Page 1

2011

HVILKEN SLAGS LÆRER VIL DU VÆRE?

LÆRERUDDANNELSEN I ÅRHUS MED DE MANGE MULIGHEDER


Hvilken slags lærer - vil du være? I læreruddannelsen møder du en række fællesfag, som alle studerende skal have idet de udgør den fælles læreridentitet, nemlig fagene praktik, pædagogik, psykologi, almen didaktik, og kristendom- livsoplysning- og medborgerskab (KLM).

·

· · · ·

Sundheds – og seksualundervisning og familiekundskab Uddannelses- ,erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering Færdselslære, inklusiv førstehjælp Det praktisk-musiske fagområde Skrivning og retorik

På Læreruddannelsen i Århus bestræber vi os på at have et tæt samarbejde med praktikskolerne gennem hele studieåret. Vi indgår hvert år partnerskabsaftaler med en række skoler, som forpligter sig på at have en mentor og deltage i et løbende samarbejde med Læreruddannelsen i Århus. Den studerende deltager på samme vis i forskellige arrangementer og opgaver på skolen udenfor de perioder, hvor han/hun står for undervisning på skolerne – praktikuger på skolen.

I den afsluttende bacheloropgave, skal du selv vælge linjefag og har stor indflydelse på det tema, opgaven kommer til at omhandle.

På læreruddannelsen i Århus tilbydes alle linjefag og du kan vælge to af de obligatoriske linjefag. Hvilke undervisningshold, der konkret oprettes afhænger af antallet af studerende.

På den baggrund kan du som studerende tone din uddannelse i mange retninger og vi vil i det følgende give nogle billeder på lærerprofiler i skolen.

Der ud over tilbyder LIA hvert år en række andre kurser, fx filosofi med børn, 'min lærer kan trylle', teater/drama, mindfullness, konflikthåndtering, udeundervisning m.m.

Udover de linjefag, du som studerende kan vælge, tilbydes du også i overensstemmelse med bekendtgørelsen for læreruddannelsen en række frivillige kurser:

«På Læreruddannelsen i Århus bestræber vi os på at give dig et tæt samarbejde med praktikskolerne gennem hele studiet»

3


Klasselærer – indskoling/mellemtrin Du vælger ·

billedkunst, kristendom, historie, hjemkundskab, biologi, geografi, fysik / kemi, tysk, fransk, materiel design

dansk eller matematik rettet mod de yngste

o frivilligt kursus i mindfullness o frivilligt kursus i konflikthåndtering o frivilligt kursus i uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering o frivilligt kursus i sundheds – og seksualundervisning og familiekundskab

samt et af fagene: idræt eller engelsk eller to af fagene: natur/teknik, musik, idræt, dansk som andet sprog, specialpædagogik, billedkunst, kristendom, historie, hjemkundskab, materiel design o frivilligt kursus i praktisk / musisk fagområde o frivilligt kursus i færdselslære o frivilligt kursus udeliv / udeundervisning o Frivilligt kursus i 'trylleri‹

Naturfagsprofil Du vælger tre af nedenstående · · · · · ·

Klasselærer – udskoling/mellemtrin Du vælger ·

dansk eller matematik rettet mod de ældste

Natur / teknik Biologi Geografi Fysik / kemi Idræt Hjemkundskab

samt et af fagene: engelsk, idræt o o

eller to af fagene: musik, idræt, dansk som andet sprog, specialpædagogik,

Frivilligt kursus i friluftsliv Frivilligt kursus udeundervisning

«Hvilken slags lærer vil du være? Det er dit valg!»

4


Fremmedsprogsprofil Du vælger alle tre fag · Engelsk · Tysk · Fransk o o o

o o o o

Frivilligt kursus i kulturstudier Skrivning og retorik Praktik / studier i udlandet

Sundhedsprofil Du vælger et eller to af fagene ud over et obligatorisk fag.

Specialpædagogisk profil Du vælger alle tre fag · · ·

· · · ·

Dansk eller matematik Dansk som andetsprog Specialpædagogik o o o

Idræt Hjemkundskab Biologi Natur / teknik o o o

Frivilligt kursus i 'mindfullnes' Frivilligt kursus konflikthåndtering Frivilligt kursus i filosofi

Frivilligt kursus i sundhed Frivilligt kursus i førstehjælp Frivilligt kursus i udeliv

International ressourceperson Du vælger ud over et obligatorisk fag og et eller to andre linjefag at gå på den internationale linje, der har fokus på udvikling af internationale og interkulturelle kompetencer i forhold til et virke i folkeskolen, ”International Ressourceperson”. Herudover kan du vælge at tage et studieophold på et semester i udlandet på et af de Universiteter som vi har en samarbejdsaftale med og endelig har du mulighed for at gennemføre en del af praktikken på en skole i udlandet.

Praktisk / musisk profil Du vælger et eller to af fagene ud over et obligatorisk fag. · · · · ·

Frivilligt kursus i drama Frivilligt kursus i kor Frivilligt kursus i big band Frivilligt kursus i 'trylleri'

Billedkunst Materiel design Idræt Musik Hjemkundskab

«Du har mulighed for at gennemføre en del af praktikken på en skole i udlandet»

5


Udskolingsprofil Du vælger et eller to af fagene ud over dansk eller matematik. Du kan også vælge både dansk og matematik – udskolingens to store fag.

Indskolingsprofil Du vælger et eller to af fagene ud over dansk eller matematik. Du kan også vælge både dansk og matematik – indskolingens to store fag. · Dansk eller matematik med specialisering mod begynder – og mellemtrin · Natur / teknik · Musik · Engelsk · Billedkunst · Historie · Religion / kristendom · Idræt · Materiel design · Specialpædagogik o o o

Frivilligt kursus i drama Skrivning og retorik Frivilligt i kursus i 'filosofi‹

·

Dansk eller matematik med specialisering mod mellem- og sluttrin

· · · · · · · · ·

Engelsk Samfundsfag Historie Tysk Fransk Idræt Biologi Geografi Fysik / kemi o o o

Frivilligt kursus i drama Frivilligt kursus i 'filosofi' frivilligt kursus i uddannelses- erhvervs- og arbejdsmarkedsorientering

«Du kan vælge den internationale klasse på Læreruddannelsen i Århus»

6


En fortsættersprogsprofil Du skal vælge dansk plus et eller to af de andre.

Humanistisk profil Du skal vælge dansk plus et eller to af de andre. · · · · · · · ·

Dansk Samfundsfag Historie Religion / kristendomskundskab Engelsk Tysk Fransk Dansk som andetsprog o o

· · · ·

Dansk med specialisering mod mellem- og sluttrin Tysk Fransk Engelsk

Hvis du vil læse videre, har du følgende muligheder En professionsbachelor giver adgang til kandidatstudier på universitetet – vær opmærksom på, at det kan have betydning, hvilket fag, du vælger at skrive bacheloropgave i. Skal du fx tage en kandidatuddannelse inden for dansk, skal du også have skrevet bacheloropgave i faget for at blive optaget.

Frivilligt kursus i filosofi Frivilligt kursus i kulturstudier

En begyndersprogsprofil Du skal vælge dansk plus et eller to af de andre. · Dansk med specialisering mod begynder – og mellemtrin · Engelsk · Tysk

«En professionsbachelor giver adgang til kandidatstudier på universitetet»

7


VIA University College Læreruddannelsen i Århus Trøjborgvej 82 Postboks 3101 8200 Århus N Tlf. 87 55 30 00 www.viauc.dk

Hvilken slags lærer vil du være?  
Hvilken slags lærer vil du være?  

På Læreruddannelsen i Århus

Advertisement