Page 1

architecture - design - motion graphics

-- portfolio --


portfolio Dette katalog indeholder et udvalg af mit arbejde fra 2006 - 2012. En del af udvalget er dedikeret til det akademiske arbejde udført på Bartlett School of Architecture i årene 2006- ’08 hvor kimen til en dybere forståelse for forholdet imellem natur og arkitektur blev lagt. Emnet er gennemgående for samtlige projekter, fra Ecto1, den ectothermiske bænk der rødmer ved berøring, over den selvregulerende klimaskærm Homeostatic Membrane, til masterplanen Settler´s Coop hvor energi høstes og handles på lige fod med afgrøder.

Anders Christiansen Arkitekt maa

Front cover Skrifttype “Studio” af Anders Christiansen All content © 2012


Homøostatisk Membran. Lasersküret papirmodel.


akademia Denne del af portfolien indeholder akademisk arbejde udført på Bartlett School of Architecture i årene 2006- ’08, deriblandt specialet Homeostasis in Architecture. Studierne er alle drevet af en søgen efter en dybere forståelse i mellem natur og arkitektur.

For mere info: www.anderschristiansen.com Kontakt: ac@anderschristiansen.com Animationer og film kan ses på: www.vimeo.com/studioanderschristiansen/videos


-- akademia --


T i tel :

h o me o stati c memb r a n e

Art :

ko n ce p t, k l i mask æ r m

Homøostase er den fysiologiske proces hvormed en organisme opretholder balance og ligevægt på trods af svingende ydre påvirkninger. Et felt af følsomme sensorer og aktivatorer, såsom vandopsamlere og -rensningssystemer, mikro

Publiceret i Architectural Design AD: Neoplasmatic Design ISBN: 978-0-470-51958-5 Paperback 136 sider Oktober 2008

algebioreaktorer og fotoelektriske celler er integreret i membranen. Derudover huser membranen også systemer med organisk materie, fleksibelt væv, ventilationskorridorer, dynamiske følere og et vaskulært system der forbinder de forkellige mekanismer.


T i tel :

b i o - s y n the t i c E c o lo gy

Art :

k o n ce p t, b i o- k i r u r g i

Biosyntetisk Økosystem: Det flydende kunstige økosystem består af bio-forstærkende mekanismer. Mekanismerne justerer de naturlige omgivelsers ligevægt (homøostase) via naturlige processer, som f.eks. fotosyntese. Et nedlagt vandværks vandbassin udgør de postindustrielle rammer for systemets virke.

Publiceret i Architectural Design AD: Neoplasmatic Design ISBN: 978-0-470-51958-5 Paperback 136 sider Oktober 2008


T i tel :

b i o - s y n the t i c E c o lo gy

Art :

k o n ce p t, b i o- k i r u r g i

En central komponent i systemet er vejrstationen der fungerer som informationsindsamlende element. Vejrstationen måler klimatiske svingninger i vandet og luften via barometre, Geiger-tællere, termometer etc. De lange tentakler udgør et stabiliserende element som også aftegner vandets bevægelser i en anskueliggørelse af en ellers skjult verden.


2 1

3

4

1

One way valve air intake

2

Float

3

Piston

4

Piston head

5

One way valve out take

5

WATER AERATION MECHANISM. Improving the conditions for aquatic life, the device uses surface movement to infuse the water with oxygen. In this way, the surroundings above water have an impact on how the underwater fauna develops.


T i tel :

b i o - s y n the t i c E c o lo gy

Art :

Lase r c ut pap i r m o de l


T i tel :

b i o - s y n the t i c E c o lo gy

Art :

a n i mat i o n st i l ls

Det kunstige system flyder i vandoverfladen i det nedlagte vandværk. Her markerer det tærskelen imellem de menneskeskabte påvirkninger fra oven og det uberørte under vandets overflade. I mens udfører mekanismerne en koreografi bestemt af vandets bevægelser og elementernes reaktion på atmosfæriske ændringer. Animation stills


T i tel :

E v e r g l ades h q , m i am i

Art :

par k, bes ø g sce n t e r

Parkens formål er at oplyse om The Everglades rolle for faunaens, floraens og lokalbefolkningens livsvilkår. Parken bliver igennem den syntetiske natur en urban reflektion af den sarte balance i det nærliggende sumpområde.

1

Main tubes

2

Access to sub-level 02

3

Secondary tubes

4

Infrastructural pathway

Ground level

Sublevel - 02

1 6

vel

7 5

Existing riverside

Ho me o s t a t i c L a g u n a

ce)

bed

bed

3

1

Promenade alon

2

Artifical laguna

3

Underwater cana

4

Interface betwee

5

Receptive memb

6

Great Cypress ha

7

Entrance

2 4


T i tel :

S ec r e t S pace , v e n e z i a

Art :

A n i mati o n o g t e g n i n g

-5

0

5

10

I den venetianske lagune udsĂŚttes aktive mekanismer der koreograferes af vandets bevĂŚgelser og beskaffenhed. Animation og tegning. METERS

Frequential impact on site

15


Pier SE 0044 -8

-6 -4

-8

-2

-6

Pier SE 0045

-4 -2 Field of actuators

-8 -6 -4

-6

-8

-2

-4

-2

Pier SE 0046

Lit

ar ea fro mp

ie r -8

Secret Garden

-6 -4 -2

-8 -6 Channel for marine traffic


T i tel :

o rto b otan i c o, R o ma

Art :

A k va r i u m f o r van d pl ante r

Orto Botanico, Rome, snit A-A + B-B: I Roms Botaniske Have etableres et drivhus for vand-planter. Akvariet har til formål at udstille og præservere arter indenfor havtang og anden vandflora. Bygningen indeholder derfor udover akvarierne også forskningsprægede og oplysningsmæssige funktioner.


T i tel :

o rto b otan i c o, R o ma

Art :

A k va r i u m f o r van d pl ante r

8.

6.

2.

1.

Eel Grass Aquarium 4.

Mediterranean Aquarium

1. 4.

5.

Aquarium construction: Conic spray concrete cavaty wall construction. Coated to prevent algie and water penetration. Strongly reinforced with steel rebar. 50mm thermal insulation in cavaty.

6.

Orto Botanico Roma

Bull Kelp


Loadbearing wood construction: 75x300mm pinewood 22mm energy efficient glazing

7.

N atur al Evol uti on Aq uari um 3.

1.

m Pacific Ocean Aquarium 3.

4.

1.

Atlantic Ocean Aquarium

Aquarium

4.


udvalgt arbejde Følgende indeholder et udsnit af referencer og professionelt arbejde fra 2008. Det inkluderer bl.a. freelanceopgaver, internationale konkurrencer, udstillingsvirksomhed og en del arbejde under ansÌttelse i designvirksomheden Barlby+Carlsson Aps.

For mere info: www.anderschristiansen.com Kontakt: ac@anderschristiansen.com Animationer og film kan ses pĂĽ: www.vimeo.com/studioanderschristiansen/videos


-- udvalgt arbejde --


T i tel :

A A C ut/S lot ba r m ø be l

Art :

A r k it ek t ko n k u r r e n ce 20 0 9

Statu s : 1 . p l ads - r eal i se r e t

IV II Møblet kan skilles i fire dele. Delelementernes udformning tilgodeser variationen af aktiviteter i huset. Hver især er de bl.a. egnet som afsætningsbord, præsentation, talerstol, pidestal for modeller etc.

gshylde.

III

100

I

600

50

ab eller

PL A N 1: 10

0

3600

400

asse

1040 960 880 800

O P S TA LT 1 : 2 0 0

1200

100

200

KENDINGSTAL: 1860


AA Cut/Slot 2009: Vinderprojekt for en bar til Arkitektforeningen. Fadølsanlæg, pengekasse, glas og barudstyr er integreret i designet. Baren er fremstillet af waterjetskåret bambus finér og er i brug i Arkitekternes Hus i København.


T i tel :

E a rth ly C o n ste ll ati o n s

Art :

B yg n i n g sk o n ce pt

Statu s : U n de r u dar be j de l se

E A R T H L Y

C O N S T E L L A T I O N S

STIMULI PROPERTIES: Particle cloud: Particle timing:

Rotation & Collision:

Random direction Particle quantity rate: 100 Particle size: 5,0 Omit start: 0 Omit stop: 50/1000 Display until: 1000 Life: 1000 Spin time: 1,0 Variation: 10,0 Phase: 0,0 Variation: 0,0

Gravity 01:

Strength: Decay:

0,1 0,0

Gravity 02

Strength: Decay:

0,1 0,5

Drag 01:

Unlimited range Time on/off: 0/100 Linear: 5%

Spherical damping: Drag 02: Spherical damping: Drag 03: Spherical damping: Vortex: Vortex shape: Unlimited range

Unlimited range Time on/off: 150/300 Radial: 5% Unlimited range Time on/off: 200/500 Radial: 50 % Time on/off: Taper length: Taper curve: Axial drop: Damping: Orbital speed: Damping: Radial pull: Damping:

0/50 122,00 1,00 0,1 5,0 0,5 5,0 6,0 5,0

Studier i manipulering af materie igennem stimulanser. Kraftfelter såsom hvirvelstrømme, tyngdekraft og tryk og træk skaber massens forskellige dynamiske konfigurationer.

Den deformerede masse simulerer partiklernes vandringer igennem facadens hulrum. Animation still-shots.


Earthly Constellations Termisk selvregulerende skyskraber (koncept). Bygningens horisontalle lameller indeholder gas med isolerende egenskaber. Som solens varme passerer over facaden skyr gassen væk fra varme områder, og isolerer på den måde kolde områder. Bygningen benytter sig også af konvektion som naturlig ventilation.


T i tel :

G r ø n n e gade ” s u p r o sa”

Art :

A r k itek tk o n k u r r e n ce 20 0 8 / - 09

Statu s : R o se n de o m tal e

Udarbejdet i samarbejde med Byen Sover. Forslaget behandler emner som fysisk interaktivitet og fortrolighed i en ’grøn’, urban økologisk sammenhæng.

Deriblandt ”Skovbunden” der er et let bølgende asfaltlandskab udstrakt over store dele af pladsen. Landskabet er gemt under en fjedrende gummibelægning, der usynliggør det kuperede landskab og skærper den kropslige bevidsthed. Man mærker hvor terrænet giver efter og finder frem til hemmelige stier på sikker

grund. På denne måde vil jævnlige brugere opbygge et lokalkendskab til pladsens usynlige stier og pladser.


T i tel :

B al i M ar i n e Resear ch C e n t e r

Art :

I n te r nat i o na l ar k i tektk o n k u r e n ce

Forslag til et marine forskningscenter i havet ud for Bali’s kystlinje. Bygningens sekundære funktion er at dæmme op for eventuelle tsunamier, hvilket det kunstige rev vil hjælpe til. De svungne stier forbinder anlæggets private og offentlige volumener. Forslaget er udarbejdet i samarbejde med Filipa Valente (PT).


TOTAL PROJECT AREA - 2630 m2 LEVEL -02  (-8m)

LEVEL -01  (-4m)

430 m2 spaces 10 m2 circulation

370 m2 spaces 100 m2 circulation

GRD LEVEL  (+1m)

680 m2 spaces 400 m2 circulation

REEF 0 MONTHS

entrance hall/ restrooms

public deck

dock

aquatic garden

scuba dock

laboratory

laboratory

seawater pool

admin dock control

kitchen cafeteria room room

gym room room room room room

room room room room room

game room

private deck

private deck bar

private deck

REEF + 1 YEAR freshwater pool

LEVEL 01  (+5m

330 m2 spaces 100 m2 circulation

LEVEL 02  (+8 m)

160 m2 spaces 20 m2 circulation

LEVEL 03  (+12m)

30 m2 spaces 4 m2 circulation

PUBLIC SEMI-PRIVATE PRIVATE

command control

auditorium

library TV room

VERTICAL CIRCULATION

engine rm

auditorium balcony

library living rm

REEF + 2 YEARS library


T i tel :

S o f t S pace

K u nde : C e n te r f o r It o g Ar k i tekt u r A rt :

Te g n i n g e r

Statu s : Udst i l l e t i D K o g PT

15 tegninger udstillet p책 Museu Nacional de Arte Contempor창nea i Lissabon, PT. Udviklet i samarbejde med Center for It og Arkitektur.

Forsiden af Arkitekten nr. 11, december 2010


T i tel :

S e t tl e r’ s C o o p

Art :

A r k it ek t ko n k u r r e n ce 20 1 1

Settler’s Coop Konkurrence forslag til masterplan i Allerød, 2011

The vision for Ny Blovstrød provides a new urban typology beyond the traditions of the Danish “parcel”-house. It suggests an entangled socio-sustainable architecture that allows for inhabitants to live side-by-side with nature. The plan is carefully designed to provide both a pleasant habitat for people and to facilitate the harvesting of non-fossil energy resources. In fact, the diverse means of harvesting promote not only the sense of community and safety, but also a varied, intricate architecture. Spatial programme: The vision brings together 3 spatial elements: The Roads, The Paths, and The Volumes. Topography The Roads: For safe and quick access, motorised traffic is isolated from the “soft traffic” grid making straight, easily accessible lines. Isolating the car traffic allow cars to move

quickly to their destination without any risk of putting vulnerable road users to danger. Main roads are lowered slightly into the ground to minimize noise; and algae-systems are integrated in the slopes to transform pollution into biodiesel. The use of roundabouts is recommended to ease the traffic. The Paths: The path system connects the key elements in the plan, such as the train-station, sports- and shopping facilities. It is meandering between the buildings creating a safe and Strategy for Ny Blovstrød: fun way to travel for pedestrians and cyclists. Paths fly over The Roads and adapt vertically to allow access for emergency vehicles. The Volumes: Share6 Key to the strategy is the redefined “parcel

house” concept Share6. It defines larger housing units containing varied demographic constellations eg. one family of 5 sharing a house with an elderly couple. Reducing the building footprint will free up sunexposed space that can be used for kitchen gardens, arable landscape, resource harvesters (such as photovoltaic installations) or for communal recreational purposes. Returns from energy harvesting will further reduce household expenses. Two families sharing one building will result in numerous advantages, economically and socially. Not only will it radically improve energy efficiency; it will also promote safety and social interrelations for children and senior citizens. Four Share6 modules create a distinctive colony in which inhabitants can enjoy a car-free, green environment.

Allerød Station

Protected area

Case area


�Soft traffic� lanes

Dwelling

Car lane

Pollution reducing installation

Fly-over lanes

Vertical gardens See notes


T i tel :

C lea n t ech M al m ö

Design : B a r l b y + C a r l ss o n A rt :

des i g n af sh ow r o o m

Forslag til showroom for bæredygtige tiltag i Malmö. Udstillingsmøblerne er udført i cnc-fræst bambus finérplader.


Plancher med informationer hviler i en reces i pladerne, og en hylde kan slås ned til brug for modeller o.lign. Fladskærme monteres på den øverste låge og vinklen justeres for at undgå refleksionsgener. Systemmet kan opstilles og pakkes væk uden brug af værktøj og kan omarrangeres efter behov.


T i tel :

M P H Os lo

Design : B a r l b y + C a r l ss o n A rt :

B uti ksdes i g n

Den nye disponering af butikken sikrer bedre flow, flere disponeringsflader og større fleksibiltet. Væggen i butikkens længderetning indrettes med omklædningsrum

og opmagasinering. Vægfladerne beklædes med lyse paneler hvorpå et fleksibelt ophængningssystem monteres.

Skufferne i de flytbar skuffeskabe kan bruges som ekstra eksponeringsplads.


Skilte, kroge og hylder kan flyttes omkring efter behov.

Flytbare vægelementer til variable opstillinger uden brug af værktøj.

Mange variationsmuligheder ved omrokering af elementerne.

Opmagasinering i udtrækkelige skabe.


T i tel :

M IPI M E X PO 2 0 0 9 - 2 0 1 2

Design : B a r l b y + C a r l ss o n A rt :

E x p o des i g n

MIPIM (Marché International des Professionnels d’Immobilier) indeholder et privat møderum, uformelle mødefaciliteter og bar med kaffe, mad og drikkevarer. Derudover omfatter opgaven også hjemmesidedesign, grafisk arbejde, og animationer.

Der er intergreret interaktive touchscreens i vægge og borde, hvormed delegerede kan browse i partnermateriale via en skræddersyet interface. I væggene er der også placeret skærme med levende animationer.


Integreret touchskærm i vægmodul

Folie grafik

Integreret touchskærm i mødebord

Animationer 4 skærme

Touchskærm


T i tel :

M IPI M E X PO 2 0 0 9 - 2 0 1 2

K u nde : B a r l b y + car l ss o n, c o pca p A rt :

an i mat i o n e r

Animationer til afspilning på 4 stk 32” HD monitorer. Filmene levendegør klientens budskaber på iøjefaldende måde, og hjælper til at skabe interesse for standens indhold.

32

2012

2011

32

32

32


T i tel :

M IPI M E X PO 2 0 0 9 - 2 0 1 2

K u nde : B a r lb y + car l ss o n, c o pca p A rt :

Web

Web :

w w w. o r es u n dsta n d .c o m


T i tel :

c itad i u m par i s

Design : B a r l b y + C a r l ss o n A rt :

p o p - u p sh o p, par i s 20 1 1

Pop-Up shop i Citadium Paris. Man ankommer hovedsageligt til shoppen fra siderne, derfor er elementerne vinklet for at maksimere eksponering. Materialer i fyr, fyrfinér og sort mdf.

Ribber til ophæng af tøj Sko/tasker

Logo

Skabe, finér

Bænk


T i tel :

Mads N ø r g aar d

Design : B a r l b y + C a r l ss o n A rt :

B uti ksdes i g n 2 0 1 1

Mads Nørgaard btiksindretning i Magasin, Århus. Konceptet er gennemgående for MN’s butikker og modemessestande.

Materialer i pulverlakeret Kee-Klamp system med specialfremstillede skuffeskabe.


T i tel :

E cto 1

K u nde : E x p e r i me ntaD es i g n 0 9 A rt :

A ktiv t byr u msm ø be l

Ectothermisk bænk prototype udstillet på ExperimentaDesign09, Lissabon. Bænken skifter farve ved berøring og ændringer i klimatiske forhold. Udviklet i samarbejde med Filipa Valente(PT) and Minna Ala-Jaaski (FIN).

Ecto1, koncept skitse


Ecto1 @ Bica do Sapato, Lissabon

Ecto1 @ Experimenta Design Triennale 2009, Lissabon


T i tel :

F r o d i g A r k it ek t u r

K u nde : YA R D Ga l l e ry A rt :

K u r ato r o g u dsti lle r

Fra pressemedelelsen:

”Fremtidens arkitektur kan være sjov, sprællende, lilla, slimet og levende. Det viser udstillingen “Frodig arkitektur – dyrk dit rum”, som kan ses på Yard Gallery fra 30. september. Den tager udgangspunkt i det faktum, at en stillingtagen til social og især miljømæssig bæredygtighed for længst er blevet en livsbetingelse for moderne arkitektur. Under Arkitekturens Dags tema ”Kvalitet i de almennyttige boligkvarterer” zoomer de udstillede værker ind på hvordan de offentlige rum kan omdannes til levende, delagtiggørende og endda miljøforbedrende åndehuller i byen. Udstillingen søger at bringe legen og det spekulative ind i den grønne

arkitektur ved at udforske emnet fra et sted imellem forskning, installationskunst, og eksperimenterende ekspressiv arkitektur. De interaktive installationer, tegninger, digitale simuleringer og levende arkitekturmodeller giver ikke et endegyldigt svar på en grøn arkitektur, men et alsidigt og inspirerende øjebliksbillede af den kreative vej imod den. Udstillere inkluderer bl.a. Byen Sover, Filipa Valente, Center for It og Arkitektur, og Studio Anders Christiansen.”

Åbning af ”Frodig Arkitektur - dyrk dit rum!” Arkitekturudstilling på YARD Gallery i København, kurateret og arrangeret af SAC.


The Water

to purify

nd 40 years

d into a

e Up On

ary for

o grass

ommon toads,

voles. Tree

d sparrows

ies of birds

Kingfishers

gularly visit

ter beds. 17

olonisation of T

16 E

R

L I

s counts 6

F

ding an old

re has 18

abandoned

15

year interval S

me, as it were, D

fauna and

and adapts to

E

B

14

d pipelines

s, creating an

tem of pipe

13

Homøostase i Arkitekturen af Anders Christiansen • Water Works Case: The Bio-Synthetic Ecology • The Homeostatic Membrane Homøostase er et begreb fra biologien brugt til at beskrive et (øko) systems evne til at selvregulere sig for at fastholde et stabilt indre miljø. Man kender homøostatiske mekanismer fra lukkede økologiske systemer hvor organismer tilpasser sig svingende forhold for ultimativt at sikre overlevelse. Den menneskelige krop bruger eksempelvis homøostase når den udskiller sved for at afkøle kroppen, og når bugspytkirtlen danner insulin for at regulere blodets sukkerindhold. Disse mekanismer kan også overføres til bygninger, som når en termostat regulerer varmetilførelsen som

resultat af termometrets målinger. Disse to projekter eksperimenterer med en art økologisk kirurgi hvor man ved at indsætte fremmede komponenter kan stimulere og manipulere systemerne. I Bio-Synthetic Ecology bliver en urban biotop infiltreret med kunstige organismer for at forøge systemets gavnlige output. Denne designtilgang resulterede i designet af et ”drivhus” for vandplanter i Roms Botaniske Have “Orto Botanico”. The Homeostatic Membrane søger omvendt at inkludere levende

organismer i designet med henblik på at skabe en dynamisk, levende yderskal der kan forsyne brugere med ressourcer som rent vand, ren luft , elektricitet og endda biodiesel til drift af køretøjer o.lign.


T i tel :

Storyboard for interaktiv bymodel af Ørestaden. Udviklet i samarbejde med Barlby+Carlsson for COP15 ByogHavn.

C OP1 5 pav i l lo n

Design : B a r l b y + C a r l ss o n A rt :

I n te r ak t iv i n stall at i o n

Storyboard Co2 forbrug

De skæve uventede oplevelser på ruten. Illustrerer de bløde værdier som supplement til Co2 regnskabet.

Hopenhagen, december 2009 È L

FACTBOKS VIDSTE DU... At man kan fange ål i Ørestadens kanaler?

= Animation/bevægelse = Tekstinfo i form af pop-up skilt eller lign.

Model reaktion

Kontrast scenarie “Holmehøje” Kører parallelt på anden skærm.

Parkering

Andre elementer i projektionen FACTBOKS

Cykel

È È

L

L

Grøn cykelrute markeres grafisk (1). Cykel kører langsomt igennem Ørestaden ad grøn cykelrute. Tekst: “Ørestad er fra starten bygget til at være nem at cykle i...” Eventuelt transporttid.

L

Der er i HH ingen særlige cykelforanstaltninger der letter cyklisters færden mht. sikkerhed, transporttid etc...

L

Ren luksus til cyklister der skal til Rambøll i Ørestad! Ørestad er bygget, så cyklister nemt kan komme frem. Og når de kommer frem til Rambølls domicil, er der omklædningsfacilitetet med bad, og opvarmede skabe.

È È

È È

Metro

È È

Vælg a) cykel b) metro c) bil

L

L

Bil

È È

L

L

Metroen kører over modellen. Kører hurtigst af de tre alternativer. Eventuel grafisk oversigt over metronet m. transporttider Tekst: “Metroen er Ørestads rygrad. Her er Danmarks bedste offentlige transport, som transporterer tusindvis af mennesker hver dag”. [mere...] Eventuelt transporttid.

L

Bil kører ad motorvejen til Rambøll Eventuel grafisk oversigt over motorvejsnettet med angivelser af mulige destinationer og transporttider (”Malmø 20min.”[mere]) Tekst: “Hvis man vælger at tage bilen er der naturligvis et højere Co2 udslip. Men takket være Ørestads placering ved motorvejen er der mindre bykørsel. Færre opbremsninger og opgasninger”. [mere...] Eventuelt transporttid.

L

Der er i HH ingen Metro og anden offentlig transport involverer mange skift og lang og ufleksibel transporttid.

L

Metroen går lige til døren i hele Ørestad. Der er under 200 meter fra stationen til Rambøll. Fra stationen er der 12 minutter til Kgs. Nytorv eller bare syv minutter til København H.

VIDSTE DU... At København er Danmarks cykelby nummer 1. Den største andel af cyklister befinder sig i hovedstaden, hvor 36 pct. cykler på arbejde. Et antal som kommunen ønsker skal stige til 50 pct. i 2015... Tekst: “Rambølls nye domicil udnytter xxx for at undgå store airconditionanlæg [mere].

FACTBOKS VIDSTE DU... At Plug’n’Play i Ørestad Syd er...

FACTBOKS VIDSTE DU... At Under Vand er et 1100m2 stort kultursted etableret i en gammel cykelkælder under Kay Fiskers Plads.

Bil synes i HH at være bedste alternativ omend kørsel i byzoner udleder mere Co2.

L

Ørestad er planlagt for bløde trafikanter. Derfor parkerer kke på man i p-huse , og ikke ladser. store, klodsede p-pladser. ere by Det skaber en flottere ent til og giver et incitament er at vælge cyklen eller midler. offentlige transportmidler.

FACTBOKS

VIDSTE DU... At Under Vand er et 1100m2 stort kultursted etableret i en gammel cykelkælder under Kay Fiskers Plads?

(1)

Konceptuelle skitser af brugerfladen for COP15 bymodellen.

Slagskygger bevæger sig over jorden og iluustrerer på den måde døgnrytmen. Natscenarie som et foto med lang lukkertid hvor bilers lygter trækker lysende rød/hvide streger i gaderne. Årstidernes skiften L illustreres med sne og lyseffekter. Et underliggende lydspor fremhæver effekter, signaturer og stemninger fra byen.

Grøn cykelrute fremgår i flashform.

“Factboks” om de skæve oplevelser man kan støde på på ruten igennem Ørestaden. Popper frem i takt med at cykelikonet passerer.


Et satelitfoto blev brugt til at bygge en virtuel model af Ørestaden for her i at simulere skyggernes bevægelse korrekt. De bevægelige skygger blev dernæst forenet med de øvrige animerede elementer i After Effects.

Vejrfænomener såsom skyer, regn, varme, kulde og blæst levendegjort i After Effects. Et underliggende lydtema understreger de forskellige årstider. Dag bliver til nat, og belysningen ændres i modellen. Færdselsårerne oplyses af flakkende billygter, og gaderne belyses af vejbelysning. Info om Ørestaden om natten. Se animationerne på: www.vimeo.com/15689785

Besøgende på COP15 betragter den animerede interaktive bymodel i ByogHavns pavillon.


T i tel :

F r em ti de n s ar k i t ek tu r e r g r ø n

K u nde : Lo u i s i a na - m u se u m f o r m o de r n e k u n st A rt :

K u r ato r ass i st e n t


T i tel :

YA R D t e r r asse

K u nde : YA R D Ga l l e ry A rt :

Te r r asse

Statu s : A f v e n te r

Forslaget indeholder et trædæk som fungerer som sydvendt siddemøbel og opbevaring af galleriets udendørsudstyr. Dækslerne kan fjernes hvormed der skabes plads til grill, solafskærmning eller plantekrukker. Overflader i teak.

Opbevaring Sæder

Dæksel


2200

5000

8000


T i tel :

Web des i g n

Design : B a r l b y + C a r l ss o n A rt :

Hj emmes i de o g g r af i sk des i g n af e -mag as i n mm .

W eb :

w w w. ba r l byca r l ss o n .dk


T i tel :

Web des i g n

Des ign : B A RLB Y + C A RLS S ON Art :

f l ash Hj emmes i de

Web :

w w w.be r r i fi n e.c o m


T i tel :

G r af i sk i de n t ite t, pr i nt

Art :

D es i g n af t y p o g r af i

Skrifttypen Studio er specielt udviklet som identitet til SAC. Skriften bruges som logo og overskrift til print og web.

architecture - design - motion graphics

-- abcdefghijklmnopqrstuvwxyzæøå --


T i tel :

G r afi sk i de n t it e t, web

ART :

F l ash h j emmes i de

Sandbox er en webbaseret platform for udveksling af eksperimenterende design, idéer og referencer. Sandbox vil udgøre rammen hvori uforpligtende leg, udveksling af idéer og erfaringer udveksles.

Den interaktive sektion af studiets virke indbefatter webdesign, installationskoncepter og interface. SAC Interactive laver også løsninger for integrerede touchskærme til udstillingsbrug.

Platformen forventes færdig sommer 2012.

Se blandt andet projektet COP15 hvor en bymodel blev levendegjort ved hjælp af interaktive projicerede animationer.

SAC Motion har erfaringer indenfor opsigtsvækkende multimedia, deriblandt reklamespots og præsentationer til udstillingsbrug. Se et udvalg af animationerne på: www.vimeo.com/15689785


architecture - design - motion graphics

-- portfolio --

For mere info: www.anderschristiansen.com Kontakt: ac@anderschristiansen.com Animationer og film kan ses p책: www.vimeo.com/studioanderschristiansen/videos

Portfolio 2012  

Udvalgt arbejde 2012

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you