Page 1

Ge誰ntegreerde proef 6 Handel

Mentor: Sien De Meyer


Ge誰ntegreerde proef 6 Handel

3

Mentor: Sien De Meyer


1 WOORD VOORAF Ik ben Anabel Vandesande, laatstejaarsstudente van het Sint-Jozefinstituut in de richting handel. Dit jaar kregen alle handelsklassen de opdracht om een geïntegreerde proef te maken die verband houdt met onze minionderneming. Vorig jaar begonnen we te brainstormen over onze minionderneming. We besloten om ons assortiment op gezonde voeding te baseren en kwamen zo tot de overeenkomst om voor biologische en suikervrije producten te kiezen. Zo kozen we uiteindelijk voor ‘Verto’ als passende naam voor onze minionderneming. De GIP-bundel is een vakoverschrijdende opdracht i.v.m. de minionderneming en gerelateerde vakken bedrijfseconomie, Nederlands, Frans, Engels en informatica. Tijdens deze opdracht leerden we zowat alles wat je moet weten om een bedrijf te runnen. Hierbij hebben dan ook heel wat mensen aan meegewerkt. Daarvoor wil ik alvast enkele mensen bedanken voor alle mentale en financiële hulp doorheen het voorbije jaar. Onze mentor, mevrouw De Meyer, wil ik bedanken voor haar steun en geduld gedurende het voorbije schooljaar omtrent de GIP-taken en de minionderneming. Ik zou ook de leerkrachten willen bedanken die mij motiveerden en bijsprongen waar nodig. De directie wil ik bedanken, want dankzij hen hebben we dit project kunnen verwezenlijken. Maar ook Joris die ons vaak geholpen heeft bij naschoolse activiteiten mogen we zeker niet vergeten. Als laatste wil ik mijn familie bedanken die dit project en mijzelf zowel financieel als mentaal hebben gesteund. Door hen kreeg ik deze unieke kans om van jongs af aan kennis te maken met het bedrijfsleven. Deze ervaring heeft me alvast een betere kijk gegeven op hoe het er in een onderneming werkelijk aan toe gaat en of het al dan niet voor mij is weggelegd.

3


4


2 INLEIDING De minionderneming wordt gestart in het vijfde jaar secundair onderwijs in de richting handel. Tijdens dit jaar worden we voorbereid om de theoretische zaken, die we de voorbijgaande jaren leerden, om te zetten in de praktijk. Hier discussiëren we voluit over ons hoofdproduct en de bijpassende naam, gevolgd door goede marketingdoelstellingen. In het vijfde jaar verzamelen we ook alle nodige informatie zodat we het jaar daarop met een goede voorbereiding kunnen starten en niet voor verrassingen komen te staan. In het zesde jaar handel leren we niet alleen de positieve, maar ook de negatieve kanten van het vak kennen. We komen voor moeilijke, financiële keuzes te staan waarmee we nog nooit eerder geconfronteerd werden. We leren omgaan met verantwoordelijkheid en krijgen een betere kijk op hoe het er in een onderneming aan toegaat. Iedereen krijgt dan ook zijn eigen functie die zo concreet mogelijk volgens de normen van de minionderneming moet worden ingevuld. Doorheen het jaar is er ook een functiewissel zodat we de kans krijgen om te ontdekken welke functies ons het best liggen. De GIP is een eindwerk dat verplicht wordt opgesteld door iedere leerling van het zesde jaar handel. Iedere GIP-bundel is anders samengesteld en bevat alle opdrachten die we krijgen van onze leerkrachten omtrent de minionderneming. Deze worden door de leerling zelf gebundeld en verzameld in één document. Mijn GIP-opdrachten zijn in functie van mijn taak binnen de minionderneming opgesteld. Gedurende het eerste trimister werkte ik in het commerciële departement als PR en Reclame-medewerkster. Dit hield in dat we zowat het creatieve brein van de minionderneming waren en we voortdurend moesten brainstormen over nieuwe ideeën die we konden uitwerken. Onze taken waren vooral het maken van affiches, brochures, de stand, de banner, ons filmpje etc. Op het einde van het eerste trimester moesten we solliciteren voor een nieuwe functie binnen de minionderneming. Ik solliciteerde voor magazijnier en vanaf het tweede trimester mocht ik dan ook werkelijk als magazijnier van start gaan. Binnen deze functie waren mijn taken vooral het natellen van onze producten in het magazijn en het aanpassen van de inventaris. Zo konden we doorgeven aan de afdeling Aankoop welke producten opnieuw aangekocht moesten worden. In het zesde jaar doen we ook een uitwisselingsproject met Zweden en ook hiervan vindt u opdrachten in de GIP-bundel terug. Tot slot is de geïntegreerde proef een goede voorbereiding op het verder studeren na het secundair onderwijs. Het leert ons om goede planningen te maken en zo ook zelfstandig te kunnen werken.

5


6


3 INHOUDSOPGAVE 1

WOORD VOORAF ....................................................................................................................... 3

2

INLEIDING.................................................................................................................................... 5

3

INHOUDSOPGAVE ..................................................................................................................... 7

4

OVERZICHT BIJLAGEN ............................................................................................................. 9

5

BIBLIOGRAFIE ......................................................................................................................... 10

6

EINDWERK ............................................................................................................................... 12

6.1 Organogram .................................................................................................................................... 12 6.1.1 Eerste trimester ................................................................................................................................... 12 6.2.1 Tweede trimester ................................................................................................................................ 13 6.3

Afdrukken aandelen ........................................................................................................................ 15

6.4

Online registratie aandeelhoudersvergadering ................................................................................ 16

6.5

Website minionderneming .............................................................................................................. 17

6.6 Marktonderzoek ............................................................................................................................. 19 6.6.1 Enquête ............................................................................................................................................... 19 6.6.2 Analyse ................................................................................................................................................ 19 6.7

Présentez l’assortiment de votre mini-entreprise ............................................................................ 24

6.8

Travel guide ‘The best of Belgium and Bruges’ ................................................................................. 25

6.9

Marketingmix ................................................................................................................................. 26

6.10

Une campagne publicitaire .............................................................................................................. 39

6.11

Emailcontacts with Swedish students .............................................................................................. 40

6.12 Sollicitatiebrief en CV ...................................................................................................................... 43 6.12.1 Sollicitatiebrief ................................................................................................................................ 43 6.12.2 CV .................................................................................................................................................... 43

7

6.13

Sollicitatiegesprek ........................................................................................................................... 44

6.14

Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen .............................................................................. 45

6.15

Journal intime ................................................................................................................................. 46

6.16

Ondernemer voor de klas ................................................................................................................ 47


6.17 Analyse van de jaarrekening ............................................................................................................ 50 Inleiding ............................................................................................................................................................ 50 Liquiditeit in ruime zin ...................................................................................................................................... 50 Liquiditeit in enge zin ........................................................................................................................................ 51 Solvabiliteit ....................................................................................................................................................... 51 Rendabiliteit ..................................................................................................................................................... 52 EBIT ................................................................................................................................................................... 53 6.18

Starting up a new business in the UK ............................................................................................... 54

6.19

La plainte/Le commerce par tĂŠlĂŠphone ........................................................................................... 61

6.20

Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2 ...................................................................................... 62

7

CONCLUSIE ............................................................................................................................... 66

8


4 OVERZICHT BIJLAGEN 8

9

BIJLAGEN...................................................................................................................................... 4

8.1

Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering ............................................................................ 4

8.2

Bijlage 2: Afgenomen enquĂŞtes ......................................................................................................... 5

8.3

Bijlage 3: Lettre commerciale (assortiment) ....................................................................................... 7

8.4

Bijlage 4: Affiche ............................................................................................................................... 8

8.5

Bijlage 5: CV ...................................................................................................................................... 9

8.6

Bijlage 6: Verkoopfactuur ............................................................................................................... 12

8.7

Bijlage 7: Analyse jaarrekening ........................................................................................................ 14

8.8

Bijlage 8: Starting up a business....................................................................................................... 19

8.9

Bijlage 9: Lettre commerciale (plainte) ............................................................................................ 23

8.10

Bijlage 10: Logboek ......................................................................................................................... 24

8.11

Bijlage 11: Verslag bestuursvergadering .......................................................................................... 31


5 BIBLIOGRAFIE BOEKEN DEVRIENDT, D., Word 2007-2010, Voor wie écht met Word wil werken, WWW-Soft GCV, Oostkamp, s.d., 212 pagina’s. FLEERACKERS, T. e.a., Handelvijf/zes module 5, Commerciële en administratieve verrichtingen, De Boeck, Berchem, 2010, 190 pagina’s. FLEERACKERS, T. e.a., Handelzes module 6, Sociale zekerheid en verzekeringen, Fiscaliteit en Human Resources, De Boeck , Berchem, 2010, 192 pagina’s. FLEERACKERS, T. e.a., Handelzes module 8, De boekhouding als beleidsinstrument, Investeringsbeleid en Financieel beleid, De Boeck, Berchem, 2010, 168 pagina’s. N.N., Prisma, Pocketwoordenboek Frans-Nederlands, Unieboek, Antwerpen, 2010, 614 pagina’s. N.N., Prisma, Pocketwoordenboek Nederlands-Frans, Unieboek, Antwerpen, 2010, 556 pagina’s. N.N., Prisma, Pocketwoordenboek Engels-Nederlands, Unieboek, Antwerpen, 2010, 592 pagina’s. N.N., Prisma, Pocketwoordenboek Nederlands-Engels, Unieboek, Antwerpen, 2010, 570 pagina’s.

INTERNETBRONNEN JOHN, D., Vlajo organisatie miniondernemingen, 27/09/2012, (www.vlajo.be). N.N., Google, wereldwijde zoekmachine, Internet, 27/04/2013, (www.google.be). N.N., Inredia, the melting pot of interior design, Internet, 09/02/2013, (www.inredia.se). N.N., Interglot, online vertaler, Internet, 15/04/2013, (www.interglot.com). N.N., Modular, Internet, 21/04/2013, (www.supermodular.com). N.N., Nationale Bank van België, in verband met analyse jaarrekening, Internet, 09/02/2013, (www.nbb.be). N.N., Wikipedia, vrije encyclopedie, Internet, 28/04/2013, (www.wikipedia.be).

10


11


6 EINDWERK 6.1 Organogram 6.1.1

Eerste trimester

12


6.2.1

13

Tweede trimester


6.2 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering Op de uitnodiging van de aandeelhoudersvergadering moesten we een barcode voorzien zodat de genodigden gescand konden worden bij het binnenkomen. Op die manier waren we op de hoogte van wie er allemaal aan-of afwezig was op de aandeelhoudersvergadering. Ook moesten we op de uitnodiging vermelden dat de aandeelhouders zich moesten registreren op http://mini.jozefienen.be en te controleren ofdat hun gegevens al dan niet in orde waren. EĂŠn van de gepersonaliseerde brieven van de aandeelhoudersvergadering met ontvangststrookje kunt u raadplegen in BIJLAGE 1. De basisbrief (Word), het gebruikte gegevensbestand (Excel) en alle samenvoegde brieven (PDF) kunt u terugvinden in de DIGITALE BIJLAGE onder de submap aandeelhoudersvergadering.

14


6.3 Afdrukken aandelen Voor het afdrukken van de aandelen moesten we op basis van een Excel lijst de aandelen personaliseren met aandeelhouders en het ‘certificaat van aandeel’ van VLAJO. We moesten ervoor zorgen dat bij het afdrukken van de aandelen de gegevens op de juiste plaats stonden. Dit deden we door nauwkeurig te werken en gebruik te maken van kolommen.

De basisdocument (Word), het gebruikte gegevensbestand (Excel) en alle afdrukklare aandelen (PDF) kunt u terugvinden in de DIGITALE BIJLAGE onder de submap aandeelhoudersvergadering.

15


6.4 Online registratie aandeelhoudersvergadering Bij het registreren moesten de genodigden zich met het persoonlijke wachtwoord die op de uitnodiging vermeld stond aanmelden op http://mini-jozefienen.be. Daar konden ze aanduiden ofdat ze al dan niet aanwezig gingen zijn en indien aanwezig konden ze ook het aantal leden opgeven. Daarna konden ze ook eens controleren ofdat al hun gegevens juist ingevuld waren.

16


6.5 Website minionderneming

www.verto-sjz.be Bij het ontwerpen van de website werkten we samen met de klas 6IB die naargelang onze instructies voor de opmaak van onze website zorgde. Ook zorgde 6IB ervoor dat alle knoppen die moesten aanwezig zijn aanwezig waren. zoals o.a. een home-knop. Het uiteindelijke resultaat van de home-pagina en van twee andere pagina’s kunt u hierboven en op de pagina hiernaast bekijken.

17


18


6.6 Marktonderzoek 6.6.1

Enquête

De enquête kunt u raadplegen in BIJLAGE 2.

6.6.2

Analyse

Vraag 1: Bent u een voorstander van biologische producten?

Voorstander 30 20 10 0 Ja Nee

 Uit deze grafiek kunnen wij concluderen dat de grote meerderheid voorstander is van biologische producten. Vraag 2: Koopt u soms biologische producten?

Kopen 20 10 0 Ja

Nee

 Deze grafiek kan ons vertellen dat er een beetje minder dan de helft niet overgaat tot het kopen van de biologische producten.

19


Vraag 3: Bent u bereid om verse biologische groenten en/of fruit aan te kopen? Zo ja, welke?

Groenten en fruit 16 14 12 10 8 6 4 2 0 Ja

Nee

ďƒ Het kopen van verse biologische groenten en fruit is nog niet zo populair bij de mensen maar de meerderheid zou toch wel overgaan tot het kopen van deze groenten en fruit. Vraag 4: Wat vindt u van suikervrije voeding?

Suikervrije voeding 20 15 10 5 0 Lekker

Niet lekker

ďƒ De meerderheid vindt suikervije voeding lekker maar ongeveer de helft vindt het niet zo lekker omdat ze het waarschijnlijk nog niet zo veel gegeten hebben.

20


Vraag 5: Welke suikervrije snoepen zou u het lekkerst vinden?

Suikervrije Snoepjes 12 10 8 6 4 2 0 Beertjes

Coca-cola'tjes

Kersen

ďƒ Over het algemeen zijn alle suikervrije snoepjes erg in trek. Ze vallen allemaal zeer goed in de smaak, alleen doen de beertjes het minder. Vraag 6: Heeft u al eens suikervrije chocolade gegeten ? Zo ja, wat vond u daarvan?

Suikervrije chocolade 14 12 10 8 6 4 2 0 Ja

Nee

ďƒ Bij de suikervrije chocolade loopt het gelijk op, dit komt waarschijnlijk omdat de suikervrije chocolade nog niet zo bekend is op de markt. Wij zullen daar wel verandering in brengen!

21


Vraag 7: Welke fruitsappen spreekt u het meest aan?

Fruitsappen 5 4,9 4,8 4,7 4,6 4,5 4,4 4,3 4,2 Appelsap

Appel + sinaas

Appel + Appel + rode bosvruchten biet + wortel

 Uit deze vraag kunnen wij besluiten dat de appel met rode biet en wortel het minst zou worden aangekocht bij de mensen thuis. Dit zien wij ook in onze verkopen dat dit sap het minst goed doet. Vraag 8: Welke suikervrije confituur zou u het lekkerst vinden?

Suikervrije confituur 14 12 10 8 6 4 2 0

 De confituur die het meest in de smaak valt bij de ondervraagden van deze enquête is de abrikozenconfituur zonder suiker.

22


Vraag 9: Welke van volgende biologische frisdrankvarianten spreekt u het meest aan?

Biologische frisdrank 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 Biologische cola

Biologische limonade (appel en citroen)

Biologische limonade (appel en frambozen)

Biologische limonade (appel, druiven, citroen en vlierbloesem)

ďƒ Bij de biologische frisdranken zijn de limonades met appel + citroen en appel + frambozen het meest aantrekkelijk om aan te kopen bij de mensen. Onze eindconclusie van dit marktonderzoek De meerderheid van de ondervraagden zijn voor biologische producten, maar ze gaan niet snel over tot het kopen van deze producten. Als de mensen dan toch overgaan tot het kopen ervan dan zijn het meestal groenten en fruit. Voor suikervrije producten waren de mensen niet zo te vinden. Omdat ze deze nog niet zo goed kennen. Ze denken dat suikervrij snoepgoed niet lekker is. Als ze dan toch een snoepsoort moeten kiezen dan kiezen de ondervraagden voor suikervrije beertjes. Suikervrije chocolade is niet zo bekend bij onze ondervraagde personen, maar de stemmen zijn verdeeld. Van onze fruitsappen is appel met rode biet en wortel de minst gekozen fruitsap, dus zullen we meer reclame moeten maken voor deze fruitsap. Bij onze suikervrije confituren is de abrikozen confituur het meest gekozen. Onze biologische frisdranken zijn erg in trek, de meest gekozen frisdrank is limonade met appel en frambozen. Aan de hand van deze enquĂŞte hebben we een goede kijk op ons assortiment en of we het al dan niet moeten aanpassen. Onze conclusie is dat we het niet zullen aanpassen, maar wel meer reclame zullen maken voor de producten die niet zo goed in de smaak vallen bij de ondervraagde personen.

23


6.7 PrÊsentez l’assortiment de votre mini-entreprise

De catalogus kunt u ook raadplegen in de DIGITALE BIJLAGE onder de submap assortiment.

24


6.8 Travel guide ‘The best of Belgium and Bruges’

De travel guide kunt u ook raadplegen in de DIGITALE BIJLAGE onder de submap travel guide.

25


6.9 Marketingmix

1. Product Productkeuze: Begin vorig jaar begonnen we al met het brainstormen over de mogelijke keuze van ons productassortiment. Daarvoor werden we verdeeld in groepjes van twee die elk een eigen voorstel moesten presenteren voor de klas. Na lang discussiĂŤren kozen we uiteindelijk voor een productenassortiment bestaande uit gezonde voeding.

Onze minionderneming Verto biedt u een ruim assortiment aan van biologische en suikervrije producten. Ons gamma bestaat uit sappen, confituren, snoepgoed en chocolade.

Leverancier: Bij onze keuze gingen we hiervoor op zoek naar nog relatief onbekende leveranciers. Onze hoofdleverancier is Verhofstede, die gespecialiseerd is in het produceren van verse biologische sappen. Naast Verhofstede werken wij nog samen met 4 andere leveranciers nl. Ameel (Cavalier chocolade), het Landhuys (suikervrije confituren), Joris (snoepgoed) en ’t Natuurhuisje( organische frisdranken).

26


Soort goederen: Wij bieden kwaliteitsvolle verbruiksgoederen aan want onze producten gaan maar een korte tijd mee. Onze producten zijn vooral preference goods want de klant koopt ze regelmatig aan zonder er lang over na te denken, maar verwacht wel een hoge kwaliteit van de producten.

27


Productassortiment : Hier onder vindt u een grafiek met het assortiment uitgedrukt in breedte en diepte. Breedte Sappen

Fruit 

Appel

Sinaasappel

 

Confituur

Chocolade

Snoep

Organische

Grote pot

Appel

Framboos

Tablet:

Suikervrij:

Appel/framboos

Abrikoos

Melk chocolade

Cola’s

Gember

Krieken

Pure chocolade

Beertjes

Cola

Mertillen

Witte rice crisps

Krieken

Aardbei

Framboos

Framboos-passie

Appel

Bosvruchten Citroen Zwarte bes

Diepte

Frisdranken

Groenten

Reep:

Karamel biscuit

Hazelnootcrème biscuit

Puur berries

Rode biet/ wortel

Productielevenscyclus: Wij hebben 3 producten gekozen ( appelsap met rode biet en wortel, melkchocolade en confituur passie/abrikoos ) die we geplaatst hebben in de productielevenscyclus.

Introductie: Melkchocolade ( met stevia)

Appelsap met rode biet en wortel hebben wij in de introductiefase geplaatst omdat het nog een relatief onbekend product is. Het is nieuw op de markt en de verkoopsaantallen zijn nog Confituur Appelsap met rode Introductie: biet en wortel Productielevenscyclus Passie/framboos

28


Introductie: Appelsap met rode biet en wortel hebben wij in de introductiefase geplaatst omdat het nog een relatief onbekend product is. Het is nieuw op de markt en de verkoopsaantallen zijn nog laag want de mensen moeten nog wennen aan het idee van rode biet en wortel samen te combineren in een sap.

Groei: Melkchocolade met stevia hebben wij in de groeifase geplaatst omdat het product toch al een tijdje op de markt aanwezig is. Meer en meer mensen ontdekken de chocolade met stevia waardoor de verkoopsaantallen sterk stijgen. Er is bijna nog geen concurrentie aanwezig.

Volwassenheid: Suikervrije confituur hebben wij in de volwassenheid geplaatst omdat het product toch al een zekere tijd op de markt aanwezig is. De verkoopsaantallen stijgen nog omdat de smaak toch nog innovatief is maar er komt meer en meer concurrentie bij.

Service: Service aan onze ( toekomstige) klanten is zeer belangrijk : altijd met een vriendelijke glimlach ontvangen en steeds geduldig om hun eventuele vragen te beantwoorden. Wij hopen op deze manier een goede klantentevredenheid op te bouwen. Doorheen het jaar zullen wij ook proevertjes aanbieden om nieuwe klanten te kunnen aantrekken. In de toekomst zullen onze klanten ook kunnen bestellen via onze website (http://www.verto-sjz.be/).

29


Verpakking: Onze verpakking heeft hierbij ook een zeer belangrijke functie want we willen aantonen dat biologische en suikervrije producten ook aantrekkelijke verpakkingen kunnen hebben (de mensen hebben vaak een verkeerd beeld dat biologische en suikervrije producten lelijk verpakt zijn). Bij het uitkiezen van onze producten is het onze bedoeling dat de verpakking opvalt. De verpakking moet natuurlijk ook hanteerbaar en beschermend zijn. Wij kozen ervoor om uitsluitend gebruik te maken van papieren zakken, omdat deze beter zijn voor het milieu dan de gewone plastiek zakken.

2. Plaats Verkoopmomenten: In oktober hebben wij onze producten voor het eerst verkocht op onze aandeelhoudersvergadering en ook tijdens het oudercontact. Daar hebben we onze producten voorgesteld aan het publiek. De verkoopsmomenten doorheen het jaar vonden plaats in: 

Oudercontact kerstrapport

Zaterdagmarkt op ‘t Zand

Opendeurdagen juwelier Izegem

Zweden

Keurne

Minimarkets op school

Brugge Culinair

Halluin

Oudercontact paasrapport

Opendeurdag school

Verkoopmoment op de speelplaats

Slotvergadering

Doorlopende bestellingen doorheen het jaar

30


Verkoopplaatsen: Momenteel kan je enkel bestellen via ĂŠĂŠn van onze medewerkers maar vanaf het tweede trimester is er ook de mogelijkheid om via onze website(http://www.verto-sjz.be/) te bestellen.

Organisatie magazijn: Onze school heeft een klein lokaaltje ter beschikking gesteld dat we mogen gebruiken als magazijn. De magazijniers hebben ervoor gezorgd dat alles een vaste plaats kreeg zodat er een duidelijke structuur is. Als er nieuwe producten binnenkomen, worden de oudste producten steeds vooraan geplaatst zodat deze als eerste verkocht worden want sommige producten hebben een korte vervaldatum. Dit is volgens de FIFO-methode (First In First Out).

31


3. Promotie

Doelgroep: Wij richten ons vooral op jongeren en volwassenen, omdat we hen willen aantonen dat gezonde en suikervrije voeding ook lekker kan zijn. De meeste jongeren, maar ook veel volwassenen, hebben een slecht beeld over biologische en suikervrije voeding. Ze vinden het niet lekker of geloven niet dat het gezonder is dan andere voeding dat in de rekken ligt. Daarom willen we vooral onze doelgroep verleiden met onze lekkere biologische vruchtensappen en frisdranken, suikervrije snoepjes, confituren en chocolade. Hopelijk kunnen we hen en andere tegenstanders van biologische en suikervrije producten ervan overtuigen dat gezonde voeding niet smakeloos en saai hoeft te zijn.

Slogan: Onze slogan, die ook terugkeert in ons logo, is ‘verassend sappig’. Het verwijst naar onze biologische vruchtensappen met een verassende twist. Maar ‘verassend sappig’ wijst niet enkel op ons assortiment, maar ook op ons: een creatieve, geïnspireerde groep jongeren die de uitdagingen van dit jaar niet uit de weggaan! We zullen ook ons best doen om het jaar door steeds opnieuw verassend uit de hoek te komen.

Logo: Wij hebben gekozen voor een strak en modern logo, omdat we vinden dat het past bij een creatieve groep jongeren als ons. De naam Verto past perfect bij de producten die we verkopen.

32


Biologische en suikervrije producten zijn zeer natuurlijke voedingsmiddelen die voldoen aan bepaalde eisen op het gebied van milieu, natuur en landschap, het welzijn van dieren en productiemethoden. Doordat groen een kleur is dat steeds terugkomt in de natuur, leek het franse ‘vert’ ons zeer toepasselijk. De ‘o’ in ons logo heeft de vorm van een appel en verwijst naar het gezonde en het verassende van onze producten. De ‘o’ gebruiken we ook, net als het appeltje van Apple, als het herkenningsteken van Verto, dat overal terugkeert.

Brochure:

33


4. Promotie

Wij hebben onze

Huisstijl: Het groene en witte aspect van onze minionderneming vind je, net als in onze goed en strak klinkende naam Verto, ook terug in onze huisstijl.

Flyer: Wij hebben ervoor gekozen om onze flyer aan te passen aan te feestdagen. Onze eerste flyer had het thema Halloween en ook daar kon je onze huisstijl terug in vinden. Het concept was ‘Prepare yourself for Halloween and become green with Verto!’. ‘Become green’ had dan de betekenis van ‘word biologisch of ga biologisch’ met Verto. We zijn ondertussen ook al volop bezig met een nieuw concept uit te werken voor de komende feestdagen, namelijk Kerstmis. Zo zullen we het hele jaar door verschillende flyers ontwerpen aangepast aan de feestdagen. Op die manier kunnen we voorkomen dat onze flyers niet saai worden en zorgen we voor afwisseling.

34


Website:

Onze website is ontworpen met behulp van Informaticabeheer, samen met hen werken we samen om tot een goed eindresultaat te komen. De website is nog niet helemaal af en er moeten nog veel zaken aan veranderd worden. Op onze website krijg je meer informatie over het ontstaan van Verto, wie de werknemers zijn, met welke leveranciers we samenwerken en welke producten we aanbieden. Je kan er ook ons filmpje bewonderen. Later zullen ook onze sponsors een plaatsje krijgen op onze website.

Ons filmpje is een vernieuwde, moderne versie van het wereldwijd bekende sprookje Sneeuwwitje:

35

ipv een giftige appel krijgt Sneeuwwitje van de heks ongezonde snoepjes toegediend

de prins op het witte paard wordt vervangen door een stalen ros (tandem)

de kus van de prins die Sneeuwwitje in het originele verhaal ontwaakt wordt vervangen door het verse en gezonde vertosap.


Stand: De stand van Verto is, net als ons logo, strak en modern. De ‘o’ is duidelijk zichtbaar en geeft een speciaal effect aan ons stand doordat we er ons producten in kunnen plaatsen. Bij de stand hoort ook een banner met ons logo op. Alles ontworpen en gemaakt door onze eigen leerlingen.

36


4. Prijs Marketingdoelstellingen: Winstmaximalisatie: Onze marketingsdoelstellingen is winstmaximalisatie. Tijdens de aandeelhoudersvergadering waren onze prijzen redelijk laag en verkochten we zeer goed. Onze prijzen mochten eigenlijk hoger liggen. We gingen zeker evenveel verkocht hebben en gingen dus ook meer winst hebben. Na de aandeelhoudersvergadering hebben we onze prijzen verhoogd en nog steeds vliegen de bestelbonnen binnen. Bij het verhogen van onze prijzen is het vanzelfsprekend dat onze winst ook gestegen is. Het is natuurlijk de bedoeling om zoveel mogelijk winst te hebben. Onze prijzen zouden in principe nog hoger kunnen.

Kostengerichte prijs: Wij proberen bij het bepalen van onze prijzen rekening te houden tegen welke prijzen wij onze producten moeten verkopen om al onze kosten te dekken. In het begin hadden wij het erg moeilijk bij het bepalen van de prijzen, we verkochten zeer veel maar onze opbrengst was laag waardoor er een kans ontstond dat we niet alle kosten konden bepalen. Maar sinds kort zijn onze prijzen gestegen waardoor we al onze kosten kunnen bepalen en er toch nog winst uitvloeit.

37


Imagoprijszetting: Biologische producten zijn vaak, maar niet altijd, duurder dan gangbare producten. De reden waardoor ze duurder zijn, wordt bepaald door onderstaande factoren:

de kleinschaligheid van de sector. Een kleine sector heeft in verhouding meer kosten per product aan distributie, transport, vermarkting, promotie, …Wanneer de biosector groter wordt, zullen de kosten verhoudingsgewijs dalen en kan de prijs per product ook dalen.

de hogere of bijkomende kosten in heel de keten. bv.: meer ruimte zowel binnen als buiten voor de dieren, duurder veevoer van hoge kwaliteit, bijkomende voorzieningen voor een biologische verwerkingslijn, een aparte stockageruimte voor grondstoffen en afgewerkte producten, duurder zaaigoed, enz.

de iets lagere opbrengsten, bv. het trager vetmesten van de dieren, een kleinere oogst

de grotere hoeveelheid werk, bv. owv mechanische onkruidbestrijding

de bijkomende kosten voor de controle op de biologische productie

Het is dus duidelijk dat er meer aandacht besteed wordt aan de producten tijdens de productie, waardoor de kwaliteit ook een stuk hoger ligt.

Door de betere kwaliteit van onze producten vragen we ook een hogere prijs om zo de kosten te kunnen dekken.

Psychologische prijszetting: Minionderneming Verto heeft er voor gekozen om geen gebruik te maken van een psychologische prijszetting. We werken met afgeronde prijzen die niet misleidend zijn voor onze klanten. Op die manier gaat onze verkoop rapper, doordat we minder rekenwerk hebben en kunnen we dus ook meer verkopen. Zo is er ook minder kans dat er fouten gemaakt worden tijdens het rekenen.

38


6.10 Une campagne publicitaire Comme vous pouvez voir, nous essayons avec notre film publicitaire de maximaliser l’attention des jeunes. Notre but est de promouvoir notre produit de façon drôle et subtile. Dans le film, nous affichons les caractéristiques de notre produit : Délicieux, Vert, En bonne santé, Pas Cher, Qualité, Mini-entreprise, Stevia, Biologique, Sans sucre et Une histoire juteuse. Délicieux : Tous nos produits ont un très bon goût. Vert : Représente les origines naturelles de nos produits. En bonne santé : Nos produits sont très bons pour la santé. Pas cher : En relation avec la qualité, nos produits ne sont pas cher. Qualité : La qualité de nos produits est très importante. Mini-entreprise : Verto est une Mini-entreprise. Stevia : Nos produits sans sucre sont édulcorés avec Stevia. Biologique : Tout nos produits sont biologiques. Sans sucre : La plupart de nos produits sont sans sucre ou avec moins de sucre. Une histoire juteuse : Nos produits principaux sont les jus de fruits. À la fin de notre film, vous entendrez notre slogan ‘La vie en vert’. Suivi par une image de notre gamme et notre affiche publicitaire.

Verto vous présente la vie en vert. Chez nous, vous trouvez des produits biologiques et sans sucre qui sont mieux pour la santé et qui donnent plus d’énergie. Tous nos produits sont vendus à bas prix, il y a toujours des produits appropriés pour tous les budgets. Nous recevrons toujours les clients avec un sourire et nous resterons à votre disposition pour toutes questions.

Het affiche kunt u terugvinden in BIJLAGE 4. Het affiche en het filmpje kunt u ook raadplegen in de DIGITALE BIJLAGE onder de submap campagne publicitaire.

39


6.11 Emailcontacts with Swedish students

From: anabelvandesandeke@hotmail.com To: linneaekelund@hotmail.com Subject: Heeeeeeeeeeeeeeey Date: Sat, 10 Nov 2012 02:18:35 +0100 Hi LinnĂŠa You were probably wondering why it was taking so long until you got my email, I'm so sorry about that but I've been ill for quite a long time. Okay, you probably want to know some more about me ;D So, my name is Anabel and I go to school in Bruges (you probably already knew these things ;p) I live in a small town close to Bruges and I have an older brother. His name is Martijn, he's 20 years old, he's a guitar player, he has his own band 'Grandma's Room' and playing the guitar and hanging out with his band is kind of all he does all day. I don't really have any hobbies, but I do like sports, hanging out with my friends, I love fashion and when I have the time for it I love to draw something. So how about you, do you have any hobbies? You're probably also wondering how Belgium, and more particular, Bruges is like. Well, yes it is true, in Belgium you are allowed to drink at the age of 16. So, you are probably excited about that ;D Bruges is a beautiful city with a lot of history and charm. And if you like chocolate, you're lucky because everywhere you look you see chocolate stores. The students also have their typical clubs to go out to and to have a drink. I'm also very curious about Sweden and what the students do in the weekends and stuff. So I hope you can enlighten me ;D And if you have some more questions about Belgium or Bruges or even about me, just go ahead ask me. Byeeeeeee xoxo

40


From: linneaekelund@hotmail.com To: anabelvandesandeke@hotmail.com Subject: RE: Heeeeeeeeeeeeeeey Date: Thu, 15 Nov 2012 19:41:16 +0100

Hi Anabel! So sad to hear that you have been sick for a long time. What was the disease? I checked on your Facebook pictures and must say you are very beautiful! It sounds good to the Belgium chocolate and go out when you're 16 years old. I look forward to it. I love chocolate. You want to know a bit about me as well. My name is Linnea Ekelund and is 17 years old. I live in a small town called Tibro and goes to a school called FügelviksSchool. I have an older sister and she is 19 years old and works at a cafe. She will move in with her fiance next week in an apartment. I think that's sad for will miss her here at home. My hobbies are working out, be with friends, shopping and being with family. You were curious about Sweden and what we do during the week. I'm out with friends, exercising, working sometimes in children gymnastics as a leader. It's very funny. We play with the kids and have fun. We cannot do much in Sweden before age 18 years. That's when we get a driver's license and can go out to the pub. We have a lot in school so we can’t do much else. But we drink and stuff, even if we do not go out, we have parties at home. byebye xoxo

41


From: anabelvandesandeke@hotmail.com To: linneaekelund@hotmail.com Subject: RE: Heeeeeeeeeeeeeeey Date: Sun, 18 Nov 2012 02:09:52 +0100 Hi Linnéa I was not really ill, like a disease or something. But I had a small accident. I fainted while I was alone in the bathroom, so there was no one nearby to catch me when I fell. That's why I fell pretty bad on my head and had a huge bump. I had to spend a night in the hospital for observation, but they didn't find any damage, so I'm fine!! And thank you for the complement, that's really sweet of you. I saw pictures of you too and you are a pretty girl yourself and I like your style by the way! It's nice to hear you guys also have parties at home! Hope you guys can throw a party when we're there, so we can experience a Swedish house party haha :D Do you have pets actually? I have a dog, who's awesome, and a cat and some chickens hahaha! I will send you a picture of my dog from my twitter, he's beautiful. Don't really know what else I can tell you or ask you. We will catch up on Facebook if you want ;) Byeeee xoxo

Hi Anabel! Sorry for the late reply but I have had a lot in school Didn't sound good to hear that you fell over and all that. Hope you feel better now! Thank you very much. It was fun to hear! When you come to Sweden, we have parties at home. So it will be really fun. Hope you will like it ;) Sounds cool to have chickens at home. I have two cats and a rabbit. But the rabbit is sick sadly. I have a question. When you come to Sweden, I wonder if you and some more friends, one or two would come and stay with me and my friend Sarah Angelsiöö? We can post on Facebook bye xoxo

42


6.12 Sollicitatiebrief en CV 6.12.1 Sollicitatiebrief Mijn sollicitatiebrief en nederlandse CV kunt u samen met de franse en engelse versie terugvinden in bijlage 5. U kunt mijn sollicitatiebrief en CV ook raadplegen in de DIGITALE BIJLAGE onder de submap sollicitatie.

6.12.2 CV

43


6.13 Sollicitatiegesprek DATUM: dinsdag 15 januari 2013 FUNCTIE: magazijnier AANWEZIGE PERSONEN:

    

Mevrouw De Muynck Mevrouw De Meyer Mevrouw Declerck Meneer Punie Meneer Vandaele

44


6.14 Boekhoudkundige verwerking verkoopfacturen

EĂŠn van verkoopfacturen kunt u samen met het verkoopdagboek terugvinden in BIJLAGE 6. Het verkoopdagboek samen met alle verkoopfacterenkunt u ook raadplegen in de DIGITALE BIJLAGE onder de submap verkoopfacturen.

45


6.15 Journal intime Mijn journal intime kunt u raadplegen in de DIGITALE BIJLAGE onder de submap journal intime.

46


6.16 Ondernemer voor de klas

In The Pocket is een toonaangevende agentschap in Europa. Ze zijn zowel een agentschap als een ontwikkelaar en combineren effectief het beste van beide werelden. Ze experimenteren met ideeën en ontwikkelen concepten, zelfs wanneer er geen cliënt is die hen de specifieke opdracht gaf. Ze helpen bedrijven het nieuwe, digitale tijdperk van smartphones, tablets en andere aangesloten apparaten met open armen te ontvangen. Als mobiele agentschap draait bij hen alles rond de ontwikkeling van software en webtechnologie, maar hun diensten breiden uit tot strategie, marketing en conceptcreatie. Minder dan 3 jaar geleden was er nog geen sprake van In The Pocket. Rond die periode begon Pieterjan samen met zijn goede vrienden Louis en Jeroen aan de keukentafel te brainstormen over het project. Waar ze dag in dag uit nadachten over een goed businessplan, hun toekomste website, enz. ... Een anderhalf jaar geleden besloten ze hun ‘kantoor’ te verhuizen naar de woonkamer van Louis. Daar sloten ze hun eerste contract af en begonnen ze met het aannemen van personeel. Slechts één jaar geleden verhuisden ze naar hun eerste, echte kantoor in Gent. Daar bleven ze hun team uitbreiden met o.a. personeel voor het ontwerpen, personeel voor de administratie, ‘the quote monkeys’, ... Sinds ongeveer 6 maanden geleden telt hun team 25 leden. Hierbij deelde Pieterjan ons een belangrijke tip mee: ‘Wees voorzichtig en denk goed na over met wie je een bedrijf wilt opstarten, want vrienden zijn hierbij niet altijd een goede keuze.’ Hiermee bedoelde hij dat vriendschappen tussen zakenpartners niet altijd even evident is en het soms moeilijk wordt om het zakelijke en het persoonlijke leven gescheiden te houden. Wat begon als een idee tussen vrienden verzekerde zich door de jaren heen van een positie als marktleider in België en Europa.

47


Naast In The Pocket is Pieterjan ook de oprichter van Showpad waarvan het hoofdkwartier zich eveneens in Gent bevindt. Showpad maakt van elke iPad een krachtige verkoop –en presentatiemiddel. Verder gaf Pieterjan ons in stappen weer hoe zijn bedrijf groeide van slechts een idee tot wat het nu is:

1. Het idee: Zijn idee kwam van de evolutie van nieuwe GSM’s en smartphones door de jaren heen. 2. De markt: ▪ Is er wel een markt voor het product?

▪ Hoeveel mensen zouden erin geïnteresseerd zijn? To do: praten met potentiële klanten, ... 3. Hoe begin je: Je moet het gewoon doen en probeer zo goed mogelijk voorbereid te zijn als je kan zijn. 4. Moeilijke beslissingen: Natuurlijk zul je bij een job als deze wel eens moeilijke en soms minder aangename beslissingen moeten nemen zoals bv. het onslaan van personeel. 5. Tips: Een ondernemer zijn is niet zo moeilijk als men denkt, natuurlijk moet je de juiste beslissingen kunnen nemen en hard werken. 6. Resultaat: Apps voor:

▪ PeakPerformance App ▪ Kinepolis App ▪ Samsung Eco Bubble ▪ Samsonite ▪ Volkswagen Golfstory ▪ M&M’s Vote & Win ▪ Carlsberg – Loyalty Programm ▪ Dagelijkse kost - VRT ▪ De Snelste Quiz ter Wereld ▪ Videozone ▪ Q-Music ▪ Studio Brussel

48


Ik was enorm onder de indruk van In The Pocket. Het lijkt bijna onmogelijk om in minder dan 3 jaar tijd als marktleider in Europa uit te groeien. Zo zie je maar weer dat niets onmogelijk is. Het is een kwestie van de juiste beslissingen te nemen en natuurlijk ook dag in dag uit hard te werken.

49


6.17 Analyse van de jaarrekening Inleiding

Wij kozen voor de onderneming ‘Pur Natur’, een producent van verse en biologische zuivelproducten uit Kruishoutem. Net zoals onze minionderneming hecht Pur Natur het grootste belang aan de versheid en kwaliteit van hun producten. Uit respect voor mens, milieu en natuur houdt men ook uitermate rekening met verpakking en energiebesteding.

Liquiditeit in ruime zin Formule: De liquiditeit in ruime zin =

Vlottende activa Vreemd vermogen op korte termijn

Toepassing: Vlottende activa = 11.076.227 Vreemd vermogen op korte termijn = Schulden op ten hoogste één jaar = 5.630.033 + Overlopende rekeningen = 155.426 Totaal: 5.785.459 De liquiditeit in ruime zin = 11.076.227 5.785.459 = 1,914494079 Interpretatie: Het is een gezonde onderneming, want >1, het heeft dus voldoende middelen om zijn schulden op korte termijn terug te betalen. De onderneming zou zelf twee keer zijn schulden kunnen terugbetalen. Dit komt vooral omdat de vlotte activa zeer hoog is.

50


Liquiditeit in enge zin Formule: De liquiditeit in enge zin =

Vlottende activa - Voorraden Vreemd vermogen op korte termijn

Toepassing: Vlottende activa - Voorraden = Vlottende activa = 11.076.227 - Voorraden = 249.879 Totaal: 10.826.348 Vreemd vermogen op korte termijn = Schulden op ten hoogste ĂŠĂŠn jaar = 5.630.033 + Overlopende rekeningen = 155.426 Totaal: 5.785.459 De liquiditeit in enge zin = 10.826.348 5.785.459 = 1,87130321 Interpretatie: Doordat je de voorraden hebt afgetrokken van de vlottende activa, daalt de liquiditeit. We doen dit om een beter beeld te krijgen van de liquiditeit van een onderneming, want als we de voorraden er bij zouden tellen geeft dat geen duidelijk beeld weer. Want vaak duurt het iets langer dat een bepaald product verkocht wordt (soms meer dan een jaar) en de producten kunnen ook beschadigd of verouderd zijn.

Solvabiliteit Formule: De solvabiliteit = Eigen vermogen x 100 Totaal vermogen

51


Toepassing: Eigen vermogen = 6.097.549 Totaal vermogen= 11.921.182 De solvabiliteit = 6.097.549 x100 11.921.182 = 0,51 = 51,15 % Interpretatie: Het is een gezonde onderneming , want het beschikt meer dan 1/3 eigen vermogen. Dat wil dus zeggen dat de ondernemingen minder aflossingsverplichtingen heeft t.o.v. van financiĂŤle instellingen en schulden bij de leveranciers.

Rendabiliteit Formule: De rendabiliteit = Winst van het boekjaar na belasting x 100 eigen vermogen Toepassing: Winst van het boekjaar na belasting = 1.490.318 Eigen vermogen = 6.097.549 De rendabiliteit = 1.490.318 x100 6.097.549 = 0,244412632 = 24,44 % Interpretatie: Het rendement van het eigen vermogen is vrij goed. 24,44 % is het rendement dat de aandeelhouder kan krijgen als zijn investering in de onderneming iets oplevert. De aandeelhouder zal dat getal dan vergelijken met het rendement die hij of zij zou kunnen krijgen bij op een risico vrije belegging, en zal dan beslissen op welke manier hij of zij wil beleggen (in de onderneming of toch liever op een termijn- of spaarrekening).

52


EBIT Formule: EBIT= Bedrijfsopbrengsten – kosten Toepassing: Bedrijfsopbrengsten = 22.506.634 Bedrijfskosten = 20.392.120 EBIT= 22.506.634 – 20.392.120 = 2.114.514

Interpretatie: Dat is de bedrijfswinst die de onderneming heeft, maar daar moeten nog de intresten en belastingen vanaf. Het is dus nog niet de eigenlijke winst van de onderneming.

De balans en de resultatenrekening kunt u terugvinden in BIJLAGE 7. Onder de submap analyse jaarrekening in de DIGITALE BIJLAGE kunt u ook het de balans en de resultatenrekening in PDF samen met het excel-bestand raadplegen.

53


6.18 Starting up a new business in the UK

GRAZIANO 54


DESCRIPTION OF OUR BUSINESS/SHOP We’ve decided to start up a new brand which sells clothing and accessories. The name of our future brand will be ‘Graziano’. It is Italian for ‘style’ and the reason why we chose for an Italian name is because Milan is the world’s capital of fashion and design. Our logo stands for ‘infinity’. The original symbol of ‘infinity’ is a horizontal 8, but we’ve decided to give it a final touch. Our main reason why we chose for these two particular names is because when you put them together you get ‘infinite style’ and that is actually our message that we want to send into the world. We want to convince our potential buyers that buying from ‘Graziano’ will always be a good choice. Our target is to make a change in the fashion world and to stand out in Milan next to the other high fashion brands. First, we want to start with a small boutique and collection. The reason why we chose for this kind of shop is because we want to be exclusive and unique. That way we want to grow into a high fashion brand with only a few exclusive boutiques all over the world.

LOCATION The location where we want to start up our business is in the UK, more specifically in London. The reason why we chose London is because it seems to be a city that is extremely fashion-minded. There are a lot of famous fashion streets in London and we personally like the street style in London, especially during London fashion week. We chose for our shop to be located in the New Bond Street, because it’s known as the most beautiful shopping street all over the world. We see London as an inspiring capital and also as a leading global city, with strengths in the arts, commerce, fashion etc. London has been described as a world cultural capital and is the world's most-visited city as measured by international arrivals.

55


STEPS NECESSARY TO UNDERTAKE TO START UP A BUSINESS IN THE UK https://www.gov.uk/set-up-business-uk/overview

Step 1: Overview

Overview We are from the European Economic Area (EEA), so we are allowed to start up a business in the UK.

Business structures in the UK When you start up a business in the UK you must choose a structure for your business. We have chosen for a business partnership, so we share personally responsibility for our business. This means that we share all our business’ profits between us and each of us pays tax on their share of the profits. We are also personally responsible for our share of: 1) Any losses our business makes 2) Bills for things we buy for our business, like stock or equipment We must choose a ‘nominated partner’. Who this will be, we have not decided yet. One of us will be responsible for keeping business records and managing tax returns. Then the nominated partner must register the partnership with HM Revenue & Customs. Once we’ve registered that we’ll get a Unique Taxpayer Reference (UTR) number and we can then send our tax return to HMRC. The nominated partner will automatically register personally for Self-Assessment. The other one must register for Self-Assessment to pay their personal tax and National Insurance on their share of the partnership’s profit as soon as possible after we start trading. We must register our partnership before October 5th in our business’ second tax year, because otherwise we risk a fine. Because we want to run a firm in the UK, we are obliged to live there.

56


Step 2: Register your business in the UK We’ll need to register our business in the UK. We must register the following things: 1) Register for self-assessment tax 2) Name your business according to certain rules 3) Run the business as an individual 4) Share profits between partners

Step 3: Licences When setting up a business in the UK we may need to apply for a licence, depending on what our business is. We are going to sell clothes and accessories, because of that these licenses are required:

Pavement or street display licence (England and Wales):

A licence for putting advertising signs on the road or pavement.

Public space surveillance (CCTV) licence:

A public surveillance licence is needed to carry out manned guarding activities with the use of CCTV equipment.

Notification to process personal data:

Notify the Information Commissioner's Office (ICO) if your organisation processes personal data in an automated form.

Licence to play background music (PRS): Licence to play recorded music in public (e.g. a radio, CD or music channel) on your business premises.

57


Step 4: Setting up a bank account The cheapest way for us is to open a UK account or to set up a UK sterling account with our own bank, to avoid transaction and currency exchange fees. How we are going to do it, we don't know yet. We’ll need a UK address before opening a UK bank account.

Step 5: National Insurance and VAT

National Insurance: We may need to pay National Insurance if we’re self-employed, depending on how much we earn. If we have employees we need to deduct National Insurance contributions (NICs) from their wages and pay those as well. If our employing workers from the European Economic Area (EEA) or Switzerland, and they have an A1 form, we’ll have to deduct according the rules of their home country and not pay National Insurance contributions.

VAT: We must register for VAT with HM Revenue & Customs (HMRC) if or business turnover is more than £79,000.

Step 6: Employing people The same basic employment terms and conditions apply to all workers in the UK even if we bring those workers to the UK from another country, e.g. we must pay our workers at least the National Minimum Wage (NMW). We have chosen to take employers from the UK because those people are able to tell something more about the country and the people itself, so we can use better sales tactics to convince the people of our products. The 6 things we need to do when employing staff for the first time: 

Decide how much we need to pay someone. We must pay our employee at least the National Minimum Wage (NMW).

Check if someone has the legal right to work in the UK.

Get employment insurance

Send details of the job (including terms and conditions) in writing to our employee.

Tell HM Revenue & Customs (HMRC) by registering as an employer.

Give staff a pay statement showing deductions we have made for things like tax, National Insurance and student loan repayments.

58


CONCLUSION Starting up a business is an exciting challenge. However, it is necessary to have a good idea, a clear understanding of the market and financial knowledge and skills to support the business' development. A detailed business plan will help a business avoid failure by researching the market, assessing the competition, predicting revenue and costs accurately and securing adequate finance. Our final conclusion is that starting up a business in the UK is not that easy and it’s a lot of hard work. You have to collect as much information as you can and you have to be really prepared. You don’t just have to prepare yourself financially, but also mentally because you’ll have to work hard every single day. We would both like to work in London, England. It seems like an inspiring city where you still see outstanding and sometimes strange clothing styles. That’s exactly what a designer needs, to get inspired by clothing styles that are different, but also exclusive and unique.

59


DESIGNER AND ACCOUNTANT You also have to think who’s going to design the clothes and who’s going to do the financial work. Are you going to do it yourself or will you hire someone? We decided to do it ourselves; Lauren is going to do most of the financial work and Anabel is going to design the clothes. We want to be as prepared as possible, so Anabel has already started drawing sketches. This is one of them:

De emails en telefoongesprekken kunt u raadplegen in BIJLAGE 8. Alle digitale documenten kunt u ook terugvinden in de DIGITALE BIJLAGE onder de submap business in the UK.

60


6.19 La plainte/Le commerce par téléphone Anabel = An Verhofstede (A) Nicolas= Nicolas Floréal (N) A:

Bonjour monsieur Floréal. Je suis An Verhofstede.

N:

Bonjour madame. Je peux vous aider?

A:

J’ai reçu votre plainte concernant la facture du 19 mars. Veuillez-vous m’expliquer la raison de votre plainte ?

N:

Oui, avec plaisir ! Nous avons constatés une erreur dans notre commande. Nous avons commandé 80 bouteilles de jus de pommes aux citrons et 40 bouteilles de jus de pommes. Et nous avons reçu le contraire, vous avez livré 40 bouteilles de jus pommes aux citrons et 80 bouteilles de jus de pommes.

A:

Ce n’est pas un problème pour nous. Vous pouvez retourner les marchandises à nos frais.

N:

D’accord, merci pour la solution !

A:

Je vous en prie! C’est avec plaisir, monsieur !

N:

Merci, au revoir !

A:

Au revoir !

Mijn lettre commerciale kunt u raadplegen in BIJLAGE 9.

61


6.20 Uitnodiging aandeelhoudersvergadering 2

De flyer kunt u samen met ĂŠĂŠn gepersonaliseerde flyer terugvinden in de DIGITALE BIJLAGE onder de submap aandeelhoudersvergadering.

62


6.21 Bedrijfsbezoeken Modular Lighting Instruments is een in België gevestigde ontwerper, producent en verdeler van architecturale design verlichting. Hun missie was altijd en is nog steeds om een betrouwbare en eigenzinnige vernieuwer te zijn, een pionier op het vlak van high-end architecturale design verlichting. Het bedrijf werd opgericht in 1980 en verzekerde zich door de jaren heen van een positie als wereldwijd marktleider en trendsetter door haar continue investering in Research & Development. Als trendsetter vraagt men niet enkel veel durf, maar ook persoonlijkheid en creativiteit. Modular heeft dan ook een sterk team van ervaren lichtontwerpers en –consultants, en werkt daarnaast ook samen met internationaal erkende designers. De samenwerking met deze ervaren lichtontwerpers werpt dan ook zijn vruchten af en resulteert niet enkel in vernieuwende lichtoplossingen, maar ook in gedurfde marketing- en communicatiecampagnes. In 2007 creeërde Modular een nieuw hoofdkwartier, namelijk ‘The Light Box’, in Roeselare-Rumbeke. De stijlvolle architectuur van het gebouw, in combinatie met de opvallende LED-lichttoren met videoscherm sluit perfect aan bij wat Modular is en wil zijn: creatief, eigenzinnig, authentiek en kwalitatief! De producten van Modular worden gekenmerkt door hun eigenzinnigheid en durf enerzijds, en door een treffende combinatie van complexiteit en eenvoud anderzijds. Modular verzekert dan ook hoge kwaliteitsmaterialen, spitsvondige technologieën en gebruiksvriendelijkheid als basis van elk succesvol concept. Naast het bedenken van lichtoplossingen voor kantoren en shops, creeërt modular sfeer in bars en restaurants en zorgt voor het gepaste accent in private bouw- of verbouwingsprojecten. Doordat Modular de trends steeds voor is, ontving het reeds verschillende internationale prijzen. Het won de Amerikaanse Good Design Award in 2004, de Red Dot Design Award voor zijn Every Square (2006), de Henry Van de Velde Prijs voor de ‘Belgisch Design Bedrijf van het Jaar’ (2006), het Henry Van de Velde Label voor Armor (2007) en de Best of the Best Products Award tijdens 100% Design Rotterdam (2007) voor Traffic en Branch (2008). In 2008 realiseerde het bedrijf een omzet van 40 miljoen euro en heeft eigen kantoren en showrooms in Roeselare, Stockholm, Parijs en Amsterdam. Modular stelt 135 mensen tewerkt en de producten worden in 75 landen verspreid. Het bedrijf liet een zeer goede indruk op mij na en ik vond het een van de meest interessante bedrijfsbezoeken tot nu toe. Zowel de buitengevel als de binnenkant van het bedrijf ziet er stijlvol en creatief uit. Niet alleen de presentatie over het bedrijf, maar ook de rondleiding in het gebouw zelf vond ik zeer interessant. Vooral de verschillende interieurs en kamers die we tijdens de rondleiding te zien kregen waren indrukwekkend. Ook al klonk Modular me niet bekend in de oren, sinds het bezoek aan het bedrijf zelf heb ik al meerdere keren het merkteken van Modular opgemerkt.

63


Inredia, ook “The melting pot of interior design” genoemd, is een ontmoetingsplaats waar professionele ontwerpers samenkomen om over interieurontwerpen te praten, inspiratie te vinden om hun ideeën te ontwikkelen en anderen in dezelfde industrie te ontmoeten. Of om simpelweg een hapje te eten. Want Inredia is veel meer dan enkel een ontmoetingsplaats voor professionele ontwerpers. Het is ook een bezoekerscentrum voorzien van een restaurant met een uitstekende service en lekker eten. Binnen Inredia ziet u ook dynamische tentoonstellingen die Tibro’s geschiedenis in meubels- en interieurontwerpen aan elkaar gevestigd met hedendaagse en toekomstige interieurbevoegdheden laat zien. Het is pas 3 maanden oud, maar toch laat het al voor veel mensen een grote indruk na. Het gebouw was vroeger een textielindustrie dat in 1949 opgericht werd. De textielfabriek werd gebouwd in 1948 en was eigendom van AB John Eriksson en Co uit Borås die het gebruikte als een bijkantoor. De fabriek werd rond het jaar 1990 gesloten. Inredia was in 2012 samen met vele andere jonge designers aanwezig op de jaarlijkse designbeurs Salone del Mobile die iedere april plaatsvindt in de Italiaanse stad Milaan. Het is de grootste beurs ter wereld voor interieurontwerp, waaronder meubels. Met haar indrukwekkende stand slaagde Inredia er in om meer dan 110 000 bezoekers te lokken.

Het stand van Inredia op de designbeurs Salone del Monile in Milaan.

Inredia is ontstaan en gebouwd in Tibro, een kleine, actieve gemeente in het westen van Zweden met een 150-jarige traditie van het ontwerpen en produceren van meubels en interieurs. Het wordt dan ook niet voor niets het hart van meubels-en interieurontwerpen in Zweden genoemd. Maar Tibro heeft meer te bieden dan dat alleen. Ook Tibro’s atleten zijn bekend over de hele wereld, zoals bijvoorbeeld Viktoria Helgesson in het schaatsen. Ook is Tibro de geboorteplaats voor andere atleten zoals de NHL hockyspeler Anton Stralman en de tennisspeler Robin Söderling. Ook beschikt Tibro over goede scholen met een uitgebreid onderwijsaanbod, een goede economie en men kan er verscheidene sporten beoefenen. Dit alles maakt Tibro op 5 steden na het beste stadje om kinderen te laten opgroeien. “A vision becomes real” is de slogan van Inredia. Het is geen toeval dat Inredia gebouwd werd in Tibro. Op meubilair en interieur gebied zijn er gedurende meer dan 150 jaar verscheidene oplossingen gevormd en vervaardigd om zo Tibro terug bekend te maken. Het is een kleine stad met een sterke ondernemersgeest waar de mensen het logisch en eenvoudig vinden om als één De ontmoetingsplaats samen te werken.

64


Prisma Teknik is een bedrijf gelegen in het kleine, zweedse stadje genaamd Tibro. Het bedrijf heeft meer dan 25 jaar ervaring in het ontwikkelen en produceren van unieke, hoogwaardige producten met behulp van geavanceerde en betrouwbare technologie. Ze zijn voornamelijk gespecialiseerd in 3 productgroepen: voetgangerssignalen, doorbuigende indicatoren en drukknoppen. Zonder dat iemand het echt beseft is Prisma Teknik bijna overal in Europa aanwezig en hebben we allemaal eens gebruik gemaakt van minstens één van haar producten. Neem nu het knopje aan de verkeerslichten, waar we allemaal al eens mee in contact gekomen zijn, maar nooit bij stilstaan waar het eigenlijk vandaan komt en welke technologie erachter zit. Maar dit is niet het enige product van Prisma Teknik dat ons bekend voorkomt, ook de witte en duurzame lantaarnpalen langs de straat is een product waar we (bijna) dagelijks onbewust gebruik van maken. Het bedrijf is ook gespecialiseerd in overgangssignalen en op deze signalen zijn onder andere een foto van een wijzende hand aanwezig. Volgens het bedrijf heeft het de betekenis: “Er is maar één weg naar de hemel en dat is door het geloof in Jezus.” De oprichter van Prisma Teknik is enorm gelovig en is ervan overtuigd dat God te maken heeft met het succes van het bedrijf. Met die reden heeft het bedrijf drie mensen aangeworven die betaald worden om elke dag voor het bedrijf te bidden. Zo begint elke werkdag met een gezamelijk ochtengebed. De man gelooft zelf dat het bedrijf de plotse, enorme bedrijfsaanwinst aan zijn geloof in God te danken geeft. Om die reden draagt Prisma Teknik een centje bij aan goede doelen waaronder het zorgen voor blinden en het steunen van één van de gevaarlijkste gevangenissen in Colombia. Search

65


7 CONCLUSIE De GIP is een eindwerk dat verplicht wordt opgesteld door iedere leerling van het zesde jaar handel. Het is een vakoverschrijdende opdracht en bevat alle opdrachten die we krijgen van onze leerkrachten bedrijfseconomie, Nederlands, Frans, Engels en informatica omtrent de minionderneming. De GIP-opdrachten zijn in functie van de taak die we binnen de minionderneming verwezenlijken. Deze worden door de leerling zelf gebundeld en verzameld in één document. Iedere GIP-bundel wordt op chronologische volgorde samengesteld. De geïntegreerde proef geeft ons een betere kijk op het bedrijfsleven en hoe het er werkelijk aan toegaat. We leren zo van jongs af aan verantwoordelijkheid op te nemen binnen onze functie in een onderneming. Het is alvast een goede voorbereiding op het verder studeren na het secundair onderwijs. Het leert ons om goede planningen te maken en zo ook zelfstandig te kunnen werken. Door deze planningen en goede communicatie binnen de minionderneming hebben we onze gewenste doelstellingen dan ook behaald. We hebben een mooi dividend, waar we als minionderneming enorm trots op zijn. Het gaf een meerwaarde aan ons laatste en zesde jaar van het secundair onderwijs.

66


8 BIJLAGEN 8.1 Bijlage 1: Uitnodiging aandeelhoudersvergadering


8.2 Bijlage 2: Afgenomen enquĂŞtes Man / vrouw Leeftijdscategorie: 10-20

20-30 30-40 40-50 50-‌

Vraag 1: Bent u een voorstander van biologische producten? Ja/ Nee

Vraag 2: Koopt u soms biologische producten? Ja / Nee

Vraag 3: Bent u bereid om verse biologische groenten en/of fruit aan te kopen? Zo ja, welke?

Vraag 4: Wat vindt u van suikervrije voeding?

Vraag 5: Welke suikervrije snoepen zou u het lekkerst vinden? -

Suikervrije kersen snoepjes

-

Suikervrije cola flesjes

-

Suikervrije beertjes

Vraag 6: Welke fruitsappen spreekt u het meest aan? -

Appelsap

-

Appel -en sinaasappelsap

-

Appel -en bosvruchtensap

-

Appel -, wortel -en rodebietensap


Vraag 7: Welke suikervrije chocolade zou u het lekkerst vinden? Geef een cijfer van 1 tot 5 (1: zeer lekker, 5: helemaal niet lekker).

-

Witte chocolade met gepofte rijst

-

Melkchocolade

-

Pure chocolade

-

Pure chocolade met bosvruchten

Vraag 8: Heeft u al eens suikervrije chocolade gegeten ? Zo ja, wat vond u daarvan?

Vraag 9: Welke suikervrije confituur zou u het lekkerst vinden? -

Aardbeienconfituur

-

Frambozenconfituur

-

Abrikozenconfituur

-

Confituur van bosbessen

Vraag 10: Welke van volgende biologische frisdrankvarianten spreekt u het meest aan? -

Biologische cola

-

Biologische limonade (appel en citroen)

-

Biologische limonade (appel en frambozen)

-

Biologische limonade (appel, druiven, citroen en vlierbloesem)

Het Verto-team dankt u voor uw tijd en medewerking!


8.3 Bijlage 3: Lettre commerciale (assortiment)


8.4 Bijlage 4: Affiche


8.5 Bijlage 5: CV NEDERLANDS


FRANS


ENGELS

www.youtube.com/watch?v=o_Z4OF0phZw


8.6 Bijlage 6: Verkoopfactuur 8.6.1

Verkoopfactuur


8.6.2 Verkoopdagboek


8.7 Bijlage 7: Analyse jaarrekening


8.8 Bijlage 8: Starting up a business CONTACTS

Sources: 

http://www.bankofengland.co.uk/pages/contact.aspx

http://www.ppluk.com/Contact-Us/

http://www.britishchambers.org.uk/

http://een.ec.europa.eu/

1) We sent an E-mail to ‘The Enterprise Europe Network’. We asked them to give us some more information about what’s the best location to start up a business that sells clothes and accessories. But we did not get any responds.


2) The second E-mail we sent was to ‘British Chambers of Commerce’. We asked them for some more information and advice on how to start up a business in the UK. But unfortunately, we did not get any responds from them either.

3) The third E-mail we sent was to ‘The Bank of England’. We asked them for some more information on how to open a bank account in England. But again, we did not get any responds from them either.


4) The fourth E-mail we send was to ‘PPL’ (Public Performance Licences). We asked them some more information about which licence we would need to play music in our store. But again, they did not respond to our E-mail.

5) We’ve also tried to make a call with ‘British Chambers of Commerce’. We wanted to know more about our chosen location. But they didn’t answer the call.


6) We’ve also tried calling ‘PPL’. We wanted to know more about the music licence. But they didn’t answer the call either.


8.9 Bijlage 9: Lettre commerciale (plainte)

Verto  050 33 19 43 Fax 050 34 30 51 Zilverstraat 26 BE-8000 BRUGGE

www.verto.be  vertojozefienen@hotmail.com

VERTO  ZILVERSTRAAT 26  BE–8000 BRUGGE

Madame Verhofste Smedenstraat 41 BE-8000 BRUGGE Uw bericht van

Uw kenmerk

Ons kenmerk

Brugge 2013-03-21

Livraison des jus de fruits

Madame Verhofstede Nous vous remercions pour la livraison, en date 19 mars dernier, de 80 bouteilles de jus de pommes avec citron et 40 bouteilles de jus de pommes. Malheureusement, nous avons dû constater que vous fournissiez le contraire de notre commande. Nous avons reçu 40 bouteilles de jus de pommes avec citron et 80 bouteilles de jus de pommes. En conséquence, je me permets de vous demander de remplacer des bouteilles dans les plus brefs délais. Comptant sur votre efficacité, je vous prie d’agréer, Madame Verhofstede, l’expression de mes sentiments distingués.

Nicolas Floréal Service des Achats Verto


8.10 Bijlage 10: Logboek Week 36

37

38

39

40

41

Datum

Uur

Activiteit

2012-09-08

10.15-10.20u.

Opzoeken eventuele leveranciers

2012-09-04

13.05-14.45u.

Bespreking minionderneming (naam, logo)

2012-09-06

10.15-11.55u.

Bespreking minionderneming (creĂŤren van logo en slogan)

2012-09-10

18.00-18.30u.

Opzoeken eventuele leveranciers

2012-09-11

13.05-14.45u.

Bespreking minionderneming(functieverdeling)

08.20-10.00u.

Uitleg Gip informatica

2012-09-13

10.15-11.55u.

Bespreking minionderneming (functieverdeling)

2012-09-14

15.00-15.50u.

Uitleg zakelijk verslag nederlands

2012-09-18

08.20-10.00u

Bespreking aandeelhoudersvergadering informatica+ aandeel

13.05-14.45u

Minionderneming leveranciers opzoeken

2012-09-20

10.15-11.55u.

Bepalen en bespreken aandelen minionderneming

2012-09-21

15.00-15.50u.

Aandeelhoudersvergadering brief

2012-09-23

14.00-16.30u.

Werken aan aandeelhoudersbrief

2012-09-24

18.00-23.00u.

Werken aan aandeelhoudersbrief

2012-09-25

08.20-10.00u.

Praktische informatie aandeel

13.05-14.45u.

Assortiment bepalen verder bepalen

2012-09-27

10.15-11.55u.

Assortiment verder bepalen

2012-09-28

15.00-15.50u.

Marktonderzoek

2012-10-01

18.00-19.15u.

Organogram

19.15-23.55u.

Werken aan afdrukken aandeel

2012-10-02

13.05-14.45u.

Prijzen bepalen en bespreking aandeelhoudersvergadering

2012-10-04

10.15-11.55u.

Vergaderen aandeelhoudersvergadering

2012-10-05

10.15-11.00u.

Reclamespot voorbereiden

2012-10-09

13.05-14.45u.

Voorbereiding show, assortiment nakijken en vergaderingen over de aandeelhoudersvergadering


42

2012-10-10

19.00-22.00u.

Voorstelling minondernemingen West-Vlaanderen

2012-10-11

15.00-15.50u.

Enquête opstellen

2012-10-12

14.00-15.00u.

Verder werken aan de enquête

2012-10-15

09.10-10.00u.

Voorbereiding aandeelhoudervergadering

2012-10-16

08.20-10.00u.

Voorbereiding aandeelhoudervergadering

13.05-22.00u.

Voorbereiding aandeelhoudervergadering+ aandeelhoudervergadering

10.15-11.55u.

Nabespreking aandeelhoudersvergadering

14.45-15.50u.

Groupwork travel guide

2012-10-19

15.00-15.55u.

Verder werken aan enquête

2012-10-20

14.30-15.00u.

Werken aan lettre commerciale

2012-10-21

10.00-11.00 u.

Lettre commerciale afwerken + werken aan présentez 10 produits de l’assortiment

2012-10-23

13.05-14.45u.

Mini-onderneming: voorbereiden verkoopmoment oudercontact (thema: halloween)

17.15-19.00u.

Werken aan catalogus en brief voor Frans

2012-10-24

13.00-17.00u.

Werken aan catalogus en brief voor Frans

2012-10-25

10.15-11.55u.

Mini-onderneming: voorbereiden verkoopmoment oudercontact (thema: halloween), catalogus afwerken, producten fotograferen voor op website

15.00-15.50u.

Groupwork travel guide

15.00-15.50u.

Opbouw standen voor oudercontact

15.50-17.00u.

Helpen voorbereidingen oudercontact

2012-10-27

10.30-11.00u.

Werken aan travel guide

2012-10-28

17.00-18.30u.

Werken aan travel guide

18.30-19.15u.

Werken aan marketingmix

2012-11-03

10.00-11.40u.

Werken aan travel guide

2012-11-04

09.00-10.00u.

Werken aan travel guide

2012-11-06

08.20-10.00u.

Uitleg GIP-opdracht sollicitatiebrief: CV, QR-code ontwikkelen, verkennen van mytaggle, toelichting PicPick + Moviemaker

2012-10-18

43

2012-10-26

44

45


46

11.05-11.55u

Stadsopdracht: afleggen enquĂŞte

13.05-14.45u.

Nabespreking verkoopmoment oudercontact, nieuwe verkoopsmomenten bespreken

2012-11-08

10.15-11.55u.

Mini-onderneming: korte algemene vergadering, bespreken homeparty

2012-11-09

15.00-15.50u.

Opmaken analyse enquĂŞte

2012-11-10

13.30-16.00u.

Groepswerk: marketingmix

14.45-16.00u.

EnquĂŞte analyse

2012-11-11

20.00-22.00u.

Marketingmix

2012-11-12

15.00-19.00u.

Marketingmix

2012-11-13

13.05-14.45u.

Mini-onderneming: reclamecampagne

2012-11-14

18.00-20.00u.

Werken aan la campagne publicitaire

2012-11-15

10.15-11.55u.

Mini-onderneming: voorbereiden homeparty, bespreking verkoopmomenten

17.00-02.00u.

Groepswerk: une campagne publicitaire

15.00-15.50u.

Cv leren opstellen

17.00-19.00u.

Groepswerk: une campagne publicitaire

08.20-10.00u.

Toelichting opmaak cv

13.05-14.45u.

Mini-onderneming: nabespreking homeparty, voorbereiding verkoopmoment op de markt

2012-11-22

15.00-15.50u.

Werken aan travel guide

2012-11-26

15.50-16.40u.

Groupwork: preparation oral presentation Travel Guide

18.30-19.00u.

E-mails Zweden verbeteren

13.05-14.45u.

Mini-onderneming: nabespreking verkoopmoment op de markt, voorbereidingen minikerstmarkt

17.00-19.00u.

Logboek

15.00-15.30u.

Versie 2 organogram

16.00-16.30u.

Travel guide mondeling voorbereiden

10.00-11.55u.

Vergaderen verkoopsmomenten

2012-11-16

47

48

2012-11-20

2012-11-27

2012-11-28

2012-11-29


2012-11-30

15.00-15.50u.

Werken aan sollicitatiebrief en cv

2012-12-04

12.00-13.05u.

Mini market

13.05-14.45u.

Verbeteren marketingmix

14.45-15.10u.

Mini market

2012-12-05

13.50-14.10u.

Logboek

2012-12-06

10.00-11.55u.

Peerevaluatie en vergadering over de verkopen tijdens de vakantie

2012-12-07

15.00-15.50u.

Werken aan sollicitatiebrief en cv

51

2012-12-21

14.30-14.00u.

Klaarzetten stand verkoop oudercontact

52

2012-12-26

17.30-19.00u.

Werken aan appsite en cv

2012-12-27

11.00-11.45u.

Werken aan appsite en cv

11.00-12.00u.

Voorbereiden sollicitatiegesprek

2012-12-28

18.00-17.00u.

Opnemen filmpje sollicitatie

01

2013-01-05

09.45-11.00u.

Cv’s afwerken

02

2013-01-07

17.30-19.00u.

Verder werken aan appsite

2013-01-08

13.05-14.45u.

Algemene vergadering

2013-01-09

13.00-13.15u.

Logboek

2013-01-11

15.00-15.50u.

Voorbereiden sollicitatiegesprek

2013-01-15

16.20-16.40u.

Sollicitatiegesprek

18.00-22.00u.

Zweedse avond in Hof van Watervliet, koken

10.00-11.55u.

Voorbereiding Zweden

49

03

2013-01-17

04

2013-01-18

Zweden

2013-01-19

Zweden

2013-01-20

Zweden

2013-01-21

Zweden

2013-01-22

Zweden

2013-01-23

Zweden

2013-01-24

Zweden


2013-01-25 05

Zweden

2013-01-29

13.05-14.45u.

Inventaris en goederen klaarzetten Kuurne

2013-01-31

10.00-11.55u.

Producten klaarzetten voor Kuurne

2013-02-01

15.00-15.50u.

Verbetering sollicitatiegesprek en cv

19.00-21.00u.

Oplossing zoeken voor de vervoersproblemen Kuurne

2013-02-02

08.00-20.00u.

Verkoop Kuurne

2013-02-03

08.00-12.00u.

Werken aan boekhoudkundige verwerking verkoopsfacturen

13.00-19.00u.

Werken aan Journal intime

08.20-10.00u.

Evaluatie filmpjes

13.05-14.45u.

Vergadering over verloop Kuurne en inventaris

12.00-13.00 u

Etentje VERTO (medard)

13.00-16.00u.

Werken aan boekhoudkundige verwerking verkoopsfacturen

16.00-18.00u.

Werken aan Journal intime

10.00-11.55u.

Inventaris

15.00-15.50u.

Werken aan starting up a new business in the UK

2013-02-08

15.00-15.50u.

Cv Engels verbeteren en logboek

07

2013-02-17

15.00-16.00u.

Werken aan verslagen bedrijfsbezoeken Zweden

08

2013-02-18

18.00-19.00u.

Werken aan verslagen bedrijfsbezoeken Zweden

2013-02-19

13.05-14.45u.

Inventaris, bijbestellen producten en opzoeken nieuwe leveranciers

2013-02-21

10.00-11.55u.

Opzoeken nieuwe leveranciers en bijbestellen producten

15.00-15.50u.

Werken aan starting up a new business in the UK

2013-02-22

15.00-15.50u.

Verbeteren marketingmix

2013-02-26

13.05-14.45u.

Magazijn op orde brengen en inventaris

2013-02-28

10.00-11.55u.

Bespreking nieuwe producten

2013-03-01

15.00-15.55u.

Voorbereiden les producten

2013-03-02

10.00-11.30u.

Voorbereiden les producten

06

2013-02-05

2013-02-16

2013-02-07

09


10

2013-03-07

10.00-11.55u.

Vergadering Culinaire Brugge en alles klaarzetten voor Brugge Culinair

11

2013-03-11

17.00-19.00u.

Bespreking tegenbezoek Zweden

2013-03-12

13.05-14.45u.

Les geven over de producten en vergaderen Culinaire Brugge

2013-03-14

10.00-14.55u.

Verhuis materiaal en stand naar het Oud Sint-Jan Tegenbezoek Zweden

2013-03-15

10.00-12.20u.

Verhuis producten Oud Sint-Jan en alles klaarzetten

15.00-19.00u.

Verkopen op Culinaire Brugge

2013-03-18 12

2013-03-19

Tegenbezoek Zweden 13.15-14.55u.

Vergaderen en evalueren Culinaire Brugge Tegenbezoek Zweden

13

14

2013-03-21

10.00-11.55u.

Magazijn op orde brengen en inventaris

2013-03-22

15.00-15.50u.

Uitleg inleiding en voorwoord

2013-03-23

09.00-10.00u.

Werken aan bedrijfsverslagen

2013-03-24

16.00-18.00u.

Werken aan analyse van de jaarrekening

2013-03-25

19.00-23.00u.

Werken aan analyse van de jaarrekening

2013-03-26

13.05-14.55u.

Algemeen vergaderen over verkoopsmomenten

20.30-21.00u.

Logboek

2013-03-28

10.00-11.55u.

Inventaris, magazijn opruimen en lijst van confituren die terug moeten naar de leverancier

2013-03-29

14.00-15.00u.

Klaarzetten stand en producten verkoop oudercontact

2013-04-05

09.00-10.30u.

Verbeteren Journal intime

10.30-11.00u.

Verbeteren foute logo Verto op alle GIP-opdrachten

2013-04-14

10.00-12.30u.

GIP-taken verbeteren

2013-04-20

09.30-12.00u.

GIP-taken verbeteren

2013-04-18

10.15-12.00u.

Teambuilding VERTO

13.55-14.45u.

Groepswerk starting up a new business in the UK

07.30-09.00u.

Verkopen Haluin

2013-04-27


2013-05-18

10.00-12.00 u.

GIP

2013-05-20

10.30-18.00u.

GIP

2013-05-21

13.05-22.00u.

Voorbereiding slotvergadering + slotvergadering

2013-05-23

10.15-11.55u.

Verslagen verbeteren + logboek aanvullen

2013-05-24

16.30-18.30u.

Werken aan GIP met Hanne Schutyser

20.00-03.30u.

Afwerken GIP

10.00-18.00u.

Afwerken GIP met Hanne Schutyser

2013-05-25


8.11 Bijlage 11: Verslag bestuursvergadering Verto Zilverstraat BE-8000 Brugge Tel. 050 33 19 43 Fax. 050 34 30 51

Datum en uur Plaats Aanwezig

Verontschuldigd Notulist

23 mei 2013, 10.15u-11.55u Sint-Jozefsinstituut, Zilverstraat 26, 8000 Brugge, lokaal A204 Anabel Vandesande, Axelle Georges, Emma Puype, Florian Carbonez, Guillaume Verdonck, Hanne Schutyser, Jean-Baptist Lemaire, Lauren Van Iseghem, Maxine Huyvaert, Nicolas Floréal, Olivier Vanlerberghe, Axelle Georges, Sophie Gernaey, Thibaut Demeyer, Tjundi Noppe, Wout Hoffman, Shelly Vandewiele / Anabel Vandesande

Aantal pagina’s

Verslag van een vergadering Agendapunten 

Evaluatie slotvergadering

Teruggave sappen

Evaluatie jaar

1 Evaluatie slotvergadering Ons allereerste agendapunt is de evaluatie van de slotvergadering. Samen met de andere miniondernemingen hield Verto een slotvergadering op dinsdag 21 mei. De vergadering was bedoeld om de aandeelhouders op de hoogte te houden van de cijfers en zo de mini uiteindelijk af te sluiten. Op deze avond legden we onze boeken open en werden de dividenden openbaar gemaakt. Vanaf 13.00u begonnen we met de voorbereidingen voor de slotvergadering. We verdeelden ons op naargelang de departementen. De ene groep hield zich voornamelijk bezig met de PowerPoint, terwijl de andere groep zich bezig hield met het opstellen van de zaal. Na enkele uren hard werken kwamen we toch aan een einde en kon de avond beginnen. Eerst mochten we natuurlijk iets eten en werden er tussendoor enkele repetities gehouden voor de slotvergadering.


De vergadering is goed verlopen op misschien enkele fouten na zoals het filmpje van Bijou-Écolier. Ook de PowerPoint bevatte enkele fouten, maar die werden meteen aangepast door de mondige verwoording van de financiële directeurs. Het belangrijkste was dat onze aandeelhouders blij waren met het resultaat. Samen met de aandeelhouders hebben wij van deze avond genoten en konden wij samen met hen, na een jaar hard werken, de mini afsluiten.

2 Teruggave sappen Ons magazijn zit nog vol met verscheidene smaken van sappen. Die werden voornamelijk aangekocht voor Brugge Culinair, maar deze werden daar helaas niet allemaal verkocht. Wel hebben wij het geluk gehad dat onze leverancier van de sappen (Verhofstede) ons heeft beloofd dat ze alle overgehouden sappen zou terugnemen. Door de reclame die we gemaakt hebben op Brugge Culinair vonden ze het een goed idee om een ‘deal’ te sluiten. Ons technisch departement heeft als taak de sappen te tellen om zo te weten hoeveel we zouden terugsturen naar Verhofstede. Doordat wij zoveel mogen terugsturen hoeven wij dat niet in te voeren in onze boekhouding. Dit geeft dus een positieve wending aan de werkelijke omzetcijfers.

3 Evaluatie jaar Tot slot bespraken we als agendapunt de evaluatie van het jaar. Omdat de mini bijna wordt afgerond, hebben we gesproken over het jaar dat zo snel voorbij liep. We zijn tot de conclusie gekomen dat ondanks het moeilijkste product, wij toch het meeste dividend hebben van de drie miniondernemingen. Ik ben fier om te zeggen dat wij het jaar goed hebben afgesloten en dat iedereen in de mini er heel veel werk heeft ingestoken. Ook hebben wij onze leerkracht bedankt voor de steun en de coaching die ze ons gaf tijdens het jaar. Wij hebben heel wat moeilijkheden gehad, maar ook heel veel goeie tijden. We hebben veel plezier beleefd en goed kunnen proeven van de businesswereld. Samen met de klas hebben wij van een moeilijk concept iets wonderbaarlijks gemaakt dat uiteindelijk ook een mooi dividend opleverde.


GIP 2012-2013  

Geïntegreerde proef van Anabel Vandesande Sint-Jozefsinstituut Brugge, Handel

Advertisement