Page 1

Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

1


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

667438514 路 www.fustaiterra.com

2


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

Estudi de Feng Shui realitzat a: ESCOLA L'ALZINAR. Cam铆 de la font, 2. CAMPINS Data de realitzaci贸: Gener de 2014. Data de revisi贸: Febrer de 2015. Data de caducitat: Febrer de 2024.

3


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

INDEX

TEMA

PÀGINA

Introducció

5

Análisi i Tractament

15

Plànol

16

Sud

18

Sud-oest

19

Oest

21

Nord-oest

22

Nord

23

4


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

INTRODUCCIĂ“

5


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

Des de la meua ignorància i amb tot el respecte pels professionals de l'arquitectura. Quantes vegades hem pogut comprovar que una casa, un

edifici,

fets

professionalitat,

amb tècnica,

la

major cura

pel

il.lusió, medi

la

major

ambient

i

l'entorn... han acabat sent la causa i origen de problemes pels que l'habiten? Quan un arquitecte s'asseu a la seua taula de dibuix o davant la seua pantalla d'ordinador per a enfrontar-se a un nou projecte, ho fa amb tota la seua il.lusió, delicadesa, creativitat i per suposat professionalitat i tècnica, però no sap com serà el futur d'aquest edifici o habitatge. Els seus desitjos són que, qui l'utilitzi o qui hi visqui en ell, ho faça de forma saludable i pròspera, però no ho sap del cert... Segurament, moltes vegades, per la nostra manera de ser social i culturalment, no ens ho plantegem i complim amb la funció de crear un edifici o una casa, el més bonic possible (tenint en compte els gustos dels propietaris), lo més econòmic possible, funcional, ecològic... 6


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

Però la nostra cultura, tan abocada al “científicament demostrable”, a la tecnologia i a la tècnica, deixa de banda en moltes ocasions la resta: allò que no podem demostrar científicament; les sensacions, les emocions, els hàbits i modes de vida... Quan construïm una casa en l'actualitat, el primer que demanem a un professional és que siga econòmica però molt bonica; busquem una decoració actual i adaptada als nostres gustos, però... Què passa si després de tot aquest esforç, aquesta inversió, no em sento còmode, feliç, en aquest espai? Com es pot preveure el dia a dia, la vida quotidiana d'una casa o d'un edifici? El Feng Shui ens ajuda a entendre com és el lloc on anem a viure i com ens podem adaptar a ell per a tindre una vida saludable i pròspera en el futur. El Feng Shui és la tècnica que ens explica com ens sentirem en cada espai de la casa i quin ús li podem donar per a treure-li el màxim profit en benefici propi.

7


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

El Feng Shui és l'art que ens explica cóm podem decorar cada espai per a que ens ajudi a tindre l'actitud adequada en les nostres vides i així poder fer front a totes les situacions que viurem siguen del tipus que siguen. Convido

als

professionals

de

l'arquitectura

que

llegiran aquest estudi a que s'obrin a la possibilitat de sentir-se doblement satisfets del seu treball: per una banda podran sentir la satisfacció d'haver fet una obra tècnica i professionalment impecable i, per l'altra, podran sentir la satisfacció de saber que la gent que habitarà aquell espai ho farà feliç i gaudirà d'una vida saludable i pròspera. Joan Lacruz Gil

8


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

D

es de fa unes dècades el Feng Shui ha

aconseguit una gran popularitat a tot el món i ha generat molt d ’ interès en els mètodes

tradicionals.

Però la descripció d ’ aquests mètodes disten molt de lo oriental. Avui dia existeixen molts llibres de Feng Shui al mercat editorial, però és molt estrany trobar-ne un que presenti els mètodes originals tal i com són realment practicats a la Xina. La

majoria

d ’ aquests

llibres

es

basen

en

les

interpretacions més modernes i encara que diuen que tenen les seues arrels en mil.lenàries pràctiques antigues, s ’han transformat en un típic estil que fa només 50 anys, seria poc familiar a un vertader practicant xinès de Feng Shui. L ’ escola del Xuan Kong o escola de les Estrelles Voladores, es considerada una de les escoles més exactes per molts dels practicants o assessors de Feng Shui degut als càlculs matemàtics que intervenen en la seua aplicació i la importància que se li dona al factor TEMPS davant 9


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

d ’ altres escoles que treballen, bàsicament, amb la FORMA i l ’ ESPAI. Seria adient considerar-la, doncs, com l ’escola més exacta; la que aporta la variabilitat del temps en els estudis que es realitzen. El Xuan Kong és l ’ estil tradicional del Feng Shui. És l ’ anàlisi del Qi afectat per les forces geomagnètiques de la superfície terrestre i altres forces físiques. Bàsicament, l ’ anàlisi consisteix en veure l ’ orientació de l'espai (edifici, casa, apartament...) a analitzar i el temps; la data de construcció d'aquest espai. Aquestes dos variables es conjuguen per a veure quina relació tenen les estrelles (energia) de cada part de l'espai en qüestió i quin remei es pot posar per que la relació sigui bona. Les estrelles estan representades pels números del 1 al 9 i situats en el Luo Shu, el quadrat format per tres per tres caselles que, sumades en qualsevol direcció sempre ens dona un resultat de 15. Mitjançant càlculs matemàtics es determina la posició 10


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

de les estrelles en els nou sectors del quadrat i la combinació

entre

elles

ens

dona

resultats

positius

o

negatius per a cada sector. A cada sector de l ’ edifici trobem una estrella d ’ aigua (o estrella del front) que és la responsable de la prosperitat, una estrella muntanya que és responsable de la salut i una estrella temps que es responsabilitza de donar oportunitats. Aquests resultats poden millorar-se o contrarestar-se mitjançant els cinc elements i els seus cicles. I és això el que explicaré en el present estudi. És necessària la col.laboració dels habitants o usuaris de l'espai analitzat per poder arribar a tindre un bon resultat i és necessari que es segueixin totes les indicacions donades. Seran els mateixos habitants o usuaris els qui faran els canvis necessaris i els que els experimentaran i per tant han de ser ells els qui es posen en contacte amb el Consultor Professional de Feng Shui cada tres o sis mesos per valorar plegats els resultats obtinguts. 11


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

És molt probable que, si es segueixen al peu de la lletra les indicacions donades, s ’ experimentin resultats al cap d ’ un mes d ’ haver-les realitzat. Allò que no està indicat no s ’ ha de fer. El Feng Shui no ens ofereix remei per a tots els mals de la humanitat. Deu ser entès com un més dels varis sistemes existents en la filosofia xinesa i no com a l ’ única solució. Aquesta solució no arriba d ’ un dia per l ’ altre ni és una pràctica miraculosa. Però si apliquem els seus conceptes de forma precisa farà que la nostra vida canviï de rumb. L ’ espai analitzat ha de ser decorat al gust i estil dels seus habitants o usuaris i no al del professional de Feng Shui. El professional només aconsella formes i colors relacionades a un determinat Element i a partir d ’ aquí serà la creativitat dels habitants la que decorarà l ’ habitatge (evidentment guiats i aconsellats pel professional). 12


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

Quan s ’ aconsella un Element no cal que només posem aquest Element. Si ens agrada podem fer-ho. Però hi haurà prou en que aquest Element aconsellat predomini per sobre i sigui més visible que tots els altres. Dels canvis o actuacions fetes sense consulta prèvia no

es

podran,

després,

demanar

responsabilitats

al

consultor Professional de Feng Shui. Aquest compromís de seguiment periòdic només és vàlid durant el primer any després del lliurament per escrit, de l ’ estudi. Si es tracta d ’ un espai de nova construcció, el compromís comença el dia del trasllat o inauguració. És important fer aquest seguiment durant el primer any perquè el Feng Shui no és una ciència exacta i influeixen molts factors en un estudi. Podem dir que el present estudi és la teoria d ’ allò que deuria ser i ara comença la comprovació de que ho és realment amb la posada en pràctica.

13


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

Per això és necessari el temps... per a comprovar que la feina està ben feta. Si des d ’ un bon principi no s ’ observen millores convindria començar a pensar en la influència d ’ altres factors aliens al Feng Shui per a poder entendre bé què passa realment. La vigència de l ’ estudi té una validesa de 20 anys perque els períodes energètics segons el calendari solar xinès són de 20 anys. L ’ actual període vigent va des del 2004 fins el 2024 per això la caducitat dels estudis realitzats en els anys que estan dintre d ’ aquest període arribarà amb el 2024 i seran els habitants o usuaris de l'espai analitzat els qui decidiran si volen revisar-ho cada any durant la vigència i renovar-lo quan caduqui.

14


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

ANĂ€LISI I TRACTAMENT

15


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

16


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

En general diré que l'Escola l'Alzinar és una escola que dona seguretat, serietat, que es preocupa per l'auto confiança dels seus alumnes, és intuïtiva, instintiva i innovadora. Clar, sóc pare d'una alumna, què voleu que vos diga? Bo, ara seriosament: el que he dit, és veritat des del punt de vista del Feng Shui. Al plànol de la pàgina 16 trobareu que he dividit l'edifici de l'escola en 8 punts cardinals i que cadascun d'ells te una combinació numèrica de 3 xifres. La combinació central és la que ens explica com és la personalitat del lloc, en aquest cas de l'escola i que això és així ho poden confirmar tant els mestres com els altres pares amb més experiència que jo. En general, com deia, l'escola gaudeix de bona reputació i bona fama i això ho puc interpretar no només pel que es diu de l'escola pel carrer sinó també perquè la combinació

del

Sud-est,

on

està

la

porta

principal

d'entrada així ho explica. L'escola no tindrà mai superàvit, però tampoc li mancaran mai recursos, és més, a partir del febrer de 2014 creixerà i tot anirà molt millor que no pas ara. 17


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

Atès que el que més ens preocupa és el pati, vaig a centrar-me en ell. El pati està ocupat per 5 sectors. Els veurem tots començant pel sector Sud i seguint el sentit horari.

El sector Sud . Ocupa la major part de la pista i l'entrada directa des del carrer cap al pati. La combinació energètica ens parla de l'emperador. En la cultura xinesa, l'emperador solia ser un tipus molt seriós, dictador, prepotent, pedant... vaja, el que mana per sobre del bé i del mal. Aleshores la interpretació que fa el Feng Shui d'aquest espai és que aquí, l'energia, ens influirà potenciant aquesta personalitat tant per l'aspecte favorable com per l'aspecte desfavorable. Podem ser bons líders o mals líders... per tant, la recomanació que fa el Feng Shui és que aquest espai es pot 18


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

utilitzar

per

potenciar

qualsevol

tipus

d'activitat

que

fomenti el lideratge o que els permeti ser els protagonistes. Per

harmonitzar

aquest

espai,

el

Feng

Shui

ens

recomana decorar en la mesura del possible amb l'element Metall:

El Metall el trobem en les formes rodones i esfèriques i els colors blancs, daurats i argentats en qualsevol de les seues tonalitats .

El sector Sud-oest . Aquest espai es troba entre els dos grans arbres que tenen al mig la caseta del generador elèctric. La combinació energètica que ens arriba a aquest sector

ens

parla de desafiaments,

de provocació,

de

dialèctica i oratòria, de saber vendre's i de voler dir la última paraula sempre. Això ens pot portar a situacions típiques i tòpiques entre els infants com ara el “a que no t'atreveixes?”.

19


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

Per tant, la proposta del Feng Shui per aquest espai és de potenciar els reptes i portar-los cap a l'exercici físic en comptes de cap a l'oratòria, el debat i la discussió... si ets el millor, vinga va! Demostra-ho! En

aquest

espai,

el

Feng

Shui

ens

recomana

harmonitzar amb l'element Aigua i amb l'element Foc.

El Foc el trobem en les formes triangulars i piramidals i els colors vermells i taronja en qualsevol de les seues tonalitats . Quan parlo d'aigua no parlo d'aigua real, sinó d'aigua virtual, és a dir, de les formes i els colors que representen l'element Aigua:

L'Aigua la trobem en les formes planes i sinuoses i els colors blaus i negres en qualsevol de les seues tonalitats . No em convenç la utilització de l'Aigua real perque no voldria que acabessin tirant-se l'aigua per sobre com a final d'una discussió...

20


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

El sector Oest . Aquest sector ocupa l'espai entre la paret del desnivell cap a la pista i el mur de separació del pati dels petits. És just l'espai on es troba el sorral. Des del punt de vista del Feng Shui aquí tenim una combinació energètica que ens parla de molta creativitat i també d'una mica de competitivitat. La creativitat que fa que posin en marxa tots els seus recursos (parle dels infants) per aconseguir allò que es proposen i també la competitivitat que fa que vulguin superar-se a ells mateixos, que desperta la seua curiositat i els empeny a esforçar-se cap cop una mica més. La recomanació del Feng Shui és “decorar” aquest espai amb predomini de l'element Foc:

El Foc el trobem en les formes triangulars i piramidals i els colors vermells i taronja en qualsevol de les seues tonalitats .

21


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

El sector Nord-oest . Aquest sector ocupa quasi en la seua totalitat el pati dels petits. La combinació energètica que ens arriba a aquest sector ens parla de servei, donació, compartir, cuidar als altres, com una matriarca cuida de la seua família. Dic matriarca i no mare perquè és una autoritat i la manera d'influir de l'energia en aquest espai és una mica així: una mica protectora i autoritària. Aquest espai potser seria bo per potenciar tot el que siguin jocs que impliquen el cuidar, donar-se, servir als altres... i per evitar la possible sobre protecció i el possible excés

d'autoritarisme

decorar

amb

el

predomini

de

l'element Metal:

El Metall el trobem en les formes rodones i esfèriques i els colors blancs, daurats i argentats en qualsevol de les seues tonalitats .

22


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

El sector Nord . Aquest sector només ocupa un petit espai del pati dels petits. La

combinació

energètica

ens

parla

d'autoritat

i

dignitat, d'autoestima, de confiança, de protecció, de benefactors, de serietat, de confidències... i també de soledat, d'aïllament, de tristesa... Des del punt de vista del Feng Shui es recomana, per l'harmonització i equilibrat energètic del sector, decorarho amb l'element Metall:

El Metall el trobem en les formes rodones i esfèriques i els colors blancs, daurats i argentats en qualsevol de les seues tonalitats .

23


Estudi de Feng Shui Tradicional de l'Escola l'Alzinar de Campins.

24

Estudi fs escola alzinar campins  

Estudi complet basat feng shui escola alzinar campins, primaria

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you