Cde bibliografie cărţi

Page 1

UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul publicaţiilor existente în format tipărit în CDE


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

1. ACEVEDO BUENO, J., 2008. Research for Europe A selection of EU success stories/. European Communities, Brussels 2. ACHIMESCU, C.-G., 2015. Principiul subsidiarității în domeniul protecției europene a drepturilor omului, Praxis. C. H. Beck, București 3. Aeronautics and air transport research 7th Framework Programme 2007 - 2013 project synopses /, 2013. . Publications Office of the European Union, Luxembourg 4. Agence de droits fondamentaux de l’Union européene, Conseil de l’Europe (Eds.), 2015. Manuel de droit européen en matière de droits de l’enfant. Office des publications de l’Union européene, Luxembourg 5. AKSOY, A.M., BEGHIN, J.C., 2005. Global agricultural trade and developing countries /, Trade and Development. The World Bank, Washington D. C. 6. ALEXANDRESCU, G., BĂLAN, A., 2006a. Ghid practic pentru monitorizarea drepturilor copilului /, Uniunea Europeană. Model M, București 7. ALEXANDRESCU, G., BĂLAN, A., 2006b. Situația respectării drepturilor copilului în România Raport realizat în cadrul grupului de monitorizare privind drepturile copilului /, Uniunea Europeană. Model M, București 2


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

8. ALEXANDRU, I., 2008. Drept administrativ european /. Universul Juridic, București 9. American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU) (Ed.), 2012. EU information handbook 2011 /. American Chamber of Commerce to the European Union (AmCham EU), Brussels 10. ANDREȘAN-GRIGORIU, B., ȘTEFAN, T., 2011. Tratatele Uniunii Europene /, Legislație. Hamangiu, București 11. ANGELESCU, C., CIUCUR, D., n.d. Economia României și Uniunea Europeană (Vol. 3) /. 12. ANGHELACHE, C., 2006. România 2006 starea economică înaintea aderării /. Editura Economică, București 13. ANTOHI, V., 2011. Agricultura și dezvoltarea rurală în contextul aderării României la Uniunea Europeană Analize economico-financiare și sociale /. Terra Nostra, Iași 14. APOSTOLACHE, M.A., 2013. Rolul parlamentelor naționale în elaborarea și aplicarea dreptului european /. Universul Juridic, București. 15. APOSTU, I., COȘUG, M.O., ARAT, G.T., ARAT, O.M., 2005. Prelegeri de drept internațional public și privat /. Alma, Galați 16. Armonizarea contabilității cu Uniunea Europeană Culegere de acte normative după documente oficiale, n.d. . Meteor Press,București 3


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

17. ASANDULUI, G., DORIN, M., 2015. Uniunea Europeană și vecinătatea estică. Politehnium, Iași. 18. Asociația de Standardizare din România (ASRO) (Ed.), 2011. Specificații geometrice pentru produse (GPS) Echipament de măsurare a dimensiunilor - Partea 1 Șublere Concepție și caracteristici metrologice SR EN ISO 13385-1. Asociația de Standardizare din România (ASRO), București 19. Asociația Liga Albanezilor din România (ALAR) (Ed.), 2006. Drita /. Craiova,. 20. Asociația Societatea Română de Ergonomie Dentară (Ed.), 2013. Ghid practic de management performant în medicina dentară /. București,. 21. ASZTALOS, Z., PAÇKOZDY, C., ANGYAL Zoltan, BUTIU, A.C., BURCIU, A., 2008. Public policies of the European Union /, Education et Formation. Editura Universității “Petru Maior” din Târgu-Mureș, Târgu Mureș 22. ATANASIU, I., OPRESCU, G., PAPATULICĂ, M., PRISECARU, P., 2004. Politica de control a ajutoarelor de stat acordate în sectoare specifice industria cărbunelui, siderurgie, construcții de nave, industria autovehiculelor /. Ed. Institutului European din România, București 4


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

23. ATKINSON, A.B., GUIO, A.-C., MARLIER, E., 2017. Monitoring social inclusion in Europe 2017 edition /, Eurostat. Statistical books. Publications Office of the European Union, Luxembourg 24. AURESCU, B., 2013. Sistemul jurisdicțiilor internaționale /, Master. C. H. Beck, București 25. BĂDESCU, M., 2001. Drept constituțional și instituții politice /. Lumina Lex, București 26. BALDWIN, R., DINGA, E.-C., DINU, M., IONESCU, C., WYPLOSZ, C., n.d. Economia integrării europene. București. 27. BĂRBULESCU, I.G., 2008. Procesul decizional în Uniunea Europeană /, Collegium. Politici publice. Polirom, Iași. 28. BÂRGĂOANU, A., 2009. Fondurile europene Strategii de promovare și utilizare /, Comunicare. Media. Tritonic, București 29. BECQUART, A., DELSOL, X., 2016. Fiscalité des associations, Juri’ guide. Dalloz, Paris. 30. BĔLOHLÁVEK, A., ROZEHNALOVÁ, N., 2011. Czech (& Central European) yearbook of arbitration. Lex Lata, Hague. 31. BĔLOHLÁVEK, A., ROZEHNALOVÁ, N., 2010. Czech yearbook of international law. Lex Lata, Hague. 32. BELOHLAVEK, A.J., HOTOVA, R., JOSAN, V., 2012. Experții în cadrul procedurilor internaționale În litigii civile și penale, în 5


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE arbitrajul internațional și în protecția investițiilor străine /. C. H. Beck, București 33. BERGER, V., OLTEANU, I., ATANASIU, C., PATRULIUS, I., ZLĂTESCU MOROIANU, I., MARINACHE, E., ȘERBĂNESCU, R., 2005. Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului. Institutul Român pentru Drepturile Omului, București. 34. BIBERE, O., 1999. Uniunea Europeană între real și virtual /, Politic. All Educational, București 35. BÎRSAN, M., PAAS, T., 2003. Competitiveness of national economies and the efficient integration into the European Union International Conference /. [s.l.], Cluj-Napoca 36. BÎRZEA, C., 2005. Cetățenia europeană /. Politea-SNSPA, București 37. BISHOP, B., 2009. European Union law for international business An Introduction /. Cambridge University Press, Cambridge 38. BLANC, D., 2008. Institutions européennes /. Miskolc University Press, Târgu Mureș 39. BOBEI, R.B., 2013. Arbitrajul intern și internațional Texte, comentarii, mentalități /, Legi comentate. C. H. Beck, București 40. BOCȘAN, N., LEU, V., MÂNDRUȚ, S., MÂRZA, R., BOCȘAN, N., LEU, V., 2001. Cronologia Europei Centrale (1848-1989) /, A Treia Europă. Polirom, Iași 41. BODY-GENDROT, S., 2012. Globalization, fear and insecurity The challenges for cities north and south /. Palgrave Macmillan, Houndmills; New York 42. BOGDAN, D., SELEGEAN, M., 2005. Jurisprudență CEDO 6


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE studii și comentarii /. Institutul Național al Magistraturii, [București]. 43. BOISSARD, B., 2008. L’ Administration dans le droit europeen /. Miskolc University Press, Târgu Mureș 44. BORCHARDT, K.D., 2010. The ABC of European Union law /. Publications Office of the European Union, Luxemburg 45. BOSTAN, I., 2010. Drept bugetar european /. Tipo Moldova, Iași 46. BOTĂU, D., 2013. Aplicarea dreptului internațional în subsistemul Convenției europene a Drepturilor Omului Cazul Kononov /. Editura Hamangiu, București 47. BOUSSAGUET, L., JACQUOT, S., RAVINET, P., COJOCARU, I., 2009. Dicționar de politici publice /, Collegium. Politici publice și integrare europeană. Polirom, Iași. 48. BRUGGEMEIER, G., 2010. Fundamental rights and private law in the European Union A comparative overview (Vol. 1 ) /. Cambridge University Press, Cambridge 49. BRUGGEMEIER, G., COLOMBI, C.A., COMANDÉ, G., 2010. Fundamental rights and private law in the European Union Comparative analyses of selected case patterns (Vol. 2 ) /. Cambridge University Press, Cambridge 50. BUNECI, P., DUVAC, C., DOBLEAGĂ, O., 2008. Ocrotirea prin mijloace penale și procesual penale a intereselor financiare ale Uniunii Europene. Pro Universitaria, București. 51. BUSSIERE, E., Vincent Dujardin, 2014. The European Commission 1973 - 1986 History and memories of an institution /. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 7


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

52. CALAICAN, L., FUDULU, P., CHIȚU, C.I., DINGA, E.-C., 2004. Implicațiile adoptării acquis-ului comunitar asupra controlului financiar în România Studiul nr. 3 /. Institutul Europan Român, București 53. CĂLIN, D., 2010. Medierea în Uniunea Europeană stadiu și perspective /. Editura Universitară, București 54. CĂLIN, D.-A., CĂLIN, R.-M., CIOPONEA, I.N.E., 2014. Cooperarea judiciară în materie civilă și comercială în Uniunea Europeană regulamente adnotate /. C. H. Beck, București 55. CALOPĂREANU, G., 2011. Regionalizarea securității în Europa Centrală /. Editura Universității Naționale de Apărare Carol I, București 56. CAMPBELL, D., 2005. International taxation of low-tax transactions Low-tax jurisdictions /. Yorkhill Law Publishing, United Kingdom 57. CĂPĂȚÎNĂ, O., STANCU, G., 2001. Dreptul transporturilor /. Lumina Lex, București 58. CÂRCU, N., LEONESCU, Ștefan, 2008. Regimul străinilor în România /, Legislație pentru toți. Monitorul Oficial, București 59. CÂRCU, N., LEONESCU, Ștefan, 2007. Legislația privind azilul în România /, Legislație pentru toți. Monitorul Oficial, București 8


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 60. CARRARO, C., 1994. Environmental management in a transition to market economy a challenge to governments and business Proceedings of the International Conference /. Éditions Technip, Paris 61. CASIAN, C., VLĂSCEANU, A.M., 2012. Drept social european /, Grile și Studii de Caz. C. H. Beck, București 62. CĂȘUNEANU, F.D., 2013. Criminalitatea organizată în legislațiile penale europene. Universul Juridic, București. 63. CEAUȘU, S., Nicolae Cordoș, Ioan Dordea, Lia Dragomir, Corneliu Mihail Lungu, Gheorghe Mudura, Marlen Negrescu, Monica Vlaicu, Constantin Vlad, 1995. Diplomația europeană și mișcarea memorandistă 1892-1896 /. Arhivele Statului din România, București. 64. Centrul de Cercetări Juridice (Ed.), 2002. Politici sociale și ocuparea forței de muncă, Uniunea Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București 65. Centrul de Informare al Comisiei Europene în România (Ed.), 2005. Cum să obții finanțare de la Uniunea Europeană 2005 /. [s.n.], București 66. Centrul de Informare al Comisiei Europene în România (Ed.), 2004a. Cum să obții finanțare de la Uniunea Europeană 2004 /. [s.n.], București 67. Centrul de Informare al Comisiei Europene în România (Ed.), 2004b. Cum se lucrează cu Phare, Ispa și Sapard /, Programe ale Uniunii Europene. Centrul de Informare al Comisiei Europene în România, București 68. Centrul de Informare al Comisiei Europene în România (Ed.), 9


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 2004c. Programul MARR Fondul de reconstrucție a regiunilor miniere alb și negru în culori/. [s.n.], București 69. Centrul de Informare al Comisiei Europene în România (Ed.), 2004d. Team Europe Romania Speakers on European affairs = Conferențiari pe teme europene /. Centrul de Informare alComisiei Europene în România, București. 70. Centrul de Informare al Comisiei Europene în România (Ed.), 2003. Cum să obții finanțare de la Uniunea Europeană 2003 /, Programe ale Uniunii Europene. [s.n.], București. 71. Centrul de Informare al Comisiei Europene în România (Ed.), 2001. Programul PHARE al Uniunii Europene /, Programe ale Uniunii Europene. Centrul de Informare al Comisiei Europene, București 72. Centrul de Resurse Juridice, 2004a. Agricultură /, Uniunea Europeană. Dacris, București 73. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004b. Cultura și politica în domeniul audiovizualului /, Uniunea Europeană. Pipera-Dacris, București 74. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004c. Dispoziții financiare și bugetare /, Uniunea Europeană. Pipera-Dacris, București 75. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004d. Dreptul societăților comerciale /, Uniunea Europeană. Dacris, Pipera 76. Centrul de Resurse Juridice, 2004e. Educația, formarea profesională și tineretul, Uniunea Europeană. Dacris, Pipera 77. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004f. Impozitare /, Uniunea Europeană. Pipera-Dacris, București 10


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

78. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004g. Întreprinderile mici și mijlocii, Uniunea Europeană. Pipera-Dacris, București 79. Centrul de Resurse Juridice, 2004h. Libera circulație a capitalului /, Uniunea Europeană. Pipera - Dacris, București,. 80. Centrul de Resurse Juridice, 2004i. Libera circulație a mărfurilor /, Uniunea Europeană. Pipera-Dacris, București 81. Centrul de Resurse Juridice, 2004j. Libera circulație a serviciilor, Uniunea Europeană. Dacris-Pipera, București 82. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004k. Participarea la instituțiile UE, Uniunea Europeană. Pipera-Dacris, București 83. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004l. Pescuitul /. Pipera Dacris, București 84. Centrul de Resurse Juridice, 2004m. Politica externă și de securitate comună, Uniunea Europeană. Dacris, Pipera 85. Centrul de Resurse Juridice, 2004n. Politica în domeniul concurenței / Centrul de Resurse Juridice, Uniunea Europeană. Pipera Dacris, București 86. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004o. Politica industrială /, Uniunea Europeană. Pipera-Dacris, București 87. Centrul de Resurse Juridice, 2004p. Politica regională și coordonarea instrumentelor structurale, Uniunea Europeană. Pipera-Dacris, București 11


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

88. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004q. Politici sociale și ocuparea forței de muncă /, Uniunea Europeană. Dacris, Pipera 89. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004r. Protecția consumatorilor și a sănătății /, Uniunea Europeană. Pipera- Dacris, București 90. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004s. Protecția mediului înconjurător /, Uniunea Europeană. Dacris, Pipera 91. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004t. Statistică /, Uniunea Europeană. Dacris, Pipera 92. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004u. Știința și cercetarea /. Pipera-Dacris, București 93. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004v. Telecomunicațiile și tehnologia informațiilor /, Uniunea Europeană. Pipera-Dacris, București 94. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2004w. Uniune economică și monetară /, Uniunea Europeană. Pipera-Dacris, Bucureşti 95. Centrul de Resurse Juridice (Ed.), 2002. Dreptul societăților comerciale, Uniunea Europeană. [s.n.], București 96. Centrul de Resurse Juridice, n.d. Libera circulație a persoanelor /, Uniunea Europeană. 97. CERNA, S., 2014. Politica monetară /. Editura Academiei Române, București 98. CERNOVODEANU, P., 2007. Rapoarte consulare și diplomatice 12


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE engleze privind principatele dunărene 1800-1812 /. Editura Istros a Muzeului Brăilei, Brăila 99. CHALMERS, D., 2011. European Union Public Law /. Cambridge University Press, Cambridge 100. CHALMERS, D., DAVIES, G., MONTI, G., 2011. European Union law Cases and materials /. Cambridge University Press, Cambridge 101. CHAUVIN, J., TRUBERT, E., 1989. Le Droit communitaire & international devant le juge du commerce /. Les Editions de l’Epargne, Paris. 102. CHIRICĂ, S.I., 2013. Uniunea Europeană sau “Uniunea Euroasiatică” ? Eseu în formă de întrebări și răspunsuri în limbile română și rusă. ASEM, Chișinău 103. CHIRIȚOIU, B., DĂIANU, D., FARTUȘNIC, C., GHINEA, C., IONIȚĂ, S., 2002. Politici publice Teorie și practică /, Collegium. Politici publice. Polirom, Iași 104. CHIRLEȘAN, D., 2007. Administrație publică sisteme /, FIBAS. Editura Universității “Al. I. Cuza” din Iași, Iași 105. CHIRLEȘAN, D., COSTICĂ, M., BORZA, M., 2010. Parteneriatul public-privat în context global /, FIBAS. Editura Universității Al. I. Cuza din Iași, Iași 106. CHIŢOIU, M.-D., TOFAN, I.-A., 2015. Proceedings of the international conference “Humanities and social sciences today, classical and contemporary issues” philosophy and other humanities. 107. CIACHIR, N., BERCAN, N., 1984. Diplomația europeană în epoca modernă /. Editura Științifică și Enciclopedică, București 13


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 108. CIOBANU DORDEA, A., 2007. Legislație comunitară privind cooperarea judiciară în materie civilă și penală cu modificările aduse până la data de 31 mai 2007. C. H. Beck, București. 109. COCA-STEFANIAK, J.A., n.d. Organizații ale societății civile ghid /. [s. n.], [s. l.]. 110. Codul vamal [actualizat septembrie 2004], 2004. . All Beck, București 111. COMAN, G., 2011. Concurența în dreptul intern și european /. Editura Hamangiu, București 112. COMAN-KUND, L., 2007a. Construcția Uniunii Europene /. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Galați 113. COMAN-KUND, L., 2007b. Drept comunitar /. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Galați 114. COMAN-KUND, L., 2006. Construcția și extinderea Uniunii Europene Manual pentru specializarea universitară Administrație publică /. Europlus, Galați. 115. COMAN-KUND, L., 2005. Construcția și extinderea Uniunii Europene Manual pentru specializarea universitară administrație publică /. Editura Fundației Universitare “Dunărea de Jos” din Galați, Galați 116. COMAN-KUND, L., 2003. Sisteme administrative europene Manual pentru specializarea universitară “Administrație publică” /. Casa de Presă și Editură “Tribuna”, Sibiu 117. COMAN-KUND, L., 2001. Sisteme administrative europene material de studiu pentru învățământul deschis la distanță 14


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE /. Editura Pallas, Focșani 118. Comisia Europeană. (Ed.), 2016. Fondurile structurale și de investiții europene 2014-2020 texte oficiale și comentarii. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg. 119. Comisia Europeană (Ed.), 2014. Șapte vieți pe calea spre succes cu Fondul social european /. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 120. Comisia Europeană (Ed.), 2013a. Europa sub lupă pentru gradul 3 al învățământului secundar /. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 121. Comisia Europeană (Ed.), 2013b. Europa sub lupă Pentru gradul 3 al învățământului secundar corectat pentru profesori /. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 122. Comisia Europeană (Ed.), 2013c. Gusturi din Europa un periplu culinar prin Europa în 27 de rețete /. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 123. Comisia Europeană (Ed.), 2012a. Contribuția UE la îmbătrânirea activă și la solidaritatea între generații /. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxembourg 124. Comisia Europeană (Ed.), 2012b. Extinderea UE Strategia 2012 - 2013 /. Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene, Luxembourg 125. Comisia Europeană (Ed.), 2012c. Finanțările UE ghidul începătorului prezentarea normelor financiare și a oportunităților de finanțare pentru perioada 2007 - 2013 /. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 15


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

126. Comisia Europeană (Ed.), 2011a. Extinderea UE Strategia 2011 - 2012 /. Oficiul pentru publicații al Uniunii Euuropene, Luxembourg 127. Comisia Europeană (Ed.), 2011b. Raport general privind activitatea Uniunii Europene 2010 /. Uniunea Europeană, Bruxelles 128. Comisia Europeană (Ed.), 2009. Science at the service of Europe A guide to the 2008 annual activity report of the European Commission’s Directorate General for Research /. European Communities, Bruxelles 129. Comisia Europeană (Ed.), 2007. O perspectivă asupra Europei dezbaterile Team Europe /. Reprezentanța Comisiei Europene în România, București 130. Commission Européenne, 2010. La Commission Européenne 2010-2014 Profils et priorités /. Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 131. COMPAGNON, A., SEEBACHER Jacques, 2002. Spiritul Europei /, Ideea europeană. Polirom, Iași. 132. CONDOR, I., CRISTEA CONDOR, S., 2002. Drept vamal și fiscal /. Lumina Lex, București 133. CONEA, A.M., 2013. Desenul comunitar /, Drept european. C. H. Beck, București 134. Conferința Internațională. Problemele implementării și 16


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE aplicării codului civil al Republicii Moldova la un an de la intrarea în vigoare ( 10-12 iunie 2004 ; Chișinău ) (Ed.), 2004. Conferinţa internaţională organizată de Proiectul ,,Judiciarul Civil şi Comercial în Moldova" în parteneriat cu Curtea Supremă de Jusitţie Problemele implementării și aplicării codului civil al Republicii Moldova la un an de la intrarea în vigoare /. [s.n.], Chișinău 135. Conferința științifică internațională “Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației”, Universitatea de Stat “Bogdan Petriceicu Hașdeu” din Cahul (Eds.), 2015. Perspectivele și problemele integrării în spațiul european al cercetării și educației conferința științifică internațională 5 iunie 2015. US Cahul, Cahul. 136. CONNAUGHTON, B., PETERS B.Guy, SOOTLA Georg, 2008. Politico-administrative relations at the Centre - Actors Structures and processes supporting the Core Executive /. NISPAcee, Budapesta 137. Consiliul European (Ed.), 2012. O Uniune de drept de la Paris la Lisabona istoricul tratatelor Uniunii Europene /. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxembourg 138. CONSTANTIN, V., 1999. Documente de bază ale Comunității și Uniunii Europene /, Collegium. Polirom, Iași. 139. Controlul financiar /, n.d. , Uniunea Europeană. 140. Convenția Europeană a Drepturilor Omului, 2014. . Editura Hamangiu, București. 141. CORLĂȚEAN, T., 2012. Protecția europeană și internațională a drepturilor omului. Universul Juridic, București. 17


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

142. CORNEA, V., 2018. Instituții și politici comune ale Uniunii Europene note de curs și ghid de seminarii /. US “B.P. Hasdeu,” Cahul 143. COSTEA, A.M., 2015. East versus West when politics collide with economics, Instituții și politici publice. Tritonic, București. 144. COȘUG, C.N., COȘUG, M.O., 2006. Protecția juridică a drepturilor omului manual pentru forma de învățământ I.D.D. /. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Galați. 145. COTEA, F., 2004. Drept comunitar instituțional /. Aeternitas, Alba Iulia. 146. CRĂCIUNEAN, L.-M., 2013. Protecția diversității culturale în dreptul internațional modelul “uniți în diversitate”?, Monografie. Editura Hamangiu, București. 147. CRĂCIUNESCU, D.A., 2001. Răspunderea civilă a statelor în dreptul internațional /. Lumina Lex, București. 148. CRAIG, P., DE BURCA, G., 2011. EU law text, cases, and materials. Oxford University Press, Oxford. 149. CREȚOIU, G., CHIRILĂ, M., 2000. Economie mondială /. Porto-Franco, Galați

18


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

150. CRISTACHE, N., VĂTĂMANU, O.L., CHIHAIA, N., 2001. Managementul transferului internațional de tehnologie /. Fundația Academica, Galați 151. Curtea de Conturi Europeană (Ed.), 2010. Raportul special [...] (Curtea de Conturi Europeană) /. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 152. DAVID, D., FLOREA, C., POP, A., 2008. International symposium “Challenges of European Integration”, October 24 - 25, 2008 /. Risoprint, Cluj-Napoca 153. DEAN, A., 2016. Ghid european pentru prevenirea riscurilor în cazul navelor de pescuit de mici dimensiuni. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 154. DELEANU, L., 2011. Uniunea Europeană pâna la Tratatul de la Lisabona /, Științe socio-economice. Galați University Press (GUP), Galați 155. DELEANU, L., n.d. Politici de integrare europeană Note de curs /. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Galați. 156. DELEANU, S., 2013. Drept european al afacerilor piața internă a Uniunii Europene, Universul juridic. Universul Juridic, București. 157. Delegația Comisiei Europene în România (Ed.), 2003. Zece ani în România Raport anual /. [s.n.], București 19


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 158. DELEU, J., 2007. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands /. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem [Belgium] 159. DELEU, J., 2003. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 7) /. Stichting Ons Erfdeel, Belgia, Rekkem 160. DELEU, J., 2002. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 5) /. Stichting Ons Erfdeel, Belgia, Rekkem 161. DELEU, J., 2001. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 9) /. Stichting Ons Erfdeel, Belgia, Rekkem 162. DELEU, J., 2000. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 3) /. Stichting Ons Erfdeel, Belgia, Rekkum 163. DELEU, J., 1998. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. I) /. Stichting Ons Erfdeel, Rekkem [Belgium] 164. DELUREANU, Ștefan, 1999. Geneza Europei Comunitare Mesajul democrației de inspirație creștină /. Paideia, București. 165. DIACONIȚĂ, I., 2001. România și problemele fundamentale ale integrării în Uniunea Europeană /. Universitatea din Bacău, Bacău 166. DIACONIȚĂ, I., ROTILĂ, A., 2004. România și integrarea economică europeană. Alma Mater, Bacău. 20


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 167. DIACONU, C.-M., 2015. Răspunderea penală a funcţionarului public şi uniformizarea dreptului la nivel european implicaţii socio-politice. Editura “Ion Ionescu de la Brad,” Iaşi. 168. DIACONU, D., 1999. Curtea penală internațională Istorie și realitate /, Juridica. Studii juridice. All Beck, București 169. DIACONU, I., 2013. Răspunderea internațională în dreptul internațional /. Pro Universitaria, București 170. DIACONU, I., 1993. Drepturile omului. Institutul Român pentru Drepturile Omului, București. 171. DIACONU, N., 2011. Dreptul Uniunii Europene Tratat /. Lumina Lex, București 172. DIACONU, N., 2007. Drept Uniunii Europene partea generală /. Lumina Lex, București. 173. DIACONU, N., 2002. Drept internațional privat curs universitar /. Lumina Lex, București 174. DIACONU, N., 2001. Sistemul institițional al Uniunii Europene /. Lumina Lex, București 175. DIACONU, N., MARCU, V., 2003. Drept comunitar Partea specială Politicile comunitare /. Lumina Lex, București 176. DIDEA, I., 2014. Dreptul european al concurenței. Universul Juridic, București. 177. DIEZ, T., ALBERT, M., STETTER, S., 2008. The European Union and border conflicts The power of integration and association /. Cambridge University Press, Cambridge

21


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

178. DIJKSTRA, L., 2014. Investment for jobs and growth promoting development and good governance in EU regions and cities Sixth report on economic, social and territorial cohesion /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 179. DINU, M., Cristian Socol, Marius Marinaș, 2005. Modelul european de integrare /, Prelegeri. Editura Economică, București. 180. DINU, M., Cristian Socol, Marius Marinaș, 2004. Economie europeană o prezentare sinoptică /. Editura Economică, București. 181. Direcția Generală a Arhivelor Statului (Ed.), 1987. Comisia Europeană a Dunării 1856-1949 Inventar arhivistic /. [s.n.], București. 182. Directiva cadru privind apa, contribuții la aplicarea ei Ghid de implementare a directivei în bazinele hidrografice Prut și Siret /, 2003. . Ars Docendi, București 183. Directorate-General for Research and Innovation Science in society (Ed.), n.d. Research, risk-benefit analyses and ethical issues /. Luxembourg. 184. DJAROVA, J., 2004. Cross-border investing The case of Central and Eastern Europe /. Kluwer Academic Publishers, Boston 185. DOBRE, A., 2010. Politica comercială comună a Uniunii 22


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE Europene /. Universul Juridic, București 186. DOBRE-BARON, O., 2009. Securitatea socială în contextul integrării României în Uniunea Europeană /. Universitas, Petroșani 187. DOBRESCU, A., POTECEA, V., SEBEA, M., 2008. Derularea tranzacțiilor comerciale intra și extra comunitare după aderarea României la Uniunea Europeană /. Niculescu, București 188. DRĂGAN, C.J., SÂNGEORZAN, Z., 1996. Destinul unui european /. Europa Nova, București. 189. DRĂGANU, T., 1998. Drept constituțional și instituții politice tratat elementar /. Lumina Lex, București 190. DRAGOMIR, A., 2015. Some applications of dynamic epistemic logics in formal epistemology. 191. DRAHOS, M., 2001. Convergence of competition laws and policies in the European Community Germany, Austria, and the Netherlands /, European Monographies. Kluwer Law International, Hague 192. DRANCOURT, M., CHANCEL, C., LOUAT, A., PIELBERG, É.-C., 1996. L’ Entreprise dans la nouvelle économie mondiale /, Major. Presses Universitaires de France (PUF), Paris 193. Drept comunitar Instituții comunitare (Vol. 1) /, n.d. 194. DROSU ȘAGUNA, D., NICOLECU, M.R., 1996. Societatea comercială europeană Unitate în diversitate /. Oscar Print, București 195. DRUKE, L., 2013. Innovations in refugee protection a compendium of UNHCR’s 60 years including case studies on IT 23


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE communities, Vietnamese boatpeople, Chilean exile and Namibian repatriation. Peter Lang, Frankfurt am Main. 196. DUBOUIS, L., SUCEVEANU, N., SÂRCU, D., BLUMANN, C., 2002. Drept comunitar material /. CE USM, Chișinău 197. DUDUIALĂ POPESCU, L., 2009. Economie europeană /. Academica Brâncuși, Târgu-Jiu 198. DUMITRACHE, D., MOLDOVEANU, C.N., 2012. Nume de cod Viţa de vie. Editura Zeit, Brăila. 199. DUMITRAȘCU, A., POPESCU, R.-M., 2015. Dreptul Uniunii Europene sinteze și aplicații, Universul juridic. Universul Juridic, București. 200. DUMITRAȘCU, M.A., 2012. Dreptul Uniunii Europene și specificitatea acestuia /, Universul juridic. Universul Juridic, București 201. DUMITRESCU, S., PUIU, O., MARIN, G., 2006. Economie mondială /. Independența Economică, Pitești 202. DUMITRIU, R.M., 2007. Instituții bancare internaționale /. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Galați 203. DUNCA, D., DUNCA, P., 2015. Constante și reconfigurări în problematica etică a comunicării. 204. DUȚU, M., 2012. Politici publice de mediu /. Universul Juridic, București 205. DVORNIK, F., STANCIU, D., 2001. Slavii în istoria și civilizația europeană /. All Educational, București 206. DZIEWULSKA, A., OSTROWSKA, A.M., 2012. New 24


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE neighbours On the diversity of migrants’ political involvement /. Centre for Europe. University of Warsaw, Warsaw 207. ECTS [European Credit Transfer and Accumulation System] User’s guide /, 2015. . Publications Office of the European Union, Luxembourg 208. ENE, A., DENGA, Y., BOGDEVICH, O., ZUBCOV, E., 2015a. Atlas of maps. Tehnopress, Iaşi. 209. ENE, A., ZUBCOV, E., BOGDEVICH, O., DENGA, Y., 2015b. International conference “Environmental Challenges in Lower Danube Euroregion” June 25-26, 2015, Galați, Romania abstract book. Casa Cărții de Știință, Cluj-Napoca. 210. Energie, 2002. , Uniunea Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București. 211. Eurofotoart 2012 Salon Internațional de Artă Fotografică (Ed.), 2012. Salonul Internațional de Artă Fotografică Eurofotoart 2012 /. Nufărul, Oradea 212. Eurofotoart Salon Internațional de Artă Fotografică (Ed.), 2013. Salonul Internațional de Artă Fotografică Eurofotoart /. Nufărul, Oradea 213. Europäische Kommision. (Ed.), 2015. Die Territoriale Zusammenarbeit in Europa eine historische Perspektive. 214. Europe & agriculture together since 1957 Poems /, 2008. . Publications Office of the European Union, Luxembourg 215. European Agency for Safety and Health at Work (Ed.), 2013. Healthy workplaces - working together for risk prevention European good practice awards 2012 - 2013 awarded and 25


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE commended examples /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 216. European Asylum Support Office (Ed.), 2016a. EASO country of origin information report Afghanistan security situation /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 217. European Asylum Support Office (Ed.), 2016b. EASO country of origin information report Eritrea national service and illegal exit /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 218. European Centre for the Development of Vocational Training (Ed.), 2014. Terminology of European education and training policy /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 219. European Commission (Ed.), 2017a. Boosting growth and jobs success stories from EU environment policy /, Environment. Publications Office of the European Union, Luxembourg 220. European Commission (Ed.), 2017b. Migrant integration 2017 edition /, Eurostat. Statistical books. Publications Office of the European Union, Luxembourg 221. European Commission. (Ed.), 2016. Quality of life in European cities 2015, Flash Eurobarometer ; Publications Office of the European Union, Luxembourg. 222. European Commission (Ed.), 2015a. Languages in secondary education an overview of National Tests in Europe 2014/15, Eurydice report. Education, Audiovisual and Culture Executive Agency , Brussels. 26


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

223. European Commission (Ed.), 2015b. Youth work and non-formal learning in Europe’s education landscape a quarter of a century of EU cooperation for youth policy and practice. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 224. European Commission (Ed.), 2014a. Cum funcționează Uniunea Europeană Ghidul instituțiilor UE pentru fiecare /. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 225. European Commission (Ed.), 2014b. EU transport in figures Statistical pocketbook 2014 /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 226. European Commission, 2014c. Europe A thousand of different stories. Publications Office of the European Union, Luxembourg 227. European Commission (Ed.), 2014d. The Cotonou agreement and multiannual financial framework 2014-[20]20 /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 228. European Commission (Ed.), 2013a. Chemicals at work a new labelling system Guidance to help employers and workers to manage the new classification, labelling and packaging system /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 229. European Commission (Ed.), 2013b. Cum funcționează Uniunea Europeană Ghidul instituțiilor UE pentru fiecare /, Să 27


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE înțelegem politicile Uniunii Europene. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg. 230. European Commission (Ed.), 2013c. EU transport in figures Statistical pocketbook 2013 /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 231. European Commission, 2013d. Europe What’s it all about? /. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 232. European Commission (Ed.), 2013e. Joint actions EU support for key public health initiatives 2008 - 2011 /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 233. European Commission (Ed.), 2013f. She figures 2012 Gender in research and innovation statistics and indicators /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 234. European Commission (Ed.), 2013g. Smarter, greener, more inclusive? Indicators to support the Europe 2020 strategy /, Eurostat. Statistical books. Publications Office of the European Union, Luxembourg 235. European Commission (Ed.), 2013h. Supporting reform the role of Erasmus in higher education /, Education and Training. Publications Office of the European Union, Luxembourg 236. European Commission (Ed.), 2013i. Youth in action programme Focus on young people and entrepreneurship /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 237. European Commission (Ed.), 2012a. 20 years of the European single market together for new growth /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 28


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 238. European Commission (Ed.), 2012b. Active ageing and gender equality policies /, Justice. Publications Office of the European Union, Luxembourg 239. European Commission (Ed.), 2012c. Citizenship education in Europe /. EACEA, Brussels 240. European Commission. (Ed.), 2012. Developing anti-discrimination law in Europe the 27 EU Member States, Croatia, the Former Yugoslav Republic of Macedonia and Turkey compared /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 241. European Commission (Ed.), 2012d. Energy markets in the European Union in 2011 /, Energy. Publications Office of the European Union, Luxembourg 242. European Commission (Ed.), 2012e. EU energy in figures Statistical pocketbook 2012 /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 243. European Commission (Ed.), 2012f. EU transport in figures Statistical pocketbook 2012 /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 244. European Commission (Ed.), 2012g. First European survey on language competence Final report /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 245. European Commission (Ed.), 2012h. Key data on teaching languages at school in Europe /. EACEA, Brussels 246. European Commission (Ed.), 2012i. The EU in the world 2013 A statistical portrait /, Eurostat. Statistical books. Publications Office of the European Union, Luxembourg 29


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

247. European Commission (Ed.), 2011. Compendium of the public internal control system in the EU member states /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 248. European Commission (Ed.), 2010a. Combating poverty and social exclusion A statistical portrait of the European Union 2010 /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 249. European Commission (Ed.), 2010b. ECTS [European Credit Transfer and Accumulation System] and Diploma Supplement Label Holders 2009 & 2010 Make mobility a reality /. European Union, Luxembourg 250. European Commission (Ed.), 2010c. Water is for life How the water framework directive helps safeguard Europe’s resources /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 251. European Commission (Ed.), 2010d. Youth on the move an initiative to unleash the potential of young people to achieve smart, sustainable and inclusive growth in the European Union /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 252. European Commission (Ed.), 2009. The Gender challenge in research funding Assessing the European national scenes /. Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 253. European Commission. (Ed.), 2008. Art & science creative fusion /. Office for Official Publications of the European 30


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE Comminities, Luxembourg 254. European Commission (Ed.), 2005. Commission Proposal for the 7th Research Framework Programme /. European Commission, Luxemburg 255. European Commission. Directorate General for Education and Culture (Ed.), 2015. Unleashing young people’s creativity and innovation European good practice projects. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 256. European Communities (Ed.), 2010. Translation at the European Commission a history /. Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene, Madrid 257. European Economic and Social Committee (Ed.), 2012a. Active citizenship for a better European society /. European Economic and Social Committee, Bruxelles 258. European Economic and Social Committee (Ed.), 2012b. Shaping Europe Recent EESC achievements /. European Economic and Social Committee, Bruxelles 259. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Ed.), 2016. 6th [Sixth] European Working Conditions Survey overview report [2016] /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 260. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions (Ed.), 2015. Social inclusion of young people. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 261. European Foundation for the Improvement of Living and Working Conditions, 2013. Restructuring SMEs [Small and Medium 31


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE Enterprises] in Europe /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 262. European Institute for Gender Equality (Ed.), 2015. Gender Equality Index 2015 measuring gender equality in the European Union 2005-2012. 263. European Institute for Gender Equality (Ed.), 2011. Review of the implementation of Beijing Platform for Action women and the economy Reconciliation of work and family life as a condition of equal participation in the labour market main findings /. European Institute for Gender Equality, Luxembourg 264. European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (Ed.), 2016. Hospital emergency presentations and acute drug toxicity in Europe update from Euro-DEN Plus research group and the EMCDDA /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 265. European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction, Europol (Eds.), 2016a. EU drug markets report in-depth analysis. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 266. European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction, Europol (Eds.), 2016b. EU drug markets report strategic overview. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 267. European Ombudsman (Ed.), 2013. The European code of good administrative behaviour /. Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene, Luxembourg 268. European Union (Ed.), 2017a. European statistics for European policies a wealth of data to underpin the Commission’s 32


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE priorities /, Eurostat. Publications Office of the European Union, Luxembourg 269. European Union (Ed.), 2017b. The Contribution of youth work as well as non-formal and informal learning to fostering active citizenship and participation of young people in diverse and tolerant societies, preventing marginalization and radicalization potentially resulting in violent behavior a practical toolbox for youth workers and youth organizations and recommendations to policy makers results of the expert group set up under the European Union Work Plan for Youth for 2016-2018 /, Youth. Publications Office of the European Union, Luxembourg 270. European Union (Ed.), 2016. Figures for the future sustainable development in our everyday life, a guide for citizens 2016 edition /, Eurostat. Publications Office of the European Union, Luxembourg 271. European Union (Ed.), 2012. Erasmus changing lives, opening minds for 25 years. Publications Office of the European Union, Luxembourg 272. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 2015a. Asile et migration vers l’UE en 2015. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 273. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 2015b. Severe labour exploitation workers moving within or into the European Union states’ obligations and victims’ rights /, Justice. Publications Office of the European Union, Luxembourg 274. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 33


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 2015c. Surveillance by intelligence services fundamental rights safeguards and remedies in the EU mapping member states’ legal frameworks /, Freedoms. Publications Office of the European Union, Luxembourg 275. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 2015d. Violence against children with disabilities legislation, policies and programmes in the EU. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 276. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 2014a. Handbook on European data protection law /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 277. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 2014b. Manual de drept european în materie de azil, frontiere și imigrație. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 278. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 2013a. Choice and control the right to independent living experiences of persons with intellectual disabilities and persons with mental health problems in nine EU member states /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 279. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 2013b. Handbook on European law relating to asylum, borders and immigration /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 280. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 2013c. L’ Union européenne, une communauté de valeurs savegarder les droits fondamentaux en période de crise /, Focus. Office des 34


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE publications de l’Union européenne, Luxembourg 281. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 2012a. Fundamental rights of migrants in an irregular situation in the European Union /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 282. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 2012b. Involuntary placement and involuntary treatment of persons with mental health problems /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 283. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 2011a. Manual de drept european privind nediscriminarea. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 284. European Union Agency for Fundamental Rights (Ed.), 2011b. Separated, asylum-seeking children in European Union member states Comparative report /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 285. Europol, European Monitoring Centre for Drugs and Drugs Addiction (Eds.), 2013. EU drug markets report a strategic analysis. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 286. FABIAN, G., 2014. Drept procesual al Uniunii Europene Sedes materiae /. Editura Hamangiu, București 287. FABIAN, G., 2012. Drept instituțional al Uniunii Europene /, Carte universitară. Editura Hamangiu, București 288. FAIRHURST, J., 2014. Law of the European Union /. Pearson Education, Harlow 289. FERLUȘCĂ, T., 2004. Tratatul de instituire a unei 35


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE constituții pentru Europa /. Institutul European din România, București 290. FILIPESCU, I.P., 2000. Drept instituțional comunitar european\\Actami, 2000\. Actami, București. 291. Floricuța, R.G., 2008. Planificare strategică în organizațiile non-guvernamentale /. Editura Mega, Cluj Napoca 292. FLOROIU, M., 2013a. Concepte de drept internațional public. Editura Didactică și Pedagogică, București. 293. FLOROIU, M., 2013b. Drept și relații internaționale. Editura Didactică și Pedagogică, București. 294. FLOROIU, M., 2013c. Tratatul internațional în context european Studii comparate ale legislațiilor naționale din state membre ale Uniunii Europene /. Editura Didactică și Pedagogică, București 295. FONTAINE, P., 2014. 12 lecții despre Europa /. Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 296. FONTAINE, P., 2010. Europe in 12 lessons /. Publications Office of the European Union, Luxembourg 297. FÓTI, K., 2015. Social dimension of intra-EU mobility impact on public services. Publications Office of the European Union, Luxembourg. 298. FRASIN, I., ȘANDRU, D., 2015. Repere ale comunicării interculturale /. Pro Universitaria, București 299. FUEREA, A., 2013. Tratatele fundamentale ale Uniunii Europene /. C. H. Beck, București 300. FUEREA, A., 2011. Manualul Uniunii Europene /. 36


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE Universul Juridic, București 301. FUEREA, A., FILIPESCU, I.P., 1997. Drept instituțional comunitar european /. Actami, București. 302. FUEREA, A., POPESCU, R.-M., DUMITRAȘCU, M.A., 2003. Drept comunitar european Partea generală /, Juridica. Curs universitar. All Beck, București 303. FUEREA, A., SANDU, S., POPESCU, R.-M., PĂUN, C., SCARLAT, C., HURDUZEU, G., 2004. Evaluarea gradului de concordanță a legislației române cu acquis-ul comunitar, la nivelul anului 2002, pe capitole de negociere Studiul nr. 1 /. Institutul European din România, București 304. GABOR, P., UILECAN, B., 2004. Controlul descentralizării și reformele administrației publice în Europa Centrală și de Est /. Editura Tehnica-Info, Chișinău 305. GÂLEA, I., 2012a. Aderarea Uniunii Europene la Convenția Europeană a Drepturilor Omului analiză critică /, Drept european. C. H. Beck, București. 306. GÂLEA, I., 2012b. Tratatele Uniunii Europene Comentarii și explicații /, Legi comentate. C. H. Beck, București 307. GÂRZ, F., 1995. NATO globalizare sau dispariție De la Războiul Rece la pacea pierdută /. Odeon, București 308. GAUCHET, M., CISMAȘ, A., 2004. Revoluția drepturilor omului /, Ideea europeană. Trei, București 309. GAVRILĂ, L., 2015. Sisteme interactive de asistare a deciziei. Revers, Craiova. 37


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

310. GEANĂ, E.-Z., 2003. Surse de informare privind Uniunea Europeană /. București. 311. GEANĂ, E.-Z., MACRI, A.-I., 2003. România în contextul extinderii Uniunii Europene Dezbaterile organizate de Institutul European din România în anul 2002 /. Uniunea Europeană, București 312. GHICA, L.-A., GHICA, L.A., PREDA, C., 2005. Enciclopedia Uniunii Europene /. Meronia, București 313. Ghidul solicitantului Dezvoltarea și diversificarea activităților economice care să genereze activități multiple și venituri alternative (măsura 3.4) /, n.d. , Programul SAPARD. Agenția SAPARD-România, București 314. GONTARIU, I., 2010. Instituții, mecanisme și terminologii comunitare /. Editura Universității din Suceava, Suceava. 315. GORUN, H., 2010a. Introducere în relații internaționale note de curs /. Academica Brâncuși, Târgu Jiu 316. GORUN, H., 2010b. Introducere în studii europene note de curs /. Academica Brâncuși, Târgu Jiu 317. GORUN, H., 2010c. Teoria relațiilor internaționale note de curs /. Academica Brâncuși, Târgu Jiu. 318. GRĂDINARU, D., DRAGOMIR, F., 2013. Executarea mandatului european de arestare de către instanțele române 38


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE Jurisprudență comentată /, Jurisprudență. C. H. Beck, București 319. GRAGL, P., 2013. The Accession of the European Union to the European Convention of Human Rights /, Modern Studies in European Law. Hart Publishing, Oxford 320. GRANT, A.J., PENSON, L.M., TEMPERLEY, H., 1952. Europe in the Nineteenth and Twentieth Century (1789-1950) /. Longmans, Green and Co Ltd, London 321. GRECEANU, A., ȚĂNDĂRESCU, B., ANGHEL, D., 2008. Azilul și migrația Abordări teoretice și jurisprudențiale /. Monitorul Oficial, București 322. GUCEAC, I., 2013. Constituția la răscruce de milenii. Academia de Științe a Moldovei, Chișinău. 323. GUILLOCHON, B., POPESCU, L., ANTONIU, B., 2003. Globalizarea o singură planetă, proiecte divergente /, Mica enciclopedie Larousse. Enciclopedia Rao, București 324. GUNTHER, J., 1940. Inside Europe /. Harper & Brothers, New York 325. GUZZINI, S., ISTRĂȚESCU, D., 2000. Realism și relații internaționale Povestea fără sfîrșit a unei morți anunțate realismul în relațiile internaționale și în economia politică internațională /, Relații internaționale. Institutul European, Iași 326. Handbook on residential property prices indices (RPPIs) /, 2013. , Eurostat. Methodologies & Working papers. Publications Office of the European Union, Luxembourg 327. HANSEN, R., WEIL, P., 2001. Towards an European nationality citizenship, immigration and nationality law in the UE /. 39


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE Palgrave, London. 328. HANTRAIS, L., 2007. Social policy in the European Union /. Palgrave Macmillan, New York 329. HAZARD, P., ȘORA, S., FAUVE, J., 2007. Criza conștiinței europene 1680-1715 /. Humanitas, București 330. HEN, C., PUȘCAȘ, V., JAQUES, L., GLIGOR, I., 2002. Uniunea Europeană /, Repere. Coresi, București 331. HJY Panayi, C., 2013. European Union corporate tax law /, Cambridge Tax Law Series. Cambridge University Press, Cambridge 332. HOECKE, M. van; O., François, 2000. The Harmonisation of European private law. Hart Publishing, Oxford. 333. HOOK, S.W., 2014. U.S. foreign policy The paradox of world power /. Sage Publications, Los Angeles 334. HORGA, I., POPOVICIU, A.-C., HORGA, I., 2011. European Union between the constraint of the borders and global competition /. Editura Universității din Oradea, Oradea. 335. HORGA, I., ŢOCA, C.-V., 2013. Evaluarea cooperării teritoriale europene. 336. HRISCU, M., 2011. Parlamentul European Structură și atribuții /. Editura PIM, Iași 337. HRISCU, M., 2010. Drepturile omului reflectate în Constituțiile României din 1923 și 1938 /. Editura PIM, Iași. 338. IANCU, D.-C., 2010. Uniunea Europeană și administrația publică /, Collegium. Politici publice. Polirom, Iași 339. IBANEZ, A.G.J., 1999. The Administrative supervision 40


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE and enforcement of EC Law Powers, procesures and limits /. Hart Publishing, Oxford 340. IGNAT, G., 2015. Influenţa Convenţiei europene a drepturilor omului asupra raporturilor juridice civile, Monografie. Hamangiu, Bucureşti. 341. ILIE, M.D., 2014. Cetățean al Uniunii Europene manual de strategii didactice pentru ciclul primar, fundamentate pe dovezi empirice. EIKON, Cluj-Napoca. 342. ILIESCU, I., 2006. Pentru dezvoltare durabilă /. Semn E, București 343. Impozitare, 2002. , Uniunea Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București 344. Institutul European din România (Ed.), 2006. Acte privind aderarea Republicii Bulgaria și a României la Uniunea Europeană /. Institutul European din România, București. 345. Investing in social Europe /, 2013. . Publications Office of the European Union, Luxembourg 346. IONESCU, C., 2001a. Drept constituțional și instituții politice /. Lumina Lex, București 347. IONESCU, C., 2001b. Studii de drept constituțional /. Lumina Lex, București 348. IONESCU, C.S., MANOLIU, M., 2000. Politica și legislația europeană a mediului /, Ecolex. *H*G*A*, București 349. IONESCU, R.-V., 2016. European public policies under the challenges of a new complex crisis /. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 41


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 350. IONESCU, R.-V., 2014a. Fundamentals of the macroeconomic forecasts facing major global changes. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 351. IONESCU, R.-V., 2014b. Regional sustainable development under the crisis’ impact a new regional approach. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 352. IONESCU, R.-V., 2010. Mediul de afaceri european /, Științe juridice. Galați University Press (GUP), Galați 353. IONESCU, R.-V., MARCHIS, G., 2012. The Global crisis’ impact over EU public policies EU economy under the crisis. LAP Lambert Academic Publishing, Saarbrücken 354. IORGA, N., PIPPIDI, A., ANTON, C., 2015. Scritti veneziani. 355. IȘAN, V., LUPU, O., 2009. Globalization and higher education in economics and business administration /, FIBAS. Editura Universității “Al. I. Cuza”, Iași 356. ISĂRESCU, M.C., 2004. România drumul către EURO Prezentare la Conferința organizată de Colegiul Academic al Universității ,,Babeș Bolayi" /. [s.n.], [s.l.]. 357. ISĂRESCU, M.C., 2003. Spre o nouă strategie de politică monetară Țintirea directă a inflației Disertație /. Craiova. 358. ISĂRESCU, M.C., 1996. Sistemul bancar în România Evoluții recente și perspective. Reforma sistemului financiar în România și integrarea europeană /. Banca Națională a României, București 42


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

359. ISPAS, L.G., 2011. Uniunea Europeană Evoluție, instituții, mecanisme /, Universul juridic. Universul Juridic, București 360. JENEI, G., MIKE, K., 2008. Public administration and public policy degree programmes in Europe The Road from Bologna /. NISPAcee, Bratislava 361. JINGA, I., POPESCU, A., 2000. Integrarea europeană Dicționar de termeni comunitari /. Lumina Lex, București. 362. Jurisprudența C.E.D.O. în cauzele împotriva României culegere de hotărâri pentru examene de admitere și promovare în magistratură Teste grilă, 2012. . Editura Hamangiu, București 363. Justiție și afaceri interne, 2004. , Uniunea Europeană. Dacris, Pipera 364. KEARNEY, R.C., 1990. State & Local Government /. Houghton Mifflin, Boston 365. KENNER, J., 2013. European Union legislation 2012 2013 /, Routledge Student Statutes. Routledge, Abingdon; New York 366. KNORZER, D., SZODRUCH, J., 2012. Innovation for sustainable aviation in a global environment Proceedings of the sixth European Aeronautics Days, Madrid, 30 March - 1 April 2011 /. IOS Press, Amsterdam 367. KOROKNAI, M., MAXIM, A., IONESCU, L., 2001. 43


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE Drepturile și practicile de integrare privind refugiații recunoscuți în țările Europei Centrale /. Cavallioti, București. 368. LĂCUSTĂ, I., 1999. 41 de luni care au schimbat România /. Viitorul Românesc, Deva. 369. LASTRA, R.M., SCHIFFMAN, H.N., 1999. Bank failures and bank insolvency law in economies in transition /. Kluwer Law International, London 370. Law, J., Martin, E., 2013. A Dictionary of law /, Oxford paperback reference. Oxford University Press, Oxford 371. LAZĂR, R.E., PRALEA, S., 2013. Europiața cercetării, dezvoltării și inovării Inserția României /, Academica. Institutul European, Iași 372. LAZĂR, T., 2013. Drept administrativ european /. Pro Universitaria, București. 373. Libera circulație a capitalului, 2002. , Uniunea Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București 374. Libera circulație a mărfurilor, 2002. , Uniunea Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București 375. Libera circulație a persoanelor, 2002. , Uniunea Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București 376. Libera circulație a serviciilor, 2002. , Uniunea Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București 377. Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 2) /, 1999. , TLC. Stiching Ons Erfdeel, Rekkem 378. Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 16) /, 2008. , TLC. Stiching Ons Erfdeel, Rekkem 44


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 379. Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 23) /, 2015. . Stichting Ons Erfdeel, Belgia, Rekkem 380. LUNGU, L., DĂIANU, D., VRÂNCEANU, R., 2004. Strategii de politică monetară și curs de schimb în contextul aderării României la U.E. /. Institutul European din România, București 381. LUPAȘC, I., 2003. Întreprinderile mici și mijlocii din perspectiva aderării României la Uniunea Europeană /. Academica, Galați 382. LUPAȘCU, D., 2012. Drept internațional privat /. Universul Juridic, București 383. LUPU, C., 2000. Probleme ale integrării europene organizații internaționale Aspecte ale politicii României de integrare euro-atlantică /. Fundația Alma Mater, Sibiu. 384. MACOVEI, M., MIHAI, L., 2001. Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului Culegere selectivă (Vol. 2) /. Polirom, Iaşi 385. MACOVEI, M., MIHAI, L., 2000. \\Hotărâri ale Curții Europene a Drepturilor Omului Culegere selectivă\ vol. 1, Collegium. Științe juridice. Polirom, Iași. 386. MĂGURIANU, L.-A., ULMAN, S.-R., 2015. Proceedings of the international conference “Humanities and social sciences today, classical and contemporary issues” social and political theory. 387. MAILU, D., n.d. Dreptul comerțului internațional Curs (vol. 2) - Partea specială /. 45


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

388. MANDA, C., PREDESCU, O., POPESCU-SLĂTINEANU, I., 1997. Ombudsmanul instituție fundamentală a statului de drept /. Lumina Lex, București 389. MANDACHE, I., n.d. Istoria Uniunii Europene [curs] /. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Galați 390. MÂNDRU, L., 2009. Economie europeană. Editura Omnia Uni SAST, Brașov 391. MANOLACHE, O., 1997. Regimul juridic al concurenței în dreptul comunitar /, Juridica. All, București 392. MANOLACHE, O., n.d. Drept comunitar (vol. 3) Justiția comunitară /. 393. MANOLACHE, O., n.d. Drept comunitar Cele patru libertăți fundamentale. Politici comunitare (Vol. 2) /. 394. MARCU, V., 2001. Drept instituțional comunitar /. Lumina Lex, București. 395. MARCU, V., DIACONU, N., MARCU, V., 2002. Drept comunitar general tratat /. Lumina Lex, București. 396. MARIN, I., MARIN, I., IELENICZ, M., MARIN, M., TIȘCOVSCHI, A., 2002. Europa Enciclopedie geografică /. Corint, București 397. MARINO, A., 1995. Pentru Europa Integrarea României aspecte ideologice și culturale /, Plural. Polirom, Iași 46


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 398. MARKS, G., STEENBERGEN, M.R., 2009. Integrarea europeană și conflictul politic /. Tipo Moldova, Iași. 399. MATEI, H., MALIȚA, M., MATEI, H.C., 2005. Enciclopedia Europei /. Meronia, București 400. MĂTUȘESCU, C., IONESCU, S., VLĂDILĂ, L.M., 2014. Jurisdicții internaționale și europene. Pro Universitaria, București. 401. MAZILU, D., 2003. Dreptul comerțului internațional curs /. Lumina Lex, București 402. MAZILU, D., 2001a. Dreptul internațional public curs /. Lumina Lex, București 403. MAZILU, D., 2001b. Integrarea europeană drept comunitar și instituții europene curs /. Lumina Lex, București. 404. MAZILU, D., MAZILU, D., 2004. Integrarea europeană drept comunitar și instituții europene curs. Lumina Lex, București. 405. MAZILU, D., ȘANDRU, D.-M., 2002. Reglementări privind comerțul internațional texte selectate /. Lumina Lex, București 406. McCORMICK, J., 2001. Environmental policy in the European Union /. Palgrave, Hampshire 407. MEHEDINȚI, I.L., CHICĂROȘIE, A., 2004. Uniunea Europeană - istorie și evoluție România în contextul integrării europene /. Sinteze, Galați 408. MIGA-BEȘTELIU, R., 2000. Organizații internaționale interguvernamentale /, Juridica. Studii juridice. All Beck, București 47


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

409. MIHAI, E., 2008. Ajutoare de stat și politici publice europene /, Drept european. C. H. Beck, București 410. MIHĂILĂ, M., ANDRIȚOIU, C., 2009. Protecția juridică a drepturilor omului /, Orizonturi socio-umane. Editura Eftimie Murgu, Reșița 411. MIHĂILESCU, M.-E., 2017. Instituții administrative europene note de curs /, Carte universitară. Editura Hamangiu, București 412. MILANO, L., SUDRE, F., 2006. Le Droit a un tribunal au sens de la Convention Européenne des Droits de l’Homme /, Nouvelle Bibliothèque de Thèses. Dalloz, Paris 413. MILITARU, I.N., 2011. Dreptul Uniunii Europene Cronologie, izvoare, principii, instituții /, Universul juridic. Universul Juridic, București 414. MIULESCU, N., 2009. Politici publice. Universul Juridic, București. 415. MORARIU, C.D., 2008. Adaptarea legislației românești la acquis-ul comunitar Aspecte speciale privind acquis-ul relațiilor externe /, Biblioteca de drept european. Universul Juridic, București 416. MORIN, E., BATCU, M., 2002. Gândind Europa /, Ideea europeană. Trei, București 417. MOTICA, R.I., PAȘCA, V., BERCEA, L., 2014. Studii și 48


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE cercetări juridice europene Conferința Internațională a Doctoranzilor în Drept /. Universul Juridic, București 418. MUNTEAN, A., 2013. Formele controlului de legalitate în dreptul Uniunii Europene proiecții în dreptul român /. Universul Juridic, București 419. MURARU, I., TĂNĂSESCU, E.S., 2002. Drept constituțional și instituții politice /. Lumina Lex, București 420. MURARU, I., TĂNĂSESCU, E.S., BARBU, S.G., DEACONU, Ștefan, 2015. Codex constituțional constituţiile statelor membre ale Uniunii Europene. Monitorul Oficial, București. 421. MUREŞAN Mircea, CHIRLEŞAN Dan, 2009. Convergența reală și convergența nominală în procesul adoptării monedei unice de către noile țări membre ale UE /, FIBAS. Editura Universității Al. I. Cuza din Iași, Iași. 422. NAGHI, G., 2010. Securitatea europeană premise, prezent și perspective /. Editura Militară, București 423. NAGHI, G., 2009a. Politica europeană de securitate și apărare Fundamente și afirmare /. Editura Militară, București 424. NAGHI, G., 2009b. Uniunea Europeană și evoluția mediului internațional de securitate /. Editura Militară, București 425. NĂSTASE, A., AURESCU, B., JURA, C., 2000. Drept internațional public Sinteze pentru examen /, Juridica. Curs universitar. All Beck, București 426. NĂSTASE, A., GÂLEA, I., 2014. Drept internațional economic. C. H. Beck, București. 427. NECULIȚĂ, M., 2006a. Economie europeană /. 49


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Galați 428. NECULIȚĂ, M., 2006b. Economie europeană /, Cartea de economie. Editura Fundației Universitare “Dunărea de Jos” din Galați, Galați 429. NEDELCU, M., 2008. Construcția europeană Procese și etape /. Tipo Moldova, Iași. 430. NEMEC, J., DE VRIES, M.S., 2012. Public sector dynamics in Central and Eastern Europe /. NISPAcee, Bratislava 431. NEMEC, J., PEEDTERS, B.G., 2010. State and administration in a changing world /. NISPAcee, Bratislava 432. OLARU, I., 2014. Dreptul european al succesiunilor internaționale ghid practic. 433. Ombudsmanul European (Ed.), 2013. Codul european al bunei conduite administrative /. Oficiul pentru publicații al Uniunii Europene, Luxembourg 434. OPREA, R., n.d. Legislație de protecție a mediului /. Universitatea “Dunărea de Jos” din Galați, Galați 435. OPREA, R., ȚICLEA, A., BUNECI, P., 2010. Dreptul european al afacerilor /, Științe juridice. Galați University Press (GUP), Galați 436. OPREA, R., TUDOR, F., 2007. Legislație de protecție a mediului /, Juridica \\ Europlus. Europlus, Galați 437. ORGA-DUMITRIU, G., 2013. Dreptul european al contractelor Realități, influențe, domeniu de aplicare /, Drept european. C. H. Beck, București 50


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

438. PAPADATU, C.P., 2008. The Environment politics in Balkans /, Științe inginerești. Editura Fundației Universitare “Dunărea de Jos” din Galați, Galați 439. PARASCHIV, R.-G., 2014. Mecanisme internaționale de protecție a drepturilor omului. Pro Universitaria, București. 440. PÂRVU GHIȚESCU, L., CRUCEANU, S., GÂȚĂ, A., 2000. Spații culturale europene /. Editura Fundației Universitare “Dunărea de Jos” din Galați, Galați 441. PASCARIU, G.-C., 1999. Uniunea Europeană politici și piețe agricole /. Editura Economică, București 442. PĂUN, N., PĂUN, C.A., CICEO, G., ALBU-COMĂNESCU, R., 2005. Finalitatea Europei Considerații asupra proiectului instituțional și politic al Uniunii Europene /. Editura Fundaţiei pentru Studii Europene, Cluj Napoca. 443. PECICAN, O., GHERGHINA, S., 2010. România în UE Trei ani de la aderare /. Editura Limes, Cluj-Napoca 444. PELKMANS, J., GÂDIUȚĂ, F., KORKA, M., 2003. Integrarea europeană Metode și analiză economică /. Insitutul European, București 445. PERUCCA, A., PAPARELLA, N., 2008. Education Européenne des Fonctionnaires Publics /, Education Européenne des Fonctionnaires Publics. Miskolc University Press, Târgu Mureș 51


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 446. Pescuitul, 2002. , Uniunea Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București 447. PETERSON, J., Shackleton, M., 2012. The Institutions of the European Union /, The New European Union Series. Oxford University Press, Oxford 448. Piețele forței de muncă și politica socială în Europa Centrală și de Est Tranziția și dincolo de aceasta (Vol. 2), 1995. . Oxford University Press, London 449. Piețele forței de muncă și politica socială în Europa Centrală și de Est Tranziția și dincolo de aceasta (Vol. 1), 1993. . Oxford University Press, London 450. PINDER, J., NEAGOE, C.I., 2005. Uniunea Europeană foarte scurtă introducere /. All, Timișoara 451. PÎSLARU, D., DĂIANU, D., VOINEA, L., 2004. Aspecte ale falimentului în economia românească Perspectivă comparativă și analiză /. Institutul European din România, București 452. PLATON, G., CIOBANU, V., 2002. Ideés politiques et mentalités, en Pologne et en Roumanie, entre l’Orient et l’Occident (XVIII-ème - XX-ème siècles) Colloque de la Comission d’Historiens roumains et polonais /. Presses Universitaires de Cluj, Cluj-Napoca 453. POHL, W., SPINEI, C., HRIBAN, C., 2008. Eastern Central Europe in the Early Middle Ages Conflicts, migrations and ethnic processes /, Florilegium magistrorum historiae archaeologiaeque Antiquitatis et Medii Aevi. Editura Academiei Române, București 454. Politica în domeniul concurenței, 2002. , Uniunea 52


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București 455. Politica în domeniul transporturilor, 2002. , Uniunea Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București 456. Politica industrială, 2002. , Uniunea Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București 457. POP, L., 2007. Pentru Parlamentul European /. Editura Universității din Oradea, Oradea 458. POPA, A., 2007. Investițiile străine directe în economia Republicii Moldova și perspectivele creșterii acestora în contextul vecinătății cu Uniunea Europeană /. Expert Grup, Chișinău 459. POPA, C.D., FANU-MOCA, A., 2003. Drept financiar curs universitar /. Lumina Lex, București 460. POPESCU, A., 2008. Dreptul internațional și european al muncii /, Master. C. H. Beck, București 461. POPESCU, A., DIACONU, I., 2009. Organizații europene și euroatlantice /. Universul Juridic, București 462. POPESCU, C., 2005. Fundamente metodologice ale comerțului internațional în condițiile globalizării /. Ovidius University Press, Constanța 463. POPESCU, C.F., GRIGORE-RĂDULESCU, M.-I., 2014. Protecția juridică a drepturilor omului curs universitar /. Universul Juridic, București. 464. POPESCU, C.-L., 2000. Protecția internațională a drepturilor omului, surse, instituții, proceduri note de curs, Juridica. Curs universitar\\All, București\. All Beck , București. 53


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

465. POPESCU, C.-L., 1999. Autonomia locală și integrarea europeană /, Juridica. Studii juridice. All Beck, București 466. POPESCU, C.-R., 2013. Repararea prejudiciului în contenciosul european al drepturilor omului, Monografie. Editura Hamangiu, București. 467. POPESCU, G., 1999. Politici agricole Acorduri europene /. Editura Economică, București 468. POPOVICIU, A.-C., 2014. Lucrătorul în dreptul european /, Drept european. C. H. Beck, București 469. POSTICĂ, C., 2001. Economia Uniunii Europene Curs universitar /. ASEM, Chișinău. 470. PREDA-MĂTĂSARU, A., 2001. Tratat de relații internaționale moderne și contemporane 1648 - 1947 /. Lumina Lex, București 471. PREDESCU, B.M.C., 2013. Drept instituțional comunitar drept instituțional al Uniunii Europene, Universul juridic. Universul Juridic, București. 472. PRICOPE, R.C., HREBENCIUC, F.A., 2009. Legislativul în spațiul Uniunii Europene /. Editura Mușatinii, Suceava 473. PRIME, T., 2000. European intellectual property law. Ashgate, Aldershot [Hampshire]. 474. Programul Phare al Uniunii Europene pentru România 54


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE (Ed.), 2002. Studii de impact /. [s.n.], Bucureşti 475. Promoting language learning and linguistic diversity an action plan 2004-06 /, 2004. . Office for Official Publications of the European Communities, Luxembourg 476. PUȘCĂ, B., 2010. Protecția juridică a drepturilor omului /. Danubius, Galați 477. PUȘCAȘ, V., 2003. Negociind cu Uniunea Europeană /. Editura Economică, București 478. PUȘCAȘ, V., IVAN, A.L., CEUȘAN, I., 2004. Regiune și regionalizare în Uniunea Europeană /. Institutul Cultural Român, , Institutul de Studii Internaționale, Cluj-Napoca 479. RADU, F.-R., 2013. Drept european și internațional penal /, Drept european. C. H. Beck, București 480. RĂDUCAN, G., NIȚĂ, C.M., 2011. Regulamentul (CE) nr. 44/2001 al Consiliului, din 22 decembrie 2000, privind competența judiciară, recunoașterea și executarea hotărârilor în materie civilă și comercială (“Bruxelles I”) comentarii și explicații privind aplicarea în dreptul intern și în dreptul european /. Editura Hamangiu, București 481. RĂDULESCU, I.G., KLEIN, J., 2007. Dualismul economiei mondiale /. Editura Universității Petrol-Gaze din Ploiești, Ploiești 482. RĂDULESCU, M., 2005. Europa în mișcare Libera circulație a persoanelor în contextul extinderii Uniunii Europene /. Tritonic, București 55


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

483. RAYNAULD, A., 1992. Le Financement des exportations A destination des pays en développement /. OECD, Paris 484. REDWOOD, J., 2001. Stars and strife The coming conflicts between the USA and the European Union /. Palgrave, Hampshire 485. Reflecții economice Politici ale Băncii Naționale a României (vol. 2) /, 2006. . Expert, București 486. Report on the Application of the EU Charter of Fundamental Rights /, 2013. . Publications Office of the European Union, Luxembourg 487. RICHELLE, I., SCHON, W., TRAVERSA, E., 2013. Allocating taxing powers within the European Union /, MPI Studies in Tax Law and Public Finance. Springer, Berlin 488. România. (Ed.), 1997. Codul vamal și regulamentul vamal cu adnotări și comentarii /. Lumina Lex, București. 489. ROȘCA, E.R., 2006. Dezvoltarea regională în contextul integrării în Uniunea Europeană /. Editura Economică, București 490. ROTARU, S., GHIȚĂ, M.-C., 2015. Sisteme și aplicații informatice în economie. Revers, Craiova. 491. Să înțelegem politicile Uniunii Europene Uniunea economică și monetară (UEM) și moneda euro /, 2013. . Oficiul pentru Publicații al Uniunii Europene, Luxemburg 56


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

492. SĂHĂRNEANU, E., ȚAPOC, V., COANDĂ, S., 2010. Integrarea europeană și filosofia română Cazul Al. S. Sturza. Conferință /. CEP USM, Chișinău 493. ȘANDRU, M., BANU, M., CĂLIN, D., 2013. Procedura trimiterii preliminare principii de drept al Uniunii Europene și experiențe ale sistemului român de drept /. C. H. Beck, București 494. SAVU, D.-V., 1996. Integrarea europeană Dimensiuni și perspective /. Oscar Print, București 495. SCĂUNAȘ, S., 2005. Uniunea Europeană Construcție, instituții, drept. All Beck, București 496. SCHEELE, J., 2003. În folosul regiunilor /. [s.n.], București 497. SCHEELE, J., 2002a. Cum să obții finanțare de la Uniunea Europeană 2002 /, Programe ale Uniunii Europene. Centrul de Informare al Comisiei Europene în România, București 498. SCHEELE, J., 2002b. How to get European Union financing 2002 /, Programe ale Uniunii Europene. Centrul de Informare al Comisiei Europene în România, București 499. SCOTT, M.D., 2010. Role of tax preferences in financial infrastructure /, America in the 21st Century Political and Economic Issues. Nova Science Publishers, New York 500. SEDMIHRADSKÇ, L., 2010. Municipal asset 57


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE management in transition countries selected case studies /. NISPAcee, Budapesta 501. SEFTON-GREEN, R., 2005. Mistake, fraud and duties to inform in European contract law /, Common core of European private law. Cambridge University Press, Cambridge 502. SELEJAN-GUȚAN, B., 2014. Convenția Europeană a Drepturilor Omului Legislație consolidată 6 ianuarie 2014 /. Universul Juridic, București. 503. SILAȘI, G., 2007. Economia Uniunii Europene o poveste de succes? /. Editura Universității de Vest din Timișoara, Timișoara 504. SINGH, L., 2011. The Law of carriage of goods by sea /. Bloomsbury Professional, Totton 505. SIR MARRIOTT J. A. R., 1944. The Remaking of Modern Europe from the outbreak of the French Revolution to the Treaty of Berlin (1789-1878) /. Methuen et Co. Ltd., London. 506. SITARU, D.A., 2013. Drept internațional privat / Dragoș-Alexandru Sitaru, Curs universitar. C. H. Beck, București 507. SITARU, D.A., 2004. Dreptul comerțului internațional tratat /. Lumina Lex, Bucureşti 508. SITARU, D.A., BUGLEA, P.-C., STĂNESCU, Șerban-A., n.d. Dreptul comerțului internațional Tratat Vol. 2 Partea specială /. 509. SNAPE, J., 2011. The Political economy of corporation tax Theory, values and law reform /. Hart Publishing, Oxford 510. SPINEI, S., 2013. Reglementarea căilor de atac în dreptul 58


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE procesual civil Drept român și drept comparat /, Biblioteca profesioniștilor. Universul Juridic, București 511. STANCIU, Ștefan, 2002. România și Comisia Europeană a Dunării Diplomație, suveranitate, cooperare internațională. Pax Aura Mundi, Galați 512. STĂNCIULESCU, G., ANDRONICEANU, A., 2001. Sisteme comparate de administrație publică europeană /. Editura Economică, București 513. STARONOVA, K., SICAKOVA-BEBLAVA, E., 2009. Corruption and anti-corruption measures in Central and Eastern Europe /. NISPAcee, Bratislava 514. Statistică, 2002. , Uniunea Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București 515. ȘTEFAN, T., ANDREȘAN-GRIGORIU, B., 2015. Tratatele Uniunii Europene /, Legislație. Editura Hamangiu, București. 516. ȘTEFĂNESCU, B., ENE, C., LUPULESCU, A.M., 2003. Dreptul comerțului internațional documente /. Lumina Lex, București 517. ȘTEFURA, G.A., CHIRLEȘAN, D., 2010. Sistemul privat de pensii Experiență internațională și lecții pentru România /, FIBAS. Editura Universității Al. I. Cuza din Iași, Iași 518. STEWART, M., 2006. Tax law and political institutions / ed. Miranda Stewart. Federation Press, Australia 519. STIGLITZ, J.E., ANDRIESCU, M., 2008. Mecanismele globalizării /, Economie și societate. Polirom, Iași 59


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

520. STIGLITZ, J.E., CRISTE, D., 2005. Globalizarea Speranțe și deziluzii /, Paradigmele economiei. Editura Economică, București 521. SUWAJ, P.J., RIEGER, H.J., 2009. Public integrity Theories and practical instruments /. NISPAcee, Bratislava 522. SZAREK-MASON, P., 2010. The European Union’s fight against corruption the evolving policy towards member states and candidate countries /. Cambridge University Press, Cambridge 523. Tendințe actuale în domeniul migrației și a azilului O abordare regională /, 2008. . C. H. Beck, București 524. The Future of southeast Europe Towards European integration /, 2003. . Kober-Stiftung, Hamburg 525. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 8) /, 2004. , TLC. Stichting Ons Erfdeel, Belgia, Rekkem 526. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 9) /, 2005. , TLC. Stichting Ons Erfdeel, Belgia, Rekkem 527. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 6) /, 1997. . Stichting Ons Erfdeel, Belgia, Rekkem 528. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 10) /, 2006. , TLC. Stichting Ons Erfdeel, Belgia, 60


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE Rekkem 529. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 18) /, 2010. , TLC. Stiching Ons Erfdeel, Belgia, Rekkem 530. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 19) /, 2011. . Stiching Ons Erfdeel, Belgia, Rekkem 531. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 20) /, 2012. . Stiching Ons Erfdeel, Belgia, Rekkem 532. The Low Countries Arts and Society in Flanders and The Netherlands (Vol. 21) /, 2013. . Stichting Ons Erfdeel, Belgia, Rekkem 533. THUSSU, D.K., 2010. International communication a reader /. Routledge, Abingdon 534. TILLOTSON, J., 2000. European Union law Text, cases and materials /. Cavendish, London 535. ȚINCA, O., 2003. Drept comunitar material /. Lumina Lex, București 536. ȚINCA, O., 2002. Drept social comunitar /. Lumina Lex, București 537. TOADER, T., 2013. Codul penal [și] Codul de procedură penală. Editura Hamangiu, București. 538. TOMESCU, M., 2013. Drepturile omului tendințe și orientări contemporane. Pro Universitaria, București. 539. TRANDAFIR, A.-R., 2015. Protecția drepturilor fundamentale ale persoanelor juridice în jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului, Praxis. C. H. Beck, București. 61


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 540. Tratatele Uniunii Europene JO C326 din 26 octombrie 2013 versiune consolidată, n.d. . București. 541. TROCAN, L.-M., 2014. Drept internațional public /. Pro Universitaria, București 542. TSOUKALIS, L., DOGARU, I., NEGRU, N., 2000. Noua economie europeană revizuită /. Editura ARC, București 543. TUDOR, F., OPREA, R., 2008. Aspecte teoretice privind contractul de asigurare de bunuri și de persoane /. Galați University Press (GUP), Galați 544. UDRESCU, D., 2005. Drept comercial internațional aspecte generale și regimul vamal în România /, Agent vamal. Editura Didactică și Pedagogică, București. 545. UNGUREANU, L., 2015. Gestiunea riscului financiar manual universitar. Revers, Craiova. 546. UNHCR, TSUCHIDA, Y., FLOREA, P., DELCEA, M., MAXIM, A., 2000. Jurisprudență internațională în materie de refugiați culegere selectivă /. Cavallioti, București. 547. United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR), UN Refugee Agency (Eds.), 2011. Manual și recomandări privind procedurile și criteriile pentru determinarea statutului de refugiat în baza Convenției din 1951 și a Protocolului din 1967 privind statutul refugiaților /. UNHCR, Geneva. 548. Uniunea Economică și Monetară, 2002. , Uniunea Europeană. Centrul de Resurse Juridice, București.

62


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE

549. Universita degli Studi di Udine, DEURO (28 iunie - 11 iulie, 2004, Udine) (Eds.), 2004. L’ Identita culturale europea nella tradizione e nella contemporaneita /. Forum, Udine 550. Universitatea “Dimitrie Cantemir” Târgu-Mureș (Ed.), 2006. Simpozion Științific Internațional Integrarea europeană impact și consecințe /. Universitatea “Dimitrie Cantemir” din Târgu-Mureș, Târgu-Mureș 551. Université Catholique de Louvain (Ed.), 1990. La Réparation des dommages catastrophiques les risques technologiques majeurs en droit international et en droit communitaire /. Bruylant, Bruxelles 552. VALEA, D., 2014. Drept constituțional și instituții politice în dreptul românesc și în dreptul comparat, Universul juridic. Universul Juridic, București. 553. VASS, A., 2004. Protecționismul european implicații pentru România /. Editura Economică, București 554. VASS, L., KULENKOVA-ORZHEL, O., POLLITT, C., 2008. Leadership and management in the public sector Values, Standards and Competencies in Central and Eastern Europe /. NISPAcee, Bratislava 555. VĂTĂMAN, D., 2011a. Instituțiile Uniunii Europene Caiet de seminar /. Universul Juridic, București 63


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 556. VĂTĂMAN, D., 2011b. Instituțiile Uniunii Europene Curs universitar /. Universul Juridic, București 557. VEDINAȘ, V., 2002. Drept administrativ și instituții politico-administrative manual practic /. Lumina Lex, București 558. VEDINAȘ, V., CĂLINOIU, C., 1999. Teoria funcției publice comunitare /. Lumina Lex, București 559. VERONA, C., VERONA, C., 1999. Situația refugiaților în lume 1997-98 persoanele deplasate intern o urgență umanitară. CAROCOM’94, București 560. VEVERA, V., 2017. Securitate și putere în spațiul cibernetic. Editura Militară, București. 561. VIDA, I., 1999. Drepturile omului în reglementări internaționale. Lumina Lex, București. 562. VINTAR, M., 2013. The Past, present and the future of public administration in Central and Eastern Europe /. NISPAcee, Bratislava 563. VOICU, C., BUCUR, D., BICA, A., PANTEA, M., VOINIC, C., GHINEA, N., DOGARU, O., 2010. Securitatea financiară a Uniunii Europene în viziunea Tratatului de la Lisabona curs pentru masterat. Pro Universitaria, București. 564. VOICU, M., 2010a. Jurisdicții și proceduri judiciare în Uniunea Europeană /. Universul Juridic, București 565. VOICU, M., 2010b. Starea justiției în statele Europei /. Universul Juridic, București 566. VOICU, M., 2009a. Curtea Europeană a drepturilor omului 50 de ani de existență (1959-2009) /. Universul Juridic, 64


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE București 567. VOICU, M., 2009b. Uniunea Europeană înainte și după Tratatul de la Lisabona /. Universul Juridic, București 568. VOICU, M., 2003. Jurisprudență comercială 2001 - 2003 /. Lumina Lex, București 569. VOICU, M., n.d. Curtea Europeană a Drepturilor Omului Organizare, funcționare, procedura, jurisprudență, modele de formulare pentru sesizarea Curții /. Editura Juridică, București 570. VOICU, M., WILDHABER, L., NĂSTASE, A., 2001. Protecția europeană a drepturilor omului Teorie și jurisprudență /. Lumina Lex, București 571. VOICULESCU, N., 2014. Dreptul social european /. Universul Juridic, București 572. VOICULESCU, N., 2005. Drept comunitar al muncii /, Biblioteca Universitară de Drept. Editura Rosetti, București 573. VOINEA, G., CHIRLEȘAN, D., 2008. Guvernarea în noile țări membre ale Uniunii Europene Reguli și strategii /. Editura Universității “Al. I. Cuza” din Iași, Iași 574. VOINEA, G., ROMAN, A., CHIRLEȘAN, D., 2010. 10 ani de la lansarea EURO Prefacerile și viitorul monedei în contextul crizei mondiale /, FIBAS. Editura Universității Al. I. Cuza din Iași, Iași 575. WASSENBERG, B., REITEL, B., 2015. Territorial cooperation in Europe a historical perspective /, Regional and Urban policy. Publications Office of the European Union, Luxembourg 576. WEILER, J.H.H., VASILE, A., ARION, C., MOȚOC, I., 65


UNIVERSITATEA „DUNĂREA DE JOS” DIN GALAŢI CENTRUL DE DOCUMENTARE EUROPEANĂ

Buletinul cărţilor existente în format tipărit în CDE 2009. Constituția Europei /, Collegium. Științe juridice. Polirom, Iași 577. WERNER, K., VOICU, F., WEISS, H., 2003. Noua carte neagră a firmelor de marcă Intrigile concernelor internaționale /. Aquila’93, București 578. WIJFFELS, A., RHEE, C.H. van, 2013. European supreme courts a portrait through history /. Third Millenium, London 579. WONNACOTT, P., WONNACOTT, R., 1986. Economics /. McGraw-Hill, S.U.A. 580. WYLER, E., 1995. L’ Illicite et la condition des personnes privées La responsabilité internationale en droit coutumier et dans la Convention Européenne des Droits de l’Homme /. Éditions A. Pedone, Paris 581. ZAHIU, L., 2000. Integrarea agroalimentară europeană /. ASE, București 582. ZLĂTESCU MOROIANU, I., ȘERBĂNESCU, R., 2006. Din jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului cazuri cu privire la România /. Institutul Român pentru Drepturile Omului, București.

66


Issuu converts static files into: digital portfolios, online yearbooks, online catalogs, digital photo albums and more. Sign up and create your flipbook.