Page 1

An Cornelis Architect


C V & P ORT F OLIO 3


CV A n C ornelis ARCHITECT

PERSOONLIJKE GEGEVENS. naam

Cornelis Anna adres

Justus Lipsiusstraat 40/6 3000 Leuven telefoonnummer

+32 486 16 45 80 e-mail

an.cornelis@gmail.com nationaliteit

Belgisch geboortedatum

02-01-1984 geboorteplaats

Bree geslacht

vrouw


huidig beroep

HUIDIG BEROEP

Project architect. 15-09-2011 - 2012

Ontwerpbureau Dewit - architecten www.ontwerpbureaudewit.be In samenbwerking met Artipool - interieur architect. www.artipool.be Leuvensesteenweg 256 - 2 3070 Kortenberg.

6


huidig beroep

architectuur projecten

met klant

D844 -

renovatie en herorganisatie van

een villa woning.

- bouwaanvraag - besprekingen - bestek - controle op de werken.

opmetingen

2011 - ... status: in uitvoering

Sterrebeek bouwaanvraag

-

opmetingen

controle op de werken

-

-

bestek

-

besprekingen met

D775

-

grondige

verbouwing

en

reoriëntatie van een ééngezinswoning, open

klant.

bebouwing, met een aansluitende loods

2011 - ... status: in uitvoering.

voor landbouw machines.

D810 -

verkaveling van een bestaande

plot

meerdere

in

bouwkavels,

gevolgd

door een renovatie van een traditionele

‘Humelgemse’ langgevelhoeve. Steenokkerzeel bouwaanvraag - opmetingen - besprekingen met stad, stedenbouw en klanten. 2011 - ... status: verkaveling in aanvraag.

Steenokkerzeel opmetingen - besprekingen met klant bouwaanvraag - bestek - controle op de werken. 2011-... status: in uitvoering. D747 -

ontwerp voor een brownfield

ontwikkeling met

een

bestaande

van

een

oppervlakte uit

de

binnengebied

van

45,64

renovatie

van

are, oude

industriële kantoorruimtes enerzijds en

D784 -

ontwerp en constructie van een

ééngezinswoning, met

hout

als

constructief

een

open

ruggengraat

bebouwing, voor

het

- technische concept.

een

combinatie

-

-

met

besprekingen

25

wooneenheden,

appartementen

en

grondgebonden woningen. opmetingen

terreinmetingen

van

Tienen

Everberg bouwaanvraag

-

ingenieur

- specialist CV en klant. 2011 - ... status: verkavelingswijziging in aanvraag. houtconstructeur

D781 -

een nieuwbouw van

-

besprekingen met klant, de

stedenbouwkundige

dienst

van

Tienen,

gewestelijk stedenbouwkundig ambtenaar,

VMSW, SHM Tienen, .. - bouwaanvraag. 2010 - ... status: opmaak bouwaanvraagdossier.

ontwerp en constructie van een

uitbreiding

van

half

bebouwing,

open

een

ééngezinswoning, gelegen

op

een

karakteristieke helling.

Kortenberg 7


werkervaring

WERKERVARING architectuur projecten

Stagiair architect 01-06-2009 - 15-09-2011

D767 -

Ontwerpbureau Dewit - architecten www.ontwerpbureaudewit.be In samenwerking met Artipool - interieur architect. www.artipool.be Leuvensesteenweg 256 - 2 3070 Kortenberg.

uitbreiding van een ééngezinswoning, open

renovatie,

reorganisatie

en

bebouwing. een gefaseerd project voor een familie met een blinde zoon.

Kortenberg opmetingen - bestek - controle op de werken - bespreking met de klant. 2009 - 2011 status: opgeleverd. D752

-

bouwaanvraag

voor

twee

gekoppelde wooneenheden, geconcipieerd als een samenhangend geheel.

Horebeke bouwaanvraag

2009 status: bouwvergunning afgeleverd. D751 -

optimalisatie van een bestaande

karakteristieke woning door middel van verbouwing, reorganisatie en uitbreiding

.

Vilvoorde opmetingen

-

bouwaanvraag

met klant en ingenieur

-

-

besprekingen

controle op de

werken.

2009 - 2011 status: afgerond. Deelname renovatiedag 2011. D746 -

renovatie van een vrijstaande

villawoning,

waarbij

een

radicale

heroriëntatie van de leefruimtes centraal staat.

8


werkervaring

Oud-Heverlee bouwaanvraag

opmetingen

controle op de werken

-

bestek

-

- besprekingen met de

klant.

2009 - 2011 status: opgeleverd D739 -

. Kampenhout tekenwerk - opvolging administratieve taken. 2008 - 2010 status: opgeleverd oud en nieuw aan

-

van de werken

-

ontwerp en constructie van een

ééngezinswoning, gesloten bebouwing, een

wedstrijden

modern woonconcept gedragen door een industriële staalbouw met een open-plan splitlevel ontwerp.

-

Natuur Educatief Centrum - het ontwerp van een natuur-cultuur centrum, waar het gebouw, zowel in vorm als in zijn functie,

besprekingen met

het startpunt vormt van een lokaal natuur

Moorsel bouwaanvraag

-

opmetingen

controle op de werken

-

-

bestek

klant

- ingenieur - staal constructeur. 2009 - 2011 status: opgeleverd. Deelname Mijn huis mijn architect 2011.

- ontdekkingspad. Tienen ontwerp - presentatie. 2010

D599 - constructie van een appartements gebouw, met 3 wooneenheden in een gesloten bebouwing. Kortenberg opvolging van de werken. 2007 - 2010 status: opgeleverd.

Lagere school ‘DE TOVERBERG’ Ontwerp voor een uitbreiding van de lagere school van Berg, waarbij twee nieuwe

volumes

bovenop

de

geplaatst worden, met een

bestaande

‘toverberg’

die enerzijds de toegang tot de gebouwen vormt en anderzijds op een krachtige manier een nieuwe, voorheen ongebruikte,

D556 -

de

verbouwing

van

een

oud

buitenruimte definiëert.

schoolgebouw tot moderne kantoorruimtes

Berg

waar in een tweede fase het middelste

ontwerp

gedeelte

2009

vervangen

werd

door

een

- presentatie.

frisse en karaktervolle nieuwbouw van autonoom functionerende kantoorruimtes. het nieuwe volume gaat de dialoog tussen

9


werkervaring

Project Onderzoeker 01-11-2008 - 31-05-20O9

Provinciale Department

Hogeschool

Limburg, onderzoeksgroep ArcK - bouwkunde. Universiteitscampus, gebouw E 3590 Diepenbeek. architectuur

project ‘actiplan VEA-sloop en vernieuwbouw’ - een onderzoek gefinancierd door de vlaamse overheid, kaderend in het

Renovatie

Vlaams Energie 2020, onder Dr. Ir. Arch. Griet Verbeeck, programma

leiding van

met een studie naar de mogelijkheden om het stimuleren van sloop voor dat deel van het

Vlaamse

woningpark dat niet

meer in aanmerking komt voor een zinvolle renovatie met een focus op de energie prestatie van het bestaande gebouw.

Diepenbeek Onderzoek - Besprekingen, met het VEA en andere bouw- en energie- specialisten, o.a NAV, confederatie bouw, VVSG, etc. compilatie en presentatie van de stand van

VEA en WTCB: “energierenovatieprogramma 2020”. 23-02-2009 zaken op de studiedag van

www 2. vlaanderen . be / economie / energiesparen / beleid/6.PHL.ppt

10


relevante ervaringen

RELEVANTE PROFESSIONELE ERVARINGEN

Wedstrijden

Professionele opleidingen

2011

2009 - 2012

“Mijn Huis Mijn Jonge Architect”. ‘de bogerse velden’ - Lier -NAAR EEN NIEUWE STEDELIJKHEID01-09-2011 - 28-11-2011

“Ruimtelijke Project Management - RPM”. sint lucas - Gent-Brussel 12-01-2012 - 30-06-2012 Door middel van een reeks lezingen tracht deze cursus een inzicht te geven in de

Een wedstrijd georganiseerd door de VMSW, in samenwerking met het NAV en de vlaamse orde van architecten. De uitdaging bestond erin om 24

verschillende aspecten van het complexe

wooneenheden

kosten analyse, markt analyse,

te

ontwikkelen

op

een

proces van ruimtelijk project management.

Enkele

van de thema’s die hierbij aan bod

komen zijn; project analyse, grondbeleid,

PPS, PPP,

gegeven site ‘de bogerse velden’ een gebied

mobiliteit, publieke ruimte.

met agrarisch karakter in de voorstedelijke

Finaal

Lier. Kaderend in het masterplan (5,2 Ha) werd het provinciaal rup op stedenbouwkundig niveau herbekeken.

groepjes een reële case wordt behandeld:

lob van

“Campus De Deyne”,

herontwikkeling van

scholen en zorg campus van de van

Het ontwerpvoorstel voorziet een dense bebouwing, waarbij LEVEN in een stedelijke omgeving met landelijk karakter centraal staat. De periferie wordt hierbij ontwikkeld tot een buurt met sterk karakter en een eigen identiteit in het netwerk van de stad, een buurt die leeft en evolueert. in samenwerking met Ana Rafful.

is er de ‘managementgame’, waarin in

Liefde,

Broeders

waarbij het masterplan dat

momenteel op tafel ligt niet voldoet en het de uitdaging is om hier alternatieven voor te stellen.

“3D drawing - cinema 4D”. CVO Leuven 23-01-2012 - 30-06-2012 “Architects for tomorrow”. Leuven 01-09-2010 - 21-12-2011 Een initiatief, oorspronkelijk bedoeld als ‘peterschapsproject’ voor jonge architecten, waar tijdens een reeks van maandelijke lezingen telkens een andere (bouw)

11


relevante ervaringen

professional zijn of haar ervaringen kwam delen in een interactieve setting. enkele van de thema’s:

“een architectuur bureau, nood aan organisatie”, “contracteren met andere partijen”, “ereloon en taken architect”, “meedoen aan wedstrijden als jong bureau”.... Certificaat bedrijfsbeheer. Syntra Leuven 15-09-2010 - 30-06-2011

NAV vitruvius academy cursussen - infosessies 2009 - 2012

Om de

mijn

professionele

architectuur

in

de

ervaring

in

praktrijk

te

verrijken nam ik op regelmatige basis deel aan verschillende korte opleidingen

NAV.

georganiseerd door het cursus

“EPB-software

voor de architect

basis voor beginners”.

Gent 06-12 & 13-12-2011 “De

cursus

architect

overheidsopdrachten.

De

en

regels toegepast

in de praktijk.”

Gent 19-11 & 26-11-2011 Infosessie

over

omtrent

toegankelijkheid.

de

samenwerking met

nieuwe

regelgeving

NAV

in

Enter vzw.

Leuven 11-2011 Infosessie

over na-isoleren van bestaande

buitenmuren,

“welk

systeem onder welke

omstandigheden?”

Edegem 03-05-2011 cursus

“Energiezuinig

renoveren,

stappenplan voor de architect.”

Edegem 12

een


relevante ervaringen

23-03-2011 Infosessie

over

fotovoltaische

panelen

en zonnecollectoren.

Werkingsprincipes, subsidies, types voor en nadelen. Mechelen 25-11-2010 Cursus: “staal in de woningbouw”. Leuven 6-10 & 12-10-2010 infosessie:

Efficiënte

Raam

Vertegenwoordiger contactpersoon

van

voor

tweede

en jaars

stagiair architecten in de maandelijkse stagecommissie,

Raad Vlaams Brabant.

Akenkaai 51a 1000 Brussel

en ventilatietechnieken.

werfbezoek

VAC

Studienamiddag (Vlaams

leuven

Administratief Centrum). Leuven 02-06-2010

Onderzoek OSA - Vakantiewerk 07-2008 - 09-2008

cursus “passief bouwen voor architecten.” in

2010-2012

en energiezuinige integratie in

duurzame gevelconcepten. en

Afgevaardigde 2e jaars stagiairs Orde van Architecten

samenwerking

met

Passive House

Platform. 30-10, 13-11 & 20-11-2009

Een

studentenjob

meewerkend

aan

een onderzoek naar de gentriicatie en

Gent - Zuid. Onderzoek geleid door Dr. Michaël Rijckewaert and Prof. Bruno De Meulder, voor ‘Steunpunt Ruimte en Wonen’. Onderzoeksgroep Stedenbouw en Architectuur (OSA) - KU Leuven. Kasteelpark Arenberg 1 3001 Heverlee - Leuven. woonkwaliteit in

13


opleiding

OPLEIDING

TAAL

Post Graduate diploma Master in Human settlements (MaHS) Een engelstalige PostinitĂŤle Master, ontwerp en onderzoek gerichte studies, met een focus op het snelle verstedelijkingsproces, hedendaagse globale stedenlijke transformaties en duurzame stedenbouwkundige ontwikkelingen. 09-2007 - 09-2008 Cum Laude Katholieke Universiteit Leuven. (KU Leuven) Kasteelpark Arenberg 1 3001 heverlee - Leuven.

NEDERLANDS Moedertaal

Under Graduate Academische master in Architectuur 09-2002 - 07-2007 Provinciale Hogeschool Limburg. (PHL) Departement arts and architecture Universitaire campus (block E) 3590 Diepenbeek. Secundair Wetenschappen - Wiskunde 09-1996 - 07-2002 Instituut Agnetendal Kloosterstraat 27 3990 Peer.

14

ENGELS Vloeiend FRANS Niveau Middel baar onderwijs.


opleiding

SOFTWARE

STUDIE REIZEN

MICROSOFT OFFICE Word - Excel - Powerpoint

ZANZIBAR Onderzoek voor Masterthesis: “an episode or modernism abroad. The case of Michenzani.” 03-2008 - 04-2008

VECTORWORKS Basic training in 2009 and 2010 -2D and 3D- by Design Express. Professioneel gebruik: 2009-2012 ADOBE CS3 AND CS5 Photoshop - Illustrator - Indesign ARCHX professioneel gebruik: 2010-2012 AUTOCAD 2D Diploma basiscursus - Syntra Hasselt 2007 - 2008. ARC+ ARC RENDER Opleiding vanaf 2002 - 2D and 3D Provinciale Hogeschool Limburg. Academisch gebruik: 2002 - 2008.

BANGLADESH Studiereis -Khulna-Dhakageorganiseerd door KU Leuven. In samenwerking met het master programma ‘Landscape and planning’ van de Universiteit Wageningen en het departement architectuur van de Universiteit van Khulna. 17-02-2008 - 03-03-2008 GHANA Studiereis kaderend in onderzoek voor thesis, master in architectuur. Vrijwilligerswerk - Light for children Kumasi. 09-07-2006 - 09-08-2006

15


divers

DIVERS TENTOONSTELLINGEN CITY MONO(logues) -dialogues with the cityPresentatie van masterthesis in het kader van een studiebeurs door de ‘Autonome Universiteit Mexico’. 2009 Arenberg Campus Library KU Leuven. Led by Ana RAFFUL. (Mexico) in collaboration with

Makarand SALUNKE (India) Ruchira GANGULI (India) Karen STANLEY (Paraguay) Xiang ZENG (China) STUDIEDAG “TUSSEN DROOM EN WERKELIJKHEID” STEDELIJKE FENOMENEN. Geselecteerd voor het tentoonstellen van de studio opdracht in het eerste master jaar Architectuur: ‘De Ploegdries’ in Lommel. 2006 in ‘Het huis van de Stad’, Lommel Deze tweede studiedag kaderde in een cyclus georganiseerd door de PHL i.s.m. Architectenhuis Limburg, met focus op hoe architecten, stedenbouwkundigen en overheden moeten omgaan met nieuwe stedelijke fenomenen. 16

INTERESSE / HOBBY motor rijden lopen reizen kunst schrijven architecten zonder grenzen, actief lid; 2005-2007. RIJBEWIJS Categorie A Categorie B


opleiding

PERSOONLIJKHEID

work

hard open

mind think

beyond see

more be

brave growing

spirit

17


PORTFOLIO A n C ornelis ARCHITECT

CV & PORTFOLIO CV PORTFOLIO AN CORNELIS MIJN HUIS MIJN JONGE ARCHITECT - 2011.  PROJECT ARCHITECT D864 - INTERIEUR APPARTEMENT- ISABELLAPLEIN LEUVEN D844 - VERBOUWING MET TOEKOMSTPERSPECTIEF - STERREBEEK D834 - RENOVEREN IN SCHOONHEID - DIEST. D810 - NOSTALGIE IN HUMELGEMSE STEEN - STEENOKKERZEEL. D784 - HOUT ALS BASISCONCEPT - EVERBERG. D781 - RUIMTE OM TE LEVEN ‘OP DE HELLING’ - KORTENBERG. D775 - VERBOUWEN VAN EEN WONING MET LOODS - STEENOKKERZEEL. D747- ONTWIKKELING BINNENGEBIED ‘DE BOOMGAARD’ - TIENEN. STAGIAIR ARCHITECT D752 - MET TWEE ONDER 1 DAK - HOREBEKE. D751 - MINIMALE INGREEP MET MAXIMAAL RESULTAAT - VILVOORDE. D746 - DE NEUZEN IN DE JUISTE RICHTING - OUD-HEVERLEE. D739 - EEN INDUSTRIËLE SPLITLEVEL -MOORSEL. D556 - VERBOUWING TOT KANTOORRUIMTES - KAMPENHOUT. WEDSTRIJD - Lagere school ‘DE TOVERBERG’ - Gemeente Berg. OPEN OPROEP 2010- NATUUR EDUCATIEF CENTRUM - TIENEN. MASTER IN HUMAN SETTLEMENTS MAHS - Thesis’- THE TRAINS OF MICHENZANI, Zanzibar.  MAHS - Design studio ‘urban tissue’- RIO DE JANEIRO - BRAZIL. MASTER IN ARCHITECTUUR 5 ARCHITECTUUR - NAI maastricht. 5 ARCHITECTUUR - THESIS.  4 ARCHITECTUUR - atelier metaforisch ontwerp.  4 ARCHITECTUUR - stedenbouwkundig ontwerp.  BACHELOR IN ARCHITECTUUR 2 ARCHITECTUUR - ‘emtrace’.  1 ARCHITECTUUR - ‘on the edge’.

22 32 34 38 44 46 52 60 76 98 102 106 114 120 126 130 134 148 162 178 180 186 194 198


AN CORNELIS ARCHITECT


MIJN HUIS MIJN JONGE ARCHITECT - 2011. in collaboration with

Wedstrijd voor jong architecten

Ana Rafful

R1C2A3

CONTEXT

NAAR EEN NIEUWE STEDELIJKHEID De Bogerse velden, een site met een agrarische verleden, is gesitueerd in het voorstedelijk gebied, ten noorden van het stadscentrum van Lier. Momenteel wordt dit gebied gezien als een perifeer woongebied met landelijke karakter. De huidige vraag naar woningen en de algemene tendens om bestaande woonkernen te verdichten heeft als gevolg dat het duidelijke onderscheid WXVVHQFHQWUXPHQSHULÂżHULHZDWEHWUHIWGLFKWKHLGHQW\SRORJLHJUDGXHHO vervaagt en dat veel van deze groene pockets, die vaak een belangrijke invloed hebben op de leefbaarheid van een omgeving, langzaam maar zeker uit het straatbeeld verdwijnen. Op het niveau van de stad wordt duidelijk dat zowel in afstand en als wat betreft het bestaande ontwikkelings niveau, dit gebied in feite niet meer zo ‘perifeer’ is, en verwordt tot een ware ‘voor-stad’. Het lijkt erop dat deze twee stedelijke woonvormen in de toekomst parallel en complementair zullen moeten functioneren. Het stadscentrum behoudt een stedelijk en harder karakter en de ‘voor-stad’ krijgt een stedelijkheid waarbij er getracht moet worden om het zachtere landelijke karakter, eigen aan de ‘periferie’, te bewaren. Het stedenbouwkundig model voor de ontwikkeling van ‘perifere’ nieuwbouwwijken waarbij het principe van de (half)-open bebouwing met bouwvrije zone van 3 meter wordt aangenomen, is een kader dat niet meer SDVW LQ GH KHGHQGDDJVH ÂżORVRÂżH YDQ GXXU]DDP ERXZHQ HQ OHYHQ 'H relatief hoge bebouwingsdichtheid, door middel van een aaneengesloten bebouwing zoals die voorgesteld wordt in het ontwikkelingsplan van het RUP, bevestigt deze stelling. Het ontwerpvoorstel tracht deze aanzet van een dense bebouwing te verrijken door voldoende aandacht te schenken aan het behoud van het landelijke karakter, waarbij de ruimtelijke kwaliteiten van een groene leefomgeving, in de Bogerse Velden, behouden blijven. De site behoudt zijn historische identiteit, niet enkel door zijn naam, maar ook door zijn nieuwe ontwikkeling, ruimtelijke atmosfeer en evenwicht. Er vormt zich een nieuw concept voor een stedelijk ‘levend weefsel’ dat groeit en evolueert. De periferie wordt hierbij ontwikkeld tot een buurt met sterk karakter en identiteit, een buurt die leeft en evolueert. Een omgevLQJPHWGXLGHOLMNJHGHÂżQLHsHUGHEXLWHQUXLPWHVHONPHW]LMQHLJHQVFKDDO en activiteit, die een belangrijke schakel vormt in het uitgebreide woon-, groen- en recreatief netwerk van de stad Lier. Mensen zijn opnieuw deel van een weefsel, zowel stedenbouwkundig als VRFLDDOHQNXQQHQ]LFKLGHQWLÂżFHUHQLQHQKHFKWHQDDQHHQOHHIRPJHYing, een absolute voorwaarde om eender welk concept van duurzaam bouwen te doen slagen. ‌GrĂ Ă g wonen, als essentieel onderdeel van duurzaamheid.

22

LUCHTFOTO


mhmja

- 2011

R1C2A3

STEDENBOUWKUNDIG CONCEPT

schaal 1/4000 1.

Bestaande structuren versterken.

Wat betreft het studiegebied ‘Bogerse Velden en Donk’, is het de Schorpioenstraat die samen met het verlengde van de Zonstraat, de twee belangrijkste toegangswegen van het masterplan vormen. Bestaande netwerken zoals deze, en de bestaande verbinding met de recent ontwikkelde sociale woningen in het verlengde van de Leeuwstraat, worden gerespecteerd en versterkt. De op het terrein aanwezige water- en groenstructuren vormen een kader voor de geplande ontwikkelingen van de publiek ruimte, die op verschillende niveaus aansluiting vinden met hun context en de bestaande netwerken.

MASTERPLAN

2.

Functionele landschapselementen.

Welomlijnde publieke ruimtes genereren een divers gebruik en een waaier aan activiteiten; natuur als park, natuur als speelplein, natuur als parking, natuur voor waterhuisvesting, natuur als buffer… Wadi’s worden gebruikt als structuur voor parking, als buffer naar de woningen, als mogelijke structuur voor een secundaire toegang tot de woningen aan de Pannenhuisstraat, of vormen een publieke overgangsruimte waar het eindpunt van de ontwikkeling van de Lisperloop tot overstromingsgebied, samenvalt met de kleinschaligere verbinding met de Steinerschool. (Bezoekers) parkings worden zo veel mogelijk gegroepeerd en de aanwezigheid van auto’s, en dus de aanleg van asfalt wegen, tot een minimum herleid. De plaatsen waar park en straat samenvloeien worden vertaald in een zachte aanleg die primair traag verkeer dienen.

schaal 1/2000

23


mjmja

- 2011

R1C2A3

D

E

E

E

D

E

E

E E

B

3.

A

B

A

B

A

B

A

B

C

C

C

F

F

C

Typologie en korrelgrootte.

Publiek – Privaat, een groen netwerk.

De duidelijke afbakening tussen privĂŠ en publiek wordt gerespecteerd maar er wordt gebroken met de rigide clustering. De focus verschuift hierbij van de bouwblok naar de ontwikkeling van een weefsel waarin publieke en private buitenruimtes een aaneengesloten groen netwerk vormen en waarbij het park als visuele groene vingers het weefsel binnendringt tot de corridor van achtertuinen. Gebouwen met platte daken laten de inrichting van daken als groendaken en dakterrassen toe. Harde en zachte wanden maken afwisselend een duidelijke scheiding tussen de verschillende loten en tussen het private en het semi-publieke kruiwagenpad dat aansluiting vindt met de achtertuinen van de Straat-woningen.

5.

6.

Toegankelijkheid – Mobiliteit

De voorgestelde wegenissen worden gerespecteerd, de inrichting en voorzieningen worden echter op zo een manier geconceptualiseerd dat er een differentiatie in leesbaarheid ontstaat. Parkeergelegenheden voor de woningen aan de Schorpioenstraat worden voorzien op de individuele loten, waarbij het semi-publieke karakter van de oprit/parking extra ruimte geeft aan deze toegangsweg. De woningen aan het park hebben gemeenschappelijke parkeerplaatsen die vlot aansluiting vinden naar de individuele woningen. Het ontwerp en de aanleg van de straat in het park maakt occasionele toegang wel mogelijk. Het kruiwagen’pad’ wordt ingericht als een circulatie-‘ruimte’. Ten opzichte van de publieke ruimtes heeft dit pad een eerder gesloten karakter, maar eens ‘binnen’ zorgt het niet-lineaire ontwerp voor meer ruimtelijkheid en worden toegangen met een meer privaat karakter verkregen. schaal 1/2000

24

4.

Met de ontworpen 28 wooneenheden wordt de voorgeschreven dichtheid van 30-32 woningen/ha gerespecteerd. Er is gekozen om een FRPSDFWZHHIVHOWHFUHsUHQZDDUELMHHQEHSDDOGHRSSHUYODNWHYDQ de site wordt voorbehouden voor de ontwikkeling van een publieke ruimte, waaronder een lineaire park-laan. Het ontwerp van private buitenruimtes gebeurt hierdoor meer in verhouding met de voorziene bebouwing. (U ZRUGW YRRU]LHQ LQ HHQ W\SRORJLVFK GLYHUVLWHLW LQ HHUVWH LQVWDQWLH afhankelijk van de locatie op de site. We spreken van een ‘Straatfront’, zijnde de woningen gelegen aan de Schorpioenstraat en het achtergelegen ‘Park-front’, waarvan de ontwikkeling in een tweede fase is voorzien.

OriĂŤntatie.

6DPHQPHWGHORFDWLHVSHHOWGHRULsQWDWLHHHQEHODQJULMNHUROLQKHW RQWZHUSYDQGHYHUVFKLOOHQGHW\SRORJLHsQ De woningen aan de Schorpioenstraat hebben een eerder beperkte bouwdiepte waardoor de tuin in verhouding groter wordt en maakt dat het zonlicht dieper in de tuin valt. Door het lineair ontwerp van de ‘Park-woningen’ is er de mogelijkheid om over de volledige bouwdiepte een tuin te voorzien, waardoor iedere woonruimte in directe relatie is met de tuin, die op zijn beurt fungeert als visuele uitloper van het aangrenzende lineaire park.

1:500


mhmja

- 2011

R1C2A3

GRONDPLAN “DE BOGERSE VELDEN”

TERREINSNEDES

A-E

B-D

C-F

schaal 1/500

25


- 2011 R1C2A3

mjmja

TYPO E/ 74 + 31 = 105m2 = 3/ TYPO D/ 88m2 = 2/3 5

5

26

1

1

schaal 1/200

1

TYPO-D

patio park-huis oppervlakte: 88m2 W\SHÂą RULsQWDWLH12=:

0

0

5

/ 74 + 31 = 105m2 = 3/4 typology

0

1

dwars park-huis oppervlakte: 74+31 = 105m2 W\SH RULsQWDWLH=2=:

0

TYPO-E

5


mhmja

- 2011

R1C2A3

E/ 74 + 31 = 105m2 = 3/4 typology TYPO F/ = 74m2 1

5

5

0

1

5 1

0

0

PARK – FRONT Wonen aan het park wordt gezien als een bewuste keuze. +HW¾3DUNIURQWœJHQHUHHUWW\SHVZRQLQJHQGLHLQVWHUNHUHODWLHPHWKHWOLQHDLUH park staan. De woningen hebben een gemeenschappelijke parking, staan dicht op de voorste bouwlijn ingeplant en zijn beperkt in hoogte waardoor ze een visuele relatie tussen het park en de woningen aan de Schorpioenstraat mogelijk maken. De woningen hebben een lineair ontwerp, waarbij een constructieve draagas de scheiding vormt tussen een service-strook en de verschillende woonruimtes die steeds in rechtstreekse verbinding staan met de private buitenruimte. 7\SRORJLH'LVHHQYROOHGLJWRHJDQNHOLMNHJHOLMNYORHUVHZRQLQJPHWHHQEHperkte private achtertuin en een binnenkoer die licht centraal in de woning brengt. 7\SRORJLH(LVHHQOLQHDLUHZRQLQJPHWWZHHZRRQODJHQGLH]LFKSDUDOOHOPHW zijn private tuin ontwikkelt. 7\SRORJLH)LVHHQppQODDJVHZRQLQJPHWHHQJHOLMNDDUGLJOLQHDLUNDUDNWHU

TYPO-F

Een-laags, dwars park-huis. oppervlakte: 74m2 W\SH RULsQWDWLH=2 schaal 1/200

27

2/3 typol


mjmja

- 2011

R1C2A3 STRAAT – FRONT De woningen aan de Schorpioenstraat vormen een eerder gesloten HQ G\QDPLVFK JHKHHO QDDU GH EHVWDDQGH WRHJDQJVZHJ 'H ZRQLQgen zijn achteruit geschoven ten opzicht van de voorste bouwlijn, ze zijn compacter in volume en krijgen daardoor meer hoogte. De hellende daken treden visuele in dialoog met de bestaande omrinJHQGHW\SRORJLHsQHQFUHsUHQHHQH[WUDUXLPWHOLMNKHLGGLHPDDNWGDW zonlicht dieper in de woning wordt gebracht. 7\SRORJLH$LVHHQWZHHODDJVHZRQLQJYRRU]LHQYDQHHQOHVVHQDDUVdak en een private parkeerplaats. Er is een duidelijke scheiding tussen het dag en nacht gedeelte die ruimtelijk verbonden worden door de trappartij die zonlicht diep in de woning begeleidt. 7\SRORJLH%LVHHQWZHHODDJVHZRQLQJGLHPHHUPRJHOLMNKHGHQELHGW naar aanpasbaarheid, levenslang wonen, etc. Het heeft een gedeeltelijk gelijksvloers nachtgedeelte en de afstand tot de voorbouwlijn laat een divers gebruik toe.

0

TYPO-A

5

0 1 5 Straatwoning oppervlakte: 53 + 53 = 106 m2 W\SH RULsQWDWLH12=:

TYPO-B

Straatwoning oppervlakte: 73 + 36 = 110m2 W\SH RULsQWDWLH12=:

0

1

5

TYPO A/ 53 + 53m2 = 106m2 = 3/4 typology TYPO B/ 73 + 36 = 110m2 = 3/5 + 53m2 = 106m2 = 3/4 typology TYPO B/ 73 + 36 = 110m2 = 3/5

schaal 1/200

28

1

5


mhmja

- 2011

R1C2A3

00

00

11

55

7\SRORJLH & LV HHQ JHNRSSHOGH ZRQLQJ ZDDUELM HONH ZRRQHHQKHLG een eigen parkeerplaats heeft op het terrein. Een eerste woning is georganiseerd op het gelijkvloers en heeft een private achtertuin. Een gemeenschappelijke buitentrap verleent toegang tot de gekoppelde duplex woningen die een openheid en een buitenruimte hebben, gericht naar de voorzijde. Door zijn twee bouwlagen met hellend dak en een lichte verhoging van dichtheid, zoeken deze gebouwen aansluiting met de bestaande bebouwing en het karakter en de schaal van de Pannenhuisstraat. Ze leggen de basis voor een mogelijke toekomststrategie die een nog meer uitgesproken aansluiting zoekt richting Pannenhuisstraat.

00

11

55

TYPO C1/ 80m2 = 2/3 typology TYPO C2/ 46 + 38 + 84m2 = 2/4 typology

TYPO-C1

Gelijkvloerse Straatwoning oppervlakte:80m2 W\SH± RULsQWDWLH12

TYPO-C2

Duplex Straatwoning oppervlakte: 46 + 46 = 92m2 W\SH± RULsQWDWLH=2=:

0

1

5

schaal 1/200

29

11


PROJECT ARCHITECT voor

Sinds september 2011, na het doorlopen van de stage periode, werd ik aangesteld als project-architect voor architectenbureau, ONTWERPBUREAU DEWIT in samenwerking met ARTIPOOL, interieurarchitect. Een aantal projecten werden me toegewezen. HIerbij kreeg ik de verantwoordelijkheid voor het opvolgen van het volledige ontwerp proces. In praktijk resulteerde dit in een divers takenpakket. Opmetingen, tekenwerk, representatie, onderhandelingen met klanten en overheden, opmaak van

ONTWERPBUREAU DEWIT 2011 - 2012

bouwaanvraag en uitvoeringsdossier, planning, budgetcontrole tot en met controle van de uitvoering van de werken. Het betreft hier voornamelijk private bouwprojecten van diverse schaal, gaande van een inrichting en kleine renovaties, verbouwingen, over nieuwbouw tot en met het ontwerp van midden schalige brownfield ontwikkeling. Wat volgt is een samenvattende overzicht van een aantal projecten.


B-B'

A-A'

D864 - INTERIEUR APPARTEMENT- ISABELLAPLEIN LEUVEN

rad

SLAAPKAMER 01

BADKAMER

SLAAPKAMER 02

H:247 (?) slaapkamer niet opgemeten.

(?) slaapkamer niet opgemeten.

NACHTHAL

rad

rad

LEEFRUIMTE

KEUKEN

H:247

H:247

C-C'

C-C'

D-D'

D-D'

TERRAS H:247

rad

H:232

breedte/locatie deur

schoenen

?

todo - meting-

gas ketel

* controleer muurdiktes * afmetingen beide inkom deuren * deur wc * deur badkamer * dimensies van de antieke kasten

rad

BERGING WC

was droog

voorraad

INKOMHAL rad

CENTRALE INKOMHAL APPARTEMENTSBLOK

ONTWERP - KLEURENPLAN 1:100

B-B'

BESTAANDE TOESTAND - PERSPECTIEF 05

A-A'

BESTAANDE TOESTAND - PERSPECTIEF 04

B-B'

A-A'

ONTWERP - GRONDPLAN

rad

236

44 92

BADKAMER

347

188

SLAAPKAMER 01

SLAAPKAMER 02

H:247 (?) slaapkamer niet opgemeten.

(?) slaapkamer niet opgemeten.

14

90

10

280

NACHTHAL

60

rad

474

83

69

485

75 560

100

626 1186

KEUKEN 474

443

LEEFRUIMTE H:247

H:247

120

157

rad

C-C' 286

C-C'

163

300

163

480

80 D-D' 194

D-D'

TERRAS

H:247

313

rad

626 410

156

schoenen

todo - meting-

gas ketel

?

* controleer muurdiktes * afmetingen beide inkom deuren * deur wc * deur badkamer * dimensies van de antieke kasten

234

313

breedte/locatie deur

14

rad

14

87 87 965

H:232

60

286

BERGING was droog

voorraad

436

477

10

WC

233

INKOMHAL 150

rad

CENTRALE INKOMHAL APPARTEMENTSBLOK 626

14

546

ONTWERP - GRONDPLAN

D864_MEUWIS INRICHTING VAN EEN APPARTEMENT Mevr. MEUWIS Marleen Isabellaplein 0001 3000 LEUVEN

ARCHITECT

werfadres:

ONTWERPBUREAU DEWIT Leuvensesteenweg 256-2 3070 Kortenberg

Isabellaplein 0001 3000 LEUVEN

tel: 02 759 37 94 ontwerpbureua_dewit@skynet.be www.ontwerpbureaudewit.be

32

STAANDE TOESTAND - GEVELAANZICHT PRIVAAT TERRAS

Pg.

1

van

1

Fase

VOORONTWERP ONTWERP

23 02 2012

dd. wijziging schaal

-

1:50

Lot -

...

ARTIPOOL

-

Leuvensesteenweg 256 3070 Kortenberg

Plan Bestaande toestand grondplan - snedes

tel: 02 759 37 94 artipool@skynet.be www.artipool.be


D844 - conceptvoorstel

BESTAANDE TOESTAND - PERSPECTIEF 02

BESTAANDE TOESTAND

232

247 215

32

15

BESTAANDE TOESTAND - PERSPECTIEF 01

LEEFRUIMTE

SLAAPKAMER 01

46

BESTAANDE TOESTAND - SNEDE AA'

BESTAANDE TOESTAND - PERSPECTIEF 04

BESTAANDE TOESTAND - P

LEEFRUIMTE

B-B'

A-A'

SLAAPKAMER 01

A-A'

247 201

BESTAANDE TOESTAND - PERSPECTIEF 03

rad

BESTAANDE TOESTAND - SNEDE BB' SLAAPKAMER 01

BADKAMER

SLAAPKAMER 02

H:247 (?) slaapkamer niet opgemeten.

(?) slaapkamer niet opgemeten.

NACHTHAL

rad

22

rad

27

SLAAPKAMER 01 LEEFRUIMTE

KEUKEN

H:247

H:247

C-C'

C-C'

TERRAS H:247

(?) slaapkamer niet rad

H:232

LEEFRUIMTE

breedte/locatie deur

schoenen

?

todo - meting-

gas ketel

* controleer muurdiktes * afmetingen beide inkom deuren * deur wc * deur badkamer * dimensies van de antieke kasten

KEUKEN

rad

BERGING WC

was droog

voorraad

115

220

SLAAPKAM

D-D'

110

D-D'

INKOMHAL rad

CENTRALE INKOMHAL APPARTEMENTSBLOK

B-B'

A-A'

ONTWERP - GRONDPLAN

BESTAANDE TOESTAND - SNEDE CC'

BESTAANDE TOESTAND - PERSPECTIEF 05

ONTWERP - KLEURENPLAN 1:100

B-B'

A-A'

157

22

rad

474

33


D844 - VERBOUWING MET TOEKOMSTPERSPECTIEF - STERREBEEK

Voor een dynamische familie, met 3 opgroeiende dochters, bood deze villa woning het gepaste toekomstperspectief. De unieke locatie in het groen met een prachtig zicht op Brussel werd de ruggengraat voor het ontwerp van deze verbouwing. De structurele verbouwing grijpt in op de

34

organisatie van de woning wat betreft zijn oriĂŤntatie en ruimte gebruik, anderzijds zorgen constructieve en bouwtechnische aanpassingen voor een woning die voldoet aan de huidige normeringen wat betreft zijn technische uitrusting en wooncomfort.


LINKER ZIJGEVEL - bestaande toestand.

BESTAANDE TOESTAND 7 / 9

° vrijstaande villa ° verbouwing ° 400 m2 ° 2011 - .... ° in uitvoering LINKER ZIJGEVEL - Ontwerp.

35


D844 - bestaande toestand RW

3.

5.

2.

4.

1.

5.

6.

22 RW

bestaande toestand

RW

1. inkom 2. leefruimte 3. keuken 4. toilet 5. berging 6. garage 7. slaapkamer 8. badkamer 9. bureel

- nivo 0

GELIJKVLOERS - bestaande toestand.

RW

velux

7.

7.

7.

7.

8.

velux

8.

7.

BESTAANDE TOESTAND 2 / 9

7.

2 RW

bestaande toestand

RW

- nivo +1

NIVO +1 - bestaande toestand.

0

1

2

5

s c h a a l 1:200

BESTAANDE TOESTAND 3 / 9

36


B-B'

C-C'

D844 - ontwerp RW B1.07

4.

9.

11.

5. B1.11

3.

B1.10

A-A'

A-A'

1.

2.

6.

22 RW

1. inkom 2. leefruimte 3. keuken 4. toilet 5. berging 6. garage 7. slaapkamer 8. badkamer 9. bureel 10. dressing 11. vestiaire

RW

B-B'

C-C'

Vloertegel 60x60: 120m2 Vloertegel 30x30: 30m2

ontwerp

- nivo 0

GELIJKVLOERS - Ontwerp.

RW

velux

7.

8.

10.

velux

8.

7.

ONTWERP 2 / 10

afkasting schouw doorvoer haard

7.

9.

7.

2 RW

ontwerp

RW

- nivo +1

NIVO +1 - ontwerp.

0

1

2

5

s c h a a l 1:200

ONTWERP 3 / 10

37


D834 - RENOVEREN IN SCHOONHEID - DIEST.

Deze voormalige hoedenwinkel met woning was opgebouwd uit een hoofdgebouw en een aantal annexen. Omdat het hoofdvolume met karakteristieke voorgevel in aanmerking kwam voor een bescherming als stadsgezicht vroeg

38

onroerend erfgoed om het behoud van de structuur, gevels en draagstructuur van het langshuis. De achterbouwen bevatten minder waardevolle elementen, enkel de spantstructuur van het diephuis diende behouden te blijven.


D834 - bestaande toestand

inplanting

INPLANTINGSPLAN - bestaande toestand.

Schaal 1:200.

bestaande toestand.

° renovatie ° handelsruimte met appartement

° 325 m2 ° 2011 - .... ° vergunning in aanvraag voorgevel

39


D834 - bestaande toestand

10

10

6.

6.

4. 5.

4.

2.

3.

NACHTHAL

NACHTHAL

14

16

14

12

14

14

12

-9876

12

7.

16

3.

16

2.

1.

bestaande

- nivo 0

NIVO +1 - bestaande-toestand. bestaande nivo

staande toestand. GELIJKVLOERS - bestaande toestand.

0

1

2

s c h a a l 1:200

40

3.

3.

5

+1

NIVO +2 - bestaande-toestand. bestaande nivo

7.

+2

NIVO +3 - bestaande -toestand. NIVO +1 - bestaande bestaande nivo +3 toestand.

1. commercieel gedeelte/inkom 2. privaat - leefruimte 3. privaat - slaapkamer 4. sanitair 5. buitenruimte 6. zolderruimte


D834 - bestaande toestand

een impressie.

41


ontwerp

12.

13.

9.

14.

-9876

-9876

4.

9.

14.

-9876

9.

12. 2. 10. 2.

-9876

7.

8. 10.

8.

-9876

GELIJKVLOERS - ontwerp. ontwerp - nivo

1

2.

12.

0

2

s c h a a l 1:200

42

4.

-9876

1.

0

-9876

11.

NIVO +1 - ontwerp.- nivo ontwerp

5

-9876

8.

4.

-9876

-9876

twerp.

D834 -

+1

NIVO +2 - ontwerp. ontwerp - nivo

3.

+2

1. commercieel winkel 2. privaat - leefruimte 3. privaat - slaapkamer 4. privaat - sanitair 5. privaat - buitenruimte 6. privaat - zolderruimte 7. privaat - inkom

ontwerp

NIVO +3 - ontwerp.

- nivo +3

NIVO +1 - ontwerp.

8. lift 9. behandelruimte 10. sanitair 11. logistieke ruimte 12. leslokaal 13. wachtruimte 14. groendak


D834 - transformatie in langssnede

897

635

595

421

340 317

298 227

10

10

0

SNEDE AA' - bestaande toestand. bestaande langssnede

Het ontwerp voorzien in het ontwerp van een schoonheidsinstituut met bovengelegen appartement dat zijn ingang aan de zijdelingse doorrit vindt. Aan het hoofdgebouw wordt structureel niet geraakt, zowel de voorgevel als de houten balklagen blijven intact en de voorgevel wordt gerestaureerd. Binnenin de bijbouwen worden de vloeren weggenomen, en aan de binnenzijde wordt een volledig nieuwe draagstructuur

voorzien waarbij de nieuwe vloerpassen gelijk getrokken worden met die van het hoofdgebouw. Deze ingreep, in combinatie met het binnenbrengen van een lift maakt dat de 3 lagen volledig toegankelijk zijn. De bestaande koer wordt opgenomen in het gelijkvloerse behanderuimtes, met een groendak grenzend aan de leslokalen en een dakterras aan de woning.

897

635

340

340

320 298

15

15 0

SNEDE AA' - Ontwerp. ontwerp langssnede

43


D810 - NOSTALGIE IN HUMELGEMSE STEEN - STEENOKKERZEEL.

Deze typische langgevelhoeve, gelegen op een terrein met een oppervlakte van 18,6 are, is opgetrokken uit de lokale Humelgemse zandsteen en verbreed door middel van een bakstenen hoekverbreding. Deze historische typologie werd oorspronkelijk ontworpen in functie van de oriëntatie, met een gesloten noordgevel en een zuidgevel die zorgde voor een maximale bezonning. De eigenaars vielen onmiddellijk voor de charme van deze hoeve woning, die tevens opgenomen is in de inventaris van bouwkundig erfgoed. Om deze woning woon-klaar te maken werd een een doorgedreven renovatie gepland, waarbij de woning voorziet in een hedendaags wooncomfort maar waarbij tegelijkertijd de karakteristieke kwaliteiten van deze typologie behouden blijven. Om in deze verbouwing te kunnen voorzien werd het bestaande terrein verkaveld. Twee bouwterreinen worden verkocht en met die opbrengst krijgt deze historische woning een tweede leven.

44

verkavelingsontwerp

0

5

10

s c h a a l 1:1000

° verkaveling in 3 loten ° verbouwing ° humelgemse langgevelhoeve ° woning: 270 m2 ° grond: 1860 m2 ° 2011 - ... ° verkaveling in aanvraag.

25


45


D784 - HOUT ALS BASISCONCEPT - EVERBERG.

Dit lot bevindt zich op de scheiding tussen een uitgesproken hoger gelegen gebied, ten zuid-oosten en een overstrominggebied, ten noord-westen van het plot. Het volume wordt in een nieuw aangelegd, licht hellend tallud geschoven dat als buffer functioneert tegen stormwater komende van de straat.

46

De specifieke ligging van het terrein, de vorm en oriĂŤntatie ervan vormen de ruggengraat van het ontwerp. De achtergrond van de bouwheer maakte dat er hier radicaal voor hout gekozen werd, zowel de draagstructuur, een houtskelet, de afwerking als de verwarmingsinstallatie is op basis van hout.


terreinsnede 01

-24

-29

-42

-55

1194

-62

02 terreinsnede

terreinsnede 01

D784 - ontwerp

LOT 3

-19,8

LOT 4

300

913

300

300 5256 1200

120 120

1200

1500

1509

1500

0

25,5

5256

5288

Bouwlijn.

Bouwlijn.

850

20

150

164

RIOLERINGSPUT

-80 -130

GOEDESTRAAT gemeenteweg

ONTWERP - Inplanting.

300 ROOILIJN 150

AANGEPASTE ROOILIJN.

BESTAANDE TERREINPROFIEL LINKER PERCEELSGRENS

300

BESTAANDE TERREINPROFIEL RECHTER PERCEELSGRENS.

1078 1772

28,4

300 ROOILIJN

ONTWERP TERREINPROFIEL snede.

850

45

VOORBOUWLIJN.

terreinsnede 01.

° éégezinswoning ° nieuwbouw ° houtskeletbouw ° woning:220 m2 ° grond: 800 m2 ONTWERP ° 2011 - ... ° bouwvergunning in aanvraag ° cv - houthaard.

47


D784 - ontwerp

12.

RW RW

12. 5.

3.

9 10 11 12 13 14 15 1617

RW

8

2.

1

4.

8

7

6

1

5

2

4

3

4

3

5

2

6

7

6.

RW RW

1

gelijkvloers

GELIJKVLOERS.

GOEDESTRAAT gemeenteweg 0

1

2

s c h a a l 1:200

48

5


D784 - ontwerp

Het resultaat is een zuid-west georiĂŤnteerde woning met een doorgedreven houtbouw concept waarin een houten constructie op een betonnen sokkel gemonteerd wordt. De schuinte in de rechter perceelsgrens brengt een asverdraaiing die in de hele

woning voelbaar is. Het is hier, in het massief betonnen element waarin tevens de houthaard vervat zit, dat beton en hout elkaar ontmoeten en waar de ruimtelijkheid van de woning gedefinieerd wordt.

RW RW RW RW

9.

8.

10.

RW

11.

8

9 10 11 12 13 14 15 1617

7.

8.

2

3

4

5

6

7

8.

1

9. RW RW RW RW

nivo

+1

dakplan

576

306

270

120

25,4

13

0

-14 -24

ONTWERP, Snede CC'.

15M.

-130

VOORBOUWLIJN.

-80

12M.

11,1

40

RIOLERINGSPUT

AANGEPASTE ROOILIJN.

7. betonnen element 8. slaapkamer 9. sanitair. 10. dressing 11. vide 12. terras

AS GOEDESTRAAT.

1. aanleg tallud 2. inkom 3.berging 4. vestiarie - wc 5. keuken - eetkamer 6. leefruimte

ONTWERP TERREINPROFIEL. BESTAANDE TERREINPROFIEL RECHTS. BESTAANDE TERREINPROFIEL LINKER PERCEELSGRENS

0

1

2

5

s c h a a l 1:200

49


D784 - ontwerp

50


D784 - ontwerp

5

linker perceelsgrens

2

voor VOORGEVEL

5

RECHTER ZIJGEVEL

linker perceelsgrens

rechter perceelsgrens

3

achter ACHTERGEVEL

links LINKER ZIJGEVEL

5

VOORGEVEL

linker perceelsgrens

2

rechts RECHTER ZIJGEVEL

gevelaanzichten

51


D781 - RUIMTE OM TE LEVEN ‘OP DE HELLING’ - KORTENBERG.

De woning van dit gezin met twee jonge kinderen was erg gedateerd waarbij een aantal annexen in zeer slechte staat verkeerden en zorgden voor een slecht en ongezond binnenklimaat. De opdracht was snel duidelijk, de oude koterij moest

bestaande toestand.

52

verdwijnen en een nieuwe uitbreiding moest dit gezin extra leefruimte bieden. Op vraag van de bouwheer werd er gezocht naar een optimalisering van het ruimtegebruik, gebruik makend van de karakteristieke helling van het terrein.


D781 - bestaande toestand

profiel rechter gebuur.

profiel linker gebuur.

1

8

94,8 69,8 5

28,2

7

3,8

goot.

0

Bestaande toestand, RECHTER ZIJGEVEL.

bestaande zijgevel rechts

6

perceelsgrens achter

1 2

7 5

Bestaande toestand, VOORGEVEL. (N-NW)

bestaande voorgevel

0

1

2

5

° hob - ééngezinswoning ° verbouwing-traditioneel ° woning: 185 m2 ° terrein: 650 m2 ° 2011 - ... ° in uitvoering.

53


D781 - bestaande toestand

6

perceelsgrens achter

1

8

2

5

8 7 95 70

60 35

30 0

Bestaande toestand, ACHTERGEVEL. (Z-ZO)

bestaande achtergevel Ontwerp, ACHTERGEVEL. (Z-ZO)

Bestaande toestand, GELIJKVLOERS. NIV.+0,00

54


D781 - ontwerp

ontwerp achtergevel Ontwerp, ACHTERGEVEL. (Z-ZO)

Het ontwerp voorziet een tweelaagse uitbreiding waarin zowel de leefruimte als het nachtgedeelte een uitbreiding vindt. Het blokje wordt achter het bestaande hoofdgebouw geplaatst en voorziet in een uitbreiding van de leefruimte op het gelijkvloers met aansluitend terras en een

extra slaapkamer met nieuw sanitair op de verdieping. De helling van het terrein maakte het mogelijk om aan de voorzijde van de woning een nieuwe toegang te voorzien naar de kelder die in de toekomst dienst zal doen als motor en fiets berging.

55


D781 - ontwerp

1207

tuinberging te vernieuwen.

E

F D

4877

B'

5572

beplanting siertuin.

D'

C'

1447

5

profiel linker gebuur.

RECHTER GEBUUR NR. 33

557

650

bestaande inrit

beplanting LINKER GEBUUR NR. XX 25

WONING NR. 27

Ontwerp, RECHTER ZIJGEVEL.

5

B

str ng za len eg ge tew o V n as mee e gA

18

Ontwerp, INPLANTING. 1:200

otnwerp inplanting

t

aa

ad

0

etp

93

50

vo

D

C

13

5 24

825

gravier voortuin beplanting.

C

goot.

0

2

4

s c h a a l 1:400

56

10

e vo

tp

ad


D781 - ontwerp

profiel linker gebuur.

5

werp, RECHTER ZIJGEVEL.

ontwerp zijgevel rechts

2

Ontwerp, VOORGEVEL. (N-NW)

ontwerp voorgevel

0

1

2

5

57


D781 - ontwerp

A'

A'

B 0.6.

B'

B

B'

B A'

A'

B 0.6.

B'

B B'

12

12

RW

12

RW

koelk diepv

koelk diepv was

droog

A

A

A A

Ontwerp, GELIJKVLOERS. NIV.+5

Bestaande toestand, KELDER-FUNDERING-RIOLERING. NIV.-215.

SCHAAL :100

otnwerp

- nivo -1; kelder.

Ontwerp, GELIJKVLOERS. NIV.+5

ontwerp

- nivo 0

RING. NIV.-215.

schaal 1/100

0

1

2

5

s c h a a l 1:200

58

PG2


HTER ZIJGEVEL.

D781 - ontwerp

A'

A'

A'

B 0.1.

B

B

B'

B

B'

+288 h255

RW

RW

RW

bestaande raam recupereren

rookmelder

A

ontwerp

A

A

Ontwerp, VERDIEPING. NIV.+288

Ontwerp, ZOLDER. NIV.+557

- nivo +1

ontwerp

- nivo +2; zolder PG4

Ontwerp, dakplan.

ontwerp

- dakplan PG5

profiel linker gebuur.

5

59


D775 - VERBOUWEN VAN EEN WONING MET LOODS - STEENOKKERZEEL.

Het was de droom van dit jonge koppel, hij is actief in de tuinbouw, zij als lerares, om deze ruime woning met aangesloten loods om te bouwen tot hun droomhuis voor de toekomst. Belangrijk hierbij was dat de verschillende activiteiten een plaatsje kregen en dat de bestaande kwaliteiten van zowel het

60

gebouw als het terrein beter benut zouden worden. Er moest plaats voorzien worden voor het stallen van tuinbouwmachines, een bureelruimte moest aansluiting vinden bij de leefruimte en er moest gezocht worden naar een manier waarop men meer genot kon hebben van het achtergelegen stuk groen.


D775 - bestaande toestand

° ob - woning met loods ° verbouwing-traditioneel ° woning: 360 m2 ° 2011 - ... ° in uitvoering.

61


D775 - concept

De loods werd in feite het sleutel element in dit ontwerp. Het enorme volume dat het besloeg en de centrale ligging ervan lag beslag op het volledig zicht naar achteren. De loods werd gehalveerd en de aangrenzende leefruimtes werden volledig opengebroken. Zowel binnen als

62

buitenmuren werden op een doorgedreven manier verwijderd waardoor er een mooie open leefruimte ontstond die zich opende naar een ingesloten buitenruimte en het aansluitende groene terrein.


D775 - concept

Intern werd het gelijkvloerse niveau uitgerust met een bureel dat aansluiting vindt bij de leefruimte en een logistiek gedeelte dat op zijn beurt aansluiting vindt bij de loods. Door het dakvlak over de volledige hoofdbouw gelijk te trekken kon de verdieping uitgerust worden met 3 volwaardige slaapkamers en een badkamer.

Op deze manier werd er voorzien in een woning die voorzien is van alle moderne confort en die perfect kan inspelen op de toekomstige noden van dit jonge gezin.

63


D775 - bestaande toestand

RW ø10

10.

5.

5.

8. 3.

13.

bestaande toestand 0

1

2

2.

- nivo 0 5

1

16

RW ø10

Bestaande toestand: GELIJKVLOERS.

64

4.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

11.

RW ø10


D775 - ontwerp

B. 0.13

10.

12.

3.

B. 0.12

RW ø10

173

100

117

60

8. 4.

9.

50

79

2.

80

1

16

12

1 2 3 4 5 6 7 8 9 101112

11. RW ø10

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10111213141516

5.

141

RW ø10

ontwerp

- nivo 0

0

1. inkom 2. leefruimte 3. keuken 4. eetkamer 5. berging 6. sanitair 7. slaapkamer

1

2

5

8. wc 9. bureel 10. loods 11. logistiek loods 12. terras 13. garage 14. zolder

65


D775 - bestaande toestand

Bestaande toestand: VOORGEVEL.

bestaande toestand

- voorgevel

Bestaande toestand: ACHTERGEVEL.

bestaande toestand

66

- achtergevel


D775 - ontwerp

ontwerp

- voorgevel

ontwerp

- achtergevel

Ontwerp: VOORGEVEL.

Ontwerp: ACHTERGEVEL.

67


D775 - bestaande toestand

40째

558

288 263

0 -20

-216

Bestaande toestand: Snede BB'.

bestaande toestand

- snede aa

40째

558

288

0 -20

-216

Bestaande toestand: Snede AA'.

bestaande toestand 0

68

1

2

- snede bb 5


D775 - ontwerp

40째

558

288

0 -20

-216

Ontwerp: Snede BB'.

ontwerp

- snede aa

40째

558

288

0 -20

-216

Ontwerp: Snede AA'.

ontwerp 0

- snede bb 1

2

5

69


D747- ONTWIKKELING BINNENGEBIED ‘DE BOOMGAARD’ - TIENEN.

1350

SITUERING

SITE

Deze brownfieldontwikkeling van (sociale) woningen in het binnengebied ‘STOCKMANS-DE BOOMGAARD’ betreft een site gelegen tussen de Avendorenstraat, de Goossensvest en het Martelarenplein in het centrum van Tienen.

De eigenaar kocht het terrein in 2008 en voerde op eigen kost een volledige sanering uit. Deze werd eind 2010 afgerond en maakte ruimte voor een toekomstgerichte ontwikkeling.

Het gebied is volgens het gewestplan volledig gelegen binnen de woonzone en grenst zuidelijk aan een ‘gebied voor dagrecreatie’, namelijk het Martelarenplein (Steentjesplein). Samen met het Stadspark en het Martelarenplein vormt de site een belangrijke schakel in een aaneengesloten groengebied binnen de stad. Het binnengebied beslaat een totale oppervlakte van 4564m2, waarop een bestaande bebouwing is gesitueerd en waar voorheen de kantoren van Oliehandel Stockmans ondergebracht waren. hoogtelijn 03 gem. nokhoogte omgeving

750

hoogtelijn 02 gem. kroonlijst hoogte omgeving

0

-100

0

-30

hoogtelijn 01 referentielijn nivo 0.

TERREINSNEDE 04 -bestaande toestand-

1350

1:500

hoogtelijn 03 gem. nokhoogte omgeving

750

hoogtelijn 02 gem. kroonlijst hoogte omgeving

50

0

0

-16

-30

-56

-100

TERREINSNEDE 03 -bestaande toestand-

1350

-120

hoogtelijn 01

referentielijn nivo 0. -160

1:500

1000

750

Voor de ontwikkeling van deze complexe site bestond de uitdaging erin een visie te ontwikkelen waarin een gezonde wisselwerking is tussen het bestaande en het nieuwe, de site en de stedelijke context, betaalbaarheid en architecturale kwaliteit. De verschillende complexiteiten van het terrein, de bestaande niveauverschillen, de achterkanten, de oriëntatie, de kwaliteit van de groene ruimtes, de hiërarchie van publieke ruimtes, en het evenwicht tussen publiek-privaat, verhard-onverhard liggen mee aan de basis van het ontwerp. hoogtelijn 03 gem. nokhoogte omgeving

hoogtelijn 02 gem. kroonlijst hoogte omgeving

30

0

-80

TERREINSNEDE 02 -bestaande toestand-

-80

-100

-120

-100

-120

-24

0 hoogtelijn 01 referentielijn nivo 0.

1:500

1350 hoogtelijn 03 gem. nokhoogte omgeving

1000 750 hoogtelijn 02 gem. kroonlijst hoogte omgeving

30

0

-80

TERREINSNEDE 02 -ontwerp-

70

-80

-100

-120

-100

-120

1:500

1350

hoogtelijn 03 gem. nokhoogte omgeving

750 hoogtelijn 02 gem. kroonlijst hoogte omgeving

-24

0 hoogtelijn 01 referentielijn nivo 0.


de missing link, tussen het stadspark en speelplein.

! "##$%!&'!()*)+,-./0!

AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED ' OP LUCHTFOTO., EINDNOTA ‘GEWENST STEDELIJKGEBIEDBELEID 2008, AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED TIENEN, HOEKSTEEN VOOR HET GEWENSTE STEDELIJKGEBIEDBELEID’. DIENST RUIMTELIJKE ORDENING VLAAMS BRABANT, gewestplan SEPTEMBER 2008, PG. 143.

234*$3'56'73$'56'

SEPTEMBER

GEVECTORISEERD KADASTER.,

RUIMTELIJK

STRUCTUURPLAN

TIENEN.

.

GEWESTPLAN TIENEN.,

VE TRID

AS

EINDNOTA ‘GEWENST STEDELIJKGEBIEDBELEID - SEPTEMBER 2008, AFBAKENING KLEINSTEDELIJK GEBIED TIENEN, HOEKSTEEN VOOR HET GEWENSTE !"#"$%&"'()*+&",*-."'/&0)1&))0' STEDELIJKGEBIEDBELEID’. DIENST RUIMTELIJKE ORDENING VLAAMS BRABANT, SEPTEMBER 2008, PG. 13. ST

Z:

1.65

AV ENDO RENS TRAA 0.91 T Z:

STADSPARK

Z:

Z:

1.79 Z:

TR

Z:

0.70

1.85

Z':

T AA

RW

Z':

RW

RW

Z':

5 -1.7

RW

Z:

Z'

.20 : -1

RW

Z: Z':

8

0 -1.2

Z:

0 -1.0

0 -1.2

RW

RW

0 -0.3

0.00

0.00

RW

r 02 envloe 2.ut as Z:peilrr ho 0.70 te Z':

VEST SENS OS GO

Z': Z:

TS C DU VIA

0 -0.5

6 -0.1

Z':

0 -1.0

0 -1.2 Z':

0 -1.4

8

RW

Z':

0.00

Z':

RW

0 -1.6

RW

RW 8

Z'

.00 : -1

Z:

0 -0.6

RW

Z:

7 -1.1

Z':

0 -1.0 Z: Z:

0.00

0.00 Z:

5 -1.7

MAR

EIN

RENP LEIN

RT

NPL

TELA

MA

RE ELA

steentjesplein.

MEsO ONtWERP VIsIE .5$&+7/,-1(1

MA

RTEL

AR

EN

PLEIN

VE RH O O G DE

â‘

RM

luchtfoto

BE VEST TRID AS

9DQGHYHUVFKLOOHQGHQLYHDX·VJHEUXLNPDNHQ +LHUGRRUKHWJURQGYHU]HWSUREHUHQWHEHSHUNHQ 'HQLYHDXYHUVFKLOOHQODWHQLQVSHOHQRS ‡ FLUFXODWLH ‡ WRHJDQNHOLMNKHLG ‡ SODDWVLQJYDQKHWRQWZHUS

EG RW

â‘

O O SP TR TS C DU VIA

â‘¢

T AA

rd

aa

de omg bo

'HKRRJWHVYDQGHRPULQJHQGHZRQLQJHQUHVSHFWHUHQHQHHQ RQWZHUSRSVWHOOHQYHUWUHNNHQGYDQXLWGHEHVWDDQGHRPJHYLQJ

ONTWE Leuven tel: 02/7 btw: BE

architec ontwerp

MAR

° ontwikkeling van een binnengebied ° brownfield - sanering ° renovatie + nieuwbouw ° grondgebonden woningen ° appartementen ° terrein: 45,64 are ° 2011 - ... ° status: bouwaanvraag.

STADSPARK

VEST SENS OS GO

'HQLHXZHERRPJDDUGDOVVFKDNHOLQKHWJURHQQHWZHUN 'RRU JHULFKWH DDQOHJ YDQ SXEOLHNH UXLPWH HQ JURHQ]RQHV ZRUGHQ DFWLYLWHLWHQ HQ EHZHJLQJHQ LQ GH VWDG PRJHOLMN JHKHHO LQ RYHUHHQVWHPPLQJ PHW GH EHVWDDQGH KLsUDUFKLH YDQ KHW VWHGHOLMN QHWZHUN

E s O U D I E

stadspark

AV ENDO RENS TRAA T

â‘¡

ELA

RE

NPL

EIN

RENP LEIN

RT

TELA

MA

steentjesplein.

Martelarenplein MA

RTEL

AR

EN

PLEIN

VE

B

RH O O G DE SP RM

250 X 250 ‘DE BOOMGAARD’.

â‘¡

BE EG RW

site

O OD747 - bestaande toestand

71


D747 - de boomgaard conceptvoorstel de missing link, tussen het stadspark en speelplein.

conceptschets

- missing link

Vertrekkende van een visie waarin de ontwikkeling van deze stedenbouwkundige leegte, die de vervuilde boomgaard momenteel vormt, het beginpunt vormt van de ontwikkelingen in de stationsomgeving, Met een focus op de ontwikkeling van een kwalitatief hoogstaande woonomgeving die op verschillende

72

niveaus opnieuw aansluiting zoekt met het omliggende stedelijke weefsel, een stimulans voor een verdere ontwikkeling richting een aantrekkelijke woonstad. De huidige ontwikkelingen m.b.t. het RUP ‘stationsomgeving’ vormden een interessant aanknopingspunt.


MA

D747 - de boomgaard bestaande toestand PL

EIN

LAR EN PLE

RT

EN

RTE

IN

MA

R ELA

steentjesplein.

MA

VE

RH

Het ontwerp voorziet ontwikkeling van een woongebied met relatief hoge dichtheid, in een groene omgeving, in het hart van de stad en grenzend aan een recreatief gebied waarbij de bestaande kwaliteiten van ‘de boomgaard’ te verenigen waren

RTE

LAR

EN

PLE

IN

O

O

G

DE

O O SP

RW

RM BE EG

met een nieuw bijkomend programma van 28 wooneenheden, nieuwbouw en renovatie, met een evenwichtige mix tussen grondgebonden woningen en appartementen.

OMGEVINGSPLAN ontwerp 1:2000 AS TRID T VES

AV END OR ENS TRA AT

ST SVE SEN OS GO

A TR TS UC AD VI

STADSPARK

AT

MA

RE

NP

LEIN

EN PLE

ELA

LAR

RT

RTE IN

MA

steentjesplein.

MA

RTE

LAR

EN

PLE

IN

VE RH O O G DE O SP BE EG RW O RM

OMGEVINGSPLAN bestaande toestand 1:2000

bestaande

NTWERPBUREAU DEWIT. 0 25 uvensesteenweg 256 bus 2,503070 KORTENBERG. : 02/759 37 94. fax: 02/253 00 84 w: BE 432.835.279 brl: 109

73


D747 - de boomgaard ontwerp

Er is voorzien in een centrale toegang tot de site via de Goossensvest en doorstroommogelijkheden voor voetgangers-fietsers. De gerichte aanleg van wegenissen, buitenruimtes en groenzones, faciliteert een aantal activiteiten en bewegingen op de site en vindt aansluiting bij het bestaande netwerk in de stad.

Nieuwe voorkanten worden zowel naar een nieuw binnenplein als naar het bestaande martelarenplein gericht. Beide publieke ruimtes, doch met verschillend karakter, krijgen hierdoor de nodige dynamiek en sociale controle.

TRID AS VES T

AV END OR ENS TRA AT

A TR

AT

ST SVE SEN OS GO

TS UC AD VI

STADSPARK

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW toezichtput RWA

regenwaterput 20.000 liter l355 b240 h242 regenwaterput 20.000 liter l355 b240 h242

8

regenwaterput

RW

8 regenwaterput 20.000 liter l355 b240 h242

regenwaterput 20.000 liter l355 b240 h242

20.000 liter l355 b240 h242

RW

RW toezichtput RWA toezichtput RWA

RW

toezichtput RWA

RW 8

RW

MA

RE

NP

LEIN

EN PLE

ELA

LAR

RT

RTE IN

MA

steentjesplein.

MA

VE RH O O G DE BE EG RW O O SP RM

OMGEVINGSPLAN ontwerp 1:2000

ontwerp

AS VES TRID

74

RTE

LAR

EN

PLE

IN

T


D747 - de boomgaard ontwerp

De volumetrische werking van de bebouwing en een hiêrarchische aansluiting met de bestaande publieke ruimtes definiëren de buitenruimtes. Dit maakt dat het ontwerp voor de bezoeker makkelijk leesbaar geheel waardoor de beweging over het terrein, tussen publiek-semi-privaat, op een bijna natuurlijke wijze gebeurt.

binnengebied “de boomgaard”

terreinsnede

75


D747 - brownfield ontwikkeling een zicht vanop het speelplein aan het martelarenplein.

“steentjesplein“ - bestaande.

76


D747 -

de boomgaard

“steentjesplein“ - ontwerp.

77


D747 - densiteit

28

aantal wooneenheden

28

60

densiteit

60 wo/ha

Bruto Vloer-Terrein index 0,6

Bruto BebouwingscoĂŤfficiĂŤnt 0,35

Terrein oppervlakte 4564 m2 Bruto vloeroppervlakte bebouwing 3092 m2

78


D747 - typologie

TYPO DDeel C

Deel C 1:1000

De locatie op de site en de typologische invulling van de bebouwing zijn in sterke relatie met elkaar ontwikkeld. R

R

R

R

R

R

R

W

W

R

W

R

W

R

W

R

W

R

R

W

R

W

R

W

R

W

R

W

R

W

R

W

R

W

R

W

R

8

W

8

R

8

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW 8

8

8

DEEl B

RW

DEEl C

RW

Deel B 1:1000

TYPO C

Deel C 1:1000

Deel B 1:1000

DEEl D

RW

Deel C 1:1000

Deel B 1:1000

Deel C

In totaal zijn er 28 wooneenheden, waarvan;

ontwerp

toegank terras tuin

type

R R

R

3/4

R

W

R

W

R

R

R

3/4

R

3/4

R

1

3/4

W

W

W

W

3/4

8

R

W

3/4

R

W

R

2/3

3/4 - 3/5 3/4 - 3/5 3/4 - 3/5 3/4 - 3/5 2/4 - 3/4 2/4 - 3/4 2/4 - 3/4 2/4 - 3/4 2/4 - 3/4 3/4

3/4

2/3 2/3

R

R

R

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

W

R

W

R

R

W

W

W

W

W

W

8

8

R

8

W

8

1 1 1

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

RW

DEEl B

RW

RW

1

DEEL A

TYPO BDeel C

mogelijke ontwerp 1 oppervlaktes type type toegank terras tuin 1 1 2 totaal 1 1 1 3/4 1 51 51 102 3/4 - 3/5 1 3/4 1 51 51 102 3/4 - 3/5 1 3/4 1 51 51 102 3/4 - 3/5 3/4 1 51 51 102 3/4 - 3/5 3/4 1 51 51 102 3/4 - 3/5 3/4 1 43 51 94 2/4 - 3/4 3/4 1 43 51 94 2/4 - 3/4 3/4 1 43 51 94 2/4 - 3/4 3/4 1 1 106 106 3/4 - 3/5 1 3/4 1 1 106 106 3/4 - 3/5 3/4 1 1 106 106 3/4 - 3/5 3/4 1 1 96 96 3/4 A 1:1000 Deel R

R

A1

R

R

R

1 1 1 A2

R

R

1

R

W

W

R

W

W

R

W

P R O VOO

W

R

W

W

R

W

R

W

W

R

W

W

8

8

R

W

R

W

8

8

RW RW

RW

RW

RW

8

A4

1:1000

W

-fase 2, renovatie(D) 5 loftwoningen A3 1

Deel B 1

RW

RW RW RW 8

1 2 3 1 4 1 5 1 6 7 8 9 10 11 12

DEEl C

RW

Deel C 1:1000

1 1

3/4 3/4

R

W

R

3/4 3/4

W

8

2/3 2/3 2/3

R

8

3/4

A 3/4

1 1 1 1

RW

8

3/4

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 8

3/4 3/4

W

W

W

-fase 1, nieuwbouw(A) 12 gestapelde woningen, waarvan 8 duplexen en 4 volledig toegankelijk,DEEl A Deel B 1:1000 1:1000 (B) 3 gestapelde woningen, volledig Deel B 1:1000 toegankelijk typologie (C) 7 grondgebonden woningen met twee woonlagen en tuin, en 3 dakappartementen volledig toegankelijk.

3/4

W

W

R

4/5 4/5 4/5 4/6 4/6

W

RW

RW

RW

3/4 - 3/5 3/4 - 3/5 3/4 - 3/5 3/4 - 3/5 3/4 - 3/5 2/4 - 3/4 2/4 - 3/4 2/4 - 3/4 3/4 - 3/5 3/4 - 3/5 3/4 - 3/5 3/4 Deel

W

W

8

RW

mogelijke type

W

W

W

W

W

8

8

R

1:1000

DEEl A

DEEl B

RW

Deel C 1:1

Deel B 1:1000

DEEL B

- 31 parkeerplaatsen 13 B1 14 15

76 76 76

16 17 18 19 20 21 22 23 24 25

54 54 54 54 46 46 46 86 88 95

76 76 76

2/3 2/3 2/3

2/3

108 108 108 108 92 92 92 86 88 95

3/4 - 3/5 3/4 - 3/5 3/4 - 3/5 3/4 - 3/5 2/4 - 3/4 2/4 - 3/4 2/4 - 3/4 2/4 - 3/4 2/4 - 3/4 3/4

3/4

2/3

1

1

1

1

DEEL C

DEEL D

C1

C2

C3 C4 C5

54 54 54 54 46 46 46

3/4 3/4 3/4

DEEL A

115 46 66 151

131,5 118 127 154 151

mogelijke ontwerp 1oppervlaktes type type toegank terras tuin 1 1 2 totaal 1 1 1 3/4 1 51 51 102 3/4 - 3/5 1 3/4 1 51 51 102 3/4 - 3/5 1 3/4 1 51 51 102 3/4 - 3/5 3/4 1 51 51 102 3/4 - 3/5 3/4 1 51 51 102 3/4 - 3/5 3/4 1 43 51 94 2/4 - 3/4 3/4 1 43 51 94 2/4 - 3/4 3/4 1 43 51 94 2/4 - 3/4 3/4 1 1 106 106 3/4 - 3/5 1 3/4 1 1 106 106 3/4 - 3/5 3/4 1 1 106 106 3/4 - 3/5 3/4 1 1 96 96 3/4 A 1:1000 Deel R

1 2 3 14 15 16 7 8 9 10 11 12

3/4 3/4 3/4 3/4 3/4

4/5 4/5 4/5 4/6 4/6

A1

R

R

R

R

1 1 A2 1

R

W

W

W

W

W

W

W

8

R

W

8

RW

RW

RW

8

16,5 72 61 154

Deel C 1:1

1:1000

R

3/4

raming 26 27 28 29 30

TYPO ADeel B

t y p1 o l o1 g i e

2/3

A3 1 A4 1

RW

RW

DEEl A

Deel B 1:1

DEEL B PARKEERGELEGENHEDEN garage 24 blok A 7

13 B1 14 15

76 76 76

16 C1

54

76 76 76

2/3 2/3 2/3

2/3

108

3/4 - 3/5

3/4

2/3 2/3

1

1

t y p1 o l o1 g i e 1

1

DEEL C 54

1oppervlaktes

79 mogelijke type

ontwer type


Gebruikmaked van het bestaande tallud,

AT P.

P.

P.

P.

P.

10

9

24

P.

14

13

12

11

P.

A TR

D747 - ontwerp per woonlaag

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

P.

8 P.

7 P.

6 P.

5 P.

4 P.

3 P.

2 P.

23

22

21

20

19

18

17

1

8 P.

P. 31

16

P. 30 P. 29

P.

15

P. 28

elder rookm

elder rookm

16

P. 27

elder rookm

rookm

16

16 elder elder

rookm rookm

elder rookm elder

16

80

ontwerp

- NIV -94

0

10

25

16

elder

P. 26 P. 25

rookm


D747 - ontwerp per woonlaag de missing link, tussen het stadspark en speelplein.

T AA TR

16

er

16

eld km roo

er

16

eld km roo

er

16

eld km roo

16

er eld km roo

er eld km roo

16

er eld km roo

16

er eld km roo

8

8

elder rookm

16 elder

er

rookm

eld km roo

16 elder rookm

16 elder rookm

16 16 elder rookm

elder elder

rookm rookm

16 8

elder rookm

16

16

elder rookm

nivo

ontwerp

- NIV +194

0

10

25

81


D747 - ontwerp per woonlaag

AA TR

T 16 er eld km roo

16 er eld km roo

16 er eld km roo

16 er eld km roo

16 er eld km roo

16 er eld km roo

16 er eld km roo

8

8

16 elder rookm

er eld km

16

roo

elder rookm

elder rookm

16 8

elder rookm

elder rookm

82

ontwerp

- NIV +482

0

10

25


D747 - ontwerp per woonlaag

T AA TR er eld km roo

er eld km roo

er eld km roo

8

8

er eld km roo

elder rookm

8

elder rookm

nivo +

ontwerp

- NIV +770

0

10

25

83


D747 - ontwerp per woonlaag

T AA TR

8

8

8

da

84

ontwerp

- DAKPLAN, NIV +1080

0

10

25


2

r lde kme roo

D

16

78 37

'

r lde kme roo

SNEDE CC' 1:200 B

B

16 r lde kme roo

0

A

A

9 26

16

D747 - snedes

518

r lde kme roo

543

16

gem. nokho

r lde kme roo

5 89

1169

86 43

5 89

16 r lde kme

0

roo

10 10

40 12

1392

16 r lde kme roo

00 10

00 10

78 37

8

D'

770 8 21

4

7 13 gem. kroonlijst ho

39 11

C

C

16 elder rookm

r kme roo

194 gebouw 4 34

D

elder

16 8

40

1

714

100

1441

rookm

B

641

0

16 elder rookm

5 60

D

4706

lde

52 10

482

elder rookm

40 4706

-100

parking

elder rookm

refe

1070

-120 D

B' A'

425 723

SNEDE DD' 1:200

0 ONTWERP niv. +482 1:500

ONTWERP niv. +770 1:500

1350 770 830

g 482

970

750

770

443 392

259

gem

194

482 0 -94

-120

-150

-160

0

-100

gebouw C

194

100

40 7 86

45 10

-120

C

parking

'

A

0 -100

44 11

5129

SNEDE EE' 1:200 2 63

16

40

20 28

r lde kme roo

D

SNEDE CC' 1:200 16

78 37

1350

'

r

lde

kme

roo

B

B

16 r lde kme roo

A

A

9 26

16

518

r lde kme roo

543

16 r lde kme roo

5 89

1169

86 43

5 89

16 r lde kme

0

roo

10 10

750

40 12

1392

16 r lde kme roo

00 10

00 10

770

8

78 37

D' 8 21

gem 74 13

39 11

C

482

C

16 elder rookm

r

4706

52 10

lde kme roo

16 elder rookm

194 gebouw

100 714

44 13

B

D

elder rookm

16 8

40

641

0

5 60

D

0

1441

40

elder rookm

-100

-120

4706

parking

elder

B

rookm

1070

D B' A'

425 723

SNEDE DD' 1:200

1350 ONTWERP niv. +482 1:500

ONTWERP niv. +770 1:500

1350 750

770

482

750

770 194

0 -160

-150

-94

-120 194

0

gem

482

gebouw C 100

40 -120 SNEDE EE' 1:200

SNEDE CC' 1:200

-100

parking

40

0 -100

C

1350

85


D747 - de boomgaard gevelaanzichten

1350

750 1350

770

482

194

750

770

0

1 0

-150

482

1350

0

A

DEEL A - 'vooraanzicht' - zuidgevel 194

-100

750 1350

DEEL B - 'vooraanzicht' - zuidgevel

770

482

194

750

770

0 0 -94

-120

-160

-100

482

DEEL A - 'achter aanzicht' - noordgevel 194

1350 0

-120

- dakhuid - isolatie 16cm - hellingschape 35cm - welfsels 16cm

77

-150

DEEL B - 'rechter zijaanzicht' - oostgevel - vloerafwerking 10cm 256

- isolatie 4cm - akoestische isolatie 2cm - welfsels 16cm

770 32

699

770

256

1197

8

333

15

194

770

15

A2

770

A1

0

Deel A

273

-94

B1

482

15

482

DEEL A - snede A1

- vloerafwerking 10cm - akoestische isolate 2cm - isolatie 12cm - beton 20cm

770

194

8

8

194 8

44

179,3

273

210

750

258

78

30

42

210

909

78

256

- vloerafwerking 10cm - isolatie 12cm - funderingsplaat beton 20cm

258

211

8

- vloerafwerking 10cm - isolatie 4cm - akoestische isolatie 2cm - welfsels 16cm

272

750 0

8

210

193

482

32

1350

75

123

259

482

- dakhuid - isolatie 16cm - hellingschape 28cm - welfsels 16cm

256

B

30

1350

31

750

0 64,3 270

- funderingsplaat beton 30cm

30

0

482

Deel B 1 -120

194

0 DEEL B - snede B1 -100

C

1350

DEEL C - 'vooraanzicht' - zuidgevel

750

770

482

194

0

-120

-150

DEEL C - 'rechter zijaanzicht' - oostgevel

86

1350

- dakhuid


D747 - de boomgaard perspectief

hoogtelijn 03 gem. nok omgeving

hoogtelijn 02 hoogtelijn 03 gem. kroonlijst gem. nok omgeving omgeving

hoogtelijn 02 gem. kroonlijst hoogtelijn 01 omgeving referentielijn nivo 0

hoogtelijn 03 gem. nok omgeving hoogtelijn 01 referentielijn nivo 0

hoogtelijn 02 hoogtelijn 03 gem. kroonlijst gem. nok omgeving omgeving

hoogtelijn 02 gem. kroonlijst hoogtelijn 01 omgeving referentielijn nivo 0

hoogtelijn 01 referentielijn nivo 0

1:1000

1:1000

binnengebied “de boomgaard�

87


D747 - de boomgaard renovatie tot loft appartementen

D 73

4

73

4

17 12

GEV linke 1) d 2) kr 3) re 4) p 5) sc 6) d 7) p

27

22 6

48

3 4

19

42

7

55

48

3

4

34

1

0

77

77

RW

BERGING/CV 54 7

WONING 1 WONING 2 INKO

WONING 3 WONING 4 56

57

131

WONING 5

178

178

681 210

210

681

M

122

rook r de mel245

131

245

1

CV

155

4

122

rookmelder

43

wc 245

M

11

155

INKO

2

1

10

43

213

wc

14

ZITH

200

OEK 130

719

719

340

376

376

B

OEK

EETH

.1

380

55

121

97

10

10

10 210

211

211

2062

8

.2

BAD

SLA

K.

APK

.2 56

340

APK

56

340

SLA

277

277

K.

1807

300

APK

211

SLA

B

10

10

210

BAD

133

340

1807

.1

55

97

B

N

211

300

APK

380

121

2307

SLA

10

KE KEU

s

OEK

10

68

KEN

10

340

B

KEU

terra

208

340

EETH

257

10

.3

211

212 120

120

APK

257

10

SLA

56

55

SSIN

rook r de mel 317

28

10 390

210

134

283

134

4345

702

K.

380

48

380

58

BAD

RW

10 317

G

400

K.

258

DRE

3803

400

BAD

210

210

G 258

SSIN

10

10

DRE

10 300

70

SLAAPK. 1

29

29

ZITHOEK

537

OEK

64

ZITH

RW

400

400

TERRAS

10

361

749

62

43 29

520

70

1638

1698

345

RW

SLAAPK. 2 210

179 10

90

80

28

317

25 834

180

PLAT DAK TE RENOVEREN

365

10

834

287

9

EETHOEK

70

157

210

180

SLAAPK. 3 dakkoepel

442

284

CV KEUKEN -016

218

204

378

14

868

210

247

190

FIETSBERGING

70

64

14

487

rookmelder

BERGING/CV

542

9

INKOM

10

32

151

1520

1457

ZITHOEK

297

496

418

240

178

9 153

wc

10

90

65

416

341 210

90

-030

221

10

der mel rook 300

90

440

10

223

A

70

KEUKEN

210

504

103

776

BADK.

82

204

A

263

394

197

120

RW 36

48

90

100

236 90 10

461

10

23

184 176

215

rookmelder

wc

340

EETHOEK/KEUKEN

ZITHOEK

254

335

335

BUREEL

455

455

10

636

302

INKOM +100

423

39

422

+050

398 458

RW 60

108

73

154 490

36

55

WONING 5 60

90

19

29

29

412

WONING 3

RW

95 88

120

70

120

948

112

120

948

A

Ontwerp - GELIJKVLOERS

88

988

39

BADK.

201

176

988

988

rookmelder

21

10

435

95

WONING 4

KAMER 1

101 10

90 21

387

WONING 1 WONING 2

422

347

9

KAMER 2

9 406

90

190 90

wc INKOM

511

487

+100

55

39 236

rookmelder

263

599

126

174

42

216

A

Ontwerp - NIV +1

81

120

117


D747 - de boomgaard fase 2

295

434

1 11 12

4 5

31

941

86

83

6

184

5

GEVELMATERIALEN 1 rechter gebuurwoning nr.12: 1) dak: roodbruine dakpan 2) kroonlijst: wit gelakt 3) parament: cementering 4) schrijnwerk: wit gelakt 2 5) dorpels: blauwe hardsteen 6) plint: blauwe hardsteen

15

GEVELMATERIALEN ONTWERP 13 bestaand gebouw nr.10: 11) dak: genuanceerde dakpan 15 12) dakvlakvenster: hout 6 13) kroonlijst: gelakt 4) bestaande te behouden deksteen: beton 6) parament voor- en achtergevel: bestaande cementering, te herstellen 7) parament binnengevel: bestaande genuanceerde 16 gevelsteen, te herstellen 15) regenafvoer: zink 16) schrijnwerk: gelakt 17 17) dorpels: blauwe hardsteen 222

VELMATERIALEN er gebuurwoning nr.2 6: dak: roodbruine dakpan roonlijst: wit gelakt 3 egenafvoer: zink parament: lichtgrijs geschilderd chrijnwerk: wit gelakt dorpels: blauwe hardsteen plint: donkergrijs geschilderd

6

1

334

5

116

427

260

4

-048

6

Ontwerp - achtergevel 698

16

17

271

250

180

70

180

91

1 7

4

11 12

1

2

13 15

3

6 2

5 852

825

56

86

17 878

17

16

16

4

4

224

192

3

241

5

15

18

75

19 730 6

180

88

285

365 260

-016

17

7

16

KAMER

INKOM HAL

HAL

988

douche

390 10 152

aan te passen spant

KELDER

+100 INKOM

5

KEUKEN

6

BADK.

193

334

427

aan te passen spant

rookmelder

271

250 698

427

34

90

wc CV

56 863

223

A

316

6

948

38

116

36

103

260

423

9

5

BADK. 4

86

4

10

23

douche

2 220

354

337

Ontwerp -357Snede BB19 10

453

keuken

-048

10 bestaande fundering te behouden

eethoek 941

31

86

eethoek 275

455

SLAAPK. 1

453

keuken

1

184

222 83

bestaand plat dak te renoveren

17

34

330

466 nok

45

16

311

6

6

Âą427

5

479

3

BUREEL

90

profiel linker gebuurwoning

36 10

1

334

327

BUREEL

200

34

SLAAPK. 2

15

111

600 12

13

180

11

2

83

1

265

profiel rechter gebuurwoning

KEUKEN

A

1151

Ontwerp - binnengevel

dakkoepel

PLAT DAK TE RENOVEREN

4

Ontwerp - Snede AA

plat dak te renoveren

ZITPLAATS

+100

+084

16

TERRAS

16

Ontwerp - voorgevel

17

15

-030

6

Ontwerp - NIV +2 Ontwerp - achtergevel

89


STAGIAIR ARCHITECT voor

Na mijn studies vond ik het belangrijk om de nadruk te leggen op een praktijk ervaring waarbij ik de kans zou krijgen om zoveel mogelijk aspecten van het architect-zijn van zo dicht mogelijk te beleven. Van bij het eerste contact was er een klik en leek ontwerpbureau DEWIT in samenwerking met ARTIPOOL hiervoor de juiste plek.

ONTWERPBUREAU DEWIT 2009 - 2011

Vanaf dag 1 werd ik ondergedompeld in de verschillende lopende projecten, het was een interessante mix van eigen projecten met een aantal projecten waarbij ik enkel werfopvolging mee deed. Onder begeleiding werd iedere stap van het bouwproces doorlopen.


D752 - MET TWEE ONDER 1 DAK - HOREBEKE.

Een tweewoonst creëren die anders is, twee woningen met een eigen ontwerp die samenvloeien tot één geheel, dat was de uitdaging die we voor onszelf hadden gezet voor dit ontwerp. 92


D752 - ontwerp

° 2 GEKOPPELDE WONINGEN ° NIEUWBOUW-traditioneel ° woningen: 395 m2 ° terrein: 2953 m2 ° 2009-2010 ° bouwvergunning.

93


125

3

125

125

1

1

100

240

125

365,6

2

0,00

0,00

-15

4

Voorgevel

15

-15

Achtergevel

lijnrooster

Rechter ge

1600 800

800 362

362

390

klokput

slaapkamer 1

nachthal

polybeton isolatie beton welfsels

255

600

dressing

gestructureerde gevelplaat isolatie ytong paneel staal profiel

255

keuken

garage

inkom

255

255

225

225

425

inkom

300

300

30

30

600

RW totaal dakoppervlak: 90m2 totaal verharde oppervlakte: 122m2, waarvan 92 waterdoorlatend. aantal aftappunten RW: 2x wc, 1x autoberging, 1x buiten.

badkamer 2 dakdichting isolatie dampscherm hellingsbeton beton welfsels staal profiel.

255

210

gestructureerde gevelplaat isolatie ytong paneel stalen profiel

C

255

lijnrooster B

100

nachthal

50

badkamer 1

45

totaal dakoppervlak: 105m2 totaal verharde oppervlakte: 111m2, waarvan 80m2 waterdoorlatend. aantal aftappunten RW: 2x wc, 1x overdekte parkeerplaats, 1x buiten.

125

400

60

390

klokput 0,00

-15

Snede BB' 1600 800

1035

wc lavabo

inspectieput

800

570 175

1500

1500

50

badkamer 2 badkamer 1

60

Snede AA'

funderingsvoeten volgens berekening van de ingenieur.

keuken

100

100

polybeton isolatie beton plaat

394 556

funderingsvoeten volgens berekening van de ingenieur.

0,00

-15

40

RW

173

175

95

650

220

62

270

175

B

50

175

175

C

wc +1

keuken

1200

327

inspectieput

badkamer 1

A' 400

204

uitgietbak garage A

linnenkamer

terras

badkamer 2

funderingsplaat volgens berekening van de ingenieur.

50

409

204

100

opp: 32m2

funderingsplaat volgens berekening van de ingenieur. wc wc lavabo

752

terras

leefruimte

opp: 29,5m2

300

energiebocht

300

energiebocht

180

RW

opp: 69m2

klokput

51

180 1091

380

10

546

94

455

385

20

368 1500 1035

10 110

90

1 2 3 4 5

nachthal opp: 8m2

116

1

793 256 354

354

badkame

280 opp: 5,4

opp: 28m2

55

aansluiting DWA

165

165

overdekte parkeerplaats

rooilijn

nutsleidingen (40cm diep) gas + elektriciteit (60cm diep) water (80cm diep)

94

108

60

90

inspectieput RWA

aansluiting DWA

Voorlopig kort te sluiten op perceelsgrens.

Funderingsplan

rookmelder

A

110

dubbele put met reukafsluiter.

dubbele put met reukafsluiter. inspectieput RWA

aansluiting RWA

70 A'

288

opp: 2m2

209

opp: 6m2

90

inkom opp: 6,8m2

10

81

wc

10

vestiaire

40

409

75 280

257

keuken

362

594

429

inkom

158

wc

opp: 1,7m2

10

opp: 8m2

103

225

210

95

garage opp: 21,5m2

16

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

A

90

180

112

rookmelder

110

100

10 20

1200 180

70

5 wachtbuizen, te plaatsen volgens voorschriften nutsmaatschappij. - water ø 110 - elektriciteit ø 75 - tv ø 50 - tel ø 50 - gas ø 110

110

5 wachtbuizen, te plaatsen volgens voorschriften nutsmaatschappij. - water ø 110 - elektriciteit ø 75 - tv ø 50 - tel ø 50 - gas ø 110

opp: 20,8m2

861

90

10

60

90

60

10

1500

90

rookmelder

237

100

keuken

16

152

380

slaapkamer 2

347

90

250

215

368

45

100

opp: 41m2

546

leefruimte

16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

regenput 5000 liter

1041

180

195

695

752

regenput 5000 liter

194

C' inspectieput DWA

51

klokput

B'

aansluiting RWA

Voorlopig kort te sluiten op perceelsgrens. nutsleidingen (40cm diep) gas + elektriciteit (60cm diep) water (80cm diep)

B' 50

80

260 390

Gelijkvloers

46

C' 340

224

600

390

1210

Verdieping


D752 - bouwaanvraag plan.

legende: gevelmaterialen. 1. Gestructureerde gevelplaten, met blinde verankering. Wit en grijs. 2. Schrijnwerk: gelakt aluminium. 3. Dakrand: gelakt aluminium. 4. Plint: geschuurde blauwe hardsteen.

Linker gevel

slaapkamer 3

hal

slaapkamer 3

slaapkamer 1

inkom

100

100

255 30

leefruimte

90 600

540

255

125

600

90

polybeton isolatie beton welfsels staal profiel

garage

polybeton isolatie beton welfsels rasterwerk isolatie afwerking: gestructureerde gevelplaten.

90

100

dakdichting isolatie dampscherm hellingsbeton beton welfsels staal profiel.

5

nachthal

252

nachthal

125

evel

leefruimte

241

15

-15

40

-15

226

255

225

225

overdekte parkeerplaat

17,8/23,3 (58,9) 16 treden 0,00

60

polybeton isolatie beton plaat

Snede CC'

1600 570

208

175

40

722

180

176

176

50

20

175

175

C

Foto A

Foto D

Foto B

Foto E

Foto C

Foto F

300

B

omgevingsplan

Liggingsplan 10

380

BOUDEAUDH'HUI, A; -VG- NEASSENS, J; -BE-

201

201BOUDEAUDH'HUI, A; -VG- NEASSENS, J; -BE-

2400

270

slaapkamer 3 opp: 13m2

g

20

2530

* Gedeeltelijk vervuilde grond wordt gesaneerd. Zie aparte procedure. 11500

badkamer 1 81

opp: 8,8m2

213

10

ontwerp

A'

29a 53ca

Bestaande braakliggend terrein, wordt aan te leggen siertuin.

** Alle constructies van de vroegere installaties in de tuin worden verwijderd.

29a 53ca

10

profiel linker buur

profiel rechter buur

300

400

463

terras, tegel verharding terras, tegel verharding

198 d

198 d

woning

ontwerp

woning

0,00

ontwerp

200x

C' 162 530

1600

162 90

a

b

50189

20

2400

Fietspad in betumen Greppel in beton

900

187 590

as Heerweg, gemeenteweg

c

BOUDEAUDH'HUI, A; -VG- NEASSENS, J; -BE-

800

inrit *4

800

inrit *4 390

groenzone *3

410

2400 Alle nutsvoorzieningen aanwezig.

600

metselwerk met geĂŻsoleerde bekleding.

profiel linker buur

lichte binnenwanden standpunt foto + nr.

BOUDEAUDH'HUI, A; -VG- NEASSENS, J; -BE-

Fietspad in betumen Greppel in beton

as Heerweg, gemeenteweg

beton verharding

Inplanting, bestaande toestand.

rioleringsleidingen

400 inrit *4

600

groenzone *3

-30

BOUDEAUDH'HUI, A; -VG- NEASSENS, J; -BE-

1610

80

1300

1995 745

50189

20

795

bovenliggende constructie funderingszolen

beton

400

200 200

780

900

Afgebroken constru

BOUDEAUDH'HUI, A; -VG- NEASSENS, J; -BE-

aanduiding terreinprofiel

opp: 13m2

LEGENDE.

metselwerk

198 d

190

Afgebroken Bestaande betondek constr. 200n uit te breken

ontwerp

200x

opp: 21,8m2

1010

slaapkamer 1

1964

Afgebroken constr.

270

399

tuin

Plannen

Afsluiting ter plaatse, na bekomen vergunning, in overleg met beide geburen.

1200 1500

10

Afsluiting ter plaatse, na bekomen vergunning, in overleg met beide geburen.

geen reliĂŤfwijziging

Afsluiting ter plaatse, na bekomen vergunning, in overleg met beide geburen.

400

muur te slopen

753

363

B'

N.V. SANTERRA Afgevaardigd bestuurder: Dhr. Joris Crynen. Industriestraat 31 1910 Kampenhout.

*4 inrit: met waterdoorlatende ecologische verharding

103

muur te slopen

slaapkamer 1

*3 Groenzone: zone met streekeigen groenaanplanting.

2e afdeling, Sectie B, nr. 200n + 200p. Eigendom van SANTERRA N.V.

voor de Firma

* te saneren ondergrond

tuin

10

voor

Bestaande braakliggend terrein.

288

opp: 3,2m2

44 90

Heerweg 30, 9667 Horebeke, 2e afdeling Sectie B nr 200n + 200p

bouwen van 2 woningen

200p

verzuurd glas

10

HOREBEKE

11500

100

1200

133

262

55

129

linnenkamer

80

175

10

10

16

112

93

Afgebroken Loods, bestaande betondek uit te breken.

3120

10

OOST-VLAANDEREN

GEMEENTE

wc opp: 1,6m2

306

570

258

55

10

wc

opp: 1,7m2

er 2

4m2

233

60

138

81

20

10 60

10

84

44 90

290

100

341

badkamer 2 opp: 6m2

225

dressing opp: 4,5m2

541

PROVINCIE

bouwplaats

rookmelder

120

f e

81

100

100

16

100

20

10 90

475

opp: 3,6m2

6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

architect Paul DEWIT ontwerpbureau_dewit@skynet.be

175

254

233

350 16 15 14 13 12 11 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1

opp: 4,8m2

10

d

10

badkamer 1

325 opp: 11,9m2

91

10

201

hal

btw: BE 432.835.279 brl: 109

10

10

434 10 55

10 92

bestaande kreupelhout

nachthal 233

240 95

152 60

Leuvensesteenweg 256b 3070 Kortenberg tel: 02/759 37 94 fax : 02/253 00 84

475

opp: 13,6m2

opp: 10,7m2

3200

slaapkamer 2

slaapkamer 3

270

363 296

10

2400

-400

363

aanduiding terreinprofiel

44

gelezen en goedgekeurd

Liggingsplan: Omgevingsplan: Inplantingsplan bestaande toestand: Inplantingsplan Ontwerp: Funderinsplan: Gelijkvloers plan: verdiepings plan: Doorsnede AA': Doorsnede BB': Doorsnede CC': Voorgevel: Achtergevel: Linker gevel: Rechter gevel:

1/25.000 1/1000 1/200 1/200 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50 1/50

plandatum 27 januari 2010

beton verharding

Inplanting, ontwerp.

Terreinsnede.

te KORTENBERG

de bouwheer

D752

95


D751 - MINIMALE INGREEP MET MAXIMAAL RESULTAAT - VILVOORDE.

96


Een vrijstaande woning met een zeer typische stijl die dringend opgefrist en gemoderniseerd moest worden, dat was de originele vraag van deze bewoners. Het voorstel dat werd geleverd trachtte een stap verder te gaan.

1. inkom 2. leefruimte 3. keuken 4. eetkamer 5. berging 6. sanitair 7. slaapkamer

11.

8. wc 9. bureel 10. terras 11. garage 12. secundaire inkom 13. centrale trap

5.

10.

5.

3.

9.

13.

4.

A

12. INKOM

7 6 5 4 3 2 1

8 9 10 11 12 13 14

6. 1.

2.

° ob - woning ° verbouwing-traditioneel ° woning: 380 m2 ° 2009-2011 ° OPGELEVERD.

A'

- nivo 0

bestaande 0

1

2

8.

5

97


D751 - concept

Ondanks de riante oppervlakte van deze woning, voelde hij relatief klein aan. De kelderruimte die voorheen voor professionele doeleinden gebruikt werd was toegankelijk via een secundaire toegang die via een riante trappenhal aansluiting vond aan de bestaande woning. Centraal in de eetkamer bevond zich een erg stijle trap naar de verdieping.

Het ontwerp voorzien in de uitbreiding van de bestaaande traphal en te betrekken bij de leefruimte. Op deze manier wordt zowel de ruimtelijkheid als het ruimte gebruik van deze woning geoptimaliseerd. De traphal wordt gebruikt voor de interne circulatie, waardoor de eetkamer en keuken ten volle benut kunnen worden.

60

0

-60

bestaande toestand - voorgevel - traphal 0

98

1

2

5

ontwerp

- voorgevel - traphal


D751 - ontwerp

extra balk? 29 28 27 12 11 10 9 8

29 28 27 26 25 24 23 22 7

21 6

20 5

19 4

18 3

17 2

16 1

15

Snedes - centrale traphal

11.

5. tablet h=90cm

10.

3.

9.

EETHOEK AA

4. 6.

16 17

18 36 54

8

18 19 20 21

72 90 108 126

22 144

7 6 5 4 3 2 1

15

1 2 3 4 5 6 7 8

8 9 10 11 12 13 14

13. EE

1.

9 10 11 12 13 14 15 23

24

25

26

27

28

29

162

180

198

216

234

252

270

2.

12. accumulator 70x110

ontwerp 0

- nivo 0 1

2

8.

1. inkom 2. leefruimte 3. keuken 4. eetkamer 5. berging 6. sanitair 7. slaapkamer

8. wc 9. bureel 10. terras 11. garage 12. secundaire inkom 13. centrale trap

5

99


D746 - DE NEUZEN IN DE JUISTE RICHTING - OUD-HEVERLEE.

‘Een overgedimensioneerde en zuid georienteerde inkom en traphal, een afgesloten en donkere keuken, een riante woning met gebrek aan ruimtelijkheid.’

100

Voor de verbouwing van deze vrijstaande woning werd er gekozen voor een radicale heroriëntatie van de leefruimtes waarbij de zuid georiënteerde trappenhal tot centrum van de woning wordt.


De keuken en eetkamer worden verplaatst naar de zuidkant waarbij het openmaken van deze gevel letterlijk voor een verademing zorgt in deze woning. De eetkamer bevindt zich in het hart van de woning, samen met de centrale circulatie en de vide verbindt het de verschillende leefruimtes tot één ruimtelijk en licht geheel.

Alle meubels werden op maat gemaakt waarbij een riante trapkast het centerpiece vormt en de ruimtelijkheid nog eens extra benadrukt.

5

- voorgevel

Ontwerp: Z-W GEVEL.

ontwerp 0

1

2

5

D746 MEERT - VANVLASSELAER RENOVATIE VAN EEN WONING ARCHITECT

ONTWERPBUREAU DEWIT Leuvensesteenweg 256 - 2 3070 Kortenberg tel: 02 759 37 94 ontwerpbureau_dewit@skynet.be

ONTWERP

ARTIPOOL Leuvensesteenweg 256 3070 Kortenberg tel: 02 759 37 94 artipool@skynet.be www.artipool.be

Bestaande toestand: Z-W GEVEL.

bestaande toestand 0

1

2

5

- voorgevel

° vrijstaande woning ° verbouwing ° een traditioneel ° woning: 384 m2 ° 2009-2011 ° opgeleverd.

101


D746 - bestaande toestand

bestaande toestand

102

- voorgevel


D746 - ontwerp

ontwerp

- voorgevel

103


D746 - bestaande toestand

4.

3.

6.

7.

8.

2.

1.

9.

10.

Bestaande toestand: NIVEAU 0. 0

1

2

bestaande toestand

5

- nivo 0

D746 MEERT - VANVL

RENOVATIE VAN EEN ARCHITECT

ONTWERPBUREAU DEWIT Leuvensesteenweg 256 - 2 3070 Kortenberg tel: 02 759 37 94 ontwerpbureau_dewit@skynet.be

ONTWERP

ARTIPOOL Leuvensesteenweg 256 3070 Kortenberg tel: 02 759 37 94 artipool@skynet.be www.artipool.be

104


D746 - ontwerp

1.

6.

7.

8. 2. 17

Doorhangende balk.

10.

1

2

ontwerp

3.

10.

Bestaande toestand: NIVEAU 0. 0

4.

5

- nivo 0

Ontwerp: NIVEAU 0. 0

1

1. inkom 2. leefruimte 3. keuken 4. eetkamer 5. berging

2

5

6. sanitair 7. slaapkamer 8. wc 9. bureel 10. terras

D746 D746MEERT MEERT- -VANVLAS VANVLAS

RENOVATIE RENOVATIEVAN VANEEN EENWO W ARCHITECT ARCHITECT

ONTWERPBUREAU ONTWERPBUREAU DEWIT DEWIT Leuvensesteenweg Leuvensesteenweg 256256 - 2- 2 3070 3070 Kortenberg Kortenberg tel:tel: 02 02 759759 37 37 94 94 ontwerpbureau_dewit@skynet.be ontwerpbureau_dewit@skynet.be

ONTWERP ONTWERP

ARTIPOOL ARTIPOOL Leuvensesteenweg Leuvensesteenweg 256256 3070 3070 Kortenberg Kortenberg tel:tel: 02 02 759759 37 37 94 94 artipool@skynet.be artipool@skynet.be www.artipool.be www.artipool.be

105


D746 - ontwerp

transformatie tot een centrale leefruimte

106


D746 - ontwerp

het kloppend hart van de woning.

107


D739 - EEN INDUSTRIテ記E SPLITLEVEL -MOORSEL.

Een licht hellend terrein met subtiele asverdraaiingen van zowel de voorbouwlijn als de rechter perceelsgrens en een de wens om industrieel te bouwen liggen aan de basis van het ontwerp van deze staalbouw woning.

LOT 2

LOT 1

tuin +138

1600 520

765

MOORSELS

INPLANTING + PROFIELSNEDE: 1/200

ontwerp

108

1200

1126 225

PROFIELSNEDE 1-1'

10M-LIJN VANAF PERCEELSGRENS

terras +145 +160 +00 stoep -18

590

Deelname Mijn huis mijn architect 2011.

LOT 1

682

straat

Een splitlevel ontwerp vangt het niveauverschil op tussen voor en achtergevel en creテォert de mogelijkheid om te voorzien in een inpandige garage op niveau van de straat en een leefkeuken die aansluiting vindt met het terras en de achtertuin. De asverdraaiing die het terrein karakteriseert is ook binnen in de volledige woning voelbaar via het centrale trapelement

- inplanting

TRAAT


D739 - ontwerp

° ééngezinswoning - hob ° industriële nieuwbouw ° staalskelet ° woning: 200 m2 ° 2009-2011 ° opgeleverd. ° K 28 - E 56

109


D739 - ontwerp

9. C B

B 3.5-IPE240

7.

6.

3.

4.

G

8. C

12

12 4

6

6 +505

10

10

9

9

5.

6.

8 7

7

6

6 5

5

4

4

15cm

10.

water

8.

2.

2 1

100cm min. 50cm. max. 300cm.

elektriciteit tv tel. gas

3

3

7.

7.

2 1

1. A'

G'

NIV. 160 - 279

NIV. 000

ontwerp

0

110

1

- nivo 0

2

ontwerp

5

- nivo 160 - 275

NIV. 509 - 584

ontwerp

1. inkom 2. leefruimte 3. keuken 4. eetkamer 5. berging

- nivo 275 - 584

6. sanitair 7. slaapkamer 8. wc 9. terras 10. garage

B'


D739 - ontwerp 2,9cm platine arval 4cm luchtspouw 0,1cm waterkering 2cm tengellatten 17cm unilin plaat (> 1,2 plaat ext. 15cm isolatie. 0,8 plaat int. )

10cm polybeton 30cm cellenbeton welfsels 582 (=580+2)

10 cm polybeton 30 cm cellenbeton welfsels. 507 (=505+2)

10cm polybeton 30cm cellenbeton welfsels 277 (=275+2)

10cm polybeton folie 10cm isolatie folie aanvulling met stabilisee.

160

156

origineel tallud.

0

10cm polybeton folie 10cm isolatie folie aanvulling met stabilisee.

-27

dikte unidek.

SNEDE AA.

ontwerp as built.

- principe snede

111


D739 - ontwerp

1

3

3

TUINGEVEL

- voorgevel

ontwerp STRAATGEVEL

0

112

1

2

5

ontwerp

- achtergevel


113


D556 - VERBOUWING TOT KANTOORRUIMTES - KAMPENHOUT.

In een eerste fase werden twee delen van dit oude schoolgebouw verbouwd tot kantoorruimtes. Het middelste deel van deze woning bestond uit een vervallen aanbouw en werd in

114

tweede fase vervangen door een frisse en karaktervolle nieuwbouw van autonoom functionerende kantoorruimtes. Het nieuwe volume gaat de dialoog aan tussen oud en nieuw.


gelijkvloers klassengebouw

1405 verdieping woonhuis

ontwerp 0

- inplanting 2

4

ontwerp aanzicht 10

째 kantoorruimte 째 nieuwbouw 째 2009-2010 째 opgeleverd.

115


116


117


D556 - ontwerp

B1 : HEM 260

ontwerp

- dwarssnede

Princiepsnede tussenbouw 1/50

1

ontwerp 0

118

2

3

4

5

6

7

12

11

10

8

9

- nivo 0. 1

2

5


D556 - ontwerp

RW 1

1

2

3

4

5

6

7

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

8 dakspanten alle 45 cm

16

15 14

13

12

11

10

9

1

ontwerp 0

2

3

4

5

6

- nivo +1. 1

2

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

6

ontwerp

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

- nivo +2.

5

119


WEDSTRIJD - Lagere school ‘DE TOVERBERG’ - Gemeente Berg.

v

e

n

w

i

c

h

t

-

v

e

r

t

i

k

a

l

e

I

n

t

e

g

r

a

t

i

e

+

O

M

G

E

V

I

LAGERE SCHOOL + KLEUTERSCHOOL

-

OUDGEMEENTEHUIS>TEKENSCHOOL G E M E E N T E L I J K E S P O R T H A L N A T U U R G E B I E D

N

G

E

Er werd geopteerd om deze tweeledigheid te gebruiken en te versterken met als visie om in een uitbreiding te voorzien en toch een maximaal aan groen en speelruimte te voorzien. Twee nieuwe volumes worden bovenop de bestaande achterbouw geplaatst, waar de kleuters via een ‘toverberg’ toegang zullen krijgen tot hun nieuwe klaslokalen. De toegang tot de school wordt centraal naar de voorzijde verplaatst. Het achter gelegen speelterrein is voor de lagere school en aan de voorzijde wordt de voorheen ongebruikte buitenruimte op een krachtige manier gedefinieert tot speelplek voor de kleuters.

-

Voor het ontwerp van een uitbreiding voor de lagere school werd door de gemeente een aanbesteding uitgeschreven. De bestaande school, het summum der aanbouw en annexen, bestond uit een out schoolgebouw, grenzend aan de toegang tot de school, met daarin het secretariaat en ondersteunende functies, een aangebouwde sporthal, een vrij recente uitbreiding aan de voorzijde en een oudere achterbouw met klaslokalen die de buitenruimte sterk in twee verdeelde.

bestaande situatie

120


ontwerpvoorstel

째 UITBREIDING LAGERE SCHOOL 째 AANBESTEDING 째 2009

121


wedstrijd

- lagere school DE TOVERBERG

de toverberg

122


wedstrijd - lagere school

DE TOVERBERG

twee scholen, twee volumes, twee speelplekken

,

verbonden in de toverberg.

123


OPEN OPROEP 2010- NATUUR EDUCATIEF CENTRUM - TIENEN.

Voor het ontwerp van dit natuur educatief centrum werd er gekozen voor de beleving van de route.

124

Niet alleen het gebouw maar ook de manier waarop de toegang georganiseerd is, worden zowel in vorm als functie het startpunt van een lokaal natuur-ontdekkingspad.


Een dynamische layout van het gebouw speelt in op de beweging die men doorheen het terrein maakt. een voetgangerstoegang aan de voorzijde en een parkeertraject aan de achterzijde, optimaal gebruik makend van het terrein.

-natuur belevengrondplan

inplanting

125


MASTER IN HUMAN SETTLEMENTS KU Leuven 2007-2008


MAHS - Thesis’- THE TRAINS OF MICHENZANI, Zanzibar.

“an episode of modernist socialist planning abroad, the casestudy of michenzani, Zanizibar.

Gedreven door een interesse in het ambivalente karakter van het modernistiche gedachtengoed en zijn continue zoektocht naar een gepast antwoord te bieden op vragen en probleemstellingen van zijn tijd. Als case study koos ik voor ‘the trains of Michenzani, een Duits socialistisch modernistisch project in Zanzibar.

128

Met als grote doel weg te geraken van een cliché-matige benadering van modernism trachtte ik aan de hand van doorgedreven plaatsbezoeken, interviews en een gedetailleerde analyse op verschillende schaalniveaus, de dualiteit en de gelaagdheid van dit project te vatten in de huidge context.


Thesis, trains of michenzani.

“If

one wishes to improve the living conditions of today and the near future, an

understanding of the past is a prerequisite.

Yet

every period has its own realism

which colours the way one tries to understand and look at the world.�

Henket, Hubert-Jan, on modernity, modernism and the Modern Movement, in Back Hubert-Jan Henket & Hilde Heynen ed., 010 Publishers, Rotterdam 2002, p9.

from

Utiopia. The

challenge of the

Modern Movement.

129


130


131


Thesis, trains of michenzani. in het algemeen lokken modernistische projecten veel kritiek uit. quotes als teasers, om afstand te nemen van clichématige benaderingen.

the

inherited

spatial

inequalities,

policy

assumptions and colonial ideology of enframing

Ng’ambo

through

racism,

segregation,

paternalism and spatial control would appear to have been major targets of post-colonial government policies”

MYERS, A. GARTH, ‘Introduction to part four’, in Reconstructing Ng’ambo: Town planning and development on the other side of Zanzibar, 1993, p. 331.

“Modernism

has been both a liberating and a

destructive force

-

it liberated architecture

from the burden of the past into a more democratic present, and yet it destroyed much of the connection to the roots of indigenous, vernacular architecture and in some ways to the local culture itself”

Hasan-Uddin Khan, the impact of Modern Architecture on the Islamic world, in Back from Utopia, the challenge of the modern movement, 010 Publishers Rotterdam, 2002, P 174.

132


Thesis, trains of michenzani. ‘to make visible the visible’ door een diepgaande analyse trachtte ik na te gaan wat de dagdagelijkse impact vandaag is van deze drastische ingreep.

133


Thesis, trains of michenzani.

problem statement - On modernism - on criticism - On Post-colonial discourse - African Modernity - Id On Modernism - Containing city growth - Historic development - Different planning programs - Concept - More than a b Socialist modernism and the TRANSFORMATION o phology - New Towns of Zanzibar - African Socialist Urbanism? - The socialist modernization project - Th

versus Ng´ambo - Building typology - public-private use. problem statement - On modernism - on critic

- Context - Location - Activity - Religion - Population - Containing city growth - Historic development Spatial Translation transformation of a concept - Socialism and urban morphology - New Towns of Zanzibar - African Socialis

CITY LEVEL

point? - City Level - Project Area - Unit - Michenzani versus Ng´ambo - Building typology - public-privat

- Identity - Spatial translation - Michenzani Today? - Context - Location - Activity - Religion - Population

brutal intervention? - Socialist modernism and the transformation of a concept - Socialism and urban morp

trains of Michenzani - Mapping - A different view point? - City Level - Project Area - Unit - Michenzani ver

- On Post-colonial discourse - African Modernity - Identity - Spatial translation - Michenzani Today? - Co

HISTORIC DEVELOPMENT

ferent planning programs - Concept - More than a brutal intervention? - Socialist modernism and the tran A DIFFERENT banism? - The socialist modernization project - The trains of Michenzani - Mapping - A different view point

134


Thesis, trains of michenzani.

dentity - Spatial translation - Michenzani Today? - Context - Location - Activity - Religion - Population

brutal intervention? - Socialist modernism and the transformation of a concept - Socialism and urban morof a CONCEPT - PRIVATE USE he trains of Michenzani - Mapping - A PUBLIC different view point? - City Level - Project Area - Unit - Michenzani

cism - On Post-colonial discourse - African Modernity - Identity - Spatial translation - Michenzani Today?

- Different planning programs - Concept - More than a brutal intervention? - Socialist modernism and the

st Urbanism? - The socialist modernization project - The trains of Michenzani - Mapping - A different view On post-colonial discourse?

te use. problem statement - On modernism - on criticism - On Post-colonial discourse - African Modernity

n - Containing city growth - Historic development - Different planning programs - Concept - More than a

PROJECT AREA

phology - New Towns of Zanzibar - African Socialist Urbanism? - The socialist modernization project - The The Socialist MODERNIZATION PROJECT

rsus Ng´ambo - Building typology - public-private use. problem statement - On modernism - on criticism Michenzani TODAY? ontext - Location - Activity - Religion - Population - Containing city growth - Historic development - Dif-

nsformation of a concept - Socialism and urban morphology - New Towns of Zanzibar - African Socialist UrT view point? t? - City Level - Project Area - Unit - Michenzani versus Ng´ambo - Building typology - public-private use.

135


Thesis, trains of michenzani - situering

136


137


P r o j e c t

A r e a

Thesis, analyse projectgebied.

138


Thesis, analyse projectgebied.

a reading.

139


P u b l i c - P r i v a t e u s e - u n i t l e v e l

Thesis, analyse typologie

140


Thesis, analyse typologie.

tissue

- typology - use.

141


MAHS - Design studio ‘urban tissue’- RIO DE JANEIRO - BRAZIL.

Bridging North-South, a new gate for São Cristóvao.

Tijdens de ontwerp studio ‘stedelijk weefsel’ richtte we ons op een strategische site in de metropool van São Cristóvao in Rio De Janeiro, een site die gekenmerkt werd door zijn uitdagende context, gelegen in

142

de nabijheid van het stadscentrum, een aangrenzende trein station aan de ene kant, het Quinta de Boa Vista Park aan de andere en een heuvelrug ingenomen door favela’s.


Rio Studio - analyse & strategie. analyse

strategie

analyse

strategie

analyse

strategie

analyse

strategie

groenstructuren

iconene en ankerpunten

stedelijk weefsel

stedelijk netwerk.

143


Rio Studio - ontwerpconcept

knooppunten

actief park

netwerk

144


Rio Studio - ontwerpconcept

Het project ontwikkelde zich rond het idee “Bridging the gap” waar er voorzien wordt in een uitbreiding van een dens residentieel gebied enerzijds en een mixed-use uitbreiding van de activiteitenzone gelinkt aan het stationsgebied. Zowel de residentiële uitbreiding als de uitbreiding van het stationsgebied worden voorzien van een aantal knooppunten, gedefinineerd aan de hand van ligging, groenstructuur, activiteiten, netwerk... Een actief park is de mediator tussen deze twee polaire gebieden, het ondersteunt de circulatie over de site en vindt aansluiting met de nieuwe toegang tot het Quinta de Boa Vista en opent zich naar een netwerk dat aansluiting vindt met het hinterland van São Cristóvao.

- Knooppunt 01: uitbreiding van het stationsgebied door middel van een ‘harde brug’, een rechtstreekse verbinding van de site met de metropool. Het stationsgebied is de activator die een ontwikkeling van een instense mix-use ontwikkeling voedt. Knooppunt 02 is een landschapselement, een ‘zachte brug’ die de site verbindt met de universiteit, het Maracana stadium en het metrostration. Het functioneert als een voetgangersbrug die uitloopt in een actief stadspark.

Groene vingers vormen de uitloper van het park in een dens residentieel gebied dat gekenmerkt wordt door een gradueel verloop van aaneengesloten open ruimtes enerzijds en een oplopende densiteit richting het park anderzijds, uitlopend in de karakteristieke kopgebouwing die de dialoog met hun omgeving aangaan.

145


Rio Studio - ontwerp

146

knooppunt

01 - stationsgebied -wonen en werken-

knooppunt

02 - voetgangersbrug -landen in het stadspark-


Rio Studio - ontwerp

Uitbreiding residentieel -een knooppunt op schaal-

Uitbreiding residentieel -groene vingers vanuit het aktieve park-

147


Rio Studio - ontwerp

Totale oppervlakte terrein: 272.381 m2 Waarvan park: 65.867 m2 Bebouwde oppervlakte - footprint: 45.194 m2 Totale vloeroppervlakte: 240.217 m2

overzicht bebouwingstypologie

148


Rio Studio - ontwerp

Aantal wooneenheden residentieel gebied: 884 Oppervlakte parking residentieel gebied: 4420 m2 Aantal wooneenheden stationsgebied: 271 Oppervlakte parking niet residentieel gebied: 10.895 m2

149


Rio Studio - ontwerp

150


Rio Studio - ontwerp

151


Rio Studio - presentatie

152


Rio Studio - presentatie

153


MASTER IN ARCHITECTUUR PHL Diepenbeek 2005-2007


5 ARCHITECTUUR - NAI maastricht.

Nederlands Architectuur Instituut - Maastricht

Een in onbruik geraakte oude militaire site aan de rand van de stad, terug in verbinding stellen met zijn omgeving, dat was de uitdaging. Het ontwerp voorziet een uitbreiding van het NAI als cultureel centrum dat het

156

dragend element vormt, het begeleidt de beweging over het terrein, met een tentoonstellingsroute die als rode draad stad-cultuur-buurt verbindt, een kruisbestuiving die drempel-verlagend werkt.


De tapijnsite - stedelijke analyse

een leegte in het stedelijke weefsel.

157


De tapijnsite - stedelijke analyse

continu誰teit op het ritme van de stad.

158


De tapijnsite - stedelijke analyse

een tentoonstellingsroute

- stadstraject.

159


De Tapijnsite - Conceptvoorstelling gebouw

een tentoonstellingsroute als rode draad.

160


De tapijnsite - Conceptvoorstelling gebouw

een tentoonstellingsroute

- rode draad.

161


De tapijnsite - ontwerp

Gelijkvloers

Kelder

162


De tapijnsite - ontwerp

Niv. +2

Niv. +1

163


De tapijnsite - ontwerp

Snede.

Niv. +3

164


De tapijnsite - ontwerp

165


De tapijnsite - ontwerp

tentoonsellingsroute

166


De tapijnsite - ontwerp

Tentoonstellingsroute

167


De tapijnsite - ontwerp

tentoonsellingsroute

168


De tapijnsite - ontwerp

Tentoonstellingsroute

169


De tapijnsite - constructieve uitwerking

Detaillering

170


De tapijnsite - constructieve uitwerking

Detaillering

171


5 ARCHITECTUUR - THESIS.

“KINSHASA LA (pou)BELLE, democratische en stedelijke ontwikkelingen in zwart Afrika.”

Parallel met het seminarie architectuurkritiek evolueerde de thesis rond het thema ‘architectuur en democratie’. Het is een studie rond het democratiseringsproces in Congo en de invloed daarvan op cultuur, religie, stedenbouw, (actuele) architectuur en een (toekomstige) stedelijkheid waarbij de mens en zijn habitait centraal staat.

172


onderzoek naar stedelijkheid.

173


4 ARCHITECTUUR - atelier metaforisch ontwerp.

CULTUURCENTRUM - DE KLEINE PRINS - Varkensmarkt Brussel. (locatie Bronks brussel)

Met deze studie richtte we ons op het ontwerp van een cultuurhuis voor jongeren in het centrum van Brussel, voorzien van een kleine theaterzaal, internaat en werkruimtes. De conceptualisering werd opgevat als een oefening in metaforisch ontwerp, vertrekkende van een vrij te kiezen metaforisch beeld en hieraan gekoppelde woordenketting, dat op zijn beurt leidde tot een architecturaal moederbeeld als vertrekpunt voor het verder ontwerp. Het resultaat was een ontwerp waar het kind centraal stond met en centraal gelegen theater ruimte, als een concon beschermd, klaar om zichtzelf te tonen aan de wereld.

174


cultuurelement

- openstellen - beschermen.

PARAVENT

MOEDERBEELD

ARCHITECTUURAAL

175


De kleine prins - metaforisch ontwerp

176


cultuurelement

- openstellen - beschermen.

Grondplan -

177


De kleine prins - metaforisch ontwerp

178


cultuurelement

- openstellen - beschermen.

179


4 ARCHITECTUUR - stedenbouwkundig ontwerp.

DE PLOEGDRIES - Lommel. - expositie: studiedag “tussen droom en werkelijkheid, stedelijke fenomenen”in het huis van de stad Lommel

In het centrum van Lommel plande de stad destijds om de site ‘de ploegdries’ te ontwikkelen. Een in 2004 goedgekeurd RUP beschreef de stedenbouwkundige randvoorwaarden voor dit binnengebied, waar men door middel van het ontwerp van een inbreidingsproject trachtte het multifunctionele centrumgebied gebied te versterken. In het voorgestelde ontwerp lag de focus op het uitbouwen van een stedelijke bebouwing waarbij een aantal centrumfuncties worden verweven met het wonen. Er werd hierbij veel aandacht besteed aan het ontwerpen van woontypologieën, variërend naar gelang hun ligging, de omliggende funcites, doelgroep en oriëntatie.

180


De ploegdries - Lommel

stedelijk weefsel

- woonkwaliteit - diversiteit.

181


De ploegdries - Lommel.

182


Stedelijk weefsel

183


De ploegdries - Lommel.

TYPO 01

184


Woontypologie

TYPO 02

185


BACHELOR IN ARCHITECTUUR PHL Diepenbeek 2002-2005


2 ARCHITECTUUR - ‘emtrace’.

CONCIËRGEWONING - Herkenrode.

De uitdaging: een woning op mensen-maat, passend in de karaktervolle context van de abdij van Herkenrode.

188

Het ontwerp van deze ééngezinswoning omvat een woon- en werkruimte waarbij de interactie tussen privaat - publiek vertaald wordt in een spel van open - gesloten vlakken en gedefiniëerde perspectieven.


Grondplannen

niv.

+1.

gelijkvloers

189


aanzichten

zuid gevel

noord gevel

oost gevel

190

west gevel


aanzichten

191


1 ARCHITECTUUR - ‘on the edge’.

VAKANTIEHUIS, kleine opdracht, grote gevolgen.

Een vingeroefening ‘genius loci’. Voor het ontwerp van dit vakantiehuisje, te plaatsen aan de rand van een waterpartij, gold de context als enige randvoorwaarde. Het ontwerp keert terug naar de basis, en het kinderlijke gevoel van verwondering wanneer twee natuurlijke vormen op zo een manier samen gebracht worden dat er iets magisch bestaat, een ervaring van zowel natuur als architectuur. Op een minimalistische manier tracht dit ontwerp een spannende cadrage te vormen voor het leven met de natuur.

tekeningen

192


Grondplannen

maqu

193


work

hard open

mind think

beyond see

more be

brave growing

spirit


An Cornelis Architect an

.cornelis@gmail.com +32 486 16 45 80

PORTFOLIO  

An Cornelis, architect - stedenbouwkundig ontwerper