàðàêàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ïðèñòðàñòåé-3» 11.10 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.25, 14.25 Kids Time 13.30 Ì/ñ «Çëþêè áîáðè» 14.35, 15.45 Teen Time 14.40 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50 Ò/ñ «Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ» 17.55, 20.50 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 21.55 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 23.00 Ò/ñ «Øêîëà» 00.05 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà» 01.30 Ò/ñ «Ïë³òêàðêà» 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.00 Ò/ñ «Çâàáí³ ³ â³ëüí³» 03.25 Òá ïðî ÒÁ 04.00 Äå òè, Óêðà¿íî? 04.55 Óñì³øíèê

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí 06.10 Ò/ñ «ªôðîñèí³ÿ. Ïðîäîâæåííÿ» 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20, 12.45, 17.15 Ò/ñ «Ñë³ä» 09.50, 20.00 Ò/ñ «Äèêèé-3» 10.50, 20.50 Ò/ñ «Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà» 11.45, 04.25 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 14.40, 21.45 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 15.35, 03.00 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 23.30 Ò/ñ «Ãð³ìì» 00.15 Õ/ô «Ùåëåïè-2» (2) 02.15 Ò/ñ «Áåçìîâíèé ñâ³äîê-2»

ÒÅÒ 06.00 Ò/ñ «Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó» 06.45 Óçíàé êàê 07.10 Ëåíòÿåâî 07.35, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû» 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 12.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.35 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.15 Ò/ñ «Ñïëèò» 17.15 Äîñâèäîñ 17.40 Ò/ñ «Ïîëîâèíêè» 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 19.50, 22.25 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 23.00 Àíåêäîòû 23.25 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 00.00 Ò/ñ «Ðåàëüíàÿ êðîâü» 01.00 Êóçíèöà çâåçä-3 01.50 Äî ðàññâåòà

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

Четверг

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 7 лютого •

№ 5 (79) 31 січня 2013 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

Äî ìîðÿ» 11.50 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 12.55 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì» 13.45, 18.10 Ò/ñ «Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé» 14.40 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.20 ѳìåéíèé ñóä 16.15 Ò/ñ «Ñåðöå ìàòåð³» 20.00, 03.00 Ïîäðîáèö³» 20.30, 03.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ 01.05 Õ/ô «²íòåðâ’þ ç âàìï³ðîì» 03.35 Ä/ô «Æàä³áí³ñòü»

ICTV 05.25 Ôàêòè 05.55, 04.30 Ñâ³òàíîê 06.55, 07.45 ijëîâ³ ôàêòè 07.05 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.55 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15, 19.15, 00.45 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.05, 16.55 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 13.15 Ò/ñ «Ãðóïà Zeta-2» 14.10, 21.50 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 15.10, 20.00 Ò/ñ «ÄÀ¯øíèêè» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 22.50 Õ/ô «Ìîâ÷àííÿ ÿãíÿò» (2) 01.35 Õ/ô «Áëèçüê³ êîíòàêòè òðåòüîãî âèäó» (2) 03.45 ÏðîÖ³êàâå

21.40 22.00 22.15 22.30 00.00

Ä/ñ «Ãðà äîë³» Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Ò³í³» óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.40 ×óæ³ ïîìèëêè. Ç쳿íå ïðîêëÿòòÿ 06.25, 16.00 Âñå áóäå äîáðå! 08.15, 18.20 Íåéìîâ³ðíà ïðàâäà ïðî ç³ðîê 09.55 dzðêîâå æèòòÿ. Âèæèòè ï³ñëÿ ñìåðò³ 10.45 Õ/ô «Í³êîëè íå çàáóäó òåáå» 12.40 ÌàñòåðØåô 18.00, 22.00 ³êíà-Íîâèíè 20.00 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè 21.00 Ò/ñ «Ñàìàðà» 22.25 dzðêîâå æèòòÿ. Çàìîæí³ òà íåçàì³æí³ 23.20 dzðêîâå æèòòÿ. Ñàìîãóáö³íåâäàõè 00.15 Ò/ñ «Äîêòîð Õàóñ» 01.05 Õ/ô «Ãàëèíà» (2)

ÍÒÍ + TTV

7 лютого 14.35, 15.45 Teen Time 14.40 Ò/ñ «Äðóç³» 15.50 Ò/ñ «Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ» 17.55, 20.50 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 21.55 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 23.00 Ò/ñ «Øêîëà» 00.05 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà» 01.30 Ò/ñ «Ïë³òêàðêà» 02.55 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 03.00 Ò/ñ «Çâàáí³ ³ â³ëüí³» 03.25 Ñåìåðåíêè 04.20 Ãåîðã³é Íàðáóò. Æèâ³ êàðòèíè 04.45 Ëåãåíäàðíå ïàð³ 04.55 Ïåðåòâîðåííÿ

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.15 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.30 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20, 12.45, 17.15 Ò/ñ «Ñë³ä» 09.50, 20.00 Ò/ñ «Äèêèé-3» 10.50, 20.50 Ò/ñ «Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà» 11.45, 04.25 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 14.40 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20, 03.50 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 21.45 Ä/ñ «1941» 22.45 Òîê-øîó «1941. Çàáîðîíåíà ïðàâäà» 23.30 Ò/ñ «Ãð³ìì» 00.15 Õ/ô «Ùåëåïè-3» (2) 01.50 Õ/ô «Àìåðèêàíñüêèé ïèð³ã-5. Ãîëà ìèëÿ» (3)

05.40 Õ/ô «Ì³é óëþáëåíèé êëîóí» 07.00 Õ/ô «Ïîòÿã ïîçà ðîçêëàäîì» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 09.55 Ò/ñ «Òåðì³íîâî â íîìåð-3» 11.45 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.50 Ò/ñ «Ðîñ³éñüê³ ë³êè» 14.50 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» 16.45 Ñâ³äîê 17.00 Ò/ñ «1942» 19.00 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ ÒÅÒ 19.40 Îíëàéí 06.00 Ò/ñ «Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó» ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 20.10 Òåëåë³êàðíÿ 06.45 Óçíàé êàê 20.30 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 07.10 Ëåíòÿåâî 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 06.00 Ìóçèêà 07.35, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 21.15 Çíàé íàøèõ ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 1+1 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì àíàëîãîâà ìåðåæ³ 21.45 Ìóçèêà íà TTV 06.05 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 09.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû» 06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 21.55 Ò/ç «Êðèì³íàë³ñòè. Ìèñëèòè ÿê 06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 23.15 06.50 Ðàíêîâà êàâà 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» çëî÷èíåöü» ÒÑÍ 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê 22.45 Ò/ç «CSI. Ëàñ-Âåãàñ» 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 12.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 07.15 Ðàíêîâà êàâà 23.45 Ñâ³äîê Ñí³äàíîê ç 1+1 12.55, 19.25 Áîãèíÿ øîïèíãà 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 00.15 Õ/ô «Â³éíà ñâ³ò³â. Âòîðãíåííÿ» (2) 07.25 Ì/ô «Åñê³ìîñêà» 13.35 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 10.00 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 01.45 Ñâ³äîê 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. 10.30 «Åíåðãîìàí³ÿ». Îäåñüêà ÎÄÒÐÊ 02.15 Ò/ñ «×èñòî àíãë³éñüê³ âáèâñòâà» 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! Ðîêñîëàíà» 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 11.00 Õ/ô «Óñ³õ çà ãðàòè» (2) 04.00 Ñâ³äîê 16.15 Ò/ñ «Ñïëèò» 12.00, 20.15 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé» 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 04.30 Óðîê³â ò³òîíüêè Ñîâè 17.15 Äîñâèäîñ 13.55 Íå áðåøè ìåí³-3 ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 04.45 Ïðàâäà æèòòÿ 17.40 Ò/ñ «Ïîëîâèíêè» 15.00 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 13.45 Õ/ô «Íîâèé Ãóë³âåð» ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 18.20, 21.35 Îäíà çà âñåõ 16.10 Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì 14.50 Êîíöåðò «Ìåëîä³ÿ äâîõ 19.50, 22.25 Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» 05.20 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» Ãîðáóíîâèì ñåðäåöü», 3 ÷. 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå 23.00 Àíåêäîòû 16.45, 04.00 ÒÑÍ. Îñîáëèâå 16.30 Õ/ô «Â òèëó âîðîãà» 23.25 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 ϳäéîì ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 22.10, 03.10 Ìîÿ õàòà ñêðàþ 00.00 Ò/ñ «Ðåàëüíàÿ êðîâü» 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð àíàëîãîâà ìåðåæ³ 23.30, 00.30, 04.25, 05.10 Ò/ñ «Òåîð³ÿ 01.00 Êóçíèöà çâåçä-3 09.00, 19.50 Ò/ñ «Íå ïëà÷ çà ìíîþ, 17.30 Ìóëüòô³ëüì áðåõí³-3» 01.50 Äî ðàññâåòà Àðãåíòèíî!» 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà 01.25 Õ/ô «Ðîçä³ëþâà÷» (3) 10.05, 16.45 Ò/ñ «Â³îëà 17.50 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» ²ÍÒÅÐ Àñîö³àö³ÿ «Íàñ³ííÿ ʳðîâîãðàäùèíè» Òàðàêàíîâà. Ó 19.00 Äåíü çà äíåì ïðîïîíóº ÏÎѲÂÍÈÉ ÌÀÒÅвÀË ÑÎÍßØÍÈÊÓ ñâ³ò³ çëî÷èííèõ 05.30, 23.20 Ò/ñ «Ëåêòîð» 19.15 Òåìà äíÿ ÒÀ ²ÍØÈÕ Ñ/à ÊÓËÜÒÓÐ Â²Ä Â²Ò×ÈÇÍßÍÈÕ ÒÀ ïðèñòðàñòåé-3» 07.00, 12.00, 18.00 Íîâèíè 19.45 Òîê-øîó «ÌÈ!» 11.10 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç 20.45 Çàñèíàéêà ²ÍÎÇÅÌÍÈÕ ÂÈÐÎÁÍÈʲÂ, ÇÀÑÎÁÈ ÇÀÕÈÑÒÓ ÐÎÑËÈÍ. äî÷êè» ²ÍÒÅÐîì 21.00 Äîê. öèêë «Ñâî¿ìè î÷èìà». ì. ʳðîâîãðàä, âóë. Òèì³ðÿçºâà, 84, îô³ñ 420. 13.25, 14.25 Kids Time 07.30 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ ³äêðèòà ϳâäåííà Àôðèêà. (0522) 24-58-28, 27-35-13, 066-786-53-98, 08.00, 08.30, 09.00 Íîâèíè 13.30 Ì/ñ «Çëþêè Âîäîñïàä ³êòîð³ÿ 067-423-35-00, 094-938-35-13, www.semena.at.ua. 09.10, 20.35 Ò/ñ «Ãîñïîäàðêà òàéãè-2. 21.20 Ôåºð³ÿ ìàíäð³â áîáðè»


НОВИНИ

№ 5 (79) 31 січня 2013 року

КІРОВОГРАДЩИНИ

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

8 лютого ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 Äîáðîãî ðàíêó, Óêðà¿íî! 09.00 ϳäñóìêè äíÿ 09.20 Ïðåì’ºðà. Ä/ô «Êîíòèíãåíò. ³éíà ó Â’ºòíàì³» (ô.3,4) 10.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ» 11.45 Ñâ³òëî 12.10 «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò. Ùåðáàòþê 12.40 ijëîâèé ñâ³ò 12.45 Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» 13.35 Ñîö³àëüíå øîó «Àäðåíàë³í» 15.00 Íîâèíè 15.20 Îô³ö³éíà õðîí³êà 15.25 Euronews 15.40 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 15.50 ̳ñöå çóñòð³÷³ 17.20 ijëîâèé ñâ³ò 17.45 Êðèâå äçåðêàëî 20.40 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 21.00 ϳäñóìêè äíÿ 21.10 ijëîâèé ñâ³ò 21.15 Øóñòåð-Live 22.45 Òð³éêà, Êåíî, Ñåêóíäà óäà÷³ 22.50 Øóñòåð-Live 00.30 ϳäñóìêè 00.50 ³ä ïåðøî¿ îñîáè 01.20 After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) 01.40 Ïðî ãîëîâíå 02.10 Íîâèíè 02.30 Õ³ò-ïàðàä «Íàö³îíàëüíà äâàäöÿòêà» 03.40 Áëèæ÷å äî íàðîäó 04.10 ijëîâèé ñâ³ò. Àãðîñåêòîð 04.15 Ò/ñ «Ìàðóñÿ» 05.45 ϳäñóìêè äíÿ

www.novosti.kr.ua

09.10 Ò/ñ «Ãîñïîäàðêà òàéãè-2. Äî ìîðÿ» 11.55 Ä/ñ «Ñë³äñòâî âåëè... ç Ëåîí³äîì Êàíåâñüêèì-2» 13.00, 18.10 Ò/ñ «Îñòð³â íåïîòð³áíèõ ëþäåé» 14.45 Ñóäîâ³ ñïðàâè 15.25 ѳìåéíèé ñóä 16.20 Ò/ñ «Ñåðöå ìàòåð³» 20.00, 03.15 Ïîäðîáèö³ 20.30 Òîê-øîó ç Àííîþ Áåçóëèê «Ñïðàâåäëèâ³ñòü» 22.25 Ò/ñ «Ëþáîâ ç³ çáðîºþ» 01.55 Õ/ô «Ì³ñòåð Êðóòèé» 03.45 Ä/ô «Æàä³áí³ñòü»

ICTV 05.30 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.40 Ôàêòè 06.05, 03.30 Ñâ³òàíîê 07.05, 07.50 ijëîâ³ ôàêòè 07.15 Ò/ñ «Ëåñÿ+Ðîìà» 07.55 Ïðîâîêàòîð 08.45 Ôàêòè. Ðàíîê 09.15, 19.15, 02.10 Íàäçâè÷àéí³ íîâèíè 10.05, 17.00 Ò/ñ «Âóëèö³ ðîçáèòèõ ë³õòàð³â» 12.45 Ôàêòè. Äåíü 13.00 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 13.20 Ò/ñ «Ãðóïà Zeta-2» 14.15, 21.55 Ò/ñ «Ïðîêóðîðñüêà ïåðåâ³ðêà» 15.15, 20.00 Ò/ñ «ÄÀ¯øíèêè» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 22.55 Õ/ô «Ñïèñîê Øèíäëåðà» (2) 02.55 ÏðîÖ³êàâå

17.50 19.00 19.15 19.45 20.45 21.00 21.30 22.00 22.15 22.30 00.00

Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ «Åêîíîì³÷íå êîëî». Êè¿âñüêà ÄÐÒÐÊ Çàñèíàéêà Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» «Ä³ëîâèé ðèòì». ×åðêàñüêà ÎÄÒÐÊ Äåíü çà äíåì Òåìà äíÿ Õ/ô «Ãóâåðíàíòêà» (2) óìí Óêðà¿íè

ÑÒÁ 05.55 ×óæ³ ïîìèëêè. Âáèòè â÷åíîãî 06.40 Õ/ô «Ñàìîòí³ì íàäàºòüñÿ ãóðòîæèòîê» 08.15 Õ/ô «Í³êîëè íå çàáóäó òåáå» 10.05, 18.10 Õ/ô «Äèøè ç³ ìíîþ» 18.00 Âiêíà-Íîâèíè 20.05 Ìîÿ ïðàâäà. Áëåñòÿùèå. Íå âñå òå çîëîòî ùî áëèùèòü 22.00 ³êíà-Íîâèíè 22.25 Ìîÿ ïðàâäà. Ò³íà Êàðîëü 23.15 dzðêîâå æèòòÿ. Íàðîäæåí³ â ÷óæîìó ò³ë³ 00.15 Õ/ô «Øàëåíå êîõàííÿ» 02.00 Õ/ô «Îäðóæåííÿ Áàëüçàì³íîâà»

ÍÒÍ + TTV

05.15 Õ/ô «Íà æâàâîìó ì³ñö³» 06.50 Õ/ô «Ðîçìàõ êðèë» 08.30 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 09.00 Êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 09.55 Ò/ñ «Òåðì³íîâî â íîìåð-3» 11.40 Ò/ñ «Äåòåêòèâè» 12.45 Ò/ñ «Ðîñ³éñüê³ ë³êè» Ê²ÐÎÂÎÃÐÀÄ 1+1 14.50 Ò/ñ «Ëèâàðíèé» Ê³ÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 16.45 Ñâ³äîê 06.10, 07.00, 08.00, 09.00, 19.30, 05.20 17.00 Ò/ñ «1942» 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë ÒÑÍ 19.00 Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü 06.00 Ìóçèêà 06.45, 07.10, 07.30, 08.05, 09.10 ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 19.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà Ñí³äàíîê ç 1+1 àíàëîãîâà ìåðåæ³ 19.40 ³äâåðòî 07.25 Ì/ô «Åñê³ìîñêà» 06.30 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 20.20 Êàçêîâèé ñâ³ò ìàëÿò 10.00, 17.10 Ò/ñ «Âåëè÷íå ñòîë³òòÿ. 06.50 Ðàíêîâà êàâà 20.30 Ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà Ðîêñîëàíà» 07.00 Äåíü çà äíåì. Ðàíîê «Â³òàëüíèé ìàðàôîí» 12.00 Ò/ñ «Ãþëü÷àòàé» 07.15 Ðàíêîâà êàâà 21.00 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 13.55 Íå áðåøè ìåí³-3 09.00 Ò/ñ «²íñïåêòîð Äåðð³ê» 21.15 Ðîçâàæàëüíà ïðîãðàìà 15.00 ѳìåéí³ ìåëîäðàìè-2 «Â³òàëüíèé ìàðàôîí» 16.10 Ïðîñòîøîó ç Þð³ºì Ãîðáóíîâèì 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 10.30 Äîê. öèêë «Ñâî¿ìè î÷èìà». 23.00 Ò/ñ «Êîëè Ñîíöå áóëî Áîãîì» 16.45 ÒÑÍ. Îñîáëèâå ³äêðèòà ϳâäåííà Àôðèêà. 01.30 Ñâ³äîê 20.15 Âå÷³ðí³é Êè¿â «Âîäîñïàä ³êòîð³ÿ» 02.00 Ðå÷îâèé äîêàç 22.00 Õ/ô «Ïåêëî» 11.00 Õ/ô «Òåíè» 03.50 Àãåíòè âïëèâó 00.05 Õ/ô «Ðîçä³ëþâà÷» (3) 12.40 Òîê-øîó «ÌÈ!» 05.10 Óðîêè ò³òîíüêè Ñîâè 02.05 Õ/ô «Ôë³ðò ç³ çâ³ðîì» (2) ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 05.25 Ïðàâäà æèòòÿ 03.35 Õ/ô «Â³í çâåäå ìåíå ç ðîçóìó» 13.45 Õ/ô «Ìàêñèìêî» ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË ²ÍÒÅÐ 15.00 Êîíöåðò The Maneken Soulmate 05.15 Ñëóæáà ðîçøóêó ä³òåé 05.30 Ò/ñ «Ëåêòîð» Sublime 05.20 Ò/ñ «ßê ñêàçàâ Äæèì» 07.00, 08.00, 08.30, 09.00, 12.00, 18.00 15.50 Ìóëüòô³ëüìè 06.00, 06.45 Î÷åâèäåöü. Íàéêóìåäí³øå Íîâèíè 16.20 Õ/ô «Íîâ³ ïðèãîäè Øâåéêà» 06.40, 07.10, 07.40, 08.45 ϳäéîì 07.10, 07.35, 08.10, 08.35 Ðàíîê ç ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 07.30, 08.30, 19.00, 01.00 Ðåïîðòåð àíàëîãîâà ìåðåæ³ ²ÍÒÅÐîì 09.00, 19.50 Ò/ñ «Íå ïëà÷ çà ìíîþ, 17.30 Ìóëüòô³ëüì 07.30, 20.25, 03.40 Ñïîðò ó Ïîäðîáèöÿõ Àðãåíòèíî!» 17.40 Ìîÿ óëþáëåíà ðîáîòà

П’ятниця 10.05 Ò/ñ «Â³îëà Òàðàêàíîâà. Ó ñâ³ò³ çëî÷èííèõ ïðèñòðàñòåé-3» 11.10 Ò/ñ «Òàòóñåâ³ äî÷êè» 13.25, 14.25 Kids Time 13.30 Ì/ñ «Çëþêè áîáðè» 14.35, 15.40 Teen Time 14.40 Ò/ñ «Äðóç³» 15.45 Ò/ñ «Òðåòÿ ïëàíåòà â³ä ñîíöÿ» 16.45 Ò/ñ «Êàäåòñòâî» 17.55, 20.50 Ò/ñ «Âîðîí³íè» 21.55 Ò/ñ «Ñâ³òëîôîð» 22.55 Ò/ñ «Øêîëà» 00.05 Ò/ñ «Ùîäåííèêè âàìï³ðà» 01.25 Ò/ñ «Ïë³òêàðêà» 02.55 Ò/ñ «Çâàáí³ ³ â³ëüí³» 03.20 Ñ.Ïàðàäæàíîâ. ³äêëàäåíà ïðåì’ºðà 03.30 Ìàðêî Êðîïèâíèöüêèé 04.15 Ïîäîðîæ ó âòðà÷åíå ìèíóëå 04.50 Ìèêîëà Ëèñåíêî

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.10 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 17.00, 19.00, 03.25 Ïî䳿 07.20 Ðàíîê ç Óêðà¿íîþ 09.20, 12.45, 17.15 Ò/ñ «Ñë³ä» 09.50, 20.00 Ò/ñ «Äèêèé-3» 10.50, 20.50 Ò/ñ «Êîðäîí ñë³ä÷îãî Ñàâåëüºâà» 11.45, 04.20 Òîê-øîó «Íåõàé ãîâîðÿòü» 14.40 Ò/ñ «Ïîäðóææÿ» 15.35 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 16.00 Ïðàâî íà çàõèñò 18.00 Ò/ñ «Íåð³âíèé øëþá» 19.20, 03.45 Òîê-øîó «Ãîâîðèòü Óêðà¿íà» 21.45 Ò/ñ «Ìåíòîâñüê³ â³éíè-6» 01.10 Õ/ô «Ùåëåïè-4. Ïîìñòà» (2)

ÒÅÒ 06.00 Ò/ñ «Êàê ÿ âñòðåòèë âàøó ìàìó» 06.45 Óçíàé êàê 07.10 Ëåíòÿåâî 07.35, 08.25 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 08.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 09.00 Ò/ñ «Êðåìëåâñêèå êóðñàíòû» 10.00 Ò/ñ «Âñå æåíùèíû - âåäüìû» 11.00 Ò/ñ «Ãîâîðÿùàÿ ñ ïðèçðàêàìè» 12.00 Ò/ñ «Ìåòîä Ëàâðîâîé» 12.55 Áîãèíÿ øîïèíãà 13.35 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 14.40, 20.30 Äàåøü ìîëîäåæü! 15.40, 01.25 Âàéôàéòåðû 16.15 Ò/ñ «Ñïëèò» 17.15 Äîñâèäîñ 17.40 Ò/ñ «Ïîëîâèíêè» 18.20 Îäíà çà âñåõ 19.25 Øóðû-Ìóðû 21.20 ×òî åñëè áû? 22.00 Âèòàëüêà 23.00 Àíåêäîòû 23.25 Ñëèøêîì ãðóáî äëÿ Þ-òóá’à 00.00 Ò/ñ «Ðåàëüíàÿ êðîâü» 01.00 Äóðíåâ+1 01.50 Äî ðàññâåòà

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 8 лютого •

100 років від дня народження (с. Долинське Олександрійського району) Степана Христофоровича Горобця (1913-1942), військового діяча. Навчався в рідному селі, до початку війни працював машиністом газодувної турбіни на азотно-туковому заводі в Дніпродзержинську Дніпропетровської області. Учасник ВВв. Молодший лейтенант, командир танка Т-34 1-ої окремої танкової бригади Калінінського фронту. Відзначився в боях із фашистами на Волоколамському шосе. 17.10.1941 увірвався до Калініна і з боєм пройшов його центральною магістраллю. 7.02.1942 екіпаж його машини розчавив 3 протитанкові гармати, 12 мінометних і 22 кулеметних точок, знищив 15 ворожих бліндажів, близько 70 солдатів та офіцерів. Загинув смертю хоробрих. Герой Радянського Союзу (5.05.1942). Похований у селі Бола Старицького району Калінінської області. В рідному селі його іменем названо одну з вулиць. • 75 років від дня народження (с. Чистопілля Вільшанського району) Олександра Сергійовича Марченка (1938-1989), спеціаліста у галузі статистичних методів прогнозу погоди. У 1954 році закінчив Березовобалківську СШ. Вищу освіту здобув у МДУ ім. М. В. Ломоносова (1960). У 1960-1963 роках – науковий працівник Московського НДІ аерокліматології. З 1963 по 1988 рік працював у Обчислювальному центрі Сибірського відділення АН СРСР, очолював лабораторію статистичних методів у метеорології. Доктор фізико-математичних наук (1972), професор. Одночасно викладав у Новосибірському університеті, був проректором з навчальної роботи (1974-1979). Одним із перших заклав основи сучасного уявлення про статистичну структуру вітру. Автор 100 наукових праць у галузях статистичної і динамічної метеорології, математичної статистики, обчислювальної математики, статистичних методів прогнозу. Багато його ідей залишаються актуальними дотепер.

Іменини (за православним календарем): Ананій (Ананія), Аркадій, Давид, Іван (Іоанн), Йосип (Осип), Ксенофонт, Марія, Петро, Семен (Симеон) і Федір (Феодор).

Шукаємо родину!

Щеня-дівчинка, 5 місяців, проявляє хороші охоронні якості. Телефонуйте: (066) 198-45-42 (Оксана).

Щеня-дівчинка, красивого рудо-чорного забарвлення, кудлата, виросте маленькою. Телефонуйте: (095) 732-66-34 (Наталія Петрівна).

Чарівний хлопчик, виросте більше середнього. Телефонуйте: (066) 198-45-42 (Оксана).

Щеня-дівчинка, 2 місяці, виросте маленькою. Телефонуйте: (066) 555-03-29 (Тетяна).

Фотофакти

У Кіровограді, на проспекті Правди, 90-а, горіла піцерія «Челентано». До гасіння пожежі залучалися 3 відділення рятувальників. Потерпілих немає. Збитки та причина пожежі встановлюються.

В обласному архіві відкрилася виставка архівних документів та матеріалів «Євреї Кіровоградщини: сторінками історії», присвячена пам’яті жертв Голокосту. Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини.

7


www.novosti.kr.ua

Субота

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 9 лютого •

230 років від дня народження (с. Мішенське Тульської губернії) Василя Андрійовича Жуковського (1783-1852), поета, перекладача, педагога. Один із основоположників романтизму в російській літературі. Учасник Вітчизняної війни 1812. Був вихователем при царському дворі, справив значний вплив на формування особистості імператора Олександра II. Клопотався про декабристів, О.С.Пушкіна, сприяв викупу з кріпацтва Т.Г.Шевченка. Творець психологічної лірики, переклав «Одіссею» Гомера. Єлисаветград відвідав 1837 року, супроводжуючи юного цісаревича під час ознайомчої мандрівки Російською імперією. У 1873 році з нагоди 90-річчя видатного поета у Єлисаветграді засновано Биківське народне училище ім. В. А. Жуковського. • 57 років від дня народження (с. Богданівка Знам’янського району) Станіслава Миколайовича Ніколаєнка, педагога і державного діяча. Закінчив із золотою медаллю середню школу №1. Закінчив із відзнакою Українську сільськогосподарську академію за спеціальностями інженер-механік (1978) і викладач-інженер (1980) та Одеський інститут політології і соціального управління за спеціальністю політолог (1991). Професор, кандидат педагогічних наук. Кандидатська дисертація з питань економічної освіти фахівців сільського господарства. Трудову діяльність розпочав у 1978 році викладачем Кіровоградського сільськогосподарського технікуму. Працював секретарем Каховського міськкому комсомолу, директором Красноперекопського сільського профтехучилища, інструктором відділу науки і навчальних закладів і завідуючим оргвідділом Херсонського обкому партії, головою ради народних депутатів Нижньосірогозького району Херсонської області. У 199194 рр. – заступник начальника Херсонського обласного управління освіти, викладач – доцент державного педагогічного інституту. Народний депутат України II, III, ІV скликань, Голова Комітету Верховної Ради України з питань науки і освіти. Розробник і співавтор багатьох законів. У 2005-2007 роках – Міністр освіти і науки України. Має у своєму доробку більше 50 наукових праць, три книги, опублікував більше двохсот науково-публіцистичних статей, присвячених проблемам науки і освіти. Заслужений працівник освіти України.

Іменини (за православним календарем): Іван (Іоанн).

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.05 06.20 07.00 08.00 09.30 09.50 11.30 11.50 13.25 13.55 15.25 17.10 18.40 19.10 20.05 20.50 20.55 21.00 21.20 21.30 22.00 22.50 23.00 23.25 23.50 00.50 01.20 01.40 01.50 02.45 03.50 04.15 04.30 05.30

125 років від дня народження (м. Ольвіополь Єлисаветградського повіту, тепер Первомайськ Миколаївської області) Зеліга Бродецького (1888-1954), математика. Народився у багатодітній єврейській родині (13 дітей), яка у 1893 році переїхала до Великої Британії, в Лондон. Вивчав математику і математичну астрономію в університетах Кембріджа та Лейпцига. У 1913 році захистив докторську дисертацію з гравітації. У 1914-1919 читав лекції з прикладної математики у Брістольському університеті, а з початком Першої світової війни надавав консультації з виготовлення оптичного обладнання (перископів для підводних човнів). З 1920 по 1949 рік – професор у Лідському університеті, завідувач кафедри прикладної математики. Основними напрямками наукової діяльності Бродецького були аеродинаміка та механіка рідин. У 1949-1952 – президент Єврейського університету в Єрусалимі. Член Королівського астрономічного товариства та британського Інституту фізиків (Фізичного товариства). • 115 років від дня народження (с. Ганнівка Петрівського району) Костя Степового-Блакитного (Костянтин Юрійович Пестушко) (1898-1921), військового діяча. Після закінчення міністерської двокласної школи навчався в механіко-технічному училищі м. Олександрівська (Запоріжжя) до 1915 року. Добровольцем пішов на Першу світову війну. Закінчив військову школу, дослужився до офіцерського чину. З 1918 року – в Армії УНР. У 1920 році обраний головою волосного революційного комітету в Ганнівці. Переконав мобілізованих у Червону Армію селян організуватись у повстанський загін. У травні 1920 році створив та очолив Степову дивізію, яка нараховувала від 12 до 18 тисяч бійців. Вів боротьбу з більшовицьким режимом партизанськими методами. Згодом командував Першою Олександрійською повстанською армією, був обраний Головним отаманом Холодного Яру. Повстанський рух під проводом отамана Блакитного восени 1920 року охопив усю Херсонщину і частину Катеринославщини. Загинув у Ганнівці в бою з підрозділом криворізьких чекістів.

Іменини (за православним календарем): Варфоломій, Володимир, Єфрем, Гнат (Ігнатій), Ісаак, Леонтій, Ольга, Палладій, Федір (Феодор), Федосій (Феодосій, Федосей) і Хариса. При підготовці інформаційних матеріалів про ювілеї, пам’ятні дати тощо, розміщених у програмі телепередач, редакція Новин Кіровоградщини користувалася «Історичним календарем Кіровоградщини» Володимира Боська та іншими загальнодоступними джерелами.

8

Ðàíêîâà ìîëèòâà ϳäñóìêè Ñâ³ò ïðàâîñëàâ’ÿ Êëóá ãóìîðó Øóñòåð-Live Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà Øóñòåð-Live After Live (Çà ëàøòóíêàìè Øóñòåð-Live) Êðèâå äçåðêàëî Çîëîòèé ãóñàê Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. Ñïðèíò (÷îë.) Êðèâå äçåðêàëî Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. Ñïðèíò (æ³í.) ̳æíàðîäíèé ëåãêîàòëåòè÷íèé òóðí³ð «Ç³ðêè æåðäèíè» Ó ïåðåðâ³: Ñâ³ò àòîìà Æàðò ç Þ.Ãàëüöåâèì Ìåãàëîò Îô³ö³éíà õðîí³êà ϳäñóìêè äíÿ Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ Óêðà¿íñüêà ï³ñíÿ Æàðò ç Â.Âèíîêóðîì Ñóïåðëîòî, Òð³éêà, Êåíî Òâ³é ãîëîñ Åðà çäîðîâ’ÿ ʳíî â äåòàëÿõ Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó ϳäñóìêè äíÿ Êàáì³í: ïîä³ÿ òèæíÿ «Íàùàäêè» ç Í.Ðèá÷èíñüêîþ òà Ê.Ãíàòåíêîì ÒåëåÀêàäåì³ÿ Ñâ³òëî Øêîëà þíîãî ñóïåðàãåíòà Ä/ô «Êîíòèíãåíò. ³éíà ó Â’ºòíàì³», (ô.1,2) Îêîëèöÿ

1+1 06.05 Ðåìîíò + 06.40 ß ëþáëþ Óêðà¿íó-3 08.00 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 09.00 Õòî òàì? 10.10, 10.35 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 11.00 Ñâ³ò íàâèâîð³ò-3. Òàíçàí³ÿ, Åô³îï³ÿ 12.35 Ì/ô «Ðóõàé ÷àñ» 14.20 Õ/ô «Â³í çâåäå ìåíå ç ðîçóìó» 16.45 Âå÷³ðí³é Êè¿â 18.30 Ðîçñì³øè êîì³êà 19.30, 05.35 ÒÑÍ 20.00 Õ/ô «Ìåòîä Õ³ò÷à» 22.25, 03.55 Õ/ô «Ìåæà ðèçèêó» (2) 00.35 Õ/ô «Ôë³ðò ç³ çâ³ðîì» (2) 02.20 Õ/ô «Ïåêëî»

²ÍÒÅÐ 05.00 Ïàðê àâòîìîá³ëüíîãî ïåð³îäó 05.25 Òîê-øîó ç Àííîþ Áåçóëèê «Ñïðàâåäëèâ³ñòü» 07.05 Õ/ô «Ïðèõîäüòå çàâòðà» 09.00 Îðåë ³ Ðåøêà 09.55 Êîíöåðò «Âå÷³ðí³é Êè¿â» 11.50 Âåëèêà ð³çíèöÿ 12.55 Õ/ô «Ðîçïëàòà çà ëþáîâ»

Неділя

У ЦЕЙ ДЕНЬ — 10 лютого •

НОВИНИ КІРОВОГРАДЩИНИ

ÓÒ-1, ÒÐÊ «ÅÐÀ» 06.00 06.10 07.10 07.40 09.00 09.05 10.20 11.00 11.45 12.30 13.25 13.55 14.45 15.15 15.40 16.40 17.10 18.05 19.55 20.50 21.00 21.30 21.50 22.00 22.55 23.00 23.40 01.00 01.20 01.50 02.00 02.20 03.10 04.30

Ðàíêîâà ìîëèòâà Êëóá ãóìîðó ѳëüñüêèé ÷àñ Òîê-øîó «Äðóæèíà» Ïîãîäà ̳ñöå çóñòð³÷³ Êðîê äî ç³ðîê Ìàþ ÷åñòü çàïðîñèòè Êàðàîêå äëÿ äîðîñëèõ Øåô-êóõàð êðà¿íè Õòî â äîì³ õàçÿ¿í? Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³ä. (÷îë.) Ãëèáèííå áóð³ííÿ Çîëîòèé ãóñàê Êîíöåðò Î.Ãàâðèøà «Ìóçèêà... ²... Ë³ä» Ä³ëîâèé ñâ³ò. Òèæäåíü Á³àòëîí. ×åìï³îíàò ñâ³òó. Ãîíêà ïåðåñë³ä. (æ³í.) Star-øîó dzðêè ãóìîðó. Â.Ìî¿ñåºíêî, Â.Äàíèëåöü Îô³ö³éíà õðîí³êà ϳäñóìêè òèæíÿ Òî÷êà çîðó Ãîëîâíèé àðãóìåíò Ôîëüê-music Òð³éêà, Êåíî, Ìàêñèìà Åðà á³çíåñó. ϳäñóìêè Òîê-øîó «Äðóæèíà» Ñì³õ ç äîñòàâêîþ äîäîìó ϳäñóìêè òèæíÿ Îô³ö³éíà õðîí³êà Òî÷êà çîðó Òîê-øîó «Â³ðà. Íàä³ÿ. Ëþáîâ» Äîñâ³ä Ä/ô «Êîíòèíãåíò. ³éíà ó Â’ºòíàì³» (ô.3,4) «Íàäâå÷³ð’ÿ» ç Ò.Ùåðáàòþê

№ 5 (79) 31 січня 2013 року

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ

14.45 Ò/ñ «Ëþáîâ ç³ çáðîºþ» 18.10 Êîíöåðò Ì.Çàäîðíîâà «Ç ïåðøèì ñì³õîì» 20.00, 01.50 Ïîäðîáèö³ 20.25 Êîíöåðò «Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà-2012» 22.10 Õ/ô «Ëþáîâ ï³ä Ãðèôîì «Ö³ëêîì òàºìíî»» (2) 00.10 Õ/ô «Ëþáîâ ï³ä Ãðèôîì «Ö³ëêîì òàºìíî»-2» 02.15 Õ/ô «Çàáèðàþ÷è æèòòÿ» (2)

18.00 ʳðîâîãðàäñüêà ô³ëàðìîí³ÿ ïðåäñòàâëÿº... 18.30 Ê-Àâòî 19.00 «Ëþáîâ ãåòüìàíà». ×åðêàñüêà ÎÄÒÐÊ 19.30 Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé – ä³òÿì 19.45 ˳í³ÿ çàõèñòó 20.15 Ñïîðòëåíä 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Õ/ô «Ñàíòà-Õðÿêóñ», 1-2 ñ.

9 лютого 00.10 03.45 04.35 05.05 05.20

Õ/ô «Íåñê³í÷åííèé ñâ³ò» (2) Óêðà¿íö³ ³ðà ×îðíèé êîë³ð ïîðÿòóíêó Ìàéñòåð ìóçè Ñîíÿ÷íà ëþäèíà

ÓÊÐÀ¯ÍÀ

06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00, 19.00, 03.40 Ïî䳿 07.10 Õ/ô «²äåàëüíèé ÷îëîâ³ê» 09.00 Ò/ñ «²íòåðíè» ÑÒÁ 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê 05.40 Ì/ô «Ñêàçêà î öàðå Ñàëòàíå» 11.00 Ò/ñ «Ìàìî, ÿ ê³ëåðà ëþáëþ» ICTV 06.35 Õ/ô «Îäðóæåííÿ Áàëüçàì³íîâà» 13.30 Õ/ô «Ñîðîê» 04.35 Ôàêòè 08.05 Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ 15.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 05.05, 04.50 Ñâ³òàíîê 09.00 ¯ìî âäîìà 16.20, 19.20 Ò/ñ «Ï’ÿòíèöüêèé» 05.55 Êîçèðíå æèòòÿ 10.00 ÂóñîËàïîÕâ³ñò 21.10 Ò/ñ «Äðóãå ïîâñòàííÿ Ñïàðòàêà» 06.30 Ì/ô «Òîì ³ Äæåðð³. ×àð³âíà 10.35 Õàòà íà òàòà 00.00 Ò/ñ «Êîíòðãðà» êàáëó÷êà» 12.20 Ìîÿ ïðàâäà. Áëåñòÿùèå. Íå âñå 01.30 Õ/ô «Îñòàííÿ ³ñòèíà» (2) 07.25 Õ/ô «Êîõàííÿ òà ³íø³ òå çîëîòî ùî áëèùèòü 03.10 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ íåïðèºìíîñò³» 14.10 Ìîÿ ïðàâäà. Ò³íà Êàðîëü 04.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñüê³ â³éíè-6» 09.05 dzðêà YouTube 15.05 Ñë³äñòâî âåäóòü åêñòðàñåíñè ÒÅÒ 10.00 Äà÷à 19.00 Õ/ô «Æ³íî÷å öàðñòâî» 10.55 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 22.35 Äåòåêòîð áðåõí³-3 06.00, 10.40 Åðàëàø 11.50, 15.35 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 23.35 dzðêîâå æèòòÿ. Âèæèòè ï³ñëÿ 07.15 Ì/ñ «Ëóíòèê» 12.45 Îë³ìï³Ëÿïè ñìåðò³ 07.40 Òâèíèñû 13.10 Çà êåðìîì 00.25 Õ/ô «Ãàðàæ» 08.00 Òåëåïóçèêè 13.35 Õ/ô «Âò³êà÷³» 08.35 Ëåíòÿåâî ÍÒÍ + TTV 16.10 Íåñåêðåòí³ ôàéëè 09.00 Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì 05.50 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà 17.00 Åêñòðåíèé âèêëèê 09.40 Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» 07.05 Õ/ô «Ïðèâàòíèé äåòåêòèâ, àáî 17.55 Ìàêñèìóì â Óêðà¿í³ 10.05 Ì/ñ «Ëèëî è Ñòè÷» Îïåðàö³ÿ «Êîîïåðàö³ÿ» 18.45 Ôàêòè. Âå÷³ð 11.30 Ò/ñ «Ìîÿ ïðåêðàñíàÿ íÿíÿ» 08.40 Ò/ç «Ñòðîãî íà ï³âäåíü» 19.00 Õ/ô «Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà» 13.40 Ò/ñ «Ïîëîâèíêè» 10.20 ²íôîðìàö³éíà ïðîãðàìà 20.55 Õ/ô «22 êóë³. Áåçñìåðòíèé» 14.50 Õ/ô «Ãðÿçíûå òàíöû-2» 10.40 Çíàé íàøèõ 22.55 Õ/ô «Ê³ëüêà õîðîøèõ õëîïö³â» (2) 16.40 Õ/ô «Øîïî-êîï» 11.10 ³äâåðòî 01.15 Õ/ô «Ñïèñîê Øèíäëåðà» (2) 18.35 Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè-2» 11.50 Musiñ-ìàí³ÿ 04.20 ÏðîÖ³êàâå 20.40 Âèòàëüêà 12.10 ³ä ïåðøî¿ îñîáèíè 22.25 ×òî åñëè áû? ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ 12.30  ðîçð³ç³ òèæíÿ 23.00 Õ/ô «Ñïóñê» (3) ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 13.40 Õ/ô «Àêö³ÿ» 01.05 Comedy Woman 15.15 Ò/ñ «Öîêíóòà» 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 01.55 Õ/ô «Ñ Íîâûì ãîäîì ïàïà!» 19.00 Ò/ñ «Ïàâóòèííÿ-6» 06.00 Ìóçèêà 03.25 Äî ðàññâåòà 22.35 Âèïàäêîâèé ñâ³äîê 06.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 23.00 Ãîëîâíèé ñâ³äîê 07.00 «Óäîñâ³òà». ³ííèöüêà ÎÄÒÐÊ 23.55 Õ/ô «Íà ëåç³ 07.30 Ìóëüòô³ëüìè áðèòâè»(2) ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 01.35 Õ/ô «Òåìíèé àíàëîãîâà ìåðåæ³ ëåã³îí»(3) 08.00 Îçèðíèñü! ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 08.30 Óðÿä íà çâ’ÿçêó ç ãðîìàäÿíàìè 09.00 Ì/ô «Íåçíàéêà íà ̳ñÿö³», 1-2 ñ. 05.30 Ò/ñ «Òðó Äæåêñîí» 09.30 Ñëóæó Óêðà¿í³ 06.35 Ò/ñ «Ëàñò³â÷èíå ãí³çäî» 10.00 ß – Âàøà äèòèíà 10.15 Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó -101 07.00 Õ/ô «Çâ³ëüí³òü ³ëë³» 10.30 Ñèëüí³ äóõîì 09.00 Ì/ñ «Ðîãè ³ êîïèòà. 11.00 12 áàë³â Ïîâåðíåííÿ» 12.00 Âñ³ íà îäíîãî 09.35 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç 12.30 Ô³ëüì ä³òÿì «Íîâ³ ïðèãîäè Ìàäàãàñêàðó» Âðóíãåëÿ» 10.00 Ôàéíà Þêðàéíà 13.50 «Ïîä³óì ¿¿ æèòòÿ». ×åðí³âåöüêà 10.55 Óðàëüñüê³ ïåëüìåí³ ÎÄÒÐÊ 12.20 Ëþäè ÕÅ 14.40 Ìîâà æåñò³â 13.25 Íåðåàëüíà ³ñòîð³ÿ 14.55 Ä/ñ «ßïï³» 14.45 Ò/ñ «ÒàòóñåⳠʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà äî÷êè» 15.15 Õ/ô «Ìå÷ Êîðîëÿ» (2) 17.55 Õ/ô «Àðòóð. 16.40 Êîíöåðò «Ïëàíåòà ìî¿õ íàä³é». ²äåàëüíèé Â.Ìàò⳺íêî, 1 ÷. ì³ëüéîíåð» 17.35 Ìóëüòô³ëüìè 20.10 Õ/ô «Ìèëàøêà» (2) ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 22.00 Õ/ô «Íà â³äñòàí³ ëþáîâ³» (2) àíàëîãîâà ìåðåæ³

ПРОГРАМА ТЕЛЕБАЧЕННЯ 11.30 ̳æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ãóìîðó «Þðìàëà-2012» 13.20 Õ/ô «Çà ñ³ìåéíèìè îáñòàâèíàìè» 16.05 Õ/ô «Ëþáîâ íà àñôàëüò³» 18.10 Õ/ô «Ñòðàõîâèé âèïàäîê» 20.00, 02.05»Ïîäðîáèö³ òèæíÿ 20.55 Ò/ñ «Í³ìèé» 00.35 Õ/ô «Ëþáîâ ï³ä Ãðèôîì «Ö³ëêîì òàºìíî» 3» 02.45 Õ/ô «Õîäÿòü ÷óòêè» (2) 04.20 Õ/ô «Ñ³ì íÿíüîê»

ICTV 05.45 Ôàêòè 06.05, 04.20 Ñâ³òàíîê 06.55 Êâàðòèðíå ïèòàííÿ 07.50 Àíåêäîòè ïî-óêðà¿íñüêè 08.10 Äà÷à 09.05 Îñíîâíèé ³íñòèíêò 09.35 Äèâèòèñÿ âñ³ì! 10.30 Îë³ìï³Ëÿïè 11.30 Êîçèðíå æèòòÿ 12.00 Ìóëüò îñîáèñòîñò³ 12.20 Êðèì³íàëüíèé îáëîì 13.20 Õ/ô «Æèâèé ÷è ìåðòâèé» 14.45 Õ/ô «22 êóë³. Áåçñìåðòíèé» 16.45 Õ/ô «Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà» 18.45 Ôàêòè òèæíÿ 19.30 Õ/ô «Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-2» 21.45 Õ/ô «Ì³ñ³ÿ íåçä³éñíåííà-3» 23.50 ²íøèé ôóòáîë 00.20 Õ/ô «Ê³ëüêà õîðîøèõ õëîïö³â» (2) 02.35 Õ/ô «Êîõàííÿ òà ³íø³ íåïðèºìíîñò³» 04.05 ÏðîÖ³êàâå

ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 15.15 Õ/ô «Ë³ôò» 16.45 Êîíöåðò «Ïëàíåòà ìî¿õ íàä³é». Â.Ìàò⳺íêî, 2 ÷. 17.40 Ìóëüòô³ëüìè ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà àíàëîãîâà ìåðåæ³ 18.00 Ñèëüí³ äóõîì 18.30 Âñ³ íà îäíîãî 19.00 Ïîãëÿä 19.45 Ä/ñ «Ãðà äîë³» 20.00 ß - Âàøà äèòèíà 20.15 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 20.45 Çàñèíàéêà 21.00 Íàîäèíö³ ç óñ³ìà 21.30 Ä/ñ «Áèòâà íàö³é», 2 ÷. 22.00 Ïîãëÿä 22.30 Õ/ô «Âîæäü Âèííåòó. Çîëîòî Àïà÷åé»

ÑÒÁ 06.00 07.05 09.00 10.05 11.05 12.00 15.30 19.00 19.55 23.40 01.15

Ì/ô «Ïðèêëþ÷åíèÿ Áóðàòèíî» Õ/ô «Ãàðàæ» ¯ìî âäîìà dzðêîâå æèòòÿ. Çàìîæí³ òà íåçàì³æí³ Êàðàîêå íà Ìàéäàí³ Ò/ñ «Ñàìàðà» Õ/ô «Æ³íî÷å öàðñòâî» Áèòâà åêñòðàñåíñ³â Õ/ô «Ëþáîâ íå ä³ëèòüñÿ íà äâà» Õ/ô «Àåë³òà, íå ïðèñòàâàé äî ÷îëîâ³ê³â» Õ/ô «Ïî ãîëîâí³é âóëèö³ ç îðêåñòðîì»

ÍÒÍ + TTV

06.00 Ëåãåíäè áàíäèòñüêîãî Êèºâà 06.50 Õ/ô «Î÷³êóâàííÿ ïîëêîâíèêà ʲÐÎÂÎÃÐÀÄ Øàëèã³í໠ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà ìåðåæà 08.15 Ò/ç «Öîêíóòà» 11.30 Ëåãåíäè êðèì³íàëüíîãî ðîçøóêó 00.05 ͳ÷íèé ê³íîçàë 12.00 Àãåíòè âïëèâó 05.25 06.00 Ìóçèêà 13.00 Ïðàâîñëàâí³ ñâÿò³ 06.30 «Ðîçìîâà áåç íîòàö³é». 1+1 15.00 Ò/ñ «Ó÷îðà çàê³í÷èëàñÿ â³éíà» ×åðí³ã³âñüêà ÎÄÒÐÊ 19.00 Ñïîðòòàéì. ˳ãà ÷åìï³îí³â 06.05 Õ/ô «Â³äïóñòè ìåíå» 07.00 Ìóëüòô³ëüìè 19.40 ³ä ïåðøî¿ îñîáèíè 07.50 Ìóëüòô³ëüì ʳÐÎÂÎÃÐÀÄ. Öèôðîâà òà 20.00 Ñâ³òëî ïðàâîñëàâ’ÿ 08.10 Ðåìîíò + àíàëîãîâà ìåðåæ³ 20.30 Ó ðîçð³ç³ òèæíÿ 09.00 Ëîòî-Çàáàâà 08.00 Ðàíêîâèé êîìïàñ 21.00 Ñïîðòòàéì 10.10, 10.35 Ì/ñ «×³ï ³ Äåéë» 08.30 Ä/ñ «ÕÕ ñòîë³òòÿ âîºí» 21.25 Òåàòð â ìóçå¿ 11.00 Êóë³íàðí³ êóðñè ç Þ.Âèñîöüêîþ. 09.00 Ê-Àâòî 21.50 Ïîäàòêè áåç òàºìíèöü ²òàë³ÿ Òîñêàíà 09.30 Ãëàñ Ïðàâîñëàâíèé 22.10 Êóëüòóðíà ñêàðáíè÷êà 11.25 Âåëèêà ð³çíèöÿ 10.00 Íàøå çäîðîâ’ÿ 22.30 Òâîð÷èìè ñòüîáàííÿìè 12.20, 03.30 Õ/ô «Ïîêðîâñüê³ âîðîòà» 10.30 Îçèðíèñü 22.55 Òåëåë³êàðíÿ 15.20 Õ/ô «Ùå îäèí øàíñ» 11.00 Ìóëüòô³ëüìè 23.10 Õ/ô «Êèäàëè» 19.30 ÒÑÍ-Òèæäåíü 11.35 Ìîâà æåñò³â 00.55 Õ/ô «Êàçèíî Äæåê» 20.15 Õ/ô «Ï³ðàÌÌ̳äà» (2) 11.50 Àðì³ÿ 02.40 Ðå÷îâèé äîêàç 22.25 Ñâ³òñüêå æèòòÿ 12.00 «Ëþáîâ ãåòüìàíà». ×åðêàñüêà 03.55 Àãåíòè âïëèâó 23.25 Õ/ô «Íåïðîùåíí³» ÎÄÒÐÊ 05.20 Óðîêè ò³òîíüêè 01.40 Õ/ô «Ñêàðá» (2) 12.30 Ïðàâîñëàâíèé êàëåíäàð Ñîâè ²ÍÒÅÐ 12.45 Íàðîäíà ñëóæáà ïîðÿòóíêó – 05.35 Ïðàâäà æèòòÿ 05.30 Ì/ô «Ìàóãë³» 101 ÍÎÂÈÉ ÊÀÍÀË 06.40 Ì/ñ «Â³íêñ-5» 13.00 Âàñèëü Ñóõîìëèíñüêèé – ä³òÿì 05.35 Ò/ñ «Òðó Äæåêñîí» 07.50 Õ/ô «Çåâñ ³ Ðîêñàíà» 13.15 12 áàë³â 06.00 Ò/ñ «Ëàñò³â÷èíå 09.30 Øêîëà äîêòîðà Êîìàðîâñüêîãî 14.15 Ñïîðòëåíä ãí³çäî» 10.05 Õ/ô «Ñ³ì íÿíüîê» 14.45 ˳í³ÿ çàõèñòó ïëþñ

10 лютого

07.45 Öåðêâà Õðèñòîâà 08.00 Çàïèòàéòå ó ë³êàðÿ 08.25, 09.35 Ì/ñ «Ï³íãâ³íè ç Ìàäàãàñêàðó» 09.00 Ì/ñ «Ðîãè ³ êîïèòà: Ïîâåðíåííÿ» 09.55 Ì/ô «Ñêóá³-Äó! ²ñòî𳿠ë³òíüîãî òàáîðó» 11.20 Ò/ñ «Ùàñëèâ³ ðàçîì» 16.00 Õ/ô «Àðòóð. ²äåàëüíèé ì³ëüéîíåð» 18.15 Õ/ô «Ìèëàøêà» (2) 20.05 Õ/ô «Íà ãà÷êó» (2) 22.00 Õ/ô «Äî÷êà ìîãî áîñà» (2) 23.55 Õ/ô «Íà â³äñòàí³ êîõàííÿ» (2) 01.55 Ò/ñ «Ïë³òêàðêà» 02.35 Óêðà¿íö³ Ëþáîâ 03.40 Óêðà¿íö³ ³ðà 04.35 Óïåðòèé óêðà¿íåöü 04.50 ͳìôåÿ êàíä³äà 05.10 Íåâãàìîâíèé Ïàíòåëåéìîí

ÓÊÐÀ¯ÍÀ 06.00, 05.30 Ñð³áíèé àïåëüñèí 07.00 Ïî䳿 07.20 Õ/ô «Áåòõîâåí» 09.00 Ëàñêàâî ïðîñèìî 10.00 Òàºìíèö³ ç³ðîê 11.00 Ò/ñ «Äîðîãà ìîÿ ëþäèíà» 13.20 Õ/ô «Åãî¿ñò» 15.00 Ò/ñ «Ñë³ä» 17.10, 20.00 Ò/ñ «Ï’ÿòíèöüêèé» 19.00, 03.15 Ïî䳿 òèæíÿ 21.00 Ò/ñ «²íòåðíè» 23.00 Ò/ñ «Êîíòðãðà» 01.20 Õ/ô «Ñîðîê» 02.40 Ùèðîñåðäå ç³çíàííÿ 04.00 Ò/ñ «Ìåíòîâñüê³ â³éíè-6»

ÒÅÒ 06.00 07.15 07.40 08.00 08.35 09.00 09.40 10.05 10.40 12.35 14.45 16.35 18.40 19.45 20.50 22.50

Åðàëàø Ì/ñ «Ëóíòèê» Òâèíèñû Òåëåïóçèêè Ëåíòÿåâî Ìóëüòèê ñ Ëóíòèêîì Ì/ñ «Äàøà-ñëåäîïûò» Ì/ñ «Ëèëî è Ñòè÷» Ì/ô «Ñìåëûé áîëüøîé ïàíäà» Õ/ô «Ìîé åäèíñòâåííûé» Õ/ô «Øîïî-êîï» Õ/ô «Äîì áîëüøîé ìàìî÷êè-2» Äàåøü ìîëîäåæü! Øóðû-Ìóðû Ò/ñ «Âîñüìèäåñÿòûå» Õ/ô «Äàæå íå äóìàé-2» (2)


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 5 (79) 31 січня 2013 року Життя

Хворобу долають разом

вона вже смакувала цукеркою. − Тобі тут добре? – запитала я. − Ще не знаю, − вона трохи задумалася. – А що, в мене мами не буде? – заглянула мені в очі. Я не знала, як їй пояснити, що мама в неї буде пізніше, якщо хтось захоче її взяти в родину… Ми з нею довго розмовляли і гралися, я катала її на гойдалці, загадувала загадки, розповідала смішні історії, а коли вихователька покликала її обідати, ми попрощалися. Іванка просила, щоб я до неї приходила… І я приходила, спочатку раз на тиждень, потім двічі, тричі. Я доросла жінка, психолог за освітою, і розуміла, що роблю неправильно, адже дитина до мене звикає, але я теж до неї звикала, до її сонячної посмішки, кучерявого волосся… Одного разу, коли я прийшла в інтернат, Іванки не було. Я злякалася за неї, гостинці передала діткам, а сама чекала виховательку, аби вона пояснила, що сталося. − Де Іванка? – допитувалася я, намагаючись не видавати свою розгубленість. − Вона лікується, − пояснила вихователька. − Що з нею? Її вилікують? – закидала я жінку запитаннями. − Туберкульоз. Гарантії дати не можу. Я стояла сама на дитячому майданчику, поряд була порожня гойдалка, почався дрібний дощ. Я сіла в свою машину і поїхала в тубдиспансер. Дівчинка була сумною, як сьогоднішнє осіннє небо. Я обійняла її, а вона розплакалася. − От бачиш, моє життя закриється, − схлипувала вона. − Іваночко, все буде добре, ти будеш здорова, от побачиш. Я тобі обіцяю, ти ж мені віриш? Вона підняла на мене свої небесні очі, і в

них знову посміхнулося сонце. Я не могла залишити Іванку сам-на-сам із хворобою, я обіцяла, що допоможу. Я хотіла забрати дівчинку до себе, адже полюбила її всім серцем. Але серйозна розмова з чоловіком закінчилася провалом. Ми ніколи не говорили про те, щоб взяти дитину, та ще й хвору. Я билася в істериці, що вона втратить життя через таких, як ми, – байдужих, кам’яних і черствих людей… Моєму чоловіку знадобився місяць, щоб зрозуміти, наскільки сильно я хочу забрати дів­ чинку до себе, в сім’ю. І потім на вихідних він поїхав зі мною провідати мою Іванку. Коли ми дісталися до диспансеру, він не одразу вийшов з машини, спочатку крізь вікно дивився, як ми гуляємо, а потім підійшов до нас. Іванка щиро зраділа знайомству, веселилася. − Я тебе ще такою ніколи не бачив, − сказав мені Сашко дорогою додому. − З Іванкою я відчуваю себе повноцінною жінкою, − зі сльозами на очах відповіла я. Він зупинив машину, пригорнув мене до себе і сказав, що погоджується на те, щоб ми вдочерили дівчинку. Я ніколи в житті ще не була такою щасливою. На те, щоб зібрати всі документи, знадобився певний час, та нам дозволили взяти дівчинку до себе. Коли ми це сказали Іванці, вона дуже зраділа, стрибала, обіймала нас… Словами це все не описати. Я сходила на прийом до лікаря-фтизіатра, яка пояснила мені, як слід правильно лікувати дівчинку. Виявляється, в Іванки була закрита форма туберкульозу, яку при ретельному лікуванні, дотриманні всіх правил гігієни, режиму харчування, відпочинку можна вилікувати за два-три роки. Іванка слухняно виконувала всі процедури і настанови, влітку ми возили її до моря або ж на Західну Україну. Постійно ходили до лікаря на обстеження і нарешті… Нарешті ми всі разом подолали хворобу, за два з половиною роки. Я знаю, що хвороби не минають непомітно, що будуть в подальшому ускладнення, та головне – страшний діагноз зник із нашого життя. Скажете, такого не може бути, бо туберкульоз не виліковний? Помиляєтеся, адже любов сім’ї, віра в краще, бажання бути здоровим, дотримання вимог лікарів – це ті основні складові, які впливають на стан людини. − Мамочко, тепер моє життя ніколи не закриється, − казала Іваночка, коли ми їй повідомили цю радісну новину. – Тепер воно в мене відкриється заново, як ось ця книга, − й донька відкрила Буквар, адже вона вже пішла в перший клас. …Я люблю гладити її кучеряве волосся, дивитися в її небесні очі і розмовляти про все на світі. Ми разом усією сім’єю гуляємо, подорожуємо країною. І я навіть боюся думати, що з нею могло б щось статися, якби вона залишилася в тієї горе-матері. Дякувати Богу, Іванка отримала щастя, на яке заслужила…

дять. А колись ходили. Чоловіки голови за нею скручували. Тут один від сім’ї втік. Бігав за Катериною. Господарку їй доглядав. На колінах повзав. Зізнавався: як скаже Катерина в криницю скочити – скочу. Вона тішилася. Сама ж інших із розуму зводила. А він, наче очманів. Може, поробила йому. Ви в місті живете? В містах менше, а в селах вміють чарувати. - А той чоловік гарний був? - Гарний, гарний був Петро. Ксеня остовпіла. Петро. Це ж про її батька! - Вона вийшла за нього заміж? - Ні, за чужого, заїжджого, вийшла. Але він хорувати почав. Недовго прожив. А Петро до смерті до Катерини ходив. Не міг без неї жити. Вона ж хвостом виляла. Знала, нікуди Петро не подінеться. Про сім’ю не згадував. Бувало, люди казали: «Петре, одумайся. Вертайся до жінки і дитини». А він: «Нема в мене сім’ї. І не було. Тут моє життя». Тепер, певно, Катерина кається. Часто ходить на його могилу. Ой, я байки вам розказую. А ви ж спішите, бачу. Катерина любить на лавці сидіти. Може, й зараз сидить. Ідіть, не бійтеся, собаки там нема. Неймовірно важко було йти в гору. Не від утоми. Від жалю. На лавці сидів великий рудий кіт. - Де ж твоя господиня? - подумки запитала в Котяри (так нарекла Ксеня руде диво). Мудра котяча душа щось відчула. Руде створіння невдоволено дивилося на Ксеню. Якби могло говорити, то, мабуть, спровадило б геть. - Я не скривджу твою господиню, - виправдовувалася Ксеня перед Котярою. На ганку з’явилася Катерина. Глянула у бік хвіртки. Побачила незнайомку. Пішла назустріч. Вона йшла поволі. Придивлялася. Крок,

ще крок… Їхні очі зустрілися. Котяра зістрибнув із лавки. Сів біля хвіртки. Не хотів, аби Ксеня ступила на подвір’я. Катерина не була схожа на спрацьованих сільських жінок. Мала гідну поставу. Карі очі. Колишня врода ще виднілася на обличчі. - Ви когось шукаєте? – запитала Ксеню. - Так, здається, я заблукала. - Ви у справах із району? - Ні… так, із району. - То вам до сільради. - До сільради… Ваш кіт дуже гарний. Після компліменту погляд Котяри добрішим не став. Кіт чекав, коли Ксеня нарешті забереться. - Сільрада - це туди. Звернете наліво он там. - Добре, дякую. Я знайду. Катерина пильно дивилася на незнайомку «з району». - А я то думаю… Ви… ви Петрова донька… Ви схожі на… Ксеня не дослухала Катерину. Різко рушила з місця. Серце котилося, летіло з горбочка, вона - за ним. Повернула направо. Село здивовано дивилося вслід. А Ксеня намагалася запам’ятати жінку, яку батько любив усе життя. І рудий Котяра стояв перед очима. А, може, то була киця. - Тепер Катерині буде важко, - не вгавав розум. - І мені не легко, - відповідала Ксеня. А серце знало: Катерина піде на Петрову могилу і розповість, що приходила донька. Лише не сказала, чому приходила…

Вікторія Семененко, спеціально для Новин Кіровоградщини

− Мама сказала, що скоро закриється моє життя. Ось, закрийте очі − темно? Отак і в мене буде. Я закрию очі − і все зникне, − Іванка трохи помовчала і додала: – Колись я закрию їх навіки. Мама сказала, що не знає, скільки мені лишилося. Можливо, місяць, можливо, два, а може, рік… Іванка так упевнено говорила, що було таке відчуття, ніби я розмовляю не з маленькою чотирирічною дівчинкою, а з досвідченою людиною, якій наболіло, і вона вивертає свою душу назовні. Мені стало лячно від цих слів. І швидше не стільки від слів, а скільки від того, з чиїх вуст вони були сказані. − Іваночко, може, твоя мама щось вигадала? Вона п’яна була, коли це казала? – я намагалася зрозуміти, чому моя маленька співрозмовниця так спокійно говорить про життя і смерть, але не могла… Я вже не помічала ні лампочки, що бовталася над головою, ні павутиння, що, мов новорічні гірлянди, було розвішане на стелі, ні поламаних меблів, ні порваного матрацу, який правив у кутку кімнати за ліжко, ні брудного посуду на столі. Переді мною була лише ця мила маленька дівчинка. − А коли вона не п’яною буває? – вигукнула Іванка, а я зрозуміла, що необережно натиснула на болючу точку. − То чому ж скоро закриється твоє життя? – допитувалась я. − Тому що в мене невиліковна хвороба, − серйозно відповіла дівчинка. – З такими хворобами не живуть. І мама сказала, що викине мене на смітник, щоб не захворіла вона, дядько Мишко чи Василь, − Іванка це так раптово випалила, що мені аж страшно стало від того, як у її матері повернувся язик, щоб таке сказати, як вона взагалі могла про це подумати. − Всі хвороби можна вилікувати, треба лише спробувати, − намагалася втішити я дівчинку. – Коли твій зайчик хворіє, ти ж даєш йому пігулки? – я згадала, як уперше прийшла в цю неблагополучну сім’ю і побачила, як Іванка гралася на подвір’ї й лікувала свою іграшку, як потім закутувала його в хусточку і колихала, наспівуючи щось собі під носа. Іванка пильно дивилася на мене і мовчала. Вона намотувала своє кучеряве волосся на пальчик і ніби чекала, що я питатиму її знову. Я глянула на її матір, яка п’яна спала в кутку. Я ж попереджала її, що прийду з комісією, а вона все одно за своє. − Добре, Іванко, мені час іти, а ти викинь з голови те, що мені сказала. В тебе все буде гаразд, чуєш? – я посміхнулася дитині. − Чую, − сказала дівчинка. – А ви ще прийдете до мене? − Прийду, − я зі співчуттям заглянула в її дитячі очі, в яких було щось набагато зріле, ніж у діток її віку.

Бувальщина

www.novosti.kr.ua

Коли я стояла на порозі їхньої похиленої хати, Іванка побігла за мною, немов щось забула, я присіла до неї, а вона обійняла мене своїми худенькими рученятками і притулилася всім тендітним тілом. − Приходьте, я чекатиму, − сказала вона мені на вухо, а потім махала вслід рукою, поки ми не сіли в машину і не поїхали. Того дня я однозначно вирішила, що матіралкоголічку треба позбавити батьківських прав. Цілу дорогу до роботи в моїй пам’яті виринало серйозне обличчя дівчинки, її кучеряве волосся і зрілий погляд… Коли ми приїхали в район, то одразу з комісією почали займатися цією справою, адже такі горе-батьки живуть одним днем, не думаючи, навіщо народжують дітей. І ще з моєї голови не виходили слова Іванки про хворобу, я знала, що дівчинка потребує обстеження, адже про такі речі не жартують, тим більше вона говорила надто серйозно про це. …Відбувся суд. Жінка-алкоголічка навіть не протестувала, що в неї забирають дитину. Справа закрилася − Іванку відправили до інтернату, де за нею повинні були дивитися спеціалісти. Тільки для мене на цьому історія не закінчилась. Я часто думала про дівчинку, тож у вихідний вирішила навідатися до неї. Купила фруктів та цукерок і пішла до інтернату. Вона зустріла мене з посмішкою, в руках тримала свого зайця, якого колись лікувала. − Доброго дня, Олесю, − привіталася вона до мене, і я помітила, як у неї покращився настрій. − Тримай ось невеликий подаруночок, – сказала я, даючи їй пакет із солодощами, від чого в неї аж очі засяяли. − Ого! – вигукнула. – Це все мені? − Так, Іваночко, а захочеш – поділишся з діт­ками, − я гладила її кучеряве волосся, а

Не така…

Ольга Чорна, США, olhachorna.blogspot.com.

Душа спотикалася об облізлі камінці, що злісно стирчали зі старої дороги. Місцеві люди називають її шляхом. Але відразу ж попереджають: автобуси ним не їздять. - А коли їздили? - запитала Ксеня. Старий, із хитринкою в очах, дід засміявся: - За совітів. На дідовому подвір’ї й залишила своє авто. Не наважилася випробовувати ні себе, ні машину. Півтора кілометра пішки – не так уже й багато. Ішла і картала себе: «Що ти робиш, Ксеню? Що скажеш цій незнайомій жінці?» Серце впиралося: не зупиняйся! Розум був безсилий. Проте спробував заперечити: «Це давні дитячі образи женуть тебе. Але ж нічого не зміниш, не повернеш». «Вона зманила, вкрала мого батька. Він навіть не приходив у мої сни. Заборонила, певно. Вони обоє зрадили мене». Ксеня знала: ця жінка уже літнього віку. Чи здорова? Чи жива? - Навіщо ти все це затіяла? - запитував розум. - Подивитися на неї. Просто подивитися. Час украв її молодість і красу. Але ж цікаво… До села залишалося з півкілометра. Ще не пізно повернутися. А в голові крутилося: чи згадував батько про свою Ксеню при цій жінці?

Чи хотів побачити матір? Чи думав повернутися до них? Скільки разів Ксеня намагалася зобразити в уяві образ незнайомки-розлучниці. І не могла його довершити. - Я хочу її побачити і простити, - виправдовувала свій намір Ксеня. - То прости, - радив розум. - Зараз не можу. Після зустрічі. Ледве не спотикнулася о камінець. Згадала, як у дитинстві мама прорізувала в сандаликах «віконечка» для великих пальців. Малій було незручно ходити, але на нове взуття не було грошей. Тому сандалі жили своїм життям, а великі пальці – своїм. Ксеня не заздрила дівчаткам, у котрих пальці не просилися на волю. Вона лише мріяла про нову, гарну взувачку. Якби у них був тато… Нарешті перша хата. Друга, третя, четверта… Боялася ступити на чуже подвір’я, аби запитати, куди має звернути. Біля криниці жінка брала воду. - Добрий день. Я шукаю… - Он там, на горбочку, бачите хату? Голосно говоріть з нею. Погано стала чути. А колись такою гарною була. Не така, як усі. Катерина була, як із картинки. А ви хто їй будете? Цікавість розбирала жінку. - Я… - На кого ж ви подібні? - Я тут ніколи не була. - Ні, таки я вас десь бачила, - не вгавала жінка. – Не часто тепер до Катерини гості хо-

9


НОВИНИ Кіровоградщини

www.novosti.kr.ua Футзал

№ 5 (79) 31 січня 2013 року

Золотий заряд «Енерго»

Минулої неділі відбувся чемпіонат області з футзалу серед ветеранів, який ще раз підтвердив, що майстерності та прагнення до перемоги нашим досвідченим майстрам не позичати. За нагороди першості в спорткомплексі СДЮШОР-2 ім. В. Верхоланцева у Кіровограді змагалися 9 команд гравців, яким на момент змагань виповнилося 35 років і більше, а перемога дісталася дійсно найсильнішим. Хоча шлях футзалістів «Енерго» до чемпіонського звання був аж ніяк не встелений трояндами. Але дуже вже хотілося «енергетикам» довести, що їхня невдача у великому футболі, де вони в цьому сезоні фінішували тільки четвертими, була певною мірою випадковою. На попередньому етапі фаворитів розділили по трьох групах, переможці яких продовжували боротьбу за нагороди. І головні претенденти на перемогу - «Енерго», «П’ятихатки» і олександрійський «Ветеран» - підтвердили, що ставка на них була зроблена не випадково. «Енерго» не зазнав жодних проблем із земляками з СКА, у складі яких в основному грали військовослужбовці, та «Ветераном-74», «відвантаживши» у ворота суперників 19 м’ячів і пропустивши лише 4. Армійці ж несподівано впевнено розібралися з іншим невдахою групи і вирушили у втішний турнір, де виборювалися місця з 4 по 6. До речі, й там, у суперечці з бобринчанами і новоукраїнцями, кіровоградські армійці не знітилися і фінішували п’ятими. Команда з Бобринця була близька до того, щоб створити сенсацію на попере-

дньому раунді. Після того як вони разом із фаворитами з «П'ятихаток» спокійно розібралися з кіровоградським «БСМ» (ця команда, незважаючи на досить серйозний склад, так і не знайшла свою гру, поступившись у всіх матчах), доля путівки у фінальний етап визначалася в особистій зустрічі лідерів. Вже на перших секундах зустрічі «П’ятихатки» вийшли вперед. Але такий початок не збентежив бобринецьких ветеранів. У середині першого тайму їм вдалося відновити рівновагу. Далі на майданчику точилася рівна боротьба зі взаємними шансами. Але врешті-решт свою роль зіграла висока індивідуальна майстерність лідера «П’ятихаток», одного з кращих хавбеків у історії кіровоградської «Зірки» Олександра Мизенка. Спочатку він накрутив трьох опікунів, і партнеру тільки залишилося переправити м’яч у порожні ворота, а трохи пізніше організував ще одну результативну атаку. До честі бобринчан, вони билися до фінального свистка, але змогли лише скоротити відставання до мінімуму - 2:3. Третім учасником «золотого» тріо стали олександрійці, ведені колишніми гравцями «Поліграфтехніки» Володимиром Максимовим, Юрієм Пугачем, Сергієм Лактіоновим та екс-футболістами «Зірки» Андрієм Мартиненком і Вадимом Яровим. Втім свої перемоги олександрійська команда здобула не без складнощів. Цій авторитетній збірній ледь вдалося зломити опір новоархангельського «Арсеналу» - 4:2. Адже билися «каноніри» з усіх сил, оскільки до цього в драматичній зустрічі програли новоукраїнському «Степу-Агро», у складі яко-

го найбільші загрози воротам суперників створював мер міста Олександр Корінний. Саме головний бомбардир ветеранів Новоукраїнки створив покер у ворота «Арсеналу», що дозволило за рахунку 1:3 не лише скоротити відставання у два м’ячі, але й виграти матч - 7:4. У грі з олександрійцями новоукраїнці також швидко пропустили два м’ячі, але до перерви змогли скоротити відставання до мінімуму - 2:3. Правда, на другу двадцятихвилинку у Корінного з партнерами вже не вистачило сил, і олександрійці їх розгромили - 9:3. Ця поразка настільки вибила з колії новоукраїнців, що надалі вони поступилися бобринецькому «Ветерану» і кіровоградському СКА, фінішувавши лише шостими. А ось «Арсенал» в боях за 7-9 місця обіграв головних невдах з «БСМ», що дозволило завершити змагання на восьмій позиції, пропустивши вперед кіровоградців із «Ветерана-74». Що стосується головних баталій, то вони проходили у впертій боротьбі. Досить сказати, що битва між «П’ятихатками» та олександрійцями не виявила переможця - 1:1. Дуже довго Мизенко і компанія трималися і в грі з більш зіграним та трохи молодшим «Енерго». Перший тайм завершився внічию - 0:0. І лише в другій половині зустрічі «енергетики» змогли намацати свою гру, і Сергій Собко та Андрій Чернов двічі вразили ворота суперників. Правда, і ветерани «П’ятихаток» відповіли одним результативним ударом екс-хавбека кіровоградської «Зірки» Сергія Тарана, що відіграло певну роль при подальшому розподілі призових місць.

А після закінчення цієї зустрічі доля чемпіонського титулу залежала від протиборства «Енерго» й олександрійців. Причому «енергетиків» влаштовувала і нічия. Саме такий результат був зафіксований після першого тайму, коли суперникам вдалося відзначитися по одному разу. Але грати на утримання рахунку голкіпер Віктор Кухта та його партнери Андрій Чернов (колишній гравець дніпропетровського «Дніпра» став кращим бомбардиром турніру з 7 м’ячами), Віталій Дяденко, Віталій Кравченко, Андрій Скрипка, Сергій Собко, Андрій Братасюк, Максим Баришніков, Євген Дзюбін, Олександр Тініченко, Олексій Стрельцов, Олександр Ромашев, Роман Андрієнко не стали. «Енергетики» зволіли шукати свого щастя біля чужих воріт і добилися перемоги - 5:2 (у складі переможців по два рази відзначилися Сергій Собко та Андрій Чернов, а також Андрій Скрипка). Такий підсумок відкинув олександрійців на третє місце, оскільки різниця забитих і пропущених м’ячів у ветеранів «П’ятихаток» виявилася кращою, і вони стали срібними призерами. Сам же турнір підтвердив, що запас футбольних сил у наших ветеранів не вичерпується. А значить, через рік вони зберуться знову, щоб посперечатися за чемпіонський титул, що зараз по праву належить команді «Енерго», яку до перемоги привів головний тренер Андрій Жиленко при підтримці президента клубу Івана Поливяного та голови профспілкового комітету ПАТ «Обленерго» Інни Лощиніної.

Кращі з кращих

Облспортуправління назвало кращих

Після довгих і «болісних» підрахунків (за інформацією з достовірних джерел, список змінювався кілька разів) облспортуправління, нарешті, затвердило списки кращих спортсменів і тренерів 2012 року. Остаточний варіант річного рейтингу за версією нашого спортивного відомства виглядає наступним чином. СПИСОК кращих спортсменів області 2012 року з олімпійських видів спорту № з/п

Прізвище, ім’я

Вид спорту

Назва змагань

Зайняте місце

Очки

8

250

СПИСОК кращих спортсменів області 2012 року з неолімпійських видів спорту № з/п

Прізвище, ім’я

Вид спорту

Назва змагань

1.

Д’яченко Іван

Гирьовий спорт

Чемпіонат світу

3

1300

Тетеревятнікова Тетяна

Таеквондо ІТФ

Чемпіонат Європи

2

800

3.

Шевченко Кристина

Карате (традиційне)

Чемпіонат світу

2

800

1.

Шевцов Артем

2.

Тесленко Денис

Легка атлетика

Чемпіонат України

1

100

3.

Варламова Тетяна

Важка атлетика

Чемпіонат України

1

100

Гімнастика спортивна

1.

Шевченко Сергій

Гирьовий спорт

4.

Голенкова Валентина

Чемпіонат України

2

80

2.

Зюнзя Ігор

Таеквондо ІТФ

5.

Пархоменко Віталій

Легка атлетика

Чемпіонат України

3

70

3.

Савченко Володимир

Карате (традиційне)

6

Маруценко Вікторія

Легка атлетика

Чемпіонат України

3

70

СПИСОК кращих тренерів області 2012 року з неолімпійських видів спорту № з/п

Прізвище, ім’я

Вид спорту

7

Арсеньєв Віталій

Гімнастика спортивна

Чемпіонат України

3

70

8

Келар Анастасія

Важка атлетика

Чемпіонат України

3

70

1.

Свідерська Ольга

Плавання

9

Войтюк Олена

Дзюдо

Чемпіонат України

3

70

2.

Мисник Анастасія

50

3.

Зинов’єв Євген

Триатлон

Чемпіонат України

1

СПИСОК кращих тренерів області 2012 року з олімпійських видів спорту № з/п

Прізвище, ім’я

Вид спорту

1

Заворотня Ольга

Велоспорт

2

Тесленко Олександр

Легка атлетика

3

Жуков В’ячеслав

Важка атлетика

4

Скрипчук Светлана

Гімнастика спортивна

5

Нищеменко В’ячеслав

Легка атлетика

6

Абраменко Володимир

Легка атлетика

7

Арсеньєв Віталій

Гімнастика спортивна

8

Іващишин Володимир

Важка атлетика

9

Нечмоня Сергій

Дзюдо

10

Глущенко Олександр

Триатлон

Спортивне звання

Заслужений тренер України

Заслужений тренер України

Краща команда області 2012 року з ігрових видів спорту № з/п 1.

Команда КНТУ – Єлисаветград

Вид спорту Бейсбол

Назва змагань Чемпіонат України

Зайняте місце

Очки

1

100

СПИСОК кращих тренерів області 2012 року з ігрових видів спорту № з/п

Прізвище, ім’я

Вид спорту

Спортивне звання

1.

Бойко Олег

Бейсбол

Заслужений тренер України

2.

Бойко Юрій

Бейсбол

Заслужений тренер України

10

Спортивне звання

Заслужений тренер України

СПИСОК кращих спортсменів області 2012 року з інвалідного спорту № з/п

Качан Вікторія

Очки

2.

Велосипедний спорт Чемпіонат cвіту маунтенбайк

10

Зайняте місце

Прізвище, ім’я

Зайняте місце

Очки

Паралімпійські ігри

2

4000

Легка атлетика

Паралімпійські ігри

2

4000

Футбол

Паралімпійські ігри

2

4000

Вид спорту

Назва змагань

СПИСОК кращих тренерів області 2012 року з інвалідного спорту № з/п

Прізвище, ім’я

Вид спорту

Спортивне звання

1.

Кузніцова Олена

Плавання

Заслужений тренер України

2.

Соколовський Олег

Легка атлетика

Заслужений тренер України

3.

Кацман Олексій

Футбол

Заслужений тренер України

Дозволимо собі дати короткий коментар до цього рейтингу. Незрозуміло, чому процес визначення кращих був настільки болючим і тривалим. Що, досягнення наших атлетів були загадкою для спортивних чиновників? Або вони просто не знали власне положення про визначення кращих? Одразу впадає в око, що на міжнародних стартах представники Кіровоградщини в олімпійських видах спорту практично не виступали. І це в олімпійський-то рік?! Всі наші досягнення пов'язані з успіхами на національних чемпіонатах України, що і стало основним критерієм включення до списку. Не можемо не виділити, що найбільше представництво тут має легка атлетика. Тим більше дивним у цьому контексті виглядає нещодавнє рішення начальника облспортуправління Сергія Колодяжного про скасування зимового чемпіонату області з легкої атлетики під надуманим приводом. В результаті цього рішення ті ж Денис Тесленко, Віталій Пархоменко та Вікторія Маруценко не

мали можливості перевірити свої сили перед серйозними стартами. Для розвитку і популяризації баскетболу в нашій області можна було включити у цей документ навіть не баскетболістів БК «Кіровоград», що виграли чемпіонат України у першій лізі, а юних хлопчаків 2000 року народження зі Світловодська та їхнього наставника Володимира Лисака, які вперше в спортивній історії Кіровоградщини стали срібними призерами чемпіонату Всеукраїнської юнацької баскетбольної ліги. Так, це досягнення на молодіжному та юнацькому рівнях, але для престижу й авторитету області вони значать набагато більше, ніж низка інших вдалих результатів. Втім, скільки людей - стільки й думок. І, напевно, у когось є ще зауваження та заперечення щодо наведеного вище списку. Але, як би там не було, а рішення затверджено на високому спортивному рівні, і 2012 рік увійде в історію саме з такими кращими спортсменами і тренерами Кіровоградщини.

Сторінку підготував Юрій Ілючек, спеціально для Новин Кіровоградщини


НОВИНИ Кіровоградщини

№ 5 (79) 31 січня 2013 року Смачного

Наші улюбленці

Плов з куркою

2 склянки рису, 4 шт. курячого філе, 5 шт. середніх морквин, 3 зубчики часнику, олія, приправи для плову, щіпка солі. Рис для плову добре промити, щоб вода була прозорою. Цибулю порізати і смажити на добре розігрітій сковорідці з олією до золотистого кольору. Моркву почистити, нарізати соломкою і смажити разом з цибулею 2-3 хвилини. Куряче філе нарізати на шматочки і тушкувати під кришкою близько 5 хвилин. На дно каструлі викласти смажену цибулю з морквою і тушковане куряче філе. Зверху висипати рис, не перемішуючи. Додати спеції до плову, посолити, поперчити. Залити водою так, щоб вона покривала рис на 2 см. Тушкувати плов з куркою на маленькому вогні під кришкою до готовності (близько 30 хвилин). Коли плов звариться, втикнути в нього декілька зубчиків часнику і закрити кришку на 5 хвилин, щоб плов просочився ароматом часнику.

Кулінарні хитрощі

1. Любителі простокваші можуть балувати себе цим напоєм хоч щодня. Його можна дуже швидко приготувати, якщо стінки і дно банки натерти кмином. Через 2-3 хвилини простокваша готова. 2. Не готуйте овочеві страви, особливо супи, про запас: з кожним днем їх вітамінна цінність різко зменшується. 3. Сиру рибу не можна зберігати поблизу продуктів, які використовуються без теплової обробки (ковбасні вироби, сири і т.д.). 4. Рибу можна день-два зберегти свіжою без холодильника. Розріжте її і посипте зовні і зсередини крупною сіллю, а потім загорніть в чисту ганчірку, змочену ледве підсолодженим оцтом (1-2 шматочка цукру на півлітра оцту). 5. Щоб швидше зварити квасолю, потрібно залити її холодною водою і відразу поставити на вогонь. Як тільки вода закипить, підлити в неї трохи холодної води. Цю процедуру проробіть 3-4 рази. Через 30-40 хв. квасоля буде готова. Щоб уникнути отруєння квасолею, потрібно варити, поки вона не стане зовсім м’якою. 6. Щоб голубці в каструлі при тушкуванні не пригорали, на дно каструлі покладіть кришку меншого, ніж у каструлі, діаметру ручкою вгору. На кришку настеліть капустяне листя, а на нього - голубці. 7. Щоб котлети, риба, м’ясо або млинці не приставали до сковороди, потрібно попередньо нагріту сковороду натерти сирим яєчним білком. 8. Щоб зварити смачну молочну кашу, треба пам’ятати, що крупи з цільних зерен (рис, пшоно, перловка) в молоці набухають і розварюються повільніше, ніж у воді. Тому їх краще відварити у воді, а потім, додавши гаряче молоко, довести до готовності. 9. Щоб черствий хліб знову став свіжим, на кілька хвилин загорніть його в гарячу серветку. Потім, знявши її, на півгодини поставте хліб в гарячу духовку. 10. Всі рибні консерви відразу ж після розкриття перекладіть у фарфоровий або скляний посуд. Навіть у холодильнику їх не можна зберігати у відкритій жерстяній банці.

Правовий лікнеп

Трудовий договір та його види (Початок у №4.) Слід зазначити, що до початку роботи за укладеним трудовим договором власник або уповноважений ним орган зобов’язаний: 1) роз’яснити працівникові його права і обов’язки та проінформувати під розписку про умови праці, наявність на робочому місці, де він буде працювати, небезпечних і шкідливих виробничих факторів, які ще не усунуто, та можливі наслідки їх впливу на здоров’я, його права на пільги і компенсації за роботу в таких умовах, відповідно до чинного законодавства і колективного договору; 2) ознайомити працівника з правилами внутрішнього трудового розпорядку та колективним договором; 3) визначити працівникові робоче місце, забезпечити його необхідними для роботи засобами; 4) проінструктувати працівника з техніки безпеки, виробничої санітарії, гігієни праці та протипожежної охорони. Доцільно звернути увагу на те, що працівник має право реалізувати свої здібності до продуктивної і творчої праці шляхом укладення трудового договору на одному або одночасно на декількох підприємствах, в установах, організаціях, якщо інше не передбачене законодавством, колективним договором або угодою сторін. Чинним законодавством передбачено, що виконання працівником, крім своєї основної, іншої регулярної оплачуваної роботи на умовах трудового договору у вільний від основної роботи час на тому ж або іншому підприємстві, в установі, організації або у громадянина (підприємця, приватної особи) за наймом вважається сумісництвом. Питання щодо роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій регулюється, зокрема, Постановою Кабінету Міністрів України від 3 квітня 1993 р. N 245 «Про роботу за сумісництвом працівників державних підприємств, установ і організацій», Положенням про умови роботи за сумісництвом працівників державних підприємств, установ, організацій, затвердженим наказом Міністерства праці України, Міністерства юстиції України, Міністерства фінансів України від 28 червня 1993 р. N 43, який зареєстровано в Міністерстві юстиції України 30 червня 1993 р. за N 76. Згідно із зазначеними нормативними актами, тривалість роботи за сумісництвом не може перевищувати чотирьох годин на день і повного робочого дня у вихідний день. Загальна тривалість роботи за сумісництвом протягом місяця не повинна перевищувати половини місячної норми робочого часу. Оплата праці сумісників провадиться за фактично виконану роботу. Доцільно відмітити, що, окрім працівників, яким законодавчими актами заборонено працювати за сумісництвом, не мають права працювати за сумісництвом також керівники державних підприємств, установ і організацій, їхні заступники, керівники структурних підрозділів (цехів, відділів, лабораторій тощо) та їхні заступники (за винятком наукової, викладацької, медичної і творчої діяльності). (Далі буде.)

www.novosti.kr.ua

Як доглядати за хом’яком

(Початок у №4.) Хом’ячки відрізняються надзвичайною охайністю. Вони розбивають своє житло на зони: спальню, до якої зазвичай примикають комора, туалет і місце для життєдіяльності. Постарайтеся при чищенні клітини, яке рекомендується проводити один раз на 3-5 днів, або акваріуму, який потрібно очищувати один раз на тиждень, не порушувати розташування цих зон, тому що хом’яки не люблять, коли хтось перебудовує їх «нірку» на свій лад. Надзвичайно чутливі звірята також і до зміни положення їх житла в просторі. Зміни можуть не тільки викликати у хом’ячка панічний страх, але й призвести до розвитку серйозних захворювань. Особливо це відноситься до комори, яка має для хом’ячка величезне значення. Напевно, багатьом власникам цих кумедних тваринок доводилося спостерігати таку картину. Побачивши, як господар наповнює годівниці їжею, хом’ячок вибирається зі свого сховища і, не доторкнувшись до корму, починає жебракувати. При цьому він піднімається на задні лапки, різко трусить передніми, висовує мордочку між прутами клітки. Отримавши довгоочікувані ласощі, звір миттю кидається в комору, ховає їжу і відразу ж повертається назад, щоб випросити ще що-небудь. Так може тривати нескінченно довго. Заповнивши комору, хом’ячок постійно ретельно перебирає свої припаси, переносить їх з місця на місце, покриває зверху все новими шарами тирси або паперу, намагається сховати свою комору від сторонніх очей. Тому, якщо ви, прибираючи клітку, вирішите викинути всі складені в затишному містечку запаси, ваш маленький вихованець переживе справжнє горе. Якщо ж ви будете робити таке спустошення постійно, то доведете тваринку до відчаю. Набравши корм в защічні мішки, хом’ячок буде метушливо бігати по клітці, відшукуючи більш затишний куточок, у якому ніхто не зможе виявити його комору. Тому всі запаси звірка краще не чіпати. Прибирати з клітини

необхідно тільки старі продукти, які можуть заподіяти шкоду вашому улюбленцю, якщо він раптом надумає їх з’їсти. У залежності від розміру клітки та кількості тваринок, які в ній містяться, її генеральне прибирання можна проводити один раз на 1-2 тижні, а ось туалетний кут доведеться вичищати практично щодня, якщо ви не хочете, щоб по вашій квартирі поширився специфічний хом’ячий запах. Перш ніж приступати до чищення клітини або акваріума, пересадіть хом’ячка, наприклад, в трилітрову банку. Потім заберіть підстилку і промийте піддон клітини або весь акваріум водою з розчиненою у ній сіллю. Сіль можна замінити на соду. Для миття клітини або акваріуму також використовують шампуні, призначені спеціально для гризунів. Це ідеальний засіб для миття житла хом’яка, а ось мити самого хом’ячка цим шампунем все ж таки не варто. Ні в якому разі не можна мити клітку миючими засобами – порошками, милом і т. д., тому що вони можуть викликати у хом’ячка алергію і навіть отруєння. Не поспішайте викидати всю стару підстилку. Трохи тирси і паперу покладіть назад у клітку, щоб хом’ячок швидше освоївся після здійсненого прибирання. Крім клітини, один раз на тиждень необхідно мити і поїлки, щоб вода в них завжди залишалася свіжою. При утриманні хом’ячків у домашніх умовах необхідно підтримувати постійну температуру. Оптимальні її значення становлять 20-22 °С, а добові коливання не повинні перевищувати 3-4 °С, інакше звірята можуть впасти у сплячку. Постійно стежте за станом здоров’я свого вихованця. Якщо ви помітите, що хом’ячок погано їсть, спить більше, ніж належить, чхає, чухається і т. п., обов’язково покажіть його ветеринарові, інакше через кілька днів тварина може померти.

Наше здоров’я

18 принципів здорового харчування Здорове харчування – це основа здоров’я людини. Їжа, яку ми вживаємо, є джерелом енергії, яку організм витрачає у процесі своєї життєдіяльності. Саме вона дозволяє нашим клітинам і тканинам оновлюватися. І чим більш здорове харчування ви собі забезпечуєте, тим швидше оновлюється ваш організм і тим він стає молодшим. Здорове харчування – це здорове життя і молодість. Ось чому здорове харчування є таким важливим для кожної людини! До здорового харчування всі приходять порізному. Мало хто вже народжується з прагненням правильно і раціонально харчуватися, але більшість на такий подвиг йде тільки завдяки різним обставинам. Похитнулося здоров’я, появилася зайва вага – ці факти стають потужними стимулами до зміни харчових звичок і пристрастей. Пропонуємо вам попередити різноманітні розлади організму, які змусять вас турбуватися про своє харчування і перейти на здорове харчування вже зараз. Пропонуємо вам ознайомитися із принципами такого харчування. 1. Людину живить не те, що вона з’їла, а те, що засвоїлося. Травлення – це процес, який пов’язаний зі значними енерговитратами, і організм повинен бути готовий до прийому їжі. Природою встановлений сигнал готовності – почуття голоду. Їжа без почуття голоду не про запас іде. Вона лише перевантажує і засмічує організм. Критерій здорового апетиту – сильне бажання що-небудь з’їсти, навіть найбільш неапетитні речі (шкірка черствого чорного хліба). При думці навіть про таку їжу починається процес виділення слини. Такого голоду не буває відразу після напруженої роботи, після охолодження або перегрівання, після бурхливих емоцій. У цих випадках не варто й сідати за стіл (знавці здорового харчування рекомендують спочатку 20-40 хвилин відпочити). Не хочеться їсти і при різних захворюваннях. І не треба насильно годувати хворих! Організм спеціально економить сили, енергетика перебудовується на боротьбу з хворобою. Як тільки тілу знадобиться їжа, відразу виникне голод. Щоправда, при деяких хронічних захворюваннях справді здорового почуття голоду не виникає, або воно проявляється спотворено. Наприклад, при сильно зниженій кислотності шлункового соку або при великій зашлакованості, коли вже через кілька годин після пропущеного обіду починає боліти голова, з’являються хвороблива слабкість та інші

неприємні симптоми, хоча по-справжньому ми ще не зголодніли. У цих випадках найдієвіший спосіб лікування та очищення – голодування. 2. Один з найважливіших принципів – ретельне пережовування. Пам’ятайте, що в грудці їжа не засвоюється! Жувати слід до тих пір, поки шматочок не стане рідким. Тоді навіть найбільш важка їжа засвоїться відносно легко. Адже при жуванні відбувається не тільки механічне подрібнення, але і зміна консистенції і початкове розщеплення крохмалів і частково білків ферментами, які містяться у слині. 3. Їжа повинна бути смачною! Несмачна їжа погано засвоюється, адже синтезом багатьох травних ферментів керує язик. Зрештою, при справжньому голоді позбавленою смаку здається тільки погана їжа. Натуральна незіпсована їжа, навіть найпростіша, по-справжньому голод­ ними людьми сприймається з радістю. Не варто себе особливо гвалтувати, але не варто і потурати своїм слабкостям. 4. Снідайте фруктами. Найкраще взагалі не снідати або ж обмежуватися фруктами, соками, кисляком, чаєм з трав. З полудня і до вечора можна влаштовувати 2 або 3 грунтовних прийоми їжі. Одні як слід підкріплюються під час обіду та вечері і вживають легку їжу у полудень. Інші обходяться без полудня або без обіду. Деякі люди взагалі їдять раз на день. Головне – не перекушувати в проміжках між їжею. Нехай людина снідає, обідає чи вечеряє, але між цими прийомами їжі шлунок повинен відпочивати. Припустимо, за півгодини-годину до істотної трапези з’їдати що-небудь з фруктів або пити соки, але в інший час бажано нічого, крім води, не вживати. 5. Вживайте їжу не пізніше як за2 години до сну. Вечеряйте не пізніше, як за 2 години до сну. Саме цього часу потребує організм, що закінчити шлункове травлення і щоб їжа в основному перейшла у кишечник. 6. Не вживайте шкідливих продуктів. Існують особливо шкідливі продукти. Це консерви, особливо м’ясні і рибні, ковбаси, копченості, майонез, кава, какао, чорний чай, «Кока-Кола», «Фанта» і майже всі газовані напої, кондитерські вироби. Бажано уникати також всього солоного, рафінованих рослинних олій, цукру і всіх продуктів, що його містять, столового оцту, спецій, раніше приготовленої їжі. Нарешті, радять обмежити вживання білого хліба з очищеного борошна та шліфованого рису (особливо хворим і малорухливим людям).

Сторінку підготувала Ольга Березіна, спеціально для Новин Кіровоградщини

11


НОВИНИ

www.novosti.kr.ua

№ 5 (79) 31 січня 2013 року

Кіровоградщини

Гаряча лінія

Моя маршрутка – моя фортеця?

Василь Назаренко, спеціально для Новин Кіровоградщини

Íас можуть облаяти, викинути на вулицю, принизити і побити. Про наше існування можуть забути у погоні за наживою, піддаючи смертельній небезпеці. Ми - це пасажири громадського транспорту, вони - всемогутні його водії. З-поміж найактуальніших проблем, що їх порушують заявники обласного контактного центру, порівняно з комунальними проблемами невелике, але стабільне місце посідають скарги на водіїв маршруток. Попри всі зусилля влади вони досі залишаються кастою недоторканих. Новинам Кіровоградщини стало відомо про два кричущих факти хамської поведінки її представників. Днями до контактного центру звернулась пенсіонерка Надія Іванівна з Кіро-

вограда. Вона розповіла, як водій маршрутного таксі №111 (держномер 14-47), незважаючи на відповідне посвідчення, вимагав сплатити за проїзд. Коли ж жінка відмовилася, той почав вимагати оплату за візок, із яким пенсіонерка зайшла до маршрутки. Коли ж і цей номер не пройшов, водій, не довго думаючи, вихопив у ошелешеної жінки візок і викинув його з автобусу. Звичайно, пані Надія вийшла з нього, а вслід довелося вислухати тираду з низки слів, що належать до ненормативної лексики. Розходившись, шофер пригрозив їй, щоб навіть не намагалася більше заходити до його автобусу. І похвастав, що на її скарги ніхто не відреагує, ніхто його не в змозі покарати. Ще більш прикрий випадок стався з матір’ю семирічної дитини-інваліда. Цього разу «відзначився» водій маршрутки, що курсує 112-м маршрутом. «Заявниця має на утриманні семирічну дитину-інваліда, яка має право безкоштов-

Лист

Шановна редакціє!

Просимо опублікувати на сторінках вашої газети лист-допис «Ãромадський контроль в сфері ÆÊÃ ініціатив влади чи відповідають вони інтересам громади?» З останніх повідомлень ЗМІ, в Олександрії нарешті влада почула і прислухалась до пропозицій «незалежних» від народу експертів із уведення контролю діяльності комунальних підприємств через старших будинків. Недаремно було стільки публічних дискусій, зібрань-зустрічей із представниками будинків, і от виконком розробив «Положення про старшого будинку в Олександрії» і запропонував його затвердити на сесії міської ради. Як завжди, текст «Положення» і відповідний проект рішення ніде не публікується, а подається лише досить обмежена інформація про розширення прав старших будинків із контролю за виконанням робіт із утримання будинків, надання права представляти інтереси мешканців в установах і підприємствах, проводити роботу зі зменшення боргів і, головне - звільнення від сплати ЖК-послуг у якості заохочення за свою громадську діяльність. На перший погляд, такі пропозиції влади ніби впорядковують і встановлюють механізм громадського контролю, але як це буде здійснюватись в реальному житті, досить не ясно і незрозуміло. Насамперед виникає запитання: чому старші будинків не повинні сплачувати ЖКпослуги? Вони працюють на громадських засадах, і якщо потрібно будуть якісь фінансові витрати (друкування звернень, заяв, копіювання документів тощо), то це вирішується на зборах мешканців будинків, які виділяють на це свої гроші як добровільні внески. Те ж саме стосується контролю за надходженням і витрачанням коштів, що пла-

тять мешканці кожного окремого багатоповерхового будинку. Очевидно, що старший будинку, який отримує матеріальні пільги від влади, буде підписувати акти та інші документи, як це вже було раніше в 2008-2009 роках, коли складались і підписувались акти з ремонту покрівель після зливи, що так і не були виконані. Виходить, що громадський контроль, згідно з «Положеннями», зводиться і покладається тільки на одну людину - старшого будинку, який аж ніяк не може одночасно бути фахівцем у сфері економіки, фінансів, права, житлового будівництва і просто фізично самостійно не в змозі об'єктивно його здійснити. Крім того, законодавством не передбачено ні матеріальної, ні юридичної відповідальності для людини, що виконує роботу на громадських засадах. На нашу думку, це фікція, видимість громадського контролю в сфері ЖКГ, і для громадян вона неприйнятна. Якщо вже підходити до цього по справедливості, то необхідно було б опублікувати проект такого суспільно-важливого рішення, винести на громадське слухання в ЗМІ, а вже потім з урахуванням усіх думок і пропозицій провести його розгляд на сесії міської ради. А так знову без урахування пропозицій громади (зокрема про громадські комітети мікрорайонів, що змогли б реально здійснювати дійсно народний контроль в сфері ЖКГ) буде прийматись чергове «доленосне» рішення, що аж ніяк не відповідає інтересам переважної більшості жителів міста.

ДОВІДКА. Станом на 29 січня 2013 року від початку роботи обласного контактного центру ‒ «Гарячої лінії» позитивно вирішено 81% проблем, порушених у зверненнях. Загалом станом на цю дату їх надійшло 53339. Номер телефону лінії - 0 800 500 238. Дзвінки зі стаціонарних телефонів - безкоштовні, з мобільних - згідно з тарифами оператора. Номер ICQ - 629149355. «Гаряча лінія» у Skype - garyacha_liniya. Також у заявників є можливість зв’язатися із операторами функцією зворотнього дзвінка. Вона стане в нагоді тим, хто не зміг додзвонитися з першого разу. Для цього вам варто зайти на сторінку «Лінії», що знаходиться на сайті Кіровоградської облдержадміністрації (http://kr-admin.gov.ua) та ввести номер свого телефону у відповідне поле. ного проїзду в міському транспорті. Але водій сьогодні в грубій нетактовній формі вимагав з дитини оплату за проїзд (сама заявниця за себе заплатила). З використанням ненормативної лексики водій заборонив їм у подальшому користуватися його таксі», - так описано ситуацію в звітності обласного контактного центру.

Жінка відмовилася розповісти Новинам Кіровоградщини про випадок детальніше. Однак вона зауважила, що проблему вичерпано. З огляду на чисельність подібних скарг і нові конкурси на пасажироперевезення наше видання готує окремий матеріал про громадський транспорт, в якому окремо акцентуватиметься на боротьбі з водіями-грубіянами.

Фотофакти

У Кіровограді, на базі комунального позашкільного навчального закладу «Кіровоградський обласний центр дитячої та юнацької творчості», відбувся півфінал обласного чемпіонату КВН. Перше місце зайняла команда «Коні Пржевальського» НВО «Загальноосвітній навчальний заклад І-ІІІ ступенів №1 – дитячо-юнацький центр "Перлинка"» Кіровоградської міської ради (керівник Юхименко О.П.) – 23,4 бали. Фото надане Кіровоградським обласним центром дитячої та юнацької творчості.

Представники громадськості міста Олександрія Я.В. Нагорна, Л.І. Медведчук, В. І. Лелека та інші.

www.novosti.kr.ua Вашу рекламу побачать

близько понад

100 000 разів на місяць

обласний інформаційний тижневик

«Новини Кіровоградщини» № 5 (79),

31 січня 20013 року

12

6 000 разів на день,

Свідоцтво про державну реєстрацію засобу масової інформації КГ № 553/130Р від 29 квітня 2011 року, видане Головним управлінням юстиції у Кіровоградській області. Газета виходить щочетверга з 4 серпня 2011 року. Тираж 41230 примірників.

передплатний індекс: 00037

Засновник - ТОВ «Мобі-Експрес» Видавець - ТОВ «Редакція газети «Україна-Центр» Номер надруковано у друкарні «СТПРЕС» (Кривий Ріг, вул. Окружна, 12, тел.: (056) 404 35 88). Свідоцтво про реєстрацію Держкомтелерадіо України ДК №2794 від 19.03.2007.

Замовлення № 99.

28 січня у Кіровоградському обласному краєзнавчому музеї відбувся фестиваль «Солоспів», присвячений 100-й річниці з дня народження у Єлисаветграді Юлія Мейтуса. (Юлій Мейтус - український радянський композитор, народний артист України (1973), заслужений діяч мистецтв Туркменської РСР (1944) та Української РСР (1948), лауреат Шевченківської премії. Він вважається фундатором української радянської опери, є автором 17 різноманітних за жанрами опер.) Вихованці Кіровоградської музичної школи №2 імені Юлія Мейтуса та Кіровоградського музичного училища підготували концерт, на якому прозвучали романси, пісні на слова Лесі Українки, Василя Сосюри, Максима Рильського, Дмитра Павличка й інших поетів на музику Юлія Мейтуса. Фото Олени Карпенко, Новини Кіровоградщини.

Контакти: Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7 (бізнес-центр «Ельворті»), офіс 301. Тел.: (0522) 35-40-74 (редактор); 35-40-68, 35-40-69, 35-40-73 (рекламний відділ); Інтернет: www.novosti.kr.ua; переписка з читачами: 25002, Кіровоград, вул. орджонікідзе, 7, офіс 301.; електронна пошта: info@novosti.kr.ua

Редактор - андрій Лисенко. Думки авторів публікацій не завжди збігаються з позицією редакції газети. Відповідальність за достовірність фактів, цитат, власних імен тощо несуть автори публікацій. Надіслані на редакційну пошту матеріали не рецензуються і не повертаються.

Матеріали, позначені РЕКЛАМА, публікуються на правах реклами. Відповідальність за зміст реклами несе рекламодавець. При використанні матеріалів газети посилання обов’язкове. При використанні матеріалів у мережі Інтернет обов’язкове активне гіперпосилання на www.novosti.kr.ua

Новини Кіровоградщини №5 (79)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 31 січня 2013 року.

Новини Кіровоградщини №5 (79)  

Номер тижневика Новини Кіровоградщини від 31 січня 2013 року.

Advertisement