Page 1

12:40–13:00 Hodnja pješaèkog postroja trasom: Kaptol − Dolac − Opatovina − park na vrhu stuba Biskupa Duha − Mlinske stube − Radiæeva − istoèni ulaz u Kamenita vrata

March of the infantry ranks along the route: Kaptol – Dolac – Opatovina – the park at the top of the stube Biskupa Duha (Bishop Duh Steps) – Mlinske stube – Radiæeva – eastern entrance to Kamenita vrata

12:40–13:00 Hodnja konjièkog postroja trasom: Kaptol − Tome Mikloušiæa − Tkalèiæeva − Krvavi most − Radiæeva − istoèni ulaz u Kamenita vrata

Parade of the cavalry rank along the route: Kaptol – Tome Mikloušiæa – Tkalèiæeva – Krvavi most – Radiæeva – eastern entrance to Kamenita vrata

13:00 Spajanje postroja

Merging of the Ranks

13:00–13:05 Prolazak postroja kroz Kamenita vrata i odlazak Kamenitom ulicom na Trg sv. Marka

Passing of the ranks through Kamenita vrata and departure along Kamenita to Trg sv. Marka

13:05–13:10 Postrojavanje i ceremonijalno preuzimanje i vraæanje stražara u postroj

Formation and ceremonial handing over of the guard and return of the guards to the ranks

13:10–13:15 Odlazak postroja Kamenitom ulicom do istoènog ulaza u Kamenita vrata

Departure of the ranks along Kamenita to the eastern entrance to Kamenita vrata

13:15–13:25 Hodnja postroja: Radiæeva − Krvavi most − Tkalèiæeva do stuba Biskupa Duha

March of the ranks: Radiæeva – Krvavi most – Tkalèiæeva to stube Biskupa Duha

13:25 Razdvajanje postroja Division of the Ranks

13:25–13:35 Odlazak konjièkog postroja trasom: Tkalèiæeva − Tome Mikloušiæa − Kaptol − plato ispred Katedrale

Departure of the cavalry rank along the route: Tkalèiæeva – Tome Mikloušiæa – Kaptol – plateau in front of the Cathedral

13:35 Spajanje postroja

Merging of the Ranks

13:35–13:40 Ceremonija preuzimanja stražara i vraæanje u postroj

Ceremonial handing over of the guard and their return to the ranks

13:40–13:45 Hodnja cijelog postroja Bakaèevom na Trg bana Jelaèiæa

March of the entire rank along Bakaèeva to Trg bana Jelaèiæa

13:45–13:50 Ceremonija preuzimanja i vraæanja u postroj stražara ispred spomenika bana Jelaèiæa

Ceremonial handing over of the guards and return to the ranks at the statue of Ban Jelaèiæ

U vrijeme Tridesetogodišnjega rata u 17. stoljeæu hrvatska laka konjica, na glasu po iznimnom junaštvu, pristupila je francuskoj vojsci. Vojnièke vještine i originalni izgled hrvatskih vojnika potvrðeni su 1664. godine utemeljenjem hrvatske pukovnije “Royal Cravattes” u sklopu francuske kraljevske vojske. Kako izgleda smjena straže hrabrih hrvatskih vojnika moæi æete se uvjeriti zahvaljujuæi dvosatnoj ceremoniji koja poèinje atraktivnom “pripremom straže i pregledom naoružanja”. U ceremoniji sudjeluje cijela postrojba, nakon èega se postavlja straža na predviðenim pozicijama, atraktivnim turistièkim lokacijama, od Markova trga, preko Trga bana Jelaèiæa do Gospina kipa na Kaptolu. U društvu oružara, trubaèa, bubnjara, stjegonoše, zapovjednika, promarširajte Zagrebom i upoznajte gornjogradske toponime na posve drugaèiji naèin. Smjena straže poèinje u 11:40, a završava u 14:20, svake subote i nedjelje te utvrðenim državnim praznicima i sveèanim prigodama (prema programu).

13:50–13:55 Hodnja postroja od spomenika bana Jelaèiæa Tkalèiæevom do podnožja crkve sv. Marije

March of the ranks from the statue of Ban Jelaèiæ to Tkalèiæeva at the foot of St Mary’s Church

13:55–14:00 Postrojavanje postroja i pozdrav vojnika stijegu uzvikom “za krst èasni i slobodu zlatnu“ i “pozdrav”

Formation of the ranks and salute to the flag with the shout ‘for the honourable cross and golden freedom’ and ‘salute’

14:00 Razdvajanje postroja Division of the Ranks 14:00 Pješaci odlaze u sjedište Dolac 2

Infantry rank departing to the headquarters at Dolac 2

In the 17th century, during the Thirty Years’ War, the Croatian Light Cavalry, renowned for its exceptional heroism, joined the ranks of the French Army. The military skill and original appearance of the Croatian soldiers was affirmed in 1664 with the founding of the Croatian regiment the Royal Cravates within the French Army. You can see for yourself what the Changing of the Guard of the courageous Croatian soldiers looks like during a two-hour ceremony which begins with an attractive “Preparation of the Guard and Arms Inspection”. The entire unit takes part in the ceremony, after which the guards are stationed at their posts, all attractive tourist locations, from St Mark’s Square, via Ban Jelaèiæ Square to the statue of Our Lady at Kaptol. March through Zagreb accompanied by the armourer, trumpeter, drummer, standard-bearer and commander, and get to know Zagreb’s famous sights in a completely new way. The Changing of the Guard starts at 11:40 am and ends at 2:20 pm every Saturday and Sunday, as well as on national holidays and special occasions (specified in programme).

26.04.–28.09. 2014. vikendom | weekends

14:00–14:20 13:25–13:35 Odlazak pješaèkog postroja trasom: stube Biskupa Duha − Opatovina − Dolac − Kaptol − plato ispred katedrale

Letak.indd 2

Departure of the infantry rank along the route: stube Biskupa Duha – Opatovina – Dolac – Kaptol − plateau in front of the Cathedral

Konjanici odlaze trasom: Tkalèiæeva − Krvavi most − Radiæeva – Ilirski trg – Dubravkin put

Cavalry rank departing along the route: Tkalèiæeva – Krvavi most – Radiæeva – Ilirski Square – Dubravkin put

Turistička zajednica grada Zagreba | Zagreb Tourist Board Kaptol 5 | tel. 00385 1 4898 555 | info@zagreb-touristinfo.hr www.zagreb-touristinfo.hr

10.4.2014. 14:29:32


12:40–13:00 Hodnja pješaèkog postroja trasom: Kaptol − Dolac − Opatovina − park na vrhu stuba Biskupa Duha − Mlinske stube − Radiæeva − istoèni ulaz u Kamenita vrata

March of the infantry ranks along the route: Kaptol – Dolac – Opatovina – the park at the top of the stube Biskupa Duha (Bishop Duh Steps) – Mlinske stube – Radiæeva – eastern entrance to Kamenita vrata

12:40–13:00 Hodnja konjièkog postroja trasom: Kaptol − Tome Mikloušiæa − Tkalèiæeva − Krvavi most − Radiæeva − istoèni ulaz u Kamenita vrata

Parade of the cavalry rank along the route: Kaptol – Tome Mikloušiæa – Tkalèiæeva – Krvavi most – Radiæeva – eastern entrance to Kamenita vrata

13:00 Spajanje postroja

Merging of the Ranks

13:00–13:05 Prolazak postroja kroz Kamenita vrata i odlazak Kamenitom ulicom na Trg sv. Marka

Passing of the ranks through Kamenita vrata and departure along Kamenita to Trg sv. Marka

13:05–13:10 Postrojavanje i ceremonijalno preuzimanje i vraæanje stražara u postroj

Formation and ceremonial handing over of the guard and return of the guards to the ranks

13:10–13:15 Odlazak postroja Kamenitom ulicom do istoènog ulaza u Kamenita vrata

Departure of the ranks along Kamenita to the eastern entrance to Kamenita vrata

13:15–13:25 Hodnja postroja: Radiæeva − Krvavi most − Tkalèiæeva do stuba Biskupa Duha

March of the ranks: Radiæeva – Krvavi most – Tkalèiæeva to stube Biskupa Duha

13:25 Razdvajanje postroja Division of the Ranks

13:25–13:35 Odlazak konjièkog postroja trasom: Tkalèiæeva − Tome Mikloušiæa − Kaptol − plato ispred Katedrale

Departure of the cavalry rank along the route: Tkalèiæeva – Tome Mikloušiæa – Kaptol – plateau in front of the Cathedral

13:35 Spajanje postroja

Merging of the Ranks

13:35–13:40 Ceremonija preuzimanja stražara i vraæanje u postroj

Ceremonial handing over of the guard and their return to the ranks

13:40–13:45 Hodnja cijelog postroja Bakaèevom na Trg bana Jelaèiæa

March of the entire rank along Bakaèeva to Trg bana Jelaèiæa

13:45–13:50 Ceremonija preuzimanja i vraæanja u postroj stražara ispred spomenika bana Jelaèiæa

Ceremonial handing over of the guards and return to the ranks at the statue of Ban Jelaèiæ

U vrijeme Tridesetogodišnjega rata u 17. stoljeæu hrvatska laka konjica, na glasu po iznimnom junaštvu, pristupila je francuskoj vojsci. Vojnièke vještine i originalni izgled hrvatskih vojnika potvrðeni su 1664. godine utemeljenjem hrvatske pukovnije “Royal Cravattes” u sklopu francuske kraljevske vojske. Kako izgleda smjena straže hrabrih hrvatskih vojnika moæi æete se uvjeriti zahvaljujuæi dvosatnoj ceremoniji koja poèinje atraktivnom “pripremom straže i pregledom naoružanja”. U ceremoniji sudjeluje cijela postrojba, nakon èega se postavlja straža na predviðenim pozicijama, atraktivnim turistièkim lokacijama, od Markova trga, preko Trga bana Jelaèiæa do Gospina kipa na Kaptolu. U društvu oružara, trubaèa, bubnjara, stjegonoše, zapovjednika, promarširajte Zagrebom i upoznajte gornjogradske toponime na posve drugaèiji naèin. Smjena straže poèinje u 11:40, a završava u 14:20, svake subote i nedjelje te utvrðenim državnim praznicima i sveèanim prigodama (prema programu).

13:50–13:55 Hodnja postroja od spomenika bana Jelaèiæa Tkalèiæevom do podnožja crkve sv. Marije

March of the ranks from the statue of Ban Jelaèiæ to Tkalèiæeva at the foot of St Mary’s Church

13:55–14:00 Postrojavanje postroja i pozdrav vojnika stijegu uzvikom “za krst èasni i slobodu zlatnu“ i “pozdrav”

Formation of the ranks and salute to the flag with the shout ‘for the honourable cross and golden freedom’ and ‘salute’

14:00 Razdvajanje postroja Division of the Ranks 14:00 Pješaci odlaze u sjedište Dolac 2

Infantry rank departing to the headquarters at Dolac 2

In the 17th century, during the Thirty Years’ War, the Croatian Light Cavalry, renowned for its exceptional heroism, joined the ranks of the French Army. The military skill and original appearance of the Croatian soldiers was affirmed in 1664 with the founding of the Croatian regiment the Royal Cravates within the French Army. You can see for yourself what the Changing of the Guard of the courageous Croatian soldiers looks like during a two-hour ceremony which begins with an attractive “Preparation of the Guard and Arms Inspection”. The entire unit takes part in the ceremony, after which the guards are stationed at their posts, all attractive tourist locations, from St Mark’s Square, via Ban Jelaèiæ Square to the statue of Our Lady at Kaptol. March through Zagreb accompanied by the armourer, trumpeter, drummer, standard-bearer and commander, and get to know Zagreb’s famous sights in a completely new way. The Changing of the Guard starts at 11:40 am and ends at 2:20 pm every Saturday and Sunday, as well as on national holidays and special occasions (specified in programme).

26.04.–28.09. 2014. vikendom | weekends

14:00–14:20 13:25–13:35 Odlazak pješaèkog postroja trasom: stube Biskupa Duha − Opatovina − Dolac − Kaptol − plato ispred katedrale

Letak.indd 2

Departure of the infantry rank along the route: stube Biskupa Duha – Opatovina – Dolac – Kaptol − plateau in front of the Cathedral

Konjanici odlaze trasom: Tkalèiæeva − Krvavi most − Radiæeva – Ilirski trg – Dubravkin put

Cavalry rank departing along the route: Tkalèiæeva – Krvavi most – Radiæeva – Ilirski Square – Dubravkin put

Turistička zajednica grada Zagreba | Zagreb Tourist Board Kaptol 5 | tel. 00385 1 4898 555 | info@zagreb-touristinfo.hr www.zagreb-touristinfo.hr

10.4.2014. 14:29:32

Smjena straže 2014. | Changing of the Guard 2014  

Program smjene straže 2014. | Timetable for the Changing of the Guard 2014

Smjena straže 2014. | Changing of the Guard 2014  

Program smjene straže 2014. | Timetable for the Changing of the Guard 2014

Advertisement