ανάσκαμμα | ανασκαφικό περιοδικό --- anaskamma | excavational journal

ανάσκαμμα | ανασκαφικό περιοδικό --- anaskamma | excavational journal

Thessaloniki, Greece

Το Ανάσκαμμα διανέμεται σε βιβλιοθήκες, αρχαιολογικά ινστιτούτα και αρχαιολογικές υπηρεσίες στην Ελλάδα και το εξωτερικό. Η ηλεκτρονική του μορφή παρέχεται δωρεάν.

Anaskamma is published by the excavation team of Dispilio (Aristotle University of Thessaloniki, Greece). It is distributed in printed form in libraries, archaeological institutes and archaeological services in Greece and abroad, while its electronic form is provided free of charge.

anaskamma.wordpress.com