Page 1

Spanska Avelsföreningen är huvudorganisationen för P.R.E hästar i världen

           

                         

                                                          

                                                               

  



      

 


HISTORIA OCH RASEN EGENSKAPER.


         

                                              

                                     

                    

     


FAKTA OM DEN SPANSKA HÄSTEN P.R.E 

 

                      

       





    

 

      

  

                                  







                       



 


     





                      

       

                                                            

                  




 





                                   

                                                   





RASBESKRIVNING FÖR P.R.E.



 







   

 



                        

 

  



                 



         











        



 



       



       





 

                

                   





TÄVLINGSFRAMGÅNGAR




         

              

                      

                                            

        






















EL SICAB (Salón Internacional del Caballo).

 

                   

       

                                 

        




       




DAGLIG SHOW




       

  

Fondo Europeo de Desarrollo Regional

   

Pre Swedish  
Pre Swedish  
Advertisement