Page 1

VISITA AL PINARET: ACTIVITAT

EL BOSC

Per poder veure el que esteim estudiant sobre les plantes hem fet una excursió AL PINARET. Allà ens esperava en Bep, es mestre des Pinaret, ell ens ha explicat coses molt interesants. Els tords quan emigren i s’aturen a Menorca per descansar, mengen molts d’olivons ( el fruit de s’ullastre) , se’l mengen amb es pinyol i quan fan caca cauen els pinyols en terra i surten nous ullastres. Hem après a diferenciar els arbres més abundants a Menorca : pins, ullastres i alzines. Hem observat que les seves fulles són diferents, igual que s’escorça i els fruits que fa cada un. Es pins fan pinyes, els ullastres olivons i les alzines fan aglans. Hem mesurat sa temperatura davall cada un d’aquests arbres i hem vist que davall s’ullastre era on feia més fresca. Hem descobert que les pinyes quan estan a s’arbre sempre miren per avall i que en terra hi ha moltes pinyes rossegades per un animal que es diu rata cellarda. Si anam es vespre a un pinar sentirem sa renou que fan quan rosseguen. També hem comptat els anys que tenia un troc d’arbre, s’ha de comptar els anells que es veuen quan es talla un tronc. Hem vist sa mida diferent dels arbres, els arbusts i les herbes. Ses herbes són ses plantes més petites i els arbres ses més grosses. Hem aprés el nom d’algunes herbes, ni havia una que es deia plantatge, tenia forma de barco i tenia cinc nirvis i anava molt bé quan et picava una abella, ja que si l’aixafaves i la posaves damunt es pic d’abella, et curava i no et feia mal. També hem observat alguns animalets petits que estaven amagat davall pedres, hem emprat una lupa per veure-ho millor. També hem vist sa importància d’unes floretes molt petites que estaven plenes d’abelles, gràcies a elles es produïa la pol·linització, i les abelles


traslladaven el pol·len d’una planta a una altre i així podien sortir noves flors. Hem acabat fent un joc on, per parelles, un anava amb els ulls tapats, l’altre el guiava fins a una planta i tocant-la havia d’endevinar quina planta era. Hem passat un matí ben divertit.


ESTUDIAM LES PLANTES  

Vam fer una sortida l pinaret per poder observar les plantes en el seu medi natrual

Read more
Read more
Similar to
Popular now
Just for you